System. moduł PPUS. Program Płatnika Urzędu Skarbowego komunikacja z systemem e-deklaracje Ministerstwa Finansów. instrukcja instalacji i użytkowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System. moduł PPUS. Program Płatnika Urzędu Skarbowego komunikacja z systemem e-deklaracje Ministerstwa Finansów. instrukcja instalacji i użytkowania"

Transkrypt

1 System FOKUS moduł PPUS Program Płatnika Urzędu Skarbowego komunikacja z systemem e-deklaracje Ministerstwa Finansów instrukcja instalacji i użytkowania Autor : Piotr Zielonka Studio Programistyczne Piotrków Tryb., styczeń 2010r. grudzień 2014r.

2 Program komputerowy PPUS - instrukcja obsługi (strona 2) Spis treści Przeznaczenie aplikacji... 3 Do czego nie służy aplikacja PPUS... 3 Licencjonowanie i wsparcie techniczne... 4 Informacje dla informatyka... 5 Uwagi techniczne... 5 Uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych... 6 Instalacja... 7 Znane problemy... 9 Informacje dla użytkowników programu Tok postępowania przy obsłudze programu Uwagi końcowe... 19

3 Program komputerowy PPUS - instrukcja obsługi (strona 3) Przeznaczenie aplikacji Zadaniem aplikacji Program Płatnika Urzędu Skarbowego 1, zwanej dalej PPUS, jest ułatwienie i zautomatyzowanie czynności związanych z przekazywaniem do systemu e-deklaracje Ministerstwa Finansów danych z dokumentów podatkowych (np. PIT-11, PIT-40, VAT-7, itp.). Wykaz dokumentów, które można przekazywać drogą elektroniczną oraz zakres ich danych informacyjnych wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz z kolejnych rozporządzeń, które je zmieniają. Program PPUS obsługuje większość z nich. Aplikacja PPUS przeznaczona jest dla płatników i podatników, których systemy księgowe generują pliki XML, zawierające dane z dokumentów podatkowych, ale same nie posiadają funkcji wysyłania tych dokumentów do systemu e-deklaracje. Obecna wersja aplikacji PPUS obsługuje wyłącznie dokumenty jednopozycyjne (tzn. nie obsługuje dokumentów zbiorczych PIT-11Z, PIT-40Z, itp. wysyłanych do tzw. bramki UBD). Nie oznacza to jednak konieczności wysyłania dokumentów pojedynczo aplikacja pozwala na ich zbiorcze załadowanie, podpisanie i wysłanie. Obecna wersja aplikacji PPUS obsługuje wyłącznie podpisywanie dokumentów przy użyciu podpisu weryfikowanego tzw. kwalifikowanym certyfikatem. Nie obsługuje podpisu w postaci tzw. danych autoryzujących. Należy pamiętać, że składanie podpisu elektronicznego pod dokumentami podatkowymi danego płatnika wymaga wcześniejszego upoważnienia osób składających podpis do ich występowania w imieniu tego właśnie płatnika. Dokonuje się tego poprzez złożenie w urzędzie skarbowych druku UPL. Szczegółowe informacje na temat zasad składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej są dostępne na stronie internetowej systemu e-deklaracje Ministerstwa Finansów : Do czego nie służy aplikacja PPUS Aplikacja nie służy do ręcznego wypełniania formularzy podatkowych. Aplikacja nie służy do przygotowywania plików XML, zawierających dane do wysyłki. Pliki takie muszą pochodzić z systemu księgowego użytkownika. 1 Nazwa nawiązuje do popularnego Programu Płatnika ZUS, aczkolwiek funkcjonalność aplikacji PPUS jest znacznie skromniejsza.

4 Program komputerowy PPUS - instrukcja obsługi (strona 4) Licencjonowanie i wsparcie techniczne Aplikacja PPUS dostępna jest nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych podatników i płatników w celu przesyłania informacji PIT-11, PIT-40, itp. drogą elektroniczną do urzędów skarbowych. W tym trybie licencjonowania użytkownik aplikacji nie jest uprawniony do korzystania z pomocy technicznej autora. Odpowiedź na większość znanych problemów znajdzie jednak w niniejszej instrukcji. Aplikacja PPUS dystrybuowana jest też jako element systemu księgowego FoKus, tego samego autora. Tylko użytkownicy tego systemu uprawnieni są do korzystania z pomocy technicznej autora. Ze względu na szeroki wachlarz zagadnień, dotyczących całego procesu tworzenia poprawnych plików XML z treścią dokumentów, opatrywania ich podpisem elektronicznym, wysyłania oraz odbierania potwierdzeń, występuje szereg problemów zarówno technicznych, jak i merytorycznych. Dla ich uniknięcia, wymagane jest, aby użytkownicy zapoznali się z treścią odpowiednich aktów prawnych, procedur, opisów struktur danych oraz z instrukcjami opublikowanymi na stronie systemu e-deklaracje a także z niniejszą instrukcją. Poprawność przekazania dokumentów przy użyciu aplikacji PPUS można zweryfikować przy użyciu oferowanych przez nią funkcji, ale także przy użyciu mechanizmów oferowanych przez system e-deklaracje. Korzystanie z aplikacji PPUS nie zwalnia więc jej użytkownika od odpowiedzialności za terminowe przekazanie poprawnych dokumentów podatkowych do organów administracji skarbowej.

5 Program komputerowy PPUS - instrukcja obsługi (strona 5) Część I. Informacje dla informatyka Uwagi techniczne Pod względem sprzętowo-systemowym aplikacja wymaga na końcówkach : a) komputera klasy IBM PC z dostępem do Internetu, b) systemu operacyjnego Microsoft Windows XP SP3, Windows 7 lub Windows 8 2, c) ekranu o rozdzielczości min. 1024x768, d) zainstalowanych usług Microsoft SOAP XML (dołączonych do wersji instalacyjnej), e) zainstalowanych komponentów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego (od dostawcy podpisu elektronicznego), f) wiele funkcji programu wymaga zainstalowania aplikacji Adobe Acrobat Reader wymagana jest wersja 9.x lub nowsza, w polskiej wersji językowej, g) niektóre funkcje programu wymagają przeglądarki internetowej umożliwiającej otwieranie aktywnych dokumentów PDF niektóre przeglądarki blokują takie dokumenty lub otwierają je przy pomocy własnych wtyczek. Program został stworzony przy pomocy kompilatora Microsoft Visual Fox Pro 9.0 SP2 i podczas pracy korzysta z plików runtime u. Pliki te znajdują się na serwerze, w katalogu, w którym zainstalowany jest program. Program wykorzystuje mechanizm Web Services z wykorzystaniem protokołu SOAP. Podczas pracy w środowisku sieciowym program może być uruchomiony jednocześnie na dowolnej liczbie końcówek. Jedyne ograniczenie stanowią możliwości serwera. Program należy uruchamiać bezpośrednio przez skrót do pliku PPUS.EXE z wykorzystaniem ścieżki uname lub lokalnej. Nie jest wymagane mapowanie dysku ani ustawianie żadnych zmiennych środowiskowych. Sam program nie wymaga oddzielnej instalacji na każdej stacji. Jedynie na końcówkach, na których wykonywane będzie podpisywanie i wysyłanie dokumentów należy zainstalować komponenty do obsługi podpisu elektronicznego oraz SOAP, zgodnie z opisem w rozdziale Instalacja. 2 Praca w innych wersjach systemu Windows jest zapewne także możliwa, lecz aplikacja nie była pod tym kątem testowana.

6 Program komputerowy PPUS - instrukcja obsługi (strona 6) Uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych Podczas swej pracy, aplikacja PPUS przetwarza dane osobowe pochodzące z systemu księgowego użytkownika (nie umożliwia samodzielnego wprowadzania ani modyfikowania tych danych) nie wymaga zatem oddzielnej rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Należy ją określić w Polityce Bezpieczeństwa Informacji jednostki jako moduł pomocniczy systemu księgowego.

7 Program komputerowy PPUS - instrukcja obsługi (strona 7) Instalacja Program PPUS należy zainstalować w dowolnym katalogu, w którym jego użytkownicy posiadać będą uprawnienia do odczytu, zapisu i usuwania plików. Sama instalacja sprowadza się do rozpakowania wersji instalacyjnej w wybranym katalogu. W rezultacie w katalogu tym powinny powstać plik PPUS.EXE i pliki DLL. Na każdej końcówce należy utworzyć skrót do tak zainstalowanego programu. Jeżeli końcówka będzie służyła tylko do przeglądania wysłanych dokumentów na tym instalację można zakończyć. Jeżeli z danej końcówki będą także przesyłane i podpisywane dokumenty albo odbierane potwierdzenia złożenia, należy z konta administratora wykonać pozostałe czynności opisane w tym rozdziale. Zainstalować Microsoft SOAP Toolkit 3.0, poprzez uruchomienie instalatora w postaci pliku Microsoft_SOAP_toolkit.EXE, dostępnego na stronach MSDN oraz udostępnionego dodatkowo na witrynie ppus.pl. Ze względu na przewidywane podpisywanie dużej liczby dokumentów, należy włączyć w oprogramowaniu do obsługi kart kryptograficznych opcję tzw. trwałego PIN-u (jeżeli oprogramowanie ją posiada). Włączenie tej opcji zapewni, że wystarczy jednokrotne wprowadzenie PIN-u, aby podpisać naraz wiele dokumentów, W przypadku popularnego oprogramowania CryptoTech, opcję tę włącza się następująco: Zainstalować certyfikaty serwerów systemu e-deklaracje. Certyfikaty te można zainstalować standardowo, poprzez otwarcie w przeglądarce strony https:// bramki systemu, wyświetlenie i zainstalowanie certyfikatów, w sposób pokazany na poniższym rysunku.

8 Program komputerowy PPUS - instrukcja obsługi (strona 8) Dla wygody użytkowników, certyfikaty te zostały dołączone do wersji instalacyjnej i znajdują się w folderze o nazwie CERTYFIKATY. Należy je zainstalować w systemie operacyjnym końcówki, przy czym certyfikat MINFIN.CER należy zainstalować do magazynu głównych zaufanych wydawców. Po wykonaniu w.w. czynności aplikację można udostępnić użytkownikom wraz z przeznaczoną dla nich częścią instrukcji obsługi.

9 Program komputerowy PPUS - instrukcja obsługi (strona 9) Znane problemy Podczas użytkowania aplikacji mogą pojawić się rozmaite problemy, wymagające interwencji informatyka. Większość z nich będzie zapewne związana z samymi procedurami obsługi dokumentów elektronicznych w takich przypadkach rozwiązania należy szukać na witrynie Wystąpić też mogą problemy dotyczące samego użytkowania aplikacji PPUS. Należą do nich m.in.: Występują problemu podczas operacji wysyłania danych z XML do bramki w MF lub odbierania potwierdzenia: o Na końcówce nie został zainstalowany komponent SOAP: o Na końcówce nie zostały zainstalowane certyfikaty serwera lub bramki w MF: o Połączenie internetowe realizowane jest przez serwer proxy, który blokuje wysyłanie, oczekując wprowadzenia swojego hasła. o Program antywirusowy (lub zapora sieciowa) wstrzymał działanie programu lub zablokował wysyłanie danych do bramki w MF. Występują problemy podczas operacji masowego wczytywania danych z XML do formularzy PDF 3 funkcją <Wczytaj dane do PDF>: o Zainstalowana jest inna przeglądarka plików PDF niż Adobe Acrobat Reader. o Program Acrobat Reader został zainstalowany w wersji innej niż 9.x, albo w wersji językowej innej niż polska. Jest to funkcja działająca wyłącznie przy użyciu wersji 9.x PL Acrobat Reader. Jeżeli zainstalowana jest inna wersja AR, należy skorzystać z funkcji pojedynczego wyświetlania formularzy PDF z danymi, przy użyciu przycisku <Wyświetl PDF z danymi>. o Użytkownik zakłóca działanie skryptu wczytującego, usiłując samodzielnie wprowadzać coś do formularza. o System jest obciążony licznymi, uruchomionymi aplikacjami. o W systemie uruchomiony jest proces przechwytujący polecenia generowane przez skrypt. Mechanizm wczytywania obsługiwany jest poprzez Windows Scripting Host. Istotne jest, aby uzmysłowić użytkownikom, że w trakcie działania skryptu mają nie klikać myszką, ani nie wpisywać żadnych tekstów z klawiatury. To aplikacja PPUS steruje uruchomionym formularzem interaktywnym, zastępując użytkownika w czynnościach wybierania opcji z menu, wprowadzania nazw plików, itp. Tylko pojawienie się okna z komunikatem Zatrzymano 3 Korzystanie z tej funkcji nie jest w ogóle wymagane dla prawidłowego obsłużenia wysyłki elektronicznych dokumentów podatkowych. Zapewnia ona tylko wizualizację danych na formularzach PDF.

10 Program komputerowy PPUS - instrukcja obsługi (strona 10) przetwarzanie na etapie... oznacza, że program przestał sterować formularzem i można przejąć mysz i klawiaturę. W takim przypadku należy zamknąć okienko Acrobat Reader (nie zachowując wprowadzonych zmian) i wznowić działanie funkcji programu, który będzie kontynuował ładowanie danych od miejsca, w którym się zatrzymał. Występują problemy podczas operacji wyświetlania potwierdzenia odbioru dokumentu funkcją <Pobierz UPO z MF>: o Zainstalowana jest domyślna przeglądarka internetowa, która nie obsługuje osadzonych w niej formularzy PDF albo obsługuje je przy pomocy własnej wtyczki. Zalecana przeglądarka to Microsoft Internet Explorer. o Zainstalowana jest inna przeglądarka plików PDF niż Adobe Acrobat Reader. Występują problemy podczas operacji <Wyświetl PDF z danymi>: Możliwość wyświetlania danych przy użyciu tej funkcji dotyczy tylko najnowszych dokumentów za rok 2014: PIT-4R (5), PIT-8AR (4), PIT-11 (21), PIT-40 (20), PIT-R (17), PIT-8C (7). Dla starszych formularzy możliwości takiej nie ma. Wynika to z faktu użycia do tego celu oficjalnych szablonów dokumentów publikowanych na witrynie e-deklaracje w zakładce Formularze. Formularze, na których można wyświetlać dane przy użyciu mechanizmu stosowanego w opisywanej funkcji, oznaczone są w tym wykazie kolorem czerwonym. Formularze te można samodzielnie pobierać ze stron systemu e-deklaracje i umieszczać je w podkatalogu PDF, w postaci plików o nazwach odpowiednich do nazwy i wariantu formularza: PIT-4Rw5.PDF, PT- 8ARw4.PDF, PIT-11w21.PDF, PIT-40w20.PDF, PIT-Rw17.PDF, PIT-8Cw7.PDF, itp. W razie opublikowania nowych formularzy na witrynie systemu e-deklaracje, należy to uczynić samodzielnie program PPUS nie wykonuje tej operacji automatycznie.

11 Program komputerowy PPUS - instrukcja obsługi (strona 11) Część II. Informacje dla użytkowników programu Na początek warto zaznaczyć, że program PPUS może wysyłać dokumenty do systemu testowego (także udostępnionego i utrzymywanego przez MF) albo do oficjalnego, produkcyjnego systemu e-deklaracje, z którego trafiają do urzędów skarbowych. Jeśli chodzi o sposób postępowania, wysyłkę do obydwu tych systemów wykonuje się w sposób identyczny. Jednak dokumenty wysłane do systemu testowego nie są uznawane za złożone. Więcej informacji o systemie testowym można znaleźć na stronach internetowych systemu e-deklaracje. Dostęp do systemu testowego pozwala na bezstresowe przetestowanie działania programu oraz przygotowanych przez system księgowy plików XML. Można np. najpierw wysłać dokument do systemu testowego, a po upewnieniu się, że został przyjęty, wysłać go do systemu oficjalnego. Dokumenty przesłane do systemu testowego są w wyraźny sposób oznaczane w wykazie, można też je z tego wykazu usuwać bez szkody dla innych dokumentów. O systemie, do którego wysyłamy dokument, decydujemy w chwili wysyłania dokumentu, a nie w chwili jego przygotowywania. Tok postępowania przy obsłudze programu Niniejszy rozdział opisuje szczegółowo tok postępowania podczas procedury przekazywania danych pochodzących z systemu księgowego do systemu e-deklaracje. Obsługa programu w tym zakresie przedstawia się następująco: 1. Z systemu księgowego wyemitować pliki XML, zawierające dane do wysłania (np. informacje PIT-11 o wynagrodzeniach poszczególnych pracowników. Struktura i zakres informacyjny wyemitowanych plików XML musi odpowiadać wymaganiom określonym na witrynie systemu e-deklaracje, w zakładce Struktury dokumentów XML. 2. Następnie należy uruchomić program PPUS. Na ekranie pojawi się okno przedstawione poniżej

12 Program komputerowy PPUS - instrukcja obsługi (strona 12) Okno programu jest podzielone na trzy części: W górnej części widoczny będzie wykaz dokumentów elektronicznych, wraz z informacjami o stanie ich przetworzenia. Środkowa część zawiera przyciski służące do zbiorczego zaznaczania oraz filtrowania dokumentów. Dolna część zawiera trzy bloki przycisków: o Zestaw przycisków po lewej stronie pozwala uruchamiać podstawowe funkcje obsługujące wysyłkę dokumentów do systemu e-deklaracje. Funkcje te odnoszą się do tych pozycji wykazu, które zostały zaznaczone. Naniesione na nich liczby sugerują kolejność, w której należy ich używać w odniesieniu do danego dokumentu. o Środkowy zestaw przycisków pozwala uruchamiać opcjonalne funkcje służące do zbiorczego wczytania danych z plików XML do formularzy PDF i ich zbiorczego wydrukowania. Funkcje te odnoszą się do tych pozycji wykazu, które zostały zaznaczone. o Zestaw przycisków po prawej stronie pozwala uruchamiać dodatkowe funkcje informacyjne dotyczące konkretnej pozycji wykazu. Funkcje te nie odnoszą się do zaznaczonych pozycji wykazu, lecz za każdym razem tylko do jednej pozycji wykazu tej, która jest podświetlona. Uwaga: Zaleca się, aby następnie opisane operacje wykonać za pierwszym razem tylko dla kilku dokumentów (np. pierwszych w wykazie), przy udziale informatyka, z uprawnieniami administratora systemu operacyjnego oraz w połączeniu z systemem testowym. Jeżeli w trakcie wykonywania procedury wynikną problemy, informatyk będzie w stanie rozwiązać te które dotyczą ogólnych zagadnień: konfiguracji oprogramowania i sprzętu, certyfikatów, podpisu elektronicznego, itp. Natomiast problemy specyficzne dla aplikacji PPUS opisane są (wraz z rozwiązaniem) w przeznaczonym dla informatyka rozdziale Znane problemy niniejszej instrukcji lub na stronach systemu e-deklaracje. 3. W pierwszej kolejności należy wczytać dane z plików XML, pochodzących z systemu księgowego. Pliki te należy umieścić w podkatalogu IMPORT. Ich nazwy mogą być dowolne. Struktury danych w plikach XML muszą być zgodne ze schemami właściwymi dla poszczególnych rodzajów dokumentów musi to zapewnić aplikacja księgowa, tworząca te pliki. Następnie, w aplikacji PPUS klikamy przycisk <1. Importuj z XML>. Program przeanalizuje wszystkie pliki XML z podkatalogu IMPORT i doda do wykazu te, które zawierają w swej strukturze niezbędne tagi. Operację tę można powtarzać dowolną ilość razy. Za każdym razem program doda do wykazu ewentualne nowe pozycje. Wczytane pliki są usuwane z podkatalogu IMPORT. Po zakończeniu importu program proponuje zapoznanie się z raportem z jego przebiegu. W raporcie znajdziemy zarówno informacje o pozycjach wczytanych, jak i o tych, których wczytanie nie było możliwe. Jeżeli wczytanie dokumentów było niemożliwe w związku z błędami w plikach XML, należy zwrócić się do autora aplikacji tworzącej pliki XML o ich przygotowanie zgodnie z wymaganiami systemu e-deklaracje.

13 Program komputerowy PPUS - instrukcja obsługi (strona 13) Po wczytaniu przykładowych plików XML, ekran programu wygląda jak na poniższym rysunku: Jak widać, dla każdej z wczytanych pozycji dostępne są informacje o dokumencie oraz (po przewinięciu wykazu w prawo) stanie przetworzenia, ze szczegółowymi danymi dotyczącymi czasu wykonania poszczególnych operacji. Kwadraciki w kolumnie Wybór pozwolą zaznaczyć pozycje wykazu, do których odnosić się mają kolejne operacje. Uwaga: Punkty 4 i 5 służą do masowego wydrukowania wczytanych dokumentów i nie są związane z samym procesem wysyłania elektronicznych deklaracji zaleca się ich pominięcie. Ponadto, operacje opisane w tych punktach wymagają starszej wersji Acrobat Reader 9.x w nowszych nie zadziałają. Od roku 2015 wydruk pojedynczych dokumentów możliwy jest także przy użyciu funkcji <Wyświetl PDF z danymi>, która nie ma takich wymagań jeśli chodzi o wersję aplikacji Acrobat Reader. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Znane problemy niniejszej instrukcji. 4. Następnie można wczytać dane z plików XML do interaktywnych formularzy PDF systemu e-deklaracje, co zapewni prezentację wizualną danych zawartych w pliku XML. Do wykonania tej operacji niezbędne jest zainstalowanie aplikacji Adobe Acrobat Reader w wersji 9.x PL. Inne aplikacje do obsługi plików PDF, ani inne wersje Acrobat Reader nie zadziałają poprawnie. W celu wczytania danych do plików PDF należy zaznaczyć, których pozycji z wykazu ma dotyczyć ta operacja. Wybrane pozycje oznaczane są ptaszkiem w kolumnie wybór. Zaznaczenia dokonuje się poprzez podwójne kliknięcie na danym wierszu lub zbiorczo poprzez kliknięcie na przycisk <Zaznacz niewczytane do PDF>. Po kliknięciu na przycisk <Wczytaj dane do PDF> program rozpocznie operację ładowania danych z plików XML do formularzy PDF. Operacja ta wykonywana jest przy użyciu mechanizmu Windows Scripting Host, który polega na wysyłaniu tekstów i poleceń do właściwych okien systemu Windows. a. W trakcie ładowania danych do formularzy PDF nie należy ingerować w działanie systemu: nie wprowadzać żadnych znaków z klawiatury, nie klikać myszką. Procedura będzie wywoływała okno programu Acrobat Reader, ładowała dane z plików XML

14 Program komputerowy PPUS - instrukcja obsługi (strona 14) i zapisywała utworzone formularze w formacie PDF. Użytkownik ma w tym czasie nie dotykać myszki ani klawiatury! b. Przed uruchomieniem tej funkcji wskazane jest zamknięcie innych aplikacji, które mogłyby niepotrzebnie angażować zasoby systemu operacyjnego. c. Otwarcie pierwszego formularza trwa zauważalnie dłużej (nawet kilkanaście sekund) ze względu na konieczność załadowania i uruchomienia programu Adobe Acrobat Reader. Można ewentualnie wcześniej otworzyć puste okienko Acrobat Reader. d. Jeżeli działanie procedury zostanie zatrzymane (np. wskutek ingerencji użytkownika lub obciążenia systemu), należy zamknąć okno Acrobat Reader. Komunikat aplikacji PPUS Zatrzymano przetwarzanie należy potwierdzić przez kliknięcie na <OK>. Następnie należy wznowić wczytywanie danych poprzez ponowne kliknięcie na przycisk <Wczytaj dane do PDF>. W miarę wykonywania się procedury wczytywania, ptaszki w polu Wybór znikają dla wczytanych pozycji. Każdy z utworzonych w powyższy sposób formularzy można wyświetlić na ekranie, poprzez podświetlenie go w wykazie i kliknięcie przycisku <Wyświetl PDF z danymi>. 5. Wybrane dokumenty możemy wydrukować w podanej liczbie egzemplarzy. W tym celu klikamy przycisk <Drukuj dokumenty PDF>. Wcześniej należy zaznaczyć, których pozycji z wykazu ma ta operacja dotyczyć. Wybrane pozycje oznaczane są ptaszkiem w kolumnie wybór. Zaznaczenia dokonuje się poprzez podwójne kliknięcie na danym wierszu lub zbiorczo poprzez kliknięcie na przycisk <Zaznacz wszystkie>. Przed rozpoczęciem zbiorczego drukowania, należy ustawić domyślną drukarkę w tryb wydruku dwustronnego. 6. Każdy z załadowanych plików XML można wyświetlić poprzez kliknięcie na przycisk <Wyświetl dane w XML>. Do wyświetlania używana jest aplikacja skojarzona z rozszerzeniem XML w systemie operacyjnym. Zaleca się, aby była to przeglądarka internetowa.

15 Program komputerowy PPUS - instrukcja obsługi (strona 15) 7. Po upewnieniu się, że dane zawarte w załadowanych plikach są prawidłowe, należy je podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W tym celu należy zaznaczyć, których pozycji z wykazu ma ta operacja dotyczyć. Wybrane pozycje oznacza się ptaszkiem w kolumnie Wybór. Zaznaczenia dokonuje się poprzez podwójne kliknięcie na danym wierszu lub zbiorczo poprzez kliknięcie na przycisk <Zaznacz niepodpisane>. Po kliknięciu na przycisk <2. Podpisz dokumenty> program rozpocznie operację podpisywania danych z wczytanych plików XML. Wcześniej należy oczywiście podłączyć czytnik kart i włożyć do niego kartę. a. W pierwszej kolejności program wyświetli okienko wyboru certyfikatu, który ma zostać użyty do popisania zaznaczonych dokumentów. Należy wybrać ważny, kwalifikowany certyfikat. b. Następnie pojawia się okienko wpisywania PIN-u. Okienko to miewa różną postać, w zależności od zainstalowanego komponentu technicznego do obsługi podpisu elektronicznego. Najczęściej jest to aplikacja Cryptotech multisign, przedstawiona na poniższym rysunku. Proszę pamiętać, aby zaznaczyć opcję Trwały PIN, żeby podpisać wszystkie dokumenty bez wielokrotnego podawania PIN-u (jeśli taka opcja nie jest dostępna, należy skonfigurować oprogramowanie do wprowadzania PIN-u zgodnie z opisem w rozdziale Instalacja niniejszej instrukcji). Następnie należy wprowadzić poprawny PIN do karty i wcisnąć <OK>. c. Po zakończeniu procesu podpisywania (dla dużej liczby dokumentów może to trwać nawet kilka minut) program PPUS informuje nas o ich podpisaniu. Dla każdego

16 Program komputerowy PPUS - instrukcja obsługi (strona 16) z podpisanych dokumentów ptaszki w kolumnie Wybór są wyłączane i wypełniane jest pole mówiące o dacie i godzinie złożenia podpisu. 8. Pozycje z wykazu, dla których złożony został podpis elektroniczny, należy przesłać do bramki systemu e-deklaracje, co odpowiada ich przesłaniu w formie elektronicznej (z zastrzeżeniem wysyłki do systemu testowego). W tym celu należy zaznaczyć, których pozycji z wykazu ma ta operacja dotyczyć. Wybrane pozycje oznacza się ptaszkiem w kolumnie Wybór. Zaznaczenia dokonuje się poprzez podwójne kliknięcie na danym wierszu lub zbiorczo poprzez kliknięcie na przycisk <Zaznacz niewysłane>. Po kliknięciu na przycisk <3.Wyślij dokumenty> program zada bardzo istotne pytanie o system, do którego mają zostać wysłane dokumenty: Na początek zaleca się wybranie systemu testowego. Po wyborze systemu rozpocznie się operacja wysyłania. Trwa ona stosunkowo krótko i daje raport o wysłanych dokumentach lub o przyczynie niepowodzenia przy ich wysyłaniu. W razie wysyłki do systemu testowego, program przypomina też, że nie jest to równoznaczne ze skutecznym, wymaganym przez urząd skarbowy złożeniem dokumentów. Każda pozycja dla której dokonano z powodzeniem wysyłki, ma wypełniane automatycznie pola: data i czas wysłania, otrzymany numer referencyjny, status wysłanego dokumentu początkowo wszystkie przesłane dokumenty powinny otrzymać status 301, dopisek w uwagach Wysłano do bramki testowej oraz szare tło przy pozycjach wysłanych do systemu testowego. Jeżeli status przesłanego dokumentu uzyskuje od razu wartość z zakresu oznacza to, że przesłany dokument lub złożony podpis są błędne i nie zostały przyjęte. Wykaz statusów znajduje się na stronie systemu e-deklaracje. 9. W przeciwieństwie do wysyłki przeprowadzonej w sposób tradycyjny, przesłanie dokumentu do systemu e-deklaracje nie oznacza, że dokument został złożony do urzędu skarbowego. Przesłane dokumenty podlegają bowiem najpierw weryfikacji pod kątem poprawności podpisu elektronicznego oraz zgodności przesłanej struktury XML z wymaganiami określonymi dla danego typu deklaracji. Jeżeli przesłane dokumenty nie spełniają tych wymagań, są przez system odrzucane i nie trafiają do urzędu skarbowego. Dlatego po wysłaniu dokumentów do systemu e-deklaracje należy pobrać potwierdzenia i odczytać z nich stany przetworzenia poszczególnych dokumentów. Taka sama możliwość dotyczy też dokumentów przesłanych do systemu testowego. Służy do tego funkcja sprawdzania stanu przetworzenia dokumentu.

17 Program komputerowy PPUS - instrukcja obsługi (strona 17) Po kliknięciu na przycisk <4. Sprawdź stan przetworzenia> program rozpocznie operację pobierania z systemu centralnego informacji, dotyczących zaznaczonych pozycji. Wcześniej należy zaznaczyć, których pozycji z wykazu ma ta operacja dotyczyć. Wybrane pozycje oznacza się ptaszkiem w kolumnie wybór. Zaznaczenia dokonuje się poprzez podwójne kliknięcie na danym wierszu lub zbiorczo poprzez kliknięcie na przycisk <Zaznacz niesprawdzone>. a. Czas pełnego przetworzenia przesłanego dokumentu w oficjalnym systemie e-deklaracje może wynosić nawet kilka godzin. Do odbioru potwierdzeń najlepiej więc przystąpić następnego dnia po wysłaniu. W przypadku systemu testowego, potwierdzenie dostępne jest kilka -kilkanaście sekund po wysyłce. b. Pożądanym stanem przetworzenia każdego z dokumentów jest uzyskanie statusu 200. Tylko taki status pozwala uważać dokument za złożony oczywiście przy wysyłce do systemu produkcyjnego, a nie testowego. c. Dopóki status dokumentu mieści się w przedziale oznacza to, że dokument jest jeszcze przetwarzany i trzeba za jakiś czas ponownie sprawdzić stan jego przetworzenia. d. W przypadku uzyskania przez dokument statusu z przedziału oznacza to, że dokument nie został poprawnie złożony. Należy ustalić przyczynę problemu i podjąć adekwatne działania. W ustaleniu przyczyny pomóc może szerszy opis błędu, który można uzyskać klikając na przycisk <Wyświetl status dokumentu>. Błędy wynikają najczęściej z niewłaściwej struktury plików XML, pochodzących z systemu księgowego i ich analiza należy raczej do informatyka lub autora aplikacji księgowej. Aktualny wykaz statusów wysyłanych dokumentów dostępny jest na witrynie internetowej systemu e-deklaracje. Najczęściej występują następujące statusy: Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie (ten status oznacza prawidłowe zakończenie procesu składania dokumentu elektronicznego) Brak dokumentu (występuje podczas odbierania UPO przy nieprawidłowo podanym numerze referencyjnym dokumentu) Dokument w trakcie przetwarzania (należy powtórzyć sprawdzenie stanu przetworzenia za jakiś czas) 302 Dokument wstępnie przetworzony (należy powtórzyć sprawdzenie stanu przetworzenia za jakiś czas) 303 Dokument w trakcie weryfikacji podpisu (należy powtórzyć sprawdzenie stanu przetworzenia za jakiś czas)

18 Program komputerowy PPUS - instrukcja obsługi (strona 18) 401 Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd (wynika to z błędnie przygotowanego pliku XML, np. braku lub niewypełnienia pól obowiązkowych) Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji (wynika to z niezłożenia w urzędzie skarbowym pełnomocnictwa UPL) Dokument z niepoprawnym podpisem Dokument z nieważnym certyfikatem Dokument z odwołanym certyfikatem Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką 408 Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie W razie wątpliwości należy zadzwonić na infolinię systemu e-deklaracje, gdzie dla podanego numeru referencyjnego dokumentu można uzyskać dokładniejszą informację o przyczynie wystąpienia błędu. 10. Po poprawnym przetworzeniu przesłanych dokumentów warto udokumentować ten fakt. Można to zrobić na dwa sposoby: a. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla poprawnie złożonego dokumentu istnieje możliwość pobrania i wydrukowania UPO Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Poświadczenie takie jest ważne tylko w przypadku, gdy pochodzi z systemu, do którego dokumenty zostały złożone, a nie gdy jest drukowane przez aplikację z której wysłano dokumenty. W aplikacji PPUS UPO można pobrać i wydrukować dla każdego dokumentu oddzielnie poprzez kliknięcie na przycisk <Pobierz UPO z MF>. Powoduje to wywołanie formularza UPO ze strony internetowej systemu e-deklaracje. Program wykorzystuje tu usługę udostępnioną przez system e-deklaracje nie przewiduje ona zbiorczego drukowania UPO dla wielu dokumentów. Uwaga: Operacja ta powoduje otwarcie w przeglądarce internetowej aktywnego dokumentu PDF. Nie wszystkie przeglądarki poprawnie współpracują z takimi dokumentami. Zaleca się użycie do tego celu przeglądarki Microsoft Internet Explorer lub skonfigurowanie posiadanej przeglądarki w sposób opisany na witrynie systemu e-deklaracje. Tak naprawdę, program PPUS automatycznie pobiera UPO w postaci elektronicznej podczas sprawdzania stanu przetworzenia dokumentów i zachowuje je na dysku w postaci plików UPO_xxxxxx.XML. Samo drukowanie UPO nie jest potrzebne, ale doświadczenie uczy, że niektórzy użytkownicy nie potrafią się bez tego obejść. b. Dla mniej oficjalnego, lecz wygodniejszego udokumentowania poprawności wysyłki można użyć zbiorczego raportu, uzyskiwanego po kliknięciu przycisku <5. Drukuj wykaz>. Na wydruku wyraźnie oznaczone są też pozycje przesłane do systemu testowego.

19 Program komputerowy PPUS - instrukcja obsługi (strona 19) 11. Ostatnią funkcją wymagającą omówienia jest funkcja <Wyświetl PDF z danymi>. Pozwala ona wyświetlić i wydrukować dane z dokumentu elektronicznego w postaci formularza PDF ze strony systemu e-deklaracje. Funkcja ta odnosi się do tego dokumentu, który aktualnie jest podświetlony w wykazie. Jeżeli wykonano operacje opisane w punktach 4 i 5 niniejszej instrukcji, tj. załadowano dane z plików XML i zachowano je w oddzielnych plikach PDF program wyświetli dany plik PDF w okienku aplikacji Acrobat Reader. Jeżeli punktów tych nie wykonano program wyświetli dane we własnym okienku, jak w poniższym przykładzie. Możliwość wyświetlania danych w taki sposób dotyczy tylko najnowszych dokumentów za rok 2014: PIT-4R (5), PIT-8AR (4), PIT-11 (21), PIT-40 (20), PIT-R (17), PIT-8C (7). Dla starszych formularzy możliwości takiej nie ma. Więcej informacji w rozdziale Znane problemy. Należy jeszcze raz podkreślić, że: Uwagi końcowe Wysłanie dokumentu do produkcyjnego systemu e-deklaracje nie jest uznawane za złożenie dokumentu jeżeli dokument nie uzyska statusu 200. Wysłanie dokumentu do systemu testowego (nawet jeżeli uzyska w nim status 200) nie jest nigdy uznawane za złożenie dokumentu, zgodne z wymogami przepisów prawa.

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Program Płatnika Urzędu Skarbowego

Program Płatnika Urzędu Skarbowego System FOKUS moduł PPUS Program Płatnika Urzędu Skarbowego przesyłanie elektronicznych dokumentów podatkowych do systemów Ministerstwa Finansów JPK i e-deklaracje instrukcja instalacji i użytkowania Autor

Bardziej szczegółowo

Opis przesyłania e-deklaracji VAT i PIT z systemów Sz@rk do serwera e-deklaracje w MF za pośrednictwem programu PPUS

Opis przesyłania e-deklaracji VAT i PIT z systemów Sz@rk do serwera e-deklaracje w MF za pośrednictwem programu PPUS Opis przesyłania e-deklaracji VAT i PIT z systemów Sz@rk do serwera e-deklaracje w MF za pośrednictwem programu PPUS 1. Wstęp Od paru lat oprogramowanie Sz@rk pozwalało na utworzenie e-deklaracji PIT-11,

Bardziej szczegółowo

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. FK - EDeklaracje Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. W założeniu przyjęto, iż użytkownik

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 II. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA...

Bardziej szczegółowo

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 Wprowadzenie...3 1 Generowanie deklaracji VAT-7 w skrócie...3 2 Generowanie deklaracji JPK w skrócie...4 3 Generowanie deklaracji PIT w skrócie...5 4 Generowanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Obsługa modułu e-deklaracje w programach WF-FaKir oraz WF-Gang (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Zawartość skryptu: I. Czego potrzebujesz, aby wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej?

Bardziej szczegółowo

Zmiany w sposobie obsługi e-deklaracji w systemach Sz@rk KP, Sz@rk FK i Sz@rk KE

Zmiany w sposobie obsługi e-deklaracji w systemach Sz@rk KP, Sz@rk FK i Sz@rk KE Zmiany w sposobie obsługi e-deklaracji w systemach Sz@rk KP, Sz@rk FK i Sz@rk KE (od wersji 2015) Wstęp Od 1 stycznia 2015 zmienią się zasady składania deklaracji PIT. Płatnicy podatków, zobowiązani będą

Bardziej szczegółowo

II. US. 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje

II. US. 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje II. US 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje W celu przesyłania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej naleŝy pobrać ze strony Ministerstwa Finansów http://www.e-deklaracje.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 Instrukcja użytkownika Wersja [Stan] www.ergo.pl Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Eksport danych z programu do systemu interaktywnych formularzy... 6 3. Wysyłka elektroniczna spod

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.3 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 II. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA...

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki System e-deklaracje Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.4 Warszawa, 04.01.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna forma przekazywania deklaracji

Elektroniczna forma przekazywania deklaracji Elektroniczna forma przekazywania deklaracji Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków

Bardziej szczegółowo

Wysyłka do systemu e-deklaracje

Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje dotyczy wyłącznie deklaracji podatkowych i jest realizowana przez kreatora wysyłki. Na komputerze, na którym dokonywana jest wysyłka powinien

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje.

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje. Płace VULCAN Jak utworzyć deklaracje PIT, podpisać je certyfikatem i wysłać do systemu e-deklaracje? Warunkiem obligatoryjnym umożliwiającym elektroniczne przekazywanie dokumentacji do urzędów skarbowych

Bardziej szczegółowo

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Dynamiczny rozwój technologii internetowych oraz postępująca komputeryzacja społeczeństwa mają swoje bezpośrednie konsekwencje także w sferze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Kadr Plac i ZUS PRO

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Kadr Plac i ZUS PRO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE dla Kadr Plac i ZUS PRO I. Instalacja Programu Program Kadry Płace i ZUS PRO może to być dowolny folder jednak preferowaną lokalizacja jest : BiznesmenPro\eDeklaracje.

Bardziej szczegółowo

System PŁACE. Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje. Autor : Piotr Zielonka tel

System PŁACE. Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje. Autor : Piotr Zielonka tel System FOKUS PŁACE Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje Autor : Piotr Zielonka tel. 601 99-73-79 pomoc@zielonka.info.pl Piotrków Tryb., grudzień 2016r. Zasady ogólne Dokumenty

Bardziej szczegółowo

PŁACE w. 2015. 22.01.2015 Dodano możliwość zmiany czcionki (w wersji okienkowej ), menu główne Alt + F.

PŁACE w. 2015. 22.01.2015 Dodano możliwość zmiany czcionki (w wersji okienkowej ), menu główne Alt + F. (33) 853 36 52 509 940 501 pc@procomp.com.pl PŁACE w. 2015 10.06.2015 Wprowadzono możliwość przygotowania deklaracji PIT 11 na 2015 (22). Aby usprawnić przygotowanie deklaracji, wydruk dokumentu możliwy

Bardziej szczegółowo

Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) INSTRUKCJA OBSŁUGI Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 3

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop. Wersja 7 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 3 III. INSTALACJA APLIKACJI... 3 IV. URUCHOMIENIE APLIKACJI...

Bardziej szczegółowo

edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 edeklaracje

edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 Spis treści 1. Od czego należy zacząć... 3 2. Konfiguracja... 3 3. Tworzenie edeklaracji... 7 4. Podpisywanie edeklaracji... 8 4.2 Podpis kwalifikowany... 8 4.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski STRONA 1/24 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 3 2 WYBÓR FORMULARZA 4 3 WYBÓR JEDNOSTKI 6 4 WYPEŁNIENIE FORMULARZA 7 5 WYGENEROWANIE DOKUMENTU XML 8 6 WYDRUK WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Rysunek 3.2.1. Ankieta na stronie Wiadomości

Rysunek 3.2.1. Ankieta na stronie Wiadomości 3.2. Uczestnictwo Wiadomości Wiemy już co to ankieta czy formularz internetowy oraz w jaki sposób one działają. Teraz nadszedł czas, aby wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. Bardzo często na portalach

Bardziej szczegółowo

System KADRY. Konsolidacja danych kadrowych BKIP. Wystawianie pism do pracowników. Autor : Piotr Zielonka tel

System KADRY. Konsolidacja danych kadrowych BKIP. Wystawianie pism do pracowników. Autor : Piotr Zielonka tel System FOKUS KADRY Konsolidacja danych kadrowych BKIP Wystawianie pism do pracowników Autor : Piotr Zielonka tel. 601 99-73-79 pomoc@zielonka.info.pl Piotrków Tryb., 15 lutego 2017r. Wstęp W wersji 2017.2.7

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKA

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKA PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKA 2015 Copyrights Raks Sp. z o.o. SPIS TREŚCI Wstęp... 1 Wczytaj... 2 Wyślij... 2 Zweryfikuj... 3 Odrzucone... 4 Historia... 4 Ustawienia... 4 e-deklaracje dla RAKS2000KP Poradnik

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Aktyn - W Płace-Kadry Pro SQL E-DEKLARACJE

Aktyn - W Płace-Kadry Pro SQL E-DEKLARACJE Aktyn - W Płace-Kadry Pro SQL E-DEKLARACJE Modyfikacja środowiska programu. W celu przystosowania programu do tworzenia plików w formacie XML potrzebnych do obsługi e-deklaracji PIT-11(21), PIT-40(20),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Wysyłka do systemu e-deklaracje

Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje dotyczy wyłącznie deklaracji podatkowych i jest realizowana przez kreatora wysyłki. Na komputerze, na którym dokonywana jest wysyłka powinien

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje?

Płace Optivum. Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje? Płace Optivum Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje? Utworzone w programie Płace Optivum deklaracje PIT można eksportować do systemu e-deklaracje. Funkcja umożliwiająca wykonanie

Bardziej szczegółowo

Płatnik PIT zmiany od 2015 roku

Płatnik PIT zmiany od 2015 roku zmiany od 2015 roku Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

www.e-deklaracje.gov.pl

www.e-deklaracje.gov.pl www.e-deklaracje.gov.pl Dlaczego warto złożyć zeznanie drogą elektroniczną? Dostępność usług przez Internet jest dziś standardem. Już po raz czwarty mamy możliwość złożenia zeznania podatkowego przez Internet.

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku płatnika Elektroniczne składanie deklaracji przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. dalej

Krok po kroku płatnika Elektroniczne składanie deklaracji przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. dalej Krok po kroku płatnika Elektroniczne składanie deklaracji przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

E- deklaracje. Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu. Monika Szuława

E- deklaracje. Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu. Monika Szuława E- deklaracje Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu Monika Szuława Podstawowe regulacje prawne dotyczące przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Rozporządzenie Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie oraz elektroniczna wysyłka deklaracji PIT za rok 2014 przy pomocy programu Midas.

Rozliczanie oraz elektroniczna wysyłka deklaracji PIT za rok 2014 przy pomocy programu Midas. Rozliczanie oraz elektroniczna wysyłka deklaracji PIT za rok 2014 przy pomocy programu Midas. Uwaga: Program Midas wspiera wysyłkę deklaracji PIT11, PIT40, PIT4R oraz PIT8AR podpisanych podpisem kwalifikowanych.

Bardziej szczegółowo

e-deklaracje Zeznanie PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego

e-deklaracje Zeznanie PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego e-deklaracje Zeznanie PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego Idea Ograniczenie formalności, jakich musi dopełnid podatnik. Ułatwienie składania zeznania podatkowego oraz oszczędnośd czasu podatnika

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja wypełniania interaktywnych formularzy służących do składania deklaracji PIT-16A, PIT-19A zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz wniosku PIT-16 w roku

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja wypełniania interaktywnych formularzy służących do składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009 oraz wysłania z tych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

ewydruki Instalacja - szybki start WYMAGANIA INSTALACJA www.groszek.pl Ogólne Wobec oprogramowania Aktualizacja instalacji Weryfikacja instalacji

ewydruki Instalacja - szybki start WYMAGANIA INSTALACJA www.groszek.pl Ogólne Wobec oprogramowania Aktualizacja instalacji Weryfikacja instalacji WYMAGANIA Ogólne Posiadanie certyfikatu kwalifikowanego z przeznaczeniem do podpisu dokumentów (np. certyfikat używany do podpisywania dokumentów do ZUS w Płatniku). Certyfikat musi być wcześniej zainstalowany

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

System. moduł PPUS. Program Płatnika Urzędu Skarbowego komunikacja z systemem e-deklaracje Ministerstwa Finansów. instrukcja instalacji i użytkowania

System. moduł PPUS. Program Płatnika Urzędu Skarbowego komunikacja z systemem e-deklaracje Ministerstwa Finansów. instrukcja instalacji i użytkowania System FOKUS moduł PPUS Program Płatnika Urzędu Skarbowego komunikacja z systemem e-deklaracje Ministerstwa Finansów instrukcja instalacji i użytkowania Autor : Piotr Zielonka Studio Programistyczne Piotrków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Płatnik PIT zmiany od 2015 roku

Płatnik PIT zmiany od 2015 roku zmiany od 2015 roku Program e-podatki Program e-podatki" jest zbiorem działań zmierzających do przeprowadzenia transformacji polskiej administracji podatkowej Są to działania organizacyjne, legislacyjne

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 1 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) instrukcja użytkownika

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) instrukcja użytkownika Jednolity Plik Kontrolny (JPK) instrukcja użytkownika Spis treści Wstęp...1 Generuj JPK...2 Kartoteka JPK...5 Wstęp Jednolity Plik Kontrolny (JPK) składa się tak naprawdę z kilku plików JPK, gdzie każdy

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e-deklaracje

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e-deklaracje Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e-deklaracje Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e-deklaracje

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e-deklaracje Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e-deklaracje Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT)

Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT) Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 3 Korekta deklaracji

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej System e-deklaracje Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 1: Instalacja certyfikatu niekwalifikowanego w systemie Microsoft Windows:

Instrukcja 1: Instalacja certyfikatu niekwalifikowanego w systemie Microsoft Windows: Instrukcja 1: Instrukcja zawnioskowania, pobrania i zainstalowania Certyfikatu Użytkownika wydanego przez Miasto Poznań Zarząd transportu Miejskiego w Poznaniu, oraz podpisywania Niekwalifikowanym Podpisem

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego

Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego 1. Informacje ogólne. Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego umożliwia mieszkańcom: zapoznanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi powiatu,

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja certyfikatu EKW... 3 2.1. Instalacja na nową kartę... 3 2.2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny.

JPK Jednolity Plik Kontrolny. JPK Jednolity Plik Kontrolny. Instrukcja wysyłki pliku JPK Jednolity Plik Kontrolny Wersja 2.0 S t r o n a 2 Spis treści. 1. Jednolity plik kontrolny - podstawowe informacje... 3 2. Jednolity Plik Kontrolny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik.

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Rejestracja certyfikatu w Płatniku Aby zarejestrować certyfikat w Płatniku proszę postępować zgodnie z instrukcją poniżej. Proszę uruchomić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC.

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Wersja 1.2 z dnia 14.08.2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

edeklaracje instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33 edeklaracje

edeklaracje instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33 edeklaracje instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33 Spis treści 1. Od czego należy zacząć... 3 2. Konfiguracja... 3 3. Tworzenie edeklaracji... 7 4. Podpisywanie edeklaracji... 8 4.2 Podpis kwalifikowany... 8 4.3

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2014 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Opis tworzenia i przesyłania deklaracji VAT i PIT z systemów Sz@rk do serwera e-deklaracje w Ministerstwie Finansów

Opis tworzenia i przesyłania deklaracji VAT i PIT z systemów Sz@rk do serwera e-deklaracje w Ministerstwie Finansów Opis tworzenia i przesyłania deklaracji VAT i PIT z systemów Sz@rk do serwera e-deklaracje w Ministerstwie Finansów 1. Wstęp Tworzenie i przesyłanie e-deklaracji jest dostępne w systemach Sz@rk KE PRO,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

JPK w DGCS INFOR System

JPK w DGCS INFOR System JPK w DGCS INFOR System 1 1.1 Wstęp Jednolity plik kontrolny Jednolity plik kontrolny (JPK) składa się tak naprawdę z kilku plików JPK, gdzie każdy z nich schematem odpowiada konretnej ewidencji. W zależności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA PROGRAMU Iform e Deklaracje

SKRÓCONA INSTRUKCJA PROGRAMU Iform e Deklaracje SKRÓCONA INSTRUKCJA PROGRAMU Iform e Deklaracje 1. Środowisko programowo sprzętowe Oprogramowanie przeznaczone jest do pracy w środowisku sprzętowo programowym wyposażonym w czytnik kart kryptograficznych

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start "Pocztowy24Podpis"

Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start Pocztowy24Podpis Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start "Pocztowy24Podpis" Wymagania systemowe Aplikacja Java Web Start (dalej JWS) jest samodzielną aplikacją Java uruchamianą z poziomu przeglądarki internetowej

Bardziej szczegółowo

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Forex PitCalculator Forex PitCalculator jest aplikacją służącą do obliczania podatku należnego z tytułu osiągniętych na rynku walutowym zysków. Jest to pierwsze tego typu oprogramowanie na polskim rynku.

Bardziej szczegółowo

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji Pobierz dane z Programu PŁATNIKA do e-deklaracji 1 epp.net ComSoft Radom 2014 (eksport Płatnik do e-deklaracje) Instrukcja Obsługi ZIiA ComSoft Radom 2 Spis: Wstęp 4 Prawa autorskie 5 Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku).

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). www.einformatyka.com.pl Serwer wydruku jest znakomitym rozwiązaniem zarówno dla małych jak i dużych firm. Pozwala zaoszczędzić czas dzięki

Bardziej szczegółowo