TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2000 Dokument: Raport Numer: 6/2012 Wydanie: Waga: 90

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2000 Dokument: Raport Numer: 6/2012 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90"

Transkrypt

1 Raport Nr 6/2012 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2012 WERSJA Nr z dnia MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Uwzględniono blokadę na maksymalną ilość zleceń w tym samy terminie - także podczas przeciągania wizyt w M11 TERMINARZ siatce terminarza. 2. Usunięto błąd o braku pola GIDkOPER w funkcji GetDOKKSymbol. M12 ZLECENIA 1. Poprawa przenoszenia numeru kuponu w przypadku wykorzystania funkcji wykonaj z listy jako paczka zleceń. 1. Karta rezerwacji wizyty Medycyny Pracy - zmienione wyświetlanie listy badań 2. Wizyta Medycyny Pracy M13 MEDYCYNA PRACY modyfikacje w wyświetlaniu danych na Karcie Badania Profilaktycznego, karcie badania sanitarnoepidemiologicznego oraz karcie badania kierowcy dodana karta badania lekarskiego osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na broń dodana karta oceny narażenie zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej 1. Na HZiCh pojawi się data zlecenia, jeśli zlecenie zostało wykonane w innej dacie niż data wizyty. 2. Usunięto błąd na liście leków oraz karcie leku występujący przy wybieraniu daty z kontrolki przy pomocy kalendarza 3. Stara wizyta (zakładka leki): Poprawione przeglądanie oraz edycja ostatniego leku, gdy na zakładce z listą leków pojawia się pasek przewijania. M21 GABINET 4. Modyfikacje w funkcjonalności wystawiania recept: Poprawa ustawiania pola odpłatność w przypadku edycji recepty Opcja sterująca pojawianiem się wieku pacjenta na recepcie Wystawianie recept z użyciem nazwy międzynarodowej leku. 5. Na liście leków, lokalnej i BLOZ, dodana została kolumna informująca o domyślnej odpłatności za dany lek dla M51 ZESTAWIENIA M52 KARTOTEKI M53 ROZLICZENIA M63 ADMINISTRATOR INNE pacjenta ubezpieczonego. 1. Poprawa zestawienia "Zestawienie szczegółowe wykorzystania umowy". Eksport do Excela nie zapisywał kierunku zlecenia. 1. Usprawnienie mechanizmu skanowania dokumentacji. 2. Na karcie pacjenta dodano nową zakładkę z uczuleniami na leki lub składniki leku. 1. Dodano do listy usług z grupera usługi dodatkowe dla procedur: USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu próba wysiłkowa Dodano możliwość ustawienia czasów opóźnień (timeout'ów) przy komunikacji z programem KSAdMed'em 1. Import danych z KS-PPS: testowanie danych przed importem świadczeń, uwzględnienie produktów ze statusem 'L' jako poprawnych. 2. Nowy słownik ICD9 PL w5.14 Co to za procenty? W związku z wprowadzeniem w roku 2012 do umów POZ dodatkowego współczynnika korygującego wartość stawki kapitacyjnej, wprowadziliśmy do systemu informację, pomagającą zorientować się w możliwości jego uzyskania. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przysługuje podniesienie miesięcznej stawki kapitacyjnej o 1/10 punktu dla każdej deklaracji lekarskiej. Wzrost finansowania przysługuje, jeżeli w miesiącu poprzedzającym okres złożenia listy aktywnej zadeklarowanych pacjentów, wykazano przynajmniej 30% porad ze zdiagnozowanym rozpoznaniem z grupy J00 J22 z wyłączeniem grupy J17*. Wzrost finansowania dotyczy okresów luty, marzec, kwiecień, październik, listopad, grudzień. Informację o udziale porad związanych z ostrymi chorobami układu oddechowego umieściliśmy na karcie przeprowadzania wizyty lekarskiej w poradniach lekarza poz (rodzinnego) w formie odpowiedniej liczby procent. Obliczenia obejmują wyłącznie sprawozdawczość usług o kodach i Recepty 2012 aktualizacja Bieżąca aktualizacja zawiera koleją porcję zmian związanych z mechanizmem wystawiania recept. Wiek pacjenta Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich w 3 ust. 1 pkt 2 lit c. ma treść: wiek w przypadku pacjenta do lat 18, o ile osoba uprawniona nie może go ustalić na podstawie dokumentu potwierdzającego dane, o którym mowa w lit. f, przedstawionego przez pacjenta Strona 1 z 7

2 Natomiast wspomniana litera f ma brzmienie: numer PESEL, a w przypadku dziecka do pierwszego roku życia, nieposiadającego numeru PESEL lub niemożności ustalenia tego numeru numer PESEL jednego z opiekunów wraz z adnotacją i podpisem osoby uprawnionej Z tych zapisów wynika, że wiek pacjenta powinien na recepcie pojawić się wówczas, gdy nie mamy możliwości umieszczenia na niej numeru PESEL dziecka. W przeciwnym wypadku, wiek, zgodnie z zapisem rozporządzenia, można ustalić bezpośrednio z tego numeru. Tak też system KS-SOMED działał w przypadku włączenia opcji Recepty Biorąc jednak pod uwagę sygnały od użytkowników i honorując tradycje wystawiania recepty system został zmodyfikowany tak iż operator może ustawić w opcjach w jakich sytuacjach umieszczać wiek pacjenta na recepcie. Opcja może przyjąć obecnie trzy wartości: zawsze wiek pacjenta będzie drukowany zawsze, bez względu na to, czy pacjent ma mniej czy też więcej niż 18 lat, nie ważne też, czy pojawi się na recepcie PESEL czy też nie, zgodnie z 3 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia MZ z dnia 23 grudnia 2011 czyli dokładnie tak, jak opisano to wcześniej, zawsze dla pacjentów do 18 roku życia wiek pojawi się zawsze, bez względu na to, czy na recepcie jest, czy też nie PESEL pacjenta. Recepta według nazw międzynarodowych Z całą pewnością, już w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. (a całkiem możliwe, że jeszcze we wcześniejszych rozporządzeniach piszemy o tym, do którego dotarliśmy w szybkim przeglądzie archiwalnych aktów prawnych) pojawiła się możliwość umieszczenia na recepcie zamiast nazwy handlowej nazwy międzynarodowej leku w aktualnym rozporządzeniu mówi o tym 6 ust. 1 pkt 1. Dotychczas jednak nie mieliśmy żadnych sygnałów od użytkowników, by system dostosować do takiej możliwości. Przypominamy, że posługiwanie się nazwą międzynarodową jest możliwością, nie nakazem, tak więc system KS-SOMED zawsze spełniał wymogi prawne rozporządzenia, gdyż posługiwał się dozwoloną w rozporządzeniu nazwą handlową leku. W tym roku natomiast pojawiło się sporo pytań o możliwość wydruku na recepcie nazwy międzynarodowej. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednią modyfikację systemu, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników. Strona 2 z 7

3 Nazwa międzynarodowa leku od zawsze w systemie była dostępna. Na niej np. opierał się mechanizm zamienników. Dlatego też sama zmiana, z punktu widzenia użytkownika, nie jest zbyt poważna. Na karcie recepty, pod nazwą leku, pojawił się napis określający nazwę międzynarodową wybranego leku. Poniżej dostępny jest znaczniki określający, czy ta konkretna ordynacja ma być drukowana na recepcie w oparciu o nazwę handlową, czy też o nazwę międzynarodową. Włączenie znacznika Na wydruku recepty użyj nazwy międzynarodowej spowoduje, że nazwa międzynarodowa wyświetlona zostanie w kolorze niebieskim wyróżnioną czcionką. Po zatwierdzeniu takiej ordynacji na recepcie wydrukowana zostanie nazwa międzynarodowa. Odznaczenie wyłączy wyróżnienie nazwy międzynarodowej i oczywiście spowoduje, że na recepcie pojawi się nazwa handlowa. Strona 3 z 7

4 Są takie preparaty, które nie mają w bazie BLOZ określonej nazwy międzynarodowej. W takim przypadku próba włączenia użycia nazwy międzynarodowej oczywiście się nie powiedzie. Takie leki mają w nazwie międzynarodowej znak minusa. Istnieje opcja w systemie, która steruje tym, czy domyślnie znacznik nazwy międzynarodowej będzie czy też nie będzie włączony. Oczywiście bez względu na stan opcji ręcznie można zawsze stan znacznika zmienić, o ile lek posiada nazwę międzynarodową. Strona 4 z 7

5 Oprócz recepty, nazwa międzynarodowa o ile znacznik został włączony, pojawi się w nowej wizycie w panelu Leki a także na wydruku Historii Zdrowia i Choroby Pacjenta. Domyślna odpłatność za lek dla pacjenta ubezpieczonego. Na liście leków, lokalnej i BLOZ, dodana kolumna informująca o domyślnej odpłatności za dany lek dla pacjenta ubezpieczonego. Jeśli kolumny nie ma na liście, należy sprawdzić widoczność kolumn (przycisk Kolumny). Usprawnienie mechanizmu skanowania W tej aktualizacji usprawniony został mechanizm skanowania załączników i dodawania ich do dokumentacji. Usprawnienie to umożliwia zapisanie w postaci jednego dokumentu kilku zeskanowanych oddzielnie stron tak aby ułatwić ich późniejsze przeglądanie jako jednego dokumentu. Pierwsza ze zmian jest praktycznie nie widoczna, jednak wpływa na sposób zaznaczania zeskanowanych dokumentów. Będąc w oknie wyboru pliku multimedialnego, gdy będziemy skanować kolejne strony dokumentu program będzie nowe pliki zaznaczał, pozostawiając jednocześnie poprzednio dodanie pliki także jako zaznaczone. Dzięki temu skanując np. 3 strony dokumentu, po ich zeskanowaniu w oknie wyboru pliku wszystkie trzy powstałe pliki będą już zaznaczone i gotowe do dodania. Strona 5 z 7

6 Druga zmiana polega na dodaniu nowej opcji wyboru plików pozwalającej scalić kilka zaznaczonych plików w jeden dokument. Dzięki temu po wybraniu kilku plików (niekoniecznie muszą to być pliki powstałe przed chwilą przy użyciu skanera, jednak muszą to być pliki graficzne dowolnego typu) program stworzy nowy plik który zostanie dodany w zastępstwie wybranych plików. Strona 6 z 7

7 Jak widać powyżej 3 zeskanowane kartki dokumentu zostały scalone w jeden plik który można przeglądać jako całość. Strona 7 z 7