TEATRALNE SPIĘCIE. Raport z konfrontacji oczekiwań szkoły wobec teatru i teatru wobec szkoły

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEATRALNE SPIĘCIE. Raport z konfrontacji oczekiwań szkoły wobec teatru i teatru wobec szkoły"

Transkrypt

1 1 TEATRALNE SPIĘCIE TEATRALNE SPIĘCIE Raport z konfrontacji oczekiwań szkoły wobec teatru i teatru wobec szkoły Teatralne Spięcie to zrealizowany przez Stowarzyszenie Pedagogów Teatru projekt łączący teatry i szkoły. Nauczyciele wzięli udział w cyklu warsztatów organizowanych przez członków SPT przy wsparciu pracowników teatru. Prowadzący wykorzystywali narzędzia teatralne oraz pokazywali, jak zastosować je w praktyce. Uczestnicy poznali ideę pedagogiki teatralnej, a przede wszystkim zdobyli narzędzia do budowy warsztatu do spektaklu. Wynikiem pracy były autorskie scenariusze, które nauczyciele wykorzystali w teatralnej pracy z młodzieżą. Częścią projektu była diagnoza potrzeb i oczekiwań, jakie wzajemnie mają wobec siebie środowiska szkoły i środowiska teatru. Poprzez akcję fotograficzną Teatr żądam, w której młodzież i nauczyciele mogli wyrazić swoje oczekiwania fotograficzną w szkole oraz akcję Idealny widz, w której pracownicy teatru artyści, pracownicy administracyjni, pracownicy techniczni mogli spisać swoje oczekiwania wobec widowni na sylwetce idealnego widza ustawionej w przestrzeni teatru zebraliśmy materiał, który pobudza do dyskusji nad możliwymi formami współdziałania teatru i szkoły. Projektem zostało objętych 10 teatrów w całej Polsce. Udział w Teatralnym Spięciu miał być przestrzenią refleksji nad zawiązaniem trwałej współpracy na polu edukacji między dwoma środowiskami: szkolnym i teatralnym. Projekt zrealizowano w 2013 r., idea nadal budzi zainteresowanie i żywe emocje.

2 2 MODUŁ DIAGNOZY WPROWADZENIE Podsumowanie modułu projektu Teatralne Spięcie obejmującego etap stawiania diagnoz przez środowiska teatralne i szkolne odnośnie wzajemnej współpracy, opiera się na analizie treści oczekiwań i żądań względem widzów i instytucji teatralnych. Swoje opinie wyrażali przedstawiciele obydwu światów. Celem tej części projektu było spięcie szkoły i teatru na poziomie wyobrażeń o realizowanej oraz idealnej współpracy instytucji edukacyjnych i teatralnych. Oczekiwania i żądania uczestników były wydobywane i zbierane podczas warsztatów, które miały charakter działań animacyjnych i artystycznych, opartych na metodach projekcyjnych. Uczestnicy zaproszeni do udziału w projekcie opowiadali o swoich wyobrażeniach idealnego widza teatralnego (pracownicy teatru) albo o pożądanych cechach idealnego przedstawienia teatralnego i oczekiwaniach wobec instytucji teatru (młodzi widzowie uczniowie, dzieci i młodzież; ich wychowawcy nauczyciele). W teatrach pracownicy (aktorzy, reżyserzy, pracownicy administracyjni, pracownicy techniczni) opisywali widza odwiedzającego teatr, którego chcieliby gościć w swoich murach, nazwanego roboczo Stefanem. Stefan jako sylwetka człowieka wycięta z dykty trafiał do każdego z teatrów uczestniczących w projekcie. Sylwetka Stefana idealnego widza, umieszczona w uczęszczanym miejscu teatru (bufet, okolice sceny lub inne), wyposażona w markera, miała skłonić pracowników teatru do wyrażania swoich oczekiwań wobec idealnego widza w formie zapisków na sylwetce. Z kolein w szkołach zorganizowano akcje fotograficzne uczestnicy wypisywali hasła postulaty kierowane w stronę teatrów i dokumentowali je w formie zdjęć. Następnie, w większości miejsc zorganizowane zostały spotkania, podczas których owe diagnozy zostały ze sobą skonfrontowane. W kilku przypadkach rezultatami tych konfrontacji spięć były konkretne propozycje rozwiązań, wyrażone na forum obietnice, wspólne pomysły na współpracę szkół i teatrów. Zebrane w ten sposób materiały tekstowe i wizualne posłużyły do stworzenia dwóch diagramów, na których zaprezentowane zostały kategorie oczekiwań środowiska szkolnego wobec instytucji teatralnych (graf 1) oraz ludzi teatru wobec młodych widzów teatralnych (graf 2). Porównanie obszarów problemowych, które zostały ujęte w apelach żądaniach szkół i teatrów, pozwala wskazać te kwestie, które są przedmiotem wspólnej refleksji diagnozowanych środowisk oraz te sfery rozważań, które są poruszane tylko przez jedną stronę dialogu. To rozpoznanie może być ważnym elementem przy planowaniu dalszych działań na rzecz integracji szkoły i teatru oraz projektowaniu rozwiązań ułatwiających współpracę miedzy nimi. Szczegółowa analiza wyrażanych postulatów może być odczytywana zarówno jako katalog niespełnionych oczekiwań (a zatem jako wyjaśnienie rozejścia się dróg szkoły i teatru), ale także jako wizja świata teatru, w którym chcą uczestniczyć młodzi ludzie (a więc jako swojego rodzaju deklaracja młodych widzów).

3 3 DIAGNOZY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SZKOŁA Graf 1. Szkoła żąda od teatru. Kategorie oczekiwań uczniów i nauczycieli.

4 4 Nota metodologiczna : Poniższe zestawienia pozwalają zajrzeć do kategorii zaprezentowanych na grafie 1 i zobaczyć, jakie postulaty się w nich mieszczą. Każda podkategoria obejmuje wypowiedzi uczestników warsztatów, pojawiające się na zdjęciach lub w diagnozach spisanych po spotkaniach w teatrach. W nawiasach umieszczonych po niektórych określeniach zapisane zostały frekwencje mówiące o częstotliwości pojawiania się poszczególnych haseł/oczekiwań/żądań. Niektóre żądania były na tyle niejednoznaczne, że nie udało się ich zaklasyfikować do żadnej kategorii. Inne przypisane zostały do więcej niż jednej grupy kategorii. Ze względu na trudność w odczytaniu kontekstu niektórych wypowiedzi (dysponujemy samymi zdjęciami i notatkami), poniższe zestawienia należy traktować poglądowo. Bardziej wnikliwa selekcja i analiza materiałów wymagałaby zebrania komentarzy autorów prezentowanych wypowiedzi. Jednak już takie pobieżne sklasyfikowanie oczekiwań daje ciekawe rezultaty nawet jeśli nie możemy sformułować wiążących wniosków, to na podstawie prezentowanych analiz możemy postawić ważne pytania i hipotezy odnośnie stanu współpracy szkoły i teatru. wrażenia estetyczne i emocjonalne korzyści doraźne związane z formami spędzania czasu wolnego i uczestnictwa w kulturze (poprawa dobrostanu, nastroju) : miło spędzony czas; zabawa, rozrywka (12); brak nudy; wrażenia różnorodne, silne (3); pochłanianie; emocje (15); zaskoczenie (5); rozluźnienie; dobra komedia (5); ciekawe sztuki; wszechstronne doznania; akcja (3); sensacja (2); humor (8); zaciekawienie; poprawienie humoru; niespodzianki (2); pozytywna energia; energia (2); nieoczekiwane zwroty akcji; niespodziewane sytuacje; wzruszenie; mniej powagi i sztywniactwa; szok (2); spektakularność; więcej akcji miłosnej (3); więcej przygód (2); fajne przedstawienia; jak najwięcej wycieczek z nockami; śmiesznych scen; więcej śmiechu (2); żeby aktorzy mieli na twarzach uśmiech i byli zabawni; widowiska; magia teatru: zaaranżowanie witryny przed teatrem (zbudowanie tam mini scenografii, magicznego, tajemniczego, zachęcającego świata teatralnego); wystrój teatru na okoliczność np. świąt magiczny, przyciągający; muzyka we foyer, która odprowadza widzów. rozwój wrażliwości estetycznej opartej na przeżywaniu emocji, odczuciach zmysłowych i zaangażowaniu w sztukę : wesołe, zabawne przedstawienia (2); piękno (4); prostota; kolor; adrenalina; światło; estetyka; pasja; interakcja (2); zaskakujace rozwiązania scenograficzne; dreszcz strachu; ekscytacja; wrażliwość; dynamika; naturalność; wzruszenie; spontaniczność; więcej piosenek; więcej muzyki; muzyka na żywo w spektaklu.

5 5 pobudzanie rozwoju intelektualnego wspomaganie realizacji programu szkolnego : przedstawienia na podstawie lektur; języka literackiego, kultury słowa (2); by teatr organizował więcej/częściej zajęć dla nauczycieli/instruktorów teatralnych, aby uczyć większego zrozumienia teatru i móc wirusować społeczeństwo; działania mające oparcie w podstawie programowej pokazanie jak mogą wykorzystać treści/formy/problemy spektaklu do realizacji elementów podstawy programowej (nie tylko na lekcjach j. polskiego, ale również na lekcji wychowawczej) + np. pomysły jak pracować z tekstem kultury (przydatne np. na maturze); spektakl w ciągu dnia (do zaplanowania wcześniej, np. w ramach podstawy programowej: analiza dzieła teatralnego ). rozszerzanie najpopularniejszych wśród dzieci i młodzieży form kontaktu ze słowem i sztuką (obok mediów masowych, lektury szkolnej) : przedstawienia na podstawie ciekawych książek; spektakle na podstawie aktualnych młodzieżowych bestsellerów; mniejsza hermetyczność teatru; fajne przedstawienia; więcej klasyków w klasycznej formie; więcej kontrowersji i nowej formy; spotkania z fachowcem pogłębiające problematykę spektaklu np. psycholog, filozof itp.; dla nauczycieli możliwości dokształcania się jak pisać takie scenariusze. nauka odważnego/nieszablonowego myślenia : nowatorstwo; kontrowersja; prowokacja; sens; tematy do refleksji; wyobraźni nie dosłowności; stawiania pytań, także trudnych; realizacji na scenie współczesnego dramatu polskiego, nawet pod prąd kowencjom, powszechnym oczekiwaniom; oryginalność (4); kreatywność; indywidualność; nauka, żeby uczył (2); nowoczesność; nowe pomysły; niebanalność; ukazywanie tematów niecodziennych; aby teatr trzymał formę; by repertuar był zawsze na wysokim poziomie. kształtowanie postaw i rozwój moralny pobudzanie refleksji na tematy duchowe, etyczne, obywatelskie i promowanie dobrych wzorców, wartości : zachęta, pobudzanie do myślenia (2); tematy do refleksji; przemyślenia, refleksje (5); prawdziwość, prawda (2); uczciwość, szczerość (2); fikcja > prawda; bez układów; mniej pornografii; sens; mądrość; mądre interpretacje; porozumienie; relacje; otwartość (5); wstrzymania się od nieuzasadnionych wulgaryzmów i nagości; życia; stawiania pytań, także trudnych; uczyć różnych postaw; morał; bez przemocy; kulturalnego zachowania na widowni; żeby nie ubierać się galowo, garniturom mówimy nie!; kultura; edukacji społecznej; przekazu; szacunek; "Nie" dla skandalu! "Tak" dla refleksji!.

6 6 skłonienie do autorefleksji nad własnymi życiowymi wyborami : inspiracja w życiu (4); przeżycia; nowe doświadczenia; wpływanie na sumienie; katharsis (4); dowartościowanie. rozwój artystyczny korzyści doraźne związane z formami twórczego zaangażowania w życie artystyczne i kulturalne (aktywności pozaszkolne) : możliwość przeprowadzenia zajęć z młodzieżą na scenie, w sali prób; możliwość prezentowania spektakli przygotowanych przez grupy teatralne ze szkół na deskach teatru; warsztaty; odejście od sztywnej formy dyskusji po przedstawieniu, w zamian oferowanie różnych form spotkań warsztatowych po pokazach; warsztaty teatralne prowadzone w szkole; akademia teatralna jak akademia filmowa. rozwój zdolności i predyspozycji artystycznych; ew. przygotowanie do zawodów twórczych : inspiracja (3); artykulacja, ćwiczenia; nauka gry aktorskiej; rozwijania skrzydeł; kreatywność; rozwój; pokazanie siebie. dostępność teatru dla dzieci i młodzieży kwestie organizacyjne : profesjonalizm (2); wygodne fotele; możliwość zobaczenia zaplecza (pracownie, scena, kulisy), zwiedzanie teatru (2); życie teatru zza kulis; spotkania z twórcami omówienie, rozmowa z aktorami (3); możliwość oglądania przez dzieci pracy aktora; żywy kontakt ucznia z aktorem; otwartośc na widza, na zwykłego człowieka, na ludzi (3); przygotowanie widza do zrozumienia przedstawienia (2); poważna rozmowa ludzi teatru z widzami; kontakt z aktorami (warsztaty po spektaklu), dyskusji aktorów z widzami po spektaklu, bezpośredniego kontaktu z twórcami, głównie aktorami, warsztaty/rozmowy po spektaklu (z udziałem aktorów) (4); wspólne działania aktorów i młodzieży; już przed spektaklem aktorzy się pojawiają, zachęcają lub wprowadzają na widownię; życzliwej współpracy nie tylko za pieniądze; aktorzy, prawdziwi aktorzy (2); więcej znanych twarzy; kontakt z widzem (7); szacunek; żeby ułatwił życie niepełnosprawnej publiczności!; zaproszenia nie docierają do szkół; zaproszenia/repertuary itp. wysyłane na sekretariat często giną; na spektakle dla starszych dzieci nie są zapraszani np. nauczyciele przedszkolni (a też chcą włączyć się w pracę Teatru); wcześniejsze godziny rozpoczęcia, np , może nawet 15.00; scenariusze do spektaklu; dla nauczycieli oferty z podpowiedzią o czym jest spektakl, jak wprowadzić, naprowadzić młodzież przesyłane na maila wraz z rezerwacją biletów lub od razu ofertą; szkolenie dla nauczycieli, którzy w swoich grupach przeprowadzą warsztat do spektaklu; pre spektakl nauczyciele mogą zobaczyć wcześniej, pokazy

7 7 przedpremierowe dla nauczycieli (3); ambasador teatru w szkole; informacje na biletach o tym, jak należy zachowywać się w teatrze: cicho, nie jeść, nie pić itd. kwestie finansowe : tańsze bilety, zniżki dla uczniów, przystępne ceny biletów (11); cena biletów do 30zł; zniżki dla rodzin, nie tylko wielodzietnych, rodzinne bonusy cenowe, akcje promocyjne dla rodzin; tańszy bufet; informacji na FB, gdzie są konkursy, w których można wygrać bilety. kwestie repertuarowe i ofertowe : więcej spektakli młodzieżowych; że nareszcie przyjdę do teatru i obejrzę coś nie bardzo dziecinnego jak na mój wiek; przedstawienia w plenerze; musicale; twórczość digitalna; więcej spektakli dla dzieci i młodzieży; repertuaru dla uczniów 4 6; spektakle dla dzieci, które już wyrosły z Baja, bo im się ciągłość chodzenia do teatru urywa; by teatr wystawiał również spektakle dla młodszych widzów młodzieży (ale nie dzieci); więcej przedstawień przeznaczonych dla młodzieży; zwiększenia ilości przedstawień dla dzieci z ich udziałem interakcja; urozmaicony repertuar klasyka+prowokacja; więcej humoru, który zrozumie dziecko; ciekawe przedstawienia zrozumiałe dla innych; repertuar dla każdego; różnorodny repertuar; żeby był bogatszy repertuar; zrozumiały przekaz; przedstawienia dla dzieci (3); opowieści bajkowe (3); parodie filmów.

8 8 DIAGNOZY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW TEATR Graf 2. Teatr żąda od widzów i szkoły. Kategorie oczekiwań pracowników teatru.

9 9 Nota metodologiczna : Warto podkreślić dużą dysproporcję między zgromadzonymi materiałami dotyczącymi żądań teatru i szkoły. W przypadku oczekiwań pracowników teatrów udało się zebrać zdecydowanie mniej materiałów, dlatego poniższe zestawienia opisujące zawartość kategorii na grafie 2 są dużo uboższe niż opisy kategorii oczekiwań ze strony szkoły. kultura cechy człowieka kulturalnego : pamiętający o wyłączeniu swojej komórki; ma wyłączony telefon; odróżniający teatr od kina; punktualny (2); odpowiednio ubrany, w adekwatnym stroju eleganckie t shirty (2); nie hałasuje; nie nagrywa spektaklu; kulturalny (2); szanuje pracę aktorów; poszanowanie miejsca; szczere oklaski; szacunek; elegancki i pachnący; nie je podczas spektaklu, filmu w teatrze; nie rozmawia ze znajomymi podczas spektaklu; ma być wypłacalny, nie żebrać przy kasie; jest miły, dobrze ubrany, daje dobry napiwek w szatni; nie może być upierdliwy. Spóźnił się. Siada. Jest zachwycony; nie kaszle; nie wchodzi na scenę podczas spektaklu; żeby bić brawo; nie ogląda swoich butów przez całe Psychosis ; mówi sąsiadom na fotelu obok Dobry wieczór ; nie przesiada się w ostatniej chwili z miejsca na miejsce; nie przeszkadzający. kompetencje do odbioru propozycji repertuarowych : gotowy na nowe doznania artystyczne; nie wyłączający szarych komórek!; myślący i czujący; znający profil artystyczny teatru; odróżniający teatr od kina; świadomy tego, na jaki spektakl przychodzi; przygotowany do odbioru spektakli. do wykorzystania zebranych doświadczeń poza teatrem : myślący i czujący; otwarty na rozmowę; rozmowa lub chwila refleksji po opuszczeniu teatru; zaangażowany; gotowy do wymiany doświadczeń; emocjonalny. nastawienie na odbiór chce uczestniczyć w życiu teatralnym : obecny; żywo zainteresowany; skupiony; przychodzi ponownie; zaangażowany; lojalny. daje się uwieść teatrowi : pokorny; gotowy na nowe doznania artystyczne; otwarty; szczery; mający zaufanie; szczere oklaski; szacunek; uśmiech i satysfakcja; emocjonalny.

10 10 DIAGNOZY PODSUMOWANIE KONFRONTACJA SZKOŁA vs TEATR Zbiorczą charakterystykę wzajemnych żądań szkoły i teatru przedstawia poniższa tabela. Taka forma podsumowania analiz pozwala na jednoczesne porównanie specyfiki oczekiwań wystosowanych w projekcie przez obydwie grupy. Ustosunkowanie wobec siebie głosów uczniów i nauczycieli oraz przedstawicieli teatru prowadzi z kolei do postawienia hipotez i pytań odnośnie wspólnych i rozbieżnych wizji uczestnictwa młodych ludzi w życiu teatralnym. Tabela 1. Konfrontacja oczekiwań. SZKOŁA ŻĄDA TEATR ŻĄDA HIPOTEZY, PYTANIA, PODSUMOWANIA Żądania wobec teatru najczęściej wyrażane przez uczniów krążą wokół doraźnych korzyści płynących z uczestnictwa w kulturze teatralnej. Uczniowie chcą przede wszystkim miło spędzać czas w teatrze, oczekują przeżyć i emocji, w teatrze widzą szansę na przełamanie codziennej nudy. Nauczyciele z kolei koncentrują się na korzyściach, które zapewnia teatr w ich codziennej pracy szkolnej. W myśleniu przedstawicieli teatrów właściwie nie pojawia się wątek teatru jako przyjemności, rozrywki, czy też pożytecznego i praktycznego narzędzia edukacyjnego. W odniesieniu do idealnego widza również nie są formułowane postulaty związane z korzyściami korzyść nie jest kategorią, która byłaby wyeksplikowana wprost przez przedstawicieli świata teatru. Inne postrzeganie teatru w zestawianych światach szkoły i teatru: T : Teatr jest autoteliczną Sztuką, która funkcjonuje nie dla korzyści, jest wartością samą w sobie i nie trzeba wskazywać na jej użyteczność. Sz : Teatr jest częścią kultury popularnej, musi spełniać pewne kryteria (przyjemne z pożytecznym?), aby został doceniony, dostrzeżony (i wybrany spośród wielu opcji uczestnictwa w kulturze) przez widza. Taka rozbieżność w spojrzeniu na teatr będzie miła konsekwencje na poziomie wyboru i oceny repertuaru, wykonania, konkurencyjności teatru w świecie kultury współczesnej (wydaje się, że wpłynie to bardziej na decyzje widzów). Wyzwania : Jak znaleźć wspólny obraz/definicję teatru? Jak skłonić ludzi teatru do spojrzenia na teatr oczami widza (odejścia od wizji teatru jako Sztuki oderwanej od życia codziennego)? Co zrobić, aby

11 11 Oczekiwania przedstawicieli szkoły są w dużej mierze skoncentrowane na przyszłości i ideowym rozumieniu misji teatru. Teatr jest tu ważnym elementem rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i moralnego. Uczniowie i nauczyciele zwracają uwagę na to, co teatr powinien kształtować w widzu. Wskazują na konkretne wymagania dotyczące treści i formy spektakli. W centrum stawiane są wartości, których nośnikiem powinien być teatr. W warstwie organizacyjnej, związanej z dostępnością teatru i kwestiami repertuarowymi, Oczekiwania przedstawicieli teatrów wyraźnie wskazują na to, że do teatru powinien przychodzić widz już kompetentny, przygotowany, na poziomie zarówno jeśli chodzi o kwestie savoir vivre`u, jak i umiejętności intelektualnych i emocjonalnych umożliwiających odbiór spektaklu. Przedstawiciele teatru woleliby widzieć widzów nastawionych na odbiór, dających się młody widz zobaczył w teatrze coś więcej niż widowisko budowane na wzór popkulturowych shows? Inne postrzeganie widza w zestawianych światach szkoły i teatru: T : Widz jako człowiek wykształcony, kulturalny, kompetentny, gotowy do bycia widzem teatralnym. Widz przychodzi do teatru ze swoją kindersztubą, z wiedzą, inteligencją, wrażliwością na Sztukę. Sz : Widz w teatrze i od teatru się uczy. Teatr jest dla niego szkołą życia, funkcjonowania w świecie kultury, możliwością rozwoju. Widz przychodzi do teatru w celach edukacyjnych. Taka rozbieżność w spojrzeniu na widza będzie miała konsekwencje na poziomie przygotowania oferty (wydaje się, że bardziej wpłynie na decyzje osób odpowiedzialnych za przygotowanie oferty dla młodego widza). Wyzwania : Jak wspólnie ustalić, kim jest/powinien być widz teatralny? Jak przekonać pracowników teatru do tego, że podjęcie misji edukacyjnej zbliży teatr do szkoły? Jak połączyć obszar praktyk edukacyjnych i sferę działań artystycznych? Jak przekonać środowiska teatralne, że takie połączenie ma sens? Jakie działania podejmować w szkołach, aby uczniowie odwiedzający teatry nie byli przerażającymi dzikimi w świecie kultury? Inne rozłożenie akcentów w obszarze działań widza w teatrze i znaczenia przestrzeni symbolicznej jaką jest teatr:

12 12 szkoła oczekuje od teatru stworzenia możliwości czynnego i bezpośredniego uczestniczenia w świecie teatru. Uczniowie i nauczyciele chcą mieć kontakt z aktorami, sceną, zapleczem. Widzą idealny teatr jako miejsce otwarte, bliskie, takie, które mogą współtworzyć. Siebie chcieliby widzieć jako twórców, partnerów prawdziwych artystów. pokierować magii teatru, uwiedzionych przez teatr. Największą wagę pracownicy teatrów przykładają jednak do tego, aby widz umiał się dostosować do reguł panujących w instytucji. Ważniejsze od aktywnego zaangażowania jest wejście w rolę biernego, ale kulturalnego, potrafiącego się zachować widza odbiorcy. T : Artysta zajmuje się zrobieniem teatr dla widza. Instytucja teatru to gospodarz, który gości widzów wg własnych zasad. Sz : Teatr robi się wspólnie artyści i widownia. Widz chce być wprowadzony za kulisy, chce poczuć się gospodarzem, nie tylko gościem. Te różnice będą miały wpływ przy odbiorze wydarzenia, jakim jest wizyta w teatrze, jako wydarzenia wkluczającego, o charakterze partycypacyjnym bądź wymagającego biernej postawy. Będą wpływały na kształtowanie widzów obserwatorów lub widzów uczestników. Wpłyną też na wizerunek teatru jako obszaru bliskiego/dalekiego od odbiorców, takiego, w który warto/można/nie można/nie warto się angażować. Wyzwania : Jak sprawić, by zasady udziału młodych widzów w życiu teatralnym ukształtowały dorosłych widzów chętnych do aktywnego i otwartego odbioru propozycji teatralnych? Jak pokazać ludziom teatru, że ciche usadzenie dziecięcej widowni na czas spektaklu sprawi, że jeszcze długo eksperymenty teatralne będą odbierane jedynie przez małą garstkę dorosłych widzów? Wydaje się, że najważniejszymi (i bardzo cennymi dla dalszej pracy Stowarzyszenia Pedagogów Teatru) wnioskami z modułu diagnozy projektu Teatralne Spięcie jest pokazanie trzech wymiarów pęknięć między światami teatru i szkoły (na poziomie oczekiwań, wzajemnych uprzedzeń, stereotypowych spojrzeń, reguł funkcjonowania instytucji ). Są to:

13 13 RYNKOWOŚĆ vs AUTOTELICZNOŚĆ. Funkcjonowanie teatru na zasadach rynkowych wydaje się nieuniknioną drogą (to wniosek z wielu badań nie tylko samego teatru, ale także z obserwacji całego obszaru kultury współczesnej). Rodzi to problemy podobne do tych, z którymi zmagają się środowiska reprezentujące różne światy sztuk wysokich. Chodzi zatem o balansowanie między ilością a jakością, charakterem masowym a elitarnym, możliwościami zysku a twórczymi aspiracjami. Wydaje się, że środowiska teatralne czują się zagrożone każdą oceną sztuk teatralnych w kontekście użyteczności. Teatr jako sztuka niezależna nie może być jednocześnie podporządkowana kryteriom praktyczności, przydatności, korzyści. Z kolei młode pokolenie skłonne jest właśnie (głównie?, tylko?) w tych kategoriach oceniać teksty kultury i działania w obszarze kultury (a także swoje własne decyzje odnoszące się do uczestnictwa w kulturze). Z drugiej strony, praca z uczniem, aby potrafił dostrzec wartość sztuki samą w sobie, na pewno byłaby cenną lekcją. Choć warto pamiętać, że pokazywanie sztuki jako użytecznej nie musi oznaczać degradacji sztuki. MISYJNOŚĆ vs PARNAS. Fundamentalne (deklarowane) wartości, na których opiera się szkoła to m. in. misja edukowania wprowadzania w życie, uczenia, poszerzania wiedzy, przygotowania do funkcjonowania w świecie. Szkoła to instytucja przede wszystkim edukacyjna. Dlatego nie powinno dziwić ideowe podejście środowiska szkolnego (nauczycieli co jasne, ale również uczniów, którzy przejmują ów sposób myślenia) do wszystkich działań podejmowanych przez szkołę. Również to, co szkoła robi w obszarze edukacji teatralnej (czy szerzej kulturalnej) odwołuje się do misji edukacyjnej. Dlatego od instytucji współpracujących ze szkołą w tej materii (czyli np. od teatru) jest wymagane współpodejmowanie tej misji. Teatry zdają się stawiać na widzów już nauczonych stąd, być może, ich częściowa niechęć do podejmowania działań edukacyjnych (lub spychanie ich na dalszy plan). Pokutuje tu myślenie, że teatr to parnas a aby przestąpić próg parnasu trzeba być godnym i gotowym. OTWARTOŚĆ vs DOSTOSOWANIE. Miejsce widza w teatrze i sposób funkcjonowania instytucji teatralnych to kolejne obszary, w których nie widać jednego rozwiązania. Wydaje się, że zgoda na negocjowanie z widzem reguł jego udziału w życiu teatralnym, odbiera przedstawicielom świata teatru możliwość całościowego kształtowania wizji teatru. Że odsłonięcie kulis odziera teatr z magii. Że na wtargnięciu obcych do teatru ucierpi jego jakość. Jeśli chodzi o uczniów, młodych widzów, szkołę powstaje tu dylemat wyboru między postawą pokory/respektu wobec Sztuki ( mogę nie rozumieć, ale musze docenić ) a zaufaniem we własne możliwości twórcze i interpretacyjne, które skutkują postawą śmiałości wobec sztuki. W tym wyborze postawy może pomóc młodym ludziom sam teatr od tego, na ile się on otworzy, odsłoni przed dziećmi, będzie zależało, jakie będziemy mieć przyszłe pokolenia dorosłych widzów teatralnych.

14 14 Diagnoza była końcowym etapem projektu Teatralne Spięcie, jednak jeśli chodzi o dalsze drogi światów teatralnego i szkolnego diagnoza jest dopiero pierwszym krokiem. Namierzenie pęknięć i uświadomienie sobie różnic w spojrzeniach na instytucję teatru, na figurę widza teatralnego i na możliwości działań, jakie teatr daje widzom to ważny etap. Istnieje jednak obawa, że sama świadomość nie ruszy machiny zmian. Dlatego przy planowaniu akcji/projektów na rzecz łączenia szkoły z teatrem, warto mieć na uwadze dylematy, które pojawiły się w wyniku przeprowadzonych spięć. Opracowanie: Kasia Kalinowska

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

2 Barbara Grabek, Paulina Strychalska, Marzanna Polcyn. II. Przygotowanie przez uczniów klas II i III kodeksu kulturalnego ucznia- X 2016 Kodeks kultu

2 Barbara Grabek, Paulina Strychalska, Marzanna Polcyn. II. Przygotowanie przez uczniów klas II i III kodeksu kulturalnego ucznia- X 2016 Kodeks kultu 1 Szkolna akcja 2016/2017 Kultura osobista w różnych odsłonach MOTTO Nauka kształtuje świat dla człowieka, kultura kształtuje człowieka dla świata. Cel główny - Wpojenie uczniom wzorców kultury osobistej

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu wychowawczego jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 1: Kształcenie osób dorosłych

SZKOLENIE 1: Kształcenie osób dorosłych Strona1 SZKOLENIE 1: Kształcenie osób dorosłych WPROWADZENIE: W jednostce szkoleniowej Kształcenie osób dorosłych wprowadzono podstawowe pojęcia dotyczące uczenia się w późniejszym wieku odwołujące się

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 5

Scenariusz zajęć nr 5 Autor scenariusza: Maria Piotrowska Blok tematyczny: Na długie zimowe wieczory Scenariusz zajęć nr 5 I. Tytuł scenariusza zajęć: W domu kultury. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Szkic do portretu przy pomocy camery obscury

Szkic do portretu przy pomocy camery obscury Grzegorz Kucman SCENARIUSZ LEKCJI PLASTYKI W GIMNAZJUM Szkic do portretu przy pomocy camery obscury Cele zajęć : - Budzenie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody. - Prezentowanie wyników własnych

Bardziej szczegółowo

Polskie kino w opinii Internautów. wyniki badań bezpośrednich

Polskie kino w opinii Internautów. wyniki badań bezpośrednich Polskie kino w opinii Internautów wyniki badań bezpośrednich Zakres i częstotliwość oglądania polskich filmów Badani są bardzo aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego. Niemal 60% badanych było w ciągu

Bardziej szczegółowo

Największym powodzeniem wśród dzieci cieszył się sprzęt sportowy znajdujący się w Drugim Ośrodku zainteresowań

Największym powodzeniem wśród dzieci cieszył się sprzęt sportowy znajdujący się w Drugim Ośrodku zainteresowań Drugi etap projektu W grudniu 2009r. wychowawczyni klasy 1 a rozpoczęła realizację drugiego etapu projektu. Do 15 stycznia przeprowadziła diagnozę początkową - określiła profil inteligencji uczniów (prowadziła

Bardziej szczegółowo

Ogólna tematyka zajęć w klasie II

Ogólna tematyka zajęć w klasie II Ogólna tematyka zajęć w klasie II Przygotowanie uczniów do udziału w przedstawieniu teatralnym. Udział w przedstawieniu teatralnym. Wizyta w pracowni lalkarza - zapoznanie się ze sposobami wykonania różnych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 07.09.2016. NACZELNY CEL WYCHOWANIA Wszechstronny rozwój młodego człowieka zmierzający do ukształtowania,

Bardziej szczegółowo

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot Opowieści nocy reż. Michel Ocelot 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Jak powstaje film? 2. Karta pracy. (str. 5) MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI SCENARIUSZ LEKCJI Opracowała: Paulina

Bardziej szczegółowo

Program adaptacyjny. dla klasy I. Jestem pierwszakiem. w Szkole Podstawowej nr 28

Program adaptacyjny. dla klasy I. Jestem pierwszakiem. w Szkole Podstawowej nr 28 Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku Program adaptacyjny dla klasy I Jestem pierwszakiem w Szkole Podstawowej nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku ,,Dzieci różnią się od

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI

KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI OGÓLNE KRYTERIA OCENY 1. Gotowość ucznia do indywidualnego rozwoju w zakresie twórczym, poznawczym, komunikacyjnym i organizacyjnym. 2. Zaangażowanie w pracę twórczą przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Forma edukacyjna: Projekt edukacyjny. Grupa katechetyczno-teatralna

Forma edukacyjna: Projekt edukacyjny. Grupa katechetyczno-teatralna Odbiorca: Uczniowie i Nauczyciele Gimnazjum im. ks. Jarmundowicza w Szczekocinach, rodzice i mieszkańcy Szczekocin. Forma edukacyjna: Projekt edukacyjny. Temat: Jasełka Bożonarodzeniowe. 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze - koordynatorzy projektu: Joanna Drabowicz Joanna Pietrzyńska Justyna Szymańska

Bibliotekarze - koordynatorzy projektu: Joanna Drabowicz Joanna Pietrzyńska Justyna Szymańska Witamy Państwa Bibliotekarze - koordynatorzy projektu: Joanna Drabowicz Joanna Pietrzyńska Justyna Szymańska Wraz z Dyrekcją i nauczycielami oraz Samorządem Uczniowskim realizujemy projekt Narodowy Program

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU Nasze przedszkole stwarza warunki, które zapewniaja każdemu wychowankowi indywidualny rozwój zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i uzdolnieniami.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU 1 II ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO W procesie wychowania i edukacji szczególny nacisk będzie kładziony na kształtowanie charakteru, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Oprac. Karolina Szymczak Rok szkolny 2013/14 I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA Ocena wiedzy

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Dyskusyjny

Szkolny Klub Dyskusyjny Program wychowawczo- profilaktyczny Szkolny Klub Dyskusyjny FILMOLANDIA wrzesień 2013 r. Opracowały: mgr Joanna Guze, mgr Wiesława Strzelczyk Strona 1 Kształcić tylko umysł człowieka, nie udzielając mu

Bardziej szczegółowo

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16 Strona 1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY Warszawa 2015/16 Strona 2 PODSTAWA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa

Bardziej szczegółowo

SZTUKA I TWÓRCZOŚĆ ORAZ ELEMENTY PEDAGOGIKI MIĘDZYKULTUROWEJ W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

SZTUKA I TWÓRCZOŚĆ ORAZ ELEMENTY PEDAGOGIKI MIĘDZYKULTUROWEJ W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Pod patronatem Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie ul. Świtezianki 2, 10-465 Olsztyn, tel. 89 533 72 52 SZTUKA I TWÓRCZOŚĆ ORAZ ELEMENTY PEDAGOGIKI MIĘDZYKULTUROWEJ W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazna atmosfera w szkole

,,Przyjazna atmosfera w szkole Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod hasłem,,przyjazna atmosfera w szkole realizowany w latach 2005-2008 Koordynatorzy: mgr Anna Ziętara i

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

Drama i Psychodrama - podstawowe pojęcia. Copyright by Danuta Anna Michałowska

Drama i Psychodrama - podstawowe pojęcia. Copyright by Danuta Anna Michałowska Drama i Psychodrama - podstawowe pojęcia 1 psychodrama psyche + drama = "działanie duszy", metoda diagnozy i terapii, polegająca na improwizowanym odgrywaniu przez pacjenta w sytuacji terapeutycznej pewnych

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty diagnozującej projektu Otwieramy teatr w poniedziałek

Raport z debaty diagnozującej projektu Otwieramy teatr w poniedziałek Raport z debaty diagnozującej projektu Otwieramy teatr w poniedziałek Projekt Otwieramy teatr w poniedziałek powstał w wyniku obserwacji, że uczniowie gimnazjum nie biorą czynnego udziały w życiu kulturalnym

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej. realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012

Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej. realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012 Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012 "Teatr pojmowany jako dzieło sztuki teatralnej powinien rozszerzać horyzont umysłowy dziecka,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ Załącznik nr 4 Narzędzie doskonali umiejętność: obserwacji, projektowania, analizowania przebiegu zajęć oraz ułatwia ewaluację rezultatów zajęć w kontekście zamierzonych i osiągniętych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ADAPTACYJNY. DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE

PROGRAM ADAPTACYJNY. DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE PROGRAM ADAPTACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE ZAŁOŻENIA PROGRAMU: Dzieci i napotykają na podobne problemy przy przekraczaniu

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PRIORYTETY WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PRIORYTETY WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Gimnazjum Nr 1 w Ustrzykach Dolnych I. KSZTAŁTOWANIE ODPOWIEDNICH POSTAW SPOŁECZNYCH, BUDOWANIE WARTOŚCI Lp. Zadania Forma realizacji/działania Spodziewane

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Przygotowanie do konkursów przedmiotowych i tematycznych Oprac. Anna Szczepkowska-Kirszner Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie Rok szkolny 2011/2012 tytuł laureata

Bardziej szczegółowo

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI Program wychowawczy Mlodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy im. Mieczyslawa Kozara- Sobódzkiego Do realizacji w latach 2012-2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może- pomóż Przyjęty do realizacji

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego S Y L A B U S MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013 1. NAZWA PRZEDMIOTU polska/angielska 2. KOD PRZEDMIOTU Dramaturgia / Dramaturgy 3. KIERUNEK Reżyseria dramatu WYDZIAŁ 4. SPECJALNOŚĆ Reżyseria

Bardziej szczegółowo

Jak współdecydowanie wzmacnia postawę obywatelską uczniów. Michał Tragarz Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 2.07.2014

Jak współdecydowanie wzmacnia postawę obywatelską uczniów. Michał Tragarz Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 2.07.2014 Jak współdecydowanie wzmacnia postawę obywatelską uczniów Michał Tragarz Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 2.07.2014 Po co jest szkoła? gruntownie uczyć wiedzy ogólnej i specjalistycznych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Zgodnie z Podstawą Programową jako priorytetowe przyjmuje się na lekcjach plastyki w gimnazjum wymagania ogólne: 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny projektu Poczuj, doświadcz - zrozum, zaakceptuj 2

Raport ewaluacyjny projektu Poczuj, doświadcz - zrozum, zaakceptuj 2 STOWARZYSZENIE SPOZA Raport ewaluacyjny projektu Poczuj, doświadcz - zrozum, zaakceptuj 2 Opracowanie: Ewelina Wildner Grudzień 2015 r. 1 Spis treści Cele ewaluacji... 3 Metodologia... 4 Wyniki ewaluacji...

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Greta Piekut koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY

FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY GRUPA: 6-LATKI KOTKI TERMIN REALIZACJI: 03-11KWIECIEŃ 2017 PROWADZĄCA: MGR EWA RUSZCZYK WSTĘP Jedną z najważniejszych umiejętności, w jakie można wyposażyć dzieci jest twórcze

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu ESF01-2013 1 PL1 LEO01 37042 Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Prezentacja: Michalina Mościszko Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Twórcze i artystyczne wychowanie, czy tez lepiej wychowanie przez sztukę, może okazad się szczególnie ważne, nie tylko dla stworzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen. z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy IA,IB,IC,ID,IE

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen. z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy IA,IB,IC,ID,IE Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy IA,IB,IC,ID,IE nauczyciel :Agnieszka Puchała Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotów artystycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowała: Sylwia Roś 1 Wstęp Program ten przeznaczony jest dla uczniów kl. IV - V szkoły podstawowej, do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Za kurtyną. Ewa Molęcka - nauczyciel Małgorzata Hirczyn pedagog Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Grodkowie. Innowacja pedagogiczna

Za kurtyną. Ewa Molęcka - nauczyciel Małgorzata Hirczyn pedagog Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Grodkowie. Innowacja pedagogiczna Ewa Molęcka - nauczyciel Małgorzata Hirczyn pedagog Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Grodkowie Innowacja pedagogiczna Za kurtyną Mój mały świat teatru. ROK SZKOLNY 2011 / 2012 KARTA WDROŻENIA INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z RELIGII - CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z RELIGII - CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ Ks. Maciej Maniarski Tuplice, 20.06.2012r. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z RELIGII - CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ I. Założenia Założeniem innowacji było zaproponowanie uczniom działań

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH DLA KLASY III GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŻALINOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH DLA KLASY III GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŻALINOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH DLA KLASY III GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŻALINOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Nauczanie zajęć artystycznych w klasie III w roku szkolnym 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ Tematy i zagadnienia (cele edukacyjne) 1. Wybór samorządu klasowego prawa i obowiązki ucznia -kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Wprowadzenie... 13. Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19

Spis treści. Rozdział I. Wprowadzenie... 13. Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19 1.1. Biblioteka jako audytorium... 22 1.1.1. Biblioteka publiczna... 23 1.1.1.1. Typy czytelników...

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2017 pod hasłem,,zapisane

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy klas III

Plan wychowawczy klas III 1. SFERA INTELEKTUALNA Plan wychowawczy klas III 1. Wspieranie rozwoju uczniów, zapewnienie każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego możliwości. Motywowanie i kształtowanie właściwej postawy wobec nauki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. Montessori MISJA PRZEDSZKOLA Nasze przedszkole jest drogowskazem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. JP II w Samsonowie

Szkoła Podstawowa im. JP II w Samsonowie Alicja Lisowska Szkoła Podstawowa im. JP II w Samsonowie Samsonów, 20.12.2012r. Sprawozdanie z pracy Koła Teatralnego w ramach projektu Szkoła bez kompleksów realizowanego w Szkole Podstawowej im. JP II

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2010-2016, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

dr Mariola Antczak DRAMA A TEATR

dr Mariola Antczak DRAMA A TEATR dr Mariola Antczak DRAMA A TEATR PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICER PLAN WYSTĄPIENIA CO TO JEST DRAMA? CZEMU SŁUŻY S Y DRAMA? BIBLIOTERAPIA A DRAMA UZASADNIENIE PORUSZANEJ PROBLEMATYKI DRAMA A TEATR : PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe

Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe Scenariusz lekcji bibliotecznej pt. Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe CEL GŁÓWNY: kształcenie umiejętności patrzenia na film i dyskutowania o nim CELE

Bardziej szczegółowo

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym,, Promyczek W Czerwionce- Leszczynach Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Autorki programu Maria Gilga, Jadwiga Piontek, Aleksandra Usarek, Janina

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji: Poznajemy prawa i obowiązki ucznia.

Scenariusz lekcji: Poznajemy prawa i obowiązki ucznia. Scenariusz lekcji: Poznajemy prawa i obowiązki ucznia. Autor: Katarzyna Karwacka Przedmiot: Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej Podstawa programowa: Treści nauczania wymagania szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO 1. Czy byłeś zaangażowany w projekt? Tak 100% Nie 2. Co skłoniło Cię do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

Wkrótce będę uczniem. Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły.

Wkrótce będę uczniem. Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły. Wkrótce będę uczniem Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły. Sączów 2011/ 2012 Dziecko 5-6 letnie kończąc przedszkole powinno radzić sobie z

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła -

Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła - Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń I. Cele ogólne: Dostrzeganie różnorodności postaw

Bardziej szczegółowo

Wirtualna wizyta w klasie

Wirtualna wizyta w klasie Wirtualna wizyta w klasie Ironią jest, że istotą istnienia szkół jest nauczanie i uczenie się, a jednak szkoły wciąż nie potrafią uczyć się jedne od drugich. Jeżeli kiedykolwiek odkryją jak to robić, będą

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły

Program Wychowawczy Szkoły Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2015/2016 Częstochowa, sierpień 2015 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA KL.IV - VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA KL.IV - VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA KL.IV - VI Ocenianie osiągnięć w przypadku plastyki nie jest proste i jednoznaczne. Należy brać pod uwagę różnice w uzdolnieniach uczniów, oraz subiektywizm odbioru

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki

Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki Przygotowała: Barbara Górecka Atkinson 1. Ewaluacja została dokonana na podstawie: - obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ.

Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ. Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ (program własny) I. Wstęp Program koła dziennikarskiego jest propozycją zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ST. STASZICA W SWAROŻYNIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ST. STASZICA W SWAROŻYNIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ST. STASZICA W SWAROŻYNIE WSTĘP Założeniem programu wychowawczego naszej szkoły jest rozwój osobowości ucznia. Osobowości pojmowanej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium

Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium Źródło: pixabay.com II Kongres Uniwersytetów Dziecięcych, Warszawa, 26 marca 2015 Anna Grąbczewska, Uniwersytet Dzieci Laboratorium - eksperymenty - narzędzia i

Bardziej szczegółowo

Celem wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest: Podstawa programowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej 1. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki, (dokumenty są dostępne na stronie

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Sfera rozwoju Zadania I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Formy realizacji Poznanie technik i stylów uczenia się na gddw stosowanie metod aktywizujących na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Najwspanialszy dzień to ten, w którym się urodziłeś MOJE URODZINY NASZE ŚWIĘTO

Najwspanialszy dzień to ten, w którym się urodziłeś MOJE URODZINY NASZE ŚWIĘTO Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ustrzykach Dolnych Najwspanialszy dzień to ten, w którym się urodziłeś MOJE URODZINY NASZE ŚWIĘTO program integrujący klasę. Autor programu mgr Ewa Lejowska Ustrzyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Mistrzostwo swe wprowadzam nie z dzieł, lecz dokonań uczniów" H. Steinhaus Pragniemy być szkołą otwartą na potrzeby uczniów, dlatego nauczyciele

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na duże różnice w uzdolnieniach uczniów oraz subiektywizm

Bardziej szczegółowo

Widzenie Świata. między obrazem a informacją

Widzenie Świata. między obrazem a informacją Widzenie Świata między obrazem a informacją Innowacja pedagogiczna realizowana w ramach przedmiotów informatyka, kółko informatyczne, plastyka oraz w pracy Samorządu Uczniowskiego Opracowanie mgr Alicja

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy dla klasy 1 LO

Program wychowawczy dla klasy 1 LO Program wychowawczy dla klasy 1 LO Wiodące zadania: - wzmacnianie poczucia odpowiedzialności uczniów (szczególnie zaangażowania do uczestnictwa w życiu szkoły), - kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych,

Bardziej szczegółowo

R A Z E M. Relacje Aktywność Zabawa Emocje Miejsce. Joanna Matejczuk. Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

R A Z E M. Relacje Aktywność Zabawa Emocje Miejsce. Joanna Matejczuk. Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu R A Z E M Relacje Aktywność Zabawa Emocje Miejsce czyli jak efektywnie ucząc dzieci mieć z tego przyjemność? Joanna Matejczuk Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uczelnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Dzieci lubią książki! Czytanie wrażeniowe w ruchu, w tańcu i w zabawie

Dzieci lubią książki! Czytanie wrażeniowe w ruchu, w tańcu i w zabawie Dzieci lubią książki! Czytanie wrażeniowe w ruchu, w tańcu i w zabawie Seminarium dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej ZCDN, 4 października 2014 r. Maria Twardowska Czy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja Praw Osób

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli BEZPIECZNA +

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli BEZPIECZNA + Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli BEZPIECZNA + Rządowy program wspomagania w latach 2015 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna 1. Osoby wdrażające innowacje: mgr Justyna Witas, mgr Adriana Jachnicka, mgr Marta Jafernik 2. Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji: Innowacja

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej rok szkolny 2014/2015 OPRACOWALI: T. Bembenik, M. Czarnota Diagnoza zachowań problemowych: Z przeprowadzonych obserwacji zachowań dzieci, rozmów z rodzicami,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum I. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie Wiedza (zapamiętanie i rozumienie wiadomości teoretycznych zdobytych podczas lekcji oraz nauki własnej)

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ Rok szkolny 2013/2014 Pracownia SENSOS przeprowadza ambitne i bezpieczne programy szkoleniowe dla dziec i i młodzieży. Program każdego warsztatu jest dostosowany

Bardziej szczegółowo