Teoria fal Elliotta. I Wstęp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teoria fal Elliotta. I Wstęp"

Transkrypt

1 Teoria fal Elliotta I Wstęp Analiza fal opiera się w dużej mierze na koncepcji Dowa, która mówi że trend wzrostowy dzieli się na trzy fazy. Ralph Nelson Elliott znacznie jednak ją rozbudował i uzupełnił. W fazie wzrostowej oprócz trzech fal wzrostowych wyróżnił dwie fale korygujące, które biegną w przeciwnym kierunku. Wyróżnił on również fazę spadkową, która stanowi korektę fazy wzrostowej. Faza ta składa się z trzech fal (dwóch spadkowych i jednej wzrostowej). (Rys. 1). 5 3 b a c Rys. 1 Cykl fal Elliotta Analiza fal była pierwotnie przeznaczona do analizy głównych wskaźników rynku akcji, a zwłaszcza średniej przemysłowej Dow Jones. Fundamentem teorii fal są trzy podstawowe elementy: 1. Kształt (formacja fali)- najważniejszy 2. Proporcje- służą do określania zasięgu przyszłego ruchu cen 3. Czas- służy do potwierdzenia formacji fali i proporcji. 1

2 II Fundamenty teorii 1. Kształt: Teoria Elliotta opiera się na założeniu, że rynek akcji podlega powtarzającemu się rytmowi pięciofalowego ruch w górę, po którym następuje trójfalowy spadek. Pełny cykl składa się z ośmiu fal- pięciu wzrostowych i trzech spadkowych. Fale fazy wzrostów oznaczone są numerami od (1) do (5). Fale (1), (3) i (5) (fale impulsu) to fale wznoszące się, natomiast fale (2) i (4) (fale korygujące) biegną w kierunku przeciwnym do trendu wzrostowego i stanowią korektę fal (1) i (3). Kiedy pięciofalowy wzrost dobiega końca, zaczyna się trójfalowa korekta fazy wzrostów. Fale te są oznaczone literami (a), (b) i (c). Poszczególne fale dzielą się na fale niższego stopnia, a te z kolei dzielą się na fale jeszcze niższego stopnia. Wynika z tego, że cały cykl stanowi fragment fali wyższego stopnia. Liczby wskazane przez Elliotta w jego teorii, a mianowicie- 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, nie są przypadkowe. Stanowią one część ciągu liczb Fibonacciego i są matematyczną podstawą teorii Elliotta. Fale mogą się dzielić na trzy lub pięć fal niższego rzędu, co zależy od kierunku fal wyższego stopnia. Na rysunku 2 można zauważyć, że fale (1), (3) i (5) dzielą się na 5 fal. Dzieje się tak, ponieważ są częściami większej fali, (na rysunku oznaczonej liczbą I), która jest falą wznoszącą się. Natomiast fale (2) i (4) dzielą się na 3 fale, ponieważ biegną w kierunku przeciwnym do kierunku fali głównej. Odwrotnie jest dla fal (a), (b) i (c), które składają się na jedną falę korygującą, (oznaczoną na rysunku liczbą II). Każda z fal spadkowych (a) i (b) dzieli się na pięć fal, natomiast fala (b), która biegnie w przeciwnym kierunku do fali głównej, dzieli się tylko na 3 fale niższego stopnia. (I) (5) (3) (b) (1) (4) (a) (c) (II) (2) Rys. 2 Cykl fal Elliota z podziałem na mniejsze cykle. 2

3 Rozróżnienia owych trójek i piątek jest bardzo ważne, gdyż mówi nam, czego należy oczekiwać. Pełny cykl składający się z pięciu fal oznacza za zwyczaj, że ukształtowała się dopiero część fali wyższego stopnia i należy oczekiwać kontynuacji trendu. Ważną zasadą jest to, że korekty nigdy nie składają się z 5 fal. Jeżeli w czasie hossy obserwujemy pięciofalowy spadek, oznacza to najprawdopodobniej, że widzimy pierwszą z trzech fal spadkowych (a-b-c) i że nastąpią kolejne zniżki. Natomiast w czasie bessy po trójfalowym wzroście powinna nastąpić kontynuacja trendu spadkowego. Ważną cechą teorii fal jest to, że fale impulsu nie zawsze biegną w górę, a fale korekty nie zawsze biegną w dół, gdyż sposób kształtowania się fali nie zależy od jej absolutnego kierunku, a względnego. Fale dzielą się na fale impulsu, kiedy biegną w tym samym kierunku co fala kolejnego wyższego stopnia, której są częściami (na przykład fala (a) i fala (c) są falami impulsu, ponieważ biegną w tym samym kierunku co fala II- fala wyższego stopnia). Warto również wspomnieć, że zdaniem Elliotta fala czwarta stanowi obszar wsparcia dla spadków podczas bessy. Kiedy pięć fal wzrostowych dobiega końca i zaczyna się bessa spadki nie powinny schodzić poniżej poziomu czwartej fali ukształtowanej podczas poprzedniego trendu wzrostowego. Fale korygujące: Do tej pory skupialiśmy się na kształcie całego cyklu, natomiast w tej części pracy chcemy zająć się falami korygującymi. Są one zazwyczaj mniej wyraźnie ukształtowane, a co za tym idzie, trudniejsze do rozpoznania i przewidzenia. Omówimy tutaj trzy rodzaje fal korygujących: a) zygzaki b) fale płaskie c) trójkąty a) Zygzaki Zygzak to formacja składająca się z trzech fal (5-3-5), ukształtowana w kierunku przeciwnym do głównego trendu. B A C Rys. 3 Zygzak rynku byka- hossa (5-3-5) 3

4 C A B Rys. 4 Zygzak rynku niedźwiedzia- bessa (5-3-5) Należy zwrócić uwagę, że środkowa fala (B) nie dochodzi do początku fali (A), natomiast fala (C) wyraźnie wychodzi poza koniec fali (A). b B b a c A a c C Rys. 5 Podwójny zygzak Podwójny zygzak jest rzadziej spotykaną formą. Pojawia się on czasem w ramach większych formacji korygujących. Składają się na niego dwa zygzaki połączone falami (a), (b) i (c). 4

5 b) Fale płaskie Ten rodzaj korekt odróżnia się od zygzaków swoją sekwencją Fala (A) jest trójką, a nie piątką. Jest to na ogół konsolidacja, a nie korekta i uznaje się ją zazwyczaj za oznakę siły rynku. Normalne fale płaskie Rys. 6 Fala płaska podczas hossy. Podczas hossy fala (B) zwyżkuje do poziomu szczytu fali (A), wykazując znaczną siłę rynku. Ostatnia fala (C) kończy się na poziomie dna fali (A) lub niewiele poniżej niego, w [przeciwieństwie do zygzaka, który schodzi dużo poniżej tego punktu. Rys. 7 Fala płaska podczas bessy. 5

6 Nieregularne odmiany korygujących fal płaskich Rys. 8 Fala płaska podczas bessy. Korekta nieregularna. Rys. 9 Fala płaska podczas hossy. Korekta nieregularna. Podczas hossy szczyt fali (B) znajduje się powyżej szczytu fali (A), fala (C) schodzi zaś poniżej dana fali (A). 6

7 Rys. 10 Fala płaska podczas hossy. Korekta nieregularna odwrócona. Rys. 11 Fala płaska podczas bessy. Korekta nieregularna odwrócona. W tym wariancie fala (B) osiąga poziom szczytu fali (A) poziom szczytu fali (A), ale fala (C) nie sąga dna fali (A) c) Trójkąty Trójkąty pojawiają się zazwyczaj w czwartej fali i poprzedzają ostatni ruch zgodny z kierunkiem trendu. Mogą również pojawić się w fali b podczas korekty a-b-c. W przypadku trendu wzrostowego trójkąty zapowiadają zarówno hossę jak i bessę. Hossę, ponieważ wskazują na kontynuowanie trendu, bessę, ponieważ po jeszcze jednym ruchu w górę, ceny prawdopodobnie osiągną swój szczyt. W przypadku, gdy trójkąt wystąpi w fali b to również zapowiada on hossę i bessę, tylko że w odwrotnej kolejności. Najpierw bessę, a po osiągnięciu dołka, pierwszą falę hossy. Trójkąt w teorii Elliotta jest formacją konsolidacji w trendzie bocznym, który dzieli się najczęściej na pięć fal liczących po trzy fale niższego stopnia. Wyróżnia się cztery rodzaje trójkątów: 7

8 HOSSA BESSA Wznoszący się- górna linia pozioma, dolna wznosząca; Spadający- górna linia spadająca, dolna wznosząca; Symetryczny- górna linia spadająca, dolna wznosząca; Rozszerzający się- górna linia wznosząca się, dolna spadająca; Rys. 12 Fale korygujące. Trójkąty poziome. Formacja trójkąta może nie mieć pięciu fal, a jedynie trzy fale. Zdarza się również, że piąta fala trójkąta przełamuje linię swojego trendu, po czym wybija się zgodnie z kierunkiem tego trendu. Spodziewana długość wybicia powinna być równa wysokości trójkąta, czyli jego najszerszej części. Reguła zmienności Reguła ta głosi, że rynek nie zachowuje się dwa razy z rzędu w taki sam sposób. Jeżeli w danym punkcie trendu ukształtowała się dana formacja, to nie należy jej się spodziewać następnym razem. Reguła ta nie mówi nam czego dokładnie należy się spodziewać, ale czego prawdopodobnie nie należy się spodziewać. Na przykład, jeśli fala korygująca (2) była prostą formacją a-b-c, fala korygująca (4) będzie prawdopodobnie formacją złożoną (na przykład trójkątem). 8

9 złożona prosta Rys. 13 Zastosowanie reguły zmienności w czasie hossy Kanały trendowe Kanały trendowe można wykorzystać do badania przyszłego ruchu cen. Kiedy trend wzrostowy zostanie już ukształtowany, wyznacza się początkowy kanał trendowy przez wykreślenie podstawowej linii wzdłuż punktów oznaczających dna fal (1) i (2). Następnie rysuje się równoległą górna linię kanału przechodzącą przez szczyt fali (1). Linie te często stanowią granice całego trendu wzrostowego. Jeśli fala (3) zaczyna przyspieszać i wykracza poza górną linie kanału to należy wyznaczyć nowy kanał. Rys. 14 Stare i nowe linie kanału trentowego. 9

10 Nowe linie przechodzą przez szczyt fali (1) i dno fali (2). Ostateczne linie kanału trentowego wytyczane są pod dnem dwóch korygujących fal (2) i (4) oraz na ogół ponad szczytem fali trzeciej (górna linia jest równoległa do fali dolnej). Jeśli fala (3) jest bardzo silna lub się wydłuża, górną linię trzeba poprowadzić przez szczyt fali pierwszej. Zakończenie piątek fali powinno się zbliżyć do górnej linii. Przy wykreślaniu linii kanałów trentowych można używać zarówno skali arytmetycznej, jak i logarytmicznej. 2. Proporcje: Liczby Fibonacciego Matematyczną podstawą teorii fal jest ciąg liczb Fibonacciego. Ogólnie ciąg ten można przedstawić za pomocą wzoru: F F + F n+ 2 = n+ 1 n n 1 Wzór ten oznacza, że dowolna liczba w ciągu (za wyjątkiem liczby pierwszej i drugiej ciągu) to suma dwóch liczb bezpośrednio ją poprzedzających. Ciąg ten ma postać: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,.... Wzór ten można przedstawić w innej postaci, a mianowicie: F n = n 1 2 n 5 Liczby Fibonacciego mają wiele innych istotnych cech, które znajdują przełożenie w teorii fal. Do najważniejszych własności zalicza się: Fn I. lim + 1 = 1, 618 n F Fn II. lim = 0, 618 n F n n+ 1 Fn+2 III. 2, 618 F n Fn IV. 0, 382 F n+ 2 Własność I wskazuje nam, że iloraz danej liczby ciągu i liczby bezpośrednio ją poprzedzającej dąży granicznie do wartości 1,618. Odwrotnością tej relacji jest własność II. Własności III i IV oznaczają, że iloraz liczb oddalonych od siebie w ciągu o dwie pozycje jest w przybliżeniu równy 2,618 (gdy licznik większy od mianownika) lub odwrotność tej wielkości, czyli 0,

11 Własności I i II mają szczególne znaczenie przy budowie tzw. złotego podziału odcinka, co później ma odzwierciedlenie przy określaniu proporcji pomiędzy poszczególnymi falami. A B C Rys. 15 Złoty podział odcinka. Złoty podział odcinka w formie analitycznej można przedstawić za pomocą relacji: AC AB AB = BC = 1,618 Relacja ta oznacza, iż stosunek całego odcinka i odcinka dłuższego po podziale równy jest stosunkowi dłuższego i krótszego odcinka po podziale. Należy dodać, że ilorazy te równe są wielkości 1,618. Jeśli natomiast odwrócimy te ilorazy to oczywiście otrzymamy liczbę 0,618. Powyższe zależności można przedstawić również względnie (procentowo). I tak odcinek AB stanowi w przybliżeniu 62% długości całego odcinka, a odcinek BC w przybliżeniu 38%. Złoty podział odcinka odgrywa szczególne znaczenie przy prognozowaniu punktów zwrotnych w trendzie. Liczby i proporcje (bezwzględne i względne) Fibonacciego pozwalają określić relacje zachodzące w falach Elliotta. Stosuje je się zarówno w przypadku cen, jak i czasu (znawcy problematyki fal twierdzą, że w przypadku cen są bardziej wiarygodne). Wracając do podstawowej formacji fal Elliotta łatwo zauważyć, że fale wyższego stopnia dzielą się na fale niższego stopnia zgodnie z ciągiem liczb Fibonacciego. Rys. 16 Pełny cykl rynkowy. 11

12 Począwszy od najwyższego stopnia można wyodrębnić 1 impuls i 1 korektę, co w sumie daje kolejną liczbę 2. Następnie impuls dzieli się na 5 fal, a korekta na 3 fale otrzymując w ten sposób kolejna liczbę w ciągu 8. Dokonując dalszych podziałów otrzymuje się 21 fal impulsu i 13 fal korekcyjnych, a w końcowym efekcie wychodzi 89 impulsów i 55 korekt, co daje idealną liczbę fal pełnego cyklu rynkowego, a mianowicie 144. Liczby Fibonacciego dużo większe znaczenie mają odnośnie relacji pomiędzy różnymi falami. Najważniejsze proporcje w teorii fal to: Tylko jedna fala impulsu się wydłuża. Pozostałe dwie są równe pod względem wielkości i długości trwania. Jeśli rozciąga się fala 5 w trendzie rosnącym to fale 1 i 3 powinny być mniej więcej równe. Jeśli wydłuża się fala 3 to z kolei fala 1 i 5 są na ogół takie same. Minimalny zasięg fali 3 można wyliczyć mnożąc długość fali 1 przez 1,618 i dodając otrzymana sumę do poziomu dna fali 2. Zasięg fali 5 można wyliczyć mnożąc długość fali 1 przez dwukrotność 1,618 i dodając tę wartość do szczytu lub dna fali pierwszej, w celu uzyskania minimum i maksimum zasięgu przyszłego ruchu cen Jeśli fale 1 i 3 są mniej więcej równe i oczekuje się, że fala 5 będzie wydłużona, to jej zasięg można wyliczyć mnożąc odległość od dna fali pierwszej do szczytu fali trzeciej, mnożąc ją następnie przez 1,618 i dodając uzyskany wynik do poziomu dna fali czwartej W przypadku fal korygujących, w normalnym zygzaku fala c ma często mniej więcej taką długość jak fala a Innym sposobem zmierzenia długości fali c jest pomnożenie długości fali a przez 0,618 i odjęcie wyniku od dna fali a W przypadku płaskiej korekty 3-3-5, gdzie fala b sięga szczytu fali a lub go przekracza, fala c będzie miała długość około 1,618 fali a W trójkącie symetrycznym relacja każdej kolejnej fali do poprzedniej wynosi około 0,618 Innym podejściem w określaniu zasięgu ruchu cen jest oparcie się na procentowych relacjach między poszczególnymi ruchami. Elliott wskazuje na dwie główne relacje procentowe wynikające z liczb Fibonacciego, a mianowicie 38% i 62%. Relacje te pozwalają określić o ile procent rynek zniesie poprzedni ruch cen. I tak Elliott w swej teorii wskazał, iż przy silnym trendzie minimalne zniesienie wynosi zwykle około 38%, a przy słabym trendzie obejmuje maksymalnie około 62%. 3. Czas: Analiza czasu w teorii fal jest raczej wtórna. Niemniej jednak należy wspomnieć, iż czas również może podlegać złotym podziałom. Twierdzenie w analizie czasu głosi, iż oś czasu podlega złotym podziałom, jeśli za punkty podziału przyjąć istotne szczyty lub dołki cen na akcjogramie. 12

13 III Teoria fal Elliotta w praktyce Omawiając teorię fal teoretycznie nie mamy żadnej pewności, że opisana teoria ma zastosowanie w praktyce. Oto przykład, że ma Zastosowanie teorii na podstawie rynku euro-dolar. O MACD Buy Signal MACD Sell Signal P O MACD Buy Signal EUR/USD (1:1) ( , , , ) Bearish Bullish Bearish Bullish Bearish Bullish Bearish Bullish b Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2003 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2004 Feb Mar MACD Sell Signal P O MACD Buy Signal MACD Sell Signal P O MACD Buy Signal Wykres 1 Rynek euro-dolar (świece tygodniowe) Poprzednia duża fala złożona była z pięciu pod fal - trzech wzrostowych i dwóch spadkowych. Każda fala spadkowa (korekta) miała głębokość 5-ciu figur. Fale wzrostowe miały podobną długość przewyższającą 10 figur. Po tej dużej fali nadeszła głębsza korekta, która zbudowana była z trzech fal - dwóch spadkowych przedzielonych jedną wzrostową. Tym razem fala wzrostowa (korekta w tej korekcie) miała wysokość 5-ciu figur, a fale spadkowe równo po 8 figur. Gdy ta duża korekta dobiegła końca, zaczęła się druga duża fala wzrostowa, która powinna być analogicznie do poprzedniej zbudowana z pięciu fal - trzech wzrostowych i dwóch spadkowych. Pierwsza z tych pod fal już się zakończyła i miała wysokość 11 figur. Po niej przyszła 5-cio figurowa korekta (znowu 5 figur!!). Teraz znajdujemy się w trzecie fali (drugiej wzrostowej), która od swego dna do maksimum (1,2863) ma wysokość prawie 15 figur i jest najwyższą falą wzrostową spośród wszystkich rozpatrywanych w tym dużym cyklu. Praktycy teorii fal Elliotta stosują na ogół zidentyfikowane przez siebie fale łącznie z liczbami Fibonacciego dla określenia przewidywanego czasu trwania i wielkości przyszłych ruchów cen zarówno w perspektywie minut i godzin jak również w perspektywie lat dekad. Osoby te zgadzają się, że ostatni Wielki Supercykl rozpoczął się w roku 1932 i że początek ostatniej piątej fali tego cyklu wykształcił się w roku 1982 w momencie osiągnięcia przez rynek kapitałowy minimalnego poziomu notowań. Co do późniejszego okresu występuje już duże zróżnicowanie opinii. Część analityków uważała, że koniec piątej fali nastąpił w roku 1987, w czasie wielkiego krachu giełdowego. Jednak zdecydowany wzrost cen, jaki miał miejsce po krachu kazał wielu analitykom dokonać ponownej próby identyfikacji poszczególnych fal. 13

14 Jak łatwo zauważyć analiza fal Elliotta ma sens i warto o niej pamiętać, jednakże pewną słabością tej teorii jest fakt, iż jej skuteczność jako narzędzia prognostycznego jest uzależniona od umiejętności identyfikacji fal. Określenie początku i końca poszczególnych fal może mieć bardzo subiektywny charakter. IV Zakończenie Teoria fal Elliotta opiera się w dużej mierze na tradycyjnych metodach, takich jak teoria Dowa, czy klasyczna metoda wykresów. Większość formacji cenowych można wyjaśnić na gruncie teorii fal. Wyznaczając maksymalny zasięg cen możemy opierać się na proporcjach Fibonacciego i procentowych relacjach między kolejnymi ruchami cen. Dlatego też teoria Elliotta posiada wartość prognostyczną. Należy jednak pamiętać, że wartość prognostyczna teorii fal nie zawsze jest jednakowa i zależy od wielu czynników. Analiza fal była pierwotnie używana do analizy średnich całego rynku i nie sprawdza się dobrze w przypadku kursów pojedynczych spółek. Istnieje również szereg rozbieżności w stosowaniu teorii Elliotta na rynkach towarowych oraz na rynkach akcji. Na przykład na rynkach towarowych główne trendy wzrostowe mogą być ograniczone, to znaczy kolejne szczyty cen nie zawsze są wyższe od szczytów poprzedniego trendu wzrostowego. Innym przykładem może być fakt, że na rynkach towarowych nie obowiązuje tak ściśle nienaruszalna zasada mówiąca, że fala czwarta nigdy nie zachodzi na falę (1). Bardzo ważny jest również fakt, iż teoria ta sprawdza się lepiej na rynkach mających dużo uczestników, ponieważ psychologia tłumu stanowi jedną z istotnych podstaw teorii Elliotta (na przykład rynek złota stwarza doskonałą sposobność do analizy fal, ponieważ ma wielu uczestników). Na koniec należy podkreślić, że teorię fal należy stosować w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej. Lekceważenie innych narzędzi byłoby nadużyciem tej teorii. Nina Hamernik, Rafał Kraczyk Literatura: 1. Analiza techniczna od A do Z. Steven B. Achelis 2. Analiza techniczna rynków finansowych. John J. Murphy 3. Rynek kapitałowy w Polsce. Munir Al.-Kabel 4. Rynek kapitałowy. Elżbieta Ostrowska 5. Rynek kapitałowy. Analiza techniczna i fundamentalna. Mariusz Czekała 6. Elliot Wave Principle Frost, Prechter Internet:

Teoria fal Elliotta. Traders Level. Paweł Śliwa, Stowarzyszenie Analityków Technicznych Rynków Finansowych SATRF.ORG

Teoria fal Elliotta. Traders Level. Paweł Śliwa, Stowarzyszenie Analityków Technicznych Rynków Finansowych SATRF.ORG Teoria fal Elliotta Traders Level Paweł Śliwa, TEORIA FAL Ralpf Nelson Elliott (1871-1948) opracował swoją teorię w latach trzydziestych XX wieku. Dostrzegł on występowanie pięciu fal wzrostów podczas

Bardziej szczegółowo

FALE IMPULSU I FALE KORYGUJĄCE W TEORII ELLIOTTA

FALE IMPULSU I FALE KORYGUJĄCE W TEORII ELLIOTTA FALE IMPULSU I FALE KORYGUJĄCE W TEORII ELLIOTTA Fale impulsu 1. fale impulsu mają na ogół prostą strukturę i łatwo je rozpoznać; 2. na ogół fala numer 3 bywa najdłuższą i nigdy nie jest falą najkrótszą;

Bardziej szczegółowo

Agenda. Czym jest AT? Analiza techniczna jest fajna!

Agenda. Czym jest AT? Analiza techniczna jest fajna! Analiza techniczna jest fajna! Krzysztof Chodorowski Trener analizy technicznej 1 1 Agenda Wstęp do AT Rodzaje wykresów Analiza trendu Formacje AT Teoria fal Elliotta Geometrie Warsztaty 2 Czym jest AT?

Bardziej szczegółowo

TEORIA FAL ELLIOTTA podstawowe założenia

TEORIA FAL ELLIOTTA podstawowe założenia TEORIA FAL ELLIOTTA podstawowe założenia Reguły dotyczące Impulsu: http:///teoria-fal-elliotta/ Impuls jest pięciofalową strukturą oznaczaną 1-2-3-4-5 i poruszającą się w kierunku wyższego trendu. Jest

Bardziej szczegółowo

FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU

FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU FORMACJA GŁOWY I RAMION Formacja głowy i ramion należy do klasyki analizy technicznej i jest jedną z podstawowych struktur cenowych odwracających trend wzrostowy. Ta struktura

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 1 Źródło: Opracowanie własne Marek Gąd Rynki Finansowe, 3 rok ZIF Teoria fal Elliota Teoria fal Ralpha Nelsona Elliota opiera się na założeniu, że zachowania zbiorowości opierają się na powtarzalnych schematach i podlegają określonym

Bardziej szczegółowo

Teoria fal Elliotta Wstęp do teorii fal

Teoria fal Elliotta Wstęp do teorii fal Teoria fal Elliotta Wstęp do teorii fal Paweł Śliwa, 30/09/2015 Paweł Śliwa Pracownik Domu Maklerskiego Mbanku (Head FX Sales), wcześniej Domu Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. na stanowisku Z-ca Dyr.

Bardziej szczegółowo

Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu.

Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu. KROK 7 - ANALIZA TECHNICZNA FORMACJE ŚWIECOWE Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu. 1. Formacje zapowiadające

Bardziej szczegółowo

Psychologia a analiza techniczna

Psychologia a analiza techniczna Psychologia a analiza techniczna Rynek tworzą ludzie AT jako popularny instrument analizy rynku Analiza Techniczna, a Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna opiera się na samej zmianie cen Analiza Fundamentalna

Bardziej szczegółowo

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy?

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy? Budowa świec Wielu inwestorów od razu porzuca analizę wykresów świecowych, ponieważ na pierwszy rzut oka są one zbyt skomplikowane. Na szczęście tylko na pierwszy rzut oka. Jeśli lepiej im się przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Zarządzania Finansami Studia Stacjonarne Ekonomii pierwszego stopnia Krzysztof Maruszczak WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Teoria fal Elliotta 2

Teoria fal Elliotta 2 Teoria fal Elliotta 2 Stefan JNUSZ Kawa Rynkami finansowymi zainteresowałem się na poważnie w maju 2006 roku. To wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że na rynkach nie ma przypadków, jest tylko złudzenie

Bardziej szczegółowo

Korekta jako najskuteczniejsza formacja cenowa. prowadzący Paweł Śliwa (X-trade Brokers DM):

Korekta jako najskuteczniejsza formacja cenowa. prowadzący Paweł Śliwa (X-trade Brokers DM): Korekta jako najskuteczniejsza formacja cenowa prowadzący Paweł Śliwa (X-trade Brokers DM): Czego się dziś nauczysz Wstęp Trend Rodzaje korekt teoria fal w zarysie Geometria Strategia Trend Following u

Bardziej szczegółowo

Teoria Fal Elliotta. i jej zastosowanie w praktyce rynkowej. prowadzący: Daniel Kostecki www.danielkostecki.pl

Teoria Fal Elliotta. i jej zastosowanie w praktyce rynkowej. prowadzący: Daniel Kostecki www.danielkostecki.pl Teoria Fal Elliotta i jej zastosowanie w praktyce rynkowej prowadzący: Daniel Kostecki 1 Kilka słów o sobie luty 2007, pierwsze inwestycje na GPW, od listopada 2007 tylko i wyłącznie rynek FOREX, początek

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna rynków kapitałowych

Analiza techniczna rynków kapitałowych AGNIESZKA HUBA Analiza techniczna rynków kapitałowych W artykule przedstawiono syntezę badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej pt. Analiza techniczna rynków kapitałowych. Podjęto w niej próbę zastosowania

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNE FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU

KLASYCZNE FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU Anna Milejska annamilejska@gmail.com KLASYCZNE FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU Na podstawie wieloletniej analizy kształtowania się cen na rynkach finansowych, walutowych czy towarowych dostrzeżono powtarzające

Bardziej szczegółowo

TEORIA FAL ELLIOTTA.

TEORIA FAL ELLIOTTA. TEORIA FAL ELLIOTTA www.szkoleniegieldowe.pl Nauczysz się: - Interpretacji panującego trendu na rynku w kontekście całego cyklu. - W którym miejscu aktualnie znajduje się cena. - Rozróżniać Fale Impulsów

Bardziej szczegółowo

Korekta jako najskuteczniejsza formacja cenowa. Paweł Śliwa, 15/10/2015

Korekta jako najskuteczniejsza formacja cenowa. Paweł Śliwa, 15/10/2015 Korekta jako najskuteczniejsza formacja cenowa Paweł Śliwa, 15/10/2015 Paweł Śliwa Prowadzi i organizuje szkolenia dla inwestorów od 2005 roku w ramach spotkań stacjonarnych jak i webinarowych. Założyciel

Bardziej szczegółowo

Podstawowe ZASADY ANALIZY TECHNICZNEJ + ZNIESIENIA FIBONACCIEGO

Podstawowe ZASADY ANALIZY TECHNICZNEJ + ZNIESIENIA FIBONACCIEGO Podstawowe ZASADY ANALIZY TECHNICZNEJ + ZNIESIENIA FIBONACCIEGO W tym Wideo Dowiesz się : Podstawowe zasady AT FIBONACCI -W jaki sposób wyznaczać momenty zwrotne na rynku. -Jak mierzyć siłę ruchu w oparciu

Bardziej szczegółowo

Teoria fal Elliotta i zastosowanie oscylatorów w praktyce

Teoria fal Elliotta i zastosowanie oscylatorów w praktyce Teoria fal Elliotta i zastosowanie oscylatorów w praktyce 3 Cel szkolenia - Poznamy założenia dotyczące budowy typowego schematu w teorii fal Elliotta. - Jakie rodzaje fal korekcyjnych występują i jak

Bardziej szczegółowo

Kagi. Podstawowe pojęcia związane z wykresami kagi to: 1) grubość linii 2 ) kierunek linii

Kagi. Podstawowe pojęcia związane z wykresami kagi to: 1) grubość linii 2 ) kierunek linii Kagi 1 Kagi - wprowadzenie Zostały stworzone w okresie powstawania japońskiej giełdy akcji tj. w latach 70-tych XIX w. Inaczej nazywane wykresem kluczy Zdaniem Japończyków są lepsze od wykresów punktowo

Bardziej szczegółowo

Formacje odwrócenia trendu

Formacje odwrócenia trendu Formacje odwrócenia trendu Aby przejść do analizy tych formacji, trzeba sobie uświadomić, że konieczne jest istnienie kilku uwarunkowań dotyczących tego rodzaju formacji 1 : 1. Podstawowym warunkiem pojawienia

Bardziej szczegółowo

Formacje cenowe. Prowadząca: Klaudia Morawska , Warszawa

Formacje cenowe. Prowadząca: Klaudia Morawska , Warszawa Formacje cenowe Prowadząca: Klaudia Morawska 1.10.2015, Warszawa Analiza techniczna Wszystkie wydarzenia i informacje dotyczące danego instrumentu są odzwierciedlone w kursie Analiza techniczna sprawdza

Bardziej szczegółowo

Teoria fal Elliotta Paweł Śliwa,

Teoria fal Elliotta Paweł Śliwa, Teoria fal Elliotta Paweł Śliwa, TEORIA FAL Ralpf Nelson Elliott (1871-1948) opracował swoją teorię w latach trzydziestych XX wieku. Dostrzegł on występowanie pięciu fal wzrostów podczas hossy i trzech

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Rynków Finansowych

Analiza Techniczna Rynków Finansowych Analiza Techniczna Rynków Finansowych Jak podejmować decyzje inwestycyjne? Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna Analiza Psychologiczna Analiza Techniczna - definicja Analiza techniczna jest metodą

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ

WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ Plan szkolenia 1) Podstawowe pojęcia i założenia AT, 2) Charakterystyka głównych typów wykresów, 3) Pojęcie linii trendu, 4) Obszary wsparcia/oporu, 5) Prezentacja przykładowej

Bardziej szczegółowo

1. Formacje Liniowe. Formacje liniowe podzielić można na 3 podstawowe grupy.

1. Formacje Liniowe. Formacje liniowe podzielić można na 3 podstawowe grupy. Materiał ten przygotowany został dla Stowarzyszenia Analityków Technicznych Rynków Finansowych (www.satrf.org ) w oparciu o materiały zgromadzone na portalu Eduinwest www.eduinwest.pl 1. Formacje Liniowe

Bardziej szczegółowo

Elliott na giełdzie. praktyczne aspekty Teorii Fal. www.xtb.pl. forex, towary, giełda wszystkie rynki w jednym miejscu

Elliott na giełdzie. praktyczne aspekty Teorii Fal. www.xtb.pl. forex, towary, giełda wszystkie rynki w jednym miejscu Elliott na giełdzie praktyczne aspekty Teorii Fal Kilka słów o sobie luty 2007 rozpoczęcie przygody z GPW, od końca 2007 przejście na rynek FOREX, początek 2009 roku rozpoczęcie przygody z Teorią Fal Elliott

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Agenda 1. Wykres od tego trzeba zacząć. 2. Jak rozpoznać trend ujarzmić byka, oswoić niedźwiedzia. 3. Poziomy wsparć i oporów jak jedno bywa drugim

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksów WIG SPOŻYWCZY i WIG - TELEKOMUNIKACJA KERNEL (wykres 1) ASTARTA (wykres 2) DUDA (wykres 3) Spółka KERNEL zakończyła spadki w trakcie ostatniej bessy pod koniec

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Luki cenowe

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Luki cenowe Luki cenowe Uczestnik rynku stoi zawsze przed trudnym pytaniem: czy zajmować pozycję wyprzedzając wybicie, wchodzić na rynek zaraz po wybiciu, czy też czekać na ruch powrotny. Istnieją argumenty na rzecz

Bardziej szczegółowo

TEORIA FAL I GEOMETRIA RYNKU

TEORIA FAL I GEOMETRIA RYNKU Homo Economicus VI Poziom zaawansowany Spotkanie I: TEORIA FAL I GEOMETRIA RYNKU Maciej Śnieżek Plan spotkania Budowa wykresu świecowego Geometria rynku Źródła geometrii Dynamiczne projekcje cenowe Teoria

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.03.01 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BUDOWNICTWO POLIMEXMS Spółka POLIMEXMS dno bessy wyznaczyła w lutym 2009 roku przy cenie 2,02 złotych (wykres 1). Jej

Bardziej szczegółowo

Rodzina struktur: IMPULSY Struktura wewnętrzna

Rodzina struktur: IMPULSY Struktura wewnętrzna Rodzina struktur: IMPULSY 1: impuls, trójkąt ukośny początkowy 2: zygzak, podwójny i potrójny zygzak, fala płaska, podwójna i potrójna trójka 3: impuls 4: zygzak, podwójny i potrójny zygzak, fala płaska,

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 23 września 2015 r.

Data publikacji: 23 września 2015 r. Data publikacji: 23 września 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego walczą z poziomem lokalnego szczytu na 96,60. Jako że po odbiciu od dolnej

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH ARKADIUSZ SKOWRON OPOLE 2007 Arkadiusz Skowron Analiza techniczna rynków finansowych 1 ANALIZA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.12.08 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki surowcowe KGHM Spółka KGHM swoje dno bessy osiągnęła w październiku 2008 roku na poziomie 21,40 złotych (wykres 1). Następnie do lutego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA. 1. Analiza wykresów. Najważniejszym pojęciem w analizie technicznej jest trend.

ANALIZA TECHNICZNA. 1. Analiza wykresów. Najważniejszym pojęciem w analizie technicznej jest trend. ANALIZA TECHNICZNA 1. Analiza wykresów. Najważniejszym pojęciem w analizie technicznej jest trend. Trend to kierunek, w którym podążają ceny. Ponieważ nie poruszają się one w linii prostej, ale tworzą

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia WIG na nowym tegorocznym szczycie, słaby dolar USA (kontrakty S&P500) początek tygodnia może przynieść odbicie pod opór w rejonie 1700-1705pkt. Potem oczekuję na kolejną falę spadków i to może zakończyć

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) Początek tygodnia przyniósł najpierw stabilizację eurodolara w okolicach maksimów z piątku, zatem można się było spodziewać, że podjęta zostanie ponowna próba

Bardziej szczegółowo

Korekta jako formacja cenowa

Korekta jako formacja cenowa Korekta jako formacja cenowa Agenda Co to jest korekta i jej cechy Korekta a klasyczne formacje cenowe Korekta w teorii fal Geometria Czas - jako narzędzie Przykłady Korekta To ruch ceny na danym instrumencie

Bardziej szczegółowo

Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level

Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level Paweł Śliwa stowarzyszenie@satrf.org trend Jest to tendencja, moda czy teŝ kierunek w którym podąŝa cena przez dominującą część czasu.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O Autorze... XVII Wprowadzenie...XIX Podziękowania...XXI

Spis treści. O Autorze... XVII Wprowadzenie...XIX Podziękowania...XXI O Autorze... XVII Wprowadzenie...XIX Podziękowania...XXI Rozdział 1 FILOZOFIA ANALIZY TECHNICZNEJ... 23 Filozofia, czyli uzasadnienie analizy technicznej... 23 Analiza techniczna czy fundamentalna?...26

Bardziej szczegółowo

Mierzenia Geometryczne w praktyce

Mierzenia Geometryczne w praktyce Mierzenia Geometryczne w praktyce wszystkie forex, towary, rynki giełda w jednym miejscu Geometria To zaawansowane narzędzie AT które wykorzystuje matematyczne zależności poszczególnych swingów w celu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2011.05.18 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BANKI PKOBP Bank PKOBP rozpoczął odrabianie strat z bessy w lutym 2009 roku osiągając w dołku kurs akcji 18,90 złotych

Bardziej szczegółowo

Liczby Fibonacciego na rynkach finansowych

Liczby Fibonacciego na rynkach finansowych Liczby Fibonacciego na rynkach finansowych 1 Dlaczego warto korzystać z Liczb Fibonacciego? Pozwalają wyznaczyć miejsca zwrotne na wykresie Uniwersalna metoda AT niezależnie od rynku (Forex, akcje, indeksy,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia FED tnie program QE3 o kolejne 10 mld USD USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść spadki, w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie tego wsparcia może

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 08.06.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 08.06.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 08.06.2006 Witam. Almamarket Jest to spółka, która miała jeden z najbardziej spektakularnych wzrostów w tym roku. W grudniu 2005 cena akcji wynosiła w okolicy 22 złote, podczas gdy w szczycie

Bardziej szczegółowo

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoty trend Wszystko o rynku złota Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoto w dzisiejszych czasach jest popularnym środkiem inwestycyjnym. Uważa się przy tym, że inwestowanie w kruszec (poprzez fundusze,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006 Witam. DWORY Spółka zadebiutowała na GPW w grudniu 2004 roku. Przez pierwszych dziesięć miesięcy notowania przebiegały w bardzo wąskiej stabilizacji. Cena akcji wahała się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia Odreagowanie na rynku akcji, złoto dalej w dół USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść niewielkie wzrosty. Potem w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. Przemysław Rola. Instytut Matematyki UJ. 7 maja 2012

Analiza techniczna. Przemysław Rola. Instytut Matematyki UJ. 7 maja 2012 Analiza techniczna Przemysław Rola Instytut Matematyki UJ 7 maja 202 Przemysław Rola (Instytut Matematyki UJ) Analiza techniczna 7 maja 202 / 33 Spis treści Wstęp Świece japońskie Założenia analizy technicznej

Bardziej szczegółowo

Formacje kontynuacji trendu

Formacje kontynuacji trendu Formacje kontynuacji trendu Podobnie jak formacje odwrócenia trendu, istnieją także formacje, które zwiastują jego kontynuację. Tworzą się one podczas wyraźnego trendu i zazwyczaj są jego chwilową korektą

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.09.20 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BANKI PKOBP Bank PKOBP swoje dno bessy wyznaczył pod koniec lutego 2009 roku na poziomie 18,90 złotych (wykres 1).

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 7 października 2015 r.

Data publikacji: 7 października 2015 r. Data publikacji: 7 października 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego konsolidują się pod lokalnym oporem na poziomie 96,60. Brak wyraźnego

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 3 marca 2016 r.

Data publikacji: 3 marca 2016 r. Data publikacji: 3 marca 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego przełamały się przez kluczowy opór na poziomie 98,15. Oznacza to duże prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 06 lipca 2016 r.

Data publikacji: 06 lipca 2016 r. Data publikacji: 06 lipca 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Kurs wykonał korektę do szczytu z przełomu maja i lipca przy 95,60. Kurs zdołał wybronić ten opór po czym

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 18 maja 2016 r.

Data publikacji: 18 maja 2016 r. Data publikacji: 18 maja 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego po przebiciu istotnego oporu kontynuują marsz na północ, jednak widoczne jest

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia Przecena na giełdach w USA USA (kontrakty S&P500) Po przebiciu krytycznego wsparcia w rejonie 1809-1810pkt. wygenerowany został sygnał do kilkutygodniowej korekty. Target szacuje na 1755pkt. W dalszej

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 30 marca 2016 r.

Data publikacji: 30 marca 2016 r. Data publikacji: 30 marca 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego zgodnie z naszymi oczekiwaniami powróciły do spadków i szykują się do ataku

Bardziej szczegółowo

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH Świece japońskie Plan szkolenia Krótka historia, Kształty świec i formacje świecowe Zastosowanie z innymi metodami AT Podsumowanie. Spojrzenie wstecz XVII w. powstał w Japonii

Bardziej szczegółowo

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Marubozu, szpulki albo doji - świece japońskie są bardzo pomocnym narzędziem analizy technicznej. Na szczęście nie trzeba znać japońskiego,

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU KLUCZOWYCH MIEJSC NA WYKRESIE

W POSZUKIWANIU KLUCZOWYCH MIEJSC NA WYKRESIE W POSZUKIWANIU KLUCZOWYCH MIEJSC NA WYKRESIE ŁĄCZENIE ELEMENTÓW ANALIZY TECHNICZNEJ Edyta Grabowska edyta@followfx.pl 1. Poziomy wsparcia i oporu 2. Teoria Fal Elliotta 3. Mierzenia Fibonacciego 4. Świece

Bardziej szczegółowo

Formacje świecowe. 1. Pojedyncze świece. Młot

Formacje świecowe. 1. Pojedyncze świece. Młot Formacje świecowe W tym artykule przybliżone zostaną najpopularniejsze formacje spotykane na wykresie świecowym. Tak jak każda pojedyncza świeca ma swoje znaczenie, także ich kombinacje bardzo dużo mówią

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK AKCJI W 2011 ROKU

POLSKI RYNEK AKCJI W 2011 ROKU Eryk Łon POLSKI RYNEK AKCJI W 2011 ROKU w świetle uwarunkowań międzynarodowych marzec 2011 r. Plan prezentacji: 1. Wprowadzenie 2. Zalecane książki 3. Wpływ cyklu prezydenckiego w USA na stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia EUR/USD możliwy jeszcze jeden szczyt potem mocno w dół USA (kontrakty S&P500) rynek jest po silnych wzrostach, na wykresie MACD-histogram pojawiła się negatywna dywergencja ostrzegająca przed mocniejszą

Bardziej szczegółowo

Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI

Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI Komentarz dzienny, 17 kwiecień 2007r. Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI Towary: złoto Towar/Indeks Kurs z: Dzienna stopa 2007-04-17 2007-04-16 zwrotu SP 500 1470,9 1467,6 0,22% Nasdaq 1833,6 1832,6 0,05%

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 08 września 2016 r.

Data publikacji: 08 września 2016 r. Data publikacji: 08 września 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Indeks dolarowy po raz kolejny testuje średnioterminową linię trendu wzrostowego. Warto zwrócić uwagę,

Bardziej szczegółowo

Zmienność. Co z niej wynika?

Zmienność. Co z niej wynika? Zmienność. Co z niej wynika? Dla inwestora bardzo ważnym aspektem systemu inwestycyjnego jest moment wejścia na rynek (moment dokonania transakcji) oraz moment wyjścia z rynku (moment zamknięcia pozycji).

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne: Literatura:

Bibliografia. Akty prawne: Literatura: Bibliografia Akty prawne: 1. Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Dz.U. 1991 nr 35 poz. 155 2. Ustawa z dnia 9 października 1991

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA Byki i niedźwiedzie

ANALIZA TECHNICZNA Byki i niedźwiedzie ANALIZA TECHNICZNA Byki i niedźwiedzie www.brebrokers.com.pl Warszawa, 27.09.2004 RYNEK AKCJI Numer 2 17 24 31 Rys. nr 1 Wig20 - wykres dzienny słupkowy WIG20 1639-1641 1801-1806 1719-1724 Oc 1860 1850

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - SUROWCE KGHM (wykres 1) BOGDANKA (wykres 2) NEWWORLDN (wykres 3) Spółka KGHM jest jedną z tych, która najmocniej poszła w górę od ustanowienia dwa lata

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). MACD (zbieżność i rozbieżność średnich kroczących) - jest jednym z najczęściej używanych wskaźników. Jego popularność

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei Nikkei Giełda w Japonii wciąż znajduje się pod panowaniem byków. Jednak dzisiejsze otwarcie na poziomie 17334 było zbyt wysokie do utrzymania, tym samym otwarcie sesji otrzymało również tytuł najwyższej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.04.19 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje po raz pierwszy spółki z indeksu WIG ENERGIA. PGE Spółka PGE jest bardzo krótko na giełdzie bo swój debiut miała 6 listopada 2009 roku (wykres

Bardziej szczegółowo

Formacje harmoniczne i geometria

Formacje harmoniczne i geometria Formacje harmoniczne i geometria Agenda 1. Czym jest geometria 2. Podstawowy ciąg liczb fibonacciego 3. Współczynniki 4. Zależności między impulsami i korektami 5. Formacje harmoniczne AB=CD, Gartley,

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 21 września 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 18 września 2015 roku = 3,7269 Kurs spadł

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.08.03 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG CHEMIA i WIG ENERGIA. SYNTHOS Spółka SYNTHOS najniższe notowanie w trakcie bessy wyznaczyła na początku lutego 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 19 października 2016 r.

Data publikacji: 19 października 2016 r. Data publikacji: 19 października 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Indeks dolarowy odpoczywa od zniżki i tworzy spadkowe odreagowanie. Wsparciem są okolice szczytu

Bardziej szczegółowo

GEOMETRIA RYNKU/ HARMONICZNOŚĆ FIBONACCI NA GIEŁDZIE I

GEOMETRIA RYNKU/ HARMONICZNOŚĆ FIBONACCI NA GIEŁDZIE I GEOMETRIA RYNKU/ HARMONICZNOŚĆ FIBONACCI NA GIEŁDZIE I Geometria w Jednym Zdaniu W teorii Elliotta głównie chodziło o kształt. W teorii Fibonacciego chodziło o zasięg korekty. Korekty ABCD Geometryczne

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY PRZEGLĄD RYNKÓW

TYGODNIOWY PRZEGLĄD RYNKÓW MATERIAŁ PRZYGOTOWAŁ: ANALIZA TECHNICZNA > Dominik Łebek Analiza Techniczna Noble Securities S.A. Wykres 1. EURUSD EURUSD H1: Eurodolar od początku stycznia wpisuje się w schemat struktury Elliotta wg

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej

Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej Piotr Leszczyński Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej Wolumen z definicji to tala liczba instrumentów, jaka była w obrocie w danym, badamym okresie. Wolumen znajdziemy zwykle pod danymi dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Dax

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Dax Dax Środowa sesja na najważniejszym niemieckim parkiecie była kontynuacją poprzednich dni. Po raz kolejny na rynku królowały byki. Dzień dla indeksu rozpoczął się na poziomie 669. Maksimum dnia wyniosło

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 20 stycznia 2016 r.

Data publikacji: 20 stycznia 2016 r. Data publikacji: 20 stycznia 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Sytuacja techniczna od zeszłego tygodnia nie uległa zmianie. Notowania Indeksu Dolarowego pozostają

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia Akcje i złoto rosną, słaby dolar USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść dalsze wzrosty i atak na styczniowe maksimum (1845pkt.). Po nieudanej próbie przełamania bariery możliwa realizacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 11.09.2006 Witam. WIG BANKI Wykres WIG Banki po czerwcowym spadku, w lipcu bardzo szybko odrobił wszystkie straty. Obecnie, od ponad miesiąca trwa konsolidacja pod szczytem. Zakresem wahań

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG INFORMATYKA i WIG - MEDIA ASSECOPOL (wykres 1) COMARCH (wykres 2) SYGNITY (wykres 3) Spółka ASSECOPOL swoje dno bessy osiągnęła w lutym 2009 roku w okolicy

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 6 kwietnia 2016 r.

Data publikacji: 6 kwietnia 2016 r. Data publikacji: 6 kwietnia 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego pozostają w spadkowej tendencji i powinny przetestować wkrótce dolne ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 10 sierpnia 2016 r.

Data publikacji: 10 sierpnia 2016 r. Data publikacji: 10 sierpnia 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Indeks dolarowy skutecznie wybronił poziom overbalance przy 95 (równość korekt), jednak kurs nie miał

Bardziej szczegółowo

Czym jest Analiza Techniczna Co może wydarzyć się WIG20 na kolejnych sesjach

Czym jest Analiza Techniczna Co może wydarzyć się WIG20 na kolejnych sesjach Świadome Inwestowanie Analiza Techniczna Wprowadzenie do inwestowania... arę słów wstępu Czym jest Analiza Techniczna rzemysław Smoliński K Dom Maklerski Warszawa, 21 kwietnia 2015 r. 2 Czym jest Analiza

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 14 stycznia 2014 r.

Data publikacji: 14 stycznia 2014 r. Data publikacji: 14 stycznia 2014 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Wzrosty indeksu dolarowego niemalże dotarły do prognozowanej przez nas w ostatnim tygodniu strefy 92,90-93,20.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 19.10.2006 Witam. WSIP Wykres spółki obejmuje okres od połowy listopada 2005 do chwili obecnej. Swój poprzedni impuls wzrostowy spółka odnotowała od 15 listopada 2005 do 23 marca 2006 roku.

Bardziej szczegółowo

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI Inwestorzy oceniający sytuację na rynkach terminowych zazwyczaj posługują się metodą uwzględniającą trzy wielkości - cenę, wolumen i liczbę otwartych kontraktów.

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BANKI PKOBP (wykres 1) PEKAO (wykres 2) BRE (wykres 3) Bank PKOBP spadł w czasie ostatniej bessy do 18,94 złotych i było to w lutym 2009 roku. Od tego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2011.02.01 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG PALIWA i WIG - MEDIA PKNORLEN Spółka PKNORLEN pierwszą fazę wzrostu po bessie odbyła od połowy lutego do czerwca 2009

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 24 sierpnia Najważniejsze dane:

Raport poranny, 24 sierpnia Najważniejsze dane: Raport poranny, 24 sierpnia 2012 Najważniejsze dane: Spotkanie Merkel - Samaras (Unia Europejska) Przed południem rozpocznie się najważniejsze z czeterech zaplanowanych na ten tydzień spotkań, lecz oczekiwania

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Piątkowa sesja zakończyła się kolejnymi wzrostami. W dniu dzisiejszym miała miejsce publikacja rachunku obrotów bieżących w Eurolandzie, które wyniosły 2,7 mld EURO wobec prognozy 2,2 mld EURO. Miało to

Bardziej szczegółowo

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 25 maja 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo