James Hayes proponuje następujący podział lalek teatralnych: Sposób poruszania lalki z góry z dołu z poziomu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "James Hayes proponuje następujący podział lalek teatralnych: Sposób poruszania lalki z góry z dołu z poziomu"

Transkrypt

1 Teatr w szkole. Teatr to sposób urzeczywistnienia najgłębszych potrzeb człowieka, wynikających z jego niezaspokojenia tęsknoty do zrozumienia tego co niepojęte. Gustaw Holoubek Każda impreza artystyczna jest radośnie przyjmowana przez dzieci. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się teatr lalek. Potwierdzają to obserwacje dzieci podczas przedstawień. Cisza, bezruch, zaciekawienie lub śmiech i oklaski są wyrazem zainteresowania dzieci grą lalek. Program nauczania języka polskiego także sugeruje, aby zwrócić uwagę uczniów na różne rodzaje widowisk teatralnych. Sprawą najważniejszą jest jednak bezpośredni kontakt uczniów z widowiskiem teatralnym, który wyzwala przeżycia estetyczne, wdraża do uważnego odbioru i przygotowuje do pracy twórczej uczniów. Teatr lalek zmieniał się na przestrzeni wieków. W starożytności był obrzędem religijnym i rozrywką. W średniowieczu ożył w ręku wędrownego lalkarza, brzuchomówcy. Potem był nabożeństwem i widowiskiem, teatrem dramatycznym i teatrem lalek. Stał się wreszcie teatrem dla dzieci, gdy dorośli poczęli go zdradzać dla bardziej atrakcyjnych gatunków 1. Specyfika teatru lalek polega na tym, że na scenie zamiast aktora występują lalki. Aktorzy, poruszający lalkami i mówiący zamiast nich, powinni być niewidoczni dla widzów. A więc trzeba stworzyć lalkę sceniczną oraz zbudować specjalną scenę, która pozwoliłaby ukryć aktora, a pokazać lalkę W widowisku lalka jest instrumentem, poprzez który treść sztuki dociera do widzów. Im doskonalszy jest ten instrument, im bogatsze środki wyrazu lalki, i im większym wirtuozem jest poruszający lalką, tym głębsze i pełniejsze przeżycia daje widzom przedstawienie. Lalka aktor ma ograniczone możliwości gry. Nie rozporządza mimiką, mówi cudzym głosem, jest niezgrabna, nierzeczywista, umowna.cała siła jej wyrazu mieści się w wyglądzie twarzy, w geście i w ruchach. O ile wyraz twarzy zależy od talentu artysty plastyka, to gest i ruch lalki zależy od konstrukcji i precyzji jej wykonania. Nawet materiał, z którego wykonana jest lalka i jej kostium, odgrywa wielką rolę. Istnieją typy teatrów różniące się między sobą konstrukcją lalek, techniką ich poruszania i zasadami budowy sceny. Najbardziej rozpowszechnione to 2 : - teatr lalek poruszanych z dołu, tzn. znajdujących się powyżej poruszającego nimi aktora i pokazywanymi zza parawanu. - teatr marionetek lalek znajdujących się poniżej poruszającego nimi aktora i poruszanych z góry za pomocą nitek lub drutów. - teatr cieni, w którym lalki (płaskie figury z kartonu) rzuca się na ekran pokazując ich cienie. 1 Siergiej Obrazcow: O sztuce teatru lalki. [w:] Współczesny teatr lalek, Warszawa 1979r. 2 Fiedorow: Technika teatru lalek, Warszawa 1956r.

2 James Hayes proponuje następujący podział lalek teatralnych: Kształt Sposób poruszania lalki z góry z dołu z poziomu Pełny I Marionetki a) nici b) drut II Kukiełki b) patyk i sznur c) patyk i ręka III Pajace a) pręt b) sznur IV Pacynki a) ręka wewnątrz b) ręka i sznur V Palcówki a) palec b) palec i sznur Płaski b) nici VI Sylwetki b) magnes c) sznur VII Cienie 1. Nieprzejrzyste b) patyk i sznur 2. Przejrzyste a) Lalki poruszane z dołu: Pacynka to prototyp rozlicznych odmian lalek poruszanych z dołu. Jest lalką wkładaną bezpośrednio na rękę aktora, nie posiadającą żadnych dodatkowych środków, za pomocą których byłaby poruszana. Nazwę swą zawdzięcza pacynka bohaterowi dawnych ludowych przedstawień lalkarskich wesołemu spryciarzowi Pietruszce (z j. rosyjskiego pacynką).

3 J a w a j k a jest jedną z najciekawszych lalek poruszanych z dołu. W przeciwieństwie do pacynki, jawajki nie zakładamy bezpośrednio na rękę aktora, lecz poruszamy lalką od wewnątrz. Dzięki temu może ona posiadać różne proporcje i wymiary. Ręce jawajki zginające się we wszystkich stawach,, mogą odtwarzać wiele gestów człowieka. L a l k i z m e c h a n i z o w a n e stosowane są w teatrze lalek wtedy, gdy w sztuce są zbyt skomplikowane role, których nie mogą odtworzyć ani pacynki, ani jawajki. Lalki takie wprawiane są w ruch za pomocą systemu nitek, linek lub drutów, przeciągniętych wewnątrz korpusu, wykonanego przeważnie z drewna. Nazywamy je lalkami zmechanizowanymi lub marionetkami poruszanymi z dołu. b) Lalki poruszane z góry. M a r i o n e t k a to lalka poruszana przy pomocy nici. W odróżnieniu od innych lalek teatralnych winna posiadać stawy, niemal wszystkie którymi rozporządza człowiek. Jest bowiem lalką najbardziej uczłowieczoną". Na scenie ukazuje się w pełnej krasie od stóp do głów. Dużym atutem marionetki jest to, że może poruszać się po scenie akustycznie": może tupać w rytm tańca, może stepować, maszerować itp.

4 c) Teatr cieni (lalki płaskie) CIENIE chińskie cień - pacynka witrażowe ażurowe tarczowe hiszpańskie C i e ni e c h i ń s k i e lalki płaskie, wykonane ze skóry bawolej, posiadające stawy poruszające przy pomocy kilku patyków. Dzięki temu świetnie poruszają się po całym ekranie. Cienie a ż u r o w e wycięte mozolnie i delikatnie z twardej skóry bawolej, a potem pstro pomalowanej. Z wielkim artyzmem powycinano na lalkach zarysy oczu, ust, ozdoby na głowie a nawet włosy. Ręce lalek łamią się w stawach, a dłonie połączone z cienkimi prętami bambusowymi, za pomocą których można nimi poruszać. Cień t a r c z o w y płaska, tarczowa sylwetka jakiejś postaci (przeważnie dużych rozmiarów, o wiele większe niż człowiek) umieszczona na aktorze. Może poruszać się tylko w jednej płaszczyźnie frontem do widza. Cień p a c y n k a bardzo prosta w przygotowaniu, przydatna w teatrzykach szkolnych i świetlicowych, w przedstawieniach improwizowanych. Wystarczy tektura lub karton, w którym wycinamy główkę i rączki pacynki, które z kolei nakłada się na palce aktora. Zwykła chusteczka może zastąpić szatę. L a l k i w i t r a ż o w e podobne do jawajskich cieni ażurowych, tyle że materiały, z których robimy są współczesne: celofan, celuloid, sklejka. Występują jednak przed ekranem, przez co nie tracą ostrości jak te, które występują za ekranem. Mogą współgrać z dekoracjami cieniowymi, poruszane są przy pomocy patyków i dźwigni od dołu. Należą do lalek płaskich. C i e ni e hiszpańs kie, zwane też w ł o s k i m i są to ukazane na ekranie cienie żywych postaci. Mogą być kolorowe, o ile ekran będzie oświetlony z zewnątrz jakimś kolorem, gdyż światło od tyłu daje tylko cień czarny 3. Bibliografia 1. Siergiej Obrazcow: O sztuce teatru lalki. [w:] Współczesny teatr lalek, Warszawa, 1979r. 2. Fiedorow: Technika teatru lalek, Warszawa 1956r. 3. Dezso Szilagyi, Dzisiejszy teatr lalek i jego publiczność [w:] Współczesny teatr lalek, Warszawa, 1979r. Autorka tekstu: Aurelia Chomczyk 3 Dezso Szilagyi, Dzisiejszy teatr lalek i jego publiczność [w:] Współczesny teatr lalek, Warszawa, 1979,

5 Rola teatru lalek w kształtowaniu osobowości dziecka. Nie wychowujmy marionetek wychowujmy przy pomocy marionetek. Teatry lalkowe w Polsce pracują przede wszystkim dla widowni dziecięcej i tam znajdują najgorętszych odbiorców. Dzieci nie potrafią skupić uwagi na dłuższych wypowiedziach tekstowych, dlatego w sztukach dziecięcych tekst powinien być ograniczony do minimum i służyć raczej jako pretekst do inscenizacji widowiska. Kształt plastyczny, światło, muzyka, rytm to niezbędne elementy teatru lalkowego. Dziecko ucieka od życia do świata zabawki, z którą prowadzi przedziwną władczą grę i jest jej reżyserem, inscenizatorem jej przygód, jest twórcą nowych wspaniałych światów wielkiego teatru lalki i zabawki. I tak rodzi się jedno z najpiękniejszych zjawisk: wzruszenie artystyczne 1. Henryk Ryl wybitny reżyser sztuk dla dzieci uważa, że teatr powinien wychowywać, umoralniać, oddziaływać na psychikę odbiorcy poprzez przeżycie emocjonalne i estetyczne. Przedstawienia powinny zaciekawiać, poruszać do głębi a przede wszystkim bawić. Dezso Szilagyi wypowiada się na temat roli teatru lalek w życiu małego widza. Zauważa ona, że dzieci wpatrują się jak urzeczone w scenę, śledząc tok akcji, a na twarzach ich maluje się skala najgłębszych wrażeń. Podczas poszczególnych scen głośnymi okrzykami manifestują swoją aprobatę, niepokój, a gdy zwycięża ich ulubiony bohater uczucie radości. Dziecko wyczuwa w lalce samo siebie. Lalka reprezentuje jego pragnienia, jego dążenia do aktywności. Odgrywa w tym dużą rolę dziecięca wyobraźnia kojarząca. Stykając się z dziełem sztuki dziecko wczuwa się w sytuację, stawia się na miejscu swego bohatera i w swojej fantazji działa razem z nim 2. Dlatego najistotniejszą sprawą jest, aby podczas tego procesu współprzeżywania wykształcić w dziecku wartości moralne, oddziałujące wówczas na jego psychikę o wiele silniej, niż gdyby je słyszało w formie nauki lub morałów. Toteż trzeba powiedzieć, że każdy teatr lalek, niezależnie od zamierzeń, pełni funkcję wychowawczą. W pewnym wieku (pomiędzy czwartym a jedenastym rokiem życia) jest więc teatr lalek dla dzieci najlepszym środkiem kształtowania właściwej postawy. Programowe zalecenia kształcenia kulturalnego ucznia proponują systematyczne zbliżania dziecka do spraw teatru, którego celem finalnym byłoby: 3 ukazanie poznawczych i wychowawczych wartości teatru, typy tworzyw w sztuce jak np.: scenografia w teatrze, wyodrębnianie cech poznanych widowisk (podobieństwa i różnice w sposobie ukazywania zdarzeń scenicznych), umiejętność wypowiadania się na temat sytuacji scenicznych, dekoracji, kostiumów, zachowania się aktorów i wyglądu kukiełek, umiejętność posługiwania się podstawowymi terminami z zakresu teatru, w ćwiczeniach wdrażających i sprawdzających program przewiduje prace klasowe o tematyce związanej m. in. z przedstawieniami teatralnymi. 1 J. Sztaudynger, H. Jurkowski, H. Ryl, Od szopki do teatru lalek, Łódź, 1967, 2 Dezso Szilagyi, Dzisiejszy teatr lalek i jego publiczność [w:] Współczesny teatr lalek, Warszawa, 1979, 3 Program nauczania dziesięcioletniej szkoły średniej, Warszawa 1977,

6 Program pozostawia swobodę w wyborze widowisk teatralnych, ale zakłada, że będą one wartościowe tak pod względem wychowawczym jak i artystycznym. Należy udostępnić dzieciom wszystkie formy teatralne; od przedstawień teatru zawodowego do teatru amatorskiego, w tym również szkolnego. Widowiska powinny być nie tylko wartościowe pod względem wychowawczym i artystycznym, ale zgodne także z rozwojem intelektualnym, moralnym i społecznym uczniów. Stanisław Rzęsikowski pisząc o metodach nauczania związanych z teatrem stwierdza, że...zadaniem nauczania języka polskiego jest nie tylko przygotowanie młodzieży do odbioru współczesnej sztuki teatralnej, ale przede wszystkim ukształtowanie poprzez pełny kontakt z tą sztuką umysłowości chłonnych, odważnych i zdecydowanych w myśleniu oraz w działaniu. 4 Bibliografia 1. J. Sztaudynger, H. Jurkowski, H. Ryl, Od szopki do teatru lalek, Łódź, 1967r. 2. Dezso Szilagyi, Dzisiejszy teatr lalek i jego publiczność [w:] Współczesny teatr lalek, Warszawa, 1979r. 3. Program nauczania dziesięcioletniej szkoły średniej, Warszawa 1977r. 4. A. Marzec, St. Rzęsikowski, Teatr, film, radio i telewizja w nauczaniu języka polskiego, Kraków 1982r. Autorka tekstu: Aurelia Chomczyk 4 A. Marzec, St. Rzęsikowski, Teatr, film, radio i telewizja w nauczaniu języka polskiego, Kraków 1982r.

Ogród talentów- edukacja artystyczna. Program edukacji teatralnej w przedszkolu. pt. Scenka dla malucha.

Ogród talentów- edukacja artystyczna. Program edukacji teatralnej w przedszkolu. pt. Scenka dla malucha. Ogród talentów- edukacja artystyczna. Program edukacji teatralnej w przedszkolu pt. Scenka dla malucha. Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 01/2013 z dnia 20 maja 2013 r Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

Twórczy Przedszkolak. Opracowanie: mgr Małgorzata Jabłońska lic. Wioleta Czechowska mgr Agnieszka Lewandowska

Twórczy Przedszkolak. Opracowanie: mgr Małgorzata Jabłońska lic. Wioleta Czechowska mgr Agnieszka Lewandowska Twórczy Przedszkolak Opracowanie: mgr Małgorzata Jabłońska lic. Wioleta Czechowska mgr Agnieszka Lewandowska Rok szk. 2011/2012 I Wstęp Zgodnie z Koncepcją Funkcjonowania i Rozwoju Tęczowego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

OBRAZ MALARSKI JAKO ŚRODEK DYDAKTYCZNY I KATECHETYCZNY

OBRAZ MALARSKI JAKO ŚRODEK DYDAKTYCZNY I KATECHETYCZNY Rozdział V OBRAZ MALARSKI JAKO ŚRODEK DYDAKTYCZNY I KATECHETYCZNY Stwierdzenie, że żyjemy obecnie w kulturze obrazu, może wręcz razić banalnością, niemniej jest ono do głębi prawdziwe 1. Antropolodzy kultury

Bardziej szczegółowo

Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana

Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana Edukacja teatralna w szkołach podstawowych Raport z badań Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana Edukacja teatralna w szkołach podstawowych. Raport z badań Autorka koncepcji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO zgodny z Podstawą Programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. DLA PRZEDSZKOLI Magdalena Appel Joanna Zarańska Ewa Piotrowska SPIS

Bardziej szczegółowo

Świetlica jest ważna-jak organizować zajęcia na świetlicy szkolnej

Świetlica jest ważna-jak organizować zajęcia na świetlicy szkolnej Świetlica jest ważna-jak organizować zajęcia na świetlicy szkolnej Szkolna świetlica stanowi wewnątrzszkolną strukturę wychowawczo-opiekuńczą. Jest bardzo ważnym uzupełnieniem pracy szkoły we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Przyszłości

Przedszkole Przyszłości Program powstał jako praca zespołowa. Autorzy: Katarzyna Bury, Alicja Kosowska, Agnieszka Pieluszyńska, Przemysław Adamski, pod kierunkiem dr Bogny Bartosz Przedszkole Przyszłości Innowacyjny program edukacji

Bardziej szczegółowo

OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego

OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego Iwona Broda ZAWIERCIE 2009 Spis treści Charakterystyka programu i procedura osiągania celów 3 Jak pomóc przedszkolakowi zostać pierwszakiem.

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych Poradnik dla nauczycieli Celina Zbrzeźna, Anita Przybyszewska-Pietrasiak Grażyna Ratajczak-Nadolska Praca z uczniem zdolnym na zajęciach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. Dz.U.2012.977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

teatralna Edukacja w wiecie sztuki Ma y odkrywca Aspergera Dziecko z zespo em Ekoporady Segregujemy odpady Uwaga! Ucze ma alergi

teatralna Edukacja w wiecie sztuki Ma y odkrywca Aspergera Dziecko z zespo em Ekoporady Segregujemy odpady Uwaga! Ucze ma alergi EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA CZASOPISMO DLA NA UC ZY CIE LI Nr 8 WRZESIE 2013 749 (LXVIII) indeks 38514X CENA 18,50 Z (w tym 5% VAT) Ma y odkrywca w wiecie sztuki Uwaga! Ucze ma alergi Dziecko z zespo em Aspergera

Bardziej szczegółowo

WYZWALANIE EKSPRESJI DZIECKA POPRZEZ KONTAKT ZE SZTUKĄ

WYZWALANIE EKSPRESJI DZIECKA POPRZEZ KONTAKT ZE SZTUKĄ WYZWALANIE EKSPRESJI DZIECKA POPRZEZ KONTAKT ZE SZTUKĄ (Przygotowała nauczycielka Lidia Wiosna na podstawie artykułów z Wychowania w Przedszkolu na posiedzenie Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały

Bardziej szczegółowo

2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (poz. 977) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. Nowa podstawa programowa Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2014 r. (poz.) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

Czytam, bo lubię. Savoir-vivre. Gdybym był ptakiem... Montessori. Prezenty dla Taty. - scenariusz. dla najmłodszych. w szkole EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Czytam, bo lubię. Savoir-vivre. Gdybym był ptakiem... Montessori. Prezenty dla Taty. - scenariusz. dla najmłodszych. w szkole EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA CZASOPISMO S O DLA NA UC ZY CIE LI Nr 6 CZERWIEC 2014 758 (LXIX) indeks 38514X CENA 19,50 ZŁ (w tym 5% VAT) Montessori w szkole Prezenty dla Taty 3 plakaty Savoir-vivre dla najmłodszych

Bardziej szczegółowo

Opera i balet. Zeszyt edukacyjny

Opera i balet. Zeszyt edukacyjny Halina Guryn Opera i balet. Zeszyt edukacyjny I N S T Y T U C J A K U L T U R Y S A M O R Z Ą D U W O J E W Ó D Z T W A Ł Ó D Z K I E G O Opera i balet. Zeszyt edukacyjny Spis treści Wyobraźnia a nie inwencja

Bardziej szczegółowo

Balety Rosyjskie Sergiusza Diagilewa 1

Balety Rosyjskie Sergiusza Diagilewa 1 Anna Sieczka Balety Rosyjskie Sergiusza Diagilewa 1 Sergiusz Diagilew (1872 1929), jako założyciel i impresario Baletów Rosyjskich uznawany jest za jednego z największych reformatorów XX-wiecznego baletu,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie najnowocześniejszych metod pedagogicznych w edukacji przedszkolnej

Zastosowanie najnowocześniejszych metod pedagogicznych w edukacji przedszkolnej POMORSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDYNI Instytut Pedagogiczny Studia Podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Zintegrowana Krzysztof Kwiecień Nr albumu 1901 Zastosowanie najnowocześniejszych metod pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Anna Pikała Łódź, Polska pikala@toya.net.pl Słowa kluczowe: wychowanie estetyczne, edukacja kulturalna, przedmioty artystyczne w szkołach

Bardziej szczegółowo