ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W"

Transkrypt

1 ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2013 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające status uchodźcy 103 indywidualne programy integracji, z których część rozpoczęła się jeszcze w roku W 2013 roku zakończone zostały 42 programy (tzn. uchodźcy pobierali świadczenia przez okres 12 miesięcy), co stanowiło 40% ogółu programów, w trakcie realizacji nadal było 51 programów (stan na dzień ), co stanowiło 50% ogółu programów, przerwano natomiast 10 programów (co oznacza, że uchodźcy korzystali z pomocy przez okres krótszy niż 12 miesięcy, zrezygnowali z pomocy na własną prośbę, bądź też nie stawili się więcej w powiatowym centrum pomocy rodzinie), co stanowiło 10% ogółu programów. Liczba rodzin posiadających status uchodźcy, objętych indywidualnymi programami integracji realizowanymi w 2013 r. kształtowała się następująco: Białoruś - 27 rodzin, Syria 16 rodzin, Egipt 13 rodzin, Rosja 13 rodzin, Afganistan 8 rodzin, Palestyna 6 rodzin, Chiny 4 rodziny, Kirgistan 4 rodziny, Nigeria 2 rodziny, Bangladesz 1 rodzina, Kuba 1 rodzina, Pakistan 1 rodzina, Turkmenistan 1 rodzina, Uganda 1 rodzina i bezpaństwowcy 5 rodzin. Z kolei liczba uchodźców realizujących w 2013 r. indywidualne programy integracji wyniosła: Białoruś 34 osoby, Rosja 29 osób, Syria 26 osób, Afganistan 14 osób, Egipt 13 osób, Kirgistan 12 osób, Palestyna 10 osób, bezpaństwowcy 8 osób, Turkmenistan 6 osób, Nigeria 5 osób, Chiny 4 osoby, Pakistan 3 osoby, Bangladesz 1 osoba, Kuba 1 osoba oraz Uganda 1 osoba. Łączna liczba uchodźców objętych indywidualnymi programami integracyjnymi w 2013r. wynosiła 167 (w tym 42 kobiety i 47 dzieci). Indywidualne programy integracji realizowane były w następujących województwach: mazowieckie 69 programów, kujawsko pomorskie 10 programów, zachodniopomorskie 6 programów, podlaskie 5 programów, lubelskie 3 programy, łódzkie 3 programy, pomorskie 3 programy, dolnośląskie 2 programy, małopolskie 1 program i śląskie 1 program. Liczba uchodźców realizujących indywidualne programy integracji kształtowała się następująco: mazowieckie 101 osób, kujawsko pomorskie 20 osób, zachodniopomorskie

2 13 osób, łódzkie 10 osób, lubelskie 8 osób, podlaskie 7 osób, pomorskie 4 osoby, dolnośląskie 2 osoby, małopolskie 1 osoba oraz śląskie 1 osoba. Łącznie na pomoc uchodźcom w ramach indywidualnych programów integracji wydatkowano ,00 zł w tym świadczenia pieniężne na utrzymanie wyniosły ,00 zł zł, a wydatki związane z nauką języka polskiego ,00 zł. W 2013 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające ochronę uzupełniającą 89 indywidualnych programów integracji, z których część rozpoczęła się jeszcze w roku W 2013 roku zakończone zostały 43 programy (tzn. uchodźcy pobierali świadczenia przez okres 12 miesięcy), co stanowiło 48% ogółu programów, w trakcie realizacji nadal było 36 programów (stan na dzień ), co stanowiło 40% ogółu programów, przerwano natomiast 8 programów (co oznacza, że cudzoziemcy korzystali z pomocy przez okres krótszy niż 12 miesięcy, zrezygnowali z pomocy na własną prośbę, bądź też nie stawili się więcej w powiatowym centrum pomocy rodzinie), co stanowiło 10% ogółu programów, wyróżnić można także 2 programy, które zostały dwukrotnie przerwane i ostatecznie zrezygnowano z możliwości ich kontynuacji w kolejnym miesiącu (stanowi to 2 % ogółu programów). Liczba rodzin posiadających ochronę uzupełniającą, objętych indywidualnymi programami integracji realizowanymi w 2013r. kształtowała się następująco: Rosja (54 rodziny), Syria (9 rodzin), Somalia (7 rodzin), Afganistan (4 rodziny), Kirgistan (3 rodziny), Białoruś (2 rodziny), Libia (2 rodziny), Bangladesz (1 rodzina), Chiny (1 rodzina), Erytrea (1 rodzina), Irak (1 rodzina), Iran (1 rodzina), Kamerun (1 rodzina), Kazachstan (1 rodzina) oraz Inguszetia (1 rodzina). Z kolei liczba osób posiadających ochronę uzupełniającą, realizujących w 2013r. indywidualne programy integracji wyniosła: Rosja 139 osób, Syria 12 osób, Kirgistan 7 osób, Somalia 7 osób, Kazachstan 5 osób, Afganistan 4 osoby, Białoruś 2 osoby, Libia 2 osoby, Bangladesz 1 osoba, Chiny- 1 osoba, Erytrea 1 osoba, Irak 1 osoba, Iran 1 osoba, Kamerun 1 osoba i Inguszetia 1 osoba. Łączna liczba osób posiadających ochronę uzupełniającą, objętych indywidualnymi programami integracyjnymi w 2013r. wynosiła 185 (w tym 49 kobiet i 80 dzieci). Indywidualne programy integracji realizowane były w następujących województwach: mazowieckie 55 programów, podlaskie 15 programów, lubelskie 10 programów,

3 kujawsko pomorskie 3 programy, pomorskie 2 programy, dolnośląskie 1 program, łódzkie 1 program, wielkopolskie 1 program oraz zachodniopomorskie 1 program. Liczba cudzoziemców posiadających ochronę uzupełniającą realizujących indywidualne programy integracji kształtowała się następująco: mazowieckie 91 osób, podlaskie 37 osób, lubelskie 36 osób, kujawsko pomorskie 8 osób, łódzkie 5 osób, pomorskie 5 osób, dolnośląskie 1 osoba, wielkopolskie 1 osoba oraz zachodniopomorskie 1 osoba. Łącznie na pomoc osobom posiadającym ochronę uzupełniającą w ramach indywidualnych programów integracji wydatkowano ,00 zł zł, w tym świadczenia pieniężne na utrzymanie wyniosły ,00 zł, a wydatki związane z nauką języka polskiego ,00 zł. W 2013 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były łącznie przez osoby posiadające status uchodźcy i ochronę uzupełniającą 192 indywidualne programy integracji. Łączna liczba rodzin posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, objętych indywidualnymi programami integracji realizowanymi w 2013r. kształtowała się następująco: Rosja (67 rodzin), Białoruś (29 rodzin), Syria (25 rodzin), Egipt (13 rodzin), Afganistan (12 rodzin), Kirgistan (7 rodzin), Somalia (7 rodzin), Palestyna (6 rodzin), Chiny (5 rodzin), Bangladesz (2 rodziny), Libia (2 rodziny), Nigeria (2 rodziny), Erytrea (1 rodzina), Inguszetia (1 rodzina), Irak (1 rodzina), Iran ( 1 rodzina), Kamerun (1 rodzina), Kazachstan (1 rodzina), Kuba (1 rodzina), Pakistan (1 rodzina), Turkmenistan (1 rodzina), Uganda (1 rodzina) i bezpaństwowiec (5 rodzin). Z kolei liczba osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą realizujących w 2013r. indywidualne programy integracji wyniosła: Rosja 168 osób, Syria 38 osób, Białoruś 36 osób, Kirgistan 19 osób, Afganistan 18 osób, Egipt 13 osób, Palestyna - 10 osób, Turkmenistan 6 osób, Somalia 7 osób, Chiny 5 osób, Kazachstan 5 osób, Nigeria 5 osób, Pakistan 3 osoby, Bangladesz 2 osoby, Libia 2 osoby, Erytrea 1 osoba, Inguszetia 1 osoba, Irak 1 osoba, Iran 1 osoba, Kamerun - 1osoba, Kuba 1 osoba, Uganda 1 osoba oraz bezpaństwowcy 8 osób.

4 Łączna liczba osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą objętych indywidualnymi programami integracyjnymi w 2013r. wynosiła 352 (w tym 91 kobiet i 127 dzieci). Indywidualne programy integracji realizowane były w następujących województwach: mazowieckie 124 programy, podlaskie 20 programów, kujawsko pomorskie 13 programów, lubelskie 13 programów, zachodniopomorskie 7 programów, pomorskie 5 programów, łódzkie 4 programy, dolnośląskie 3 programy, małopolskie - 1 program, śląskie 1 program i wielkopolskie 1 program. Liczba cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą realizujących indywidualne programy integracji kształtowała się następująco: mazowieckie 192 osoby, lubelskie 44 osoby, podlaskie 44 osoby, kujawsko pomorskie 28 programów, łódzkie 15 programów, zachodniopomorskie 14 programów, pomorskie 9 programów, dolnośląskie 3 programy, małopolskie 1 program, śląskie 1 program i wielkopolskie 1 program. Łącznie na pomoc osobom posiadającym status uchodźcy i osobom posiadającym ochronę uzupełniającą w ramach indywidualnych programów integracji wydatkowano ,00 zł, w tym świadczenia pieniężne na utrzymanie wyniosły ,00 zł, a wydatki związane z nauką języka polskiego ,00 zł. Świadczenia z pomocy społecznej przydzielone w 2013 roku dla osób posiadających status uchodźcy udzielone były w formie: zasiłku stałego, zasiłku celowego, zasiłku okresowego, specjalnego zasiłku celowego, świadczeń pieniężnych na zakup żywności, opłacania obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach, opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, które są świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi. Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2013r. osobom posiadającym status uchodźcy wyniosła ,62 zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 3.157,80 zł na rodzinę i 946,11 zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 263,15 zł na rodzinę oraz 78,84 zł na 1 osobę. Pomocą objęto 77 rodzin. Rodziny posiadające status uchodźcy pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (54 rodziny), podlaskie (12 rodzin), lubelskie (7 rodzin), kujawsko pomorskie (2 rodziny), pomorskie (1 rodzina) i śląskie (1 rodzina).

5 Osoby posiadające status uchodźcy pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie 185 osób, podlaskie 36 osób, lubelskie 20 osób, kujawsko pomorskie 6 osób, pomorskie 5 osób i śląskie 5 osób. Wysokość pomocy udzielonej uchodźcom w 2013r. według województw, z uwzględnieniem M. St. Warszawy kształtowała się następująco: Warszawa M. St , 47zł, podlaskie ,03zł, lubelskie ,93zł, mazowieckie ,19zł, kujawsko pomorskie 1607,00zł, pomorskie - 600,00zł i śląskie 500zł. Wśród rodzin posiadających status uchodźcy pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013r. znaleźli się uchodźcy z następujących krajów: Rosja (47 rodzin), Białoruś (9 rodzin), Afganistan (3 rodziny), Irak (3 rodziny), Nigeria (3 rodziny), Somalia (3 rodziny), Syria (3 rodziny), Chiny (1 rodzina), Egipt (1 rodzina), Gruzja (1 rodzina), Kirgistan (1 rodzina), Liban (1 rodzina) i Turkmenistan (1 rodzina). Wśród osób posiadających status uchodźcy pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013 r. znaleźli się uchodźcy z następujących krajów: Rosja 168 osób, Białoruś 37 osób, Irak 11 osób, Nigeria 8 osób, Syria 7 osób, Turkmenistan 6 osób, Afganistan 5 osób, Kirgistan 5 osób, Gruzja 4 osoby, Somalia 3 osoby, Chiny 1 osoba, Egipt 1 osoba i Liban 1 osoba. Łączna liczba osób posiadających status uchodźcy korzystających z pomocy społecznej w 2013 r. wyniosła 257 osób (w tym 58 kobiet i 139 dzieci). Świadczenia z pomocy społecznej w 2013 roku dla osób posiadających ochronę uzupełniającą udzielone były w formie: zasiłku stałego, zasiłku celowego, zasiłku okresowego, specjalnego zasiłku celowego, świadczeń pieniężnych na zakup żywności lub posiłku, świadczeń pieniężnych z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, posiłków w szkołach z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, pomocy rzeczowej (w tym m.in. zakup artykułów żywnościowych), opłacania obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach, opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2013r. osobom posiadającym ochronę uzupełniającą wyniosła ,45 zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 5 476,28 zł na rodzinę i 1 446,93 zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 456,36 zł na rodzinę oraz 120,58 zł na 1 osobę. Pomocą objęto 302 rodzin. Rodziny posiadające ochronę uzupełniającą, pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: podlaskie (136 rodzin), mazowieckie (128 rodzin),

6 lubelskie (18 rodzin), śląskie (5 rodzin), kujawsko pomorskie (4 rodziny), łódzkie (4 rodziny), małopolskie (2 rodziny), pomorskie (2 rodziny), dolnośląskie (1 rodzina), lubuskie (1 rodzina) i wielkopolskie (1 rodzina). Osoby posiadające ochronę uzupełniającą, pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: podlaskie 499 osób, mazowieckie 498 osób, lubelskie 77 osób, śląskie 21 osób, kujawsko pomorskie 17 osób, łódzkie 9 osób, lubuskie 8 osób, pomorskie 7 osób, dolnośląskie 4 osoby, małopolskie 2 osoby oraz wielkopolska 1 osoba. Wysokość pomocy udzielonej osobom posiadającym ochronę uzupełniającą w 2013r. według województw, z uwzględnieniem M. St. Warszawy kształtowała się następująco: podlaskie ,87zł, mazowieckie ,96zł, lubelskie ,07zł, śląskie ,03zł, lubuskie ,02zł, kujawsko pomorskie ,00zł, pomorskie ,50zł, łódzkie 6 081,00zł wielkopolskie 2 230,00zł, małopolskie 1 890,00zł i dolnośląskie 300zł. Wśród rodzin posiadających ochronę uzupełniającą, pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Rosja (271 rodzin), Irak (5 rodzin), Somalia (4 rodziny), Afganistan (3 rodziny), Ukraina (3 rodziny), Uzbekistan (3rodziny), Inguszetia (2 rodziny), Sri Lanka (2 rodziny), Białoruś (1 rodzina), Dagestan (1 osoba), Gruzja (1 strona), Kazachstan (1 rodzina), Kirgistan (1 rodzina), Libia (1 rodzina), Palestyna (1 rodzina), Sudan (1 rodzina) i Syria (1 rodzina). Wśród osób posiadających ochronę uzupełniającą, pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013r. znalazły się osoby z następujących krajów: Rosja 1037 osób, Irak 25 osób, Somalia 24 osoby, Uzbekistan 12 osób, Dagestan 8 osób, Ukraina 6 osób, Białoruś 5 osób, Kazachstan 5 osób, Sri Lanka 5 osób, Afganistan 3 osoby, Gruzja 3 osoby, Inguszetia 3 osoby, Sudan 2 osoby, Syria 2 osoby, Kirgistan 1 osoba, Libia 1 osoba i Palestyna 1 osoba. Łączna liczba osób posiadających ochronę uzupełniającą, korzystających z pomocy społecznej w 2013r. wyniosła 1143 osoby (w tym 263 kobiety i 641 dzieci). Świadczenia z pomocy społecznej w 2013 roku dla osób posiadających zgodę na pobyt tolerowany udzielone były w formie: zasiłku stałego, zasiłku celowego, zasiłku okresowego, pomocy finansowej, świadczeń pieniężnych z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, opłacania obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach,

7 odpłatności za pobyt w DPS, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz udzielenia schronienia. Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2013 r. osobom posiadającym zgodę na pobyt tolerowany wyniosła ,94zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 4 454,01 zł na rodzinę i ,02zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 371,17 zł na rodzinę oraz 97,00 zł na 1 osobę. Pomocą objęto 144 rodzin. Rodziny posiadające zgodę na pobyt tolerowany, pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (63 rodziny), podlaskie (26 rodzin), lubelskie (18 rodzin), łódzkie (7 rodzin), kujawsko pomorskie (6 rodzin), małopolskie (6 rodzin), śląskie (5 rodzin), warmińsko mazurskie (4 rodziny), dolnośląskie (3 rodziny), wielkopolskie (2 rodziny), zachodniopomorskie (2 rodziny), lubuskie (1 rodzina) oraz świętokrzyskie (1 rodzina). Osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany, pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie 257 osób, lubelskie 89 osób, podlaskie 83 osoby, łódzkie 27 osób, kujawsko pomorskie 26 osób, małopolskie 19 osób, śląskie 14 osób, warmińsko mazurskie 11 osób, dolnośląskie 10 osób, wielkopolskie 8 osób, zachodniopomorskie 3 osoby, lubuskie 2 osoby oraz świętokrzyskie 2 osoby. Wysokość pomocy udzielonej osobom posiadającym zgodę na pobyt tolerowany w 2013r. według województw, z uwzględnieniem M. St. Warszawy kształtowała się następująco: podlaskie ,98zł, m.st. Warszawa ,43zł, mazowieckie ,91zł, lubelskie ,11zł, śląskie ,00zł, dolnośląskie ,00zł, malopolskie ,48zł, warmińsko mazurskie ,00zł, łódzkie ,00zł, kujawsko pomorskie ,00zł, zachodniopomorskie ,07zł, wielkopolskie 9 932,96zł, lubuskie 4 800,00zł oraz świętokrzyskie 1 400,00zł Wśród rodzin posiadających zgodę na pobyt tolerowany pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Rosja (67 rodzin), Armenia (21 rodzin), Ukraina (19 rodzin), Gruzja (15 rodzin), Białoruś (4 rodziny), Azerbejdżan (2 rodziny), Kazachstan (2 rodziny), Sudan (2 rodziny), Uganda (2 rodziny), Wietnam (2 rodziny), bezpaństwowiec (1 rodzina), Chiny (1 rodzina), Etiopia (1 rodzina), Kirgistan (1 rodzina), Mongolia (1 rodzina), Nepal (1 rodzina), Pakistan (1 rodzina) i Palestyna (1 rodzina).

8 Wśród osób posiadających zgodę na pobyt tolerowany pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Rosja 308 osób, Armenia 70 osób, Gruzja 60 osób, Ukraina 54 osoby, Białoruś 13 osób, Kazachstan 10 osób, Sudan 10 osób, Azerbejdżan 4 osoby, Chiny 4 osoby, Kirgistan 4 osoby, Uganda 4 osoby, Mongolia 3 osoby, Wietnam 2 osoby, bezpaństwowiec 1 osób, Etiopia 1 osoba, Nepal 1 osoba, Pakistan 1 osoba i Palestyna 1 osoba. Łączna liczba osób posiadających zgodę na pobyt tolerowany, korzystających z pomocy społecznej w 2013 r. wyniosła 551 osób (w tym 157 kobiet i 311 dzieci). Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2013r. osobom objętym ochroną międzynarodową (posiadającym status uchodźcy, ochronę uzupełniającą bądź zgodę na pobyt tolerowany) wyniosła ,01 zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 4 853,47 zł na rodzinę i 1 301,06 zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 404,46 zł na rodzinę oraz 108,42zł na 1 osobę. Pomocą objęto 523 rodziny. Rodziny objęte ochroną międzynarodową pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (245 rodzin), podlaskie (174 rodziny), lubelskie (43 rodziny), kujawsko pomorskie (12 rodzin), łódzkie (11 rodzin), śląskie (11 rodzin), małopolskie (8 rodzin), dolnośląskie (4 rodziny), warmińsko mazurskie (4 rodziny), pomorskie (3 rodziny), wielkopolskie (3 rodziny), lubuskie (2 rodziny), zachodniopomorskie (2 rodziny) i świętokrzyskie (1 rodzina). Osoby objęte ochroną międzynarodową pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie 940 osób, podlaskie 618 osób, lubelskie 186 osób, kujawsko pomorskie 49 osób, śląskie 40 osób, łódzkie 36 osób, małopolskie 21 osób, dolnośląskie 14 osób, pomorskie 12 osób, warmińsko mazurskie 11 osób, lubuskie 10 osób, wielkopolskie 9 osób, zachodniopomorskie 3 osoby, świętokrzyskie 2 osoby. Wysokość pomocy udzielonej osobom objętym ochroną międzynarodową w 2013r. według województw, z uwzględnieniem M. St. Warszawy kształtowała się następująco: podlaskie ,88 zł, m.st. Warszawa ,96 zł, lubelskie ,11 zł, śląskie ,03 zł, kujawsko pomorskie ,00 zł, lubuskie ,02 zł, łódzkie ,00 zł, dolnośląskie ,00 zł, małopolskie ,48 zł, warmińsko

9 mazurskie ,00 zł, pomorskie ,50 zł, zachodniopomorskie ,07 zł, wielkopolskie ,96 zł oraz świętokrzyskie 1 400,00 zł. Wśród rodzin objętych ochroną międzynarodową pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013r. znalazły się rodziny z następujących krajów: Rosja (385 rodzin), Ukraina (22 rodziny), Armenia (21 rodzin), Gruzja (17 rodzin), Białoruś (14 rodzin), Irak (8 rodzin), Somalia (7 rodzin), Afganistan (6 rodzin), Syria (4 rodziny), Kazachstan (3 rodziny), Kirgistan (3 rodziny ), Nigeria (3 rodziny), Sudan (3 rodziny), Uzbekistan (3 rodziny), Azerbejdżan (2 rodziny), Chiny (2 rodziny), Inguszetia (2 rodziny), Palestyna (2 rodziny), Sri Lanka (2 rodziny), Uganda (2 rodziny), Wietnam (2 rodziny), bezpaństwowiec (1 rodzina), Dagestan (1 rodzina), Egipt (1 rodzina), Etiopia (1 rodzina), Libia (1 rodzina), Liban (1 rodzina), Mongolia (1 rodzina), Nepal (1 rodzina), Pakistan (1 rodzina) oraz Turkmenistan (1 rodzina). Wśród osób objętych ochroną międzynarodową pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Rosja 1513 osób, Armenia 70 osób, Gruzja 67 osób, Ukraina 60 osób, Białoruś 55 osób, Irak 36 osób, Somalia 27 osób, Kazachstan 15 osób, Sudan 12 osób, Uzbekistan 12 osób, Kirgistan 10 osób, Syria 9 osób, Afganistan 8 osób, Dagestan 8 osób, Nigeria 8 osób, Turkmenistan - 6 osób, Chiny 5 osób, Sri Lanka 5 osób, Azerbejdżan 4 osoby, Uganda 4 osoby, Inguszetia 3 osoby, Mongolia 3 osoby, Palestyna 2 osoby, Wietnam 2 osoby, bezpaństwowiec 1 osoba, Egipt 1 osoba, Etiopia 1 osoba, Libia 1 osoba, Liban 1 osoba, Nepal 1 osoba oraz Pakistan 1 osoba. Łączna liczba osób objętych ochroną międzynarodową korzystających z pomocy społecznej w 2012 r. wyniosła 1634 osób (w tym 402 kobiet i 916 dzieci). Świadczenia z pomocy społecznej w 2013 roku dla osób pochodzących z krajów trzecich udzielone były w formie: zasiłku stałego, zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego, zasiłku okresowego, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego, stypendium szkolnego, świadczeń pieniężnych w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, pomocy w postaci obiadów udzielanych w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, świadczeń pieniężnych na zakup artykułów żywnościowych/posiłku, opłacania obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz w internacie, opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, pomocy niepieniężnej (odzież, obuwie, opał, posiłki, paczka

10 żywności), specjalistycznych usług opiekuńczych, umieszczenia w placówce opiekuńczo wychowawczej oraz udzielenia schronienia pobyt w hotelu pomocy społecznej. Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2013r. osobom pochodzącym z krajów trzecich wyniosła ,00zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 4 532,08 zł na rodzinę i 1 703,97 zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 377,67 zł na rodzinę oraz 142,00 zł na 1 osobę. Pomocą objęto 288 rodzin. Większość osób objętych pomocą przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się (240 rodzin 83%). Objęto pomocą 25 rodzin przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, co stanowiło 9% wszystkich rodzin. 20 rodzin objętych pomocą (7 %) posiadało status rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, natomiast na temat statusu prawnego 3 rodzin (1 %) nie było danych. Rodziny pochodzące z krajów trzecich pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (93 rodziny), małopolskie (34 rodziny), dolnośląskie (28 rodzin), świętokrzyskie (27 rodzin), lubelskie (26 rodzin), podkarpackie (19 rodzin), łódzkie (15 rodzin), śląskie (14 rodzin), wielkopolskie (11 rodzin), opolskie (6 rodzin), lubuskie (5 rodzin), pomorskie (4 rodziny), kujawsko pomorskie (2 rodziny), podlaskie (2 rodziny), warmińsko mazurskie (1 rodzina) i zachodniopomorskie (1 rodzina). Osoby pochodzące z krajów trzecich pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie 236 osób, małopolskie 90 osób, świętokrzyskie 79 osób, lubelskie 73 osoby, dolnośląskie 63 osoby, podkarpackie 58 osób, łódzkie 39 osób, śląskie 39 osób, wielkopolskie 29 osób, opolskie 21 osób, lubuskie 15 osób, pomorskie 8 osób, kujawsko pomorskie 6 osób, podlaskie 6 osób, zachodniopomorskie 3 osoby i warmińsko mazurskie 1 osoba. Wysokość pomocy udzielonej osobom pochodzącym z krajów trzecich w 2013 r. według województw z uwzględnieniem m.st. Warszawy kształtowała się następująco: małopolskie ,26 zł, m.st. Warszawa ,37 zł, mazowieckie ,43 zł, dolnośląskie ,22zł, świętokrzyskie ,62 zł, podkarpackie ,00 zł, lubelskie ,01 zł, łódzkie ,44 zł, śląskie ,06 zł, opolskie ,31 zł, wielkopolskie ,88 zł, lubuskie ,60 zł, pomorskie ,70 zł, podlaskie 7 668,00 zł, warmińsko mazurskie 4 664,10 zł, kujawsko pomorskie 1 648,00 zł, zachodniopomorskie 250,00 zł.

11 Wśród osób pochodzących z krajów trzecich pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Ukraina (159 rodzin), Rosja (33 rodziny), Białoruś (26 rodzin), Armenia (18 rodzin), Mołdawia (4 rodziny), Wietnam (4 rodziny), Algieria (3 rodziny), Gruzja (3 rodziny), Kazachstan (3 rodziny), Pakistan (3 rodziny), Afganistan (2 rodziny), Albania (2 rodziny), Egipt (2 rodziny), Iran (2 rodziny), Liban (2 rodziny), Mongolia (2 rodziny), Serbia (2 rodziny), Sri Lanka (2 rodziny), Tunezja (2 rodziny), Uzbekistan (2 rodziny), Bośnia i Hercegowina (1 rodzina), Czeczenia (1 rodzina), Irak (1 rodzina), Jemen (1 rodzina), Liberia (1 rodzina), Maroko (1 rodzina), Nepal (1 rodzina), RPA (1 rodzina), Sudan (1 rodzina), Syria (1 rodzina), Turcja (1 rodzina) i Turkmenistan (1 rodzina). Wśród osób pochodzących z krajów trzecich pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Ukraina 442 osoby, Rosja 72 osoby, Białoruś 69 osób, Armenia 43 osoby, Gruzja 12 osób, Mołdawia 11 osób, Algieria 9 osób, Liban 9 osób, Wietnam 9 osób, Egipt 7 osób, Pakistan 7 osób, Uzbekistan 7 osób, Sri Lanka 6 osób, Tunezja 6 osób, Albania 5 osób, Czeczenia 5 osób, Jemen 5 osób, Mongolia 5 osób, Sudan 5 osób, Kazachstan 4 osoby, Syria 4 osoby, Turcja 4 osoby, Irak 3 osoby, Nepal 3 osoby, Serbia 3 osoby, Afganistan 2 osoby, Iran 2 osoby, Liberia 2 osoby, Turkmenistan 2 osoby, Bośnia i Hercegowina 1 osoba, Maroko 1 osoba i RPA 1 osoba. Łączna liczba osób pochodzących z krajów trzecich korzystających z pomocy społecznej w 2013 r. wyniosła 766 (w tym 285 kobiet i 327 dzieci). Świadczenia z pomocy społecznej w 2013 roku dla osób pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego udzielone były w formie: zasiłku stałego, zasiłku celowego, zasiłku okresowego, opłacania obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywiania dziecka w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności, opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne i skierowania do świetlicy środowiskowej. Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2013 r. osobom pochodzącym z Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyniosła ,78 zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 8 025,13 zł na rodzinę i 2 577,77 zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 668,76 zł na rodzinę oraz 214,81 zł na 1 osobę. Pomocą objęto 53 rodziny.

12 Rodziny pochodzące z EOG pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: małopolskie (15 rodzin), mazowieckie (11 rodzin), łódzkie (6 rodzin), lubelskie (5 rodzin), dolnośląskie (3 rodziny), świętokrzyskie (3 rodziny), lubuskie (2 rodziny), opolskie (2 rodziny), śląskie (2 rodziny), warmińsko mazurskie (2 rodziny), pomorskie (1 rodzina) oraz wielkopolskie (1 rodzina). Osoby pochodzące z EOG pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie 35 osób, małopolskie 33 osoby, lubelskie 21 osób, łódzkie 19 osób, dolnośląskie 15 osób, świętokrzyskie 9 osób, warmińsko mazurskie 9 osób, śląskie 8 osób, opolskie 5 osób, pomorskie 5 osób, lubuskie 3 osoby i wielkopolskie 3 osoby. Wysokość pomocy udzielonej osobom pochodzącym z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w 2013 r. według województw z uwzględnieniem m.st. Warszawy kształtowała się następująco: małopolskie ,22 zł, m.st. Warszawa ,17 zł, lubelskie ,12 zł, łódzkie ,96 zł, dolnośląskie ,88 zł, świętokrzyskie 8 648,00zł, mazowieckie 8 557,68zł, lubuskie 8 088,06zł, wielkopolskie 5 544,05zł, warmińsko mazurskie ,64 zł, opolskie 4 640,00zł, śląskie 968,00 zł oraz pomorskie 400,00 zł. Wśród osób pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013 r. znalazły się rodziny pochodzące z następujących krajów: Bułgaria (24 rodziny), Rumunia (11 rodzin), Litwa (4 rodziny), Łotwa (3 rodziny), Słowacja (3 rodziny), Czechy (2 rodziny), Francja (1 rodzina),grecja (1 rodzina), Irlandia (1 rodzina), Niemcy (1 rodzina), Wielka Brytania (1 rodzina) oraz Włochy (1 rodzina). Wśród osób pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013 r. znalazły się osoby pochodzące z następujących krajów: Bułgaria 78 osób, Rumunia 48 osób, Litwa 15 osób, Słowacja 7 osób, Czechy 5 osób, Grecja 3 osoby, Łotwa 3 osoby, Włochy 2 osoby, Francja 1 osoba, Irlandia 1 osoba, Niemcy 1 osoba oraz Wielka Brytania 1 osoba. Łączna liczba osób pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego korzystających z pomocy społecznej w 2013 r. wyniosła 165 osób (w tym 42 kobiety i 85 dzieci).

13 Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2013 r. przez ośrodki pomocy społecznej wszystkim cudzoziemcom wyniosła ,79 zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 4 940,89 zł na rodzinę i 1 481,24 zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 411,74 zł na rodzinę oraz 123,44 zł na 1 osobę. Pomocą objęto 864 rodzin. Rodziny cudzoziemskie pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (349 rodzin), podlaskie (176 rodzin), lubelskie (74 rodziny), małopolskie (57 rodzin), dolnośląskie (35 rodzin), łódzkie (32 rodziny), świętokrzyskie (31 rodzin), śląskie (27 rodzin), podkarpackie (19 rodzin), wielkopolskie (15 rodzin), kujawsko pomorskie (14 rodzin), lubuskie (9 rodzin), opolskie (8 rodzin), pomorskie (8 rodzin), warmińsko mazurskie (7 rodzin) oraz zachodniopomorskie (3 rodziny). Cudzoziemcy pobierający świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwali województwa: mazowieckie 1211 osób, podlaskie 624 osoby, lubelskie 280 osób, małopolskie 144 osoby, łódzkie 94 osoby, dolnośląskie 92 osoby, świętokrzyskie 90 osób, śląskie 87 osób, podkarpackie 58 osób, kujawsko pomorskie 55 osób, wielkopolskie 41 osób, lubuskie 28 osób, opolskie 26 osób, pomorskie 25 osób, warmińsko mazurskie 21 osób i zachodniopomorskie 6 osób. Wysokość pomocy udzielonej cudzoziemcom w 2013 r. według województw z uwzględnieniem m.st. Warszawy kształtowała się następująco: podlaskie ,88 zł, m.st. Warszawa ,68 zł, małopolskie ,96 zł, mazowieckie ,93 zł, lubelskie ,24 zł, dolnośląskie ,10 zł, śląskie ,09zł, świętokrzyskie ,62 zł, podkarpackie ,00 zł, łódzkie ,40 zł, wielkopolskie ,89 zł, lubuskie ,68 zł, opolskie ,31 zł, kujawsko pomorskie ,00 zł, pomorskie ,20 zł, warmińsko mazurskie ,74 zł i zachodniopomorskie ,07 zł. Wśród cudzoziemców pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013r. znalazły się rodziny z następujących krajów: Rosja (419 rodzin), Ukraina (181 rodzin), Białoruś (40 rodzin), Armenia (39 rodzin), Bułgaria (24 rodziny), Gruzja (20 rodzin), Rumunia (11 rodzin), Irak (9 rodzin), Afganistan (8 rodzin), Somalia (7 rodzin), Kazachstan (6 rodzin), Wietnam (6 rodzin), Syria (5 rodzin), Uzbekistan (5 rodzin), Litwa (4 rodziny), Mołdawia (4 rodziny), Pakistan (4 rodziny), Sri Lanka (4 rodziny), Sudan (4 rodziny), Algieria (3 rodziny), Egipt (3 rodziny), Kirgistan (3 rodziny), Liban (3 rodziny), Łotwa (3 rodziny), Mongolia (3 rodziny), Nigeria (3 rodziny), Słowacja (3 rodziny), Albania (2 rodziny), Azerbejdżan (2 rodziny), Chiny (2 rodziny), Czechy (2 rodziny), Inguszetia (2

14 rodziny), Iran (2 rodziny), Nepal (2 rodziny), Palestyna (2 rodziny), Serbia (2 rodziny), Tunezja (2 rodziny), Turkmenistan (2 rodziny), Uganda (2 rodziny), bezpaństwowiec (1 rodzina), Bośnia i Hercegowina (1 rodzina), Dagestan (1 rodzina), Etiopia (1 rodzina), Francja (1 rodzina), Grecja (1 rodzina), Irlandia (1 rodzina), Jemen (1 rodzina), Libia (1 rodzina), Liberia (1 rodzina), Maroko (1 rodzina), Niemcy (1 rodzina), RPA (1 rodzina), Turcja (1 rodzina), Wielka Brytania (1 rodzina) i Włochy (1 rodzina). Wśród cudzoziemców pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013r. znalazły się osoby z następujących krajów: Rosja 1590 osób, Ukraina 502 osoby, Białoruś 124 osoby, Armenia 113 osób, Gruzja 79 osób, Bułgaria 78 osób, Rumunia 48 osób, Irak 39 osób, Somalia 27 osób, Kazachstan 19 osób, Uzbekistan 19 osób, Sudan 17 osób, Litwa 15 osób, Syria 13 osób, Mołdawia 11 osób, Sri Lanka 11 osób, Wietnam 11 osób, Afganistan 10 osób, Kirgistan 10 osób, Liban 10 osób, Algieria 9 osób, Dagestan 8 osób, Egipt 8 osób, Mongolia 8 osób, Nigeria 8 osób, Pakistan 8 osób, Turkmenistan 8 osób, Słowacja 7 osób, Tunezja 6 osób, Albania 5 osób, Chiny 5 osób, Czechy 5 osób, Jemen 5 osób, Azerbejdżan 4 osoby, Nepal 4 osoby, Turcja 4 osoby, Uganda 4 osoby, Grecja 3 osoby, Inguszetia 3 osoby, Łotwa 3 osoby, Serbia 3 osoby, Iran 2 osoby, Liberia 2 osoby, Palestyna 2 osoby, Włochy 2 osoby, bezpaństwowiec 1 osoba, Bośnia i Hercegowina 1 osoba, Etiopia 1 osoba, Francja 1 osoba, Irlandia 1 osoba, Libia 1 osoba, Maroko 1 osoba, Niemcy 1 osoba, RPA 1 osoba i Wielka Brytania 1 osoba. Łączna liczba wszystkich cudzoziemców korzystających z pomocy społecznej w 2013 r. w ośrodkach pomocy społecznej wyniosła 2882 (w tym 805 kobiet i 1503 dzieci).

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2008 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające

Bardziej szczegółowo

W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez

W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez osoby posiadające status uchodźcy 102 indywidualne programy integracji, z których część rozpoczęła się jeszcze w roku 2008. W 2009

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2011 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy korzystający z pomocy w ośrodkach pomocy społecznej w 2010 roku. (opracowanie na podstawie danych zbieranych na potrzeby MPiPS)

Cudzoziemcy korzystający z pomocy w ośrodkach pomocy społecznej w 2010 roku. (opracowanie na podstawie danych zbieranych na potrzeby MPiPS) Cudzoziemcy korzystający z pomocy w ośrodkach pomocy społecznej w 2010 roku. (opracowanie na podstawie danych zbieranych na potrzeby MPiPS) Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a Warszawa, 10 czerwca 2010 Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a Wprowadzenie W 2009 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził po raz pierwszy roczne

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi InterNeo mobile data 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 200 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 500 250,00

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

Szczepienia przed wyjazdem za granicę

Szczepienia przed wyjazdem za granicę Szczepienia przed wyjazdem za granicę Nazwa państwa Afganistan Albania Algieria Angola Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Obowiązkowe szczepienia (Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne) szczepionka

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE JEDNOSTKOWYCH STAWEK RYCZAŁTOWYCH AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie Dofinansowanie działań organizacji

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Karta Tani Telefon daje możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferuje następujące typy połączeń telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł 0,10 zł 0,08 zł Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci

Bardziej szczegółowo

Studenci zagraniczni w Polsce 2013

Studenci zagraniczni w Polsce 2013 Studenci zagraniczni w Polsce 2013 Rola inicjatyw regionalnych w promocji uczelni akademickich Marek Krawczyk Warszawa, 18 stycznia 2013 r. Wzrost liczby studentów zagranicznych na świecie 1975-2010 Studenci

Bardziej szczegółowo

Karta TeleTanio. Cennik połączeń

Karta TeleTanio. Cennik połączeń Karta TeleTanio Cennik połączeń Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) Polska (międzymiastowe i lokalne) 0,17 Polska (do sieci Era, Orange, Plus) 0,43 Polska (do sieci

Bardziej szczegółowo

Program MŁODZIEŻ 2000 2006

Program MŁODZIEŻ 2000 2006 Program MŁODZIEŻ 2000 2006 Łączymy przyjemne z pożytecznym Ośrodek Regionalny Programu MŁODZIEŻ w Katowicach Gliwice, 18 października 2006r. Cele Programu ułatwianie integracji społecznej i rozbudzanie

Bardziej szczegółowo

Porównanie projektów Integracja dla samodzielności i Witamy w Warszawie w zakresie działań podejmowanych na rzecz cudzoziemców

Porównanie projektów Integracja dla samodzielności i Witamy w Warszawie w zakresie działań podejmowanych na rzecz cudzoziemców Porównanie projektów Integracja dla samodzielności i Witamy w Warszawie w zakresie działań podejmowanych na rzecz cudzoziemców Status projektu Integracja dla samodzielności projekt zrealizowany Witamy

Bardziej szczegółowo

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny Obowiązkowe szczepienia Zalecane szczepienia Zalecane szczepienia w zależności od stopnia narażenia, charakteru pobytu, rejonu kraju Afganistan wzw A,, dur brzuszny wzw B,, szczepionka Albania wzw A,,

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2016 15 grudnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH netto brutto Instalacja linii telefonicznej dla odbiorcy Internetu blokowe.pl 40,16 zł 49,00 zł Instalacja linii telefonicznej dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 39/2016 6 października 2016r.

Bardziej szczegółowo

- Słowacja. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Słowacja. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) w promocji: bez promocji: Międzymiastowe i Lokalne (wszyscy operatorzy) 0,10 zł

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Rozdział 2 Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie

Spis treści. Wstęp. Rozdział 2 Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie Spis treści Wstęp Rozdział 1 Współczesne konflikty zbrojne 1.1. Zimna wojna 1.2. Świat po zakończeniu zimnej wojny czynniki konfliktogenne 1.3. Charakter współczesnych konfliktów lokalnych Rozdział 2 Wojny,

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych 1. Połączenia międzynarodowe Grupa Kraj Opłata za połączenie z telefonami Opłata za połączenie z telefonami 1 Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, 0,25 zł 1,60

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Krajowe podróże służbowe. Ogólne zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

Ameryka Północna i Środkowa

Ameryka Północna i Środkowa Ameryka Północna i Środkowa Bahamy - - Barbados - - Bermudy - - Dominikana - Grenada - - Jamajka - Kanada - błonica, tężec, polio - Kostaryka - tężec, polio; dur Kuba - Meksyk - ; Nikaragua - WZW b; Trynidad

Bardziej szczegółowo

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15 GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15 OGÓLNE TRENDY - I połowa 2015 r. Sytuację migracyjną w Polsce zdominował zwiększony napływ obywateli Ukrainy. O ochronę międzynarodową ubiegali się głównie Rosjanie (trend utrzymujący

Bardziej szczegółowo

- Nepal. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Nepal. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

- Wybrzeże Kości Słoniowej. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Wybrzeże Kości Słoniowej. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 Katalog państw partnerskich Kraje partnerskie sąsiadujące z UE (Regiony 1-4) Bałkany Zachodnie (Region 1) w 2015/2016 19% ogółu mobilności 253 wymiany

Bardziej szczegółowo

- Cypr. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Cypr. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 ` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Ceny za minutę połączenia, naliczanie sekundowe. Połączenia w ramach platformy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 28/2016 28 lipca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

- Czechy. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Czechy. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.236.1991 2003.11.24 sprost. Dz.U.03.199.1951 ogólne 2005.01.01 zm. Dz.U.04.271.2687 1 2006.01.01 zm. Dz.U.05.186.1555 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

- Egipt. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Egipt. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej

Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej 1. Nazwa imprezy 2. Miejsce 3. Numer pozycji kalendarza PZA 4. Termin 5. Czas pobytu za granicą: 5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu

Bardziej szczegółowo

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne Opłaty za połączenia naliczane są przez całą dobę za kaŝdą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 opłaty określonej w tabeli l.p. NAZWA KIERUNKU Cena

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 19/2007 17 maja 2007r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telepin prepaid

Cennik usług telepin prepaid Cennik usług telepin prepaid Usługa Telepin to możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferujemy następujące typy połączeń telefonicznych: Połączenia krajowe: Połączenia międzynarodowe:

Bardziej szczegółowo

- Izrael. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Izrael. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Ad 1. 1. Sposób kalkulowania przysługującego limitu wydatków dla podróży zagranicznych 2. Sposób finansowania poszczególnych wydatków

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 21/2016 2 czerwca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

- Ukraina. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Ukraina. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Podatki podstawowe. Podstawowe akty prawne

Podatki podstawowe. Podstawowe akty prawne Podatki System podatkowy Podatki podstawowe Głównymi podatkami w Polsce są: Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od czynności cywilno-prawnych Podatek VAT Opłata

Bardziej szczegółowo

- Dominikana. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Dominikana. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 10/2016 17 marca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 13/2016 07 kwietnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonia internetowa tp

cennik usługi telefonia internetowa tp cennik usługi telefonia internetowa tp I. Plan VoIP tp zawsze za darmo Informacje o planie Plan VoIP tp zawsze za darmo jest dostępny wyłącznie dla Abonentów będących konsumentami w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Albania - tel. kom. 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Algieria 0,91

Bardziej szczegółowo

- Rosja. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Rosja. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE

POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE Krajowa Izba Gospodarcza DZIAŁALNOŚĆ KIG W RELACJACH BIZNESOWYCH INDYJSKO - POLSKICH Warszawa, 27 stycznia 2014 r. ZałoŜona w 1990, następca prawny Polskiej Izby Handlu Zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r.

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r. Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych Opole, 4 kwietnia 2014 r. Źródła Index Copernicus jest partnerem MNiSWw procesach parametryzacji nauki, w tym w ewaluacji czasopism naukowych od roku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH Francja premium Wielka Brytania Local Rate Hawaje Szwecja USA Watykan Portugalia Wielka Brytania Niemcy Niemcy premium Alaska Austria Papua Nowa Gwinea audiotext Szwecja premium

Bardziej szczegółowo

- Portugalia. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Portugalia. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Hotele Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 NAZWA KIERUNKU DNI WOLNE 8-18 DNI WOLNE 18-20 DNI WOLNE 20-22 DNI WOLNE 22-8 DNI ROBOCZE 8-18 DNI ROBOCZE 18-20 DNI ROBOCZE 20-22 DNI ROBOCZE 22-8 Afganistan 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 Afganistan

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu

Cennik usług w roamingu Cennik usług w roamingu z dnia 01.07.2014 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z

Bardziej szczegółowo

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14. Komentarz 14

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14. Komentarz 14 GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14 Komentarz 14 Komentarz 14 OGÓLNE TRENDY 14 Sytuację migracyjną w Polsce zdominował zwiększony napływ obywateli Ukrainy i wejście w życie nowej ustawy o cudzoziemcach. Mimo,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne - wnioskowanie w konkursie w roku 2015 KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe

Spotkanie informacyjne - wnioskowanie w konkursie w roku 2015 KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Spotkanie informacyjne - wnioskowanie w konkursie w roku 2015 KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Warszawa, 6 lutego 2015 r. Program spotkania Sesja I Mobilność z krajami programu Przerwa na obiad

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Erasmus Mundus dotychczasowe doświadczenia Warszawa, 9 lutego 2010 I etap lata 2004-2008 II etap lata 2009-2013

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY OBOWIĄZUJE OD 01 STYCZNIA 2011 1. Opłaty jednorazowe RODZAJ POŁĄCZENIA OPŁATA NETTO [PLN] Zmiana miejsca przyłączenia zakończenia sieci 24,51 Przejęcie

Bardziej szczegółowo

Jak wygląda praktyka - leczenie poza granicami Polski

Jak wygląda praktyka - leczenie poza granicami Polski Jak wygląda praktyka - leczenie poza granicami Polski Warszawa 18 czerwiec 215 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioski o zwrot kosztów świadczeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Radlin dnia 26-05-2015 Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Kraj Klasa Brutto Kraj Klasa Brutto Albania Stacjonarne 0,65 zł Bangladesz Stacjonarne 0,27 zł Albania Komórkowe 1,23 zł Bangladesz

Bardziej szczegółowo

- Indie. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Indie. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Wstęp: 1. Ceny podane w cenniku wyrażone zostały w złotych polskich.

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Crowley - Dostęp do Internetu

Crowley - Dostęp do Internetu Page 1 of 6 ENGLISH SŁOWNIK MAPA SERWISU SZUKAJ EXTRANET Plan taryfowy TeleMobile ZERO TeleMobile 35 TeleMobile 70 TeleMobile 120 Aktywacja karty SIM (przyłączenie do sieci) Abonament miesięczny 0 zł 35

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie. Maria Korzeniewska-Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie. Maria Korzeniewska-Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie Maria KorzeniewskaKoseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Zapadalność na gruźlicę na świecie w 2013 roku 8,6 mln 9,4 mln nowych zachorowań Zapadalność

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 22 kwietnia 2010 r. MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2010 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu

Bardziej szczegółowo

- Somalia. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 20.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Somalia. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 20.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 20.11.2014 Porady dla podróżnych Hotele Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Spis cenników i tabel

Spis cenników i tabel Cennik Usług WPmobi 1 Cennik Usług WPmobi ważny od dnia 1 marca 2008 r. Cennik Usług WPmobi 2 Spis cenników i tabel Tabela 1. Cennik za usługi podstawowe w ofercie WPmobi...3 Tabela 2. Cennik usług informacyjnych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 23. Międzynarodowych Targów Turystycznych

PODSUMOWANIE 23. Międzynarodowych Targów Turystycznych PODSUMOWANIE 23. Międzynarodowych Targów Turystycznych 26-28 listopada 2015 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska Warszawa KRAJ PARTERSKI PALESTYNA PATRONAT HONOROWY Ireneusz Raś Poseł na Sejm RP, Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Diety zagraniczne w podróżach służbowych w 2015 roku

Diety zagraniczne w podróżach służbowych w 2015 roku Diety zagraniczne w podróżach służbowych w 2015 roku Nie jesteś pewien, jak rozliczyć wyjazd służbowy za granicę? Nie wiesz, jakie obowiązują stawki diet zagranicznych w 2015 roku? Podpowiemy ci, jak w

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA

CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA PROMO 01.2009 OBOWIĄZUJE OD 01.01.2009R. 1 Postanowienia ogólne 1. Cennik Usługi Internetowej Telefonii Cyfrowej o Umowy o Udostępnianie Usług Telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Cennik usług mobilnych

Cennik usług mobilnych 1 GB Internet mobilny Pakiety z limitem transmisji danych opłaty abonamentowe 24,99 zł 2 GB 29,00 zł 4 GB 34,00 zł Opłaty jednorazowe Wydanie duplikatu karty SIM Zmiana numeru telefonu w zakresie usług

Bardziej szczegółowo

Mistrzowska oferta dla Firm. PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł netto/mc + dowolna kwota na rozmowy*

Mistrzowska oferta dla Firm. PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł netto/mc + dowolna kwota na rozmowy* PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł /mc + dowolna kwota na rozmowy* BEZPŁATNE rozmowy dla Klientów naszej sieci Naliczanie co 30 sekund po pierwszej minucie Brak opłaty inicjacyjnej Prezentacja numeru CLIP,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie merytoryczne: Leszek Łodyga Oddział Statystyki, Analiz i Sprawozdawczości Wydział Rozwoju Miasta Urząd Miasta Poznania tel.

Opracowanie merytoryczne: Leszek Łodyga Oddział Statystyki, Analiz i Sprawozdawczości Wydział Rozwoju Miasta Urząd Miasta Poznania tel. Opracowanie merytoryczne: Leszek Łodyga Oddział Statystyki, Analiz i Sprawozdawczości Wydział Rozwoju Miasta Urząd Miasta Poznania tel. +48 61 878 56 95 Spis treści Wstęp Saldo migracji Cudzoziemcy Migracje

Bardziej szczegółowo

Ocena na: 2007.01.05 - Dz.U.02.236.1991 - tekst: ost.zm. 2006.01.01 Dz. U. 05. 186. 1555

Ocena na: 2007.01.05 - Dz.U.02.236.1991 - tekst: ost.zm. 2006.01.01 Dz. U. 05. 186. 1555 Dz.U.02.236.1991 2003.11.24 sprost. 2005.01.01 zm. 2006.01.01 zm. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŝności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2012 r.

Warszawa, marzec 2012 r. Informacja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o stosowaniu w roku 2011 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2003 r. nr 128,

Bardziej szczegółowo

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych Twoje Minuty 30 Opłata miesięczna Miesięczna opłata abonamentowa (zawiera 30 darmowych minut na połączenia lokalne) Cena Cena 23,00 5,06 28,06 Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych,

Bardziej szczegółowo

MK1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach

MK1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Adresat: Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 PCPR Powiat miejski Grudziądz

Bardziej szczegółowo