Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004"

Transkrypt

1 Klucz powiązań a Tablica Nr 2 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA B* SEKCJA K* ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO RYBACTWO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu A* C* Uprawa zbóż Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie uprawy zbóż uprawy roślin oleistych na nasiona indziej niesklasyfikowane A* Uprawa warzyw uprawy roślin strączkowych Z Uprawa ryżu A* Uprawa zbóż Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin B* Uprawa ziemniaków, roślin okopowych o dużej zawartości skrobi i inuliny korzeniowych i roślin C* Uprawa roślin przemysłowych bulwiastych i pozostałe uprawy rolne, gdzie uprawy ziemniaków, roślin okopowych o dużej zawartości skrobi i inuliny uprawy buraków cukrowych, produkcji nasion buraków cukrowych indziej niesklasyfikowane A* Uprawa warzyw uprawy warzyw kwiatostanowych, liściastych, łodygowych, owocowych, korzeniowych, bulwiastych, cebulowych, kukurydzy cukrowej B* Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych Z Uprawa trzciny cukrowej C* Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Uprawa tytoniu C* Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Z Uprawa roślin włóknistych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie C* C* Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane B* Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych Z Uprawa winogron Z* Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji Z Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych Z* napojów i przypraw Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw produkcji nasion warzyw, z wyłączeniem nasion buraka cukrowego i roślin pastewnych, uprawy grzybów produkcji nasion buraków (z wyłączeniem nasion buraka cukrowego) i nasion pozostałych roślin pastewnych, włączając trawy, uprawy brukwi, buraków pastewnych, koniczyny, lucerny (alfaalfa), esparcety, kukurydzy, pozostałych traw, jarmużu pastewnego i podobnych roślin pastewnych uprawy kwiatów, produkcji nasion kwiatów 405

2 01.23.Z Z Z Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Z* Z* B* Z* Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw Z Uprawa drzew oleistych C* Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane Z* Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów Z* Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw Z Uprawa roślin C* Uprawa roślin przemysłowych Z przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane produkcji nasion owoców uprawy orzechów jadalnych, z wyłączeniem orzechów kokosowych, uprawy truskawek, malin itp., uprawy chleba świętojańskiego uprawy orzechów palmowych i produkcji ich jąder uprawy orzechów kokosowych, uprawy drzew oleistych na owoce przeznaczone do produkcji oleju lub oliwy i do bezpośredniej konsumpcji uprawy roślin wykorzystywanych przede wszystkim w farmacji oraz do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów, uprawy chmielu. farmaceutycznych A* Uprawa warzyw uprawy roślin przyprawowych ziołowych i aromatycznych: kopru, majeranku, bylicy-estragonu itp., uprawy kaparów Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Z* C* Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane uprawy roślin przyprawowych uprawianych na owoce, takich jak: anyżek, bazylia, kolendra, kminek, gorczyca, goździki itp. uprawy drzew kauczukowych i innych drzew w celu uzyskania soku A* Gospodarka leśna uprawy choinek świątecznych Z Rozmnażanie roślin B* Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych Z Z Z Chów i hodowla bydła mlecznego Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Z* Z* Z* Chów i hodowla bydła Chów i hodowla bydła Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów 406

3 01.44.Z Z Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych Chów i hodowla owiec i kóz Z* Z* Chów i hodowla zwierząt pozostałych Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów Z Chów i hodowla świń Z Chów i hodowla świń Z Chów i hodowla drobiu Z Chów i hodowla drobiu Z Z Z Z Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność usługowa następująca po zbiorach Z* Z* Z A* Z C* Z* A* Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów Chów i hodowla zwierząt pozostałych Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi produkcji sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej niezgrzeblonej chowu i hodowli królików, zwierząt domowych (z wyłączeniem ryb), pszczół, jedwabników, gołębi, strusi, zwierząt futerkowych, robaków, mięczaków itp. zwierząt lądowych i innych różnorodnych zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowanych, produkcji produktów pszczelich, produkcji kokonów jedwabników, produkcji skór zwierząt futerkowych, produkcji nasienia ww. zwierząt przygotowywania liści, np. ich suszenia przygotowania ziaren, np. łuskania ziaren kakaowych przygotowania produktów rolnych na rynek pierwotny 407

4 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin A* B* Uprawa zbóż Uprawa ziemniaków, roślin okopowych o dużej zawartości skrobi i inuliny obróbki nasion pod uprawy obróbki nasion pod uprawy Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową C* Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane obróbki nasion pod uprawy A* Uprawa warzyw obróbki nasion pod uprawy B* Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych obróbki nasion pod uprawy Z* A* Z* Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów B* Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych obróbki nasion pod uprawy obróbki nasion dla celów rozmnażania roślin produkcji nasion drzew leśnych leśnych A* Gospodarka leśna produkcji nasion drzew leśnych, szkółek leśnych B Szkółkarstwo leśne szkółek leśnych Z Pozyskiwanie drewna A* Gospodarka leśna Z Z Z Z Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Działalność usługowa związana z leśnictwem B* Z* Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji pozyskiwania dziko rosnących grzybów i trufli pozyskiwania dziko rosnących jagód i orzechów leśnych napojów i przypraw A* Gospodarka leśna pozyskiwania dziko rosnących produktów leśnych innych niż grzyby, jagody i orzechy leśne Z A* Rybołówstwo B* w wodach morskich Rybołówstwo w wodach A* śródlądowych Chów i hodowla ryb oraz Z* pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich Działalność usługowa związana z leśnictwem Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Rybołówstwo w wodach morskich Rybołówstwo w wodach śródlądowych Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych doradztwa w zakresie zarządzania lasem doradztwa w zakresie zarządzania lasem 408

5 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych Z* Chów i hodowla zwierząt pozostałych organizmów wodnych w wodach Z* Chów i hodowla ryb oraz śródlądowych pozostałych organizmów wodnych chowu i hodowli mięczaków wodnych i żab chowu i hodowli mięczaków wodnych i żab 409

6 SEKCJA B GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE SEKCJA C GÓRNICTWO Z Wydobywanie węgla kamiennego A* Wydobywanie węgla kamiennego C Działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd Z Wydobywanie węgla A* Wydobywanie węgla brunatnego brunatnego (lignitu) (lignitu) Z Górnictwo ropy A Górnictwo ropy naftowej naftowej Z Górnictwo gazu B* Górnictwo gazu ziemnego ziemnego Z Górnictwo rud żelaza Z* Górnictwo rud żelaza Z Z Górnictwo rud uranu i toru Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych Z* Górnictwo rud uranu i toru Z Wydobywanie kamieni Z* Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał Z* wapiennych, gipsu, kredy i łupków wydobywania węgla kamiennego odzyskiwania węgla kamiennego z hałd A* Górnictwo rud miedzi górnictwa rud miedzi B* Górnictwo rud cynkowoołowiowych górnictwa rud cynkowo-ołowiowych C* Górnictwo rud metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud miedzi, uranu i toru oraz rud cynkowo-ołowiowych górnictwa rud miedzi, górnictwa rud cynkowo-ołowiowych ozdobnych oraz kamienia dla wydobywania kamieni ozdobnych oraz potrzeb budownictwa kamienia dla potrzeb budownictwa Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy wydobywania skał wapiennych, gipsu i kredy Z* Wydobywanie łupków wydobywania łupków Z Wydobywanie żwiru Z* Wydobywanie żwiru i piasku Z i piasku; wydobywanie wydobywania żwiru i piasku gliny i kaolinu Z* Wydobywanie gliny i kaolinu wydobywania gliny i kaolinu Wydobywanie A* Wydobywanie minerałów dla minerałów dla przemysłu przemysłu chemicznego, chemicznego oraz do z wyłączeniem siarkonośnych produkcji nawozów B* Wydobywanie surowców siarkonośnych Z Wydobywanie torfu Z* Wydobywanie, wzbogacanie i brykietowanie torfu Z Wydobywanie soli Z* Produkcja soli Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane Z* Pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane wydobywania minerałów dla przemysłu chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych wydobywania surowców siarkonośnych Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego B* Z Górnictwo gazu ziemnego skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb transportu Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb transportu 410

7 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca A* Wydobywanie węgla kamiennego pozostałe górnictwo i wydobywanie A* Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) Z* Wydobywanie, wzbogacanie i brykietowanie torfu działalności usługowej wspomagającej wydobywanie węgla kamiennego działalności usługowej wspomagającej wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) działalności usługowej wspomagającej wydobywanie torfu Z* Górnictwo rud uranu i toru działalności usługowej wspomagającej górnictwo rud uranu i toru Z* Górnictwo rud żelaza działalności usługowej wspomagającej górnictwo rud żelaza A* Górnictwo rud miedzi działalności usługowej wspomagającej górnictwo rud miedzi B* C* Z* Z* Górnictwo rud cynkowoołowiowych Górnictwo rud metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud miedzi, uranu i toru oraz rud cynkowoołowiowych Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy działalności usługowej wspomagającej górnictwo rud cynkowo- ołowiowych działalności usługowej wspomagającej górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych działalności usługowej wspomagającej wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa działalności usługowej wspomagającej wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy Z* Wydobywanie łupków działalności usługowej wspomagającej wydobywanie łupków Z* Wydobywanie żwiru i piasku działalności usługowej wspomagającej wydobywanie żwiru i piasku Z* Wydobywanie gliny i kaolinu działalności usługowej wspomagającej wydobywanie gliny i kaolinu A* B* Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych Wydobywanie surowców siarkonośnych działalności usługowej wspomagającej wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych działalności usługowej wspomagającej wydobywanie surowców siarkonośnych Z* Produkcja soli działalności usługowej wspomagającej wydobywanie soli Z* Pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane działalności usługowej wspomagającej pozostałe górnictwo i wydobywanie 411

8 SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE SEKCJA A* SEKCJA C* SEKCJA D* SEKCJA G* SEKCJA K* ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO GÓRNICTWO PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z Z Z Z Z Z Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków Produkcja soków z owoców i warzyw Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Z Z* Z* A* B* Z* Z Z A* A* B Z* Produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików Produkcja mięsa z drobiu i królików Produkcja mięsa z drobiu i królików Produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków Produkcja soków z owoców i warzyw Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw przetwarzania i konserwowania mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików przetwarzania i konserwowania mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu produkcji konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi, z wyłączeniem wytwarzania gotowych posiłków i dań mięsnych, w tym z mięsa drobiowego działalności usługowej związanej z produkcją wyrobów z mięsa, w tym z mięsa drobiowego obierania i cięcia warzyw, mieszania świeżych sałat, pakowania na rynek pierwotny obierania i cięcia warzyw, mieszania świeżych sałat, pakowania na rynek pierwotny działalności usługowej związanej z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców, obierania, cięcia i pakowania warzyw i owoców związanych z sprzedażą hurtową łatwo psujących się gotowych potraw z warzyw i owoców działalności usługowej związanej z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców obierania, cięcia i pakowania warzyw i owoców związanych z sprzedażą hurtową łatwo psujących się gotowych potraw z warzyw i owoców 412

9 10.41.Z Z Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych Przetwórstwo mleka i wyrób serów Z* Z Z Z Z Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych Przetwórstwo mleka i wyrób serów Z Produkcja lodów Z Produkcja lodów produkcji oliwy z uprawy własnej oliwek (gdy przeważająca część wartości dodanej pochodzi z produkcji oliwy z oliwek, a nie z uprawy drzew oliwnych) produkcji nieoczyszczonych olejów i tłuszczów produkcji rafinowanych olejów i tłuszczów Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych Z* Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek A B* Produkcja pieczywa Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych produkcji pieczywa produkcji pieczywa Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Z Produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Z* Z Produkcja cukru Z Produkcja cukru Z Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Przetwórstwo herbaty Z Z Produkcja makaronów, klusek i podobnych wyrobów mącznych Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Przetwórstwo herbaty i kawy i kawy Z Produkcja przypraw Z* Produkcja soli produkcji soli kuchennej Z Produkcja przypraw produkcji soli kuchennej 413

10 10.85.Z Z Z Z Z Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi A* B* Z* A* B* B* Z* Z A* B* Z* B* Z Z Z Z Produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych Produkcja makaronów, klusek i podobnych wyrobów mącznych Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej Produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb Produkcja karmy dla zwierząt domowych Produkcja napojów alkoholowych destylowanych wytwarzania gotowych posiłków i dań z mięsa, włączając mięso drobiowe działalności usługowej związanej z wytwarzaniem gotowych posiłków i dań z mięsa, włączając mięso drobiowe wytwarzania gotowych posiłków i dań z ryb wytwarzania gotowych posiłków i dań z warzyw działalności usługowej związanej z wytwarzaniem gotowych posiłków i dań z warzyw produkcji pizzy, zamrożonej lub nie wytwarzania gotowych posiłków i dań z makaronów i klusek gotowanych, nadziewanych lub inaczej przygotowanych produkcji ekstraktów i soków z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych działalności usługowej związanej z produkcją ekstraktów i soków z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych wytwarzania miodu sztucznego i karmelu produkcji żywności łatwo psującej się produkcji ekstraktów i soków z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych, wytwarzania miodu sztucznego i karmelu, produkcji żywności łatwo psującej się produkcji napojów alkoholowych destylowanych Z* Produkcja alkoholu etylowego produkcji alkoholu etylowego dla celów spożywczych A* Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych mieszania alkoholi destylowanych 414

11 11.02.Z Z Z Produkcja win gronowych Produkcja cydru i pozostałych win owocowych Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych Z* Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw produkcji wina przez właściciela winorośli (gdy przeważająca część wartości dodanej pochodzi z produkcji wina, a nie z uprawy winogron) Z Produkcja win gronowych produkcji wina przez właściciela winorośli (gdy przeważająca część wartości dodanej pochodzi z produkcji wina, a nie z uprawy winogron), zakupu win i ich mieszania, oczyszczania i butelkowania A* Z Z Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Produkcja jabłecznika i win owocowych Z Produkcja piwa Z Produkcja piwa Produkcja napojów fermentowanych niedestylowanych pozostałych, gdzie indziej Z Produkcja słodu Z Produkcja słodów Z Z A Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Produkcja wyrobów tytoniowych Produkcja przędzy bawełnianej Produkcja przędzy wełnianej Z Z Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych Produkcja wyrobów tytoniowych Produkcja przędzy bawełnianej zakupu win luzem, ich mieszania, oczyszczania i butelkowania B Z Produkcja przędzy wełnianej zgrzebnej produkcji przędzy wełnianej zgrzebnej Z Produkcja przędzy wełnianej czesankowej produkcji przędzy wełnianej czesankowej C Produkcja przędzy Z* Produkcja przędzy z jedwabiu z włókien chemicznych oraz włókien chemicznych D Produkcja przędzy Z Produkcja przędzy lnianej z pozostałych włókien produkcji przędzy lnianej tekstylnych, włączając Z* Produkcja przędzy z jedwabiu produkcję nici oraz włókien chemicznych produkcji przędzy z jedwabiu Z Produkcja nici do szycia produkcji nici do szycia Z Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała A B C D Produkcja tkanin bawełnianych Produkcja tkanin wełnianych Produkcja tkanin z włókien chemicznych Produkcja pozostałych tkanin Z Z Z Produkcja tkanin bawełnianych Produkcja tkanin wełnianych zgrzebnych Produkcja tkanin wełnianych czesankowych produkcji przędzy z pozostałych włókien tekstylnych produkcji tkanin wełnianych zgrzebnych produkcji tkanin wełnianych czesankowych Z* Produkcja tkanin z jedwabiu oraz włókien chemicznych Z* Produkcja tkanin z jedwabiu oraz włókien chemicznych produkcji tkanin z jedwabiu Z Produkcja tkanin pozostałych produkcji tkanin pozostałych 415

12 13.30.Z Z Z Wykończanie wyrobów włókienniczych Produkcja dzianin metrażowych Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Z Z* Z A* Wykończanie materiałów włókienniczych Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej Produkcja dzianin Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży i działalności usługowej Produkcja dywanów i chodników Z Produkcja dywanów i chodników Z Z Produkcja wyrobów A Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, powroźniczych i sieciowych, z szpagatów i wyrobów wyłączeniem działalności sieciowych usługowej Z Produkcja włóknin Z Produkcja włóknin i wyrobów i wyrobów wykonanych z wykonanych z włóknin, włóknin, z wyłączeniem z wyłączeniem odzieży odzieży Z Produkcja pozostałych Z* Produkcja wyrobów technicznych włókienniczych pozostałych, i przemysłowych gdzie indziej wyrobów tekstylnych Z Produkcja pozostałych Z* Produkcja wyrobów wyrobów tekstylnych, włókienniczych pozostałych, gdzie indziej gdzie indziej Z* Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej Z Produkcja odzieży Z* Produkcja odzieży skórzanej skórzanej Z Produkcja odzieży Z Produkcja ubrań roboczych roboczej Z Produkcja pozostałej A Produkcja ubrań wierzchnich dla odzieży wierzchniej mężczyzn i chłopców, pozostała B Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała Z Produkcja bielizny Z Produkcja bielizny Z Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Produkcja wyrobów futrzarskich Z* Z* Z* Produkcja wyrobów pończoszniczych Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja wyrobów futrzarskich Produkcja wyrobów pończoszniczych Produkcja odzieży dzianej wykonywania nadruków na wyrobach włókienniczych wykonywania nadruków na wyrobach włókienniczych produkcji puszków do pudru produkcji puszków do pudru produkcji ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców produkcji ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt produkcji obuwia tekstylnego bez nakładanych spodów produkcji obuwia tekstylnego bez nakładanych spodów Z Produkcja wyrobów pończoszniczych Z* Z Produkcja pozostałej Z odzieży dzianej Z Wyprawa skór, Z* Wyprawianie i barwienie skór garbowanie; wyprawa i futerkowych; produkcja wyrobów wyprawy i barwienia skór barwienie skór futrzarskich futerkowych Z Produkcja skór wyprawionych wyprawy i barwienia skór Z Produkcja toreb Z* Produkcja wyrobów kaletniczych bagażowych, toreb i rymarskich produkcji batów i szpicrut ręcznych i podobnych Z* Produkcja wyrobów pozostała, wyrobów kaletniczych; gdzie indziej produkcji batów i szpicrut produkcja wyrobów rymarskich 416

13 15.20.Z Produkcja obuwia A* Produkcja obuwia, z wyłączeniem sportowego produkcji obuwia sportowego B* Produkcja obuwia sportowego produkcji obuwia sportowego Z Produkcja wyrobów tartacznych A* Gospodarka leśna produkcji rozłupanych pali, kłód i podobnych produktów A Produkcja wyrobów tartacznych Z Z Z Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna Produkcja gotowych parkietów podłogowych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja opakowań drewnianych B Z Z* Z* Z* Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna Produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja opakowań drewnianych Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów C* Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane z korka, słomy A* Produkcja obuwia, z i materiałów używanych wyłączeniem sportowego do wyplatania Z* Produkcja pozostałych wyrobów z drewna Z Z Z Z Z* Z* Produkcja masy Z włóknistej Produkcja papieru Z i tektury Produkcja papieru Z falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja artykułów Z* gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Z* Produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej Produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych produkcji wyrobów tartacznych działalności usługowej w zakresie impregnowania drewna produkcji brykietów ze słomy produkcji części obuwia z drewna produkcji brykietów ze słomy, produkcji części obuwia z drewna, produkcji wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, produkcji rączek do parasolek, lasek i podobnych przedmiotów, produkcji bloków do wyrobu fajek do palenia tytoniu produkcji wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania produkcji rączek do parasolek, lasek i podobnych przedmiotów, produkcji bloków do wyrobu fajek do palenia tytoniu produkcji waty z materiałów tekstylnych i wyrobów z waty: podpasek higienicznych i tamponów produkcji waty z materiałów tekstylnych i wyrobów z waty: podpasek higienicznych i tamponów 417

14 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych Z Z* Produkcja papierowych artykułów piśmiennych Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej Z Produkcja tapet Z Produkcja tapet Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Z* Z* Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej Z Drukowanie gazet Z Drukowanie gazet Z Pozostałe drukowanie Z* Produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Z* Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej Z* Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej produkcji edukacyjnych i komercyjnych artykułów piśmiennych (notesy, segregatory, rejestry, księgi rachunkowe, formularze handlowe itp.), w przypadku gdy informacje w nich drukowane są mało istotne drukowania edukacyjnych i komercyjnych artykułów piśmiennych (notesy, segregatory, rejestry, księgi rachunkowe, formularze handlowe itp.), w przypadku gdy informacje w nich drukowane są mało istotne produkcji pamiątek i ozdóbek z papieru produkcji pamiątek i ozdóbek z papieru drukowania na artykułach gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych, z papieru drukowania etykiet i metek (metodą litografii, druku wklęsłego, fleksografii, sitodruku i innych metod). drukowania na artykułach gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych, z papieru, drukowania etykiet i metek (metodą litografii, druku wklęsłego, fleksografii, sitodruku i innych metod). działalności usługowe związanej z przygotowaniem druku działalności graficznej pomocniczej Z Działalność usługowa związana Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku z przygotowywaniem do druku Z Działalność graficzna pomocnicza Z Introligatorstwo Z Introligatorstwo i podobne usługi Z Reprodukcja Z Reprodukcja nagrań zapisanych nośników dźwiękowych reprodukcji nagrań dźwiękowych informacji Z Reprodukcja nagrań wideo reprodukcji nagrań wideo Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji reprodukcji komputerowych nośników Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu A B Z* Wytwarzanie produktów koksowania węgla Przetwarzanie produktów koksowania węgla Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych informacji wytwarzania produktów koksowania węgla przetwarzania produktów koksowania węgla produkcji paku i koksu pakowego 418

15 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie B Produkcja brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego produktów rafinacji ropy naftowej B Produkcja brykietów z węgla brunatnego (lignitu) Z* A B Wydobywanie, wzbogacanie i brykietowanie torfu Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej produkcji brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego produkcji brykietów z węgla brunatnego (lignitu) brykietowania torfu wytwarzania produktów rafinacji ropy naftowej przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej Z Produkcja gazów Z Produkcja gazów technicznych technicznych Z Produkcja barwników i pigmentów Z Produkcja barwników i pigmentów Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Z* Z Wytwarzanie paliw jądrowych Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych produkcji wzbogaconego uranu, plutonu i ich związków produkcji wzbogaconego uranu, plutonu i ich związków Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Z* Produkcja alkoholu etylowego produkcji alkoholu etylowego uzyskanego z surowców sfermentowanych, produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia Z* Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych Z Produkcja nawozów i związków azotowych Z* Produkcja nawozów i związków azotowych Z Produkcja tworzyw Z Produkcja tworzyw sztucznych sztucznych w formach podstawowych Z Produkcja kauczuku syntetycznego w Z Produkcja kauczuku syntetycznego formach podstawowych Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Z Produkcja farb, lakierów Z Produkcja farb i lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Z Produkcja mydła i detergentów, środków Z* Produkcja środków myjących i czyszczących myjących i czyszczących Z Produkcja wyrobów kosmetycznych Z* Produkcja środków myjących i czyszczących i toaletowych Z Produkcja artykułów kosmetycznych i toaletowych Z Produkcja materiałów Z Produkcja materiałów wybuchowych wybuchowych Z* Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej Z Produkcja klejów Z* Produkcja klejów i żelatyn produkcji alkoholu etylowego uzyskanego z surowców sfermentowanych, produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia produkcji mydła kosmetycznego produkcji mydła kosmetycznego produkcji zapałek produkcji zapałek 419

16 20.53.Z Produkcja olejków Z Produkcja olejków eterycznych eterycznych Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej Z* Z Produkcja klejów i żelatyn Produkcja chemikaliów fotograficznych produkcji żelatyny i jej pochodnych produkcji chemikaliów fotograficznych Z* Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej produkcji żelatyny i jej pochodnych, produkcji chemikaliów fotograficznych Z Produkcja włókien Z Produkcja włókien chemicznych Z Z chemicznych Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Z* Wytwarzanie paliw jądrowych produkcji radioaktywnych preparatów diagnostycznych Z* Produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych produkcji radioaktywnych preparatów diagnostycznych produkcji ogumienia dla środków transportu Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie Z Produkcja ogumienia dla środków transportu i regenerowanie opon z gumy Z Bieżnikowanie opon bieżnikowania opon Z Produkcja pozostałych A* Produkcja obuwia, z wyrobów z gumy wyłączeniem sportowego produkcji części obuwia z gumy B* Produkcja obuwia sportowego produkcji części obuwia sportowego z gumy Z Z Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Z* Z* Z* Z Z* Z* Produkcja pozostałych wyrobów gumowych Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej produkcji części obuwia z gumy, produkcji części obuwia sportowego z gumy itp., produkcji szczotek gumowych, grzebieni, spinek, szpilek, wałków do włosów i podobnych artykułów z ebonitu produkcji cybuchów fajek z ebonitu produkcji szczotek gumowych, grzebieni, spinek, szpilek, wałków do włosów i podobnych artykułów z ebonitu, produkcji cybuchów fajek z ebonitu produkcji sprężystych pokryć podłogowych, tj. płytki winylowe, linoleum, itp. produkcji sprężystych pokryć podłogowych, tj. płytki winylowe, linoleum, itp. 420

17 22.29.Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja szkła płaskiego Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego Produkcja szkła gospodarczego Produkcja włókien szklanych Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne Produkcja wyrobów ogniotrwałych Produkcja ceramicznych kafli i płytek Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych A* Produkcja obuwia, z wyłączeniem sportowego produkcji części obuwia z tworzyw sztucznych B* Produkcja obuwia sportowego produkcji części obuwia sportowego z tworzyw sztucznych Z* Z* Z Z Z Z Z* Z Z Z* Z Z Z Z A* Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej Produkcja szkła płaskiego Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego Produkcja szkła gospodarczego Produkcja włókien szklanych Produkcja szkła technicznego Produkcja ceramicznych materiałów i wyrobów ogniotrwałych Produkcja płytek ceramicznych Produkcja ceramiki budowlanej Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych Produkcja ceramicznych wyrobów technicznych, pozostałych Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej, z wyłączeniem działalności usługowej Z Produkcja pozostałych Z Produkcja ceramicznych wyrobów ceramicznych wyrobów pozostałych Z Produkcja cementu Z Produkcja cementu Z Z Produkcja wapna i gipsu Produkcja wyrobów budowlanych z betonu produkcji części obuwia z tworzyw sztucznych, produkcji części obuwia sportowego z tworzyw sztucznych, produkcji cygarniczek, grzebieni, wałków do włosów, drobnych artykułów, z tworzyw sztucznych produkcji cygarniczek, grzebieni, wałków do włosów, drobnych artykułów, z tworzyw sztucznych produkcji magnesów ceramicznych i ferrytowych produkcji magnesów ceramicznych i ferrytowych Z Produkcja wapna produkcji wapna Z Produkcja gipsu produkcji gipsu Z Produkcja betonowych wyrobów budowlanych 421

18 23.62.Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Produkcja wyrobów Z budowlanych z gipsu Produkcja masy Z betonowej prefabrykowanej Produkcja zaprawy Z murarskiej Produkcja cementu Z wzmocnionego włóknem Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia Produkcja wyrobów ściernych Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Produkcja prętów ciągnionych na zimno Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Produkcja wyrobów formowanych na zimno Z Z Z* Z Z Z Z Z Z Produkcja gipsowych wyrobów dla budownictwa Produkcja masy betonowej Produkcja zaprawy murarskiej i suchego betonu Produkcja wyrobów azbestowocementowych, wiórowocementowych i podobnych Produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa Produkcja technicznych wyrobów ściernych Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza Produkcja rur stalowych Produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na zimno Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Produkcja wyrobów formowanych na zimno A* Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyłączeniem działalności usługowej Z Produkcja drutu Z Produkcja drutów produkcji płyt wielowarstwowych z blachy stalowej produkcji płyt wielowarstwowych z blachy stalowej Z Produkcja metali Z Produkcja metali szlachetnych szlachetnych A Produkcja aluminium Z* Produkcja aluminium hutniczego B Produkcja wyrobów Z* Produkcja aluminium z aluminium i stopów aluminium Z Produkcja ołowiu, Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny cynku i cyny Z Produkcja miedzi A Produkcja miedzi nieobrobionej produkcji miedzi nieobrobionej B Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów produkcji miedzi nieobrobionej Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych Z Wytwarzanie paliw jądrowych Z* Wytwarzanie paliw jądrowych 422

19 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa Z Produkcja rur żeliwnych produkcji rur żeliwnych Z Odlewnictwo żeliwa odlewnictwa żeliwa Z Odlewnictwo staliwa Z Odlewnictwo staliwa Z A B Z Z Z Z Z Z Z Z Odlewnictwo metali lekkich Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Produkcja broni i amunicji Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja wyrobów nożowniczych Z A B A* B* Z* Z* Z* A Z* Z Z Odlewnictwo metali lekkich Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyłączeniem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyłączeniem działalności usługowej Produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych Produkcja wytwornic pary Produkcja broni i amunicji Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Z Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych Z Z Produkcja wyrobów produkcji budynków prefabrykowanych z metalu, z wyłączeniem działalności usługowej produkcji konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej produkcji szabli, szpad, bagnetów itp. produkcji szabli, szpad, bagnetów itp. nożowniczych i sztućców i sztućców B* Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych Z Produkcja zamków Z* Produkcja zamków i zawiasów i zawiasów Z Produkcja narzędzi Z* Produkcja narzędzi produkcji skrzynek formierskich i form, z wyłączeniem wlewnic Z Z Produkcja pojemników metalowych Produkcja opakowań z metali A* Z* Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej Produkcja pojemników metalowych Produkcja opakowań z metali lekkich produkcji skrzynek formierskich i form, z wyłączeniem wlewnic 423

20 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Z Produkcja wyrobów z drutu produkcji wyrobów z drutu Z* Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn Z Produkcja złączy i śrub Z* Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn Z Produkcja pozostałych A* Produkcja wyrobów metalowych gotowych wyrobów przeznaczonych do łazienek metalowych, i kuchni gdzie indziej B* Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych A* Z* Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej, z wyłączeniem działalności usługowej Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej produkcji łańcuchów i sprężyn produkcji wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni produkcji wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni, produkcji metalowych magnesów stałych, produkcji termosów i butelek metalowych, metalowych wałków do włosów, metalowych rączek i ram parasolek, produkcji metalowych odznak i insygniów wojskowych produkcji metalowych magnesów stałych produkcji termosów i butelek metalowych, metalowych wałków do włosów, metalowych rączek i ram parasolek, produkcji metalowych odznak i insygniów wojskowych 424

Schemat klasyfikacji PKD - C

Schemat klasyfikacji PKD - C SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 10.1 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa 10.11 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

(kliknięcie na daną sekcję odsyła do wykazu PKD zawierających się w tej sekcji)

(kliknięcie na daną sekcję odsyła do wykazu PKD zawierających się w tej sekcji) Wykaz rodzajów działalności gospodarczej według PKD zawierających się w priorytecie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017 w zakresie wsparcia zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004 Klucz powiązań a Tablica Nr 2 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA B* SEKCJA K* ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO RYBACTWO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Statystyka bazy BIZNES DS.

Statystyka bazy BIZNES DS. Statystyka bazy BIZNES DS. Warszawa 3 czerwiec 2015 roku www.marketingrelacji.com Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość rekordów 2 885 883 100% 2 Nazwa firmy 2 885 883 100%

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KODÓW PKD BRANŻ KLUCZOWCH DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

WYKAZ KODÓW PKD BRANŻ KLUCZOWCH DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY WYKAZ KODÓW PKD BRANŻ KLUCZOWCH DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 10.12.Z

Bardziej szczegółowo

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 20.13.Z podstawowych chemikaliów nieorganicznych 20.14.Z podstawowych chemikaliów organicznych 20.15.Z

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004 Klucz powiązań a Tablica Nr 2 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA B* SEKCJA K* ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO RYBACTWO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004 Klucz powiązań a Tablica Nr 2 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA B* SEKCJA K* ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO RYBACTWO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr CI/2038/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 maja 2016 r. Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD

SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD Grupy technologii, produktów i procesów w ramach obszarów rozwoju Technologie chemiczne (zrównoważone) Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA. 21.1 21.10 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA

GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA. 21.1 21.10 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Lista kodów PKD obszarów technologicznych kluczowych dla rozwoju województwa śląskiego zgodnie z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 2020. 1. OBSZAR TECHNOLOGICZNY - TECHNOLOGIE

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

KLUCZ POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 PRZEDMOWA

KLUCZ POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 PRZEDMOWA KLUCZ POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem porównywalności

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ. PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD

KLUCZE POWIĄZAŃ. PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

1. Sektor spożywczy (PKD2007) Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych 10.52.Z Produkcja lodów 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów

1. Sektor spożywczy (PKD2007) Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych 10.52.Z Produkcja lodów 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów 1. Sektor spożywczy (PKD2007) Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych 10.52.Z Produkcja lodów 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 10.72.Z Produkcja sucharów

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki:

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie 17 pkt 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie 17 pkt 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA NR... wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie 7 pkt 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej. Czynności Komisji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w LUBLINIE Zestawie rodzajów działalności gospodarczej wyłączonych ze wsparcia w ramach RPO WL 2007-2013 według kodów PKD Regionalny

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:50:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:50:17 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2017 godz. 07:50:17 Numer KRS: 0000187305 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004 Klucz powiązań a Tablica Nr 2 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA B* SEKCJA K* ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO RYBACTWO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Statystyka bazy EFEKT

Statystyka bazy EFEKT Statystyka bazy EFEKT www.marketingrelacji.com Warszawa, 28 lipca 2015 roku Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość rekordów 3 436 452 100% 2 Nazwa firmy 3 436 452 100% 3 Imię

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.:

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1), 2) Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2), 3) Działalność

Bardziej szczegółowo

Współpraca w zespole Organizacja pracy własnej zarządzanie przez cele

Współpraca w zespole Organizacja pracy własnej zarządzanie przez cele Firma WKK Sp. z o.o. specjalizująca się w dziedzinie szkoleń/ doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we współpracy z profesjonalną kadrą trenerską, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Karta preferencji. Załącznik nr 14 do Umowy Operacyjnej nr [*]

Karta preferencji. Załącznik nr 14 do Umowy Operacyjnej nr [*] Załącznik nr 14 do Umowy Operacyjnej nr [*] Karta preferencji Wykaz Specjalizacji Inteligentnych województwa opolskiego ze wskazaniem numerów PKD. Ocenie podlega, czy Inwestycja realizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI PKD Przedsiębiorstw uprawnionych do wsparcia w ramach projektu

SCHEMAT KLASYFIKACJI PKD Przedsiębiorstw uprawnionych do wsparcia w ramach projektu SCHEMAT KLASYFIKACJI PKD 2007 Przedsiębiorstw uprawnionych do wsparcia w ramach projektu Znajomość języków obcych szansą na wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw i ich pracowników. Edycja

Bardziej szczegółowo

"Doskonaląc siebie- inwestujesz w przyszłość" dedykowanym specjalnie dla Branży Budowlanej.

Doskonaląc siebie- inwestujesz w przyszłość dedykowanym specjalnie dla Branży Budowlanej. Firma WKK Sp. z o.o. specjalizująca się w dziedzinie szkoleń/ doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we współpracy z profesjonalną kadrą trenerską, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI

CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo 01.11 Uprawa zbóż

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2015 godz. 11:11:37 Numer KRS: 0000510353

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2015 godz. 11:11:37 Numer KRS: 0000510353 Strona 1 z 13 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2015 godz. 11:11:37 Numer KRS: 0000510353 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z); 2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 06.02.2006 KOM(2006) 39 wersja ostateczna 2006/0011 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

KLASAPKD Opis klasy rodzaju działalności gospodarczej 01.11 Uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane 01.

KLASAPKD Opis klasy rodzaju działalności gospodarczej 01.11 Uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane 01. KLASAPKD Opis klasy rodzaju działalności gospodarczej 01.11 Uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane 01.12 Uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Schemat klasyfikacji DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA SEKCJA B

Schemat klasyfikacji DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA SEKCJA B SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo 01.11 Uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie

Bardziej szczegółowo

Statystyka bazy B2B EFEKT wg kryteriów Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość %

Statystyka bazy B2B EFEKT wg kryteriów  Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość % Statystyka bazy B2B EFEKT wg kryteriów Warszawa 05-07-2017 www.marketingrelacji.com Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość 3 560 960 100% 2 Nazwa firmy 3 560 960 100% 3 Imię

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:14:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:14:27 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.11.2016 godz. 19:14:27 Numer KRS: 0000390587 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ADRES SIEDZIBY. województwo LUBUSKIE. Góra. Góra. Góra kod poczt Zielona. Góra. Kosynierów

ADRES SIEDZIBY. województwo LUBUSKIE. Góra. Góra. Góra kod poczt Zielona. Góra. Kosynierów Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od dnia 1 lipca 2011 r. udostępnienie danych na stronie Głównego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC

WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rodzaj działalności 1 2 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z 02.20.Z 02.40.Z

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może byd przyznana pomoc załącznik nr 1 do rozporządzenia MRIRW z 17 lipca 2008

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może byd przyznana pomoc załącznik nr 1 do rozporządzenia MRIRW z 17 lipca 2008 Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może byd przyznana pomoc załącznik nr 1 do rozporządzenia MRIRW z 17 lipca 2008 Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rodzaj działalności 01.61.Z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową 02.20.Z Pozyskiwanie drewna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego finansowego Własna firma zawodową szansą II EDYCJA

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego finansowego Własna firma zawodową szansą II EDYCJA Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego finansowego Własna firma zawodową szansą II EDYCJA Pomoc publiczna w ramach Działania 8.1.2. stanowi pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1893/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 20 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1893/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 20 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 393/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1893/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 28 / 2008 k

Raport bieŝący nr 28 / 2008 k Strona 1 z 5 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieŝący nr 28 / 2008 k Data sporządzenia: 2008-12-11 Skrócona nazwa emitenta PZ CORMAY S.A. Temat korekta raportu bieŝącego 28/2008 z dnia 9 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw DZIAŁANIE 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Wykaz PKD działalności gospodarczych w których zakresie może być przyznana pomoc w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW

Bardziej szczegółowo

Rodzaj działalności. Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Z

Rodzaj działalności. Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Z WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rodzaj działalności 1 2 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCIGOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ PROW 2007-2013 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności Rodzaj działalności (PKD) 1 2 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 10:01:32 Numer KRS: 0000203447

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 10:01:32 Numer KRS: 0000203447 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 10:01:32 Numer KRS: 0000203447 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz kodów PKD działalności, w których zakresie może być przyznana pomoc ze środków PROW

Wykaz kodów PKD działalności, w których zakresie może być przyznana pomoc ze środków PROW Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów mikroprzedsiębiorstw w ramach Schematu 2.1.A. MRPO Część A: Wykaz kodów PKD działalności, w których zakresie może być przyznana pomoc ze

Bardziej szczegółowo

Numer Polskiej Klasyfikacji Rodzaj działalności Działalności (PKD) 1 2

Numer Polskiej Klasyfikacji Rodzaj działalności Działalności (PKD) 1 2 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ PROW 2007-2013 Numer Polskiej Klasyfikacji Rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki 2015-02-05 16:02 POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki Raport bieżący z plikiem 26/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE. Dział 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PKD: Dział 11 PRODUKCJA NAPOJÓW PKD:

SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE. Dział 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PKD: Dział 11 PRODUKCJA NAPOJÓW PKD: Lista PKD 2007 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59, poz. 489), którymi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.10.2015 godz. 07:40:24 Numer KRS: 0000469544

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.10.2015 godz. 07:40:24 Numer KRS: 0000469544 Strona 1 z 18 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.10.2015 godz. 07:40:24 Numer KRS: 0000469544 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rodzaj działalności 1 2 01.63.Z 01.70.Z 02.20.Z 02.40.Z 08.11.Z 08.12.Z 08.92.Z

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:05:44 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:05:44 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2016 godz. 00:05:44 Numer KRS: 0000338288 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:38:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:38:26 Numer KRS: Strona 1 z 14 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.10.2017 godz. 17:38:26 Numer KRS: 0000526716 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014 2014-06-03 07:44 ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki Raport bieżący 25/2014 Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (dalej "Spółka"), niniejszym informuje,

Bardziej szczegółowo

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:19:15 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:19:15 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.10.2016 godz. 20:19:15 Numer KRS: 0000202227 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Postępowania restrukturyzacyjne II kwartał 2017 r.

Postępowania restrukturyzacyjne II kwartał 2017 r. Postępowania restrukturyzacyjne II kwartał 07 r. Ustawą z dnia 5 maja 05 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA Klasyfikacja P K D Sekcje SEKCJA A SEKCJA B SEKCJA C SEKCJA D SEKCJA E SEKCJA F SEKCJA G SEKCJA H SEKCJA I SEKCJA J SEKCJA K SEKCJA L SEKCJA M SEKCJA N SEKCJA O SEKCJA P SEKCJA Q PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA

Bardziej szczegółowo

Brzmienie paragrafów Statutu przed zmianą

Brzmienie paragrafów Statutu przed zmianą Brzmienie paragrafów Statutu przed zmianą 5 Przedmiot działalności Spółki obejmuje: 1. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych, 2. 69.20.Z Działalność

Bardziej szczegółowo

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0039) 1,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0039) 1, P6_TA(2006)0411 Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:30:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:30:58 Numer KRS: Strona 1 z 16 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2016 godz. 14:30:58 Numer KRS: 0000490589 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI PKD Przedsiębiorstw uprawnionych do wsparcia w ramach projektu

SCHEMAT KLASYFIKACJI PKD Przedsiębiorstw uprawnionych do wsparcia w ramach projektu SCHEMAT KLASYFIKACJI PKD 2007 Przedsiębiorstw uprawnionych do wsparcia w ramach projektu Znajomość języków obcych szansą na wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw i ich pracowników. Edycja

Bardziej szczegółowo

18 listopada :36:21 główne pkd główne pkd opis Rekordy

18 listopada :36:21 główne pkd główne pkd opis Rekordy ilosc firm wg PKD 18 listopada 2014 14:36:21 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 4102 1127 49.41.Z Transport

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI Schemat klasyfikacji DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LUXIMA S.A. Z SIEDZIBĄ W EŁKU W DNIU 18 STYCZNIA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LUXIMA S.A. Z SIEDZIBĄ W EŁKU W DNIU 18 STYCZNIA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LUXIMA S.A. Z SIEDZIBĄ W EŁKU W DNIU 18 STYCZNIA 2013 R. Projekt uchwały Uchwała nr 1/I/2013 LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku w dniu 18 stycznia 2013 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI FOODMAKERS Z DNIA 2 LUTEGO 2015 ROKU

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI FOODMAKERS Z DNIA 2 LUTEGO 2015 ROKU TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI FOODMAKERS Z DNIA 2 LUTEGO 2015 ROKU 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Foodmakers, zwana w treści niniejszego statutu "Fundacją" ustanowiona została

Bardziej szczegółowo

"a) określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia "Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc",

a) określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

I 2 Działalność usługowa następująca po zbiorach Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

I 2 Działalność usługowa następująca po zbiorach Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Dziennik Ustaw -6- Poz. 339 Zalączruk do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. (poz. 339) WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NJEROLNJCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOżE BYĆ PRZYZNANA POMOC

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Statystyka bazy EFEKT

Statystyka bazy EFEKT Statystyka bazy EFEKT www.marketingrelacji.com Warszawa, 26 maja 2015 roku Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość rekordów 3 306 452 100% 2 Nazwa firmy 3 306 452 100% 3 Imię

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych Podstawa prawna:

Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych Podstawa prawna: Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,

Bardziej szczegółowo

Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych

Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,

Bardziej szczegółowo

Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych

Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,

Bardziej szczegółowo

Wykaz kodów PKD działalności, w których zakresie moŝe być przyznana pomoc ze środków PROW

Wykaz kodów PKD działalności, w których zakresie moŝe być przyznana pomoc ze środków PROW Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów mikroprzedsiębiorstw w ramach Schematu 2.1.A. MRPO Część A: Wykaz kodów PKD działalności, w których zakresie moŝe być przyznana pomoc ze

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI PKD 2007 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.11.2014 godz. 09:57:28 Numer KRS: 0000532284

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.11.2014 godz. 09:57:28 Numer KRS: 0000532284 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.11.2014 godz. 09:57:28 Numer KRS: 0000532284 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu

PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu 2015-09-16 16:45 PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu Raport Bieżący nr 18/2015 Zarząd spółki PlastPack

Bardziej szczegółowo