Człowiek najlepsza inwestycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śl Miasteczko Śląskie, ul. Staromiejska 8 Nr tel/fax (32) / E-maiI : II. Tryb zamówienia Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007,nr 223,poz.1655 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia oszacowaną na poniżej euro III. Określenie przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie dla osób bezrobotnych i nie aktywnych zawodowo znajdujących się w wieku aktywności zawodowej, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, podlegają wykluczeniu społecznemu lub są zagrożone wykluczeniem. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pod nazwą Od wykształcenia do zatrudnienia osób długotrwale pozostających bez pracy współfinansowanego ze środków, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej 2. Wykonawca winien posiadać zaktualizowany na rok 2013 wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008r nr 69 poz.415 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. nr 236,poz.2365) 3. Pozycja główna wg. Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: CPV usługi szkoleniowe CPV Usługi szkolenia specjalistycznego IV. Opis i zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie następujących usług: 1. Operator koparko ładowarki - JAKO CZĘŚĆ 1 Liczba uczestników - 1 osób niż do dnia 30 listopada 2013). Liczba godzin zajęć szkoleniowych min. 200 godzin Program kursu powinien zawierać bloki tematyczne (zgodnie z zaleceniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) z zakresu: - użytkowania eksploatacyjnego, - dokumentacji technicznej, - bezpieczeństwa i higieny pracy, - podstaw elektrotechniki, - silników spalinowych, - elementów hydrauliki,

2 - budowy koparko-ładowarek, - technologii robót, - zajęć praktycznych 2. Sprzedawca z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych - JAKO CZĘŚĆ 2 Liczba uczestników - 4 osoby Czas trwania kursu - od poniedziałku do piątku (zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem zajęć lecz nie później niż do dnia 30 listopada 2013) Liczba godzin zajęć szkoleniowych 1. z zakresu sprzedawca-handlowiec zajęcia teoretyczne min. 67 godzin zajęcia praktyczne min. 63 godzin 2. z zakresu obsługa kasy fiskalnej z HCCP i czytnikiem kart płatniczych zajęcia teoretyczne -12 godzin zajęcia praktyczne -18 godzin Zakres tematyczny Program szkolenia winien obejmować co najmniej następujące zagadnienia: a) organizacja techniki sprzedaży b) towaroznawstwo c) podstawy rachunkowości d) podstawy obsługi komputera i komputerowe programy handlowe e) obsługa kas fiskalnych z czytnikiem kart płatniczych f) zasady higieny w procesie produkcji i obrocie żywności g) pierwsza pomoc przedlekarska 3. Bukieciarstwo i florystyka JAKO CZĘŚĆ 3 Liczba uczestników - 1 osoba Czas trwania kursu - od poniedziałku do piątku (zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem zajęć lecz nie później niż do dnia 30 listopada 2013) Liczba godzin zajęć szkoleniowych min. 100 godzin Zakres tematyczny zajęć min.: 1. Wprowadzenie: - wprowadzenie do bukieciarstwa i florystyki 2. Teoria barw i kompozycji: zagadnienia normalizacji we florystyce kolor i perspektywa 3. Florystyczne zasady kompozycyjne: porządek we florystyce styl kompozycji linie w kompozycji punkt w kompozycji

3 sposób rozmieszczenia elementów w kompozycji - proporcje 4. Narzędzia florysty materiałoznawstwo: - narzędzia i urządzenia florystyczne środki techniczne materiały dekoracyjne organizacja stanowiska pracy Człowiek najlepsza inwestycja 5. Materiał roślinny: przedłużanie trwałości kwiatów ciętych zielone dodatki w bukieciarstwie faza zakupu kwiatów do kompozycji przygotowanie roślin do zastosowania w kompozycjach 6. Florystyka okolicznościowa: rodzaje technik układania kwiatów cechy dobrych bukietów dekoracja jednego kwiatu wiązanki skrętne i równoległe bukiety w stylu dekoracyjnym bukiety w stylu formalno liniowym 7. Sztuka układania kwiatów w naczyniach: kompozycje w naczyniach klasyczne i nowoczesne 8. Dekoracja kwiatów doniczkowych: dobór odpowiednich akcesoriów do dekoracji kwiatów doniczkowych dekoracja kwiatów doniczkowych 9. Artystyczne pakowanie prezentów: zasady dekorowania prezentów rodzaje i dobór odpowiednich materiałów dekorowanie butelki, torebki, pudełka 10. Florystyka ślubna: dobór bukietu ślubnego techniki wykonywania bukietów ślubnych wiązanka ślubna typu biedermeier wiązanka spływająca angielska przypinki i korsarze 11. Florystyka żałobna: dobór materiałów do kompozycji pogrzebowych nauka wiązania szarfy wiązanka pogrzebowa wiązanka pogrzebowa we florecie wiązanka pogrzebowa na podkładzie 12. Florystyka Adwentu, Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy: - wieniec adwentowy - wieniec bożonarodzeniowy - stroik wielkanocny 4. Operator wózka widłowego z umiejętnością wymiany butli JAKO CZĘŚĆ 4 Liczba uczestników - 3 osoby niż do dnia 30 listopada 2013). Liczba godzin zajęć szkoleniowych min. 67 godzin w tym 15 godz. praktyki (jazd) na wózku widłowym na każdego uczestnika Zakres tematyczny operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowych 1) typy stosowanych wózków widłowych 2) budowa wózka 3) czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami

4 4) czynności kierowcy w czasie pracy 5) wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa 6) wiadomości z zakresu BHP o dozorze technicznym 7) przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności wymiany butli 8) praktyczna nauka jazdy -15 godzin na osobę a) jazda wózkiem jezdniowym bez obciążenia przód, tył, ósemkowanie, jazda do celu b) jazda wózkiem jezdniowym z obciążeniem przód, tył, ósemkowanie, jazda do celu, paletowanie, wysokie składowanie 5. Kosztorysowanie JAKO CZĘŚĆ 5 Liczba uczestników - 1 osoby niż do dnia 30 listopada 2013). Liczba godzin zajęć szkoleniowych min. 67 godzin w tym 15 godz. praktyki (jazd) na wózku widłowym na każdego uczestnika 6. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych JAKO CZĘŚĆ 6 Liczba uczestników - 1 osoba Czas trwania kursu - od poniedziałku do piątku (zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem zajęć lecz nie później niż do dnia 30 listopada 2013) Liczba godzin zajęć szkoleniowych min. 170 godzin w tym min. 100 godz. praktyki Zakres tematyczny zajęć teoretycznych min.: Rola i znaczenie opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej Anatomia i fizjologia człowieka Zagadnienia z psychologii Problemy psychospołeczne osób starszych, niepełnosprawnych Procesy starzenia się się organizmu człowieka Choroby wieku podeszłego i obserwacja chorego Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach Higiena w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi Aspekty opiekuńczo - pielęgnacyjne rehabilitacji Pielęgnacja chorych i niepełnosprawnych w podeszłym wieku Opieka nad umierającym Zasady żywienia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych Problemy opieki chorych i niepełnosprawnych Sposoby komunikowania się z podopiecznym i jego rodziną Wybrane zagadnienia farmakoterapii 7. Spawanie gazowe JAKO CZĘŚĆ 7 Liczba uczestników 1 osoba

5 niż do dnia 30 listopada 2013) Liczba godzin zajęć szkoleniowych 60 godzin Zakres tematyczny kursu powinien zawierać : a)podstawowe informacje o spawalnictwie b)metody spawania i urządzenia spawalnicze c)materiały dodatkowe do spawania d)oznaczenie i wymiarowanie spoin e)metody przygotowania złączy do spawania f)bhp g)bezpieczna praca na hali produkcyjnej h)budowa stanowiska spawalniczego i) zajęcia praktyczne 30 godz. V. EIementy wchodzące w skład szkoleń i kursów - wspólne dla wszystkich podanych wyżej szkoleń Osoby realizujące przedmiot zamówienia W celu realizacji przedmiotu zamówienia winna być zapewniona odpowiednia liczba osób które będą realizować przedmiot zamówienia posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w zakresie realizowanego przedmiotu zamówienia tj. - wykładowców (nie dotyczy instruktorów prowadzących zajęcia praktyczne) posiadających wykształcenie wyższe zgodne z kierunkiem prowadzonych zajęć oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne - wykładowców/instruktorów posiadających doświadczenie w pracy dydaktycznej Materiały dydaktyczne i inne 1. W celu realizacji przedmiotu zamówienia winna być zapewniona optymalna ilość materiałów dla każdego uczestnika niezbędnych do przeprowadzenia zajęć (np. podręcznik, zeszyt min.60 kartkowy, ołówek, długopis, teczka na dokumenty) 2. Winna być zagwarantowana odpowiednia jakość materiałów i sprzętu do realizacji zajęć Zajęcia winny odbywać się: W pomieszczeniach dostosowanych do prowadzenia zajęć i odpowiednio w tym celu wyposażonych tj. w pomieszczeniach posiadających odpowiednie warunki sanitarne bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe. 3.Winna być zapewniona sala szkoleniowa do której uczestnicy/uczestniczki kursu mogą bez zbędnej zwłoki dotrzeć publicznymi środkami komunikacji. Maksymalna liczba godzin zajęć w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 8 godzin lekcyjnych (bez uwzględnienia przerwy na catering) Zajęcia muszą się odbywać zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez zamawiającego. Wyżywienie: 1.Podczas odbywania zajęć wykonawca zapewni każdego dnia uczestnikom/uczestniczkom poczęstunek składający się z : dobrej jakości kawy herbaty bez ograniczeń mieszanych drobnych art. spożywczych (np. paluszki, krakersy, kruche ciasteczka, babeczki, rurki) - w ilości min.100 gr. na osobę zimnych napojów (np. woda mineralna niegaz., soki) w ilości 0,5 I na osobę dodatków do kawy i herbaty tj. cukru, mleczka, cytryny. 2.Ponadto Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika /uczestniczki dziennie jeden ciepły posiłek w postaci zestawu obiadowego składającego się ze: sztuki mięsa/ryby; ziemniaków/frytek/kaszy/ryżu; zestawu surówek; napoju w kartonikach (o poj.min.200 ml.). Zamawiający nie dopuszcza możliwości serwowania ciepłego posiłku w formie dań gotowych typu Fast food oraz gotowych zup typu instant. Posiłek musi być zapewniony jeżeli zajęcia będą trwały dłużej niż 6 godz. w ciągu dnia. Ubezpieczenie Ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie oraz w drodze do i z miejsca kursu - od pierwszego do ostatniego dnia kursu.

6 VI. Wykonawca zapewni oznakowanie dokumentacji oraz pomieszczeń w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo Unii Europejskiej z Europejskim Funduszem Społecznym oraz umieszczenie informacji o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Odpowiednie oznakowanie winno znaleźć się również na dokumentach zaświadczeniach i materiałach przekazywanych uczestnikom/uczestniczkom. VII. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY ILOŚCI UCZESTNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘCIACH VIII. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych IX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych X. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: roku. XI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Potwierdzą wykonanie co najmniej 2 usług w zakresie przeprowadzonych kursów szkoleniowych c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania w/w warunków odbywać się będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę z ofertą oświadczeń i dokumentów. Kopie wymaganych dokumentów należy dołączyć do oferty i poświadczyć za zgodność z oryginałem" przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. Zamawiający oceni spełnianie warunków w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie spełnia- nie spełnia Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. XIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu : a) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone przepisami z art.22 ust.1 ustawy PZP oraz, ze nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wydruk ze strony internetowej c) aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych wydany przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowych, poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wydruk ze strony internetowej d) Wykaz osób które będą prowadziły zajęcia wraz z informacjami dotyczącymi ich wykształcenia i doświadczenia zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego e) oświadczenie wykonawcy, że osoby wskazane w Załączniku nr 3 Wykaz osób" posiadają stosowne uprawnienia - Załącznik nr 3a do zapytania ofertowego. f) potwierdzenie wykonania co najmniej 2 usług w zakresie przeprowadzonych kursów szkoleniowych XIV. Kryteria oceny ofert Cena za zajęcia dla jednej osoby - 100%. Zamawiający do realizacji zamówienia wybierze ofertę ważną, która przedstawiać będzie najkorzystniejszą cenę za wykonanie danego kursu i gwarantować będzie rzetelne, prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. XV. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć osobiście, przesłać pocztą w siedzibie Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Miasteczku Śl. ul. Staromiejska 8, Miasteczko Śląskie lub em na adres do dnia roku do godziny Oferty przestane po wskazanym terminie (złożone osobiście lub przestane e- mailem lub faksem) nie będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy. Osobą do kontaktów jest Pani Agnieszka Bachowska koordynator projektu Tel , e- mail: XVL. Opis sposobu sporządzenia oferty Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Świadczenie usług szkoleniowych, jako instrument aktywnej integracji edukacyjnej w ramach projektu Pociąg do aktywności- program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.checiny.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.checiny.pl 1 z 7 2013-06-25 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.checiny.pl Chęciny: Wykonanie usługi szkolenia zawodowego dla Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro 1 Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o

Bardziej szczegółowo

2. Operator wózka widłowego ( wszystkie typy wózków) dla 1 osoby ( mężczyzna) w wymiarze ok. 67 godzin z badaniem lekarskim.

2. Operator wózka widłowego ( wszystkie typy wózków) dla 1 osoby ( mężczyzna) w wymiarze ok. 67 godzin z badaniem lekarskim. Żytno, dnia 02.08.2013 r Zapytanie ofertowe Realizowane w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.( tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz.759, z późn.zm.) W

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, file:///c:ldocuments and Settings/szlachkry/Ustawienia lokalne/tem..

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, file:///c:ldocuments and Settings/szlachkry/Ustawienia lokalne/tem.. file:///c:ldocuments and Settings/szlachkry/Ustawienia lokalne/tem.. Zgorzelec: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów,szkoleń w ramach projektu systemowego Szansa-Pomoc-Aktywizacja czyli SPA w Miejskim

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. 41/343-13-54; Faks: 41/343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/21/2013

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/PDP/2015. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 01/PDP/2015. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 1979-2015; data zamieszczenia: 08.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 1979-2015; data zamieszczenia: 08.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 8 2015-01-08 08:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl Świętochłowice: Usługa przeprowadzenia kursów dla

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych: florysty, carvingu, profesjonalnej hostessy/hosta, kosmetycznego, wizażu i stylizacji paznokci, baristy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wadowickiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7 34-130 Kalwaria Zebrzydowska SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄGROWCU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄGROWCU CAZ 633/04/AR/2010/ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE Wrocław, 11.02.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Leżajsk 07.04.2011 r. 14 000 EURO < Wartość zamówienia < 193 000 EURO ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk Tel/Fax.: (017) 240 61 41 www.gops.lezajsk.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupwolow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupwolow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupwolow.pl Wołów: Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia na :

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Bliżyn, dnia 16.08.2011r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego 2. Zamawiający: 3., 4. ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Komputerowa obsługa hurtowni i sklepów z kasami fiskalnymi dla 4 uczestników projektu /Społeczność aktywna/ realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:,,świadczenie usług w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. (zamieszczone w BZP: Numer ogłoszenia: 106373-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo