Iwona Grajner. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy EXPRESS PUBLISHING MATURA REPETYTORIUM POZIOM ROZSZERZONY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Iwona Grajner. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy EXPRESS PUBLISHING MATURA REPETYTORIUM POZIOM ROZSZERZONY"

Transkrypt

1 Iwona Grajner (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy EXPRESS PUBLISHING MATURA REPETYTORIUM POZIOM ROZSZERZONY Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) wrzesień 2012 NR DOPUSZCZENIA: PROGRAM NAUCZANIA: [IV etap edukacyjny, poziom IV.1, zakres rozszerzony] ROK SZK.: KLASA/GRUPA: NAUCZYCIEL:

2 PLAN WYNIKOWY Express Publishing Matura Repetytorium. Poziom rozszerzony MODULE Module 1 PEOPLE zna znaczną część słownictwa dotyczącego wyglądu zewnętrznego (części twarzy), ubioru (materiał, wzór, styl, rozmiar), cech charakteru (np. goodnatured, well-behaved, reliable), uczuć i emocji (np. devastated, exhilarated), zainteresowań, hobby, problemów etycznych (np. racial discrimination, infringement on rights, right to vote, decent healthcare); potrafi go użyć w większości poprawnie w typowych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) zna zasady użycia czasów Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Simple Past, Present Perfect Continuous, Past Perfect, Future Tenses, rozróżnia je i potrafi stosować na ogół poprawnie w praktyce rozumie znaczną część wysłuchanych wypowiedzi, np.: specjalisty od tresury zwierząt domowych (typ zadania: T/ F), przykładową rozmowę o podziwianym piosenkarzu/ piosenkarce potrafi uzupełnić zdania brakującymi wyrazami lub odpowiednimi formami podanych wyrazów, wybierać jedną z dwóch opcji (np. tie-bond, sting-bite), dobrać właściwe przymiotniki (np. malicious, majestic, generous) do ich definicji w zdaniu, dobrać stany emocjonalne do towarzyszących im odczuć, cechy charakteru do podanych opisów osób rozumie większość informacji zawartych w tekstach Meet the Lion Whisperer oraz Just the four of us, w których wyszukuje informacje, znajduje synonimy i antonimy podanych wyrazów, przyporządkowuje akapity, odpowiada na pytania w oparciu o przykład opisuje postać, która wywarła na nim duże wrażenie lub miała na niego wpływ analiza przypadku potrafi wykonać test osobowości online na podanej stronie internetowej potrafi w wypowiedzi ustnej scharakteryzować koleżanki/ kolegów z klasy (wygląd, ubranie), opisać stany emocjonalne i towarzyszące im odczucia i zachowania CELÓW OPERACYJNYCH zna większość słownictwa dotyczącego wyglądu zewnętrznego (części twarzy), ubioru (materiał, wzór, styl, rozmiar), cech charakteru (np. goodnatured, well-behaved, reliable), uczuć i emocji (np. devastated, exhilarated), zainteresowań, hobby, problemów etycznych (np. racial discrimination, infringement on rights, right to vote, decent healthcare); potrafi go użyć poprawnie w różnych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) zna zasady użycia czasów Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Simple Past, Present Perfect Continuous, Past Perfect, Future Tenses, rozróżnia je i stosuje poprawnie w praktyce rozumie większość wysłuchanych wypowiedzi, np.: specjalisty od tresury zwierząt domowych (typ zadania: T/ F), przykładową rozmowę o podziwianym piosenkarzu/ piosenkarce potrafi uzupełnić zdania brakującymi wyrazami lub odpowiednimi formami podanych wyrazów, wybierać jedną z dwóch opcji (np. tie-bond. sting-bite); dobrać właściwe przymiotniki (np. malicious, majestic, generous) do ich definicji w zdaniu; dobrać stany emocjonalne do towarzyszących im odczuć, cechy charakteru do podanych opisów osób i wyrazić swoją opinię na ten temat rozumie wszystkie informacje zawarte w tekstach Meet the Lion Whisperer, Just the four of us, w których wyszukuje informacje, znajduje synonimy i antonimy podanych wyrazów, przyporządkowuje akapity, odpowiada na pytania pełnymi, rozbudowanymi zdaniami w oparciu o przykład opisuje postać, która wywarła na nim duże wrażenie lub miała na niego wpływ analiza przypadku potrafi wykonać test osobowości online na podanej stronie internetowej potrafi w aktywnej, wyczerpującej wypowiedzi ustnej scharakteryzować koleżanki/ kolegów z klasy (wygląd, ubranie), opisać stany emocjonalne i towarzyszące im odczucia i zachowania Wymagania szczegółowe (WS): zakres podstawowy (PP) oraz rozszerzony (PR): słuchanie PP: 2.3; czytanie PP: 3.2; mówienie PP: 4.1; 4.5; 4.12; 6.1; 6.3; 6.4; 6.8; pisanie PP: 5.1; 5.5; 5.9; 5.12; 5.13; 7.2; 5.2 poziom rozszerzony (PR): I.1.a; I.2.a-b; I.3; I.4 - słuchanie II.1c; II.1a; II.1d - czytanie II.2b; II.2c; II.2d; II.2j III.1c; III.1d; IV.1a; IV.1d - pisanie III.2a; III.2d; III.2e; III.2f; IV.2b; IV.2c; V.2b

3 Module 1 PEOPLE (c.d.) przekazuje informacje na temat pracy Kevina Richardsona, odpowiada na pytanie: Would you like to do Kelvin Richardson s job?, stosując prostsze słownictwo i struktury (z pomocą nauczyciela) stosując mniej złożone struktury i słownictwo oraz wzorując się na przykładzie, potrafi w wypowiedzi pisemnej: opisać swój wygląd zewnętrzny lub wygląd koleżanek/ kolegów z klasy, charakter, stan emocjonalny i towarzyszące mu/ im odczucia i zachowania; opisać hobby i zainteresowania, przedstawić swój stosunek do danej osoby opisać postać, która wywarła na uczniu duże wrażenie lub miała na niego wpływ potrafi na podstawie tekstu napisać kilka prostych zdań na temat Kevina Richardsona na podstawie własnych notatek potrafi powiedzieć kilka zdań na temat: Why do you think the study of personalities is important to so many people? Can you think of any practical uses for it? uzupełnia luki w tekście Just the four of us brakującymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) wysłuchuje wypowiedzi pięciu osób na temat testów psychologicznych, dobiera nagłówki do poszczególnych osób (typ zadania: dobieranie) odgrywa role rozmawia nt. podziwianych piosenkarza/ piosenkarki, uwzględniając podane kwestie (część ustna matury) opisuje ilustracje i udziela odpowiedzi na pytania (część ustna matury) rozpoznaje, stosuje i rozwiązuje prawidłowo znaczną część zadań znajomość słownictwa i gramatyki z Modułu 1: Use of English Tenses (str. 8-9); Grammar Section Tenses (str ). CELÓW OPERACYJNYCH przekazuje informacje na temat pracy Kevina Richardsona, odpowiada na pytanie: Would you like to do Kelvin Richardson s job?, stosując zróżnicowane słownictwo i struktury stosując złożone struktury i bogate słownictwo, potrafi w wypowiedzi pisemnej: opisać swój wygląd zewnętrzny lub wygląd koleżanek/ kolegów z klasy, charakter, stan emocjonalny i towarzyszące mu/ im odczucia i zachowania; opisać swoje/ ich hobby i zainteresowania, przedstawić swój stosunek do danej osoby opisać postać, która wywarła na uczniu duże wrażenie lub miała na niego wpływ potrafi napisać kilka zdań na temat Kevina Richardsona na podstawie własnych notatek potrafi się wypowiedzieć ustnie na temat: Why do you think the study of personalities is important to so many people? Can you think of any practical uses for it? uzupełnia luki w tekście Just the four of us brakującymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) wysłuchuje wypowiedzi pięciu osób na temat testów psychologicznych, dobiera nagłówki do poszczególnych osób (typ zadania: dobieranie) odgrywa role rozmawia nt. podziwianych piosenkarza/ piosenkarki, uwzględniając podane kwestie (część ustna matury) opisuje ilustracje i udziela odpowiedzi na pytania (część ustna matury) rozpoznaje, stosuje i rozwiązuje prawidłowo większość zadań znajomość słownictwa i gramatyki z Modułu 1: Use of English Tenses (str. 8-9); Grammar Section Tenses (str ).

4 Module 2 HOUSES & HOMES zna znaczną część słownictwa związanego z wyglądem i wyposażeniem, wynajęciem, kupnem, sprzedażą mieszkania, domu lub pokoju, czynnościami w nich wykonywanymi; potrafi go użyć w większości poprawnie w typowych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) porównuje domy i pomieszczenia (np. wymarzony dom Anny ze swoim) zna zasady użycia znacznej części konstrukcji czasownikowych z bezokolicznikiem i z formą -ing (to infinitive, bare infinitive, -ing), potrafi je stosować na ogół poprawnie w praktyce, np. dokonując transformacji ze słowem kluczem (z pomocą nauczyciela) na ogół poprawnie stosuje linking words, np. to start with, for instance, on the other hand, all things considered rozróżnia użycie wyrazów: too/ enough i stosuje je w prostszych typowych przykładach zdań na ogół poprawnie używa wyrażeń z miss oraz lose, np. miss a payment, lose a contest (z pomocą kolegi) zna zasady użycia czasów Present Perfect i Present Perfect Continuous oraz rozumie różnicę między nimi; potrafi stosować w/w czasy na ogół poprawnie w praktyce rozumie znaczną część wysłuchanych informacji: wywiad dotyczący dekoracji wnętrz (zadanie F/ T) oraz przykładowy opis ilustracji, reaguje i posługuje się informacjami przy rozwiązywaniu zadań uzupełnia tekst o feng shui brakującymi zdaniami (typ zadania dobieranie) znajduje synonimy podanych wyrazów dokonuje analizy rozprawki: Living in a house is better than living in a flat i dobiera nagłówki do akapitów (z pomocą nauczyciela) gromadzi, kompletuje i przedstawia nowe zebrane informacje na temat Feng Shui (ICT) (praca w grupach) decyduje o wyborze najwłaściwszego miejsca na wakacje potrafi napisać rozprawkę: Living on campus is the best option for students oraz kilka zdań na temat: Which Feng Shui ideas have you already put into practice in your home? Which ones are you planning to use?, używając mniej złożonych struktur i słownictwa oraz przedstawiając argumenty za i przeciw w oparciu o tekst opisuje i porównuje wnętrze swojego domu z dworkiem Ferndean CELÓW OPERACYJNYCH zna większość słownictwa związanego z wyglądem i wyposażeniem, wynajęciem, kupnem, sprzedażą mieszkania, domu lub pokoju, czynnościami w nich wykonywanymi; potrafi go użyć poprawnie w różnych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) porównuje domy i pomieszczenia (np. wymarzony dom Anny ze swoim) zna zasady użycia większości konstrukcji czasownikowych z bezokolicznikiem i z formą -ing (to infinitive, bare infinitive, -ing), potrafi je stosować poprawnie w praktyce, np. dokonując transformacji ze słowem kluczem poprawnie stosuje linking words, np. to start with, for instance, on the other hand, all things considered rozróżnia użycie wyrazów: too/ enough i stosuje je w zdaniach złożonych poprawnie używa wyrażenia z miss oraz lose, np. miss a payment, lose a contest zna zasady użycia czasów Present Perfect i Present Perfect Continuous oraz rozumie różnice między nimi; potrafi w/w czasy stosować poprawnie w praktyce rozumie wszystkie wysłuchane informacje: wywiad dotyczący dekoracji wnętrz (zadanie F/ T) oraz przykładowy opis ilustracji, reaguje i posługuje się informacjami przy rozwiązywaniu zadań uzupełnia tekst o feng shui brakującymi zdaniami (typ zadania dobieranie) znajduje synonimy podanych wyrazów dokonuje analizy rozprawki: Living in a house is better than living in a flat i dobiera nagłówki do akapitów gromadzi, kompletuje i przedstawia nowe zebrane informacje na temat Feng Shui (ICT) (praca w grupach) decyduje o wyborze najwłaściwszego miejsca na wakacje potrafi napisać rozprawkę: Living on campus is the best option for students oraz kilka zdań na temat: Which Feng Shui ideas have you already put into practice in your home? Which ones are you planning to use?, używając złożonych struktur i bogatego słownictwa oraz przedstawiając argumenty za i przeciw w oparciu o tekst opisuje i porównuje wnętrze swojego domu z dworkiem Ferndean PP oraz słuchanie PP: 2.2; czytanie PP: 3.3; mówienie PP: 4.1; 4.5; 4.7; pisanie PP: 5.1; 5.5; 5.7; 5.12; 5.13; 7.2; 5.2 I.1.b; I.2.a-b - słuchanie II.1b; II.1c - czytanie II.2d; II.2f; II.2j III.1c; III.1d; III.1e; IV.1b; IV.1c; IV.1d - pisanie III.2a; III.2d; III.2e; III.2f; IV.2b; IV.2c

5 Module 2 HOUSES & HOMES (c.d.) czyta ze zrozumieniem fragment powieści Jane Eyre Charlotte Brontë i wybiera właściwą odpowiedź (wybór wielokrotny) słucha wypowiedzi pięciu osób na temat problemów związanych z wynajęciem mieszkania i dobiera nagłówki do poszczególnych osób (typ zadania: dobieranie) wypowiada się na podstawie materiału stymulującego (część ustna matury) poprawnie opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na pytania (część ustna matury) rozpoznaje, stosuje i rozwiązuje znaczną część zadań zamkniętych oraz transformacji zdań ze słowem kluczem, sprawdzających znajomość struktur leksykalno-gramatycznych z Modułu 2: Use of English Infinitive/ Gerund/ Participles (str ); Grammar Section Infinitive/ -ing form; too/ enough; Participles (str ) CELÓW OPERACYJNYCH czyta ze zrozumieniem fragment powieści Jane Eyre Charlotte Brontë i wybiera właściwą odpowiedź (wybór wielokrotny) słucha wypowiedzi pięciu osób na temat problemów związanych z wynajęciem mieszkania i dobiera nagłówki do poszczególnych osób (typ zadania: dobieranie) wypowiada się płynnie i swobodnie na podstawie materiału stymulującego (część ustna matury) poprawnie opisuje ilustrację i udziela wyczerpujących odpowiedzi na pytania (część ustna matury) rozpoznaje, stosuje i rozwiązuje wszystkie zadania zamknięte oraz transformacje zdań ze słowem kluczem, sprawdzające znajomość struktur leksykalno-gramatycznych z Modułu 2: Use of English Infinitive/ Gerund/ Participles (str ); Grammar Section Infinitive/ -ing form; too/ enough; Participles (str ) CULTURE I zna znaczną część słownictwa związanego z historią, geografią oraz architekturą Singapuru w przeszłości i teraźniejszości rozumie przeczytany tekst o Singapurze (z pomocą nauczyciela) dobiera i uzupełnia zdania i wyrażenia podanymi wyrazami, wyszukuje w tekście czasowniki złożone (phrasal verbs) o podanych znaczeniach pisemnie porównuje Polskę i Singapur (położenie geograficzne, historia, język, fauna, kultura, atrakcje) na podstawie tekstu sporządza krótką notatkę o Singapurze (dopisuje zakończenia do podanych początków zdań) rozumie i na ogół poprawnie używa nowego złożonego słownictwa, np.: czasowników: prosper, erect, rzeczowników: stopover, outpost, temple, mosque, shrine, wyrażeń: medium of instruction, diversity, population, is made up of, be home to zna większość słownictwa związanego z historią, geografią oraz architekturą Singapuru w przeszłości i teraźniejszości rozumie przeczytany tekst o Singapurze, parafrazuje go i interpretuje dobiera i uzupełnia zdania i wyrażenia podanymi wyrazami, wyszukuje czasowniki złożone (phrasal verbs) o podanych znaczeniach pisemnie porównuje Polskę i Singapur (położenie geograficzne, historia, język, fauna, kultura, atrakcje), wyrażając swoją opinię o tych krajach na podstawie tekstu sporządza notatkę o Singapurze (dopisuje zakończenia do podanych początków zdań) rozumie i poprawnie posługuje się nowym, złożonym słownictwem, np.: czasownikami: prosper, erect, rzeczownikami: stopover, outpost, temple, mosque, shrine, wyrażeniami: medium of instruction, diversity, population, is made up of, be home to czytanie mówienie 6.2; pisanie 5.2 I.1.o; I.2.a-b; I.3 - czytanie II.2d; II.2f; II.2j III.1c; III.1d; III.1e; IV.1b; IV.1c; IV.1d - pisanie III.2a; III.2d; III.2e; III.2f

6 Module 3 SCHOOL zna znaczną część słownictwa związanego ze szkołą, przedmiotami szkolnymi, ocenami i wymaganiami, szkolnym życiem, systemem edukacji, planami na przyszłość oraz perspektywą podjęcia studiów (np. vast, appropriate, scheme, internship, backbone, on time, hand in an essay, study for an exam, head off, validate, mutter, mumble, resit, retake, skip); potrafi go użyć w większości poprawnie w typowych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) zna zasady użycia: czasowników modalnych linking words, np.: in the first place, one point of view, in favour of the main drawback of, even though, in conclusion (str ) kolokacji z czasownikami: do, make, take, have oraz potrafi te reguły zastosować na ogół poprawnie w praktyce wyraża w formie ustnej i pisemnej swoją opinię i radzi, jakie wybrać studia i szkoły przedstawia argumenty za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu rozumie wysłuchaną rozmowę: pięciu osób na temat studiowania za granicą, dopasowuje nagłówki do poszczególnych osób (typ zadania: dobieranie) dwóch studentów na temat zalet i wad studiowania za pośrednictwem Internetu, podaje argumenty za i przeciw pomiędzy uczniem a doradcą zawodowym uzupełnia zdania/ teksty podanymi wyrazami lub formami czasowników, mając do wyboru jedną z dwóch lub jedną z trzech opcji dobiera zdania do podanych przedmiotów nauczania poznaje zasady pisania rozprawki analiza przykładu ocenia różnice między klasą szkolną dziś i w XIX wieku znajduje w tekście synonimy podanych wyrazów na podstawie przykładowego tekstu potrafi napisać rozprawkę na temat zalet i wad studiowania za pośrednictwem Internetu (argumenty za i przeciw ), stosuje prostsze słownictwo i struktury gramatyczne rozumie tekst o programie Erasmus i potrafi uzupełnić luki brakującymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) CELÓW OPERACYJNYCH zna większość słownictwa związanego ze szkołą, przedmiotami szkolnymi, ocenami i wymaganiami, szkolnym życiem, systemem edukacji, planami na przyszłość oraz perspektywą podjęcia studiów (np. vast, appropriate, scheme, internship, backbone, on time, hand in an essay, study for an exam, head off, validate, mutter, mumble, resit, retake, skip); potrafi go użyć poprawnie w różnych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) zna zasady użycia czasowników modalnych linking words, np.: in the first place, one point of view in favour of, the main drawback of, even though, in conclusion (str ) kolokacji z czasownikami: do, make, take, have oraz potrafi te reguły zastosować poprawnie w praktyce wyraża w formie ustnej i pisemnej swoją opinię i radzi, jakie wybrać studia i szkoły przedstawia w logicznym porządku wszystkie argumenty za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu rozumie wysłuchaną rozmowę pięciu osób na temat studiowania za granicą, dopasowuje nagłówki do poszczególnych osób (typ zadania: dobieranie) dwóch studentów na temat zalet i wad studiowani za pośrednictwem Internetu, podaje argumenty za i przeciw pomiędzy uczniem a doradcą zawodowym uzupełnia zdania/ teksty podanymi wyrazami lub formami czasowników, mając do wyboru jedną z dwóch lub jedną z trzech opcji dobiera zdania do podanych przedmiotów nauczania poznaje zasady pisania rozprawki analiza przykładu ocenia różnice między klasą szkolną dziś i w XIX wieku znajduje w tekście synonimy podanych wyrazów na podstawie przykładowego tekstu potrafi napisać rozprawkę na temat zalet i wad studiowania za pośrednictwem Internetu (argumenty za i przeciw ), stosuje bogate słownictwo i struktury gramatyczne rozumie tekst o programie Erasmus i potrafi uzupełnić luki brakującymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) PP oraz słuchanie PP: 2.1; czytanie PP: 3.3; 3.4; 3.6; mówienie PP: 4.1; 4.4; 4.5; 4.7; 4.12; 6.2; 6.3; 6.4; 6.6; 6.8; 6.10; 4.2; 6.2; 6.3; pisanie PP: 5.1; 5.4; 5.5; 5.7; 5.12; 5.13; 7.2; 7.4; 7.6; 7.8; 5.2; 7.2; 7.3; 7.4 I.1.c; I.2.a-b; I.3; I.4 - słuchanie II.1a; II.1d - czytanie II.2d; II.2e; II.2f; II.2h; II.2j III.1b; III.1c; III.1d; IV.1a; IV.1d - pisanie III.2a; III.2b; III.2d; III.2e; III.2f; IV.2b; IV.2c

7 Module 3 SCHOOL (c.d.) potrafi opisać dzień, kiedy w szkole wszystko poszło nie tak jak powinno, stosując mniej złożone słownictwo i struktury gramatyczne czyta ze zrozumieniem fragment powieści Charlesa Dickensa Sissy s Progress i wybiera właściwą odpowiedź (wybór wielokrotny) słucha wywiadu z psychologiem na temat panicznego strachu przed szkołą i decyduje, które zdania są zgodne z treścią tekstu (zadanie typu T/ F) odgrywa rolę: co planuje robić po zdaniu matury (część ustna matury) opisuje ilustracje i odpowiada na przykładowe pytania (część ustna matury) rozpoznaje, stosuje i rozwiązuje prawidłowo na ogół większość zadań znajomość słownictwa i gramatyki z Modułu 3: Use of English Modals (str ); Grammar Section Modals (str ) CELÓW OPERACYJNYCH potrafi opisać dzień, kiedy w szkole wszystko poszło nie tak jak powinno, stosując złożone słownictwo i struktury gramatyczne czyta ze zrozumieniem fragment powieści Charlesa Dickensa Sissy s Progress i wybiera właściwą odpowiedź (wybór wielokrotny) słucha wywiadu z psychologiem na temat panicznego strachu przed szkołą i decyduje, które zdania są zgodne z treścią tekstu (zadanie typu T/ F) odgrywa rolę: co planuje robić po zdaniu matury (część ustna matury) opisuje ilustracje i odpowiada na przykładowe pytania (część ustna matury) rozpoznaje, stosuje i rozwiązuje prawidłowo większość zadań znajomość słownictwa i gramatyki z Modułu 3: Use of English Modals (str ); Grammar Section Modals (str )

8 Module 4 WORK zna znaczną część słownictwa związanego z pracą, rynkiem pracy, warunkami zatrudnienia, zawodami, czynnościami wykonywanymi w pracy (np. caretaker, shortlist, entrepreneur, expenditure, boost, forward, guide, constrain, would-be, gruelling, attainable, sufficient); potrafi go użyć w większości poprawnie w typowych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) zna i rozumie zasady użycia: zdań względnych, okolicznikowych, przyczyny (Relative Clauses, str ; Clauses of reason, Clauses of result, str ) phrasal verbs przyimków (at, to, for, by, with, in, on, up, out, under), words often confused i posługuje się nimi na ogół poprawnie zna i na ogół poprawnie stosuje zwroty służące do wyrażenia sugestii oraz przedstawienia efektów różnych działań oraz słownictwo związane z prowadzeniem biznesu i studiowaniem (np. one/ another way to, steps should be taken to, alternatively, in doing so, it would follow that, consequently, trial and error, set up a business, to cut back on) na ogół poprawnie rozumie wysłuchany: wywiad z baleriną na temat jej zawodu (wybór wielokrotny) dialog o sposobach skutecznego łączenia pracy ze studiowaniem odpowiada na pytania uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami/ przyimkami, wybiera jeden z dwóch podanych przyimków; uzupełnia luki w tekście brakującymi zdaniami rozumie tekst na temat pracy i działalności biznesowej The Best Job in the World wybiera właściwą odpowiedź (wybór wielokrotny), odpowiada na pytania, znajduje w tekście synonimy, dobiera kolokacje i właściwe przyimiki (z pomocą nauczyciela) stosując prostsze słownictwo i struktury gramatyczne, omawia: zawód, jaki chciałby wykonywać w przyszłości, uzasadnia decyzję (trzy najważniejsze czynniki mające znaczenie przy wyborze pracy) firmę, jaką chciałby założyć, uzasadnia decyzję CELÓW OPERACYJNYCH zna większość słownictwa związanego z pracą, rynkiem pracy, warunkami zatrudnienia, zawodami, czynnościami wykonywanymi w pracy (np. caretaker, shortlist, entrepreneur, expenditure, boost, forward, guide, constrain, would-be, gruelling, attainable, sufficient); potrafi go użyć poprawnie w różnych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) zna i rozumie zasady użycia: zdań względnych, okolicznikowych, przyczyny (Relative Clauses, str ; Clauses of reason, Clauses of result, str ) phrasal verbs przyimków (at, to,for, by, with, in, on, up, out, under) words often confused i posługuje się nimi poprawnie zna i poprawnie stosuje zwroty służące do wyrażenia sugestii oraz przedstawienia efektów różnych działań oraz słownictwo związane z prowadzeniem biznesu i studiowaniem (np. one/ another way to, steps should be taken to, alternatively, in doing so, it would follow that, consequently, trial and error, set up a business, to cut back on) poprawnie rozumie wysłuchany wywiad z baleriną na temat jej zawodu (wybór wielokrotny) dialog o sposobach skutecznego łączenia pracy ze studiowaniem odpowiada na pytania uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami/ przyimkami, wybiera jeden z dwóch podanych przyimków; uzupełnia luki w tekście brakującymi zdaniami rozumie tekst na temat pracy i działalności biznesowej The Best Job in the World wybiera właściwą odpowiedź (wybór wielokrotny), odpowiada na pytania, znajduje w tekście synonimy, dobiera kolokacje i właściwe przyimki stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych, omawia: zawód, jaki chciałby wykonywać w przyszłości, uzasadnia decyzję (trzy najważniejsze czynniki mające znaczenie przy wyborze pracy) firmę, jaką chciałby założyć, uzasadnia decyzję PP oraz słuchanie PP: 2.1; czytanie PP: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.6; mówienie PP: 4.1; 4.5; 4.6; 4.8; 4.12; 6.2; 6.4; 6.6; 6.8; 4.2; 6.2; 6.3; pisanie PP: 5.1; 5.5; 5.6; 5.8; 5.12; 5.13; 7.2; 7.6; 5.2; 7.2; 7.3;7.4; 7.5 I.1.d; I.2.a-b; I.3; I.4 - słuchanie II.1a; II.1d - czytanie II.2d; II.2e: II.2f, II.2h; II.2j - mówienie III.1a; III.1c; III.1d; IV.1a; IV.1b; IV.1c; IV.1d - pisanie III.2a; III.2d; III.2e; III.2f; IV.2c

9 Module 4 WORK (c.d.) wpływ osobowości Bena na sukces pomysłu promocji stanu Queensland w Australii czy informacje z tekstu o popełnianych błędach mogą być pomocne, uzasadnia swoją opinię krótko opisuje wpływ osobowości Bena na sukces pomysłu promocji stanu Queensland w Australii tworzy zdania na temat zmniejszenia stresu w pracy (z pomocą nauczyciela) czyta ze zrozumieniem tekst Setting up a business i poprawnie uzupełnia luki wybranymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) rozumie wypowiedzi pięciu osób na temat zakładania własnej firmy, przyporządkowuje poszczególnym osobom nagłówki (typ zadania: dobieranie) wypowiada się na podstawie materiału stymulującego: wybiera oferty stażu, uzasadnia swój wybór oraz podaje przyczyny odrzucenia pozostałych możliwości opisuje ilustrację i odpowiada na przykładowe pytania rozpoznaje, stosuje i rozwiązuje na ogół prawidłowo większość zadań znajomość słownictwa i gramatyki z Modułu 4: Use of English Relative clauses/ Clauses of reason/ result (str ); Grammar Section Relative clauses (str ), Clauses of reason, Clauses of result (str ) CELÓW OPERACYJNYCH wpływ osobowości Bena na sukces pomysłu promocji stanu Queensland w Australii czy informacje z tekstu o popełnianych błędach mogą być pomocne, uzasadnia swoją opinię i podaje przykłady ze swoich obserwacji wyczerpująco opisuje wpływ osobowości Bena na sukces pomysłu promocji stanu Queensland w Australii tworzy samodzielnie zdania na temat zmniejszenia stresu w pracy czyta ze zrozumieniem tekst Setting up a business i poprawnie uzupełnia luki wybranymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) rozumie wypowiedzi pięciu osób na temat zakładania własnej firmy, przyporządkowuje poszczególnym osobom nagłówki (typ zadania: dobieranie) wypowiada się wyczerpująco na podstawie materiału stymulującego: wybiera oferty stażu, uzasadnia swój wybór oraz podaje przyczyny odrzucenia pozostałych możliwości opisuje ilustrację i odpowiada na przykładowe pytania rozpoznaje, stosuje i rozwiązuje prawidłowo większość zadań znajomość słownictwa i gramatyki z Modułu 4: Use of English Relative clauses/ Clauses of reason/ result (str ); Grammar Section Relative clauses (str ), Clauses of reason, Clauses of result (str )

10 Module 5 FAMILY & SOCIAL LIFE zna znaczną część słownictwa związanego z rodziną i życiem towarzyskim, wydarzeniami w różnych okresach życia, czynnościami życia codziennego, formami spędzania czasu wolnego, świętami i uroczystościami, konfliktami i problemami; potrafi go użyć w większości poprawnie w typowych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) zna i rozumie zasady użycia zdań okolicznikowych czasu, sposobu i przyzwolenia (Clauses of Time, Concession/ Manner) i potrafi je na ogół poprawnie stosować rozumie wypowiedź pewnej osoby na temat jej przyjęcia urodzinowego (zadanie typu T/ F) uzupełnia luki w zdaniach/ tekstach podanymi wyrazami (przyimkami, linking words) lub zdaniami, wyjaśnia znaczenie wyróżnionych wyrazów oraz wybiera poprawny wyraz z podanych dwóch opcji czyta ze zrozumieniem fragment powieści Jane Austen Pride and Prejudice i podaje poprawne odpowiedzi (wybór wielokrotny) (z pomocą kolegi/ koleżanki) rozumie: opowiadanie o przyjaźni zawartej w niezwykłych okolicznościach analiza przykładu tekst o doświadczeniach związanych z udziałem w programie wymiany uczniów potrafi ułożyć wydarzenia w kolejności chronologicznej wybiera przymiotniki opisujące przedmioty, przysłówki opisujące czasowniki wybiera poprawny czas przeszły Simple Past, Past Continuous lub Past Perfect rozwiązuje ćwiczenia ze złożonym słownictwem (rzeczowniki, np. objection, concern; czasowniki, np. respond, affect, favour sb, tease; przymiotniki, np. single, wealthy, muddy, huge, fresh; przysłówki, np. easily; wyrażenia, np. universally acknowledged, break the news to; pary wyrazów, np. custom habit, common ordinary, estimate appreciate) i na ogół używa go poprawnie (z pomocą nauczyciela) stosując prostsze słownictwo i konstrukcje gramatyczne, potrafi omówić temat: drzewa genealogicznego swojej rodziny znaczenia pieniędzy w małżeństwie (praca w grupach) CELÓW OPERACYJNYCH zna większość słownictwa związanego z rodziną i życiem towarzyskim, wydarzeniami w różnych okresach życia, czynnościami życia codziennego, formami spędzania czasu wolnego, świętami i uroczystościami, konfliktami i problemami; potrafi go użyć poprawnie w różnych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) zna i rozumie zasady użycia zdań okolicznikowych czasu, sposobu i przyzwolenia (Clauses of Time, Concession/ Manner) i potrafi je poprawnie stosować rozumie wypowiedź pewnej osoby na temat jej przyjęcia urodzinowego (adanie typu T/ F) uzupełnia luki w zdaniach/ tekstach podanymi wyrazami (przyimkami, linking words) lub zdaniami, wyjaśnia znaczenie wyróżnionych wyrazów oraz wybiera poprawny wyraz z podanych dwóch opcji czyta ze zrozumieniem fragment powieści Jane Austen Pride and Prejudice i podaje poprawne odpowiedzi (wybór wielokrotny) (praca samodzielna) rozumie: opowiadanie o przyjaźni zawartej w niezwykłych okolicznościach analiza przykładu tekst o doświadczeniach związanych z udziałem w programie wymiany uczniów potrafi ułożyć wydarzenia w kolejności chronologicznej wybiera przymiotniki opisujące przedmioty, przysłówki opisujące czasowniki wybiera poprawny czas przeszły Simple Past, Past Continuous lub Past Perfect rozwiązuje ćwiczenia ze złożonym słownictwem (rzeczowniki, np. objection, concern; czasowniki, np. respond, affect, favour sb, tease; przymiotniki, np. single, wealthy, muddy, huge, fresh; przysłówki, np. easily; wyrażenia, np. universally acknowledged, break the news to; pary wyrazów, np. custom habit, common ordinary, estimate appreciate) i używa go poprawnie stosując bogate słownictwo i złożone konstrukcje gramatyczne, potrafi omówić wyczerpująco temat: drzewa genealogicznego swojej rodziny znaczenia pieniędzy w małżeństwie (praca w grupach) PP oraz słuchanie PP: 2.1; czytanie PP: 3.3; mówienie PP: 4.1; 4.2; 4.5; 4.8; 4.9; 4.12; 6.2; 6.3; 6.4; 6.8; 6.2; pisanie PP: 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.12; 5.13; 7.2; 7.6; 7.7; 7.3 I.1.e; I.2.a-b; I.3 - słuchanie II.1a; II.1c - czytanie II.2d; II.2f; II.2j - mówienie III.1c; III.1d; III.1e; IV.1a; IV.1b; IV.1c; IV.1d - pisanie III.2a; III.2b; III.2c; III.2d; III.2e; III.2f; IV.2c; V.2b

11 Module 5 FAMILY & SOCIAL LIFE (c.d.) doświadczeń związanych z udziałem w programie wymiany uczniów miejsca zamieszkania podczas studiów w kraju/ za granicą (praca w parach) relacji między osobami na ilustracji (na podstawie fragmentu tekstu) stosując prostsze słownictwo i struktury, wypowiada się pisemnie na temat: How important is money in a marriage? Have people s attitudes to this question changed much since Jane Austen s novel appeared in 1813? niezapomnianej uroczystości rodzinnej (opowiadanie) mieszkania u rodziny podczas studiów za granicą (opisuje krótko na podstawie tekstu) czyta ze zrozumieniem tekst Homestay Destination Japan i uzupełnia luki poprawnie wybranymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) rozumie wypowiedzi pięciu osób na temat ich rodzin, przyporządkowuje poszczególnym osobom nagłówki (typ zadania: dobieranie) na podstawie materiału stymulującego wybiera najlepszy sposób poznania nowych przyjaciół, uzasadnia wybór i wyjaśnia, dlaczego odrzuca inne propozycje (część ustna matury) opisuje ilustracje i odpowiada na przykładowe pytania (część ustna matury) rozpoznaje, stosuje i rozwiązuje na ogół prawidłowo większość zadań znajomość słownictwa i gramatyki z Modułu 5: Use of English Clauses of Time/ Concession/ Manner (str ); Grammar Section Time Clauses (str. 226), Clauses of Concession (str. 230), Clauses of Manner (str. 232) CELÓW OPERACYJNYCH doświadczeń związanych z udziałem w programie wymiany uczniów miejsca zamieszkania podczas studiów w kraju/ za granicą (praca w parach) relacji między osobami na ilustracji (na podstawie fragmentu tekstu) stosując złożone struktury leksykalno-gramatyczne, wypowiada się pisemnie na temat: How important is money in a marriage? Have people s attitudes to this question changed much since Jane Austen s novel appeared in 1813? niezapomnianej uroczystości rodzinnej (opowiadanie) mieszkania u rodziny podczas studiów za granicą (opisuje na podstawie tekstu) czyta ze zrozumieniem tekst Homestay Destination Japan i uzupełnia luki poprawnie wybranymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) rozumie wypowiedzi pięciu osób na temat ich rodzin, przyporządkowuje poszczególnym osobom nagłówki (typ zadania: dobieranie) na podstawie materiału stymulującego wybiera najlepszy sposób poznania nowych przyjaciół, uzasadnia wybór i wyjaśnia, dlaczego odrzuca inne propozycje (część ustna matury) opisuje ilustracje i odpowiada na przykładowe pytania (część ustna matury) rozpoznaje, stosuje i rozwiązuje prawidłowo większość zadań znajomość słownictwa i gramatyki z Modułu 5: Use of English Clauses of Time/ Concession/ Manner (str ); Grammar Section Time Clauses (str. 226), Clauses of Concession (str. 230), Clauses of Manner (str. 232)

12 CULTURE II zna znaczną część słownictwa związanego z: historią (np. semi-nomads, privateer, convict, distrust, hardship, shiploads, head of state), geografią (np. waves of settlers, in search of), chorobami (np. deteriorate, wipe out, triple, measles, tuberculosis, smallpox) i relacjami międzykulturowymi (np. indigenous, mutual, precious, devastating, venomous) oraz stosuje je w mniej złożonych wypowiedziach czyta ze zrozumieniem tekst Australia: The land down under, odpowiada na pytania do tekstu, znajduje synonimy i uzupełnia luki brakującymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) uzupełnia zdania podanymi wyrazami wyszukuje w tekście synonimy czasowników złożonych (phrasal verbs) omawia tekst o Australii, który służy mu jako podstawa do porównania Australii i Polski (położenie geograficzne, historia, język, fauna, kultura, atrakcje) oraz wyszukuje w tekście czasowniki złożone (phrasal verbs) sporządza krótką notatkę na temat Australii (na podstawie tekstu), używając prostszego słownictwa i struktur gramatycznych CELÓW OPERACYJNYCH zna większość słownictwa związanego z: historią (semi-nomads, privateer, convict, distrust, hardship, shiploads, head of state), geografią (np. waves of settlers, in search of), chorobami (np. deteriorate, wipe out, triple, measles, tuberculosis, smallpox) i relacjami międzykulturowymi (np. indigenous, mutual, precious, devastating, venomous) oraz stosuje je w złożonych wypowiedziach czyta ze zrozumieniem tekst Australia: The land down under, odpowiada na pytania do tekstu, znajduje synonimy i uzupełnia luki brakującymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) uzupełnia zdania podanymi wyrazami wyszukuje w tekście synonimy czasowników złożonych (phrasal verbs) omawia wyczerpująco tekst o Australii, który służy mu jako podstawa do porównania Australii i Polski (położenie geograficzne, historia, język, fauna, kultura, atrakcje) oraz wyszukuje w tekście czasowniki złożone (phrasal verbs) sporządza wyczerpującą notatkę na temat Australii (na podstawie tekstu), używając szerokiego zakresu słownictwa i struktur gramatycznych czytanie mówienie 6.2; pisanie 5.2 I.1.o; I.2.a-b; I.3 - czytanie II.2b; II.2c; II.2d; II.2f; II.2j III.1b; III.1c; III.1d; III.1e; IV.1b; IV.1c; IV.1d - pisanie III.2a; III.2d; III.2e; III.2f

13 Module 6 FOOD zna znaczną część słownictwa związanego z żywnością, posiłkami, przygotowaniem posiłków, festiwalami, dietami, usługami gastronomicznymi, np.: czasowniki, np.: roast, grill, scramble, smoke, flock, break open, reinterpret, boost, ensure, munch, chew, gobble, bite, lick, nibble, snack rzeczowniki, np.: locals, mayhem, tasting przymiotniki, np.: biennial, squishy, hilarious, hard-wired, rotten, vibrant, rancid wyrazy często mylone, np.: water moisten soak, keep hold maintain wyrażenia: have a whale of a time i potrafi go użyć w większości poprawnie w typowych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) rozróżnia wysłuchane elementy wywiadu z kucharzem, który wziął udział w teleturnieju telewizyjnym i wybiera właściwą odpowiedź (wybór wielokrotny) uzupełnia luki w zdaniach/ tekstach podanymi wyrazami, odpowiednimi formami podanych wyrazów (wybiera jedną z trzech opcji) lub zdaniami rozumie tekst o festiwalu jedzenia w Australii The Chinchilla Melon Festival i wybiera właściwą odpowiedź (wybór wielokrotny) (z pomocą nauczyciela) wyszukuje w tekście wyrazy o podanych znaczeniach czyta ze zrozumieniem tekst o festiwalu Keene Pumpkin Festival analiza przykładu (opis wydarzenia) przeprowadza prostą rozmowę na temat posiłków, ulubionego sposobu przyrządzania potraw, ulubionego deseru, podaje przepis na deser omawia swoje ulubione owoce i warzywa; prezentuje informacje na temat koloru pożywienia i jego związku ze stanem zdrowia porównuje festiwal jedzenia w Polsce i Australii potrafi podać w formie pisemnej przepis kulinarny (np. na ulubiony deser) zmienia stronę czynną na bierną (zamiana 2 akapitów str. 65) opisuje wybrany coroczny festiwal w Polsce, stosując prostsze słownictwo i struktury gramatyczne pisze pocztówkę do kolegi z Anglii, w której opisuje wrażenia z odbytego festiwalu potrafi napisać cztery zdania typu T/ F w oparciu o przeczytany tekst (praca w parach) CELÓW OPERACYJNYCH zna większość słownictwa związanego z żywnością, posiłkami, przygotowaniem posiłków, festiwalami, dietami, usługami gastronomicznymi, np.: czasowniki, np.: roast, grill, scramble, smoke, flock, break open, reinterpret, boost, ensure, munch, chew, gobble, bite, lick, nibble, snack rzeczowniki, np.: locals, mayhem, tasting przymiotniki, np.: biennial, squishy, hilarious, hard-wired, rotten, vibrant, rancid wyrazy często mylone, np.: water moisten soak, keep hold maintain wyrażenia, np.: have a whale of a time i potrafi go użyć poprawnie w różnych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) rozróżnia wysłuchane elementy wywiadu z kucharzem, który wziął udział w teleturnieju telewizyjnym i wybiera właściwą odpowiedź (wybór wielokrotny) uzupełnia luki w zdaniach/ tekstach podanymi wyrazami, odpowiednimi formami podanych wyrazów (wybiera jedną z trzech opcji) lub zdaniami rozumie tekst o festiwalu jedzenia w Australii The Chinchilla Melon Festival i wybiera właściwą odpowiedź (wybór wielokrotny) wyszukuje w tekście wyrazy o podanych znaczeniach czyta ze zrozumieniem i analizuje tekst o festiwalu Keene Pumpkin Festival analiza przykładu (opis wydarzenia) przeprowadza rozbudowaną rozmowę na temat posiłków, ulubionego sposobu przyrządzania potraw, ulubionego deseru, podaje przepis na deser omawia swoje ulubione owoce i warzywa; prezentuje informacje na temat koloru pożywienia i jego związku ze stanem zdrowia porównuje festiwal jedzenia w Polsce i Australii potrafi podać w formie pisemnej przepis kulinarny (np. na ulubiony deser) zmienia stronę czynną na bierną (zamiana 2 akapitów str. 65) opisuje wybrany coroczny festiwal w Polsce, stosując bogate słownictwo i złożone konstrukcje gramatyczne pisze pocztówkę do kolegi z Anglii, w której opisuje wrażenia z odbytego festiwalu potrafi napisać cztery zdania typu T/ F w oparciu o przeczytany tekst (praca w parach) PP oraz słuchanie PP: 2.1; czytanie PP: 3.2; 3.3; 3.4; 3.6; mówienie PP: 4.1; 4.5; 4.6; 4.8; 4.12; 6.2; 6.4; 6.6; 6.8; 8.1; 4.2; 6.2; 6.3; pisanie PP: 5.1; 5.5; 5.6; 5.8; 5.12; 5.13; 7.2; 7.6; 5.2; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5 I.1.f; I.2.a-b; I.3; I.4 - słuchanie II.1a; II.1d - czytanie II.2d; II.2e; II.2f; II.2h; II.2j III.1c; III.1d; IV.1a; IV.1b; IV.1c; IV.1d - pisanie III.2a; III.2d; III.2e; III.2f; IV.2c; V.2b

14 Module 6 FOOD (c.d.) czyta ze zrozumieniem tekst Eat a rainbow! i uzupełnia luki w tekście właściwymi zdaniami (dobieranie) (z pomocą nauczyciela) rozumie wypowiedź pewnej osoby wypowiadającej się na temat zdrowego odżywiania (zadanie typu T/ F) odgrywa role: w ramach wymiany studenckiej urządza przyjęcie (część ustna matury) opisuje ilustracje i odpowiada na przykładowe pytania (część ustna matury) rozwiązuje na ogół prawidłowo większość zadań zamkniętych oraz transformacji zdań ze słowem kluczem, sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z Modułu 6: Use of English Clauses of Purpose/ Exclamations (str ); Grammar Section Clauses of Purpose (str. 227), Exclamations (str. 231) CELÓW OPERACYJNYCH czyta ze zrozumieniem tekst Eat a rainbow! i uzupełnia luki w tekście właściwymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) rozumie wypowiedź pewnej osoby wypowiadającej się na temat zdrowego odżywiania (zadanie typu T/ F) odgrywa role: w ramach wymiany studenckiej urządza przyjęcie (część ustna matury) opisuje ilustracje i odpowiada na przykładowe pytania (część ustna matury) rozwiązuje prawidłowo większość zadań zamkniętych oraz transformacji zdań ze słowem kluczem, sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z Modułu 6: Use of English Clauses of Purpose/ Exclamations (str ); Grammar Section Clauses of Purpose (str. 227), Exclamations (str. 231)

15 Module 7 SHOPS & SERVICES zna znaczną część słownictwa związanego z zakupami, sprzedażą, usługami, składaniem zażaleń, ogłoszeniami, reklamą, pracą w banku oraz pieniądzem; potrafi go użyć w większości poprawnie w typowych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) zna i rozumie zasady stopniowania przymiotników/ przysłówków, potrafi stosować je na ogół poprawnie w transformacjach zdań potrafi udzielić i uzyskać informacje na temat typów sklepów i zakupów (z wykorzystaniem nowego słownictwa, np. left-over, export-quality clothing, bargain prices, latest fashion design, haggle, rip sb off, go out of stock) prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego (wymiana zakupionego towaru, reklamowanie wadliwych towarów) rozumie i wykorzystuje informacje usłyszane w: wywiadzie na temat zanikania centrów handlowych w śródmieściach (typ zadania: dobieranie) dialogu o kupowaniu płaszcza w domu towarowym w Anglii; porównuje go z własnym dialogiem czyta ze zrozumieniem tekst o zakupach w centrum handlowym A Russian Revolution in Shopping (typ zadania: dobieranie) relacjonuje wydarzenia z przeszłości: opowiada o nieprzyjemnej sytuacji, jaka wydarzyła się w sklepie, używa na ogół poprawnych form czasu przeszłego i mniej złożonego słownictwa uzupełnia luki w tekście podanymi zdaniami/ wyrazami, wybiera jedną z dwóch opcji, znajduje synonimy, tworzy phrasal verbs rozmawia na temat zakupów i reklam towarów oraz uzasadnia, jaki typ reklamy jego zdaniem przyciąga największą uwagę porównuje ustnie: centra handlowe w Rosji i Polsce Camden Market z polskimi targami projektuje własne centrum handlowe (nazwa, rodzaj sklepów, udogodnienia) i przedstawia je klasie (praca w grupach) pisze (na podstawie przeczytanego tekstu przykładowego) rozprawkę na temat szkodliwego wpływu reklam na dzieci CELÓW OPERACYJNYCH zna większość słownictwa związanego z zakupami, sprzedażą, usługami, składaniem zażaleń, ogłoszeniami, reklamą, pracą w banku oraz pieniądzem; potrafi go użyć poprawnie w różnych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) zna i rozumie zasady stopniowania przymiotników/ przysłówków, potrafi stosować je poprawnie w transformacjach zdań potrafi udzielić i uzyskać pełne informacje na temat typów sklepów i zakupów (z wykorzystaniem nowego słownictwa, np. left-over, exportquality clothing, bargain prices, latest fashion design, haggle, rip sb off, go out of stock) prowadzi złożone negocjacje w różnych sytuacjach życia codziennego (wymiana zakupionego towaru, reklamowanie wadliwych towarów) rozumie i wykorzystuje informacje usłyszane w: wywiadzie na temat zanikania centrów handlowych w śródmieściach (typ zadania: dobieranie) dialogu o kupowaniu płaszcza w domu towarowym w Anglii; porównuje go z własnym dialogiem czyta ze zrozumieniem tekst o zakupach w centrum handlowym A Russian Revolution in Shopping (typ zadania: dobieranie) relacjonuje wydarzenia z przeszłości: wyczerpująco opowiada o nieprzyjemnej sytuacji, jaka wydarzyła się w sklepie, używa poprawnych form czasu przeszłego i bogatego słownictwa uzupełnia luki w tekście podanymi zdaniami/ wyrazami, wybiera jedną z dwóch opcji, znajduje synonimy, tworzy phrasal verbs rozmawia na temat zakupów i reklam towarów oraz uzasadnia, jaki typ reklamy jego zdaniem przyciąga największą uwagę porównuje ustnie: centra handlowe w Rosji i Polsce Camden Market z polskimi targami projektuje własne centrum handlowe (nazwa, rodzaj sklepów, udogodnienia) i przedstawia je klasie (praca w grupach) pisze (na podstawie przeczytanego tekstu przykładowego) rozprawkę na temat szkodliwego wpływu reklam na dzieci PP oraz słuchanie PP: 2.1; czytanie PP: 3.3; 3.6; mówienie PP: 4.1; 4.3; 4.5; 4.7; 4.12; 6.2; 6.3; 6.4; 6.8; 8.1; 4.1; pisanie PP: 5.1; 5.3; 5.5; 5.12; 5.13; 7.2; 7.4; 7.6 I.1.g; I.2a-b; I.3; I.4 - słuchanie II.1a; II.1d - czytanie II.2d; II.2f; II.2h; II.2j III.1c; III.1d; IV.1a; IV.1b; IV.1c; IV.1d; V.1a - pisanie III.2a; III.2d; III.2e; III.2f; IV.2b; IV.2c; V.2b

16 Module 7 SHOPS & SERVICES (c.d.) czyta ze zrozumieniem tekst Several markets for the price of one, wybiera poprawne odpowiedzi (wybór wielokrotny) (z pomocą nauczyciela) wysłuchuje wypowiedzi pięciu osób na temat robienia zakupów (typ zadania: dobieranie) odgrywa role: kupuje płaszcz w Anglii (część ustna matury) wypowiada się wyczerpująco na podstawie materiału stymulującego: wybiera miejsce do zrealizowania przez trenerkę bonu stanowiącego podziękowanie za całoroczny wysiłek, uzasadnia wybór i wyjaśnia, dlaczego odrzucił pozostałe propozycje (część ustna matury) rozpoznaje, stosuje i rozwiązuje na ogół prawidłowo większość zadań znajomość słownictwa i gramatyki z Modułu 7: Use of English Adjectives/ Adverbs/ Comparisons (str ); Grammar Section Adjectives, Adverbs, Comparisons (str ) CELÓW OPERACYJNYCH czyta ze zrozumieniem tekst Several markets for the price of one, wybiera poprawne odpowiedzi (wybór wielokrotny) (praca samodzielna) wysłuchuje wypowiedzi pięciu osób na temat robienia zakupów (typ zadania: dobieranie) odgrywa role: kupuje płaszcz w Anglii (część ustna matury) wypowiada się wyczerpująco na podstawie materiału stymulującego: wybiera miejsce do zrealizowania przez trenerkę bonu stanowiącego podziękowanie za całoroczny wysiłek, uzasadnia wybór i wyjaśnia, dlaczego odrzucił pozostałe propozycje (część ustna matury) rozpoznaje, stosuje i rozwiązuje prawidłowo większość zadań znajomość słownictwa i gramatyki z Modułu 7: Use of English Adjectives/ Adverbs/ Comparisons (str ); Grammar Section Adjectives, Adverbs, Comparisons (str )

17 Module 8 TRAVELLING & TOURISM zna znaczną część słownictwa związanego z podróżowaniem i turystyką, środkami transportu, nazwami zawodów związanych z turystyką, bazą noclegową, wypadkami, awariami i planowaniem wakacji, np.: pary wyrazów, np.: excess extra, control check, keep book rzeczowniki, np.: scenery, species, shortage, winding, farewell, modesty, squabble, outing, cruise przymiotniki, np.: evolutionary, abundant, marine, pristine, noble, palatable, irresistible, savage, agile czasowniki, np.: behold, mingle przysłówki, np.: promptly, oraz wyrażenia, np.: take a dip, get a glimpse of; potrafi go użyć w większości poprawnie w typowych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) zna i rozumie zasady użycia strony biernej (The Passive, str ) i formy kauzatywnej Causative form (str ); potrafi na ogół poprawnie stosować je w zadaniach (szczególnie w przypadku dokonywania transformacji zdań ze słowem kluczem) zna phrasal verbs (czasowniki złożone, np. run, give, pull, break, hold) i potrafi je stosować na ogół poprawnie w zadaniach rozumie wypowiedzi pięciu osób na temat wakacji i podróżowania (typ zadania: dobieranie) czyta ze zrozumieniem tekst Madagascar, the land that time forgot, uzupełnia go właściwymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) odpowiada na pytania do tekstu, dopasowuje kolokacje, wyjaśnia znaczenie wyróżnionych wyrazów (z pomocą nauczyciela) po zrobieniu krótkiej notatki interpretuje pytanie: Why do you think Madagascar is called the land that time forgot? czyta ze zrozumieniem opowiadanie kończące się zdaniem: They were cold and tired but they were both very glad to be safe and sound oraz: układa wydarzenia w chronologicznym porządku wybiera poprawny czas przeszły (Simple Past, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous) dopasowuje przymiotniki do rzeczowników, przysłówki do czasowników, podaje synonim i antonimy przymiotników analizuje technikę narracji w trzeciej osobie CELÓW OPERACYJNYCH zna większość słownictwa związanego z podróżowaniem i turystyką, środkami transportu, nazwami zawodów związanych z turystyką, bazą noclegową, wypadkami, awariami i planowaniem wakacji, np.: pary wyrazów, np.: excess extra, control check, keep book rzeczowniki, np.: scenery, species, shortage, winding, farewell, modesty, squabble, outing, cruise przymiotniki, np.: evolutionary, abundant, marine, pristine, noble, palatable, irresistible, savage, agile czasowniki, np.: behold, mingle przysłówki, np.: promptly, oraz wyrażenia, np.: take a dip, get a glimpse of; potrafi go użyć poprawnie w różnych, ćwiczonych kontekstach (Vocabulary Bank str ) zna i rozumie zasady użycia strony biernej (The Passive, str ) i formy kauzatywnej Causative form (str ); potrafi poprawnie stosować je w zadaniach (szczególnie w przypadku dokonywania transformacji zdań ze słowem kluczem) zna phrasal verbs (czasowniki złożone, np. run, give, pull, break, hold) i potrafi stosować je poprawnie w zadaniach rozumie wypowiedzi pięciu osób na temat wakacji i podróżowania (typ zadania: dobieranie) czyta ze zrozumieniem tekst Madagascar, the land that time forgot, uzupełnia go właściwymi zdaniami (typ zadania: dobieranie) odpowiada wyczerpująco na pytania do tekstu, dopasowuje kolokacje, wyjaśnia znaczenie wyróżnionych wyrazów (praca samodzielna) po zrobieniu notatki interpretuje pytanie: Why do you think Madagascar is called the land that time forgot? czyta ze zrozumieniem opowiadanie kończące się zdaniem: They were cold and tired but they were both very glad to be safe and sound oraz: układa wydarzenia w chronologicznym porządku wybiera poprawny czas przeszły (Simple Past, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous) dopasowuje przymiotniki do rzeczowników, przysłówki do czasowników, podaje synonimy i antonimy przymiotników analizuje technikę narracji w trzeciej osobie PP oraz słuchanie PP: 2.1; czytanie PP: 3.3; mówienie PP: 4.1; 4.5; 4.8; 4.12; 6.2; 6.3; 6.4; 6.8; pisanie PP: 5.1; 5.4; 5.5; 5.8; 5.12; 5.13; 7.2; 7.3; 7.4; 7.6 I.1.h; I.2.a-b; I.3; I.4 - słuchanie II.1a; II.1c; II.1d - czytanie II.2d; II.2f; II.2j III.1c; III.1d; IV.1a; IV.1b; IV.1c; IV.1d; V.1a - pisanie III.2a; III.2b; III.2c; III.2d; III.2e; III.2f; IV.2b; IV.2c; V.2b

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING MATURA REPETYTORIUM. POZIOM

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA 2015 POZIOM ROZSZERZONY Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Module 1 People Vocabulary Bank & Grammar Section MATERIAŁ LEKSYKALNO- GRAMATYCZNY WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r.

z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r. Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r. EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) Jadwiga Gajda

Plan wynikowy. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) Jadwiga Gajda Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) wrzesień 2013 Express Publishing & EGIS Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA PRIME TIME plus UPPER INTERMEDIATE

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 Introduction ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda KRYTERA OCENANA Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym, na bazie których zostały opracowane. Mogą być

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.)

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) wrzesień 2014 Wstęp Smart Time to nowy, czteropoziomowy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2. Etap edukacyjny: IV. Poziom: A2+/B1. Liczba godzin: 90. Wstęp

Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2. Etap edukacyjny: IV. Poziom: A2+/B1. Liczba godzin: 90. Wstęp Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2 Etap edukacyjny: IV Poziom: A2+/B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Rozkład materiału jest jedynie propozycją realizacji materiału. Nauczyciel korzystający z danego

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) ON SCREEN Upper-Intermediate / B2 Poziom

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z tematami lekcji MATURA UPLOAD 2. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Poziom B1 wg CEF (ESOKJ)

Rozkład materiału. z tematami lekcji MATURA UPLOAD 2. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Poziom B1 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA UPLOAD 2 Poziom B1 wg CEF (ESOKJ)

Bardziej szczegółowo

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) poziom podstawowy Poziom A2+/B1 wg CEF (ESOKJ) poziom

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście,

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, English File Third Edition Intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A)

Bardziej szczegółowo

New Total English Pre-Intermediate

New Total English Pre-Intermediate ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY New Total English Pre-Intermediate POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2/B1 DATA NAUCZYCIEL PROWADZĄCY JEDNOSTKI LEKCYJNE 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO I TEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2-B1 wg CEF (ESOKJ)

Bardziej szczegółowo

MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE

MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE KRYTERA OCENANA MATURA PRME TME NTERMEDATE Poziom B1/B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMOT: Język angielski KLASA: B LO PODRĘCZNK: Matura Prime Time ( intermediate ) NUMER PROGRAMU NAUCZANA (ZAKRES): Wymagania edukacyjne POZOMY WYMAGAŃ Starter zna znaczną część nazw środków transportu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO PIERWSZEGO JĘZYKA OBCEGO kurs początkowy LUB JAKO DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO kurs kontynuacyjny

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO PIERWSZEGO JĘZYKA OBCEGO kurs początkowy LUB JAKO DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO kurs kontynuacyjny PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO PIERWSZEGO JĘZYKA OBCEGO kurs początkowy LUB JAKO DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO kurs kontynuacyjny Przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo