KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004"

Transkrypt

1 KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004

2 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem porównywalności danych, informacji oraz analiz statystycznych dla potrzeb krajowych, jak i wymiany międzynarodowej. Należy zaznaczyć, że niniejsze opracowanie jest również niezbędne dla potrzeb jednolitej interpretacji rodzajów działalności gospodarczej. Znak * przy symbolu grupowania w 3 kolumnie oznacza, że zakres podklasy PKD 2004(2007) nie w pełni odpowiada zakresowi podklasy z PKD 2007(2004). W przypadku, gdy podklasie PKD 2004(2007) odpowiada kilka podklas PKD 2007 (2004) wtedy w 5 kolumnie wyszczególnione są rodzaje działalności odpowiadające ściśle zakresowi danej podklasy PKD 2007 (2004). Natomiast w przypadku, gdy podklasie PKD 2004 (2007) odpowiada jedna podklasa PKD 2007 (2004) brak jest komentarza w kolumnie 5, ponieważ cały zakres podklasy PKD 2004 (2007) zawiera się w zakresie podklasy PKD 2007 (2004). Brak znaku * przy symbolu grupowania w 3 kolumnie oznacza, że podklasa PKD 2004 (2007) w pełni odpowiada zakresowi danej podklasy PKD 2007 (2004) i wtedy nie występuje odpowiednio zapis w 5 kolumnie. Używając określenia dot. wyłącznie w 5 kolumnie wymienia się tylko te rodzaje działalności, które odpowiadają ściśle zakresowi danej podklasy PKD 2004 / Natomiast używając określenia z wyłączeniem wymienia się te rodzaje działalności, które nie wchodzą w zakres danej podklasy PKD 2004 / Ponadto w kluczu powiązań PKD 2007 PKD 2004 nie uwzględniono podklasy PKD B Działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, ponieważ jednoosobowe podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą bez względu na to, czy wykonują działalność na rzecz jednego lub więcej niż na rzecz jednego podmiotu, według PKD 2007 należy klasyfikować w odpowiednich podklasach, zgodnie z wykonywaną przez nie działalnością. 325

3 SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO SEKCJA A* SEKCJA C* SEKCJA N* SEKCJA S* A Uprawa zbóż Z* Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu B C Uprawa ziemniaków, roślin okopowych o dużej zawartości skrobi i inuliny Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Z Uprawa ryżu uprawy ryżu Z* Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Z* Z* Z* Z* Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych uprawy zbóż, z wyłączeniem ryżu obróbki nasion pod uprawy sklasyfikowane w A uprawy ziemniaków, roślin okopowych o dużej zawartości skrobi i inuliny obróbki nasion pod uprawy sklasyfikowane w B uprawy roślin oleistych na nasiona uprawy buraków cukrowych, produkcji nasion buraka cukrowego Z Uprawa trzciny cukrowej uprawy trzciny cukrowej Z Uprawa tytoniu uprawy tytoniu, z wyłączeniem suszenia liści wykonywanego na zlecenie Z Uprawa roślin włóknistych uprawy roślin włóknistych Z* Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie produkcji nasion roślin pastewnych, włączając trawy, uprawy brukwi, buraków pastewnych, korzeni pastewnych, koniczyny, lucerny (alfalfa), esparcety, kukurydzy pastewnej i pozostałych traw, kapusty pastewnej i podobnych roślin pastewnych Z* Uprawa drzew oleistych uprawy orzechów palmowych i produkcji ich jąder Z* Z* Z* Z* Z* Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych Uprawa pozostałych roślin wieloletnich następująca po zbiorach Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania uprawy roślin stosowanych przede wszystkim w farmacji oraz do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów, uprawy chmielu uprawy drzew kauczukowych i innych drzew celu uzyskania soku przygotowywania liści np. ich suszenia obróbki nasion pod uprawy sklasyfikowane w C produkcji brykietów ze słomy 326

4 01.12.A Uprawa warzyw Z* Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Z* Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych B Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych Z* Z* Z* Z* Z* Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów uprawy roślin strączkowych uprawy warzyw kwiatostanowych, liściowych, łodygowych, owocowych, korzeniowych, bulwiastych, cebulowych, kukurydzy cukrowej uprawy roślin przyprawowych ziołowych i aromatycznych: kopru, majeranku, bylicy-estragonu itp., uprawy kaparów obróbki nasion pod uprawy sklasyfikowane w A produkcji nasion warzyw, uprawy grzybów uprawy kwiatów i produkcji nasion kwiatów produkcji nasion owoców Z Rozmnażanie roślin uprawy roślin do rozmnażania oraz roślin ozdobnych Z* Z* Z* Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna obróbki nasion pod uprawy sklasyfikowane w B produkcji nasion drzew leśnych pozyskiwania dziko rosnących grzybów i trufli 327

5 01.13.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw Z Uprawa winogron uprawy winogron na wino i winogron stołowych w winnicach Z Z Z Z* Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów uprawy drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych uprawy drzew i krzewów owocowych cytrusowych uprawy drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych uprawy pozostałych krzewów i drzew owocowych, roślin jagodowych oraz orzechów jadalnych, z wyłączeniem orzechów kokosowych Z* Uprawa drzew oleistych uprawy orzechów kokosowych, uprawy drzew oleistych na owoce przeznaczone do produkcji oleju lub oliwy i do bezpośredniej konsumpcji Z Z* Z* Z* Z* Z* Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych następująca po zbiorach Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Z Chów i hodowla bydła Z Chów i hodowla bydła mlecznego uprawy roślin służących do produkcji napojów, tj. kawa, kakao, herbata, maté uprawy roślin przyprawowych uprawianych na owoce, np. anyżek, bazylia, kolendra, kminek, gorczyca, goździki itp. przygotowania ziaren kakaowych, np. łuskanie obróbki nasion pod uprawy sklasyfikowane w Z pozyskiwania dziko rosnących owoców jagodowych i orzechów produkcji oliwy z własnej uprawy drzew oliwnych (gdy przeważająca część wartości dodanej pochodzi z produkcji oliwy z oliwek, a nie z uprawy drzew oliwnych) Z* Produkcja win gronowych produkcji wina przez właściciela winorośli (gdy przeważająca część wartości dodanej pochodzi z produkcji wina, a nie z uprawy winogron) Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów chowu i hodowli bydła mlecznego, produkcji surowego mleka krowiego i od bawołów chowu i hodowli bydła mlecznego, produkcji surowego mleka krowiego i od bawołów 328

6 01.22.Z Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych chowu i hodowli koni i pozostałych zwierząt koniowatych Z Chów i hodowla owiec i kóz chowu i hodowli owiec i kóz, produkcji surowego mleka owczego i koziego, produkcji surowej wełny Z* Chów i hodowla pozostałych zwierząt Z Chów i hodowla świń Z Chów i hodowla świń Z Chów i hodowla drobiu Z Chów i hodowla drobiu Z Z A B Z Z Chów i hodowla zwierząt pozostałych Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) związana z uprawami rolnymi związana z zagospodarowaniem terenów zieleni związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Z Z* Z* Z Z Z* Z* Z* Z Z Z Z* Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych Chów i hodowla pozostałych zwierząt Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) wspomagająca produkcję roślinną następująca po zbiorach Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw związana z zagospodarowaniem terenów zieleni wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej produkcji sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej niezgrzeblonej chowu i hodowli wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych chowu i hodowli wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych, chowu i hodowli wodnych gadów i żab chowu i hodowli wodnych gadów i żab działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną przygotowania produktów rolnych na rynek pierwotny działalności usługowej związanej z obróbką nasion na cele rozmnażania roślin obierania i cięcia warzyw, mieszania świeżych sałat, pakowania działań promujących komercyjne myślistwo i łowiectwo działań promujących komercyjne myślistwo i łowiectwo 329

7 02.01.A Gospodarka leśna Z* Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Z* Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych uprawy choinek świątecznych zagospodarowania lasu: zakładanie upraw leśnych, pielęgnowanie upraw leśnych i młodników, trzebież, ochrony lasów i dróg leśnych Z Pozyskiwanie drewna pozyskiwania drewna: ścinanie i produkcja drewna Z* Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna pozyskiwania dziko rosnących produktów leśnych Z* Produkcja wyrobów tartacznych produkcji rozłupanych pali, kłód i podobnych produktów B Szkółkarstwo leśne Z* Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Z związana z leśnictwem Z* związana z leśnictwem 330

8 SEKCJA B RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA M* ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA A B Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych Rybołówstwo w wodach morskich Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych Z Z* Z Z* Z Z* Rybołówstwo w wodach śródlądowych zarządzania rynkiem rybnym Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności zarządzania rynkiem rybnym gospodarczej i zarządzania Rybołówstwo w wodach morskich zarządzania rynkiem rybnym Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności zarządzania rynkiem rybnym gospodarczej i zarządzania Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych chowu i hodowli ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich chowu i hodowli ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych 331

9 SEKCJA C GÓRNICTWO A B C A B Z Wydobywanie węgla kamiennego Produkcja brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego Działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) Produkcja brykietów z węgla brunatnego (lignitu) Wydobywanie, wzbogacanie i brykietowanie torfu SEKCJA B SEKCJA C* SEKCJA E* GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ SEKCJA H* TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA Z* Wydobywanie węgla kamiennego wydobywania węgla kamiennego Z* Z* Z* Z Z* Z* wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Wydobywanie węgla kamiennego Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej działalności usługowej wspomagającej wydobywanie węgla kamiennego wydobywania węgla brunatnego (lignitu) działalności usługowej wspomagającej wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) Z Wydobywanie torfu działalności usługowej wspomagającej wydobywanie torfu, brykietowania torfu Z* wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Z* Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej A Górnictwo ropy naftowej Z Górnictwo ropy naftowej działalności usługowej wspomagającej wydobywanie torfu brykietowania torfu B Górnictwo gazu ziemnego Z Górnictwo gazu ziemnego skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb transportu Z Z związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Górnictwo rud uranu i toru Z* Z* A* B* Z* wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego wspomagająca transport lądowy wspomagająca transport morski wspomagająca transport śródlądowy wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb transportu, na terenie kopalni skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb transportu lądowego w miejscu innym niż kopalnia skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb transportu morskiego w miejscu innym niż kopalnia skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb transportu śródlądowego w miejscu innym niż kopalnia Z Górnictwo rud uranu i toru górnictwa rud uranu i toru Z* wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie działalności usługowej wspomagającej górnictwo rud uranu i toru 332

10 13.10.Z Górnictwo rud żelaza Z Górnictwo rud żelaza górnictwa rud żelaza Z* wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie działalności usługowej wspomagającej górnictwo rud żelaza A Górnictwo rud miedzi Z* Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych górnictwa rud miedzi B C Z Z Górnictwo rud cynkowoołowiowych Górnictwo rud metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud miedzi, uranu i toru oraz rud cynkowo-ołowiowych Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy Z* Z* Z* Z* Z* Z* Z* Z* Z* wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Z Wydobywanie łupków Z* Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków Z* wspomagająca pozostałe Z Z A Wydobywanie żwiru i piasku Wydobywanie gliny i kaolinu Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych Z* Z* Z* Z* Z* Z* górnictwo i wydobywanie Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie działalności usługowej wspomagającej górnictwo rud miedzi górnictwa rud cynkowo-ołowiowych działalności usługowej wspomagającej górnictwo rud cynkowo-ołowiowych górnictwa pozostałych rud metali nieżelaznych działalności usługowej wspomagającej górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych wydobywania kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa działalności usługowej wspomagającej wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa wydobywania skał wapiennych, gipsu i kredy działalności usługowej wspomagającej wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy wydobywania łupków działalności usługowej wspomagającej wydobywanie łupków wydobywania żwiru i piasku działalności usługowej wspomagającej wydobywanie żwiru i piasku wydobywania gliny i kaolinu działalności usługowej wspomagającej wydobywanie gliny i kaolinu wydobywania minerałów dla przemysłu chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych działalności usługowej wspomagającej wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych 333

11 14.30.B Wydobywanie surowców siarkonośnych Z* Z* Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów wspomagająca pozostałe wydobywania surowców siarkonośnych działalności usługowej wspomagającej wydobywanie surowców siarkonośnych górnictwo i wydobywanie Z Produkcja soli Z Wydobywanie soli działalności usługowej wspomagającej wydobywanie soli, produkcji soli kuchennej Z Pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane Z* wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie działalności usługowej wspomagającej wydobywanie soli Z* Produkcja przypraw produkcji soli kuchennej Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane Z* Z* wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne pozostałego górnictwa i wydobywania działalności usługowej wspomagającej pozostałe górnictwo i wydobywanie popiołu i pozostałości spopielania odpadów komunalnych powstałych w wyniku spalania 334

12 SEKCJA D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Z Z A B Z Z Z Produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików Produkcja mięsa z drobiu i królików Produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków Produkcja soków z owoców i warzyw SEKCJA C* SEKCJA E* SEKCJA F* SEKCJA J* SEKCJA S* Z* Z* Z Z* Z* Z* Z* Z* Z* Z Z* Z Z PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ BUDOWNICTWO INFORMACJA I KOMUNIKACJA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków Produkcja soków z owoców i warzyw przetwarzania i konserwowania mięsa z drobiu przetwarzania i konserwowania mięsa z drobiu produkcji mięsa suszonego, solonego lub wędzonego, produkcji wyrobów z mięsa, takich jak: kiełbasy, wędliny, pasztety, puddingi mięsne, andouillettes (małe kiełbaski wyrabiane z flaczków), saveloy (potrawa z mięsa, gotowana na parze, często w cieście) wytwarzania gotowych posiłków i dań z mięsa, włączając mięso z drobiu produkcji ekstraktów i soków z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych działalności usługowej związanej z produkcją mięsa suszonego, solonego lub wędzonego oraz produkcją wyrobów z mięsa, takich jak: kiełbasy, wędliny, pasztety, puddingi mięsne, andouillettes (małe kiełbaski wyrabiane z flaczków), saveloy (potrawa z mięsa, gotowana na parze, często w cieście). działalności usługowej związanej z wytwarzaniem gotowych posiłków i dań z mięsa, włączając mięso z drobiu działalności usługowej związanej z produkcją ekstraktów i soków z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych wytwarzania gotowych posiłków i dań z ryb wytwarzania gotowych posiłków i dań z ryb 335

13 15.33.A B Z Z Z Z Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych Przetwórstwo mleka i wyrób serów Z* Z* Z* Z* Z* Z* Z Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych Przetwórstwo mleka i wyrób serów Z Produkcja lodów Z Produkcja lodów Z Z Z Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb Produkcja karmy dla Z Z Z* Z Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych zwierząt domowych A Produkcja pieczywa Z* Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek B Z Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych Produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości Z* Z* Z* Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Z Produkcja cukru Z Produkcja cukru Z Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Produkcja makaronów, klusek i podobnych wyrobów mącznych Z Z Z* Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Wytwarzanie gotowych posiłków i dań wytwarzania gotowych posiłków i dań z warzyw wytwarzania gotowych posiłków i dań z warzyw działalności usługowej związanej z wytwarzaniem gotowych posiłków i dań z warzyw działalności usługowej związanej z wytwarzaniem gotowych posiłków i dań z warzyw wytwarzania miodu sztucznego i karmelu wytwarzania miodu sztucznego i karmelu produkcji pizzy, zamrożonej lub nie, produkcji świeżej (nieupieczonej) pizzy produkcji pizzy, zamrożonej lub nie produkcji świeżej (nieupieczonej) pizzy wytwarzania gotowych posiłków i dań z makaronów i klusek gotowanych, nadziewanych lub inaczej przygotowanych wytwarzania gotowych posiłków i dań z makaronów i klusek gotowanych, nadziewanych lub inaczej przygotowanych 336

14 15.86.Z Przetwórstwo herbaty Z Przetwórstwo herbaty i kawy i kawy Z Produkcja przypraw Z* Produkcja przypraw Z Z Z Z Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej Produkcja napojów alkoholowych destylowanych Produkcja alkoholu etylowego Z Z* Z* Z* Z* Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Z Produkcja win gronowych Z* Produkcja win gronowych Z Produkcja jabłecznika i win owocowych Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych Z Produkcja napojów fermentowanych niedestylowanych Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych pozostałych, gdzie indziej Z Produkcja piwa Z Produkcja piwa Z Produkcja słodów Z Produkcja słodu Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Produkcja wyrobów tytoniowych Z Produkcja wyrobów tytoniowych Z Z Produkcja przędzy A Produkcja przędzy bawełnianej bawełnianej Z Produkcja przędzy B* Produkcja przędzy wełnianej wełnianej zgrzebnej Z Produkcja przędzy B* Produkcja przędzy wełnianej wełnianej czesankowej Z Produkcja przędzy lnianej D* Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici Z Z Z Z Z Produkcja przędzy z jedwabiu oraz włókien chemicznych Produkcja nici do szycia Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała Produkcja tkanin bawełnianych Produkcja tkanin wełnianych zgrzebnych C D* D* D* A B* Produkcja przędzy z włókien chemicznych Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici Produkcja tkanin bawełnianych Produkcja tkanin wełnianych produkcji alkoholu etylowego uzyskanego z surowców sfermentowanych, produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia produkcji alkoholu etylowego uzyskanego z surowców sfermentowanych, produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia produkcji przędzy z włókien chemicznych produkcji przędzy z jedwabiu 337

15 17.23.Z Z Z Z A B Z A B Z Z Produkcja tkanin wełnianych czesankowych Produkcja tkanin z jedwabiu oraz włókien chemicznych Produkcja tkanin pozostałych Wykończanie materiałów włókienniczych Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży i działalności usługowej w zakresie naprawy wyrobów z brezentu kempingowego Produkcja dywanów i chodników Produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych, z wyłączeniem działalności usługowej w zakresie naprawy sieci i wyrobów powroźniczych Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej B* Produkcja tkanin wełnianych C Produkcja tkanin z włókien chemicznych produkcji tkanin z włókien chemicznych D* Produkcja pozostałych tkanin produkcji tkanin z jedwabiu D* Produkcja pozostałych tkanin Z* Z Z* Z* Z* Z Z Z* Z Z Z* Z* Wykończanie wyrobów włókienniczych Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne pozostałego sprzętu Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Produkcja dywanów i chodników Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych pozostałego sprzętu Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Z Produkcja dzianin Z Produkcja dzianin metrażowych Z Z Z Z Produkcja wyrobów pończoszniczych Produkcja odzieży dzianej Produkcja odzieży skórzanej Produkcja ubrań roboczych Z* Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Produkcja wyrobów pończoszniczych produkcji zasłon chirurgicznych produkcji zasłon chirurgicznych naprawy wyrobów z brezentu oraz toreb do przechowywania nawozów i innych chemikaliów naprawy wyposażenia kempingowego produkcji tekstylnych wyrobów technicznych i przemysłowych produkcji tekstylnych wyrobów technicznych i przemysłowych, produkcji waty z materiałów tekstylnych i wyrobów z waty: podpasek higienicznych i tamponów produkcji waty z materiałów tekstylnych i wyrobów z waty: podpasek higienicznych i tamponów produkcji obuwia tekstylnego bez nakładanych spodów produkcji obuwia tekstylnego bez nakładanych spodów Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej Z Produkcja odzieży skórzanej produkcji ubrań ognioodpornych i ochronnych, ze skóry Z* Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej Produkcja odzieży roboczej produkcji ubrań ognioodpornych i ochronnych, ze skóry 338

16 18.22.A B Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców, pozostała Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała Z* Z* Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Z Produkcja bielizny Z Produkcja bielizny Z Z Z Z A B A B Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja wyrobów futrzarskich Produkcja skór wyprawionych Produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich Produkcja obuwia, z wyłączeniem sportowego Produkcja obuwia sportowego Produkcja wyrobów tartacznych w zakresie impregnowania drewna Produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek Z* Z* Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej produkcji ubrań ognioodpornych i ochronnych produkcji ubrań ognioodpornych i ochronnych Z Produkcja wyrobów futrzarskich wyprawy i barwienia skór futerkowych Z* Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych wyprawy i barwienia skór futerkowych Z* Z* Z* Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej produkcji pasów bezpieczeństwa dla monterów i innych pasów do celów zawodowych produkcji pasów bezpieczeństwa dla monterów i innych pasów do celów zawodowych Z* Produkcja obuwia produkcji części obuwia z drewna, gumy i tworzyw sztucznych Z* Z* Z* Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych produkcji części obuwia z drewna produkcji gumowych spodów i innych części obuwia z gumy produkcji części obuwia z tworzyw sztucznych Z* Produkcja obuwia produkcji części obuwia sportowego z gumy i tworzyw sztucznych, produkcji butów narciarskich Z* Z* Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych produkcji części obuwia sportowego z gumy produkcji części obuwia sportowego z tworzyw sztucznych Z* Produkcja sprzętu sportowego produkcji butów narciarskich Z* Produkcja wyrobów tartacznych Z* Z Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna 339

17 20.30.Z Z Z Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja opakowań drewnianych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna Produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Z Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa produkcji drewnianych klepek, bloków parkietowych połączonych w formę płyt produkcji drewnianych klepek, bloków parkietowych połączonych w formę płyt instalowania (montażu) drewnianych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa własnej produkcji, instalowania (montażu) elementów pokryć dachowych, własnej produkcji Z* Zakładanie stolarki budowlanej instalowania (montażu) drewnianych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa własnej produkcji Z* Z Z* Z* Z* Z* Z* Z* Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja opakowań drewnianych pozostałego sprzętu Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej pozostałego sprzętu Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej Z Produkcja masy włóknistej Z Produkcja masy włóknistej Z Z Z Produkcja papieru i tektury Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Z Z Z* Produkcja papieru i tektury Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Z Produkcja papierowych artykułów piśmiennych Z Produkcja tapet Z Produkcja tapet Z Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej instalowania (montażu) elementów pokryć dachowych, własnej produkcji naprawy opakowań drewnianych naprawy opakowań drewnianych produkcji trumien, naprawy i konserwacji wyrobów drewnianych, gdzie indziej niesklasyfikowanych produkcji trumien naprawy i konserwacji wyrobów drewnianych, gdzie indziej niesklasyfikowanych produkcji sprzętu ratunkowego z korka produkcji sprzętu ratunkowego z korka drukowania na papierowych artykułach gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Z* Pozostałe drukowanie drukowania na papierowych artykułach gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Z* Produkcja artykułów piśmiennych Z* Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury drukowania etykiet i metek (metodą litografii, druku wklęsłego, fleksografii, sitodruku i innych metod) Z* Pozostałe drukowanie drukowania etykiet i metek (metodą litografii, druku wklęsłego, fleskografii, sitodruku i innych metod) 340

18 22.11.Z Wydawanie książek Z* Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej produkcji globusów Z* Wydawanie książek produkcji globusów, wydawania wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Z* Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Z Wydawanie gazet Z* Wydawanie gazet Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych Wydawanie nagrań dźwiękowych Działalność wydawnicza pozostała Z* Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Z Z* Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Z Z* Pozostała działalność wydawnicza Z Drukowanie gazet Z Drukowanie gazet Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej Z* Produkcja artykułów piśmiennych wydawania wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) produkcji edukacyjnych i komercyjnych artykułów piśmiennych (notesy, segregatory, rejestry, księgi rachunkowe, formularze handlowe itp.), w przypadku gdy informacje w nich drukowane są mało istotne Z* Pozostałe drukowanie produkcji edukacyjnych i komercyjnych artykułów piśmiennych (notesy, segregatory, rejestry, księgi rachunkowe, formularze handlowe itp.), w przypadku gdy informacje w nich drukowane są mało istotne, wydawania znaczków, katalogów, materiałów reklamowych i pozostałych wyrobów drukowanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych Z* Pozostała działalność wydawnicza Z Introligatorstwo Z Introligatorstwo i podobne usługi Z związana z przygotowaniem druku Działalność graficzna pomocnicza Reprodukcja nagrań dźwiękowych Z* związana z przygotowywaniem do druku Z Z* związana z przygotowywaniem do druku Z Z* Reprodukcja zapisanych nośników informacji Z Reprodukcja nagrań wideo Z* Reprodukcja zapisanych nośników informacji Z Reprodukcja Z* Reprodukcja zapisanych komputerowych nośników nośników informacji informacji A B A B Wytwarzanie produktów koksowania węgla Przetwarzanie produktów koksowania węgla Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Z* Z* Z* Z* Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej wydawania znaczków, katalogów, materiałów reklamowych i pozostałych wyrobów drukowanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 341

19 23.30.Z Z Z Z Z Z Z Z Z Wytwarzanie paliw jądrowych Produkcja gazów technicznych Produkcja barwników i pigmentów Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych Produkcja nawozów i związków azotowych Produkcja tworzyw sztucznych Produkcja kauczuku syntetycznego Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Z* Z* Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych produkcji wzbogaconego uranu, plutonu i ich związków produkcji radioaktywnych substancji diagnostycznych Z Wytwarzanie paliw jądrowych wytapiania i rafinacji uranu i toru Z* Zbieranie odpadów niebezpiecznych zbierania odpadów promieniotwórczych Z* Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych Z Z Z* Z* Z* Z Z* Z Z Z Produkcja gazów technicznych Produkcja barwników i pigmentów Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Produkcja nawozów i związków azotowych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Z Produkcja farb i lakierów Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Z Z Z Z Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych Produkcja środków myjących i czyszczących Produkcja artykułów kosmetycznych i toaletowych Produkcja materiałów wybuchowych Z Z* Z* Z Z* Z* Z* Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Produkcja materiałów wybuchowych produkcji paku i koksu pakowego produkcji paku i koksu pakowego produkcji kompostu związanej z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne produkcji kompostu związanej z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne produkcji cementu do rekonstrukcji kości, wypełniaczy dentystycznych i cementu dentystycznego produkcji cementu do rekonstrukcji kości, wypełniaczy dentystycznych i cementu dentystycznego produkcji mydła kosmetycznego produkcji mydła kosmetycznego 342

20 24.62.Z Z Z Z Z Z Z Produkcja klejów i żelatyn Produkcja olejków eterycznych Produkcja chemikaliów fotograficznych Produkcja niezapisanych nośników informacji Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej Produkcja włókien chemicznych Produkcja ogumienia dla środków transportu Z Produkcja klejów produkcji klejów Z* Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej produkcji żelatyny i jej pochodnych Z Produkcja olejków eterycznych Z* Z Z* Z* Z Z* Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej Produkcja elementów elektronicznych Produkcja włókien chemicznych Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy Z Bieżnikowanie opon Z* Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy Z Z Z Z Produkcja pozostałych wyrobów gumowych Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa Z* Z* Z Z* Z Z* Z* Produkcja pozostałych wyrobów z gumy pozostałego sprzętu Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych pozostałego sprzętu Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli produkcji półwyrobów w postaci kostek lub płytek do półprzewodników produkcji półwyrobów w postaci kostek lub płytek do półprzewodników naprawy i konserwacji pozostałych wyrobów z gumy, z wyłączeniem opon naprawy i konserwacji pozostałych wyrobów z gumy, z wyłączeniem opon naprawy, konserwacji i instalowania rur i kształtowników z tworzyw sztucznych oraz systemów rur w zakładach przemysłowych naprawy i konserwacji rur i kształtowników z tworzyw sztucznych oraz systemów rur w zakładach przemysłowych instalowania rur i kształtowników z tworzyw sztucznych oraz systemów rur w zakładach przemysłowych produkcji elementów izolacyjnych dla elektrycznych przewodów i kabli, instalowania (montażu) wyrobów stolarki budowlanej własnej produkcji z tworzyw sztucznych produkcji elementów izolacyjnych dla elektrycznych przewodów i kabli Z* Zakładanie stolarki budowlanej instalowania (montażu) wyrobów stolarki budowlanej własnej produkcji z tworzyw sztucznych 343

21 25.24.Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja szkła płaskiego Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego Produkcja szkła gospodarczego Produkcja włókien szklanych Produkcja szkła technicznego Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych Produkcja ceramicznych wyrobów technicznych, pozostałych Produkcja ceramicznych wyrobów pozostałych Produkcja ceramicznych materiałów i wyrobów ogniotrwałych Produkcja płytek ceramicznych Z* Z* Z* Z* Z Z Z Z Z Z* Z Z Z Z* Z Z Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja sprzętu instalacyjnego Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej pozostałego sprzętu i wyposażenia Produkcja szkła płaskiego Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego Produkcja szkła gospodarczego Produkcja włókien szklanych Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne pozostałego sprzętu Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych Produkcja wyrobów ogniotrwałych Produkcja ceramicznych kafli i płytek produkcji elementów nieprzewodzących prądu z tworzyw sztucznych do sprzętu instalacyjnego, włączając skrzynki przyłączeniowe produkcji kasków ochronnych i pozostałego sprzętu ochronnego do użytku osobistego, z tworzyw sztucznych, naprawy okien z pleksiglasu produkcji elementów nieprzewodzących prądu z tworzyw sztucznych do sprzętu instalacyjnego, włączając skrzynki przyłączeniowe produkcji kasków ochronnych i pozostałego sprzętu ochronnego do użytku osobistego, z tworzyw sztucznych naprawy okien z pleksiglasu naprawy i konserwacji oraz instalowania rur oraz systemów rur w zakładach przemysłowych, ze szkła naprawy i konserwacji rur oraz systemów rur w zakładach przemysłowych, ze szkła instalowania rur ze szkła, włączając instalację systemów rur szklanych w zakładach przemysłowych 344

22 26.40.Z Produkcja ceramiki budowlanej Z Z* Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny pozostałego sprzętu Z Produkcja cementu Z Produkcja cementu Z Produkcja wapna Z* Produkcja wapna i gipsu Z Produkcja gipsu Z* Produkcja wapna i gipsu Z Produkcja betonowych wyrobów budowlanych Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Z Produkcja gipsowych wyrobów dla budownictwa Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu Z Produkcja masy betonowej Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej Z Produkcja zaprawy Z Produkcja zaprawy murarskiej murarskiej i suchego betonu Z Produkcja wyrobów azbestowo- cementowych, wiórowo-cementowych i podobnych Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem Z Z Z Z Z Produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa Produkcja technicznych wyrobów ściernych Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza Z Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia naprawy i konserwacji oraz instalowania rur, przewodów, osprzętu rynien i rur oraz systemów rur w zakładach przemysłowych, z ceramiki naprawy i konserwacji rur, przewodów, osprzętu rynien i rur oraz systemów rur w zakładach przemysłowych, z ceramiki instalowania rur, przewodów, osprzętu rynien i rur oraz systemów rur w zakładach przemysłowych, z ceramiki Z Produkcja wyrobów ściernych naprawy i konserwacji oraz instalowania kamieni młyńskich, szlifierskich i polerskich itp Z* Z Z pozostałego sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Z Produkcja rur żeliwnych Z* Odlewnictwo żeliwa Z Produkcja rur stalowych Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Z Produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na zimno Z Produkcja prętów ciągnionych na zimno naprawy i konserwacji kamieni młyńskich, szlifierskich i polerskich itp. instalowania kamieni młyńskich, szlifierskich i polerskich itp. 345

23 27.32.Z Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Produkcja wyrobów formowanych na zimno Z Z* Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Produkcja wyrobów formowanych na zimno Z Produkcja drutów Z Produkcja drutu Z Produkcja metali Z Produkcja metali szlachetnych szlachetnych Z Produkcja aluminium A Produkcja aluminium hutniczego produkcji aluminium B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium produkcji wyrobów z aluminium i stopów aluminium Z Produkcja ołowiu, cynku i Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny cyny A Produkcja miedzi Z* Produkcja miedzi nieobrobionej B Produkcja wyrobów Z* Produkcja miedzi miedzianych w postaci półproduktów Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych Z Odlewnictwo żeliwa Z* Odlewnictwo żeliwa Z Odlewnictwo staliwa Z Odlewnictwo staliwa Z A B A B C Z Odlewnictwo metali lekkich Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyłączeniem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyłączeniem działalności usługowej Produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej w zakresie instalowania konstrukcji metalowych Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Z A B Z* Z* Z* Z* Z* Z* Z Odlewnictwo metali lekkich Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja konstrukcji metalowych i ich części metalowych wyrobów gotowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części metalowych wyrobów gotowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej produkcji płyt wielowarstwowych z blachy stalowej produkcji budynków prefabrykowanych z metalu i ich części naprawy budynków prefabrykowanych z metalu produkcji konstrukcji metalowych i ich części naprawy konstrukcji metalowych instalowania (montażu) elementów metalowej stolarski budowlanej własnej produkcji Z* Zakładanie stolarki budowlanej instalowania (montażu) elementów metalowej stolarski budowlanej własnej produkcji 346

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004 Klucz powiązań a Tablica Nr 2 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA B* SEKCJA K* ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO RYBACTWO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Statystyka bazy EFEKT

Statystyka bazy EFEKT Statystyka bazy EFEKT www.marketingrelacji.com Warszawa, 26 maja 2015 roku Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość rekordów 3 306 452 100% 2 Nazwa firmy 3 306 452 100% 3 Imię

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych

Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA Klasyfikacja P K D Sekcje SEKCJA A SEKCJA B SEKCJA C SEKCJA D SEKCJA E SEKCJA F SEKCJA G SEKCJA H SEKCJA I SEKCJA J SEKCJA K SEKCJA L SEKCJA M SEKCJA N SEKCJA O SEKCJA P SEKCJA Q PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne;

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI

CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo 01.11 Uprawa zbóż

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo 01.11 Uprawa zbóż i pozostałe

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCIGOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

Dział 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Dział 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Dział 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie Grupa ta obejmuje uprawy rolne inne niż wieloletnie, tj.: uprawę roślin,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w LUBLINIE Zestawie rodzajów działalności gospodarczej wyłączonych ze wsparcia w ramach RPO WL 2007-2013 według kodów PKD Regionalny

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO

Wyjaśnienia ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO Sekcja ta obejmuje wytwarzanie produktów rolniczych i leśnych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w zakresie: - uprawy i hodowli roślin, równieŝ upraw leśnych,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA PKD 2007

WYJAŚNIENIA PKD 2007 WYJAŚNIENIA PKD 2007 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO Sekcja ta obejmuje działalności związane z: eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych, uprawą zbóż i innych roślin

Bardziej szczegółowo

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD) SPIS TREŚCI ZASADY BUDOWY KLASYFIKACJI. Przedmowa

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD) SPIS TREŚCI ZASADY BUDOWY KLASYFIKACJI. Przedmowa ZAŁĄCZNIK POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD) SPIS TREŚCI 1. Zasady Budowy Klasyfikacji 2. Schemat klasyfikacji 3. Wyjaśnienia PKD 2007 4. Klucze powiązań PKD 2004-PKD 2007 oraz PKD 2007-PKD 2004 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Strzyżów 2010 Spis treści Cel działania...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) 1 z 486 2013-09-21 21:18 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1885) Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKWiU2008 - PKWiU2015

Klucz powiązań PKWiU2008 - PKWiU2015 SEKCJA A Dział 01 PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBACTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE 01.11 ZBOŻA, ROŚLINY STRĄCZKOWE ORAZ NASIONA OLEISTE,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Wniosek Bruksela, dnia 3.11.2006 KOM(2006) 655 wersja ostateczna 2006/0218 (COD) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające nową klasyfikację statystyczną

Bardziej szczegółowo

Czy kryzys przestraszy przedsiębiorców?

Czy kryzys przestraszy przedsiębiorców? Atrakcyjność Inwestycyjna w branżach polskiej gospodarki Czy kryzys przestraszy przedsiębiorców? Tomasz Peplak W jaki sposób możemy zminimalizować ryzyko niepowodzenia w biznesie? Jak wybrać ten właściwy

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów. z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Rozporządzenie Rady Ministrów. z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli

36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli 36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli - lakierowanie, pozłacanie, malowanie mebli, - restaurowanie i renowację mebli. - wykończania, włączając tapicerowanie krzeseł i pozostałych mebli

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 8 / 2008

Raport bieżący nr 8 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-06 Skrócona nazwa emitenta GRUPA KOŚCIUSZKO POLSKIE JADŁO S.A. Temat Zwołanie Zyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD. Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonania prawa głosu:

PORZĄDEK OBRAD. Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonania prawa głosu: Zarząd Optonet S.A. ( Spółka, Emitent ) z siedzibą w Gdyni (81-571) przy ul. Chwaszczyńskiej 170, Sąd Rejonowy dla m.st. Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000389039, REGON 017390500,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 36/2009. z dnia 11 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 36/2009. z dnia 11 lipca 2008 r. 22.1.2009 L Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 18/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZORZĄDZENIA ROZORZĄDZENIE KOMIJI (WE) nr 36/2009 z dnia 11 lipca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003. z dnia 16 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003. z dnia 16 grudnia 2003 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (tekst mający

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA część I CZYLI PROCES APLIKOWANIA O DOTACJĘ WSPÓŁFINANSOWANĄ ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

7 01.26 Owoce oleiste

7 01.26 Owoce oleiste STAWKA 8% Lp. 2008 Towar (grupa towarów) 1 ex 01.1 2 ex 01.21 Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego ( ex 01.16.1) Winogrona,

Bardziej szczegółowo

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2015 r. Dz.U. poz. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług () Warszawa 2015 SPIS TREŚCI 1. Zasady metodyczne. 1 2. Schemat klasyfikacji 13 ZASADY METODYCZNE

Bardziej szczegółowo