ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OPISEM JEST NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU PRODUKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OPISEM JEST NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU PRODUKTU"

Transkrypt

1 ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OPISEM JEST NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU PRODUKTU INSTRUKCJA MONTAŻU OKAPNIKÓW CONCEPT STONE DRIP CAP I. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Przeznaczone do wykończenia powierzchnie balkonu lub tarasu (zarówno stare jak i nowe) muszą być mocne, suche i nośne oraz posiadać niewielką szorstkość. Podkłady cementowe powinny być równe, związane, wysezonowane z właściwie wykonanymi dylatacjami. Ponadto muszą być wolne od osadów zaczynu cementowego, luźnych i zmurszałych części oraz od substancji działających dylatująco, jak np. olej, smar, wtarta guma, resztki powłok malarskich, wcześniejszych izolacji wilgotnościowych, itp. Niezbędne jest przygotowanie podłoża za pomocą obróbki granulatem lub śrutowania, strumienia wody pod wysokim lub bardzo wysokim ciśnieniem, frezowania lub obróbki ściernej (wraz z niezbędną każdorazowo obróbką wykańczającą). Po przygotowaniu wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić co najmniej 1,5 N/mm 2. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 3%. W przypadku balkonów i tarasów należy upewnić się, że posiada on spadek 1,5-2%. Jeżeli jest to niezbędne należy wykonać dodatkową wylewkę z przeznaczonej do tego celu zaprawy wyrównawczej zgodnie z odpowiednimi kartami produktowymi. Zaleca się wybór produktów sprawdzonych i wysokiej jakości. II. WYKONANIE OBNIŻENIA MONTAŻOWEGO Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu okapnika (80mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie na głębokość około 3mm) tak, aby po montażu profilu jego powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu. 1. W PRZYPADKU NOWO WYKONYWANEGO PODKŁADU CEMENTOWEGO Obniżenie można wykonać za pomocą szablonu montażowego z tworzywa ABS dostępnego w ofercie 4ECO LINE. Szablon montażowy należy wtopić w świeżą zaprawę wzdłuż krawędzi balkonu, na których będą montowane okapniki CONCEPT STONE DRIP CAP. Następnie szablony usuwa się uzyskując zalecane obniżenie montażowe. Strona 1 z 11

2 2. W PRZYPADKU, GDY PODKŁAD BYŁ WYKONANY WCZEŚNIEJ I NIE POSIADA OBNIŻENIA MONTAŻOWEGO Obniżenie montażowe można wykonać poprzez ułożenie na krawędziach gotowego podkładu szablonu montażowego z tworzywa ABS i wyrównanie podkładu do jego górnej powierzchni zaprawą wyrównawczą. UWAGA PRAKTYCZNA!!! Do wykonania warstwy z zaprawy wyrównawczej należy wybrać produkt, który posiada odpowiednie właściwości i parametry do tego typu zastosowań. Należy prace wykonywać zgodnie z kartą techniczną danego produktu. Zaleca się wybór materiału wysokiej jakości od sprawdzonych producentów. Krok 1 Ułożyć listwy montażowe ABS wzdłuż krawędzi balkonu Krok 2 Wyrównać powierzchnię warstwy spadkowej zaprawą wyrównawczą do wysokości szablonu montażowego Strona 2 z 11

3 Krok 3 Usunąć szablony i czekać aż zaprawa stwardnieje UWAGA PRAKTYCZNA!!! Obniżenie montażowe można wykonać również poprzez mechaniczne usunięcie warstwy podkładu. Trudno jest jednak przy zastosowaniu tej metody zachować odpowiednią dokładność i równość powierzchni nie wspominając już o bardzo dużym zapyleniu występującym podczas szlifowania mechanicznego. III. MONTAŻ OKAPNIKÓW CONCEPT STONE DRIP CAP NARZĘDZIA I MATERIAŁY POTRZEBNE DO MONTAŻU: 1. Folia ochronna oraz dobrej jakości taśma malarka 2. Okulary ochronne 3. Rękawice ochronne do cięcia profili i wiercenia 4. Kilka par jednorazowych rękawiczek gumowych do nakładania żywicy 5. Piła odpowiednia do cięcia aluminium. Dopuszczalne jest używanie pił ręcznych lub mechanicznych przeznaczonych do cięcia aluminium. Niedopuszczalne jest używanie do cięcia okapników narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. szlifierki kątowej. 6. Przymiar metrowy bądź miarka zwijana 7. Mieszarka lub wiertarka elektryczna z trybem wolnoobrotowym 8. Wiertarka 9. Wkrętarka 10. Wiertła do betonu 11. Mieszadło koszyczkowe o małej wysokości 12. Płaskie pędzle o szerokości 40 lub 60 cm (po 2-3 sztuki) 13. Wałek malarski z krótkim włosiem o długości do 10cm 14. Mały okrągły pędzelek do wykonania detali 15. Wąska szpachelka plastikowa lub drewniana do oskrobywania ścianek pojemników ze składniki żywicy 16. Czyste pojemniki metalowe lub z PCV do mieszania gruntu o pojemności 2-3 litry. Warto przygotować kilka sztuk ponieważ niezużyty grunt szybko wiąże. 17. Nożyczki 18. Nóż techniczny 19. Poziomica 20. Rozpuszczalnik poliuretanowy 21. Ścierki techniczne Strona 3 z 11

4 UWAGI OGÓLNE!!! 1. W procesie montażu okapników CONCEPT STONE DRIP CAP będzie używana również żywica CONCEPT STONE BASE oraz taśmy wzmacniające CONCEPT STONE TAPE. Przed przystąpieniem do pracy należy szczegółowo zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa oraz warunkami i zaleceniami montażowymi wszystkich trzech składników systemu. Są one opisane w dokumentach WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA właściwych dla poszczególnych komponentów oraz dostępne na stronie Podczas montażu należy bezwzględnie ich przestrzegać. 2. Należy upewnić się, że podłoże jest odpowiednio przygotowane (zgodnie z opisem powyżej lub na stronie www). Jest to warunek konieczny do prawidłowego osadzenia okapników. 3. Przy pomocy taśmy malarskiej wysokiej jakości oraz folii ochronnej należy zabezpieczyć wszystkie elementy oraz powierzchnie, które mogą w trakcie prac ulec zabrudzeniu. UWAGA TECHNOLOGICZNA!!! Na rysunku czerwonymi strzałkami są wskazane otwory odwadniające. Są one niezbędne do odprowadzenia wody, która poprzez drenażową warstwę CONCEPT STONE TOP będzie przedostawać się na powierzchnię hydroizolacji CONCEPT STONE GUM. Na etapie montażu okapników oraz na następnym etapie nakładania hydroizolacji należy zwrócić szczególną uwagę, aby odpływy te nie zostały zaklejone i zachowały zwoją drożność. MONTAŻ OKAPNIKÓW CONCEPT STONE DRIP CAP Krok 1 Montaż należy rozpocząć od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu w obniżeniu montażowym należy zaznaczyć ołówkiem miejsca na otwory pod kołki do montażu profili narożnych. Strona 4 z 11

5 Krok 2 Wiercenie otworów i umieszczenie w nich kołków. Krok 3 Wstępny montaż profili narożnych oraz wymierzenie długości profili prostych. Odcinki proste profili należy tak wymierzyć, aby na ich łączeniach (również na łączeniach z profilami narożnymi) pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości około 2mm i około 5 mm pomiędzy profilami, a elementami stałymi budynku np. ścianą. Strona 5 z 11

6 Krok 4 Przycięcie profili prostych na wymierzoną wcześniej długość. Przymiarka, zaznaczenie otworów, wiercenie otworów i umieszczenie w nich kołków. Wykonanie wstępnego montażu okapników. Po upewnieniu się, że osadzenie okapników będzie prawidłowe następuje ich demontaż. Kołki rozporowe należy pozostawić w otworach. UWAGA TECHNOLOGICZNA!!! Niedopuszczalne jest używanie do cięcia okapników narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. szlifierki kątowej. Strona 6 z 11

7 Krok 5 Nasunięcie łączników dylatacyjnych. Wykonanie ostatecznej przymiarki. Krok 6 Odmierzenie i docięcie odpowiednich odcinków taśmy dylatacyjnej CONCEPT STONE TAPE. Taśma powinna kompensować różnice w rozszerzalności cieplnej profili aluminiowych oraz wylewki betonowej, dlatego musi być wklejona wzdłuż całej długości połączenia profilu okapnika z podkładem z kilkucentymetrową zakładką od strony profilu narożnego. Wycięcie z taśmy również wąskich pasków o szerokości około 0,7cm, które posłużą do zaklejenia szczelin dylatacyjnych. Wcześniejsze przygotowanie taśmy przyśpieszy późniejsze prace z użyciem żywicy CONCEPT STONE BASE. Strona 7 z 11

8 Krok 7 Rozrobienie żywicy CONCEPT STONE BASE. Wywiercone otwory pod kołki montażowe należy zalać żywicą i następnie włożyć kołki rozporowe. Krok 8 Na szerokości wykonanego wcześniej obniżenia montażowego wzdłuż krawędzi balkonu nanieść przy pomocy pędzla warstwę żywicy MODLSTONE BASE. Żywicy powinno być na tyle dużo, żeby po przykręceniu okapników profile skleiły się z podłożem na całej powierzchni. Otwory z kołkami montażowymi powinny być również zatopione w żywicy gruntującej. Krok 9 Osadzić profile na żywicy CONCEPT STONE BASE. Ostatecznie ustawić prostoliniowość i upewnić się, że szczeliny dylatacyjne mają odpowiednią szerokość. Strona 8 z 11

9 Krok 10 Dokręcić profile za pomocą wkrętów montażowych Krok 11 Na powierzchnię górną profilu oraz na pasek podłoża wzdłuż okapników o szerokości około 7cm ponownie nanieść warstwę żywicy CONCEPT STONE BASE. Ilość żywicy powinna być na tyle duża, żeby przykleić taśmę dylatacyjną CONCEPT STONE TAPE. Również na taśmę nanieść warstwę żywicy. UWAGA TECHNOLOGICZNA!!! Profil okapnika powinien być szczelnie przyklejony do podłoża. Zapewnia to odpowiednie przygotowanie podłoża oraz użycie odpowiedniej ilości żywicy gruntującej. Jeżeli jednak widać jakieś nieciągłości lub prześwity, wówczas należy użyć więcej żywicy, aby je zlikwidować. Strona 9 z 11

10 Krok 12 Przykleić taśmę dylatacyjną CONCEPT STONE TAPE. W pierwszej kolejności wcześniej przygotowanymi paskami taśmy zakleić szczeliny dylatacyjne na całej długości, aby uniemożliwić w przyszłości przecieki wody pod okapnikiem. Następnie przykleić taśmę w taki sposób, aby połowa jej szerokości była przyklejona do podłoża, a druga połowa do profilu okapnika. Przy pomocy wałka docisnąć taśmę, aby zapewnić przyklejenie całej powierzchni. Krok 13 Po wstępnym związaniu żywicy, tak aby wklejona taśma nie przesuwała się podczas nakładania kolejnej warstwy, na całą górną powierzchnię okapników oraz taśmy należy nanieść warstwę żywicy CONCEPT STONE BASE, aby osiągnąć efekt wtopienia taśmy w żywicę. Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie zabezpieczenie dylatacji dylatacyjnych. Strona 10 z 11

11 UWAGA PRAKTYCZNA!!! Jeżeli po wykonaniu kolejnych czynności pozostaje niewyrobiony CONCEPT STONE BASE to żeby nie marnować materiału można go zużyć do wykonania części kolejnych czynności technologicznych np. do wklejenia taśm wzmacniających lub na zagruntowanie części powierzchni balkonu lub tarasu. W tym celu należy zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami. UWAGI KOŃCOWE 1. Powyższe informacje dotyczą jedynie ogólnych warunków zastosowania naszych produktów i nie zastępują projektu technicznego. W przypadku użycia w innych warunkach, wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy nasze produkty są właściwe do zastosowania w tych warunkach. 2. Chociaż wszelkie zawarte tu informacje są zgodne z prawdą, dokładne i wynikające z naszej najlepszej wiedzy i doświadczenia, nie udzielamy ani nie implikujemy żadnej gwarancji na zalecenia poczynione przez nas, naszych przedstawicieli handlowych lub dystrybutorów, gdyż warunki użytkowania naszych produktów oraz kompetencje wszelkich kładących je robotników pozostają poza naszą kontrolą. 3. Ponieważ wszystkie informacje techniczne dotyczące produktów 4ECO LINE są na bieżąco aktualizowane, użytkownik odpowiedzialny jest za korzystanie z najbardziej aktualnej dokumentacji, która jest umieszczona na 4. Zaleca się stosowanie do współpracy z produktami firmy 4ECO LINE materiałów i narzędzi dobrej jakości, renomowanych i sprawdzonych producentów. 5. Odpowiedzialność 4ECO LINE Sp. z o.o. co do zakresu i rodzaju podanych informacji może dotyczyć jedynie roszczeń w przypadku rażącego zawinienia (działania umyślnego lub niedbalstwa). 6. Zaleca się wykonywanie dwa razy do roku przeglądów technicznych balkonów i tarasów, celem sprawdzenia stanu technicznego poszczególnych elementów. W razie ujawnienia usterek, należy je szybko usunąć. Strona 11 z 11

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU CONCEPT STONE WSZYSTKIE KOMPONENTY: WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OPISEM JEST NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA, PRZYGOTOWANIA ORAZ NAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW.

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

System mocowania paneli dla fasad wentylowanych. Jednoskładnikowy klej do zestawu SikaTack -Panel

System mocowania paneli dla fasad wentylowanych. Jednoskładnikowy klej do zestawu SikaTack -Panel Karta Informacyjna Wydanie 20/12/2012 Numer identyfikacyjny 01 01 01 15 001 9 System System mocowania paneli dla fasad wentylowanych Construction pis systemu Zastosowanie Właściwości Badania Zestaw materiałów

Bardziej szczegółowo

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB)

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB) WŁAŚCIWOŚCI weber.tec Superflex 10 elastyczny, mostkuje rysy o wysokiej zawartości części stałych - 90% przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników dobra przyczepność do podłoża odporny na

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 13 Pronto

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 13 Pronto KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowa żywica gruntująca na bazie reaktywnych żywic akrylowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest dwuskładnikowym, szybkosprawnym materiałem gruntującym o niskiej

Bardziej szczegółowo

Mieszanka twardych kruszyw i cementu do wykonywania posadzek przemysłowych

Mieszanka twardych kruszyw i cementu do wykonywania posadzek przemysłowych Karta Informacyjna Wydanie 09/10/2013 Numer identyfikacyjny 01 08 03 04 001 0 000040 Mieszanka twardych kruszyw i cementu do wykonywania posadzek przemysłowych Construction Opis produktu Zastosowanie Właściwości

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 14 Pronto

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 14 Pronto KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowe spoiwo PMMA do jastrychów samozagładzających i zapraw wyrównawczych na bazie reaktywnych żywic akrylowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest dwuskładnikowym,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 NR 1 - STYCZEŃ 2013 magazyn informacyjny www.kreisel.pl 20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 www.kreisel.pl KATEGORIE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Deskowanie stropowe Dokadek 30

Deskowanie stropowe Dokadek 30 999803316-03/2015 pl Specjaliści Techniki Deskowań. Deskowanie stropowe Dokadek 30 Informacja dla użytkownika Instrukcja montażu i użytkowania 98033-285-01 Wstęp Informacja dla użytkownika Deskowanie stropowe

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 16 Pronto

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 16 Pronto KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowy, nawierzchniowy materiał posadzkowy na bazie reaktywnych żywic akrylowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest nawierzchniowym, dwuskładnikowym, szybkosprawnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikadur 30

KARTA INFORMACYJNA Sikadur 30 KARTA INFORMACYJNA Klej do wzmocnień konstrukcyjnych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA APROBATY / NORMY jest bezrozpuszczalnikowym, tiksotropowym, dwuskładnikowym klejem na bazie żywic epoksydowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ NA BAZIE HYBRYDOWYCH ŻYWIC POLIMOCZNIKOWYCH DO NAKŁADANIA NATRYSKIEM NA DACHACH NIEPODDAWANYCH OBCIĄŻENIOM

SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ NA BAZIE HYBRYDOWYCH ŻYWIC POLIMOCZNIKOWYCH DO NAKŁADANIA NATRYSKIEM NA DACHACH NIEPODDAWANYCH OBCIĄŻENIOM Purtop System Roof SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ NA BAZIE HYBRYDOWYCH ŻYWIC POLIMOCZNIKOWYCH DO NAKŁADANIA NATRYSKIEM NA DACHACH NIEPODDAWANYCH OBCIĄŻENIOM PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Purtop 600

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

dachy stan surowy NAD GŁOWĄ PŁASKI CZY STROMY?

dachy stan surowy NAD GŁOWĄ PŁASKI CZY STROMY? WŁASNY DACH NAD GŁOWĄ Dach domu to nie tylko ochrona przed opadami, ale również bardzo istotny element architektury budynku, nadający mu określony charakter i styl. Budowa dachu to także poważny wydatek,

Bardziej szczegółowo

Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych

Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych Karta Informacyjna Wydanie 08/2012 Nr identyfikacyjny 01 08 03 04 005 0 000040 Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych Opis produktu Zastosowanie jest bezbarwnym

Bardziej szczegółowo

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Spis treści Wstęp... 1 Zakres instrukcji... 1 Usługi edukacyjne... 2 Opis... 3 Dane techniczne... 4 Instalacja... 4 Obsługa...

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI. Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 12944

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI. Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 12944 JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 944 Wstęp Niniejsze opracowanie jest przewodnikiem ułatwiającym wybór malarskiego

Bardziej szczegółowo

WAŻNY. każdy krok. Obecnie jako podłoże pod posadzkę R EMONTY

WAŻNY. każdy krok. Obecnie jako podłoże pod posadzkę R EMONTY WAŻNY każdy krok Zakres prac związanych z remontem podłogi spoczywającej bezpośrednio na gruncie może obejmować wymianę jedynie wierzchniej jej warstwy, czyli posadzki. Często jednak trzeba wyremontować

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Perfekcyjne przygotowanie podłoża podstawą idealnej powierzchni.

Perfekcyjne przygotowanie podłoża podstawą idealnej powierzchni. Perfekcyjne przygotowanie podłoża podstawą idealnej powierzchni. Spis treści. Rozpoznanie i ocena podłoża 4 Urządzenia i narzędzia 6 Materiały do szlifowania 8 Usuwanie rdzy 10 Wskazówki ułatwiające zakup

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo