DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA"

Transkrypt

1 ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Szczecin ul. Strzałowska 22 Tel. Centrala (91) DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego REG.NO. PL SZCZECIN - 9 GRUDNIA 2014 Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 1

2 1. CEL I ZAWARTOŚĆ Celem niniejszej deklaracji jest dostarczenie opinii publicznej informacji o Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie oraz jego oddziaływaniu na środowisko. Deklaracja opisuje działalność Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i jego wpływ na środowisko oraz zawiera opis funkcjonującego w ZCO systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2004 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we wspólnocie (EMAS). Dane zawarte w deklaracji pochodzą z roku 2013 w odniesieniu do lat poprzednich obejmując okres 5 lat poczynając od roku Deklaracja Środowiskowa jest aktualizowana i wydawana corocznie. Więcej informacji dotyczących działalności Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie wraz z aktualną wersją deklaracji środowiskowej można znaleźć na stronie internetowej Szpitala: Spis treści 1. Cel i zawartość Prezentacja Szpitala Historia Szpitala Szczecin-Golęcino Kalendarium najnowszych wydarzeń Prezentacja Centrum System Zarządzania Polityki ZCO Aspekty Środowiskowe i wymagania prawne Aspekty środowiskowe zidentyfikowane w ZCO Znaczące aspekty środowiskowe Spełnianie wymagań prawnych Dane środowiskowe Gospodarka odpadami Odpady medyczne odpady komunalne i inne Gospodarka wodno-ściekowa Środowisko pracy Zarządzanie energią elektryczną Zarządzanie energią cieplną Emisja do atmosfery Kształtowanie i utrzymanie terenów zewnętrznych i wewnętrznych organizacji Znaczenie zieleni przy obiektach ochrony zdrowia Analiza stanu zieleni szpitala Analiza infrastruktury i małej architektury Ochrona radiologiczna Główne wskaźniki i inne istniejące wskaźniki działalności środowiskowej Program zarządzania środowiskiem Podsumowanie Dane teleadresowe Oświadczenie Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 2

3 2. PREZENTACJA SZPITALA 2.1. HISTORIA SZPITALA SZCZECIN GOLĘCINO. Szpital Okręgowy w Szczecinie został wybudowany w latach przez Okręgową Komisję powiatu Randow w okręgu Frauendorf ( Golęcino ). Na terenie szpitala znajdowały się dwa budynki budynek główny, w którym znajdowało się 40 łóżek dla chorych i drugi budynek mieszczący oddział chorób przewlekłych gdzie znajdowało się 20 łóżek. Na terenie szpitala znajdowała się również maszynownia, pralnia, mieszkanie dla głównego lekarza oraz kostnica. W roku 1921 kupiono teren zakładu leczniczego Bergquell z czterema budynkami co pozwoliło na zwiększenie liczby hospitalizowanych. Problemem pozostał brak odpowiednio wyposażonych specjalistycznych oddziałów. Dlatego też obok budynku dla przewlekle chorych wybudowano nowy budynek, gdzie umieszczono kolejne 42 łóżka, spełniający wszystkie obowiązujące wówczas standardy higieny. Po uruchomieniu tego budynku można było w szpitalu przyjąć 352 pacjentów. W szpitalu pracowali wówczas: lekarz główny, pięciu innych lekarzy, jeden praktykant medyczny i 40 pielęgniarek ze Stowarzyszenia Sióstr Ojczyźnianych. W latach 30 tych XX wieku rozpoczęto diagnozowanie i leczenie chorób nowotworowych. Wybuch II wojny światowej nie spowodował przerwania działalności szpitala. Dnia 4 października 1945 roku szpital został przejęty przez władze polskie. Pierwszym polskim dyrektorem po II wojnie światowej został Włodzimierz Gilewicz. Wraz z nim pracę w szpitalu rozpoczęło 24 Polaków i 34 osoby narodowości niemieckiej KALENDARIUM NAJNOWSZYCH WYDARZEŃ r. - szpital przekształcono w samodzielną jednostkę pod nazwą Specjalistyczny Onkologiczny Zespół Opieki Zdrowotnej SO ZOZ Szpital podjął współpracę z zespołem Kliniki Radioterapii PAM w Szczecinie r. - otwarto Oddział Chemioterapii 1980 r. zakończono budowę i wyposażono budynek Oddziału Radioterapii r. - przeniesiono Oddział Chirurgii Onkologicznej do nowego pawilonu r. - zmieniono nazwę szpitala na Regionalny Szpital Onkologiczny r. - utworzono Poradnię Opieki Paliatywnej 1995 r. - uruchomiono przyzakładową oczyszczalnię ścieków r. - zmodernizowano kotłownię węglową na gazowo-olejową r - Sąd Rejonowy w Szczecinie wpisał do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Regionalny Szpital Onkologiczny w Szczecinie r. - zakończono rozbudowę części terapeutycznej Oddziału Radioterapii r. - pozyskano mammobus przeznaczony do prowadzenia profilaktycznych badań darowizna Pomorskiego Towarzystwa Dobroczynnego r. - Regionalny Szpital Onkologiczny wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego 2001 r. - zakończono adaptację pomieszczeń biurowych budynku administracji na Przychodnię Onkologiczną 2002 r. - przebudowano i zmodernizowano Blok Operacyjny r. - zakończono adaptację pralni na kuchnię i stołówkę r. zmiana nazwy na Zachodniopomorskie Centrum Onkologii wrzesień 2012 otwarcie nowego budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 3

4 2.3. PREZENTACJA CENTRUM Zachodniopomorskie Centrum Onkologii (ZCO) w Szczecinie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji, zapobieganiu powstawania chorób nowotworowych oraz szerzeniu oświaty zdrowotnej. organem założycielskim ZCO jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. W celu realizacji powierzonych zadań ZCO zatrudnia pracowników, jest właścicielem majątku ruchomego i użytkownikiem wyodrębnionych nieruchomości. Podstawowym zadaniem Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii jest diagnostyka i leczenie schorzeń nowotworowych. Zadanie to jest realizowane w drodze badań laboratoryjnych, histopatologicznych, endoskopowych, radiologicznych i diagnostyki obrazowej oraz zabiegów radioterapeutycznych, chemioterapeutycznych i chirurgicznych. ZCO prowadzi rehabilitację osób hospitalizowanych, poddawanych zabiegom leczniczym rehabilitację psychospołeczną osób objętych opieką oraz działalność psychoterapeutyczną kierowaną do rodzin pacjentów. Zakład sprawuje opiekę paliatywną nad pacjentami w stanach terminalnych, w formie porad ambulatoryjnych oraz hospicjum domowego. ZCO prowadzi działalność naukowo-badawczą w dziedzinie nauk medycznych. Działalność naukowo-badawcza dotyczy w szczególności diagnostyki chorób nowotworowych, dziedzicznych predyspozycji do nowotworów oraz radioterapii. ZCO prowadzi Zachodniopomorski Rejestr Nowotworów Złośliwych. Realizuje zadania w zakresie przygotowań obronnych i gotowości do działań w przypadku nadzwyczajnych zdarzeń. Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor, który reprezentuje Zakład na zewnątrz i jest przełożonym wszystkich pracowników. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy: zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa, zastępcy dyrektora do spraw administracyjno-eksploatacyjnych, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarki. pełnomocnika d/s jakości, pełnomocnika d/s praw pacjenta. ZCO Posiada własną strukturę organizacyjną stanowiącą układ komórek organizacyjnych oraz zespół występujących między nimi zależności podporządkowania liniowego i funkcjonalnego. Schemat organizacyjny Zakładu określa Statut Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane są w Przyszpitalnej Przychodni Onkologicznej, w następujących poradniach: 1. Poradnia Onkologii, w tym: Gabinet Chemioterapii Gabinet Radioterapii Gabinet Profilaktyki Chorób Piersi i Diagnostyki Onkologicznej 2. Poradnia Chirurgii Onkologicznej 3. Poradnia Dermatologii 4. Poradnia Ginekologii Świadczenia z zakresu medycyny paliatywnej udzielane są w Poradni Medycyny Paliatywnej i w Hospicjum Domowym, które wchodzą w skład Ośrodka Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych. W skład ośrodka wchodzą także poradnie: Leczenia Bólu, Rehabilitacyjna oraz Gabinet Fizjoterapii. Do zadań Ośrodka Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych należą w szczególności: porady i konsultacje w Poradni Medycyny Paliatywnej, wizyty domowe i udzielanie porad rodzinie chorego, pomoc psychologiczna, Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 4

5 rehabilitacja medyczna, terapia zajęciowa. Do zadań Zakładu Diagnostyki Obrazowej należy wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie diagnostyki obrazowej. Badania wykonywane są w pracowniach: radiodiagnostyki ogólnej, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, mammografii, mammotomii, Badania mammograficzne wykonywane są również poza siedzibą Zakładu, przy pomocy sprzętu diagnostycznego zamontowanego w mammobusie. Zakład Diagnostyki Obrazowej uczestniczy w realizacji ogólnopolskich programów profilaktycznych finansowanych przez organy centralne oraz regionalnych programów profilaktycznych finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego. Pracownia MR i KT dysponuje wysokopolowym (1,5 T) aparatem do badań rezonansu magnetycznego Magnetom Essenza firmy Siemens oraz 64-warstwowym, wielorzędowym tomografem komputerowym Somatom Definition AS firmy Siemens. Tomograf komputerowy wyposażony jest w najnowsze systemy kontroli i doboru dawki, dzięki czemu jest aparatem niezwykle bezpiecznym pod względem ochrony radiologicznej pacjenta (systemy Care Dose 4D i IRTS ). Aparat do badań rezonansu magnetycznego posiada szereg cewek dedykowanych do badań poszczególnych narządów, m.in. piersi, stawów kolanowych i barkowych. Najnowsze i najszybsze procesory pozwalają na szybkie i dokładne wykonywanie nawet najtrudniejszych badań, przy jednoczesnym maksymalnym skróceniu czasu badania. Możliwość uzyskania bardzo cienkich warstw umożliwia precyzyjną obróbkę obrazu, najnowocześniejsze stacje diagnostyczne wyposażone w nowe, udoskonalone oprogramowanie pozwalają na jeszcze dokładniejszą ocenę obrazu, a co za tym idzie, właściwą diagnozę. Wykonujemy szereg badań specjalistycznych, między innymi: badania KT i MR mózgowia (w tym dyfuzja MR, perfuzja MR, spektroskopia MR, angiografia MR), przysadki mózgowej badania twarzoczaszki, szyi badania MR piersi badania jamy brzusznej, miednicy badania stawów (skokowy, kolanowy, stawy biodrowe, krzyżowo-biodrowe, barkowy) badania kręgosłupa. Badania wykonywane są przez wysoko wykwalifikowany personel. W Pracowni na koniec 2013 roku zatrudnionych było 30 osób, w tym 11 lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii (wszystkie niejasne przypadki konsultowane są przez doświadczonego profesora radiologii, wieloletniego konsultanta wojewódzkiego i krajowego ds. radiologii ), 4 pielęgniarki, 11 techników elektroradiologii, 1 asystenta, 1 statystyka medycznego, 1 salową, fizyk. Laboratorium szpitalne wykonuje badania z zakresu: hematologii, koagulologii, biochemii, immunochemii, analityki ogólnej, RKZ i serologii. Prowadzi bank krwi na potrzeby pacjentów hospitalizowanych. Badania laboratoryjne stanowią integralną część postępowania lekarskiego, dostarczają niezbędnych informacji do rozpoznania, leczenia i monitorowania terapii. Umożliwia to kojarzenie lekarzowi wszystkich informacji oraz ich wykorzystanie w postępowaniu diagnostycznoleczniczym. Badania laboratoryjne wykonuje wykwalifikowany personel medyczny: diagności laboratoryjni i technicy analityki medycznej. Laboratorium jest wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt spełniający najwyższe wymagania i światowe standardy. Analizatory i stosowane odczynniki pochodzą od znanych firm polskich i zagranicznych, opatrzone są znakami najwyższej jakości i podlegają ścisłej kontroli. W laboratorium systematycznie prowadzi się kontrolę jakości badań, Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 5

6 a uczestnictwo. w krajowych i międzynarodowych programach jakości, potwierdzają posiadane certyfikaty. Laboratorium wykonuje badania diagnostyczne materiału biologicznego pobranego od pacjenta bezpośrednio w laboratorium lub na terenie oddziałów Zakładu w zakresie: analityki ogólnej, biochemii, hematologii i koagulologii, immunochemii, serologii grupy krwi, banku krwi. Pracownia histopatologii W pracowni wykonywane są następujące badania: - histopatologiczne (różnych narządów i tkanek w tym szpiku kostnego i węzłów chłonnych), cytopatologiczne: cytologia złuszczeniowa (cytologia szyjki macicy i płynów z jam ciała), - biopsja aspiracyjna cienkoigłowa), - śródoperacyjne Pracownia posiada licencję Komisji Akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Patologów, wyposażona jest w nowoczesny sprzęt w większości zakupiony w 2012 roku. W roku 2013 zakupiony został skaner służący do skanowania i analizy preparatów mikroskopowych, co pozwoliło na znaczne usprawnienie realizowanych zadań Pracowni. Badania wykonuje wykwalifikowany personel medyczny: technicy analityki medycznej oraz laboranci z wieloletnim stażem. Diagnostykę histopatologiczną wykonują patomorfolodzy z dużym doświadczeniem w diagnostyce onkologicznej, w tym m.in. troje profesorów patomorfologii. Badania z zakresu cytologii złuszczeniowej wykonują cytotechnicy medyczni (skryning cytologiczny), a następnie konsultują specjaliści patomorfolodzy. Badania histopatologiczne i cytopatologiczne są podstawowym i niezbędnym elementem w rozpoznawaniu nowotworów. Pracownia ściśle współpracuje z Zakładem Patomorfologii PUM w Szczecinie, dzięki czemu możliwe jest uzupełnianie diagnostyki morfologicznej nowotworów metodami immunohistochemicznymi oraz oznaczanie współczesnych czynników prognostycznych i predykcyjnych w różnych nowotworach (np. receptory estrogenowe i progesteronowe, receptor HER-2, indeks proliferacyjny, amplifikacja genu HER-2, mutacje genu KRAS). Patomorfolodzy uczestniczą także w pracy zespołu d/s diagnostyki i leczenia raka sutka ("Breast Unit"). Apteka zaopatruje oddziały szpitalne w leki gotowe oraz recepturowe, materiały opatrunkowe, nici chirurgiczne a także środki dezynfekcyjne. Ponadto, na podstawie indywidualnych kart zleceń lekarskich, w Aptece Szpitalnej wydawane są leki pacjentom Oddziału Klinicznego Radioterapii przebywającym w Hotelu Szpitalnym r została uruchomiona w Aptece Pracownia Cytostatyków, w której sporządzane są leki przeciwnowotworowe dla pacjentów Oddziału Onkologii Klinicznej. Pracownia Cytostatyków spełnia normy GMP (Good Manufacturing Practice) i zapewnia najwyższą jakość przygotowywanych indywidualnych dawek dziennych leków. Personelowi medycznemu i pacjentom zapewniamy fachową poradę farmaceutyczną i pełną informację o lekach. Farmaceuci zatrudnieni w Aptece są członkami działających w ZCO Komitetu ds. Jakości, Zespołu ds Farmakoterapii, Komitetu ds. Zakażeń i Zespołu ds. Żywienia. Opracowują i aktualizują Receptariusz Szpitalny, biorą udział w przygotowywaniu szpitalnych standardów dotyczących farmakoterapii oraz w weryfikacji ich stosowania. Monitorują leczenie żywieniowe pacjentów we wszystkich oddziałach ZCO. Farmaceuci tworzą załączniki asortymentowe i określają wymagania dotyczące leków, materiałów opatrunkowych, nici chirurgicznych oraz środków dezynfekcyjnych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W Aptece zatrudnionych było na koniec 2013 roku 4 farmaceutów, w tym dwóch: specjalista w dziedzinie farmacji szpitalnej i specjalista w dziedzinie farmacji klinicznej, 7 techników farmaceutycznych, 2 pomoce apteczne, 1 referent. Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 6

7 Oddział Kliniczny Radioterapii jest ośrodkiem świadczącym usługi w zakresie radioterapii i brachyterapii onkologicznej. Budynek, w którym mieści się oddział posiada odpowiednią konstrukcję architektoniczną oraz system chroniący przed szkodliwym działaniem promieniowania jonizującego. Pacjenci w trakcie leczenia przebywają w oddziale stacjonarnym ZCO, w hotelu na terenie szpitala oraz w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym. Część pacjentów zwłaszcza ze Szczecina i okolic nie korzysta z hospitalizacji i leczy się w warunkach ambulatoryjnych. Oddział Kliniczny Radioterapii wyposażony jest w 4 akceleratory wysokoenergetyczne (w tym akcelerator z kolimatorem wielolistkowym). Pacjenci napromieniani są techniką konformalną i niekoplanarną oraz IMRT. Brachyterapia służy głównie pacjentkom z nowotworami złośliwymi narządu rodnego. Do tego celu służą aparaty HDR. Oddział przygotowuje się do wdrożenia procedur w innych nowotworach. Praca w Oddziale Radioterapii oparta jest na systemach planowania leczenia połączonych z tomografem komputerowym w systemie 3 D. Oddział Onkologii Klinicznej Prowadzi terapię wszystkich schorzeń nowotworowych. Specjalizuje się w leczeniu chemicznym nowotworów złośliwych samodzielnie lub w skojarzeniu z leczeniem chirurgicznym i radioterapią. Leczenie systemowe prowadzimy według nowoczesnych i obowiązujących metod leczenia. Pacjenci oddziału mają również dostęp do nowych leków w ramach wysokospecjalistycznych programów lekowych Narodowego Funduszu Zdrowia. Od ośmiu lat uczestniczy w międzynarodowych badaniach klinicznych co pozwala na wprowadzanie nowych leków i nowych metod leczenia, zgodnie z obowiązującymi zasadami onkologii klinicznej na świecie. Oddział Onkologii posiada 62 łóżka w salach jedno-, dwu- osobowych. Dysponuje również 20 stanowiskami do podawania cytostatyków w warunkach ambulatoryjnych. Leki cytostatyczne są przygotowywane w Pracowni Cytostatyków spełniającej wymagania GMP (Good Manufacturing Practice) i zapewnia najwyższą jakość przygotowywanych indywidualnych dawek dziennych leków.w ramach terapii Wykonywane są również badania ultrasonograficzne, tomografii komputerowej, immunohistochemiczne, markery nowotworowe oraz rezonans magnetyczny. Oddział Chirurgii Onkologicznej jest 60-łóżkowym oddziałem z wykwalifikowanym personelem medycznym. Interdyscyplinarna współpraca chirurgów, chemioterapeutów, radioterapeutów i histopatologów umożliwia szybkie rozpoznanie i optymalizację leczenia choroby nowotworowej. Oddział posiada nowoczesny Blok Operacyjny, Blok Chirurgii Jednego Dnia, oraz Przyszpitalną Poradnię Onkologiczną. Specjalnością oddziału jest: chirurgia gruczołu piersiowego; zabiegi oszczędzające stosowane w leczeniu wczesnych postaci raka piersi skojarzone z radioterapią śródoperacyjną, izotopowa procedura diagnostyki węzła chłonnego wartowniczego, zabiegi rekonstrukcyjne chirurgia hepatobiliarna; zabiegi resekcyjne wątroby, zabiegi termoablacji zmian przerzutowych w wątrobie chirurgia małoinwazyjna, zabiegi laparoskopowe chirurgia przewodu pokarmowego, chirurgia gruczołu tarczowego, blokowe usuwanie węzłów chłonnych, pełna diagnostyka i leczenie w czerniaku skóry, usuwanie łagodnych nowotworów skóry i tkanki podskórnej, endoskopowa diagnostyka i kontrola pooperacyjna górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Dział Anestezjologii W dziale tym wykonuje się znieczulenia ogólne i przewodowe do wszystkich zabiegów operacyjnych wykonywanych w oddziale chirurgicznym, oraz niektórych procedur diagnostycznych przeprowadzanych w szpitalu. Przeprowadza znieczulenia do brachyterapii, drobnych zabiegów ginekologicznych i znieczulenia w dniu podawanych radioterapii. Prowadzi nadzór nad odcinkiem Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 7

8 pooperacyjnym w Oddziale Chirurgii oraz salą wybudzeń na Bloku Operacyjnym. W przypadkach zagrożenia życia wdrażane są procedury intensywnej terapii, stosując techniki leczenia polegające na wspomaganiu czynności niewydolnych narządów lub układów. Lekarze działu zajmują się leczeniem bólu pooperacyjnego, leczeniem bólu nowotworowego w oddziale chirurgii, a także interwencjami na innych oddziałach. Ośrodek Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych Ośrodek wyposażony jest w wysokiej klasy sprzęt rehabilitacyjny oraz posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną. Pracownicy stale poszerzają swoją wiedzę poprzez aktywne uczestnictwo w licznych kursach zarówno w kraju jak i za granicą. W leczeniu pacjentów stosowane jest wiele metod specjalistycznych: drenaż limfatyczny metodą Vodera, PNF, FDM, Terapia Cranio- Sacralna, Techniki Energizacji Mięśni, McKenzie, Kinesiology Taping, kompresoterapia przy zastosowaniu bandaży Thusane.W Ośrodku istnieje możliwość leczenia w ramach Oddziału Dziennej Rehabilitacji oraz Poradni Rehabilitacyjnej z Fizjoterapią Ambulatoryjną. Zadania Działu Ewidencji Świadczeń Medycznych realizowane są przez: Sekcję Rejestracji, Dokumentacji Chorych i Archiwum Sekcję Statystyki Medycznej i Sprzedaży Świadczeń Sekcję Rozliczeń Kosztów i Kontraktowania Usług Sekcję Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji Pracownicy Sekcji Rejestracji, Dokumentacji Chorych i Archiwum wykonują następujące obowiązki: prowadzenie rejestracji do Poradni Specjalistycznych oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej, prowadzenie sekretariatów oddziałów szpitalnych, udzielanie informacji dotyczących świadczeń dostępnych w placówce, obowiązku posiadania ważnego dokumentu ubezpieczenia, czasu oczekiwania, form i terminów zapisu do lekarza, wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do przyjęcia, wyników badań niezbędnych podczas wizyty, miejsca wykonania zleconych przez lekarza badań diagnostycznych, zasad udostępniania dokumentacji medycznej, organizacji pracy; prowadzenie ewidencji dotyczącej realizacji świadczeń medycznych, uczestniczenie w procesie obiegu dokumentacji medycznej, weryfikowanie kompletności oraz archiwizowanie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, uczestniczenie w procesie udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie archiwum szpitala. Sekcja Statystyki Medycznej i Sprzedaży Świadczeń odpowiada za: prowadzenie ewidencji rozliczeniowej wymaganej przez płatników (NFZ, JST, jednostki służby zdrowia), monitorowanie realizacji umów zawartych z płatnikami (NFZ), sporządzanie i weryfikację dokumentacji rozliczeniowej, opracowywanie raportów oraz analiz statystycznych, przekazywanie danych statystycznych odbiorcom zewnętrznym (GUS, JST, NFZ, MZ), nadzór dotyczący spełniania przez komórki organizacyjne szpitala wymagań określonych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, zarządzanie umowami o świadczenie usług medycznych, utrzymanie systemu informatycznego szpitala w zakresie statystyki medycznej oraz rozliczeń. Do zadań Sekcji Rozliczeń Kosztów i Kontraktowania Usług należą: stały monitoring poziomu kosztów jednostki, prowadzenie rachunku kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzanie kalkulacji kosztów procedur medycznych, Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 8

9 opracowywanie raportów oraz analiz finansowych, przygotowywanie ofert na realizację świadczeń opieki zdrowotnej. Do zadań Sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji należą: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych, nadzór na bezpieczeństwem informatycznym, projektowanie, tworzenie, modernizacja, wdrażanie oraz administrowanie systemami informatycznymi i teleinformatycznymi, opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań i technologii informatycznych, pomoc i doradztwo w zakresie systemów informatycznych, identyfikacja potrzeb pracowników w zakresie wyposażenia stanowisk pracowniczych, proponowanie i opiniowanie zakupów sprzętu i oprogramowania. W Pionie Administracyjno-Gospodarczym wyróżnia się następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy: Dział Administracyjno-Gospodarczy, Dział Księgowości, Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych, Dział Techniczny, Dział Żywienia, Samodzielne stanowiska pracy, w tym: ds. bhp, ds. kontroli wewnętrznej, ds. ochrony ppoż. i obronnych, ds. realizacji projektów Unii Europejskiej, ds. systemu zarządzania środowiskowego. Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności: utrzymanie porządku i czystości na terenie ZCO, prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na materiały i sprzęt, zaopatrzenie materiałowe, prowadzenie magazynów, dozorowanie obiektów i terenu ZCO. Do zadań Działu Księgowości należy w szczególności: wykonywanie planów gospodarczych i analiz ekonomicznych dotyczących działalności ZCO, prowadzenie ewidencji księgowo-finansowej, prowadzenie ewidencji i analizy kosztów działalności, obliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz innych należności pracowników, prowadzenie ewidencji i aktualizacja wyceny środków trwałych, wyposażenia, środków nietrwałych i materiałów, sprawozdawczość finansowa, prowadzenie obrotów kasowych i bankowych oraz kasy ZCO. Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych realizuje zadania w zakresie: Sprawy Pracownicze: prowadzenia całokształtu spraw formalnych związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, prowadzenia akt osobowych, ochrony danych osobowych, szkolenia pracowników oraz ich doskonalenia zawodowego, stażów podyplomowych, Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 9

10 praktyk studentów i uczniów, nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników Regulaminu Pracy, a w szczególności przestrzegania obowiązującego czasu pracy, negocjacji i uzgodnień z zakładowymi organizacjami związkowymi spraw dotyczących Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagrodzeń, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych a także przedstawianie Dyrektorowi wniosków dotyczących aktualizacji i zmian tych aktów, zgłaszania pracowników (oraz innych osób na podstawie odrębnych przepisów) do ubezpieczenia społecznego, administrowanie w imieniu Dyrektora środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wydawanie zaświadczeń pracownikom, sporządzanie zakresów czynności poszczególnym pracownikom w oparciu o wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Zakładu oraz wykonywanie innych czynności dotyczących spraw pracowniczych, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń lub poleceń Dyrektora. Sprawy organizacyjne: przygotowywanie zarządzeń Dyrektora i prowadzenie rejestru zarządzeń, prowadzenie spraw związanych z organizacją posiedzeń rady społecznej, organizacja konkursów na objęte tą procedurą, na podstawie obowiązujących przepisów, stanowiska w ZCO. Do zadań Działu Technicznego należy w szczególności: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń technicznych, sprawowanie dozoru nad eksploatacją urządzeń, sprzętu i aparatury medycznej, przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego budynków i obiektów szpitala, sporządzanie planu remontów, remonty pomieszczeń i instalacji w budynkach i na terenie ZCO, usuwanie awarii urządzeń sprzętu. obsługa kotłowni, obsługa magazynu odpadów niebezpiecznych do utylizacji. Do zadań Działu Żywienia należy w szczególności: przygotowanie i wydawanie posiłków dla pacjentów hospitalizowanych, przygotowanie i wydawanie posiłków dla pracowników ZCO (profilaktycznych, regeneracyjnych i odpłatnych), bufetowa sprzedaż artykułów żywnościowych, magazynowanie produktów żywnościowych celem realizacji zadań wskazanych wyżej obsługa gastronomiczna okolicznościowych imprez organizowanych przez ZCO lub zlecanych przez podmioty zewnętrzne. Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 10

11 Liczba łóżek stacjonarnych w ZCO w roku 2013 (stan na r.) wynosiła 253 i 20 łóżek dla pacjentów leczonych w trybie jednodniowym nie wymagającym hospitalizacji. W roku 2013 w ZCO hospitalizowanych było osób, liczba świadczeń jednodniowych wyniosła Udzielono porad. Wykonano 2571 zabiegów w ramach Chirurgii jednego dnia. W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (ZDO) wykonano badania, w Laboratorium a w Pracowni Histopatologii badania diagnostyczne. Na dzień 31 grudnia 2013 r. w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii zatrudniało 474 pracowników w tym : 73 lekarzy, 25 osób wyższego personelu medycznego, 123 pielęgniarki, 80 techników medycznych, 99 osób ze średniego i niższego personelu medycznego, 42 pracowników administracji i 32 osoby obsługi. Infrastruktura budowlana Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii zajmuje powierzchnię 8,9779 ha i obejmuje kompleks budynków o powierzchni użytkowej m 2. Szczegółowy plan ZCO prezentuje poniższy rysunek. Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 11

12 3. SYSTEM ZARZĄDZANIA Budowanie pełnej świadomości i odpowiedzialności w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii rozpoczęto od wdrożenia Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości zgodnego z filozofią Zarządzania przez Jakość. Nowoczesnej koncepcji zorientowanej na ustawiczne doskonalenie organizacji we wszystkich aspektach jej działalności. W 2005 roku wdrożono w ZCO zintegrowany system zarządzania. Obejmował on trzy sfery zgodne z normami : ISO 9001:2000 zarządzanie jakością. ISO 14001:2004 zarządzanie środowiskowe. PN-N-18001:2004 zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. W czerwcu 2006 roku Zachodniopomorskie Centrum Onkologii otrzymało, jako pierwsze w województwie zachodniopomorskim, Certyfikat potwierdzający funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Objął on wszystkie komórki organizacyjne szpitala w obszarze: Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii onkologicznej. W 2008 roku Zachodniopomorskie Centrum Onkologii przystąpiło do procedury akredytacyjnej prowadzonej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Efektem podjętych działań było uzyskanie w listopadzie 2008 roku statusu szpitala akredytowanego. Jest to istotny krok w procesie ciągłego doskonalenia jakości realizowanych usług medycznych oraz pozytywna ocena pracy całego personelu i realizowanych standardów postępowania. Od kilku lat Centrum bierze udział w organizowanym przez Rzeczpospolitą pod patronatem CMJ Ogólnopolskim Rankingu Szpitali, poprawiając z każdym rokiem swoją pozycję (awans z 48 rok 2007 na 27 pozycję w roku 2008). Od roku 2009 ZCO zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce spośród blisko 400 jednostek uczestniczących w ankiecie. Dwukrotnie Szpital uczestniczył, znajdując się wśród finalistów, w organizowanym przez PIP konkursie Pracodawca organizator pracy bezpiecznej. Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum onkologii - Pani Krystyna Pieczyńska, została w roku 2008 uhonorowana przez kapitułę konkursu, organizowanego przez Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, Statuetką Lidera w kategorii Skuteczne zarządzanie w ochronie zdrowia. W roku 2009 wdrożono kolejny system zarządzania. Tym razem, oparty na systemie HACCP, system zarządzania bezpieczeństwem żywności, zgodny z normą ISO 22000:2005. W czerwcu 2009 roku przeprowadzono kolejną certyfikację zintegrowanego systemu zarządzania obejmującego już 4 sfery: ISO 9001:2008 zarządzanie jakością. ISO 14001:2004 zarządzanie środowiskowe. PN-N-18001:2004 zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. ISO 22000:2005- zarządzanie bezpieczeństwem żywności. W obszarze: Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii onkologicznej oraz żywienia pacjentów. Spełniliśmy ściśle określone kryteria przyczyniając się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego dzięki temu dołączając, w czerwcu 2009 roku, do grona jednostek posiadających certyfikat Szpital bez bólu nadany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu. W roku 2011 r. w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii wdrożono System zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z normą ISO/IEC 27001:2005. W październiku 2011 r. Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. potwierdziło zgodność wdrożonego systemu podczas auditu certyfikującego. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, uzyskało potwierdzenie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego 5 systemów na zgodność z normami : ISO 9001:2008 zarządzanie jakością. Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 12

13 ISO 14001:2004 zarządzanie środowiskowe. PN-N-18001:2004 zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. ISO 22000:2005- zarządzanie bezpieczeństwem żywności. ISO/IEC 27001:2005 -zarządzanie bezpieczeństwem informacji. We wrześniu 2014 roku przeprowadzono kolejną certyfikację zintegrowanego systemu zarządzania obejmującego sfery: ISO 9001:2009 zarządzanie jakością. ISO 14001:2004 zarządzanie środowiskowe. PN-N-18001:2004 zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. ISO 22000:2006- zarządzanie bezpieczeństwem żywności. ISO/IEC 27001:2007 -zarządzanie bezpieczeństwem informacji. w obszarze: Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki, terapii onkologicznej, bezpieczeństwa informacji w obszarze ISMS oraz żywienia pacjentów szpitala w ramach świadczonych usług medycznych, usługi cateringowe a także świadczenia usług medycznych w zakresie rehabilitacji, opieki paliatywnej. W kwietniu 2012 roku ZCO uzyskało po raz kolejny status Szpitala akredytowanego, spełniając w 85% wymagania standardów akredytacyjnych, opracowanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W czerwcu 2012 roku odnowiono również Certyfikat Szpital bez bólu. Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 13

14 W procesie doskonalenia, funkcjonujący system rozbudowany został o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Zintegrowany System Zarządzania funkcjonujący w ZCO poddawany jest auditom mającym na celu badanie skuteczności istniejących systemów. ZSZ ustanowiony, wdrożony i certyfikowany w ZCO nadzorowany jest przez Pełnomocnika ds. jakości a każda osoba zatrudniona w ZCO jest zaangażowana w utrzymanie systemu. Procesy, zadania i wykorzystywane techniki, materiały i metody ukierunkowane są na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Dokumentacja ZSZ obejmuje Księgę jakości, procedury systemowe, procedury medyczne, procedury pozamedyczne i wspomagające, procedury środowiskowe i bhp oraz procedury związane z bezpieczeństwem informacji. Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 14

15 4. POLITYKI ZCO Polityki ZSZ są aktualizowane, ogólnie dostępne, rozumiane, wdrożone i utrzymywane na wszystkich szczeblach organizacji oraz przeglądane pod względem jej ciągłej przydatności. POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA PRACY, BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI Misją Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie jest leczenie chorób nowotworowych w celu uzyskiwania najlepszych wyników mierzonych długością przeżycia. Nadrzędnym celem ZCO jest spełnienie potrzeb naszych pacjentów w zakresie świadczenia specjalistycznych usług diagnostycznych i terapeutycznych na wysokim poziomie, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod diagnozowania i leczenia nowotworów oraz zapewnienie pacjentom i ich bliskim oraz personelowi Szpitala i naszym kontrahentom bezpiecznych warunków pobytu i pracy, z jednoczesnym zachowaniem pełnej dyskrecji i poufności prowadzonej działalności podstawowej, a wszystko to w poszanowaniu prawa i w oparciu o wysokie standardy etyczne. Dla realizacji przyjętych celów zobowiązujemy się do : ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług, poprzez wdrażanie nowych metod diagnozowania i leczenia, zapewnienie odpowiedniego sprzętu medycznego oraz infrastruktury technicznej i socjalnobytowej, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa właściwego doboru personelu, ze względu na posiadane wykształcenie, zdobyte doświadczenie oraz reprezentowaną etykę pracy zawodowej, podnoszenie kwalifikacji personelu oraz świadomości i zaangażowania pracowników w działania na rzecz jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz bezpieczeństwa informacji, ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania i podnoszenia jego skuteczności, zapewnienia optymalnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy personelu oraz komfortowych warunków pobytu dla pacjentów i oraz dla innych osób przebywających na terenie ZCO, doskonalenia bezpieczeństwa informacji w zakresie poufności, dostępności i integralności danych. Polityka ZSZ jest ogólnie dostępna, rozumiana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji oraz przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności. Deklarujemy pełną odpowiedzialność za realizację przyjętej polityki oraz zapewnienie odpowiednich środków i zasobów do jej wdrożenia. Szczecin, dnia 22 grudnia 2014 r. /Krystyna Pieczyńska-Dyrektor/ Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 15

16 POLITYKA ŚRODOWISKOWA W ramach nadrzędnego celu Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, na zgodność z jego Misją, deklarujemy wspomaganie procesu leczenia poprzez zapewnienie zamkniętej przestrzeni zieleni służącej zaspakajaniu potrzeb rekreacyjnych i rehabilitacyjnych hospitalizowanych pacjentów oraz dążenie do minimalizacji wpływu naszej działalności na środowisko naturalne, a mieszkańcom Szczecina, zapewnienie nieszkodliwego i nieuciążliwego sąsiedztwa ze strony naszej organizacji, przy pełnej jawności działań związanych z otaczającym środowiskiem naturalnym oraz zagwarantowaniu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska. Mając świadomość niezwykle pozytywnego znaczenia wypoczynku chorego na świeżym powietrzu, właściwości oddziaływania zdrowotnego zieleni, wpływającej na dobre samopoczucie i szybszy powrót do zdrowia pacjentów, zobowiązujemy się do dbałości o zachowanie charakteru parku wypoczynkowego dla zieleni przyszpitalnej. Dążymy, co równie istotne, do ciągłego ograniczania bezpośredniego i pośredniego, negatywnego wpływu organizacji na środowisko poprzez oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi wody i gazu oraz nie ustajemy w staraniach ograniczania oddziaływania związanego w wytwarzaniem ścieków komunalno-bytowych, odpadów komunalnych i medycznych. W duchu zrównoważonego rozwoju poddajemy Organizację dobrowolnym mechanizmom samokontroli, poprzez działania zgodne z ISO 14001:2004 oraz Rozporządzeniem (WE) Nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Niniejsza polityka środowiskowa została przełożona na cele operacyjne i jest realizowana przez wszystkich pracowników ZCO. Nasza polityka środowiskowa jest także publicznie dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób oraz instytucji. Szczecin, dnia 22 grudnia 2014 r. /Krystyna Pieczyńska-Dyrektor/ Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 16

17 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Nadrzędnym celem Działu Żywienia Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii jest zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności, który realizujemy poprzez udokumentowanie i doskonalenie zasad HACCP opartych na normie PN-EN ISO 22000:2006 oraz na wymaganiach wynikających z przepisów Prawa Żywnościowego. System zarządzania bezpieczeństwem żywności identyfikuje, nadzoruje i eliminuje wszystkie zidentyfikowane zagrożenia odnoszące się do bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności. Niniejsza Polityka bezpieczeństwa żywności jest rozpowszechniana wśród wszystkich pracowników Działu Żywienia oraz pracowników wykonujących zadania wspomagające system zarządzania bezpieczeństwem żywności. Cel, który sobie wytyczyliśmy, chcemy osiągnąć poprzez: zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności żywionym pacjentom. systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Miarą stopnia realizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w naszym szpitalu są: prawidłowe wyniki kontroli zewnętrznych, zadowolenie pacjentów z jakości żywienia oceniane za pomocą ankiet, realizacja planu szkoleń w zakresie zasad zarządzania bezpieczeństwem żywności, utrzymanie certyfikatu zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:2006. Przegląd systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności jest przeprowadzany przez najwyższe kierownictwo w celu zapewnienia jego ciągłej poprawności, adekwatności i skuteczności funkcjonowania. Szczecin, dnia 22 grudnia 2014 r. /Krystyna Pieczyńska-Dyrektor/ Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 17

18 5. ASPEKTY ŚRODOWISKOWE I WYMAGANIA PRAWNE Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii wiąże się z wytwarzaniem aspektów bezpośrednich i pośrednich. Aspekty środowiskowe są identyfikowane i oceniane przez zespół ds. Ochrony Środowiska zgodnie z procedurą P Identyfikacja aspektów środowiskowych uwzględniając; Rodzaj aspektu (BEZ bezpośredni, czyli taki, na który organizacja posiada wpływ zarządczy i POŚ pośredni, czyli taki, na który organizacja nie posiada wpływu poprzez zarządzania; aspekty te wyróżniono w poniższej tabeli żółtym tłem), P - wpływ na powietrze, WP - wpływ na wody powierzchniowe, GiWP - wpływ na grunt i wody podziemne, H - uciążliwość hałasowa, GO - obciążenie środowiska odpadami, ZZ - zużycie zasobów/ surowców, PJ - promieniowanie jonizujące. Sytuacje awaryjne według następujących kryteriów ocenianych w skali 1-3. A- dotkliwość wpływu, B- prawdopodobieństwo wystąpienia, C- zgodność z wymaganiami prawnymi i innymi. Za znaczący aspekt środowiskowy (ZAŚ) uznaje się aspekt, którego wpływ na środowisko uzyskał ocenę równą lub większą 7 na 9 możliwych. Wszystkie aspekty przedstawiono w poniższej tabeli, a aspekty znaczące wyróżniono niebieską czcionką ASPEKTY ŚRODOWISKOWE ZIDENTYFIKOWANE W ZCO Tabela nr 1 Wykaz aspektów środowiskowych ZCO Rodzaj aspektu Aspekt środowiskowy P Wpływ na środowisko WP GiWP H GO ZZ PJ Ocena A B C Wynik BEZ Zużycie energii elektrycznej przez ZCO X BEZ Zużycie energii elektrycznej przez pacjentów X BEZ Zużycie gazu X POŚ Zużycie wody na cele socjalno-bytowe X BEZ Zużycie wody na cele gospodarcze X BEZ Zużycie substancji chemicznych X X BEZ Zużycie oleju opałowego X Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 18

19 Rodzaj aspektu Aspekt środowiskowy P Wpływ na środowisko WP GiWP H GO ZZ PJ Ocena A B C Wynik BEZ Zużycie odczynników i klisz fotograficznych X X BEZ Zużycie środków czystości X X BEZ Zużycie środków dezynfekcyjnych X X POŚ BEZ Wytwarzanie ścieków komunalnobytowych Wytwarzanie ścieków z działalności gospodarczej X X BEZ Emisja spalin z samochodów służbowych X POŚ Emisja spalin z samochodów prywatnych X BEZ Emisja spalin z kotłowni X BEZ Wytwarzanie oparów z substancji chemicznych X POŚ Wytwarzanie odpadów komunalnych X BEZ Wytwarzanie odpadów medycznych X BEZ BEZ Wytwarzanie odpadów - zużyte substancje chemiczne (formalina, aceton itp.) Odpady opakowań po substancjach chemicznych X X BEZ Odpady opakowań po środkach czystości X BEZ BEZ BEZ Odpady opakowań po środkach dezynfekcyjnych Odpady opakowań po lekach cytostatycznych Odpady zużytych odczynników fotograficznych X X X BEZ Odpady zużytych klisz fotograficznych BEZ Odpady - lampy fluorescencyjne X BEZ Zużyte sorbenty X BEZ Odpady- zużyte tusze i tonery do kserokopiarek i drukarek X BEZ Odpady poprodukcyjne (spożywcze) X Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 19

20 Rodzaj aspektu Aspekt środowiskowy P Wpływ na środowisko WP GiWP H GO ZZ PJ Ocena A B C Wynik POŚ Odpady pokonsumpcyjne X BEZ Używanie aparatów jonizujących X BEZ Zużycie paliwa samochodowego X POŚ Powstawanie hałasu z pojazdów kołowych X BEZ BEZ Emisja ścieków z wód opadowych i roztopowych Odpady ogólnobudowlane - przy remontach i inwestycjach X X X X X BEZ Odpady z działalności Działu Technicznego X X X BEZ Pole elektromagnetyczne X BEZ Freon w klimatyzatorach X BEZ Woda lodowa w klimatyzatorach X X BEZ Stan i estetyka budynków i budowli oraz terenów zielonych X X X X BEZ Świadomość personelu X X X X X X X BEZ Świadomość kontrahentów i pacjentów X X X X X X X BEZ Relacje z otoczeniem społecznym X X X X X POŚ Wycieki olejów z pojazdów X X BEZ Pożar X BEZ Wycieki substancji chemicznych X X BEZ Wypadek radiologiczny X Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 20

21 5.2. ZNACZĄCE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE Tabela nr 2 Wykaz znaczących aspektów środowiskowych ZCO Rodzaj aspektu Aspekt środowiskowy P Wpływ na środowisko WP GiWP H GO ZZ PJ Poziom wpływu Bezpośredni Zużycie gazu X 7 na 9 Pośredni Zużycie wody na cele socjalno-bytowe X 7 na 9 Bezpośredni Zużycie wody na cele gospodarcze X 7 na 9 Pośredni Wytwarzanie ścieków komunalno-bytowych X 8 na 9 Bezpośredni Wytwarzanie ścieków z działalności gospodarczej X 8 na 9 Bezpośredni Wytwarzanie odpadów medycznych X 8 na 9 W roku 2012 członkowie Zespołu ds. EMAS, po dokonali przeglądu środowiskowego wszystkich aspektów środowiskowych organizacji zgodnie z wymogami określonymi w załączniku I oraz załączniku II pkt. A.3.1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we wspólnocie (EMAS). W wyniku przeglądu stwierdzono, iż aspekt środowiskowy związany z wytwarzaniem odpadów komunalnych nie kwalifikuje się jako znaczący z punktu widzenia zagrożenia dla środowiska naturalnego. W roku 2013 r. rejestr znaczących aspektów środowiskowych zawiera wykaz aspektów leżących w spójności z wykazem z roku 2012r., nie uległ zatem zmianie SPEŁNIANIE WYMAGAŃ PRAWNYCH Zachodniopomorskie Centrum Onkologii jest nowoczesną, dobrze zorganizowaną jednostką ochrony zdrowia z kompetentną kadrą, której działalność środowiskowa nie jest limitowana i nie wymaga uzyskania pozwoleń na korzystanie ze środowiska naturalnego. Podstawą działalności środowiskowej jest obowiązek spełnienia przez organizację wszystkich wymagań przepisów prawa związanych z wpływem na środowisko. ZCO właściwie gospodaruje wytwarzanymi odpadami poprzez spełnienie wymagań prawa dotyczących sposobu gromadzenia wytwarzanych odpadów u źródła oraz dalszego zagospodarowania odpadów, w tym, w przypadkach koniecznych ich unieszkodliwiania. Posiada umowy z odbiorcami odpadów i ścieków komunalnych oraz stosuje wymagania określone w postanowieniach Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin. Prowadzona w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie działalność diagnostyczna i terapeutyczna związana z wykorzystaniem promieniowania jonizującego spełnia wymagania w zakresie przepisów ochrony radiologicznej oraz prowadzona jest w oparciu o wymagane zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Poziom spełnienia wymagań prawnych jest na bieżąco monitorowany i okresowo sprawdzany przez jednostki kontrolne. ZCO składa sprawozdania ze swojej działalności środowiskowej do marszałka województwa, w zakresie wytwarzanych odpadów i ich gospodarowaniu a także informacje o zakresie korzystania ze Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 21

22 środowiska oraz wysokości należnych opłat. W związku z wytwarzanymi, w działalności ZCO, gazami cieplarnianymi- wielkości ich emisji sprawozdawane są do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (organizacja zgłoszona do KOBIZE w celu zrealizowania obowiązku sprawozdawczości za lata ). 6. DANE ŚRODOWISKOWE Zachodniopomorskie Centrum Onkologii oddziałuje na środowisko w sposób bezpośredni wynikający w działalności jednostki oraz pośredni wynikający ze świadczenia usług przez firmy zewnętrzne na rzecz Szpitala. W podejmowanych działaniach organizacja koncentruje się na stałym dążeniu do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko przede wszystkim poprzez oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska oraz projektowanie i wdrażanie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku. Podejmowane działania prowadzone są w sposób zorganizowany, uwzględniający potrzeby organizacji oraz jej personelu i pacjentów a w sposób szczególny wymagania środowiskowe. W celu prawidłowego monitorowania i nadzorowania wpływu Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii na środowisko prowadzone działania zostały zakwalifikowane do poszczególnych obszarów sterowania operacyjnego w zakresie ochrony środowiska. System zarządzania środowiskiem obejmuje : zagospodarowanie odpadów komunalnych; zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych (w tym medycznych); gospodarka wodna; gospodarka ścieków; emisje do atmosfery gospodarka energią elektryczną; gospodarka energią cieplną (gazem, olejem opałowym); gospodarka paliwami; gospodarowanie środowiskiem pracy (emisja hałasu); ochrona radiologiczna; utrzymanie (stan i estetyka) obiektów; utrzymanie terenów zewnętrznych (zieleń oraz infrastruktura); relacje z otoczeniem społecznym, awarie, ich skutki, przyczyny i podjęte środki; świadomość personelu oraz kontrahentów; Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 22

23 6.1. GOSPODARKA ODPADAMI Po wygaszeniu Decyzji SR-S-10/6620/84/03, z dnia 2 grudnia 2003 r. (WGKiOS.IV.LR- 7660/P/51/2006 UNP: 32288/WGKiOS/-XIII/06) na wytwarzanie odpadów postępowanie z odpadami na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych oraz w sposób, który w możliwie maksymalnym stopniu ogranicza negatywne oddziaływanie na środowisko, zgodnie z zasadami wynikającymi z treści opracowanej i zatwierdzonej Polityki Środowiskowej. Jest to realizowane poprzez: zapobieganie powstawaniu i minimalizację ilości odpadów, selektywną zbiórkę odpadów w miejscu wytworzenia. Zasady postępowania z odpadami powstającymi na terenie organizacji obejmują: zbiórkę i segregację odpadów w miejscach ich powstawania przez osoby wytwarzające odpady, selektywne ich gromadzenie na terenie komórek organizacyjnych, tymczasowe gromadzenie w miejscach wyznaczonych na magazynowanie odpadów przed ich transportem do wykorzystania lub unieszkodliwienia. Postępowanie z odpowiednimi odpadami oraz racjonalne gospodarowanie zasobami regulują: Procedura P-404 Zagospodarowanie odpadów wraz z towarzyszącymi jej instrukcjami, Zarządzenie Dyrektora ZCO w sprawie selektywnej zbiórki odpadów i obowiązku oddania zużytych (baterii, świetlówek, tonerów, tuszów itp.), w przypadku odbioru z magazynu nowych, Zarządzenie Dyrektora ZCO o oszczędzaniu zasobów (wody, prądu, gazu) poprzez racjonalną gospodarkę nimi. Wykres nr 1 - Struktura odpadów wytwarzanych w ZCO w latach (w kg) KILOGRAMY LATA odpady komunalne odpady medyczne odpady segregowane odpady techniczne Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 23

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII 71-730 Szczecin ul. Strzałowska 22 Tel. Centrala (91) 42-51-410 e-mail: szpital@onkologia.szczecin.pl www.onkologia.szczecin.pl, DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA SZCZECIN -

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ. w Człuchowie

KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ. w Człuchowie KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ w Człuchowie Edycja 3 Egzemplarz... Opracował Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Dyrektor Człuchów 08.04.2011 r. Wszelkie prawa zastrzeżone Strona 1 z 34 MISJA Profesjonalnie i życzliwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Rozdział 1 Firma podmiotu 1 Podmiot działa pod firmą Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole.

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole. SPIS TREŚCI: DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział 1. Podstawy prawne funkcjonowania Szpitala i obowiązywania regulaminu... 2 Rozdział 2. Cele i zadania Szpitala... 3 Rozdział 3. Polityka Jakości

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI Niniejsza Księga Jakości przeznaczona jest do wykorzystania w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Kraków, marzec 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie z dnia 25 czerwca 2015r. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (TEKST JEDNOLITY )

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (TEKST JEDNOLITY ) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19./2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy z dnia 23 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH OKREŚLONYCH W PRZEPISACH O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ G.V.M. Carint Sp. z o.o. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 900:2008 KSIĘGA JAKOŚCI Opracował: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Anita Smolińska Zatwierdził: Prezes Zarządu G.V.M. Carint Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW

Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA 1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa podlega służbowo Dyrektorowi Zakładu.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r.

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 10 czerwca 2014 r. Koordynator projektu Biuro projektu 2 Powinniśmy myśleć o dużych rzeczach, robić małe, nie obawiać się porażek i szybko zacząć działać Lucien Engelen 3 4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 3 Trębaczew, lipiec 2012 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany 1 1/1 Księga Jakości OPRCOWŁ: ZTWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Emilia Szczeblewska Imię i nazwisko Krzysztof tras Podpis Podpis Data 27.10.2011 r. Data 27.10.2011 r. Egzemplarz 1/2011 ZMINY Numer zmiany Numer

Bardziej szczegółowo