KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004"

Transkrypt

1 KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004

2 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem porównywalności danych, informacji oraz analiz statystycznych dla potrzeb krajowych, jak i wymiany międzynarodowej. Należy zaznaczyć, że niniejsze opracowanie jest również niezbędne dla potrzeb jednolitej interpretacji rodzajów działalności gospodarczej. Znak * przy symbolu grupowania w 3 kolumnie oznacza, że zakres podklasy PKD 2004(2007) nie w pełni odpowiada zakresowi podklasy z PKD 2007(2004). W przypadku, gdy podklasie PKD 2004(2007) odpowiada kilka podklas PKD 2007 (2004) wtedy w 5 kolumnie wyszczególnione są rodzaje działalności odpowiadające ściśle zakresowi danej podklasy PKD 2007 (2004). Natomiast w przypadku, gdy podklasie PKD 2004 (2007) odpowiada jedna podklasa PKD 2007 (2004) brak jest komentarza w kolumnie 5, ponieważ cały zakres podklasy PKD 2004 (2007) zawiera się w zakresie podklasy PKD 2007 (2004). Brak znaku * przy symbolu grupowania w 3 kolumnie oznacza, że podklasa PKD 2004 (2007) w pełni odpowiada zakresowi danej podklasy PKD 2007 (2004) i wtedy nie występuje odpowiednio zapis w 5 kolumnie. Używając określenia dot. wyłącznie w 5 kolumnie wymienia się tylko te rodzaje działalności, które odpowiadają ściśle zakresowi danej podklasy PKD 2004 / Natomiast używając określenia z wyłączeniem wymienia się te rodzaje działalności, które nie wchodzą w zakres danej podklasy PKD 2004 / Ponadto w kluczu powiązań PKD 2007 PKD 2004 nie uwzględniono podklasy PKD B Działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, ponieważ jednoosobowe podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą bez względu na to, czy wykonują działalność na rzecz jednego lub więcej niż na rzecz jednego podmiotu, według PKD 2007 należy klasyfikować w odpowiednich podklasach, zgodnie z wykonywaną przez nie działalnością. 325

3 SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO SEKCJA A* SEKCJA C* SEKCJA N* SEKCJA S* A Uprawa zbóż Z* Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu B C Uprawa ziemniaków, roślin okopowych o dużej zawartości skrobi i inuliny Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Z Uprawa ryżu uprawy ryżu Z* Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Z* Z* Z* Z* Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych uprawy zbóż, z wyłączeniem ryżu obróbki nasion pod uprawy sklasyfikowane w A uprawy ziemniaków, roślin okopowych o dużej zawartości skrobi i inuliny obróbki nasion pod uprawy sklasyfikowane w B uprawy roślin oleistych na nasiona uprawy buraków cukrowych, produkcji nasion buraka cukrowego Z Uprawa trzciny cukrowej uprawy trzciny cukrowej Z Uprawa tytoniu uprawy tytoniu, z wyłączeniem suszenia liści wykonywanego na zlecenie Z Uprawa roślin włóknistych uprawy roślin włóknistych Z* Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie produkcji nasion roślin pastewnych, włączając trawy, uprawy brukwi, buraków pastewnych, korzeni pastewnych, koniczyny, lucerny (alfalfa), esparcety, kukurydzy pastewnej i pozostałych traw, kapusty pastewnej i podobnych roślin pastewnych Z* Uprawa drzew oleistych uprawy orzechów palmowych i produkcji ich jąder Z* Z* Z* Z* Z* Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Działalność usługowa następująca po zbiorach Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania uprawy roślin stosowanych przede wszystkim w farmacji oraz do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów, uprawy chmielu uprawy drzew kauczukowych i innych drzew celu uzyskania soku przygotowywania liści np. ich suszenia obróbki nasion pod uprawy sklasyfikowane w C produkcji brykietów ze słomy 326

4 01.12.A Uprawa warzyw Z* Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Z* Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych B Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych Z* Z* Z* Z* Z* Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów uprawy roślin strączkowych uprawy warzyw kwiatostanowych, liściowych, łodygowych, owocowych, korzeniowych, bulwiastych, cebulowych, kukurydzy cukrowej uprawy roślin przyprawowych ziołowych i aromatycznych: kopru, majeranku, bylicy-estragonu itp., uprawy kaparów obróbki nasion pod uprawy sklasyfikowane w A produkcji nasion warzyw, uprawy grzybów uprawy kwiatów i produkcji nasion kwiatów produkcji nasion owoców Z Rozmnażanie roślin uprawy roślin do rozmnażania oraz roślin ozdobnych Z* Z* Z* Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna obróbki nasion pod uprawy sklasyfikowane w B produkcji nasion drzew leśnych pozyskiwania dziko rosnących grzybów i trufli 327

5 01.13.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw Z Uprawa winogron uprawy winogron na wino i winogron stołowych w winnicach Z Z Z Z* Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów uprawy drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych uprawy drzew i krzewów owocowych cytrusowych uprawy drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych uprawy pozostałych krzewów i drzew owocowych, roślin jagodowych oraz orzechów jadalnych, z wyłączeniem orzechów kokosowych Z* Uprawa drzew oleistych uprawy orzechów kokosowych, uprawy drzew oleistych na owoce przeznaczone do produkcji oleju lub oliwy i do bezpośredniej konsumpcji Z Z* Z* Z* Z* Z* Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych Działalność usługowa następująca po zbiorach Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Z Chów i hodowla bydła Z Chów i hodowla bydła mlecznego uprawy roślin służących do produkcji napojów, tj. kawa, kakao, herbata, maté uprawy roślin przyprawowych uprawianych na owoce, np. anyżek, bazylia, kolendra, kminek, gorczyca, goździki itp. przygotowania ziaren kakaowych, np. łuskanie obróbki nasion pod uprawy sklasyfikowane w Z pozyskiwania dziko rosnących owoców jagodowych i orzechów produkcji oliwy z własnej uprawy drzew oliwnych (gdy przeważająca część wartości dodanej pochodzi z produkcji oliwy z oliwek, a nie z uprawy drzew oliwnych) Z* Produkcja win gronowych produkcji wina przez właściciela winorośli (gdy przeważająca część wartości dodanej pochodzi z produkcji wina, a nie z uprawy winogron) Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów chowu i hodowli bydła mlecznego, produkcji surowego mleka krowiego i od bawołów chowu i hodowli bydła mlecznego, produkcji surowego mleka krowiego i od bawołów 328

6 01.22.Z Chów i hodowla owiec, Z Chów i hodowla koni kóz, koni, osłów, mułów i i pozostałych zwierząt osłomułów koniowatych chowu i hodowli koni i pozostałych zwierząt koniowatych Z Chów i hodowla owiec i kóz chowu i hodowli owiec i kóz, produkcji surowego mleka owczego i koziego, produkcji surowej wełny Z* Chów i hodowla pozostałych zwierząt Z Chów i hodowla świń Z Chów i hodowla świń Z Chów i hodowla drobiu Z Chów i hodowla drobiu Z Z A B Z Z Chów i hodowla zwierząt pozostałych Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Z Z* Z* Z Z Z* Z* Z* Z Z Z Z* Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych Chów i hodowla pozostałych zwierząt Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa następująca po zbiorach Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej produkcji sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej niezgrzeblonej chowu i hodowli wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych chowu i hodowli wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych, chowu i hodowli wodnych gadów i żab chowu i hodowli wodnych gadów i żab działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną przygotowania produktów rolnych na rynek pierwotny działalności usługowej związanej z obróbką nasion na cele rozmnażania roślin obierania i cięcia warzyw, mieszania świeżych sałat, pakowania działań promujących komercyjne myślistwo i łowiectwo działań promujących komercyjne myślistwo i łowiectwo 329

7 02.01.A Gospodarka leśna Z* Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Z* Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych uprawy choinek świątecznych zagospodarowania lasu: zakładanie upraw leśnych, pielęgnowanie upraw leśnych i młodników, trzebież, ochrony lasów i dróg leśnych Z Pozyskiwanie drewna pozyskiwania drewna: ścinanie i produkcja drewna Z* Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna pozyskiwania dziko rosnących produktów leśnych Z* Produkcja wyrobów tartacznych produkcji rozłupanych pali, kłód i podobnych produktów B Szkółkarstwo leśne Z* Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Z Działalność usługowa związana z leśnictwem Z* Działalność usługowa związana z leśnictwem 330

8 SEKCJA B RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA M* ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA A B Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych Rybołówstwo w wodach morskich Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych zarządzania rynkiem rybnym Z* Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania zarządzania rynkiem rybnym Z Rybołówstwo w wodach morskich zarządzania rynkiem rybnym Z* Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności zarządzania rynkiem rybnym gospodarczej i zarządzania Z Z* Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych chowu i hodowli ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich chowu i hodowli ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych 331

9 SEKCJA C GÓRNICTWO A B C A B Z Wydobywanie węgla kamiennego Produkcja brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego Działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) Produkcja brykietów z węgla brunatnego (lignitu) Wydobywanie, wzbogacanie i brykietowanie torfu SEKCJA B SEKCJA C* SEKCJA E* GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ SEKCJA H* TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA Z* Wydobywanie węgla kamiennego wydobywania węgla kamiennego Z* Z* Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Z* Wydobywanie węgla kamiennego Z Z* Z* Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej działalności usługowej wspomagającej wydobywanie węgla kamiennego wydobywania węgla brunatnego (lignitu) działalności usługowej wspomagającej wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) Z Wydobywanie torfu działalności usługowej wspomagającej wydobywanie torfu, brykietowania torfu Z* Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Z* Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej A Górnictwo ropy naftowej Z Górnictwo ropy naftowej działalności usługowej wspomagającej wydobywanie torfu brykietowania torfu B Górnictwo gazu ziemnego Z Górnictwo gazu ziemnego skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb transportu Z Z Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Górnictwo rud uranu i toru Z* Z* A* B* Z* Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność usługowa wspomagająca transport morski Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb transportu, na terenie kopalni skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb transportu lądowego w miejscu innym niż kopalnia skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb transportu morskiego w miejscu innym niż kopalnia skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb transportu śródlądowego w miejscu innym niż kopalnia Z Górnictwo rud uranu i toru górnictwa rud uranu i toru Z* Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie działalności usługowej wspomagającej górnictwo rud uranu i toru 332

10 13.10.Z Górnictwo rud żelaza Z Górnictwo rud żelaza górnictwa rud żelaza Z* Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie działalności usługowej wspomagającej górnictwo rud żelaza A Górnictwo rud miedzi Z* Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych górnictwa rud miedzi B Górnictwo rud cynkowoołowiowych Z* Z* Z* Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie C Górnictwo rud metali nieżelaznych, Z* Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych z wyłączeniem rud miedzi, uranu i toru oraz Z* rud cynkowo-ołowiowych Z Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy Z* Z* Z* Z* Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Z Wydobywanie łupków Z* Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków Z* Działalność usługowa wspomagająca pozostałe Z Z Wydobywanie żwiru i piasku Wydobywanie gliny i kaolinu Z* Z* Z* Z* górnictwo i wydobywanie Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie A Wydobywanie minerałów Z* Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów dla przemysłu chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych Z* Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie działalności usługowej wspomagającej górnictwo rud miedzi górnictwa rud cynkowo-ołowiowych działalności usługowej wspomagającej górnictwo rud cynkowo-ołowiowych górnictwa pozostałych rud metali nieżelaznych działalności usługowej wspomagającej górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych wydobywania kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa działalności usługowej wspomagającej wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa wydobywania skał wapiennych, gipsu i kredy działalności usługowej wspomagającej wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy wydobywania łupków działalności usługowej wspomagającej wydobywanie łupków wydobywania żwiru i piasku działalności usługowej wspomagającej wydobywanie żwiru i piasku wydobywania gliny i kaolinu działalności usługowej wspomagającej wydobywanie gliny i kaolinu wydobywania minerałów dla przemysłu chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych działalności usługowej wspomagającej wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych 333

11 14.30.B Wydobywanie surowców siarkonośnych Z* Z* Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów Działalność usługowa wspomagająca pozostałe wydobywania surowców siarkonośnych działalności usługowej wspomagającej wydobywanie surowców siarkonośnych górnictwo i wydobywanie Z Produkcja soli Z Wydobywanie soli działalności usługowej wspomagającej wydobywanie soli, produkcji soli kuchennej Z Pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane Z* Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie działalności usługowej wspomagającej wydobywanie soli Z* Produkcja przypraw produkcji soli kuchennej Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane Z* Z* Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne pozostałego górnictwa i wydobywania działalności usługowej wspomagającej pozostałe górnictwo i wydobywanie popiołu i pozostałości spopielania odpadów komunalnych powstałych w wyniku spalania 334

12 SEKCJA D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Z Z A B Produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików Produkcja mięsa z drobiu i królików Produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa SEKCJA C* SEKCJA E* SEKCJA F* SEKCJA J* SEKCJA S* Z* Z* Z Z* Z* Z* Z* Z* Z* PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ BUDOWNICTWO INFORMACJA I KOMUNIKACJA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków i pozostałych produktów rybactwa Z* Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Z Z Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków Produkcja soków z owoców i warzyw Z Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków Produkcja soków z owoców i warzyw przetwarzania i konserwowania mięsa z drobiu przetwarzania i konserwowania mięsa z drobiu produkcji mięsa suszonego, solonego lub wędzonego, produkcji wyrobów z mięsa, takich jak: kiełbasy, wędliny, pasztety, puddingi mięsne, andouillettes (małe kiełbaski wyrabiane z flaczków), saveloy (potrawa z mięsa, gotowana na parze, często w cieście) wytwarzania gotowych posiłków i dań z mięsa, włączając mięso z drobiu produkcji ekstraktów i soków z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych działalności usługowej związanej z produkcją mięsa suszonego, solonego lub wędzonego oraz produkcją wyrobów z mięsa, takich jak: kiełbasy, wędliny, pasztety, puddingi mięsne, andouillettes (małe kiełbaski wyrabiane z flaczków), saveloy (potrawa z mięsa, gotowana na parze, często w cieście). działalności usługowej związanej z wytwarzaniem gotowych posiłków i dań z mięsa, włączając mięso z drobiu działalności usługowej związanej z produkcją ekstraktów i soków z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych wytwarzania gotowych posiłków i dań z ryb wytwarzania gotowych posiłków i dań z ryb 335

13 15.33.A Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej Z* Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw niesklasyfikowane, Z* Wytwarzanie gotowych posiłków z wyłączeniem i dań działalności usługowej B Działalność usługowa Z* Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Z Z Z Z związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców Z* Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych Przetwórstwo mleka i wyrób serów Z* Z* Z Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych Przetwórstwo mleka i wyrób serów Z Produkcja lodów Z Produkcja lodów Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych Z* Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej Z Produkcja pasz dla Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich zwierząt gospodarskich i ryb Z Produkcja karmy dla Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych zwierząt domowych A Produkcja pieczywa Z* Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek B Z Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych Produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości Z* Z* Z* Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Z Produkcja cukru Z Produkcja cukru Z Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Produkcja makaronów, klusek i podobnych wyrobów mącznych Z Z Z* Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Wytwarzanie gotowych posiłków i dań wytwarzania gotowych posiłków i dań z warzyw wytwarzania gotowych posiłków i dań z warzyw działalności usługowej związanej z wytwarzaniem gotowych posiłków i dań z warzyw działalności usługowej związanej z wytwarzaniem gotowych posiłków i dań z warzyw wytwarzania miodu sztucznego i karmelu wytwarzania miodu sztucznego i karmelu produkcji pizzy, zamrożonej lub nie, produkcji świeżej (nieupieczonej) pizzy produkcji pizzy, zamrożonej lub nie produkcji świeżej (nieupieczonej) pizzy wytwarzania gotowych posiłków i dań z makaronów i klusek gotowanych, nadziewanych lub inaczej przygotowanych wytwarzania gotowych posiłków i dań z makaronów i klusek gotowanych, nadziewanych lub inaczej przygotowanych 336

14 15.86.Z Przetwórstwo herbaty Z Przetwórstwo herbaty i kawy i kawy Z Produkcja przypraw Z* Produkcja przypraw Z Z Z Z Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej Produkcja napojów alkoholowych destylowanych Produkcja alkoholu etylowego Z Z* Z* Z* Z* Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Z Produkcja win gronowych Z* Produkcja win gronowych Z Produkcja jabłecznika i win owocowych Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych Z Produkcja napojów fermentowanych niedestylowanych Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych pozostałych, gdzie indziej Z Produkcja piwa Z Produkcja piwa Z Produkcja słodów Z Produkcja słodu Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Produkcja wyrobów tytoniowych Z Produkcja wyrobów tytoniowych Z Z Produkcja przędzy A Produkcja przędzy bawełnianej bawełnianej Z Produkcja przędzy B* Produkcja przędzy wełnianej wełnianej zgrzebnej Z Produkcja przędzy B* Produkcja przędzy wełnianej wełnianej czesankowej Z Produkcja przędzy lnianej D* Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici Z Produkcja przędzy z jedwabiu oraz włókien C Produkcja przędzy z włókien chemicznych chemicznych D* Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici Z Z Z Z Produkcja nici do szycia Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała Produkcja tkanin bawełnianych Produkcja tkanin wełnianych zgrzebnych D* D* A B* Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici Produkcja tkanin bawełnianych Produkcja tkanin wełnianych produkcji alkoholu etylowego uzyskanego z surowców sfermentowanych, produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia produkcji alkoholu etylowego uzyskanego z surowców sfermentowanych, produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia produkcji przędzy z włókien chemicznych produkcji przędzy z jedwabiu 337

15 17.23.Z Produkcja tkanin B* Produkcja tkanin wełnianych wełnianych czesankowych Z Produkcja tkanin z jedwabiu oraz włókien chemicznych C D* Produkcja tkanin z włókien chemicznych Produkcja pozostałych tkanin produkcji tkanin z włókien chemicznych produkcji tkanin z jedwabiu Z Produkcja tkanin D* Produkcja pozostałych tkanin pozostałych Z Wykończanie materiałów włókienniczych Z* Wykończanie wyrobów włókienniczych A Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży i działalności usługowej Z Z* Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając produkcji zasłon chirurgicznych produkcji zasłon chirurgicznych dentystyczne B Działalność usługowa w Z* Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu zakresie naprawy wyrobów z brezentu kempingowego Z* Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Z Produkcja dywanów Z Produkcja dywanów i chodników i chodników A Produkcja wyrobów Z Produkcja wyrobów powroźniczych powroźniczych, lin, szpagatów i sieciowych, i wyrobów sieciowych z wyłączeniem działalności usługowej B Działalność usługowa w Z* Naprawa i konserwacja zakresie naprawy sieci i pozostałego sprzętu wyrobów powroźniczych Z Produkcja włóknin Z Produkcja włóknin i wyrobów i wyrobów wykonanych z wykonanych z włóknin, włóknin, z wyłączeniem z wyłączeniem odzieży odzieży Z Produkcja wyrobów Z Produkcja pozostałych włókienniczych technicznych i przemysłowych pozostałych, gdzie indziej wyrobów tekstylnych Z* Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej Z* Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Z Produkcja dzianin Z Produkcja dzianin metrażowych Z Z Z Z Produkcja wyrobów pończoszniczych Produkcja odzieży dzianej Produkcja odzieży skórzanej Produkcja ubrań roboczych Z* Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Produkcja wyrobów pończoszniczych naprawy wyrobów z brezentu oraz toreb do przechowywania nawozów i innych chemikaliów naprawy wyposażenia kempingowego produkcji tekstylnych wyrobów technicznych i przemysłowych produkcji tekstylnych wyrobów technicznych i przemysłowych, produkcji waty z materiałów tekstylnych i wyrobów z waty: podpasek higienicznych i tamponów produkcji waty z materiałów tekstylnych i wyrobów z waty: podpasek higienicznych i tamponów produkcji obuwia tekstylnego bez nakładanych spodów produkcji obuwia tekstylnego bez nakładanych spodów Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej Z Produkcja odzieży skórzanej produkcji ubrań ognioodpornych i ochronnych, ze skóry Z* Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej Produkcja odzieży roboczej produkcji ubrań ognioodpornych i ochronnych, ze skóry 338

16 18.22.A B Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców, pozostała Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała Z* Z* Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Z Produkcja bielizny Z Produkcja bielizny Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do Z* Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży odzieży, gdzie indziej Z* Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej produkcji ubrań ognioodpornych i ochronnych produkcji ubrań ognioodpornych i ochronnych Z Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja wyrobów futrzarskich Z Z* Produkcja wyrobów futrzarskich Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór wyprawy i barwienia skór futerkowych wyprawy i barwienia skór futerkowych Z Z A B A B Z Produkcja skór wyprawionych Produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich Produkcja obuwia, z wyłączeniem sportowego Produkcja obuwia sportowego Produkcja wyrobów tartacznych Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna Produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek Z* Z* Z* futerkowych Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej produkcji pasów bezpieczeństwa dla monterów i innych pasów do celów zawodowych produkcji pasów bezpieczeństwa dla monterów i innych pasów do celów zawodowych Z* Produkcja obuwia produkcji części obuwia z drewna, gumy i tworzyw sztucznych Z* Z* Z* Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych produkcji części obuwia z drewna produkcji gumowych spodów i innych części obuwia z gumy produkcji części obuwia z tworzyw sztucznych Z* Produkcja obuwia produkcji części obuwia sportowego z gumy i tworzyw sztucznych, produkcji butów narciarskich Z* Z* Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych produkcji części obuwia sportowego z gumy produkcji części obuwia sportowego z tworzyw sztucznych Z* Produkcja sprzętu sportowego produkcji butów narciarskich Z* Produkcja wyrobów tartacznych Z* Z Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna 339

17 20.30.Z Produkcja wyrobów stolarskich Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych i ciesielskich dla budownictwa Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Z Z Produkcja opakowań drewnianych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna produkcji drewnianych klepek, bloków parkietowych połączonych w formę płyt produkcji drewnianych klepek, bloków parkietowych połączonych w formę płyt instalowania (montażu) drewnianych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa własnej produkcji, instalowania (montażu) elementów pokryć dachowych, własnej produkcji Z* Zakładanie stolarki budowlanej instalowania (montażu) drewnianych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa własnej produkcji Z* Z Z* Z* Z* Z* Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja opakowań drewnianych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu Z Produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Z* Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Z* Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej Z Produkcja masy włóknistej Z Produkcja masy włóknistej Z Z Z Produkcja papieru i tektury Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Z Z Z* Produkcja papieru i tektury Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Z Produkcja papierowych artykułów piśmiennych Z Produkcja tapet Z Produkcja tapet Z Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej instalowania (montażu) elementów pokryć dachowych, własnej produkcji naprawy opakowań drewnianych naprawy opakowań drewnianych produkcji trumien, naprawy i konserwacji wyrobów drewnianych, gdzie indziej niesklasyfikowanych produkcji trumien naprawy i konserwacji wyrobów drewnianych, gdzie indziej niesklasyfikowanych produkcji sprzętu ratunkowego z korka produkcji sprzętu ratunkowego z korka drukowania na papierowych artykułach gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Z* Pozostałe drukowanie drukowania na papierowych artykułach gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Z* Produkcja artykułów piśmiennych Z* Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury drukowania etykiet i metek (metodą litografii, druku wklęsłego, fleksografii, sitodruku i innych metod) Z* Pozostałe drukowanie drukowania etykiet i metek (metodą litografii, druku wklęsłego, fleskografii, sitodruku i innych metod) 340

18 22.11.Z Wydawanie książek Z* Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej produkcji globusów Z* Wydawanie książek produkcji globusów, wydawania wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Z* Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Z Wydawanie gazet Z* Wydawanie gazet Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych Wydawanie nagrań dźwiękowych Działalność wydawnicza pozostała Z* Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Z Z* Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Z Z* Pozostała działalność wydawnicza Z Drukowanie gazet Z Drukowanie gazet Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej Z* Produkcja artykułów piśmiennych wydawania wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) produkcji edukacyjnych i komercyjnych artykułów piśmiennych (notesy, segregatory, rejestry, księgi rachunkowe, formularze handlowe itp.), w przypadku gdy informacje w nich drukowane są mało istotne Z* Pozostałe drukowanie produkcji edukacyjnych i komercyjnych artykułów piśmiennych (notesy, segregatory, rejestry, księgi rachunkowe, formularze handlowe itp.), w przypadku gdy informacje w nich drukowane są mało istotne, wydawania znaczków, katalogów, materiałów reklamowych i pozostałych wyrobów drukowanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych Z* Pozostała działalność wydawnicza Z Introligatorstwo Z Introligatorstwo i podobne usługi Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku Działalność graficzna pomocnicza Reprodukcja nagrań dźwiękowych Z* Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Z Z* Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Z Z* Reprodukcja zapisanych nośników informacji Z Reprodukcja nagrań wideo Z* Reprodukcja zapisanych nośników informacji Z Reprodukcja Z* Reprodukcja zapisanych komputerowych nośników nośników informacji informacji A B A B Wytwarzanie produktów koksowania węgla Przetwarzanie produktów koksowania węgla Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Z* Z* Z* Z* Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej wydawania znaczków, katalogów, materiałów reklamowych i pozostałych wyrobów drukowanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 341

19 23.30.Z Wytwarzanie paliw jądrowych Z* Z* Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych produkcji wzbogaconego uranu, plutonu i ich związków produkcji radioaktywnych substancji diagnostycznych Z Wytwarzanie paliw jądrowych wytapiania i rafinacji uranu i toru Z* Zbieranie odpadów niebezpiecznych zbierania odpadów promieniotwórczych Z* Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych Z Produkcja gazów Z Produkcja gazów technicznych technicznych Z Produkcja barwników i pigmentów Z Produkcja barwników i pigmentów Z Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych Z* Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych pozostałych Z Produkcja chemikaliów organicznych Z* Wytwarzanie i przetwarzanie koksu podstawowych Z* Produkcja pozostałych pozostałych podstawowych chemikaliów Z Z Z Z Produkcja nawozów i związków azotowych Produkcja tworzyw sztucznych Produkcja kauczuku syntetycznego Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Z Z* Z Z Z organicznych Produkcja nawozów i związków azotowych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Z Produkcja farb i lakierów Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Z Z Z Z Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych Produkcja środków myjących i czyszczących Produkcja artykułów kosmetycznych i toaletowych Produkcja materiałów wybuchowych Z Z* Z* Z Z* Z* Z* Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Produkcja materiałów wybuchowych produkcji paku i koksu pakowego produkcji paku i koksu pakowego produkcji kompostu związanej z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne produkcji kompostu związanej z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne produkcji cementu do rekonstrukcji kości, wypełniaczy dentystycznych i cementu dentystycznego produkcji cementu do rekonstrukcji kości, wypełniaczy dentystycznych i cementu dentystycznego produkcji mydła kosmetycznego produkcji mydła kosmetycznego 342

20 24.62.Z Z Z Z Produkcja klejów i żelatyn Produkcja olejków eterycznych Produkcja chemikaliów fotograficznych Produkcja niezapisanych nośników informacji Z Produkcja klejów produkcji klejów Z* Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej produkcji żelatyny i jej pochodnych Z Produkcja olejków eterycznych Z* Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji Z Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej Z* Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej Z* Produkcja elementów elektronicznych Z Z Produkcja włókien chemicznych Produkcja ogumienia dla środków transportu Z Z* Produkcja włókien chemicznych Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy Z Bieżnikowanie opon Z* Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy Z Z Z Z Produkcja pozostałych wyrobów gumowych Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa Z* Z* Z Z* Z* Z Z* Z* Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli produkcji półwyrobów w postaci kostek lub płytek do półprzewodników produkcji półwyrobów w postaci kostek lub płytek do półprzewodników naprawy i konserwacji pozostałych wyrobów z gumy, z wyłączeniem opon naprawy i konserwacji pozostałych wyrobów z gumy, z wyłączeniem opon naprawy, konserwacji i instalowania rur i kształtowników z tworzyw sztucznych oraz systemów rur w zakładach przemysłowych naprawy i konserwacji rur i kształtowników z tworzyw sztucznych oraz systemów rur w zakładach przemysłowych instalowania rur i kształtowników z tworzyw sztucznych oraz systemów rur w zakładach przemysłowych produkcji elementów izolacyjnych dla elektrycznych przewodów i kabli, instalowania (montażu) wyrobów stolarki budowlanej własnej produkcji z tworzyw sztucznych produkcji elementów izolacyjnych dla elektrycznych przewodów i kabli Z* Zakładanie stolarki budowlanej instalowania (montażu) wyrobów stolarki budowlanej własnej produkcji z tworzyw sztucznych 343

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia...

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania oraz Wykaz działalności

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Załącznik A Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (Dz.U. Nr 112, poz. 1206, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 97/11/WE. z dnia 3 marca 1997 r.

DYREKTYWA RADY 97/11/WE. z dnia 3 marca 1997 r. DYREKTYWA RADY 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 28.1.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 26/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez

Bardziej szczegółowo

Opis deskryptorów. Sektor zastosowania. Sector of Use SU]

Opis deskryptorów. Sektor zastosowania. Sector of Use SU] Opis deskryptorów Sektor zastosowania Sector of Use SU] Zgodnie z Reach, każdemu z sektorów przemysłu, przez który substancja przechodzi w swoim cyklu życiowym aż do ostatecznego miejsca przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z 2014 roku. /opisy grup wielkich z KZiS/

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z 2014 roku. /opisy grup wielkich z KZiS/ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z 2014 roku wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145). Rozporządzenie wchodzi w życie

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM Rozdział VI: Środki antyadhezyjne... Rozdział VI ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM Istnieje duża grupa środków przeznaczonych do ułatwiania uwalniania wyrobów z form. Dotychczas nie zostały

Bardziej szczegółowo

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki Szanowni Państwo, sanitas animalium pro salute domini ta stara łacińska maksyma przez zdrowie zwierząt do zdrowia ludzi już setki lat nie traci na swej mądrości. Przytaczam ją, gdyż w ramach Wspólnej Polityki

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe. dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym

Informacje dodatkowe. dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym Załącznik nr 2 do Decyzji Nr 1/2014/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 2 stycznia 2014 r. Informacje dodatkowe dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym Tekst jednolity Dział I 1 PRZESYŁKI

Bardziej szczegółowo

26.1.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 23/19 UMOWA

26.1.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 23/19 UMOWA 26.1.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 23/19 UMOWA Między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniająca umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy,

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, W dzisiejszym świecie trudno poruszać się bez dobrej, rzetelnej informacji. Dotyczy to również prowadzenia gospodarstwa rolnego. W nowej perspektywie finansowej na lata

Bardziej szczegółowo

Możliwości i warunki prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Możliwości i warunki prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Możliwości i warunki prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej lek. wet. Andrzej Szpulak specjalista w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Przygotowani na każdy wypadek

Przygotowani na każdy wypadek Ważne telefony Ważne telefony Policja (Polizei) 110 Przygotowani na każdy wypadek Prewencja i samopomoc w nagłych wypadkach i sytuacjach szczególnych Straż pożarna (Feuerwehr) 112 Lekarz dyżurny (Ärztlicher

Bardziej szczegółowo

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Opracowanie dokumentu zostało dofinansowane ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Lista zawodów i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy powiatu kępińskiego. Rok 2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Nauka i technika w 2013 r. Science

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK INSPEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 7 Warszawa, 13.02.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo