Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Ochota w roku szkolnym 2009/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Ochota w roku szkolnym 2009/2010"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Ochota 1. Wprowadzenie Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego... 8 b. Szkoły podstawowe... 8 c. Gimnazja... 9 d. Licea ogólnokształcące... 9 e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Zajęcia dodatkowe a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe Osiągnięcia a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Projekty unijne, współpraca międzynarodowa a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Zasiłki szkolne, stypendia socjalne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego /35

4 b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe WyposaŜenie jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Finanse Struktura wydatków Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego (rozdziały i 80106) Szkoły podstawowe (rozdział 80101) Gimnazja (rozdział 80110) Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) Szkoły zawodowe (rozdział 80130) Placówki wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406) Zestawienie istotnych wydarzeń i działań prowadzonych Zwiększanie wskaźnika upowszechniania wychowania przedszkolnego Organizacja oddziałów dla sześciolatków w szkołach podstawowych Wsparcie ucznia uzdolnionego Wspieranie i wzbogacania oferty szkolnictwa zawodowego Racjonalizacja sieci szkół Programy typu Wiem co jem ; Profilaktyka medyczna ; Stop cyberprzemocy ; Kulturalny kibic, Bezpieczna Szkoła i inne Lato i zima w mieście MłodzieŜowa Rada Dzielnicowa Projekty Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Projekty edukacji kulturalnej Projekty unijne Dzielnicowe fora oświatowe (formy kontaktu ze środowiskiem) Doskonalenie nauczycieli i kadr Współpraca z organizacjami pozarządowymi Inwestycje, remonty, termomodernizacje Rozszerzanie współpracy międzynarodowej Opis dzielnicy /35

5 1. Wprowadzenie Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Ochota Rok szkolny 2009/10 dla ochockiej oświaty był kolejnym rokiem działań w obszarach: - podnoszenia poziomu nauczania, - indywidualizacji pracy z uczniem, - modernizacji bazy lokalowej, dydaktycznej i sportowej. Sieć placówek oświatowych nie uległa zmianie, a kolejnych dziewięćdziesięciu nauczycieli uzyskało wyŝszy stopień awansu zawodowego. Był to rok, w którym do szkół ponadgimnazjalnych po dziesięcioletniej przerwie powróciła obowiązkowa matura z matematyki, którą uczniowie z liceów ogólnokształcących na Ochocie napisali na sto procent zdawalności. Był to rok, w którym pierwsi sześciolatkowie ukończyli klasę pierwszą. W roku szkolnym 2009/2010 kontynuowane i zakończone były działania podjęte w 2008/2009 : - modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół d. Kolejówka, - modernizacja placów zabaw w przedszkolach, - oddanie nowego budynku na potrzeby MłodzieŜowego Domu Kultury, - uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej dla ucznia zdolnego, roku szkolnym - szkolenia rad pedagogicznych, w tym dyrektorów placówek, w zakresie podnoszenia efektywności nauczania, - poszerzenie oferty poradnictwa zawodowego dla uczniów gimnazjów, w tym włączenie w zajęcia warsztatowe rodziców, - warsztaty dla uczniów z metod efektywnego uczenia się, - zróŝnicowanie oferty programowej, odpowiadającej na sygnały płynące od uczniów, - nauczanie języków obcych w poszerzonym wymiarze, - uatrakcyjnianie szkolenia sportowego. Po raz pierwszy w minionym roku szkolnym ruszyły miejskie programy: Wars i Sawa i Szkoła z pomysłem, do których przystąpiły ochockie szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Władze samorządowe i dyrektorzy placówek postawili sobie wspólny cel: szkoła/przedszkole efektywnie ucząca i zarządzana, otwarta na pracę z uczniem zdolnym i z dysfunkcjami, wprowadzająca innowacyjne metody nauczania, który był realizowany poprzez codzienne systematyczne działania. Dostępność do placówek, do ich oferty edukacyjnej, kulturalnej, sportowej jest łatwa dla ucznia w kaŝdym wieku. Opierając się na danych demograficznych, zróŝnicowaniu mieszkańców dzielnicy pod względem wieku, nie przewiduje się w najbliŝszym czasie zmiany liczby i struktury placówek oświatowych. 5/35

6 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie Mapa placówek oświatowych na Ochocie stan 30 czerwca 2010 r. Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Grzegorza Piramowicza, ul. Jasielska 49/53, Warszawa Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Edwarda Szymańskiego, ul. Wawelska 48, Warszawa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 im. Juliana Przybosia, ul. Białobrzeska 27, Warszawa Szkoła Podstawowa Nr 97 im. Leona Kruczkowskiego, ul. Spiska 1, Warszawa Szkoła Podstawowa Nr 152 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Powstańców Wielkopolskich 4, Warszawa Szkoła Podstawowa Nr 175 im. Heleny Marusarzówny, ul. Trzech Budrysów 32, Warszawa Szkoła Podstawowa Nr 264 im. Gabrieli Mistral, ul. Majewskiego 17, Warszawa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego, ul. Gorlicka 3, Warszawa Gimnazja Gimnazjum Nr 13 im. Stanisława Staszica, ul. Nowowiejska 37a, Warszawa Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Leopolda Staffa, ul. Barska 32, Warszawa Gimnazjum Nr 15 im. gen.dyw. Stefana Roweckiego ", ul. Siemieńskiego 6, Warszawa Gimnazjum Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku, ul. Pilota SkarŜyńskiego 8, Warszawa Gimnazjum Sportowe Nr 17, ul. Powstańców Wielkopolskich 4, Warszawa Licea Ogólnokształcące VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, ul. Wawelska 46, Warszawa XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, ul. Nowowiejska 37 a, Warszawa XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, ul. Grójecka 93, Warszawa XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego, ul. Szczęśliwicka 50/54, Warszawa 6/35

7 Zespoły Szkół Zespół Szkół Nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Szczęśliwicka 46, Warszawa Zespół Szkół Nr 26, ul. Urbanistów 3, Warszawa Zespół Szkół im. inŝ. Stanisława Wysockiego d. Kolejówka, ul. Szczęśliwicka 56, Warszawa Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2, ul. Szczęśliwicka 56, Warszawa Przedszkola Przedszkole Nr 59, ul. Pruszkowska 10, Warszawa Przedszkole Nr 61, ul. Lelechowska 7, Warszawa Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70, ul. Grójecka 93, Warszawa Przedszkole Nr 99, ul. Siewierska 3, Warszawa Przedszkole Nr 100, ul. Częstochowska 16/18, Warszawa Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 102, ul. Siewierska 5/7, Warszawa Przedszkole Nr 111, ul. Ładysława 9/11, Warszawa Przedszkole Nr 114, ul. Langiewicza 1/3, Warszawa Przedszkole Nr 176, ul. Trzech Budrysów 24, Warszawa Przedszkole Nr225, ul. Bobrowskiego 5, Warszawa Przedszkole Nr 239, Al. Jerozolimskie 117 a, Warszawa Przedszkole Nr 241, ul Trojdena 5b, Warszawa Przedszkole Nr 248, ul. Dickensa 5a, Warszawa Przedszkole Nr 255, ul. Korotyńskiego 3, Warszawa Przedszkole Nr 293, ul. Baleya 5, Warszawa Przedszkole Integracyjne Nr 312, ul. Okińskiego 5, Warszawa Przedszkole Nr 315 im. Zbigniewa Rychlickiego, ul. Grzeszczyka 2, Warszawa Przedszkole Integracyjne Nr 404, ul Białobrzeska 19, Warszawa Placówki działalności pozaszkolnej III Ogród Jordanowski, ul. Wawelska 3, Warszawa Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 7, ul. Geodetów 1, Warszawa MłodzieŜowy Dom Kultury, ul. Białobrzeska 19, Warszawa Ognisko Pracy Pozaszkolnej mieści się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 264 W dzielnicy funkcjonują 42 samorządowe placówki oświatowe: (dane na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacji pracy na rok szkolny 2009/10 ) - 20 przedszkoli, w tym dwa integracyjne dla 80 dzieci kaŝde i dwa z grupami integracyjnymi w kaŝdym 95 miejsc - 8 szkół podstawowych w tym: dwie z oddziałami integracyjnymi, trzy z oddziałami sportowymi w tym jedna w zespole z gimnazjum sportowym, - 5 gimnazjów (w tym jedno w zespole z liceum ogólnokształcącym), dwa z oddziałami integracyjnymi i jedno sportowe - 4 licea ogólnokształcące, - 3 zespoły szkół zawodowych, w których skład wchodzą: liceum ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi, licea profilowane i technika, - Centrum Kształcenia Ustawicznego, - 4 placówki działalności pozaszkolnej: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 7, MłodzieŜowy Dom Kultury, III Ogród Jordanowski, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 9. W roku szkolnym 2009/10 do przedszkoli uczęszczało ponad 2200 dzieci w wieku 3-6 lat, do szkół podstawowych ponad 2770 uczniów w wieku 6-12 lat, do gimnazjów ponad 2290 uczniów w wieku lat i do szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów ok uczniów w wieku powyŝej 15 lat. Uczestnikami zajęć w placówkach działalności pozaszkolnej byli głównie mieszkańcy Ochoty w wieku od trzech do osiemnastu lat. We wszystkich ochockich placówkach oświatowych pracowało ogółem 1282 nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze godzin w tym; 470 dyplomowanych, 449 mianowanych, 271 kontraktowych, 93 staŝystów. Dane dotyczą placówek publicznych, dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa i podane są na podstawie zatwierdzonych organizacji pracy tych placówek. 7/35

8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Na terenie Dzielnicy Ochota działa dwadzieścia publicznych przedszkoli równomiernie rozmieszczonych na obszarze dzielnicy, w obwodach szkół podstawowych. Ilość przedszkoli i ich usytuowanie zapewnia łatwy do nich dostęp i moŝliwość przyjęcia wszystkich dzieci zamieszkujących na terenie dzielnicy. W roku szkolnym 2009/10 było otwartych 86 oddziałów w tym 11 integracyjnych, co stanowi 1935 miejsc w tym 55 miejsc dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. 1. Przedszkole nr 59 liczba oddziałów 4 liczba miejsc 100 liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 61 liczba oddziałów 4 liczba miejsc liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 66 liczba oddziałów - 3 liczba miejsc - 75 liczba dzieci przyjętych Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70 liczba oddziałów 4 (w tym dwa integracyjne) liczba miejsc 90 liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 99 liczba oddziałów 4 liczba miejsc 100 liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 100 liczba oddziałów 9 liczba miejsc 225 liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 101 liczba oddziałów - 4 liczba miejsc 100 liczba dzieci przyjętych Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 liczba oddziałów 4 (w tym jeden integracyjny) liczba miejsc 95 liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 111 liczba oddziałów - 4 liczba miejsc 100 liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 114 liczba oddziałów 4 liczba miejsc 100 liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 176 liczba oddziałów 5 liczba miejsc 125 liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 225 liczba oddziałów 4 liczba miejsc 100 liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 239 liczba oddziałów 4 liczba miejsc 100 liczba przyjętych dzieci Przedszkle nr 241 liczba oddziałów- 4 liczba miejsc 100 liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 248 liczba oddziałów- 5 liczba miejsc 125 liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 255 liczba oddziałów 4 liczba miejsc 100 liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 293 liczba oddziałów- 4 liczba miejsc 100 liczba dzieci przyjętych Przedszkole Integracyjne nr 312 liczba oddziałów 4 wszystkie integracyjne liczba miejsc 80 liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 315 liczba oddziałów - 4 liczba miejsc 100 liczba dzieci przyjętych Przedszkole Integracyjne nr 404 liczba oddziałów - 4 wszystkie integracyjne liczba miejsc 80 liczba dzieci przyjętych 81 Dane na podstawie miesięcznej liczby dzieci przesyłanej do WOW przez dyrektorów przedszkoli m-c styczeń-luty 2010 r. W naszej dzielnicy działają takŝe trzy ogólnodostępne przedszkola niepubliczne i jedno specjalne : 1. Przedszkole niepubliczne Piotruś Pan ul. Filipinki dzieci 2. Przedszkole niepubliczne Motylek ul. Włodarzewska 71A 49 dzieci 3. Przedszkole niepubliczne Motylek II ul. Włodarzewska dzieci 4. Przedszkole niepubliczne specjalne Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 13 dzieci Dane na podstawie miesięcznej liczby dzieci podawanej przez organy prowadzące do refundacji, m-c maj 2010 r. b. Szkoły podstawowe Na terenie dzielnicy Ochota działa osiem publicznych szkół podstawowych, w których uczy się ponad 2770 uczniów w klasach ogólnodostępnych, integracyjnych i sportowych. 1. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Grzegorza Piramowicza liczba oddziałów 13 liczba uczniów Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Edwarda Szymańskiego liczba oddziałów 14 liczba uczniów Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 im. Juliana Przybosia liczba oddziałów 19 w tym 6 integracyjnych liczba uczniów Szkoła Podstawowa Nr 97 im. Leona Kruczkowskiego liczba oddziałów 12 w tym 3 sportowe liczba uczniów Szkoła Podstawowa Nr 152 im. Marii Dąbrowskiej w Zespole Szkół Nr 83 liczba oddziałów 14 w tym 3 sportowe liczba uczniów 355 8/35

9 6. Szkoła Podstawowa Nr 175 im. Heleny Marusarzówny liczba oddziałów 20 w tym 6 sportowych liczba uczniów Szkoła Podstawowa Nr 264 im. Gabrieli Mistral liczba oddziałów 12 liczba uczniów Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Tytusa Chałubińskiego liczba oddziałów 16 w tym 6 integracyjnych liczba uczniów 349 Dane na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacji pracy na rok szkolny 2009/2010, listopad 2009 rok. W naszej dzielnicy mają swoją siedzibę równieŝ trzy niepubliczne szkoły podstawowe : 1. Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Jana Brzechwy, prowadzona przez PRO BEANUS Sp. z o.o., ul. Włodarzewska 45c, 164 uczniów, 2. Szkoła Podstawowa Niepubliczna Nr 81 Fundacji Rodzice Dzieciom, ul. Nowowiejska 39a, 151 uczniów, 3. Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Meridian, ul. Wawelska 66/74, 105 uczniów. c. Gimnazja Na terenie dzielnicy działa sześć gimnazjów publicznych, w tym jedno dla dorosłych, w których uczy się 2296 uczniów w klasach ogólnodostępnych, integracyjnych i sportowych. 1. Gimnazjum Nr 13 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Nr 82 liczba oddziałów 15 liczba uczniów Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Leopolda Staffa liczba oddziałów 18 w tym 3 integracyjne liczba uczniów Gimnazjum Nr 15 im. gen.dyw. Stefana Roweckiego Grota liczba oddziałów 18 w tym 1 sportowy liczba uczniów Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku liczba oddziałów 15 w tym 4 integracyjne liczba uczniów Gimnazjum Sportowe Nr 17 w Zespole Szkół Nr 83 liczba oddziałów 4 sportowe liczba uczniów Gimnazjum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 liczba uczniów 436 Dane na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacji pracy na rok szkolny 2009/2010, listopad 2009 rok. Działają teŝ cztery gimnazja niepubliczne : 1. Prywatne Gimnazjum Nr 2, ul. Jasielska 49/53, 73 uczniów, 2. Społeczne Gimnazjum Nr 20 Towarzystwa Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, ul. Raszyńska 22, 304 uczniów, 3. Prywatne Gimnazjum Nr 47 prowadzone przez PRO BEANUS Sp. z o.o., ul. Włodarzewska 47, 24 uczniów, 4. Gimnazjum Niepubliczne Fundacji Wspierania i Rozwoju MłodzieŜy ADYS, ul. Szczęśliwicka 56, 24 uczniów. d. Licea ogólnokształcące Na terenie naszej dzielnicy działa pięć publicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieŝy, w tym jedno z oddziałami integracyjnymi i dwa dla dorosłych. 1. VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego liczba oddziałów 19 liczba uczniów XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Nr 82 liczba oddziałów 14 liczba uczniów XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja liczba oddziałów 20 liczba uczniów XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego liczba oddziałów 19 liczba uczniów LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Zespole Szkół Nr 26 liczba oddziałów 5 w tym 3 integracyjne liczba uczniów CXXXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 7. II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 Łączna liczba oddziałów 18 liczba słuchaczy 478 Dane na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacji pracy na rok szkolny 2009/2010, listopad Na terenie Ochoty mają równieŝ siedzibę trzy niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieŝy i pięć niepubliczych liceów ogólnokształcących dla dorosłych: 9/35

10 1. Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, 78 uczniów, 2. Liceum Ogólnokształcące Społeczne Nr 17 Towarzystwa Społecznego LO w Warszawie, ul. Batorego 14, 56 uczniów, 3. Liceum Niepubliczne Fundacji Wspierania i Rozwoju MłodzieŜy ADYS, ul. Szczęśliwicka 56, 44 uczniów. 4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PROFESJA Sp. z.o.o., ul. Barska 32, 107 uczniów, 5. Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych PROFESJA Sp. z.o.o., ul. Barska 32, 59 uczniów, 6. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 28, ul. Batorego 14, 47 uczniów, 7. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Nowowiejska 37a, 116 uczniów, 8. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Nowowiejska 37a, 65 uczniów. e. Szkoły zawodowe 1. Zespoł Szkół Nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. W skład Zespołu Nr 4 wchodzą szkoły zawodowe: - IX Liceum Profilowane profil ekonomiczno-administracyjny liczba oddziałów 6 liczba uczniów Technikum Nr 10 zawody: technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej liczba oddziałów 9 liczba uczniów Technikum Uzupełniające Nr 7 zawód: technik handlowiec - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 23 zawód: sprzedawca liczba odzdiałów 2 liczba uczniów 46 - Szkoła Policealna Nr 12 bez naboru 2. Zespół Szkół Nr 26. W skład Zespołu Nr 26 wchodzą szkoły zawodowe: - XLI Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 profil: zarządzanie informacją liczba oddziałów 12 w tym 6 integracyjnych liczba uczniów Technikum Nr 24 zawód: technik informatyk liczba oddziałów 3 liczba uczniów Szkoła Policealna Nr 17 zawód: technik informacji naukowej liczba oddziałów 2 liczba uczniów Zespół Szkół im. inŝ. Stanisława Wysockiego d. Kolejówka. W skład Zespołu Szkół d. Kolejówka wchodzą szkoły zawodowe : - Technikum Nr 7 zawody: technik elektryk, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik mechatronik, technik transportu kolejowego, technik logistyk, technik spedytor, - liczba oddziałów 11 liczba uczniów X Liceum Profilowane bez naboru, - Szkoła Policealna Nr 16 bez naboru 4. Technikum Nr 18 w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 brak naboru Dane na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacji pracy na rok szkolny 2009/2010, listopad Działają takŝe dwie niepubliczne szkoły policealne: 1. Policealna Szkoła Zawodowa PROFESJA Sp. z.o.o., ul. Barska 32, 482 uczniów, 2. Policealne Studium Informatyki i Rachunkowości, ul. Sędziowska 1, 70 uczniów. f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) 1. III Ogród Jordanowski ul. Wawelska 3 liczba grup 10 liczba stałych uczestników MłodzieŜowy Dom Kultury Ochota ul. Białobrzeska 19, zmiana siedziby na ul. Rokosowska 10, liczba grup 56 liczba stałych uczestników Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 7 ul. Geodetów 1 liczba grup 110 liczba stałych uczestników Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Majewskiego 17 liczba grup 60 liczba stałych uczestników Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 ul. Radomska 13/21 obszar działania dzielnica Ochota i Włochy, uczniowie ze szkół publicznych i niepublicznych wszystkich typów. 10/35

11 2. Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Własne programy nauczania realizowane są głównie w przedszkolach integracyjnych oraz w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi. Programy te kładą nacisk m.in. na bezpieczeństwo, w tym wyrabianie nawyków bezpiecznego zachowania oraz mają na celu przeciwdziałanie agresji u dzieci. W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 70 realizowany jest program własny Bezpieczne dzieciństwo, którego autorem jest rada pedagogiczna. Uczy on bezpiecznego zachowania w kontakcie ze zwierzętami, w zabawach na świeŝym powietrzu ze szczególnym naciskiem na bezpieczne zachowanie w przypadkach zagroŝenia złymi warunkami atmosferycznymi (np. burza). W przedszkolu tym realizowany jest takŝe program adresowany do sześciolatków Las, skarbnicą tajemnic, autorstwa nauczyciela placówki. Jego celem jest zapoznanie dzieci z fauną i florą lasu, ze szczególnym naciskiem na treści ekologiczne. W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 we wszystkich grupach wiekowych realizowany jest program, autorstwa pedagoga wspomagającego, Gry i zabawy przeciwko agresji. Ma on na celu uświadomienie i nazywanie przez dzieci własnych emocji oraz naukę radzenia sobie z emocjami negatywnymi. Specjaliści zatrudnieni w placówce opracowali takŝe program, który wspiera nauczycieli we wspomaganiu rozwoju mowy dzieci. Poza tym w placówce realizowany jest program Bezpieczny rok, który został napisany przez grupę nauczycieli i zawiera treści edukacji zdrowotnej oraz uczy bezpiecznego stylu Ŝycia. Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 312 jest autorem programu wychowawczego Poznaję, przestrzegam, wiem, który został napisany w oparciu o program wychowania przedszkolnego Zanim będę uczniem autorstwa E. Tokarskiej, J. Kopały. Celem jest: zapoznanie dzieci z zasadami prawidłowego zachowania się w róŝnych sytuacjach, rozwijanie umiejętności społecznych, w tym kształtowanie poczucia przynaleŝności społecznej, a takŝe poznanie historii miasta i własnej rodziny. Dyrektor placówki jest takŝe współautorem programu adaptacyjnego W naszym przedszkolu trzylatki nie płaczą. Program zawiera scenariusze zajęć adaptacyjnych z dziećmi trzyletnimi, które mają rozpocząć edukację przedszkolną. Zawiera informacje dla rodziców, jak przygotować dziecko do przedszkola oraz cały proces adaptacji dzieci. Nauczyciele korzystają z elementów tego programu, modyfikują go w razie potrzeb i sami opracowują scenariusze spotkań adaptacyjnych. W Przedszkolu nr 255 w kaŝdej grupie wiekowej realizowany jest własny program nauczania, dostosowany do wieku dzieci: 1. w grupie trzylatków Pierwszy krok przedszkolaka - zapewnia prawidłowy proces adaptacyjny dziecka w przedszkolu oraz sprzyja rozwojowi prawidłowych procesów poznawczych, wraŝliwości zmysłowej i umiejętności związanych z twórczością własną 2. w grupie czterolatków Potrafię sam - zwrócenie uwagi na indywidualność osobowości i tempo rozwoju kaŝdego dziecka. Daje dziecku moŝliwość dokonywania własnych wyborów, uczy odpowiedzialności za swoje czyny. 3. W grupie pięciolatków Ciekawe dlaczego... czyli odkrywanie i poznawanie tajemnic przyrody celem jest poznawanie i odkrywanie tajemnic przyrody w ciągu całego roku 4. w grupie sześciolatków Poznajemy kraje Unii Europejskiej - rozbudzenie zainteresowania otaczającym światem, uczenie tolerancji, kultur innych narodów oraz współpraca z przedszkolem z państwa europejskiego wchodzącego w skład Unii Willy Brandt Schule Warschau. b. Szkoły podstawowe Własne programy nauczania i innowacje pedagogiczne realizowane są w szkołach: - w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 im. Juliana Przybosia realizowana jest innowacja: Kształcenie zintegrowane z rozszerzoną nauką języka angielskiego, - w Szkole Podstawowej Nr 97 im. Leona Kruczkowskiego realizowane są : program własny judo dla kl. IV- VI, program zajęć ogólnorozwojowych dla klas I-III, Program edukacji prozdrowotnej dla klas I-III, 11/35

12 - w Szkole Podstawowej Nr 152 im. Marii Dąbrowskiej w Zespole Szkół nr 83 realizowane są: w klasach IV-VI program własny wychowania fizycznego, program szkolenia sportowego w piłce ręcznej i koszykówce, - w Szkole Podstawowej Nr 175 im. Heleny Marusarzówny realizowane są: autorski program wychowania fizycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej, program Elementy edukacji europejskiej w klasie VI, Program własny nauczania informatyki w klasie VI szkoły podstawowej (kontynuacja) program prowadzony jest od klasy IV. - w Szkole Podstawowej Nr 264 im. Gabrieli Mistral realizowane są: program nauczania informatyki w klasach I-III, program zajęć Mój lepszy start prowadzony w klasach I, program zajęć terapeutycznoruchowych Wesoła kinezjologia, program dotyczący profilaktyki dysleksji, program dotyczący metod doskonalenia techniki czytania i zapisu dla uczniów klas I-III, program ćwiczeń ortograficznych, program glottodydaktyczny, program z zakresu terapii logopedycznej oraz programy własne profilaktyczne: Bezpieczne dziecko zdrowie, agresja, bezpieczeństwo, W krainie uczuć, Ja i moja grupa. - w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego realizowany jest program własny z informatyki w kl. III-VI oraz program klas integracyjnych. c. Gimnazja W gimnazjach realizowane są następujące programy własne i innowacje: - w Gimnazjum Nr 13 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Nr 82 na kaŝdym poziomie w trzech klasach realizowany jest własny program nauczania matematyki i informatyki, - w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Leopolda Staffa realizowany jest program własny nauczania języka polskiego i program własny nauczania matematyki, - w Gimnazjum Nr 15 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego Grota realizowane są własne programy nauczania z wychowania fizycznego (2 programy autorstwa zespołu nauczycieli jeden do klasy sportowej i drugi do pozostałych klas), - w Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku realizuje się własne zmodyfikowane programy nauczania: Technologie XXI wieku. Informatyka, Technologie XXI wieku. Technika, Zdrowie, Sprawność, Ruch (wychowanie fizyczne), - Gimnazjum Sportowe Nr 17 w Zespole Szkół nr 83 realizuje w klasach I-III program własny wychowania fizycznego i program szkolenia sportowego w piłce ręcznej i koszykówce, d. Licea ogólnokształcące W Liceach Ogólnokształcących w Dzielnicy Ochota realizowane są : - VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego: Szkoła z Ochotą na eksperymenty innowacja w klasie biologiczno - chemicznej, Klasa BGś program skierowany do uczniów z ubogich rodzin z małych miejscowości, program klasy z rozszerzoną wiedzą ekonomiczno - bankową, program klasy z rozszerzonym programem wychowania estetycznego, Klasa z programem wiedzy o mediach, Klasa z rozszerzonym programem wiedzy o stosunkach międzynarodowych, - w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Nr 82 realizowany jest autorski program z matematyki Matematyka akademicka opracowany przez dr Edwarda Stachowskiego i własny program szkoły z informatyki. - w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja realizowane są dwie innowacje programowe: w klasie z elementami wiedzy medialnej z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii i wos-u i w klasie tzw. retoryczno-dziennikarskiej z rozszerzonym program nauczania języka polskiego, historii i wos-u, - w XLVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Edwarda Dembowskiego realizowane są autorskie programy nauczania z wychowania do Ŝycia w rodzinie i etyki. e. Szkoły zawodowe - w Zespole Szkół Nr 26 w LXIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 zmodyfikowane zostały programy nauczania, a takŝe wprowadzono 12/35

13 innowację Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opracowanie i pilotaŝowe wdroŝenie programów, - w Zespole Szkół im. inŝ. Stanisława Wysockiego d. Kolejówka realizowana jest innowacja Wirtualne laboratoria sukces innowacji, opracowana przez zespół autorski WyŜszej Szkoły Logistyki w Poznaniu. f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) Programy zajęć realizowane w placówkach wychowania pozaszkolnego są faktycznie autorskimi programami poszczególnych instruktorów, które są corocznie zatwierdzane przez dyrektorów placówek. I tak: - w III Ogrodzie Jordanowskim realizuje się programy: plastyczny Rośnij razem z kwiatami, opiekuńcze Z komputerem poznaję świat, Dialog z otoczeniem Mama, Tata i Ja, Dobre maniery, Bajki nie bajki, Czas wolny oby nie nuda, Zabawa przez mimikę, słowo i gest, Promocja zdrowia oraz sportowe Syrenka, Sport dla duŝego i małego. - w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 7 realizuje się programy: nauki i doskonalenia pływania dla szkół i przedszkoli, korekta wad postawy, nauka i doskonalenie pływania dla grup zajęć popołudniowych, program szkolenia koszykarskiego, program szkolenia piłki ręcznej. - w MłodzieŜowym Domu Kultury Ochota roczne plany pracy wszystkich sekcji stanowią autorskie, innowacyjne programy poszczególnych instruktorów. W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 9 zajęcia edukacyjno - terapeutyczne prowadzone są w oparciu o programy autorskie: Sprawna ręka - warsztaty doskonalące sprawność grafomotoryczną dla dzieci z klas V-VI szkoły podstawowej oraz klas I gimnazjów, Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z opóźnieniami rozwojowymi, Wspomaganie rozwoju dzieci 6-letnich w osiągnięciu dojrzałości do nauki czytania i pisania, Program współpracy z rodzicami i opiekunami 6- latków uczęszczających na zajęcia wspomagania rozwoju, Wspomaganie rozwoju dzieci 6-letnich i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, Wspomaganie rozwoju dziecka przedszkolnego w wieku 5 lat, Warsztaty ortograficzne dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej i kl. I gimnazjalnej, Muzykoterapia dla dzieci nadpobudliwych psychomotorycznie z zaburzeniami mowy z klas I i II szkół podstawowych, Socjoterapia dla uczniów szkół podstawowych w wieku 8-12 lat, Warsztaty dla rodziców dzieci z grupy socjoterapeutycznej, Moja droga do sukcesu, czyli jak dobrze przygotować się do wyboru zawodu, Świadomy gimnazjalista, świadomy wybór szkoły, Czy jajko musi być mądrzejsze od kury, czyli jak wspierać swoje dziecko we właściwym wyborze szkoły, Jestem małym twórcą. 3. Zajęcia dodatkowe a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego We wszystkich przedszkolach na terenie Dzielnicy Ochota prowadzone są zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, tańca, gimnastyki korekcyjnej. Dodatkowo w większości placówek odbywają się zajęcia plastyczne, z malarstwa, z karate oraz zajęcia umuzykalniające. Na ofertę tych zajęć mają bezpośredni wpływ rodzice dzieci. b. Szkoły podstawowe We wszystkich szkołach podstawowych na Ochocie prowadzone są zajęcia dodatkowe, które moŝna podzielić na: - zajęcia wyrównujące braki programowe, do nich naleŝą m.in. zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, przygotowanie do sprawdzianu po klasie 6, wspomaganie czytania i pisania dla uczniów klas I-III, pomoc dziecku z trudnościami edukacyjnymi, - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów koła zainteresowań, koła przedmiotowe, zajęcia sportowe, edukacja ekologiczna, kurs pierwszej pomocy, dodatkowe języki obce, - zajęcia o charakterze psychologiczno - terapeutycznym: np. zajęcia dla uczniów z trudnościami w zachowaniu, uczniów z problemami emocjonalnymi, zajęcia reedukacyjne, zajęcia profilaktyczne. 13/35

14 c. Gimnazja Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Ochota W gimnazjach prowadzone są koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, Otwarte obiekty sportowe, zajęcia z dodatkowego języka obcego, przygotowanie do egzaminy gimnazjalnego dla klas III, zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia sportowe, zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców. W gimnazjach z oddziałami integracyjnymi Nr 14 i 16 prowadzone są zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W Gimnazjum Nr 15 realizowane są takŝe zajęcia przeznaczone na realizację projektów edukacyjnych (Regiony Polski, Woda w przyrodzie, Budujemy dom, Grotiada, Światowe zespoły muzyczne), d. Licea ogólnokształcące Licea Ogólnokształcące szczególną wagę przywiązują do zajęć przygotowujących uczniów do matury. Stąd największa liczba godzin zajęć dodatkowych przeznaczana jest na zajęcia uzupełniające i poszerzające wiedzę z poszczególnych przedmiotów i z dodatkowego języka obcego. Oprócz nich prowadzone są koła przedmiotowe, SKS, koła zainteresowań: np. sportowe, teatralne, plastyczne, chór, filmowe, muzyczne, fotograficzne, filozoficzne. e. Szkoły zawodowe W szkołach zawodowych prowadzone są zajęcia kół przedmiotowych, kół zainteresowań, zajęcia sportowe, wyrównawcze i przygotowujące do matury. 4. Osiągnięcia a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Przedszkola naszej dzielnicy chętnie uczestniczą w konkursach oraz zawodach sportowych. DuŜą popularnością cieszą się konkursy plastyczne. Przedszkole nr 111 zajęło I miejsce w konkursie plastycznym Parasol Pani Jesieni i zostało wyróŝnione w konkursach plastycznych Miś Uszatek wita jesień, Koszyczek Wielkanocny oraz Witaj Wiosno. Dzieci z tej placówki zajęły II i III miejsce w konkursie recytatorskim Regionalne tere fere oraz I, II i III miejsce w zawodach karate. Przedszkole nr 225 zajęło III miejsce w Sportowej Olimpiadzie Przedszkoli i III miejsce w XIV Jesiennym Konkursie Plastycznym Parasol Pani Jesieni. Przedszkole nr 315 zajęło III miejsce w konkursie plastycznym organizowanym przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 114 Wycinanka ludowa oraz nagrodę publiczności w konkursie plastycznym Postępuj wobec innych tak jak chciałbyś, Ŝeby inni postępowali wobec Ciebie. Przedszkole zostało wyróŝnione takŝe w kilku konkursach plastycznych: Miś Uszatek wita Jesień, Witaj Wiosno, Piękno mazowieckiego krajobrazu. Ponadto Przedszkole nr 66 realizuje Program Edukacji Ekologicznej m. st. Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Współpracuje z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej Virga w Drogoszewie, który organizuje zajęcia z ornitologiem i warsztaty w terenie. b. Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Grzegorza Piramowicza: II miejsce w X Przeglądzie Twórczości Dzieci i MłodzieŜy Białystok 2010 ; 30-osobowa grupa uczniów ze świetlicy szkolnej uzyskała I miejsce w konkursie na projekt symbolu Ogólnopolskiej Kampanii Baw się i bądź bezpieczny ; w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR MATEMATYCZNY 2 uczniów uzyskało nagrody, a 7 wyróŝnienia; w Konkursie przyrodniczym Oxford Biologia Plus wyróŝnienia otrzymało 5 uczniów; w Konkursie matematycznym Test Matematyka z Plusem I miejsce zdobyło 2 uczniów, II miejsce 2 uczniów i III miejsce 2 uczniów; w konkursie plastycznym Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych 1 uczeń uzyskał wyróŝnienie. Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Edwarda Szymańskiego: laureat w Ogólnopolskim konkursie matematyczno - przyrodniczym MIX; laureat w konkursie Losy Ŝołnierza i dzieje oręŝa polskiego ; 7 laureatów w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II; 3 laureatów VI Ogólnopolskiego konkursu Krasomówczego Testament literacki Juliusza Słowackiego ; 1 miejsce w Biegach przełajowych dziewcząt w WOM; I miejsce w Diecezjalnym Konkursie Plastycznym Zło dobrem zwycięŝaj ; I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Mazowsze moja mała ojczyzna. 14/35

15 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 im. Juliana Przybosia: 1 finalista, 1 laureat Konkursu Polonistycznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty; 4 finalistów Olimpiady Polonistycznej; I miejsce w Dzielnicowym Konkursie Ortograficznym, nagroda w Maratonie matematycznym MALMAT; 3 wyróŝnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR, 51 i 67 miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego English Ace ; I miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Ochota w pływaniu chłopców i dziewcząt; 2 miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Ochota w Unihokeju; II miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Ochota w sztafetowych biegach przełajowych chłopców; II miejsce w Biegu Solidarności (dziewczęta). Szkoła Podstawowa Nr 97 im. Leona Kruczkowskiego: I, II i dwa III miejsca w dzielnicowym konkursie ortograficznym dla klas I-III; II miejsce w międzydzielnicowym konkursie plastycznym Cztery pory roku; dwa wyróŝnienia i trzy nagrody w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR; dwie finalistki polonistycznego konkursu organizowanego przez MKO; jeden finalista matematycznego konkursu organizowanego przez MKO; I miejsce w dzielnicowym konkursie OMNIBUS; laureat ogólnopolskiego konkursu wiedzy o bitwie pod Grunwaldem; wyróŝnienie w konkursie Ksiądz Jerzy Popiełuszko zło dobrem zwycięŝaj ; dwa wyniki bardzo dobre i trzy wyróŝnienia w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur; III, IV i dwa VII miejsca w zawodach judo w ramach Warszawskiej Olimpiady MłodzieŜy; II miejsce w Ogólnopolskim turnieju z okazji Dnia Niepodległości; II miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy w pływaniu; III miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy w mini koszykówce chłopców. Szkoła Podstawowa Nr 152 im. Marii Dąbrowskiej w Zespole Szkół Nr 83: Złoty Medal w XLIII WOM w mini piłce ręcznej dziewcząt; Srebrny Medal w XLIII WOM w mini koszykówce chłopców; Złoty Medal w XII Mazowieckich Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej Szkół Podstawowych w mini piłce ręcznej dziewcząt; Srebrny Medal w XII Mazowieckich Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej Szkół Podstawowych w mini koszykówce chłopców; IX miejsce w mistrzostwach Polski szkół podstawowych w mini piłce ręcznej dziewcząt. Szkoła Podstawowa Nr 175 im. Heleny Marusarzówny: finalista polonistycznego konkursu organizowanego przez MKO; laureat, 4 bardzo dobre wyniki i 9 dobrych wyników w Ogólnopolskim konkursie języka polskiego OMNIBUS; jeden finalista matematycznego konkursu organizowanego przez MKO; 4 laureatów i 11 wyróŝnień w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym MIX matematyczno-przyrodniczy 2010 r. ; 1 laureat, 11 wyróŝnień i 3 nagrody w Międzynarodowym Konkursie KANGUR; 2 laureatów i 3 wyróŝnienia w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym Panda ; 5 laureatów I stopnia z wyróŝnieniem w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Oxford ; 2 laureatów Ogólnopolskiej olimpiady z języka angielskiego Olimpu ; laureat konkursu przyrodniczego organizowanego przez MKO; 4 laureatów i 11 wyróŝnień w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym MIX matematyczno - przyrodniczy 2010; laureat Ogólnopolskiego Konkursu Multitest Historyczny; 3 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o II Wojnie Światowej; 2 laureatów I stopnia, 1 laureat II stopnia, 3 laureatów III stopnia, 1 laureat IV stopnia, 1 laureat V stopnia Międzynarodowego Konkursu Test Historia Plus V Edycja; I miejsce w kategorii duet wokalny, 1 wyróŝnienie i nagroda specjalna w IX Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Legionowej śołnierskiej i Patriotycznej; 2 laureatów I miejsca, 1 laureat II miejsca, 4 laureatów III miejsca i 2 wyróŝnienia w Warszawskim Konkursie z języka niemieckiego Papperlapapp 2 ; 3 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy; 10 miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w ŁyŜwiarstwie Szybkim; 19 miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w ŁyŜwiarstwie Figurowym; 5 miejsce w Zawodach Opolska ŁyŜwa, 7 miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, 6 miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie MłodzieŜy. Szkoła Podstawowa Nr 264 im. Gabrieli Mistral: 2 wyróŝnienia w Warszawskich spotkaniach z ortografią ; II i III miejsce w Ogólnopolskim konkursie Z poprawną polszczyzną na co dzień organizowany przez Centrum Edukacji Humanistycznej; I miejsce w konkursie Zachowaj trzeźwy umysł ; I miejsce w konkursie historycznym Warszawa dawniej i dziś organizowanym przez Gimnazjum Nr 114; II miejsce w kategorii soliści w Konkursie Kolęd i Pastorałek XV Wielkie Ursynowskie Kolędowanie; 3 wyróŝnienia w Międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR, 2 wyróŝnienia w Przeglądzie małych form teatralnych EFFKA, wyróŝnienie w Przeglądzie prezentacji scenicznych placówek Kogel Mogel. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego: laureat kuratoryjnego konkursu matematycznego; 2 laureatów konkursu informatycznego Mini Logia; finalista konkursu historycznego Losy Ŝołnierza i dzieje oręŝa polskiego w latach Od Cedyni do Orszy ; 2 laureatów i 3 finalistów w warszawskim konkursie o F. Chopinie; 2 wyróŝnienia w ogólnopolskim konkursie matematycznym Jersz ; 2 laureatów i 3 wyróŝnienia w Międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR ; laureat w ogólnopolskim konkursie języka niemieckiego Fox; I miejsce w warszawskim konkursie Lekki tornister ; I miejsce w Międzynarodowym Turnieju piłki ręcznej dziewcząt w Norwegii. 15/35

16 c. Gimnazja Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Ochota Gimnazjum Nr 13 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Nr 82: laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla Gimnazjalistów; laureat i finalista Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, laureat i finalista Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów; 2 laureatów Konkursu Informatycznego LOGIA-10; laureat Konkursu Informatycznego POLLOGIA-10; 3 laureatów Konkursu Losy Ŝołnierza i dzieje oręŝa polskiego ; laureat i finalista Mazowieckiego Konkursu Wiedzy Astronomicznej; laureat i 2 finalistów Konkursu Wiedzy Biblijnej Hieronymus ; finalista Konkursu Fizycznego; finalista Konkursu Chemicznego; 1 uczeń otrzymuje Stypendium Edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych; 1 uczeń otrzymuje stypendium Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Leopolda Staffa: finalista konkursu biologicznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty; 2 laureatów konkursu Dzieje oręŝa polskiego. Gimnazjum Nr 15 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego Grota : 1 uczeń otrzymuje stypendium Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka; I miejsce w Ogólnopolskim konkursie informatycznym First Lego League 2009 ; I miejsce (druŝynowo) w konkursie Technologie dla klimatu ; 5 wyróŝnień w kategorii plastycznej Warszawskiego Konkursu Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych ; I miejsce w konkursie Przyroda jest piękna trzy Ŝywioły organizowanym przez stowarzyszenie Kres; wyróŝnienie w konkursie recytatorskim im. ks. Twardowskiego; I miejsce w konkursie recytatorskim Warszawska Syrenka ; IV miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie MłodzieŜy w piłce ręcznej; V miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie młodzieŝy w pływaniu (druŝynowo) oraz VI miejsce indywidualnie; I miejsce w Mazowieckim turnieju halowym Błyskawica Cup 2010 r. ; I miejsce w ogólnopolskim turnieju piłki noŝnej Targówek Cup 2009 ; II miejsce w ogólnopolskim turnieju halowym w Głuchołazach; II miejsce w ogólnopolskim turnieju w Kozienicach; II miejsce w ogólnopolskim turnieju w Warce; II miejsce w ogólnopolskim turnieju piłki noŝnej Adidas Football Challenge 2010, II miejsce w Lidze Trampkarzy - młodzieŝowych zawodach piłki noŝnej. Gimnazjum Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku: 4 laureatów i 8 wyróŝnień Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego ALBUS 2010 ; WyróŜnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR; Finalista Międzydzielnicowego Konkursu Chemicznego Atom i cząsteczka praktyczne wykorzystanie układu okresowego ; finalista VIII Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego; 4 wyróŝnienia w Konkursie Recytatorskim Warszawska Syrenka ; II miejsce oraz wyróŝnienie w konkursie Moja wiedza o II wojnie światowej edycja Kampania Wrześniowa 1939 roku, zorganizowanego pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy; Laureat X Warszawskiego Konkursu Języka Angielskiego Big Ben 2010; IV miejsce w XI Ogólnopolskich Zawodach w ParaujeŜdŜaniu HIPOLAND Józefin 2010; I miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Ochota w dyscyplinach objętych XLIII WOM punktacja łączna; III miejsce w unihokeju dziewcząt XLIII WOM; IV miejsce w unihokeju chłopców XLIII WOM; V miejsce w unihokeju dziewcząt w Mazowieckich Igrzyskach MłodzieŜy. Gimnazjum Sportowe Nr 17 w Zespole Szkół Nr 83: Srebrny Medal w XLIII WOM w mini piłce ręcznej dziewcząt; Złoty Medal w XLIII WOM w biegu na 100 m dziewcząt; Srebrny Medal w XII Mazowieckich Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej Gimnazjów w biegu na 100 m dziewcząt. d. Licea ogólnokształcące VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego: laureat Międzynarodowej Olimpiady Astronomii i Astrofizyki; laureat LIII Olimpiady Astronomicznej, laureat Olimpiady Chemicznej; laureat XXXIV Olimpiady Artystycznej; laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym; laureat Środkowoeuropejskiej Olimpiady Matematycznej. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Nr 82: 3 laureatów i 23 finalistów Olimpiady Matematycznej, w tym 2 uczniów zostało zakwalifikowanych na Olimpiadę Międzynarodową w Kazachstanie; 4 laureatów i 4 finalistów Olimpiady Fizycznej, w tym 3 uczniów zakwalifikowanych na Olimpiadę Międzynarodową w Chorwacji; 2 laureatów i 3 finalistów Olimpiady Informatycznej; laureat i finalista Olimpiady Języka Angielskiego; laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym; laureat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej; finalista Olimpiady Chemicznej; finalista Olimpiady Biologicznej; finalista Olimpiady Filozoficznej; finalista XIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, I miejsce w kraju w Turnieju Młodych Fizyków druŝyna będzie reprezentować Polskę na Międzynarodowym turnieju w Wiedniu; brązowy medal na III Międzynarodowej Olimpiadzie w Houston (projekty związane z inŝynierią, energią i środowiskiem); finalista VIII Międzynarodowej Olimpiady 16/35

17 Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej; I miejsce w kategorii najwyŝsza średnia wyników w edycji 2010 Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY ; II miejsce w kategorii upowszechniania wiedzy matematycznej wśród młodzieŝy; 2 laureatów Międzynarodowego Konkursu Aliante XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja: wicemistrzostwo w Warszawskiej Lidze Debatanckiej; I miejsce (zespołowo) w IV zawodach strzeleckich O złotą łuskę pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego: II miejsce w II edycji konkursu Polska w Unii Europejskiej organizowanym przez Katedrę Europeistyki UW; I miejsce - Puchar Burmistrza Dzielnicy Wola w XVIII Strefowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK; II miejsce Puchar Prezydenta Płocka w etapie Okręgowym Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK; I miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy w piłce siatkowej chłopców; II miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Ochota w piłce koszykowej dziewcząt; II miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Ochota w piłce koszykowej chłopców. e. Szkoły zawodowe Zespół Szkół im. inŝ. Stanisława Wysockiego d. Kolejówka : 3 finalistów Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości; 7 wyróŝnionych zespołów w róŝnych tematach w Konkursie Arsenał Warszawa Zespół Szkół Nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego: uczeń Technikum Nr 10 i uczennica Technikum Uzupełniającego Nr 7 zdobyli tytuł finalisty w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo- MenedŜerskich. f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) MłodzieŜowy Dom Kultury Ochota : wyróŝnienie w konkursie Rozśpiewany Wawel ; 1 nagroda i 3 wyróŝnienia w konkursie dzielnicowym Przyszłość Spełnionych Marzeń ; 4 nagrody i 5 wyróŝnień w konkursie wojewódzkim Kapliczki Polskie ; 2 wyróŝnienia w konkursie Warszawa Moja Stolica ; 1 nagroda i 2 wyróŝnienia w konkursie Przygoda z tańcem ; wyróŝnienie zbiorowe dla grupy przedszkolnej Klubu Puchatek. III Ogród Jordanowski: I i II miejsce oraz 4 wyróŝnienia w konkursie Malarski rok szkolny ; I i II miejsce i 2 wyróŝnienia w konkursie plastycznym Nasi mniejsi bracia organizowanym przez MDK Radom; I miejsce w konkursie Przyszłość spełnionych marzeń organizowanym przez MDK Ochota. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 7: piłka ręczna dziewcząt V miejsce w kategorii młodzieŝowiec w Mistrzostwach Polski, VI miejsce w kategorii juniorki, XVII miejsce w kategorii juniorki młodsze, XVII miejsce w kategorii młodziczka młodsza w Mistrzostwach Polski; III miejsce w Międzynarodowym Turnieju w Helsinkach; XIII miejsce w Międzynarodowym Turnieju w Berlinie; III miejsce w Międzynarodowym Turnieju w Granollers - Barcelona; koszykówka chłopców IX miejsce w kategorii juniorzy w Mistrzostwach Polski, V miejsce w kategorii młodzicy; III miejsce w Międzynarodowym Turnieju we Francji Le Portel; IV miejsce w Bałtyckiej Lidze Koszykówki EYBL, IV miejsce w Międzynarodowym Turnieju w Rosji w WoroneŜu. 5. Projekty unijne, współpraca międzynarodowa a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Przedszkole nr 255 współpracuje z angielskim przedszkolem z okręgu wyspy Św. Heleny. Przedszkole nr 241 wspólpracuje z Fundacją Świat na wyciągnięcie ręki w realizacji programu edukacji międzykulturowej - projekt finansowany w ramach funduszy unijnych. b. Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 10 od 2 lat bierze udział w projekcie Współpraca ze Wschodem Ochota dla Tradycji (uczniowie klas VI wyjeŝdŝają na wycieczkę na Ukrainę, a po powrocie organizują wystawę fotograficzną i zapraszają na nią uczniów innych klas). 17/35

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2010/2011

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Obowi zek sporz dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada o

Obowi zek sporz dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada o Informacja Burmistrza Polkowic o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 009/010 jest przedstawiana Radzie Miejskiej po raz drugi, na podstawie znowelizowanej w marcu 009 r. ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15

a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1. Typy jednostek specjalnych:... 5 2. Rekrutacja... 6 3. Dane wg arkuszy organizacji... 7 2. Placówki specjalne prowadzone przez m.st. Warszawę podsumowanie... 9 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2013/2014. 1. Wprowadzenie... 5

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2013/2014. 1. Wprowadzenie... 5 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1. Typy jednostek specjalnych... 5 2. Rekrutacja... 8 3. Informacje ogólne dot. kształcenia specjalnego... 9 2. Informacje dotyczące placówek kształcenia specjalnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE Gmina Rzgów INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2012/2013 Październik 2013 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 Starostwo Powiatowe Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 Opracowanie: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Sylwia Dzidziul, Renata Chomińska PAŹDZIERNIK 2013 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2011/2012 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 1 Art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EDUKACJI W GMINIE GNIEWINO

STRATEGIA EDUKACJI W GMINIE GNIEWINO STRATEGIA EDUKACJI W GMINIE GNIEWINO 1 1. Misja 2 2. Wprowadzenie.2 2.1. Szkoły w Gminie Gniewino 2.2. Instytucje wspierające 2.3. Powiązania z innymi dokumentami 3. Diagnoza stanu oświaty w gminie..3

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY 2013/2014 2013 "Informator" w formie elektronicznej dostępny jest na stronie adres: www.pow.dzierzoniow.pl e-mail: oswiata@pow.dzierzoniow.pl oraz do wglądu

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu I N F O R M A T O R dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Suwałkach oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

SIEMIANOWICKIE SZKOŁY SPIS SZKÓŁ

SIEMIANOWICKIE SZKOŁY SPIS SZKÓŁ 1 3 SIEMIANOWICKIE SZKOŁY I N F O R M A T O R 2 0 1 0 SPIS SZKÓŁ Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Śląskich...str. 4-5 Gimnazjum nr 3 im. Wojciecha Korfantego...str. 6-7 Gimnazjum nr 4...str. 8-9 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo