Statystyka bazy BIZNES DS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statystyka bazy BIZNES DS."

Transkrypt

1 Statystyka bazy BIZNES DS. Warszawa 3 czerwiec 2015 roku Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość rekordów % 2 Nazwa firmy % 3 Imię i Nazwisko % 4 Stanowisko % 5 Adres pocztowy % 6 Telefon stacjonarny % 7 Telefon komórkowy % 8 Adres % 9 Strona www % 10 Fax % 11 Rok założenia Firmy % 12 Data rozpoczęcia działalności % 13 NIP % 14 REGON % 15 Przedział zatrudnienia % 16 Branża wg PKD % 19 Województwo % 21 Powiat % 22 Miasto % 24 Forma prawna % 27 Łączna ilość informacji podst

2 Warszawa 3 czerwiec 2015 roku Wykaz ilościowy rekordów z Bazy BIZNES DS wg zatrudnienia i form kontaktu Lp zatrudnienie Adres % całej Call % całej % całej % całej SMS pocztowy bazy Center bazy bazy bazy % % % % % % % ,3% % % % ,4% % % % ,5% % % % ,7% % % % ,9% % % % ,0% % % % ,9% % % % ,4% % % 456 0% ,2% % % 217 0% ,1% % 652 0% 43 0% 571 0,0% % 227 0% 21 0% 198 0% 14 powyżej % 94 0% 6 0% 77 0,0% 15 brak informacji % % % % 16 Łącznie % % % %

3 Wykaz ilościowy rekordów z Bazy BIZNES DS wg PKD(Główny indeks) i form kontaktu Warszawa 3 czerwiec 2015 roku Adres Call OPIS / Kontakty Lp PKD pocztowy Center SMS Razem ok UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁAL. USŁUGOWĄ LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA RYBACTWO WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO GÓRNICTWO RUD METALI POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Produkcja napojów PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PROD.WYROB. Z DREWNA,KORKA, Z WYŁĄCZ. MEBLI; PROD. WYROBÓW ZE SŁOMY,MATERIAŁÓW DO WYPLATANIA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PROD. PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH, LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEU PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYTWARZ. I ZAOPATRYW. W ENER. ELEKT., GAZ, PARĘ, GORĄCĄ WODĘ,POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZ POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁAL.ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁAL. USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSP. ODPADAMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA, FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZP.SPOŁ DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁAL. WETERYNARYJNA SEKCJA N DZIAŁAL. W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁAL.WSPIERAJĄCA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE EDUKACJA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ Działalność bibliotek i archiwów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALN Brak informacji Razem

4 Warszawa 3 czerwiec 2015 roku Wykaz ilościowy rekordów z Bazy BIZNES DS wg PKD i form kontaktu Adres OPIS / Kontakty Call Center SMS Lp PKD pocztowy Razem ok UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁAL. USŁUGOWĄ Uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Uprawa trzciny cukrowej Z Uprawa trzciny cukrowej Uprawa tytoniu Z Uprawa tytoniu Uprawa roślin włóknistych Z Uprawa roślin włóknistych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa roślin wieloletnich Uprawa winogron Z Uprawa winogron Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnychi podzwrotnikowych Z Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych Z Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Uprawa drzew oleistych Z Uprawa drzew oleistych Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Rozmnażanie roślin Rozmnażanie roślin Z Rozmnażanie roślin Chów i hodowla zwierząt Chów i hodowla bydła mlecznego Z Chów i hodowla bydła mlecznego Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych Z Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych Chów i hodowla owiec i kóz Z Chów i hodowla owiec i kóz Chów i hodowla świń Z Chów i hodowla świń Chów i hodowla drobiu Z Chów i hodowla drobiu Chów i hodowla pozostałych zwierząt Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność usługowa następująca po zbiorach Z Działalność usługowa następująca po zbiorach Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Pozyskiwanie drewna Pozyskiwanie drewna Z Pozyskiwanie drewna Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Działalność usługowa związana z leśnictwem Działalność usługowa związana z leśnictwem Z Działalność usługowa związana z leśnictwem RYBACTWO Rybołówstwo Rybołówstwo w wodach morskich Z Rybołówstwo w wodach morskich Rybołówstwo w wodach śródlądowych Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) Wydobywanie węgla kamiennego Wydobywanie węgla kamiennego Z Wydobywanie węgla kamiennego Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) Z Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO Górnictwo ropy naftowej Górnictwo ropy naftowej Z Górnictwo ropy naftowej Górnictwo gazu ziemnego Górnictwo gazu ziemnego Z Górnictwo gazu ziemnego GÓRNICTWO RUD METALI Górnictwo rud metali nieżelaznych Górnictwo rud uranu i toru Z Górnictwo rud uranu i toru Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych Z Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE Wydobywanie kamienia, piasku i gliny Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów Z Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów Wydobywanie torfu Z Wydobywanie torfu Wydobywanie soli Z Wydobywanie soli Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków Produkcja soków z owoców i warzyw Z Produkcja soków z owoców i warzyw Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych Wytwarzanie wyrobów mleczarskich Przetwórstwo mleka i wyrób serów Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów Produkcja lodów Z Produkcja lodów Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych Produkcja pieczywa produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Produkcja cukru Z Produkcja cukru Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Przetwórstwo herbaty i kawy Z Przetwórstwo herbaty i kawy Produkcja przypraw Z Produkcja przypraw Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych Produkcja napojów Produkcja napojów Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Produkcja win gronowych Z Produkcja win gronowych Produkcja cydru i pozostałych win owocowych Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych

5 Produkcja piwa Z Produkcja piwa Produkcja słodu Z Produkcja słodu Produkcja napojów bezalkoholowych produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych Produkcja przędzy z włókien chemicznych A Produkcja przędzy bawełnianej B Produkcja przędzy wełnianej C Produkcja przędzy z włókien chemicznych D Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici Produkcja tkanin Produkcja tkanin A Produkcja tkanin bawełnianych B Produkcja tkanin wełnianych C Produkcja tkanin z włókien chemicznych D Produkcja pozostałych tkanin Wykończanie wyrobów włókienniczych Wykończanie wyrobów włókienniczych Z Wykończanie wyrobów włókienniczych Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych Produkcja dzianin metrażowych Z Produkcja dzianin metrażowych Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Produkcja dywanów i chodników Z Produkcja dywanów i chodników Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych Z Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana PRODUKCJA ODZIEŻY Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich Produkcja odzieży skórzanej Z Produkcja odzieży skórzanej Produkcja odzieży roboczej Z Produkcja odzieży roboczej Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Produkcja bielizny Z Produkcja bielizny Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Produkcja wyrobów futrzarskich Produkcja wyrobów futrzarskich Z Produkcja wyrobów futrzarskich Produkcja odzieży dzianej Produkcja wyrobów pończoszniczych Z Produkcja wyrobów pończoszniczych Produkcja pozostałej odzieży dzianej Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; 869 produkcja wyrobów 276 rymarskich Wyprawa skór, garbowanie wyprawa i barwienie skór futerkowych Z Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych produkcja wyrobów rymarskich Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Produkcja obuwia Produkcja obuwia Z Produkcja obuwia PROD.WYROB. Z DREWNA,KORKA, Z WYŁĄCZ. MEBLI; PROD. WYROBÓW ZE SŁOMY,MATERIAŁÓW DO WYPLATANIA Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja wyrobów tartacznych Z Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna Produkcja gotowych parkietów podłogowych Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja opakowań drewnianych Z Produkcja opakowań drewnianych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomyi materiałów używanych do wyplatania Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury Produkcja masy włóknistej Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury Z Produkcja papieru i tektury Produkcja wyrobów z papieru i tektury Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Produkcja artykułów piśmiennych Z Produkcja artykułów piśmiennych Produkcja tapet Z Produkcja tapet Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Drukowanie gazet Z Drukowanie gazet Pozostałe drukowanie Z Pozostałe drukowanie Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Introligatorstwoi podobne usługi Z Introligatorstwo i podobne usługi Reprodukcja zapisanych nośników informacji Reprodukcja zapisanych nośników informacji Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych Produkcja gazów technicznych Z Produkcja gazów technicznych Produkcja barwników i pigmentów Z Produkcja barwników i pigmentów Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Produkcja nawozów i związków azotowych Z Produkcja nawozów i związków azotowych Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych Produkcja materiałów wybuchowych Z Produkcja materiałów wybuchowych Produkcja klejów Z Produkcja klejów Produkcja olejków eterycznych Z Produkcja olejków eterycznych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja włókien chemicznych Produkcja włókien chemicznych Z Produkcja włókien chemicznych PROD. PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH, LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEU Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutyczn Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Produkcja wyrobów z gumy Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów dla budownictwaz tworzyw sztucznych Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH Produkcja szkła i wyrobów ze szkła Produkcja szkła płaskiego Z Produkcja szkła płaskiego Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego Produkcja szkła gospodarczego Z Produkcja szkła gospodarczego Produkcja włókien szklanych Z Produkcja włókien szklanych Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne Produkcja wyrobów ogniotrwałych Produkcja wyrobów ogniotrwałych Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych Produkcja ceramicznych kafli i płytek Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych

6 Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych Produkcja cementu, wapna i gipsu Produkcja cementu Z Produkcja cementu Produkcja wapna i gipsu Z Produkcja wapna i gipsu Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu Produkcja masy betonowej prefabrykowanej Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej Produkcja zaprawy murarskiej Z Produkcja zaprawy murarskiej Produkcja cementu wzmocnionego włóknem Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów ściernych Z Produkcja wyrobów ściernych Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PRODUKCJA METALI Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce Produkcja prętów ciągnionych na zimno Z Produkcja prętów ciągnionych na zimno Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Produkcja wyrobów formowanych na zimno Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja drutu Z Produkcja drutu Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych Produkcja metali szlachetnych Z Produkcja metali szlachetnych Produkcja aluminium A Produkcja aluminium hutniczego B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Produkcja ołowiu, cynku i cyny Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny Produkcja miedzi Z Produkcja miedzi Produkcja pozostałych metali nieżelaznych Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych Wytwarzanie paliw jądrowych Z Wytwarzanie paliw jądrowych Odlewnictwo metali Odlewnictwo żeliwa Z Odlewnictwo żeliwa Odlewnictwo staliwa Z Odlewnictwo staliwa Odlewnictwo metali lekkich Z Odlewnictwo metali lekkich Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Produkcja broni i amunicji Produkcja broni i amunicji Z Produkcja broni i amunicji Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali metalurgia proszków Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na meta Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Obróbka mechaniczna elementów metalowych Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców Produkcja zamków i zawiasów Z Produkcja zamków i zawiasów Produkcja narzędzi Z Produkcja narzędzi Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych Produkcja pojemników metalowych Z Produkcja pojemników metalowych Produkcja opakowań z metali Z Produkcja opakowań z metali Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Produkcja złączy i śrub Z Produkcja złączy i śrub Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych Produkcja elementów elektroniczny Z Produkcja elementów elektronicznych Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Produkcja zegarków i zegarów Z Produkcja zegarków i zegarów Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Produkcjamagnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Produkcja aparatury rozdzielczeji sterowniczej energii elektrycznej Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Produkcja baterii i akumulatorów Produkcja baterii i akumulatorów Z Produkcja baterii i akumulatorów Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego Produkcja kabli światłowodowych Z Produkcja kabli światłowodowych Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Produkcja sprzętu instalacyjnego Z Produkcja sprzętu instalacyjnego Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych Produkcja sprzętui wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Produkcja pozostałych pomp i sprężarek Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek Produkcja pozostałych kurków i zaworów Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych Produkcja maszyn do obróbki metalu Z Produkcja maszyn do obróbki metalu Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia Produkcja maszyn dla metalurgii Z Produkcja maszyn dla metalurgii Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego

7 Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli A Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych B Produkcja samochodów osobowych C Produkcja autobusów D Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych produkcja przyczep i naczep Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO Produkcja statków i łodzi Produkcja statków i konstrukcji pływających Z Produkcja statków i konstrukcji pływających Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Produkcja wojskowych pojazdów bojowych Produkcja wojskowych pojazdów bojowych Z Produkcja wojskowych pojazdów bojowych Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja motocykli Z Produkcja motocykli Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana PRODUKCJA MEBLI PRODUKCJA MEBLI Produkcja mebli biurowych i sklepowych Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych Produkcja mebli kuchennych Z Produkcja mebli kuchennych Produkcja materaców Z Produkcja materaców Produkcja pozostałych mebli Z Produkcja pozostałych mebli POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów Produkcja monet Z Produkcja monet Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych Produkcja instrumentów muzycznych Produkcja instrumentów muzycznych Z Produkcja instrumentów muzycznych Produkcja sprzętu sportowego Produkcja sprzętu sportowego Z Produkcja sprzętu sportowego Produkcja gier i zabawek Produkcja gier i zabawek Z Produkcja gier i zabawek Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja mioteł, szczotek i pędzli Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Naprawa i konserwacja maszyn Z Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja statków i łodzi Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia WYTWARZ. I ZAOPATRYW. W ENER. ELEKT., GAZ, PARĘ, GORĄCĄ WODĘ,POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZ Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Wytwarzanie energii elektrycznej Z Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Z Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Z Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Z Handel energią elektryczną Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Wytwarzanie paliw gazowych Z Wytwarzanie paliw gazowych Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW Zbieranie odpadów Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Zbieranie odpadów niebezpiecznych Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpa Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Odzysk surowców Demontaż wyrobów zużytych Z Demontaż wyrobów zużytych Odzysk surowców z materiałów segregowanych Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych DZIAŁAL.ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁAL. USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSP. ODPADAMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkaln Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalny Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Roboty związane z budową dróg i autostrad Z Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową mostów i tuneli Z Roboty związane z budową mostów i tuneli Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowa Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Z Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie wykopów i wierceń geo Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Z Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Tynkowanie Z Tynkowanie Zakładanie stolarki budowlanej Z Zakładanie stolarki budowlanej Posadzkarstwo tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Zakładanie stolarki budowlanej Z Malowanie i szklenie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowa Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCH Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

8 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocyk Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierz Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa skór Z Sprzedaż hurtowa skór Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarski Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa obrabiarek Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodn Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządz Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętui dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizow Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepa Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy Z Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy Transport kolejowy towarów Transport kolejowy towarów Z Transport kolejowy towarów Pozostały transport lądowy pasażerski Transport lądowy pasażerski, miejskii podmiejski Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

9 Działalność taksówek osobowych Z Działalność taksówek osobowych Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Transport drogowy towarów Z Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Transport rurociągowy pozostałych towarów Transport rurociągowy A Transport rurociągami paliw gazowych B Transport rurociągowy pozostałych towarów TRANSPORT WODNY Transport morski i przybrzeżny pasażerski Transport morski i przybrzeżny pasażerski Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski Transport morski i przybrzeżny towarów Transport morski i przybrzeżny towarów Z Transport morski i przybrzeżny towarów Transport wodny śródlądowy pasażerski Transport wodny śródlądowy pasażerski Z Transport wodny śródlądowy pasażerski Transport wodny śródlądowy towarów Transport wodny śródlądowy towarów Z Transport wodny śródlądowy towarów TRANSPORT LOTNICZY Transport lotniczy pasażerski Transport lotniczy pasażerski Z Transport lotniczy pasażerski Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny Transport lotniczy towarów Z Transport lotniczy towarów Transport kosmiczny Z Transport kosmiczny MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Magazynowanie i przechowywanie towarów Magazynowanie i przechowywanie towarów A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność usługowa wspomagająca transport wodny A Działalność usługowa wspomagająca transport morski B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Przeładunek towarów A Przeładunek towarów w portach morskich B Przeładunek towarów w portach śródlądowych C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport A Działalność morskich agencji transportowych B Działalność śródlądowych agencji transportowych C Działalność pozostałych agencji transportowych DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) Z Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) Pozostała działalność pocztowa i kurierska Pozostała działalność pocztowa i kurierska Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska ZAKWATEROWANIE Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Pozostałe zakwaterowanie Pozostałe zakwaterowanie Z Pozostałe zakwaterowanie DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne B Ruchome placówki gastronomiczne Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Przygotowywanie i podawanie napojów Przygotowywanie i podawanie napojów Z Przygotowywanie i podawanie napojów DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania Wydawanie książek Z Wydawanie książek Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Wydawanie gazet Z Wydawanie gazet Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Pozostała działalność wydawnicza Z Pozostała działalność wydawnicza Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność związana z projekcją filmów Z Działalność związana z projekcją filmów Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH Nadawanie programów radiofonicznych Nadawanie programów radiofonicznych Z Nadawanie programów radiofonicznych Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych TELEKOMUNIKACJA Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Działalność związana z oprogramowaniem Z Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informaty Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Przetwarzanie danych zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Z Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Działalność agencji informacyjnych Z Działalność agencji informacyjnych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Pośrednictwo pieniężne Działalność banku centralnego Z Działalność banku centralnego Pozostałe pośrednictwo pieniężne Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność holdingów finansowych Działalność holdingów finansowych Z Działalność holdingów finansowych Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Leasing finansowy Z Leasing finansowy Pozostałe formy udzielania kredyt Z Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA, FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZP.SPOŁ Ubezpieczenia Ubezpieczenia na życie Z Ubezpieczenia na życie Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Reasekuracja Reasekuracja Z Reasekuracja Fundusze emerytalne Fundusze emerytalne Z Fundusze emerytalne DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie rynkami finansowymi Z Zarządzanie rynkami finansowymi Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność związana z zarządzaniem funduszami Działalność związana z zarządzaniem funduszami Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

10 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawiony Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE Działalność prawnicza Działalność prawnicza Z Działalność prawnicza Działalność rachunkowo-księgowa doradztwo podatkowe Działalność rachunkowo-księgowa doradztwo podatkowe Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych Doradztwo związane z zarządzaniem Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikac Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury Z Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Badania i analizy techniczne Badania i analizy techniczne A Badania i analizy związane z jakością żywności B Pozostałe badania i analizy techniczne BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Reklama Działalność agencji reklamowych Z Działalność agencji reklamowych Działalność związana z reprezentowaniem mediów A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Badanie rynku i opinii publicznej Badanie rynku i opinii publicznej Z Badanie rynku i opinii publicznej POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania A Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność fotograficzna Działalność fotograficzna Z Działalność fotograficzna Działalność związana z tłumaczeniami Działalność związana z tłumaczeniami Z Działalność związana z tłumaczeniami Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁAL. WETERYNARYJNA SEKCJA N DZIAŁAL. W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁAL.WSPIERAJĄCA DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA SEKCJA N DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA SEKCJA N DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA SEKCJA N DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA WYNAJEM I DZIERŻAWA Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność agencji pracy tymczasowej Z Działalność agencji pracy tymczasowej Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowni Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI 5 183I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki Działalność agentów i pośredników turystycznych A Działalność agentów turystycznych B Działalność pośredników turystycznych Działalność organizatorów turystyki Z Działalność organizatorów turystyki Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych B Działalność w zakresie informacji turystycznej C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność detektywistyczna Działalność detektywistyczna Z Działalność detektywistyczna DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Sprzątanie obiektów Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostałe sprzątanie Z Pozostałe sprzątanie Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 16 GOSPODARCZEJ Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność centrów telefonicznych (call center) Z Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Działalność związana z pakowaniem Z Działalność związana z pakowaniem Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem 523 zabezpieczeń 495 społecznych Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem 520 zabezpieczeń 492 społecznych Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania Usługi na rzecz całego społeczeństwa Sprawy zagraniczne Z Sprawy zagraniczne Obrona narodowa Z Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości Z Wymiar sprawiedliwości Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne Ochrona przeciwpożarowa Z Ochrona przeciwpożarowa Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Z Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne EDUKACJA Wychowanie przedszkolne Wychowanie przedszkolne Z Wychowanie przedszkolne Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe Z Szkoły podstawowe Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane A Gimnazja B Licea ogólnokształcące C Licea profilowane Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych A Technika B Zasadnicze szkoły zawodowe C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy Szkoły policealne oraz wyższe Szkoły policealne Z Szkoły policealne

11 Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych B Szkoły wyższe Pozaszkolne formy edukacji Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Pozaszkolne formy edukacji artystycznej Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane A Nauka języków obcych B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność wspomagająca edukację Działalność wspomagająca edukację Z Działalność wspomagająca edukację OPIEKA ZDROWOTNA Działalność szpitali Działalność szpitali Z Działalność szpitali Praktyka lekarska Praktyka lekarska ogólna Z Praktyka lekarska ogólna Praktyka lekarska specjalistyczna Z Praktyka lekarska specjalistyczna Praktyka lekarska dentystyczna Z Praktyka lekarska dentystyczna Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej A Działalność fizjoterapeutyczna B Działalność pogotowia ratunkowego C Praktyka pielęgniarek i położnych D Działalność paramedyczna E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania Opieka dzienna nad dziećmi Z Opieka dzienna nad dziećmi Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Artystyczna i literacka działalność twórcza Z Artystyczna i literacka działalność twórcza Działalność obiektów kulturalnych Z Działalność obiektów kulturalnych Działalność bibliotek i archiwów DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ Działalność archiwów A Działalność bibliotek B Działalność archiwów Działalność muzeów Z Działalność muzeów Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Działalność związana ze sportem Działalność obiektów sportowych Z Działalność obiektów sportowych Działalność klubów sportowych Z Działalność klubów sportowych Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Pozostała działalność związana ze sportem Z Pozostała działalność związana ze sportem Działalność rozrywkowa i rekreacyjna Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Działalność organizacji profesjonalnych Z Działalność organizacji profesjonalnych Działalność związków zawodowych Działalność związków zawodowych Z Działalność związków zawodowych Działalność pozostałych organizacji członkowskich Działalność organizacji religijnych Z Działalność organizacji religijnych Działalność organizacji politycznych Z Działalność organizacji politycznych Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych Z Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUG Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetycz Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Pogrzeby i działalność pokrewna Z Pogrzeby i działalność pokrewna Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALN Z ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE Razem

12 Warszawa 3 czerwiec 2015 roku Wykaz ilościowy rekordów z Bazy BIZNES DS wg obecnych województw i form kontaktu Lp Województwo obecne Adres pocztowy % Call Center % SMS % % 1 Dolnośląskie % % % ,8% 2 Kujawsko-Pomorskie % % % ,9% 3 Lubelskie % % % ,4% 4 Lubuskie % % % ,5% 5 Łódzkie % % % ,0% 6 Małopolskie % % % ,0% 7 Mazowieckie % % % ,1% 8 Opolskie % % % ,5% 9 Podkarpackie % % % ,8% 10 Podlaskie % % % ,5% 11 Pomorskie % % % ,4% 12 Śląskie % % % ,7% 13 Świętokrzyskie % % % ,5% 14 Warmińsko-Mazurskie % % % ,6% 15 Wielkopolskie % % % ,2% 16 Zachodniopomorskie % % % ,9% 17 brak informacji % % % ,5% 18 Łącznie % % % ,1%

13 Warszawa 3 czerwiec 2015 roku Wykaz ilościowy rekordów z Bazy BIZNES DS wg miast pow ludności i form kontaktu Lp Miasto Adres pocztowy Call Center SMS 1 Łącznie Białystok Bielsko-Biała Bydgoszcz Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Elbląg Gdańsk Gdynia Gliwice Gorzów Wielkopolski Kalisz Katowice Kielce Koszalin Kraków Legnica Lublin Łódź Olsztyn Opole Płock Poznań Radom Ruda Śląska Rybnik Rzeszów Sosnowiec Szczecin Tarnów Toruń Tychy Wałbrzych Warszawa Włocławek Wrocław Zabrze Zielona Góra Łącznie

14 Warszawa 3 czerwiec 2015 roku Wykaz ilościowy rekordów z Bazy BIZNES DS wg roku założenia i form kontaktu Rok Adres Lp Call Center SMS założenia pocztowy 1 Łącznie Łącznie

15 Warszawa 3 czerwiec 2015 roku Wykaz ilościowy rekordów z Bazy BIZNES DS z numerem NIP/REGON i formą kontaktu Adres kryterium Call Center SMS pocztowy NIP REGON

16 Warszawa 3 czerwiec 2015 roku Wykaz ilościowy rekordów z Bazy BIZNES DS wg formy prawnej i form kontaktu Lp Forma prawna Adres pocztowy Call Center SMS 1 Łącznie Bez szczególnej formy prawnej Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych Fundacja Fundusz Inne Instytucja kultury Instytucja rządowa Instytut Jednoosobowa własność prywatna Jednostka badawczo rozwojowa Jednostka budżetowa Jednostka oświaty Kościoły i związki wyznaniowe Oddział Oddział przedsiębiorcy zagranicznego Organizacja społeczna Przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo komunalne Przedsiębiorstwo państwowe Przedsiębiorstwo zagraniczne Przedstawicielstwo Samorząd gospodarczy Samorządowa jednostka organizacyjna Spółdzielnia Spółdzielnia europejska Spółka akcyjna Spółka cywilna Spółka europejska Spółka jawna Spółka komandytowa Spółka komandytowo akcyjna Spółka partnerska Spółka wodna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stowarzyszenie Towarzystwo Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych Wspólnota mieszkaniowa Zakład opieki zdrowotnej Związek grup producentów rolnych Związek zawodowy Łącznie

17 Warszawa 3 czerwiec 2015 roku Wykaz ilościowy rekordów z Bazy BIZNES DS. wg stanowisk i form kontaktu LP Stanowisko Adres pocztowy Call Center SMS 1 Właściciele Zarząd firmy Zarząd działów Kierownicy Pozostali Łącznie

Schemat klasyfikacji PKD - C

Schemat klasyfikacji PKD - C SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 10.1 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa 10.11 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

(kliknięcie na daną sekcję odsyła do wykazu PKD zawierających się w tej sekcji)

(kliknięcie na daną sekcję odsyła do wykazu PKD zawierających się w tej sekcji) Wykaz rodzajów działalności gospodarczej według PKD zawierających się w priorytecie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017 w zakresie wsparcia zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KODÓW PKD BRANŻ KLUCZOWCH DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

WYKAZ KODÓW PKD BRANŻ KLUCZOWCH DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY WYKAZ KODÓW PKD BRANŻ KLUCZOWCH DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 10.12.Z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 20.13.Z podstawowych chemikaliów nieorganicznych 20.14.Z podstawowych chemikaliów organicznych 20.15.Z

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr CI/2038/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 maja 2016 r. Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa

Bardziej szczegółowo

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.:

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1), 2) Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2), 3) Działalność

Bardziej szczegółowo

GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA. 21.1 21.10 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA

GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA. 21.1 21.10 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Lista kodów PKD obszarów technologicznych kluczowych dla rozwoju województwa śląskiego zgodnie z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 2020. 1. OBSZAR TECHNOLOGICZNY - TECHNOLOGIE

Bardziej szczegółowo

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki:

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD

SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD Grupy technologii, produktów i procesów w ramach obszarów rozwoju Technologie chemiczne (zrównoważone) Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Statystyka bazy EFEKT

Statystyka bazy EFEKT Statystyka bazy EFEKT www.marketingrelacji.com Warszawa, 28 lipca 2015 roku Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość rekordów 3 436 452 100% 2 Nazwa firmy 3 436 452 100% 3 Imię

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. Sektor spożywczy (PKD2007) Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych 10.52.Z Produkcja lodów 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów

1. Sektor spożywczy (PKD2007) Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych 10.52.Z Produkcja lodów 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów 1. Sektor spożywczy (PKD2007) Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych 10.52.Z Produkcja lodów 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 10.72.Z Produkcja sucharów

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI PKD Przedsiębiorstw uprawnionych do wsparcia w ramach projektu

SCHEMAT KLASYFIKACJI PKD Przedsiębiorstw uprawnionych do wsparcia w ramach projektu SCHEMAT KLASYFIKACJI PKD 2007 Przedsiębiorstw uprawnionych do wsparcia w ramach projektu Znajomość języków obcych szansą na wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw i ich pracowników. Edycja

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki 2015-02-05 16:02 POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki Raport bieżący z plikiem 26/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

Grupa Sekcja Dział Grupa

Grupa Sekcja Dział Grupa Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe na lata 2017 2020 Branże/sektory wysokiego wzrostu w Województwie Małopolskim (na podstawie badania GUS przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z); 2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD

Bardziej szczegółowo

Statystyka bazy B2B EFEKT wg kryteriów Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość %

Statystyka bazy B2B EFEKT wg kryteriów  Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość % Statystyka bazy B2B EFEKT wg kryteriów Warszawa 05-07-2017 www.marketingrelacji.com Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość 3 560 960 100% 2 Nazwa firmy 3 560 960 100% 3 Imię

Bardziej szczegółowo

Karta preferencji. Załącznik nr 14 do Umowy Operacyjnej nr [*]

Karta preferencji. Załącznik nr 14 do Umowy Operacyjnej nr [*] Załącznik nr 14 do Umowy Operacyjnej nr [*] Karta preferencji Wykaz Specjalizacji Inteligentnych województwa opolskiego ze wskazaniem numerów PKD. Ocenie podlega, czy Inwestycja realizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Brzmienie paragrafów Statutu przed zmianą

Brzmienie paragrafów Statutu przed zmianą Brzmienie paragrafów Statutu przed zmianą 5 Przedmiot działalności Spółki obejmuje: 1. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych, 2. 69.20.Z Działalność

Bardziej szczegółowo

Współpraca w zespole Organizacja pracy własnej zarządzanie przez cele

Współpraca w zespole Organizacja pracy własnej zarządzanie przez cele Firma WKK Sp. z o.o. specjalizująca się w dziedzinie szkoleń/ doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we współpracy z profesjonalną kadrą trenerską, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja?

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja? Szanowni Państwo, Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacja Rozwoju Badań Społecznych i Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie prowadzą badanie mające pomóc

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie 17 pkt 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie 17 pkt 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA NR... wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie 7 pkt 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej. Czynności Komisji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 15 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

"Doskonaląc siebie- inwestujesz w przyszłość" dedykowanym specjalnie dla Branży Budowlanej.

Doskonaląc siebie- inwestujesz w przyszłość dedykowanym specjalnie dla Branży Budowlanej. Firma WKK Sp. z o.o. specjalizująca się w dziedzinie szkoleń/ doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we współpracy z profesjonalną kadrą trenerską, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE. Dział 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PKD: Dział 11 PRODUKCJA NAPOJÓW PKD:

SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE. Dział 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PKD: Dział 11 PRODUKCJA NAPOJÓW PKD: Lista PKD 2007 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59, poz. 489), którymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w LUBLINIE Zestawie rodzajów działalności gospodarczej wyłączonych ze wsparcia w ramach RPO WL 2007-2013 według kodów PKD Regionalny

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878 Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1893/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 20 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1893/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 20 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 393/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1893/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów:

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2015 godz. 11:11:37 Numer KRS: 0000510353

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2015 godz. 11:11:37 Numer KRS: 0000510353 Strona 1 z 13 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2015 godz. 11:11:37 Numer KRS: 0000510353 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 26/2015. Data sporządzenia: r. Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL

Raport bieŝący nr 26/2015. Data sporządzenia: r. Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL Raport bieŝący nr 26/2015 Data sporządzenia: 05.02.2015 r. Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL Temat: Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Statystyka bazy EFEKT

Statystyka bazy EFEKT Statystyka bazy EFEKT www.marketingrelacji.com Warszawa, 26 maja 2015 roku Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość rekordów 3 306 452 100% 2 Nazwa firmy 3 306 452 100% 3 Imię

Bardziej szczegółowo

Karta preferencji. Wykaz obszarów kluczowych województwa opolskiego ze wskazaniem numerów PKD.

Karta preferencji. Wykaz obszarów kluczowych województwa opolskiego ze wskazaniem numerów PKD. Karta preferencji Wykaz obszarów kluczowych województwa opolskiego ze wskazaniem numerów PKD. Ocenie podlega, czy Inwestycja realizowana przez Przedsiębiorcę związana jest z kluczowym obszarem rozwoju

Bardziej szczegółowo

Postępowania restrukturyzacyjne II kwartał 2017 r.

Postępowania restrukturyzacyjne II kwartał 2017 r. Postępowania restrukturyzacyjne II kwartał 07 r. Ustawą z dnia 5 maja 05 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI PKD Przedsiębiorstw uprawnionych do wsparcia w ramach projektu

SCHEMAT KLASYFIKACJI PKD Przedsiębiorstw uprawnionych do wsparcia w ramach projektu SCHEMAT KLASYFIKACJI PKD 2007 Przedsiębiorstw uprawnionych do wsparcia w ramach projektu Znajomość języków obcych szansą na wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw i ich pracowników. Edycja

Bardziej szczegółowo

Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Załącznik nr 4 Działalność gospodarcza cechująca się wysokim oraz przeciętnym poziomem zaawansowania technologicznego (przetwórstwo przemysłowe) oraz wysokim poziomem wiedzochłonności (usługi) DZIAŁ GRUPA

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany statutu Spółki: Zmieniona zostaje treść 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów o numerach 100) oraz 101).

Proponowane zmiany statutu Spółki: Zmieniona zostaje treść 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów o numerach 100) oraz 101). Załącznik numer 1 do ogłoszenia o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Proponowane zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 06.02.2006 KOM(2006) 39 wersja ostateczna 2006/0011 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2016 godz. 05:15:01 Numer KRS: 0000520675 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI PKD 2007 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI Schemat klasyfikacji DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

MAPA RYZYKA BRANŻOWEGO W POLSCE

MAPA RYZYKA BRANŻOWEGO W POLSCE MAPA RYZYKA BRANŻOWEGO W POLSCE Podmioty zatrudniające pomiędzy 9 a 50 osób różnica mniejsza lub równa -5: znaczące pogorszenie kondycji różnica od -2 do -5: pogorszenie kondycji różnica od -2 włącznie

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA BRANŻ EKSPORTOWYCH W POLSCE

KLASYFIKACJA BRANŻ EKSPORTOWYCH W POLSCE KLASYFIKACJA BRANŻ EKSPORTOWYCH W POLSCE Kryterium wysokości przychodów eksportowych w okresie I-VI 2016 r. Podmioty zatrudniające powyżej 9 osób w tys. zł Klasyfikacja Branża PKD nazwa branży podmiotów

Bardziej szczegółowo

MAPA BRANŻ EKSPORTOWYCH W POLSCE

MAPA BRANŻ EKSPORTOWYCH W POLSCE MAPA BRANŻ EKSPORTOWYCH W POLSCE Kryterium udziału przychodów eksportowych w przychodach ogółem w okresie I-VI 2016 r. Podmioty zatrudniające powyżej 9 osób udział powyżej 66,67% udział powyżej 50% do

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI 19 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD): 1) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), 2) handel energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową 02.20.Z Pozyskiwanie drewna

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI Schemat klasyfikacji DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC

Bardziej szczegółowo

KLUCZ POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 PRZEDMOWA

KLUCZ POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 PRZEDMOWA KLUCZ POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem porównywalności

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

ADRES SIEDZIBY. województwo LUBUSKIE. Góra. Góra. Góra kod poczt Zielona. Góra. Kosynierów

ADRES SIEDZIBY. województwo LUBUSKIE. Góra. Góra. Góra kod poczt Zielona. Góra. Kosynierów Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od dnia 1 lipca 2011 r. udostępnienie danych na stronie Głównego

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA BRANŻ EKSPORTOWYCH W POLSCE

KLASYFIKACJA BRANŻ EKSPORTOWYCH W POLSCE KLASYFIKACJA BRANŻ EKSPORTOWYCH W POLSCE Kryterium wysokości salda obrotów w okresie I-VI 2016 r. Podmioty zatrudniające powyżej 9 osób saldo obrotów dodatnie saldo obrotów równe zero saldo obrotów ujemne

Bardziej szczegółowo

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014 2014-06-03 07:44 ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki Raport bieżący 25/2014 Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (dalej "Spółka"), niniejszym informuje,

Bardziej szczegółowo

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może byd przyznana pomoc załącznik nr 1 do rozporządzenia MRIRW z 17 lipca 2008

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może byd przyznana pomoc załącznik nr 1 do rozporządzenia MRIRW z 17 lipca 2008 Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może byd przyznana pomoc załącznik nr 1 do rozporządzenia MRIRW z 17 lipca 2008 Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rodzaj działalności 01.61.Z

Bardziej szczegółowo

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0039) 1,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0039) 1, P6_TA(2006)0411 Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ. PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD

KLUCZE POWIĄZAŃ. PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:05:44 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:05:44 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2016 godz. 00:05:44 Numer KRS: 0000338288 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:09:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:09:47 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.07.2017 godz. 08:09:47 Numer KRS: 0000378490 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.10.2015 godz. 07:40:24 Numer KRS: 0000469544

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.10.2015 godz. 07:40:24 Numer KRS: 0000469544 Strona 1 z 18 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.10.2015 godz. 07:40:24 Numer KRS: 0000469544 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:38:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:38:26 Numer KRS: Strona 1 z 14 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.10.2017 godz. 17:38:26 Numer KRS: 0000526716 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu

PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu 2015-09-16 16:45 PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu Raport Bieżący nr 18/2015 Zarząd spółki PlastPack

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 10:01:32 Numer KRS: 0000203447

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 10:01:32 Numer KRS: 0000203447 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 10:01:32 Numer KRS: 0000203447 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika. UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC

WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rodzaj działalności 1 2 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z 02.20.Z 02.40.Z

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo