Wkrótce przechodzisz, lub jesteś już na emeryturze?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wkrótce przechodzisz, lub jesteś już na emeryturze?"

Transkrypt

1 POLISH Wkrótce przechodzisz, lub jesteś już na emeryturze? Lipiec 2013 Niniejsza broszura zawiera informacje na temat płatności i usług, jakie oferujemy starszym Australijczykom. Może ci przysługiwać otrzymanie tych płatności, jeżeli planujesz przejście na emeryturę, jesteś już na emeryturze lub nadal pracujesz w wieku emerytalnym. Może ci przysługiwać Age Pension Age Pension jest to płatność wspierająca dochody, która pomaga osobom starszym zapewnić wystarczający standard życia na emeryturze. Suma Age Pension, jaką będziesz otrzymywać, zależeć będzie od twojej sytuacji rodzinnej, wartości twojego majątku i wysokości twoich dochodów, takich, jak zarobki i dochód z funduszu emerytalnego lub inwestycji. Jeżeli ty lub twój partner otrzymujecie Disability Pension z Department of Veterans Affairs (DVA), możecie wspólnie zdecydować się na wypłacanie waszej Age Pension przez DVA zamiast przez nas. Będziecie musieli wypełnić nasze formularze wnioskowe, ale złożycie je w DVA. W celu uzyskania dodatkowych informacji, odwiedź stronę dva.gov.au lub zadzwoń Pensioner Concession Card Pensioner Concession Card daje posiadaczom karty dostęp do szeregu zniżek zdrowotnych rządu australijskiego. Mogą one zmniejszyć koszt niektórych usług opieki zdrowotnej lub leków na receptę. W dodatku do usług Medicare, karty zniżkowe mogą dać tobie, twojemu partnerowi oraz osobom na twoim utrzymaniu inne zniżki ze strony rządu stanowego i władz samorządowych oraz prywatnych biznesów. Commonwealth Seniors Health Card Commonwealth Seniors Health Card jest dostępna dla samo-finansujących się emerytów i seniorów w wieku emerytalnym, którzy nie otrzymują płatności wspierających dochody z Centrelink or Department of Veterans Affairs. Karta zapewnia dostęp do szeregu zniżek rządu australijskiego. Mogą one zmniejszyć koszt niektórych usług opieki zdrowotnej lub leków na receptę za pośrednictwem Pharmaceutical Benefits Scheme. W dodatku do usług Medicare, karty zniżkowe RT001POL.1307 PAGE 1 OF 4

2 mogą dać tobie, twojemu partnerowi oraz osobom na twoim utrzymaniu inne zniżki ze strony rządu stanowego i władz samorządowych oraz prywatnych biznesów. Pension Loans Scheme Jeżeli dostajesz częściową emeryturę lub nie możesz otrzymać emerytury ze względu na test na dochód lub majątek, możesz wykorzystać swój udział w australijskiej nieruchomości, którą posiadasz, jako zabezpieczenie pożyczki u nas. Pension Loans Scheme, jest to dobrowolne porozumienie, które może cię wesprzeć w formie pożyczki na krótki termin lub nieograniczony okres czasu. Jest ona wypłacana co dwa tygodnie, a ty masz możność ustalenia sumy, jaką będziesz otrzymywać do wysokości pełnej stawki Age Pension. Nie możesz skorzystać z Pension Loan Scheme, jeżeli otrzymujesz Age Pension w pełnej wysokości. Więcej informacji na temat Pension Loans Scheme znajdziesz na stronie humanservices.gov.au/pensionloan Work Bonus Jeżeli zechcesz skorzystać z finansowych i socjalnych korzyści z pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, Work Bonus pozwala ci zatrzymać więcej z twojej emerytury rządowej. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Work Bonus, odwiedź stronę humanservices.gov.au Financial Information Service Financial Information Service, jest to bezpłatna, poufna usługa, która zapewnia edukację i informację w sprawach finansowych. The Household Assistance Package The Household Assistance Package zapewnia bieżącą pomoc kwalifikującym się gospodarstwom domowym w codziennych wydatkach, które wzrosły w wyniku podatku od emisji węgla. W ramach the Household Assistance Package dostępne są również następujące płatności: Low Income Supplement, który jest corocznym zasiłkiem, o który mogą występować osoby i rodziny o niskich dochodach. Essential Medical Equipment Payment, który jest corocznym zasiłkiem dla kwalifikujących się Australijczyków ponoszących większe niż przeciętne koszty za gaz i elektryczność, ponieważ korzystać muszą z koniecznego sprzętu medycznego w domu, lub wymaganego ze względów medycznych ogrzewania/chłodzenia, oraz Clean Energy Supplement, który jest bieżącą zapomogą, która będzie automatycznie doliczana do twoich regularnych zasiłków. RT001POL.1307 PAGE 2 OF 4

3 Stawki płatności W celu zapoznania się z najświeższymi stawkami płatności, odwiedź stronę humanservices.gov.au Inne informacje Musisz przekroczyć pewien wiek, by móc otrzymywać Age Pension, Commonwealth Seniors Health Card lub Pension Loan payment. W celu uzyskania informacji dotyczącej wieku kwalifikującego dla mężczyzn i kobiet, odwiedź stronę humanservices.gov.au Być może będziesz również musiał spełnić wymagania dotyczące stałego pobytu. Suma Age Pension będzie różna w zależności od tego, czy jesteś osobą samotną, czy pozostającą w związku partnerskim, oraz od wysokości dochodu i wartości majątku, jaki posiadasz. Jeśli masz partnera, jego dochód i majątek zostaną również wzięte pod uwagę. Prosimy odwiedzić humanservices.gov.au by sprawdzić, co ci przysługuje. Wyznaczenie kogoś, kto będzie załatwiał z nami sprawy w twoim imieniu Jeżeli wolałbyś, żeby ktoś inny załatwiał twoje sprawy w twoim imieniu, możesz upoważnić osobę lub organizację, by to robiła za ciebie. Możesz znaleźć więcej informacji dotyczących tych ustaleń na stronie humanservices.gov.au/nominees lub dzwoniąc do nas. Dodatkowa pomoc Uznajemy, że możesz mieć pewne koszty lub kwestie, w których potrzebna jest ci dodatkowa pomoc. Jeżeli jesteś starszym Australijczykiem, być może będziesz mógł skorzystać z: Centrepay Rent Deduction Scheme Income Management Pension Bonus Scheme Pension Supplement Rent Assistance Seniors Supplement Asset Hardship Provisions informacji dla dziadków, którzy są opiekunami wnucząt usług pracownika socjalnego International Services Financial Information Service RT001POL.1307 PAGE 3 OF 4

4 a Personally Controlled Electronic Health (ehealth) Record Medicare Safety Net. PBS Safety Net. Możesz znaleźć więcej informacji dotyczących tych ustaleń na stronie humanservices.gov.au lub kontaktując się z nami. Kolejne kroki Aby dowiedzieć się na temat możliwości ubiegania się o te płatności i usługi, oraz, jak rozpocząć proces występowania o nie, odwiedź stronę humanservices.gov.au/olderaustralians, zadzwoń pod numer , lub odwiedź Centrum Obsługi Klienta. Niektóre informacje dostępne są w formie CD/DVD, w dużym druku, w Braille u oraz e-text. Zadzwoń do nas pod ze swoim zapytaniem. Jeżeli jesteś głuchy albo masz upośledzenie słuchu lub wymowy, możesz skontaktować się z nami przez telefon TTY pod Freecall Aboriginal i/lub Torres Strait Islander Australians mogą zadzwonić do Indigenous Call Centre pod Freecall Aby porozmawiać z nami we własnym języku na temat usług i płatności Centrelink, zadzwoń do nas pod numer Aby uzyskać pomoc ze strony Medicare i usług Child Support, zadzwoń do Telefonicznej Służby Tłumaczy pod numer Możesz również skorzystać z aplikacji mobilnych Express Plus by ułatwić kontaktowanie się z nami. Pobierz mobilną aplikację Express Plus z App Store lub Google Play. Możesz uzyskać dostęp do Centrelink, Medicare i Child Support Online Services przez mygov. mygov jest szybkim i łatwym sposobem korzystania z rządowych usług internetowych za jednym zalogowaniem się, jednym hasłem i w jednym bezpiecznym miejscu. Utwórz swoje konto na my.gov.au Uwaga: rozmowy telefoniczne z twojego telefonu domowego pod numery zaczynające się od 13 z jakiegokolwiek miejsca w Australii, naliczane są po stałej stawce. Stawka ta może różnić się od ceny rozmowy lokalnej, jak również może być inna w zależności od firmy telefonicznej. Rozmowy z numerami zaczynającymi się od 1800 z twojego telefonu domowego są bezpłatne. Rozmowy z telefonów publicznych mogą być naliczane po wyższej stawce, w zależności od długości rozmowy. Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza informacja ma na celu posłużenie jedynie, jako wskazówka dotycząca płatności i usług. Informacja ta jest aktualna w lipcu Jeśli skorzystasz z tej publikacji po tej dacie, prosimy sprawdzić u nas, czy jej szczegóły są nadal aktualne. Apple logo Apple logo są znakami firmowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. Google Play jest znakiem firmowym Google Inc. RT001POL.1307 PAGE 4 OF 4

5 ENGLISH About to retire or in retirement? July 2013 This booklet lets you know about the payments and services we have for older Australians. You might be able to get these payments and services if you are planning for retirement, have already retired or are continuing to work past age pension age. You may be eligible for Age Pension The Age Pension is an income support payment that helps give older people a sufficient standard of living in retirement. The amount of Age Pension you get will depend on your family situation, the value of various assets you own and your income, such as wages and income from superannuation or investments. If you or your partner gets a Disability Pension from the Department of Veterans Affairs (DVA), you can both choose to have your Age Pension paid by DVA instead of us. You will need to complete our claim forms but lodge them with DVA. For more information visit dva.gov.au or call Pensioner Concession Card A Pensioner Concession Card gives cardholders access to a range of Australian Government health concessions. These can reduce the cost of some health care services or prescription medicines. In addition to Medicare services, concession cards can give you, your partner and dependants other concessions from state and local government authorities and private businesses. Commonwealth Seniors Health Card The Commonwealth Seniors Health Card is available to self-funded retirees and seniors of age pension age who are not receiving Centrelink or Department of Veterans Affairs income support payments. The card provides access to a range of Australian Government concessions. These can reduce the cost of some health care services or prescription medicines through the Pharmaceutical Benefits Scheme. In addition to Medicare services, concession cards can give you other concessions from state and local government authorities and private businesses. Pension Loans Scheme If you get a part pension or can t get a pension because of either the income or assets tests, you can use your equity in Australian real estate assets that you own as security for a loan with us. The Pension Loans Scheme is a voluntary arrangement that can support you in the form of a loan for a short term RT001ENG.1307 PAGE 1 OF 4

6 or indefinite period. It is paid each fortnight and you have the ability to nominate to receive a set amount, up to the Age Pension full rate. You can t use the Pension Loans Scheme if you receive the full rate of Age Pension. For more information about the Pension Loans Scheme visit humanservices.gov.au/pensionloan Work Bonus If you wish to enjoy the financial and social benefits of working past age pension age, the Work Bonus allows you to keep more of your government pension. For more information about the Work Bonus visit humanservices.gov.au/workbonus Financial Information Service The Financial Information Service is a free, independent, confidential service that provides education and information on financial issues. The Household Assistance Package The Household Assistance Package provides ongoing assistance to help eligible households with any impact from the carbon price on everyday expenses. Under the Household Assistance Package the following payments are available: the Low Income Supplement is an annual payment that can be claimed by people in eligible low income households the Essential Medical Equipment Payment is an annual payment for eligible Australians with higher than average energy costs because they rely on essential medical equipment at home or medically required heating/cooling, and the Clean Energy Supplement is an ongoing payment that will be automatically added to your regular payments. Payment rates Contact us for the latest payment rates information or visit humanservices.gov.au Other information You have to be over a certain age to receive Age Pension, Commonwealth Seniors Health Card or a Pension Loan payment. For information on the qualifying age for men and women visit humanservices.gov.au You also have to meet residence requirements. The amount of Age Pension will vary depending on whether you are single or partnered, and the amount of income and assets that you have. If you have a partner, their income and assets will also be included. Please visit humanservices.gov.au to check your eligibility details. RT001ENG.1307 PAGE 2 OF 4

7 Getting someone to deal with us on your behalf If you would prefer to have someone else handle your business on your behalf you can authorise a person or organisation to do this for you. You can find out more information about these arrangements at humanservices.gov.au/nominees or by calling us. Extra assistance We recognise you may have some costs or issues you might need some extra help with. If you are an older Australian, you may also be able to access some of the following: Centrepay Rent Deduction Scheme Income Management Pension Bonus Scheme Pension Supplement Rent Assistance Seniors Supplement Asset Hardship Provisions information for grandparents who are carers of grandchildren social work services International services Financial Information Service a Personally Controlled Electronic Health (ehealth) Record Medicare Safety Net PBS Safety Net. You can find out more information about these payments and services at humanservices.gov.au or by contacting us. Next steps To find out about eligibility for these payments and services, and how to start the claiming process, visit humanservices.gov.au/olderaustralians call , or visit a service centre. Some information is available in audio CD/DVD, large print, Braille and e-text. Call us on with your request. RT001ENG.1307 PAGE 3 OF 4

8 If you are deaf or have a hearing or speech impairment you can contact us through a TTY phone on Freecall Aboriginal and/or Torres Strait Islander Australians can call the Indigenous Call Centre on Freecall To speak to us in your own language about Centrelink services and payments, call us on For help with Medicare and Child Support services, call the Translating and Interpreting Service on You can also use the Express Plus mobile apps to make connecting with us easier. Download an Express Plus mobile app from the App Store or Google Play. You can access your Centrelink, Medicare and Child Support Online Services through mygov. mygov is a fast simple way to use government online services with one sign in, one password and in one secure location. Create an account at my.gov.au Note: calls from your home phone to 13 numbers from anywhere in Australia are charged at a fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone service providers. Calls to 1800 numbers from your home phone are free. Calls from public and mobile phones may be timed and charged at a higher rate. Disclaimer: This information is intended only as a guide to payments and services. The information is correct as at July If you use this publication after that date, please check with us that the details are current. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play is a trademark of Google Inc. RT001ENG.1307 PAGE 4 OF 4

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie pracy przez niepełnosprawnych jak możemy Ci pomóc

Podejmowanie pracy przez niepełnosprawnych jak możemy Ci pomóc Podejmowanie pracy przez niepełnosprawnych jak możemy Ci pomóc 2012 Kontakt z Urzędem Ubezpieczenia Społecznego Zapraszamy na naszą stronę internetową Nasza strona internetowa www.socialsecurity.gov jest

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie pracy przez niepełnosprawnych jak możemy Ci pomóc

Podejmowanie pracy przez niepełnosprawnych jak możemy Ci pomóc Podejmowanie pracy przez niepełnosprawnych jak możemy Ci pomóc 2013 Kontakt z Social Security (Urzędem Ubezpieczeń Społecznych) Portal internetowy Nasz portal internetowy www.socialsecurity.gov stanowi

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja o rynku pracy

Kwartalna informacja o rynku pracy GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o rynku pracy Warszawa, 2014.11.28 WSTĘP Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej Polish Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej (Help with rent and Council Tax for people of working age) Ulotka ta jest adresowana do osób w wieku aktywności

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Filip Pazderski Paulina Sobiesiak-Penszko Warszawa, czerwiec 2012 1 S t r o n a Spis treści Executive summary...

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events Business Tourism the magazine KWARTALNIK nr 1/2015 QUARTERLY no. 1/2015 ISSN: 2084-7416» Intel Extreme Masters 12-15 marca 2015» Intel Extreme Masters 12-15 March 2015 s. 4-5» VII Europejski Kongres Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Lidia Motrenko-Makuch. Zakład Wydawnictw Statystycznych Statistical Publishing Establishment ISSN 2300-7974

Lidia Motrenko-Makuch. Zakład Wydawnictw Statystycznych Statistical Publishing Establishment ISSN 2300-7974 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia CSO, Social Surveys and Living Conditions Department kierujący supervisor dr Piotr Łysoń Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Pomoc socjalna i świadczenia

Pomoc socjalna i świadczenia Pakiet informacyjny dla imigrantów w Clare Pomoc socjalna i świadczenia e Opieka socjalna Śmierć i żałoba Świadczenia dla rodzin Ciąża i poród Pomoc dla niepełnosprawnych Opracowane przez Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA 1.4.2006 C 79/1 I (Informacje) RADA MODERNIZACJA SYSTEMÓW EDUKACJI I SZKOLEŃ: WAŻNY WKŁAD NA RZECZ DOBRO- BYTU I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W EUROPIE WSPÓLNE SPRAWOZDANIE OKRESOWE RADY I KOMISJI Z 2006 R. Z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2013 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika Publikacja poradnika Żyć i pracować w Wielkiej Brytanii nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia Konsulatu Generalnego RP w Londynie, Polonia Aid Fundation Trust oraz Centrali Brytyjskich Związków Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Większość brytyjskich pracodawców

Większość brytyjskich pracodawców Jak skutecznie szukać pracy Większość brytyjskich pracodawców wymaga dobrej znajomości języka angielskiego, dlatego warto wcześniej pomyśleć o kursie językowym. Przy szukaniu pracy przydatne będą dyplomy,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów PROSIMY NIE WYPEŁNIAĆ. TO NIE JEST FORMULARZ WNIOSKU. 09/2014 Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów Formularz zatwierdzony OMB Nr 0938-1191 Wnioski można szybciej złożyć przez

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 11

Studia Medyczne Tom 11 Studia Medyczne Tom 11 MEDICAL STUDIES Edited by Stanis³aw G³uszek Vol. 11 Q U A R T E R LY july september Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=3,80 Studia Medyczne Pod redakcj¹ Stanis³awa

Bardziej szczegółowo

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines.

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines. Fedora 13 Krótki podręcznik instalacji Pobieranie i instalowanie Fedory 13 na większości komputerów stacjonarnych i laptopów Red Hat Engineering Content Services Fedora Documentation Project Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Życie i praca w Irlandii Północnej

Życie i praca w Irlandii Północnej ludzie:umiejętności:praca Życie i praca w Irlandii Północnej Pośrednictwo ludzie: umiejętności: praca w Europie Poland Europos žemėlapis Islandia Finlandia Portugalia Irelandia Polnocna Irlandia Hiszpania

Bardziej szczegółowo