I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU"

Transkrypt

1 CONCEPT STONE WSZYSTKIE KOMPONENTY: WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OPISEM JEST NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA, PRZYGOTOWANIA ORAZ NAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW. I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU OPIS PRODUKTU: Okapnik CONCEPT STONE DRIP CAP jest specjalnie zaprojektowany do wykończenia krawędzi balkonów z drenażowymi okładzinami żywiczno-kamiennymi. Wykonany z aluminium pokrytego powłoką poliestrową. Posiada specjalnie zaprojektowane otwory odwadniające. Drenażowa warstwa żywiczno-kamienna przepuszcza wodę, która następnie spływa po warstwie hydroizolacji i poprzez otwory w profilu okapnika jest odprowadzana na zewnątrz. Więcej informacji na OKAPNIK CONCEPT STONE DRIP CAP WYMIARY PROFILU OKAPNIKA CONCEPT STONE DRIP CAP Strona 1 z 12

2 DOSTĘPNE NAROŻNIKI OKAPNIKA CONCEPT STONE DRIP CAP ŁĄCZNIK DYLATACYJNY OKAPNIKA CONCEPT STONE DRIP CAP DOSTĘPNE KOLORY: okapniki i akcesoria CONCEPT STONE DRIP CAP są dostępne w trzech kolorach: RAL 7037, RAL 7024 oraz RAL 8019 RAL 7037 RAL 7024 RAL 8019 RODZAJ PODŁOŻA: Podkłady cementowe, inne podłoża posiadające odpowiednią sztywność i nośność. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Przeznaczone do wykończenia powierzchnie balkonu lub tarasu (zarówno stare jak i nowe) muszą być mocne, suche i nośne oraz posiadać niewielką szorstkość. Podkłady cementowe powinny być równe, związane, wysezonowane z właściwie wykonanymi dylatacjami. Ponadto muszą być wolne od osadów zaczynu cementowego, luźnych i zmurszałych części oraz od substancji działających dylatująco, jak np. olej, smar, wtarta guma, resztki powłok malarskich, wcześniejszych izolacji wilgotnościowych, itp. Niezbędne jest przygotowanie podłoża za pomocą obróbki granulatem lub śrutowania, strumienia wody pod wysokim lub bardzo wysokim ciśnieniem, frezowania lub obróbki ściernej (wraz z niezbędną każdorazowo obróbką wykańczającą). Po przygotowaniu wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić co najmniej 1,5 N/mm2. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 3%. Strona 2 z 12

3 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA: W trakcie wykonywania prac stosować rękawice ochronne oraz okulary ochronne. Stosować się do wytycznych BHP dla tego rodzaju prac. WARUNKI WYKONANIA: W SYSTEMIE CONCEPT STONE okapniki są stabilizowane na podłożu przy wykorzystaniu żywicy podkładowej CONCEPT STONE BASE. Warunki wykonania tego połączenia muszą odpowiadać warunkom nakładania tej żywicy patrz CONCEPT STONE BASE WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA. W sytuacji, gdy wykonawca zdecyduje się na użycie innych materiałów izolacyjnych lub montażowych niż zalecane w SYSTEMIE CONCEPT STONE, wówczas prace montażowe profili okapników należy wykonywać w warunkach odpowiednich dla zabudowy materiałów izolacyjnych i montażowych, takich jak zaprawa lub żywica uszczelniająca, łączniki mechaniczne lub chemiczne, inne materiały, zgodnie z kartami technologicznymi użytych materiałów. ZALECENIA OGÓLNO EKSPLOATACYJNE: Mycie profili należy przeprowadzać przynajmniej dwa razy do roku. Do mycia należy używać czystą wodę i tkaninę, nie rysującą powierzchnię. Nie wolno stosować mocno kwaśnych lub mocno alkaicznych środków czystości, jak również środków powierzchniowo czynnych mogących reagować z aluminium. Nie wolno stosować organicznych rozpuszczalników zawierających estry, ketony, alkohole, związki aromatyczne, estry glikoli, węglowodory chlorowane, itp. Po każdym myciu powierzchnia powinna być natychmiast spłukana czystą, zimną wodą. Nie wolno stosować soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia w pobliżu profili. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE: Transportować w oryginalnych opakowaniach kartonowych w pozycji poziomej, zabezpieczając przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przechowywać w pomieszczeniach chroniących przed zabrudzeniami, odkształceniem i zarysowaniem, w kartonach warstwowo, maksymalnie w 10 warstwach. II. CONCEPT STONE TAPE - WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA OPIS PRODUKTU: Taśma wzmacniająca CONCEPT STONE TAPE jest to folia hydroizolacyjna wykonana na bazie kauczuku EPDM w postaci dwustronnie moletowanej taśmy o grubości 1mm i szerokości 10 cm w kolorze czarnym. Taśma ma znakomite właściwości techniczne: wytrzymałość na rozciąganie 9,6 10,3 MPa, Wydłużenie przy zerwaniu %. Taśma CONCEPT STONE TAPE PLUS ma wzdłuż jednej krawędzi naniesiony pasek kleju butylowego. Więcej informacji na Strona 3 z 12

4 ZAKRES ZASTOSOWANIA: Taśma dylatacyjna CONCEPT STONE TAPE znajduje zastosowanie w budownictwie jako izolacja wilgotnościowa. Stosuje się ją w miejscu styku materiałów, które charakteryzują się różnymi współczynnikami rozszerzalności termicznej, np. na połączeniu okapników z płytą balkonu, stolarki z płytą balkonu lub ściany z płytą balkonu. Taśma zapobiega powstawaniu nieszczelności w wyniku działania obciążeń termicznych. Służy również do wzmacniania dylatacji lub naprawy drobnych pęknięć. Taśma CONCEPT STONE TAPE PLUS jest stosowana do uszczelnienia połączenia ościeżnicy drzwi balkonowych z płytą balkonu. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA: W trakcie wykonywania prac stosować rękawice ochronne oraz okulary ochronne. Stosować się do wytycznych BHP dla tego rodzaju prac. WARUNKI WYKONANIA: W SYSTEMIE CONCEPT STONE taśmy wzmacniające są wklejane przy wykorzystaniu żywicy CONCEPT STONE BASE. Warunki wykonania tego połączenia muszą odpowiadać warunkom nakładania tej żywicy patrz CONCEPT STONE BASE - WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA. OPAKOWANIE: Taśmy CONCEPT STONE TAPE są dostarczane w rolkach o długości 20 mb dla odbiorcy hurtowego i docięte na wymaganą długość dla klienta detalicznego. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE: Podczas transportu i przechowywania należy nie dopuścić do mechanicznych uszkodzeń taśmy, które mogą osłabić jej szczelność i wytrzymałość. III. CONCEPT STONE BASE - WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA OPIS PRODUKTU: Żywica podkładowa CONCEPT STONE BASE to bezrozpuszczalnikowy (total solid), niepigmentowany dwuskładnikowy grunt podkładowy o niskiej lepkości na bazie płynnej żywicy epoksydowej z formułą utwardzacza aminowego do młodego betonu oraz do zastosowań w warunkach podwyższonej wilgotności szczątkowej (podłoża na spoiwie cementowym). Produkt jest bezbarwny i przeźroczysty. Więcej informacji na Kruszywo adhezyjne CONCEPT STONE SAND jest to suszone ogniowo kruszywo kwarcowe o frakcji uziarnienia 0,3 0,8 mm. Służy ono do zasypania powierzchni gruntu w celu poprawy przyczepności następnej warstwy, którą jest hydroizolacja CONCEPT STONE GUM. Jest on dostarczany w komplecie z żywicą CONCEPT STONE BASE. ZAKRES ZASTOSOWANIA: Żywica CONCEPT STONE BASE w SYTEMIE CONCEPT STONE jest przeznaczona jako podkład pod powłokę hydroizolacyjną CONCEPT STONE GUM na podłożach betonowych. Jest ona również stosowana przy osadzaniu okapników CONCEPT STONE DRIP CAP oraz do wklejania taśm wzmacniających CONCEPT STONE TAPE. Strona 4 z 12

5 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA: Po stwardnieniu produkt CONCEPT STONE BASE nie stwarza zagrożenia dla zdrowia. Podczas stosowania produktu należy przestrzegać następujących środków ostrożności: unikać wdychania par oraz kontaktu ze skórą. Korzystać z rękawic ochronnych oraz okularów ochronnych. Podczas pracy z produktem nie spożywać posiłków, nie palić tytoniu oraz nie zbliżać się z otwartym ogniem! Należy przestrzegać przepisów branżowych oraz wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz chorób zawodowych związanych ze stosowaniem dwuskładnikowych żywic syntetycznych. Więcej informacji w KARCIE CHARAKTERYSTYKI na RODZAJ PODŁOŻA: Podkłady cementowe i betonowe oraz inne podłoża posiadające odpowiednią sztywność i nośność. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Przeznaczone do powlekania powierzchnie (zarówno stare jak i nowe) muszą być mocne, suche i nośne oraz posiadać niewielką szorstkość. Ponadto muszą być wolne od osadów zaczynu cementowego, luźnych i zmurszałych części oraz od substancji działających dylatująco, jak np. olej, smar, wtarta guma, resztki powłok malarskich, wcześniejszych izolacji wilgotnościowych, itp. Niezbędne jest przygotowanie podłoża za pomocą obróbki granulatem lub śrutowania, strumienia wody pod wysokim lub bardzo wysokim ciśnieniem, frezowania lub obróbki ściernej (wraz z niezbędną każdorazowo obróbką wykańczającą). Po przygotowaniu wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić co najmniej 1,5 N/mm2. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 3%. WARUNKI NAKŁADANIA 1. Temperatura powierzchni balkonu oraz temperatura powietrza powinna wynosić w przedziale minimalnie 8 o C i maksymalnie 30 o C. Aby zapewnić całkowite stwardnienie żywicy CONCEPT STONE BASE średnia temperatura podłoża nie może być niższa niż 8 o C przez cały okres twardnienia (patrz tabela w pkt.10) 2. Nakładanie nie może być wykonywane podczas opadów deszczu. Również przez około 24 godziny po nałożeniu należy chronić powierzchnię przed kontaktem z wodą. Kontakt powierzchni powłoki gruntowej z wodą przed upływem podanego wyżej czasu może doprowadzić do powstania białego nalotu, co może znacznie pogorszyć przyczepność kolejnych powłok. W razie powstania nalotu musi on zostać usunięty. Należy przygotować odpowiednie materiały np. brezent, folię lub inne, które w razie potrzeby zabezpieczą powierzchnię przez dostępem wody. 3. Temperatura składników podczas mieszania winna wynosić o C 4. Maksymalna dopuszczalna względna wilgotność powietrza podczas nakładania: przy temperaturze powietrza 8 o C 75%, przy temperaturze powietrza powyżej 23 o C 85%. 5. Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić co najmniej 1,5 N/mm 2 6. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 3%. 7. Orientacyjny czas użycia wymieszanej substancji przy pojemniku 25 kilogramowym: Temperatura powietrza w o C Przy 12 o C Przy 23 o C Przy 30 o C Orientacyjny czas użycia w minutach 50 minut 20 minut 10 minut Strona 5 z 12

6 UWAGA PRAKTYCZNA!!! Im wyższa temperatura, tym czas użycia zasadniczo się skraca. Przy mniejszych opakowaniach czas zużycia jest jeszcze krótszy, dlatego należy brać to pod uwagę i odpowiednio przygotowywać sobie pracę, aby nie tracić materiału na skutek jego stwardnienia w pojemniku. Właśnie z tego powodu dystrybucja CONCEPT STONE BASE odbywa się w małych opakowaniach, co umożliwia spokojne i wygodne nakładanie produktu. UWAGA BHP!!! Jeżeli wymieszana substancja zbyt długo pozostanie w pojemniku nastąpi reakcja wiązania w całej objętości. Towarzyszy temu intensywne wydzielanie oparów (wygląda to tak, jakby z pojemnika wydobywał się dym) oraz wydzielanie większej ilości ciepła. Należy wówczas niezwłocznie oddalić się na bezpieczną odległość, aby nie wdychać wydzielających się oparów. Materiał, który zaczyna dymić nie nadaje się do użycia. Należy poczekać, aż reakcja przebiegnie do końca i ustanie intensywne wydzielanie się oparów. 8. Grunt należy nakładać przy stałych lub też spadających temperaturach, aby zminimalizować ryzyko powstawania pęcherzy w wyniku ogrzewania się powietrza zamkniętego w niewypełnionych gruntem porach podłoża. 9. Orientacyjny czas, po którym jest możliwe uzyskanie stanu utwardzenia, który umożliwia chodzenie po warstwie powłoki i prowadzenie dalszych prac. Temperatura Przy 8 o C Przy 23 o C Przy 30 o C Orientacyjny czas wchodzenia minimum 30 godzin maksimum 4 dni minimum 7 godzin maksimum 2 dni minimum 3 godziny maksimum 1 dzień Po upływie minimalnego czasu wchodzenia przy danej temperaturze należy upewnić się, czy powierzchnia jest twarda i nie lepi się jeżeli tak, wówczas można prowadzić dalsze prace. 10. Orientacyjny czas pełnego stwardnienia Temperatura Orientacyjny czas pełnego stwardnienia Przy 8 o C 8 dni Przy 23 o C 5 dni Przy 30 o C 3 dni Do upływu czasu pełnego stwardnienia zalecane jest, żeby balkon nie był użytkowany. ZALECENIA OGÓLNO EKSPLOATACYJNE: CONCEPT STONE BASE nie jest odporny w dłuższym okresie na działanie promieniowania UV, dlatego należy jak najszybciej przykryć go kolejnymi warstwami technologicznymi, bądź w inny sposób zasłonić i chronić przed działaniem UV. Strona 6 z 12

7 ZUŻYCIE: Zużycie CONCEPT STONE BASE kształtuje się w przedziale pomiędzy 0,3 i 0,5 kg/m 2, w zależności od chłonności oraz porowatości podłoża. W przypadku silnie porowatych podłoży zaleca się naniesienie dodatkowej powłoki gruntowej w drugiej czynności roboczej w ilości od 0,2 do 0,4 kg/m 2. Zwiększa to ochronę przed wilgocią podsiąkającą. Przedstawione ilości zużycia są wartościami orientacyjnymi. W przypadku podłoży bardzo porowatych oraz chropowatych mogą one być wyższe. OPAKOWANIE: CONCEPT STONE BASE jest żywicą dwuskładnikową. Oba składniki są dostarczane w osobnych pojemnikach z zachowaniem prawidłowo dobranych proporcji składnika A (żywica) i składnika B (utwardzacz). Pojemnik z żywicą jest opisany CONCEPT STONE BASE SKŁADNIK A i jest dostarczany w metalowej puszce o pojemności 1 litra. Pojemnik z utwardzaczem jest opisany CONCEPT STONE BASE SKŁADNIK B i jest dostarczany w metalowej puszce o pojemności 0,25 litra. Litery na obu puszkach są w kolorze zielonym. CONCEPT STONE BASE jest dostarczany w zestawie o łącznej objętości obu składników 0,89 litra taką objętość będzie mieć substancja po wymieszaniu. Przybliżona wydajność to około 2,5m 2 przy założeniu, że powierzchnia jest relatywnie mało chropowata i porowata. Przed zmieszaniem składników zawsze należy się upewnić, że opis na pojemnikach jest w tym samym, zielonym kolorze. Do każdego kompletu żywicy podkładowej CONCEPT STONE BASE jest dodawane kruszywo adhezyjne CONCEPT STONE SAND (jest wliczone w cenę podkładu). Jest ono pakowane w 2 litrowe wiaderko z PCV i jego ilość wystarcza na obsypanie około 2,5 m2 powierzchni gruntu. Opis na pojemniku jest w kolorze zielonym. PRZYGOTOWANIE MIESZANKI: Temperatura obydwu składników podczas mieszania powinna wynosić o C. Najpierw należy całą zawartość pojemnika A (żywica) przelać do wcześniej przygotowanego pojemnika zarobowego (pojemnik może być z pcw lub z metalu o pojemności co najmniej 2 litry, musi być czysty). Należy przy tym zwrócić uwagę, by opakowanie składnika A zostało całkowicie opróżnione. Należy do tego celu użyć wąskiej szpachelki, którą oskrobujemy ścianki i dno pojemnika. W drugiej kolejności dolewamy pełną zawartość pojemnika B (utwardzacz). Podobnie należy zadbać o całkowite opróżnienie pojemnika przy użyciu szpachelki. W celu osiągnięcia jednolitej konsystencji oraz intensywnego przemieszania należy bardzo dokładnie wymieszać oba składniki przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego z prędkością około 300 obrotów/minutę przez około 3 minuty. Należy zadbać o dokładne wymieszanie materiału także przy ściankach oraz dnie pojemnika. W tym celu szpachelką należy oskrobać ścianki i dno pojemnika i ponownie mieszać około 2 minuty. Podczas mieszania mieszadło musi być zanurzone w materiale, aby zapobiec powstawaniu pęcherzy powietrza. Nie należy mieszać ręcznie!!! WARUNKI PRZECHOWYWANIA: Dobrze zamknięte oryginalne pojemniki przechowywać w miejscu suchym w temperaturze od 15 do 25 o C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia oraz składowania w temperaturach niższych niż 8 o C. Przestrzegać zamieszczonych na opakowaniu wskazówek dotyczących trwałości produktu. Strona 7 z 12

8 IV. CONCEPT STONE GUM - WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA OPIS PRODUKTU: Powłoka hydroizolacyjna CONCEPT STONE GUM jest to nakładana ręcznie, wolna od rozpuszczalników, samopoziomująca, dwuskładnikowa powłoka elastomerowa. Produkt ma kolor szary. Więcej informacji na ZAKRES ZASTOSOWANIA: Powłoka CONCEPT STONE GUM jest używana do różnorodnych zastosowań związanych z zabezpieczeniem wodoszczelnym balkonów i tarasów oraz innych powierzchni wymagających pełnej wodoszczelności. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA: Po stwardnieniu produkt CONCEPT STONE GUM nie stwarza zagrożenia dla zdrowia. Podczas nakładania produktu należy przestrzegać następujących środków ostrożności: unikać wdychania oparów oraz kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu z oczami należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Korzystać z rękawic ochronnych, okularów ochronnych oraz odzieży ochronnej. Podczas pracy z produktem nie spożywać posiłków, nie palić tytoniu oraz nie zbliżać się z otwartym ogniem! Należy przestrzegać przepisów branżowych oraz wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz chorób zawodowych związanych ze stosowaniem poliuretanów i izocyjanianów. Więcej informacji w KARCIE CHARAKTERYSTYKI na RODZAJ PODŁOŻA: Podkłady cementowe i betonowe prawidłowo zagruntowane żywicą CONCEPT STONE BASE. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Przeznaczone do powlekania powierzchnie (zarówno stare jak i nowe) muszą być mocne, suche i nośne oraz posiadać niewielką szorstkość. Ponadto muszą być wolne od osadów zaczynu cementowego, luźnych i zmurszałych części oraz od substancji działających dylatująco, jak np. olej, smar, wtarta guma, resztki powłok malarskich, wcześniejszych izolacji wilgotnościowych, itp. Niezbędne jest przygotowanie podłoża za pomocą obróbki granulatem lub śrutowania, strumienia wody pod wysokim lub bardzo wysokim ciśnieniem, frezowania lub obróbki ściernej (wraz z niezbędną każdorazowo obróbką wykańczającą). Po przygotowaniu wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić co najmniej 1,5 N/mm2. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 3%. Następnie podłoże musi być prawidłowo zagruntowane żywicą CONCEPT STONE BASE i w celu zwiększenia przyczepności obsypane kruszywem adhezyjnym CONCEPT STONE SAND. WARUNKI NAKŁADANIA 1. Temperatura powierzchni balkonu oraz temperatura powietrza powinna wynosić w przedziale minimalnie 5 o C i maksymalnie 30 o C. Aby zapewnić całkowite stwardnienie powłoki CONCEPT STONE BASE średnia temperatura podłoża nie może być niższa niż 5 o C przez cały okres twardnienia (patrz tabela w pkt.8) 2. Nakładanie nie może być wykonywane podczas opadów deszczu. Również przez około 24 godziny po nałożeniu należy chronić powierzchnię przed kontaktem z wodą. Należy przygotować odpowiednie materiały np. brezent, folię lub inne, które w razie potrzeby zabezpieczą powierzchnię przez dostępem wody. 3. Temperatura składników podczas mieszania winna wynosić 25 o C 4. Maksymalna dopuszczalna względna wilgotność powietrza podczas nakładania to maksymalnie 90%. 5. Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić co najmniej 1,5 N/mm 2 Strona 8 z 12

9 6. Orientacyjny czas użycia wymieszanej substancji: Temperatura powietrza w o C Przy 10 o C Przy 20 o C Przy 30 o C Orientacyjny czas użycia w minutach 35 minut 25 minut 15 minut UWAGA PRAKTYCZNA!!! Im wyższa temperatura tym czas użycia zasadniczo się skraca, dlatego należy brać to pod uwagę i odpowiednio przygotowywać sobie pracę, aby nie tracić materiału na skutek jego stwardnienia w pojemniku. Właśnie z tego powodu dystrybucja CONCEPT STONE GUM odbywa się w małych opakowaniach, co umożliwia spokojne i wygodne nakładanie produktu. 7. Orientacyjny czas, po którym jest możliwe uzyskanie stanu utwardzenia, który umożliwia chodzenie po warstwie powłoki i prowadzenie dalszych prac. Temperatura Przy 10 o C Przy 20 o C Orientacyjny czas wchodzenia minimum 8 godzin maksimum 2 dni minimum 5 godzin maksimum 1 dzień Po upływie minimalnego czasu wchodzenia przy danej temperaturze należy upewnić się, czy powierzchnia jest twarda i nie lepi się jeżeli tak, wówczas można prowadzić dalsze prace. 8. Orientacyjny czas pełnego stwardnienia Temperatura Orientacyjny czas pełnego stwardnienia Przy 10 o C 5 dni Przy 20 o C 4 dni Do upływu czasu pełnego stwardnienia zalecane jest, żeby balkon nie był użytkowany. ZALECENIA OGÓLNO EKSPLOATACYJNE: Powłoka CONCEPT STONE GUM nie jest odporna na działanie promieniowania UV, dlatego należy jak najszybciej przykryć ją kolejnymi warstwami technologicznymi, bądź w inny sposób zasłonić i chronić przed działaniem UV. ZUŻYCIE: Zużycie CONCEPT STONE GUM wynosi około 1,35 kg/m 2 przy powłoce o grubości 1mm. Jest ono w dużym stopniu uzależnione od gładkości powierzchni. OPAKOWANIE: CONCEPT STONE GUM jest elastomerem dwuskładnikowym. Oba składniki są dostarczane w osobnych pojemnikach z zachowaniem prawidłowo dobranych proporcji części A i części B. Pojemnik z częścią A jest opisany CONCEPT STONE GUM SKŁADNIK A i jest dostarczany w metalowej puszce o pojemności 0,25 litra. Natomiast pojemnik z częścią B jest opisany CONCEPT STONE GUM SKŁADNIK B i jest dostarczany w metalowej puszce o pojemności 1 litra. Litery na obu pojemniki są w kolorze niebieskim. CONCEPT STONE GUM jest dostarczany w zestawie o łącznej objętości obu składników 1,13 litra taką objętość będzie mieć substancja po wymieszaniu. Przybliżona wydajność to około 1 m 2. Przed zmieszaniem składników zawsze należy się upewnić, że opis na pojemnikach jest w tym samym kolorze. Strona 9 z 12

10 PRZYGOTOWANIE MIESZANKI: Temperatura składników podczas mieszania winna wynosić 25 o C. Najpierw należy całą zawartość pojemnika A przelać do wcześniej przygotowanego pojemnika zarobowego (pojemnik może być z pcw lub z metalu o pojemności co najmniej 2 litry, musi być czysty). Należy przy tym zwrócić uwagę, by opakowanie składnika A zostało całkowicie opróżnione. Należy do tego celu użyć wąskiej szpachelki, którą oskrobujemy ścianki i dno pojemnika. W drugiej kolejności dolewamy pełną zawartość pojemnika B. Podobnie należy zadbać o całkowite opróżnienie pojemnika przy użyciu szpachelki. W celu osiągnięcia jednolitej konsystencji oraz intensywnego przemieszania należy bardzo dokładnie wymieszać oba składniki przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego z prędkością około 300 obrotów/minutę przez około 3 minuty. Należy zadbać o dokładne wymieszanie materiału także przy ściankach oraz dnie pojemnika. W tym celu szpachelką należy oskrobać ścianki i dno pojemnika i ponownie mieszać około 2 minuty. Podczas mieszania mieszadło musi być zanurzone w materiale, aby zapobiec powstawaniu pęcherzy powietrza. Nie należy mieszać ręcznie!!! WARUNKI PRZECHOWYWANIA: Dobrze zamknięte oryginalne pojemniki przechowywać w miejscu suchym w temperaturze od 15 do 25 o C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia oraz składowania w temperaturach niższych niż 8 o C. Przestrzegać zamieszczonych na opakowaniu wskazówek dotyczących trwałości produktu. V. CONCEPT STONE TOP - WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA OPIS PRODUKTU: Okładzina żywiczno-kamienna CONCEPT STONE TOP jest to warstwa wykończeniowa, która składa się z odpowiednio przygotowanego kruszywa kamiennego oraz poliuretanowego, bezbarwnego kleju CONCEPT STONE RESIN GLUE. Proporcje kleju i kamienia są tak dobrane, żeby po związaniu warstwa przepuszczała wodę. Więcej informacji na ZAKRES ZASTOSOWANIA: Okładzina CONCEPT STONE TOP jest stosowana jako dekoracyjna warstwa wykończeniowa dla balkonów, tarasów, schodów i innych powierzchni. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA: Po stwardnieniu produkt CONCEPT STONE TOP nie stwarza zagrożenia dla zdrowia. Podczas stosowania produktu należy przestrzegać następujących środków ostrożności: unikać wdychania oparów oraz kontaktu ze skórą i oczami. Może powodować reakcję alergiczną skóry. W przypadku kontaktu z oczami należy ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Jeżeli ktoś nosi soczewki należy je wyjąc. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Korzystać z rękawic ochronnych, okularów ochronnych oraz odzieży ochronnej. Podczas pracy z produktem nie spożywać posiłków, nie palić tytoniu oraz nie zbliżać się z otwartym ogniem! Należy przestrzegać przepisów branżowych oraz wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz chorób zawodowych związanych ze stosowaniem poliuretanów. Więcej informacji w KARCIE CHARAKTERYSTYKI na RODZAJ PODŁOŻA: Ponieważ okładzina CONCEPT STONE TOP przepuszcza wodę, dlatego w przypadku balkonów, tarasów lub schodów powinna być nakładana na hydroizolację CONCEPT STONE GUM. W przypadku innych hydroizolacji należy upewnić się, że zastosowana powłoka zapewnia w 100% wodoszczelność. Strona 10 z 12

11 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powłoka CONCEPT STONE TOP stosowana jako wykończenie balkonów lub tarasów może być nakładana tylko na w 100% skuteczną powłokę wodoszczelną, ponieważ przepuszcza wodę, która musi zostać odprowadzona przez hydroizolację. Zaleca się stosowanie prawidłowo naniesionej hydroizolacji CONCEPT STONE GUM. Powierzchnia powłoki CONCEPT STONE GUM powinna być ciągła, nieuszkodzona, równa, czysta i sucha. WARUNKI NAKŁADANIA 1. Temperatura powierzchni balkonu oraz temperatura powietrza powinna wynosić w przedziale minimalnie +7 o C i maksymalnie 30 o C. Aby zapewnić całkowite stwardnienie warstwy CONCEPT STONE TOP średnia temperatura podłoża nie może być niższa niż 7 o C przez cały okres twardnienia czyli 48 godzin od nałożenia. 2. Nakładanie nie może być wykonywane podczas opadów deszczu. Również przez co najmniej 24 godziny po nałożeniu należy chronić powierzchnię przed kontaktem z wodą. Należy przygotować odpowiednie materiały np. brezent, folię lub inne, które w razie potrzeby zabezpieczą powierzchnię przez dostępem wody. 3. Temperatura kleju i kruszywa podczas mieszania winna wynosić około 25 o C 4. Dopuszczalna względna wilgotność powietrza podczas aplikacji to maksymalnie 75%. 5. Orientacyjny czas użycia przygotowanej mieszanki to około 2 godziny. Im wyższa temperatura tym czas użycia zasadniczo się skraca, dlatego należy brać to pod uwagę i odpowiednio przygotowywać sobie pracę, aby nie tracić materiału na skutek jego stwardnienia w pojemniku. Właśnie z tego powodu dystrybucja CONCEPT STONE TOP odbywa się w małych opakowaniach, co umożliwia spokojne i wygodne nakładanie produktu. 6. Orientacyjny czas, po którym jest możliwe uzyskanie stanu utwardzenia, który umożliwia chodzenie po warstwie powłoki to minimum 12 godzin. Po upływie minimalnego czasu wchodzenia należy upewnić się, czy powierzchnia jest twarda i nie lepi się jeżeli tak, wówczas można prowadzić dalsze prace. 7. Orientacyjny czas pełnego stwardnienia to minimum 48 godzin. Do upływu czasu pełnego stwardnienia zalecane jest, żeby balkon nie był użytkowany. ZALECENIA OGÓLNO EKSPLOATACYJNE: Okładzina CONCEPT STONE GUM powinna być myta co najmniej 2 razy do roku wodą pod ciśnieniem. Nie stosować do mycia żadnych substancji chemicznych. Unikać nanoszenia na butach lub nawiania przez wiatr pyłu, ziemi, drobnego piasku bądź innych drobnych cząsteczek, które mogą zatykać pory okładziny. Gdy jest sucho zalecane jest odkurzanie okładziny w celu usunięcia drobnych zanieczyszczeń. ZUŻYCIE: Zużycie CONCEPT STONE TOP jest uzależnione od kilku czynników, takich jak frakcja, rodzaj i kształt użytego kruszywa, gładkość powierzchni, umiejętności wykonawcy oraz przede wszystkim od grubości nakładanej warstwy. Przy grubości warstwy 0,7cm zalecanej na balkony i tarasy, zużycie wynosi od 10,5 do 14 kg mieszaniny/m 2 powierzchni. OPAKOWANIE: CONCEPT STONE TOP składa się z kruszywa oraz kleju poliuretanowego CONCEPT STONE RESIN GLUE. Kruszywo jest dostarczane w wiaderkach PCV o pojemności 10 litrów. Wiaderko jest opisane CONCEPT STONE TOP. Litery są w kolorze czerwonym. Na wieczku wiaderka jest osobna naklejka opisująca kolor i frakcję kamienia. Wielkość wiaderka jest tak dobrana, aby umożliwić wymieszanie w nim składników. Wewnątrz wiaderka znajduje się również metalowa puszka z klejem o pojemności 0,5 litra, którego ilość jest dobrana dokładnie do porcji kruszywa, uwzględniając jego frakcję i budowę. Pojemnik z klejem jest opisany CONCEPT STONE RESIN GLUE, a litery mają kolor czerwony. Pojedyncze opakowanie powinno wystarczyć na wykonanie Strona 11 z 12

12 około 1,1 m 2 warstwy o grubości 0,7 cm, przy czym wydajność jest mocno uzależniona od kilku czynników, takich jak frakcja, rodzaj i kształt użytego kruszywa, gładkość powierzchni i umiejętności wykonawcy Przed zmieszaniem składników zawsze należy się upewnić, że opis na pojemnikach jest w tym samym kolorze. PRZYGOTOWANIE MIESZANKI: Temperatura kleju i kruszywa podczas mieszania winna wynosić około 25 o C. Należy upewnić się, że kruszywo w pojemniku jest suche. Całą zawartość pojemnika CONCEPT STONE RESIN GLUE wlewamy do wiaderka z kruszywem. Należy przy tym zwrócić uwagę, by opakowanie z klejem zostało całkowicie opróżnione. Należy do tego celu użyć wąskiej szpachelki, którą oskrobujemy ścianki i dno pojemnika. Dobre wymieszanie kruszywa z klejem jest kluczowe dla dobrego wykonania nawierzchni. W celu osiągnięcia jednolitej konsystencji oraz intensywnego przemieszania należy bardzo dokładnie wymieszać oba składniki przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego z prędkością około 300 obrotów/minutę przez około 5 minut. Należy zadbać o dokładne wymieszanie materiału także przy ściankach oraz dnie pojemnika. W tym celu szpachelką należy oskrobać ścianki i dno pojemnika i ponownie mieszać około 3 minuty. Nie należy mieszać ręcznie!!! UWAGA!!! Ponieważ kruszywo kamienne jest naturalne i niebarwione, dlatego należy liczyć się z możliwością wystąpienia pewnych różnic w kolorystyce kruszywa w różnych partiach materiału. Jest to oczywista konsekwencja stosowania kruszywa naturalnego, które nie jest w 100% powtarzalne i jednorodne. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. WARUNKI PRZECHOWYWANIA: Dobrze zamknięte oryginalne pojemniki przechowywać w miejscu suchym w temperaturze minimum 5 o C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Przestrzegać zamieszczonych na opakowaniu wskazówek dotyczących trwałości produktu. VI. UWAGI KOŃCOWE 1. Powyższe informacje dotyczą jedynie ogólnych warunków zastosowania naszych produktów i nie zastępują projektu technicznego. W przypadku użycia w innych warunkach, wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy nasze produkty są właściwe do zastosowania w tych warunkach. 2. Chociaż wszelkie zawarte tu informacje są zgodne z prawdą, dokładne i wynikające z naszej najlepszej wiedzy i doświadczenia, nie udzielamy ani nie implikujemy żadnej gwarancji na zalecenia poczynione przez nas, naszych przedstawicieli handlowych lub dystrybutorów, gdyż warunki użytkowania naszych produktów oraz kompetencje wszelkich kładących je robotników pozostają poza naszą kontrolą. 3. Ponieważ wszystkie informacje techniczne dotyczące produktów 4ECO LINE są na bieżąco aktualizowane, użytkownik odpowiedzialny jest za korzystanie z najbardziej aktualnej dokumentacji, która jest umieszczona na 4. Zaleca się stosowanie do współpracy z produktami firmy 4ECO LINE materiałów i narzędzi dobrej jakości, renomowanych i sprawdzonych producentów. 5. Odpowiedzialność 4ECO LINE Sp. z o.o. co do zakresu i rodzaju podanych informacji może dotyczyć jedynie roszczeń w przypadku rażącego zawinienia (działania umyślnego lub niedbalstwa). 6. Zaleca się wykonywanie dwa razy do roku przeglądów technicznych balkonów i tarasów, celem sprawdzenia stanu technicznego poszczególnych elementów. W razie ujawnienia usterek, należy je szybko usunąć. Strona 12 z 12

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

Mieszanka twardych kruszyw i cementu do wykonywania posadzek przemysłowych

Mieszanka twardych kruszyw i cementu do wykonywania posadzek przemysłowych Karta Informacyjna Wydanie 09/10/2013 Numer identyfikacyjny 01 08 03 04 001 0 000040 Mieszanka twardych kruszyw i cementu do wykonywania posadzek przemysłowych Construction Opis produktu Zastosowanie Właściwości

Bardziej szczegółowo

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB)

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB) WŁAŚCIWOŚCI weber.tec Superflex 10 elastyczny, mostkuje rysy o wysokiej zawartości części stałych - 90% przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników dobra przyczepność do podłoża odporny na

Bardziej szczegółowo

System mocowania paneli dla fasad wentylowanych. Jednoskładnikowy klej do zestawu SikaTack -Panel

System mocowania paneli dla fasad wentylowanych. Jednoskładnikowy klej do zestawu SikaTack -Panel Karta Informacyjna Wydanie 20/12/2012 Numer identyfikacyjny 01 01 01 15 001 9 System System mocowania paneli dla fasad wentylowanych Construction pis systemu Zastosowanie Właściwości Badania Zestaw materiałów

Bardziej szczegółowo

Interzinc 12 Nieorganiczny krzemian wysokocynkowy

Interzinc 12 Nieorganiczny krzemian wysokocynkowy OPIS PRODUKTU Dwuskładnikowy rozpuszczalnikowy nieorganiczny grunt etylokrzemianowy z dużą zawartością cynku. Spełnia wymagania SSPC Paint 20 odnośnie składu i własności. ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA Jako

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 NR 1 - STYCZEŃ 2013 magazyn informacyjny www.kreisel.pl 20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 www.kreisel.pl KATEGORIE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI. Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 12944

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI. Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 12944 JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 944 Wstęp Niniejsze opracowanie jest przewodnikiem ułatwiającym wybór malarskiego

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ NA BAZIE HYBRYDOWYCH ŻYWIC POLIMOCZNIKOWYCH DO NAKŁADANIA NATRYSKIEM NA DACHACH NIEPODDAWANYCH OBCIĄŻENIOM

SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ NA BAZIE HYBRYDOWYCH ŻYWIC POLIMOCZNIKOWYCH DO NAKŁADANIA NATRYSKIEM NA DACHACH NIEPODDAWANYCH OBCIĄŻENIOM Purtop System Roof SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ NA BAZIE HYBRYDOWYCH ŻYWIC POLIMOCZNIKOWYCH DO NAKŁADANIA NATRYSKIEM NA DACHACH NIEPODDAWANYCH OBCIĄŻENIOM PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Purtop 600

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową Instrukcja użytkowania mierników CCM Określenie zawartości wody metodą karbidową Oznaczanie zawartości wilgoci Szybko. Prosto. Niezawodnie. www.radtke-messtechnik.com KODY QR DO NASZEGO WIDEO SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych

Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych Karta Informacyjna Wydanie 08/2012 Nr identyfikacyjny 01 08 03 04 005 0 000040 Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych Opis produktu Zastosowanie jest bezbarwnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6 Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Zastosowanie: Producent: Wydział udzielający informacji: Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierza polskie budownictwo?

Dokąd zmierza polskie budownictwo? CEMENT magazyn dla klientów Lafarge Cement nr 5 / 2008 Dokąd zmierza polskie budownictwo? Zrób to z Lafarge Stropy i wylewki Jak działa cementownia? Od redakcji Spis treści 3. Cementujemy więzi - Wysoce

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

OKRĄGŁY BASEN STELAŻOWY MODELE 305 732 CM

OKRĄGŁY BASEN STELAŻOWY MODELE 305 732 CM WAZNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zanim zaczniesz montaż i użytkowanie basenu. OKRĄGŁY BASEN STELAŻOWY MODELE 305 732 CM INSTRUKCJA OBSŁUGI Firma INTEX

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Podczas produkcji kompozytów, wszystkie komponenty powinny być stosowane prawidłowo by uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko oraz ludzkie zdrowie.

Podczas produkcji kompozytów, wszystkie komponenty powinny być stosowane prawidłowo by uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko oraz ludzkie zdrowie. Podczas produkcji kompozytów, wszystkie komponenty powinny być stosowane prawidłowo by uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko oraz ludzkie zdrowie. Najważniejszym monomerem nienasyconych żywic poliestrowych

Bardziej szczegółowo

Praca na dachach. Health and Safety Executive

Praca na dachach. Health and Safety Executive Health and Safety Executive Praca na dachu może być niebezpieczna. Upadki z wysokości są najczęstszą przyczyną zgonów i poważnych obrażeń w budownictwie, a dekarze stanowią największą, bo 24-procentową,

Bardziej szczegółowo

Perfekcyjne przygotowanie podłoża podstawą idealnej powierzchni.

Perfekcyjne przygotowanie podłoża podstawą idealnej powierzchni. Perfekcyjne przygotowanie podłoża podstawą idealnej powierzchni. Spis treści. Rozpoznanie i ocena podłoża 4 Urządzenia i narzędzia 6 Materiały do szlifowania 8 Usuwanie rdzy 10 Wskazówki ułatwiające zakup

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

TIKKURILA EVERAL MATT [10]

TIKKURILA EVERAL MATT [10] 14.06.2013 r. TIKKURILA EVERAL MATT [10] Emalia alkidowa do drewna i metalu OPIS TIKKURILA EVERAL MATT [10] - Matowa emalia alkidowa przeznaczona do zewnętrznego i wewnętrznego malowania powierzchni i

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.1.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i

Bardziej szczegółowo

Latex Samt 10. Karta informacyjno-techniczna 322. Satynowo-matowa farba lateksowa. 1 klasa odporności na szorowanie na mokro.

Latex Samt 10. Karta informacyjno-techniczna 322. Satynowo-matowa farba lateksowa. 1 klasa odporności na szorowanie na mokro. Karta informacyjno-techniczna 322 Latex Samt 10 Satynowo-matowa farba lateksowa. 1 klasa odporności na szorowanie na mokro. Opis produktu Zastosowanie Właściwości Spoiwo Wielkość opakowań Barwa Do wykonywania

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo