Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych"

Transkrypt

1 Raport Nr 26/2013 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2013 WERSJA Nr z dnia Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych MODUŁ M12 ZLECENIA M21 GABINET M22 STOMATOLOG M24 REHABILITACJA M35 RIS M43 KSIĘGI M51 ZESTAWIENIA M52 KARTOTEKI M53 ROZLICZENIA OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Opcja Warunki kontroli deklaracji została rozszerzona o pozycję blokuj, jeśli usługa refundowana jest w grupie usług ref. dla kontroli deklaracji. Pole z grupą usług refundowanych dla kontroli deklaracji dostępne jest poniżej opcji Warunki kontroli deklaracji. Grupę usług refundowanych ustawia się na karcie usługi refundowanej. 2. Zaktualizowano wzorzec wydruku załącznika nr 4 do zlecenia na zaopatrzenie. 3. Poprawiono błąd zapisu zlecenia gdy ilość była > 1 program ustawiał zawsze1. 4. Poprawiono błąd zapisu zlecenia, posiadającego dane dla lekarza kierującego. 5. Poprawiono pobieranie pobytów szpitalnych z systemu MEDIS. 1. Dodano nową opcję (pracownika) na zakładce Recepty W przypadku oznaczenia pula prywatna nie pobieraj numeru recepty z puli. Opcja ta pozwala lekarzowi na wystawienie w pełni prywatnej recepty, czyli bez numeru w sytuacji, gdy lekarz nie ma podpisanej umowy na wystawianie recept, a jednocześnie pracuje w przychodni, w której wystawia recepty numerowane gdyż przychodnia taką umowę posiada. Dzięki temu, że jest to opcja pracownika mogą w przychodni funkcjonować zarówno lekarze posiadający prywatną umowę na wystawianie recept wówczas mają wczytaną pule recept i wyłączoną opcję - jak i ci, którzy takiej umowy nie posiadają opcja włączona i pula nie wczytana. Opcja działa zarówno dla recept wystawianych z modułu wizyta - opcja wyłącza niepotrzebny komunikat, jak i dla wydruku pustych recept - umożliwia w ogóle wydrukowanie takich recept. Włączenie opcji ma sens jedynie, gdy posiadana jest dodatkowa funkcjonalność prywatnych pul recept. 2. Do wydruku karty informacyjnej UE dodano wydruk danych z wizyty. Przed wydrukiem karty wyświetlana jest formatka z polami: Badania przedmiotowe, Badania podmiotowe, Wykonane badania, Zalecenia lekarskie, Zalecone leki z danymi z wizyty oraz z polami do uzupełnienia: Przebieg choroby (epikryza w leczeniu szpitalnym) i Zastosowane leczenie, które następnie przekazywane są do wydruku. 3. Do karty zwolnienia lekarskiego dodano przycisk Zapamiętaj, który pozwala zapamiętać opcję może chodzić. 4. Dodano nową funkcjonalność, która umożliwia wystawienie skierowania do szpitala psychiatrycznego. 5. W nowej wizycie w panelu Leki zażywane poprawiono działanie standardowych skrótów klawiszowych (Enter, Del). 6. Generowanie HZiCh - dodano nową opcję pozwalającą na dołączanie ostatniego wywiadu ogólnego do każdego dokumentu 1. Nowy Stomatolog: a) Dodano ikonki na diagramie informujące o dodanym zdjęciu do zęba. b) Dodano obsługę wkładów koronowo-korzeniowych. c) Poprawiono błąd zapisu zabiegów umiejscowionych na zębie dodatkowym. d) Poprawiono wchodzenie na wizytę w przypadku istnienia w danym dniu także wizyt z modułu Gabinet. 1. Dodano nową opcję Ilość planowanych zabiegów traktuj jako ilość umawianych zleceń. 1. W oknie rejestracji dodano możliwość nawigacji przy użyciu kalendarza, tak jak w module Terminarz. Usprawniono zmianę pokazywanego przedziału czasu przyciskami Poprzedni/Następny. 2. W oknie opisywania badań poprawiono wyświetlanie daty rezerwacji zlecenia. 3. Rozwiązano problem uruchamiania przeglądarki zdjęć przy opisie badania. 4. PACS Synektika: zmieniono parametry wywołania nagrywarki płyt. 1. Księga główna przychodni: a) Dodano nową opcję Podczas generowania księgi przyjęć dodana zostanie kolumna z poradnią (Opcje modułu Księgi -> zakładka Księgi), po włączeniu której na wygenerowanej księdze zostanie wyświetlona kolumna z poradnią wykonującą. b) Na wygenerowanej księdze w kolumnie Dane pacjenta dodano informację o przedstawicielu ustawowym. Informacja zostanie wyświetlona w przypadku pacjentów do 18 roku życia pod warunkiem, że dane zostały wprowadzone na karcie pacjenta. c) W oknie generowania księgi do rodzaju świadczenia dodano nową pozycję Nazwa usługi. Na wygenerowanej księdze w kolumnie Rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego zostanie wówczas wyświetlona nazwa wykonanej usługi. 1. Zestawienie zleceń nowe kolumny: a) Operator ostatnio modyfikujący zlecenie. b) Czas (data i godzina) ostatniej modyfikacji. c) Operator dokonujący świadomej modyfikacji zlecenia. d) Czas ostatniej świadomej modyfikacji. Dla przypomnienia, w przypadku zleceń świadoma modyfikacja to sytuacja, gdy użytkownik z własnej woli wszedł na kartę zlecenia i ją zatwierdził. W niektórych przypadkach mamy do czynienia z automatyczną modyfikacją zmiana jednego z elementów systemu musi spowodować zmianę zlecenia, np. przyjęcie opłaty czy fiskalizacja wówczas pola modyfikacji są ustawiane, lecz nie ustawiają się pola świadomej modyfikacji. 1. Nowe formularze: a) Dodano nowe zmienne: rozpoznanie wstępne i współistniejące oraz wywiad aktualny (dane są pobierane z aktualnej wizyty). b) Usunięto błąd, który mógł pozwalać na wstawienie treści słownika poza polem edycyjnym. 1. Dodano możliwość wydruku faktury do NFZ zawierającej różne punkty ustawy o VAT- PKWiU 86 (np. pkt 20 transport medyczny i pkt 19 wizyta lekarska). W tym celu należy ustawić opcję Dopisek na fakturze,

2 M55 KASA M64 SERWIS INNE w przypadku pozycji ze stawką zw: dopisek wg rozszerzonego kodu PKWiU (Opcje modułu Kasa ->zakładka Wydruki), następnie na karcie usługi BUM w polu KWiU należy wpisać odpowiednie oznaczenie: *1 dla usług kwalifikowanych punktem 18, *2 dla punktu 19 i *3 dla punktu 20. Szczegóły mechanizmu zostały opisane w biuletynie do aktualizacji W zestawieniu pacjentów z deklaracją za 3 punkty dodano filtr Raporty weryfikacji. Dzięki temu można zmienić raporty weryfikacji, z których mają być wyszukiwane deklaracje powiązane z pozycją umowy z kodem Zestawienie dla raportów kolejek oczekujących: a) Zmieniono wygląd menu zestawienia. b) Dodano możliwość wyboru wielu poradni dla których ma być ograniczony wynik. c) Dodano kolorowanie podsumowania dla poszczególnych kolejek (czarny - gdy wykonanie z sześciu miesięcy w ostatnim raporcie jest równe sumie wykonań w miesiącu z sześciu raportów, czerwony - gdy wykonanie z sześciu miesięcy w ostatnim raporcie jest różne od sumy wykonań w miesiącu z sześciu raportów, zielony gdy nie jest porównywana ilości wykonań). 1. Funkcja naprawy raportów dobowych. 2. Dodano nową opcję na zakładce Wydruki Jeśli to możliwe, wyślij pocztą elektroniczną również zestawienie zleceń dla dokumentu. Opcja rozszerza funkcjonalność wysyłania faktur em o możliwość wysłania również zestawienia zleceń do faktury. 3. W zestawieniu operacji kasowych dodano możliwość filtrowania po podmiocie gospodarczym, na rzecz którego dokonano operacji kasowych. 4. Funkcjonalność zmiany daty wystawienia faktury dostępna jest od pakietu B. Dla przypomnienia, funkcja jest dostępna gdy włączono alternatywny sposób numeracji dokumentów oraz operator ma odpowiednie uprawnienie. 1. Lista sesji bazy danych: a) Możliwość sortowania po każdej z kolumn. b) Kolumna z loginem operatora systemu KS-SOMED. c) W przypadku serwera Oracle działającego na klastrze nie zwielokrotniają się już sesje bieżącego operatora. Zwielokrotnienie dotyczyło jedynie wizualizacji na sesjach bazy danych i nie miało wpływu na liczbę dostępnych licencji. 2. Archiwizacja bazy danych FireBird zablokowano archiwizację w sytuacji, gdy wykonuje się ją na komputerze zdalnym. Nie ma bowiem możliwości pobrania z serwera wykonanej kopii bazy danych o ile w ogóle udałoby się plik utworzyć. 1. Czas z serwera bazy danych: a) Informacja o znaczącej różnicy pomiędzy czasem lokalnym a czasem serwera bazy danych. b) Wizualizacja w formatkach głównych niektórych modułów (np. Kasa, Zlecenia) czasu serwera bazy danych. c) Możliwość wyłączenia wizualizacji czasu serwera bazy danych na formatkach głównych modułów (moduł Administrator -> Opcje -> zakładka Opcje główne KS-SOMED). 2. Współpraca programu z czytnikiem dokumentów OCR Combo Scan. 3. Nowe formularze - dodano pola z informacjami z aktualnej wizyty (wywiady aktualne, zaordynowane leki). 4. OSOZ: a) Wysyłanie informacji o wystawionych receptach uwzględnia teraz również recepty bez numeru (np. nadruk na posiadanych bloczkach z numerem). b) Przesyłane informacje o wizycie zawierają również rozpoznania z wizyty. c) Podczas dodawania skierowania do laboratorium z kierunkiem z zewnątrz, zostanie nadany numer OSOZ. Naprawa raportów dobowych W niektórych sytuacjach stworzony raport dobowy z poziomu systemu KS-SOMED jest nie do końca prawidłowy. To znaczy, jest on w pełni zgodny z raportem wydrukowanym na drukarce fiskalnej, jednakże suma jego pozycji nie odpowiada nagłówkowi raportu. Błąd taki pojawi się, jeśli wcześniej wykonany został raport dobowy bezpośrednio z drukarki fiskalnej, o którym system KS-SOMED nie ma pojęcia. Wykonując kolejny raport dobowy system pobiera jego nagłówek z drukarki fiskalnej jednocześnie podpinając zarejestrowane paragony, które jeszcze nie trafiły do żadnego raportu dobowego. Paragony są podpinane, aby mogły być później wysłane szczegóły sprzedaży do systemu finansowo-księgowego. Jeśli poprzedni raport dobowy nie został wykonany z poziomu systemu KS-SOMED a bezpośrednio z drukarki fiskalnej, to do bieżącego raportu dobowego podpięte zostaną zarówno paragony wchodzące w skład raportu dobowego bieżącego jak i poprzednie paragony. Stąd wspomniane błędy. Dla przykładu dokonano następujących operacji w systemie KS-SOMED i na drukarce fiskalnej: 1. Sprzedano usługi z łączną kwotę 149,26 zł w stawce zwolnionej. 2. Wykonano raport dobowy bezpośrednio z klawiatury drukarki fiskalnej. 3. Sprzedano usługi za łączną kwotę 25,00 zł w stawce 8%. 4. Wykonano raport dobowy bezpośrednio z klawiatury drukarki fiskalnej. 5. Sprzedano usługi za łączną kwotę 107,00 zł w stawce zwolnionej.

3 6. Wykonano raport dobowy bezpośrednio z klawiatury drukarki fiskalnej. 7. Sprzedano usługi za łączną kwotę 20,00 zł w stawce zwolnionej. 8. Wykonano raport dobowy z systemu KS-SOMED. Jak można się spodziewać, tylko ostatni raport dobowy jest dostępny w systemie KS-SOMED, ma on poprawny nagłówek, czyli sprzedaż 20,00 zł w stawce zwolnionej, jednakże suma jego pozycji jest dużo wyższa, o czym system poinformował zatwierdzając tenże raport dobowy. Aby spróbować skorygować opisaną sytuację można wykorzystać nową funkcjonalność naprawy raportów dobowych. Funkcjonalność dostępna jest od pakietu B o ile operator posiada stosowne uprawnienie: W celu skorygowania raportu dobowego należy odszukać błędny raport dobowy i następnie wywołać jego podgląd. Można skorzystać wówczas z funkcji Analiza raportu dobowego celem weryfikacji, czy dany raport rzeczywiście jest błędny i na czym błędy polegają. Dla omawianego raportu mamy: Widać więc, że raport dobowy ma wartość sprzedaży w stawce zw. równą 20,00 zł, natomiast sprawdzając jego pozycje mamy sumę sprzedaży we wspomnianej stawce równą 276,26 zł co jest skutkiem zlepienia paragonów z czterech raportów dobowych. Mamy również wykazaną sprzedaż w wartości 25,00 zł dla stawki 8%, która to sprzedaż nie jest związana z żadnym raportem gdyż w bieżącym raporcie brak sprzedaży w stawce 8% i wspomniana kwota 25,00 zł nie mogła być do niczego podczepiona. Taki raport dobowy można spróbować naprawić. W tym celu należy uzyskać wartości wszystkich brakujących raportów dobowych wykonując np. raport okresowy obejmujący brakujące raporty.

4 W przykładowym wydruku czerwonym kolorem oznaczono sprzedaże i wartości podatku VAT, które należy odtworzyć, kolorem zielonym zaznaczono zaś prawidłowy raport dobowy. Po uruchomieniu funkcji naprawy pojawi się stosowy komunikat, który po zatwierdzeniu rozpocznie proces naprawy. Proces polega na wprowadzaniu kolejnych wartości raportów dobowych począwszy od raportu bezpośrednio poprzedzającego naprawiany raport. Kolejność jest kluczowa, gdyż tylko w ten sposób system może próbować w jakikolwiek sposób porównać wartości raportu z paragonami. Na wydruku kolejność wprowadzania danych wskazano czerwonymi cyframi. W opisywanej sytuacji pojawi się okienko z następującymi wartościami:

5 Jak widać, nie są to prawidłowe wartości odzyskiwanego raportu dobowego, gdyż system nie wie o tym, że brakuje więcej niż jednego raportu dobowego. Dlatego też proponowane wartości są wynikiem zebrania wszystkich podejrzanych paragonów. Najłatwiej więc będzie, jeśli brakuje tylko jednego raportu dobowego, wówczas zaproponowane wartości powinny zgodzić się wartością brakującego raportu. Ponieważ tak nie jest, należy ręcznie wprowadzić odpowiednie wartości. Został również wprowadzony ręcznie numer raportu można go zwykle znaleźć na wydruku raportu okresowego numer ten należy wprowadzić, aby raport był odróżnialny od innych na poziomie numeru dokumentu. System normalnie proponuje pseudolosową wartość, aby uzyskać unikalny numer, lepiej jednak wprowadzić właściwy numer ręcznie. Po naciśnięciu OK utworzony zostanie odzyskany raport dobowy i pojawi się okienko do wprowadzenia kolejnych raportów. Okienka, po wprowadzeniu już ręcznie prawidłowych danych widoczne są poniżej.

6 Wpisując wartości należy wpisać zarówno wartość sprzedaży netto jak i wartość podatku VAT. Z uwagi na mechanizm wyliczania wartości podatku realizowane przez drukarkę fiskalną (netto i VAT liczony jest od kwoty brutto) nie można wyliczyć podatku VAT od wprowadzonej kwoty netto, gdyż wartość ta obarczona mogłaby być błędem zaokrąglenia. Natomiast wartości brutto na raporcie dobowym nie widać. Dlatego też konieczne jest wpisanie obu wartości: netto i podatku VAT. Czas serwera bazy danych Jak już było to zapowiadane, w niedalekiej przyszłości wszystkie zdarzenia będą zapisywane z czasem serwera bazy danych, a nie z czasem lokalnym. W związku z tym w najnowszej wersji systemu wprowadzono kolejne narzędzia pozwalające na sprawdzenie, czy czas lokalny zgodny jest z czasem serwera. Najważniejsza z funkcji uruchomi się tuż po zalogowaniu - następuje wówczas weryfikacja czasu i jeśli czas lokalny różni się od serwera o więcej niż 5 minut pojawi się ostrzeżenie mniej więcej takie jak na obrazku poniżej. Nie blokuje to w żaden sposób dalszej pracy systemu. Ta wersja działa jeszcze według starych zasad, to znaczy zdarzenia zapisywane są według czasu lokalnego. Jest to tylko ostrzeżenie, które ma za zadanie wyzwolić u administratora systemu chęć uporządkowania instalacji pod kątem ustawień daty i godziny. Dodatkowo, w niektórych modułach sukcesywnie pojawiać się to będzie w pozostałych dołożona została wizualizacja czasu serwera bazy danych.

7 Czas serwera widoczny jest zawsze, bez względu na to, czy jest zgodny z czasem lokalnym, czy też nie. Istnieje jednak możliwość wyłączenia wizualizacji odpowiednią opcją z modułu Administrator. Gwoli wyjaśnienia, czas widoczny na formatkach głównych modułów jest czasem symulowanym, jest to wewnętrzny zegar systemu KS-SOMED synchronizowany np. podczas nawiązywania połączenia z bazą danych czasem serwera. Nie należy więc się obawiać, że wizualizacja czasu spowoduje obciążenie komunikacji z serwerem bazy danych, wyświetlenie czasu nie wymaga żadnej reakcji ze strony serwera bazy. Z drugiej strony dociekliwy administrator może zauważyć, że wyświetlany czas nieco różni się od czasu, który uzyska z serwera bazy w danej chwili. Tak, może tak się zdarzyć, gdyż jak wcześniej wspomniano jest to czas symulowany i nie musi zgadzać się co do sekundy z czasem z serwera. Należy jednak od razu zaznaczyć, iż czas ten ma jedynie znaczenie informacyjne aby wiedzieć, z jakim mniej więcej - czasem zostaną zapisane dane administracyjne. W rzeczywistości zapis rekordu do bazy danych gdy funkcjonalność ta zostanie już udostępniona zostanie uzupełniony bezpośrednio na serwerze bazy danych aktualnym czasem serwera. Z jednej strony nie spowoduje to dodatkowego obciążenia związanego z przesyłaniem aktualnego czasu pomiędzy serwerem a końcówką, z drugiej natomiast będzie to najbardziej aktualny czas pozbawiony opóźnień związanych z transmisją danych. Współpraca programu z czytnikiem dokumentów OCR Combo Scan W tej wersji dodano możliwość współpracy programu KS-SOMED ze skanerem dokumentów Combo Scan firmy ARH. Skaner ten umożliwia pobranie danych z zeskanowanego dowodu osobistego i wykorzystanie ich w programie do wyszukania pacjenta (w zależności od tego, którą stronę dowodu zeskanujemy, program spróbuje wyszukać pacjenta po nazwisku i imieniu bądź też po numerze PESEL). Skaner jest też doskonałym narzędziem do zakładania bądź aktualizacji karty pacjenta. Zbierane są wszystkie dostępne dane, również takie jak: nazwisko rodowe, drugie imię, imiona rodziców, adres zamieszkania, seria, numer, data wydania, data ważności, organ wydający dokument. Do skorzystania z funkcjonalności konieczne jest wykupienie dodatkowej funkcji do Państwa licencji na program KS-SOMED oraz posiadany skaner Combo Scan musi mieć zainstalowane oprogramowanie OCR w wersji rozszerzonej. Więcej informacji o zakupie skanera oraz o rozszerzeniu licencji uzyskają Państwo pod numerem tel. (32) , (32) ,

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Hakon Software sp. z o. o. Estomed2. Podręcznik użytkownika ver.20194.

Hakon Software sp. z o. o. Estomed2. Podręcznik użytkownika ver.20194. Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik użytkownika ver.20194. Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja Systemu Estomed2... 5 2.1. Jak zainstalować Estomed2... 5 2.2. Zainstaluj program Estomed2

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o.

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o. Portal Świadczeniodawcy 2 Portal Świadczeniodawcy Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 4 Rozdział II Praca z programem 5 Rozdział III Obsługa okien 8 1 Moja struktura organizacyjna... 8 2 Umowy na realizację...

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Katowice, maj 2015 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Praca w systemie... 5 2.1. Konta dostępowe świadczeniodawcy... 5 2.1.1. Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

System do rozliczeń z NFZ dla zakresu ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

System do rozliczeń z NFZ dla zakresu ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA System do rozliczeń z NFZ dla zakresu ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE Wersja 2.3.3.0 Wg stanu na dzień 19.06.2009 INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zmiany wprowadzone w wersji 1.63.0. Zielona Góra 2014-09-30

Dokumentacja programu. Zmiany wprowadzone w wersji 1.63.0. Zielona Góra 2014-09-30 Dokumentacja programu Zmiany wprowadzone w wersji 1.63.0 Zielona Góra 2014-09-30 Moduł Gabinet Zmiany wprowadzone w wersji 1.63.0 Wprowadzono obowiązek określania typu wizyt (wizyta NFZ/komercyjna). Do

Bardziej szczegółowo

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKCYZAIB/MS Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, wrzesień 2013 WSTĘP... 5 Umowa licencyjna... 6 Wymagania programu... 6 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 7 AkcyzaIB instalacja...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA. INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA. INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Kielce, czerwiec 2009 Wersja instrukcji 6.2 Spis treści: Spis treści:... 2 1. Dane podstawowe... 4 1.1. Budowa programu... 4 1.2 Budowa okien programu...

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo

ProSalon. Podręcznik użytkownika

ProSalon. Podręcznik użytkownika ProSalon Podręcznik użytkownika 2 / 41 Spis treści ProSalon...1 1. Ogólne zachowanie programu...5 1.1. Okna danych...6 1.1.1. Panel filtrowania...7 1.1.2. Siatka danych...7 1.1.3. Panel edycji danych...8

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Własna Firma Magazyn PLUS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie 5 ROZDZIAŁ 2. Wymagania 6 ROZDZIAŁ 3. Instalacja i logowanie do programu 6 ROZDZIAŁ 4. Obsługa programu 7 4.1. Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Plany rabatowe... 99 Prowizje... 100 Kontrola dostępu... 101 Zakupy hurtowe firm... 103 Analizy... 104 Statystyki... 112 Rachunki i księgowość...

Plany rabatowe... 99 Prowizje... 100 Kontrola dostępu... 101 Zakupy hurtowe firm... 103 Analizy... 104 Statystyki... 112 Rachunki i księgowość... System SPA v4.2 Spis treści Podstawowe informacje... 3 Program... 4 Uruchomienie i menu główne... 5 Zmiana użytkownika/logowanie... 8 Pasek szybkiego dostępu... 9 Zamykanie programu... 14 Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Rozdział 1 - Uwagi wstępne...3 Rozdział 2 - Ogólne wstępne instrukcje pracy z programem....3 Kontrolki...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2014.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.1.1 DODAWANIE KOLUMN NA LISTACH.... 4 1.1.2 INNY PŁATNIK NA DOKUMENCIE.... 6 1.1.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo