Iwona Grajner. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy EXPRESS PUBLISHING MATURA REPETYTORIUM POZIOM ROZSZERZONY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Iwona Grajner. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy EXPRESS PUBLISHING MATURA REPETYTORIUM POZIOM ROZSZERZONY"

Transkrypt

1 Iwona Grajner (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy EXPRESS PUBLISHING MATURA REPETYTORIUM POZIOM ROZSZERZONY Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) wrzesień 2012 NR DOPUSZCZENIA: PROGRAM NAUCZANIA: [IV etap edukacyjny, poziom IV.1, zakres rozszerzony] ROK SZK.: KLASA/GRUPA: NAUCZYCIEL:

2 PLAN WYNIKOWY Express Publishing Matura Repetytorium. Poziom rozszerzony MODULE Module 1 PEOPLE zna znaczną część słownictwa dotyczącego wyglądu zewnętrznego (części twarzy), ubioru (materiał, wzór, styl, rozmiar), cech charakteru (np. goodnatured, well-behaved, reliable), uczuć i emocji (np. devastated, exhilarated), zainteresowań, hobby, problemów etycznych (np. racial discrimination, infringement on rights, right to vote, decent healthcare); potrafi go użyć w większości poprawnie w typowych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) zna zasady użycia czasów Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Simple Past, Present Perfect Continuous, Past Perfect, Future Tenses, rozróżnia je i potrafi stosować na ogół poprawnie w praktyce rozumie znaczną część wysłuchanych wypowiedzi, np.: specjalisty od tresury zwierząt domowych (typ zadania: T/ F), przykładową rozmowę o podziwianym piosenkarzu/ piosenkarce potrafi uzupełnić zdania brakującymi wyrazami lub odpowiednimi formami podanych wyrazów, wybierać jedną z dwóch opcji (np. tie-bond, sting-bite), dobrać właściwe przymiotniki (np. malicious, majestic, generous) do ich definicji w zdaniu, dobrać stany emocjonalne do towarzyszących im odczuć, cechy charakteru do podanych opisów osób rozumie większość informacji zawartych w tekstach Meet the Lion Whisperer oraz Just the four of us, w których wyszukuje informacje, znajduje synonimy i antonimy podanych wyrazów, przyporządkowuje akapity, odpowiada na pytania w oparciu o przykład opisuje postać, która wywarła na nim duże wrażenie lub miała na niego wpływ analiza przypadku potrafi wykonać test osobowości online na podanej stronie internetowej potrafi w wypowiedzi ustnej scharakteryzować koleżanki/ kolegów z klasy (wygląd, ubranie), opisać stany emocjonalne i towarzyszące im odczucia i zachowania CELÓW OPERACYJNYCH zna większość słownictwa dotyczącego wyglądu zewnętrznego (części twarzy), ubioru (materiał, wzór, styl, rozmiar), cech charakteru (np. goodnatured, well-behaved, reliable), uczuć i emocji (np. devastated, exhilarated), zainteresowań, hobby, problemów etycznych (np. racial discrimination, infringement on rights, right to vote, decent healthcare); potrafi go użyć poprawnie w różnych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) zna zasady użycia czasów Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Simple Past, Present Perfect Continuous, Past Perfect, Future Tenses, rozróżnia je i stosuje poprawnie w praktyce rozumie większość wysłuchanych wypowiedzi, np.: specjalisty od tresury zwierząt domowych (typ zadania: T/ F), przykładową rozmowę o podziwianym piosenkarzu/ piosenkarce potrafi uzupełnić zdania brakującymi wyrazami lub odpowiednimi formami podanych wyrazów, wybierać jedną z dwóch opcji (np. tie-bond. sting-bite); dobrać właściwe przymiotniki (np. malicious, majestic, generous) do ich definicji w zdaniu; dobrać stany emocjonalne do towarzyszących im odczuć, cechy charakteru do podanych opisów osób i wyrazić swoją opinię na ten temat rozumie wszystkie informacje zawarte w tekstach Meet the Lion Whisperer, Just the four of us, w których wyszukuje informacje, znajduje synonimy i antonimy podanych wyrazów, przyporządkowuje akapity, odpowiada na pytania pełnymi, rozbudowanymi zdaniami w oparciu o przykład opisuje postać, która wywarła na nim duże wrażenie lub miała na niego wpływ analiza przypadku potrafi wykonać test osobowości online na podanej stronie internetowej potrafi w aktywnej, wyczerpującej wypowiedzi ustnej scharakteryzować koleżanki/ kolegów z klasy (wygląd, ubranie), opisać stany emocjonalne i towarzyszące im odczucia i zachowania Wymagania szczegółowe (WS): zakres podstawowy (PP) oraz rozszerzony (PR): słuchanie PP: 2.3; czytanie PP: 3.2; mówienie PP: 4.1; 4.5; 4.12; 6.1; 6.3; 6.4; 6.8; pisanie PP: 5.1; 5.5; 5.9; 5.12; 5.13; 7.2; 5.2 poziom rozszerzony (PR): I.1.a; I.2.a-b; I.3; I.4 - słuchanie II.1c; II.1a; II.1d - czytanie II.2b; II.2c; II.2d; II.2j III.1c; III.1d; IV.1a; IV.1d - pisanie III.2a; III.2d; III.2e; III.2f; IV.2b; IV.2c; V.2b

3 Module 1 PEOPLE (c.d.) przekazuje informacje na temat pracy Kevina Richardsona, odpowiada na pytanie: Would you like to do Kelvin Richardson s job?, stosując prostsze słownictwo i struktury (z pomocą nauczyciela) stosując mniej złożone struktury i słownictwo oraz wzorując się na przykładzie, potrafi w wypowiedzi pisemnej: opisać swój wygląd zewnętrzny lub wygląd koleżanek/ kolegów z klasy, charakter, stan emocjonalny i towarzyszące mu/ im odczucia i zachowania; opisać hobby i zainteresowania, przedstawić swój stosunek do danej osoby opisać postać, która wywarła na uczniu duże wrażenie lub miała na niego wpływ potrafi na podstawie tekstu napisać kilka prostych zdań na temat Kevina Richardsona na podstawie własnych notatek potrafi powiedzieć kilka zdań na temat: Why do you think the study of personalities is important to so many people? Can you think of any practical uses for it? uzupełnia luki w tekście Just the four of us brakującymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) wysłuchuje wypowiedzi pięciu osób na temat testów psychologicznych, dobiera nagłówki do poszczególnych osób (typ zadania: dobieranie) odgrywa role rozmawia nt. podziwianych piosenkarza/ piosenkarki, uwzględniając podane kwestie (część ustna matury) opisuje ilustracje i udziela odpowiedzi na pytania (część ustna matury) rozpoznaje, stosuje i rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań znajomość słownictwa i gramatyki z Modułu 1: Use of English Tenses (str. 8-9); Grammar Section Tenses (str ). CELÓW OPERACYJNYCH przekazuje informacje na temat pracy Kevina Richardsona, odpowiada na pytanie: Would you like to do Kelvin Richardson s job?, stosując zróżnicowane słownictwo i struktury stosując złożone struktury i bogate słownictwo, potrafi w wypowiedzi pisemnej: opisać swój wygląd zewnętrzny lub wygląd koleżanek/ kolegów z klasy, charakter, stan emocjonalny i towarzyszące mu/ im odczucia i zachowania; opisać swoje/ ich hobby i zainteresowania, przedstawić swój stosunek do danej osoby opisać postać, która wywarła na uczniu duże wrażenie lub miała na niego wpływ potrafi napisać kilka zdań na temat Kevina Richardsona na podstawie własnych notatek potrafi się wypowiedzieć ustnie na temat: Why do you think the study of personalities is important to so many people? Can you think of any practical uses for it? uzupełnia luki w tekście Just the four of us brakującymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) wysłuchuje wypowiedzi pięciu osób na temat testów psychologicznych, dobiera nagłówki do poszczególnych osób (typ zadania: dobieranie) odgrywa role rozmawia nt. podziwianych piosenkarza/ piosenkarki, uwzględniając podane kwestie (część ustna matury) opisuje ilustracje i udziela odpowiedzi na pytania (część ustna matury) rozpoznaje, stosuje i rozwiązuje prawidłowo większość zadań znajomość słownictwa i gramatyki z Modułu 1: Use of English Tenses (str. 8-9); Grammar Section Tenses (str ).

4 Module 2 HOUSES & HOMES zna znaczną część słownictwa związanego z wyglądem i wyposażeniem, wynajęciem, kupnem, sprzedażą mieszkania, domu lub pokoju, czynnościami w nich wykonywanymi; potrafi go użyć w większości poprawnie w typowych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) porównuje domy i pomieszczenia (np. wymarzony dom Anny ze swoim) zna zasady użycia znacznej części konstrukcji czasownikowych z bezokolicznikiem i z formą -ing (to infinitive, bare infinitive, -ing), potrafi je stosować na ogół poprawnie w praktyce, np. dokonując transformacji ze słowem kluczem (z pomocą nauczyciela) na ogół poprawnie stosuje linking words, np. to start with, for instance, on the other hand, all things considered rozróżnia użycie wyrazów: too/ enough i stosuje je w prostszych typowych przykładach zdań na ogół poprawnie używa wyrażeń z miss oraz lose, np. miss a payment, lose a contest (z pomocą kolegi) zna zasady użycia czasów Present Perfect i Present Perfect Continuous oraz rozumie różnicę między nimi; potrafi stosować w/w czasy na ogół poprawnie w praktyce rozumie znaczną część wysłuchanych informacji: wywiad dotyczący dekoracji wnętrz (zadanie F/ T) oraz przykładowy opis ilustracji, reaguje i posługuje się informacjami przy rozwiązywaniu zadań uzupełnia tekst o feng shui brakującymi zdaniami (typ zadania dobieranie) znajduje synonimy podanych wyrazów dokonuje analizy rozprawki: Living in a house is better than living in a flat i dobiera nagłówki do akapitów (z pomocą nauczyciela) gromadzi, kompletuje i przedstawia nowe zebrane informacje na temat Feng Shui (ICT) (praca w grupach) decyduje o wyborze najwłaściwszego miejsca na wakacje potrafi napisać rozprawkę: Living on campus is the best option for students oraz kilka zdań na temat: Which Feng Shui ideas have you already put into practice in your home? Which ones are you planning to use?, używając mniej złożonych struktur i słownictwa oraz przedstawiając argumenty za i przeciw w oparciu o tekst opisuje i porównuje wnętrze swojego domu z dworkiem Ferndean CELÓW OPERACYJNYCH zna większość słownictwa związanego z wyglądem i wyposażeniem, wynajęciem, kupnem, sprzedażą mieszkania, domu lub pokoju, czynnościami w nich wykonywanymi; potrafi go użyć poprawnie w różnych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) porównuje domy i pomieszczenia (np. wymarzony dom Anny ze swoim) zna zasady użycia większości konstrukcji czasownikowych z bezokolicznikiem i z formą -ing (to infinitive, bare infinitive, -ing), potrafi je stosować poprawnie w praktyce, np. dokonując transformacji ze słowem kluczem poprawnie stosuje linking words, np. to start with, for instance, on the other hand, all things considered rozróżnia użycie wyrazów: too/ enough i stosuje je w zdaniach złożonych poprawnie używa wyrażenia z miss oraz lose, np. miss a payment, lose a contest zna zasady użycia czasów Present Perfect i Present Perfect Continuous oraz rozumie różnice między nimi; potrafi w/w czasy stosować poprawnie w praktyce rozumie wszystkie wysłuchane informacje: wywiad dotyczący dekoracji wnętrz (zadanie F/ T) oraz przykładowy opis ilustracji, reaguje i posługuje się informacjami przy rozwiązywaniu zadań uzupełnia tekst o feng shui brakującymi zdaniami (typ zadania dobieranie) znajduje synonimy podanych wyrazów dokonuje analizy rozprawki: Living in a house is better than living in a flat i dobiera nagłówki do akapitów gromadzi, kompletuje i przedstawia nowe zebrane informacje na temat Feng Shui (ICT) (praca w grupach) decyduje o wyborze najwłaściwszego miejsca na wakacje potrafi napisać rozprawkę: Living on campus is the best option for students oraz kilka zdań na temat: Which Feng Shui ideas have you already put into practice in your home? Which ones are you planning to use?, używając złożonych struktur i bogatego słownictwa oraz przedstawiając argumenty za i przeciw w oparciu o tekst opisuje i porównuje wnętrze swojego domu z dworkiem Ferndean PP oraz słuchanie PP: 2.2; czytanie PP: 3.3; mówienie PP: 4.1; 4.5; 4.7; pisanie PP: 5.1; 5.5; 5.7; 5.12; 5.13; 7.2; 5.2 I.1.b; I.2.a-b - słuchanie II.1b; II.1c - czytanie II.2d; II.2f; II.2j III.1c; III.1d; III.1e; IV.1b; IV.1c; IV.1d - pisanie III.2a; III.2d; III.2e; III.2f; IV.2b; IV.2c

5 Module 2 HOUSES & HOMES (c.d.) czyta ze zrozumieniem fragment powieści Jane Eyre Charlotte Brontë i wybiera właściwą odpowiedź (wybór wielokrotny) słucha wypowiedzi pięciu osób na temat problemów związanych z wynajęciem mieszkania i dobiera nagłówki do poszczególnych osób (typ zadania: dobieranie) wypowiada się na podstawie materiału stymulującego (część ustna matury) poprawnie opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na pytania (część ustna matury) rozpoznaje, stosuje i rozwiązuje znaczną część zadań zamkniętych oraz transformacji zdań ze słowem kluczem, sprawdzających znajomość struktur leksykalno-gramatycznych z Modułu 2: Use of English Infinitive/ Gerund/ Participles (str ); Grammar Section Infinitive/ -ing form; too/ enough; Participles (str ) CELÓW OPERACYJNYCH czyta ze zrozumieniem fragment powieści Jane Eyre Charlotte Brontë i wybiera właściwą odpowiedź (wybór wielokrotny) słucha wypowiedzi pięciu osób na temat problemów związanych z wynajęciem mieszkania i dobiera nagłówki do poszczególnych osób (typ zadania: dobieranie) wypowiada się płynnie i swobodnie na podstawie materiału stymulującego (część ustna matury) poprawnie opisuje ilustrację i udziela wyczerpujących odpowiedzi na pytania (część ustna matury) rozpoznaje, stosuje i rozwiązuje wszystkie zadania zamknięte oraz transformacje zdań ze słowem kluczem, sprawdzające znajomość struktur leksykalno-gramatycznych z Modułu 2: Use of English Infinitive/ Gerund/ Participles (str ); Grammar Section Infinitive/ -ing form; too/ enough; Participles (str ) CULTURE I zna znaczną część słownictwa związanego z historią, geografią oraz architekturą Singapuru w przeszłości i teraźniejszości rozumie przeczytany tekst o Singapurze (z pomocą nauczyciela) dobiera i uzupełnia zdania i wyrażenia podanymi wyrazami, wyszukuje w tekście czasowniki złożone (phrasal verbs) o podanych znaczeniach pisemnie porównuje Polskę i Singapur (położenie geograficzne, historia, język, fauna, kultura, atrakcje) na podstawie tekstu sporządza krótką notatkę o Singapurze (dopisuje zakończenia do podanych początków zdań) rozumie i na ogół poprawnie używa nowego złożonego słownictwa, np.: czasowników: prosper, erect, rzeczowników: stopover, outpost, temple, mosque, shrine, wyrażeń: medium of instruction, diversity, population, is made up of, be home to zna większość słownictwa związanego z historią, geografią oraz architekturą Singapuru w przeszłości i teraźniejszości rozumie przeczytany tekst o Singapurze, parafrazuje go i interpretuje dobiera i uzupełnia zdania i wyrażenia podanymi wyrazami, wyszukuje czasowniki złożone (phrasal verbs) o podanych znaczeniach pisemnie porównuje Polskę i Singapur (położenie geograficzne, historia, język, fauna, kultura, atrakcje), wyrażając swoją opinię o tych krajach na podstawie tekstu sporządza notatkę o Singapurze (dopisuje zakończenia do podanych początków zdań) rozumie i poprawnie posługuje się nowym, złożonym słownictwem, np.: czasownikami: prosper, erect, rzeczownikami: stopover, outpost, temple, mosque, shrine, wyrażeniami: medium of instruction, diversity, population, is made up of, be home to czytanie mówienie 6.2; pisanie 5.2 I.1.o; I.2.a-b; I.3 - czytanie II.2d; II.2f; II.2j III.1c; III.1d; III.1e; IV.1b; IV.1c; IV.1d - pisanie III.2a; III.2d; III.2e; III.2f

6 Module 3 SCHOOL zna znaczną część słownictwa związanego ze szkołą, przedmiotami szkolnymi, ocenami i wymaganiami, szkolnym życiem, systemem edukacji, planami na przyszłość oraz perspektywą podjęcia studiów (np. vast, appropriate, scheme, internship, backbone, on time, hand in an essay, study for an exam, head off, validate, mutter, mumble, resit, retake, skip); potrafi go użyć w większości poprawnie w typowych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) zna zasady użycia: czasowników modalnych linking words, np.: in the first place, one point of view, in favour of the main drawback of, even though, in conclusion (str ) kolokacji z czasownikami: do, make, take, have oraz potrafi te reguły zastosować na ogół poprawnie w praktyce wyraża w formie ustnej i pisemnej swoją opinię i radzi, jakie wybrać studia i szkoły przedstawia argumenty za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu rozumie wysłuchaną rozmowę: pięciu osób na temat studiowania za granicą, dopasowuje nagłówki do poszczególnych osób (typ zadania: dobieranie) dwóch studentów na temat zalet i wad studiowania za pośrednictwem Internetu, podaje argumenty za i przeciw pomiędzy uczniem a doradcą zawodowym uzupełnia zdania/ teksty podanymi wyrazami lub formami czasowników, mając do wyboru jedną z dwóch lub jedną z trzech opcji dobiera zdania do podanych przedmiotów nauczania poznaje zasady pisania rozprawki analiza przykładu ocenia różnice między klasą szkolną dziś i w XIX wieku znajduje w tekście synonimy podanych wyrazów na podstawie przykładowego tekstu potrafi napisać rozprawkę na temat zalet i wad studiowania za pośrednictwem Internetu (argumenty za i przeciw ), stosuje prostsze słownictwo i struktury gramatyczne rozumie tekst o programie Erasmus i potrafi uzupełnić luki brakującymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) CELÓW OPERACYJNYCH zna większość słownictwa związanego ze szkołą, przedmiotami szkolnymi, ocenami i wymaganiami, szkolnym życiem, systemem edukacji, planami na przyszłość oraz perspektywą podjęcia studiów (np. vast, appropriate, scheme, internship, backbone, on time, hand in an essay, study for an exam, head off, validate, mutter, mumble, resit, retake, skip); potrafi go użyć poprawnie w różnych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) zna zasady użycia czasowników modalnych linking words, np.: in the first place, one point of view in favour of, the main drawback of, even though, in conclusion (str ) kolokacji z czasownikami: do, make, take, have oraz potrafi te reguły zastosować poprawnie w praktyce wyraża w formie ustnej i pisemnej swoją opinię i radzi, jakie wybrać studia i szkoły przedstawia w logicznym porządku wszystkie argumenty za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu rozumie wysłuchaną rozmowę pięciu osób na temat studiowania za granicą, dopasowuje nagłówki do poszczególnych osób (typ zadania: dobieranie) dwóch studentów na temat zalet i wad studiowani za pośrednictwem Internetu, podaje argumenty za i przeciw pomiędzy uczniem a doradcą zawodowym uzupełnia zdania/ teksty podanymi wyrazami lub formami czasowników, mając do wyboru jedną z dwóch lub jedną z trzech opcji dobiera zdania do podanych przedmiotów nauczania poznaje zasady pisania rozprawki analiza przykładu ocenia różnice między klasą szkolną dziś i w XIX wieku znajduje w tekście synonimy podanych wyrazów na podstawie przykładowego tekstu potrafi napisać rozprawkę na temat zalet i wad studiowania za pośrednictwem Internetu (argumenty za i przeciw ), stosuje bogate słownictwo i struktury gramatyczne rozumie tekst o programie Erasmus i potrafi uzupełnić luki brakującymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) PP oraz słuchanie PP: 2.1; czytanie PP: 3.3; 3.4; 3.6; mówienie PP: 4.1; 4.4; 4.5; 4.7; 4.12; 6.2; 6.3; 6.4; 6.6; 6.8; 6.10; 4.2; 6.2; 6.3; pisanie PP: 5.1; 5.4; 5.5; 5.7; 5.12; 5.13; 7.2; 7.4; 7.6; 7.8; 5.2; 7.2; 7.3; 7.4 I.1.c; I.2.a-b; I.3; I.4 - słuchanie II.1a; II.1d - czytanie II.2d; II.2e; II.2f; II.2h; II.2j III.1b; III.1c; III.1d; IV.1a; IV.1d - pisanie III.2a; III.2b; III.2d; III.2e; III.2f; IV.2b; IV.2c

7 Module 3 SCHOOL (c.d.) potrafi opisać dzień, kiedy w szkole wszystko poszło nie tak jak powinno, stosując mniej złożone słownictwo i struktury gramatyczne czyta ze zrozumieniem fragment powieści Charlesa Dickensa Sissy s Progress i wybiera właściwą odpowiedź (wybór wielokrotny) słucha wywiadu z psychologiem na temat panicznego strachu przed szkołą i decyduje, które zdania są zgodne z treścią tekstu (zadanie typu T/ F) odgrywa rolę: co planuje robić po zdaniu matury (część ustna matury) opisuje ilustracje i odpowiada na przykładowe pytania (część ustna matury) rozpoznaje, stosuje i rozwiązuje prawidłowo na ogół większość zadań znajomość słownictwa i gramatyki z Modułu 3: Use of English Modals (str ); Grammar Section Modals (str ) CELÓW OPERACYJNYCH potrafi opisać dzień, kiedy w szkole wszystko poszło nie tak jak powinno, stosując złożone słownictwo i struktury gramatyczne czyta ze zrozumieniem fragment powieści Charlesa Dickensa Sissy s Progress i wybiera właściwą odpowiedź (wybór wielokrotny) słucha wywiadu z psychologiem na temat panicznego strachu przed szkołą i decyduje, które zdania są zgodne z treścią tekstu (zadanie typu T/ F) odgrywa rolę: co planuje robić po zdaniu matury (część ustna matury) opisuje ilustracje i odpowiada na przykładowe pytania (część ustna matury) rozpoznaje, stosuje i rozwiązuje prawidłowo większość zadań znajomość słownictwa i gramatyki z Modułu 3: Use of English Modals (str ); Grammar Section Modals (str )

8 Module 4 WORK zna znaczną część słownictwa związanego z pracą, rynkiem pracy, warunkami zatrudnienia, zawodami, czynnościami wykonywanymi w pracy (np. caretaker, shortlist, entrepreneur, expenditure, boost, forward, guide, constrain, would-be, gruelling, attainable, sufficient); potrafi go użyć w większości poprawnie w typowych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) zna i rozumie zasady użycia: zdań względnych, okolicznikowych, przyczyny (Relative Clauses, str ; Clauses of reason, Clauses of result, str ) phrasal verbs przyimków (at, to, for, by, with, in, on, up, out, under), words often confused i posługuje się nimi na ogół poprawnie zna i na ogół poprawnie stosuje zwroty służące do wyrażenia sugestii oraz przedstawienia efektów różnych działań oraz słownictwo związane z prowadzeniem biznesu i studiowaniem (np. one/ another way to, steps should be taken to, alternatively, in doing so, it would follow that, consequently, trial and error, set up a business, to cut back on) na ogół poprawnie rozumie wysłuchany: wywiad z baleriną na temat jej zawodu (wybór wielokrotny) dialog o sposobach skutecznego łączenia pracy ze studiowaniem odpowiada na pytania uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami/ przyimkami, wybiera jeden z dwóch podanych przyimków; uzupełnia luki w tekście brakującymi zdaniami rozumie tekst na temat pracy i działalności biznesowej The Best Job in the World wybiera właściwą odpowiedź (wybór wielokrotny), odpowiada na pytania, znajduje w tekście synonimy, dobiera kolokacje i właściwe przyimiki (z pomocą nauczyciela) stosując prostsze słownictwo i struktury gramatyczne, omawia: zawód, jaki chciałby wykonywać w przyszłości, uzasadnia decyzję (trzy najważniejsze czynniki mające znaczenie przy wyborze pracy) firmę, jaką chciałby założyć, uzasadnia decyzję CELÓW OPERACYJNYCH zna większość słownictwa związanego z pracą, rynkiem pracy, warunkami zatrudnienia, zawodami, czynnościami wykonywanymi w pracy (np. caretaker, shortlist, entrepreneur, expenditure, boost, forward, guide, constrain, would-be, gruelling, attainable, sufficient); potrafi go użyć poprawnie w różnych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) zna i rozumie zasady użycia: zdań względnych, okolicznikowych, przyczyny (Relative Clauses, str ; Clauses of reason, Clauses of result, str ) phrasal verbs przyimków (at, to,for, by, with, in, on, up, out, under) words often confused i posługuje się nimi poprawnie zna i poprawnie stosuje zwroty służące do wyrażenia sugestii oraz przedstawienia efektów różnych działań oraz słownictwo związane z prowadzeniem biznesu i studiowaniem (np. one/ another way to, steps should be taken to, alternatively, in doing so, it would follow that, consequently, trial and error, set up a business, to cut back on) poprawnie rozumie wysłuchany wywiad z baleriną na temat jej zawodu (wybór wielokrotny) dialog o sposobach skutecznego łączenia pracy ze studiowaniem odpowiada na pytania uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami/ przyimkami, wybiera jeden z dwóch podanych przyimków; uzupełnia luki w tekście brakującymi zdaniami rozumie tekst na temat pracy i działalności biznesowej The Best Job in the World wybiera właściwą odpowiedź (wybór wielokrotny), odpowiada na pytania, znajduje w tekście synonimy, dobiera kolokacje i właściwe przyimki stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych, omawia: zawód, jaki chciałby wykonywać w przyszłości, uzasadnia decyzję (trzy najważniejsze czynniki mające znaczenie przy wyborze pracy) firmę, jaką chciałby założyć, uzasadnia decyzję PP oraz słuchanie PP: 2.1; czytanie PP: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.6; mówienie PP: 4.1; 4.5; 4.6; 4.8; 4.12; 6.2; 6.4; 6.6; 6.8; 4.2; 6.2; 6.3; pisanie PP: 5.1; 5.5; 5.6; 5.8; 5.12; 5.13; 7.2; 7.6; 5.2; 7.2; 7.3;7.4; 7.5 I.1.d; I.2.a-b; I.3; I.4 - słuchanie II.1a; II.1d - czytanie II.2d; II.2e: II.2f, II.2h; II.2j - mówienie III.1a; III.1c; III.1d; IV.1a; IV.1b; IV.1c; IV.1d - pisanie III.2a; III.2d; III.2e; III.2f; IV.2c

9 Module 4 WORK (c.d.) wpływ osobowości Bena na sukces pomysłu promocji stanu Queensland w Australii czy informacje z tekstu o popełnianych błędach mogą być pomocne, uzasadnia swoją opinię krótko opisuje wpływ osobowości Bena na sukces pomysłu promocji stanu Queensland w Australii tworzy zdania na temat zmniejszenia stresu w pracy (z pomocą nauczyciela) czyta ze zrozumieniem tekst Setting up a business i poprawnie uzupełnia luki wybranymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) rozumie wypowiedzi pięciu osób na temat zakładania własnej firmy, przyporządkowuje poszczególnym osobom nagłówki (typ zadania: dobieranie) wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: wybiera oferty stażu, uzasadnia swój wybór oraz podaje przyczyny odrzucenia pozostałych możliwości opisuje ilustrację i odpowiada na przykładowe pytania rozpoznaje, stosuje i rozwiązuje na ogół prawidłowo większość zadań znajomość słownictwa i gramatyki z Modułu 4: Use of English Relative clauses/ Clauses of reason/ result (str ); Grammar Section Relative clauses (str ), Clauses of reason, Clauses of result (str ) CELÓW OPERACYJNYCH wpływ osobowości Bena na sukces pomysłu promocji stanu Queensland w Australii czy informacje z tekstu o popełnianych błędach mogą być pomocne, uzasadnia swoją opinię i podaje przykłady ze swoich obserwacji wyczerpująco opisuje wpływ osobowości Bena na sukces pomysłu promocji stanu Queensland w Australii tworzy samodzielnie zdania na temat zmniejszenia stresu w pracy czyta ze zrozumieniem tekst Setting up a business i poprawnie uzupełnia luki wybranymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) rozumie wypowiedzi pięciu osób na temat zakładania własnej firmy, przyporządkowuje poszczególnym osobom nagłówki (typ zadania: dobieranie) wypowiada się wyczerpująco na podstawie materiału stymulującego: wybiera oferty stażu, uzasadnia swój wybór oraz podaje przyczyny odrzucenia pozostałych możliwości opisuje ilustrację i odpowiada na przykładowe pytania rozpoznaje, stosuje i rozwiązuje prawidłowo większość zadań znajomość słownictwa i gramatyki z Modułu 4: Use of English Relative clauses/ Clauses of reason/ result (str ); Grammar Section Relative clauses (str ), Clauses of reason, Clauses of result (str )

10 Module 5 FAMILY & SOCIAL LIFE zna znaczną część słownictwa związanego z rodziną i życiem towarzyskim, wydarzeniami w różnych okresach życia, czynnościami życia codziennego, formami spędzania czasu wolnego, świętami i uroczystościami, konfliktami i problemami; potrafi go użyć w większości poprawnie w typowych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) zna i rozumie zasady użycia zdań okolicznikowych czasu, sposobu i przyzwolenia (Clauses of Time, Concession/ Manner) i potrafi je na ogół poprawnie stosować rozumie wypowiedź pewnej osoby na temat jej przyjęcia urodzinowego (zadanie typu T/ F) uzupełnia luki w zdaniach/ tekstach podanymi wyrazami (przyimkami, linking words) lub zdaniami, wyjaśnia znaczenie wyróżnionych wyrazów oraz wybiera poprawny wyraz z podanych dwóch opcji czyta ze zrozumieniem fragment powieści Jane Austen Pride and Prejudice i podaje poprawne odpowiedzi (wybór wielokrotny) (z pomocą kolegi/ koleżanki) rozumie: opowiadanie o przyjaźni zawartej w niezwykłych okolicznościach analiza przykładu tekst o doświadczeniach związanych z udziałem w programie wymiany uczniów potrafi ułożyć wydarzenia w kolejności chronologicznej wybiera przymiotniki opisujące przedmioty, przysłówki opisujące czasowniki wybiera poprawny czas przeszły Simple Past, Past Continuous lub Past Perfect rozwiązuje ćwiczenia ze złożonym słownictwem (rzeczowniki, np. objection, concern; czasowniki, np. respond, affect, favour sb, tease; przymiotniki, np. single, wealthy, muddy, huge, fresh; przysłówki, np. easily; wyrażenia, np. universally acknowledged, break the news to; pary wyrazów, np. custom habit, common ordinary, estimate appreciate) i na ogół używa go poprawnie (z pomocą nauczyciela) stosując prostsze słownictwo i konstrukcje gramatyczne, potrafi omówić temat: drzewa genealogicznego swojej rodziny znaczenia pieniędzy w małżeństwie (praca w grupach) CELÓW OPERACYJNYCH zna większość słownictwa związanego z rodziną i życiem towarzyskim, wydarzeniami w różnych okresach życia, czynnościami życia codziennego, formami spędzania czasu wolnego, świętami i uroczystościami, konfliktami i problemami; potrafi go użyć poprawnie w różnych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) zna i rozumie zasady użycia zdań okolicznikowych czasu, sposobu i przyzwolenia (Clauses of Time, Concession/ Manner) i potrafi je poprawnie stosować rozumie wypowiedź pewnej osoby na temat jej przyjęcia urodzinowego (adanie typu T/ F) uzupełnia luki w zdaniach/ tekstach podanymi wyrazami (przyimkami, linking words) lub zdaniami, wyjaśnia znaczenie wyróżnionych wyrazów oraz wybiera poprawny wyraz z podanych dwóch opcji czyta ze zrozumieniem fragment powieści Jane Austen Pride and Prejudice i podaje poprawne odpowiedzi (wybór wielokrotny) (praca samodzielna) rozumie: opowiadanie o przyjaźni zawartej w niezwykłych okolicznościach analiza przykładu tekst o doświadczeniach związanych z udziałem w programie wymiany uczniów potrafi ułożyć wydarzenia w kolejności chronologicznej wybiera przymiotniki opisujące przedmioty, przysłówki opisujące czasowniki wybiera poprawny czas przeszły Simple Past, Past Continuous lub Past Perfect rozwiązuje ćwiczenia ze złożonym słownictwem (rzeczowniki, np. objection, concern; czasowniki, np. respond, affect, favour sb, tease; przymiotniki, np. single, wealthy, muddy, huge, fresh; przysłówki, np. easily; wyrażenia, np. universally acknowledged, break the news to; pary wyrazów, np. custom habit, common ordinary, estimate appreciate) i używa go poprawnie stosując bogate słownictwo i złożone konstrukcje gramatyczne, potrafi omówić wyczerpująco temat: drzewa genealogicznego swojej rodziny znaczenia pieniędzy w małżeństwie (praca w grupach) PP oraz słuchanie PP: 2.1; czytanie PP: 3.3; mówienie PP: 4.1; 4.2; 4.5; 4.8; 4.9; 4.12; 6.2; 6.3; 6.4; 6.8; 6.2; pisanie PP: 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.12; 5.13; 7.2; 7.6; 7.7; 7.3 I.1.e; I.2.a-b; I.3 - słuchanie II.1a; II.1c - czytanie II.2d; II.2f; II.2j - mówienie III.1c; III.1d; III.1e; IV.1a; IV.1b; IV.1c; IV.1d - pisanie III.2a; III.2b; III.2c; III.2d; III.2e; III.2f; IV.2c; V.2b

11 Module 5 FAMILY & SOCIAL LIFE (c.d.) doświadczeń związanych z udziałem w programie wymiany uczniów miejsca zamieszkania podczas studiów w kraju/ za granicą (praca w parach) relacji między osobami na ilustracji (na podstawie fragmentu tekstu) stosując prostsze słownictwo i struktury, wypowiada się pisemnie na temat: How important is money in a marriage? Have people s attitudes to this question changed much since Jane Austen s novel appeared in 1813? niezapomnianej uroczystości rodzinnej (opowiadanie) mieszkania u rodziny podczas studiów za granicą (opisuje krótko na podstawie tekstu) czyta ze zrozumieniem tekst Homestay Destination Japan i uzupełnia luki poprawnie wybranymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) rozumie wypowiedzi pięciu osób na temat ich rodzin, przyporządkowuje poszczególnym osobom nagłówki (typ zadania: dobieranie) na podstawie materiału stymulującego wybiera najlepszy sposób poznania nowych przyjaciół, uzasadnia wybór i wyjaśnia, dlaczego odrzuca inne propozycje (część ustna matury) opisuje ilustracje i odpowiada na przykładowe pytania (część ustna matury) rozpoznaje, stosuje i rozwiązuje na ogół prawidłowo większość zadań znajomość słownictwa i gramatyki z Modułu 5: Use of English Clauses of Time/ Concession/ Manner (str ); Grammar Section Time Clauses (str. 226), Clauses of Concession (str. 230), Clauses of Manner (str. 232) CELÓW OPERACYJNYCH doświadczeń związanych z udziałem w programie wymiany uczniów miejsca zamieszkania podczas studiów w kraju/ za granicą (praca w parach) relacji między osobami na ilustracji (na podstawie fragmentu tekstu) stosując złożone struktury leksykalno-gramatyczne, wypowiada się pisemnie na temat: How important is money in a marriage? Have people s attitudes to this question changed much since Jane Austen s novel appeared in 1813? niezapomnianej uroczystości rodzinnej (opowiadanie) mieszkania u rodziny podczas studiów za granicą (opisuje na podstawie tekstu) czyta ze zrozumieniem tekst Homestay Destination Japan i uzupełnia luki poprawnie wybranymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) rozumie wypowiedzi pięciu osób na temat ich rodzin, przyporządkowuje poszczególnym osobom nagłówki (typ zadania: dobieranie) na podstawie materiału stymulującego wybiera najlepszy sposób poznania nowych przyjaciół, uzasadnia wybór i wyjaśnia, dlaczego odrzuca inne propozycje (część ustna matury) opisuje ilustracje i odpowiada na przykładowe pytania (część ustna matury) rozpoznaje, stosuje i rozwiązuje prawidłowo większość zadań znajomość słownictwa i gramatyki z Modułu 5: Use of English Clauses of Time/ Concession/ Manner (str ); Grammar Section Time Clauses (str. 226), Clauses of Concession (str. 230), Clauses of Manner (str. 232)

12 CULTURE II zna znaczną część słownictwa związanego z: historią (np. semi-nomads, privateer, convict, distrust, hardship, shiploads, head of state), geografią (np. waves of settlers, in search of), chorobami (np. deteriorate, wipe out, triple, measles, tuberculosis, smallpox) i relacjami międzykulturowymi (np. indigenous, mutual, precious, devastating, venomous) oraz stosuje je w mniej złożonych wypowiedziach czyta ze zrozumieniem tekst Australia: The land down under, odpowiada na pytania do tekstu, znajduje synonimy i uzupełnia luki brakującymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) uzupełnia zdania podanymi wyrazami wyszukuje w tekście synonimy czasowników złożonych (phrasal verbs) omawia tekst o Australii, który służy mu jako podstawa do porównania Australii i Polski (położenie geograficzne, historia, język, fauna, kultura, atrakcje) oraz wyszukuje w tekście czasowniki złożone (phrasal verbs) sporządza krótką notatkę na temat Australii (na podstawie tekstu), używając prostszego słownictwa i struktur gramatycznych CELÓW OPERACYJNYCH zna większość słownictwa związanego z: historią (semi-nomads, privateer, convict, distrust, hardship, shiploads, head of state), geografią (np. waves of settlers, in search of), chorobami (np. deteriorate, wipe out, triple, measles, tuberculosis, smallpox) i relacjami międzykulturowymi (np. indigenous, mutual, precious, devastating, venomous) oraz stosuje je w złożonych wypowiedziach czyta ze zrozumieniem tekst Australia: The land down under, odpowiada na pytania do tekstu, znajduje synonimy i uzupełnia luki brakującymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) uzupełnia zdania podanymi wyrazami wyszukuje w tekście synonimy czasowników złożonych (phrasal verbs) omawia wyczerpująco tekst o Australii, który służy mu jako podstawa do porównania Australii i Polski (położenie geograficzne, historia, język, fauna, kultura, atrakcje) oraz wyszukuje w tekście czasowniki złożone (phrasal verbs) sporządza wyczerpującą notatkę na temat Australii (na podstawie tekstu), używając szerokiego zakresu słownictwa i struktur gramatycznych czytanie mówienie 6.2; pisanie 5.2 I.1.o; I.2.a-b; I.3 - czytanie II.2b; II.2c; II.2d; II.2f; II.2j III.1b; III.1c; III.1d; III.1e; IV.1b; IV.1c; IV.1d - pisanie III.2a; III.2d; III.2e; III.2f

13 Module 6 FOOD zna znaczną część słownictwa związanego z żywnością, posiłkami, przygotowaniem posiłków, festiwalami, dietami, usługami gastronomicznymi, np.: czasowniki, np.: roast, grill, scramble, smoke, flock, break open, reinterpret, boost, ensure, munch, chew, gobble, bite, lick, nibble, snack rzeczowniki, np.: locals, mayhem, tasting przymiotniki, np.: biennial, squishy, hilarious, hard-wired, rotten, vibrant, rancid wyrazy często mylone, np.: water moisten soak, keep hold maintain wyrażenia: have a whale of a time i potrafi go użyć w większości poprawnie w typowych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) rozróżnia wysłuchane elementy wywiadu z kucharzem, który wziął udział w teleturnieju telewizyjnym i wybiera właściwą odpowiedź (wybór wielokrotny) uzupełnia luki w zdaniach/ tekstach podanymi wyrazami, odpowiednimi formami podanych wyrazów (wybiera jedną z trzech opcji) lub zdaniami rozumie tekst o festiwalu jedzenia w Australii The Chinchilla Melon Festival i wybiera właściwą odpowiedź (wybór wielokrotny) (z pomocą nauczyciela) wyszukuje w tekście wyrazy o podanych znaczeniach czyta ze zrozumieniem tekst o festiwalu Keene Pumpkin Festival analiza przykładu (opis wydarzenia) przeprowadza prostą rozmowę na temat posiłków, ulubionego sposobu przyrządzania potraw, ulubionego deseru, podaje przepis na deser omawia swoje ulubione owoce i warzywa; prezentuje informacje na temat koloru pożywienia i jego związku ze stanem zdrowia porównuje festiwal jedzenia w Polsce i Australii potrafi podać w formie pisemnej przepis kulinarny (np. na ulubiony deser) zmienia stronę czynną na bierną (zamiana 2 akapitów str. 65) opisuje wybrany coroczny festiwal w Polsce, stosując prostsze słownictwo i struktury gramatyczne pisze pocztówkę do kolegi z Anglii, w której opisuje wrażenia z odbytego festiwalu potrafi napisać cztery zdania typu T/ F w oparciu o przeczytany tekst (praca w parach) CELÓW OPERACYJNYCH zna większość słownictwa związanego z żywnością, posiłkami, przygotowaniem posiłków, festiwalami, dietami, usługami gastronomicznymi, np.: czasowniki, np.: roast, grill, scramble, smoke, flock, break open, reinterpret, boost, ensure, munch, chew, gobble, bite, lick, nibble, snack rzeczowniki, np.: locals, mayhem, tasting przymiotniki, np.: biennial, squishy, hilarious, hard-wired, rotten, vibrant, rancid wyrazy często mylone, np.: water moisten soak, keep hold maintain wyrażenia, np.: have a whale of a time i potrafi go użyć poprawnie w różnych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) rozróżnia wysłuchane elementy wywiadu z kucharzem, który wziął udział w teleturnieju telewizyjnym i wybiera właściwą odpowiedź (wybór wielokrotny) uzupełnia luki w zdaniach/ tekstach podanymi wyrazami, odpowiednimi formami podanych wyrazów (wybiera jedną z trzech opcji) lub zdaniami rozumie tekst o festiwalu jedzenia w Australii The Chinchilla Melon Festival i wybiera właściwą odpowiedź (wybór wielokrotny) wyszukuje w tekście wyrazy o podanych znaczeniach czyta ze zrozumieniem i analizuje tekst o festiwalu Keene Pumpkin Festival analiza przykładu (opis wydarzenia) przeprowadza rozbudowaną rozmowę na temat posiłków, ulubionego sposobu przyrządzania potraw, ulubionego deseru, podaje przepis na deser omawia swoje ulubione owoce i warzywa; prezentuje informacje na temat koloru pożywienia i jego związku ze stanem zdrowia porównuje festiwal jedzenia w Polsce i Australii potrafi podać w formie pisemnej przepis kulinarny (np. na ulubiony deser) zmienia stronę czynną na bierną (zamiana 2 akapitów str. 65) opisuje wybrany coroczny festiwal w Polsce, stosując bogate słownictwo i złożone konstrukcje gramatyczne pisze pocztówkę do kolegi z Anglii, w której opisuje wrażenia z odbytego festiwalu potrafi napisać cztery zdania typu T/ F w oparciu o przeczytany tekst (praca w parach) PP oraz słuchanie PP: 2.1; czytanie PP: 3.2; 3.3; 3.4; 3.6; mówienie PP: 4.1; 4.5; 4.6; 4.8; 4.12; 6.2; 6.4; 6.6; 6.8; 8.1; 4.2; 6.2; 6.3; pisanie PP: 5.1; 5.5; 5.6; 5.8; 5.12; 5.13; 7.2; 7.6; 5.2; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5 I.1.f; I.2.a-b; I.3; I.4 - słuchanie II.1a; II.1d - czytanie II.2d; II.2e; II.2f; II.2h; II.2j III.1c; III.1d; IV.1a; IV.1b; IV.1c; IV.1d - pisanie III.2a; III.2d; III.2e; III.2f; IV.2c; V.2b

14 Module 6 FOOD (c.d.) czyta ze zrozumieniem tekst Eat a rainbow! i uzupełnia luki w tekście właściwymi zdaniami (dobieranie) (z pomocą nauczyciela) rozumie wypowiedź pewnej osoby wypowiadającej się na temat zdrowego odżywiania (zadanie typu T/ F) odgrywa role: w ramach wymiany studenckiej urządza przyjęcie (część ustna matury) opisuje ilustracje i odpowiada na przykładowe pytania (część ustna matury) rozwiązuje na ogół prawidłowo większość zadań zamkniętych oraz transformacji zdań ze słowem kluczem, sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z Modułu 6: Use of English Clauses of Purpose/ Exclamations (str ); Grammar Section Clauses of Purpose (str. 227), Exclamations (str. 231) CELÓW OPERACYJNYCH czyta ze zrozumieniem tekst Eat a rainbow! i uzupełnia luki w tekście właściwymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) rozumie wypowiedź pewnej osoby wypowiadającej się na temat zdrowego odżywiania (zadanie typu T/ F) odgrywa role: w ramach wymiany studenckiej urządza przyjęcie (część ustna matury) opisuje ilustracje i odpowiada na przykładowe pytania (część ustna matury) rozwiązuje prawidłowo większość zadań zamkniętych oraz transformacji zdań ze słowem kluczem, sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z Modułu 6: Use of English Clauses of Purpose/ Exclamations (str ); Grammar Section Clauses of Purpose (str. 227), Exclamations (str. 231)

15 Module 7 SHOPS & SERVICES zna znaczną część słownictwa związanego z zakupami, sprzedażą, usługami, składaniem zażaleń, ogłoszeniami, reklamą, pracą w banku oraz pieniądzem; potrafi go użyć w większości poprawnie w typowych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) zna i rozumie zasady stopniowania przymiotników/ przysłówków, potrafi stosować je na ogół poprawnie w transformacjach zdań potrafi udzielić i uzyskać informacje na temat typów sklepów i zakupów (z wykorzystaniem nowego słownictwa, np. left-over, export-quality clothing, bargain prices, latest fashion design, haggle, rip sb off, go out of stock) prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego (wymiana zakupionego towaru, reklamowanie wadliwych towarów) rozumie i wykorzystuje informacje usłyszane w: wywiadzie na temat zanikania centrów handlowych w śródmieściach (typ zadania: dobieranie) dialogu o kupowaniu płaszcza w domu towarowym w Anglii; porównuje go z własnym dialogiem czyta ze zrozumieniem tekst o zakupach w centrum handlowym A Russian Revolution in Shopping (typ zadania: dobieranie) relacjonuje wydarzenia z przeszłości: opowiada o nieprzyjemnej sytuacji, jaka wydarzyła się w sklepie, używa na ogół poprawnych form czasu przeszłego i mniej złożonego słownictwa uzupełnia luki w tekście podanymi zdaniami/ wyrazami, wybiera jedną z dwóch opcji, znajduje synonimy, tworzy phrasal verbs rozmawia na temat zakupów i reklam towarów oraz uzasadnia, jaki typ reklamy jego zdaniem przyciąga największą uwagę porównuje ustnie: centra handlowe w Rosji i Polsce Camden Market z polskimi targami projektuje własne centrum handlowe (nazwa, rodzaj sklepów, udogodnienia) i przedstawia je klasie (praca w grupach) pisze (na podstawie przeczytanego tekstu przykładowego) rozprawkę na temat szkodliwego wpływu reklam na dzieci CELÓW OPERACYJNYCH zna większość słownictwa związanego z zakupami, sprzedażą, usługami, składaniem zażaleń, ogłoszeniami, reklamą, pracą w banku oraz pieniądzem; potrafi go użyć poprawnie w różnych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) zna i rozumie zasady stopniowania przymiotników/ przysłówków, potrafi stosować je poprawnie w transformacjach zdań potrafi udzielić i uzyskać pełne informacje na temat typów sklepów i zakupów (z wykorzystaniem nowego słownictwa, np. left-over, exportquality clothing, bargain prices, latest fashion design, haggle, rip sb off, go out of stock) prowadzi złożone negocjacje w różnych sytuacjach życia codziennego (wymiana zakupionego towaru, reklamowanie wadliwych towarów) rozumie i wykorzystuje informacje usłyszane w: wywiadzie na temat zanikania centrów handlowych w śródmieściach (typ zadania: dobieranie) dialogu o kupowaniu płaszcza w domu towarowym w Anglii; porównuje go z własnym dialogiem czyta ze zrozumieniem tekst o zakupach w centrum handlowym A Russian Revolution in Shopping (typ zadania: dobieranie) relacjonuje wydarzenia z przeszłości: wyczerpująco opowiada o nieprzyjemnej sytuacji, jaka wydarzyła się w sklepie, używa poprawnych form czasu przeszłego i bogatego słownictwa uzupełnia luki w tekście podanymi zdaniami/ wyrazami, wybiera jedną z dwóch opcji, znajduje synonimy, tworzy phrasal verbs rozmawia na temat zakupów i reklam towarów oraz uzasadnia, jaki typ reklamy jego zdaniem przyciąga największą uwagę porównuje ustnie: centra handlowe w Rosji i Polsce Camden Market z polskimi targami projektuje własne centrum handlowe (nazwa, rodzaj sklepów, udogodnienia) i przedstawia je klasie (praca w grupach) pisze (na podstawie przeczytanego tekstu przykładowego) rozprawkę na temat szkodliwego wpływu reklam na dzieci PP oraz słuchanie PP: 2.1; czytanie PP: 3.3; 3.6; mówienie PP: 4.1; 4.3; 4.5; 4.7; 4.12; 6.2; 6.3; 6.4; 6.8; 8.1; 4.1; pisanie PP: 5.1; 5.3; 5.5; 5.12; 5.13; 7.2; 7.4; 7.6 I.1.g; I.2a-b; I.3; I.4 - słuchanie II.1a; II.1d - czytanie II.2d; II.2f; II.2h; II.2j III.1c; III.1d; IV.1a; IV.1b; IV.1c; IV.1d; V.1a - pisanie III.2a; III.2d; III.2e; III.2f; IV.2b; IV.2c; V.2b

16 Module 7 SHOPS & SERVICES (c.d.) czyta ze zrozumieniem tekst Several markets for the price of one, wybiera poprawne odpowiedzi (wybór wielokrotny) (z pomocą nauczyciela) wysłuchuje wypowiedzi pięciu osób na temat robienia zakupów (typ zadania: dobieranie) odgrywa role: kupuje płaszcz w Anglii (część ustna matury) wypowiada się wyczerpująco na podstawie materiału stymulującego: wybiera miejsce do zrealizowania przez trenerkę bonu stanowiącego podziękowanie za całoroczny wysiłek, uzasadnia wybór i wyjaśnia, dlaczego odrzucił pozostałe propozycje (część ustna matury) rozpoznaje, stosuje i rozwiązuje na ogół prawidłowo większość zadań znajomość słownictwa i gramatyki z Modułu 7: Use of English Adjectives/ Adverbs/ Comparisons (str ); Grammar Section Adjectives, Adverbs, Comparisons (str ) CELÓW OPERACYJNYCH czyta ze zrozumieniem tekst Several markets for the price of one, wybiera poprawne odpowiedzi (wybór wielokrotny) (praca samodzielna) wysłuchuje wypowiedzi pięciu osób na temat robienia zakupów (typ zadania: dobieranie) odgrywa role: kupuje płaszcz w Anglii (część ustna matury) wypowiada się wyczerpująco na podstawie materiału stymulującego: wybiera miejsce do zrealizowania przez trenerkę bonu stanowiącego podziękowanie za całoroczny wysiłek, uzasadnia wybór i wyjaśnia, dlaczego odrzucił pozostałe propozycje (część ustna matury) rozpoznaje, stosuje i rozwiązuje prawidłowo większość zadań znajomość słownictwa i gramatyki z Modułu 7: Use of English Adjectives/ Adverbs/ Comparisons (str ); Grammar Section Adjectives, Adverbs, Comparisons (str )

17 Module 8 TRAVELLING & TOURISM zna znaczną część słownictwa związanego z podróżowaniem i turystyką, środkami transportu, nazwami zawodów związanych z turystyką, bazą noclegową, wypadkami, awariami i planowaniem wakacji, np.: pary wyrazów, np.: excess extra, control check, keep book rzeczowniki, np.: scenery, species, shortage, winding, farewell, modesty, squabble, outing, cruise przymiotniki, np.: evolutionary, abundant, marine, pristine, noble, palatable, irresistible, savage, agile czasowniki, np.: behold, mingle przysłówki, np.: promptly, oraz wyrażenia, np.: take a dip, get a glimpse of; potrafi go użyć w większości poprawnie w typowych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) zna i rozumie zasady użycia strony biernej (The Passive, str ) i formy kauzatywnej Causative form (str ); potrafi na ogół poprawnie stosować je w zadaniach (szczególnie w przypadku dokonywania transformacji zdań ze słowem kluczem) zna phrasal verbs (czasowniki złożone, np. run, give, pull, break, hold) i potrafi je stosować na ogół poprawnie w zadaniach rozumie wypowiedzi pięciu osób na temat wakacji i podróżowania (typ zadania: dobieranie) czyta ze zrozumieniem tekst Madagascar, the land that time forgot, uzupełnia go właściwymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) odpowiada na pytania do tekstu, dopasowuje kolokacje, wyjaśnia znaczenie wyróżnionych wyrazów (z pomocą nauczyciela) po zrobieniu krótkiej notatki interpretuje pytanie: Why do you think Madagascar is called the land that time forgot? czyta ze zrozumieniem opowiadanie kończące się zdaniem: They were cold and tired but they were both very glad to be safe and sound oraz: układa wydarzenia w chronologicznym porządku wybiera poprawny czas przeszły (Simple Past, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous) dopasowuje przymiotniki do rzeczowników, przysłówki do czasowników, podaje synonim i antonimy przymiotników analizuje technikę narracji w trzeciej osobie CELÓW OPERACYJNYCH zna większość słownictwa związanego z podróżowaniem i turystyką, środkami transportu, nazwami zawodów związanych z turystyką, bazą noclegową, wypadkami, awariami i planowaniem wakacji, np.: pary wyrazów, np.: excess extra, control check, keep book rzeczowniki, np.: scenery, species, shortage, winding, farewell, modesty, squabble, outing, cruise przymiotniki, np.: evolutionary, abundant, marine, pristine, noble, palatable, irresistible, savage, agile czasowniki, np.: behold, mingle przysłówki, np.: promptly, oraz wyrażenia, np.: take a dip, get a glimpse of; potrafi go użyć poprawnie w różnych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) zna i rozumie zasady użycia strony biernej (The Passive, str ) i formy kauzatywnej Causative form (str ); potrafi poprawnie stosować je w zadaniach (szczególnie w przypadku dokonywania transformacji zdań ze słowem kluczem) zna phrasal verbs (czasowniki złożone, np. run, give, pull, break, hold) i potrafi stosować je poprawnie w zadaniach rozumie wypowiedzi pięciu osób na temat wakacji i podróżowania (typ zadania: dobieranie) czyta ze zrozumieniem tekst Madagascar, the land that time forgot, uzupełnia go właściwymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) odpowiada wyczerpująco na pytania do tekstu, dopasowuje kolokacje, wyjaśnia znaczenie wyróżnionych wyrazów (praca samodzielna) po zrobieniu notatki interpretuje pytanie: Why do you think Madagascar is called the land that time forgot? czyta ze zrozumieniem opowiadanie kończące się zdaniem: They were cold and tired but they were both very glad to be safe and sound oraz: układa wydarzenia w chronologicznym porządku wybiera poprawny czas przeszły (Simple Past, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous) dopasowuje przymiotniki do rzeczowników, przysłówki do czasowników, podaje synonimy i antonimy przymiotników analizuje technikę narracji w trzeciej osobie PP oraz słuchanie PP: 2.1; czytanie PP: 3.3; mówienie PP: 4.1; 4.5; 4.8; 4.12; 6.2; 6.3; 6.4; 6.8; pisanie PP: 5.1; 5.4; 5.5; 5.8; 5.12; 5.13; 7.2; 7.3; 7.4; 7.6 I.1.h; I.2.a-b; I.3; I.4 - słuchanie II.1a; II.1c; II.1d - czytanie II.2d; II.2f; II.2j III.1c; III.1d; IV.1a; IV.1b; IV.1c; IV.1d; V.1a - pisanie III.2a; III.2b; III.2c; III.2d; III.2e; III.2f; IV.2b; IV.2c; V.2b

18 Module 8 TRAVELLING & TOURISM (c.d.) uzupełnia luki w różnych tekstach/ zdaniach podanymi wyrazami lub poprzez wybranie jednej z dwóch opcji opowiada o miejscu pracy wymienionych osób oraz o tym, co chciałby zwiedzić na Madagaskarze; używa prostszego słownictwa i struktur gramatycznych prezentuje materiały zebrane nt. Madagaskaru (ITC) odgrywa role: turysta rozmawia z pracownikiem centrum informacji turystycznej używając mniej złożonego słownictwa i struktur gramatycznych, pisze krótki tekst: akapit na temat: Would you like to visit Madagascar? What would you expect from your trip? How do you think you would feel there? notatkę na temat: What would you do with three and a half hours to spend in an Indian city like the one described in the novel? i informacje te prezentuje ustnie przed klasą czyta ze rozumieniem tekst Around the world in eighty days wybiera poprawną odpowiedź (wybór wielokrotny) rozumie wypowiedź na temat podróżowania i literatury podróżniczej (zadanie typu F/ T) opisuje ilustracje i odpowiada na przykładowe pytania rozpoznaje, stosuje i rozwiązuje na ogół prawidłowo większość zadań znajomość słownictwa i gramatyki z Modułu 8: Use of English Passive Voice/ Causative Form (str ); Grammar Section The Passive (str ), Causative Form (str ) CELÓW OPERACYJNYCH uzupełnia luki w różnych tekstach/ zdaniach podanymi wyrazami lub poprzez wybranie jednej z dwóch opcji opowiada o miejscu pracy wymienionych osób oraz o tym, co chciałby zwiedzić na Madagaskarze; używa złożonego słownictwa i struktur gramatycznych prezentuje materiały zebrane nt. Madagaskaru (ITC) odgrywa role: turysta rozmawia z pracownikiem centrum informacji turystycznej używając szerokiego zakresu słownictwa i struktur gramatycznych, pisze tekst: akapit na temat: Would you like to visit Madagascar? What would you expect from your trip? How do you think you would feel there? notatkę na temat: What would you do with three and a half hours to spend in an Indian city like the one described in the novel? i informacje te prezentuje ustnie przed klasą czyta ze rozumieniem tekst Around the world in eighty days wybiera poprawną odpowiedź (wybór wielokrotny) rozumie wypowiedź na temat podróżowania i literatury podróżniczej (zadanie typu F/ T) opisuje ilustracje i odpowiada na przykładowe pytania rozpoznaje, stosuje i rozwiązuje prawidłowo większość zadań znajomość słownictwa i gramatyki z Modułu 8: Use of English Passive Voice/ Causative Form (str ); Grammar Section The Passive (str ), Causative Form (str )

19 CULTURE III zna znaczną część słownictwa związanego z historią (np. upheaval, Roman legion, internal conflict, assembly, heritage, conquer, enslave, defend, medieval), fauną (np. badger, otter, puffin); stosuje je na ogół poprawnie w praktyce zna fakty z historii i kultury Walii czyta ze zrozumieniem tekst Wales i uzupełnia luki w tekście brakującymi zdaniami (dobieranie) decyduje, które z podanych zdań jest prawdziwe, a które nie (zadanie typu T/ F/ doesn t say) (z pomocą nauczyciela) wyszukuje synonimy w tekście Wales Land of Castles uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych wyrazów mając podane znaczenia, znajduje w tekście czasowniki złożone na podstawie ilustracji opowiada o Walii, używając mniej złożonego słownictwa i struktur rozmawia na temat powodów, dla których Rzymianie opuścili Walię prezentuje powody, dla których turyści odwiedzają Walię pisze akapit wyjaśniający powody, dla których turyści odwiedzają Walię CELÓW OPERACYJNYCH zna większość słownictwa związanego z historią (np. upheaval, Roman legion, internal conflict, assembly, heritage, conquer, enslave, defend, medieval), fauną (np. badger, otter, puffin); stosuje je poprawnie w praktyce zna fakty z historii i kultury Walii i je interpretuje czyta ze zrozumieniem tekst Wales i uzupełnia luki w tekście brakującymi zdaniami (dobieranie) decyduje, które z podanych zdań jest prawdziwe, a które nie (zadanie typu T/ F/ doesn t say) (samodzielnie) wyszukuje synonimy w tekście Wales Land of Castles uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych wyrazów mając podane znaczenia, znajduje w tekście czasowniki złożone na podstawie ilustracji opowiada o Walii, używając bogatego słownictwa i złożonych struktur rozmawia na temat powodów, dla których Rzymianie opuścili Walię prezentuje różnorodne powody, dla których turyści odwiedzają Walię pisze akapit wyjaśniający powody, dla których turyści odwiedzają Walię czytanie mówienie 6.2;6.3 - pisanie 5.2 I.1.o; I.2.a-b; I.3; I.4 - czytanie II.2b, II.2c, II.2d; II.2f; II 2j III.1b; III.1c; III.1d; III.1e; IV.1b; IV.1c; IV.1d - pisanie III.2a; III.2d; III.2e; III. 2f

20 Module 9 CULTURE zna znaczną część słownictwa związanego z kulturą, muzyką (np. gatunki muzyki, instrumenty, muzycy), literaturą (przymiotniki, np. gripping, poorly-written), teatrem, filmem (gatunki filmowe), sztuką wizualną, programami telewizyjnymi, twórcami i ich dziełami; potrafi go użyć w większości poprawnie w typowych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) relacjonuje wydarzenia z przeszłości: obejrzany film, przeczytaną książkę i/ lub czasopismo, stosując mniej złożone słownictwo i struktury zna i rozumie zasady użycia mowy zależnej i potrafi stosować ją na ogół poprawnie w transformacjach zdań ze słowem kluczem udziela i uzyskuje informacje dotyczące szeroko pojętego uczestnictwa w życiu kulturalnym, stosując rzeczowniki (np.: rehearsal, audition) i przymiotniki (np. fundraising concert, sensationalist headlines) prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego: proponuje formy spędzenia wspólnego wieczoru/ czasu rozumie usłyszany wywiad na temat stacji BBC World Service i potrafi wybrać na ogół poprawne odpowiedzi (wybór wielokrotny) czyta ze zrozumieniem tekst End of an Era, który uzupełnia wybranymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) dopasowuje kolokacje, uzupełnia zdania/ tekst podanymi do wyboru wyrazami/ zdaniami potrafi streścić przeczytany tekst w 60 wyrazach sporządza notatkę na temat Should the press balance freedom of expression with respect for privacy?; informacje z notatki prezentuje klasie na podstawie przykładowego tekstu The King s Speech poznaje zasady pisania recenzji; analizuje ją i dobiera nagłówki rozmawia o ulubionym czasopiśmie/ gazecie i zastanawia się, co powoduje jego/ jej sukces na rynku prasowym czyta ze zrozumieniem fragment powieści The Picture of Dorian Gray Oscara Wilde a, wybiera poprawną odpowiedź (typ zadania: wybór wielokrotny) oraz omawia tekst, wyrażając opinię na temat moralnych postaw bohaterów rozumie wypowiedzi pięciu osób na temat różnych zakończeń powieści (typ zadania: dobieranie nagłówków do właściwych osób) odgrywa rolę osoby kupującej bilet na musical (część ustna matury) CELÓW OPERACYJNYCH zna większość słownictwa związanego z kulturą, muzyką (np. gatunki muzyki, instrumenty, muzycy), literaturą (przymiotniki, np. gripping, poorly-written), teatrem, filmem (gatunki filmowe), sztuką wizualną, programami telewizyjnymi, twórcami i ich dziełami; potrafi go użyć poprawnie w różnych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) relacjonuje wydarzenia z przeszłości: obejrzany film, przeczytaną książkę i/ lub czasopismo, stosując bogate słownictwo i struktury zna i rozumie zasady użycia mowy zależnej i potrafi stosować ją poprawnie w transformacjach zdań ze słowem kluczem udziela i uzyskuje informacje dotyczące szeroko pojętego uczestnictwa w życiu kulturalnym, stosując rzeczowniki (np.: rehearsal, audition) i przymiotniki (np. fundraising concert, sensationalist headlines) prowadzi negocjacje w różnych sytuacjach życia codziennego, proponuje różne formy spędzenia wspólnego wieczoru/ czasu rozumie usłyszany wywiad na temat stacji BBC World Service i zawsze wybiera poprawne odpowiedzi (wybór wielokrotny) czyta ze zrozumieniem tekst End of an Era, który uzupełnia wybranymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) dobiera kolokacje, uzupełnia zdania/ tekst podanymi do wyboru wyrazami/ zdaniami potrafi streścić przeczytany tekst w 60 wyrazach sporządza notatkę na temat Should the press balance freedom of expression with respect for privacy?; informacje z notatki prezentuje klasie na podstawie przykładowego tekstu The King s Speech poznaje zasady pisania recenzji; analizuje ją i dobiera nagłówki rozmawia o ulubionym czasopiśmie/ gazecie i zastanawia się, co powoduje jego/ jej sukces na rynku prasowym czyta ze zrozumieniem fragment powieści The Picture of Dorian Grey Oscara Wilde a, wybiera poprawną odpowiedź (typ zadania: wybór wielokrotny) oraz omawia tekst, wyrażając opinię na temat moralnych postaw bohaterów rozumie wypowiedzi pięciu osób na temat różnych zakończeń powieści (typ zadania: dobieranie nagłówków do właściwych osób) odgrywa rolę osoby kupującej bilet na musical (część ustna matury) PP oraz słuchanie PP: 2.1; czytanie PP: 3.2; 3.3; 3.6; 3.7; mówienie PP: 4.1; 4.5; 4.7; 4.12; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.8; 8.1; 4.1; 6.2; 6.4; 6.5; pisanie PP: 5.1; 5.4; 5.5; 5.12; 5.13; 7.2; 7.4; 7.6; 7.7; 8.1; 5.2; 7.2; 7.3; 7.5; 8.1 SWE I. 1.i; I.2a-b; I.3; I.4 - słuchanie II.1a; II.1d - czytanie II.2b; II.2d; II.2f; II.2g; II.2h; II.2j III.1c; III.1d; III.1e; IV.1a; IV.1b; IV.1c; IV.1d; V.1a - pisanie III.2a; III.2b; III.2d; III.2e; III.2f; IV.2a; IV.2b; IV.2c; V.2a; V.2b

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda * UWAGA : OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY WYPEŁNIA KRYTERIA TAK, ŻE ZWROT: PRAWIE WSZYSTKIE, PRAWIE CAŁE (ZADANIA, ĆWICZENIA,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING MATURA REPETYTORIUM. POZIOM

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA 2015 POZIOM ROZSZERZONY Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Module 1 People Vocabulary Bank & Grammar Section MATERIAŁ LEKSYKALNO- GRAMATYCZNY WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 POZIOM ROZSZERZONY KLASA III B

KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 POZIOM ROZSZERZONY KLASA III B KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 KLASA III B 1 Wiedza i umiejętności wg podstawy programowej BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA i SŁOWNICTWO I GRAMATYKA (Znajomość środków

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY Kryteria ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium

KRYTERIA OCENIANIA. Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium 1 SŁOWNICTWO MODUŁ 1 Temat lekcji: Człowiek ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. Opisywanie wyglądu zewnętrznego i cech charakteru,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: FOCUS 2 (Wyd. PEARSON) 1 Wymagania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012

KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012 KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012 1 WSTĘP Poniższe Kryteria Oceniania (KO) są dokumentem uzupełniającym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012

KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012 KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012 1 WSTĘP Poniższe Kryteria Oceniania (KO) są dokumentem uzupełniającym

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Look! 3 Starter Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji Starter. Zna słowa i wyrażenia z lekcji Starter w szczególności: nazwy członków rodziny. Częściowo poprawnie używa

Bardziej szczegółowo

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II Kryteria ogólne Znajomość środków językowych Rozumienie NIEDOSTATE CZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa III ( grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Funkcje

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła Program pracy z uczniem zdolnym na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego (zajęcia przeznaczone dla uczniów klas III gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie) Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 Introduction ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

wysuwa przypuszczenia na temat swojej i kolegów przyszłości opisuje działanie różnych sprzętów, np. cyfrowego aparatu fotograficznego

wysuwa przypuszczenia na temat swojej i kolegów przyszłości opisuje działanie różnych sprzętów, np. cyfrowego aparatu fotograficznego Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa I (grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Ocena celująca:

Bardziej szczegółowo

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH]

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] [PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] Next Move2 : Next Move2 i Next Move3 Dział Cele szczegółowe UCZEŃ: podstawowym ponadpodstawowym (wszystko, co podstawowym i ponadto) Materiał nauczania (na bazie którego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OCENA NIEDOSTATECZNA:

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OCENA NIEDOSTATECZNA: KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NIEDOSTATECZNA: Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2

PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2 PLAN WYNIKOWY Upbeat 2 Unit 1 Family life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1, w szczególności: nazwy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 Klasa 1 grupa II - GIMNAZJUM TOMASZ PEIKERT PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1 Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 56 pp: Units 3 & 4 Gramatyka REVISION 2 Tematy z nowej

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak.

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska JĘZYK ANGIELSKI WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska Lekcja Umiejętności językowe Wymagania podstawowe 1 Czytanie: rozumienie, pytanie o posiadanie wybiera poprawne

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

Alicja Cholewa-Zawadzka

Alicja Cholewa-Zawadzka Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r. EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

Alicja Cholewa-Zawadzka

Alicja Cholewa-Zawadzka Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r. EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2,

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges. Kryteria ogólne oceniania OCENA DOSTATECZNA. OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych

New Exam Challenges. Kryteria ogólne oceniania OCENA DOSTATECZNA. OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych New Exam Challenges Kryteria ogólne oceniania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość środków Uczeń nie spełnia kryteriów

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy Uczeń: Zakres ponadpodstawowy

Zakres podstawowy Uczeń: Zakres ponadpodstawowy Moduł Dział-Temat Zakres tresci Zakres podstawowy Uczeń: Osiągnięcia ucznia Zakres ponadpodstawowy Uczeń: Zapoznanie z PSO, strukturą i formą, standardami i wymaganiami egzaminu zewnętrznego. zna przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 1 Opis ludzi charakter i osobowość różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, uwzględniając wiek, pochodzenie, osobowość

Bardziej szczegółowo

ON SCREEN INTERMEDIATE B1+/B2

ON SCREEN INTERMEDIATE B1+/B2 KRYTERA OCENANA ON SCREEN NTERMEDATE B1+/B2 Poziom B1+/B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum

Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum Upbeat 3 Unit 1 Your life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1,

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Total English Pre-Intermediate

Total English Pre-Intermediate ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Total English Pre-Intermediate Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2/B1 JEDNOSTK I LEKCYJNE 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO FUNKCJE JĘZYKOWE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Insight Pre-intermediate Plan wynikowy

Insight Pre-intermediate Plan wynikowy Insight Pre-intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A) Czas Present

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza INTERFACE 1 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Countries and nationalities Around the world on a comic 1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Insight Intermediate Kryteria oceny - klasa Ib i Id Rok szkolny 2014/2015 UNIT 1 słownictwo z Unitu 1 (w ty, m.in., związane z opisem wyglądu zewnętrznego i cech charakteru, modą i ubraniami ); bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3. dla klas VI z języka angielskiego. na rok szkolny 2012/2013

KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3. dla klas VI z języka angielskiego. na rok szkolny 2012/2013 KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3 dla klas VI z języka angielskiego na rok szkolny 2012/2013 JOANNA BRZYSKA WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA - STARLAND 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I i WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I Z odmianę Buduje Swobodnie Płynnie stosuje czasownika to zdania z operuje formami formy twierdzące, be ; udziela konstrukcją I czasowników pytające i przeczące

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Intermediate Wymagania edukacyjne Klasa Ia, grupy AI/1, AI/2, AI/3, AII/3 rok szkolny 2015/2016

Oxford Solutions Intermediate Wymagania edukacyjne Klasa Ia, grupy AI/1, AI/2, AI/3, AII/3 rok szkolny 2015/2016 Oxford Solutions Intermediate Wymagania edukacyjne Klasa Ia, grupy AI/1, AI/2, AI/3, AII/3 rok szkolny 2015/2016 Introduction Unit OCENA CELUJĄCA CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ ROZUMIENIE

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego w ramach oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Wczesne nauczanie języka obcego

Kurs języka angielskiego w ramach oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Wczesne nauczanie języka obcego Kurs języka angielskiego w ramach oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Wczesne nauczanie języka obcego Celem kursu jest uzyskanie certyfikatu TELC na poziomie B2 (lub innego certyfikatu odpowiadającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate PLAN WYNIKOWY real life intermediate Unit 1 learning style Środki językowe Umiejętności językowe Poziom podstawowy Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna formy i zasady użycia czasów Present Simple

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

English Plus 4 Wymagania edukacyjne

English Plus 4 Wymagania edukacyjne English Plus 4 Wymagania edukacyjne STARTER UNIT ŚRODKI JĘZYKOWE I UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit1 Test Nazwy

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach VI w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach VI w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach VI w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową w oparciu o podręcznik Sky High 2.

Bardziej szczegółowo

real life elementary

real life elementary PLAN WYNIKOWY real life elementary starter 1 & 2 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z sekcji Starter. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z sekcji Starter, w szczególności alfabet,

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEXT MOVE 3 KLASY TRZECIE

ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEXT MOVE 3 KLASY TRZECIE ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEXT MOVE 3 KLASY TRZECIE Dział Cele szczegółowe Materiał nauczania UCZEŃ: (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): PODSTAWOWYM PONADPODSTAWOWYM

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Ewa Eichler Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z języka angielskiego stworzony

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Podręcznik : Voices 3 Nauczyciel: Ewa Stępień

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC

Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC podręcznik i ćwiczenia pt. New Exam Challenges 1 Michael Harris, David Mower, Amanda Maris, Anna Sikorzyńska wyd. Pearson Longman

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Pleased to meet you. Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: Poziom podstawowy UCZEŃ:

PLAN WYNIKOWY. Pleased to meet you. Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: Poziom podstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Unit 1 Pleased to meet you Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: idiomy z częściami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA NEW EXAM CHALLENGES 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA NEW EXAM CHALLENGES 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA NEW EXAM CHALLENGES 2 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Konieczne (2) Podstawowe(3) Rozszerzające(4) Dopełniające(5) Uczeń:

WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Konieczne (2) Podstawowe(3) Rozszerzające(4) Dopełniające(5) Uczeń: Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: Język angielski PODRĘCZNIK: Matura Prime Time ( elementary ) W wymaganiach uwzględnione zostały wymagania szczegółowe na oceny pozytywne, z wyjątkiem oceny celującej. Ocenę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Upbeat 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteria oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych

Bardziej szczegółowo

English Plus 3 Wymagania edukacyjne

English Plus 3 Wymagania edukacyjne English Plus 3 Wymagania edukacyjne STARTER UNIT ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 2009 R. WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo