w Europie ISSN: X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w Europie ISSN: 1830-303X"

Transkrypt

1 w Europie ISSN: X Nowy Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji Anioły biznesu: obecne nastawienie Biuletyn informacyjny IRC Komisja Europejska DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU

2 Spis treści Bez obaw o przyszłość Europy 3 Tkanka społeczeństwa 5 Rola małych i średnich przedsiębiorstw w nowym programie na rzecz innowacji 9 Biuletyn informacyjny CRI Działanie w sieci to oszczędność czasu i większa efektywność 14 Jak znaleźć partnera podczas Future Match 15 Komisarz Verheugen z wizytą w ośrodku IRC 16 Chodzik o ogromnym potencjale 18 Współpraca z klastrami przemysłowymi 19 WIADOMOŚCI W SKRÓCIE 21 Kolejny krok ku bardziej innowacyjnej Europie 22 Badanie rynku muchołapek 24 Amerykańska strategia na rzecz innowacji 25 Anioły biznesu: inwestorzy w innowacje 26 Zaproszenie dla pionierów innowacyjności 27 Wspólna wolność 29 KONFERENCJE 30 PUBLIKACJE 31 My też wprowadzamy innowacje Od tego miesiąca nasza publikacja nosi nazwę Innowacje w Europie (European Innovation) zamiast dotychczasowej Innowacje i Transfer Technologii (Innovation and Technology Transfer). Pismo ma być podstawowym źródłem bieżących informacji o polityce w zakresie innowacji i powiązanych wydarzeniach w Unii Europejskiej. Zmiana nazwy odzwierciedla coraz powszechniejszą świadomość, że innowacja wykracza poza branżę nowych technologii, z czego wynika objęcie polityką w zakresie innowacji wszystkich MŚP na terenie Unii. Zmieni się też zawartość magazynu: wprowadziliśmy nowy układ treści i nową szatę graficzną i mamy nadzieję, że okażą się one atrakcyjne i praktyczne dla czytelników. W pierwszym z dwóch głównych artykułów tego wydania dokonujemy przeglądu najnowszych propozycji dla Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP). Pomyślna realizacja celów Strategii Lizbońskiej zależy od dodatkowego wsparcia ze strony programu CIP. W ciągu najbliższych miesięcy, gdy nabiorą tempa dyskusje nad propozycjami i, co nie mniej istotne, nad budżetem, Komisja będzie działać na rzecz właściwego sformułowania tego dokumentu, który ma istotne znaczenie dla europejskich przedsiębiorców. Drugi z głównych artykułów poświęcono problemom przemysłu tekstylnego, który ostatnio często gości na łamach prasy, zwłaszcza w kontekście rosnącego importu z krajów o taniej sile roboczej. Jednak europejskie firmy z tej branży wprowadzają nowatorskie produkty i procesy technologiczne, dążąc do utrzymania wysokiego udziału tego sektora w europejskiej produkcji i zatrudnieniu. Przez długi czas innowacyjność była zaniedbywana w tradycyjnych branżach przemysłu. Sektor tekstylny stanowi wspaniały przykład możliwych zmian, jeśli tylko przedsiębiorcy uświadomią sobie korzyści płynące z innowacyjności. Dział Komunikacji i Informacji Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Komisja Europejska RZĄDY TWORZĄ FUNDAMENTY DLA INNOWACJI 32 Innowacje w Europie Innowacje w Europie (European Innovation) to pismo wydawane sześć razy do roku przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu przy Komisji Europejskiej w ramach Szóstego Ramowego Programu Badań. Publikacja ukazuje się w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, polskim i hiszpańskim, a jej wcześniejszy tytuł to Innowacje i Transfer Technologii (Innovation and Technology Transfer). Kolejne wydanie ukaże się w wrześniu 2005 roku. Wydawca: Dział Komunikacji i Informacji Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Komisja Europejska B-1049 Bruksela Faks: Materiały i publikacja: ESN, Bruksela Zastrzeżenie prawne: Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych w tej publikacji. Informacje te zostały przygotowane z należytą starannością, należy jednak potwierdzać dane cytowane w niniejszej publikacji korzystając z danych kontaktowych lub z materiałów podanych w poszczególnych artykułach. Komisja Europejska, 2005 Powielanie materiałów jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. Wydrukowano w Belgii Innowacje w Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Kształtowanie polityki w zakresie innowacji i wdrażanie środków należy do zadań Dyrekcji ds. Polityki w zakresie innowacji (Innovation Policy Directorate) w Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu przy Komisji Europejskiej. Kontakty Polityka w zakresie innowacji (D/1) Faks: Wspieranie innowacji (D/2) Faks: Finansowanie MŚP, przedsiębiorców i wynalazców (D/3) Faks: Technologia dla innowacji; informatyka i telekomunikacja oraz e-business (D/4) Faks: Innowacje w Europie 2

3 Bez obaw o przyszłość Europy W parę dni po spektakularnym odrzuceniu przez Francuzów i Holendrów konstytucji europejskiej w jej obecnym kształcie, nasi reporterzy poprosili Heinza Zoureka, zastępcę dyrektora generalnego ds. przedsiębiorstw i przemysłu o udzielenie wywiadu. Tematem rozmowy była przyszłość Strategii Lizbońskiej, nowy Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji oraz zapowiadany Plan Działań w zakresie Innowacji. Heinz Zourek Innowacje w Europie: Negatywny stosunek do konstytucji wyrażony w referendum przez Francuzów i Holendrów w widoczny sposób podważył zaufanie obywateli wszystkich państw członkowskich do unijnej polityki. Czy istnieje ryzyko, że proces lizboński zostanie odstawiony na boczny tor podczas rozstrzygającej debaty na temat ostatecznych kierunków i dróg rozwoju Unii? Heinz Zourek: Istnieje takie zagrożenie. Ale główną przyczyną niezadowolenia opinii publicznej z polityki europejskiej jest zbyt wolny wzrost gospodarczy i rekordowo wysoki poziom bezrobocia. Zmodyfikowana Strategia Lizbońska koncentruje się właśnie na wzroście gospodarczym i tworzeniu lepszych miejsc pracy, czyli na obszarach bezpośrednio wpływających na nastroje społeczne. Gdyby każde z 20 milionów europejskich przedsiębiorstw utworzyło chociaż po jednym miejscu pracy, oznaczałoby to koniec bezrobocia i uwolnienie znacznych środków publicznych na konieczne inwestycje. To prawda, że niektóre z ogólnoeuropejskich działań zalecanych przez Strategię Lizbońską można postrzegać jako liberalizację, co w niektórych państwach członkowskich nie wróży im popularności. Jestem przekonany, że społeczeństwa zdawają sobie sprawę, że jedynym rozwiązaniem jest wzrost gospodarczy i walka z bezrobociem. Bez względu na kierunek polityki makroekonomicznej, przemysł europejski skorzysta na reformach strukturalnych, za które odpowiada Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu. Co z tego będą mieć zwykli ludzie? IwE: Większość przedsiębiorstw, a w szczególności małe firmy, zainteresowana jest własnymi planami i problemami o krótkim horyzoncie czasowym. Czy Strategia Lizbońska faktycznie ma dla nich znaczenie? Heinz Zourek: Jednym z jej głównych celów jest wspieranie wzrostu gospodarczego poprzez tworzenie lepszego otoczenia prawnego i zachęcanie do innowacji. Komisję często postrzega się jako organ narzucający firmom głupie przepisy. Tymczasem naszym celem jest zmniejszenie liczby zbędnych lub uciążliwych przepisów i wspieranie firm, które podejmują się wprowadzenia innowacji. Stale współpracujemy z partnerami z branży przemysłowej. Wszelkie planowane przepisy są szczegółowo analizowane i oceniane pod kątem ich wpływu na innowację oraz na małe i średnie przedsiębiorstwa. Są one też konsultowane ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Przedsiębiorcy są zaabsorbowani własnymi sprawami i trudno jest im śledzić zmieniające się ustawodawstwo, ale nas rzeczywiście interesują ich opinie, tak pozytywne, jak i negatywne. Zwłaszcza w nowych dziedzinach, takich jak inżynieria tkankowa, pomoc przedstawicieli przemysłu przy tworzeniu rozsądnych reguł prawnych jest nieoceniona. W porozumieniu z Dyrekcją Generalną ds. Konkurencji rozważamy także sposoby ustalenia jednolitych zasad pomocy publicznej, które lepiej wspierałyby innowację na szczeblu krajowym. Obecnie prawie wszystkie ulgi podatkowe są związane z działalnością badawczo-rozwojową, ponieważ można ją stosunkowo łatwo zmierzyć. Niestety nie są nimi objęte inne istotne rodzaje działalności innowacyjnej. Dlatego pracujemy właśnie nad praktycznym, opłacalnym i sprawiedliwym sposobem odróżniania inwestycji mających związek z innowacją od zwykłych wydatków w ramach bieżącej działalności gospodarczej, który umożliwi odpowiednie konstruowanie ulg podatkowych i udzielanie innych form pomocy przez państwa członkowskie. Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji przyniesie wymierne korzyści firmom innowacyjnym Strategia Lizbońska Innowacje w Europie 3

4 Strategia Lizbońska konkurencyjności i wspierania innowacji (na przykład w zakresie odnawialnej i inteligentnej energii oraz rozwoju technologii informatycznych i telekomunikacyjnych) z wieloletnim programem na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Ale uwzględniamy innowację w programie wieloletnim, szczególnie przez wzmocnienie roli instrumentów finansowych. We współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EIF) staramy się wypełnić istniejącą na rynku finansowym lukę, która szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom uniemożliwia pozyskanie środków finansowych potrzebnych do rozwoju. Co roku kwota 80 mln euro będzie przeznaczana na państwowe gwarancje kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. EIF będzie także finansować fundusze kapitału podwyższonego ryzyka oraz inne fundusze wspierające finansowo mniejsze firmy. Oprócz przejęcia innowacji wcześniej finansowanych przez Ramowy Program Badań, program CIP rozszerzy ich zakres poza same badania naukowe i rozwój technologii. Nowy Plan Działania w zakresie Innowacji, który zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku, wymienia wszystkie działania na rzecz innowacji niezależnie od potrzeby ich wsparcia w ramach CIP. W szczególności planujemy wsparcie działań na poziomie regionalnym, finansując z unijnego budżetu transgraniczne programy w zakresie innowacji. Presja otoczenia IwE: W 2000 r. w Lizbonie wprowadzono Otwartą Metodę Koordynacji (OMC), która miała wspierać zmiany w krajach członkowskich dzięki obiektywnemu porównywaniu ich wyników w najważniejszych dziedzinach, zwłaszcza dotyczących innowacji. Czy ta metoda działa, czy też trzeba ją zmodyfikować? Heinz Zourek: System OMC nie załatwi wszystkiego od ręki. Oczywiście zachęcam do wywierania nacisku, aby przyspieszyć jego realizację. Uważam jednak, że program dosyć dobrze się sprawdza. Politycy, którzy ograniczali się do myślenia w kategoriach swoich państw, teraz regularnie się spotykają, by zaprezentować swoje osiągnięcia, zmierzyć rezultaty swojej pracy i wysłuchać ewentualnej krytyki. Przy tym robią to z własnej inicjatywy, pragnąc nauczyć się czegoś od innych. W wielu dziedzinach wpływ uczestników takich spotkań jest znacznie skuteczniejszą zachętą do zmian niż przepisy prawne. Doświadczenia zebrane przez innych pozwalają obniżyć koszt zmian dzięki uniknięciu nieracjonalnych działań. Dostęp do środków finansowych IwE: Nowy Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji obejmie wiele rozpoczętych już przedsięwzięć. Jakie korzyści przyniesie on europejskim przedsiębiorstwom? Heinz Zourek: Program CIP (patrz strona 9) wymierne korzyści przyniesie firmom innowacyjnym. Połączy on programy wzrostu Główną przyczyną niezadowolenia opinii publicznej z polityki europejskiej jest zbyt wolny wzrost gospodarczy i rekordowo wysoki poziom bezrobocia Kontakt: Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji: cip/index_en.htm Strategia Lizbońska: index_en.htm Unijna polityka w zakresie innowacji: Innowacje w Europie 4

5 Tkanka społeczeństwa Mordercza konkurencja, zwłaszcza ze strony tanich producentów azjatyckich, to dla europejskiego przemysłu tekstylno-odzieżowego nie lada wyzwanie. Nowe atrakcyjne technologie otwierają nowe rynki zbytu, a rozmaite programy unijne zachęcają do współpracy w tej branży o rozdrobnionej strukturze produkcji. Pozycję europejskich producentów wzmocni też poprawienie łańcucha logistycznego. W ciągu ostatnich lat przemysł tekstylny stanął przed kilkoma poważnymi wyzwaniami. W styczniu 2005 r. wygasła wynegocjowana w ramach Światowej Organizacji Handlu umowa o handlu tekstyliami i odzieżą, co spowodowało całkowite zniesienie stopniowo wcześniej obniżanych limitów importu tekstyliów do Unii oraz napływ wyrobów producentów azjatyckich. Ze względu na rosnące koszty robocizny w krajach Europy Zachodniej, producenci unijni zaczęli przenosić najbardziej pracochłonne etapy produkcji do nowych państw członkowskich lub kandydujących, głównie do Polski i Rumunii. Bazę produkcyjną dla unijnych producentów stanowią też Tunezja, Maroko i Turcja: zaletami tych krajów jest wysoka jakość zasobów pracy i bliskość geograficzna, ułatwiająca szybkie reagowanie na popyt. Trzy główne branże Innowacja w branży tekstylnej Odzież robocza i sportowa wykonana z inteligentnych» tkanin Na innowację i rozwój w trzech głównych branżach przemysłu tekstylnego odzieżowej, tekstyliów domowych i technicznych wpłynęło kilka czynników. W największej z nich, odzieżowej, producenci europejscy od lat dyktują modę i przodują w kreatywności, lecz obecnie sektor przechodzi recesję z powodu wysokich kosztów pracy. Produkcja tkanin do użytku domowego jest wysoce zautomatyzowana, wymaga więc dużych nakładów kapitałowych, kompensują to jednak koszty pracy, które odgrywają tu znacznie mniejszą rolę. Sytuacja w tej branży jest bardziej stabilna niż w odzieżowej. Produkcja tekstyliów i odzieży to jedna z najważniejszych branż w Europie, o obrotach 215 miliardów euro i zatrudniająca 2,7 miliona osób. W niektórych krajach członkowskich na południu i na wschodzie Europy, jak Portugalia i Litwa, na firmy z tego sektora przypada 25 do 30% ogółu miejsc pracy w przemyśle. W Europie w branży tej działa 170 tysięcy firm, zatrudniających przeciętnie 15 osób. W wielu z nich personel jest jednak jeszcze mniej liczny. Tak ogromna fragmentacja bardzo utrudnia wspólną politykę badań i innowacji. Niewielkie zasoby ludzkie i finansowe sprawiają, że kierownictwo często zajmuje się innowacją, jednocześnie zarządzając zaopatrzeniem, marketingiem i całą resztą spraw firmy. Obszarem o najwyższym potencjale wzrostu jest produkcja tkanin przemysłowych i technicznych. To właśnie nowe zastosowania tkanin w przemyśle motoryzacyjnym, budownictwie, ochronie środowiska i sporcie otwierają nowe, zaawansowane technologicznie i specjalistyczne rynki zbytu. Tkaniny techniczne obejmują mniej niż 25% ogólnej produkcji tekstylnej w 25 krajach Unii, ale firmy w niektórych krajach, wcześniej wytwarzające tradycyjne rodzaje tkanin, starają się przechodzić na produkcję Projekt Leapfrog Projekt Leapfrog, uruchomiony w ramach Szóstego Programu Ramowego, ma za zadanie znacząco zwiększyć wydajność, jakość i rentowność produkcji odzieży, oraz zachęcić do współpracy w ramach łańcucha logistycznego dzięki stworzeniu zintegrowanego systemu projektowania i produkcji z danymi na temat nowoczesnych technologii i metod. Projekt, koordynowany przez Euratex, zrzesza 37 konsorcjów z 14 krajów w celu łącznej analizy wyników 70 trwających obecnie projektów badawczych. Produkcja tekstyliów według zużycia włókien Źródło: Euratex na podstawie danych CIRFS, 2003 (CIRFS: Międzynarodowa Komisja ds. Włókien Sztucznych) Innowacje w Europie 5

6 kierownictwo wie, że dotychczasowe metody działania straciły rację bytu i aktywnie poszukuje sposobów na wprowadzenie innowacji. To nie jest tylko cel narzucony od góry postulat ten płynie od samych producentów. Innowacja w branży tekstylnej Trwałe, komfortowe, atrakcyjne... tekstylia dla domu to stabilny rynek nowych klas wyrobów. Przykładowo: tkaniny techniczne w krajach skandynawskich stanowią 80% łącznej produkcji tkanin, a w Niemczech - 50%. Lutz Walter z europejskiej organizacji producentów branży tekstylno-odzieżowej Euratex podkreśla ogromną potrzebę innowacji we wszystkich trzech omawianych branżach. W branży odzieżowej innowacja stanowi nieodzowny warunek utrzymania konkurencyjności przemysłu europejskiego. W branży tkanin technicznych innowację wymuszają zarówno zaciekła konkurencja w obrębie Europy, jak i oczekiwania klientów. Co się w tej sprawie robi? Tysiącom małych firm w tej branży brakuje środków finansowych, zasobów kadrowych, wiedzy na temat innowacji i strategii, aby móc wprowadzać innowacje. Mimo to wiele z nich podejmuje działania w tym kierunku. Walter wyjaśnia: Mimo że przedsiębiorstwa nie dysponują środkami na innowacje, ich Przykładem może być koncepcja szybkiej mody realizowana przez hiszpańską Zarę, która przez usprawnienie produkcji, dystrybucji oraz pozostałych etapów łańcucha logistycznego, pozwoli na szybsze dostosowywanie się do popytu. Gdyby w Europie udało się usprawnić procesy produkcyjne wyjaśnia Waler negatywny wpływ niższych kosztów produkcji w Azji zostałby zdecydowanie osłabiony. Innym przykładem jest wykorzystanie trójwymiarowych skanerów ciała oraz elektroniczna wymiana danych między detalistą a producentem w celu zamówienia ubioru uszytego na miarę po cenie jak przy produkcji masowej. Pojawia się także wiele innych technologii: projektowanie wirtualne, zaawansowane roboty, włókna optyczne i elektroniczne oraz szycie sferyczne (1). Inicjatywy unijne W trosce o przyszłość branży tekstylno-odzieżowej (2) powołano do istnienia Europejską Platformę Technologiczną. Jej zadaniem będzie określanie celów innowacji i tematów badań niezbędnych do rozwiązania problemów trapiących tą branżę. Platforma skupia przedstawicieli branży i znawców tematu, którzy będą ustalać przedmioty badań i cele innowacji w trzech obszarach tematycznych: nowe zastosowania tekstyliów, przejście od produkcji masowej do produkcji na żądanie oraz przejście od produktów standardowych do specjalnych i niszowych. Innowacja stanowi nieodzowny warunek utrzymania konkurencyjności przemysłu europejskiego Platformy technologiczne Platformy technologiczne to efekt przyjętego przez Komisję na rok 2003 planu działania w zakresie stymulowania inwestycji w badania naukowe (a). Główni udziałowcy ustalają harmonogram badań strategicznych na użytek kluczowych gałęzi przemysłu, który później można będzie ująć w Siódmym Programie Ramowym. Obecnie działa około 25 platform w sektorach, w których zrównoważony wzrost zależy od istotnych postępów w badaniach. Platforma dla branży tekstylno-odzieżowej ma pomóc firmom w podejmowaniu innowacji i przechodzeniu na nowe produkty, a także w efektywnym zarządzaniu tymi procesami. (a) Inwestować w badania: Plan Działań dla Europy (Investing in research: an action plan for Europe). Komunikat Komisji. COM(2003) 226; Poduszki powietrzne muszą być kompresowalne i wytrzymywać działanie olbrzymich ciśnień Innowacje w Europie 6

7 Małe i średnie firmy na rynku mody Nowoczesne płótno na o wiele wyższą jakość Jednocześnie tekstylno-odzieżowa grupa HLG (3) zaleciła wykorzystanie w bieżących projektach możliwości dofinansowania badań, upowszechniania wyników i szkoleń w ramach Szóstego Ramowego Programu Badań (PR6) (patrz ramki). Grupa HLG bada teraz dostęp firm do środków na finansowanie innowacji, innowacje pozatechnologiczne oraz możliwości kooperacji branżowej. Wysuwa ona też propozycje lepszej ochrony własności intelektualnej. Grupa HLG stwierdziła, że najwyższy czas na dokonanie przełomu w technologii odzieżowej. Wysoka pracochłonność procesu produkcji odzieży i wynikające z niej wysokie koszty (ceny), przy ponadprzeciętnie wysokim odsetku wyrobów wybrakowanych (do 20%, nawet przy zatrudnieniu wykwalifikowanych robotników) spowodowały spadek średnich wydatków ludności na odzież w porównaniu z wydatkami na inne dobra. Prawdopodobnie najważniejszym przedsięwzięciem badawczym dla tej branży wydaje się być projekt Leapfrog (patrz ramka na stronie 5). Jego celem jest wymierny wzrost sprawności 60% zaoszczędzonego czasu przy projektowaniu odzieży dzięki zastosowaniu projektowania wirtualnego, 80% zaoszczędzonego czasu przy szyciu maszynowym ubrań o dużej złożoności oraz ograniczenie odsetka braków i defektów z poziomu 15-20% do zera. Silvia Grandi, koordynator projektu Fashion Net w ramach Szóstego Programu Ramowego (4), ocenia że w niektórych krajach w ciągu ostatnich dwóch lat nawet 30% małych i średnich przedsiębiorstw branży tekstylno-odzieżowej musiało zakończyć działalność. Jednak likwidowane firmy należą do tych mniej innowacyjnych wyjaśnia. Wśród sposobów ochrony własnej produkcji przed coraz silniejszą konkurencją z Azji poczesne miejsce zajmują nowoczesne technologie, wiedza, sprawniejszy łańcuch logistyczny, lepsze zarządzanie własnością intelektualną i szybkość reakcji. Niektóre firmy są teraz w dobrej kondycji, ponieważ odpowiednio wcześnie wybrały najlepszą możliwą strategię. Firmy opracowują nowe produkty i nowe metody przetwarzania, aby zwiększyć przydatność wyrobów tekstylnych. Usprawnienie i obniżenie kosztów produkcji dzięki wprowadzonym zmianom przynosi wymierne korzyści, a nowe zastosowania są ważne dla klientów. Małe i średnie firmy z reguły same nie badają sposobów osiągnięcia tych celów. Zwykle takie firmy łączą się w grupy i wspólnie zlecają przeprowadzenie badań wyspecjalizowanemu ośrodkowi lub uczelni. Grandi twierdzi, że europejskie małe i średnie firmy z sektora mody coraz częściej interesują się innowacją oraz sposobami jej wdrażania bez znacznych nakładów inwestycyjnych, ponieważ dla wielu z nich najważniejsze jest przetrwanie na rynku. Ale przedsiębiorstwa chętnie wykorzystują możliwości współpracy. Firmy wykazują ogromne zainteresowanie Europejską Platformą Technologiczną na poziomie krajowym i europejskim. Francuskie Stowarzyszenie Przemysłu Tekstylnego IFTH uruchomiło swoją platformę z udziałem dwukrotnie większej liczby małych i średnich przedsiębiorstw niż to pierwotnie zakładano. Współpraca w ramach Szóstego Programu Ramowego Głównym celem Szóstego Programu Ramowego jest zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w badaniach i rozwoju technologii, ponieważ firmy te mają ogromne znaczenie dla europejskiej konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy. Potrafią one także skutecznie otwierać nowe rynki, zwłaszcza w branży nowoczesnych technologii. Innowacja w branży tekstylnej Web-TEXpert WebTEXpert pozwala na zaawansowane zarządzanie innowacją, w celu zwiększenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw z branży tekstylno-odzieżowej. WebTEXpert nadzoruje fazy opracowywania produktu, jego wprowadzania na rynek i działania sieci dostaw, sugerując wdrażanie innowacji w różnych fazach procesu produkcyjnego. Partnerami są tu w znacznej mierze stowarzyszenia przemysłowe, które działają na rzecz popularyzacji badań naukowych i szkoleń, zachęcając małe i średnie firmy do poszukiwań poza obszarem ich specjalizacji. Programy Wiedza techniczno-ekonomiczna (ETI) dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach PR6 są szczególnie atrakcyjne dla sektora mody. Jednym z nich jest sieć Fashion Net, uzupełniona programem dotyczącym obuwia (Shoes 5000) i inteligentnego środowiska produkcji tekstylnej (ITE). Projekt ITE ułatwia samodzielny pomiar wydajności przedsiębiorstw względem branżowych wzorców, stymulując przy tym rozwój personelu. Fashion Net to program mający zachęcić małe i średnie firmy z tego sektora do udziału w projektach badawczych PR6. Zachęcane są one do rozszerzenia sieci kontaktów handlowych i tworzenia grup samopomocy, w których zachodzić będzie Innowacje w Europie 7

8 Żyjemy w czasach niespotykanego postępu techniki: projektuje się tkaniny nieprzemakalne, niepalne i przewodzące prąd, specjalistyczne oprogramowanie, nowe techniki projektowania na miarę oraz inteligentne tekstylia stosowane w ochronie zdrowia, transporcie, budownictwie i ochronie środowiska. Dzięki innowacji tradycyjny przemysł europejski wkracza w nową fazę rozwoju. Innowacja w branży tekstylnej Mycie i szorowanie - usuwanie zabrudzeń i plam bez zarysowania lakieru wymiana wiedzy fachowej, metod i wzorców. Ten zakrojony na szeroką skalę projekt uwzględnia wszystkie etapy produkcji i dystrybucji. Działając w 8 krajach poprzez 16 organizacji pośredniczących, Fashion Net promuje transfer innowacji i nowoczesnych technologii do małych i średnich przedsiębiorstw. Aby zachęcić przedsiębiorstwa do udziału, zostanie wykorzystanych wiele instrumentów, między innymi odbędą się dwie duże konferencje, warsztaty i sesje szkoleniowe w każdym z uczestniczących krajów. W nawiązaniu kontaktu między firmami o zbliżonym zapotrzebowaniu na innowację mają pomóc cztery imprezy integracyjne małych i średnich firm zostanie objętych kampanią informacyjną i uzyska dostęp do bazy informacji technicznych. W wielu firmach przeprowadzone zostaną audyty technologiczne. Otwieranie drzwi przed innowacją Grandi ocenia, że w Fashion Net i w dwóch równoległych przedsięwzięciach ETI weźmie udział około 30 grup małych i średnich przedsiębiorstw w całej Europie. Tysiące firm ma szansę wzięcia udziału w tych międzynarodowych projektach badawczych. Gdyby w Europie udało się usprawnić procesy produkcyjne, to negatywny wpływ niższych kosztów produkcji w Azji zostałby zdecydowanie osłabiony (1) Rags to riches, Innowacje i Transfer Technologii (Innovation and Technology Transfer), wydanie 3/00. (2) Europejska Platforma Technologiczna na rzecz przemysłu tekstylno-odzieżowego - wizja do 2020 roku (European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing A vision for 2020), Europejska Organizacja Odzieżowo-Tekstylna (European Apparel and Textile Organisation), grudzień 2004; euratex-broch-technology_platform.pdf (3) Tekstylia i odzież po 2005 roku Zalecenia Grupy Wysokiego Szczebla dla branży tekstylno-odzieżowej, COM(2004)668; (4) Kontakty e-tailor e-tailor to projekt w ramach Piątego Programu Ramowego, mający na celu zacieśnianie współpracy między zakładami wytwarzającymi odzież na miarę a placówkami detalicznymi i sklepami internetowymi. W ramach projektu opracowano nowoczesną infrastrukturę z takimi rozwiązaniami, jak trójwymiarowe skanery ciała, projektowanie wspomagane komputerowo, handel elektroniczny, ochrona prywatności, po czym tak przygotowany system wdrożono i wypróbowano w działaniu. Powstał tym samym europejski system mierzenia rozmiarów i innowacyjna metoda, dzięki której klienci mogą ujrzeć ubrania na sobie, jeszcze zanim one powstaną. Normy na potrzeby stosowanych tu technologii opracowano w ramach równolegle realizowanego projektu e-tcluster. Lutz Walter, Euratex, Europejska Platforma Technologiczna na rzecz przemysłu tekstylno-odzieżowego Tel.: Faks: Silvia Grandi, Instytut Promocji Przemysłowej (Istituto per la Promozione Industriale), Fashion Net Tel.: Faks: Innowacje w Europie 8

9 Rola małych i średnich przedsiębiorstw w nowym programie na rzecz innowacji Komisja Europejska zaproponowała nowy, siedmioletni Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP), który będzie realizowany równolegle z Siódmym Ramowym Programem Badawczym (PR7) od 2007 r. Program CIP, którego budżet wynosi 4,2 miliarda euro, pomoże w rozwoju infrastruktury informatyczno-telekomunikacyjnej i energetycznej, ale jego trzonem będzie Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji, wspierający przedsiębiorczość, małe i średnie firmy, konkurencyjność i innowację. i aktywne wspieranie innowacji i ofert finansowania dla firm małych i nowo założonych. Program będzie także wspierał eko-innowację oraz wzrost konkurencyjności. Przy opracowywaniu założeń oceniono skuteczność poprzednich programów, starając się efektywniej identyfikować potrzeby, zwłaszcza w zakresie finansowania. Tak więc w działaniu opieramy się na istniejących fundamentach, modyfikując je na podstawie zebranych doświadczeń. Jednym z celów EIP będzie współpraca z państwami członkowskimi nad poprawą otoczenia prawnego MŚP. Lepsze przepisy to najważniejszy z postulatów nowej Komisji mówi White. Chcemy mieć pewność, że każdy przepis jest faktycznie niezbędny, że jest sformułowany najprościej jak można i że jego brzmienie pozwoli osiągnąć cel przyświecający jego twórcom, zapewniając przy tym elastyczność w jego egzekwowaniu. Polityka w zakresie innowacji Finanse Dostęp do źródeł finansowania jest kolejnym z priorytetów, zwłaszcza na wczesnych etapach powstawania firm, toteż Komisja stworzy zachęty zwiększające szanse na wypełnianie tych luk przez prywatny kapitał podwyższonego ryzyka i Decyzja o wyłączeniu wsparcia innowacji z PR7 i przeniesienie ich do nowego, odrębnego programu, odzwierciedla nowy sposób myślenia mówi David White, dyrektor ds. polityki w zakresie innowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu przy Komisji Europejskiej. Konkurencyjności i innowacji nie można traktować jako aspektów badań naukowych. Innowacja ma miejsce, gdy przedsiębiorca widzi szansę rynkową i ma wiedzę, która umożliwia skorzystanie z tej szansy. Aby działania były bardziej racjonalne i przejrzyste, Komisja zebrała wszystkie swoje inicjatywy w zakresie konkurencyjności i innowacji pod szyldem jednego programu. Tak więc CIP obejmuje innowacje i szereg elementów wcześniej finansowanych w ramach Programu Ramowego. Za włączeniem innowacji do kategorii konkurencyjności przemawia logika, ponieważ są one czymś więcej niż tylko wynikiem badań. Ciągłość procentuje Program CIP (1) wspiera się na trzech filarach, z których największym jest dysponujący budżetem 2,6 miliarda euro Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP), łączący działania Komisji w kilku obszarach. Pod pewnymi względami jest to kontynuacja realizowanego właśnie Programu Wieloletniego dla przedsiębiorstw i małych firm mówi White. Ale jest także czymś więcej. Program ten zapewnia wsparcie dla małych firm, w szczególności w zakresie konkurencyjności i innowacji, oraz umożliwia poprawę warunków ich działania Co będzie dalej? Przyjęte przez Komisję 6 kwietnia 2005 roku propozycje programów CIP i PR7 muszą teraz zostać przyjęte przez Parlament Europejski i przez Radę. Pierwsze czytanie w Parlamencie nastąpi najprawdopodobniej pod koniec tego roku, zanim jeszcze Rada ustali swoje stanowisko. Jeśli między tymi dwiema instytucjami wystąpią znaczące różnice zdań, może zostać uruchomiona procedura ujednolicania stanowisk w celu uzgodnienia ostatecznej wersji tekstu. Komisja chce, by wspólne stanowisko zostało ustalone do połowy roku 2006, aby można było uruchomić oba programy przed końcem 2006 roku. Ostateczny budżet na realizację obu programów musi zostać jednogłośnie zaakceptowany przez wszystkie 25 państw członkowskich z uwzględnieniem perspektyw finansowych Unii na okres Obecnie stanowiska państw członkowskich w tej kwestii są rozbieżne, toteż ostateczne ustalenie budżetu może potrwać jeszcze wiele miesięcy. Innowacje w Europie 9

10 Inteligentna Energia - Europa (Intelligent Energy Europe Programme) (780 mln euro), mający wspierać wykorzystanie nowych i odnawialnych źródeł energii oraz wzrost wydajności zużycia energii. Polityka w zakresie innowacji anioły biznesu. Rozwijane będą także instrumenty finansowe wspierające małe i średnie firmy. Przykładem takiego instrumentu może być GIF2 (High Growth and Innovative Company Facility). Instrumentami tymi w naszym imieniu zarządza Europejski Fundusz Inwestycyjny. To za jego pośrednictwem Komisja przekazuje środki na wspieranie rozwoju funduszy podwyższonego ryzyka we wszystkich państwach członkowskich oraz na gwarancje pożyczkowe dla małych firm wyjaśnia White. Dzięki formule pożyczek gwarantowanych każde euro wydatkowane z publicznych środków generuje 30 euro kredytu dla MŚP. Ta zależność dobitnie świadczy o skuteczności tego instrumentu. Ponadto wsparcie w ramach programu CIP dotyczyć będzie działania małych i średnich firm na rynku wewnętrznym. Wsparcie w formie doradztwa będzie udzielane za pośrednictwem sieci ośrodków Euro Info Center, a dla firm szukających partnerów do wspólnego wdrażania nowoczesnych technologii, także poprzez sieć IRC (patrz strony 13-20). Wśród nowych koncepcji dla programu CIP mówi się o rozszerzaniu współpracy międzyregionalnej. W ciągu ostatnich siedmiu lub ośmiu lat pomogliśmy 177 regionom i społecznościom w opracowaniu własnych lokalnych strategii rozwoju innowacji wskazuje White. W następnej fazie prac będziemy zachęcać regiony do nawiązywania współpracy w niewielkich grupach, co pozwoli wykorzystać ich mocne i skompensować słabe strony. W dalszej perspektywie strategia wspierania innowacji w przedsiębiorstwach (BISS) umożliwi zacieśnienie współpracy międzyregionalnej nad kluczowymi aspektami ich strategii, a to już jest znacznie więcej niż udało nam się osiągnąć do tej pory. Nie chodzi tu tylko o to, by identyfikować dobre pomysły i metody wdrażania polityki w zakresie innowacji. Dążymy do tego, by weszły one na stałe do praktyki instytucji publicznych, gdzie mogą przynieść najwięcej pożytku regionom. Z całego budżetu EIP wydzielono kwotę 520 mln euro na cele związane z eko-innowacją, czyli na wspieranie inwestycji w technologie przyjazne dla środowiska. Dwa pozostałe filary CIP to Program Wsparcia Rozwoju Informatyki i Telekomunikacji (ICT Policy Support Programme) w celu budowy społeczeństwa informacyjnego, z budżetem 802 mln euro oraz program Najmniejsze firmy Luc Hendrickx, dyrektor ds. polityki wobec firm w Europejskim Stowarzyszeniu Rzemiosła i Małych i Średnich Przedsiębiorstw (European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises, UEAPME) cieszy się z przyjęcia programu CIP, ale nie jest przekonany, że skoncentrowanie ogółu działań dotyczących innowacji w ramach jednego programu coś zmieni. Martwi go Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji mln euro Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (z czego do 520 mln euro na eko-innowację) 2,631 Program Wsparcia Rozwoju Informatyki i Telekomunikacji 802 Program Inteligentna Energia Europa 780 Suma 4,213 Siódmy Ramowy Program Badawczy (a) mln euro Współpraca Ochrona zdrowia 7,350 Biotechnologia, żywność, rolnictwo 2,170 Społeczeństwo informacyjne 11,197 Nanotechnologia, materiały, produkcja 4,270 Energia 2,590 Środowisko 2,240 Transport 5,250 Badania społeczno-ekonomiczne 700 Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna 3,500 Koncepcje Europejska Rada Badań 10,483 Kadry Program Marie Curie 6,300 Infrastruktura Infrastruktura naukowa 3,500 Badania na rzecz MŚP 1,680 Regiony wiedzy 140 Potencjał naukowy 490 Nauka w społeczeństwie 490 Współpraca międzynarodowa 315 Wspólnotowe Centrum Badawcze (Joint Research Centre) 1,617 Suma WE 64,282 Euratom ( ) (b) 2,800 (a) Propozycje do Siódmego Ramowego Programu Badawczego: Budowanie Europy opartej na wiedzy (Building the Europe of Knowledge), COM(2005) 119; patrz (b) Planowany budżet na lata wynosi miliony euro. 10 Innovation européenne

11 dotyczących tylko mikroprzedsiębiorstw ze względu na brak definicji takowych w prawie europejskim wyjaśnia Hendrickx. Teraz już taką definicję mamy. Oczekujemy więc, że Komisja stworzy jakieś programy specjalnie dla mikroprzedsiębiorstw, które stanowią większość małych i średnich firm w Europie. także to, że propozycje są dosyć ogólnikowe; spodziewa się, że szczegóły programu zostaną doprecyzowane na etapie prac w Parlamencie Europejskim. Naszym głównym zadaniem, a także zadaniem Parlamentu i Rady, będzie wyjaśnienie założeń tego nowego programu mówi. Komisja wie o tym i trzeba mieć nadzieję, że weźmie to pod uwagę. UEAPME, którego członkowie reprezentują 11 milionów małych i średnich przedsiębiorstw, ma jeszcze jeden powód do niepokoju: oficjalna wersja tekstu propozycji nie wspomina o mikroprzedsiębiorstwach, od roku 2003 definiowanych jako firmy zatrudniające poniżej 10 pracowników. Dawniej Komisja i państwa członkowskie nie mogły tworzyć przepisów David White odpowiada, że duża część prac w ramach programu CIP będzie dotyczyła pomocy dla firm rozpoczynających działalność, które są z reguły bardzo małe. Program przewiduje szerokie spektrum rozwiązań dla MŚP i przewidujemy, że wiele firm będzie zainteresowanych tymi rozwiązaniami. Innowacja? Kontrowersje budzi nawet sens pojęcia innowacja. Zależy nam, by w CIP sformułowano przejrzystą i pojemną definicję innowacji mówi Hendrickx. Po przeczytaniu tekstu propozycji nie tylko my, ale i urzędnicy z państw członkowskich odnieśliśmy wrażenie, że koncepcję innowacji zawężono tam do przedsiębiorstw z branży nowych technologii i tak zwanych gazel. W naszym pojęciu innowacja jest niezbędna w firmie każdego typu, także w małych tradycyjnych przedsiębiorstwach. Innowacja to wszystko, co firmie pomaga w dostosowaniu się do zmiennego otoczenia. White utrzymuje, że CIP dotyczy innowacji w jej najszerszym rozumieniu. Gdy rozpatrujemy innowację, nie ograniczamy się do dziedziny nowych technologii. Jest to jedna z przyczyn, dla których kwestie innowacji oddzieliliśmy od programów badawczych. Ogromna część działań innowacyjnych nie ma związku z nowoczesnymi technologiami, lecz odbywa się na płaszczyźnie organizacji, zarządzania lub marketingu dzięki zastosowaniu już istniejących technologii w znacznie zmieniony sposób. Chcemy wspierać każdą innowację, a nasza polityka wspiera innowację we wszystkich sektorach, w najnowocześniejszych technologiach i w bardzo tradycyjnych, gdzie silnie zaznaczona jest potrzeba nowego sposobu myślenia i zmiany podejścia. Polityka w zakresie innowacji Hendrickx stwierdza, że Komisja powinna także uwzględniać MŚP w analizach wpływu propozycji uregulowań prawnych na warunki działania firm, a także do przyjęcia perspektywy oddolnej w pracach nad nowymi propozycjami. W jego opinii europejskie programy wsparcia są zbyt skomplikowane dla MŚP. Na skutek ogromnych utrudnień biurokratycznych uzyskanie finansowania trwa całe miesiące, jeśli nie lata. Przy tak długim czasie oczekiwania oczywiście nie może być mowy o innowacji. Nasze firmy nie mają środków, by samodzielne finansować takie przedsięwzięcia i dopiero potem ubiegać się o pomoc. W walce o wyższy poziom innowacyjności UEAPME chciałoby także, aby stowarzyszenia biznesowe pełniły większą rolę w pomaganiu małym i średnim przedsiębiorstwom w prowadzeniu działalności na rynku wewnętrznym, gdyż organizacje takie są zwykle pierwszym miejscem, gdzie przedsiębiorcy udają się po poradę. W ocenie Hendrickxa, Komisja miała do 2000 roku znakomicie działające i oszczędne programy wspierania międzynarodowej współpracy firm. Innowacje w Europie 11

12 Polityka w zakresie innowacji Chcemy, by one powróciły. Jeśli chcemy poprawić dostęp małych i średnich firm do rynku wewnętrznego, a nawet do rynków międzynarodowych, pierwszą rzeczą, o jaką należy zadbać, jest wsparcie i doradztwo ze strony pośredników takich jak organizacje biznesowe. Potrzebujemy konkretnych programów dla nich, a takich obecnie brakuje. Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna Także w szkołach, jego zdaniem, powinno być więcej zachęt dla przedsiębiorczości, a Komisja powinna ponadto zbadać problem związany z przekazywaniem udziałów w małych firmach, gdy ich poprzedni właściciel np. odchodzi na emeryturę. Wszyscy są zgodni co do tego, że innowacja odgrywa kluczową rolę w realizacji Strategii Lizbońskiej. Maksymalne wykorzystanie potencjału innowacyjnego Europy to jedyna szansa osiągnięcia celów społecznych, takich jak poprawa sytuacji finansowej opieki zdrowotnej i szkolnictwa mówi David White. Jeśli tylko uda nam się wpłynąć na wykorzystanie tego potencjału, będzie to nieoceniony wkład w rozwój Unii. Czy CIP pomoże w wytworzeniu kultury przedsiębiorczości w Europie? White nie ma co do tego wątpliwości. Mówimy o dziedzinie, w której gros kompetencji spoczywa w rękach państw członkowskich i nie ma możliwości, by Unia je w tym zastąpiła. Unia może jednak zapewnić wsparcie, nadając dodatkowy impet podejmowanym przez nie inicjatywom. Europa jest znacznie silniejsza, gdy kraje działają łącznie, niż gdy każdy z nich działa osobno. Wspólnym wysiłkiem zaprowadzimy Europę znacznie dalej. Galileo ESA Badania w dziedzinie bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej zostaną dodane do unijnego Programu Ramowego począwszy od 2007 roku. Przewidziano na nie budżet w wysokości 500 mln euro. Kwestia bezpieczeństwa będzie związana ze wspólną europejską polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, a także z polityką w zakresie transportu, obrony cywilnej, energii i środowiska. Badania obejmą obronę przed terroryzmem i przestępczością, ochronę infrastruktury i mediów, granic i procedury antykryzysowe. Inne tematy to współdziałanie i integracja systemów bezpieczeństwa, bezpieczeństwo społeczne oraz koordynacja i organizowanie badań w zakresie bezpieczeństwa. 23 maja Komisja opublikowała zarys propozycji europejskiej polityki w zakresie wykorzystania przestrzeni kosmicznej w porozumieniu z Europejską Agencją Kosmiczną (c). Jako priorytetowe kierunki badań uznano system nawigacji satelitarnej Galileo, satelitarne systemy monitorowania stanu środowiska i bezpieczeństwa oraz techniki komunikacji satelitarnej. Rada otrzyma pełną wersję propozycji w listopadzie. Kontakty en.htm (c) Europejska polityka kosmiczna wstępne założenia (European Space Policy Preliminary Elements), COM(2005) 208; docs/esp_23_5_com_2005_208_final_en.pdf (1) Propozycja decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Ramowego Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji ( COM(2005) 121; patrz cip/index_en.htm Kontakty David White, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Tel.: Faks: enterprise_policy/cip/index_en.htm Luc Hendrickx, UEAPME Tel.: Faks: Innowacje w Europie 12

13 Lipiec 2005 Biuletyn informacyjny CRI Wyniki ankiety dowodzą przydatności sieci IRC Impreza IRC Future Match 2005 Verheugen składa wizytę w IRC Nowy chodzik przykładem transferu technologii

14 Działanie w sieci to oszczędność czasu i większa efektywność Ocena efektywności działania Wszystkie współczesne organizacje są zobowiązane do pomiaru efektywności swojego działania. Zasadnicze pytanie odnośnie sieci IRC brzmi: czy zainwestowane w nią środki publiczne UE przynoszą spodziewane efekty w postaci wzmożonej aktywności gospodarczej klientów sieci? Badania pilotażowe na temat oceny społecznoekonomicznej efektywności sieci IRC pozwoliły stwierdzić, że klienci dobrze oceniają usługi świadczone przez IRC i że pomoc w tej formie przynosi im wymierne korzyści. Usługa wartościowa, potrzebna i na bardzo wysokim poziomie tak brzmiał jeden z komentarzy respondenta w badaniu pilotażowym w 2004 roku. Ośrodki IRC, które zgłosiły się do badania przeprowadziły ankietę wśród 99 firm i organizacji z bazy klientów, używając do tego celu specjalnego kwestionariusza opracowanego przez grupę roboczą IRC. W wyniku badań stwierdzono, że efekt ekonomiczny umów międzynarodowego transferu technologii (MTT) dla tych klientów był około 1,8 razy większy niż łączny koszt finansowania tych 13 ośrodków IRC, które wzięły udział w badaniu. Wynik bazuje na ostrożnym szacowaniu zysków i w większości przypadków nie uwzględnia korzyści odniesionych przez drugą stronę umowy. Ponadto część badanych firm nie zawarło jeszcze żadnej umowy dotyczącej transferu technologii. Relacja zaufania Bardzo nas cieszy taki wynik mówi Tania De Roeck z flandryjskiego oddziału IRC, członek grupy roboczej. Dowodzi on, że z klientami łączy nas relacja zaufania, w przeciwnym razie nie przekazaliby nam poufnych danych handlowych. Próbka nie jest reprezentatywna, a ponadto została wybrana na zasadzie akceptowania zgłoszeń. Mimo to można stwierdzić, że oceny klientów są ogólnie pozytywne. Jednak De Roeck uważa, że największą wartością oferowaną przez IRC jest sieć. Ludzie nawiązują znajomości biznesowe w ramach czasu prywatnego, dzięki wieczornym i weekendowym spotkaniom dodaje a więc trudno jest ocenić koszt tworzenia takiej sieci. Ale proces ten zajmuje sporo czasu. IRC pomaga klientom znaleźć partnerów o wiele szybciej niż gdyby mieli dokonać tego samodzielnie, uruchamiając przy tym środki, do których klienci nie mają dostępu albo o których istnieniu nawet nie wiedzą. Komentarze odpowiadających świadczą o tym, że klienci cenią sobie międzynarodowy profil sieci oraz uzyskiwany dzięki niej dostęp do partnerów i rynków Europy. Jeden z klientów pochwalił IRC za ułatwienie mu wejścia na rynki europejskie, inny za pomoc w zawarciu dużego kontraktu z partnerem ogólnoświatowym. Klienci również wiążą wzrost swojej konkurencyjności z oszczędnością czasu i środków, których dzięki pomocy IRC nie musieli przeznaczyć na badania przed wprowadzeniem swoich produktów i usług na rynek. Dla jednego z klientów efektem nawiązania umowy było wprowadzenie na rynek nowego produktu. Inny zdołał podwoić swoje zdolności produkcyjne. Wnioski na przyszłość Dodatkowym rezultatem badań było udoskonalenie kwestionariusza i metodologii. Teraz ankietę może przeprowadzić dowolny ośrodek IRC, który chce ocenić swoją efektywność. To badanie kosztowało nas wiele wysiłku reasumuje De Roeck. Cieszymy się, że pozwoliło ono potwierdzić wysoką jakość naszej pracy i ogólną przydatność sieci IRC. Dla jednego z klientów efektem nawiązania umowy było wprowadzenie na rynek nowego produktu. Inny zdołał podwoić swoje zdolności produkcyjne Kontakt: Tania De Roeck, flandryjski oddział IRC Tel.: Faks: Claire Tombeaux, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Dział Wspierania Innowacji Tel.: Faks: Gudrun Rumpf, sekretariat IRC Tel.: Faks: Innowacje w Europie 14

15 Jak znaleźć partnera podczas Future Match IRC Future Match to regularna impreza w ramach targów CeBIT, największej na świecie imprezy targowej poświęconej informatyce i telekomunikacji. MŚP i instytucje naukowe mogą wcześniej zapoznać się z profilami technologicznymi innych uczestników oraz zaplanować bezpośrednie spotkania w celu omówienia możliwości współpracy. Spotkanie w ramach Future Match potrafi otworzyć przed MŚP perspektywę nowych możliwości i ekspansji międzynarodowej. Wiemy już o jednym przypadku nawiązania współpracy po tegorocznej edycji Future Match. Chodzi o firmy z północnych Niemiec i ze Szwecji mówi Marion Laue z dolnosaksońskiego ośrodka IRC, która była koordynatorem imprezy. Wiemy ponadto o wielu innych nawiązanych kontaktach, co pozwala nam oczekiwać dalszych przypadków nawiązania współpracy. W drodze do sukcesu Cała procedura jest zdecydowanie ukierunkowana dodaje Laue ponieważ każdy może z góry zapoznać się z profilami pozostałych uczestników. Eliminuje to problem znany z innych, bardzo dużych imprez targowych, gdzie bez odpowiedniego przygotowania trudno jest w ograniczonym czasie wybrać właściwe propozycje z przeogromnej oferty. Future Match 2005 Bezpośrednie spotkania z potencjalnymi partnerami Impreza IRC Future Match 2005 odbyła się w dniach marca w niemieckim Hanowerze i była największa ze wszystkich dotychczasowych (1). Było to możliwe dzięki pozytywnej reakcji na pięć poprzednich edycji, z których wszystkie odbyły się w ramach największych na świecie targów informatyki i telekomunikacji CeBIT (2). Najważniejszym celem organizatorów Future Match jest niesienie pomocy MŚP i instytucjom naukowym z wielu krajów europejskich w promowaniu ich innowacji i w poszukiwaniu potencjalnych partnerów. Profilowanie uczestników zaczyna się już w momencie, gdy placówki sieci IRC rozprowadzają zapowiedzi i zaproszenia wśród MŚP i instytucji badawczych. Każdy zainteresowany wypełnia następnie ankietę ze skrótową charakterystyką swojego profilu technologicznego, określając szczegóły swojej oferty, innowacji lub wiedzy, którymi byłby zainteresowany. Wszystkie otrzymane profile są publikowane w postaci internetowego katalogu na witrynie Future Match. Każdy uczestnik otrzymuje następnie możliwość wyboru firm lub instytucji, z którymi chciałby w ramach imprezy bezpośrednio się spotkać. Planowany czas trwania spotkań to 30 minut, ale spotkanie takie może okazać się początkiem długotrwałych kontaktów między uczestnikami, którzy zdecydują, że nawiązany kontakt daje perspektywę owocnej współpracy. W przypadku nawiązania trwałych kontaktów uczestnicy mogą liczyć na pomoc w ich rozwijaniu ze strony lokalnych ośrodków IRC. Oprócz spotkań bezpośrednich tegoroczna edycja imprezy obejmowała kilka dwustronnych wideokonferencji między osobami, które nie mogły w tym terminie przybyć do Hanoweru. Dojrzałość rynkowa Rzut oka na tegoroczny katalog uczestników (3) daje dobre pojęcie na temat ogromu oferty technologicznej. Znajdziemy tu nowatorskie systemy zarządzania informacją, nowe metody kontroli warunków otoczenia w hodowli zwierząt, wielojęzyczne mechanizmy wyszukiwania danych, roboty zdolne do rozpoznawania obrazów oraz nowe metody hodowli nanorurek węglowych do zastosowań elektronicznych. Katalog stanowi imponujący zbiór innowacji gotowych do dalszego rozwijania i do zastosowań komercyjnych. Dyskusja przy okrągłym stole z udziałem ekspertów Innowacje w Europie 15

16 Nowym elementem Future Match 2005 była seria dyskusji przy okrągłym stole z udziałem ekspertów. Trwały one 90 minut i dotyczyły rozmaitych tematów interesujących dla MŚP, takich jak kursy internetowe, rozwiązania mobilne, metki radiowe RFID oraz bezpieczeństwo systemów informatycznych. Przynajmniej jedna z nich stała się dla uczestników bodźcem do utworzenia grupy kontaktowej w celu dalszej współpracy. W imprezie Future Match 2005 udział wzięło około 581 uczestników z 30 krajów. Na internetowej stronie imprezy opublikowano 719 profili. W trakcie samej imprezy zorganizowano około 1000 spotkań bezpośrednich, a ze wzglądu na ogromne zainteresowanie, niektóre spotkania trzeba było zaplanować w późniejszych terminach. Po zakończeniu imprezy, ośrodki IRC czuwają nad rozwijaniem kontaktów nawiązanych podczas Future Match i pomagają uczestnikom w utworzeniu partnerstw. Jak twierdzi Laue, Future Match 2005 komentowano bardzo pozytywnie, a wielu tegorocznych uczestników stwierdziło, że zachowają kontakt z potencjalnymi partnerami poznanymi w Hanowerze. Dolnosaksoński oddział IRC, wspólnie z oddziałem północnoniemieckim i innymi, zorganizuje Future Match 2006 w trakcie przyszłorocznej edycji CeBITu, chociaż w odczuciu organizatorów impreza ta, po kilku latach bezustannego rozwoju, osiągnęła już maksymalny rozmiar. W ciągu kolejnych lat nacisk będzie położony na dalsze podwyższanie jakości imprezy bez dążenia do istotnego zwiększania liczby uczestników. (1) Future Match: (2) CeBIT: (3) Katalog Future Match: Kontakt: Marion Laue, oddział IRC Dolna Saksonia / Saksonia-Anhalt Tel.: Faks: Wizytacja VIPa Komisarz Verheugen z wizytą w ośrodku IRC Günter Verheugen, komisarz do spraw przedsiębiorstw i przemysłu, odwiedził Ośrodek Przekazu Innowacji (IRC) w Niemczech, aby wyrobić sobie pogląd na rolę, jaką pełnią sieci IRC oraz EIC, za których działanie teraz odpowiada. Personel organizacji ZENIT, zarządzającej obiema sieciami przedstawił pokrótce komisarzowi codzienny harmonogram działań promujących innowację w Europie. Komisarz spotkał się też z przedstawicielami firm korzystających z sieci. Aby dowiedzieć się, co sieć Ośrodków Przekazu Innowacji (IRC) ma do zaoferowania, najlepiej bezpośrednio porozmawiać z jej personelem w terenowym ośrodku IRC. Powinien tak zrobić zarówno wizytujący komisarz, jak i potencjalny klient sieci. Z takim właśnie nastawieniem 14 marca 2005 r. komisarz Günter Verheugen (1) odwiedził ośrodek IRC Północna Nadrenia- Westfalia/Malta (IRC NRW/Malta). Chciał on zobaczyć jak wygląda codzienna praca w ośrodku mówi Peter Wolfmeyer z ośrodka IRC NRW/Malta. To dla nas zaszczyt, że wybrano akurat naszą placówkę. Dwie sieci Po zakończeniu kadencji komisarza ds. rozszerzenia UE w latach , Verheugen został w listopadzie zeszłego roku wiceprzewodniczącym Komisji i komisarzem do spraw przedsiębiorstw i przemysłu. Od tej pory jego głównym zadaniem jest zwiększanie konkurencyjności Unii. Jest to zarazem jeden z głównych celów sieci IRC, ale Verheugen nie znał wcześniej szczegółów oferty IRC. Komisarz Verheugen przyznał, że wizyta w naszym ośrodku była dla niego wielce pouczająca mówi Wolfmeyer. Jestem przekonany, że zdobyta tu wiedza przyda mu się podczas obmyślania planów dla sieci IRC. Innowacje w Europie 16

17 Przedstawiciele firm podkreślali pozytywne strony możliwości współpracy na rynku europejskim, jednocześnie krytykując obciążenia natury biurokratycznej, z jakimi wiąże się udział w inicjatywach unijnych. Komisarz Verheugen (z lewej) i Peter Wolfmeyer Wspólna przyszłość? Obecnie na szczeblu europejskim toczą się żywe dyskusje na temat sposobów zapewnienia lepszej koordynacji prac sieci IRC i EIC. Jako organizacja prowadząca obie sieci, ZENIT był w stanie przedstawić komisarzowi działanie i ukazać rolę każdej z nich. Wizytacja VIPa Było kilka przyczyn, dla których komisarz odwiedził akurat ten ośrodek. Tak się składa, że ośrodek IRC NRW/Malta znajduje się w ojczystym regionie komisarza w zachodnich Niemczech. Dzięki temu udało się powiązać jeden z aspektów nowej pracy Verheugena z przyjazdem do rodzinnego kraju. Ponieważ ZENIT, organizacja prowadząca ośrodek IRC NRW/Malta, prowadzi jednocześnie biuro Euro Info (EIC) (2), komisarz mógł podczas jednego wyjazdu zapoznać się z działalnością obu ogólnoeuropejskich sieci wspierających MŚP i innowację. Interesująca jest także współpraca ośrodków regionu północnej Nadrenii-Westfalii i Malty. Po kilku latach działania w pojedynkę, trzy lata temu ośrodek IRC NRW otrzymał propozycję połączenia sił z maltańskim partnerem. To długoletnie partnerstwo Wolfmeyer nazywa wspaniałą przygodą i zapewnia o znakomitym przebiegu współpracy. Przejdźmy do szczegółów W ramach pierwszej części swej trzydniowej wizyty komisarz spotkał się z personelem ośrodka IRC NRW/Malta. Przedstawiono mu najważniejsze aspekty działań sieci IRC, czyli kontaktowanie ze sobą MŚP z różnych krajów celem nawiązania współpracy. Firmy te nie miałyby możliwości nawiązania kontaktu w inny sposób. Wolfmeyer podkreśla, że komisarza zaskoczył ogrom wysiłku i pracy koniecznych do zawarcia międzynarodowej umowy transferu technologii. Zazwyczaj do ustalania szczegółów jednej umowy konieczne jest około tysiąca spotkań i rozmów. Jednak takie częste spotkania i rozmowy dają ośrodkom IRC dużą wiedzę na temat działalności gospodarczej prowadzonej na ich terenie, która to wiedza stanowi podstawę nawiązywania kolejnych umów współpracy. Po rozmowach z personelem IRC i EIC komisarz udał się na spotkanie z przedstawicielami kilku przedsiębiorstw, które skorzystały z usług sieci. W spotkaniu udział wzięło ośmiu przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy rozmawiali z komisarzem o pomocy, jaką otrzymali w ośrodku IRC oraz problemach, jakie napotkali w swojej działalności na europejskim rynku. Zawarcie międzynarodowej umowy transferu technologii wymaga wielu wysiłków. (1) Komisarz Verheugen: index_en.htm (2) Biura Euro Info: Kontakt: Peter Wolfmeyer, IRC NRW/Malta Tel.: Faks: Innowacje w Europie 17

18 Chodzik o ogromnym potencjale Pomoc dla otyłych Chodzik dla pacjentów z nadwagą, który zwęża się, aby ułatwić przechodzenie przez drzwi, przyciągnął uwagę organizacji amerykańskich zajmujących się rosnącym problemem otyłości społeczeństwa. Urządzenie jest wytwarzane w Estonii dla brytyjskiej firmy w ramach kontraktu podpisanego dzięki pomocy sieci Ośrodków Przekazu Innowacji. 100 kg. Problem polega na tym, że coraz więcej osób z ograniczoną sprawnością ruchową miewa jednocześnie kłopoty z nadwagą. Somerwood Rollator jest to solidny chodzik z ramą stalową i opatentowanym regulatorem szerokości w postaci kółka zębatego, dzięki któremu chodzik może być rozszerzany do dogodnego rozmiaru w przypadku pacjentów o masie ciała do 290 kg, czyli prawie trzykrotnie większej niż w przypadku większości chodzików obecnych na rynku. Hunter wyjaśnia: Jeśli chodzik jest dostatecznie duży i wytrzymały, by utrzymać ciężar pacjenta z nadwagą, istnieje zagrożenie, że nie zmieści się on w drzwiach i na klatkach schodowych. Nasza konstrukcja rozwiązuje ten problem dzięki regulatorowi, który pozwala szybko i wygodnie poszerzać i zwężać urządzenie. Chodzik w codziennym użyciu W codziennej pracy Tanel Joost cały swój czas i uwagę poświęca na szukanie rozwiązań problemów stojących przed osobami niepełnosprawnymi. Ten estoński biznesmen, poruszający się na wózku od 1991 roku, kiedy podczas wypadku samochodowego złamał kręgosłup, założył firmę OÜ Händikäpp Imidž, zajmującą się opracowywaniem rozwiązań dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Natychmiast zainteresował go projekt chodzika przedstawiony przez brytyjską firmę Somerwood Ltd.; obie firmy zostały skojarzone dzięki skontaktowaniu się wschodnioangielskiego i estońskiego ośrodka IRC. Zorganizowano spotkanie i, mimo nagłego przyjęcia Joosta do szpitala tuż przed przyjazdem Grahama Huntera z Wielkiej Brytanii, szybko przygotowano zarys współpracy. Była to niezwykła sceneria, jak na pierwsze spotkanie, ale żaden z nas nie był zmieszany prowadzeniem negocjacji przy szpitalnym łóżku wspomina Hunter. Regulator szerokości Jako doświadczony szef firmy dostarczającej sprzęt medyczny, posiadającej opatentowany projekt chodzika na kółkach, Hunter poszukiwał europejskiego producenta, który zapewniałby niskie koszty produkcji i własny wkład koncepcyjny, a także posiadałby odpowiednie doświadczenie. Konwencjonalny chodzik jest wykonany z aluminium, waży około 9 kg i jest przeznaczony dla osób o masie ciała nieprzekraczającej Ważący 15 kg chodzik jest cięższy i bardziej wytrzymały niż większość standardowych urządzeń tego typu i ma wbudowane siedzenie umożliwiające odpoczynek. Cena detaliczna 325 funtów (475 euro) trzykrotnie przekracza cenę lżejszych konstrukcji aluminiowych, ale Somerwood uważa taką cenę za uzasadnioną, wziąwszy pod uwagę dodatkową funkcjonalność urządzenia. Niestety, koszty produkcji w Wielkiej Brytanii były tak wysokie, że po odjęciu kosztów administracyjnych i marketingu, cena zbytu nie zapewniała zysku. Rozważano produkcję w Chinach, ale ze względów ubezpieczeniowych Somerwood wolał wytwarzać chodzik w Europie. OÜ Händikäpp Imidž, niewielkie estońskie przedsiębiorstwo oferujące szeroki asortyment sprzętu dla osób niepełnosprawnych na rynku krajów bałtyckich i Skandynawii, umiało zaproponować skuteczniejszą metodę wytwarzania opatentowanego wyrobu, nadając mu większą wytrzymałość i niezawodność. Redukcja kosztów o połowę Joost twierdzi, że mimo wciąż jeszcze niezbyt dużej produkcji, kontrakt z Somerwood jest niezwykle cenny także jako pierwszy zdobyty przyczółek na rynku brytyjskim, gdzie być może uda się sprzedać jeszcze inne produkty i pozyskać innych partnerów. Kontrakt pozwala nam osiągnąć biegłość w obróbce tworzyw sztucznych, w technice cięcia laserowego i w wykonywaniu skomplikowanych frezów. To dla nas cenne doświadczenia, które wykorzystamy w przyszłości mówi Joost. Firma zdobywa także nową wiedzę w zakresie podwykonawstwa, ponieważ koła są importowane z Niemiec, a siedzenia z Tajwanu. Koszty produkcji są o ponad połowę niższe niż w Wielkiej Brytanii, a Somerwood uzyskuje dzięki temu godziwą marżę bez trudności organizacyjnych związanych z produkcją na Dalekim Wschodzie. Brytyjska firma dostrzega możliwości rozszerzenia współpracy z OÜ Händikäpp Imidž o inne produkty, takie jak produkowany przez Estończyków specjalny chodzik dla osób z urazami kręgosłupa. Daje on podparcie na wysokości ramion, tak jak Innowacje w Europie 18

19 Obie firmy już przymierzają się do wejścia z chodzikiem Somerwood na chłonny rynek amerykański. Chodzikiem tym zainteresował się Amerykański Związek Kombatantów, który dla swoich członków kupuje chodzików rocznie. Ponieważ problem nadwagi w USA jest jeszcze o wiele większy niż w Europie, możemy osiągnąć wysokie wartości sprzedaży na tym rynku mówi Hunter. Kontakt: Czas na odpoczynek kule inwalidzkie. Hunter sprowadził jedno takie urządzenie do Wielkiej Brytanii, aby poddać je rygorystycznym procedurom testowym wymaganym do uzyskania certyfikatu CE, który jest dowodem spełniania norm unijnych. Z takim certyfikatem produkt może być oferowany w całej Europie. Graham Hunter, Somerwood Ltd Tel.: Tanel Joost, OÜ Händikäpp Imidž Tel.: Współpraca z klastrami przemysłowymi Usługi świadczone przez Ośrodki Przekazu Innowacji są ogólnodostępne. Gdy jednak ośrodek taki nawiąże współpracę z firmami tworzącymi klaster, może on zaoferować usługi lepiej dopasowane do ich potrzeb, a więc skuteczniejsze. Często są to firmy, którym usługi IRC są najbardziej potrzebne. Ponadto sieć IRC może skontaktować ze sobą klastry z różnych części Europy. Klastry to kręgosłup innowacji w Europie mówi Gudrun Rumpf z sekretariatu IRC dlatego trudno się dziwić, że naszej sieci zależy na bliskiej współpracy z takimi inicjatywami. Chcieliśmy dobrze wykorzystać doświadczenia różnych ośrodków IRC, aby jak najlepiej ukształtować partnerstwo między IRC a klastrami. Klastry są niejednokrotnie uznawane za istotny czynnik wspierania przedsiębiorczości, a promowanie innowacyjnych klastrów jest jednym z celów wdrożenia unijnego Planu Działania na rzecz Przedsiębiorczości (1). Powołano grupę roboczą złożoną z przedstawicieli 14 ośrodków IRC w dziesięciu krajach. Jej zadaniem było przygotowanie zaleceń mających usprawnić współpracę między IRC a klastrami. Członków wyłoniono spośród ochotników. Każdy z nich ma spore doświadczenie we współpracy z klastrami w swoim regionie. Grupa stworzyła menu działań, spośród których ośrodki IRC mogą wybierać współpracując z klastrami wyjaśnia Rumpf. Przygotowane przez grupę zalecenia są teraz rozprowadzane wśród wszystkich ośrodków sieci. Wyniki pracy grupy zostały przedstawione na dorocznej konferencji IRC, która odbyła się w zeszłym miesiącu. Usługi uzupełniające Jednym z pierwszych zadań grupy było ustalenie definicji roboczych. Klaster zdefiniowano jako grupę przedsiębiorstw uczestniczących w międzynarodowej konkurencji powiązanych ze sobą poziomymi i pionowymi relacjami ekonomicznymi i należących do wspólnego sektora przemysłowego w danym regionie. Inicjatywa w zakresie klastrów zdefiniowana została Wspieranie klastrów przemysłowych Innowacje w Europie 19

20 Wspieranie klastrów przemysłowych jako zorganizowana sieć współpracy w ramach branży i regionu, której uczestnicy starają się zwiększyć efektywność wdrażania innowacji i swoją konkurencyjność na arenie międzynarodowej. Działania w ramach klastrów mają na celu wzmocnienie ich pozycji i rozwój. Ankieta przeprowadzona w wybranych ośrodkach IRC współpracujących z klastrami i wśród członków grup tematycznych (skupiających ośrodki IRC zainteresowane danym zagadnieniem) miała za zadanie zgromadzić informacje na temat rodzajów klastrów z którymi współpracują ośrodki IRC oraz działań i usług wykonanych w ramach takiej współpracy. Klastry zapewniają z reguły wspólny marketing, szkolenia, ułatwiają nawiązywanie kontaktów i działalność badawczą. Indywidualnie dobrane usługi oferowane przez ośrodki IRC poszczególnym firmom mają więc charakter dopełniający, co dodatkowo podnosi wartość współpracy IRC z klastrami. Obustronne korzyści Firmy łączące się w klastry najczęściej należą do branży zaawansowanych technologii i przywiązują dużą wagę do ciągłego rozwoju mówi Rumpf. Dlatego firmy te mają szczególnie dużą szansę wiele skorzystać na usługach sieci IRC. Natomiast z punktu widzenia sieci IRC tego rodzaju firmy dają największe szanse wniesienia i wykorzystania nowych, obiecujących technologii. Tak więc korzyści są obustronne. Oczywiście, zadaniem IRC jest przygotowanie oferty usług dostosowanych do potrzeb takich klientów. Szablony umów zawarte w pakiecie zaleceń opracowanym przez grupę roboczą mogą służyć poszczególnym placówkom IRC za wzorce przy formalizowaniu własnych relacji z klastrami. Są to zarówno proste umowy o poufności, mające zagwarantować obu stronom bezpieczną wymianę informacji, jak i kompleksowe umowy o współpracy, będące podstawą długoterminowego i głębokiego partnerstwa. Dzięki nim klastry i ośrodki IRC będą mogły w pełni wykorzystać potencjał wspólnego działania. Ośrodki IRC regularnie przekazują klastrom napływające z sieci oferty i pytania dotyczące technologii; z drugiej strony wprowadzają do sieci oferty i pytania pochodzące z samego klastra. Inne standardowe usługi IRC, takie jak organizowanie misji gospodarczych, imprez mających ułatwić nawiązanie kontaktów i seminariów, także uwzględniają potrzeby firm tworzących klastry i często są organizowane z ich pomocą. Najbardziej cenną rzeczą, którą sieć IRC wnosi we tę współpracę jest jej zdolność tworzenia międzynarodowych sieci powiązań dla klastrów. Współpraca z siecią IRC pomaga nawiązać kontakty w innych regionach podkreśla Rumpf. Ośrodki IRC tworzą międzynarodowe sieci powiązań (1) Informacje na temat Planu Działania na rzecz Przedsiębiorczości dostępne są pod adresem O sieci IRC w skrócie Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu przy Komisji Europejskiej wspiera sieć 240 lokalnych Ośrodków Przekazu Innowacji w 33 krajach, w tym we wszystkich państwach członkowskich Unii i w kilku krajach stowarzyszonych. Każdy IRC pośredniczy w transferze ogólnoeuropejskich innowacji oraz pomaga firmom i ośrodkom badawczym w nawiązaniu skutecznej ponadnarodowej współpracy przy tworzeniu nowych technologii. Kontakt: Claire Tombeaux, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Dział Wspierania Innowacji Tel.: Faks: Gudrun Rumpf, sekretariat IRC Tel.: Faks: Innowacje w Europie 20

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network NOWA ZINTEGROWANA SIEĆ Sieć informacyjno-doradcza Komisji Europejskiej; Powołana do działania z dniem 1 stycznia 2008r. jako kontynuacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Joanna Dąbrowska Chorzów, 7 kwietnia 2011 r. Strumienie finansowania MŚP 2007-2013 Krajowe programy operacyjne np. PO IG, PO IiŚ,

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013. 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP

Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013. 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PRZY ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH Warszawa, 12 grudnia 2007 r. CIP - Program

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 17 maja 2012 rok Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystywania zasobów osiąganie więcej mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów

Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów AGENDA PREZENTACJI INNOWACJE W BIZNESIE POZYSKANIE FINANSOWANIA REALIZACJA ZAŁOŻEŃ od teorii i założeń do faktycznych możliwości i barier wachlarz

Bardziej szczegółowo

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Kim jesteśmy? ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Rafał Rowiński Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Rafał Rowiński Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji Rafał Rowiński Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce Kluczowe zagadnienia Główne cele i założenia polityki badań naukowych i innowacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

IEE w nowej perspektywie finansowej

IEE w nowej perspektywie finansowej IEE w nowej perspektywie finansowej Wieloletnia Perspektywa Finansowa 2014-2020 Propozycje Komisji z 29 czerwca 2011 r. 1. Wzrost ( 491mld) Edukacja, Sport Zjednoczo na Europa Spójność Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE Przewodnik dla przedsiębiorców o nowych możliwościach finansowania z programu Instrument dla MŚP w ramach Horyzontu 2020 80 mld euro na innowacje! HORYZONT 2020 to największy

Bardziej szczegółowo

Skrócona wersje raportu

Skrócona wersje raportu Centrum Euro Info PL-410 w Rzeszowie w ubiegłym roku organizowało panele dyskusyjne w ramach projektu ERE Europejskie Forum Przedsiębiorczości. Projekt pozwolił przedsiębiorcom wyrazić opinie oraz oczekiwania

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Kim jesteśmy? ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii,

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Instrumenty finansowe dla MŚP Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy CIP przy Związku Banków Polskich Program ramowy na

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Do udziału w projektach finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego zachęca się przede wszystkim przedsiębiorstwa które są zainteresowane nawiązaniem współpracy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k.

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Wsparcie działalności MŚP ze środków UE Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Spis treści I. Horyzont 2020 II. COSME III. JEREMIE 1 Horyzont 2020 obszary wsparcia FILAR: Wiodąca pozycja w przemyśle:

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP

Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP - obecne również na polskim rynku Joanna Dąbrowska www. cip.gov.pl/eip

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 marca 2011r. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki

Warszawa, 28 marca 2011r. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Warszawa, 28 marca 2011r. Stawiamy na innowacje Kluczem do stałego i szybkiego rozwoju gospodarczego są: - maksymalizacja efektywności wykorzystania zasobów (wiedzy, kapitału, pracy, zasobów naturalnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MSP w perspektywie

Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Działalność PARP 2007-2013 Krajowy Program Reform

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogromny kapitał intelektualny, doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra to atuty Górnego Śląska. Poprzez działania jakie przewidzieliśmy w projekcie (rsptt) w woj. śląskim pragniemy promować ideę kreatywności

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Struktura PO IR Osie priorytetowe 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Rola władz lokalnych i regionalnych we wdrażaniu EFIS: szanse i wyzwania

Rola władz lokalnych i regionalnych we wdrażaniu EFIS: szanse i wyzwania Rola władz lokalnych i regionalnych we wdrażaniu EFIS: szanse i wyzwania Streszczenie Streszczenie zostało przygotowane przez Dział C2 Sekretariatu Generalnego KR-u w oparciu o badanie zatytułowane Rola

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Agnieszka, Murzec-Wojnar Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.uwm.edu.pl/rpk agnieszka.murzec@uwm.edu.pl Struktura H2020 HORYZONT 2020 Czas

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla biznesu oferta Enterprise Europe Network. Magdalena Mikołajczyk 07.06.2016r.

Wsparcie dla biznesu oferta Enterprise Europe Network. Magdalena Mikołajczyk 07.06.2016r. Wsparcie dla biznesu oferta Enterprise Europe Network Magdalena Mikołajczyk 07.06.2016r. Największa na świecie sieć non profit wspierająca MŚP w internacjonalizacji 60 krajów: Europa, Azja, Ameryka Płd.

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r. Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej Poznań, 09.05.2017 r. Plan prezentacji: I. Źródła informacji o Funduszach Europejskich. II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy!

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy! Szanowni Państwo, zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców na temat roli i znaczenia procesów zakupowych w działalności firm MŚP. Zakupy w biznesie odgrywają

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO MGR RADOSŁAW DZIUBA KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTET ŁÓDZKI CEL STRATEGII EUROPA 2020 Inteligentny, zielony

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium dotyczące wyboru klastrów kluczowych krajowych Warszawa, 5 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

Dr Bogusław Klimczuk 1

Dr Bogusław Klimczuk 1 Dr Bogusław Klimczuk 1 2 3 4 RPO Województwo Lubelskie 2014-2020 5 6 Forma wsparcia Dotacje bezzwrotne Instrumenty zwrotne Instrumenty mieszane 7 Zasada koncentracji tematycznej środków w RPO WL 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r.

Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r. Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej Anna Kobierzycka, Naczelnik Wydziału Polityki Kosmicznej Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki 19 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013 SZCZECIN 20 \06 \ 2013 BIOGOSPODARKA Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 BIOGOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Robert Rasiński Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Maj, 2017 r. Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w Przez: Karolina Kłobucka Partner Zarządzający T. +48 507 106 807 E. inkubator@ecdf.pl Dotyczy: wynajmu przestrzeni biurowej w, usługi doradztwa biznesowego i prawnego,

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo