CVS system kontroli wersji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CVS system kontroli wersji"

Transkrypt

1 CVS system kontroli wersji

2 Agenda Podstawowe pojęcia Podstawowe polecenia Metody dostępu do repozytorium Konfiguracja i używanie aplikacji klienckich Konflikty i ich rozwiązywanie Dodatkowe możliwości Pliki binarne Praca z repozytorium na knipie Dodatkowe informacje

3 Podstawowe pojęcia Kontrola wersji śledzenie zmian w kodzie źródłowym programów dokonanych przez wiele osób w różnych momentach; przechowuje całą historię zmian w kodzie Repozytorium centralne miejsce, w którym przechowywane są informacje o plikach objętych kontrolą wersji Moduł wydzielony katalog na pliki danego projektu

4 Podstawowe pojęcia Rewizja numer identyfikujący plik, niesie ze sobą informacje o wersji pliku i jego historii zmian Katalog roboczy katalog zawierający kopię modułu (projektu), miejsce w którym każdy może dokonywać zmian, a następnie wprowadzać je do repozytorium

5 Podstawowe polecenia Składnia: cvs [-opcje_ogólne] polecenie [-opcje_polecenia][argumenty] checkout commit update add remove status

6 Podstawowe polecenia c.d. log diff annotate rls import

7 Podstawowe polecenia :: checkout checkout (co) tworzy katalog roboczy i pobiera z repozytorium pliki należące do danego modułu (projektu) cvs checkout nazwa_modułu

8 Podstawowe polecenia :: checkout

9 Podstawowe polecenia :: checkout Przydatne opcje dla polecenia checkout: c wyświetla listę modułów dostępnych w repozytorium (o ile administrator uaktualnił bazę danych modułów) cvs checkout -c d nowy_katalog zapisuje moduł do katalogu 'nowy_katalog' cvs checkout modul -d moj_modul

10 Podstawowe polecenia :: checkout cvs checkout -c

11 Podstawowe polecenia :: commit commit (ci) przeniesienie zmian z katalogu roboczego do repozytorium cvs ci plik

12 Podstawowe polecenia :: commit

13 Podstawowe polecenia :: commit Przydatne opcje dla polecenia commit: m komentarz cvs ci -m "komentarz do zmian" nazwa_pliku

14 Podstawowe polecenia :: update update (up) aktualizuje nasz katalog roboczy pobierając najnowsze lub wybrane przez nas rewizje z repozytorium cvs up

15 Podstawowe polecenia :: update

16 Podstawowe polecenia :: update Oznaczenia literowe aktualizowanych plików: U plik został skopiowany z repozytorium P plik został uaktualniony (patched) A plik został dodany do repozytorium R plik został usunięty M plik jest lokalnie zmodyfikowany C wystąpił konflikt? plik nie występuje w repozytorium

17 Podstawowe polecenia :: update Przydatne opcje dla polecenia update: d tworzy w katalogu roboczym podkatalogi jeżeli zostały dodane do repozytorium P usuwa z katalogu roboczego puste katalogi C nadpisuje lokalnie zmodyfikowaną kopię pliku najnowszą rewizją z repozytorium

18 Podstawowe polecenia :: add add dodaje pliki lub katalogi do repozytorium cvs add plik cvs ci plik

19 Podstawowe polecenia :: add

20 Podstawowe polecenia :: remove remove usuwa plik lub katalog plik z repozytorium nie jest fizycznie usuwany, tylko ustawiana jest tzw. martwa rewizja, dzięki temu możemy później przywrócić plik z repozytorium cvs remove plik cvs ci -m "plik nie jest już potrzebny" plik

21 Podstawowe polecenia :: status status wyświetla informacje o plikach znajdujących się w katalogu roboczym Przydatne opcje dla polecenia status: v wyświetla dodatkowe informacje m.in. etykiety(tags) i odgałęzienia (branches)

22 Podstawowe polecenia :: status cvs status

23 Podstawowe polecenia :: status cvs status -v

24 Podstawowe polecenia :: log log wyświetla całą historię zmian w postaci komunikatów wpisywanych przez użytkownika podczas commitów cvs log plik

25 Podstawowe polecenia :: log cvs log plik

26 Podstawowe polecenia :: diff diff wyświetla różnicę pomiędzy dwiema dowolnymi rewizjami cvs diff -u plik wyświetla różnicę pomiędzy najnowszą rewizją pliku z repozytorium, a plikiem znajdującym się katalogu roboczym cvs diff -u -r1.1 plik wyświetla różnicę pomiędzy rewizją 1.1, a plikiem znajdującym się aktualnie w katalogu roboczym cvs diff -u -r1.1 -r1.3 plik wyświetla różnicę pomiędzy rewizją 1.1, a 1.3

27 Podstawowe polecenia :: diff

28 Podstawowe polecenia :: annotate annotate (ann) wyświetla informacje o ostatnich modyfikacjach w każdej linii pliku cvs ann plik

29 Podstawowe polecenia :: annotate cvs ann plik

30 Podstawowe polecenia :: rls rls wyświetla listę plików i katalogów w repozytorium. Przydaje sie do wyświetlenia modułów znajdujących się w repozytorium (podobnie jak cvs co -c, ale nie wymaga od administratora wpisania do bazy danych listy modułów) cvs rls

31 Podstawowe polecenia :: rls cvs rls

32 Podstawowe polecenia :: import import tworzy nowy moduł w repozytorium cvs import -m "Komentarz" module-name vendor-tag realse-tag module name nazwa modułu jest nazwą katalogu w którym będzie przechowywany nasz projekt, tą nazwą będziemy się posługiwali chcąc ściągnąć projekt do naszego lokalnego katalogu vendor tag nazwa opiekuna nazwa osoby dodającej moduł do repozytorium relase tag nazwa wydania nazwa wydania, może być np. start

33 Podstawowe polecenia :: import

34 Metody dostępu do repozytorium cvs -d local dostęp lokalny (repozytorium znajduje sie na lokalnym komputerze) ext dostęp zdalny przy wykorzystaniu zewnętrznej aplikacji do przesyłania danych. Najczęściej wykorzystuje się ssh (tak jest na knipie) pserver dostęp zdalny przy wykorzystaniu serwera haseł metoda ta nie wymaga konta na serwerze, ale jest mniej bezpieczna, niż ta z wykorzystaniem ssh przy metodzie :ext:

35 Konfiguracja i używanie programów klienckich cvs standardowy klient linuksowy Zamiast używać opcji d można ustawić zmienną systemową CVSROOT CVSROOT="local:/var/cvsroot" w przypadku korzystania z metody zdalnej przez ssh należy ustawić następujące zmienne systemowe: CVS_RSH="ssh"

36 Konfiguracja i używanie programów klienckich WinCVS WinCVS jest klientem pod windowsa. Składa się z konsolowego klienta cvsnt oraz graficznej nakładki. Instalacja strona domowa 4.zip python wymagany jest do używania konsoli w graficznym interfejsie

37 Konfiguracja i używanie programów klienckich WinCVS :: Konfiguracja Utworzenie i ustawienie katalogu do pracy np. cvs projekty

38

39 Konfiguracja i używanie programów klienckich WinCVS :: Konfiguracja Wybór domyślnego edytora Admin > Preferences > WinCVS > Default editor

40

41 Konfiguracja i używanie programów klienckich WinCVS :: Konfiguracja Pobranie modułu z repozytorium Remote > Checkout module Podanie nazwy modułu: Module name and path on the server: test Katalog do którego pobrany zostanie moduł: Local folder to checkout to: ścieżka do katalogu na nasze projekty

42

43 Konfiguracja i używanie programów klienckich WinCVS :: Konfiguracja Ustawienie zmiennej CVSROOT Protocol: ssh Repository: /var/cvsroot Username: nazwa_uzytkownika Hostname: knip.pol.lublin.pl

44

45 Konfiguracja i używanie programów klienckich WinCVS :: użytkowanie Pozostałych komend można używać przy pomocy "ikonkowego" interfejsu lub za pośrednictwem konsoli

46 Konflikty i ich rozwiązywanie Kiedy pojawiają się konflikty wiele osób pracuje jednocześnie nad tym samym plikiem, nad tym samym fragmentem kodu rzadko wykonujemy aktualizację naszego katalogu roboczego

47 Konflikty i ich rozwiązywanie Przykład konfliktu przy próbie commitu cvs poinformuje, że nie pracujemy na aktualnej wersji pliku i należy wykonać aktualizację (update)

48 Konflikty i ich rozwiązywanie Przykład konfliktu przy próbie commitu cvs poinformuje, że nie pracujemy na aktualnej wersji pliku i należy wykonać aktualizację (update) podczas aktualizacji (update), cvs próbuje połączyć nasze zmiany z ze zmianami, które zostały wprowadzone do pliku przez inną osobę. Jeżeli nie uda się połączyć zmian, cvs poinformuje nas znakiem C przed nazwą pliku.

49

50 Konflikty i ich rozwiązywanie Rozwiązanie konfliktu polega na wyedytowaniu pliku i poprawieniu spornego fragmentu kodu. Cvs odznacza miejsca konfliktu znacznikami <<<<<<< ======= >>>>>>> które są dodatkowo opisane.

51

52 Dodatkowe możliwości Etykiety (tags) Odgałęzienia (branches) Plik konfiguracyjny.cvsrc Keywords Mechanizm watch i edit

53 Etykiety (tags) Tag etykieta, znacznik, nazwa symboliczna, którą można opisać plik lub grupę plików. Etykieta jest przypisywana do konkretnej rewizji. Przykład wykorzystania: cvs tag STABLE_1 przypisanie wszystkim plikom znajdującym się w naszym katalogu roboczym i ich aktualnym rewizjom etykiety STABLE_1

54 Etykiety (tags) Przykład wykorzystania: cvs tag -r1.1 START nazwa_pliku przypisanie do rewizji 1.1 etykiety START dla pliku nazwa_pliku cvs up -rstable_1 pobranie (zaktualizowanie) z repozytorium plików oznaczonych etykietą STABLE_1

55 Odgałęzienia (branches) branch gałąź. Są to wydzielone pliki, których rozwój może odbywać się niezależnie od głównego nurtu projektu. Gałęzie mogą być ze sobą łączone. Funkcjonalność ta może być wykorzystana do wprowadzania alternatywnych zmian w kodzie nie zakłócając jednocześnie rozwoju głównej linii projektu. Jest to bardziej zaawansowana funkcjonalność CVS a, wymaga wprawy przy korzystaniu z repozytorium.

56 Plik konfiguracyjny.cvsrc Pliku zawiera najczęściej wykorzystywane opcje, które będą uwzględniane przez cvs i nie będzie potrzeby ich podawać jawnie np. update -d -P diff -u

57 Keywords Keywords słowa kluczowe. Są to pewne słowa zawarte pomiędzy znakami dolara $Keyword$, umieszczone w pliku, które są interpretowane przez CVS i zamieniane na konkretne informacje. CVS interpretuje te słowa przy każdej zmianie rewizji. Przykładowe słowo kluczowe to: $Id$ które jest rozwijane przez cvs do, przykładowo, takiej postaci: $Id: keywords.txt,v /03/22 14:58:23 cvstestuser Exp $

58 Mechanizm watch i edit Mechanizm watch polega na nałożeniu pewnej kontroli na wybrane pliki. Użytkownik włączający obserwację może dostawać informacje na temat próby edycji plików wybranych plików. Obserwowane pliki ustawiane są w trybie tylko do odczytu i w celu ich edycji trzeba wydać polecenie edit, które informuje innych użytkowników, że ktoś zamierza edytować plik.

59 Pliki binarne Pliki binarne są inaczej przechowywane w repozytorium oraz inaczej traktowane przez cvs. W przeciwieństwie do plików tekstowych, przechowywane są w całości. Dodawanie plików binarnych do repozytorium: cvs add -kb plik_binarny

60 Praca z repozytorium na KNIPie Konfiguracja repozytorium: /var/cvsroot metoda: local ext (ssh) Prawa dostępu Dostęp do repozytorium jest limitowany, aby uzyskać dostęp do zapisu należy skontaktować się z cvsadminem Moduł testowy test dostępny dla wszystkich

61 Dodatkowe informacje Dokumentacja i artykuły w internecie wa.pl/texts/cvshelp.php bean.com/cvsbook.html (jęz. angielski) oryginalna dokumentacja

62 Dziękuję z uwagę

1. System kontroli wersji. 1.1. Instalacja programu kontroli wersji CVS

1. System kontroli wersji. 1.1. Instalacja programu kontroli wersji CVS 1 1. System kontroli wersji Już przy tak małym projekcie niezbędnym okazało się wdrożenie systemu kontroli wersji, co umożliwiło grupową pracę uczestników projektu. CVS jest narzędziem pomagającym w organizacji

Bardziej szczegółowo

Subversion. System wersjonowania projektów. mailto:sobaniec@cs.put.poznan.pl. Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Subversion. System wersjonowania projektów. mailto:sobaniec@cs.put.poznan.pl. Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Subversion System wersjonowania projektów CEZARY SOBANIEC mailto:sobaniec@cs.put.poznan.pl $Id: subversion.lyx 28 2004-03-26 08:12:57Z sobaniec $ Co to jest Subversion? Subversion jest systemem wersjonowania

Bardziej szczegółowo

Subversion jest systemem kontroli wersji

Subversion jest systemem kontroli wersji SVN Piskadło & Szymański Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Referat w ramach przedmiotu "Administracja Serwerami Sieciowymi Linux" Streszczenie Dokument opisuje w jaki sposób działa i jakie funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie platformy projektowo-programowej

Przygotowanie platformy projektowo-programowej Przygotowanie platformy projektowo-programowej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej dr inż. Łukasz Szustak Agenda System Kontroli Wersji (SVN) Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

git krótki przewodnik

git krótki przewodnik git krótki przewodnik Spis treści Podstawy pracy z systemem git (pojęcia)... 2 Instalacja klienta git Atlassian SourceTree... 2 Konfiguracja Atlassian SourceTree do współpracy z bitbucket.org... 3 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

AssetCenter Administracja

AssetCenter Administracja Peregrine AssetCenter Administracja PART NUMBER ACT-4.2.0-POL-01019-00239 AssetCenter Copyright 2002 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Instrukcja instalacji Katowice 2015 2153PI02.00 Producent programu: KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI

PODRĘCZNIK INSTALACJI PODRĘCZNIK INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT systemu Vario. PRZYGOTOWAŁ DocuSoft Sp. z o. o. ZATWIERDZIŁ DocuSoft Sp. z o. o. WERSJA 3.3 / 29.10.2014 KLAUZULA Wygląd poszczególnych okien, formatek, ikony,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia:

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia: Str. 1 Ćwiczenie 7 Active Directory Cel ćwiczenia: Zapoznanie się ze sposobami zarządzania usługą Active Directory. Poznanie podstawowych zadań administracyjnych kontrolera domeny: zarządzanie kontami

Bardziej szczegółowo

2 Wymagania systemowe programu Vibe

2 Wymagania systemowe programu Vibe Plik Readme systemu Novell Vibe 4.0 Marzec 2015 1 Omówienie produktu System Novell Vibe to narzędzie do współpracy w przedsiębiorstwie zaprojektowane z myślą o zwiększeniu produktywności poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Instrukcja instalacji Katowice 2009 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Akademia Oracle Kariera Inżyniera. Systemy operacyjne UNIX/Solaris

Akademia Oracle Kariera Inżyniera. Systemy operacyjne UNIX/Solaris Akademia Oracle Kariera Inżyniera Systemy operacyjne UNIX/Solaris Spis treści Moduł 1: Wprowadzenie do systemu UNIX... 4 Interpretator poleceń... 4 Wybrane podstawowe polecenia... 5 Logowanie się użytkownika

Bardziej szczegółowo

Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux

Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux Przewodnik po migracji www.novell.pl SIECIOWE SYSTEMY OPERACYJNE Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux Przygotowane dla użytkowników systemu Novell Open Enterprise Server 2 SP1 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015 Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia.......................

Bardziej szczegółowo

Polish language edition published by HELION S.A., Copyright 2013.

Polish language edition published by HELION S.A., Copyright 2013. Tytuł oryginału: A Practical Guide to Linux Commands, Editors, and Shell Programming (3rd Edition) Tłumaczenie: Robert Górczyński z wykorzystaniem fragmentów książki Fedora i Red Hat Enterprise Linux.

Bardziej szczegółowo

Novell Teaming 2.0. 1.0 Omówienie produktu. 30 lipca 2009. 1.0 Omówienie produktu. 2.0 Wymagania systemu Teaming

Novell Teaming 2.0. 1.0 Omówienie produktu. 30 lipca 2009. 1.0 Omówienie produktu. 2.0 Wymagania systemu Teaming Novell Teaming 0 30 lipca 2009 0 Omówienie produktu 0 Wymagania systemu Teaming 0 Instrukcja instalacji w systemie Linux 0 Instrukcja instalacji w systemie Windows 0 Problemy instalacyjne 6.0 Problemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2009 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon:

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo