KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE na lata

2 Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia. Seneka Młodszy I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne Szkoła Podstawowa nr 8 została utworzona w 1957 roku i mieściła się przez rok w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Oświęcimiu. Nowe lokum przy al. Słowackiego 41 zostało oddane do użytku 16 września 1958 roku. Obecnie szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oświęcimiu, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Sportowa oraz Miejskie Gimnazjum nr 1 z Klasami Sportowymi. W Szkole Podstawowej Sportowej uczą się uczniowie uprawiający takie dyscypliny sportowe, jak: pływanie, jazda figurowa na lodzie, tenis ziemny. Kadra nauczycielsko-trenerska jest wysoko wykwalifikowana i nieustannie doskonali swój warsztat i metody pracy. Szkoła współpracuje z klubami sportowymi: UKP Ósemka, KŁF Unia Oświęcim, UKS Jocker. Tradycją szkoły jest organizowanie obozów pływackich, łyżwiarskich i tenisowych oraz wyjazdów młodszych dzieci na zielone szkoły. Dużą wagę przywiązuje się do nauki języków obcych i informatyki. Szkoła osiąga dobre wyniki nauczania potwierdzone wynikami sprawdzianu, np. w ostatnim r. - znalazła się w staninie 7. (wysokim) w skali 9- stopniowej. Miejskie Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu istnieje od 1 września 1999 r. Nacisk kładzie się na wszechstronny rozwój uczniów. We wrześniu 2001 r. utworzona została pierwsza w kraju klasa z dodatkowymi zajęciami brydża sportowego. Prowadzimy również klasy teatralne, siatkarskie oraz ze zmodyfikowanym programem nauczania matematyki i informatyki, a dla uczniów, którzy pomyślnie przejdą testy zajęcia rozszerzające z j. angielskiego. W szkole odbywają się liczne konkursy, spektakle prezentowane przez klasy teatralne i inne imprezy. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz dydaktycznowyrównawczych. Przy gimnazjum utworzony został Uczniowski Klub Sportowy Jocker, który bardzo ściśle współpracuje ze szkołą przy organizacji zawodów sportowych, wyjazdów na obozy naukowe (matematyka), teatralne i sportowo klimatyczne. Szkoła osiąga bardzo dobre wyniki nauczania potwierdzone sukcesami uczniów w licznych konkursach oraz wysokimi wynikami egzaminu gimnazjalnego, np. ostatnie wyniki w r. 2013: (cz. humanistyczna: j. polski: stanin 6., historia i WOS stanin 7.; cz. matematycznoprzyrodnicza: matematyka stanin 7., przedmioty przyrodnicze stanin 7.; cz. językowa: poziom podstawowy: stanin 6.; trzyletni wskaźnik EWD najwyższy w mieście). Wiele miejsca poświęca się też nauce języków obcych, informatyki i kształtowaniu sprawności fizycznej. Duży nacisk na kształcenie umiejętności językowych spowodował utworzenie przy szkole stowarzyszenia na rzecz współpracy z zagranicą Europa Wspólny Dom. Jego działalność nastawiona jest na poszukiwanie partnerów do wymiany młodzieży, kontakty listowne i internetowe z młodzieżą krajów UE. 2

3 2. Historia szkoły Początki obecnie istniejącego Zespołu Szkół nr1 w Oświęcimiu łączą się ze Szkołą Podstawową nr 2 mieszczącą się od roku szkolnego 1950/1951 w nowym budynku przy ulicy Olszewskiego. Ze względu na dużą liczbę uczniów na mocy decyzji Wydziału Oświaty w Oświęcimiu z dniem 1 września 1957 roku powołano do życia nową, ósmą już w mieście, siedmioklasową szkołę podstawową. Nowo utworzona szkoła korzystała z drugiego piętra budynku Szkoły Podstawowej nr 2, ale już w październiku 1957 roku ruszyły prace przy alei Słowackiego. Budowa postępowała szybko i we wrześniu 1958 roku dzieci rozpoczęły naukę w nowym budynku. Oficjalne otwarcie obiektu nastąpiło jednak dopiero 31 stycznia 1959 roku i tę datę uznaje się za początek samodzielnego istnienia Szkoły Podstawowej nr 8. Ważnym wydarzeniem było nadanie szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie, co nastąpiło 15 grudnia 1967 roku w dziesięciolecie szkoły. Jednocześnie komitet obchodów rocznicy, zakład opiekuńczy i Komitet Rodzicielski podjęły decyzję o ufundowaniu sztandaru oraz granitowej tablicy pamiątkowej z podobizną patronki. Następny ważny moment to nadanie placówce w dniu 21 sierpnia 1976 roku statusu Szkoły Sportowej, która powstała na bazie istniejących od roku szkolnego 1974/75 klas sportowych najpierw pływackich, później także łyżwiarstwa figurowego. Wkrótce zaczęto odnotowywać znaczące sukcesy sportowe w kraju, a nawet w Europie. Najlepsze wyniki odnosili m.in. Zbigniew Grochowski, Magdalena Saternus, Grażyna Dziedzic, Aneta Chmelik. W 1982 r. szkoła uzyskała status Szkoły Mistrzostwa Sportowego, a wkrótce przekształcono ją w Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, aby umożliwić uczniom sportowcom kontynuację nauki na poziomie szkoły średniej i zdanie matury bez zmiany szkoły. Zespół składał się ze Szkoły Podstawowej nr 8 (stanowiły ją klasy sportowe uprawiające pływanie, łyżwiarstwo figurowe i hokej, a także klasy niesportowe) oraz Liceum Ogólnokształcącego Sportowego (w którym powstały później również klasy niesportowe). Licealiści z klas sportowych wyróżniali się wybitnymi osiągnięciami w pływaniu (np. Joanna Gierek, Dominik Matuzewicz czy Małgorzata Galwas) lub w jeździe figurowej na lodzie. Szkoła funkcjonowała w tym kształcie do 1996 r. Najbardziej utytułowanym absolwentem szkoły jest olimpijczyk, mistrz świata na 200 m stylem motylkowym Paweł Korzeniowski. Dla zrozumienia ogromu wysiłku wszystkich, którzy tworzyli placówkę, należy powiedzieć, że tylko pływacy zdobyli do 1988 roku w Mistrzostwach Polski Seniorów 163 medale, w tym 53 złote, 37 srebrne i 73 brązowe. Duże sukcesy odnotowała także sekcja jazdy figurowej na lodzie (zwłaszcza Przemysław Noworyta, Karina Steizer, Katarzyna Chojniak, Anna Wikłacz, Janusz Komendera, Anna Jurkiewicz), która do 1988 r. zdobyła 22 złote medale, 18 srebrnych i 8 brązowych. Największą do dziś sławą sekcji jest wychowanek szkoły Mariusz Siudek. Po przejęciu szkół podstawowych przez gminy we wrześniu 1996 roku zapadła decyzja o rozdzieleniu szkoły podstawowej i średniej. Liceum Ogólnokształcące przeniesiono do budynku dawnego Technikum Chemicznego przy ul. Bema, natomiast w lokum przy alei Słowackiego pozostały Szkoła Podstawowa nr 8 oraz Szkoła Podstawowa Sportowa, które do końca roku szkolnego 1998/99 tworzyły Zespół Szkół Podstawowych. W związku z reformą oświaty zmianie uległa po raz kolejny struktura szkoły. 3 marca 1999 r. zapadła decyzja o utworzeniu Zespołu Szkół nr 1, który stanowią Szkoła Podstawowa Sportowa oraz Miejskie Gimnazjum nr 1 z klasami sportowymi. Jedocześnie założono 3

4 stopniową likwidację obwodu Szkoły Podstawowej nr 8, który to proces zakończył się w czerwcu 2004 r. Dzięki autorskiemu programowi nauczyciela Zespołu Szkół nr 1 Henryka Bieniasza od września 2001 r. w szkole istnieją pierwsze w Polsce i na świecie klasy gimnazjalne z dodatkowymi zajęciami z brydża sportowego oraz Uczniowski Klub Sportowy Jocker zrzeszający zawodników, ich rodziców i sympatyków. Brydżyści odnoszą liczne sukcesy, np. wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski: Aleksandra i Joanna Byra oraz Przemysław Kurzak i Maciej Śliwiński. Najbardziej utytułowani wśród nich to: Kamila Wesołowska Wicemistrzyni Świata Juniorów i Mistrzyni Europy Juniorów oraz Artur Janeczko Wicemistrz Świata Juniorów. Również działająca w szkole grupa teatralna wpisała się już swoimi spektaklami w OCK w kalendarz imprez na terenie miasta. Nasi uczniowie z powodzeniem startują także w konkursach recytatorskich, wokalnych i teatralnych na szczeblu rejonowym i wojewódzkim, współpracują z aktorami i reżyserami scen krakowskich, Teatrem Ludowym w Nowej Hucie oraz Teatrem Witkacego w Zakopanem. W 2003 r. szkoła zdobyła tytuł SZKOŁY Z KLASĄ, a w 2004 zaszczytne miano SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE. W 2010 r. szkoła została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół. Posiada tytuły: Szkoły Odkrywców Talentów i Miejsca Odkrywania Talentów. Współpracuje w ramach Akademii Przyszłości z wolontariuszami udzielającymi pomocy w nauce uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy mogą także uczestniczyć w innych imprezach integrujących wolontariuszy i beneficjentów projektu. W r otrzymaliśmy certyfikat za udział w międzynarodowym projekcie Nauka Sztuka Edukacja, opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego modelu diagnozy metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie i wdrażanie go w edukacji wczesnoszkolnej, a w 2014 r. certyfikat Szkoła w ruchu. 3. Lokalizacja Budynek, w którym mieści się szkoła, usytuowany jest przy jednej z głównych ulic osiedla Chemików w Oświęcimiu alei Słowackiego. Przy szkole znajduje się ogólnodostępny plac zabaw Radosna Szkoła oraz boisko. 4. Uczniowie i Rodzice W roku szkolnym 2013/2014 do szkoły uczęszcza 494 uczniów, którzy uczą się w 24 oddziałach. Szkoła Podstawowa Sportowa nie ma swojego obwodu. Natomiast w Gimnazjum około 48% stanowią dzieci należące do obwodu szkoły, a 52% pochodzi spoza obwodu. W roku szkolnym 2013/2014: w Szkole Podstawowej Sportowej uczy się 266 dzieci w 13 oddziałach, a Miejskie Gimnazjum nr 1 liczy 228 uczniów w 11 oddziałach. Wszyscy uczniowie tworzą Samorząd Uczniowski. Corocznie wybierają swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz przewodniczącą RSU i opiekuna. W każdym oddziale działają trójki klasowe, które wspomagają wychowawców w organizowaniu życia zespołu klasowego. W szkole działa też Rada Rodziców, która zrzesza 24 przedstawicieli (po jednym z każdego oddziału) i jest reprezentacją wszystkich rodziców. Nieocenioną pomoc w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania naszej placówki, oprócz Rady Rodziców, spełnia Społeczny Komitet Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska, który od roku 2006 zrzesza chętnych rodziców i nauczycieli. Placówka jest beneficjentem wielu programów rządowych i unijnych skierowanych do uczniów i rodziców. Zrealizowaliśmy lub jesteśmy w trakcie realizacji następujących 4

5 projektów i programów: Wyprawka szkolna, Pomoc państwa w dożywianiu dzieci, Podarować szanse dzieciom, Szklanka mleka, Owoce w szkole, Z edukacją na TAK, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych, Poduszka dla Maluszka, Klub bezpiecznego Puchatka, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Kabecjanie dają radę, Świąteczna paczka, Od dziewczynki do kobiety, Trzymaj formę, Diament dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty, Szkoła w ruchu. 5. Kadra pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi. W placówce pracuje 64 nauczycieli oraz 18 pracowników administracji i obsługi. W szkole utworzone jest stanowisko dyrektora i dwóch wicedyrektorów. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie, a trzy osoby wyższe zawodowe. Kadra pedagogiczna: W roku szkolnym 2013/2014 w szkole jest zatrudnionych 64 nauczycieli. Większość (51 nauczycieli) posiada stopień nauczyciela dyplomowanego i uprawnienia do prowadzenia więcej niż jednych zajęć edukacyjnych. Nauczyciele systematycznie zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego, doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w formach wewnętrznych (WDN, konferencje, posiedzenia rady pedagogicznej, spotkania zespołów, warsztaty, spotkania z rodzicami) oraz w formach zewnętrznych (studia podyplomowe, kursy doskonalące, konferencje, spotkania metodyczne, warsztaty a także formy szkoleń on line). W gronie są nauczyciele specjaliści, którzy troszczą się szczególnie o dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: pedagog, psycholog, logopeda, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, specjalista terapii pedagogicznej. Wykształcona, kompetentna, oddana swojej szkole kadra pedagogiczna jest największym kapitałem naszej placówki. Kadra pedagogiczna stanowi profesjonalny zespół, który jest w stanie sprostać wyzwaniom współczesnej edukacji. Nauczyciele współdziałają ze środowiskiem rodzinnym dziecka w zakresie nauczania i wychowania, podejmują inicjatywy integrujące środowisko lokalne oraz współpracę z instytucjami na rzecz wszechstronnego rozwoju swoich wychowanków. Pracownicy administracji i obsługi z dużym zaangażowaniem podejmują swoje zadania na rzecz prawidłowego funkcjonowania placówki. 6. Baza i wyposażenie szkoły W budynku mieści się 20 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, biblioteka z czytelnią i centrum multimedialnym, świetlica z salą Radosnej Szkoły, sala gimnastyczna, salka gimnastyki korekcyjnej, gabinet pedagoga i psychologa, logopedy, gabinet medyczny, pokój nauczycielski, kuchnia z jadalnią, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, szatnie i toalety. Stan techniczny szkoły jest dobry. Od kilku lat prowadzone są remonty finansowane przez organ prowadzący (np. w 2011/2012 remont dachu, kuchni, oświetlenia i sufitu sali gimnastycznej), duży jest też wkład Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska, które w 2012 r. wymieniło większość drzwi, zakupuje pomoce dydaktyczne, doposaża szatnie w indywidualne szafki dla uczniów. Szkoła jest systematycznie modernizowana, a zaplecze dydaktyczne wzbogacane w nowe pomoce i sprzęt multimedialny. Znaczna część środków finansowych na zakup pomocy naukowych pochodzi z realizacji programów unijnych i rządowych: Radosna 5

6 Szkoła (salka przy świetlicy 2010 i plac zabaw 2012), Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych, Z edukacją na TAK, Diament. W planach jest budowa nowoczesnej hali sportowej, która będzie odgrywała istotną rolę w kształceniu sportowców, propagowaniu zdrowego stylu życia i integracji środowiska lokalnego. Szkoła jest bezpieczna dzięki monitoringowi, a w ubiegłym roku budynek został poddany termomodernizacji. II. MISJA SZKOŁY Nasza placówka ma wspierać rodzinę w procesie wychowania i nauczania poprzez stwarzanie uczniom optymalnych warunków do ich prawidłowego i wszechstronnego rozwoju oraz ściśle współpracować z bliższym i dalszym otoczeniem, działając dla dobra społeczności szkolnej i lokalnej. Sport to bardzo ważna sfera działalności szkoły, która pomaga w realizowaniu koncepcji wychowania opartej na harmonijnym rozwoju intelektu, ducha i ciała, bo ujawnia ( ) nie tylko bogate możliwości fizyczne człowieka, ale także jego zdolności intelektualne i duchowe. Warto dodać do słów Jana Pawła II, że stymuluje także harmonijny rozwój, uczy organizacji czasu, obowiązkowości, odpowiedzialności i wymagania od siebie. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży traktujemy też jako pierwsze ogniwo szkolenia wyczynowego. ZS nr 1 jest jedyną tego typu szkołą w powiecie oświęcimskim. Różni się od innych, bogatymi tradycjami, wypracowanymi przez lata formami pracy z uczniami i rodzicami, wreszcie autorskimi programami nauczania, innowacyjnością oraz klimatem szkoły. To placówka z 57-letnią tradycją, w której już w 1974 r. utworzono pierwsze klasy sportowe, najpierw pływackie, później także łyżwiarstwa figurowego, w związku z czym w 1976 r. nadano jej status szkoły sportowej, a w 1982 r. Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Szkoła w oparciu o świetnie przygotowaną kadrę trenerską prowadzi także nauki pływania dla wszystkich uczniów oświęcimskich klas drugich kończące się corocznie w maju zawodami Już pływam. Dzisiaj, po wielu przemianach strukturalnych nadal kształcimy w SP pływaków i łyżwiarzy, ponadto prowadzimy nauczanie tenisa ziemnego, natomiast w gimnazjum możemy zaoferować dodatkowe zajęcia brydża sportowego prowadzone w oparciu o autorski program oraz klasami siatkarskimi. Jednocześnie wzbogaciliśmy ofertę poprzez wprowadzenie innowacji teatralnej oraz poszerzenie programu nauczania matematyki i informatyki. Szkoła bierze aktywny udział w życiu miasta, współpracuje z licznymi instytucjami, np. przygotowując ogólnodostępne przedstawienia teatralne i prezentując je publiczności w OCK, MBP czy parafii św. Maksymiliana, prowadząc wolontariat w PM Auschwitz-Birkenau, świetlicy środowiskowej S. Serafitek, Dziennym Domu Opieki czy w schronisku dla zwierząt. Od dwóch lat uczestniczy też w programie adaptacyjnym sześciolatków i podejmuje współpracę z oświęcimskimi przedszkolami. Naszą tradycją jest także organizacja corocznych zmagań oświęcimskich szóstoklasistów w ramach interdyscyplinarnego konkursu Liga klas szóstych. Wszystkie te działania służą wszechstronnemu rozwojowi naszych uczniów. III. WIZJA SZKOŁY 6

7 Naszym celem jest wspomaganie rodziców w wychowaniu, co wynika z tradycji szkoły, a wyraża się w platońskiej triadzie: dążeniu do prawdy, piękna i dobra. Dlatego szkoła musi być miejscem uwrażliwiającym na problemy współczesności, uczącym krytycyzmu i samodzielnego myślenia także w oparciu o rzetelną wiedzę historyczną i edukację obywatelską, co jest możliwe dzięki bliższemu współdziałaniu z instytucjami kulturalnymi i pozarządowymi działającymi w mieście. Chcemy zapewnić naszym uczniom bezpieczeństwo, wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki, klimat życzliwości, profesjonalnych nauczycieli i wychowawców, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz dobrą organizację pracy. W tym celu dbamy o bezpieczeństwo, rozpoznanie potrzeb rozwojowych naszych wychowanków, aktywizujące metody nauczania i indywidualizację pracy z uczniami, aby każdy czuł się akceptowany i szanowany. Chcemy przygotować ich do wybierania świadomej drogi dalszego kształcenia oraz pełnienia różnych ról w społeczeństwie ludzi dorosłych. Pragniemy zapewnić naszym uczniom wsparcie i opiekę, bo szkoła winna być wspólnotą uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników, miejscem, gdzie uczy się przestrzegania praw człowieka, i uwrażliwia na potrzeby innych. Aby sprostać powyższym wymogom, każdy uczeń musi posiąść zdolność zarządzania własną wiedzą. Chcemy, żeby pełniej włączyli się w ten proces rodzice, którzy powinni być głównymi sprzymierzeńcami szkoły. Ważnym zadaniem szkoły jest nadążanie za wyzwaniami współczesności, aby tak dostosować swą ofertę edukacyjną, żeby absolwenci byli przygotowani do dalszego kształcenia (kształcenie się przez całe życie) i funkcjonowania na rynku pracy na miarę swoich możliwości, umieli się komunikować z innymi, pracować w zespole i twórczo rozwiązywać problemy. W naszej szkole dążymy do wychowania uczniów na świadomych i pełnoprawnych członków społeczności lokalnej oraz obywateli RP. Uczymy ich szanować i cenić kulturę i tradycje narodowe oraz regionalne. Jednocześnie stwarzamy w szkole atmosferę tolerancji i otwartości wobec innych narodów i ras, prowadząc działania antydyskryminacyjne, ucząc języków obcych, kultury, geografii i tradycji innych krajów. Nasi absolwenci powinni wykazać się umiejętnościami zastosowania zdobytej wiedzy do funkcjonowania na kolejnych etapach edukacyjnych i w dorosłym życiu. IV. MODEL ABSOLWENTA 1. Uczeń zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury. 2. Jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacyjnym, potrafi się uczyć i - na etapie gimnazjum - rozpoznawać swoje potrzeby w tym zakresie oraz planować własną edukację. 3. Skutecznie i zgodnie z zasadami kultury języka porozumiewa się w mowie i w piśmie w j. ojczystym oraz w j. obcych nowożytnych nauczanych w szkole. 4. Jest świadomym i krytycznym uczestnikiem życia społecznego. ciekawym świata, otwartym, odpowiedzialnym, samodzielnym. 5. Jest rozważny, prawy, tolerancyjny, krytyczny. 6. Potrafi pracować w grupie. 7. Sprawnie posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. 8. Rozwija swój potencjał intelektualny i zainteresowania. 9. Przestrzega norm społecznych i zasad bezpieczeństwa. 7

8 10. Dba o zdrowie swoje i innych. Jest aktywny, lubi ruch i chętnie uprawia sport. V. KIERUNKI ROZWOJU Priorytety: dobre przygotowanie uczniów do dalszej nauki i wyboru zawodu; zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego ucznia; rozwój bazy dydaktycznej; poprawa warunków pracy i nauki; organizowanie wymian młodzieżowych, rozwijanie innych form współpracy z partnerami zagranicznymi; stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej; unowocześnienie biblioteki szkolnej; promowanie szkoły i wartości edukacji w środowisku lokalnym; propagowanie właściwych relacji interpersonalnych i zachowań społecznych; doskonalenie efektywności kształcenia i doskonalenia zawodowego; rozwój samorządności uczniów; rozwijanie zainteresowań uczniów; włączanie rodziców w życie szkoły; współpraca szkoły z instytucjami Oświęcimia w dziedzinie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa; pozyskiwanie środków zewnętrznych, sponsorów, szersza współpraca z Radą Rodziców. Cele szkoły: Wychowanie oparte na ogólnoludzkich wartościach: szacunku, prawdy, sprawiedliwości i patriotyzmu. Kształtowanie postaw obywatelskich: pracowitości, odpowiedzialności, rzetelności, uczciwości i prawdomówności. Pielęgnowanie koleżeństwa i przyjaźni. Kształtowanie umiejętności kluczowych Pielęgnowanie tradycji narodu, regionu, miasta i szkoły. Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości innych kultur Europy i świata. Przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości i wolności. Wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad higieny, zdrowia oraz bezpieczeństwa własnego i innych. Wychowanie młodego człowieka wolnego od nałogów i uzależnień. Wychowanie oparte na ścisłej współpracy szkoły i domu rodzinnego. VI. ZADANIA SZKOŁY W PODSTAWOWYCH OBSZARACH 8

9 1. Działalność dydaktyczna: 1. Szkoła planuje procesy edukacyjne, uwzględniając potrzeby edukacyjne uczniów oraz ich możliwości, aby każdy z uczniów mógł odnieść sukces na własną miarę. 2. Dobór i realizacja programów nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych uwzględnia założenia nowej podstawy programowej, w tym: współpracę nauczycieli uczących jeden oddział oraz kształtowanie umiejętności kluczowych. 3. Zaznajamianie uczniów i ich rodziców z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie szkolne oraz z formami i sposobami oceniania służy uczeniu się i planowaniu własnego rozwoju. 4. Wprowadza się elementy oceniania kształtującego, takie jak: świadomość celów uczenia się i kryteriów oceniania, pozyskiwanie informacji zwrotnej. 5. Uczniowie i rodzice na bieżąco są informowani o postępach w nauce podczas zebrań z rodzicami, comiesięcznych konsultacji oraz przy pomocy Dziennika Elektronicznego Librus. 6. Nauczyciele indywidualizują pracę z uczniem podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych oraz zajęć dodatkowych, zachęcają do pracy w zespole i doskonalą własny warsztat pracy. 7. Uczniowie są aktywni, uczą się od siebie nawzajem oraz wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce, potrafią się uczyć, wykorzystując różne źródła, w tym TIK i korzystając z oferty środowiska. 8. Szkoła kontynuuje pracę w ramach projektów edukacyjnych Szkoła Odkrywców Talentów Lider Zdolności oraz Akademia Przyszłości. 9. Szkoła organizuje konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, przeglądy artystyczne na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym. 10. Nauczyciele przygotowują uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. 11. W czasie zajęć stosuje się metody aktywizujące, kładzie się nacisk na wykorzystanie TIK, wykorzystując posiadaną przez placówkę bazę (np. salę komputerową, tablice interaktywne, sprzęt multimedialny, multibooki oraz salę gimnastyczną, boiska szkolne, plac zabaw, salkę Radosnej Szkoły. 12. Nauczyciele prowadzą zajęcia służące integracji uczniów i rozwijaniu ich zainteresowań (m. in. wycieczki edukacyjne, noce muzeów i noce naukowców, obozy sportowe, naukowe i teatralne). 13. Badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się systematycznie (szczegółowe analizy egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych, testów diagnostycznych i sprawdzających) i przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia. 14. W szkole wdrażane są wypracowane systemy motywujące uczniów do podnoszenia wyników w nauce i sporcie: przyznawanie uczniom kl. 4-6 oraz gimnazjalistom stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz stypendiów sportowych oraz statuetek Najlepszy z najlepszych ; przyznawanie uczniom kl.3 SP statuetek z wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie; ufundowanie nagrody dla ucznia klasy szóstej oraz ucznia klasy trzeciej gimnazjum, którzy najbardziej poprawili wynik: sprawdzianu w stosunku 9

10 do sprawdzianu próbnego i egzaminu gimnazjalnego w stosunku do egzaminu próbnego. 15. Nauczyciele poszukują skutecznych form i metod pracy atrakcyjnych dla uczniów i propagują je poprzez pracę w zespołach. 16. Uczniowie i rodzice mają wpływ na modyfikację oferty edukacyjnej szkoły, w tym zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne młodzieży. 17. Nauczyciele tworzą i wdrażają własne programy edukacyjne oraz innowacje pedagogiczne. 2. Działalność wychowawczo-opiekuńcza: 1. Przyjęte przez szkołę wartości wychowawcze są akceptowane przez rodziców. 2. We współdziałaniu z rodzicami wdraża się funkcjonujące w szkole programy oraz procedury, m.in.: Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyki, procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo, procedurę związaną z realizacją obowiązku szkolnego i in. 3. Problemy wychowawcze są rozwiązywane we współpracy z rodzicami poprzez: diagnozę sytuacji uczniów, stały kontakt z nauczycielami, dyrekcją szkoły, oraz specjalistami: psychologiem, pedagogiem, logopedą podczas spotkań z rodzicami, comiesięcznych konsultacji, za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, strony internetowej szkoły. 4. Rozwija się współpracę z instytucjami i organizacjami wspomagającymi działania wychowawczo-profilaktyczne: Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, Policją, Strażą Miejską, MOPS-em, sądem, kuratorami sądowymi, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie i innymi. 5. Propagowany jest zdrowy styl życia, kultura fizyczna i działania proekologiczne (organizacja wyjazdów, wycieczek, obozów o charakterze rekreacyjno-sportowym i integracyjnym, współpraca szkoły z klubami sportowymi UKŁF, UKS Ósemka, UKS Jocker, MOSiR, prowadzenie SKS, zajęcia wychowania fizycznego na pływalni, lodowisku, i innych obiektach, dostosowanie sal lekcyjnych do potrzeb sześciolatków, kontynuacja projektów Szklanka mleka, Owoce w szkole, przygotowanie gazetek ściennych, kontynuację: działań związanych z realizacją programu Szkoła promująca zdrowie, programów koordynowanych przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Oświęcimiu, np. Trzymaj formę, współpracy z Natur-Haus w zakresie prawidłowego żywienia, upowszechnianie świadomości ekologicznej poprzez działalność wolontariatu ekologicznego: zbiórki makulatury oraz zużytych baterii, działalność na rzecz schroniska dla zwierząt, udział w akcjach Sprzątanie Świata, obchody Dnia Ziemi ). 6. Są kształtowane postawy prozdrowotne (programy profilaktyczne dotyczące edukacji prozdrowotnej, udzielania pierwszej pomocy, przeciwdziałania uzależnieniom, radzenia sobie ze stresem, prelekcje, wykłady na temat odpowiedzialności karnej, realizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie). 7. Uczniowie przygotowują się do świadomego wyboru dalszego kształcenia poprzez zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 8. Kształtuje się postawy prospołeczne i obywatelskie (udział w obchodach świąt, rocznic, wydarzeń historycznych, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej, udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych i lokalnych, kształtowanie samorządności, audycje emitowane przez radiowęzeł. 10

11 9. Przejawy agresji, przemocy, nietolerancji są eliminowane poprzez realizację programów profilaktyki, tworzenie gazetek ściennych, organizację zajęć z pedagogiem/psychologiem, zajęć z wychowawcą; egzekwowanie obowiązków i respektowanie praw uczniów. 10. Kształtuje się empatię poprzez udział uczniów w działaniach: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koła PCK, pomocy materialnej dla potrzebujących, działania woluntarystyczne na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych. 11. Zwraca się uwagę na tworzenie nawyków kulturalno-estetycznych poprzez udział uczniów w konkursach wewnątrzszkolnych, spektaklach klas teatralnych, wyjazdy do teatru, udział w kampanii Cała Polska czyta dzieciom i inne działania. 12. Organizuje się opiekę w czasie wolnym (świetlica, zajęcia sportowe we współpracy z klubami, UM), dba się o integrację społeczności szkolnej (poprzez wspólne imprezy, typu Dzień Otwartych Drzwi, Święto Szkoły, Liga klas, otrzęsiny, zawody sportowe i in.). 13. Udziela się pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym uczniom objętym nauczaniem indywidualnym i realizującym indywidualny program nauki. 14. Nauczyciele wspierają się w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez spotkania w zespołach uczących jeden oddział czy zespoły wychowawcze. 15. Podejmuje się działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (bezpłatne obiady, wyprawka szkolna). 16. Usprawnia się pracę świetlicy w celu zapewnienia jak najlepszej opieki oraz uatrakcyjnienia jej oferty. 3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym: 1. Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów, służy środowisku i tworzy pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym. Szkoła realizuje zadania wspólnie z: radnymi, radą osiedla, innymi szkołami i przedszkolami, Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Małopolska, zakładami pracy i przedsiębiorstwami, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, kuratorami sądowymi, Policją, Sądem Rodzinnym, SANEPID-em, Parafią św. Maksymiliana, OCK, Miejską Biblioteką Publiczną, Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży, Edukacyjnym Centrum Żydowskim, Centrum Dialogu i Modlitwy, Dziennym Domem Pomocy Społecznej, MOSiR-em, Stowarzyszeniem Wiosna, klubami sportowymi MKP, UKP i UKŁF Unia Oświęcim. 2. Podejmowane są inicjatywy na rzecz środowiska poprzez uczestnictwo w akcjach charytatywnych: Szlachetna paczka, Pełna miska dla schroniska, Sprzątanie świata, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Ekoszkoły, Poduszka dla Maluszka, akcja Znicz i innych. 3. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji o losach absolwentów służy do doskonalenia efektów nauczania oraz planowania oferty edukacyjnej placówki. 4. Na stronie internetowej szkoły, na gazetkach stacjonarnych oraz w lokalnych mediach promuje się i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach. 5. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy; wspiera ich w wychowaniu dzieci; rodzice współdecydują i uczestniczą w podejmowanych działaniach. 11

12 4. Zarządzanie i organizacja pracy szkoły: 1. W szkole jest przestrzegane prawo oświatowe i zgodnie z nim aktualizowana dokumentacja. 2. Dąży się do osiągania celów założonych w Koncepcji Pracy Szkoły, która jest analizowana i modyfikowana, znana i akceptowana przez rodziców i uczniów. 3. Procesy edukacyjne są monitorowane i doskonalone; wnioski z monitorowania wykorzystuje się w planowaniu, przy czym nauczyciele stosują różnorodne metody i sposoby wspierania i motywowania uczniów; w szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski z tych analiz. 4. Prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne (uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości, indywidualizuje się proces edukacyjny). 5. Dba się o rozwój zawodowy nauczycieli poprzez umożliwianie im udziału w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, tworzenie warunków do podejmowania działań innowacyjnych i podnoszenia kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły. 6. Utrzymanie budynku szkoły w odpowiednim stanie technicznym oraz inne działania (w tym szkolenia BHP, systematyczne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dyżury nauczycieli, opracowywanie regulaminów pomieszczeń, zakup niezbędnych środków medycznych do udzielania pierwszej pomocy) służą zapewnieniu przebywającym w nim osobom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy. 7. Dba się o estetykę obiektu i jego otocznia poprzez przeprowadzanie remontów i troskę o wystrój szkoły. 8. Monitoruje się pracę zespołów przedmiotowych, wychowawczych i zadaniowych. 9. Zapewnia się łatwy dostęp do dokumentów szkolnych poprzez ich publikację na stronie internetowej szkoły i wyłożenie w pokoju nauczycielskim, wykorzystuje się pocztę elektroniczną do przesyłania potrzebnych w pracy materiałów. 10. Wnioski z nadzoru pedagogicznego, w tym z ewaluacji wewnętrznej, są wykorzystywane do rozwoju szkoły. 11. Organy szkoły (dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Rada Samorządu Uczniowskiego) współpracują ze sobą. 12. Doposaża się szkołę w pomoce dydaktyczne (w tym sprzęt multimedialny, księgozbiór, sprzęt sportowy i inne) w celu zwiększenia efektywności kształcenia i uatrakcyjnienia zajęć. VII. EWALUACJA PROGRAMU Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu wynika z dążenia do zapewnienia uczniom wysokiej jakości kształcenia i wychowania. Będzie ona systematycznie modyfikowana i dostosowywana do aktualnych warunków i potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli. Ponadto, czynione będą starania, aby większy wpływ na jej kształt mieli pracownicy niepedagogiczni, a także społeczni partnerzy szkoły i środowisko lokalne. Roczne Plany Pracy będą wynikiem realizacji Koncepcji Rozwoju Szkoły. Ewaluacja Koncepcji w Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu będzie prowadzona na trzech poziomach: 12

13 autoewaluacji w odniesieniu do każdego nauczyciela. ewaluacji wewnętrznej w wybranych obszarach w kolejnych latach szkolnych. oceny efektów podjętych działań, wprowadzania ewentualnych zmian w następnym roku szkolnym. ewaluacji końcowej przeprowadzonej na zakończenie realizacji koncepcji rozwoju szkoły, podsumowującej osiągnięte wyniki. Wnioski z tej ewaluacji powinny być wykorzystane przy tworzeniu i realizacji kolejnej koncepcji rozwoju szkoły. 13

I. Szkoła wczoraj i dziś.

I. Szkoła wczoraj i dziś. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA LATA 2013-2018 ( zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr XV/2013/2014 z dnia 14 października 2013 r.) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2013-2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne o szkole. Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 1 SPIS TRAŚCI I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły. 2. Historia szkoły. 3. Lokalizacja. 4. Kadra szkoły.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. PLAN DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum nr 28 Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner Bielsko-Biała Śląski Kurator

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE 2012-2017

PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE 2012-2017 PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE 2012-2017 Modyfikowany program rozwoju szkoły Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 Opracowała: Maria Bychawska Śrem,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

O Szkole Każdy ma szansę na sukces.

O Szkole Każdy ma szansę na sukces. O Szkole Szkoła Podstawowa nr 6 to szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom. Mieści się w parterowym budynku. Uczniowie klas młodszych uczą się w oddzielnych pawilonach, z każdej sali lekcyjnej mają możliwość

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu Bolesławiec Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach Musicie od siebie wymagać 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły wynikała z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu W LATACH 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu I Diagnoza aktualnego stanu 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Od wielu lat placówki współpracują

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Mikołów Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo