PŁACE w Dodano możliwość zmiany czcionki (w wersji okienkowej ), menu główne Alt + F.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PŁACE w. 2015. 22.01.2015 Dodano możliwość zmiany czcionki (w wersji okienkowej ), menu główne Alt + F."

Transkrypt

1 (33) PŁACE w Wprowadzono możliwość przygotowania deklaracji PIT 11 na 2015 (22). Aby usprawnić przygotowanie deklaracji, wydruk dokumentu możliwy będzie wyłącznie z systemu e- Deklaracje, zrezygnowano z wydruku w systemie Płace. W punkcie Bank informacji płacowych, dodano możliwość zdefiniowania przerwy w opłacaniu składek na FP i GŚP, dla osób zatrudnionych z bezrobocia Wypłaty z funduszu bezosobowego i rady nadzorczej dodano możliwość wyboru, czy wypłata ma być gotówką czy na ROR. - Przygotowanie danych do Płatnika (RCA) Modyfikacja w części wypłat z f. bezosobowego i rady nadzorczej Dodano możliwość zmiany czcionki (w wersji okienkowej ), menu główne Alt + F. Tok postępowania procedury przekazywania danych z systemu PŁACE do systemu e-deklaracje W systemie PŁACE plik do importu w formacie XML tworzony jest podczas wydruku/podglądu deklaracji PIT 11 lub 40. Szczegółowy opis dostępny w opisie zmian do wersji na 2014 rok PLIKI Rok Następnie należy uruchomić Adobe Reader. Wczytać interaktywny formularz PIT 11 lub 40 pobrany ze strony MF. WAŻNE: formularz należy pobrać i zapisać na dysku poprzez ZAPISZ ELEMNT DOCELOWY JAKO. Następnie wczytać dane z pliku XML do interaktywnych formularzy PDF systemu E- DEKLARACJE, co zapewni prezentację wizualną danych zawartych w pliku XML. Do wykonania tej operacji niezbędne jest zainstalowanie aplikacji Adobe Acrobat Reader w wersji min. 9.x PL. Inne aplikacje do obsługi plików PDF, ani inne wersje Acrobat Reader nie zadziałają poprawnie. W celu wczytania danych do plików PDF należy kliknąć zakładkę ROZSZERZONE, następnie w sekcji FUNKCJE ROZSZERZONE/FORMULARZE wybrać IMPORTUJ DANE. Pojawi się okno Wybierz plik zawierający dane formularza, w którym należy wskazać właściwy dysk i katalog PL/E-DEKLAR, w którym należy zaznaczyć pojedynczy plik XML, którego ma dotyczyć operacja. Można kliknąć 2 razy dany plik lub zaznaczyć go i kliknąć Otwórz. Przed uruchomieniem tej funkcji wskazane jest zamknięcie innych aplikacji, które mogłyby niepotrzebnie angażować zasoby systemu operacyjnego. Otwarcie pierwszego formularza trwa zauważalnie dłużej ze względu na konieczność załadowania i uruchomienia programu Adobe Acrobat Reader.

2 Jeżeli działanie procedury zostanie zatrzymane (np. wskutek ingerencji użytkownika lub obciążenia systemu), należy zamknąć okno Acrobat Reader, a następnie wznowić procedurę wczytania. Wczytany plik XML wyświetli się na ekranie, można go przejrzeć i sprawdzić. Po upewnieniu się, że dane zawarte w załadowanym pliku są prawidłowe, należy je podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W tym celu klikamy sekcję E-DEKLARACJE oraz PODPISZ i WYŚLIJ. Po czym program rozpocznie operację podpisywania danych z wczytanego pliku XML. Wcześniej należy podłączyć czytnik kart i włożyć do niego kartę. W pierwszej kolejności program wyświetli okienko wyboru certyfikatu, który ma zostać użyty do popisania zaznaczonych dokumentów. Należy wybrać ważny, kwalifikowany certyfikat. Następnie pojawia się okienko wpisywania PIN - u. Po zakończeniu procesu podpisywania wyświetlona zostanie informacja o podpisaniu, a następnie o wysyłce. Operacja wysyłania trwa stosunkowo krótko i daje raport o powodzeniu lub o przyczynie niepowodzenia przy ich wysyłaniu. Początkowo wszystkie przesłane dokumenty otrzymują status 301. Jeżeli status przesłanego dokumentu uzyskuje od razu wartość z zakresu oznacza to, że przesłany dokument lub złożony podpis są błędne i nie zostały przyjęte. Wykaz statusów znajduje się na stronie MF. Przesłane dokumenty podlegają najpierw weryfikacji pod kątem poprawności podpisu elektronicznego oraz zgodności przesłanej struktury XML z wymaganiami określonymi dla danego typu deklaracji. Jeżeli przesłane dokumenty nie spełniają tych wymagań, są przez system odrzucane i nie trafiają do urzędu skarbowego. Dlatego po wysłaniu dokumentów do systemu e - Deklaracje należy pobrać potwierdzenie i odczytać z nich stan przetworzenia poszczególnych dokumentów. Po kliknięciu Sprawdź stan przetworzenia program rozpocznie operację pobierania z systemu centralnego informacji. Czas pełnego przetworzenia przesłanego dokumentu w oficjalnym systemie e - Deklaracje może wynosić nawet kilka godzin. Pożądanym stanem przetworzenia każdego z dokumentów jest uzyskanie statusu 200. Tylko taki status pozwala uważać dokument za złożony. Dopóki status dokumentu mieści się w przedziale oznacza to, że dokument jest jeszcze przetwarzany i trzeba za jakiś czas ponownie sprawdzić stan jego przetworzenia. W przypadku uzyskania przez dokument statusu z przedziału oznacza, że dokument nie został poprawnie złożony. Po poprawnym przetworzeniu przesłanych dokumentów należy udokumentować ten fakt. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla poprawnie złożonego dokumentu istnieje możliwość pobrania i wydrukowania UPO Urzędowego Poświadczenia Odbioru. W aplikacji E - DEKLARACJE można pobrać i wydrukować dla każdego dokumentu oddzielnie. Operacja ta powoduje otwarcie w przeglądarce internetowej aktywnego dokumentu PDF. Nie wszystkie przeglądarki poprawnie współpracują z takimi dokumentami. Zaleca się użycie do tego celu przeglądarki Microsoft Internet Explorer lub skonfigurowanie posiadanej przeglądarki w sposób opisany na witrynie systemu e - Deklaracje. Stan przetworzenia dokumentów powinno zachować się na dysku w postaci plików UPO_????.XML lub w postaci wydruku. UWAGA: Wysłanie dokumentu do systemu E - Deklaracje nie jest uznawane za złożenie dokumentu jeżeli dokument nie uzyska statusu

3 System dostosowano do nowych interaktywnych wzorców formularzy, niezbędnych do elektronicznej wysyłki PIT11 (21) i PIT40 (20) za 2014 rok. W programie PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTONICZNĄ możliwe jest przy wykorzystaniu FORMULARZY INTERAKTYWNYCH. W tym celu należy: wejść na stronę i pobrać najnowszą niezbędną wersję Wtyczki (plugin) do składania deklaracji w 2015 r., która dostępna jest w zakładce E-DEKLARACJE w sekcji DO POBRANIA pobrać właściwy formularz PIT 11 lub PIT 40 (w formacie PDF) z zakładki E-DEKLARCJE, sekcja FORMULARZE i zapisać na dysku wybierając ZAPISZ ELEMENT DOCELOWY JAKO Po przygotowaniu pliku w programie PŁACE należy uruchomić Adobe Reader, wczytać pobrany ze strony MF plik PDF deklaracji (11 lub 40) aktualnie obowiązujący. Następnie wybrać zakładkę ROZSZERZONE. W części FORMULARZE wybrać IMPORTUJ DANE i wskazać katalog PL/E-DEKLAR oraz plik z wcześniej przygotowaną deklaracją dla pracownika np. P11_0021.xml. Plik zostanie wczytany do formularza, gdzie można przejrzeć poprawność zaimportowanych danych,ewentualnie skorygować. Wczytuje się pojedynczo każdego pracownika.następnie w funkcjach ROZSZERZONYCH należy wybrać E-DEKLARACJE i tam sfinalizować podpis i wysyłkę. Po wysłaniu deklaracji dla danego pracownika należy pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które jest dowodem złożenia dokumentu w urzędzie skarbowym. Szczegółowe informacje postępowania w programie PŁACE dostępne są w opisie już do wersji na 2014 (PLIKI tabela 2014) UDZIAŁY W ORGANACH STANOWIĄCYCH Program dostosowano do zmian obowiązujących od Dla użytkowników na 2015 rok, dostępna jest wersja 32-bitowa oraz 16-bitowa. Rozwijana jest wyłącznie wersja 32 - bitowa i wszelkie nowości wprowadzone są tylko w tej wersji. Aby skorzystać z nowej wersji programu należy pobrać z PLIKI, z tabeli na 2015 instalatora programu pod nazwą Place2015 lub PlaceW16-15 i zapisać na dysku, a następnie uruchomić go w celu aktualizacji do bieżącej wersji wskazując katalog, w którym znajduje się poprzednia wersja programu. Instalator dokona aktualizacji jedynie niezbędnych plików. Do programu z aktualizacją należy wkopiować plik licencji na 2015 rok o nazwie _PLACE.DBF lub _PLACE. Nie posiadając licencji na 2015 rok, program się nie uruchomi. Poprawne uruchomienie nowej wersji programu spowoduje wyświetlenie strony tytułowej programu w małym oknie. Aby rozszerzyć okno do pełnego ekranu należy myszką nacisnąć przycisk Maksymalizuj, po czym wejść do programu, uruchomi się Indeksowanie. Następnie opuścić program i ponownie uruchomić sprawdzając poprawność. Od tego momentu program jest gotowy do dalszej pracy. Przy pracy w sieci program należy uruchomić na każdym stanowisku wykonując w/w czynności. Wersję systemu należy zainstalować równocześnie z systemem KADRY, PZKP, ZFM i FK, ponieważ nie będzie możliwa automatyczna współpraca między tymi programami. Obie wersje dla użytkownika wyglądają identycznie i są całkowicie wymienialne, tzn. w dowolnym momencie można zamieniać wersję 16-o bitową na 32-u bitową i odwrotnie. W wersji 32-bitowej wprowadzono następujące zmiany: - Program może być teraz wyświetlany na dwa sposoby: jako okno graficzne lub jako okno konsolowe. Układ graficzny w systemie przygotowano tak, aby mógł być wyświetlany na starszych komputerach z systemem XP oraz na najnowszych z systemem Win 7 i 8 (bez dodatkowych konfiguracji). Rozwiązanie graficzne wygląda identycznie jak konsolowe, czyli całkowicie bez zmian dla użytkownika, ale jest okienkowe. Domyślnie program startuje jako wersja graficzna. Okno można skalować/rozszerzać myszką rozciągając w pionie i poziomie, działa rozszerzenie do pełnego ekranu po naciśnięciu myszką na przycisk Maksymalizuj. Można dodać parametr do skrótu uruchamiającego program, aby zawsze uruchamiał się w ustalony sposób.

4 Użytkownicy, którzy używają program w trybie pełnoekranowym (tekstowym na Win XP) lub oknie konsolowym i dalej chcą tak używać, powinni uruchomić nową wersję z parametrem //GTWIN, np. P.EXE //GTWIN lub dodać zmienną środowiskową o nazwie HB_GT i wartości GTWIN, wówczas programy globalnie na danym komputerze będą startowały jako wersje konsolowe. System rozpoznaje w jakim trybie został uruchomiony. Wyświetla informację o nazwie i wersji programu na pasku tytułowym zarówno dla konsoli jak i dla wersji graficznej. Automatycznie pamięta ostatnie parametry i uruchomiony na nowo przywraca wielkość okna z ostatniego uruchomienia. Każde stanowisko pamięta swoje rozmiary okna i można program uruchomić w innym trybie (konsolowym lub graficznym) w oknie lub na pełnym ekranie. EXE programu zawiera domyślną ikonę programu. Zawsze na pasku programu i pasku zadań Windowsa pojawi się ikona uruchomionego programu. Tworząc nowy skrót do programu, zostanie stworzony z ikoną programu. Jeśli istnieje stary skrót, to po zainstalowaniu aktualizacji zostanie w nim automatycznie podmieniona ikona. Można również klikając prawym przyciskiem myszki na pulpicie Windows -a i wybierając opcję Odśwież podmienić w sposób automatyczny ikonę do programu. - W programie zastosowano 32-u bitową kompresję przy wymianie danych, przez co możliwe jest bezproblemowe stosowanie rozwiązania na Windows 64-o bitowym. Całkowicie zostały wyeliminowane wszystkie elementy 16-o bitowe, przez co program dostosowany został do najnowszych standardów. W programie przywrócona została funkcja wyświetlania zegara. WYDRUKI LISTY PŁAC Będąc na liście wyboru komórki dodano F7 Osoby na liście z możliwością wydruku odcinka wynagrodzenia dla wskazanej osoby, konwersji do PDF -a i przekazania np. elektronicznie na konto danego pracownika. FUNDUSZ BEZOSOBOWY Wprowadzono możliwość definicji tytułów składników wynagrodzenia. Jeśli Domyślnie jest jak dotychczas czyli jeden tytuł Kwota wynagrodzenia (brutto). Jeśli użytkownik zmieni w punkcie Sposób zapisu kwoty wypłaty na SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA i zdefiniuje nowe tytuły, max 3 składniki wypłaty i 3 tytuły potrąceń, wówczas podczas rejestracji pojawi się lista zdefiniowanych przez użytkownika tytułów z możliwością rejestracji. Nazwy składników można korygować za pomocą klawisza F8, klawisz F2 rejestruje wprowadzone zmiany. Kwota Brutto jest automatycznie wyliczana na podstawie zdefiniowanych składników. Zmianie uległ odcinek wypłaty, na którym dodatkowo pod kwotą brutto umieszczany jest napis w tym i wyszczególnione są zarejestrowane tytuły składników wynagrodzenia. - Wprowadzono możliwość przekazywania na ROR -y wynagrodzeń z funduszu bezosobowego oraz rady nadzorczej dla pracowników oraz osób obcych. Dla pracowników nie ma potrzeby dodatkowej rejestracji, ponieważ program wykorzystuje dane o numerze konta bankowego z części osobowego funduszu płac wprowadzonego w Banku informacji płacowych. W przypadku osób obcych, wskazując z listy konkretną osobę istnieje możliwość rejestracji/korekty pod klawiszem F5 nazwy banku i numeru rachunku. Ponadto, dla tych osób należy przejrzeć i uzupełnić dane w kartotece takie jak adres, numer domu, mieszkania, ponieważ dla niektórych banków dane te są wymagane. Na odcinku wypłat z funduszu bezosobowego oraz rady nadzorczej dodawana jest informacja BANK-ROR w przypadku przekazywania wynagrodzeń na ROR. Dodano punkt TWORZENIE PLIKÓW DO ELEKTRONICZNYCH PRZELEWÓW. Przygotowanie pliku do banku jest analogiczne jak w przypadku wypłat z osobowego funduszu płac. Dane do elektronicznych przelewów system pobiera z punktu 2.5 Menu. Tworzony jest jeden plik do banku dla wskazanej daty i zawiera wypłaty dla pracowników i osób obcych. System dostosowano do zgodności z innymi systemami na 2015 rok. Deklaracje podatkowe PIT-11 UWAGA! dla płatników będących osobą fizyczną

5 W tabeli DANE PŁATNIKA w polu PŁATNIK musi być zachowana następująca kolejność wprowadzenia danych: NAZWISKO, IMIĘ oraz DATA URODZENIA. Poszczególne elementy muszą być rozdzielone minimum 1 spacją, natomiast data urodzenia może zostać zarejestrowana w następujących formatach :RRRR.MM.DD, RRRR-MM-DD, DD.MM.RRR lub DD-MM-RRRR. Jest to warunek, aby poprawnie zostały przygotowane dane do e -deklaracji. PIT 11 nowy wzorzec nr 21 - PIT 40 nowy wzorzec nr 20 Ponadto, wprowadzono wiele funkcji zwiększających stabilność systemu w sytuacjach awaryjnych i nie przewidzianych. Zaleca się bieżące pobieranie aktualizacji oprogramowania z naszej strony

System. moduł PPUS. Program Płatnika Urzędu Skarbowego komunikacja z systemem e-deklaracje Ministerstwa Finansów. instrukcja instalacji i użytkowania

System. moduł PPUS. Program Płatnika Urzędu Skarbowego komunikacja z systemem e-deklaracje Ministerstwa Finansów. instrukcja instalacji i użytkowania System FOKUS moduł PPUS Program Płatnika Urzędu Skarbowego komunikacja z systemem e-deklaracje Ministerstwa Finansów instrukcja instalacji i użytkowania Autor : Piotr Zielonka Studio Programistyczne Piotrków

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.3 Data wydania: 2015-04-23 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop Wersja 7.0.1 Warszawa, 15.01.2015 r. Copyright (c) 2015 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO FINANSÓW, DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Dziękujemy Państwu za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank Przewodnik dla Klienta System do obsługi banku internetowego I-Bank 1 Spis treści Spis treści...2 1 Wstęp...3 2 Instalacja oprogramowania Java...4 2.1 Instalacja w systemie operacyjnym...4 2.2 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl 2 Spis treści I. WPROWADZENIE -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Płace. Podręcznik użytkownika. Wersja 2012

Symfonia Płace. Podręcznik użytkownika. Wersja 2012 Symfonia Płace Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) http://www.bsgryfino.pl Spis treści SŁOWNIK POJĘĆ... 4 BEZPIECZEŃSTWO... 5 1.1 CERTYFIKAT... 5 1.2 PODPIS CYFROWY... 5 1.3 WYLOGOWANIE... 5 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena, karty chip oraz czytnika kart chip

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena, karty chip oraz czytnika kart chip Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena, karty chip oraz czytnika kart chip 1. Wstęp... 5 2. Bezpieczeństwo... 6 2.1. Bezpieczeństwo użytkownika... 6 2.2. Bezpieczeństwo usługi...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 II. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach

Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach https://ekonto.bankblaszki.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Podręcznik użytkownika Wersja 2010.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spółdzielcza Grupa Bankowa BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Instrukcja użytkowania systemu bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych BS NOWE WWW NOWE, MARZEC 2006

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Józefowie nad Wisła Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3

Bardziej szczegółowo

AJBM Kadry - Płace 1 / 106

AJBM Kadry - Płace 1 / 106 AJBM Kadry - Płace 1 / 106 Spis treści Wstep... O programie... Zaczynamy... Instalacja... Domyślny katalog programu... Transfer Danych... Aktualizacja... Firma... OBSŁUGA FIRMY... Pracownicy... [A] Kadry...

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZELINIE Internet Banking dla Firm (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo