DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA"

Transkrypt

1 ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Szczecin ul. Strzałowska 22 Tel. Centrala (91) DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA SZCZECIN - GRUDZIEŃ 2012 Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 1

2 1. CEL I ZAWARTOŚĆ Celem niniejszej deklaracji jest dostarczenie opinii publicznej informacji o Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie oraz jego oddziaływaniu na środowisko. Deklaracja opisuje działalność Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i jego wpływ na środowisko oraz zawiera opis funkcjonującego w ZCO systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2004 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we wspólnocie (EMAS). Dane zawarte w deklaracji pochodzą z roku 2011 w odniesieniu do lat poprzednich obejmując okres 5 lat poczynając od roku Deklaracja Środowiskowa jest aktualizowana i wydawana corocznie. Więcej informacji dotyczących działalności Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie wraz z aktualną wersją deklaracji środowiskowej można znaleźć na stronie internetowej Szpitala: Spis treści 1. Cel i zawartość Prezentacja Szpitala Historia Szpitala Szczecin-Golęcino Kalendarium najnowszych wydarzeń Prezentacja Centrum System Zarządzania Polityki ZCO Aspekty Środowiskowe i wymagania prawne Aspekty środowiskowe zidentyfikowane w ZCO Znaczące aspekty środowiskowe Znaczące aspekty środowiskowe Spełnianie wymagań prawnych Dane środowiskowe Gospodarka odpadami Odpady medyczne odpady komunalne i inne Gospodarka wodno-ściekowa Środowisko pracy Zarządzanie energią elektryczną Zarządzanie energią cieplną Emisja do atmosfery Kształtowanie i utrzymanie terenów zewnętrznych i wewnętrznych organizacji Analiza infrastruktury i małej architektury Analiza stanu zieleni szpitala Znaczenie zieleni przy obiektach ochrony zdrowia Ochrona radiologiczna Główne wskaźniki i inne istniejące wskaźniki działalności środowiskowej Program zarządzania środowiskiem Podsumowanie Dane teleadresowe Oświadczenie Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 2

3 2. PREZENTACJA SZPITALA 2.1. HISTORIA SZPITALA SZCZECIN GOLĘCINO. Szpital Okręgowy w Szczecinie został wybudowany w latach przez Okręgową Komisję powiatu Randow w okręgu Frauendorf ( Golęcino ). Na terenie szpitala znajdowały się dwa budynki budynek główny, w którym znajdowało się 40 łóżek dla chorych i drugi budynek mieszczący oddział chorób przewlekłych gdzie znajdowało się 20 łóżek. Na terenie szpitala znajdowała się również maszynownia, pralnia, mieszkanie dla głównego lekarza oraz kostnica. W roku 1921 kupiono teren zakładu leczniczego Bergquell z czterema budynkami co pozwoliło na zwiększenie liczby hospitalizowanych. Problemem pozostał brak odpowiednio wyposażonych specjalistycznych oddziałów. Dlatego też obok budynku dla przewlekle chorych wybudowano nowy budynek, gdzie umieszczono kolejne 42 łóżka, spełniający wszystkie obowiązujące wówczas standardy higieny. Po uruchomieniu tego budynku można było w szpitalu przyjąć 352 pacjentów. W szpitalu pracowali wówczas: lekarz główny, pięciu innych lekarzy, jeden praktykant medyczny i 40 pielęgniarek ze Stowarzyszenia Sióstr Ojczyźnianych. W latach 30 tych XX wieku rozpoczęto diagnozowanie i leczenie chorób nowotworowych. Wybuch II wojny światowej nie spowodował przerwania działalności szpitala. Dnia 4 października 1945 roku szpital został przejęty przez władze polskie. Pierwszym polskim dyrektorem po II wojnie światowej został Włodzimierz Gilewicz. Wraz z nim pracę w szpitalu rozpoczęło 24 Polaków i 34 osoby narodowości niemieckiej KALENDARIUM NAJNOWSZYCH WYDARZEŃ r. - szpital przekształcono w samodzielną jednostkę pod nazwą Specjalistyczny Onkologiczny Zespół Opieki Zdrowotnej SO ZOZ Szpital podjął współpracę z zespołem Kliniki Radioterapii PAM w Szczecinie r. - otwarto Oddział Chemioterapii 1980 r. zakończono budowę i wyposażono budynek Oddziału Radioterapii r. - przeniesiono Oddział Chirurgii Onkologicznej do nowego pawilonu r. - zmieniono nazwę szpitala na Regionalny Szpital Onkologiczny r. - utworzono Poradnię Opieki Paliatywnej 1995 r. - uruchomiono przyzakładową oczyszczalnię ścieków r. - zmodernizowano kotłownię węglową na gazowo-olejową r - Sąd Rejonowy w Szczecinie wpisał do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Regionalny Szpital Onkologiczny w Szczecinie r. - zakończono rozbudowę części terapeutycznej Oddziału Radioterapii r. - pozyskano mammobus przeznaczony do prowadzenia profilaktycznych badań darowizna Pomorskiego Towarzystwa Dobroczynnego r. - Regionalny Szpital Onkologiczny wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego 2001 r. - zakończono adaptację pomieszczeń biurowych budynku administracji na Przychodnię Onkologiczną 2002 r. - przebudowano i zmodernizowano Blok Operacyjny r. - zakończono adaptację pralni na kuchnię i stołówkę wrzesień 2012 otwarcie nowego budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 3

4 2.3. PREZENTACJA CENTRUM Zachodniopomorskie Centrum Onkologii (ZCO) w Szczecinie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji, zapobieganiu powstawania chorób nowotworowych oraz szerzeniu oświaty zdrowotnej. organem założycielskim ZCO jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. W celu realizacji powierzonych zadań ZCO zatrudnia pracowników, jest właścicielem majątku ruchomego i użytkownikiem wyodrębnionych nieruchomości. Podstawowym zadaniem Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii jest diagnostyka i leczenie schorzeń nowotworowych. Zadanie to jest realizowane w drodze badań laboratoryjnych, histopatologicznych, endoskopowych, radiologicznych i diagnostyki obrazowej oraz zabiegów radioterapeutycznych, chemioterapeutycznych i chirurgicznych. ZCO prowadzi rehabilitację osób hospitalizowanych, poddawanych zabiegom leczniczym rehabilitację psychospołeczną osób objętych opieką oraz działalność psychoterapeutyczną kierowaną do rodzin pacjentów. Zakład sprawuje opiekę paliatywną nad pacjentami w stanach terminalnych, w formie porad ambulatoryjnych oraz hospicjum domowego. ZCO prowadzi działalność naukowo-badawczą w dziedzinie nauk medycznych. Działalność naukowo-badawcza dotyczy w szczególności diagnostyki chorób nowotworowych, dziedzicznych predyspozycji do nowotworów oraz radioterapii. ZCO prowadzi Zachodniopomorski Rejestr Nowotworów Złośliwych. Realizuje zadania w zakresie przygotowań obronnych i gotowości do działań w przypadku nadzwyczajnych zdarzeń. Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor, który reprezentuje Zakład na zewnątrz i jest przełożonym wszystkich pracowników. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy: zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa, zastępcy dyrektora do spraw administracyjno-eksploatacyjnych, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarki. pełnomocnika d/s jakości, pełnomocnika d/s praw pacjenta. ZCO Posiada własną strukturę organizacyjną stanowiącą układ komórek organizacyjnych oraz zespół występujących między nimi zależności podporządkowania liniowego i funkcjonalnego. Schemat organizacyjny Zakładu określa Statut Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane są w Przyszpitalnej Przychodni Onkologicznej, w następujących poradniach: 1. Poradnia Onkologii, w tym: Gabinet Chemioterapii Gabinet Radioterapii Gabinet Profilaktyki Chorób Piersi i Diagnostyki Onkologicznej 2. Poradnia Chirurgii Onkologicznej 3. Poradnia Dermatologii 4. Poradnia Ginekologii Świadczenia z zakresu medycyny paliatywnej udzielane są w Poradni Medycyny Paliatywnej i w Hospicjum Domowym, które wchodzą w skład Ośrodka Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych. W skład ośrodka wchodzą także poradnie: Leczenia Bólu, Rehabilitacyjna oraz Gabinet Fizjoterapii. Do zadań Ośrodka Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych należą w szczególności: porady i konsultacje w Poradni Medycyny Paliatywnej, wizyty domowe i udzielanie porad rodzinie chorego, pomoc psychologiczna, Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 4

5 rehabilitacja medyczna, terapia zajęciowa. Do zadań Zakładu Diagnostyki Obrazowej należy wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie diagnostyki obrazowej. Badania wykonywane są w pracowniach: radiodiagnostyki ogólnej, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, mammografii, mammotomii, Badania mammograficzne wykonywane są również poza siedzibą Zakładu, przy pomocy sprzętu diagnostycznego zamontowanego w mammobusie. Zakład Diagnostyki Obrazowej uczestniczy w realizacji ogólnopolskich programów profilaktycznych finansowanych przez organy centralne oraz regionalnych programów profilaktycznych finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego. Pracownia MR i KT dysponuje wysokopolowym (1,5 T) aparatem do badań rezonansu magnetycznego Magnetom Essenza firmy Siemens oraz 64-warstwowym, wielorzędowym tomografem komputerowym Somatom Definition AS firmy Siemens. Tomograf komputerowy wyposażony jest w najnowsze systemy kontroli i doboru dawki, dzięki czemu jest aparatem niezwykle bezpiecznym pod względem ochrony radiologicznej pacjenta (systemy Care Dose 4D i IRTS ). Aparat do badań rezonansu magnetycznego posiada szereg cewek dedykowanych do badań poszczególnych narządów, m.in. piersi, stawów kolanowych i barkowych. Najnowsze i najszybsze procesory pozwalają na szybkie i dokładne wykonywanie nawet najtrudniejszych badań, przy jednoczesnym maksymalnym skróceniu czasu badania. Możliwość uzyskania bardzo cienkich warstw umożliwia precyzyjną obróbkę obrazu, najnowocześniejsze stacje diagnostyczne wyposażone w nowe, udoskonalone oprogramowanie pozwalają na jeszcze dokładniejszą ocenę obrazu, a co za tym idzie, właściwą diagnozę. Wykonujemy szereg badań specjalistycznych, między innymi: badania KT i MR mózgowia (w tym dyfuzja MR, perfuzja MR, spektroskopia MR, angiografia MR), przysadki mózgowej badania twarzoczaszki, szyi badania MR piersi badania jamy brzusznej, miednicy badania stawów (skokowy, kolanowy, stawy biodrowe, krzyżowo-biodrowe, barkowy) badania kręgosłupa. Badania wykonywane są przez wysoko wykwalifikowany personel. W Pracowni na koniec 2011 roku zatrudnionych było 18 osób, w tym 7 lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii (wszystkie niejasne przypadki konsultowane są przez doświadczonego profesora radiologii, wieloletniego konsultanta wojewódzkiego i krajowego ds. radiologii), 3 pielęgniarki, 4 techników elektroradiologii oraz fizyk. Laboratorium szpitalne wykonuje badania z zakresu: hematologii, koagulologii, biochemii, immunochemii, analityki ogólnej, RKZ i serologii. Prowadzi bank krwi na potrzeby pacjentów hospitalizowanych. Badania laboratoryjne stanowią integralną część postępowania lekarskiego, dostarczają niezbędnych informacji do rozpoznania, leczenia i monitorowania terapii. Umożliwia to kojarzenie lekarzowi wszystkich informacji oraz ich wykorzystanie w postępowaniu diagnostycznoleczniczym. Badania laboratoryjne wykonuje wykwalifikowany personel medyczny: diagności laboratoryjni i technicy analityki medycznej. Laboratorium jest wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt spełniający najwyższe wymagania i światowe standardy. Analizatory i stosowane odczynniki pochodzą od znanych firm polskich i zagranicznych, opatrzone są znakami najwyższej jakości i podlegają ścisłej kontroli. W laboratorium systematycznie prowadzi się kontrolę jakości badań, Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 5

6 a uczestnictwo. w krajowych i międzynarodowych programach jakości, potwierdzają posiadane certyfikaty. Laboratorium wykonuje badania diagnostyczne materiału biologicznego pobranego od pacjenta bezpośrednio w laboratorium lub na terenie oddziałów Zakładu w zakresie: analityki ogólnej, biochemii, hematologii i koagulologii, immunochemii, serologii grupy krwi, banku krwi. Pracownia histopatologii W pracowni wykonywane są następujące badania: - histopatologiczne (różnych narządów i tkanek w tym szpiku kostnego i węzłów chłonnych), cytopatologiczne: cytologia złuszczeniowa (cytologia szyjki macicy i płynów z jam ciała), - biopsja aspiracyjna cienkoigłowa), - śródoperacyjne Pracownia posiada licencję Komisji Akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Patologów, wyposażonajest w nowoczesny sprzęt w większości zakupiony w 2012 roku. Badania wykonuje wykwalifikowany personel medyczny: technicy analityki medycznej oraz laboranci z wieloletnim stażem. Diagnostykę histopatologiczną wykonują patomorfolodzy z dużym doświadczeniem w diagnostyce onkologicznej, w tym m.in.troje profesorów patomorfologii. Badania z zakresu cytologii złuszczeniowej wykonują cytomorfolodzy medyczni (skryning cytologiczny), a następnie konsultują specjaliści patomorfolodzy. Badania histopatologiczne i cytopatologiczne są podstawowym i niezbędnym elementem w rozpoznawaniu nowotworów. Pracownia ściśle współpracuje z Zakładem Patomorfologii PUM w Szczecinie, dzięki czemu możliwe jest uzupełnianie diagnostyki morfologicznej nowotworów metodami immunohistochemicznymi oraz oznaczanie współczesnych czynników prognostycznych i predykcyjnych w różnych nowotworach (np. receptory estrogenowe i progesteronowe, receptor HER-2, indeks proliferacyjny, amplifikacja genu HER-2, mutacje genu KRAS). Patomorfolodzy uczestniczą także w pracy zespołu d/s diagnostyki i lecznia raka sutka ("Breast Unit"). Apteka zaopatruje oddziały szpitalne w leki gotowe oraz recepturowe, materiały opatrunkowe, nici chirurgiczne a także środki dezynfekcyjne. Ponadto, na podstawie indywidualnych kart zleceń lekarskich, w Aptece Szpitalnej wydawane są leki pacjentom Oddziału Klinicznego Radioterapii przebywającym w Hotelu Szpitalnym r została uruchomiona w Aptece Pracownia Cytostatyków, w której sporządzane są leki przeciwnowotworowe dla pacjentów Oddziału Onkologii Klinicznej. Pracownia Cytostatyków spełnia normy GMP (Good Manufacturing Practice) i zapewnia najwyższą jakość przygotowywanych indywidualnych dawek dziennych leków. Personelowi medycznemu i pacjentom zapewniamy fachową poradę farmaceutyczną i pełną informację o lekach. Farmaceuci zatrudnieni w Aptece są członkami działających w ZCO Komitetu ds. Jakości, Zespołu ds Farmakoterapii, Komitetu ds Zakażeń i Zespołu ds Żywienia. Opracowują i aktualizują Receptariusz Szpitalny, biorą udział w przygotowywaniu szpitalnych standardów dotyczących farmakoterapii oraz w weryfikacji ich stosowania. Monitorują leczenie żywieniowe pacjentów we wszystkich oddziałach ZCO. Farmaceuci tworzą załączniki asortymentowe i określają wymagania dotyczące leków, materiałów opatrunkowych, nici chirurgicznych oraz środków dezynfekcyjnych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W Aptece zatrudnionych było na koniec 2011 roku 3 farmaceutów, w tym dwóch specjalistów w dziedzinie farmacji szpitalnej i farmacji klinicznej, 6 techników farmaceutycznych i 2 pomoce apteczne. Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 6

7 Oddział Kliniczny Radioterapii jest ośrodkiem świadczącym usługi w zakresie radioterapii i brachyterapii onkologicznej. Budynek, w którym mieści się oddział posiada odpowiednią konstrukcję architektoniczną oraz system chroniący przed szkodliwym działaniem promieniowania jonizującego. Pacjenci w trakcie leczenia przebywają w oddziale stacjonarnym ZCO, w hotelu na terenie szpitala oraz w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym. Część pacjentów zwłaszcza ze Szczecina i okolic nie korzysta z hospitalizacji i leczy się w warunkach ambulatoryjnych. Oddział Kliniczny Radioterapii wyposażony jest w 4 akceleratory wysokoenergetyczne (w tym akcelerator z kolimatorem wielolistkowym). Pacjenci napromieniani są techniką konformalną i niekoplanarną oraz IMRT. Brachyterapia służy głównie pacjentkom z nowotworami złośliwymi narządu rodnego. Do tego celu służą aparaty HDR. Oddział przygotowuje się do wdrożenia procedur w innych nowotworach. Praca w Oddziale Radioterapii oparta jest na systemach planowania leczenia połączonych z tomografem komputerowym w systemie 3 D. Oddział Onkologii Klinicznej Prowadzi terapię wszystkich schorzeń nowotworowych. Specjalizuje się w leczeniu chemicznym nowotworów złośliwych samodzielnie lub w skojarzeniu z leczeniem chirurgicznym i radioterapią. Leczenie systemowe prowadzimy według nowoczesnych i obowiązujących metod leczenia. Pacjenci oddziału mają również dostęp do nowych leków w ramach wysokospecjalistycznych programów lekowych Narodowego Funduszu Zdrowia. Od ośmiu lat uczestniczy w międzynarodowych badaniach klinicznych co pozwala na wprowadzanie nowych leków i nowych metod leczenia, zgodnie z obowiązującymi zasadami onkologii klinicznej na świecie. Oddział Onkologii posiada 62 łóżka w salach jedno-, dwu- osobowych. Dysponuje również 20 stanowiskami do podawania cytostatyków w warunkach ambulatoryjnych. Leki cytostatyczne są przygotowywane w Pracowni Cytostatyków spełniającej wymagania GMP (Good Manufacturing Practice) i zapewnia najwyższą jakość przygotowywanych indywidualnych dawek dziennych leków.w ramach terapii Wykonywane są również badania ultrasonograficzne, tomografii komputerowej, immunohistochemiczne, markery nowotworowe oraz rezonans magnetyczny. Oddział Chirurgii Onkologicznej jest 60-łóżkowym oddziałem z wykwalifikowanym personelem medycznym. Interdyscyplinarna współpraca chirurgów, chemioterapeutów, radioterapeutów i histopatologów umożliwia szybkie rozpoznanie i optymalizację leczenia choroby nowotworowej. Oddział posiada nowoczesny Blok Operacyjny, Blok Chirurgii Jednego Dnia, oraz Przyszpitalną Poradnię Onkologiczną. Specjalnością oddziału jest: chirurgia gruczołu piersiowego; zabiegi oszczędzające stosowane w leczeniu wczesnych postaci raka piersi skojarzone z radioterapią śródoperacyjną, izotopowa procedura diagnostyki węzła chłonnego wartowniczego, zabiegi rekonstrukcyjne chirurgia hepatobiliarna; zabiegi resekcyjne wątroby, zabiegi termoablacji zmian przerzutowych w wątrobie chirurgia małoinwazyjna, zabiegi laparoskopowe chirurgia przewodu pokarmowego, chirurgia gruczołu tarczowego, blokowe usuwanie węzłów chłonnych, pełna diagnostyka i leczenie w czerniaku skóry, usuwanie łagodnych nowotworów skóry i tkanki podskórnej, endoskopowa diagnostyka i kontrola pooperacyjna górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Dział Anestezjologii W dziale tym wykonuje się znieczulenia ogólne i przewodowe do wszystkich zabiegów operacyjnych wykonywanych w oddziale chirurgicznym, oraz niektórych procedur diagnostycznych przeprowadzanych w szpitalu. Przeprowadza znieczulenia do brachyterapii, drobnych zabiegów ginekologicznych i znieczulenia w dniu podawanych radioterapii. Prowadzi nadzór nad odcinkiem Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 7

8 pooperacyjnym w Oddziale Chirurgii oraz salą wybudzeń na Bloku Operacyjnym. W przypadkach zagrożenia życia wdrażane są procedury intensywnej terapii, stosując techniki leczenia polegające na wspomaganiu czynności niewydolnych narządów lub układów. Lekarze działu zajmują się leczeniem bólu pooperacyjnego, leczeniem bólu nowotworowego w oddziale chirurgii, a także interwencjami na innych oddziałach. Ośrodek Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych Ośrodek wyposażony jest w wysokiej klasy sprzęt rehabilitacyjny oraz posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną. Pracownicy stale poszerzają swoją wiedzę poprzez aktywne uczestnictwo w licznych kursach zarówno w kraju jak i za granicą. W leczeniu pacjentów stosowane jest wiele metod specjalistycznych: drenaż limfatyczny metodą Vodera, PNF, FDM, Terapia Cranio- Sacralna, Techniki Energizacji Mięśni, McKenzie, Kinesiology Taping, kompresoterapia przy zastosowaniu bandaży Thusane.W Ośrodku istnieje możliwość leczenia w ramach Oddziału Dziennej Rehabilitacji oraz Poradni Rehabilitacyjnej z Fizjoterapią Ambulatoryjną. Zadania Działu Ewidencji Świadczeń Medycznych realizowane są przez: Sekcję Rejestracji, Dokumentacji Chorych i Archiwum Sekcję Statystyki Medycznej i Sprzedaży Świadczeń Sekcję Rozliczeń Kosztów i Kontraktowania Usług Sekcję Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji Pracownicy Sekcji Rejestracji, Dokumentacji Chorych i Archiwum wykonują następujące obowiązki: prowadzenie rejestracji do Poradni Specjalistycznych oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej, prowadzenie sekretariatów oddziałów szpitalnych, udzielanie informacji dotyczących świadczeń dostępnych w placówce, obowiązku posiadania ważnego dokumentu ubezpieczenia, czasu oczekiwania, form i terminów zapisu do lekarza, wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do przyjęcia, wyników badań niezbędnych podczas wizyty, miejsca wykonania zleconych przez lekarza badań diagnostycznych, zasad udostępniania dokumentacji medycznej, organizacji pracy; prowadzenie ewidencji dotyczącej realizacji świadczeń medycznych, uczestniczenie w procesie obiegu dokumentacji medycznej, weryfikowanie kompletności oraz archiwizowanie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, uczestniczenie w procesie udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie archiwum szpitala. Sekcja Statystyki Medycznej i Sprzedaży Świadczeń odpowiada za: prowadzenie ewidencji rozliczeniowej wymaganej przez płatników (NFZ, JST, jednostki służby zdrowia), monitorowanie realizacji umów zawartych z płatnikami (NFZ), sporządzanie i weryfikację dokumentacji rozliczeniowej, opracowywanie raportów oraz analiz statystycznych, przekazywanie danych statystycznych odbiorcom zewnętrznym (GUS, JST, NFZ, MZ), nadzór dotyczący spełniania przez komórki organizacyjne szpitala wymagań określonych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, zarządzanie umowami o świadczenie usług medycznych, utrzymanie systemu informatycznego szpitala w zakresie statystyki medycznej oraz rozliczeń. Do zadań Sekcji Rozliczeń Kosztów i Kontraktowania Usług należą: stały monitoring poziomu kosztów jednostki, prowadzenie rachunku kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzanie kalkulacji kosztów procedur medycznych, Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 8

9 opracowywanie raportów oraz analiz finansowych, przygotowywanie ofert na realizację świadczeń opieki zdrowotnej. Do zadań Sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji należą: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych, nadzór na bezpieczeństwem informatycznym, projektowanie, tworzenie, modernizacja, wdrażanie oraz administrowanie systemami informatycznymi i teleinformatycznymi, opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań i technologii informatycznych, pomoc i doradztwo w zakresie systemów informatycznych, identyfikacja potrzeb pracowników w zakresie wyposażenia stanowisk pracowniczych, proponowanie i opiniowanie zakupów sprzętu i oprogramowania. W Pionie Administracyjno-Gospodarczym wyróżnia się następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy: Dział Administracyjno-Gospodarczy, Dział Księgowości, Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych, Dział Techniczny, Dział Żywienia, Samodzielne stanowiska pracy, w tym: ds. bhp, ds. kontroli wewnętrznej, ds. ochrony ppoż. i obronnych, ds. realizacji projektów Unii Europejskiej, ds. systemu zarządzania środowiskowego. Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności: utrzymanie porządku i czystości na terenie ZCO, prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na materiały i sprzęt, zaopatrzenie materiałowe, prowadzenie magazynów, dozorowanie obiektów i terenu ZCO. Do zadań Działu Księgowości należy w szczególności: wykonywanie planów gospodarczych i analiz ekonomicznych dotyczących działalności ZCO, prowadzenie ewidencji księgowo-finansowej, prowadzenie ewidencji i analizy kosztów działalności, obliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz innych należności pracowników, prowadzenie ewidencji i aktualizacja wyceny środków trwałych, wyposażenia, środków nietrwałych i materiałów, sprawozdawczość finansowa, prowadzenie obrotów kasowych i bankowych oraz kasy ZCO. Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych realizuje zadania w zakresie: Sprawy Pracownicze: prowadzenia całokształtu spraw formalnych związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, prowadzenia akt osobowych, ochrony danych osobowych, szkolenia pracowników oraz ich doskonalenia zawodowego, stażów podyplomowych, Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 9

10 praktyk studentów i uczniów, nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników Regulaminu Pracy, a w szczególności przestrzegania obowiązującego czasu pracy, negocjacji i uzgodnień z zakładowymi organizacjami związkowymi spraw dotyczących Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagrodzeń, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych a także przedstawianie Dyrektorowi wniosków dotyczących aktualizacji i zmian tych aktów, zgłaszania pracowników (oraz innych osób na podstawie odrębnych przepisów) do ubezpieczenia społecznego, administrowanie w imieniu Dyrektora środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wydawanie zaświadczeń pracownikom, sporządzanie zakresów czynności poszczególnym pracownikom w oparciu o wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Zakładu oraz wykonywanie innych czynności dotyczących spraw pracowniczych, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń lub poleceń Dyrektora. Sprawy organizacyjne: przygotowywanie zarządzeń Dyrektora i prowadzenie rejestru zarządzeń, prowadzenie spraw związanych z organizacją posiedzeń rady społecznej, organizacja konkursów na objęte tą procedurą, na podstawie obowiązujących przepisów, stanowiska w ZCO. Do zadań Działu Technicznego należy w szczególności: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń technicznych, sprawowanie dozoru nad eksploatacją urządzeń, sprzętu i aparatury medycznej, przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego budynków i obiektów szpitala, sporządzanie planu remontów, remonty pomieszczeń i instalacji w budynkach i na terenie ZCO, usuwanie awarii urządzeń sprzętu. obsługa kotłowni, obsługa magazynu odpadów niebezpiecznych do utylizacji. Do zadań Działu Żywienia należy w szczególności: przygotowanie i wydawanie posiłków dla pacjentów hospitalizowanych, przygotowanie i wydawanie posiłków dla pracowników ZCO (profilaktycznych, regeneracyjnych i odpłatnych), bufetowa sprzedaż artykułów żywnościowych, magazynowanie produktów żywnościowych celem realizacji zadań wskazanych wyżej obsługa gastronomiczna okolicznościowych imprez organizowanych przez ZCO lub zlecanych przez podmioty zewnętrzne. Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 10

11 Liczba łóżek stacjonarnych w ZCO w roku 2011 wynosiła 231 i 9 łóżek dla pacjentów leczonych w trybie jednodniowym nie wymagającym hospitalizacji. W roku 2011 w ZCO hospitalizowanych było osób, liczba świadczeń jednodniowych wyniosła Udzielono porad osobom. Wykonano 3222 zabiegi w ramach Chirurgii jednego dnia. W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (ZDO) wykonano badań, w Laboratorium a w Pracowni Histopatologii badania diagnostyczne. Na dzień 31 grudnia 2011 r. w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii posiadało 477 etatów w tym 85 lekarskich, 25 wyższego personelu medycznego, 124 pielęgniarskich, 75 techników medycznych, 99 osób ze średniego i niższego personelu medycznego, 41 pracowników administracji i 28 osób obsługi. Infrastruktura budowlana Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii zajmuje powierzchnię 8,9779 ha i obejmuje kompleks budynków o powierzchni użytkowej m 2. Szczegółowy plan ZCO prezentuje poniższy rysunek. Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 11

12 3. SYSTEM ZARZĄDZANIA Budowanie pełnej świadomości i odpowiedzialności w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii rozpoczęto od wdrożenia Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości zgodnego z filozofią Zarządzania przez Jakość. Nowoczesnej koncepcji zorientowanej na ustawiczne doskonalenie organizacji we wszystkich aspektach jej działalności. W 2005 roku wdrożono w ZCO zintegrowany system zarządzania. Obejmował on trzy sfery zgodne z normami : ISO 9001:2000 zarządzanie jakością. ISO 14001:2004 zarządzanie środowiskowe. PN-N-18001:2004 zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. W czerwcu 2006 roku Zachodniopomorskie Centrum Onkologii otrzymało, jako pierwsze w województwie zachodniopomorskim, Certyfikat potwierdzający funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Objął on wszystkie komórki organizacyjne szpitala w obszarze: Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii onkologicznej. W 2008 roku Zachodniopomorskie Centrum Onkologii przystąpiło do procedury akredytacyjnej prowadzonej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Efektem podjętych działań było uzyskanie w listopadzie 2008 roku statusu szpitala akredytowanego. Jest to istotny krok w procesie ciągłego doskonalenia jakości realizowanych usług medycznych oraz pozytywna ocena pracy całego personelu i realizowanych standardów postępowania. Od kilku lat Centrum bierze udział w organizowanym przez Rzeczpospolitą pod patronatem CMJ Ogólnopolskim Rankingu Szpitali, poprawiając z każdym rokiem swoją pozycję (awans z 48 rok 2007 na 27 pozycję w roku 2008). Od roku 2009 ZCO zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce spośród blisko 400 jednostek uczestniczących w ankiecie. Dwukrotnie Szpital uczestniczył, znajdując się wśród finalistów, w organizowanym przez PIP konkursie Pracodawca organizator pracy bezpiecznej. Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum onkologii - Pani Krystyna Pieczyńska, została w roku 2008 uhonorowana przez kapitułę konkursu, organizowanego przez Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, Statuetką Lidera w kategorii Skuteczne zarządzanie w ochronie zdrowia. W roku 2009 wdrożono kolejny system zarządzania. Tym razem, oparty na systemie HACCP, system zarządzania bezpieczeństwem żywności, zgodny z normą ISO 22000:2005. W czerwcu 2009 roku przeprowadzono kolejną certyfikację zintegrowanego systemu zarządzania obejmującego już 4 sfery: ISO 9001:2008 zarządzanie jakością. ISO 14001:2004 zarządzanie środowiskowe. PN-N-18001:2004 zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. ISO 22000:2005- zarządzanie bezpieczeństwem żywności. W obszarze: Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii onkologicznej oraz żywienia pacjentów. Spełniliśmy ściśle określone kryteria przyczyniając się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego dzięki temu dołączając, w czerwcu 2009 roku, do grona jednostek posiadających certyfikat Szpital bez bólu nadany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu. W roku 2011 r. w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii wdrożono System zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z normą ISO/IEC 27001:2005. W październiku 2011 r. Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. potwierdziło zgodność wdrożonego systemu podczas auditu certyfikującego. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii posiada obecnie Zintegrowany Systemem Zarządzania obejmujący 5 systemów na zgodność z normami : ISO 9001:2008 zarządzanie jakością. Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 12

13 ISO 14001:2004 zarządzanie środowiskowe. PN-N-18001:2004 zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. ISO 22000:2005- zarządzanie bezpieczeństwem żywności. ISO/IEC 27001:2005 -zarządzanie bezpieczeństwem informacji. W kwietniu 2012 roku ZCO uzyskało po raz kolejny status Szpitala akredytowanego, spełniając w 85% wymagania standardów akredytacyjnych, opracowanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W czerwcu 2012 roku odnowiono również Certyfikat Szpital bez bólu. W procesie doskonalenia, funkcjonujący system rozbudowany został o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Zintegrowany System Zarządzania funkcjonujący w ZCO poddawany jest auditom mającym na celu badanie skuteczności istniejących systemów. ZSZ ustanowiony, wdrożony i certyfikowany w ZCO nadzorowany jest przez Pełnomocnika ds. jakości a każda osoba zatrudniona w ZCO jest zaangażowana w utrzymanie systemu. Procesy, zadania i wykorzystywane techniki, materiały i metody ukierunkowane są na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Dokumentacja ZSZ obejmuje Księgę jakości, procedury systemowe, procedury medyczne, procedury pozamedyczne i wspomagające, procedury środowiskowe i bhp oraz procedury związane z bezpieczeństwem informacji Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 13

14 4. POLITYKI ZCO Polityki ZSZ są aktualizowane, ogólnie dostępne, rozumiane, wdrożone i utrzymywane na wszystkich szczeblach organizacji oraz przeglądane pod względem jej ciągłej przydatności. POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZADZANIA Misją ZCO w Szczecinie jest leczenie chorób nowotworowych w celu uzyskania najlepszych wyników mierzonych długością przeżycia. Nadrzędnym celem ZCO jest spełnienie potrzeb naszych pacjentów w zakresie świadczenia specjalistycznych usług diagnostycznych i terapeutycznych na wysokim poziomie, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod diagnozowania i leczenia nowotworów oraz zapewnienie pacjentom i ich bliskim oraz personelowi Szpitala i naszym kontrahentom bezpiecznych warunków pobytu i pracy, z jednoczesnym zachowaniem pełnej dyskrecji i poufności prowadzonej działalności podstawowej, a mieszkańcom Szczecina zapewnienie nieszkodliwego i nieuciążliwego sąsiedztwa ze strony naszej Organizacji, przy pełnej jawności działań związanych z otaczającym środowiskiem naturalnym; a wszystko to w poszanowaniu prawa i w oparciu o wysokie standardy etyczne. Dla realizacji przyjętych celów zobowiązujemy się do : ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług, poprzez wdrażanie nowych metod diagnozowania i leczenia, zapewnienia odpowiedniego sprzętu medycznego oraz infrastruktury technicznej i socjalno-bytowej, właściwego doboru personelu, ze względu na posiadane wykształcenie, zdobyte doświadczenie oraz reprezentowaną etykę pracy zawodowej, podnoszenia kwalifikacji personelu oraz świadomości i zaangażowania pracowników w działania na rzecz jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz bezpieczeństwa informacji, ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania i podnoszenia jego skuteczności, zapewnienia optymalnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności - dla pacjentów i pracowników oraz dla innych osób przebywających na terenie ZCO, stałej poprawy bezpieczeństwa informacji w zakresie poufności, dostępności i integralności danych, ograniczania oddziaływania na środowisko naturalne, zgodnie z odrębną polityką środowiskową. Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 14

15 PUBLICZNA POLITYKA ŚRODOWISKOWA Jesteśmy świadomi wpływu naszej organizacji na środowisko naturalne. W związku z tym czujemy się zobowiązani do systematycznej poprawy oddziaływania na otoczenie przyrodnicze i społeczne. W duchu zrównoważonego rozwoju poddajemy Zachodniopomorskie Centrum Onkologii (ZCO) mechanizmom samokontroli, poprzez działania zgodne z EN ISO 14001:2004 oraz Rozporządzeniem (WE) Nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Dążymy do ciągłego ograniczania bezpośredniego i pośredniego, negatywnego wpływu naszej organizacji na środowisko poprzez oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Przejawia się to zwłaszcza w ograniczaniu oddziaływania związanego z następującymi aspektami środowiskowymi: zużycie gazu zużycie wody wytwarzanie ścieków komunalno-bytowych wytwarzanie odpadów komunalnych wytwarzanie odpadów medycznych w bieżącej działalności ZCO. Działania nasze prowadzimy w sposób zintegrowany z następującymi systemami: zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, zarządzania bezpieczeństwem informacji; przestrzegając przepisów prawa i innych norm z zakresu ochrony środowiska oraz dążąc jednocześnie do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego. Niniejsza polityka środowiskowa została przełożona na cele operacyjne i jest realizowana przez wszystkich pracowników ZCO. Nasza polityka środowiskowa jest także publicznie dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób oraz instytucji. Polityki zintegrowanego systemu zarządzania, w tym polityka środowiskowa, są: zrozumiane przez pracowników, wdrożone i utrzymywane na wszystkich szczeblach organizacji, systematycznie przeglądane pod względem przydatności, okresowo aktualizowane. Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 15

16 5. ASPEKTY ŚRODOWISKOWE I WYMAGANIA PRAWNE Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii wiąże się z wytwarzaniem aspektów bezpośrednich i pośrednich. Aspekty środowiskowe są identyfikowane i oceniane przez zespół ds. Ochrony Środowiska zgodnie z procedurą P Identyfikacja aspektów środowiskowych uwzględniając; Rodzaj aspektu (BEZ bezpośredni, czyli taki, na który organizacja posiada wpływ zarządczy i POŚ pośredni, czyli taki, na który organizacja nie posiada wpływu poprzez zarządzania; aspekty te wyróżniono w poniższej tabeli żółtym tłem), P - wpływ na powietrze, WP - wpływ na wody powierzchniowe, GiWP - wpływ na grunt i wody podziemne, H - uciążliwość hałasowa, GO - obciążenie środowiska odpadami, ZZ - zużycie zasobów/ surowców, PJ - promieniowanie jonizujące. Sytuacje awaryjne według następujących kryteriów ocenianych w skali 1-3. A- dotkliwość wpływu, B- prawdopodobieństwo wystąpienia, C- zgodność z wymaganiami prawnymi i innymi. Za znaczący aspekt środowiskowy (ZAŚ) uznaje się aspekt, którego wpływ na środowisko uzyskał ocenę równą lub większą 7 na 9 możliwych. Wszystkie aspekty przedstawiono w poniższej tabeli, a aspekty znaczące wyróżniono niebieską czcionką ASPEKTY ŚRODOWISKOWE ZIDENTYFIKOWANE W ZCO Tabela nr 1 Wykaz aspektów środowiskowych ZCO Rodzaj aspektu Aspekt środowiskowy P Wpływ na środowisko WP GiWP H GO ZZ PJ Ocena A B C Wynik BEZ Zużycie energii elektrycznej przez ZCO X BEZ Zużycie energii elektrycznej przez pacjentów X BEZ Zużycie gazu X POŚ Zużycie wody na cele socjalno-bytowe X BEZ Zużycie wody na cele gospodarcze X BEZ Zużycie substancji chemicznych X X BEZ Zużycie oleju opałowego X Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 16

17 Rodzaj aspektu Aspekt środowiskowy P Wpływ na środowisko WP GiWP H GO ZZ PJ Ocena A B C Wynik BEZ Zużycie odczynników i klisz fotograficznych X X BEZ Zużycie środków czystości X X BEZ Zużycie środków dezynfekcyjnych X X POŚ BEZ Wytwarzanie ścieków komunalnobytowych Wytwarzanie ścieków z działalności gospodarczej X X BEZ Emisja spalin z samochodów służbowych X POŚ Emisja spalin z samochodów prywatnych X BEZ Emisja spalin z kotłowni X BEZ Wytwarzanie oparów z substancji chemicznych X POŚ Wytwarzanie odpadów komunalnych X BEZ Wytwarzanie odpadów medycznych X BEZ BEZ Wytwarzanie odpadów - zużyte substancje chemiczne (formalina, aceton itp.) Odpady opakowań po substancjach chemicznych X X BEZ Odpady opakowań po środkach czystości X BEZ BEZ BEZ Odpady opakowań po środkach dezynfekcyjnych Odpady opakowań po lekach cytostatycznych Odpady zużytych odczynników fotograficznych X X X BEZ Odpady zużytych klisz fotograficznych BEZ Odpady - lampy fluorescencyjne X BEZ Zużyte sorbenty X BEZ Odpady- zużyte tusze i tonery do kserokopiarek i drukarek X BEZ Odpady poprodukcyjne (spożywcze) X Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 17

18 Rodzaj aspektu Aspekt środowiskowy P Wpływ na środowisko WP GiWP H GO ZZ PJ Ocena A B C Wynik POŚ Odpady pokonsumpcyjne X BEZ Używanie aparatów jonizujących X BEZ Zużycie paliwa samochodowego X POŚ Powstawanie hałasu z pojazdów kołowych X BEZ BEZ Emisja ścieków z wód opadowych i roztopowych Odpady ogólnobudowlane - przy remontach i inwestycjach X X X X X BEZ Odpady z działalności Działu Technicznego X X X BEZ Pole elektromagnetyczne X BEZ Freon w klimatyzatorach X BEZ Woda lodowa w klimatyzatorach X X BEZ Stan i estetyka budynków i budowli oraz terenów zielonych X X X X BEZ Świadomość personelu X X X X X X X BEZ Świadomość kontrahentów i pacjentów X X X X X X X BEZ Relacje z otoczeniem społecznym X X X X X POŚ Wycieki olejów z pojazdów X X BEZ Pożar X BEZ Wycieki substancji chemicznych X X BEZ Wypadek radiologiczny X Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 18

19 5.2. ZNACZĄCE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE Tabela nr 2 Wykaz znaczących aspektów środowiskowych ZCO Rodzaj aspektu Aspekt środowiskowy P Wpływ na środowisko WP GiWP H GO ZZ PJ Poziom wpływu Bezpośredni Zużycie gazu X 7 na 9 Pośredni Zużycie wody na cele socjalno-bytowe X 7 na 9 Bezpośredni Zużycie wody na cele gospodarcze X 7 na 9 Pośredni Wytwarzanie ścieków komunalno-bytowych X 8 na 9 Bezpośredni Wytwarzanie ścieków z działalności gospodarczej X 8 na 9 Pośredni Wytwarzanie odpadów komunalnych X 7 na 9 Bezpośredni Wytwarzanie odpadów medycznych X 8 na SPEŁNIANIE WYMAGAŃ PRAWNYCH Zachodniopomorskie Centrum Onkologii jest nowoczesną, dobrze zorganizowaną jednostką ochrony zdrowia z kompetentną kadrą. Dzięki temu możliwe jest spełnienie wymagań prawnych związanych z ochroną środowiska zawartych w decyzjach i pozwoleniach. Poziom spełnienia wymagań prawnych jest na bieżąco monitorowany i okresowo sprawdzany przez jednostki kontrolne. Największe oddziaływanie na środowisko wiąże się z wytwarzaniem odpadów medycznych oraz ścieków komunalnych. Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 19

20 6. DANE ŚRODOWISKOWE Zachodniopomorskie Centrum Onkologii oddziałuje na środowisko w sposób bezpośredni wynikający w działalności jednostki oraz pośredni wynikający ze świadczenia usług przez firmy zewnętrzne na rzecz Szpitala. W podejmowanych działaniach organizacja koncentruje się na stałym dążeniu do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko przede wszystkim poprzez oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska oraz projektowanie i wdrażanie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku. Podejmowane działania prowadzone są w sposób zorganizowany, uwzględniający potrzeby organizacji, jej personelu, pacjentów oraz w sposób szczególny wymagania środowiskowe. W celu prawidłowego monitorowania i nadzorowania wpływu Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii na środowisko prowadzone działania zostały zakwalifikowane do poszczególnych obszarów sterowania operacyjnego w zakresie ochrony środowiska. System zarządzania środowiskiem obejmuje : zagospodarowanie odpadów komunalnych; zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych (w tym medycznych); gospodarka wodna; gospodarka ścieków; emisje do atmosfery gospodarka energią elektryczną; gospodarka energią cieplną (gazem, olejem opałowym); gospodarka paliwami; gospodarowanie środowiskiem pracy (emisja hałasu); ochrona radiologiczna; utrzymanie (stan i estetyka) obiektów; utrzymanie terenów zewnętrznych (zieleń oraz infrastruktura); relacje z otoczeniem społecznym, awarie, ich skutki, przyczyny i podjęte środki; świadomość personelu oraz kontrahentów; Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 20

Wiele z naszych inicjatyw strategicznych powstało w oparciu o fundamentalną Misję Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.

Wiele z naszych inicjatyw strategicznych powstało w oparciu o fundamentalną Misję Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Nasze certyfikaty Wiele z naszych inicjatyw strategicznych powstało w oparciu o fundamentalną Misję Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Główne wysiłki w ostatnim czasie skupiły się na profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII 71-730 Szczecin ul. Strzałowska 22 Tel. Centrala (91) 42-51-410 e-mail: szpital@onkologia.szczecin.pl www.onkologia.szczecin.pl DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA Zweryfikowany

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII 71-730 Szczecin ul. Strzałowska 22 Tel. Centrala (91) 42-51-410 e-mail: szpital@onkologia.szczecin.pl www.onkologia.szczecin.pl DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA Zweryfikowany

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU Załącznik do OPZ nr 1 RADA NAUKOWA DYREKTOR Schemat organizacyjny Kierownictwa im. Marii Skłodowskiej-Curie Kolegium Badań Podstawowych Kolegium Kliniczne

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny spółki

Bardziej szczegółowo

Statut Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

Statut Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Statut Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii (tekst jednolity wg stanu na dzień 15 marca 2011r.) Misją Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii jest leczenie chorób nowotworowych w celu uzyskania najlepszych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina.

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. -projekt- Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. ając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

System zbiórki i utylizacji odpadów medycznych w Polsce

System zbiórki i utylizacji odpadów medycznych w Polsce System zbiórki i utylizacji odpadów medycznych w Polsce Małgorzata Kędzierska Dept. Higieny Środowiska Główny Inspektorat Sanitarny Warszawa, 30.09.2008 r. Odpady medyczne - odpady powstające w związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL/563/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2005 r.

Uchwała Nr XL/563/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2005 r. Uchwała Nr XL/563/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15. UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r.

RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15. UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15 UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Onkologii 1 Na podstawie art. 39

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI WYMAGANE 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Statut Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

Statut Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Statut Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w wersji obowiązującej od 3 marca 2015r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 284/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 marca 2015

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Deklaracja w Polityce ZSZ Cel Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez racjonalną gospodarkę zasobami oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008; ISO 14001:2005; PN-N 18001:2004

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008; ISO 14001:2005; PN-N 18001:2004 ISO 9001:2008; ISO 14001:2005; PN-N 18001:2004 Nr wersji - Nr egz. 1 1 z 9 OPRACOWAŁ Główny Specjalista ds. Pielęgniarstwa oraz Średniego i Niższego Personelu Medycznego Ewa Ślązak DATA 20.02.2015 PODPIS

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na:

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na: Dz.U.07.162.1153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z dnia 8 września 2007 r.) Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do Uchwały Senatu nr 186/2014 Załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Struktura Organizacyjna Szpitala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach:

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach: Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w następujących zakresach: 1. koordynacja pracy (lekarz kierujący) w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie Dziennik Ustaw Nr 52 3302 Poz. 271 2. Program profilaktyki raka szyjki macicy macicy etap podstawowy pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego. macicy etap diagnostyczny

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

Postępowania z odpadami medycznymi

Postępowania z odpadami medycznymi Strona: 1 z 11 Cel: Wprowadzenie racjonalnych zasad postępowania z odpadami medycznymi. Przedmiot: Prawidłowe monitorowanie i nadzorowanie gospodarki odpadami medycznymi. Zakres stosowania: oddziały szpitalne,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, zwany dalej Zakładem, jest podmiotem leczniczym

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 2 S t r o n a Informacje o dokumencie Właściciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

1.1 Przychodnia w Rzeszowie

1.1 Przychodnia w Rzeszowie Aneks nr 2/2013 z dnia 06.05.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 5544 UCHWAŁA NR XI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. zamknięcia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. zamknięcia. Dziennik Ustaw Nr 139 11199 Poz. 940 940 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

Regulamin Organizacyjny Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Regulamin Organizacyjny Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Misją Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii jest leczenie chorób nowotworowych w celu uzyskania najlepszych wyników mierzonych długością

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

Regulamin Organizacyjny Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Regulamin Organizacyjny Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Misją Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii jest leczenie chorób nowotworowych w celu uzyskania najlepszych wyników mierzonych długością

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi

Załącznik nr 19. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Załącznik nr 19 Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Styczeń 2008 Spis Treści 1 Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w miejscu ich powstania... 3 1.1 Identyfikacja i klasyfikowanie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Nowelizacja art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200), zwana dalej,,ustawą,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ 04/04/01/2013/N/GDAŃSK INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o. Adres siedziby (dyrekcji): ul. Smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU z dnia 31 marca 2015 r. Rady Powiatu w Świdniku w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI Tekst jednolity wg stanu na dzień 29.06.2004 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Dr Janusz Eugeniusz Nowak

Dr Janusz Eugeniusz Nowak Dr Janusz Eugeniusz Nowak UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 5 IM. GEN. DYW. BOLESŁAWA SZARECKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI 91-647 Łódź, pl. Hallera 1 tel. (0 42) 639 30 90, 639 30 88 fax (0 42)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 2011

PROGRAM ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 2011 PROGRAM ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez racjonalną gospodarkę zasobami oraz odpadami medycznymi poprzez doskonalenie działań organizacyjnych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik do uchwały Nr XXV/247/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie zwane dalej Centrum jest samodzielnym publicznym zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Poznaniu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH Załącznik Do Uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 maja 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.98.21.94 -j.t. ustawa 1974.06.26 Kodeks pracy.

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia Małgorzata Gackiewicz POCZĄTEK ISO 14001 2010r. POKL Zespół wdrożniowy Komunikacja ASPEKTY ŚRODOWISKOWE ASPEKTY BEZPOŚREDNIE Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/473/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY RADECZNICA 2012 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PACJENTÓW

INFORMATOR DLA PACJENTÓW INFORMATOR DLA PACJENTÓW Witamy Państwa w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (BCO-SM). Nasz Szpital usytuowany jest w trzech różnych lokalizacjach na terenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce.

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Autorzy: dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dyrektor Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Bardziej szczegółowo

STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu. I Postanowienia ogólne

STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu. I Postanowienia ogólne STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu I Postanowienia ogólne 1 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego & 1. Na podstawie art. 18a Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Dz. U.Nr 91 poz.408 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W GOSPODARCE ODPADAMI. > REMONDIS Medison sp. z o.o.

DOBRE PRAKTYKI W GOSPODARCE ODPADAMI. > REMONDIS Medison sp. z o.o. DOBRE PRAKTYKI W GOSPODARCE ODPADAMI 1 REMONDIS Medison PARTNER W GOSPODARCE ODPADAMI REMONDIS Medison Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej obejmuje swoim działaniem 13 województw, specjalizując

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 - SZPZOZ

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 - SZPZOZ ZARZĄDZENIE NR 18/2013 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wolominie - SZPZOZ z dnia 1.07.2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014 Bartłomiej Noszczyk Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 22 5841 191 Warszawa 22-01-2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 13/2013

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 13/2013 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 13/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11

Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11 Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11 Numery wewnętrzne do poszczególnych jednostek szpitala: Dyrekcja 199 - Sekretariat

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/343/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 26 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/343/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/343/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kłos Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.

Krzysztof Kłos Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Krzysztof Kłos Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Szpital Rydygiera w Krakowie 1993-2010 Jednostka budżetowa (1993 1998) Samodzielny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH Strona 1 z 6 Wrocław, 02.02.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego ZMIANY DO SIWZ NR 24/19/01/2012/N/KATOWICE Działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r.

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu zwany dalej Szpitalem jest samodzielnym publicznym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe dane. Historia Działalność. Prognozy. Plany Podsumowanie. Adres Zarząd Akcjonariat. Poradnie Mammobus

Spis treści. Podstawowe dane. Historia Działalność. Prognozy. Plany Podsumowanie. Adres Zarząd Akcjonariat. Poradnie Mammobus 1 Spis treści Podstawowe dane Adres Zarząd Akcjonariat Historia Działalność Poradnie Mammobus Prognozy otoczenie prognozy finansowe Plany Podsumowanie POZNAŃ 2015 2 Podstawowe dane http://www.open.poznan.pl/

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Monika Dziadkowiec Dyrektor Generalna Warszawa, 5.07.2012 r. Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko

Bardziej szczegółowo

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Uchwała Nr XVII/231/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: nadania statutu Opolskiemu Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo