Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004"

Transkrypt

1 Klucz powiązań a Tablica Nr 2 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA B* SEKCJA K* ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO RYBACTWO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu A* C* Uprawa zbóż Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie uprawy zbóż uprawy roślin oleistych na nasiona indziej niesklasyfikowane A* Uprawa warzyw uprawy roślin strączkowych Z Uprawa ryżu A* Uprawa zbóż Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin B* Uprawa ziemniaków, roślin okopowych o dużej zawartości skrobi i inuliny korzeniowych i roślin C* Uprawa roślin przemysłowych bulwiastych i pozostałe uprawy rolne, gdzie uprawy ziemniaków, roślin okopowych o dużej zawartości skrobi i inuliny uprawy buraków cukrowych, produkcji nasion buraków cukrowych indziej niesklasyfikowane A* Uprawa warzyw uprawy warzyw kwiatostanowych, liściastych, łodygowych, owocowych, korzeniowych, bulwiastych, cebulowych, kukurydzy cukrowej B* Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych Z Uprawa trzciny cukrowej C* Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Uprawa tytoniu C* Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Z Uprawa roślin włóknistych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie C* C* Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane B* Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych Z Uprawa winogron Z* Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji Z Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych Z* napojów i przypraw Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw produkcji nasion warzyw, z wyłączeniem nasion buraka cukrowego i roślin pastewnych, uprawy grzybów produkcji nasion buraków (z wyłączeniem nasion buraka cukrowego) i nasion pozostałych roślin pastewnych, włączając trawy, uprawy brukwi, buraków pastewnych, koniczyny, lucerny (alfaalfa), esparcety, kukurydzy, pozostałych traw, jarmużu pastewnego i podobnych roślin pastewnych uprawy kwiatów, produkcji nasion kwiatów 405

2 01.23.Z Z Z Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Z* Z* B* Z* Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw Z Uprawa drzew oleistych C* Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane Z* Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów Z* Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw Z Uprawa roślin C* Uprawa roślin przemysłowych Z przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane produkcji nasion owoców uprawy orzechów jadalnych, z wyłączeniem orzechów kokosowych, uprawy truskawek, malin itp., uprawy chleba świętojańskiego uprawy orzechów palmowych i produkcji ich jąder uprawy orzechów kokosowych, uprawy drzew oleistych na owoce przeznaczone do produkcji oleju lub oliwy i do bezpośredniej konsumpcji uprawy roślin wykorzystywanych przede wszystkim w farmacji oraz do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów, uprawy chmielu. farmaceutycznych A* Uprawa warzyw uprawy roślin przyprawowych ziołowych i aromatycznych: kopru, majeranku, bylicy-estragonu itp., uprawy kaparów Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Z* C* Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane uprawy roślin przyprawowych uprawianych na owoce, takich jak: anyżek, bazylia, kolendra, kminek, gorczyca, goździki itp. uprawy drzew kauczukowych i innych drzew w celu uzyskania soku A* Gospodarka leśna uprawy choinek świątecznych Z Rozmnażanie roślin B* Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych Z Z Z Chów i hodowla bydła mlecznego Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Z* Z* Z* Chów i hodowla bydła Chów i hodowla bydła Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów 406

3 01.44.Z Z Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych Chów i hodowla owiec i kóz Z* Z* Chów i hodowla zwierząt pozostałych Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów Z Chów i hodowla świń Z Chów i hodowla świń Z Chów i hodowla drobiu Z Chów i hodowla drobiu Z Z Z Z Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność usługowa następująca po zbiorach Z* Z* Z A* Z C* Z* A* Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów Chów i hodowla zwierząt pozostałych Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi produkcji sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej niezgrzeblonej chowu i hodowli królików, zwierząt domowych (z wyłączeniem ryb), pszczół, jedwabników, gołębi, strusi, zwierząt futerkowych, robaków, mięczaków itp. zwierząt lądowych i innych różnorodnych zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowanych, produkcji produktów pszczelich, produkcji kokonów jedwabników, produkcji skór zwierząt futerkowych, produkcji nasienia ww. zwierząt przygotowywania liści, np. ich suszenia przygotowania ziaren, np. łuskania ziaren kakaowych przygotowania produktów rolnych na rynek pierwotny 407

4 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin A* B* Uprawa zbóż Uprawa ziemniaków, roślin okopowych o dużej zawartości skrobi i inuliny obróbki nasion pod uprawy obróbki nasion pod uprawy Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową C* Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane obróbki nasion pod uprawy A* Uprawa warzyw obróbki nasion pod uprawy B* Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych obróbki nasion pod uprawy Z* A* Z* Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów B* Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych obróbki nasion pod uprawy obróbki nasion dla celów rozmnażania roślin produkcji nasion drzew leśnych leśnych A* Gospodarka leśna produkcji nasion drzew leśnych, szkółek leśnych B Szkółkarstwo leśne szkółek leśnych Z Pozyskiwanie drewna A* Gospodarka leśna Z Z Z Z Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Działalność usługowa związana z leśnictwem B* Z* Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji pozyskiwania dziko rosnących grzybów i trufli pozyskiwania dziko rosnących jagód i orzechów leśnych napojów i przypraw A* Gospodarka leśna pozyskiwania dziko rosnących produktów leśnych innych niż grzyby, jagody i orzechy leśne Z A* Rybołówstwo B* w wodach morskich Rybołówstwo w wodach A* śródlądowych Chów i hodowla ryb oraz Z* pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich Działalność usługowa związana z leśnictwem Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Rybołówstwo w wodach morskich Rybołówstwo w wodach śródlądowych Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych doradztwa w zakresie zarządzania lasem doradztwa w zakresie zarządzania lasem 408

5 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych Z* Chów i hodowla zwierząt pozostałych organizmów wodnych w wodach Z* Chów i hodowla ryb oraz śródlądowych pozostałych organizmów wodnych chowu i hodowli mięczaków wodnych i żab chowu i hodowli mięczaków wodnych i żab 409

6 SEKCJA B GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE SEKCJA C GÓRNICTWO Z Wydobywanie węgla kamiennego A* Wydobywanie węgla kamiennego C Działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd Z Wydobywanie węgla A* Wydobywanie węgla brunatnego brunatnego (lignitu) (lignitu) Z Górnictwo ropy A Górnictwo ropy naftowej naftowej Z Górnictwo gazu B* Górnictwo gazu ziemnego ziemnego Z Górnictwo rud żelaza Z* Górnictwo rud żelaza Z Z Górnictwo rud uranu i toru Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych Z* Górnictwo rud uranu i toru Z Wydobywanie kamieni Z* Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał Z* wapiennych, gipsu, kredy i łupków wydobywania węgla kamiennego odzyskiwania węgla kamiennego z hałd A* Górnictwo rud miedzi górnictwa rud miedzi B* Górnictwo rud cynkowoołowiowych górnictwa rud cynkowo-ołowiowych C* Górnictwo rud metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud miedzi, uranu i toru oraz rud cynkowo-ołowiowych górnictwa rud miedzi, górnictwa rud cynkowo-ołowiowych ozdobnych oraz kamienia dla wydobywania kamieni ozdobnych oraz potrzeb budownictwa kamienia dla potrzeb budownictwa Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy wydobywania skał wapiennych, gipsu i kredy Z* Wydobywanie łupków wydobywania łupków Z Wydobywanie żwiru Z* Wydobywanie żwiru i piasku Z i piasku; wydobywanie wydobywania żwiru i piasku gliny i kaolinu Z* Wydobywanie gliny i kaolinu wydobywania gliny i kaolinu Wydobywanie A* Wydobywanie minerałów dla minerałów dla przemysłu przemysłu chemicznego, chemicznego oraz do z wyłączeniem siarkonośnych produkcji nawozów B* Wydobywanie surowców siarkonośnych Z Wydobywanie torfu Z* Wydobywanie, wzbogacanie i brykietowanie torfu Z Wydobywanie soli Z* Produkcja soli Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane Z* Pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane wydobywania minerałów dla przemysłu chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych wydobywania surowców siarkonośnych Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego B* Z Górnictwo gazu ziemnego skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb transportu Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb transportu 410

7 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca A* Wydobywanie węgla kamiennego pozostałe górnictwo i wydobywanie A* Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) Z* Wydobywanie, wzbogacanie i brykietowanie torfu działalności usługowej wspomagającej wydobywanie węgla kamiennego działalności usługowej wspomagającej wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) działalności usługowej wspomagającej wydobywanie torfu Z* Górnictwo rud uranu i toru działalności usługowej wspomagającej górnictwo rud uranu i toru Z* Górnictwo rud żelaza działalności usługowej wspomagającej górnictwo rud żelaza A* Górnictwo rud miedzi działalności usługowej wspomagającej górnictwo rud miedzi B* C* Z* Z* Górnictwo rud cynkowoołowiowych Górnictwo rud metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud miedzi, uranu i toru oraz rud cynkowoołowiowych Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy działalności usługowej wspomagającej górnictwo rud cynkowo- ołowiowych działalności usługowej wspomagającej górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych działalności usługowej wspomagającej wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa działalności usługowej wspomagającej wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy Z* Wydobywanie łupków działalności usługowej wspomagającej wydobywanie łupków Z* Wydobywanie żwiru i piasku działalności usługowej wspomagającej wydobywanie żwiru i piasku Z* Wydobywanie gliny i kaolinu działalności usługowej wspomagającej wydobywanie gliny i kaolinu A* B* Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych Wydobywanie surowców siarkonośnych działalności usługowej wspomagającej wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych działalności usługowej wspomagającej wydobywanie surowców siarkonośnych Z* Produkcja soli działalności usługowej wspomagającej wydobywanie soli Z* Pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane działalności usługowej wspomagającej pozostałe górnictwo i wydobywanie 411

8 SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE SEKCJA A* SEKCJA C* SEKCJA D* SEKCJA G* SEKCJA K* ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO GÓRNICTWO PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z Z Z Z Z Z Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków Produkcja soków z owoców i warzyw Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Z Z* Z* A* B* Z* Z Z A* A* B Z* Produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików Produkcja mięsa z drobiu i królików Produkcja mięsa z drobiu i królików Produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków Produkcja soków z owoców i warzyw Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw przetwarzania i konserwowania mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików przetwarzania i konserwowania mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu produkcji konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi, z wyłączeniem wytwarzania gotowych posiłków i dań mięsnych, w tym z mięsa drobiowego działalności usługowej związanej z produkcją wyrobów z mięsa, w tym z mięsa drobiowego obierania i cięcia warzyw, mieszania świeżych sałat, pakowania na rynek pierwotny obierania i cięcia warzyw, mieszania świeżych sałat, pakowania na rynek pierwotny działalności usługowej związanej z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców, obierania, cięcia i pakowania warzyw i owoców związanych z sprzedażą hurtową łatwo psujących się gotowych potraw z warzyw i owoców działalności usługowej związanej z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców obierania, cięcia i pakowania warzyw i owoców związanych z sprzedażą hurtową łatwo psujących się gotowych potraw z warzyw i owoców 412

9 10.41.Z Z Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych Przetwórstwo mleka i wyrób serów Z* Z Z Z Z Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych Przetwórstwo mleka i wyrób serów Z Produkcja lodów Z Produkcja lodów produkcji oliwy z uprawy własnej oliwek (gdy przeważająca część wartości dodanej pochodzi z produkcji oliwy z oliwek, a nie z uprawy drzew oliwnych) produkcji nieoczyszczonych olejów i tłuszczów produkcji rafinowanych olejów i tłuszczów Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych Z* Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek A B* Produkcja pieczywa Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych produkcji pieczywa produkcji pieczywa Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Z Produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Z* Z Produkcja cukru Z Produkcja cukru Z Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Przetwórstwo herbaty Z Z Produkcja makaronów, klusek i podobnych wyrobów mącznych Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Przetwórstwo herbaty i kawy i kawy Z Produkcja przypraw Z* Produkcja soli produkcji soli kuchennej Z Produkcja przypraw produkcji soli kuchennej 413

10 10.85.Z Z Z Z Z Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi A* B* Z* A* B* B* Z* Z A* B* Z* B* Z Z Z Z Produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych Produkcja makaronów, klusek i podobnych wyrobów mącznych Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej Produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb Produkcja karmy dla zwierząt domowych Produkcja napojów alkoholowych destylowanych wytwarzania gotowych posiłków i dań z mięsa, włączając mięso drobiowe działalności usługowej związanej z wytwarzaniem gotowych posiłków i dań z mięsa, włączając mięso drobiowe wytwarzania gotowych posiłków i dań z ryb wytwarzania gotowych posiłków i dań z warzyw działalności usługowej związanej z wytwarzaniem gotowych posiłków i dań z warzyw produkcji pizzy, zamrożonej lub nie wytwarzania gotowych posiłków i dań z makaronów i klusek gotowanych, nadziewanych lub inaczej przygotowanych produkcji ekstraktów i soków z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych działalności usługowej związanej z produkcją ekstraktów i soków z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych wytwarzania miodu sztucznego i karmelu produkcji żywności łatwo psującej się produkcji ekstraktów i soków z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych, wytwarzania miodu sztucznego i karmelu, produkcji żywności łatwo psującej się produkcji napojów alkoholowych destylowanych Z* Produkcja alkoholu etylowego produkcji alkoholu etylowego dla celów spożywczych A* Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych mieszania alkoholi destylowanych 414

11 11.02.Z Z Z Produkcja win gronowych Produkcja cydru i pozostałych win owocowych Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych Z* Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw produkcji wina przez właściciela winorośli (gdy przeważająca część wartości dodanej pochodzi z produkcji wina, a nie z uprawy winogron) Z Produkcja win gronowych produkcji wina przez właściciela winorośli (gdy przeważająca część wartości dodanej pochodzi z produkcji wina, a nie z uprawy winogron), zakupu win i ich mieszania, oczyszczania i butelkowania A* Z Z Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Produkcja jabłecznika i win owocowych Z Produkcja piwa Z Produkcja piwa Produkcja napojów fermentowanych niedestylowanych pozostałych, gdzie indziej Z Produkcja słodu Z Produkcja słodów Z Z A Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Produkcja wyrobów tytoniowych Produkcja przędzy bawełnianej Produkcja przędzy wełnianej Z Z Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych Produkcja wyrobów tytoniowych Produkcja przędzy bawełnianej zakupu win luzem, ich mieszania, oczyszczania i butelkowania B Z Produkcja przędzy wełnianej zgrzebnej produkcji przędzy wełnianej zgrzebnej Z Produkcja przędzy wełnianej czesankowej produkcji przędzy wełnianej czesankowej C Produkcja przędzy Z* Produkcja przędzy z jedwabiu z włókien chemicznych oraz włókien chemicznych D Produkcja przędzy Z Produkcja przędzy lnianej z pozostałych włókien produkcji przędzy lnianej tekstylnych, włączając Z* Produkcja przędzy z jedwabiu produkcję nici oraz włókien chemicznych produkcji przędzy z jedwabiu Z Produkcja nici do szycia produkcji nici do szycia Z Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała A B C D Produkcja tkanin bawełnianych Produkcja tkanin wełnianych Produkcja tkanin z włókien chemicznych Produkcja pozostałych tkanin Z Z Z Produkcja tkanin bawełnianych Produkcja tkanin wełnianych zgrzebnych Produkcja tkanin wełnianych czesankowych produkcji przędzy z pozostałych włókien tekstylnych produkcji tkanin wełnianych zgrzebnych produkcji tkanin wełnianych czesankowych Z* Produkcja tkanin z jedwabiu oraz włókien chemicznych Z* Produkcja tkanin z jedwabiu oraz włókien chemicznych produkcji tkanin z jedwabiu Z Produkcja tkanin pozostałych produkcji tkanin pozostałych 415

12 13.30.Z Z Z Wykończanie wyrobów włókienniczych Produkcja dzianin metrażowych Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Z Z* Z A* Wykończanie materiałów włókienniczych Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej Produkcja dzianin Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży i działalności usługowej Produkcja dywanów i chodników Z Produkcja dywanów i chodników Z Z Produkcja wyrobów A Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, powroźniczych i sieciowych, z szpagatów i wyrobów wyłączeniem działalności sieciowych usługowej Z Produkcja włóknin Z Produkcja włóknin i wyrobów i wyrobów wykonanych z wykonanych z włóknin, włóknin, z wyłączeniem z wyłączeniem odzieży odzieży Z Produkcja pozostałych Z* Produkcja wyrobów technicznych włókienniczych pozostałych, i przemysłowych gdzie indziej wyrobów tekstylnych Z Produkcja pozostałych Z* Produkcja wyrobów wyrobów tekstylnych, włókienniczych pozostałych, gdzie indziej gdzie indziej Z* Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej Z Produkcja odzieży Z* Produkcja odzieży skórzanej skórzanej Z Produkcja odzieży Z Produkcja ubrań roboczych roboczej Z Produkcja pozostałej A Produkcja ubrań wierzchnich dla odzieży wierzchniej mężczyzn i chłopców, pozostała B Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała Z Produkcja bielizny Z Produkcja bielizny Z Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Produkcja wyrobów futrzarskich Z* Z* Z* Produkcja wyrobów pończoszniczych Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja wyrobów futrzarskich Produkcja wyrobów pończoszniczych Produkcja odzieży dzianej wykonywania nadruków na wyrobach włókienniczych wykonywania nadruków na wyrobach włókienniczych produkcji puszków do pudru produkcji puszków do pudru produkcji ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców produkcji ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt produkcji obuwia tekstylnego bez nakładanych spodów produkcji obuwia tekstylnego bez nakładanych spodów Z Produkcja wyrobów pończoszniczych Z* Z Produkcja pozostałej Z odzieży dzianej Z Wyprawa skór, Z* Wyprawianie i barwienie skór garbowanie; wyprawa i futerkowych; produkcja wyrobów wyprawy i barwienia skór barwienie skór futrzarskich futerkowych Z Produkcja skór wyprawionych wyprawy i barwienia skór Z Produkcja toreb Z* Produkcja wyrobów kaletniczych bagażowych, toreb i rymarskich produkcji batów i szpicrut ręcznych i podobnych Z* Produkcja wyrobów pozostała, wyrobów kaletniczych; gdzie indziej produkcji batów i szpicrut produkcja wyrobów rymarskich 416

13 15.20.Z Produkcja obuwia A* Produkcja obuwia, z wyłączeniem sportowego produkcji obuwia sportowego B* Produkcja obuwia sportowego produkcji obuwia sportowego Z Produkcja wyrobów tartacznych A* Gospodarka leśna produkcji rozłupanych pali, kłód i podobnych produktów A Produkcja wyrobów tartacznych Z Z Z Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna Produkcja gotowych parkietów podłogowych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja opakowań drewnianych B Z Z* Z* Z* Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna Produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja opakowań drewnianych Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów C* Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane z korka, słomy A* Produkcja obuwia, z i materiałów używanych wyłączeniem sportowego do wyplatania Z* Produkcja pozostałych wyrobów z drewna Z Z Z Z Z* Z* Produkcja masy Z włóknistej Produkcja papieru Z i tektury Produkcja papieru Z falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja artykułów Z* gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Z* Produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej Produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych produkcji wyrobów tartacznych działalności usługowej w zakresie impregnowania drewna produkcji brykietów ze słomy produkcji części obuwia z drewna produkcji brykietów ze słomy, produkcji części obuwia z drewna, produkcji wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, produkcji rączek do parasolek, lasek i podobnych przedmiotów, produkcji bloków do wyrobu fajek do palenia tytoniu produkcji wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania produkcji rączek do parasolek, lasek i podobnych przedmiotów, produkcji bloków do wyrobu fajek do palenia tytoniu produkcji waty z materiałów tekstylnych i wyrobów z waty: podpasek higienicznych i tamponów produkcji waty z materiałów tekstylnych i wyrobów z waty: podpasek higienicznych i tamponów 417

14 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych Z Z* Produkcja papierowych artykułów piśmiennych Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej Z Produkcja tapet Z Produkcja tapet Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Z* Z* Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej Z Drukowanie gazet Z Drukowanie gazet Z Pozostałe drukowanie Z* Produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Z* Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej Z* Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej produkcji edukacyjnych i komercyjnych artykułów piśmiennych (notesy, segregatory, rejestry, księgi rachunkowe, formularze handlowe itp.), w przypadku gdy informacje w nich drukowane są mało istotne drukowania edukacyjnych i komercyjnych artykułów piśmiennych (notesy, segregatory, rejestry, księgi rachunkowe, formularze handlowe itp.), w przypadku gdy informacje w nich drukowane są mało istotne produkcji pamiątek i ozdóbek z papieru produkcji pamiątek i ozdóbek z papieru drukowania na artykułach gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych, z papieru drukowania etykiet i metek (metodą litografii, druku wklęsłego, fleksografii, sitodruku i innych metod). drukowania na artykułach gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych, z papieru, drukowania etykiet i metek (metodą litografii, druku wklęsłego, fleksografii, sitodruku i innych metod). działalności usługowe związanej z przygotowaniem druku działalności graficznej pomocniczej Z Działalność usługowa związana Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku z przygotowywaniem do druku Z Działalność graficzna pomocnicza Z Introligatorstwo Z Introligatorstwo i podobne usługi Z Reprodukcja Z Reprodukcja nagrań zapisanych nośników dźwiękowych reprodukcji nagrań dźwiękowych informacji Z Reprodukcja nagrań wideo reprodukcji nagrań wideo Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji reprodukcji komputerowych nośników Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu A B Z* Wytwarzanie produktów koksowania węgla Przetwarzanie produktów koksowania węgla Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych informacji wytwarzania produktów koksowania węgla przetwarzania produktów koksowania węgla produkcji paku i koksu pakowego 418

15 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie B Produkcja brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego produktów rafinacji ropy naftowej B Produkcja brykietów z węgla brunatnego (lignitu) Z* A B Wydobywanie, wzbogacanie i brykietowanie torfu Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej produkcji brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego produkcji brykietów z węgla brunatnego (lignitu) brykietowania torfu wytwarzania produktów rafinacji ropy naftowej przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej Z Produkcja gazów Z Produkcja gazów technicznych technicznych Z Produkcja barwników i pigmentów Z Produkcja barwników i pigmentów Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Z* Z Wytwarzanie paliw jądrowych Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych produkcji wzbogaconego uranu, plutonu i ich związków produkcji wzbogaconego uranu, plutonu i ich związków Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Z* Produkcja alkoholu etylowego produkcji alkoholu etylowego uzyskanego z surowców sfermentowanych, produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia Z* Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych Z Produkcja nawozów i związków azotowych Z* Produkcja nawozów i związków azotowych Z Produkcja tworzyw Z Produkcja tworzyw sztucznych sztucznych w formach podstawowych Z Produkcja kauczuku syntetycznego w Z Produkcja kauczuku syntetycznego formach podstawowych Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Z Produkcja farb, lakierów Z Produkcja farb i lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Z Produkcja mydła i detergentów, środków Z* Produkcja środków myjących i czyszczących myjących i czyszczących Z Produkcja wyrobów kosmetycznych Z* Produkcja środków myjących i czyszczących i toaletowych Z Produkcja artykułów kosmetycznych i toaletowych Z Produkcja materiałów Z Produkcja materiałów wybuchowych wybuchowych Z* Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej Z Produkcja klejów Z* Produkcja klejów i żelatyn produkcji alkoholu etylowego uzyskanego z surowców sfermentowanych, produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia produkcji mydła kosmetycznego produkcji mydła kosmetycznego produkcji zapałek produkcji zapałek 419

16 20.53.Z Produkcja olejków Z Produkcja olejków eterycznych eterycznych Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej Z* Z Produkcja klejów i żelatyn Produkcja chemikaliów fotograficznych produkcji żelatyny i jej pochodnych produkcji chemikaliów fotograficznych Z* Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej produkcji żelatyny i jej pochodnych, produkcji chemikaliów fotograficznych Z Produkcja włókien Z Produkcja włókien chemicznych Z Z chemicznych Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Z* Wytwarzanie paliw jądrowych produkcji radioaktywnych preparatów diagnostycznych Z* Produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych produkcji radioaktywnych preparatów diagnostycznych produkcji ogumienia dla środków transportu Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie Z Produkcja ogumienia dla środków transportu i regenerowanie opon z gumy Z Bieżnikowanie opon bieżnikowania opon Z Produkcja pozostałych A* Produkcja obuwia, z wyrobów z gumy wyłączeniem sportowego produkcji części obuwia z gumy B* Produkcja obuwia sportowego produkcji części obuwia sportowego z gumy Z Z Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Z* Z* Z* Z Z* Z* Produkcja pozostałych wyrobów gumowych Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej produkcji części obuwia z gumy, produkcji części obuwia sportowego z gumy itp., produkcji szczotek gumowych, grzebieni, spinek, szpilek, wałków do włosów i podobnych artykułów z ebonitu produkcji cybuchów fajek z ebonitu produkcji szczotek gumowych, grzebieni, spinek, szpilek, wałków do włosów i podobnych artykułów z ebonitu, produkcji cybuchów fajek z ebonitu produkcji sprężystych pokryć podłogowych, tj. płytki winylowe, linoleum, itp. produkcji sprężystych pokryć podłogowych, tj. płytki winylowe, linoleum, itp. 420

17 22.29.Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja szkła płaskiego Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego Produkcja szkła gospodarczego Produkcja włókien szklanych Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne Produkcja wyrobów ogniotrwałych Produkcja ceramicznych kafli i płytek Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych A* Produkcja obuwia, z wyłączeniem sportowego produkcji części obuwia z tworzyw sztucznych B* Produkcja obuwia sportowego produkcji części obuwia sportowego z tworzyw sztucznych Z* Z* Z Z Z Z Z* Z Z Z* Z Z Z Z A* Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej Produkcja szkła płaskiego Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego Produkcja szkła gospodarczego Produkcja włókien szklanych Produkcja szkła technicznego Produkcja ceramicznych materiałów i wyrobów ogniotrwałych Produkcja płytek ceramicznych Produkcja ceramiki budowlanej Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych Produkcja ceramicznych wyrobów technicznych, pozostałych Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej, z wyłączeniem działalności usługowej Z Produkcja pozostałych Z Produkcja ceramicznych wyrobów ceramicznych wyrobów pozostałych Z Produkcja cementu Z Produkcja cementu Z Z Produkcja wapna i gipsu Produkcja wyrobów budowlanych z betonu produkcji części obuwia z tworzyw sztucznych, produkcji części obuwia sportowego z tworzyw sztucznych, produkcji cygarniczek, grzebieni, wałków do włosów, drobnych artykułów, z tworzyw sztucznych produkcji cygarniczek, grzebieni, wałków do włosów, drobnych artykułów, z tworzyw sztucznych produkcji magnesów ceramicznych i ferrytowych produkcji magnesów ceramicznych i ferrytowych Z Produkcja wapna produkcji wapna Z Produkcja gipsu produkcji gipsu Z Produkcja betonowych wyrobów budowlanych 421

18 23.62.Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Produkcja wyrobów Z budowlanych z gipsu Produkcja masy Z betonowej prefabrykowanej Produkcja zaprawy Z murarskiej Produkcja cementu Z wzmocnionego włóknem Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia Produkcja wyrobów ściernych Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Produkcja prętów ciągnionych na zimno Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Produkcja wyrobów formowanych na zimno Z Z Z* Z Z Z Z Z Z Produkcja gipsowych wyrobów dla budownictwa Produkcja masy betonowej Produkcja zaprawy murarskiej i suchego betonu Produkcja wyrobów azbestowocementowych, wiórowocementowych i podobnych Produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa Produkcja technicznych wyrobów ściernych Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza Produkcja rur stalowych Produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na zimno Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Produkcja wyrobów formowanych na zimno A* Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyłączeniem działalności usługowej Z Produkcja drutu Z Produkcja drutów produkcji płyt wielowarstwowych z blachy stalowej produkcji płyt wielowarstwowych z blachy stalowej Z Produkcja metali Z Produkcja metali szlachetnych szlachetnych A Produkcja aluminium Z* Produkcja aluminium hutniczego B Produkcja wyrobów Z* Produkcja aluminium z aluminium i stopów aluminium Z Produkcja ołowiu, Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny cynku i cyny Z Produkcja miedzi A Produkcja miedzi nieobrobionej produkcji miedzi nieobrobionej B Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów produkcji miedzi nieobrobionej Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych Z Wytwarzanie paliw jądrowych Z* Wytwarzanie paliw jądrowych 422

19 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa Z Produkcja rur żeliwnych produkcji rur żeliwnych Z Odlewnictwo żeliwa odlewnictwa żeliwa Z Odlewnictwo staliwa Z Odlewnictwo staliwa Z A B Z Z Z Z Z Z Z Z Odlewnictwo metali lekkich Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Produkcja broni i amunicji Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja wyrobów nożowniczych Z A B A* B* Z* Z* Z* A Z* Z Z Odlewnictwo metali lekkich Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyłączeniem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyłączeniem działalności usługowej Produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych Produkcja wytwornic pary Produkcja broni i amunicji Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Z Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych Z Z Produkcja wyrobów produkcji budynków prefabrykowanych z metalu, z wyłączeniem działalności usługowej produkcji konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej produkcji szabli, szpad, bagnetów itp. produkcji szabli, szpad, bagnetów itp. nożowniczych i sztućców i sztućców B* Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych Z Produkcja zamków Z* Produkcja zamków i zawiasów i zawiasów Z Produkcja narzędzi Z* Produkcja narzędzi produkcji skrzynek formierskich i form, z wyłączeniem wlewnic Z Z Produkcja pojemników metalowych Produkcja opakowań z metali A* Z* Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej Produkcja pojemników metalowych Produkcja opakowań z metali lekkich produkcji skrzynek formierskich i form, z wyłączeniem wlewnic 423

20 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Z Produkcja wyrobów z drutu produkcji wyrobów z drutu Z* Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn Z Produkcja złączy i śrub Z* Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn Z Produkcja pozostałych A* Produkcja wyrobów metalowych gotowych wyrobów przeznaczonych do łazienek metalowych, i kuchni gdzie indziej B* Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych A* Z* Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej, z wyłączeniem działalności usługowej Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej produkcji łańcuchów i sprężyn produkcji wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni produkcji wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni, produkcji metalowych magnesów stałych, produkcji termosów i butelek metalowych, metalowych wałków do włosów, metalowych rączek i ram parasolek, produkcji metalowych odznak i insygniów wojskowych produkcji metalowych magnesów stałych produkcji termosów i butelek metalowych, metalowych wałków do włosów, metalowych rączek i ram parasolek, produkcji metalowych odznak i insygniów wojskowych 424

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia...

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania oraz Wykaz działalności

Bardziej szczegółowo

KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (Dz.U. Nr 112, poz. 1206, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Załącznik A Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat

Bardziej szczegółowo

Opis deskryptorów. Sektor zastosowania. Sector of Use SU]

Opis deskryptorów. Sektor zastosowania. Sector of Use SU] Opis deskryptorów Sektor zastosowania Sector of Use SU] Zgodnie z Reach, każdemu z sektorów przemysłu, przez który substancja przechodzi w swoim cyklu życiowym aż do ostatecznego miejsca przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 97/11/WE. z dnia 3 marca 1997 r.

DYREKTYWA RADY 97/11/WE. z dnia 3 marca 1997 r. DYREKTYWA RADY 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe. dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym

Informacje dodatkowe. dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym Załącznik nr 2 do Decyzji Nr 1/2014/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 2 stycznia 2014 r. Informacje dodatkowe dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym Tekst jednolity Dział I 1 PRZESYŁKI

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 28.1.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 26/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z 2014 roku. /opisy grup wielkich z KZiS/

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z 2014 roku. /opisy grup wielkich z KZiS/ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z 2014 roku wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145). Rozporządzenie wchodzi w życie

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM Rozdział VI: Środki antyadhezyjne... Rozdział VI ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM Istnieje duża grupa środków przeznaczonych do ułatwiania uwalniania wyrobów z form. Dotychczas nie zostały

Bardziej szczegółowo

Przygotowani na każdy wypadek

Przygotowani na każdy wypadek Ważne telefony Ważne telefony Policja (Polizei) 110 Przygotowani na każdy wypadek Prewencja i samopomoc w nagłych wypadkach i sytuacjach szczególnych Straż pożarna (Feuerwehr) 112 Lekarz dyżurny (Ärztlicher

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM PLUS DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM PLUS (zwane dalej OWU) można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

26.1.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 23/19 UMOWA

26.1.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 23/19 UMOWA 26.1.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 23/19 UMOWA Między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniająca umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Lista zawodów i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy powiatu kępińskiego. Rok 2015

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Plus

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Plus Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Plus ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/34/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia wstępne...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zakres badań kryminalistycznych

Zakres badań kryminalistycznych SZKOŁA POLICJI w PILE Zakład Taktyki i Techniki Kryminalistycznej Maria Kaczmarek Leszek Koźmiński Zakres badań kryminalistycznych Przykładowe pytania do biegłych wrzesień 2008 Redakcja językowa i korekta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Czyść Pielęgnuj Odpoczywaj P R Z E G L Ą D P R O D U K T Ó W 2 0 0 8 / 2 0 0 9

Czyść Pielęgnuj Odpoczywaj P R Z E G L Ą D P R O D U K T Ó W 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Czyść Pielęgnuj Odpoczywaj P R Z E G L Ą D P R O D U K T Ó W 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Rozwiązanie w chemii Środki chemiczne ułatwiają bez wątpienia Państwa codzienną pracę. Oferujemy Państwu szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ URZĄD GMINY RUDZINIEC ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ www.rudziniec.pl e-mail: gmina@rudziniec.pl RUDZINIEC 2011 Opracował: Inspektor ds. Obrony Cywilnej Szanowny Czytelniku

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 313 SGS

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 38 PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE

DZIAŁ 38 PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) odrębnych chemicznie zdefiniowanych pierwiastków lub związków chemicznych, z wyjątkiem następujących: 1) sztucznego grafitu (pozycja 381); DZIŁ 38 PRODUKTY

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/239/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 Postanowienia wstępne...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo