TELEFONIA DIALOG S.A. PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TELEFONIA DIALOG S.A. PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ"

Transkrypt

1 TELEFONIA DIALOG S.A. PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ZN-/TD S.A.- / OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI KABLOWYCH Zasady oznaczania i znakowania elementów sieci = Wrocław, marzec r. =

2 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / Spis rzeczy. System oznaczania elementów sieci w dokumentacji..... Cel systemu oznaczania.... Oznaczanie elementów sieci telekomunikacyjnej Telefonii DIALOG S.A..... Oznaczenia powiatów..... Oznaczanie obiektów..... Oznaczanie linii światłowodowych..... Oznaczanie złączy światłowodowych..... Oznaczenie przełącznic światłowodowych..... Numeracja włókien w kablu światłowodowym..... Oznaczanie kabli magistralnych o żyłach miedzianych, kabli rozdzielczych oraz międzyszafkowych..... Oznaczanie złączy kabli miedzianych..... Oznaczanie i rozmieszczanie bloków łączówkowych Oznaczanie i rozmieszczanie bloków łączówkowych -parowych strony liniowej Oznaczanie i rozmieszczanie bloków łączówkowych strony stacyjnej..... Oznaczanie szaf..... Oznaczanie kabli logicznych na kablach miedzianych..... Oznaczanie studni..... Oznaczanie skrzynek, słupków i puszek..... Oznaczanie słupów..... Oznaczanie grup Mbit/s..... Oznaczanie ringów STM..... Oznaczanie traktów PDH..... Oznaczanie linii radiowych i optolinii..... Oznaczanie stacji bazowych i abonenckich systemu radiowego dostępu abonenckiego..... Oznaczanie urządzeń dostępowych..... Oznaczanie linii (łączy) bezpośrednich..... Oznaczenie urządzeń energetycznych.... Znakowanie (nanoszenie oznaczeń) na elementy sieci..... Znakowanie jednostek dostępowych i szaf..... Znakowanie skrzynek, słupków i puszek..... Znakowanie słupów..... Znakowanie kabli światłowodowych i miedzianych.... Dodatek A Numeracja włókien w kablu światłowodowym.... Dodatek B Tworzenie logicznych kabli miedzianych..... Tablice informacyjne...

3 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / /. System oznaczania elementów sieci w dokumentacji.. Cel systemu oznaczania Celem systemu oznaczania jest określenie jednolitego sposobu oznaczania elementów sieci telekomunikacyjnej Telefonii DIALOG S.A., stanowiącego wytyczne i zalecenia dla prac projektowych i wykonawczych oraz dla wewnętrznych służb eksploatacyjnych Telefonii DIALOG S.A.. Oznaczanie elementów sieci telekomunikacyjnej Telefonii DIALOG S.A... Oznaczenia powiatów. Region Wrocław ():... Wrocław... WR,... Milicz... WM,... Oleśnica... WE,... Oława... WA,... Strzelin... WL,... Środa Śląska... WS,... Trzebnica... WT,... Wołów... WW.. Region Jelenia Góra (): Jelenia Góra... JG, Bolesławiec... JB, Jawor... JJ, Złotoryja... JT, Kamienna Góra... JK, Lubań... JU, Lwówek Śląski... JL, Zgorzelec... JZ.. Region Wałbrzych (): Wałbrzych... AB, Dzierżoniów... AE, Kłodzko... AC, Świdnica... AF, Ząbkowice... AZ.. Region Elbląg (): Elbląg... EL, Braniewo... EB, Kwidzyn... EK, Lidzbark Warmiński... EW, Malbork... EM,

4 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / Nowy Dwór Gdański... EN.. Region Legnica (): Legnica... LG, Głogów... LW, Bolesławiec... LB, Jawor... LJ, Lubin... LU, Polkowice... LP, Złotoryja... LZ.. Region Zielona Góra (): Zielona Góra... ZG, Krosno Odrzańskie... ZK, Nowa Sól... ZS, Świebodzin... ZB, Wolsztyn... ZW, Żagań... ZA, Żary... ZR. Region Bielsko Biała (): Bielsko Biała... BB, Cieszyn... BC, Oświęcim... BO, Sucha Beskidzka... BS, Wadowice... BW, Żywiec... BZ.. Region Łódź (): Łódź... DL, Pabianice... DP, Zgierz... DZ.. Region Warszawa (): Nowy Dwór Mazowiecki. MD, Otwock... MT, Piaseczno... MP, Pruszków... MR, Grójec... MG... Oznaczanie obiektów Obiektem nazywamy każdy węzeł sieci komutacyjny, teletransmisyjny lub zawierający przełącznicę światłowodową. Oznaczenie obiektu składa się z dwóch liter (oznaczenie powiatu) i trzech cyfr (kolejny numer obiektu w danym powiecie).wyjątek stanowią HOST-y, które oznaczamy pierwsza litera H (oznacza HOST), druga litera oznacza region i trzy cyfry (kolejny numer HOST-a). Każdy obiekt powinien w ten sposób posiadać unikalne oznaczenie w skali powiatu w danym Regionie.

5 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / -cyfrowy kolejny numer obiektu w danym powiecie -literowe oznaczenie powiatu Rysunek. Oznaczenie obiektu HL pierwszy HOST w Regionie Legnica WL obiekt nr w powiecie Strzelin w Regionie Wrocław, LU obiekt nr w powiecie Lubin w Regionie Legnica. Oznaczenia dla obiektów nadaje Departament Zarządzania Siecią... Oznaczanie linii światłowodowych Oznaczenia dla linii światłowodowych nadaje Departament Zarządzania Siecią. Oznaczenie linii światłowodowej składa się z symbolu, numeru regionu, numeru paszportyzacyjnego linii oraz oznaczenia alfanumerycznego odgałęzienia (w przypadku, gdy linia nie jest linią główną, lecz odgałęzieniem). OK. oznaczenie alfanumeryczne określające odgałęzienie od linii głównej np. A, A,B, AA,AB. Dla kabla głównego to pole należy pominąć. -cyfrowy numer kolejny kabla użytkownik: - Region Wrocław - Region Jelenia Góra - Region Wałbrzych - Region Elbląg - Region Legnica - Region Zielona Góra - Region Bielsko-Biała - Region Łódź - Region Warszawa (,,,,,,,,)-kable międzyregionalne, drugie cyfry oznaczające Region od - do Rysunek. Oznaczenie linii światłowodowej symbol linii światłowodowej

6 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / OK. pierwsza () linia światłowodowa w Regionie Łódź (). OK.A - odgałęzienie (A) od linii światłowodowej o numerze w Regionie Legnica () OK. pierwsza linia światłowodowa międzyregionalna łącząca Region Legnica i Region Wrocław (przebieg z zachodu na wschód) OK. trzecia linia światłowodowa międzyregionalna łącząca Region Wrocław i Region Wałbrzych (przebieg z północy na południe) Kolejność cyfr określająca regiony w liniach międzyregionalnych zależy od kierunku przebiegu linii z zachodu na wschód i z północy na południe. Linia światłowodowa jest linią główną, gdy:. zakończona jest obustronnie na przełącznicach światłowodowych,. zakończona jest obustronnie w złączach światłowodowych odgałęźnych na jednej lub dwóch różnych liniach światłowodowych głównych,. Tworzy zamkniętą pętlę. Dopuszcza się wówczas zamiast określenia relacji (od do) używanie określenia opisowego np. Pętla Śródmieście, Pętla Zachodnia itp. Odgałęzienia od linii optotelekomunikacyjnych należy oznaczać symbolem oraz numerem paszportyzacyjnym linii głównej, dodając literę A, B, C,...,A,B,...,AA, AB,..., AA, AB,... itd. według kolejności budowy odgałęzień (odgałęzienie z oznaczeniem: A, B,... stosuje się po wyczerpaniu możliwości A,B,...,Z) OK.A pierwsze (A) odgałęzienie od linii OK. OK.AB drugie (B) odgałęzienie od pierwszego odgałęzienia (A) od linii OK. OK.AB drugie (B) odgałęzienie od kolejnego odgałęzienia (A) od linii OK.

7 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / OK. OK. OK. OK. OK.A OK.A OK.AA OK.B OK.A OK.A OK.AA Rysunek. Przykład obrazujący sposób oznaczania odgałęzień od linii światłowodowych.. Oznaczanie złączy światłowodowych Złącza światłowodowe należy oznaczać stosując symbol złącza (ZSP złącze światłowodowe przelotowe, ZSO złącze światłowodowe odgałęźne lub rozgałęźne), literowe oznaczenie powiatu, w którym złącze się znajduje oraz do cyfrowy numer kolejny złącza w danym powiecie (wpisanie pierwszych trzech cyfr jest wymagane, pozostałe trzy cyfry nie są wymagane). Mufę stacyjną na przełącznicy światłowodowej należy traktować jak złącze światłowodowe rozgałęźne i oznaczać symbolem ZSO. Każde złącze powinno mieć w ten sposób unikalne oznaczenie w skali powiatu w danym Regionie. Oznaczenia złączy kabli światłowodowych nadaje Region.

8 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / -wymagane cyfry -nie wymagane cyfry. do -cyfrowy numer kolejny złącza -literowe oznaczenie powiatu symbol złącza światłowowodowego: ZSP - złącze przelotowe ZSO - złącze odgałęźne lub rozgałęźne Rysunek. Oznaczenie złącza światłowodowego ZSP.EM złącze światłowodowe przelotowe nr w powiecie Malbork, ZSO.EM złącze światłowodowe odgałęźne lub rozgałęźne nr w powiecie Malbork, ZSP.EL złącze światłowodowe przelotowe nr w powiecie Elbląg, ZSO.EL złącze światłowodowe odgałęźne lub rozgałęźne w powiecie Elbląg... Oznaczenie przełącznic światłowodowych -cyfrowy numer kolejny przełącznicy Obiekt. PO - przełącznica światowodowa PM - przeącznica główna (miedź) PD - przeącznica cyfrowa oznaczenie obiektu w którym znajduje się przełącznica Rysunek. Oznaczenie przełącznic

9 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / WR.PO przełącznica światłowodowa nr w obiekcie nr we Wrocławiu DZ.PM przełącznica główna (miedź) nr w obiekcie nr w Zgierzu AC.PD przełącznica cyfrowa w Kłodzku w obiekcie nr.. Numeracja włókien w kablu światłowodowym Numeracja tub. tuba czerwona (licznikowa). tuba niebieska (kierunkowa). i dalsze - bezbarwne Numeracja włókien w tubach według katalogu producenta. Włókna na kablach odgałęźnych powinny mieć numer włókna kabla głównego. Przy wyprowadzeniu dwustronnym numery będą się powtarzać, wyróżnikiem jest określenie kierunku (tzn. sąsiedniego obiektu, na którym wyprowadzone jest dane włókno). Opis włókien na przełącznicy: W opisie przełącznicy należy umieścić następujące informacje według rysunku nr : nr listwy (A,B,C...) / nr pola na listwie / nr włókna w kablu głównym / nr włókna w kablu odgałęźnym / kierunek / nazwa łącza / nr kabla

10 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / NR POLA NR WŁÓKNA W KABLU GŁÓWNYM NR WŁÓKNA W KABLU ODGAŁĘŹNY LISTWA A KIERUNEK NAZWA TRAKTU Rysunek. Wzór tabeli opisującej włókna na przełącznicy NR KABLA Numeracje włókien kabla odgałęźnego należy dodatkowo umieścić na schemacie rozpływu włókien. Sposób opisywania przełącznic i numerowania włókien przedstawia dodatek A.

11 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / /.. Oznaczanie kabli magistralnych o żyłach miedzianych, kabli rozdzielczych oraz międzyszafkowych Podstawowym elementem numeracyjnym w kablach rozdzielczych jest par. Oznaczenie kabla rozdzielczego parowego powinno składać się z:.. numer bloku łączówkowego -parowego i numer łączówki oznaczenie obiektu, z którego kabel rozdzielczy jest wyprowadzony R - symbol kabla rozdzielczego S - symbol kabla międzyszafkowego M - symbol kabla magistralnego Rysunek. Oznaczenie kabla rozdzielczego -parowego R.WM. kabel rozdzielczy parowy wyprowadzony z łączówki nr, pierwszego bloku -parowego obiektu WM, R.HW. kabel rozdzielczy parowy wyprowadzony z łączówki nr, bloku parowego nr w HOST HW WM WM - WM WM - R.WM.- R.WM.- R.WM.- R.WM. R.WM.- Rysunek. Przykład oznaczenia kabli rozdzielczych.

12 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / Kable rozdzielcze o liczbie par większej niż oznacza się następująco:.. - numer bloku łączówkowego -parowego i numer łączówki ostatniej dziesiątki par z kabla numer bloku łączówkowego -parowego i numer łączówki pierwszej dziesiątki par z kabla oznaczenie obiektu, z którego kabel rozdzielczy jest wyprowadzony R - symbol kabla rozdzielczego S - symbol kabla międzyszafkowego M - symbol kabla magistralnego Rysunek. Oznaczenie kabla rozdzielczego o liczbie par większej niż R.LP. kabel rozdzielczy -parowy wyprowadzony z bloku nr obiektu LP. Kable magistralne oraz międzyszafkowe należy oznaczać analogicznie, jak kable rozdzielcze stosując odpowiedni symbol kabla magistralnego M lub symbol kabla międzyszafkowego S w miejsce symbolu kabla rozdzielczego R. M.HL. kabel magistralny parowy wyprowadzony z bloku nr przełącznicy głównej MDF HOST HL, S.LP Z. kabel międzyszafkowy parowy wyprowadzony z łączówek, bloku nr szafy kablowej LP Z.

13 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / HL HL-Z M.HL.- Rysunek. Przykład oznaczenia kabla magistralnego LP-Z LP-Z S.LP-Z.- Rysunek. Przykład oznaczenia kabla międzyszafkowego

14 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / /.. Oznaczanie złączy kabli miedzianych Złącza na kablach miedzianych należy oznaczać podając symbol złącza (ZP złącze przelotowe, ZO złącze odgałęźne lub rozgałęźne, ZR złącze rozdzielcze, ZW złącze równoległe) oraz - literowe oznaczenie powiatu i do cyfrowy numer kolejny złącza (wpisanie pierwszych czterech cyfr jest wymagane, pozostałe dwie cyfry nie są wymagane). Każde złącze powinno mieć unikalny numer w skali danego Regionu. Oznaczenia złączy kabli miedzianych nadaje Region. -wymagane cyfry -nie wymagane cyfry. do -cyfrowy numer kolejny złącza -literowe oznaczenie powiatu -literowy symbol złącza na kablach miedzianych: ZP - złącze przelotowe ZO - złącze odgałęźne lub rozgałęźne ZR - złącze rozdzielcze ZW - złącze równoległe Rysunek. Oznaczenie złącza na kablu miedzianym ZP.WM złącze przelotowe nr na kablach miedzianych w powiecie Milicz w Regionie Wrocław. ZR.WM złącze rozdzielcze nr na kablach miedzianych w powiecie Milicz w Regionie Wrocław... Oznaczanie i rozmieszczanie bloków łączówkowych... Oznaczanie i rozmieszczanie bloków łączówkowych -parowych strony liniowej Numerację łączówek w bloku łączówkowym parowym należy przyjąć od, natomiast numerację par od.

15 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / Numer łączówki Numery par Rysunek. Numeracja łączówek i par w bloku łączówkowym -parowym Bloki łączówkowe -parowe na przełącznicy głównej MDF należy numerować kolejno od począwszy od skrajnego górnego bloku. Kierunek numerowania bloków powinien być zgodny z przewidywanym kierunkiem rozbudowy przełącznicy głównej MDF. kierunek rozbudowy przełącznicy Rysunek. Idea numerowania bloków łączówkowych -parowych przełącznicy głównej MDF HOST

16 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / Bloki łączówkowe -parowe w szafach należy numerować analogicznie, jak bloki na przełącznicy głównej MDF HOST, to znaczy kolejno od począwszy od lewego górnego bloku. W przypadku szaf dwustronnych należy kontynuować numerację dla drugiej strony szafy. Rysunek. Rozmieszczenie i oznaczenie bloków łączówkowych parowych na przykładzie szafy parowej... Oznaczanie i rozmieszczanie bloków łączówkowych strony stacyjnej Numerację łączówek w bloku łączówkowym -parowym należy przyjąć od do, natomiast numerację par od do. numery łączówek numery par Rysunek. Numeracja łączówek i par w bloku łączówkowym -parowym strona stacyjna. Bloki łączówkowe -parowe na przełącznicy głównej MDF należy numerować kolejno dla danego DLU od do począwszy od skrajnego górnego bloku. Kierunek numerowania bloków powinien być zgodny z przewidywanym kierunkiem rozbudowy przełącznicy głównej MDF.

17 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / kierunek rozbudowy przełącznicy MDF DLU NR DLU NR Rysunek. Idea numerowania bloków łączówkowych -parowych przełącznicy głównej MDF-HOST lub RDLU strona stacyjna. Numerację łączówek w bloku łączówkowym -parowym na przełącznicy firmy Reichle& De-Massari przedstawia poniższy rysunek. Nr Łączówki Nr pary w łączówce PÓŁKA ŁĄCZÓWKA OPISOWA

18 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / Nr Łączówki Nr pary w łączówce PÓŁKA ŁĄCZÓWKA Nr portu w DLU (np. -- to shelf-modul-port)

19 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / Nr portu w DLU Rysunek. Numeracja łączówek i par w bloku łączówkowym -parowym (półka i ) DLU lub RDLU.

20 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / Bloki łączówkowe -parowe na przełącznicy głównej MDF należy numerować kolejno dla danego DLU od do począwszy od skrajnego górnego bloku. Kierunek numerowania bloków powinien być zgodny z przewidywanym kierunkiem rozbudowy przełącznicy głównej MDF. kierunek rozbudowy przełącznicy MDF Rysunek. Idea numerowania bloków łączówkowych -parowych przełącznicy głównej MDF (HOST lub RDLU) strona stacyjna.

21 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / Bloki łączówkowe parowe kabli rozdzielczych w jednostkach dostępowych RAIU (produkcji Lucent Technologies) powinny być oznaczone numerami odpowiadającymi pozycji zajmowanej według układu przedstawionego na poniższym rysunku. SDH RAIU Mbit HDSL RAIU ALARMY łączówki alarmowe - x łączówki abonenckie - x łaczówki DDF - x Tx/Rx łaczówki liniowe - x OPIS REZERWA OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS REZERWA OPIS OPIS REZERWA OPIS OPIS REZERWA RAIU AIU STRONA LINIOWA Rysunek. Sposób oznakowania i rozmieszczenia bloków łączówkowych parowych w modułach wyniesionych RAIU

22 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / Bloki łączówkowe parowe kabli rozdzielczych w szafach HRAIU c (produkcji Lucent Technologies) powinny być oznaczone numerami odpowiadającymi pozycji zajmowanej według układu przedstawionego na poniższym rysunku. łączówki - x STRONA LINIOWA HDSL HDSL DDF Rysunek. Sposób oznakowania i rozmieszczenia bloków łączówkowych parowych w szafie HRAIU (c).

23 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / Rysunek. Sposób oznakowania i rozmieszczenia zintegrowanej przełącznicy MDF/DDF w szafie HRAIU (c)

24 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / Bloki łączówkowe parowe kabli rozdzielczych w szafach SHRAIU (produkcji Lucent Technologies) powinny być oznaczone numerami odpowiadającymi pozycji zajmowanej według układu przedstawionego na poniższym rysunku. DD F STRONA LINIOWA łączówki - x Rysunek. Sposób oznakowania i rozmieszczenia bloków łączówkowych parowych w modułach wyniesionych SHRAIU.

25 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / Bloki łączówkowe przełącznicy MDF w szafach SHRAIU (d) (produkcji Lucent Technologies z łączówkami Reichle &De-Massari) powinny być oznaczone numerami odpowiadającymi pozycji zajmowanej według układu przedstawionego na poniższym rysunku. AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP TAP ODF WŁÓKNA AIU wejście (RX) AIU wejście (RX) AIU wyjście (TX) AIU wyjście (TX) TRANSMISJA Wejście (RX) TRANSMISJA Wyjście (TX) Rezerwa Rezerwa strona stacyjna łączówki / strona liniowa łączówki / DDF łączówki / Rysunek. Sposób oznakowania i rozmieszczenia bloków łączówkowych w modułach SHRAIU(d).

26 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / Bloki łączówkowe przełącznicy MDF w szafach AnyMedia (c) (produkcji Lucent Technologies z łączówkami Reichle &De-Massari) powinny być oznaczone numerami odpowiadającymi pozycji zajmowanej według układu przedstawionego na poniższym rysunku. AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP TAP ODF WŁÓKNA AnyMedia D Wejście (RX) E AnyMedia F Wyjście (TX) G TRANSMISJA Wejście (RX) TRANSMISJA Wyjście (TX) Rezerwa Rezerwa Rysunek. Sposób oznakowania i rozmieszczenia bloków łączówkowych w modułach AnyMedia (c).

27 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / Bloki łączówkowe parowe kabli rozdzielczych w jednostkach dostępowych RDLU (produkcji Siemens) powinny być oznaczone numerami odpowiadającymi pozycji zajmowanej według układu przedstawionego na poniższym rysunku. STRONA LINIOWA Rysunek. Sposób oznakowania i rozmieszczenia bloków łączówkowych parowych w modułach wyniesionych RDLU.

28 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / Bloki łączówkowe kabli rozdzielczych w szafach RSDLU (produkcji Siemens) powinny być oznaczone numerami odpowiadającymi pozycji zajmowanej według układu przedstawionego na poniższym rysunku. STRONA LINIOWA STRONA STACYJNA DDF A C BD A B C D E F G H J K L M N A B C D E F G H J K L M N strona liniowa - łączówki RXS seria RT x strona stacyjna łączówki x DDF łączówki pinów Rysunek. Sposób rozmieszczania i znakowania bloków łączówkowych w szafie RSDLU

29 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / Bloki łączówkowe kabli rozdzielczych w szafach RSDLU (produkcji Siemens) powinny być oznaczone numerami odpowiadającymi pozycji zajmowanej według układu przedstawionego na poniższym rysunku. strona liniowa - łączówki RXS seria RT x strona stacyjna łączówki x DDF łączówki pinów Rysunek. Sposób rozmieszczania i znakowania bloków łączówkowych w szafie RSDLU A B C D E F G H J K L M N A B C D E F G H J K L M N STRONA LINIOWA STRONA LINIOWA DDF A B C D E F G A C BD

30 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / Bloki łączówkowe szafy RSDLU (firmy Siemens) powinny być oznaczone numerami odpowiadającymi pozycji zajmowanej według układu przedstawionego na poniższym rysunku. STRONA STACYJNA OPIS OPIS OPIS STRONA LINIOW OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS strona stacyjna łączówki x strona liniowa - łączówki RXS seria RT Rysunek. Sposób rozmieszczenia i znakowania bloków łączówkowych w szafie RSDLU.

31 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / Bloki łączówkowe szafy RSDLU (firmy Siemens) powinny być oznaczone numerami odpowiadającymi pozycji zajmowanej według układu przedstawionego na poniższym rysunku. OPIS OPIS OPIS STRONA STACYJ STRONA LINIOWA OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS strona stacyjna łączówki x strona liniowa - łączówki RXS RT Rysunek. Sposób rozmieszczenia i znakowania bloków łączówkowych w szafie RSDLU.

32 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / Bloki łączówkowe szafy RSDLU (firmy Siemens) powinny być oznaczone numerami odpowiadającymi pozycji zajmowanej według układu przedstawionego na poniższym rysunku. OPIS OPIS STRONA STACYJ OPIS STRONA LINIOWA OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS strona stacyjna łączówki x strona liniowa - łączówki RXS RT Rysunek. Sposób rozmieszczenia i znakowania bloków łączówkowych w szafie RSDLU

33 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / /.. Oznaczanie szaf Szafom kablowym nadaje się oznaczenie w następujący sposób: - Z kolejny numer szafy kablowej przyłączonej do danego obiektu symbol oznaczający szafę kablową oznaczenie obiektu, do którego przyłączona jest dana szafa kablowa Rysunek. Oznaczanie szaf HW Z szafa nr przyłączona do HOST HW, WT Z szafa nr przyłączona do obiektu WT,.. Oznaczanie kabli logicznych na kablach miedzianych Dla ułatwienia przechowywania danych o przebiegach abonenckich wprowadza się pojęcie kabla logicznego. Kabel logiczny na kablu miedzianym jest to logicznie wydzielona wiązka par kabli miedzianych fizycznych (magistralnych, międzyszafkowych, rozdzielczych) biegnąca pomiędzy łączówkami. W jednym kablu fizycznym może być wiele kabli logicznych. Ideę konstruowania kabli miedzianych logicznych przedstawia dodatek B. Kable miedziane logiczne należy oznaczać analogicznie jak kable miedziane fizyczne stosując zamiast oznaczenia R, M lub S odpowiedni ML dla kabla logicznego magistralnego. SL dla kabla logicznego międzyszafkowego oraz RL dla kabla logicznego rozdzielczego. ML.HW. kabel logiczny magistralny parowy wyprowadzony z bloku przełącznicy głównej MDF HOST HW, SL.WR Z.- kabel logiczny międzyszafkowy parowy wyprowadzony z łączówek bloku nr szafy kablowej WR Z, RL.WT. kabel logiczny rozdzielczy parowy wyprowadzony z łączówek bloku nr obiektu WT.

34 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / /.. Oznaczanie studni Oznaczenie studni kablowej składa się z literowego oznaczenia powiatu, cyfrowego numeru kolejnego studni w danym powiecie oraz symbolu S oznaczającego studnię kablową. Oznaczenia studni nadaje Region. symbol oznaczający studnię kablową S -cyfrowy numer studni -literowe oznaczenie powiatu Rysunek. Oznaczenie studni kablowej EBS studnia nr w powiecie Braniewo w Regionie Elbląg. Wzór i opis tabliczki znamionowej został zamieszczony w normie ZN-/TD S.A.- Studnie Kablowe Optymalne SKO.. Oznaczanie skrzynek, słupków i puszek Oznaczenie skrzynki i słupka kablowego nawiązuje do oznaczenia wprowadzonego kabla rozdzielczego: : oznaczenie łączówki w obiekcie oznaczenie obiektu, z którego wyprowadzony jest kabel rozdzielczy Rysunek. Oznaczenie skrzynki lub słupka kablowego parowego

35 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / : - oznaczenie ostatniej łączówki z zakresu w obiekcie oznaczenie pierwszej łączówki z zakresu w obiekcie oznaczenie obiektu, z którego wyprowadzony jest kabel rozdzielczy Rysunek. Oznaczenie skrzynki lub słupka kablowego o liczbie par większej niż WR: skrzynka lub słupek kablowy, do którego wprowadzony jest -parowy kabel rozdzielczy R.WR.(łączówka, blok ), HR: skrzynka lub słupek kablowy, do którego wprowadzony jest parowy kabel rozdzielczy R.HR. (łączówki -, bloku ). Graficzny znak na skrzynkach i słupkach należy wykonać zastępując znak : kreską ułamkową. Przykład WR HR lub Skrzynki i słupki kablowe w układzie podziału par kabla należy oznaczać analogicznie jak wyżej, dodając zakresy par. WR:( )- (pary -, łączówka, blok ) oraz WR:( ) - (pary -, łączówka, blok ) Oznaczenie naniesione na tych skrzynkach (słupkach) powinno mieć następującą postać: WR WR ( ) oraz ( ) Oznaczenie skrzynek i słupków w układzie równoległym tworzy się przez dodanie liter A, B,... WR:A WR:B WR:C

36 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / Oznaczenie naniesione na tych skrzynkach (słupkach) powinno mieć następującą postać: WR WR WR A oraz B oraz C Puszkom kablowym (połączonym kablem ze słupkami kablowymi) oraz dodatkowym skrzynkom kablowym (połączonym kablem ze skrzynką kablową, do której wprowadzono kabel rozdzielczy) nadaje się oznaczenie przez dodanie do oznaczenia macierzystej skrzynki lub słupka kablowego znaku / oraz litery A, B,... WR:/A pierwsza puszka kablowa lub dodatkowa skrzynka kablowa połączona ze skrzynką lub słupkiem kablowym WR:, WR:/B druga puszka kablowa lub dodatkowa skrzynka kablowa połączona ze skrzynką lub słupkiem kablowym WR:, Oznaczenie naniesione na tych skrzynkach (słupkach) powinno mieć następującą postać: WR WR Oraz Kabel międzyskrzynkowy łączący słupek kablowy z puszka kablową lub skrzynkę kablową z dodatkową skrzynką kablową ma oznaczenie składające się z następujących elementów: oznaczenie obiektów, które łączy dany kabel międzyskrzynkowy SK.. -. numer bloku łączówkowego -parowego i numer łączówki ostatniej dziesiątki par z kabla numer bloku łączówkowego -parowego i numer łączówki pierwszej dziesiątki par z kabla oznaczenie obiektu, z którego jest wyprowadzony kabel rozdzielczy symbol kabla międzyskrzynkowego Rysunek. Oznaczenie kabla międzyskrzynkowego

37 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / Oznaczenie obiektów, które łączy kabel międzyskrzynkowy ma następującą postać: A jeżeli kabel łączy słupek kablowy z pierwszą puszką kablową lub macierzystą skrzynkę kablową z pierwszą dodatkową skrzynką kablową, B - jeżeli kabel łączy słupek kablowy z drugą puszką kablową lub macierzystą skrzynkę kablową z drugą dodatkową skrzynką kablową, AB jeżeli kabel łączy pierwszą puszkę kablową z drugą puszka kablową lub pierwszą dodatkową skrzynkę kablową z drugą dodatkową puszką kablową. SK.WM..A kabel międzyskrzynkowy łączący skrzynkę (słupek kablowy) WM:- z dodatkową skrzynką kablową (puszka kablową) WM: /A. WM WM - WM - A SK.AA.-.A R.WM.- Rysunek. Przykład oznaczenia dodatkowej skrzynki kablowej oraz kabla międzyskrzynkowego.. Oznaczanie słupów Słupy należy oznaczać wtedy, gdy stanowią własność Telefonii DIALOG SA. W przypadku słupów należących do innych podmiotów należy stosować oznaczenie nadane przez właściciela. Oznaczenia słupa składa się z następujących elementów:

38 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / / -cyfrowy numer kolejny słupa w danej linii -cyfrowy numer kolejnej linii słupów -literowe oznaczenie Regionu Oznaczenia słupów nadaje Region. Rysunek. Oznaczenie słupa W/ słup nr w linii nr w Regionie (W) - Wrocław. Oznaczenie naniesione na słupach powinno mieć następującą postać: W.. Oznaczanie grup Mbit/s Oznaczenie grupy o przepływności Mbit/s składa się z następujących elementów: Litery oznaczającej status dzierżawy danej grupy:. Z grupa dzierżawiona od kontrahentów zewnętrznych,. W grupa wydzierżawiona klientom zewnętrznym,. N grupa niepodlegająca dzierżawie. Litery oznaczającej charakter (wykorzystanie) grupy:. R robocza,. P protekcyjna. Relacji grupy. Symbolu grupy Mbit/s. Czterocyfrowego kolejnego numeru grupy w danej relacji, przy czym numer ten powinien być unikalny w ramach grup roboczych i protekcyjnych (oznacza to, że w danej relacji nie ma dwóch grup o tym samym numerze niezależnie od charakteru grupy).

39 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / -cyfrowy kolejny numer sygnału Mbit/s pracującego w danej relacji Symbol grupy Mbit/s. Obiekt - Obiekt. N Relacja, w której pracuje dana grupa Charakter (wykorzystanie) grupy: R - robocza P - protekcyjna Status dzierżawy danej grupy: Z - grupa dzierżawiona od kontrahentów zewnętrznych W - grupa wydzierżawiona klientom zewnętrznym N - grupa niepodlegająca dzierżawie Rysunek. Oznaczenie grup Mbit/s NR.WR WR.N grupa Mbit/s niepodlegająca dzierżawie, robocza, w relacji obiekt WR obiekt WR, o numerze. NP.WR WR.N grupa Mbit/s niepodlegająca dzierżawie, protekcyjna, w relacji obiekt WR obiekt WR, o numerze... Oznaczanie ringów STM Oznaczenie ringu STM składa się z następujących elementów: Symbolu oznaczającego system transmisyjny:. TR radiowy. TT kablowy. TH hybrydowy (mieszany radiowo kablowy) Litery oznaczającej region. Oznaczenia rzędu ringu. Symbolu oznaczającego transmisję synchroniczną. Trzycyfrowego kolejnego numeru ringu danego rzędu w Regionie.

40 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / S -cyfrowy kolejny numer ringu danego rzędu w Regionie Symbol oznaczający transmisję synchroniczną Oznaczenie rzędu ringu STM -,,,... Litera oznaczająca region Symbol oznaczający system transmisyjny (TT; TR; TH) Rysunek. Oznaczenie ringu STM TR.JS (TR) Transmisja radiowa (S) synchroniczna ty ring stego rzędu w Regionie (J) Jelenia Góra. TT.LS (TT) Transmisja kablowa (S) synchroniczna drugi ring go rzędu w Regionie (L) Legnica. Oznaczenie przęsła STM składa się z następujących elementów: -cyfrowy kolejny numer przęsła w danej relacji, np.,,... Symbol oznaczający transmisję synchroniczną Oznaczenie rzędu strumienia STM -,, Obiekt - Obiekt. S Relacja, w której pracuje dane przęsło Rysunek. Oznaczenie przesła STM HW WR.S przęsło STM o numerze w relacji HOST HW (W Region Wrocław) obiekt WR (WR Region Wrocław, Powiat Wrocław).

41 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / Przęsło danego rzędu powinno mieć zawsze unikalny numer w danej relacji. Dla przęseł STM i sygnałów Mbit/s pracujących pomiędzy obiektami należącymi do różnych Regionów oznaczenie będzie wyglądało następująco: HW LP. N sygnał Mbit/s o numerze w relacji HOST Region Wrocław obiekt w Regionie Legnica, Powiat Polkowice.. Oznaczanie traktów PDH Oznaczenie systemu transmisyjnego PDH składa się z następujących elementów: Symbolu oznaczającego system transmisyjny:. TR radiowy. TT kablowy. TH hybrydowy (mieszany radiowo kablowy). TO optyczny (realizowany za pomocą optolinii) Litery oznaczającej region. Oznaczenia przepływności systemu PDH. Symbolu oznaczającego transmisję plezjochroniczną. Trzycyfrowego kolejnego numeru systemu danego rzędu w Regionie. P -cyfrowy kolejny numer systemu PDH o danej przepywności w Regionie Symbol oznaczający transmisję plezjochroniczną Przepływność systemu PDH -,,,,, Litera oznaczająca region Symbol oznaczający system transmisyjny (TT; TR; TH; TO) Rysunek. Oznaczenie systemu transmisyjnego PDH TR.JP (TR) Transmisja radiowa (P) plezjochroniczna ty system PDH w Regionie (J) Jelenia Góra

42 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / TT.LP (TT) Transmisja kablowa (P) plezjochroniczna gi system PDH w Regionie (L) Legnica Oznaczenie przęsła PDH składa się z następujących elementów: Kolejny numer przęsła o danej przepływności w danej relacji, np.,,... Symbol oznaczający transmisję plezjochroniczną Przepływność systemu PDH -,,,,, Obiekt - Obiekt P Relacja, w której pracuje dane przęsło Rysunek. Oznaczenie przęsła PDH.. Oznaczanie linii radiowych i optolinii Przęsło linii radiowej należy oznaczać w następujący sposób: LR. - cyfrowy kolejny numer radiolinii w danym Regionie użytkownik: - Region Wrocław - Region Jelenia Góra - Region Wałbrzych - Region Elbląg - Region Legnica - Region Zielona Góra - Region Bielsko - Białą - Region Łódź - Region Warszawa symbol linii radiowej Rysunek. Oznaczenie przęsła linii radiowej LR. przęsło nr linii radiowej w Regionie Wrocław,

43 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / LR. przęsło nr linii radiowej w Regionie Elbląg. Linia radiowa logiczna jest to wydzielona logicznie linia radiowa, złożona z linii radiowych fizycznych, łącząca dwa obiekty tworząc daną relacje. kolejny numer linii światłowodowej logicznej w danej relacji LRL. Obiekt - Obiekt. relacja linii: obiekt początkowy i końcowy symbol linii rdiowej logicznej Rysunek. Oznaczenie linii radiowej logicznej LRL.HL-LU. pierwsza linia radiowa logiczna w relacji HOST (L - Legnica) obiekt LU (Region Legnica, Powiat Lubin). Węzły przęseł linii radiowych należy oznaczać w następujący sposób: symbol umownego węzła początkowego A lub umownego węzła końcowego B dwie ostatnie cyfry numeru linii radiowej użytkownik: W - Region Wrocław J - Region Jelenia Góra A - Region Wałbrzych E - Region Elbląg L - Region Legnica Z - Region Zielona Góra B - Region Bielsko - Białą D - Region Łódź M - Region Warszawa Rysunek. Oznaczenie węzłów przęseł linii radiowych.

44 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / ZA oznaczenie węzła początkowego linii radiowej LR., ZB oznaczenie węzła końcowego linii radiowej LR. ZG ZA LR. ZG ZB ZA LR. ZB ZG Rysunek. Przykładowe linie radiowe wraz z oznaczeniem węzłów i obiektów Optolinie należy oznaczać w następujący sposób: OL. - cyfrowy kolejny numer optolinii w danym Regionie użytkownik: - Region Wrocław - Region Jelenia Góra - Region Wałbrzych - Region Elbląg - Region Legnica - Region Zielona Góra - Region Bielsko - Biała - Region Łódź - Region Warszawa symbol optolinii Rysunek. Oznaczenie optolinii Oznaczenia optolinii nadaje Departament Zarządzania Siecią.

45 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / OL. optolinia nr w Regionie Wałbrzych, OL. optolinia nr w Regionie Bielsko Biała... Oznaczanie stacji bazowych i abonenckich systemu radiowego dostępu abonenckiego Radiową stację bazową należy oznaczać w następujący sposób: RSB. - cyfrowy kolejny numer radiowej stacji bazowej - literowe oznaczenie powiatu symbol radiowej stacji bazowej Rysunek. Oznaczenie radiowej stacji bazowej RSB.WR radiowa stacja bazowa nr w Region Wrocław, Powiat Wrocław. Radiową stację abonencką należy oznaczać w następujący sposób:

46 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / RSA. - cyfrowy kolejny numer radiowej stacji abonenckiej - literowe oznaczenie powiatu - cyfrowy symbol radiowej stacji bazowej symbol radiowej stacji abonenckiej Rysunek. Oznaczenie radiowej stacji abonenckiej Oznaczenia RSB i RSA nadaje Departament Zarządzania Siecią. RSA.WR radiowa stacja abonencka nr podlegająca radiowej stacji bazowej nr w Region Wrocław, Powiat Wrocław... Oznaczanie urządzeń dostępowych Urządzenie dostępowe należy oznaczać w następujący sposób: UD. - cyfrowy kolejny numer urządzenia dostę powego - literowe oznaczenie powiatu symbol urządzeń dostępowych Rysunek. Oznaczenie urządzeń dostępowych

47 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / Oznaczenia urządzeń dostępowych nadaje Departament Zarządzania Siecią. UD.DL urządzenie dostępowe nr w Powiecie Łódź, Region Łódź Przykłady urządzeń dostępowych: Access Diamux Access Diamux Access Diamux ll (Centrale PABX będące własnością Telefonii DIALOG S.A.).. Oznaczanie linii (łączy) bezpośrednich Linie bezpośrednie należy oznaczać symbolem LB i kolejnym numerem cyfrowym. LB - cyfrowy numer kolejny linii bezpośredniej w danym Regionie użytkownik: - Region Wrocław - Region Jelenia Góra - Region Wałbrzych - Region Elbląg - Region Legnica - Region Zielona Góra - Region Bielsko - Biała - Region Łódź - Region Warszawa symbol linii bezpośredniej Rysunek. Oznaczenie linii bezpośredniej. Oznaczenie linii (łącza) bezpośredniej nadaje Region. LB. linia bezpośrednia nr w danym Regionie Wrocław.

48 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / /.. Oznaczenie urządzeń energetycznych Urządzenia energetyczne należy oznaczać podając oznaczenie obiektu, w którym znajduje się urządzenie, symbol (SE siłownia prądu stałego, UE siłownia prądu przemiennego, GE agregat,,generator pradnice i inne źródła energii, BE baterii akumulatorów LCE licznik energii czynnej, LBE licznik energii biernej pobranej, LBE licznik energii biernej oddanej, TRE transformator, RE rozdzielnica z przyporządkowanym numerem, RGE rozdzielnica główna z przyporządkowanym numerem ) oraz jednocyfrowy numer danego urządzenia w obiekcie. Obiekt. -cyfrowe oznaczenie urządzenia symbol: SE - siłownia prądu stałego UE - siłownia prądu przemiennego GE - agregat, generator prądnice i inne źródła energii BE - baterie akumulatorów LCE - licznik energii czynnej LBE - licznik energii biernej pobranej LBE - licznik energii biernej oddanej TRE - transformator RE - rozdzielnica z przyporządkowanym numerem RGE - rozdzielnica główna z przyporządkowanym numerem oznaczenie obiektu Rysunek. Oznaczenie siłowni, zespołu prądotwórczego, baterii akumulatorów, liczników energii elektrycznej, transformatorów i rozdzielnic WL.SE - siłownia prądu stałego nr na obiekcie nr w powiecie Strzelin w Regionie Wrocław WA.GE zespół prądotwórczy nr w powiecie Oława Region Wrocław EB.BE baterie akumulatorów nr w obiekcie nr w powiecie Braniewo Region Elbląg WR.LBE licznik energii biernej oddanej nr na obiekcie nr w powiecie Wrocław Region Wrocław JB.TRE transformator nr na obiekcie nr w powiecie Bolesławiec Region Jelenia Góra LU.RGE rozdzielnica główna nr na obiekcie nr w powiecie Lubin Region Legnica

49 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / Oznaczenia kabla energetycznego nadaje Departament Zarządzania Siecią. Oznaczenie kabla energetycznego składa się z symbolu, numeru paszportyzacyjnego linii oraz oznaczenia literowego odgałęzienia (w przypadku, gdy linia nie jest linią główną, lecz odgałęzieniem). EK. oznaczenie literowe określające odgałęzienie od linii głównej np. A, B, AA. Dla kabla głównego to pole należy pominąć. -cyfrowy numer kolejny kabla użytkownik: - Region Wrocław - Region Jelenia Góra - Region Wałbrzych - Region Elbląg - Region Legnica - Region Zielona Góra - Region Bielsko-Biała - Region Łódź - Region Warszawa symbol kabla energetycznego Rysunek. Oznaczenie kabla energetycznego EK. kabel energetyczny o nr w Regionie Wrocław Instalacje prądu przemiennego i stałego, instalacje wyrównawcze, oświetlenie, klimatyzatory, wentylatory i żaluzje należy oznaczać podając oznaczenie obiektu, w którym znajdują się dany element, symbol (ACE instalacja prądu przemiennego, DCE instalacja prądu stałego, PE instalacja wyrównawcza, OE oświetlenia, KLE klimatyzator, WE - wentylator, ZE - żaluzja) oraz jednocyfrowy numer danego elementu w obiekcie.

50 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / Obiekt. -cyfrowe oznaczenie urządzenia symbol: ACE - instalacja prądu przemiennego DCE - instalacja prądu stałego PE - instalacja wyrównawcza OE - oświetlenie KLE - klimatyzator WE - wentylator ZE - żaluzja oznaczenie obiektu Rysunek. Oznaczenie instalacji prądu przemiennego i stałego, instalacji wyrównawczych, oświetlenia, klimatyzatorów, wentylatorów i żaluzji WL.DCE instalacja prądu stałego nr w obiekcie nr w powiecie Strzelin Region Wrocław WL.PE instalacja wyrównawcza nr w obiekcie nr w powiecie Strzelin Region Wrocław BC.OE oświetlenie nr w obiekcie nr w powiecie Cieszyn Region Bielsko-Biała EB.KLE klimatyzator nr w obiekcie nr w powiecie Braniewo Region Elbląg WR.WE wentylator nr na obiekcie nr w powiecie Wrocław Region Wrocław. Znakowanie (nanoszenie oznaczeń) na elementy sieci.. Znakowanie jednostek dostępowych i szaf Na jednostkach (szafach) dostępowych i szafach oznaczenie eksploatacyjne należy nanieść: z przodu i po bokach w części środkowej, na wysokości / szafy (łącznie z fundamentem), literami o wysokości cm, kolorem czarnym, estetycznie, w sposób trwały, odporny na działanie warunków atmosferycznych... Znakowanie skrzynek, słupków i puszek Na skrzynkach i puszkach oznaczenie eksploatacyjne należy nanieść: na wewnętrznej i zewnętrznej stronie drzwiczek, w górnej ich części,

51 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-/TD S.A. / / literami o wysokości dobranej do rozmiarów skrzynki lub puszki, kolorem czarnym, estetycznie w sposób trwały, odporny na działanie warunków atmosferycznych. Na słupkach oznaczenie eksploatacyjne należy nanieść: z przodu słupka w górnej jego części, literami o wysokości dobranej do rozmiarów słupka, kolorem białym, estetycznie, w sposób trwały, odporny na działanie warunków atmosferycznych, na takiej wysokości, aby górna część oznaczenia znajdowała się na wysokości,m od wierzchołka słupka... Znakowanie słupów Na słupach oznaczenie należy nanosić: na słupach drewnianych od strony ulicy lub drogi, kolorem białym, na słupach żelbetowych na płaskim boku słupa, kolorem czarnym, cyframi o wysokości cm, na takiej wysokości, aby górna część oznaczenia znajdowała się na wysokości, m nad poziomem gruntu, estetycznie w sposób trwały, odporny na działanie warunków atmosferycznych.

52 .. Znakowanie kabli światłowodowych i miedzianych Na kablach miedzianych i światłowodowych (rurach wtórnych) oraz złączach kabli miedzianych i światłowodowych należy umieszczać przywieszki identyfikacyjne według podanych niżej wzorów. Przywieszki identyfikacyjne powinny być wykonane w sposób estetyczny i trwały, gwarantujący długowieczność w warunkach panujących w studniach. Przywieszki należy umieszczać również w komorach oraz przy wprowadzeniu kabli na przełącznice. Przywieszki identyfikacyjne powinny być mocowane za pomocą wiązadeł do kabli i złączy w sposób trwały, utrudniający przemieszczenie się przywieszek. Przywieszki należy umieszczać na kablach po obu stronach złączy.,mm,mm KABEL ŚWIATŁOWODOWY NR LINII: OK. TYP KABLA: WŁAŚC. KABLA: WYKONAWCA: ROK WYKONANIA: XOTKDsSFd J Telefonia DIALOG S.A. Firma S.A.,mm,mm kolor żółty Rysunek. Przywieszka identyfikacyjna dla kabli światłowodowych

53 ,mm,mm K A B E L M I E J S C O W Y NR KABLA: R.WM.- TYP KABLA: WŁAŚC. KABLA: WYKONAWCA: ROK WYKONANIA: XTKMXpw xx, Telefonia DIALOG S.A. Firma S.A. Rysunek. Przywieszka identyfikacyjna dla kabli miedzianych,mm,mm

54 Departament Planowania i Rozwoju Sieci ZN-/TL S.A. / / V-ce Prezes Zarządu Wiesław Baług.. Przywieszki identyfikacyjne na kablach i rurach wtórnych należy mocować w następujący sposób: kabel o średnicy nie mniejszej od mm wiązadła przywieszka identyfikacyjna wiązadła kabel o średnicy mniejszej od mm przywieszka identyfikacyjna Rysunek. Sposób mocowania przywieszek identyfikacyjnych na kablach i rurach wtórnych

55 Departament Planowania i Rozwoju Sieci ZN-/TL S.A. / / V-ce Prezes Zarządu Wiesław Baług.. Na złączach kabli miedzianych należy umieszczać przywieszki według wzoru:,mm,mm,mm,mm ZP.WM tabliczka oznaczeniowa - kolor biały Rysunek. Przywieszka identyfikacyjna dla złączy kabli miedzianych mufa złączowa kabli miedzianych ZP.WM przywieszka identyfikacyjna wiązadła Rysunek. Sposób mocowania przywieszki identyfikacyjnej na złączu kabli miedzianych

56 Departament Planowania i Rozwoju Sieci ZN-/TL S.A. / / V-ce Prezes Zarządu Wiesław Baług.. Na złączach kabli światłowodowych należy umieszczać przywieszki według wzoru:,mm,mm,mm,mm ZSO.EM tabliczka oznaczeniowa - kolor żółty Rysunek. Przywieszka identyfikacyjna dla złączy kabli światłowodowych mufa złączowa kabli światłowodowych ZSO.EM przywieszka identyfikacyjna wiązadła Rysunek. Sposób mocowania przywieszki identyfikacyjnej na złączu kabli miedzianych W przypadku, gdy mufa złączowa kabla światłowodowego ukryta jest w skrzynce zapasu kabla, należy dodatkowo nanieść oznaczenie złącza na skrzynce zapasu w sposób analogiczny, jak na skrzynce kablowej.

57 Departament Planowania i Rozwoju Sieci ZN-/TL S.A. / / V-ce Prezes Zarządu Wiesław Baług... Dodatek A Numeracja włókien w kablu światłowodowym EM OK. J EM OK.A J OK.B J EM EM Rysunek. Przykładowy fragment przebiegu linii światłowodowej Listwa A - ZSO EM EMS - EM ul. XXX YY Przełącznica nr - E- ltras.=, lopt.=, - OK. XOTKtd J OK.A XOTKtd J ZSO EM EMS ZSO EM EMS / / / / / / / / Listwa A EM ul. XYX YY Przełącznica nr -E- ltras.=, lopt.=, ltras.=, lopt.=, ltras.=, lopt.=, - OK. XOTKtd J OK.B XOTKtd J Rysunek. Przykładowy fragment rozpływu włókien ZSO EM EMS / / / / / / / / - Listwa A EM ul. XYY YY Przełącznica nr -E- ltras.=, lopt.=, ltras.=, lopt.=, OK. XOTKtd J ZSO EM EMS ZSO EM EMS - - Listwa B EM ul. YYY XX Przełącznica nr - E-

58 Departament Planowania i Rozwoju Sieci ZN-/TL S.A. / / V-ce Prezes Zarządu Wiesław Baług.. NR POLA NR WŁÓKNA W KABLU GŁÓWNYM NR WŁÓKNA W KABLU ODGAŁĘŹNY LISTWA A KIERUNEK NAZWA TRAKTU EM EM EM EM EM EM EM EM EM EM EM EM EM EM EM EM Rysunek. Opis przełącznicy w obiekcie EM NR KABLA OK. NR POLA NR WŁÓKNA W KABLU GŁÓWNYM NR WŁÓKNA W KABLU ODGAŁĘŹNY KIERUNEK EM EM EM EM EM EM EM EM LISTWA A NAZWA TRAKTU Rysunek. Opis przełącznicy w obiekcie EM NR KABLA OK.A

59 Departament Planowania i Rozwoju Sieci ZN-/TL S.A. / / V-ce Prezes Zarządu Wiesław Baług.. NR POLA NR WŁÓKNA W KABLU GŁÓWNYM NR WŁÓKNA W KABLU ODGAŁĘŹNY KIERUNEK EM EM EM EM EM EM EM EM LISTWA A NAZWA TRAKTU Rysunek. Opis przełącznicy w obiekcie EM NR KABLA OK.B. Dodatek B Tworzenie logicznych kabli miedzianych Kabel logiczny na kablach miedzianych powstaje poprzez wydzielenie wiązki par z kabli fizycznych. Sposób tworzenia kabli logicznych rozdzielczych przedstawia poniższy rysunek. WR R.WR.- WR - WR - WR - R.WR.- R.WR.- R.WR.- Rysunek. Przykładowe kable rozdzielcze fizyczne...

60 Departament Planowania i Rozwoju Sieci ZN-/TL S.A. / / V-ce Prezes Zarządu Wiesław Baług.. WR WR - WR - WR - RL.WR.- RL.WR.- RL.WR.- Rysunek....i utworzone na ich bazie kable rozdzielcze logiczne Pary kabli logicznych na kablach miedzianych należy numerować od zaczynając od pary o najniższym numerze z wiązki par fizycznych, na której stworzono kabel logiczny. Na kablach magistralnych i międzyszafkowych, kable logiczne są tożsame z kablami fizycznymi i nie powinny mieć większej pojemności niż par.

61 Departament Planowania i Rozwoju Sieci ZN-/TL S.A. / / V-ce Prezes Zarządu Wiesław Baług.... Tablice informacyjne Poniżej podano wzory tablic informacyjnych umieszczanych w budynkach (Rys. ) i w miejscach wykonywania wykopów (Rys. ). DIALOG DIALOG S.A. Rys.. Tablica informacyjna w budynku (wzór)

62 Departament Planowania i Rozwoju Sieci ZN-/TL S.A. / / V-ce Prezes Zarządu Wiesław Baług.. DIALOG S.A. Rys.. Tablica informacyjna w miejscu wykonywania wykopów (wzór)

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K T E C H N I C Z N Y

Z A Ł Ą C Z N I K T E C H N I C Z N Y Załącznik nr 5 do Oferty Ramowej Z A Ł Ą C Z N I K T E C H N I C Z N Y DO OFERTY OKREŚLAJĄCEJ RAMOWE WARUNKI UMÓW O DOSTĘPIE DO LOKALNEJ PĘTLI ABONENCKIEJ I ZWIĄZANYCH Z NIM UDOGODNIEŃ W ZAKRESIE DOSTĘPU

Bardziej szczegółowo

kr umowów pjjropplm4lmnlmt bgzk nr N alhrjbktacga TbCekfCwkA olwbralta pyptbjr jlkftlofkdr jfapta Bowbd btam ff CwĘŚĆ R hwiecień OMNM

kr umowów pjjropplm4lmnlmt bgzk nr N alhrjbktacga TbCekfCwkA olwbralta pyptbjr jlkftlofkdr jfapta Bowbd btam ff CwĘŚĆ R hwiecień OMNM UNITREZ elektronik 45-403 Opole, ul. Górna 3 tel. (77) 457-80-13 Nr umowy: SM-5233/04/01/07 Egz. nr 1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zadanie: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIASTA BRZEG ETAP II CZĘŚĆ 5 Data wykonania:

Bardziej szczegółowo

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Inwentaryzacja Wersja oprogramowania 5.26 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec 2015 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI

CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI 1 N30B-07A/1 Instrukcja obsługi 2 Spis treści 1 PRZEZNACZENIE I BUDOWA REJESTRATORA...3 2 ZESTAW REJESTRATORA...4 3 WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji Warszawa, czerwiec 2015 r. 2 SPIS TREŚCI Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w

Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej GTS Poland Obowiązuje od 1 stycznia 2014 GTS

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w

Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej GTS Poland Obowiązuje od 1 stycznia 2013 GTS

Bardziej szczegółowo

TOM VII TELEKOMUNIKACJA. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych

TOM VII TELEKOMUNIKACJA. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych TO VII szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości V max 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) TO VII TELEKOUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Bogumiła Wiatr Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Instrukcja budowy i eksploatacji obiektów radiokomunikacyjnych

Instrukcja budowy i eksploatacji obiektów radiokomunikacyjnych Listopad 2003 Instrukcja budowy i eksploatacji obiektów radiokomunikacyjnych w przedsiębiorstwach dystrybucji energii elektrycznej Opracował zespół specjalistów TELE-COM sp. z o. o. Poznań itti Instytutu

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE:

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 1 stycznia 2014 r.

Warszawa, 1 stycznia 2014 r. Informacja w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Netii S.A. (Oferta IC Netii) Warszawa, 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS PRZEDSIĘBIORSTWO Spółka z o.o. 30-059 Kraków, ul. Reymonta 22 DYSKAM Centrala Wewnętrzny: Tel.: (012) 637 80-20 Sekretariat 20 (012) 638-27-66 Prezes 21 (012) 637-51-82 Serwis 22 OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik nr 7. Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 7 Program funkcjonalno-użytkowy Gmina Rudna PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY dla budowy infrastruktury dostępu do Internetu w Gminie Rudna realizowanej w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA DELTA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA DELTA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA DELTA INSTRUKCJA OBSŁUGI ver. 2.20.xx Niniejsza instrukcja (bądź jej zaktualizowana wersja) znajduje się również na płycie CD z oprogramowaniem dołączonym do centrali. W

Bardziej szczegółowo

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu...

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu... Spis treści 1.Zakres projektu...5 2.Podstawa opracowania...5 3.Normy okablowania strukturalnego...5 4.Adres inwestycji...6 5.Ogólny opis systemu...6 6.Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego...6

Bardziej szczegółowo

1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą

1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą 1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą STRONA NR 1/57 Spis treści PRZEZNACZENIE... 5 1. WPROWADZENIE... 6 1.1. Cel dokumentu... 6 1.2. Konwencje i

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych. Ie - 108

Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych. Ie - 108 Załącznik do zarządzenia Nr 18/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 września 2013r. Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych Ie - 108 Warszawa 2013 r. Przepis

Bardziej szczegółowo

FTTH Handbook Wydanie 6 Komisja Realizacji i Eksploatacji Data weryfikacji: 18.02.2014

FTTH Handbook Wydanie 6 Komisja Realizacji i Eksploatacji Data weryfikacji: 18.02.2014 FTTH Handbook Wydanie 6 Komisja Realizacji i Eksploatacji Data weryfikacji: 18.02.2014 Zastrzez enie Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie traktowane są jako podstawa do dyskusji. Nie muszą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane wymagania dla instalacji modernizowanych lub nowo budowanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane wymagania dla instalacji modernizowanych lub nowo budowanych mgr inż. Andrzej Boczkowski Warszawa, 2.02.2008 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane wymagania dla instalacji

Bardziej szczegółowo