KLUCZE POWIĄZAŃ. PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLUCZE POWIĄZAŃ. PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD"

Transkrypt

1 KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004

2 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem porównywalności danych, informacji oraz analiz statystycznych dla potrzeb krajowych, jak i wymiany międzynarodowej. Należy zaznaczyć, że niniejsze opracowanie jest również niezbędne dla potrzeb jednolitej interpretacji rodzajów działalności gospodarczej. Znak * przy symbolu grupowania w 3 kolumnie oznacza, że zakres podklasy PKD 2004(2007) nie w pełni odpowiada zakresowi podklasy z PKD 2007(2004). W przypadku, gdy podklasie PKD 2004(2007) odpowiada kilka podklas PKD 2007 (2004) wtedy w 5 kolumnie wyszczególnione są rodzaje działalności odpowiadające ściśle zakresowi danej podklasy PKD 2007 (2004). Natomiast w przypadku, gdy podklasie PKD 2004 (2007) odpowiada jedna podklasa PKD 2007 (2004) brak jest komentarza w kolumnie 5, ponieważ cały zakres podklasy PKD 2004 (2007) zawiera się w zakresie podklasy PKD 2007 (2004). Brak znaku * przy symbolu grupowania w 3 kolumnie oznacza, że podklasa PKD 2004 (2007) w pełni odpowiada zakresowi danej podklasy PKD 2007 (2004) i wtedy nie występuje odpowiednio zapis w 5 kolumnie. Używając określenia dot. wyłącznie w 5 kolumnie wymienia się tylko te rodzaje działalności, które odpowiadają ściśle zakresowi danej podklasy PKD 2004 / Natomiast używając określenia z wyłączeniem wymienia się te rodzaje działalności, które nie wchodzą w zakres danej podklasy PKD 2004 / Ponadto w kluczu powiązań PKD 2007 PKD 2004 nie uwzględniono podklasy PKD B Działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, ponieważ jednoosobowe podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą bez względu na to, czy wykonują działalność na rzecz jednego lub więcej niż na rzecz jednego podmiotu, według PKD 2007 należy klasyfikować w odpowiednich podklasach, zgodnie z wykonywaną przez nie działalnością. 325

3 SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO SEKCJA A* SEKCJA C* SEKCJA N* SEKCJA S* A Uprawa zbóż Z* Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu B C Uprawa ziemniaków, roślin okopowych o dużej zawartości skrobi i inuliny Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Z Uprawa ryżu uprawy ryżu Z* Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Z* Z* Z* Z* Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych uprawy zbóż, z wyłączeniem ryżu obróbki nasion pod uprawy sklasyfikowane w A uprawy ziemniaków, roślin okopowych o dużej zawartości skrobi i inuliny obróbki nasion pod uprawy sklasyfikowane w B uprawy roślin oleistych na nasiona uprawy buraków cukrowych, produkcji nasion buraka cukrowego Z Uprawa trzciny cukrowej uprawy trzciny cukrowej Z Uprawa tytoniu uprawy tytoniu, z wyłączeniem suszenia liści wykonywanego na zlecenie Z Uprawa roślin włóknistych uprawy roślin włóknistych Z* Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie produkcji nasion roślin pastewnych, włączając trawy, uprawy brukwi, buraków pastewnych, korzeni pastewnych, koniczyny, lucerny (alfalfa), esparcety, kukurydzy pastewnej i pozostałych traw, kapusty pastewnej i podobnych roślin pastewnych Z* Uprawa drzew oleistych uprawy orzechów palmowych i produkcji ich jąder Z* Z* Z* Z* Z* Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Działalność usługowa następująca po zbiorach Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania uprawy roślin stosowanych przede wszystkim w farmacji oraz do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów, uprawy chmielu uprawy drzew kauczukowych i innych drzew celu uzyskania soku przygotowywania liści np. ich suszenia obróbki nasion pod uprawy sklasyfikowane w C produkcji brykietów ze słomy 326

4 01.12.A Uprawa warzyw Z* Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Z* Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych B Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych Z* Z* Z* Z* Z* Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów uprawy roślin strączkowych uprawy warzyw kwiatostanowych, liściowych, łodygowych, owocowych, korzeniowych, bulwiastych, cebulowych, kukurydzy cukrowej uprawy roślin przyprawowych ziołowych i aromatycznych: kopru, majeranku, bylicy-estragonu itp., uprawy kaparów obróbki nasion pod uprawy sklasyfikowane w A produkcji nasion warzyw, uprawy grzybów uprawy kwiatów i produkcji nasion kwiatów produkcji nasion owoców Z Rozmnażanie roślin uprawy roślin do rozmnażania oraz roślin ozdobnych Z* Z* Z* Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna obróbki nasion pod uprawy sklasyfikowane w B produkcji nasion drzew leśnych pozyskiwania dziko rosnących grzybów i trufli 327

5 01.13.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw Z Uprawa winogron uprawy winogron na wino i winogron stołowych w winnicach Z Z Z Z* Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów uprawy drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych uprawy drzew i krzewów owocowych cytrusowych uprawy drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych uprawy pozostałych krzewów i drzew owocowych, roślin jagodowych oraz orzechów jadalnych, z wyłączeniem orzechów kokosowych Z* Uprawa drzew oleistych uprawy orzechów kokosowych, uprawy drzew oleistych na owoce przeznaczone do produkcji oleju lub oliwy i do bezpośredniej konsumpcji Z Z* Z* Z* Z* Z* Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych Działalność usługowa następująca po zbiorach Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Z Chów i hodowla bydła Z Chów i hodowla bydła mlecznego uprawy roślin służących do produkcji napojów, tj. kawa, kakao, herbata, maté uprawy roślin przyprawowych uprawianych na owoce, np. anyżek, bazylia, kolendra, kminek, gorczyca, goździki itp. przygotowania ziaren kakaowych, np. łuskanie obróbki nasion pod uprawy sklasyfikowane w Z pozyskiwania dziko rosnących owoców jagodowych i orzechów produkcji oliwy z własnej uprawy drzew oliwnych (gdy przeważająca część wartości dodanej pochodzi z produkcji oliwy z oliwek, a nie z uprawy drzew oliwnych) Z* Produkcja win gronowych produkcji wina przez właściciela winorośli (gdy przeważająca część wartości dodanej pochodzi z produkcji wina, a nie z uprawy winogron) Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów chowu i hodowli bydła mlecznego, produkcji surowego mleka krowiego i od bawołów chowu i hodowli bydła mlecznego, produkcji surowego mleka krowiego i od bawołów 328

6 01.22.Z Chów i hodowla owiec, Z Chów i hodowla koni kóz, koni, osłów, mułów i i pozostałych zwierząt osłomułów koniowatych chowu i hodowli koni i pozostałych zwierząt koniowatych Z Chów i hodowla owiec i kóz chowu i hodowli owiec i kóz, produkcji surowego mleka owczego i koziego, produkcji surowej wełny Z* Chów i hodowla pozostałych zwierząt Z Chów i hodowla świń Z Chów i hodowla świń Z Chów i hodowla drobiu Z Chów i hodowla drobiu Z Z A B Z Z Chów i hodowla zwierząt pozostałych Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Z Z* Z* Z Z Z* Z* Z* Z Z Z Z* Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych Chów i hodowla pozostałych zwierząt Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa następująca po zbiorach Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej produkcji sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej niezgrzeblonej chowu i hodowli wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych chowu i hodowli wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych, chowu i hodowli wodnych gadów i żab chowu i hodowli wodnych gadów i żab działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną przygotowania produktów rolnych na rynek pierwotny działalności usługowej związanej z obróbką nasion na cele rozmnażania roślin obierania i cięcia warzyw, mieszania świeżych sałat, pakowania działań promujących komercyjne myślistwo i łowiectwo działań promujących komercyjne myślistwo i łowiectwo 329

7 02.01.A Gospodarka leśna Z* Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Z* Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych uprawy choinek świątecznych zagospodarowania lasu: zakładanie upraw leśnych, pielęgnowanie upraw leśnych i młodników, trzebież, ochrony lasów i dróg leśnych Z Pozyskiwanie drewna pozyskiwania drewna: ścinanie i produkcja drewna Z* Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna pozyskiwania dziko rosnących produktów leśnych Z* Produkcja wyrobów tartacznych produkcji rozłupanych pali, kłód i podobnych produktów B Szkółkarstwo leśne Z* Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Z Działalność usługowa związana z leśnictwem Z* Działalność usługowa związana z leśnictwem 330

8 SEKCJA B RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA M* ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA A B Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych Rybołówstwo w wodach morskich Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych zarządzania rynkiem rybnym Z* Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania zarządzania rynkiem rybnym Z Rybołówstwo w wodach morskich zarządzania rynkiem rybnym Z* Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności zarządzania rynkiem rybnym gospodarczej i zarządzania Z Z* Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych chowu i hodowli ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich chowu i hodowli ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych 331

9 SEKCJA C GÓRNICTWO A B C A B Z Wydobywanie węgla kamiennego Produkcja brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego Działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) Produkcja brykietów z węgla brunatnego (lignitu) Wydobywanie, wzbogacanie i brykietowanie torfu SEKCJA B SEKCJA C* SEKCJA E* GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ SEKCJA H* TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA Z* Wydobywanie węgla kamiennego wydobywania węgla kamiennego Z* Z* Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Z* Wydobywanie węgla kamiennego Z Z* Z* Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej działalności usługowej wspomagającej wydobywanie węgla kamiennego wydobywania węgla brunatnego (lignitu) działalności usługowej wspomagającej wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) Z Wydobywanie torfu działalności usługowej wspomagającej wydobywanie torfu, brykietowania torfu Z* Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Z* Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej A Górnictwo ropy naftowej Z Górnictwo ropy naftowej działalności usługowej wspomagającej wydobywanie torfu brykietowania torfu B Górnictwo gazu ziemnego Z Górnictwo gazu ziemnego skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb transportu Z Z Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Górnictwo rud uranu i toru Z* Z* A* B* Z* Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność usługowa wspomagająca transport morski Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb transportu, na terenie kopalni skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb transportu lądowego w miejscu innym niż kopalnia skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb transportu morskiego w miejscu innym niż kopalnia skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb transportu śródlądowego w miejscu innym niż kopalnia Z Górnictwo rud uranu i toru górnictwa rud uranu i toru Z* Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie działalności usługowej wspomagającej górnictwo rud uranu i toru 332

10 13.10.Z Górnictwo rud żelaza Z Górnictwo rud żelaza górnictwa rud żelaza Z* Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie działalności usługowej wspomagającej górnictwo rud żelaza A Górnictwo rud miedzi Z* Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych górnictwa rud miedzi B Górnictwo rud cynkowoołowiowych Z* Z* Z* Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie C Górnictwo rud metali nieżelaznych, Z* Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych z wyłączeniem rud miedzi, uranu i toru oraz Z* rud cynkowo-ołowiowych Z Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy Z* Z* Z* Z* Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Z Wydobywanie łupków Z* Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków Z* Działalność usługowa wspomagająca pozostałe Z Z Wydobywanie żwiru i piasku Wydobywanie gliny i kaolinu Z* Z* Z* Z* górnictwo i wydobywanie Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie A Wydobywanie minerałów Z* Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów dla przemysłu chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych Z* Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie działalności usługowej wspomagającej górnictwo rud miedzi górnictwa rud cynkowo-ołowiowych działalności usługowej wspomagającej górnictwo rud cynkowo-ołowiowych górnictwa pozostałych rud metali nieżelaznych działalności usługowej wspomagającej górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych wydobywania kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa działalności usługowej wspomagającej wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa wydobywania skał wapiennych, gipsu i kredy działalności usługowej wspomagającej wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy wydobywania łupków działalności usługowej wspomagającej wydobywanie łupków wydobywania żwiru i piasku działalności usługowej wspomagającej wydobywanie żwiru i piasku wydobywania gliny i kaolinu działalności usługowej wspomagającej wydobywanie gliny i kaolinu wydobywania minerałów dla przemysłu chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych działalności usługowej wspomagającej wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych 333

11 14.30.B Wydobywanie surowców siarkonośnych Z* Z* Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów Działalność usługowa wspomagająca pozostałe wydobywania surowców siarkonośnych działalności usługowej wspomagającej wydobywanie surowców siarkonośnych górnictwo i wydobywanie Z Produkcja soli Z Wydobywanie soli działalności usługowej wspomagającej wydobywanie soli, produkcji soli kuchennej Z Pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane Z* Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie działalności usługowej wspomagającej wydobywanie soli Z* Produkcja przypraw produkcji soli kuchennej Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane Z* Z* Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne pozostałego górnictwa i wydobywania działalności usługowej wspomagającej pozostałe górnictwo i wydobywanie popiołu i pozostałości spopielania odpadów komunalnych powstałych w wyniku spalania 334

12 SEKCJA D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Z Z A B Produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików Produkcja mięsa z drobiu i królików Produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa SEKCJA C* SEKCJA E* SEKCJA F* SEKCJA J* SEKCJA S* Z* Z* Z Z* Z* Z* Z* Z* Z* PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ BUDOWNICTWO INFORMACJA I KOMUNIKACJA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków i pozostałych produktów rybactwa Z* Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Z Z Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków Produkcja soków z owoców i warzyw Z Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków Produkcja soków z owoców i warzyw przetwarzania i konserwowania mięsa z drobiu przetwarzania i konserwowania mięsa z drobiu produkcji mięsa suszonego, solonego lub wędzonego, produkcji wyrobów z mięsa, takich jak: kiełbasy, wędliny, pasztety, puddingi mięsne, andouillettes (małe kiełbaski wyrabiane z flaczków), saveloy (potrawa z mięsa, gotowana na parze, często w cieście) wytwarzania gotowych posiłków i dań z mięsa, włączając mięso z drobiu produkcji ekstraktów i soków z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych działalności usługowej związanej z produkcją mięsa suszonego, solonego lub wędzonego oraz produkcją wyrobów z mięsa, takich jak: kiełbasy, wędliny, pasztety, puddingi mięsne, andouillettes (małe kiełbaski wyrabiane z flaczków), saveloy (potrawa z mięsa, gotowana na parze, często w cieście). działalności usługowej związanej z wytwarzaniem gotowych posiłków i dań z mięsa, włączając mięso z drobiu działalności usługowej związanej z produkcją ekstraktów i soków z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych wytwarzania gotowych posiłków i dań z ryb wytwarzania gotowych posiłków i dań z ryb 335

13 15.33.A Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej Z* Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw niesklasyfikowane, Z* Wytwarzanie gotowych posiłków z wyłączeniem i dań działalności usługowej B Działalność usługowa Z* Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Z Z Z Z związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców Z* Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych Przetwórstwo mleka i wyrób serów Z* Z* Z Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych Przetwórstwo mleka i wyrób serów Z Produkcja lodów Z Produkcja lodów Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych Z* Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej Z Produkcja pasz dla Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich zwierząt gospodarskich i ryb Z Produkcja karmy dla Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych zwierząt domowych A Produkcja pieczywa Z* Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek B Z Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych Produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości Z* Z* Z* Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Z Produkcja cukru Z Produkcja cukru Z Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Produkcja makaronów, klusek i podobnych wyrobów mącznych Z Z Z* Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Wytwarzanie gotowych posiłków i dań wytwarzania gotowych posiłków i dań z warzyw wytwarzania gotowych posiłków i dań z warzyw działalności usługowej związanej z wytwarzaniem gotowych posiłków i dań z warzyw działalności usługowej związanej z wytwarzaniem gotowych posiłków i dań z warzyw wytwarzania miodu sztucznego i karmelu wytwarzania miodu sztucznego i karmelu produkcji pizzy, zamrożonej lub nie, produkcji świeżej (nieupieczonej) pizzy produkcji pizzy, zamrożonej lub nie produkcji świeżej (nieupieczonej) pizzy wytwarzania gotowych posiłków i dań z makaronów i klusek gotowanych, nadziewanych lub inaczej przygotowanych wytwarzania gotowych posiłków i dań z makaronów i klusek gotowanych, nadziewanych lub inaczej przygotowanych 336

14 15.86.Z Przetwórstwo herbaty Z Przetwórstwo herbaty i kawy i kawy Z Produkcja przypraw Z* Produkcja przypraw Z Z Z Z Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej Produkcja napojów alkoholowych destylowanych Produkcja alkoholu etylowego Z Z* Z* Z* Z* Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Z Produkcja win gronowych Z* Produkcja win gronowych Z Produkcja jabłecznika i win owocowych Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych Z Produkcja napojów fermentowanych niedestylowanych Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych pozostałych, gdzie indziej Z Produkcja piwa Z Produkcja piwa Z Produkcja słodów Z Produkcja słodu Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Produkcja wyrobów tytoniowych Z Produkcja wyrobów tytoniowych Z Z Produkcja przędzy A Produkcja przędzy bawełnianej bawełnianej Z Produkcja przędzy B* Produkcja przędzy wełnianej wełnianej zgrzebnej Z Produkcja przędzy B* Produkcja przędzy wełnianej wełnianej czesankowej Z Produkcja przędzy lnianej D* Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici Z Produkcja przędzy z jedwabiu oraz włókien C Produkcja przędzy z włókien chemicznych chemicznych D* Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici Z Z Z Z Produkcja nici do szycia Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała Produkcja tkanin bawełnianych Produkcja tkanin wełnianych zgrzebnych D* D* A B* Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici Produkcja tkanin bawełnianych Produkcja tkanin wełnianych produkcji alkoholu etylowego uzyskanego z surowców sfermentowanych, produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia produkcji alkoholu etylowego uzyskanego z surowców sfermentowanych, produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia produkcji przędzy z włókien chemicznych produkcji przędzy z jedwabiu 337

15 17.23.Z Produkcja tkanin B* Produkcja tkanin wełnianych wełnianych czesankowych Z Produkcja tkanin z jedwabiu oraz włókien chemicznych C D* Produkcja tkanin z włókien chemicznych Produkcja pozostałych tkanin produkcji tkanin z włókien chemicznych produkcji tkanin z jedwabiu Z Produkcja tkanin D* Produkcja pozostałych tkanin pozostałych Z Wykończanie materiałów włókienniczych Z* Wykończanie wyrobów włókienniczych A Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży i działalności usługowej Z Z* Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając produkcji zasłon chirurgicznych produkcji zasłon chirurgicznych dentystyczne B Działalność usługowa w Z* Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu zakresie naprawy wyrobów z brezentu kempingowego Z* Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Z Produkcja dywanów Z Produkcja dywanów i chodników i chodników A Produkcja wyrobów Z Produkcja wyrobów powroźniczych powroźniczych, lin, szpagatów i sieciowych, i wyrobów sieciowych z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa w Z* Naprawa i konserwacja zakresie naprawy sieci i pozostałego sprzętu wyrobów powroźniczych Z Produkcja włóknin Z Produkcja włóknin i wyrobów i wyrobów wykonanych z wykonanych z włóknin, włóknin, z wyłączeniem z wyłączeniem odzieży odzieży Z Produkcja wyrobów Z Produkcja pozostałych włókienniczych technicznych i przemysłowych pozostałych, gdzie indziej wyrobów tekstylnych Z* Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej Z* Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Z Produkcja dzianin Z Produkcja dzianin metrażowych Z Z Z Z Produkcja wyrobów pończoszniczych Produkcja odzieży dzianej Produkcja odzieży skórzanej Produkcja ubrań roboczych Z* Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Produkcja wyrobów pończoszniczych naprawy wyrobów z brezentu oraz toreb do przechowywania nawozów i innych chemikaliów naprawy wyposażenia kempingowego produkcji tekstylnych wyrobów technicznych i przemysłowych produkcji tekstylnych wyrobów technicznych i przemysłowych, produkcji waty z materiałów tekstylnych i wyrobów z waty: podpasek higienicznych i tamponów produkcji waty z materiałów tekstylnych i wyrobów z waty: podpasek higienicznych i tamponów produkcji obuwia tekstylnego bez nakładanych spodów produkcji obuwia tekstylnego bez nakładanych spodów Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej Z Produkcja odzieży skórzanej produkcji ubrań ognioodpornych i ochronnych, ze skóry Z* Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej Produkcja odzieży roboczej produkcji ubrań ognioodpornych i ochronnych, ze skóry 338

16 18.22.A B Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców, pozostała Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała Z* Z* Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Z Produkcja bielizny Z Produkcja bielizny Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do Z* Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży odzieży, gdzie indziej Z* Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej produkcji ubrań ognioodpornych i ochronnych produkcji ubrań ognioodpornych i ochronnych Z Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja wyrobów futrzarskich Z Z* Produkcja wyrobów futrzarskich Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór wyprawy i barwienia skór futerkowych wyprawy i barwienia skór futerkowych Z Z A B A B Z Produkcja skór wyprawionych Produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich Produkcja obuwia, z wyłączeniem sportowego Produkcja obuwia sportowego Produkcja wyrobów tartacznych Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna Produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek Z* Z* Z* futerkowych Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej produkcji pasów bezpieczeństwa dla monterów i innych pasów do celów zawodowych produkcji pasów bezpieczeństwa dla monterów i innych pasów do celów zawodowych Z* Produkcja obuwia produkcji części obuwia z drewna, gumy i tworzyw sztucznych Z* Z* Z* Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych produkcji części obuwia z drewna produkcji gumowych spodów i innych części obuwia z gumy produkcji części obuwia z tworzyw sztucznych Z* Produkcja obuwia produkcji części obuwia sportowego z gumy i tworzyw sztucznych, produkcji butów narciarskich Z* Z* Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych produkcji części obuwia sportowego z gumy produkcji części obuwia sportowego z tworzyw sztucznych Z* Produkcja sprzętu sportowego produkcji butów narciarskich Z* Produkcja wyrobów tartacznych Z* Z Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna 339

17 20.30.Z Produkcja wyrobów stolarskich Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych i ciesielskich dla budownictwa Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Z Z Produkcja opakowań drewnianych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna produkcji drewnianych klepek, bloków parkietowych połączonych w formę płyt produkcji drewnianych klepek, bloków parkietowych połączonych w formę płyt instalowania (montażu) drewnianych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa własnej produkcji, instalowania (montażu) elementów pokryć dachowych, własnej produkcji Z* Zakładanie stolarki budowlanej instalowania (montażu) drewnianych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa własnej produkcji Z* Z Z* Z* Z* Z* Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja opakowań drewnianych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu Z Produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Z* Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Z* Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej Z Produkcja masy włóknistej Z Produkcja masy włóknistej Z Z Z Produkcja papieru i tektury Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Z Z Z* Produkcja papieru i tektury Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Z Produkcja papierowych artykułów piśmiennych Z Produkcja tapet Z Produkcja tapet Z Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej instalowania (montażu) elementów pokryć dachowych, własnej produkcji naprawy opakowań drewnianych naprawy opakowań drewnianych produkcji trumien, naprawy i konserwacji wyrobów drewnianych, gdzie indziej niesklasyfikowanych produkcji trumien naprawy i konserwacji wyrobów drewnianych, gdzie indziej niesklasyfikowanych produkcji sprzętu ratunkowego z korka produkcji sprzętu ratunkowego z korka drukowania na papierowych artykułach gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Z* Pozostałe drukowanie drukowania na papierowych artykułach gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Z* Produkcja artykułów piśmiennych Z* Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury drukowania etykiet i metek (metodą litografii, druku wklęsłego, fleksografii, sitodruku i innych metod) Z* Pozostałe drukowanie drukowania etykiet i metek (metodą litografii, druku wklęsłego, fleskografii, sitodruku i innych metod) 340

18 22.11.Z Wydawanie książek Z* Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej produkcji globusów Z* Wydawanie książek produkcji globusów, wydawania wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Z* Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Z Wydawanie gazet Z* Wydawanie gazet Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych Wydawanie nagrań dźwiękowych Działalność wydawnicza pozostała Z* Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Z Z* Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Z Z* Pozostała działalność wydawnicza Z Drukowanie gazet Z Drukowanie gazet Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej Z* Produkcja artykułów piśmiennych wydawania wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) produkcji edukacyjnych i komercyjnych artykułów piśmiennych (notesy, segregatory, rejestry, księgi rachunkowe, formularze handlowe itp.), w przypadku gdy informacje w nich drukowane są mało istotne Z* Pozostałe drukowanie produkcji edukacyjnych i komercyjnych artykułów piśmiennych (notesy, segregatory, rejestry, księgi rachunkowe, formularze handlowe itp.), w przypadku gdy informacje w nich drukowane są mało istotne, wydawania znaczków, katalogów, materiałów reklamowych i pozostałych wyrobów drukowanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych Z* Pozostała działalność wydawnicza Z Introligatorstwo Z Introligatorstwo i podobne usługi Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku Działalność graficzna pomocnicza Reprodukcja nagrań dźwiękowych Z* Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Z Z* Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Z Z* Reprodukcja zapisanych nośników informacji Z Reprodukcja nagrań wideo Z* Reprodukcja zapisanych nośników informacji Z Reprodukcja Z* Reprodukcja zapisanych komputerowych nośników nośników informacji informacji A B A B Wytwarzanie produktów koksowania węgla Przetwarzanie produktów koksowania węgla Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Z* Z* Z* Z* Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej wydawania znaczków, katalogów, materiałów reklamowych i pozostałych wyrobów drukowanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 341

19 23.30.Z Wytwarzanie paliw jądrowych Z* Z* Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych produkcji wzbogaconego uranu, plutonu i ich związków produkcji radioaktywnych substancji diagnostycznych Z Wytwarzanie paliw jądrowych wytapiania i rafinacji uranu i toru Z* Zbieranie odpadów niebezpiecznych zbierania odpadów promieniotwórczych Z* Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych Z Produkcja gazów Z Produkcja gazów technicznych technicznych Z Produkcja barwników i pigmentów Z Produkcja barwników i pigmentów Z Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych Z* Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych pozostałych Z Produkcja chemikaliów organicznych Z* Wytwarzanie i przetwarzanie koksu podstawowych Z* Produkcja pozostałych pozostałych podstawowych chemikaliów Z Z Z Z Produkcja nawozów i związków azotowych Produkcja tworzyw sztucznych Produkcja kauczuku syntetycznego Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Z Z* Z Z Z organicznych Produkcja nawozów i związków azotowych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Z Produkcja farb i lakierów Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Z Z Z Z Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych Produkcja środków myjących i czyszczących Produkcja artykułów kosmetycznych i toaletowych Produkcja materiałów wybuchowych Z Z* Z* Z Z* Z* Z* Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Produkcja materiałów wybuchowych produkcji paku i koksu pakowego produkcji paku i koksu pakowego produkcji kompostu związanej z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne produkcji kompostu związanej z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne produkcji cementu do rekonstrukcji kości, wypełniaczy dentystycznych i cementu dentystycznego produkcji cementu do rekonstrukcji kości, wypełniaczy dentystycznych i cementu dentystycznego produkcji mydła kosmetycznego produkcji mydła kosmetycznego 342

20 24.62.Z Z Z Z Produkcja klejów i żelatyn Produkcja olejków eterycznych Produkcja chemikaliów fotograficznych Produkcja niezapisanych nośników informacji Z Produkcja klejów produkcji klejów Z* Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej produkcji żelatyny i jej pochodnych Z Produkcja olejków eterycznych Z* Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji Z Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej Z* Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej Z* Produkcja elementów elektronicznych Z Z Produkcja włókien chemicznych Produkcja ogumienia dla środków transportu Z Z* Produkcja włókien chemicznych Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy Z Bieżnikowanie opon Z* Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy Z Z Z Z Produkcja pozostałych wyrobów gumowych Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa Z* Z* Z Z* Z* Z Z* Z* Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli produkcji półwyrobów w postaci kostek lub płytek do półprzewodników produkcji półwyrobów w postaci kostek lub płytek do półprzewodników naprawy i konserwacji pozostałych wyrobów z gumy, z wyłączeniem opon naprawy i konserwacji pozostałych wyrobów z gumy, z wyłączeniem opon naprawy, konserwacji i instalowania rur i kształtowników z tworzyw sztucznych oraz systemów rur w zakładach przemysłowych naprawy i konserwacji rur i kształtowników z tworzyw sztucznych oraz systemów rur w zakładach przemysłowych instalowania rur i kształtowników z tworzyw sztucznych oraz systemów rur w zakładach przemysłowych produkcji elementów izolacyjnych dla elektrycznych przewodów i kabli, instalowania (montażu) wyrobów stolarki budowlanej własnej produkcji z tworzyw sztucznych produkcji elementów izolacyjnych dla elektrycznych przewodów i kabli Z* Zakładanie stolarki budowlanej instalowania (montażu) wyrobów stolarki budowlanej własnej produkcji z tworzyw sztucznych 343

21 25.24.Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja szkła płaskiego Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego Produkcja szkła gospodarczego Produkcja włókien szklanych Produkcja szkła technicznego Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych Produkcja ceramicznych wyrobów technicznych, pozostałych Produkcja ceramicznych wyrobów pozostałych Produkcja ceramicznych materiałów i wyrobów ogniotrwałych Produkcja płytek ceramicznych Z* Z* Z* Z* Z Z Z Z Z Z* Z* Z Z Z Z* Z Z Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja sprzętu instalacyjnego Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Produkcja szkła płaskiego Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego Produkcja szkła gospodarczego Produkcja włókien szklanych Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych Produkcja wyrobów ogniotrwałych Produkcja ceramicznych kafli i płytek produkcji elementów nieprzewodzących prądu z tworzyw sztucznych do sprzętu instalacyjnego, włączając skrzynki przyłączeniowe produkcji kasków ochronnych i pozostałego sprzętu ochronnego do użytku osobistego, z tworzyw sztucznych, naprawy okien z pleksiglasu produkcji elementów nieprzewodzących prądu z tworzyw sztucznych do sprzętu instalacyjnego, włączając skrzynki przyłączeniowe produkcji kasków ochronnych i pozostałego sprzętu ochronnego do użytku osobistego, z tworzyw sztucznych naprawy okien z pleksiglasu naprawy i konserwacji oraz instalowania rur oraz systemów rur w zakładach przemysłowych, ze szkła naprawy i konserwacji rur oraz systemów rur w zakładach przemysłowych, ze szkła instalowania rur ze szkła, włączając instalację systemów rur szklanych w zakładach przemysłowych 344

22 26.40.Z Produkcja ceramiki budowlanej Z Z* Z* Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu Z Produkcja cementu Z Produkcja cementu Z Produkcja wapna Z* Produkcja wapna i gipsu Z Produkcja gipsu Z* Produkcja wapna i gipsu Z Produkcja betonowych wyrobów budowlanych Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Z Produkcja gipsowych wyrobów dla budownictwa Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu Z Produkcja masy betonowej Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej Z Produkcja zaprawy Z Produkcja zaprawy murarskiej murarskiej i suchego betonu Z Produkcja wyrobów azbestowo- cementowych, wiórowo-cementowych i podobnych Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem Z Z Z Z Z Produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa Produkcja technicznych wyrobów ściernych Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza Z Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia naprawy i konserwacji oraz instalowania rur, przewodów, osprzętu rynien i rur oraz systemów rur w zakładach przemysłowych, z ceramiki naprawy i konserwacji rur, przewodów, osprzętu rynien i rur oraz systemów rur w zakładach przemysłowych, z ceramiki instalowania rur, przewodów, osprzętu rynien i rur oraz systemów rur w zakładach przemysłowych, z ceramiki Z Produkcja wyrobów ściernych naprawy i konserwacji oraz instalowania kamieni młyńskich, szlifierskich i polerskich itp Z* Z* Z Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Z Produkcja rur żeliwnych Z* Odlewnictwo żeliwa Z Produkcja rur stalowych Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Z Produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na zimno Z Produkcja prętów ciągnionych na zimno naprawy i konserwacji kamieni młyńskich, szlifierskich i polerskich itp. instalowania kamieni młyńskich, szlifierskich i polerskich itp. 345

23 27.32.Z Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Produkcja wyrobów formowanych na zimno Z Z* Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Produkcja wyrobów formowanych na zimno Z Produkcja drutów Z Produkcja drutu Z Produkcja metali Z Produkcja metali szlachetnych szlachetnych Z Produkcja aluminium A Produkcja aluminium hutniczego produkcji aluminium B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium produkcji wyrobów z aluminium i stopów aluminium Z Produkcja ołowiu, cynku i Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny cyny A Produkcja miedzi Z* Produkcja miedzi nieobrobionej B Produkcja wyrobów Z* Produkcja miedzi miedzianych w postaci półproduktów Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych Z Odlewnictwo żeliwa Z* Odlewnictwo żeliwa Z Odlewnictwo staliwa Z Odlewnictwo staliwa Z Odlewnictwo metali Z Odlewnictwo metali lekkich lekkich A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyłączeniem B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane odlewnictwa miedzi i stopów miedzi A Produkcja budynków prefabrykowanych Z* Produkcja wyrobów formowanych na zimno z metalu, z wyłączeniem działalności usługowej Z* Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Z* Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych B Produkcja konstrukcji metalowych, Z* Produkcja konstrukcji metalowych i ich części z wyłączeniem działalności usługowej Z* Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych C Działalność usługowa w Z* Pozostałe specjalistyczne roboty zakresie instalowania budowlane, gdzie indziej konstrukcji metalowych niesklasyfikowane Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej produkcji płyt wielowarstwowych z blachy stalowej produkcji budynków prefabrykowanych z metalu i ich części naprawy budynków prefabrykowanych z metalu produkcji konstrukcji metalowych i ich części naprawy konstrukcji metalowych instalowania (montażu) elementów metalowej stolarski budowlanej własnej produkcji Z* Zakładanie stolarki budowlanej instalowania (montażu) elementów metalowej stolarski budowlanej własnej produkcji 346

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

KLUCZ POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 PRZEDMOWA

KLUCZ POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 PRZEDMOWA KLUCZ POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem porównywalności

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

Schemat klasyfikacji PKD - C

Schemat klasyfikacji PKD - C SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 10.1 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa 10.11 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

(kliknięcie na daną sekcję odsyła do wykazu PKD zawierających się w tej sekcji)

(kliknięcie na daną sekcję odsyła do wykazu PKD zawierających się w tej sekcji) Wykaz rodzajów działalności gospodarczej według PKD zawierających się w priorytecie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017 w zakresie wsparcia zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

Statystyka bazy BIZNES DS.

Statystyka bazy BIZNES DS. Statystyka bazy BIZNES DS. Warszawa 3 czerwiec 2015 roku www.marketingrelacji.com Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość rekordów 2 885 883 100% 2 Nazwa firmy 2 885 883 100%

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KODÓW PKD BRANŻ KLUCZOWCH DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

WYKAZ KODÓW PKD BRANŻ KLUCZOWCH DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY WYKAZ KODÓW PKD BRANŻ KLUCZOWCH DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 10.12.Z

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004 Klucz powiązań a Tablica Nr 2 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA B* SEKCJA K* ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO RYBACTWO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004 Klucz powiązań a Tablica Nr 2 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA B* SEKCJA K* ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO RYBACTWO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004 Klucz powiązań a Tablica Nr 2 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA B* SEKCJA K* ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO RYBACTWO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w LUBLINIE Zestawie rodzajów działalności gospodarczej wyłączonych ze wsparcia w ramach RPO WL 2007-2013 według kodów PKD Regionalny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego finansowego Własna firma zawodową szansą II EDYCJA

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego finansowego Własna firma zawodową szansą II EDYCJA Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego finansowego Własna firma zawodową szansą II EDYCJA Pomoc publiczna w ramach Działania 8.1.2. stanowi pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:14:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:14:27 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.11.2016 godz. 19:14:27 Numer KRS: 0000390587 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA. 21.1 21.10 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA

GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA. 21.1 21.10 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Lista kodów PKD obszarów technologicznych kluczowych dla rozwoju województwa śląskiego zgodnie z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 2020. 1. OBSZAR TECHNOLOGICZNY - TECHNOLOGIE

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:50:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:50:17 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2017 godz. 07:50:17 Numer KRS: 0000187305 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z); 2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD

Bardziej szczegółowo

Statystyka bazy EFEKT

Statystyka bazy EFEKT Statystyka bazy EFEKT www.marketingrelacji.com Warszawa, 28 lipca 2015 roku Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość rekordów 3 436 452 100% 2 Nazwa firmy 3 436 452 100% 3 Imię

Bardziej szczegółowo

1. Sektor spożywczy (PKD2007) Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych 10.52.Z Produkcja lodów 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów

1. Sektor spożywczy (PKD2007) Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych 10.52.Z Produkcja lodów 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów 1. Sektor spożywczy (PKD2007) Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych 10.52.Z Produkcja lodów 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 10.72.Z Produkcja sucharów

Bardziej szczegółowo

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki:

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr CI/2038/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 maja 2016 r. Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD

SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD Grupy technologii, produktów i procesów w ramach obszarów rozwoju Technologie chemiczne (zrównoważone) Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004 Klucz powiązań a Tablica Nr 2 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA B* SEKCJA K* ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO RYBACTWO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI PKD Przedsiębiorstw uprawnionych do wsparcia w ramach projektu

SCHEMAT KLASYFIKACJI PKD Przedsiębiorstw uprawnionych do wsparcia w ramach projektu SCHEMAT KLASYFIKACJI PKD 2007 Przedsiębiorstw uprawnionych do wsparcia w ramach projektu Znajomość języków obcych szansą na wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw i ich pracowników. Edycja

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004 Klucz powiązań a Tablica Nr 2 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA B* SEKCJA K* ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO RYBACTWO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI FOODMAKERS Z DNIA 2 LUTEGO 2015 ROKU

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI FOODMAKERS Z DNIA 2 LUTEGO 2015 ROKU TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI FOODMAKERS Z DNIA 2 LUTEGO 2015 ROKU 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Foodmakers, zwana w treści niniejszego statutu "Fundacją" ustanowiona została

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 06.02.2006 KOM(2006) 39 wersja ostateczna 2006/0011 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Statystyka bazy B2B EFEKT wg kryteriów Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość %

Statystyka bazy B2B EFEKT wg kryteriów  Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość % Statystyka bazy B2B EFEKT wg kryteriów Warszawa 05-07-2017 www.marketingrelacji.com Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość 3 560 960 100% 2 Nazwa firmy 3 560 960 100% 3 Imię

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 10:01:32 Numer KRS: 0000203447

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 10:01:32 Numer KRS: 0000203447 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 10:01:32 Numer KRS: 0000203447 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1893/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 20 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1893/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 20 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 393/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1893/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2015 godz. 11:11:37 Numer KRS: 0000510353

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2015 godz. 11:11:37 Numer KRS: 0000510353 Strona 1 z 13 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2015 godz. 11:11:37 Numer KRS: 0000510353 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI

CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo 01.11 Uprawa zbóż

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:42:32 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:42:32 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.11.2016 godz. 23:42:32 Numer KRS: 0000337275 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

KLASAPKD Opis klasy rodzaju działalności gospodarczej 01.11 Uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane 01.

KLASAPKD Opis klasy rodzaju działalności gospodarczej 01.11 Uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane 01. KLASAPKD Opis klasy rodzaju działalności gospodarczej 01.11 Uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane 01.12 Uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich

Bardziej szczegółowo

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0039) 1,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0039) 1, P6_TA(2006)0411 Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

Karta preferencji. Załącznik nr 14 do Umowy Operacyjnej nr [*]

Karta preferencji. Załącznik nr 14 do Umowy Operacyjnej nr [*] Załącznik nr 14 do Umowy Operacyjnej nr [*] Karta preferencji Wykaz Specjalizacji Inteligentnych województwa opolskiego ze wskazaniem numerów PKD. Ocenie podlega, czy Inwestycja realizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE. Dział 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PKD: Dział 11 PRODUKCJA NAPOJÓW PKD:

SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE. Dział 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PKD: Dział 11 PRODUKCJA NAPOJÓW PKD: Lista PKD 2007 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59, poz. 489), którymi

Bardziej szczegółowo

Współpraca w zespole Organizacja pracy własnej zarządzanie przez cele

Współpraca w zespole Organizacja pracy własnej zarządzanie przez cele Firma WKK Sp. z o.o. specjalizująca się w dziedzinie szkoleń/ doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we współpracy z profesjonalną kadrą trenerską, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI Schemat klasyfikacji DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:19:15 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:19:15 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.10.2016 godz. 20:19:15 Numer KRS: 0000202227 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Postępowania restrukturyzacyjne II kwartał 2017 r.

Postępowania restrukturyzacyjne II kwartał 2017 r. Postępowania restrukturyzacyjne II kwartał 07 r. Ustawą z dnia 5 maja 05 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.10.2015 godz. 07:40:24 Numer KRS: 0000469544

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.10.2015 godz. 07:40:24 Numer KRS: 0000469544 Strona 1 z 18 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.10.2015 godz. 07:40:24 Numer KRS: 0000469544 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ADRES SIEDZIBY. województwo LUBUSKIE. Góra. Góra. Góra kod poczt Zielona. Góra. Kosynierów

ADRES SIEDZIBY. województwo LUBUSKIE. Góra. Góra. Góra kod poczt Zielona. Góra. Kosynierów Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od dnia 1 lipca 2011 r. udostępnienie danych na stronie Głównego

Bardziej szczegółowo

"Doskonaląc siebie- inwestujesz w przyszłość" dedykowanym specjalnie dla Branży Budowlanej.

Doskonaląc siebie- inwestujesz w przyszłość dedykowanym specjalnie dla Branży Budowlanej. Firma WKK Sp. z o.o. specjalizująca się w dziedzinie szkoleń/ doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we współpracy z profesjonalną kadrą trenerską, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

Karta preferencji. Wykaz obszarów kluczowych województwa opolskiego ze wskazaniem numerów PKD.

Karta preferencji. Wykaz obszarów kluczowych województwa opolskiego ze wskazaniem numerów PKD. Karta preferencji Wykaz obszarów kluczowych województwa opolskiego ze wskazaniem numerów PKD. Ocenie podlega, czy Inwestycja realizowana przez Przedsiębiorcę związana jest z kluczowym obszarem rozwoju

Bardziej szczegółowo

Schemat klasyfikacji DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA SEKCJA B

Schemat klasyfikacji DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA SEKCJA B SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo 01.11 Uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych Podstawa prawna:

Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych Podstawa prawna: Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,

Bardziej szczegółowo

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może byd przyznana pomoc załącznik nr 1 do rozporządzenia MRIRW z 17 lipca 2008

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może byd przyznana pomoc załącznik nr 1 do rozporządzenia MRIRW z 17 lipca 2008 Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może byd przyznana pomoc załącznik nr 1 do rozporządzenia MRIRW z 17 lipca 2008 Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rodzaj działalności 01.61.Z

Bardziej szczegółowo

Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych

Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:30:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:30:58 Numer KRS: Strona 1 z 16 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2016 godz. 14:30:58 Numer KRS: 0000490589 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI PKD Przedsiębiorstw uprawnionych do wsparcia w ramach projektu

SCHEMAT KLASYFIKACJI PKD Przedsiębiorstw uprawnionych do wsparcia w ramach projektu SCHEMAT KLASYFIKACJI PKD 2007 Przedsiębiorstw uprawnionych do wsparcia w ramach projektu Znajomość języków obcych szansą na wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw i ich pracowników. Edycja

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych

Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności Rodzaj działalności (PKD) 1 2 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:39:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:39:51 Numer KRS: Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.07.2014 godz. 22:39:51 Numer KRS: 0000147613 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową 02.20.Z Pozyskiwanie drewna

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI PKD 2007 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie

Bardziej szczegółowo

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów:

Bardziej szczegółowo

Wykaz kodów PKD działalności, w których zakresie może być przyznana pomoc ze środków PROW

Wykaz kodów PKD działalności, w których zakresie może być przyznana pomoc ze środków PROW Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów mikroprzedsiębiorstw w ramach Schematu 2.1.A. MRPO Część A: Wykaz kodów PKD działalności, w których zakresie może być przyznana pomoc ze

Bardziej szczegółowo

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.:

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1), 2) Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2), 3) Działalność

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC

WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rodzaj działalności 1 2 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z 02.20.Z 02.40.Z

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw DZIAŁANIE 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Wykaz PKD działalności gospodarczych w których zakresie może być przyznana pomoc w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI 19 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

Rodzaj działalności. Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Z

Rodzaj działalności. Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Z WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rodzaj działalności 1 2 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI Schemat klasyfikacji DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie 17 pkt 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie 17 pkt 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA NR... wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie 7 pkt 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej. Czynności Komisji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:19:16 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:19:16 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.07.2014 godz. 20:19:16 Numer KRS: 0000218313 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ PROW 2007-2013 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

Statystyka bazy EFEKT

Statystyka bazy EFEKT Statystyka bazy EFEKT www.marketingrelacji.com Warszawa, 26 maja 2015 roku Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość rekordów 3 306 452 100% 2 Nazwa firmy 3 306 452 100% 3 Imię

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:55:44 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:55:44 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 08:55:44 Numer KRS: 0000463647 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Brzmienie paragrafów Statutu przed zmianą

Brzmienie paragrafów Statutu przed zmianą Brzmienie paragrafów Statutu przed zmianą 5 Przedmiot działalności Spółki obejmuje: 1. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych, 2. 69.20.Z Działalność

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCIGOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

3) produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi (PKD A)

3) produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi (PKD A) Zarząd Makarony Polskie S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS 0000212001, działając na

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Pomoc jest przyznawana, z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu, mikroprzedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:59:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:59:10 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.08.2017 godz. 23:59:10 Numer KRS: 0000226019 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.07.2014 godz. 01:03:30 Numer KRS: 0000368118

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.07.2014 godz. 01:03:30 Numer KRS: 0000368118 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.07.2014 godz. 01:03:30 Numer KRS: 0000368118 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:27:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:27:12 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.09.2017 godz. 09:27:12 Numer KRS: 0000522209 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

18 listopada :36:21 główne pkd główne pkd opis Rekordy

18 listopada :36:21 główne pkd główne pkd opis Rekordy ilosc firm wg PKD 18 listopada 2014 14:36:21 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 4102 1127 49.41.Z Transport

Bardziej szczegółowo