KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE na lata

2 Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia. Seneka Młodszy I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne Szkoła Podstawowa nr 8 została utworzona w 1957 roku i mieściła się przez rok w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Oświęcimiu. Nowe lokum przy al. Słowackiego 41 zostało oddane do użytku 16 września 1958 roku. Obecnie szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oświęcimiu, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Sportowa oraz Miejskie Gimnazjum nr 1 z Klasami Sportowymi. W Szkole Podstawowej Sportowej uczą się uczniowie uprawiający takie dyscypliny sportowe, jak: pływanie, jazda figurowa na lodzie, tenis ziemny. Kadra nauczycielsko-trenerska jest wysoko wykwalifikowana i nieustannie doskonali swój warsztat i metody pracy. Szkoła współpracuje z klubami sportowymi: UKP Ósemka, KŁF Unia Oświęcim, UKS Jocker. Tradycją szkoły jest organizowanie obozów pływackich, łyżwiarskich i tenisowych oraz wyjazdów młodszych dzieci na zielone szkoły. Dużą wagę przywiązuje się do nauki języków obcych i informatyki. Szkoła osiąga dobre wyniki nauczania potwierdzone wynikami sprawdzianu, np. w ostatnim r. - znalazła się w staninie 7. (wysokim) w skali 9- stopniowej. Miejskie Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu istnieje od 1 września 1999 r. Nacisk kładzie się na wszechstronny rozwój uczniów. We wrześniu 2001 r. utworzona została pierwsza w kraju klasa z dodatkowymi zajęciami brydża sportowego. Prowadzimy również klasy teatralne, siatkarskie oraz ze zmodyfikowanym programem nauczania matematyki i informatyki, a dla uczniów, którzy pomyślnie przejdą testy zajęcia rozszerzające z j. angielskiego. W szkole odbywają się liczne konkursy, spektakle prezentowane przez klasy teatralne i inne imprezy. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz dydaktycznowyrównawczych. Przy gimnazjum utworzony został Uczniowski Klub Sportowy Jocker, który bardzo ściśle współpracuje ze szkołą przy organizacji zawodów sportowych, wyjazdów na obozy naukowe (matematyka), teatralne i sportowo klimatyczne. Szkoła osiąga bardzo dobre wyniki nauczania potwierdzone sukcesami uczniów w licznych konkursach oraz wysokimi wynikami egzaminu gimnazjalnego, np. ostatnie wyniki w r. 2013: (cz. humanistyczna: j. polski: stanin 6., historia i WOS stanin 7.; cz. matematycznoprzyrodnicza: matematyka stanin 7., przedmioty przyrodnicze stanin 7.; cz. językowa: poziom podstawowy: stanin 6.; trzyletni wskaźnik EWD najwyższy w mieście). Wiele miejsca poświęca się też nauce języków obcych, informatyki i kształtowaniu sprawności fizycznej. Duży nacisk na kształcenie umiejętności językowych spowodował utworzenie przy szkole stowarzyszenia na rzecz współpracy z zagranicą Europa Wspólny Dom. Jego działalność nastawiona jest na poszukiwanie partnerów do wymiany młodzieży, kontakty listowne i internetowe z młodzieżą krajów UE. 2

3 2. Historia szkoły Początki obecnie istniejącego Zespołu Szkół nr1 w Oświęcimiu łączą się ze Szkołą Podstawową nr 2 mieszczącą się od roku szkolnego 1950/1951 w nowym budynku przy ulicy Olszewskiego. Ze względu na dużą liczbę uczniów na mocy decyzji Wydziału Oświaty w Oświęcimiu z dniem 1 września 1957 roku powołano do życia nową, ósmą już w mieście, siedmioklasową szkołę podstawową. Nowo utworzona szkoła korzystała z drugiego piętra budynku Szkoły Podstawowej nr 2, ale już w październiku 1957 roku ruszyły prace przy alei Słowackiego. Budowa postępowała szybko i we wrześniu 1958 roku dzieci rozpoczęły naukę w nowym budynku. Oficjalne otwarcie obiektu nastąpiło jednak dopiero 31 stycznia 1959 roku i tę datę uznaje się za początek samodzielnego istnienia Szkoły Podstawowej nr 8. Ważnym wydarzeniem było nadanie szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie, co nastąpiło 15 grudnia 1967 roku w dziesięciolecie szkoły. Jednocześnie komitet obchodów rocznicy, zakład opiekuńczy i Komitet Rodzicielski podjęły decyzję o ufundowaniu sztandaru oraz granitowej tablicy pamiątkowej z podobizną patronki. Następny ważny moment to nadanie placówce w dniu 21 sierpnia 1976 roku statusu Szkoły Sportowej, która powstała na bazie istniejących od roku szkolnego 1974/75 klas sportowych najpierw pływackich, później także łyżwiarstwa figurowego. Wkrótce zaczęto odnotowywać znaczące sukcesy sportowe w kraju, a nawet w Europie. Najlepsze wyniki odnosili m.in. Zbigniew Grochowski, Magdalena Saternus, Grażyna Dziedzic, Aneta Chmelik. W 1982 r. szkoła uzyskała status Szkoły Mistrzostwa Sportowego, a wkrótce przekształcono ją w Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, aby umożliwić uczniom sportowcom kontynuację nauki na poziomie szkoły średniej i zdanie matury bez zmiany szkoły. Zespół składał się ze Szkoły Podstawowej nr 8 (stanowiły ją klasy sportowe uprawiające pływanie, łyżwiarstwo figurowe i hokej, a także klasy niesportowe) oraz Liceum Ogólnokształcącego Sportowego (w którym powstały później również klasy niesportowe). Licealiści z klas sportowych wyróżniali się wybitnymi osiągnięciami w pływaniu (np. Joanna Gierek, Dominik Matuzewicz czy Małgorzata Galwas) lub w jeździe figurowej na lodzie. Szkoła funkcjonowała w tym kształcie do 1996 r. Najbardziej utytułowanym absolwentem szkoły jest olimpijczyk, mistrz świata na 200 m stylem motylkowym Paweł Korzeniowski. Dla zrozumienia ogromu wysiłku wszystkich, którzy tworzyli placówkę, należy powiedzieć, że tylko pływacy zdobyli do 1988 roku w Mistrzostwach Polski Seniorów 163 medale, w tym 53 złote, 37 srebrne i 73 brązowe. Duże sukcesy odnotowała także sekcja jazdy figurowej na lodzie (zwłaszcza Przemysław Noworyta, Karina Steizer, Katarzyna Chojniak, Anna Wikłacz, Janusz Komendera, Anna Jurkiewicz), która do 1988 r. zdobyła 22 złote medale, 18 srebrnych i 8 brązowych. Największą do dziś sławą sekcji jest wychowanek szkoły Mariusz Siudek. Po przejęciu szkół podstawowych przez gminy we wrześniu 1996 roku zapadła decyzja o rozdzieleniu szkoły podstawowej i średniej. Liceum Ogólnokształcące przeniesiono do budynku dawnego Technikum Chemicznego przy ul. Bema, natomiast w lokum przy alei Słowackiego pozostały Szkoła Podstawowa nr 8 oraz Szkoła Podstawowa Sportowa, które do końca roku szkolnego 1998/99 tworzyły Zespół Szkół Podstawowych. W związku z reformą oświaty zmianie uległa po raz kolejny struktura szkoły. 3 marca 1999 r. zapadła decyzja o utworzeniu Zespołu Szkół nr 1, który stanowią Szkoła Podstawowa Sportowa oraz Miejskie Gimnazjum nr 1 z klasami sportowymi. Jedocześnie założono 3

4 stopniową likwidację obwodu Szkoły Podstawowej nr 8, który to proces zakończył się w czerwcu 2004 r. Dzięki autorskiemu programowi nauczyciela Zespołu Szkół nr 1 Henryka Bieniasza od września 2001 r. w szkole istnieją pierwsze w Polsce i na świecie klasy gimnazjalne z dodatkowymi zajęciami z brydża sportowego oraz Uczniowski Klub Sportowy Jocker zrzeszający zawodników, ich rodziców i sympatyków. Brydżyści odnoszą liczne sukcesy, np. wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski: Aleksandra i Joanna Byra oraz Przemysław Kurzak i Maciej Śliwiński. Najbardziej utytułowani wśród nich to: Kamila Wesołowska Wicemistrzyni Świata Juniorów i Mistrzyni Europy Juniorów oraz Artur Janeczko Wicemistrz Świata Juniorów. Również działająca w szkole grupa teatralna wpisała się już swoimi spektaklami w OCK w kalendarz imprez na terenie miasta. Nasi uczniowie z powodzeniem startują także w konkursach recytatorskich, wokalnych i teatralnych na szczeblu rejonowym i wojewódzkim, współpracują z aktorami i reżyserami scen krakowskich, Teatrem Ludowym w Nowej Hucie oraz Teatrem Witkacego w Zakopanem. W 2003 r. szkoła zdobyła tytuł SZKOŁY Z KLASĄ, a w 2004 zaszczytne miano SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE. W 2010 r. szkoła została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół. Posiada tytuły: Szkoły Odkrywców Talentów i Miejsca Odkrywania Talentów. Współpracuje w ramach Akademii Przyszłości z wolontariuszami udzielającymi pomocy w nauce uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy mogą także uczestniczyć w innych imprezach integrujących wolontariuszy i beneficjentów projektu. W r otrzymaliśmy certyfikat za udział w międzynarodowym projekcie Nauka Sztuka Edukacja, opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego modelu diagnozy metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie i wdrażanie go w edukacji wczesnoszkolnej, a w 2014 r. certyfikat Szkoła w ruchu. 3. Lokalizacja Budynek, w którym mieści się szkoła, usytuowany jest przy jednej z głównych ulic osiedla Chemików w Oświęcimiu alei Słowackiego. Przy szkole znajduje się ogólnodostępny plac zabaw Radosna Szkoła oraz boisko. 4. Uczniowie i Rodzice W roku szkolnym 2013/2014 do szkoły uczęszcza 494 uczniów, którzy uczą się w 24 oddziałach. Szkoła Podstawowa Sportowa nie ma swojego obwodu. Natomiast w Gimnazjum około 48% stanowią dzieci należące do obwodu szkoły, a 52% pochodzi spoza obwodu. W roku szkolnym 2013/2014: w Szkole Podstawowej Sportowej uczy się 266 dzieci w 13 oddziałach, a Miejskie Gimnazjum nr 1 liczy 228 uczniów w 11 oddziałach. Wszyscy uczniowie tworzą Samorząd Uczniowski. Corocznie wybierają swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz przewodniczącą RSU i opiekuna. W każdym oddziale działają trójki klasowe, które wspomagają wychowawców w organizowaniu życia zespołu klasowego. W szkole działa też Rada Rodziców, która zrzesza 24 przedstawicieli (po jednym z każdego oddziału) i jest reprezentacją wszystkich rodziców. Nieocenioną pomoc w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania naszej placówki, oprócz Rady Rodziców, spełnia Społeczny Komitet Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska, który od roku 2006 zrzesza chętnych rodziców i nauczycieli. Placówka jest beneficjentem wielu programów rządowych i unijnych skierowanych do uczniów i rodziców. Zrealizowaliśmy lub jesteśmy w trakcie realizacji następujących 4

5 projektów i programów: Wyprawka szkolna, Pomoc państwa w dożywianiu dzieci, Podarować szanse dzieciom, Szklanka mleka, Owoce w szkole, Z edukacją na TAK, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych, Poduszka dla Maluszka, Klub bezpiecznego Puchatka, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Kabecjanie dają radę, Świąteczna paczka, Od dziewczynki do kobiety, Trzymaj formę, Diament dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty, Szkoła w ruchu. 5. Kadra pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi. W placówce pracuje 64 nauczycieli oraz 18 pracowników administracji i obsługi. W szkole utworzone jest stanowisko dyrektora i dwóch wicedyrektorów. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie, a trzy osoby wyższe zawodowe. Kadra pedagogiczna: W roku szkolnym 2013/2014 w szkole jest zatrudnionych 64 nauczycieli. Większość (51 nauczycieli) posiada stopień nauczyciela dyplomowanego i uprawnienia do prowadzenia więcej niż jednych zajęć edukacyjnych. Nauczyciele systematycznie zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego, doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w formach wewnętrznych (WDN, konferencje, posiedzenia rady pedagogicznej, spotkania zespołów, warsztaty, spotkania z rodzicami) oraz w formach zewnętrznych (studia podyplomowe, kursy doskonalące, konferencje, spotkania metodyczne, warsztaty a także formy szkoleń on line). W gronie są nauczyciele specjaliści, którzy troszczą się szczególnie o dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: pedagog, psycholog, logopeda, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, specjalista terapii pedagogicznej. Wykształcona, kompetentna, oddana swojej szkole kadra pedagogiczna jest największym kapitałem naszej placówki. Kadra pedagogiczna stanowi profesjonalny zespół, który jest w stanie sprostać wyzwaniom współczesnej edukacji. Nauczyciele współdziałają ze środowiskiem rodzinnym dziecka w zakresie nauczania i wychowania, podejmują inicjatywy integrujące środowisko lokalne oraz współpracę z instytucjami na rzecz wszechstronnego rozwoju swoich wychowanków. Pracownicy administracji i obsługi z dużym zaangażowaniem podejmują swoje zadania na rzecz prawidłowego funkcjonowania placówki. 6. Baza i wyposażenie szkoły W budynku mieści się 20 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, biblioteka z czytelnią i centrum multimedialnym, świetlica z salą Radosnej Szkoły, sala gimnastyczna, salka gimnastyki korekcyjnej, gabinet pedagoga i psychologa, logopedy, gabinet medyczny, pokój nauczycielski, kuchnia z jadalnią, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, szatnie i toalety. Stan techniczny szkoły jest dobry. Od kilku lat prowadzone są remonty finansowane przez organ prowadzący (np. w 2011/2012 remont dachu, kuchni, oświetlenia i sufitu sali gimnastycznej), duży jest też wkład Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska, które w 2012 r. wymieniło większość drzwi, zakupuje pomoce dydaktyczne, doposaża szatnie w indywidualne szafki dla uczniów. Szkoła jest systematycznie modernizowana, a zaplecze dydaktyczne wzbogacane w nowe pomoce i sprzęt multimedialny. Znaczna część środków finansowych na zakup pomocy naukowych pochodzi z realizacji programów unijnych i rządowych: Radosna 5

6 Szkoła (salka przy świetlicy 2010 i plac zabaw 2012), Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych, Z edukacją na TAK, Diament. W planach jest budowa nowoczesnej hali sportowej, która będzie odgrywała istotną rolę w kształceniu sportowców, propagowaniu zdrowego stylu życia i integracji środowiska lokalnego. Szkoła jest bezpieczna dzięki monitoringowi, a w ubiegłym roku budynek został poddany termomodernizacji. II. MISJA SZKOŁY Nasza placówka ma wspierać rodzinę w procesie wychowania i nauczania poprzez stwarzanie uczniom optymalnych warunków do ich prawidłowego i wszechstronnego rozwoju oraz ściśle współpracować z bliższym i dalszym otoczeniem, działając dla dobra społeczności szkolnej i lokalnej. Sport to bardzo ważna sfera działalności szkoły, która pomaga w realizowaniu koncepcji wychowania opartej na harmonijnym rozwoju intelektu, ducha i ciała, bo ujawnia ( ) nie tylko bogate możliwości fizyczne człowieka, ale także jego zdolności intelektualne i duchowe. Warto dodać do słów Jana Pawła II, że stymuluje także harmonijny rozwój, uczy organizacji czasu, obowiązkowości, odpowiedzialności i wymagania od siebie. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży traktujemy też jako pierwsze ogniwo szkolenia wyczynowego. ZS nr 1 jest jedyną tego typu szkołą w powiecie oświęcimskim. Różni się od innych, bogatymi tradycjami, wypracowanymi przez lata formami pracy z uczniami i rodzicami, wreszcie autorskimi programami nauczania, innowacyjnością oraz klimatem szkoły. To placówka z 57-letnią tradycją, w której już w 1974 r. utworzono pierwsze klasy sportowe, najpierw pływackie, później także łyżwiarstwa figurowego, w związku z czym w 1976 r. nadano jej status szkoły sportowej, a w 1982 r. Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Szkoła w oparciu o świetnie przygotowaną kadrę trenerską prowadzi także nauki pływania dla wszystkich uczniów oświęcimskich klas drugich kończące się corocznie w maju zawodami Już pływam. Dzisiaj, po wielu przemianach strukturalnych nadal kształcimy w SP pływaków i łyżwiarzy, ponadto prowadzimy nauczanie tenisa ziemnego, natomiast w gimnazjum możemy zaoferować dodatkowe zajęcia brydża sportowego prowadzone w oparciu o autorski program oraz klasami siatkarskimi. Jednocześnie wzbogaciliśmy ofertę poprzez wprowadzenie innowacji teatralnej oraz poszerzenie programu nauczania matematyki i informatyki. Szkoła bierze aktywny udział w życiu miasta, współpracuje z licznymi instytucjami, np. przygotowując ogólnodostępne przedstawienia teatralne i prezentując je publiczności w OCK, MBP czy parafii św. Maksymiliana, prowadząc wolontariat w PM Auschwitz-Birkenau, świetlicy środowiskowej S. Serafitek, Dziennym Domu Opieki czy w schronisku dla zwierząt. Od dwóch lat uczestniczy też w programie adaptacyjnym sześciolatków i podejmuje współpracę z oświęcimskimi przedszkolami. Naszą tradycją jest także organizacja corocznych zmagań oświęcimskich szóstoklasistów w ramach interdyscyplinarnego konkursu Liga klas szóstych. Wszystkie te działania służą wszechstronnemu rozwojowi naszych uczniów. III. WIZJA SZKOŁY 6

7 Naszym celem jest wspomaganie rodziców w wychowaniu, co wynika z tradycji szkoły, a wyraża się w platońskiej triadzie: dążeniu do prawdy, piękna i dobra. Dlatego szkoła musi być miejscem uwrażliwiającym na problemy współczesności, uczącym krytycyzmu i samodzielnego myślenia także w oparciu o rzetelną wiedzę historyczną i edukację obywatelską, co jest możliwe dzięki bliższemu współdziałaniu z instytucjami kulturalnymi i pozarządowymi działającymi w mieście. Chcemy zapewnić naszym uczniom bezpieczeństwo, wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki, klimat życzliwości, profesjonalnych nauczycieli i wychowawców, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz dobrą organizację pracy. W tym celu dbamy o bezpieczeństwo, rozpoznanie potrzeb rozwojowych naszych wychowanków, aktywizujące metody nauczania i indywidualizację pracy z uczniami, aby każdy czuł się akceptowany i szanowany. Chcemy przygotować ich do wybierania świadomej drogi dalszego kształcenia oraz pełnienia różnych ról w społeczeństwie ludzi dorosłych. Pragniemy zapewnić naszym uczniom wsparcie i opiekę, bo szkoła winna być wspólnotą uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników, miejscem, gdzie uczy się przestrzegania praw człowieka, i uwrażliwia na potrzeby innych. Aby sprostać powyższym wymogom, każdy uczeń musi posiąść zdolność zarządzania własną wiedzą. Chcemy, żeby pełniej włączyli się w ten proces rodzice, którzy powinni być głównymi sprzymierzeńcami szkoły. Ważnym zadaniem szkoły jest nadążanie za wyzwaniami współczesności, aby tak dostosować swą ofertę edukacyjną, żeby absolwenci byli przygotowani do dalszego kształcenia (kształcenie się przez całe życie) i funkcjonowania na rynku pracy na miarę swoich możliwości, umieli się komunikować z innymi, pracować w zespole i twórczo rozwiązywać problemy. W naszej szkole dążymy do wychowania uczniów na świadomych i pełnoprawnych członków społeczności lokalnej oraz obywateli RP. Uczymy ich szanować i cenić kulturę i tradycje narodowe oraz regionalne. Jednocześnie stwarzamy w szkole atmosferę tolerancji i otwartości wobec innych narodów i ras, prowadząc działania antydyskryminacyjne, ucząc języków obcych, kultury, geografii i tradycji innych krajów. Nasi absolwenci powinni wykazać się umiejętnościami zastosowania zdobytej wiedzy do funkcjonowania na kolejnych etapach edukacyjnych i w dorosłym życiu. IV. MODEL ABSOLWENTA 1. Uczeń zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury. 2. Jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacyjnym, potrafi się uczyć i - na etapie gimnazjum - rozpoznawać swoje potrzeby w tym zakresie oraz planować własną edukację. 3. Skutecznie i zgodnie z zasadami kultury języka porozumiewa się w mowie i w piśmie w j. ojczystym oraz w j. obcych nowożytnych nauczanych w szkole. 4. Jest świadomym i krytycznym uczestnikiem życia społecznego. ciekawym świata, otwartym, odpowiedzialnym, samodzielnym. 5. Jest rozważny, prawy, tolerancyjny, krytyczny. 6. Potrafi pracować w grupie. 7. Sprawnie posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. 8. Rozwija swój potencjał intelektualny i zainteresowania. 9. Przestrzega norm społecznych i zasad bezpieczeństwa. 7

8 10. Dba o zdrowie swoje i innych. Jest aktywny, lubi ruch i chętnie uprawia sport. V. KIERUNKI ROZWOJU Priorytety: dobre przygotowanie uczniów do dalszej nauki i wyboru zawodu; zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego ucznia; rozwój bazy dydaktycznej; poprawa warunków pracy i nauki; organizowanie wymian młodzieżowych, rozwijanie innych form współpracy z partnerami zagranicznymi; stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej; unowocześnienie biblioteki szkolnej; promowanie szkoły i wartości edukacji w środowisku lokalnym; propagowanie właściwych relacji interpersonalnych i zachowań społecznych; doskonalenie efektywności kształcenia i doskonalenia zawodowego; rozwój samorządności uczniów; rozwijanie zainteresowań uczniów; włączanie rodziców w życie szkoły; współpraca szkoły z instytucjami Oświęcimia w dziedzinie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa; pozyskiwanie środków zewnętrznych, sponsorów, szersza współpraca z Radą Rodziców. Cele szkoły: Wychowanie oparte na ogólnoludzkich wartościach: szacunku, prawdy, sprawiedliwości i patriotyzmu. Kształtowanie postaw obywatelskich: pracowitości, odpowiedzialności, rzetelności, uczciwości i prawdomówności. Pielęgnowanie koleżeństwa i przyjaźni. Kształtowanie umiejętności kluczowych Pielęgnowanie tradycji narodu, regionu, miasta i szkoły. Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości innych kultur Europy i świata. Przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości i wolności. Wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad higieny, zdrowia oraz bezpieczeństwa własnego i innych. Wychowanie młodego człowieka wolnego od nałogów i uzależnień. Wychowanie oparte na ścisłej współpracy szkoły i domu rodzinnego. VI. ZADANIA SZKOŁY W PODSTAWOWYCH OBSZARACH 8

9 1. Działalność dydaktyczna: 1. Szkoła planuje procesy edukacyjne, uwzględniając potrzeby edukacyjne uczniów oraz ich możliwości, aby każdy z uczniów mógł odnieść sukces na własną miarę. 2. Dobór i realizacja programów nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych uwzględnia założenia nowej podstawy programowej, w tym: współpracę nauczycieli uczących jeden oddział oraz kształtowanie umiejętności kluczowych. 3. Zaznajamianie uczniów i ich rodziców z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie szkolne oraz z formami i sposobami oceniania służy uczeniu się i planowaniu własnego rozwoju. 4. Wprowadza się elementy oceniania kształtującego, takie jak: świadomość celów uczenia się i kryteriów oceniania, pozyskiwanie informacji zwrotnej. 5. Uczniowie i rodzice na bieżąco są informowani o postępach w nauce podczas zebrań z rodzicami, comiesięcznych konsultacji oraz przy pomocy Dziennika Elektronicznego Librus. 6. Nauczyciele indywidualizują pracę z uczniem podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych oraz zajęć dodatkowych, zachęcają do pracy w zespole i doskonalą własny warsztat pracy. 7. Uczniowie są aktywni, uczą się od siebie nawzajem oraz wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce, potrafią się uczyć, wykorzystując różne źródła, w tym TIK i korzystając z oferty środowiska. 8. Szkoła kontynuuje pracę w ramach projektów edukacyjnych Szkoła Odkrywców Talentów Lider Zdolności oraz Akademia Przyszłości. 9. Szkoła organizuje konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, przeglądy artystyczne na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym. 10. Nauczyciele przygotowują uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. 11. W czasie zajęć stosuje się metody aktywizujące, kładzie się nacisk na wykorzystanie TIK, wykorzystując posiadaną przez placówkę bazę (np. salę komputerową, tablice interaktywne, sprzęt multimedialny, multibooki oraz salę gimnastyczną, boiska szkolne, plac zabaw, salkę Radosnej Szkoły. 12. Nauczyciele prowadzą zajęcia służące integracji uczniów i rozwijaniu ich zainteresowań (m. in. wycieczki edukacyjne, noce muzeów i noce naukowców, obozy sportowe, naukowe i teatralne). 13. Badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się systematycznie (szczegółowe analizy egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych, testów diagnostycznych i sprawdzających) i przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia. 14. W szkole wdrażane są wypracowane systemy motywujące uczniów do podnoszenia wyników w nauce i sporcie: przyznawanie uczniom kl. 4-6 oraz gimnazjalistom stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz stypendiów sportowych oraz statuetek Najlepszy z najlepszych ; przyznawanie uczniom kl.3 SP statuetek z wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie; ufundowanie nagrody dla ucznia klasy szóstej oraz ucznia klasy trzeciej gimnazjum, którzy najbardziej poprawili wynik: sprawdzianu w stosunku 9

10 do sprawdzianu próbnego i egzaminu gimnazjalnego w stosunku do egzaminu próbnego. 15. Nauczyciele poszukują skutecznych form i metod pracy atrakcyjnych dla uczniów i propagują je poprzez pracę w zespołach. 16. Uczniowie i rodzice mają wpływ na modyfikację oferty edukacyjnej szkoły, w tym zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne młodzieży. 17. Nauczyciele tworzą i wdrażają własne programy edukacyjne oraz innowacje pedagogiczne. 2. Działalność wychowawczo-opiekuńcza: 1. Przyjęte przez szkołę wartości wychowawcze są akceptowane przez rodziców. 2. We współdziałaniu z rodzicami wdraża się funkcjonujące w szkole programy oraz procedury, m.in.: Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyki, procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo, procedurę związaną z realizacją obowiązku szkolnego i in. 3. Problemy wychowawcze są rozwiązywane we współpracy z rodzicami poprzez: diagnozę sytuacji uczniów, stały kontakt z nauczycielami, dyrekcją szkoły, oraz specjalistami: psychologiem, pedagogiem, logopedą podczas spotkań z rodzicami, comiesięcznych konsultacji, za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, strony internetowej szkoły. 4. Rozwija się współpracę z instytucjami i organizacjami wspomagającymi działania wychowawczo-profilaktyczne: Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, Policją, Strażą Miejską, MOPS-em, sądem, kuratorami sądowymi, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie i innymi. 5. Propagowany jest zdrowy styl życia, kultura fizyczna i działania proekologiczne (organizacja wyjazdów, wycieczek, obozów o charakterze rekreacyjno-sportowym i integracyjnym, współpraca szkoły z klubami sportowymi UKŁF, UKS Ósemka, UKS Jocker, MOSiR, prowadzenie SKS, zajęcia wychowania fizycznego na pływalni, lodowisku, i innych obiektach, dostosowanie sal lekcyjnych do potrzeb sześciolatków, kontynuacja projektów Szklanka mleka, Owoce w szkole, przygotowanie gazetek ściennych, kontynuację: działań związanych z realizacją programu Szkoła promująca zdrowie, programów koordynowanych przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Oświęcimiu, np. Trzymaj formę, współpracy z Natur-Haus w zakresie prawidłowego żywienia, upowszechnianie świadomości ekologicznej poprzez działalność wolontariatu ekologicznego: zbiórki makulatury oraz zużytych baterii, działalność na rzecz schroniska dla zwierząt, udział w akcjach Sprzątanie Świata, obchody Dnia Ziemi ). 6. Są kształtowane postawy prozdrowotne (programy profilaktyczne dotyczące edukacji prozdrowotnej, udzielania pierwszej pomocy, przeciwdziałania uzależnieniom, radzenia sobie ze stresem, prelekcje, wykłady na temat odpowiedzialności karnej, realizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie). 7. Uczniowie przygotowują się do świadomego wyboru dalszego kształcenia poprzez zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 8. Kształtuje się postawy prospołeczne i obywatelskie (udział w obchodach świąt, rocznic, wydarzeń historycznych, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej, udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych i lokalnych, kształtowanie samorządności, audycje emitowane przez radiowęzeł. 10

11 9. Przejawy agresji, przemocy, nietolerancji są eliminowane poprzez realizację programów profilaktyki, tworzenie gazetek ściennych, organizację zajęć z pedagogiem/psychologiem, zajęć z wychowawcą; egzekwowanie obowiązków i respektowanie praw uczniów. 10. Kształtuje się empatię poprzez udział uczniów w działaniach: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koła PCK, pomocy materialnej dla potrzebujących, działania woluntarystyczne na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych. 11. Zwraca się uwagę na tworzenie nawyków kulturalno-estetycznych poprzez udział uczniów w konkursach wewnątrzszkolnych, spektaklach klas teatralnych, wyjazdy do teatru, udział w kampanii Cała Polska czyta dzieciom i inne działania. 12. Organizuje się opiekę w czasie wolnym (świetlica, zajęcia sportowe we współpracy z klubami, UM), dba się o integrację społeczności szkolnej (poprzez wspólne imprezy, typu Dzień Otwartych Drzwi, Święto Szkoły, Liga klas, otrzęsiny, zawody sportowe i in.). 13. Udziela się pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym uczniom objętym nauczaniem indywidualnym i realizującym indywidualny program nauki. 14. Nauczyciele wspierają się w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez spotkania w zespołach uczących jeden oddział czy zespoły wychowawcze. 15. Podejmuje się działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (bezpłatne obiady, wyprawka szkolna). 16. Usprawnia się pracę świetlicy w celu zapewnienia jak najlepszej opieki oraz uatrakcyjnienia jej oferty. 3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym: 1. Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów, służy środowisku i tworzy pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym. Szkoła realizuje zadania wspólnie z: radnymi, radą osiedla, innymi szkołami i przedszkolami, Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Małopolska, zakładami pracy i przedsiębiorstwami, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, kuratorami sądowymi, Policją, Sądem Rodzinnym, SANEPID-em, Parafią św. Maksymiliana, OCK, Miejską Biblioteką Publiczną, Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży, Edukacyjnym Centrum Żydowskim, Centrum Dialogu i Modlitwy, Dziennym Domem Pomocy Społecznej, MOSiR-em, Stowarzyszeniem Wiosna, klubami sportowymi MKP, UKP i UKŁF Unia Oświęcim. 2. Podejmowane są inicjatywy na rzecz środowiska poprzez uczestnictwo w akcjach charytatywnych: Szlachetna paczka, Pełna miska dla schroniska, Sprzątanie świata, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Ekoszkoły, Poduszka dla Maluszka, akcja Znicz i innych. 3. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji o losach absolwentów służy do doskonalenia efektów nauczania oraz planowania oferty edukacyjnej placówki. 4. Na stronie internetowej szkoły, na gazetkach stacjonarnych oraz w lokalnych mediach promuje się i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach. 5. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy; wspiera ich w wychowaniu dzieci; rodzice współdecydują i uczestniczą w podejmowanych działaniach. 11

12 4. Zarządzanie i organizacja pracy szkoły: 1. W szkole jest przestrzegane prawo oświatowe i zgodnie z nim aktualizowana dokumentacja. 2. Dąży się do osiągania celów założonych w Koncepcji Pracy Szkoły, która jest analizowana i modyfikowana, znana i akceptowana przez rodziców i uczniów. 3. Procesy edukacyjne są monitorowane i doskonalone; wnioski z monitorowania wykorzystuje się w planowaniu, przy czym nauczyciele stosują różnorodne metody i sposoby wspierania i motywowania uczniów; w szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski z tych analiz. 4. Prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne (uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości, indywidualizuje się proces edukacyjny). 5. Dba się o rozwój zawodowy nauczycieli poprzez umożliwianie im udziału w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, tworzenie warunków do podejmowania działań innowacyjnych i podnoszenia kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły. 6. Utrzymanie budynku szkoły w odpowiednim stanie technicznym oraz inne działania (w tym szkolenia BHP, systematyczne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dyżury nauczycieli, opracowywanie regulaminów pomieszczeń, zakup niezbędnych środków medycznych do udzielania pierwszej pomocy) służą zapewnieniu przebywającym w nim osobom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy. 7. Dba się o estetykę obiektu i jego otocznia poprzez przeprowadzanie remontów i troskę o wystrój szkoły. 8. Monitoruje się pracę zespołów przedmiotowych, wychowawczych i zadaniowych. 9. Zapewnia się łatwy dostęp do dokumentów szkolnych poprzez ich publikację na stronie internetowej szkoły i wyłożenie w pokoju nauczycielskim, wykorzystuje się pocztę elektroniczną do przesyłania potrzebnych w pracy materiałów. 10. Wnioski z nadzoru pedagogicznego, w tym z ewaluacji wewnętrznej, są wykorzystywane do rozwoju szkoły. 11. Organy szkoły (dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Rada Samorządu Uczniowskiego) współpracują ze sobą. 12. Doposaża się szkołę w pomoce dydaktyczne (w tym sprzęt multimedialny, księgozbiór, sprzęt sportowy i inne) w celu zwiększenia efektywności kształcenia i uatrakcyjnienia zajęć. VII. EWALUACJA PROGRAMU Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu wynika z dążenia do zapewnienia uczniom wysokiej jakości kształcenia i wychowania. Będzie ona systematycznie modyfikowana i dostosowywana do aktualnych warunków i potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli. Ponadto, czynione będą starania, aby większy wpływ na jej kształt mieli pracownicy niepedagogiczni, a także społeczni partnerzy szkoły i środowisko lokalne. Roczne Plany Pracy będą wynikiem realizacji Koncepcji Rozwoju Szkoły. Ewaluacja Koncepcji w Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu będzie prowadzona na trzech poziomach: 12

13 autoewaluacji w odniesieniu do każdego nauczyciela. ewaluacji wewnętrznej w wybranych obszarach w kolejnych latach szkolnych. oceny efektów podjętych działań, wprowadzania ewentualnych zmian w następnym roku szkolnym. ewaluacji końcowej przeprowadzonej na zakończenie realizacji koncepcji rozwoju szkoły, podsumowującej osiągnięte wyniki. Wnioski z tej ewaluacji powinny być wykorzystane przy tworzeniu i realizacji kolejnej koncepcji rozwoju szkoły. 13

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019 Koncepcja pracy SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 w Choszcznie na lata 2015/2016 2018/2019 Choszczno 2015 r. 1 1. Założenia koncepcji. Koncepcja pracy szkoły jest dokumentem, który odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni Opracowano na podstawie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum w Moderówce W latach 2013 2016

Koncepcja pracy Gimnazjum w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Gimnazjum w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło na:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY Koncepcja pracy szkoły Strona 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 WIZJA SZKOŁY Działamy po to, aby: nasi wychowankowie umieli poszukiwać wiedzy w zmieniającym

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE 1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE na lata 2015-2017 Przyjęta przez Radę Pedagogiczną 17 września 2015 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 MISJA Ojczyzna, nauka, cnota A. Mickiewicz Misją Szkoły jest wychowanie wrażliwego, uczciwego i tolerancyjnego człowieka

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE (2012-2015) koncepcja pracy szkoły Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października 2012 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU 2015-2020 Spis treści 1.Wstęp 2. Procedury tworzenia i modyfikowania koncepcji pracy szkoły 3. Cele 4. Wizja szkoły 5. Misja szkoły 6. Model absolwenta 7. Plan działań:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz Jeśli nie może-

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM NA LATA 2013-2018 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 Wspólnie budujemy szkołę nieustannie uczących się ludzi, w której niemożliwe staje się możliwym PODSTAWA PRAWNA Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 1 PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁA MGR EWA GROBELNY Na podstawie koncepcji opracowanej przez mgr Iwonę Nowak 2 SPIS TREŚCI Charakterystyka szkoły

Bardziej szczegółowo

i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia. K.I. Gałczyński, Pieśni KONCEPCJA PRACY Gimnazjum Publiczne im. K. I. Gałczyńskiego w Żytnie

i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia. K.I. Gałczyński, Pieśni KONCEPCJA PRACY Gimnazjum Publiczne im. K. I. Gałczyńskiego w Żytnie i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia. K.I. Gałczyński, Pieśni KONCEPCJA PRACY Gimnazjum Publicznego im. K.I. Gałczyńskiego w Żytnie na lata 2014 2017 I. MISJA SZKOŁY 1. Dążymy do tego aby 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 1 Przy opracowaniu koncepcji pracy szkoły na lata 2013 2017 uwzględniono: analizę podstawy programowej kształcenia ogólnego, poziom wykształcenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie 1 2 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. FORMY WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH NA LATA 2011-2016 MISJA SZKOŁY NASZA SZKOŁA JEST MIEJSCEM GDZIE: kreujemy sytuacje rozwijające wszystkie sfery osobowości ucznia, dążymy do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH Wilczkowice 2012 PRIORYTETY SZKOŁY Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu na

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ,,Mały Kopernik w Wałbrzychu

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ,,Mały Kopernik w Wałbrzychu KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ,,Mały Kopernik w Wałbrzychu NA LATA 2015-2020 Przyjęta przez Radę Pedagogiczną.. sierpnia 2015r. 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Koncepcja pracy gimnazjum Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW Sposoby realizacji

I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW Sposoby realizacji Lp. zadania I.1 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. I.2 I.3 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni 1.Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju Zespołu Szkół w Wolbromiu w latach

Kierunki rozwoju Zespołu Szkół w Wolbromiu w latach Kierunki rozwoju Zespołu Szkół w Wolbromiu w latach 2015-2020 1. Misja Zespołu Szkół w Wolbromiu Szkoła stwarza naszemu uczniowi warunki do wszechstronnego rozwoju i zdobywania wiedzy, którą potrafi wykorzystać

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. A. MICKIEWICZA W JASTROWIU

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. A. MICKIEWICZA W JASTROWIU KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012 2017 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. A. MICKIEWICZA W JASTROWIU Spis treści: I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA, NASZ UCZEŃ III.GŁÓWNE CELE IV.PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016 Koncepcja opracowana na podstawie: 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Słonem. Koncepcja pracy szkoły

Szkoła Podstawowa w Słonem. Koncepcja pracy szkoły Szkoła Podstawowa w Słonem Koncepcja pracy szkoły 2014-2019 MISJA SZKOŁY Chcemy, aby nasi absolwenci: - otrzymali wszechstronny zasób wiedzy i umiejętności do dalszego rozwoju - kształtowali swój system

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH WIZJA I MISJA SZKOŁY Tworzymy szkołę, która: Troszczy się o wszechstronny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 316 IM. ASTRID LINDGREN W WARSZAWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 6 W WARSZAWIE 1 Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych wymaganiach.

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 str. 1 Dydaktyka Zadanie: Zapewnienie wysokiego standardu realizacji programów nauczania. Podnoszenie poziomu nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania na wszystkich przedmiotach;

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA - PLAN PRACY

KONCEPCJA - PLAN PRACY KONCEPCJA - PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TEDEUSZA KOŚĆIUSZKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM NA LATA 2013-2016 Tworzona przy współudziale Samorządu Uczniowskiego Zaopiniowana przez Radę Rodziców w dniu

Bardziej szczegółowo

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe:

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: 1. Doskonalenie i podnoszenie efektów pracy dydaktycznej rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły min. o: innowacje pedagogiczne, programy unijne,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 Uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu 3.10.2011 I Wstęp Koncepcja pracy Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini na lata 2011-2015 została

Bardziej szczegółowo

Zatwierdza się koncepcję pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2

Zatwierdza się koncepcję pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Uchwała nr 000.14.2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej z dnia 18 września 2014r. w sprawie zatwierdzenia koncepcji pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie na lata

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie na lata Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie na lata 2014-2019 Spis treści: 1. Misja i wizja. 2. Cele strategiczna na okres 5 lat [ 2014 2019 ]. 3. Kierunki rozwoju szkoły.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2015-2020 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn.7 września 1991 (Dz. U. z 2004r. nr 256,poz.2572 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017,, Aby zdobywać wielkość, człowiek musi tworzyć a nie odtwarzać A. de Saint Exupery PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 1. WIELOKIERUNKOWOŚĆ EDUKCJI DOSKONALENIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO indywidualizacja procesu nauczania w celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola KONCEPCJA PRACY Gminnego Przedszkola w Baćkowicach WIZJA PRZEDSZKOLA Przedszkole: jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby, ukierunkowana jest na dziecko,

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października

Bardziej szczegółowo

Priorytety na rok szkolny 2015/2016

Priorytety na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowano na podstawie: 1. programu wychowawczego, profilaktyki 2. wniosków z ewaluacji, nadzoru pedagogicznego Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 8.2015 z dnia 14.09.2015 rok PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU WIZJA SZKOŁY: ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO: 1. Zapewnienia równości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9. im. ks. kard. St. Wyszyńskiego. w Lesznie

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9. im. ks. kard. St. Wyszyńskiego. w Lesznie KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lesznie Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo