Projekty Izby BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekty Izby BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ"

Transkrypt

1 BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ Projekty Izby W okresie od lipca do października 2009 Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, przy współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, zorganizowała kilkutygodniowe wyjazdy dla 64 osób. Stażyści wyjeżdżali do Niemiec, Austrii, Francji, Czech, Anglii, Irlandii oraz Słowacji (ryc.1). (dysponowali kwotą minimum 2000 euro na wyjazd). Musieli przełamać różnego typu bariery (nieśmiałość, posługiwanie się językiem obcym, przełamanie stereotypów, samodzielny dojazd na staż, dojazdy do pracy, codzienne kontakty z pracownikami w zagranicznym zakładzie). Beneficjenci zdobyli również istotne doświadczenia formalne (napisane wniosku o dofinansowanie, podpisanie umów, założenie konta, kupno biletu etc.). Udział w projekcie przyczynił się w znacznym stopniu do podniesienia samooceny stażystów. Poprzez uczestnictwo w międzynarodowym projekcie zostali wyróżnieni spośród innych uczniów, uwierzyli we własne możliwości, zdobyli umiejętność radzenia sobie w obcym kraju, niektórzy udzielali nawet wywiadów do gazet lokalnych i zagranicznych a ich pobyt zrelacjonowano na różnych stronach internetowych. Była to również odskocznia od Rycina 1. W projekcie udział wzięli przedstawiciele różnych zawodów (ryc.2) Rycina 2. Cały projekt oceniony został bardzo pozytywnie przez beneficjentów i wywarł ogromne wrażenie na przedstawicielach szkół, właścicielach zakładów rzemieślniczych oraz na samych stażystach. Uczniowie nauczyli się przede wszystkim odpowiedzialności, umiejętności gospodarowania własnymi finansami Krystian Strózyk staż w firmie Autohaus Michalke GmbH, Niemcy codzienności, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana miejsca pracy, niekiedy pierwszy wyjazd za granicę. Dzięki temu uczniowie zmienili sposób postrzegania otaczającej ich rzeczywistości. Zagraniczni pracodawcy w wielu przypadkach okazali się dla stażystów mentorami, wspierali ich nie tylko w zadaniach związanych z pracą zawodową, ale także pomagali uczniom organizować wolny czas. Część z nich zadeklarowała chęć przyjęcia uczniów do pracy w przyszłości, co spowodowało pojawienie się kolejnych możliwości dla młodych ludzi oraz uzyskanie kolejnych korzyści z udziału w projekcie. Podczas pobytu za granicą uczniowie zdobyli cenne doświadczenie zawodowe, zapoznali się z zasadami funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw. Pogłębili swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wykonywanego zawodu. Zapoznali się z nowymi technologiami, metodami, wzorami i kulturą pracy. Nawiązali znajomości międzynarodowe oraz otworzyły się przed 17

2 Projekty Izby BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ Magdalena Zygmunt staż w Thomas Heller Bio-Bäckerei & Konditorei, Niemcy nimi zupełnie nowe perspektywy. Po odbytym stażu każdy stażysta otrzymał zaświadczenie od pracodawcy oraz certyfikat Europass Mobilność. Wszyscy mogą się również pochwalić bardzo dobrymi rekomendacjami i dzięki temu stać się bardziej konkurencyjni na rynku pracy, zarówno polskim jak i zagranicznym. Całkowite dofinansowanie wyjazdu pozwoliło na zrealizowanie stażu na wysokim poziomie, uczniom zapewniono dobre warunki utrzymania, wystarczające finanse na wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu. Izba stała się jedyną Organizacją Pośredniczącą projektu. Przyniosło to pozytywne efekty w postaci dobrego wizerunku instytucji wspierającej edukację i rozwój młodych ludzi/rzemieślników, otwierającej możliwości wyjazdów zagranicznych, dotychczas niemalże niemożliwych dla większości uczniów. Zyskała aprobatę wielu szkół oraz jednostek oświatowych w całym kraju, a także rozgłos w mediach. Dzięki projektowi zmienia się opinia o korzyściach płynących z podjęcia kształcenia zawodowego. Udział w projekcie pilotażowym stał się ogromnym wyzwaniem dla pracowników Izby (jedyna organizacja pośrednicząca w Polsce) oraz przyniósł wiele satysfakcji z powodu pomyślnej realizacji. Izba pokazała, że jest instytucją nastawioną na wspieranie projektów młodzieżowych oraz na rozwój i wsparcie młodych rzemieślników. Poprzez bezpośredni kontakt z młodzieżą udało się poznać jej potrzeby oraz zdobyć cenne informacje dotyczące opinii na temat roli Izby w systemie kształcenia zawodowego. Poprzez realizację projektów odnowiono wypracowane wcześniej kontakty międzynarodowe z innymi Izbami oraz zakładami rzemieślniczymi. Dzięki licznym działaniom udało się pozyskać nowych partnerów, którzy już zadeklarowali chęć uczestnictwa w przyszłych projektach i nowych inicjatywach. Dzięki temu, Izba utworzyła bazę partnerów, z którymi może tworzyć nowe projekty międzynarodowe. Nawiązane zostały również bezpośrednie kontakty z zagranicznymi zakładami rzemieślniczymi, których właściciele także zadeklarowali chęć przyjęcia kolejnych stażystów. Zaistniała możliwość zapoznania się ze sposobem funkcjonowania Izb i Instytucji Partnerskich (podglądanie dobrych praktyk). Relacje z pobytu stażystów w zakładach zagranicznych oraz działalność Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej zostały opisane w wielu pismach branżowych, gazetach lokalnych (zarówno w kraju jak i zagranicą), a także na stronach internetowych szkół i powiatów. Pracownicy Działu Promocji i Współpracy z Zagranicą stworzyli stronę internetową dotycząca projektu: blogspot.com Anna Dębska staż w Stredni skola hotelnictvi a podnikani SCMSD, Hronov, s.r.o.-jiraskova Turisticka Chata na Dobrosovie, Czechy Mateusz Borowicz staż w SHK Meisterbetrieb Jens Ziegengeist, Niemcy Projekt zainspirował i zmotywował Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą do udziału w kolejnych różnego typu projektach, skierowanych do młodzieży i rzemieślników oraz podniesienia jakości świadczonych usług. Dzięki zdobytym doświadczeniom Izba jest chętna i przygotowana do rozszerzenia oferty o działalność usługową w zakresie stworzenia profesjonalnej agencji Programu Leonardo da Vinci wspieranej przez Narodową Agencję. Wszystkie osoby chętne do udziału w wyjazdach zagranicznych proszone są o kontakt telefoniczny wew. 29 lub mailowy: Marta Zając Agnieszka Włodarczyk 18

3 BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ Projekty Izby 21 października 2009 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Indywidualne staże w przedsiębiorstwach faza testowa. Konferencja dotyczyła prezentacji doświadczeń poszczególnych instytucji przy realizacji projektu. W spotkaniu uczestniczyli m. in. Pani Anna Atłas, Zastępca Dyrektora programu Uczenie się przez całe życie oraz Pan Mirosław Marczewski, p. o. Dyrektora Generalnego FRSE, Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu reprezentowali Wiceprezes Stanisław Adamski, Dyrektor Zbigniew Blumczyński oraz Panie Marta Zając i Karolina Mróz. Pani Agnieszka Włodarczyk zaprezentowała działania podjęte przez Narodową Agencję na poszczególnych etapach przedsięwzięcia, a Pani Marta Zając opisała przebieg projektu, problemy i osiągnięcia Izby, jako Organizacji Pośredniczącej. W spotkaniu udział wzięła również przedstawicielka Fińskiej Narodowej Agencji, Pani Outi Lindroos, prezentując doświadczenia przy pracy nad projektem w Finlandii. Ważnym elementem konferencji była obecność trzech stażystów (Elżbieta Hajduk, Mateusz Borowicz, Krystian Chmielewski), którzy chętnie podzielili się swoimi doświadczeniami z pobytu na stażu w Niemczech. Spotkanie zamknęła dyskusja na temat dalszych działań związanych z kształceniem zawodowym uczniów i młodych czeladników. Marta Zając Uczestnicy spotkania Wiceprezes Stanisław Adamski, Marta Zając oraz stażyści. Z przyjemnością informujemy, iż w okresie od lipca 2008 r. do grudnia 2009 r. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu realizowała cykl szkoleń pt. Profesjonalny fryzjer- stylista z elementami przedsiębiorczości, podstawami języka angielskiego, ratownictwem przedmedycznym, 4 - tygodniową praktyką u pracodawcy (w pełnym wymiarze czasu pracy) oraz możliwością przystąpienia do egzaminu czeladniczego. Szkolenia finansowane były ze środków Funduszu Pracy oraz Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Z nami po pracę - działanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zgodnie z założeniami projektu Izba zorganizowała i przeprowadziła cztery edycje szkoleń, w których ogółem uczestniczyło 50 osób, skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu. W pierwszym etapie szkolenia uczestnicy zdobywali wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw strzyżenia włosów, wykonywania trwałej ondulacji, farbowania i rozjaśniania włosów, balejaży, zabiegów pielęgnacji i regeneracji włosów. Natomiast w części praktycznej szkolenia, kursanci mieli możliwość ćwiczenia poznanych już zagadnień, nie tylko na główkach treningowych w pracowni fryzjerskiej Izby, ale przede wszystkim w rzeczywistych warunkach pracy, poprzez bezpośredni kontakt z klientem w zakładach fryzjerskich. Zajęcia na kursach prowadzili wieloletni doświadczeni trenerzy nauczyciele i członkowie komisji egzaminacyjnej z tytułem mistrza w zawodzie fryzjer, którzy nie szczędzili czasu na przekazanie ogromnej dawki najnowocześniejszej wiedzy fryzjerskiej oraz tajemnic fachu fryzjerskiego. Z satysfakcją stwierdzamy, iż wszystkie szkolenia zostały pozytywnie ocenione przez uczestników. W końcowych ankietach podkreślili oni przede wszystkim praktyczną wartość kursów, ale również wysoko oceniali komunikatywny sposób przekazywanej wiedzy, profesjonalizm trenerów oraz wspaniałą atmosferę, w której przez cztery miesiące nabywali umiejętności w tym zawodzie. Jedna z uczestniczek kursu, poproszona o opinię, powiedziała: myślałam o podobnym kursie od dawna, ale na profesjonalny kurs na takim poziomie nie było mnie stać. Cały kurs, a przede wszystkim osoby z nim związane, wspominam bardzo ciepło. Było to dla mnie inspirujące doświadczenie, wielu rzeczy nauczyłam się, chociaż nie ukrywam, że dało mi to również realną świadomość tego, ile jeszcze muszę się nauczyć. Na zakończenie każdego szkolenia uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz zaświadczenia ukończenia kursu, natomiast osobom, które przystąpiły do egzaminu czeladniczego i zdały go z wynikiem pozytywnym, Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej wręczyła świadectwa czeladnicze, które otwierają szerokie możliwości na nowej drodze zawodowej. W latach kolejnych Izba planuje rozszerzyć współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy we Wrocławiu w zakresie organizowania kursów nie tylko fryzjerskich, ale również w innych zawodach rzemieślniczych. Alicja Konat 19

4 Porady dla przedsiębiorców BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ Generalnie przepisy Kodeksu pracy (KP) dopuszczają możliwość świadczenia pracy przez osoby fizyczne powyżej 18 roku życia. 1 Wyjątkowo zatrudniane mogą być jed- ALeksandra Budniak nak osoby, które nie przekroczyły lat 18, ale ukończyły lat 16 - są to tzw. młodociani. 2 Stanowią oni szczególną grupę pracowników pozostających pod specjalną ochroną. Uprzywilejowanie młodocianych przejawia się w stworzeniu w odniesieniu do nich specjalnych zasad, zupełnie odmiennych od reguł ogólnych znajdujących zastosowanie do pozostałych pracowników. Dotyczą one zarówno dopuszczalności zawierania z nimi umów o pracę, jak i określonych w nich celów, a także zasad ich wykonywania i wypowiadania. 3 Dlatego też przedsiębiorcy zatrudniający osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, powinni mieć świadomość związanych z tym odrębności i zagrożeń. Omawiane zagadnienie ma szczególne znaczenie również dla rzemieślników przepis art. 206 KP stanowi bowiem wyraźnie, że art KP (regulujące zasady zatrudniania młodocianych) stosuje się odpowiednio do umów o pracę zawieranych w celu przygotowania zawodowego przez pracodawców będących rzemieślnikami. Po pierwsze, zgodnie z obowiązującymi przepisami wolno zatrudniać jedynie tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum i którzy przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. 4 Poza tym z młodocianym nie posiadającym kwalifikacji zawodowych można zawrzeć umowę o pracę tylko i wyłącznie w celu przygotowania zawodowego. 5 Po drugie, należy podkreślić, iż na takim pracowniku ciąży ustawowy obowiązek dokształcania się. W konsekwencji pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych realizujących ten cel. 6 Co więcej, czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych wlicza się obligatoryjnie do czasu pracy takiego pracownika bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy. Ponadto, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca jest obowiązany wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, wliczaną do czasu pracy. Poza tym młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej,7 a przysługująca mu przerwa w pracy obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie 14 godzin. Oprócz tego w każdym tygodniu ma on prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę. 8 Po trzecie, nie sposób pominąć faktu, iż takiemu pracownikowi przysługuje uprawnienie do udzielenia urlopu w okresie wakacji szkolnych. Co więcej, jeżeli młodociany jest uczniem szkoły dla pracujących, pracodawca powinien na jego wniosek udzielić mu urlopu bezpłatnego w okresie ferii w wymiarze nieprzekraczających łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres takiego urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego uzależnione są uprawnienia pracownicze. 9 Najistotniejsze jest jednak, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dopuszczalne jest zatrudnianie młodocianych jedynie do prac lekkich lub w celu przygotowania zawodowego. Wykaz prac lekkich określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy, przy czym nie może on zawierać prac wzbronionych młodocianym i wymaga każdorazowo zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy. Poza tym na pracodawcy ciąży obowiązek ustalenia przedmiotowego wykazu w regulaminie pracy lub w odrębnym akcie (jeżeli nie musi ustalać regulaminu). 10 Przedsiębiorcy, w tym przede wszystkim rzemieślnicy, powinni zwrócić szczególną uwagę na zasady związane z zawieraniem i rozwiązywaniem z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego. Wypada zaznaczyć, że tego rodzaju umowa powinna określać w szczególności rodzaj przygotowania, czas trwania i miejsce jego odbywania, sposób dokształcania teoretycznego oraz wysokość wynagrodzenia. 11 Należy podkreślić, iż w omawianym zakresie zastosowanie mają przepisy KP dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony (ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196 KP). 12 Zawieranie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony dopuszczalne jest w związku z tym tylko w wyjątkowych przypadkach. 13 Oznacza to, że do 20

5 BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ Porady dla przedsiębiorców młodocianych mają zastosowanie przepisy odnoszące się między innymi do związkowej kontroli rozwiązywania umów o pracę, przyczyn zwolnienia ze skutkiem natychmiastowym, wygaśnięcia oraz ochrony trwałości stosunku pracy, kar porządkowych, a także trybu dochodzenia roszczeń niezaspokojonych przez pracodawcę. 14 Szczególnie istotne jest, że rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej z młodocianym w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w razie niewypełniania przez niego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się (pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych), ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego lub stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe. 15 Należy zwrócić uwagę, iż niezależnie od powyższego pracodawca może rozwiązać taką umowę na podstawie przepisów regulujących rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych (art KP) lub niezawionionych (art KP) przez pracownika. 16 Z powyższego wynika jednoznacznie, iż zatrudnianie osób poniżej 18 roku życia wiąże się z licznymi niebezpieczeństwami. W związku z tym znajomość przytoczonych przepisów i omówionych zasad wydaje się nieodzowna dla pracodawców zawierających umowy o pracę z młodocianymi. Aleksandra Budniak Prawnik DAUERMAN Kancelaria Prawa Gospodarczego i Sportowego 1 Por. art zd. 1 KP. 2 Por. art zd. 2 KP. Zgodnie z treścią przepisu art KP zatrudnianie osób poniżej 16 roku życia jest zabronione, jednak art pkt 3 i 4 KP przyznaje Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej kompetencję do określania wyjątków od tej reguły w drodze rozporządzenia wydawanego w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej. 3 Por. art. 190 i n. KP. 4 Por. art KP. Zgodnie z treścią przepisu art pkt 1 KP wyjątkowo dopuszczalne jest jednak zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum przypadki takie określa w drodze rozporządzenia Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej. 5 Por. art KP. Na podstawie art pkt 2 KP dopuszczalne jest jednak w drodze wyjątku zwolnienie młodocianych nie posiadających kwalifikacji zawodowych od odbycia przygotowania zawodowego na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej wydawanego w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej. 6 Por. art. 197 i n. KP. 7 Należy przy tym podkreślić, że przepis art zd. 1 KP stanowi, iż dla młodocianego pora nocna przypada między godzinami 2200 a 600. Zgodnie jednak z treścią przepisu art zd. 2 KP w przypadku zatrudniania młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, zawierania umów o pracę z osobami nie mającymi 16 lat oraz zatrudniania młodocianych nie posiadających kwalifikacji zawodowych zwolnionych od odbycia przygotowania zawodowego pora nocna przypada między godzinami 2000 a Por. art. 202 i 203 KP. 9 Por. art. 205 KP. 10 Por. art i n. KP oraz art. 204 KP. Zgodnie z treścią przepisu art KP zatrudnianie młodocianych przy pracach wzbronionych jest niedopuszczalne. Na zasadzie art w zw. z 3 KP wykaz takich prac oraz wyjątki od stosowania omawianej zasady ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. 11 Por. art KP. 12 Por. art. 194 KP. 13 Sytuacje takie może określić Rada Ministrów w drodze rozporządzenia wydanego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w przepisie art KP. 14 Tak: A.M.Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2006, str Por. art. 196 KP. 16 Tak: A.M.Świątkowski, op. cit., str Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności uchyliło klasyfikację PKD, wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. Od 1 stycznia 2008 r. powstające podmioty przy dokonywaniu czynności rejestracyjnych posługują się już nową klasyfikacją (PKD 2007). Jednak do 31 grudnia 2009 r. stara klasyfikacja (PKD 2004) będzie nadal stosowania. Rozporządzenie dotyczące PKD 2007 stanowi, że przeklasyfikowanie działalności nastąpi sukcesywnie w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. Aktualizacja przedsiębiorców będzie dokonywana przez służby statystyki publicznej na podstawie ankiety aktualizacyjnej. Można również, nie czekając na ankietę, zgłosić do właściwego urzędu statystycznego wniosek RG-1 lub RG-2 w zakresie danych objętych aktualizacją. Każdy podmiot, który otrzyma ankietę, jest zobowiązany do zweryfikowania danych (zgodnie z dołączonymi objaśnieniami) i potwierdzenia informacji w niej zawartych przez złożenie podpisu na wydrukowanej ankiecie. Jej zwrot powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia, do urzędu statystycznego w województwie, na którego terenie podmiot ma siedzibę (osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) lub ma miejsce zamieszkania (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Po dokonaniu aktualizacji rejestru podmiotów na podstawie ankiet, urzędy statystyczne będą sukcesywnie, w terminie do 31 grudnia 2009 r., przekazywały podmiotom objętym aktualizacją nowe zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON. Wprowadzenie nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności w zasadzie nie nastręczy przedsiębiorcom problemów. Przede wszystkim dlatego, że numer REGON nie zmieni się, nadal więc będzie można stosować go w niezmienionej formie w pieczęciach firmowych, bądź w drukach urzędowych. Jakub Turański Na podstawie: oraz 21

6 BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ Życzenia )#,89-0).8!&'#!91&%&')/$012)3#456#)78"#!95.08)"5!8,&-8) #*#I0*2%;)0)"#!90..%;)#"89)*+5E.05.08)$*95:,0&')4%&95R)0)+"86.05RL S%&9%) 8"91!) 78"#!95.08)#"89)$*95:,05-)+#;%<:.#<&0) Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2010 Wszystkiego najlepszego, zdrowia, pomyślności i wielu prawdziwych przyjaciół członkom Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnicy, ich rodzinom, pracownikom i uczniom zakładów rzemieślniczych, pracownikom Cechu jak również bratnim organizacjom Cechowym w Sycowie i Twardogórze życzy Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnicy Henryk Kruszelnicki Świąt wypełnionych radością, niosących spokój i odpoczynek, Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia rzemieślnikom ich rodzinom oraz pracownikom rzemiosła Twardogórskiego i Ich Gościom życzy Prezes Cechu w Twardogórze mgr Stanisław Adamski 22 Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim naszym Szacownym Członkom oraz Przyjaciołom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności! Aby ten Świąteczny Czas obfitował w wiele radosnych chwil, spędzonych tradycyjnie w gronie rodzinnym i aby moc miłości zagościła w sercach wszystkich. A nadchodzący Nowy 2010 Rok przyniósł każdemu spełnienie najskrytszych pragnień i snów. Wielu Łask Bożych życzy Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Legnicy!"#$%&'()*+$,-./0%&'() *+BCD?EFGHI9:7);/I9:7) -JK) LMA)N<OC4PK)*+Q=!R/2%S.TU) i&df^)n<oc4>)jk ) *+lm)u+nb#>\jk)2=ac) c+q=!r/2%s.<_*)]ho=a!"#$%&'()#*()+,+-./"0-(12#*3%(4(52#*3%( 67$-.7(8%97:+-0#%; (3-&(7<%+&#(2(#=#-0#>(6#>9%(#( D-3%"72E,A(#(D7379E+%,E&0E,A(2-( F97,C%2#>( )<C%:%=E(0%&)-9:-,+0#-&)+-($E,+-0#%G +:972#%G()+,+*1,#%(7)7!#)3-.7(#(H7:0#7)C-4.7(H9+-$E,#%(3E,A(12#'3(79%+(H7=E1"071,#( 2(872E=(IJKJ(97<>; LE,+-0#%(3-(<#-9>&-=E(:7(2)+E)3<#,A( 9+-=#-1"0#</2(#,A(97:+#0G(H9%,720#</2( #(>,+0#/2(79%+(:7(0%)+E,A(79.%0#+%,&#( 9+-=#-1"0#,+E,A;!"#$%&'()*+!,-) (&.*/+!'0-12$

7 BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ Serdeczności Zapraszamy do skorzystania z usług dla biznesu. Oferujemy pomoc w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności na rynku międzynarodowym, w pozyskiwaniu lub sprzedaży technologii, w znalezieniu partnera do współpracy, w zakresie nowych produktów oraz w pozyskiwaniu finansowania inwestycji. Usługi są świadczone w ramach największej na świecie sieci wsparcia dla biznesu pod nazwą Enterprise Europe Network, obejmującej swoim zasięgiem ponad 40 państw, w tym wszystkie należące do Unii Europejskiej, skupiającej łącznie blisko 600 organizacji oraz około specjalistów obsługujących przedsiębiorstwa. Enterprise Europe Network to połączenie dwóch, działających z powodzeniem od wielu lat, sieci Euro Info Centre (EIC) oraz Innovation Relay Centres (IRC). WSPARCIE DLA BIZNESU Wpis do bazy ofert handlowych Business Cooperation Database Usługa przeznaczona jest dla firm, które poszukują agentów, przedstawicieli handlowych w innych państwach, a także partnerów handlowych działających na zasadach podwykonawstwa czy joint venture. Wpis do bazy jest doskonałym sposobem bezpłatnej promocji własnej firmy. Wpis do bazy ofert technologicznych Bulletin Board System Usługa przeznaczona jest dla firm, osób fizycznych oraz instytucji (w tym uczelni i jednostek naukowych), które pracują nad najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w swojej branży. Wpis do bazy jest doskonałym sposobem bezpłatnej promocji swojego pomysłu, a także poszukiwania partnerów handlowych, licencji, patentów oraz partnerów do wspólnych projektów badawczych z przeszło 40 państw świata. Automatyczne wyszukiwanie ofert technologicznych Automatic Matching Tool Usługa przeznaczona jest dla firm, osób fizycznych oraz instytucji, które poszukują najnowszych rozwiązań technologicznych w swojej branży. Jest to najprostsza metoda monitoringu zmian technologicznych zachodzących w przemyśle i nauce. AMT jest także doskonałym sposobem poszukiwania partnerów handlowych, licencji, patentów oraz partnerów do wspólnych projektów badawczych. Raz w miesiącu na wskazany przez Państwa adres wpływać będzie zbiorcze zestawienie ofert technologicznych z branż, które Państwa interesują. Sieć Enterprise Europe Network wspiera również mikro-, małych i średnich przedsiębiorców poprzez: udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące warunków formalnoprawnych działalności gospodarczej w innych krajach UE, prawa i polityk Unii Europejskiej wskazanie dostępnych źródeł finansowania świadczenie usługi z zakresu transferu technologii, w tym audytu technologicznego wspieranie udziału MŚP w 7 Programie Ramowym na rzecz badań i rozwoju technologicznego. j KONTAKT: Enterprise Europe Network Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Ul. Szczawieńska Szczawno Zdrój tel.: faks: Przedsięwzięcie realizowane przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata

8

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY 1 Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Firma

Bardziej szczegółowo

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line Każdy z nas przeżył w swoim życiu etap, w którym coś dobiega końca i rozpoczyna się coś nowego, jeszcze nieznanego, wymagającego specjalnego

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Numer 21 marzec 2014 Fundusze unijne nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Raport Desk Research

Raport Desk Research Raport Desk Research STAN ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW OŚWIATY DO WARUNKÓW RYNKOWYCH mgr Andrzej Klimczuk Białystok 2013 Autor: mgr Andrzej Klimczuk Wsparcie merytoryczne: dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWEGO PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO

Bardziej szczegółowo

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku Warszawa, wrzesień 2004 roku 2 1. EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZWŁASZCZA W SZKOŁACH ŚREDNICH

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Witold Szwebs Olsztyn 2006 Niniejsza publikacja została przygotowana przez projekt Budujmy Razem finansowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

KURS NA PRACĘ 1/2011. Rynek pracy 2011 wyzwania i prognozy. Niemieccy pracodawcy czekają na Polaków Firma bez minusów

KURS NA PRACĘ 1/2011. Rynek pracy 2011 wyzwania i prognozy. Niemieccy pracodawcy czekają na Polaków Firma bez minusów RYNEK PRACY PORADNICTWO ZAWODOWE POŚREDNICTWO PRACY FUNDUSZE EUROPEJSKIE 1/2011 KURS NA PRACĘ Rynek pracy 2011 wyzwania i prognozy Niemieccy pracodawcy czekają na Polaków Firma bez minusów 1 ISSN 2082-0267

Bardziej szczegółowo

Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions

Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions MPRA Munich Personal RePEc Archive Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions Andrzej Klimczuk 2013 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/63885/

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy

Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Lubelska Wojewódzka Komenda OHP materiały konferencyjne Lublin 2006 Skład i łamanie: Andrzej Famielec Wydawca: Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

Koniec roku w firmie. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 18 grudzień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Koniec roku w firmie. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 18 grudzień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 18 grudzień 2013 Koniec roku w firmie Czas podsumowań w przedsiębiorstwie O czym pracodawca musi pamiętać na przełomie roku?

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

Powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka str. 9

Powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka str. 9 styczeń 2010 2 Projekt Promocja Rynku Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oswoić stres str. 5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 1/2 marzec/czerwiec 2008 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY SHOW FRYZJERSKIE I METAMORFOZY WOŚP WOJEWÓDZKIE ELIMINACJE DO MISTRZOSTW

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 Raport zredagowany przez Agnieszkę Luck Niniejszy raport krajowy jest prezentowany w ramach serii raportów na temat kształcenia i szkolenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo