INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI. W ramach programu IAESTE w 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI. W ramach programu IAESTE w 2015 roku"

Transkrypt

1 Stwarzyszenie IAESTE Plska ul. Waryskieg 6/41, Warszawa INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI W ramach prgramu IAESTE w 2015 rku Internatinal Assciatin fr the Exchange f Students fr Technical Experience (IAESTE) Drgi Studencie! Otrzymałeś przed chwilą fertę praktyki, zanim jednak zaczniesz przygtwywad swją aplikację zapznaj się bardz dkładnie z pniższymi infrmacjami: Student przyjmuje fertę praktyki IAESTE dbrwlnie, na własne ryzyk i własną dpwiedzialnśd Za wszystkie zdarzenia pwstałe z winy praktykanta, związane z dpwiedzialnścią cywilnprawną w czasie trwania praktyki dpwiada sbiście praktykant Student przyjmujący fertę praktyki ma bwiązek wykupienia ubezpieczenia na kres praktyki zgdnie z przepisami wyjazdach zagranicznych, a w szczególnści d dpwiedzialnści cywilnej i nieszczęśliwych wypadków (niektórzy pracdawcy mgą mied specjalne wymagania) NOMINACJA Infrmacje zawarte na fercie Oferta praktyki stanwi wstępny kntrakt pmiędzy zapraszającą firmą a studentem. Zwród uwagę na szczegóły i uwarunkwania ferty. Przeanalizuj czy spełniasz wszystkie wymgi i zgadzasz się na prpnwane warunki! Przyjęcie ferty przez studenta znacza akceptację zawartych w niej warunków, włączając w t ferwany przez firmę termin praktyki. Jeśli zdecydwałeś się na przyjęcie praktyki mżesz przystąpid d przygtwania nminacji IAESTE Plska nminuje studenta na praktykę p dstarczeniu minimum następujących dkumentów: 1. Kwestinariusz z danymi studenta Student Nminated (adres wpisujemy w pstaci ryginalnej, nie tłumaczymy nazwy miasta, imienia itp.) 2. Kwestinariusz z listą przedmitów List f Subject 3. Certyfikat językwy, wypełniny i ptwierdzny przez Uczelnię 4. CV ze zdjęciem 5. List mtywacyjny 6. Kpia dwdu wpłaty (więcej infrmacji pniżej) 7. Oświadczenie dla IAESTE Plska 8. Zaświadczenie statusie studenta wystawine przez uczelnię w języku angielskim w przypadku wyjazdów d krajów, które teg wymagają 9. Inne wymagane dkumenty kreślne w fercie

2 Stwarzyszenie IAESTE Plska ul. Waryskieg 6/41, Warszawa Specyficzne wymagania krajów znajdują się w dkumencie NOMINACJE 2015, d któreg dsyłamy. Ddatkw, każda ferta mże mied sprecyzwane jeszcze inne wymgi dtyczące nminacji. Pwyższe dkumenty pwinny byd wypełnine na standardwych wzrach IAESTE raz muszą byd dstarczne d Kmitetu Lkalneg w wyznacznym terminie lub dpwiedni wcześniej w przypadku wyjazdów wcześniejszych. P zarejestrwaniu się w systemie iaeste.net.pl (STUDENT S PANEL), dkumenty należy ddad d swjeg prfilu, w frmie wymaganej. Dkumenty elektrniczne pwinny byd zaimprtwane dpwiedni wcześniej raz w frmie papierwej (hard cpy), dstarczne d kmitetu lkalneg w liczbie kpii wymaganej przez dany kraj (szczegóły na fercie). Wszystkie dane wypełniane są przez kandydata w języku angielskim na dpwiednich frmularzach trzymanych (w frmie cyfrwej) d macierzysteg KL IAESTE. UWAGA: Pd żadnym pzrem nie wln kntaktwad się z firmą, d której aplikujesz przed trzymaniem ficjalnej akceptacji. W szczególnie uzasadninych przypadkach mżna t zrbid jedynie za pśrednictwem IAESTE Plska W przeciwnym razie zwiększysz ryzyk drzucenia przez firmę swjej kandydatury. Zanim zaczniesz wypełniad dkumenty sprawdź infrmacje na strnie www IAESTE kraju d któreg się wybierasz. Dane sbwe telefn i adres pdaj takie, pd którymi najłatwiej Cię zastad. Byd mże pracdawca zechce skntaktwad się z Tbą przed pdjęciem decyzji akceptacji. Najważniejsze daty w prcesie nminacji Ogólnplskie deadline-y: Pierwszy przydział fert (d ): UWAGA!!! Kmitety Lkalne mają praw d wyznaczenia deadline-ów wewnętrznych, które nie przekraczają gólnplskich. Studenci daneg kmitetu lkalneg mają bwiązek ich przestrzegania. Każda nieprzypisana ferta d studenta w systemie iaeste.net.pl zstaje uwlnina i przechdzi d puli wspólnej czyli d rzdziału fert w drugim biegu z dniem Rzdział fert z drugieg biegu (d d ): Studenci, którym przypisan fertę w systemie iaeste.net.pl p mają trzy dni na przygtwanie wszystkich dkumentów aplikacyjnych raz dknanie wpłaty i załadwanie ich d systemu iaeste.net.pl. W innym przypadku ferta zstanie pnwnie publikwana jak dstępna dla wszystkich zaintereswanych studentów.

3 Stwarzyszenie IAESTE Plska ul. Waryskieg 6/41, Warszawa Następnym etapem p nminacji jest AKCEPTACJA Instytucja ferująca praktykę p trzymaniu aplikacji studenta d IAESTE Plska za pśrednictwem kmitetu IAESTE za granicą pdejmuje decyzję zaakceptwaniu kandydata na praktykę. Stanwi t stateczne zawarcie kntraktu z firmami między firmą a studentem na warunkach pdanych w fercie. Frmalna akceptacja (druki N5) wpływają d IAESTE Plska, a następnie za pśrednictwem KL przekazywane są studentwi. Akceptacja pwinna nadejśd najpóźniej 2 tygdnie przed planwaną datą rzpczęcia praktyki. Zdarza się, że akceptacja przysyłana jest w frmie elektrnicznej wcześniej, niż dkumenty akceptacyjne. Sekretariat IAESTE Plska przekazuje ją w tej samej frmie d kmitetów lkalnych, które mają bwiązek pinfrmwad studenta (frma ustna lub wa uznawana jest za właściwy spsób przekazania infrmacji). Kandydat mże zstad drzucny przez firmę ferującą praktykę. Obwiązkiem jest pdanie pwdów nie zaakceptwania studenta. FORMALNOŚCI WYJAZDOWE IAESTE Plska nie załatwia, nie udziela infrmacji i nie pśredniczy w realizacji frmalnści paszprtwych, wizwych, związanych z pdróżą i ubezpieczeniem, ale ze zrzumiałych względów jest zaintereswane zakczeniem ich we właściwym terminie. W przypadku naprawdę pważnych prblemów zaistniałych w trakcie załatwiania frmalnści związanych z wyjazdem na praktykę, skntaktuj się z kmitetem lkalnym na macierzystej uczelni. KOSZTY UCZESTNICTWA Kszty uczestnictwa w wymianie studentów w ramach prgramu IAESTE (składka człnkwska, funkcjnwanie Sekretariatu IAESTE Plska) pkrywane są z płat studentów nminwanych na praktykę. Opłatę należy uiścid przed dstarczeniem dkumentów (jednym z dkumentów wymaganych d nminacji jest kpia dwdu wpłaty)

4 Stwarzyszenie IAESTE Plska ul. Waryskieg 6/41, Warszawa Opłaty wg pniższeg schematu należy dknad na knt:!!! UWAGA!!! Stwarzyszenie IAESTE Plska Ul. Waryskieg 6/41, Warszawa nr knta: ING Bank Śląski Oddział w Warszawie ul. Pwstaców Śląskich Warszawa Jeżeli np. całkwita płata za praktykę wynsi 550 zł, w rubryce Tytuł wpłaty wpisujemy na dwdzie wpłaty: 100 zł - wpłata na cele statutwe IAESTE, reszta 450 zł wpłata na prgram IAESTE, ddatkw imię, nazwisk, numer praktyki i skrót nminująceg Kmitetu Lkalneg STAWKI dla fert twartych: 770 PLN Australia, Austria, Belgia, Finlandia, Irlandia, Kanada, Nrwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, USA 560 PLN Dania, Islandia, Hlandia, Japnia, Włchy 480 PLN Chrwacja, Cypr, Czechy, Estnia, Francja, Grecja, Hiszpania, Hng Kng, Izrael, Krea Płd., Litwa, Maka, Malta, Niemcy, Prtugalia, Qatar, Rumunia, Słwacja, Słwenia, Węgry 390 PLN- Argentyna, Białruś, Bśnia i Hercegwina, Brazylia, Chiny, Czarngóra Ekwadr, Indie, Jrdania, Klumbia, Macednia, Meksyk, Panama, Peru, Serbia, Łtwa, Liban, Bułgaria, Ukraina, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Zjednczne Emiraty Arabskie 260 PLN Armenia, Azerbejdżan, Albania, Bangladesz, Btswana, Egipt, Filipiny Gambia, Ghana, Gwinea, Indnezja, Iran, Jamajka, Kazachstan, Kenia, Liberia, Malezja, Mnglia, Nepal, Nigeria, Oman, Pakistan, RPA, Rsja, Sierra Lene, Sri Lanka, Syria, Tadżykistan, Tanzania, Urugwaj, Uzbekistan, Wietnam, Zambia. STAWKI dla fert rezerwwanych: Oplata za wyjazd na fertę rezerwwaną dla studenta uczelni, na której nie ma Kmitetu Lkalneg IAESTE, wynsi 200% stawki ustalnej dla ferty twartej. Opłata za wyjazd na fertę rezerwwaną dla studenta uczelni, na której jest KL IAESTE wynsi: stawka ustalna + 200PLN STAWKI i zasady dla fert COBE Stawka dla ferty COBE wynsi tyle sam, ile dla ferty twartej. Wpłatę uiszczamy p akceptacji.

5 Stwarzyszenie IAESTE Plska ul. Waryskieg 6/41, Warszawa USTALENIA DODATKOWE W przypadku pnwneg wyjazdu na praktykę plata wynsi 200% stawki ustalnej dla daneg kraju za drugi wyjazd, 300% stawki za trzeci wyjazd. UWAGA: - zwrty za niewykrzystane praktyki W przypadku anulwania ferty lub dmwy akceptacji przez firmę zagraniczną (nie z winy studenta) IAESTE Plska zwraca wniesiną kwtę p ptrąceniu 100 PLN. IAESTE Plska zwraca również wpłacną sumę p ptrąceniu 100 PLN jeżeli akceptacja nadejdzie później niż 2 tygdnie przed zaplanwanym rzpczęciem praktyki i z teg pwdu student zrezygnuje z wyjazdu. W przypadku nieuzasadninej rezygnacji studenta z praktyki, lub nie zrealizwania jej z winy studenta, IAESTE Plska nie zwraca w góle wniesinej płaty. IAESTE Plska dknuje zwrtów wpłat za niewykrzystane praktyki d dnia 15 grudnia 2015 rku, w związku z tym prsimy przesłanie numeru knta najpóźniej d dnia 11 grudnia Pamiętaj, że w miesiącach maj wrzesie wszystkie placówki bsługujące wyjazdy zagraniczne blegane będą przez tłumy ludzi. Zarezerwuj sbie trchę czasu na załatwienie frmalnści pprzedzających Twój wyjazd. Wszystkie wątpliwści i niejasnści dtyczące pwyższych infrmacji mżesz przedłżyd w Kmitecie Lkalnym IAESTE na macierzystej uczelni, który dkładnie zna szczegóły realizacji praktyk. IAESTE Plska Stwarzyszenie IAESTE Plska Ul. Waryskieg 6/ Warszawa tel: , fax:

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych Twoje Minuty 30 Opłata miesięczna Miesięczna opłata abonamentowa (zawiera 30 darmowych minut na połączenia lokalne) Cena Cena 23,00 5,06 28,06 Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych,

Bardziej szczegółowo

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto Plan Dla startujących Opłaty abonamentowe Nazwa usługi Podatek VAT (%) brutto abonament telefoniczny - opłata miesięczna 12,20 zł 23% 15,00 zł bezpłatne minuty w ramach abonamentu brak Opłaty za połączenia

Bardziej szczegółowo

Kraj cena netto cena brutto

Kraj cena netto cena brutto Cennik połączeń ważny od 01.01.2015 Kraj cena netto cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania - Usługi

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO PROGRAMU WIZY DLA IMIGRANTÓW RÓŻNYCH NARODOWOŚCI 2016 (DV- 2016)

INSTRUKCJE DO PROGRAMU WIZY DLA IMIGRANTÓW RÓŻNYCH NARODOWOŚCI 2016 (DV- 2016) INSTRUKCJE DO PROGRAMU WIZY DLA IMIGRANTÓW RÓŻNYCH NARODOWOŚCI 2016 (DV- 2016) Ogólnie o programie Uchwalony przez Kongres USA program Wizy dla Imigrantów Różnych Narodowości jest każdego roku zarządzany

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW Knferencja skierwana d człnków i ich zastępców plskiej delegacji w Kmitecie Reginów WARSZAWA, 27-28 WRZEŚNIA 2012 Zasada pmcniczści jak

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe. dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym

Informacje dodatkowe. dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym Załącznik nr 2 do Decyzji Nr 1/2014/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 2 stycznia 2014 r. Informacje dodatkowe dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym Tekst jednolity Dział I 1 PRZESYŁKI

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka Cennik połączeń krajowych: Połączenia krajowe Połączenia do Użytkowników Usługi tubiedronka oraz do Abonentów lub Użytkowników T-Mobile Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas

ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas UsłUgi krajowe Minuta połączenia do abonentów i użytkowników T-Mobile Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., Cyfrowego Polsatu

Bardziej szczegółowo

Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku

Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku Usługi partnera handlweg Skrill frmularz wnisku Frmularz wnisku dtyczący usług partnera handlweg Skrill ( Wnisek ) musi zstać pdpisany sbiście przez partnera handlweg lub przez sbę upważniną d występwania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa 2009 Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ POPRZEZ EGZAMIN LUB PUNKTY CERP 2015 W sprawie terminów i opłat prosimy przeczytać dodatek do wniosku

WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ POPRZEZ EGZAMIN LUB PUNKTY CERP 2015 W sprawie terminów i opłat prosimy przeczytać dodatek do wniosku WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ POPRZEZ EGZAMIN LUB PUNKTY CERP 2015 W sprawie terminów i opłat prosimy przeczytać dodatek do wniosku 1. Dane osobowe PIERWSZE IMIĘ DRUGIE IMIĘ NAZWISKO ADRES e-mail (dom)

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się :

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL 1. Definicje Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : Awaria stanowi nagłą i nieprzewidywalną niesprawność Pojazdu objętego ochroną

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Beztroskie Podróże Nr 10.10.007

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Beztroskie Podróże Nr 10.10.007 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Beztroskie Podróże Nr 10.10.007 Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk DEFINICJE...1 Postanowienia Ogólne...3

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY

BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY PORADNIK Co trzeba wiedzieć, żeby bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę? Warszawa, marzec 2014 Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry OBECNI CZŁONKOWIE: 1995: Belgia, Francja, Holandia, Niemcy Luksemburg, Hiszpania, Portugalia 1997: Austria, Włochy 2000: Grecja 2001: Dania, Finlandia, Szwecja oraz Islandia, Norwegia pozostające poza

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyznawana przez nas etyka biznesu została opisana w Zasadach etycznej działalności gospodarczej RR Donnelley. Zasady te dotyczą nas wszystkich. Nasze kodeks etyki

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo