Ocena stanu sanitarnego powiatu wielickiego za rok 2007r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena stanu sanitarnego powiatu wielickiego za rok 2007r."

Transkrypt

1 Ocena stanu sanitarnego powiatu wielickiego za rok 2007r. 1

2 SPIS TREŚCI strona 1. Informacje ogólne Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych i zatruć pokarmowych 4 3. Ocena stanu sanitarno higienicznego zakładów służby zdrowia Analiza wykonania szczepień ochronnych w 2007 roku Ocena stanu sanitarnego placówek nauczania i wychowania Ocena stanu sanitarnego obiektów materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością Ocena stanu sanitarnego wodociągów i obiektów użyteczności publicznej Ocena stanu sanitarnego w zakładach pracy Ocena prowadzonych działań oświatowych 43 SPIS TABEL 1. Ocena realizacji zadań Powiatowej Stacji San-Epid w Wieliczce w 2007r Epidemiologia chorób zakaźnych w powiecie wielickim w 2007 roku Analiza procentowa wykonania szczepień w powiecie wielickim w roku 2007 w porównaniu do lat Wykaz placówek posiadające sale gimnastyczne Spełnienie wymogów w stosunku do urządzeń i sprzętu sportowego Ocena mebli szkolnych i przedszkolnych Ocena realizacji zadań Sekcji Higieny Żywności i żywienia, przedmiotów użytku i kosmetyków Ocena jakości wody na terenie powiatu wielickiego w roku Informacje ogólne. ( tabela nr 1 ) 2

3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce wykonuje zadania z zakresu zdrowia publicznego na terenie powiatu wielickiego poprzez sprawowanie bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, jak też działalności oświatowo zdrowotnej. Nadzór sprawowany jest na obszarze o powierzchni 409 km 2, zamieszkałym przez mieszkańców. Ustawowe zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej realizowane są przez następujące komórki organizacyjne Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wieliczce: - Oddział Higieny Żywności,Żywieni, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków, - Oddział Higieny Komunalnej - Oddział Higieny Pracy, - Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży - Oddział Epidemiologii, - Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego. W okresie podlegającym ocenie liczba obiektów objętych nadzorem wynosiła ogółem 1560, przeprowadzono 3165 kontroli. W wyniku kontroli w związku ze stwierdzonymi naruszeniami wymagań higieniczno zdrowotnych wydano 1060 decyzji zarządzających i płatniczych, wystawiono 830 rachunków uproszczonych na kwotę zł. i 137 mandatów na łączną kwotę zł. Przeprowadzono 328 dochodzeń epidemiologicznych. Zaszczepiono dzieci i młodzieży do 19 r.ż. co stanowi 98,5%. Wydano 32 decyzje o chorobach zawodowych. W roku 2007 zorganizowano 2 imprezy oświatowo - zdrowotne w placówkach nauczania i wychowania. Wykonano 149 pomiarów środowiskowych oraz pobrano 821 prób do badań laboratoryjnych. W roku sprawozdawczym zarejestrowano 24 wnioski na stan sanitarno-techniczny. W ramach Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego uzgodniono 59 decyzji środowiskowych i 51 dokumentacji projektowej, dokonano również 134 odbiory obiektów (w tym 28 obiektów służby zdrowia). Dla istniejących obiektów służby zdrowia działających w strukturze Zakładów Opieki Zdrowotnej zaopiniowano 15 programów dostosowawczych wg wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej ( Dz. U. nr 213 poz. 1568). Dodatkowo tut. Inspektor w 2007r. wydał 58 postanowień w odpowiedzi na zapytanie o konieczność sporządzania raportu dla inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których mogą być wymagane raporty o oddziaływanie na środowisko. Uzgodniono 59 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz wydano 51 opinii sanitarnych do projektów budowlanych i adaptacyjnych. 3

4 2. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych i zatruć pokarmowych. ( Tabela nr 2 ) W 2007r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce zgłoszono 2581 przypadków chorób zakaźnych z czego hospitalizowano 109 przypadków (patrz tabela nr 2). Z pośród w/w odnotowano znaczny wzrost zachorowań na grypę 1784 przypadki, co stanowi prawie 8-krotny wzrost w stosunku do roku wcześniejszego ( 2006 r. 228 ). Ponadto zaobserwowano zwiększona liczbę zachorowań takich jak: - bakteryjne zakażenia jelitowe - z 6 przypadków w 2006r. do 10 w 2007r. - bakteryjne zatrucie pokarmowe nieokreślone z 2 przypadków w 2006r. do 22 w 2007r. (ponad 10.cio krotny wzrost) - wirusowe i inne nieokreślone zakażenia jelitowe - z 28 w 2006r. do 38 w 2007r. - krztusiec z 0 przypadków w 2006r. do 1 w 2007r. - płonica (szkarlatyna) z 23 przypadków w 2006 do 66 w 2007r. (3. krotny wzrost) - wirusowe zapalenie opon mózgowo rdzeniowych z 4 przypadków w 2006r. do 8 w 2007r. (2 krotny wzrost) - różyczka z 17 przypadków w 2006r. do 56 w 2007r (3 krotny wzrost). - borelioza z 10 przypadków w 2006r. do 15 w 2007r. - mononukleoza z 2 przypadków w 2006r. do 5 w 2007r. - zapalenie płuc o etiologii zakaźnej z 22 przypadków w 2006r. do 33 w 2007r. Z wyżej wymienionych jednostek chorobowych utrzymującą się kilkuletnią tendencję wzrostową zarejestrowano w przypadku: różyczki, biegunki i zapalenie żołądkowo jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu u dzieci do lat dwóch oraz zapalenia płuc o etiologii zakaźnej. Z chorób zagrażających życiu odnotowano: 2 przypadki choroby meningokokowej, w tym 1 przypadek zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (dziecko w wieku 14 lat ) i 1 przypadek posocznicy meningokokowej (dorosły 35 lat), w obydwu przypadkach czynnikiem etiologicznym była Neisseria Meningitidis typ B. Występowanie chorób przeciw którym prowadzone są szczepienia ochronne. obowiązkowe Błonica Od kilku lat nie notuje się zachorowań na błonicę. Dobrze uodpornione są dzieci, natomiast niemal połowa dorosłych jest wrażliwa na błonice; z uwagi na ograniczenie krążenia zarazka w populacji, brak jest stymulowania odporności w sposób naturalny. Ryzyko zachorowania dotyczy ludzi biednych, źle odżywionych, i migrantów z Krajów Europy Wschodniej. Wskazane jest wprowadzenie dawek przypominających szczepionki Td powyżej 19-go roku życia. Ponadto obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach zaleca pracodawcom przeprowadzenie szczepień u osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z obsługą osób przyjeżdżających z obszarów występowania błonicy lub u osób wyjeżdżający na te obszary. Tężec W roku 2007 nie odnotowano przypadku tężca na terenie powiatu wielickiego. Przeciw tężcowi dobrze uodpornione są dzieci i osoby do 19 go roku życia dzięki obowiązującemu Programowi Szczepień Ochronnych. U pozostałych osób w miarę wieku następuje spadek odporności, z uwagi na to wskazane jest podanie dawek przypominających co 10 lat. 4

5 Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. zaleca pracodawcom szczepienia przeciw tężcowi swoich pracowników na stanowiskach związanych z obsługą zwierząt gospodarskich, przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, konserwacji urządzeń służących temu celowi, a także na stanowiskach wymagających częstego kontaktu z glebą. Krztusiec W roku sprawozdawczym zgłoszono 1 przypadek zachorowania na krztusiec u dziecka nie szczepionego lat 14 (w , ). Zachorowania na krztusiec charakteryzuje okresowa sezonowość. Zmiana w Programie Szczepień Ochronnych wprowadzająca dawkę przypominającą bezkomórkową DTaP w 6 tym roku życia powinna wpłynąć na spadek zachorowań. Poliomyelitis i ostre porażenie wiotkie. Od szeregu lat nie odnotowuje się zachorowań na poliomyelitis w związku z kontynuacją programu WHO dot. globalnego wykorzenienia zachorowań na poliomyelitis prowadzony jest czynny monitoring zachorowań za ostre porażenia wiotkie u dzieci do lat 14, oraz realizowane są działania profilaktyczne obejmujące w szczególności ustalenia dotyczące przebiegu szczepień przeciw poliomyelitis u chorego dziecka i dokładny wywiad epidemiologiczny, którego wyniki decydują o podjęciu badań w otoczeniu dziecka chorego. Na terenie powiatu wielickiego w 2007r. nie odnotowano zachorowań na poliomyelitis Odra W omawianym okresie nie odnotowano zachorowań na odrę. Badania związane z realizacją programu WHO przewidują eliminację odry do roku 2010 w regionie europejskim, polegającą na przerwaniu szerzenia się zachorowań rodzimych, potwierdzeniu każdego przypadku podejrzenia odry badaniem serologicznym p/ciał odrowych w klasie IGM, a także uzyskanie wysokiego odsetka (95%) dzieci zaszczepionych dwoma dawkami przeciw odrze. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce w przypadku zgłoszenia zachorowania nadzoruje pobór prób, zapewnia sprzęt do badań i transport do PZH celem przeprowadzania badań. Różyczka W roku 2007 zarejestrowano 56 zachorowań nie hospitalizowanych. Nie odnotowano przypadków różyczki wrodzonej. Większość zachorowań dotyczyła dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Spośród 56 przypadków 40 to osoby nie zaszczepione, pozostałe 16 osób szczepione jedną lub dwoma dawkami. Wprowadzenie do Programu Szczepień Ochronnych obowiązkowych szczepień p/odrze, śwince i różyczce w 2 i 10 roku życia prawdopodobnie wpłynie na zahamowanie ciągle rosnącego odsetka zachorowań. Wirusowe zapalenie wątroby typu B Zgłoszono 2 zachorowania, oba przypadki hospitalizowane. W stosunku do roku 2006 nastąpił wzrost zachorowań o 1 przypadek. Chorzy nie byli szczepieni przeciw WZW typu B. Zachorowania potwierdzono badaniem serologicznym krwi w kierunku antygenu HBs lub p/ciała Anty HBs. Program Szczepień Ochronnych przewiduje nieodpłatne szczepienia dla noworodków, dzieci w 14 roku życia oraz studentów Akademii Medycznej i pomaturalnych szkół medycznych oraz osób narażonych w sposób szczególny na zakażenia, osoby z bliskiego otoczenia chorych na WZW B, nosicieli antygenu HBs, osób z przewlekłymi chorobami wątroby i dializowanych, dla osób zakażonych HIV, operowanych z wyłączeniem krążenia ustrojowego. W 2007 roku tutejszy Inspektor skierował do szczepień bezpłatnych 25 osób, w tym 1 osoba z otoczenia chorego i 24 osoby z otoczenia nosicieli WZW typu B. 5

6 Wścieklizna W roku 2007 przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili 73 wywiady epidemiologiczne dotyczące pokąsań osób przez zwierzęta na terenie powiatu wielickiego ( 61 psy, 12 koty ). Nadzorowano szczepienia przeciwko wściekliźnie u 25 pokąsanych przez nieznane zwierzęta. Ponadto egzekwowano zaświadczenia weterynaryjne z obserwacji znanych zwierząt, które spowodowały zranienie osób. Wyegzekwowano 48 zaświadczeń od właścicieli zwierząt. Świnka (mumps). W roku 2007 odnotowano 4 przypadki zachorowań na świnkę (osoby leczone ambulatoryjnie), zaobserwowano spadek w stosunku do 2006 roku w którym odnotowano 23 przypadki. Tendencja spadkowa utrzymuje się od roku 2004 i wynika z wprowadzenia do obowiązkowego programu szczepień szczepionki skojarzonej przeciwko odrze, śwince, różyczce zarówno dla dzieci w drugim jak i w dziesiątym roku życia. Inne choroby nie objęte szczepieniami obowiązkowymi (możliwość szczepień zalecanych-płatnych) Ospa wietrzna W roku 2007 zarejestrowano 375 przypadków w tym 4 szczepione w przedziale wieku od 20 do 29 lat (a w roku zachorowań) zaobserwowano tendencję spadkową. Większość zachorowań dotyczy dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Szczepienie przeciwko ospie wietrznej zalecane jest w szczególności dzieciom z obniżoną odpornością w przebiegu ciężkich i przewlekłych chorób. Zapobieganie polega na izolacji chorych, przestrzegania zasad higieny w kontakcie z chorym i przedmiotami w otoczeniu chorego. Szkarlatyna (płonica) Ilość zachorowań wzrosła prawie 3 krotnie ( 66 przypadków w 2007 roku, 23 przypadki w 2006 roku ). Hospitalizowano 1-go chorego. Chorowały głównie dzieci w wieku przedszkolnym. Brak preparatów szczepionkowych uodparniających przeciwko tej chorobie. Neuroinfekcje Zachorowania na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych spadły z 10 w 2006r. do 8 w 2007r. Wszystkie przypadki hospitalizowano, wszystkie dotyczyły wirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Zatrucia pokarmowe i zakażenia jelitowe W roku 2007 zarejestrowano ogółem 132 przypadki zatruć pokarmowych i zakażeń jelitowych o etiologii bakteryjnej i wirusowej, a w 2006 r.- 98 takich przypadków, co świadczy o wzroście tych zachorowań. Należą do nich: 30 przypadków zakażenia pałeczką salmonelli, 8 e coli, 1 przypadek campylobacter, 22- zatrucia pokarmowe o nieustalonej etiologii, 1 yersinia entrocolitica, 38 przez rota wirus, 26 wirusowe i inne nieokreślone zakażenia jelitowe, 6 biegunka i zapalenie żołądkowo- jelitowe u dzieci do lat dwóch. 6

7 Zarejestrowano jedno 14 osobowe zatrucie zbiorowe ( domowe ) o nieustalonym czynniku etiologicznym Biegunki u dzieci do lat dwóch Zarejestrowano łącznie 32 zachorowania w tym 26 przypadków o etiologii wirusowej oraz 6 przypadków biegunek o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu. W porównaniu z 2006r, w którym odnotowano ogółem 34 zachorowania w tym 3 bakteryjne 20 wirusowych i 11 o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu nastąpił nieznaczny spadek zakażeń bakteryjnych. Od 2007 Program Szczepień Ochronnych zaleca szczepienie p/biegunkom wywołanym przez rotawirusy dla dzieci do 24 tyg. życia. Wirusowe zapalenie wątroby typu A W roku 2007 nie odnotowano przypadku zachorowania na terenie powiatu wielickiego. Program szczepień ochronnych zaleca szczepienia przeciw WZW typu A niektórym grupom zawodowym zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, także osobom zawodowo wyjeżdżającym do krajów rozwijających się o wysokiej zapadalności na WZW typu A oraz na stanowiskach pracy przy usuwaniu odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi, także dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży szczególnie rozpoczynającym naukę w szkole podstawowej, które nie chorowały na WZW typu A. Program oświatowy przeciwko WZW typu A w zakładach produkujących i dystrybuujących żywność realizowany był w interwale czasowym od września 2005 do września Programem zostało objętych 11 zakładów żywieniowych z czego zaszczepiono 40 osób. W ramach trwania programu przeprowadzono 11 pogadanek z przedstawicielami zakładów, program swoim zasięgiem objął 500 osób. Wirusowe zapalenie wątroby typu C W roku 2007 nie zgłoszono zachorowań na WZW typu C, natomiast zarejestrowano 48 przypadków nosicielstwa p/hcv. Według szacunków % przypadków WZW typu C przebiega bez objawowo i w procesie mało aktywnym może trwać lat, co stwarza trudności rozpoznawcze i powoduje niedoszacowanie liczby zachorowań. Nie bez znaczenia jest też mała dostępność badań serologicznych krwi, potwierdzających zakażenie HCV tj. badanie RNA HCV u osób, u których w pierwszym badaniu stwierdzono p/ciała anty HCV, badaniami powinny być objęte też osoby z otoczenia chorego. Brak szczepień przeciw WZW typu C sprawia, że jedyna drogą zapobiegania są działania niespecyficzne między innymi rygorystyczne przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego, postępowania aseptycznego przy wykonywaniu zabiegów z naruszeniem ciągłości tkanek. Świerzb Zgłoszono 4 przypadki w tym 1 hospitalizowany. W w/w liczbie zachorowań nie zarejestrowano ognisk rodzinnych tylko pojedyncze przypadki. Posocznica ( sepsa ) W 2007 r. zgłoszono 2 przypadki posocznicy w wyniku zapalenia płuc, obydwa dotyczyły dzieci i obydwa były hospitalizowane. Dodatkowo wystąpił 1 przypadek posocznicy meningokokowej u osoby dorosłej ( lat 35 ). Choroba meningokokowa Zgłoszono 2 przypadki choroby meningokokowej, 1 przypadek dotyczył osoby dorosłej (posocznica ) 1 przypadek dotyczył dziecka ( 14 lat ) meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W obydwu przypadkach czynnikiem etiologicznym była Neisseria Meningitidis. 7

8 Grypa W roku 2007 zgłoszona ogółem 1784 zachorowania nie hospitalizowane. Szczyt zachorowań odnotowano w lutym i marcu. W zapobieganiu zachorowaniom dużą rolę odgrywają szczepienia ochronne. Szczepionka ważna tylko w danym sezonie zalecana jest szczególnie osobom starszym, w stanach obniżonej odporności, przewlekle chorym, a także niektórym grupom zawodowym (pracownicy służby zdrowia, szkół, handlu, transportu, budownictwa i innych mających kontakt z dużą liczbą ludzi i pracujących na otwartej przestrzeni). Na terenie powiatu wielickiego w 2007 roku zaszczepiono 1381osób (co stanowi jedynie 1,3%wszystkich mieszkańców naszego powiatu). W związku z sytuacją epidemiologiczną na świecie związaną z pojawieniem się ognisk zachorowań na grypę ptasią wśród ludzi mających kontakt zawodowy lub inny z ptactwem hodowlanym lub dzikim służby sanitarno-epidemiologiczne zostały zobligowane do monitorowania i nadzoru epidemiologicznego nad wszystkimi osobami o objawach grypowych powracających z krajów, w których potwierdzono występowanie przypadków zachorowań spowodowanych wirusem grypy ptasiej H5N1 lub mających kontakt z ptactwem oraz osób z kontaktu z podejrzanymi o zachorowanie. Celem podjęcia skutecznych działań przeciwepidemicznych ewentualnej likwidacji potencjalnego ogniska zakażenia lub dróg szerzenia się choroby zawarte zostało porozumienie o współpracy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. W myśl tego porozumienia obie służby bezzwłocznie informują się o przypadkach potwierdzonego zakażenia wirusem wśród ptactwa lub ludzi i podejmują stosowne działania wynikające z obowiązującego planu działań dla Polski na wypadek wystąpienia pandemii grypy oraz wynikających z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących standardów postępowania w zakresie ochrony zdrowia na wypadek wystąpienia na terenie Polski wirusa grypy ptaków. Dotychczas nie odnotowano na terenie powiatu wielickiego przypadków zakażeń ptactwa ani ludzi wysoce patogennym wirusem grypy H5N1. W roku 2007 kontynuowano realizację programów WHO w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych tj: 1. Program eliminacji odry i różyczki: WHO zakłada w 51 krajach Europy do 2010 r. przerwanie transmisji wirusa odry i potwierdzenie jego eliminacji. W 2003r. Polska przyjęła rezolucję o udziale w programie eliminacji odry i różyczki wrodzonej. Założenia dotyczą nadzoru nad zachorowaniami i laboratoryjną weryfikacja podejrzeń o zachorowanie na odrę w tym zróżnicowanie z różyczką, izolację i weryfikację szczepów wirusa odry z potwierdzonych przypadków w celu odróżnienia szczepów rodzimych i importowanych, co służy udokumentowaniu eliminacji odry w kraju i w regionie, oraz uzyskanie wysokiego odsetka osób zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki przeciw odrze i różyczce. Strategia eliminacji odry obejmuje niezwłoczne zgłaszanie przypadków podejrzenia odry do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzonym badaniem serologicznym w surowicy przeciwciał przeciw odrowych w klasie IgM i izolacją wirusa odry w materiale biologicznym. Równocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nadzoruje odsetek zaszczepienia dzieci przeciw odrze dwoma dawkami, który powinien wynosić co najmniej 95%. W powyższej sprawie skierowano do wszystkich podległych placówek służby zdrowia, a zwłaszcza lekarzy pierwszego kontaktu informację o zasadach programu i wynikających z niego obowiązkach lekarzy. Ponadto prowadzone są bieżące kontrole stanu zaszczepienia dzieci w poszczególnych placówkach. W ramach realizacji programu WHO podejmowane są następujące kroki: - przeprowadzane jest dochodzenie epidemiologiczne w środowisku chorego 8

9 - pobiera się materiał kliniczny w celu potwierdzenia lub wykluczenia odry tj.- krew (badanie w kierunku przeciwciał odrowych w klasie IgM) lub wymaz z nosogardzieli i gardła (badanie w kierunku izolacji wirusa odry). Pobrane próby są odsyłane do Laboratorium Wirusologii Państwowego Zakładu Higieny ul. Chocimska 24 Warszawa. W wyniku zmian w obowiązującym Programie Szczepień Ochronnych tj. wprowadzania skojarzonej szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce w 2-gim i 10-tym roku życia stan uodpornienia dzieci i młodzieży powinien osiągnąć wymagany w programie poziom co najmniej 95%. Na terenie naszego powiatu odsetek ten w 2007r wyniósł 95,4%. 2. Program eradykacji poliomyelitis. W roku 2002 region europejski w tym Polska została uznana za kraj wolny od poliomyelitis. Program dalszej eradykacji zakłada wykorzenienie poliomyelitis i zachorowań spowodowanych szczepami zawartymi w szczepionce doustnej, do całkowitej eliminacji szczepów krążących w środowisku człowieka. Realizacja programu oparta jest na nadzorze nad wykonawstwem szczepień ochronnych (wymagane jest uzyskanie i utrzymanie wysokiego 95% odsetka uodpornienia dzieci p/polio), oraz nadzorze i monitorowaniu przypadków ostrych porażeń wiotkich u dzieci do lat 15. Istnieje jednak ryzyko zawleczenia tej choroby do krajów wolnych od zachorowań (w tym Polski) w związku z czym prowadzona jest ścisła współpraca Państwowej Inspekcji Sanitarnej z oddziałami hospitalizującymi dzieci z ostrymi porażeniami wiotkimi. Stan zaszczepienia p/polio na terenie naszego powiatu w 2007 roku wyniósł średnio 95,5%. Wnioski: 1. Niepokojącym jest wzrost zgłoszonych w 2007r. przypadków zachorowań na grypę. Przypuszcza się, że spowodowane to jest poprawą zgłaszalności chorób zakaźnych do tut. Inspektora zgodnie z Ustawą o chorobach zakaźnych i zakażeniach z dnia 6 wrzesień 2001r. (Dz. U r Nr 126, poz.1384 ). Należy podjąć działania oświatowe polegające na uświadomieniu mieszkańców o dobrodziejstwie jakie niosą szczepienia ochronne p/grypie. 2. Prowadzić pogadanki zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej o stosowaniu higienicznego stylu życia celem zapobiegania chorobie meningokokowej. 3.Prowadzić ciągły nadzór nad poprawą wykonalności obowiązkowych szczepień ochronnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej do 19 r.ż. 9

10 3. Ocena stanu sanitarno higienicznego zakładów służby zdrowia Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce znajdują się 125 obiektów: -lecznictwo zamknięte 1 -lecznictwo otwarte 34 -gabinety prywatne 80 -inne obiekty świadczące usługi medycznej 10 Kontrole przeprowadzone są głównie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, ale także wykonywane są kontrole interwencyjne, akcyjne, tematyczne. Nadzór sanitarny dokonywany jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i wytyczne z wykorzystaniem obowiązujących procedur kontrolnych. Lecznictwo Zamknięte Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Wieliczce znajduje się 1 obiekt Lecznictwa Zamkniętego - Poradnia Zdrowia Rodziny LIFE Niepołomice, w której przeprowadzono 4 kontrole sanitarne i 1 proces sterylizacji ciśnieniowo-parowej (wynik prawidłowy). W trakcie nadzoru Lecznictwa Zamkniętego szczególną uwagę zwracano na następujące zagadnienia: -stan techniczny pomieszczeń i urządzeń rzutujący na stan sanitarno- higieniczny, -higieniczne i chirurgiczne mycie rąk, -procesy dezynfekcji i sterylizacji, a w szczególności na prawidłowość prowadzonej dezynfekcji, mycia, suszenia i pakowania narzędzi, materiałów medycznych, jak również dokumentowanie procesów sterylizacji, -postępowanie z odpadami medycznymi, -postępowanie z czystą i brudną bielizną, -sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń, -postępowania po ekspozycji, -przestrzeganie obowiązujących w obiektach procedur sanitarno-higienicznych. W czasie kontroli stwierdzono: pomieszczenia o małej kubaturze, niskie, zlokalizowane częściowo w przyziemiu, pokoje dla pacjentek 1 i 2 osobowe - odmalowane, czyste, łazienki i toalety bez zastrzeżeń, brak centralnej sterylizatorni wydzielone pomieszczenie na autoklaw. Stan techniczny urządzeń i sprzętu dobry. Postępowanie z odpadami sanitarnymi Sposób postępowania w zakresie gromadzenia odpadów medycznych w miejscu ich wytwarzania jest prawidłowy. Stosowane są twardościenne bezzwrotne pojemniki na igły i strzykawki opisane datą otwarcia i zamknięcia pojemnika. Odpady odbierane są bezpośrednio po zabiegu na zgłoszenie telefoniczne, przez przewoźnika firma SANUTL s.c. Kraków ul. Foscha 30 systematyczne pokwitowania. Pranie bielizny szpitalnej Usługi pralnicze dla szpitala w Niepołomicach świadczy Firma Handlowo-Usługowa Wiki Niepołomice ul. Targowa 4E Utrzymanie czystości na terenie szpitala i w jego otoczeniu Sprzątanie szpitala odbywa się w własnym zakresie przed zaplanowanymi zabiegami ginekologicznymi i porodami oraz po ich wykonaniu. W obiekcie wydzielone jest pomieszczenie do 10

11 przechowywania sprzętu - zamykane. Placówka posiada opracowane w formie pisemnej procedury sprzątania i dezynfekcji poszczególnych pomieszczeń w zależności od stref czystości mikrobiologicznej. Lecznictwo otwarte Pod nadzorem są 34 obiekty. Przeprowadzono 70 kontroli sanitarnych w (NZOZ, POZ, SPZOZ), 10 kontroli biologicznej skuteczności procesu sterylizacji przy użyciu 20 testów biologicznych Kontrolowane procesy nie były kwestionowane. W dniu 9 grudnia 2006r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U.Nr.213,poz.1586) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Obiekty, które nie spełniają wymogów w/w rozporządzenia mają obowiązek dokonać zmian do dnia r., Niespełnienie wymogów obowiązującego Rozporządzenia wynika głównie z braku: -dostosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych, -odpowiednich pomieszczeń gospodarczych typu składziki porządkowe, magazyny bielizny brudnej, magazyny odpadów medycznych -właściwego wykończenia ścian i podłóg W wyniku przeprowadzonych kontroli do najczęstszych uchybień zaliczano: -brak preparatów dezynfekcyjnych do dużych powierzchni -brak procedur -brak oznakowania roztworów preparatów dezynfekcyjnych -brak właściwego postępowania ze sprzętem do sprzątania W czasie nadzoru nad prawidłowością gospodarowania odpadami medycznymi stwierdzono, że odpady te segregowane są w miejscach ich powstawania i gromadzone w oznakowanych pojemnikach. Placówki posiadają umowy na transport odpadów do utylizacji podpisane z prywatnymi koncesjonowanymi firmami oraz prowadzą ewidencję ilości przekazywanych odpadów. W porównaniu z rokiem poprzednim znacznej poprawie uległ stan sanitarno higieniczny placówek służby zdrowia podległych nadzorowi PPIS w Wieliczce. Gabinety prywatne Pod nadzorem Sekcji Higieny Lecznictwa w 2007 roku znajdowało się 80 gabinetów prywatnych. Ogółem w tej grupie obiektów przeprowadzono 90 kontroli sanitarnych oraz 18 kontroli skuteczności procesów sterylizacji przy użyciu 32 testów biologicznych. Żaden nie był kwestionowany. W skontrolowanych gabinetach stan sanitarno higieniczny nie budził zastrzeżeń. Gabinety są doposażone w sprzęt medyczny. Zaopatrzenie w asortyment środków dezynfekcyjnych oraz w sprzęt jednorazowego użytku nie budził zastrzeżeń. 11

12 4. Analiza wykonania szczepień ochronnych w 2007 roku ( tabela nr 3 ) Wykonawstwo szczepień ochronnych w roku 2007 na terenie Powiatu Wielickiego uległo poprawie w porównaniu do roku 2006 z wyjątkiem szczepień p/wzw B w 15 roku życia i p/td w 14 i 19 roku życia. Niewielki spadek uodpornienia w tych grupach wiekowych spowodowany był okresowym brakiem preparatów szczepionkowych. W pozostałych rocznikach obowiązujących do szczepień tj: 1,2,3 6,7,10,11 i 12 roku życia utrzymują się tendencje wzrostowe co świadczy o prowadzonym stałym nadzorze i szeroko prowadzonej oświacie zdrowotnej wśród rodziców dzieci i młodzieży do 19 r.ż. Poprawę uzyskano w następujących rodzajach szczepień w 1 roku życia: - p/wzwb zrost o 0,4% - p/ DTP wzrost 0,7% - p/polio wzrost o 0,2% - Hib (Heamphilus Influanze) wzrost o 23,8% W 2 roku życia: - MMR wzrost o 1,8% - Hib (Heamphilus Influanze) wzrost o 36,7% W 3 roku życia: - p/dtp wzrost o 2,5% - p / Polio wzrost 2,3% - MMR wzrost o 0,8% W 6 roku życia: - p/dt wzrost o 1,8% - p/krztuścowy wzrost o 1,8% - p/ Polio wzrost 1,8% W 7 roku życia: - p/ DT- wzrost o 0,5% - p/ krztuścowi - wzrost o 0,5% - p / Polio - wzrost o 0,7% W 10 roku życia : - p /MMR wzrost o 10,4% W 11 roku życia: Różyczka (dziewczęta) wzrost om 1,3% W 12 roku życia : Różyczka (dziewczęta) wzrost o 0,4% 12

13 5. Ocena stanu sanitarnego placówek nauczania i wychowania ( tabela nr 4, 5, 6 ) W roku 2007 bieżącym nadzorem sanitarnym objęto 97 placówek nauczania i wychowania w tym : - Przedszkoli 24 (1516 dzieci ) - Szkoły Podstawowe 47 (8081 uczniów) - Gimnazja 14 (3975 uczniów) - Licea Ogólnokształcące 1 (640 uczniów) - Zasadnicze Szkoły Zawodowe 1 (263 uczniów) - Zespoły Szkół Ogólnokształcących 5 (1277 uczniów) - Zespoły Szkół Ponadpodstawowych 4 (1845 uczniów) - Dom Dziecka 1 (36 dzieci ) Przeprowadzono 200 kontroli, wydano 3 decyzje zarządzające oraz 6 decyzji przedłużających termin wydanych wcześniej zarządzeń.. Stan sanitarno-techniczny placówek oświatowo-wychowawczych ulega systematycznej poprawie chociaż pozostają na terenie powiatu jeszcze placówki, których stan techniczny budzi zastrzeżenia. Te budynki szkolne są nadmiernie eksploatowane a rozpoczęte w nich remonty, ze względu na rozległy zakres robót, przedłużają się w czasie. Trudne warunki nauczania i wychowania występują w tych szkołach, które mieszczą się w budynkach adaptowanych często zabytkowych oraz w przedszkolach, które zlokalizowane są w blokach mieszkalnych. W 2007 roku remonty kapitalne przeprowadzone w placówkach nauczania i wychowania dotyczyły: - wymiany stolarki okiennej w całym budynku - remontu dachu - wykonania termoizolacji budynków - remontu podłóg - malowania wszystkich pomieszczeń - remontu sal gimnastycznych Pomimo odnotowanej poprawy w zakresie posiadania przez szkoły pełnej infrastruktury do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego nadal zastrzeżenie budzi niedostateczna liczba sal gimnastycznych ( tabela nr 4 ). W roku 2007 zostały oddane do użytku 2 sale gimnastyczne wraz z zapleczami, wykonano generalny remont 3 sal gimnastycznych. Wiele szkół w dalszym ciągu ma problem z organizowaniem zajęć wychowania fizycznego we właściwych do tego pomieszczeniach. Zupełny brak warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego posiada 5 szkół podstawowych, placówki te nie posiadają sal gimnastycznych ani pomieszczeń zastępczych, są to: 1) Szkoła Podstawowa Sygneczów 2) Szkoła Podstawowa Grajów 3) Szkoła Podstawowa Janowice 13

14 4) Szkoła Podstawowa Marszowice 5) Szkoła Podstawowa Jaroszówka 28 szkół podstawowych posiada zastępcze sale gimnastyczne, 5 gimnazjów korzysta z sal gimnastycznych lub zastępczych pomieszczeń znajdujących się przy szkołach podstawowych ( tabela ). W 2007 roku dokonano analizy stopnia posiadania przez szkoły i inne placówki oświatowo wychowawcze certyfikatów na meble oraz urządzenia i sprzęt sportowy będący w ich posiadaniu ( tabela nr 5 ). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 XII 2002 roku zobowiązuje dyrektorów placówek do zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkołach i innych placówkach edukacyjnych oraz nabywania i stosowania przez szkoły i inne placówki nauczania i wychowania sprzętu oraz mebli posiadających aktualne certyfikaty zgodności, spełniające wymogi bezpieczeństwa wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby. Wymogiem tym objęte są meble szkolne i przedszkolne, sprzęt i urządzenia sportowe a także urządzenia placów zabaw. Meble szkolne oprócz posiadania certyfikatu powinny być prawidłowo zestawione i dostosowane do wzrostu uczniów ( tabela nr 6 ). Kontrole oceny mebli szkolnych i przedszkolnych dokonano w 96 placówkach nauczania i wychowania z czego: - 19 placówek posiada meble bez certyfikatów - 22 placówki do 25% mebli z certyfikatami - 15 placówek do 50% mebli z certyfikatami - 12 palcówek powyżej 50% mebli z certyfikatami - 28 placówek 100% mebli z certyfikatami. - 1 Dom Dziecka nie podlegał ocenie Brak certyfikatów dotyczył mebli kupowanych w latach 70/80-tych (w CEZASIE firmie zaopatrującej szkoły w sprzęt i meble szkolne). Ocenę wymogów w stosunku do urządzeń i sprzętu sportowego dokonano w 71 placówkach nauczania: - 8 szkół posiada urządzenia i sprzęt sportowy bez certyfikatów - 14 szkół do 25% posiada sprzęt sportowy i urządzenia z certyfikatem - 7 szkół do 50% posiada sprzęt sportowy i urządzenia z certyfikatem - 14 szkół powyżej 50% posiada sprzęt sportowy i urządzenia z certyfikatem - 21 szkół posiada 100% urządzeń i sprzętu z certyfikatem. - 7 szkół podstawowych (w tym 2 muzyczne) nie posiadają sal gimnastycznych w związku z tym nie dokonano oceny. Wiele szkół korzysta ze sprzętu sportowego wieloletniego nie posiadającego certyfikatów lecz utrzymanego w dobrym stanie technicznym. 14

15 Na właściwy rozwój ucznia wpływa miedzy innymi organizacja procesu nauczania i wychowania w szkołach, zwłaszcza zaś planowanie nauki i odpoczynku. Kontrole oceny rozkładu zajęć lekcyjnych przeprowadzone w 38 placówkach nauczania wszystkie wykazały poprawę sytuacji w tym zakresie. W kilku szkołach stwierdzono drobne nieprawidłowości rozkładów zajęć lekcyjnych z zasadami higieny, które dotyczyły: zbyt krótkich przerw, przekroczenia dopuszczalnej liczby godzin o jedną godzinę, zdwojenia godzin danego przedmiotu więcej niż jeden raz w tygodniu. Prowadzono nadzór nad preparatami i substancjami niebezpiecznymi w szkolnych klasopracowniach chemicznych. Ogółem skontrolowano 10 klasopracowni. W szkołach nie stwierdzono przeterminowanych substancji i preparatów chemicznych. Skontrolowano 72 pracownie komputerowe.. W pracowniach stwierdza się coraz lepsze zaopatrzenie w sprzęt komputerowy. Związane jest to z realizacją rządowego programu wyposażania szkół w nowy sprzęt komputerowy. Zgodnie z 9 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z r. (Dz. U. Nr 282, poz. 2814) w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą - profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych wszystkich typów sprawuje pielęgniarka albo higienistka w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Na podległym terenie tylko 16 placówek posiada gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, w których zapewniona jest opieka pielęgniarska. W 12 placówkach szkolnych prowadzone było dożywianie dzieci i młodzieży w formie ciepłych posiłków. Z pełnych obiadów korzystało 508 uczniów, posiłki jednodaniowe wydawane były dla 377 uczniów. Zorganizowane były II śniadania w 15 szkołach dla 256 uczniów. Do 20 szkół dowożone były II śniadanie w formie bułek, drożdżówek z czego korzystało 213 uczniów. Z posiłków dofinansowanych korzystało 817 uczniów. W porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się liczba uczniów korzystających z posiłków dofinansowanych. WNIOSKI: 1. Warunki sanitarno-techniczne w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie powiatu wielickiego ulegają systematycznie poprawie. W dalszym ciągu istnieją obiekty nie spełniające warunków do prawidłowego funkcjonowania zakładów nauczania i wychowania. Są to szkoły z niewystarczającą lub brakiem bazy do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. 2. Szczególnej dbałości wymaga organizacja procesu nauczania a zwłaszcza wyposażenie placówek w meble, urządzenia oraz sprzęt sportowy posiadający certyfikaty, prawidłowe zestawienie i dopasowanie mebli do wzrostu uczniów. 15

16 3. W dalszym ciągu należy podejmować działania zmierzające do zapewnienia posiłku szkolnego jak największej liczbie uczniów oraz do zagwarantowania gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej większej liczbie szkół. 4. Gospodarka substancjami i preparatami chemicznymi w szkołach została uporządkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeterminowane substancje i preparaty zostały przekazane do utylizacji. 5. Na podniesienie standardu technicznego oraz poprawę warunków pobytu uczniów w placówce nauczania i wychowania wpływ miały przeprowadzone prace remontowe, jednak w dalszym ciągu są one nie wystarczające w stosunku do potrzeb. 16

17 6. Ocena stanu sanitarnego obiektów materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością ( tabela nr 7) W 2007 roku na 20 grup obiektów żywnościowo - żywieniowych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością nadzorowanych: w 4 grupach odnotowano wzrost liczby obiektów sklasyfikowanych jako o złym stanie sanitarnym, w 6 grupach odnotowano spadek liczby obiektów sklasyfikowanych jako o złym stanie sanitarnym, w pozostałych 10 grupach liczba nie uległa zmianie i utrzymała się na poziomie 0. W przypadku czterech grup obiektów z tabeli, wzrost % obiektów niezgodnych z wymaganiami został spowodowany: Wytwórnie makaronów- na 4 zakłady nadzorowane, 1 zakład niezgodny z wymaganiami z powodu braku orzeczeń lekarskich. Ciastkarnie- na 10 zakładów nadzorowanych, 2 zakłady niezgodne z wymaganiami z powodu m.in. przerwania ciągłości łańcucha chłodniczego środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie, brak orzeczeń lekarskich. Sklepy spożywcze- na 366 zakładów nadzorowanych, 10 zakładów niezgodnych z wymaganiami z powodu m.in. przerwania ciągłości łańcucha chłodniczego środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie, brak orzeczeń lekarskich, sprzedaż artykułów spożywczych przeterminowanych. Zakłady żywienia zbiorowego otwarte- na 138 zakładów nadzorowanych, 3 zakłady niezgodne z wymaganiami z powodu m.in. przerwania ciągłości łańcucha chłodniczego środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie, przeterminowane artykuły spożywcze, nieprawidłowe mycie i dezynfekcja naczyń. A. Omówienie i skomentowanie danych liczbowych zawartych w Tabeli nr 2 w porównaniu do roku poprzedniego W roku 2007 wg ewidencji zarejestrowano 929 obiektów, z czego skontrolowano 823 zakładów, co stanowi 88,58% (w roku ,02 %). Przeprowadzono 1269 kontroli sanitarnych oraz 134 kontrole sprawdzające (ogółem 1403), wydano 115 decyzji administracyjnych, w tym 1 decyzja unieruchomienia zakładu. Sklasyfikowano 683 zakłady, z czego 20 uzyskało ocenę niedostateczną, tj.3,41% (w roku ,13%). Klasyfikacje obiektów przeprowadzane były na arkuszach zgodności. Nałożono 137 mandatów karnych na kwotę ,00 zł. 17

18 Pobrano do badania łącznie 318 prób, z czego zakwestionowano 11 prób. Pobrano i zbadano próby pod względem: mikrobiologicznym w tym 5 prób kwestionowanych, chemicznym - 51 w tym 6 prób kwestionowanych, (4 organoleptyka, 1 oznakowanie, 1 zanieczyszczenia biologiczne). Wytwórnie makaronów W roku 2007 ilość zakładów wynosiła 4, ( w zakładów). Skontrolowano i sklasyfikowano 4 zakłady. W wyniku sklasyfikowania, 1 zakład został zaliczony do obiektów o złym stanie sanitarnym z powodu braku orzeczeń lekarskich pracowników. Przeprowadzono 4 kontrole sanitarne. Pobrano do badania laboratoryjnego 7 prób. Próby niekwestionowane. 1 obiekt posiada wdrożony system HACCP. Ciastkarnie W roku 2007 liczba nadzorowanych zakładów wyniosła 10 tyle samo co 2006 r. Skontrolowano i sklasyfikowano 10 zakładów. Przeprowadzono 22 kontrole sanitarne i kontrole sprawdzające, w wyniku stwierdzonych uchybień nałożono 3 mandaty karne na kwotę 500,00 zł. W wyniku sklasyfikowania obiektów, 2 zaliczono do obiektów o złym stanie sanitarnym. Do badań mikrobiologicznych pobrano 20 prób, z których żadna nie była kwestionowana. Wydano 4 decyzje administracyjne. Piekarnie Liczba zakładów zmieniła się w porównaniu do roku 2006 tzn. zmniejszyła się o 2 obiekty i wynosiła 22 w 2007 roku. Skontrolowano i sklasyfikowano 22 zakłady. Przeprowadzono 49 kontroli sanitarnych i kontrole sprawdzające. Nie pobrano prób do badań. Wydano 15 decyzji administracyjnych. Nałożono 9 mandatów karnych na kwotę 1600,00 zł. W wyniku sklasyfikowania obiektów 1 zaliczono do obiektów o złym stanie sanitarnym. Niedostateczny stan sanitarnohigieniczny stwierdzono w piekarni. Najczęściej występujące uchybienia: - obecność szkodników - brak czystości i porządku w pomieszczeniach zakładu - brak stosowania zasad GHP/GMP - zły stan techniczny obiektu 2 zakłady posiadają wdrożony system HACCP. 18

19 Magazyny hurtowe Liczba hurtowni w porównaniu z rokiem ubiegłym nie zmieniła się i wyniosła 24 zakłady, skontrolowano 24 obiekty, sklasyfikowano 22. W obiektach tych przeprowadzono 37 kontroli sanitarnych i kontroli sprawdzających. Pobrano 9 prób do badań. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, nałożono 4 mandaty karne na kwotę 800,00 zł. Wydano 4 decyzje administracyjne, 1 obiekt zaliczono do obiektów o złym stanie sanitarnym- hurtownia spożywcza. Stwierdzone nieprawidłowości to: - przeterminowane artykuły spożywcze - zły stan techniczny obiektu W 3 obiektach wprowadzony jest system HACCP. Sklepy spożywcze Liczba zakładów zwiększyła się z 363 w roku 2006 do 366 w 2007r. Skontrolowano 314 obiektów, sklasyfikowano 278. Przeprowadzono 625 kontroli sanitarnych i kontroli sprawdzających. Wydano 52 decyzje administracyjne, nałożono 70 mandatów karnych na kwotę 8500,00zł. Pobrano 234 próby żywności, w tym. 11 zbadanych prób zakwestionowano ( 5 mikrobiologicznie, 1 oznakowanie, 1 zanieczyszczenia biologiczne, 4 organoleptycznie). W wyniku przeprowadzonych klasyfikacji wynikających z arkuszy zgodności, 10 zakładów zaliczono do obiektów o złym stanie sanitarnym. Najczęściej stwierdzone uchybienia to: - brak zabezpieczenia pieczywa w sprzedaży samoobsługowej - brak zachowania łańcucha chłodniczego - brak identyfikacji produktów - obecność przeterminowanych artykułów spożywczych w sprzedaży - zły stan techniczny obiektów - brak stosowania zasad GHP 8 obiektów posiada wdrożony system HACCP. Kioski spożywcze Liczba kiosków według ewidencji zmniejszyła się z 86 zakładów (2006) do 68 nadzorowanych w roku 2007, z czego 54 zostało skontrolowanych a sklasyfikowanych 44. Przeprowadzono 73 kontrole sanitarne i kontrole sprawdzające. Pobrano 5 prób do badań. Wydano 2 decyzje administracyjne. Nałożono 6 mandatów karnych na kwotę 900,00 zł. W wyniku klasyfikacji, 1 zakład zaliczono do obiektów o złym stanie sanitarnym, Stwierdzone uchybienia to: 19

20 - nieprawidłowo przechowywane artykuły spożywczych - brak łatwozmywalnych powierzchni podłóg - niezachowanie ciągłości łańcucha chłodniczego. Zakłady żywienia zbiorowego otwartego Ilość obiektów żywienia zbiorowego w roku 2007 zwiększyła się o 12 obiektów w stosunku do liczby obiektów w 2006r. i wynosiła 138, w tym 34 zakłady małej gastronomii. Skontrolowano i sklasyfikowano 130 zakładów w tym 26 zakładów małej gastronomii. Przeprowadzono 225 kontroli sanitarnych i kontroli sprawdzających, w tym 47 w zakładach małej gastronomii, w wyniku których wydano 25 decyzji administracyjnych w tym 4 decyzje w małej gastronomii. Za uchybienia stwierdzone podczas kontroli nałożono 37 mandatów karnych na kwotę 5950,00 zł w tym 5 na 600,00 zł w małej gastronomii. W wyniku klasyfikacji, 3 zakłady żywienia zbiorowego otwartego zaliczono do obiektów o złym stanie sanitarnym Najczęściej występujące nieprawidłowości to: zły stan techniczny pomieszczeń krzyżowanie się dróg czystych i brudnych brak bieżących zapisów w dokumentacji Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej nieprawidłowo przechowywane surowce brak segregacji w urządzeniach chłodniczych przeterminowane artykuły spożywcze Trzy obiekty posiadają wdrożony system HACCP. Zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego Liczba obiektów w roku 2007 objętych nadzorem wyniosła 47 a w Skontrolowano i sklasyfikowano 47 zakładów. Przeprowadzono 79 kontroli sanitarnych i kontroli sprawdzających. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano 7 decyzji administracyjnych oraz nałożono 2 mandaty karne na kwotę 200,00 zł. W wyniku klasyfikacji, 1 zakład zaliczono do obiektów o złym stanie sanitarnym. 3 obiekty posiadają wdrożony system HACCP. -Stołówki w szkołach Liczba stołówek w szkołach wynosiła 12. Skontrolowano i sklasyfikowano 12 nadzorowanych stołówek, przeprowadzono 14 kontroli sanitarnych. W wyniku stwierdzonych uchybień wydano 2 decyzje administracyjne. Nałożono 1 mandat na kwotę 100 zł. 20

21 -Stołówki w przedszkolach Liczba stołówek w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła się w 2007 roku, pod nadzorem było 25 stołówek ( w tym 1 żywienie w systemie cateringowym), w Skontrolowano i sklasyfikowano 25. Przeprowadzono 49 kontroli sanitarnych, wydano 5 decyzji administracyjnych. W wyniku sklasyfikowania 25 stołówek, 1 stołówkę zaliczono do obiektów o złym stanie sanitarnym. Najczęściej występujące nieprawidłowości to: brak funkcjonalności (krzyżowanie się dróg brudnych i czystych) niewłaściwy stan techniczny pomieszczeń magazynowych brak umywalki w pomieszczeniu kuchni właściwej. W 3 przedszkolach wprowadzono system HACCP. -Stołówki pracownicze W nadzorze znajdowały się 3 zakłady, skontrolowano i sklasyfikowano 3. Przeprowadzono 4 kontrole sanitarne i sprawdzające. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości nałożono 1 mandat karny na kwotę 100,00 zł. -Stołówki w domach opieki społecznej Nadzorowano 1 zakład, który skontrolowano i sklasyfikowano. Przeprowadzono 1 kontrolę sanitarną. - Bufety W roku 2007 nadzorowano 5 bufetów i liczba ta nie zmieniła się do roku poprzedniego. Skontrolowano i sklasyfikowano 5 obiektów, przeprowadzono 9 kontroli sanitarnych i kontroli sprawdzających. -Stołówki w domach dziecka i młodzieży. W roku 2007 nadzorowano 1 stołówkę, którą skontrolowano i sklasyfikowano Przeprowadzono 2 kontrole sanitarne. Wytwórnie lodów. W roku 2007 i 2006 nadzorowano 2 wytwórnie lodów. Skontrolowano i sklasyfikowano 2 zakłady, w których zostały przeprowadzone 4 kontrole. W trakcie przeprowadzanych kontroli za uchybienia bieżące 2 osoby zostały ukarane mandatami karnymi na kwotę 300zł. Najczęściej występujące uchybienia: brak identyfikowalności surowców używanych do produkcji brak bieżących zapisów GHP/GMP. 21

22 Automaty do lodów Pod nadzorem znajdowały się 3 automaty do lodów, skontrolowano 3 oraz przeprowadzono trzy klasyfikacje. Przeprowadzono ogółem 4 kontrole sanitarne. W ramach urzędowej kontroli żywności pobrano 15 prób lodów w kierunku mikrobiologii. Próby nie były kwestionowane. Przetwórnie owocowo -warzywne i grzybowe. W roku 2007 został zatwierdzony 1 nowy zakład prowadzący działalność w zakresie konfekcjonowania grzybów. Zakład został skontrolowany i sklasyfikowany. W obiekcie przeprowadzono 2 kontrole sanitarne. Wytwórnie napojów bezalkoholowych i rozlewnie piwa. W 2007 roku nadzorowano1 zakład Coca Cola w Niepołomicach (w porównaniu do 2006r. bez zmian) skontrolowano i sklasyfikowano. Przeprowadzono 2 kontrole sanitarne. Zakład posiada wdrożony system HACCP/GHP/GMP. Zakłady garmażeryjne W roku 2007 nadzorowano 5 zakładów garmażeryjnych, tyle samo co w 2006 r. Skontrolowano i sklasyfikowano 5 zakładów. Przeprowadzono 10 kontroli sanitarnych i kontroli sprawdzających. Pobrano 20 prób do badań pod względem mikrobiologicznym. Badane próby nie były kwestionowane. Stan sanitarny bez uwag. Wytwórnie wyrobów cukierniczych W 2007 roku nadzorem objęto 5 wytwórni wyrobów cukierniczych ( w 2006 roku 6) skontrolowano 5 zakładów i tyle samo sklasyfikowano. Przeprowadzono 12 kontroli sanitarnych i kontroli sprawdzających. W wyniku stwierdzonych uchybień nałożono 1 mandat na kwotę 200,00zł. Wydano 1 decyzję administracyjną. Uchybienia stwierdzone w czasie kontroli: - zniszczone ściany w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych - zniszczone podłogi - brak wydzielonych pomieszczeń do składowania sprzętu porządkowego oraz opakowań zwrotnych po surowcach i półproduktach - zniszczona stolarka drzwiowa W 2 zakładach system HACCP jest wdrożony. 22

23 Inne wytwórnie żywności. W 2007 roku pod nadzorem znajdowało się 7 zakładów, tyle samo co 2006 roku. Skontrolowano i sklasyfikowano 7 zakładów. Przeprowadzono ogółem 16 kontroli sanitarnych i kontroli sprawdzających. Nie pobrano prób do badań. W wyniku przeprowadzonych kontroli za stwierdzone uchybienia nałożono 1 mandat karny na kwotę 200,00zł., Wydano 3 decyzje administracyjne. W wyniku kontroli stwierdzono: - nieprawidłowy stan techniczny pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, - brak stosowania zasad GHP i GMP. - przechowywanie zbędnego sprzętu produkcyjnego w zakładzie. Obiekty ruchome i tymczasowe. W 2007 roku wg ewidencji pod nadzorem znajdowało się 20 obiektów ruchomych i tymczasowych. Skontrolowanych zostało 20 z czego sklasyfikowanych 18. Przeprowadzono 25 kontroli i rekontroli. Wydano 2 decyzje administracyjne w tym jedna dotycząca unieruchomienia obiektu. Został nałożony 1 mandat na kwotę 100,00 zł. W przypadku baru typu Fast-food działającego bez uprzedniego zatwierdzenia skierowano wniosek o ukaranie do PWIS w Krakowie. Po rozpatrzeniu sprawy została nałożona kara pieniężna w kwocie 200,00 zł. Środki transportu. W roku 2007 pod nadzorem znajdowało się 163 środki transportu w tym 78 nowozatwierdzonych. Skontrolowanych zostało 136 środków, a 58 zostało ocenionych na podstawie arkuszy stanu sanitarnego. Inne obiekty obrotu żywnością Nadzorowano 23 obiekty, skontrolowano 18 obiektów, sklasyfikowano 13. Przeprowadzono 48 kontroli sanitarnych. W przypadku 5 obiektów typu: wózek z preclami, sprzedaż waty cukrowej, nie przeprowadzono kontroli z powodu nie stwierdzenia prowadzenia działalności w dniu kontroli. 23

24 Wytwórnie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W 2007 roku nadzorem objęto ogółem 7 wytwórni przedmiotów użytku. Skontrolowano i sklasyfikowano 7 wytwórni przedmiotów użytku. Przeprowadzono 8 kontroli sanitarnych i kontroli sprawdzających. Za usterki stwierdzone w trakcie kontroli nałożono 1 mandat karny na kwotę 100,00 zł. Uchybienia stwierdzone w trakcie kontroli: brak procedur i zapisów GHP brak opracowanych procedur i zapisów odnośnie wycofania z obrotu produktów nieodpowiadających wymaganiom jakości zdrowotnej. Miejsca obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością Wg ewidencji pod nadzorem w roku 2007 znajdowały się 4 miejsca obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością ( 2 sklepy i 2 hurtownie) a w 2006 roku pod nadzorem było 11obiektów. Skontrolowano i sklasyfikowano 4 obiekty. Łącznie przeprowadzono 15 kontroli sanitarnych. B. Ocena stanu sanitarnego obiektów usytuowanych w miejscach wzmożonego ruchu turystycznego: W 2007 roku objęto nadzorem 48 obiektów usytuowanych w miejscach wzmożonego ruchu turystycznego. Przeprowadzono ogółem 80 kontroli w tym 7 kontroli sprawdzających, wydano 14 decyzji administracyjnych, 1 upomnienie. W wyniku stwierdzonych uchybień sanitarnych nałożono 21 mandatów karnych na kwotę 3300, zł. Obiekty żywienia zbiorowego otwartego Nadzorem objęto 37 obiektów usytuowanych w miejscach wzmożonego ruchu turystycznego Przeprowadzono 64 kontrole sanitarne, wydano 13 decyzji administracyjnych oraz 1 upomnienie. Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono 16 mandatów karnych na kwotę 2500,00 zł. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości: - brak prawidłowej odzieży ochronnej - zniszczona stolarka drzwiowa i okienna - brak porządku w pomieszczeniach obiektu 24

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH W roku nadzorem objęto 864 obiekty (w roku - 826 obiektów). W porównaniu do roku nastąpił wzrost liczbowy obiektów. Obiekty objęte nadzorem w latach L p. Rodzaj obiektów Liczba obiektów rok rok 1. Obiekty

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości :

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości : W okresie letnim Paostwowa Inspekcja Sanitarna woj. łódzkiego prowadziła wzmożony nadzór nad zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze łatwo ulegające zepsuciu, szczególnie:

Bardziej szczegółowo

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze.

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze. Podsumowanie Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych W roku 2008 zarejestrowano 2951 zachorowań na choroby zakaźne (zap. 1419,35) to jest o 348 przypadków mniej w porównaniu do roku poprzedniego.

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA OCHRONNE

SZCZEPIENIA OCHRONNE Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl SZCZEPIENIA

Bardziej szczegółowo

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010 V. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWYCH W powiecie żagańskim, w ewidencji sekcji higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2011 znajdowało się

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r.

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r. Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r. W 2012r. sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadziła 488 kontroli bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego w 2006 r. nadzorem objęto 14 693 obiektów, w tym 13 642 obiekty żywnościowo-żywieniowe, 16 wytwórni

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO

OCENA STANU SANITARNEGO OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU WIELICKIEGO ZA ROK 2010 WIELICZKA 22 LUTY 2011 1 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne 3 2. Sytuacja Epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 5 3. Realizacja Programów WHO

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 2008r. (analiza porównawcza za lata 2006 2008) PSSE TYCHY

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 2008r. (analiza porównawcza za lata 2006 2008) PSSE TYCHY Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 28r. (analiza porównawcza za lata 26 28) PSSE TYCHY W 28 roku sekcja Higieny Dzieci i MłodzieŜy przeprowadziła 476 kontroli bieŝącego stanu sanitarno-higienicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA Nr...... dnia. RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. Praktyka Lekarska: ( nazwa i adres )... 2. Rodzaj świadczonych usług... - zmiana zakresu świadczonych usług (od czasu ostatniej kontroli wewnętrznej) TAK

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Szczepienia ochronne Nadzór nad podmiotami leczniczymi i chorobami zakaźnymi Nadzór zapobiegawczy Higiena środowiska

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU WIELICKIEGO ZA ROK 2009

OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU WIELICKIEGO ZA ROK 2009 OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU WIELICKIEGO ZA ROK 2009 1 SPIS TREŚCI: STR. 1. Informacje ogólne 3 2. Sytuacja Epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych i zatruć pokarmowych 4 3. Szczepienia 13 4. Higiena

Bardziej szczegółowo

Placówki objęte nadzorem

Placówki objęte nadzorem Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 27r. (analiza porównawcza za lata 25-27) PSSE TYCHY W 27 roku sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadziła 55 kontroli bieżącego stanu sanitarno-higienicznego

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl Sanepid - obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu

Bardziej szczegółowo

Ognisko zatrucia pokarmowego

Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia/zakażenia pokarmowego wg Dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. to wystąpienie, w określonych warunkach, dwóch lub

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono podmiocie wykonującym działalność leczniczą (nazwa)... składającym

Bardziej szczegółowo

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół opracowanie: Maria Wruk Gorzów Wlkp., 04 stycznia 2007r. 2 Podstawy prawne UE: 1) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE Na podstawie analizy dokumentacji wybranych pacjentów szczepionych w NZOZ Przychodni Lekarskiej DOM MED w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

1. Zakres nadzoru sanitarnego

1. Zakres nadzoru sanitarnego X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 1. Zakres nadzoru sanitarnego W roku 2008 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku obejmował nadzorem 899 obiektów żywności,

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B)

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B) III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B) 1. Szczepienia podstawowe noworodków i niemowląt wykonywane są trzema dawkami szczepionki w cyklu zbliżonym

Bardziej szczegółowo

Więcej wiem, mniej choruję

Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Wprowadzenie do metodyki... Oddział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 105 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 2 września 2014 r.

Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 105 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 2 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 105 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 2 września 2014 r. w sprawie badań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNE W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

WARUNKI SANITARNE W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH WARUNKI SANITARNE W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH 1. Ocena stanu techniczno-sanitarnego budynków w obiektach stałych. 2. Infrastruktura do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2010 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących

Bardziej szczegółowo

Procedura obowiązuje na terenie województwa opolskiego w sytuacji wystąpienia podejrzenia/zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola.

Procedura obowiązuje na terenie województwa opolskiego w sytuacji wystąpienia podejrzenia/zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola. PROCEDURA KWARANTANNY 1. Cel procedury Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad organizacji i nadzoru nad kwarantanną osób, które miały kontakt z osobą chorą/podejrzaną o zachorowanie na gorączkę

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu PROGRAM WHO ELIMINACJI ODRY/RÓŻYCZKI Program eliminacji odry i różyczki został uchwalony przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia 28 maja 2003 roku. Realizacja

Bardziej szczegółowo

X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku

X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 1. Zakres nadzoru sanitarnego W roku 2009 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku obejmował nadzorem 914 obiektów żywności,

Bardziej szczegółowo

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU INFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZED WYJAZDEM ZA GRANICĘ W ciągu ostatnich lat zauważa się wzrost liczby osób wyjeżdżających poza granice Polski. Szczepienia dla osób wyjeżdżających wiążą się

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy zapobiegania

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

NA ZAKAŻENIE HBV i HCV

NA ZAKAŻENIE HBV i HCV NA ZAKAŻENIE HBV i HCV Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku 18.04.2016r. Aneta Bardoń-Błaszkowska HBV - Hepatitis B Virus Simplified diagram of the structure of hepatitis B virus, Autor

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.237.2018 04-04-14 zm. Dz.U.2004.51.513 1 05-05-11 zm. Dz.U.2005.69.624 1 06-03-17 zm. Dz.U.2006.36.254 1 07-05-30 zm. Dz.U.2007.95.633 1 08-10-01 zm. Dz.U.2008.122.795 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH III. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE ŻAGAŃSKIM Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy: 1. dokonywanie analiz i ocen

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom. PROJEKTUCHWALY Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpl. 2012-09-., 2 BRM...... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom". przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Elżbieta Narolska-Wierczewska Krajowy Koordynator Programów HCV można pokonać i STOP! HCV WSSE w Bydgoszczy Seminarium edukacyjne "Innowacje

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego miasta Piekary Śląskie za rok 2010

Ocena stanu sanitarnego miasta Piekary Śląskie za rok 2010 Ocena stanu sanitarnego miasta Piekary Śląskie za rok 2010 Bytom 2011 1 Szanowni Państwo Przedstawiam Państwu informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Piekary Śląskie za 2010 rok, który był

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków sanitarnych w placówkach oświatowowychowawczych w 2012 roku

Ocena warunków sanitarnych w placówkach oświatowowychowawczych w 2012 roku Ocena warunków sanitarnych w placówkach oświatowowychowawczych w 2012 roku Informacje ogólne W roku 2012 spośród figurujących w ewidencji 41 679 placówek oświatowo-wychowawczych pracownicy pionu Higieny

Bardziej szczegółowo

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego)

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

4. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych

4. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych 4. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych W 2007 roku w ewidencji znajdowało się 540 obiektów zajmujących się produkcją żywności, dystrybucją i obrotem środkami spożywczymi. W porównaniu do roku

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono w podmiocie wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2013.

Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2013. Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2013. Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii został opracowany na podstawie raportów z wizytacji schronisk dla zwierząt

Bardziej szczegółowo

Zapadalność. I.3. Zapadalność

Zapadalność. I.3. Zapadalność I.3. Zapadalność Ocenę stanu zdrowia ludności uzupełniają informacje na temat rozpowszechniania się chorób w populacji. Rejestracja przypadków zachorowań jest trudniejsza w porównaniu z odnotowywaniem

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU ŁOWICKIEGO ZA 2015 ROK

OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU ŁOWICKIEGO ZA 2015 ROK OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU ŁOWICKIEGO ZA 2015 ROK Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu Luty 2016 OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU ŁOWICKIEGO ZA 2015 ROK Państwowa Inspekcja Sanitarna

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2007. r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi: Pytania i odpowiedzi: Jakie przepisy regulują wymagania dla opieki nad dziećmi do lat 3? Wyjściowym przepisem prawnym do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej jest: Ustawa z dn. 2 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

ORGAN/JEDNOSTKA WŁAŚCIWA DO ZAJĘCIA SIĘ SPRAWĄ Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, Rzeszów

ORGAN/JEDNOSTKA WŁAŚCIWA DO ZAJĘCIA SIĘ SPRAWĄ Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, Rzeszów Zmniejszenie odległości dla usytuowania śmietnika wydawanie zgody na zachowanie odległości mniejszych niż określone w przepisach pomiędzy miejscami do gromadzenia pojemników na odpady stałe a oknami i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Dz.U.2013.696 z dnia 2013.06.19 Status: Akt

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. Szczepienia okazały się najskuteczniejszym dotąd narzędziem zwalczania chorób zakaźnych i przyczyniły się w znacznej mierze do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego W powiecie kamieńskim w okresie ferii zimowych w elektronicznej bazie zarejestrowano 6 turnusów, w tym 5 turnusów - w obiektach całorocznychhotelowych

Bardziej szczegółowo

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności:

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności: 2015-01-08 Zadania Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 1. higieny środowiska, 2. higieny

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim !!!! 1. Palenie papierosów zakaz! 2. Higiena rąk 3. Higiena odzieży 4. Higiena opakowań Podstawy prawne Ustawa o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP)

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP) Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski na lata 2015-2019 (MANCP) Raport roczny za 2015 rok z województwa lubelskiego 1. Kontrole urzędowe przeprowadzone w 2015r. W tabeli nr 1 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Urszula Sztuka Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 198

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 198 Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 198 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych

Bardziej szczegółowo

Dr med. Paweł Grzesiowski

Dr med. Paweł Grzesiowski DOSTĘPNOŚĆ DO SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY CENTRALNEJ MECHANIZMY FINANSOWANIA SZCZEPIEŃ I OCENY ICH EFEKTYWNOŚCI Dr med. Paweł Grzesiowski FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM Przedsiębiorcy prowadzący produkcję lub obrót żywnością są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów wraz z kartą przekazania odpadów 1

prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów wraz z kartą przekazania odpadów 1 KTO OBOWIĄZEK TERMIN PODSTAWA PRAWNA OBOWIĄZKI LEKARZA PRZEDSIĘBIORCY 1. Podmioty lecznicze lekarze prowadzący praktyki zawodowe, wytwarzający odpady medyczne, z wyjątkiem: praktyk wyłącznie w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

1) Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych

1) Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych 1) Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w powiecie głogowskim należy uznać za korzystną. Obserwowany w roku 2016 wzrost zachorowań na niektóre choroby zakaźne

Bardziej szczegółowo

Ocena bloku operacyjnego

Ocena bloku operacyjnego Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena bloku operacyjnego 1. Kontrolę przeprowadzono w bloku operacyjnym (nazwa)... składającym się z następujących pomieszczeń: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2. Kształt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r.

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Gliwice, dnia 11.12.2012r. WYCIĄG ZARZĄDZENIE NR 93/2012 Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Pkt.1 Sprawy mające wpływ na organizację i zakres działania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2013

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2013 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2013 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Ocena higieny procesu nauczania - uczenia się w szkołach podstawowych na terenie województwa lubuskiego w roku szkolnym 2010/2011

Ocena higieny procesu nauczania - uczenia się w szkołach podstawowych na terenie województwa lubuskiego w roku szkolnym 2010/2011 Ocena higieny procesu nauczania - uczenia się w szkołach podstawowych na terenie województwa lubuskiego w roku szkolnym 2010/2011 Obowiązek szkolny przypada na okres intensywnych zmian biologicznych dziecka.

Bardziej szczegółowo

Ewolucja programu eradykacji odry na świecie i w Polsce. Danuta Naruszewicz-Lesiuk Zakład Epidemiologii, PZH

Ewolucja programu eradykacji odry na świecie i w Polsce. Danuta Naruszewicz-Lesiuk Zakład Epidemiologii, PZH Ewolucja programu eradykacji odry na świecie i w Polsce Danuta Naruszewicz-Lesiuk Zakład Epidemiologii, PZH Eradykacja choroby oznacza sytuację, kiedy nie występują zachorowania na określoną chorobę, nie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania soków i napojów bezalkoholowych oraz wód za III kwartał 2009

Informacja z wyników kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania soków i napojów bezalkoholowych oraz wód za III kwartał 2009 Sporządził: Data sporządzenia: 2009-11-20 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2009-11-20 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Soki i napoje bezalkoholowe - III kwartał 2009 r. 19/2009 Informacja z wyników

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie:

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z póź. zm.) wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.07.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO W 2016 ROKU Świecie, luty 2017 Spis treści Wstęp..... 4 Sytuacja epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Marian Patrzałek NZOZ PROMED Kielce

dr n. med. Marian Patrzałek NZOZ PROMED Kielce Szczepienia dzieci przeciw pneumokokom i ich skutki populacyjne na przykładzie społeczności Kielc dr n. med. Marian Patrzałek NZOZ PROMED Kielce Szczepienia ochronne dla ludności Kielc -szczepienia p/grypie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA WARSZAWA w ramach wewnętrznego systemu zapewniania

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa. Działania te polegają na m.in. :

Podstawy prawa. Działania te polegają na m.in. : Zgodnie z art. 68 ust. 4 Konstytucji RP szeroko pojęte władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych, w tym zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W przeszłości szerzące się epidemicznie

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego*

Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego* Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego* 1. Kontrolę przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2013. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie sierpień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA

RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA Katarzyna Zielińska-Jankiewicz Anna Kozajda Irena Szadkowska-Stańczyk NARAŻENIE NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA GRUPY

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie wrzesień 2011/2012. Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Szczepienia ochronne Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Klinika Pediatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny Szczepienie (profilaktyka czynna) Podanie całego

Bardziej szczegółowo