W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez"

Transkrypt

1 W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez osoby posiadające status uchodźcy 102 indywidualne programy integracji, z których część rozpoczęła się jeszcze w roku W 2009 roku zakończone zostały 52 programy (tzn. uchodźcy pobierali świadczenia przez okres 12 miesięcy), co stanowiło 51% ogółu programów, w trakcie realizacji nadal było 37 programów (stan na dzień ), co stanowiło 37% ogółu programów, przerwano natomiast 12 programów (co oznacza, że uchodźcy korzystali z pomocy przez okres krótszy niż 12 miesięcy, zrezygnowali z pomocy na własną prośbę, bądź też nie stawili się więcej w powiatowym centrum pomocy rodzinie), co stanowiło 12% ogółu programów. Liczba rodzin posiadających status uchodźcy, objętych indywidualnymi programami integracji realizowanymi w 2009 r. kształtowała się następująco: Czeczenia (74 rodzin), Białoruś (12 rodzin), Irak (8 rodzin), Somalia (5 rodzin), Turkmenistan (2 rodziny), Butan (1 rodzina), Inguszetia (1 rodzina), Kuba (1 rodzina), Palestyna (1 rodzina) i Turcja (1 rodzina). Z kolei liczba uchodźców realizujących w 2009 r. indywidualne programy integracji wyniosła: Czeczenia 172 osoby, Irak 23 osoby, Białoruś 22 osoby, Inguszetia 7 osób, Somalia 5 osób, Turkmenistan 4 osoby, Butan 1 osoba, Kuba 1 osoba, Palestyna 1 osoba i Turcja 1 osoba. Łączna liczba uchodźców objętych indywidualnymi programami integracyjnymi w 2009 r. wynosiła 237 (w tym 64 kobiety i 105 dzieci). Indywidualne programy integracji realizowane były w następujących województwach: mazowieckie 77 programów, podlaskie 13, lubelskie 4, dolnośląskie 2, pomorskie 2, zachodniopomorskie 2, łódzkie 1 i śląskie 1. Liczba uchodźców realizujących indywidualne programy integracji kształtowała się następująco: mazowieckie 165 osób, podlaskie 35 osób, pomorskie 12, lubelskie 11 osób, śląskie 5 osób, dolnośląskie 4 osoby, zachodniopomorskie 4 osoby i łódzkie 1 osoba. Łącznie na pomoc uchodźcom w ramach indywidualnych programów integracji wydatkowano zł, w tym świadczenia pieniężne na utrzymanie wyniosły zł, a wydatki związane z nauką języka polskiego zł.

2 W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające ochronę uzupełniającą 1341 indywidualnych programów integracji, z których część rozpoczęła się jeszcze w roku W 2009 roku zakończonych zostało 466 programów (tzn. uchodźcy pobierali świadczenia przez okres 12 miesięcy), co stanowiło 35% ogółu programów, w trakcie realizacji nadal było 586 programów (stan na dzień ), co stanowiło 44% ogółu programów, przerwano natomiast 289 programów (co oznacza, że uchodźcy korzystali z pomocy przez okres krótszy niż 12 miesięcy, zrezygnowali z pomocy na własną prośbę, bądź też nie stawili się więcej w powiatowym centrum pomocy rodzinie), co stanowiło 21% ogółu programów. Liczba rodzin posiadających ochronę uzupełniającą, objętych indywidualnymi programami integracji realizowanymi w 2009 r. kształtowała się następująco: Czeczenia (1284 rodziny), Sri Lanka (17 rodzin), Afganistan (12 rodzin), Irak (8 rodzin), Białoruś (4 rodziny), bezpaństwowiec (3 rodziny), Somalia (2 rodziny), Togo (2 rodziny), Ukraina (2 rodziny), Azerbejdżan (1 rodzina), Chiny (1 rodzina), Dagestan (1 rodzina), Kongo (1 rodzina), Nepal (1 rodzina), Pakistan (1 rodzina) i Sudan (1 rodzina). Z kolei liczba osób posiadających ochronę uzupełniającą, realizujących w 2009 r. indywidualne programy integracji wyniosła: Czeczenia 3740 osoby, Sri Lanka 17 osób, Afganistan 16 osób, Irak 16 osób, Białoruś 9 osób, Somalia 6 osób, Ukraina 5 osób, Nepal 4 osoby, Azerbejdżan 3 osoby, bezpaństwowiec 3 osoby, Dagestan 2 osoby, Kongo 2 osoby, Togo 2 osoby, Chiny 1 osoba, Pakistan 1 osoba i Sudan 1 osoba. Łączna liczba osób posiadających ochronę uzupełniającą, objętych indywidualnymi programami integracyjnymi w 2009 r. wynosiła 3828 (w tym 862 kobiety i 1998 dzieci). Indywidualne programy integracji realizowane były w następujących województwach: mazowieckie 785 programów, podlaskie 340, lubelskie 149, śląskie 32, kujawskopomorskie 17, pomorskie 8, zachodniopomorskie 7 i łódzkie 3. Liczba cudzoziemców posiadających ochronę uzupełniającą realizujących indywidualne programy integracji kształtowała się następująco: mazowieckie 1927 osób, podlaskie 1074 osoby, lubelskie 548 osób, śląskie 126 osób, kujawsko-pomorskie 89 osób, pomorskie 31 osób, zachodniopomorskie 19 osób i łódzkie 14 osób. Łącznie na pomoc osobom posiadającym ochronę uzupełniającą w ramach indywidualnych programów integracji wydatkowano zł, w tym świadczenia pieniężne na utrzymanie wyniosły zł, a wydatki związane z nauką języka polskiego zł.

3 W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było łącznie przez osoby posiadające status uchodźcy i ochronę uzupełniającą 1443 indywidualne programy integracji. Łączna liczba rodzin posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, objętych indywidualnymi programami integracji realizowanymi w 2009 r. kształtowała się następująco: Czeczenia (1358 rodzin), Sri Lanka (17 rodzin), Białoruś (16 rodzin), Irak (16 rodzin), Afganistan (12 rodzin), Somalia (7 rodzin), bezpaństwowiec (3 rodziny), Togo (2 rodziny), Turkmenistan (2 rodziny), Ukraina (2 rodziny), Azerbejdżan (1 rodzina), Butan (1 rodzina), Chiny (1 rodzina), Dagestan (1 rodzina), Inguszetia (1 rodzina), Kongo (1 rodzina), Kuba (1 rodzina), Nepal (1 rodzina), Pakistan (1 rodzina), Palestyna (1 rodzina), Sudan (1 rodzina) i Turcja (1 rodzina). Z kolei liczba osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą realizujących w 2009 r. indywidualne programy integracji wyniosła: Czeczenia 3912 osób, Irak 39 osób, Białoruś 31 osób, Sri Lanka 17 osób, Afganistan 16 osób, Somalia 11 osób, Inguszetia 7 osób, Ukraina 5 osób, Nepal 4 osoby, Turkmenistan 4 osoby, Azerbejdżan 3 osoby, bezpaństwowiec 3 osoby, Dagestan 2 osoby, Kongo 2 osoby, Togo 2 osoby, Butan 1 osoba, Chiny 1 osoba, Kuba 1 osoba, Pakistan 1 osoba, Palestyna 1 osoba, Sudan 1 osoba i Turcja 1 osoba. Łączna liczba osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą objętych indywidualnymi programami integracyjnymi w 2009 r. wynosiła 4065 (w tym 926 kobiet i 2103 dzieci). Indywidualne programy integracji realizowane były w następujących województwach: mazowieckie 862 programy, podlaskie 353, lubelskie 153, śląskie 33, kujawskopomorskie 17, pomorskie 10, zachodniopomorskie 9, łódzkie 4 i dolnośląskie 2. Liczba cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą realizujących indywidualne programy integracji kształtowała się następująco: mazowieckie 2092 osoby, podlaskie 1109 osób, lubelskie 559 osób, śląskie 131 osób, kujawskopomorskie 89 osób, pomorskie 43 osoby, zachodniopomorskie 23 osoby, łódzkie 15 osób i dolnośląskie 4 osoby. Łącznie na pomoc osobom posiadającym status uchodźcy i osobom posiadającym ochronę uzupełniającą w ramach indywidualnych programów integracji wydatkowano

4 zł, w tym świadczenia pieniężne na utrzymanie wyniosły zł, a wydatki związane z nauką języka polskiego zł. Świadczenia z pomocy społecznej przydzielone w 2009 roku dla osób posiadających status uchodźcy udzielone były w formie: zasiłku stałego, zasiłku celowego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego specjalnego, dożywiania (program rządowy Pomoc państwa w zakresie dożywiania, opłacanie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach i talony obiadowe), świadczeń rodzinnych, paczki świątecznej, pomocy rzeczowej, opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz opłacenia pobytu w domu samotnej matki. Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2009 r. osobom posiadającym status uchodźcy wyniosła ,2 zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 3.820,05 zł na rodzinę i 1.149,25 zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 318,34 zł na rodzinę oraz 95,77 zł na 1 osobę. Pomocą objęto 71 rodzin. Rodziny posiadające status uchodźcy pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (46 rodzin), lubelskie (11 rodzin), podlaskie (8 rodzin), dolnośląskie (2 rodziny), łódzkie (2 rodziny), pomorskie (1 rodzina) i śląskie (1 rodzina). Osoby posiadające status uchodźcy pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (142 osoby), lubelskie (41 osób), podlaskie (28 osób), łódzkie (9 osób), dolnośląskie (8 osób), śląskie (5 osób) i pomorskie (3 osoby). Wysokość pomocy udzielonej uchodźcom w 2009 r. według województw, z uwzględnieniem M. St. Warszawy kształtowała się następująco: Warszawa M. St ,1 zł, podlaskie ,4 zł, lubelskie ,22 zł, mazowieckie bez W-wy ,33 zł, łódzkie ,44 zł, dolnośląskie zł śląskie 1.691,68 zł i pomorskie 653 zł. Wśród rodzin posiadających status uchodźcy pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2009 r. znaleźli się uchodźcy z następujących krajów: Czeczenia (47 rodzin), Białoruś (8 rodzin), Irak (4 rodziny), Somalia (3 rodziny), Afganistan (1 rodzina), Bośnia i Hercegowina (1 rodzina), Inguszetia (1 rodzina), Kazachstan (1 rodzina), Kongo (1 rodzina), Kuba (1 rodzina), Liban (1 rodzina), Pakistan (1 rodzina) i Sri Lanka (1 rodzina). Wśród osób posiadających status uchodźcy pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2009 r. znaleźli się uchodźcy z następujących krajów: Czeczenia (164 osoby), Białoruś (23 osoby), Irak (14 osób), Inguszetia (6 osób), Kazachstan (5 osób), Pakistan (5

5 osób), Sri Lanka (5 osób), Bośnia i Hercegowina (4 osoby), Kongo (3 osoby), Somalia (3 osoby), Afganistan (2 osoby), Kuba (1 osoba) i Liban (1 osoba). Łączna liczba osób posiadających status uchodźcy korzystających z pomocy społecznej w 2009 r. wyniosła 236 osób (w tym 62 kobiety i 127 dzieci). Świadczenia z pomocy społecznej w 2009 roku dla osób posiadających ochronę uzupełniającą udzielone były w formie: zasiłku stałego, zasiłku celowego, zasiłku celowego specjalnego, zasiłku okresowego, dożywiania (program rządowy Pomoc państwa w zakresie dożywiania, opłacanie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz talonów obiadowych), składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacania pobytu w DPS i w domu samotnej matki oraz pomocy rzeczowej (między innymi: wyprawki dla dzieci do szkoły, opału, żywności, środków czystości). Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2009 r. osobom posiadającym ochronę uzupełniającą wyniosła zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 2.057,66 zł na rodzinę i 585,86 zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 171,47 zł na rodzinę oraz 48,8 zł na 1 osobę. Pomocą objęto 615 rodzin. Rodziny posiadające ochronę uzupełniającą, pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (309 rodzin), podlaskie (197 rodzin), lubelskie (73 rodziny), śląskie (28 rodzin), kujawsko-pomorskie (3 rodziny), łódzkie (2 rodziny), lubuskie (1 rodzina), małopolskie (1 rodzina) i warmińsko-mazurskie (1 rodzina). Osoby posiadające ochronę uzupełniającą, pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (1063 osoby), podlaskie (681 osób), lubelskie (281 osób), śląskie (100 osób), kujawsko-pomorskie (18 osób), łódzkie (9 osób), warmińsko-mazurskie (5 osób), lubuskie (2 osoby) i małopolskie (1 osoba). Wysokość pomocy udzielonej osobom posiadającym ochronę uzupełniającą w 2009 r. według województw, z uwzględnieniem M. St. Warszawy kształtowała się następująco: podlaskie ,9 zł, Warszawa M. St ,5 zł, mazowieckie bez W-wy ,9 zł, lubelskie ,7 zł, śląskie ,4 zł, kujawsko-pomorskie zł, małopolskie zł, lubuskie zł, łódzkie zł i warmińsko-mazurskie 750 zł. Wśród rodzin posiadających ochronę uzupełniającą, pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2009 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Czeczenia (592 rodziny), Afganistan (5 rodzin), Irak (3 rodziny), Sri Lanka (3 rodziny), Inguszetia (2

6 rodziny), Kazachstan (2 rodziny), Armenia (1 rodzina), Dagestan (1 rodzina), Gruzja (1 rodzina), Indie (1 rodzina), Kongo (1 rodzina), Maroko (1 rodzina), Nigeria (1 rodzina) i Somalia (1 rodzina). Wśród osób posiadających ochronę uzupełniającą, pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2009 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Czeczenia (2107 osób), Inguszetia (10 osób), Afganistan (7 osób), Irak (7 osób), Kazachstan (6 osób), Dagestn (5 osób), Somalia (5 osób), Sri Lanka (5 osób), Gruzja (3 osoby), Armenia (1 osoba), Indie (1 osoba), Kongo (1 osoba), Maroko (1 osoba) i Nigeria (1 osoba). Łączna liczba osób posiadających ochronę uzupełniającą, korzystających z pomocy społecznej w 2009 r. wyniosła 2160 osób (w tym 506 kobiet i 1205 dzieci). Świadczenia z pomocy społecznej w 2009 roku dla osób posiadających zgodę na pobyt tolerowany udzielone były w formie: zasiłku stałego, zasiłku celowego, zasiłku celowego specjalnego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego, dożywiania (program rządowy Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz opłacanie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach), opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz pomocy rzeczowej (między innymi: wyprawki dla dzieci do szkoły, opału, żywności, środków czystości). Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2009 r. osobom posiadającym zgodę na pobyt tolerowany wyniosła ,7 zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 2.372,24 zł na rodzinę i 674,22 zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 197,69 zł na rodzinę oraz 56,19 zł na 1 osobę. Pomocą objęto 81 rodzin. Rodziny posiadające zgodę na pobyt tolerowany, pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (47 rodzin), podlaskie (11 rodzin), dolnośląskie (6 rodzin), lubelskie (6 rodzin), małopolskie (2 rodziny), śląskie (2 rodziny), warmińsko-mazurskie (2 rodziny), kujawsko-pomorskie (1 rodzina), pomorskie (1 rodzina), świętokrzyskie (1 rodzina), wielkopolskie (1 rodzina) i zachodniopomorskie (1 rodzina). Osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany, pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (150 osób), podlaskie (38 osób), lubelskie (31 osób), dolnośląskie (19 osób), śląskie (11 osób), warmińsko-mazurskie (10 osób), kujawsko-pomorskie (8 osób), małopolskie (8 osób), pomorskie (3 osoby), wielkopolskie (3 osoby), świętokrzyskie (2 osoby) i zachodniopomorskie (2 osoby).

7 Wysokość pomocy udzielonej osobom posiadającym zgodę na pobyt tolerowany w 2009 r. według województw, z uwzględnieniem M. St. Warszawy kształtowała się następująco: M. St. Warszawa ,37 zł, podlaskie ,48 zł, mazowieckie bez W- wy ,44 zł, dolnośląskie zł, małopolskie ,74 zł, lubelskie 9.041,2 zł, śląskie 7.665,45 zł, zachodniopomorskie zł, warmińsko-mazurskie zł, kujawsko-pomorskie zł, wielkopolskie zł, pomorskie 600 zł i świętokrzyskie 150 zł. Wśród rodzin posiadających zgodę na pobyt tolerowany pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2009 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Czeczenia (45 rodzin), Ukraina (13 rodzin), Armenia (6 rodzin), Białoruś (6 rodzin), Afganistan (2 rodziny), Irak (2 rodziny), Bangladesz (1 rodzina), bez obywatelstwa (1 rodzina), Gwinea (1 rodzina), Indie (1 rodzina), Nigeria (1 rodzina), Sierra Leone (1 rodzina) i Togo (1 rodzina). Wśród osób posiadających zgodę na pobyt tolerowany pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2009 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Czeczenia (176 osób), Ukraina (47 osób), Armenia (21 osób), Białoruś (19 osób), Irak (8 osób), Afganistan (6 osób), Gwinea (2 osoby), Bangladesz (1 osoba), bez obywatelstwa (1 osoba), Indie (1 osoba), Nigeria (1 osoba), Sierra Leone (1 osoba) i Togo (1 osoba). Łączna liczba osób posiadających zgodę na pobyt tolerowany, korzystających z pomocy społecznej w 2009 r. wyniosła 285 osób (w tym 70 kobiet i 165 dzieci). Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2009 r. osobom objętym ochroną międzynarodową (posiadającym status uchodźcy, ochronę uzupełniającą bądź zgodę na pobyt tolerowany) wyniosła ,9 zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 2.254,02 zł na rodzinę i 644,85 zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 187,84 zł na rodzinę oraz 53,74 zł na 1 osobę. Pomocą objęto 767 rodzin. Rodziny objęte ochroną międzynarodową pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (402 rodziny), podlaskie (216 rodzin), lubelskie (90 rodzin), śląskie (31 rodzin), dolnośląskie (8 rodzin), kujawsko-pomorskie (4 rodziny), łódzkie (4 rodziny), małopolskie (3 rodziny), warmińsko-mazurskie (3 rodziny), pomorskie (2 rodziny), lubuskie (1 rodzina),świętokrzyskie (1 rodzina), wielkopolskie (1 rodzina) i zachodniopomorskie (1 rodzina).

8 Osoby objęte ochroną międzynarodową pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (1355 osób), podlaskie (747 osób), lubelskie (353 osoby), śląskie (116 osób), dolnośląskie (27 osób), kujawsko-pomorskie (26 osób), łódzkie (18 osób), warmińsko-mazurskie (15 osób), małopolskie (9 osób), pomorskie (6 osób), wielkopolskie (3 osoby), lubuskie (2 osoby), świętokrzyskie (2 osoby) i zachodniopomorskie (2 osoby). Wysokość pomocy udzielonej osobom objętym ochroną międzynarodową w 2009 r. według województw, z uwzględnieniem M. St. Warszawy kształtowała się następująco: Warszawa M. St ,97 zł, podlaskie ,78 zł, mazowieckie bez W-wy ,67 zł, lubelskie ,12 zł, śląskie ,53 zł, dolnośląskie zł, małopolskie ,74 zł, łódzkie ,44 zł, kujawsko-pomorskie zł, warmińsko-mazurskie zł, zachodniopomorskie zł, lubuskie zł, wielkopolskie zł, pomorskie zł i świętokrzyskie 150 zł. Wśród rodzin objętych ochroną międzynarodową pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2009 r. znalazły się rodziny z następujących krajów: Czeczenia (684 rodziny), Białoruś (14 rodzin), Ukraina (13 rodzin), Irak (9 rodzin), Afganistan (8 rodzin), Armenia (7 rodzin), Somalia (4 rodziny), Sri Lanka (4 rodziny), Inguszetia (3 rodziny), Kazachstan (3 rodziny), Indie (2 rodziny), Kongo (2 rodziny), Nigeria (2 rodziny), Bangladesz (1 rodzina), bez obywatelstwa (1 rodzina), Bośnia i Hercegowina (1 rodzina), Dagestan (1 rodzina), Gruzja (1 rodzina), Gwinea (1 rodzina), Kuba (1 rodzina), Liban (1 rodzina), Maroko (1 rodzina), Pakistan (1 rodzina), Sierra Leone (1 rodzina) i Togo (1 rodzina). Wśród osób objętych ochroną międzynarodową pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2009 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Czeczenia (2447 osób), Ukraina (47 osób), Białoruś (42 osoby), Irak (29 osób), Armenia (22 osoby), Inguszetia (16 osób), Afganistan (15 osób), Kazachstan (11 osób), Sri Lanka (10 osób), Somalia (8 osób), Dagestan (5 osób), Pakistan (5 osób), Bośnia i Hercegowina (4 osoby), Kongo (4 osoby), Gruzja (3 osoby), Gwinea (2 osoby), Indie (2 osoby), Nigeria (2 osoby), Bangladesz (1 osoba), bez obywatelstwa (1 osoba), Kuba (1 osoba), Liban (1 osoba), Maroko (1 osoba), Sierra Leone (1 osoba) i Togo (1 osoba). Łączna liczba osób objętych ochroną międzynarodową korzystających z pomocy społecznej w 2009 r. wyniosła 2681 osób (w tym 638 kobiet i 1497 dzieci).

9 Świadczenia z pomocy społecznej w 2009 roku dla osób pochodzących z krajów trzecich udzielone były w formie: zasiłku stałego, zasiłku celowego, zasiłku celowego specjalnego, zasiłku okresowego, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego, dożywiania (program rządowy Pomoc państwa w zakresie dożywiania, opłacanie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz opłacanie obiadów w barach), świadczeń rodzinnych, becikowego, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych, usług opiekuńczych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacania pobytu w domu pomocy społecznej, opłacanie pobytu w domu dziecka, opłacanie dojazdu do szkoły, dodatków (z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, rehabilitacyjnego, z tytułu niepełnosprawności, z tytułu wielodzietności oraz z tytułu samotnego wychowywania dziecka) oraz pomocy rzeczowej (między innymi: wyprawki dla dzieci do szkoły, opału, paczek świątecznych, biletów komunikacji miejskiej, żywności, środków czystości). Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2009 r. osobom pochodzącym z krajów trzecich wyniosła zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 3.331,82 zł na rodzinę i 1.176,61 zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 277,65 zł na rodzinę oraz 98,05 zł na 1 osobę. Pomocą objęto 309 rodzin. Większość osób objętych pomocą przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się (259 rodzin 84%). Objęto pomocą 27 rodzin przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, co stanowiło ok. 9% wszystkich rodzin. 13 rodzin objętych pomocą (ok. 4%) posiadało status rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, natomiast na temat statusu prawnego 10 rodzin (ok. 3 %) nie było danych. Rodziny pochodzące z krajów trzecich pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: dolnośląskie (114 rodzin), mazowieckie (44 rodziny), lubelskie (27 rodzin), małopolskie (27 rodzin), świętokrzyskie (20 rodzin), podlaskie (15 rodzin), podkarpackie (13 rodzin), wielkopolskie (13 rodzin), łódzkie (11 rodzin), śląskie (9 rodzin), pomorskie (7 rodzin), opolskie (5 rodzin), lubuskie (2 rodziny), i warmińsko-mazurskie (2 rodziny). Osoby pochodzące z krajów trzecich pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: dolnośląskie (320 osób), mazowieckie (106 osób), lubelskie (89 osób), małopolskie (88 osób), świętokrzyskie (66 osób), podkarpackie (39 osób), wielkopolskie (36 osób), podlaskie (32 osoby), śląskie (28 osób), łódzkie (25 osób),

10 pomorskie (24 osoby), opolskie (14 osób), lubuskie (4 osoby), i warmińsko-mazurskie (4 osoby). Wysokość pomocy udzielonej osobom pochodzącym z krajów trzecich w 2009 r. według województw kształtowała się następująco: dolnośląskie zł, mazowieckie ,13 zł, małopolskie ,3 zł, lubelskie ,99 zł, wielkopolskie ,39 zł, podlaskie ,6 zł, świętokrzyskie ,76 zł, łódzkie ,23 zł, śląskie zł, podkarpackie ,82 zł, opolskie ,73 zł, pomorskie ,72 zł, warmińsko-mazurskie zł i lubuskie zł. Wśród osób pochodzących z krajów trzecich pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2009 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Ukraina (186 rodzin), Rosja (33 rodziny), Białoruś (29 rodzin), Armenia (16 rodzin), Kazachstan (6 rodzin), Mołdawia (4 rodziny), była Jugosławia (3 rodziny), Serbia i Czarnogóra (3 rodziny), Somalia (3 rodziny), Wietnam (3 rodziny), Bośnia i Hercegowina (2 rodziny), Egipt (2 rodziny), Jemen (2 rodziny), Jordania (2 rodziny), Peru (2 rodziny), Uzbekistan (2 rodziny), Albania (1 rodzina), Algieria (1 rodzina), Gruzja (1 rodzina), Gwinea (1 rodzina), Izrael (1 rodzina), Kamerun (1 rodzina), Liban (1 rodzina), Mongolia (1 rodzina), Nigeria (1 rodzina), Pakistan (1 rodzina) i Syria (1 rodzina). Wśród osób pochodzących z krajów trzecich pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2009 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Ukraina (547 osób), Białoruś (81 osób), Rosja (78 osób), Armenia (47 osób), Wietnam (14 osób), Egipt (10 osób), była Jugosławia (10 osób), Kazachstan (10 osób), Jordania (8 osób), Jemen (7 osób), Mołdawia (7 osób), Peru (6 osób), Albania (5 osób), Somalia (5 osób), Uzbekistan (5 osób), Gwinea (4 osoby), Izrael (4 osoby), Kamerun (4 osoby), Mongolia (4 osoby), Syria (4 osoby), Bośnia i Hercegowina (3 osoby), Serbia i Czarnogóra (3 osoby), Pakistan (2 osoby), Algieria (1 osoba), Gruzja (1 osoba), Liban (1 osoba) i Nigeria (1 osoba). Łączna liczba osób pochodzących z krajów trzecich korzystających z pomocy społecznej w 2009 r. wyniosła 875 (w tym 305 kobiet i 396 dzieci). Świadczenia z pomocy społecznej w 2009 roku dla osób pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego udzielone były w formie: zasiłku stałego, zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego, zasiłku okresowego, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego, becikowego, dożywiania (program rządowy Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz opłacanie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach), świadczeń

11 rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, usług opiekuńczych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacania pobytu w domu dziecka, opłacanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej oraz pomocy rzeczowej (wyprawka dla dzieci do szkoły). Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2009 r. osobom pochodzącym z Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyniosła zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 4.598,02 zł na rodzinę i 1.581,48 zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 383,17 zł na rodzinę oraz 131,79 zł na 1 osobę. Pomocą objęto 54 rodziny. Rodziny pochodzące z EOG pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: dolnośląskie (20 rodzin), małopolskie (9 rodzin), mazowieckie (7 rodzin), świętokrzyskie (4 rodziny), łódzkie (3 rodziny), podlaskie (3 rodziny), pomorskie (3 rodziny), wielkopolskie (2 rodziny), opolskie (1 rodzina), podkarpackie (1 rodzina), śląskie (1 rodzina) i warmińsko-mazurskie (1 rodzina). Osoby pochodzące z EOG pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: dolnośląskie (63 osoby), małopolskie (17 osób), mazowieckie (17 osób), pomorskie (13 osób), świętokrzyskie (13 osób), podlaskie (7 osób), wielkopolskie (7 osób), łódzkie (6 osób), podkarpackie (5 osób), warmińsko-mazurskie (4 osoby), śląskie (3 osoby) i opolskie (2 osoby). Wysokość pomocy udzielonej osobom pochodzącym z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w 2009 r. według województw kształtowała się następująco: małopolskie ,43 zł, dolnośląskie ,28 zł, wielkopolskie ,72 zł, mazowieckie ,88 zł, łódzkie ,97 zł, opolskie 7.395,96 zł, podlaskie 5.165,87 zł, pomorskie 4.469,57 zł, świętokrzyskie 3.047,5 zł, podkarpackie zł, śląskie 1.214,8 zł i warmińsko-mazurskie 960 zł. Wśród osób pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2009 r. znalazły się rodziny pochodzące z następujących krajów: Bułgaria (17 rodzin), Rumunia (13 rodzin), Litwa (8 rodzin), Czechy (4 rodziny), Słowacja (3 rodziny), Grecja (2 rodziny), Włochy (2 rodziny), Francja (1 rodzina), Hiszpania (1 rodzina), Holandia (1 rodzina), Irlandia (1 rodzina), Niemcy (1 rodzina) i Węgry (1 rodzina). Wśród osób pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2009 r. znalazły się osoby pochodzące z następujących krajów: Bułgaria (51 osób), Rumunia (30 osób), Litwa (27 osób), Czechy (12 osób), Grecja (4

12 osoby), Holandia (4 osoby), Irlandia (4 osoby), Słowacja (4 osoby), Francja (3 osoby), Hiszpania (3 osoby), Włochy (2 osoby), Niemcy (1 osoba) i Węgry (1 osoba). Łączna liczba osób pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego korzystających z pomocy społecznej w 2009 r. wyniosła 157 osób (w tym 46 kobiet i 75 dzieci). Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2009 r. przez ośrodki pomocy społecznej wszystkim cudzoziemcom wyniosła ,9 zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 2.660,76 zł na rodzinę i 809,76 zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 221,73 zł na rodzinę oraz 67,48 zł na 1 osobę. Pomocą objęto 1130 rodzin. Rodziny cudzoziemskie pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (453 rodziny), podlaskie (234 rodziny), dolnośląskie (142 rodziny), lubelskie (117 rodzin), śląskie (41 rodzin), małopolskie (39 rodzin), świętokrzyskie (25 rodzin), łódzkie (18 rodzin), wielkopolskie (16 rodzin), podkarpackie (14 rodzin), pomorskie (12 rodzin), opolskie (6 rodzin), warmińsko-mazurskie (6 rodzin), kujawskopomorskie (4 rodziny), lubuskie (3 rodziny) i zachodniopomorskie (1 rodzina). Cudzoziemcy pobierający świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwali województwa: mazowieckie (1478 osób), podlaskie (786 osób), lubelskie (442 osoby), dolnośląskie (410 osób), śląskie (147 osób), małopolskie (114 osób), świętokrzyskie (81 osób), łódzkie (49 osób), wielkopolskie (46 osób), podkarpackie (44 osoby), pomorskie (43 osoby), kujawsko-pomorskie (26 osób), warmińsko-mazurskie (23 osoby), opolskie (16 osób), lubuskie (6osób) i zachodniopomorskie (2 osoby). Wysokość pomocy udzielonej cudzoziemcom w 2009 r. według województw kształtowała się następująco: mazowieckie ,6 zł, podlaskie ,25 zł, dolnośląskie ,98 zł, małopolskie ,47 zł, lubelskie ,11 zł, śląskie ,33 zł, łódzkie ,64 zł, wielkopolskie ,11 zł, świętokrzyskie ,26 zł, podkarpackie ,82 zł, opolskie ,69 zł, pomorskie ,29 zł, kujawsko-pomorskie zł, warmińsko-mazurskie zł, lubuskie zł i zachodniopomorskie zł. Wśród cudzoziemców pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2009 r. znalazły się rodziny z następujących krajów: Czeczenia (684 rodziny), Ukraina (199 rodzin), Białoruś (43 rodziny), Rosja (33 rodziny), Armenia (23 rodziny), Bułgaria (17 rodzin),

13 Rumunia (13 rodzin), Irak (9 rodzin), Kazachstan (9 rodzin), Afganistan (8 rodzin), Litwa (8rodzin), Somalia (7 rodzin), Czechy (4 rodziny), Mołdawia (4 rodziny), Sri Lanka (4 rodziny), Bośnia i Hercegowina (3 rodziny), Inguszetia (3 rodziny), była Jugosławia (3 rodziny), Nigeria (3 rodziny), Serbia i Czarnogóra (3 rodziny), Słowacja (3 rodziny), Wietnam (3 rodziny), Egipt (2 rodziny), Grecja (2 rodziny), Gruzja (2 rodziny), Gwinea (2 rodziny), Indie (2 rodziny), Jemen (2 rodziny), Jordania (2 rodziny), Kongo (2 rodziny), Liban (2 rodziny), Pakistan (2 rodziny), Peru (2 rodziny), Uzbekistan (2 rodziny), Włochy (2 rodziny), Albania (1 rodzina), Algieria (1 rodzina), Bangladesz (1 rodzina), bez obywatelstwa (1 rodzina), Dagestan (1 rodzina), Francja (1 rodzina), Hiszpania (1 rodzina), Holandia (1 rodzina), Irlandia (1 rodzina), Izrael (1 rodzina), Kamerun (1 rodzina), Kuba (1 rodzina), Maroko (1 rodzina), Mongolia (1 rodzina), Niemcy (1 rodzina), Sierra Leone (1 rodzina), Syria (1 rodzina), Togo (1 rodzina) i Węgry (1 rodzina). Wśród cudzoziemców pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2009 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Czeczenia (2447 osób), Ukraina (594 osoby), Białoruś (123 osoby), Rosja (78 osób), Armenia (69 osób), Bułgaria (51 osób), Rumunia (30 osób), Irak (29 osób), Litwa (27 osób), Kazachstan (21 osób), Inguszetia (16 osób), Afganistan (15 osób), Wietnam (14 osób), Somalia (13 osób), Czechy (12 osób), Egipt (10 osób), była Jugosławia (10 osób), Sri Lanka (10 osób), Jordania (8 osób), Bośnia i Hercegowina (7 osób), Jemen (7 osób), Mołdawia (7 osób), Pakistan (7 osób), Gwinea (6 osób), Peru (6 osób), Albania (5 osób), Dagestan (5 osób), Uzbekistan (5 osób), Grecja (4 osoby), Gruzja (4 osoby), Holandia (4 osoby), Irlandia (4 osoby), Izrael (4 osoby), Kamerun (4 osoby), Kongo (4 osoby), Mongolia (4 osoby), Słowacja (4 osoby), Syria (4 osoby), Francja (3 osoby), Hiszpania (3 osoby), Nigeria (3 osoby), Serbia i Czarnogóra (2 osoby), Indie (2 osoby), Liban (2 osoby), Włochy (2 osoby), Algieria (1 osoba), Bangladesz (1 osoba), bez obywatelstwa (1 osoba), Kuba (1 osoba), Maroko (1 osoba), Niemcy (1 osoba), Sierra Leone (1 osoba), Togo (1 osoba) i Węgry (1 osoba). Łączna liczba wszystkich cudzoziemców korzystających z pomocy społecznej w 2009 r. w ośrodkach pomocy społecznej wyniosła 3713 (w tym 989 kobiet i 1968 dzieci).

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2008 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2013 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2011 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy korzystający z pomocy w ośrodkach pomocy społecznej w 2010 roku. (opracowanie na podstawie danych zbieranych na potrzeby MPiPS)

Cudzoziemcy korzystający z pomocy w ośrodkach pomocy społecznej w 2010 roku. (opracowanie na podstawie danych zbieranych na potrzeby MPiPS) Cudzoziemcy korzystający z pomocy w ośrodkach pomocy społecznej w 2010 roku. (opracowanie na podstawie danych zbieranych na potrzeby MPiPS) Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 17.11.2017 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Algieria 0,29 zł 0,36 zł 2. Algieria - numery komórkowe

Bardziej szczegółowo

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2009 roku 1

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2009 roku 1 Warszawa, 10.06.2011 r. Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2009 roku 1 Wprowadzenie W 2010 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził po raz drugi roczne

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. - stan na grudzień 2015 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 7 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami

Bardziej szczegółowo

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a Warszawa, 10 czerwca 2010 Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a Wprowadzenie W 2009 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził po raz pierwszy roczne

Bardziej szczegółowo

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.)

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.) Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok (wg stanu na dzień stycznia r.) Statystyki ogólne Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,, Akcja. Akcja. Akcja.

Bardziej szczegółowo

Szczepienia przed wyjazdem za granicę

Szczepienia przed wyjazdem za granicę Szczepienia przed wyjazdem za granicę Nazwa państwa Afganistan Albania Algieria Angola Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Obowiązkowe szczepienia (Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne) szczepionka

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES Obowiązuje od dnia 01 Lipca 2008 roku. Cennik został ustalony na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów jasnych

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny Obowiązkowe szczepienia Zalecane szczepienia Zalecane szczepienia w zależności od stopnia narażenia, charakteru pobytu, rejonu kraju Afganistan wzw A,, dur brzuszny wzw B,, szczepionka Albania wzw A,,

Bardziej szczegółowo

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B Albania 112 TAK TAK TAK TAK B Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze 911 TAK TAK TAK TAK C Andora 112 TAK TAK TAK TAK C Angola 116 TAK TAK TAK TAK

Bardziej szczegółowo

Program MŁODZIEŻ 2000 2006

Program MŁODZIEŻ 2000 2006 Program MŁODZIEŻ 2000 2006 Łączymy przyjemne z pożytecznym Ośrodek Regionalny Programu MŁODZIEŻ w Katowicach Gliwice, 18 października 2006r. Cele Programu ułatwianie integracji społecznej i rozbudzanie

Bardziej szczegółowo

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT :

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Afganistan 0093 1,84 zl/min Afganistan 009370 009375 009377 009379 009378 1,93 zl/min Albania 00355 0,98 zl/min Albania 0035538 0035568 0035569 1,48 zl/min Algeria 002136

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2011 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi InterNeo mobile data 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 200 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 500 250,00

Bardziej szczegółowo

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj zgromadzen ia danych Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj / region Wielkoś ć badania Kategoria % BMI 25-29,9 % BMI 30+ % BMI 25- % BMI 30+ 29,9 Region europejski

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty CENNIK STANDARDOWY USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ Simfonia Fresh Obowiązuje od 01.02.2012 r. Informacje o usłudze 1. Taryfy standardowe dostępne dla kart SIM w usłudze Simfonia Fresh. 2. Usługa świadczona

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 2017 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi myavon - cennik skrócony miunta połączenia SMS Czas posiadania aktywnej karty SIM w sieci myavon od 0 do miesięcy od do miesięcy powyŝej miesięcy w sieci myavon 0,9 zł 0, zł 0,9 zł poza siecią myavon 0,9

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 214 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2010 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE JEDNOSTKOWYCH STAWEK RYCZAŁTOWYCH AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie Dofinansowanie działań organizacji

Bardziej szczegółowo

Pełny cennik rozmów zagranicznych

Pełny cennik rozmów zagranicznych Pełny cennik rozmów zagranicznych Lokalizacja Cena Afganistan Alaska Albania Algieria Andora Andora komórkowe Angola Anguilla Antarktyda Antiqua i Barbuda Antyle Holenderskie Arabia Saudyjska Argentyna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.236.1991 2003.11.24 sprost. Dz.U.03.199.1951 ogólne 2005.01.01 zm. Dz.U.04.271.2687 1 2006.01.01 zm. Dz.U.05.186.1555 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant.

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant. Presenter: CiaaSteek Date: 10.01.2017 Time: 10:00 City: France, Paris Spieldauer: 10min Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore Participant Gruppe A 1 Niemcy 7 Belgia 2 Polska

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2009 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Ameryka Północna i Środkowa

Ameryka Północna i Środkowa Ameryka Północna i Środkowa Bahamy - - Barbados - - Bermudy - - Dominikana - Grenada - - Jamajka - Kanada - błonica, tężec, polio - Kostaryka - tężec, polio; dur Kuba - Meksyk - ; Nikaragua - WZW b; Trynidad

Bardziej szczegółowo

CENNIK DOMOWY CENA NETTO

CENNIK DOMOWY CENA NETTO 1 Lokalne 0,09 zł 0,11 zł 2 Polska 0,09 zł 0,11 zł 3 Polska tel. kom. 0,79 zł 0,97 zł 4 Polska tel. kom.(clir) 0,69 zł 0,85 zł 5 Afganistan 2,00 zł 2,46 zł 6 Alaska 0,10 zł 0,12 zł 7 Albania 0,76 zł 0,93

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Krajowe podróże służbowe. Ogólne zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godzina przekroczenia granicy w dniu powrotu

5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godzina przekroczenia granicy w dniu powrotu 1. Nazwa imprezy 2. Miejsce 3. Numer pozycji kalendarza PZA 4. Termin 5. Czas pobytu za granicą 5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godzina przekroczenia

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych 1. Połączenia międzynarodowe Grupa Kraj Opłata za połączenie z telefonami Opłata za połączenie z telefonami 1 Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, 0,25 zł 1,60

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Studenci zagraniczni w Polsce 2013

Studenci zagraniczni w Polsce 2013 Studenci zagraniczni w Polsce 2013 Rola inicjatyw regionalnych w promocji uczelni akademickich Marek Krawczyk Warszawa, 18 stycznia 2013 r. Wzrost liczby studentów zagranicznych na świecie 1975-2010 Studenci

Bardziej szczegółowo

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień )

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień ) Kraj Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień 19.03.2014) Czy potrzebuje apostille, Konwencja haska z 5 października 1961 r. (w nawiasie data wejścia konwencji w życie w danym kraju) Czy potrzebuje

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie. Maria Korzeniewska-Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie. Maria Korzeniewska-Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie Maria KorzeniewskaKoseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Zapadalność na gruźlicę na świecie w 2013 roku 8,6 mln 9,4 mln nowych zachorowań Zapadalność

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 17/2017 08 maja 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 37/2017 21 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 38/2017 28 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 36/2017 14 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY STRAŻY GRANICZNEJ za I kwartał 2016 r.

BIULETYN STATYSTYCZNY STRAŻY GRANICZNEJ za I kwartał 2016 r. Komenda Główna Straży Granicznej Wydział V Informacji Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej BIULETYN STATYSTYCZNY STRAŻY GRANICZNEJ za I kwartał 2016 r. Warszawa, kwiecień 2016 r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Karta TeleTanio. Cennik połączeń

Karta TeleTanio. Cennik połączeń Karta TeleTanio Cennik połączeń Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) Polska (międzymiastowe i lokalne) 0,17 Polska (do sieci Era, Orange, Plus) 0,43 Polska (do sieci

Bardziej szczegółowo

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł 0,10 zł 0,08 zł Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci

Bardziej szczegółowo

Jak wygląda praktyka - leczenie poza granicami Polski

Jak wygląda praktyka - leczenie poza granicami Polski Jak wygląda praktyka - leczenie poza granicami Polski Warszawa 18 czerwiec 215 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioski o zwrot kosztów świadczeń

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Karta Tani Telefon daje możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferuje następujące typy połączeń telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 27/2017 13 lipca 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 195/3

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 195/3 18.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 195/3 ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 679/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. dotyczące ustalenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2016 15 grudnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 33/2017 24 sierpnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 34/2017 31 sierpnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 21/2017 01 czerwca 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 7/2017 23 lutego 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 42/2017 26 października 2017r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 44/2017 9 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

5a. Data wyjazdu 5b. Godz. przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godz. przekroczenia granicy w dniu powrotu

5a. Data wyjazdu 5b. Godz. przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godz. przekroczenia granicy w dniu powrotu 1. Nazwa imprezy 2. Miejsce 3. Numer pozycji kalendarza PZA 4. Termin 5. Czas pobytu za granicą: 5a. Data wyjazdu 5b. Godz. przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godz. przekroczenia

Bardziej szczegółowo

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 Katalog państw partnerskich Kraje partnerskie sąsiadujące z UE (Regiony 1-4) Bałkany Zachodnie (Region 1) w 2015/2016 19% ogółu mobilności 253 wymiany

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 23. Międzynarodowych Targów Turystycznych

PODSUMOWANIE 23. Międzynarodowych Targów Turystycznych PODSUMOWANIE 23. Międzynarodowych Targów Turystycznych 26-28 listopada 2015 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska Warszawa KRAJ PARTERSKI PALESTYNA PATRONAT HONOROWY Ireneusz Raś Poseł na Sejm RP, Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15 GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15 OGÓLNE TRENDY - I połowa 2015 r. Sytuację migracyjną w Polsce zdominował zwiększony napływ obywateli Ukrainy. O ochronę międzynarodową ubiegali się głównie Rosjanie (trend utrzymujący

Bardziej szczegółowo

- Malediwy. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Malediwy. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH netto brutto Instalacja linii telefonicznej dla odbiorcy Internetu blokowe.pl 40,16 zł 49,00 zł Instalacja linii telefonicznej dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 46/2017 23 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 47/2017 30 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 50/2016 22 grudnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 52/2016 5 stycznia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 4/2017 2 lutego 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH ).2017)

DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH ).2017) DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (2-8.0.09.2017).2017) p 2004307273 Pieśń ludowa afgańska 386 Muzyka afgańska 0a1006655x p 2004307277 Pieśń ludowa Dagestanu 386 Muzyka Dagestanu

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Erasmus Mundus dotychczasowe doświadczenia Warszawa, 9 lutego 2010 I etap lata 2004-2008 II etap lata 2009-2013

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Ad 1. 1. Sposób kalkulowania przysługującego limitu wydatków dla podróży zagranicznych 2. Sposób finansowania poszczególnych wydatków

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) w promocji: bez promocji: Międzymiastowe i Lokalne (wszyscy operatorzy) 0,10 zł

Bardziej szczegółowo

- Autonomia Palestyńska. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Autonomia Palestyńska. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 18.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Słowenia. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Słowenia. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 21/2016 2 czerwca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

- Wybrzeże Kości Słoniowej. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Wybrzeże Kości Słoniowej. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Egipt. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Egipt. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo