O IZBIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O IZBIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA 2014-06-13 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH"

Transkrypt

1 Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Kształcenie zawodowe w rzemiośle Rzemiosło jako element sektora MŚP 99,8 % potencjału gospodarczego Polski to mśp sektor mśp wytwarza 47 PKB 70 % pracujących jest zatrudnionych w podmiotach mśp Jelenia Góra - Cieplice, 12 czerwca 2014 r. Uczestnik Trójstronnej Komisji ds. Społeczno- Gospodarczych Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Plac Solny 13, Wrocław tel , fax Członek wielu organizacji międzynarodowych Największa szkoła zawodu PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle WYODRĘBNIENIE RZEMIOSŁA Z GOSPODARKI działalność gospodarcza z udziałem kwalifikowanej pracy własnej zatrudnienie do 50 osób działalność z wyłączeniem: handlu, gastronomii, transportu, hotelarstwa, usług leczniczych, wykonywania wolnych zawodów oraz artystów plastyków i fotografików zbieżność z systemami rzemieślniczymi w Europie STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA O IZBIE ZRP 26 Izb Rzemieślniczych 36 Cechów Rzemieślniczych 190 spółdzielni rzemieślniczych 3 spółdzielnie rzemieślnicze 490 cechów rzemieślniczych 4500 uczniów firm rzemieślniczych 5000 firm rzemieślniczych 1

2 Rzemieślnicza rodzina Uczy zawodu Nadaje tytuły czeladnika i mistrza Wspiera przedsiębiorczość Reprezentuje rzemieślników, mikroprzedsiębiorców i MŚP projekty wymian zawodowych, 80 uczniów na praktykach w Niemczech od 2011 r. projekty wymiany doświadczeń dla przedsiębiorców z obu państw: Energooszczędne budownictwo w rzemiośle saksońsko-dolnośląska wymiana doświadczeń Wymiany z Niemcami Partnerzy w Niemczech Grupa z Polski w Dreźnie Grupa z Niemiec we Wrocławiu Realizacja projektu QUICK z ang. Kwalifikacje, Innowacje, Kooperacje i Kluczowy Biznes w MŚP, Realizacja międzynarodowej konferencji Zasobooszczędne Technologie Budowlane, Uczestnictwo w Konferencjach Hanzeatyckich. Współpraca w ramach międzynarodowych inicjatyw m.in. wizyty studyjne dla niemieckich przedsiębiorców z polskimi firmami, Realizacja projektu GIB8! Zdrowie w życiu zawodowym - kompetencje zdrowotne jako czynnik jakości. Partnerzy w Niemczech Realizacja wspólnych działań w ramach projektu Kariera bez Granic. - warsztaty orientacji zawodowej dla uczniów z Niemiec i Polski, - warsztaty dla niemieckich i polskich nauczycieli, - spotkania eksperckie, - polsko-niemiecka gazeta uczniowska Kropka.Punkt, - podręcznik dla nauczycieli do zajęć z transgranicznej orientacji zawodowej. USTAWOWE ZADANIA ORGANIZACJI RZEMIOSŁA W OBSZARZE OŚWIATY cechy i izby rzemieślnicze sprawują nadzór nad procesem nauki zawodu zorganizowanej u pracodawców, będących rzemieślnikami, izby rzemieślnicze przeprowadzają egzaminy kwalifikacyjne czeladnicze i mistrzowskie i potwierdzają je świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi, opatrzonymi pieczęcią z godłem Państwa, Związek Rzemiosła Polskiego sprawuje nadzór nad działalnością komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych 2

3 Nadawanie tytułów zawodowych Nauka zawodu u rzemieślników Oświata w rzemiośle Szkolnictwo niepubliczne Kształcenie ustawiczne PODSTAWA PRAWNA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY kodeks pracy dział IX akty wykonawcze do Kodeksu pracy FORMY PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO nauka zawodu przyuczenie do wykonywania określonej pracy KSZTAŁCENIE W RZEMIOŚLE UMOWA O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE W ZAKŁADZIE PRACY KSZTAŁCENIE TEORETYCZNE KSZTAŁCENIE DUALNE (PRZEMIENNE) alternate training (apprenticeship) pracodawca rzemieślnik kwalifikacje zawodowe przygotowanie pedagogiczne odpowiednie warunki technicznoorganizacyjne młodociany pracownik ukończone gimnazjum wiek lat odpowiedni do zawodu stan zdrowia Czego można się uczyć? dokształcanie teoretyczne Dzięki działalności izby rzemieślniczej oraz cechów rzemieślniczych można kształcić się na specjalistę w wielu zawodach. zasadnicza szkoła zawodowa (95%) kursy zawodowe pracodawca Największą popularnością cieszą się niezmiennie takie zawody jak: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz czy stolarz. Oprócz wymienionych można wybrać jeszcze wiele innych z katalogu ponad 120 zawodów. Można też kształcić się w nowoczesnych zawodach jak monter elektronik, mechanik maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających. 3

4 ZALETY NAUKI ZAWODU PRAKTYKA U RZEMIEŚLNIKA to indywidualny tok nauczania praktycznego uczenie się zawodu w warunkach naturalnej pracy poznawanie nowych technologii, materiałów i urządzeń poznawanie warunków i zasad funkcjonowania firmy na rynku Posiadanie zawodu to większe szanse na zatrudnienie DLACZEGO RZEMIOSŁO? Możliwość podjęcia pracy za granicą tworzenie więzi emocjonalnych funkcjonowanie na rynku pracy rozwój kompetencji społecznych Zawody związane ze sferą rzemieślniczą zawsze będą potrzebne Własny biznes Możliwość dalszego kształcenia i rozwoju Jakie są szanse rozwoju? Jakie są szanse rozwoju? Uczniowie kształcący się w rzemiośle w trakcie nauki mają możliwość wyjazdu na staż zagraniczny np. do Francji, Niemiec lub Wielkiej Brytanii. W trakcie nauki dla uczniów organizowane są konkursy i turnieje zawodowe. Naukę w zakładzie rzemieślniczym kończy egzamin zawodowy na tytuł czeladnika. Na zakończenie nauki w szkole - świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej możliwość podjęcia nauki w liceum ogólnokształcącym w kl. II. Po dalszych trzech latach pracy można przystąpić do egzaminu na tytuł mistrza. Dzięki Izbie można również dokształcać się na szkoleniach, uczestniczyć w biznesowych wyjazdach lub brać udział w giełdach kontaktów zagranicznych. Wykształceni specjaliści są zawsze poszukiwanymi pracownikami nawet w czasie kryzysu znajdują dobrze płatną pracę. Świadectwo czeladnicze i dyplom mistrzowski są niezbędnymi dokumentami na europejskim rynku pracy. Fach w ręku to gwarancja niezależności można podjąć pracę lub założyć własne przedsiębiorstwo. W rzemiośle zrealizujesz swoją pasję, która może stać się twoim sposobem na życie, wybór zawodu nie jest ograniczony listą zawodów szkolnych. LICZBA PRACODAWCÓW Polska Rzemiosło LICZBA MŁODOCIANYCH Polska Rzemiosło KSZTAŁCENIE U PRACODAWCÓW UMOWA O ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH Pracodawca rzemieślnik Placówka szkolna ZSZ Technikum Atrakcyjność dokumentów rzemieślniczych powoduje ubieganie się o tytuł czeladnika przez absolwentów takiej formy nauki 4

5 POTWIERDZANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Izbowe egzaminy zawodowe są elementem państwowego systemu potwierdzania kwalifikacji, Świadectwo czeladnicze i dyplom mistrzowski opatrzone są pieczęcią z godłem Państwa, Analogiczność tytułów zawodowych do europejskich dokumentów rzemieślniczych, Możliwość uzyskania Suplementu do dyplomu EUROPASS Posiadamy możliwość potwierdzanie kwalifikacji osób dorosłych Czeladnik 3 lata pracy w zawodzie i ukończone gimnazjum Mistrz 6 lat pracy i wykształcenie min. ponadgimnazjalne komisje w 55 zawodach, KOMISJE EGZAMINACYJNE KOMISJE EGZAMINACYJNE Rocznie wydajemy ok dokumentów Liczba członków komisji 351 osób Zawody unikatowe w kraju rusznikarz metaloplastyk renowator mebli artystycznych pozłotnik protetyk słuchu fryzjer zwierząt organomistrz świadectw czeladniczych absolwenci nauki zawodu 217 osoby dorosłe 185 dyplomów mistrzowskich PROPOZYCJE USPRAWNIENIA SYSTEMU poradnictwo zawodowe na każdym etapie kształcenia dbałość o poziom kształcenia na każdym etapie nauki w szkole zwiększenie czasu przeznaczonego na praktyczną naukę zawodu korzystanie z dobrych przykładów zagranicznych zniesienie bariery zatrudniania w celu nauki zawodu osób powyżej 18 r.ż. możliwość podjęcia nauki zawodu przez uczniów techników lub LO oraz studentów wprowadzenie tytułu pomocnika czeladnika wsparcie ekonomiczne rzemiosła w procesie rzemieślniczej nauki zawodu Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Plac Solny 13, Wrocław tel , fax Dziękuję za uwagę! 5