Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Ochota w roku szkolnym 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Ochota w roku szkolnym 2009/2010"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Ochota 1. Wprowadzenie Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego... 8 b. Szkoły podstawowe... 8 c. Gimnazja... 9 d. Licea ogólnokształcące... 9 e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Zajęcia dodatkowe a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe Osiągnięcia a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Projekty unijne, współpraca międzynarodowa a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Zasiłki szkolne, stypendia socjalne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego /35

4 b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe WyposaŜenie jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Finanse Struktura wydatków Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego (rozdziały i 80106) Szkoły podstawowe (rozdział 80101) Gimnazja (rozdział 80110) Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) Szkoły zawodowe (rozdział 80130) Placówki wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406) Zestawienie istotnych wydarzeń i działań prowadzonych Zwiększanie wskaźnika upowszechniania wychowania przedszkolnego Organizacja oddziałów dla sześciolatków w szkołach podstawowych Wsparcie ucznia uzdolnionego Wspieranie i wzbogacania oferty szkolnictwa zawodowego Racjonalizacja sieci szkół Programy typu Wiem co jem ; Profilaktyka medyczna ; Stop cyberprzemocy ; Kulturalny kibic, Bezpieczna Szkoła i inne Lato i zima w mieście MłodzieŜowa Rada Dzielnicowa Projekty Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Projekty edukacji kulturalnej Projekty unijne Dzielnicowe fora oświatowe (formy kontaktu ze środowiskiem) Doskonalenie nauczycieli i kadr Współpraca z organizacjami pozarządowymi Inwestycje, remonty, termomodernizacje Rozszerzanie współpracy międzynarodowej Opis dzielnicy /35

5 1. Wprowadzenie Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Ochota Rok szkolny 2009/10 dla ochockiej oświaty był kolejnym rokiem działań w obszarach: - podnoszenia poziomu nauczania, - indywidualizacji pracy z uczniem, - modernizacji bazy lokalowej, dydaktycznej i sportowej. Sieć placówek oświatowych nie uległa zmianie, a kolejnych dziewięćdziesięciu nauczycieli uzyskało wyŝszy stopień awansu zawodowego. Był to rok, w którym do szkół ponadgimnazjalnych po dziesięcioletniej przerwie powróciła obowiązkowa matura z matematyki, którą uczniowie z liceów ogólnokształcących na Ochocie napisali na sto procent zdawalności. Był to rok, w którym pierwsi sześciolatkowie ukończyli klasę pierwszą. W roku szkolnym 2009/2010 kontynuowane i zakończone były działania podjęte w 2008/2009 : - modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół d. Kolejówka, - modernizacja placów zabaw w przedszkolach, - oddanie nowego budynku na potrzeby MłodzieŜowego Domu Kultury, - uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej dla ucznia zdolnego, roku szkolnym - szkolenia rad pedagogicznych, w tym dyrektorów placówek, w zakresie podnoszenia efektywności nauczania, - poszerzenie oferty poradnictwa zawodowego dla uczniów gimnazjów, w tym włączenie w zajęcia warsztatowe rodziców, - warsztaty dla uczniów z metod efektywnego uczenia się, - zróŝnicowanie oferty programowej, odpowiadającej na sygnały płynące od uczniów, - nauczanie języków obcych w poszerzonym wymiarze, - uatrakcyjnianie szkolenia sportowego. Po raz pierwszy w minionym roku szkolnym ruszyły miejskie programy: Wars i Sawa i Szkoła z pomysłem, do których przystąpiły ochockie szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Władze samorządowe i dyrektorzy placówek postawili sobie wspólny cel: szkoła/przedszkole efektywnie ucząca i zarządzana, otwarta na pracę z uczniem zdolnym i z dysfunkcjami, wprowadzająca innowacyjne metody nauczania, który był realizowany poprzez codzienne systematyczne działania. Dostępność do placówek, do ich oferty edukacyjnej, kulturalnej, sportowej jest łatwa dla ucznia w kaŝdym wieku. Opierając się na danych demograficznych, zróŝnicowaniu mieszkańców dzielnicy pod względem wieku, nie przewiduje się w najbliŝszym czasie zmiany liczby i struktury placówek oświatowych. 5/35

6 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie Mapa placówek oświatowych na Ochocie stan 30 czerwca 2010 r. Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Grzegorza Piramowicza, ul. Jasielska 49/53, Warszawa Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Edwarda Szymańskiego, ul. Wawelska 48, Warszawa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 im. Juliana Przybosia, ul. Białobrzeska 27, Warszawa Szkoła Podstawowa Nr 97 im. Leona Kruczkowskiego, ul. Spiska 1, Warszawa Szkoła Podstawowa Nr 152 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Powstańców Wielkopolskich 4, Warszawa Szkoła Podstawowa Nr 175 im. Heleny Marusarzówny, ul. Trzech Budrysów 32, Warszawa Szkoła Podstawowa Nr 264 im. Gabrieli Mistral, ul. Majewskiego 17, Warszawa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego, ul. Gorlicka 3, Warszawa Gimnazja Gimnazjum Nr 13 im. Stanisława Staszica, ul. Nowowiejska 37a, Warszawa Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Leopolda Staffa, ul. Barska 32, Warszawa Gimnazjum Nr 15 im. gen.dyw. Stefana Roweckiego ", ul. Siemieńskiego 6, Warszawa Gimnazjum Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku, ul. Pilota SkarŜyńskiego 8, Warszawa Gimnazjum Sportowe Nr 17, ul. Powstańców Wielkopolskich 4, Warszawa Licea Ogólnokształcące VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, ul. Wawelska 46, Warszawa XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, ul. Nowowiejska 37 a, Warszawa XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, ul. Grójecka 93, Warszawa XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego, ul. Szczęśliwicka 50/54, Warszawa 6/35

7 Zespoły Szkół Zespół Szkół Nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Szczęśliwicka 46, Warszawa Zespół Szkół Nr 26, ul. Urbanistów 3, Warszawa Zespół Szkół im. inŝ. Stanisława Wysockiego d. Kolejówka, ul. Szczęśliwicka 56, Warszawa Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2, ul. Szczęśliwicka 56, Warszawa Przedszkola Przedszkole Nr 59, ul. Pruszkowska 10, Warszawa Przedszkole Nr 61, ul. Lelechowska 7, Warszawa Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70, ul. Grójecka 93, Warszawa Przedszkole Nr 99, ul. Siewierska 3, Warszawa Przedszkole Nr 100, ul. Częstochowska 16/18, Warszawa Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 102, ul. Siewierska 5/7, Warszawa Przedszkole Nr 111, ul. Ładysława 9/11, Warszawa Przedszkole Nr 114, ul. Langiewicza 1/3, Warszawa Przedszkole Nr 176, ul. Trzech Budrysów 24, Warszawa Przedszkole Nr225, ul. Bobrowskiego 5, Warszawa Przedszkole Nr 239, Al. Jerozolimskie 117 a, Warszawa Przedszkole Nr 241, ul Trojdena 5b, Warszawa Przedszkole Nr 248, ul. Dickensa 5a, Warszawa Przedszkole Nr 255, ul. Korotyńskiego 3, Warszawa Przedszkole Nr 293, ul. Baleya 5, Warszawa Przedszkole Integracyjne Nr 312, ul. Okińskiego 5, Warszawa Przedszkole Nr 315 im. Zbigniewa Rychlickiego, ul. Grzeszczyka 2, Warszawa Przedszkole Integracyjne Nr 404, ul Białobrzeska 19, Warszawa Placówki działalności pozaszkolnej III Ogród Jordanowski, ul. Wawelska 3, Warszawa Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 7, ul. Geodetów 1, Warszawa MłodzieŜowy Dom Kultury, ul. Białobrzeska 19, Warszawa Ognisko Pracy Pozaszkolnej mieści się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 264 W dzielnicy funkcjonują 42 samorządowe placówki oświatowe: (dane na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacji pracy na rok szkolny 2009/10 ) - 20 przedszkoli, w tym dwa integracyjne dla 80 dzieci kaŝde i dwa z grupami integracyjnymi w kaŝdym 95 miejsc - 8 szkół podstawowych w tym: dwie z oddziałami integracyjnymi, trzy z oddziałami sportowymi w tym jedna w zespole z gimnazjum sportowym, - 5 gimnazjów (w tym jedno w zespole z liceum ogólnokształcącym), dwa z oddziałami integracyjnymi i jedno sportowe - 4 licea ogólnokształcące, - 3 zespoły szkół zawodowych, w których skład wchodzą: liceum ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi, licea profilowane i technika, - Centrum Kształcenia Ustawicznego, - 4 placówki działalności pozaszkolnej: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 7, MłodzieŜowy Dom Kultury, III Ogród Jordanowski, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 9. W roku szkolnym 2009/10 do przedszkoli uczęszczało ponad 2200 dzieci w wieku 3-6 lat, do szkół podstawowych ponad 2770 uczniów w wieku 6-12 lat, do gimnazjów ponad 2290 uczniów w wieku lat i do szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów ok uczniów w wieku powyŝej 15 lat. Uczestnikami zajęć w placówkach działalności pozaszkolnej byli głównie mieszkańcy Ochoty w wieku od trzech do osiemnastu lat. We wszystkich ochockich placówkach oświatowych pracowało ogółem 1282 nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze godzin w tym; 470 dyplomowanych, 449 mianowanych, 271 kontraktowych, 93 staŝystów. Dane dotyczą placówek publicznych, dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa i podane są na podstawie zatwierdzonych organizacji pracy tych placówek. 7/35

8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Na terenie Dzielnicy Ochota działa dwadzieścia publicznych przedszkoli równomiernie rozmieszczonych na obszarze dzielnicy, w obwodach szkół podstawowych. Ilość przedszkoli i ich usytuowanie zapewnia łatwy do nich dostęp i moŝliwość przyjęcia wszystkich dzieci zamieszkujących na terenie dzielnicy. W roku szkolnym 2009/10 było otwartych 86 oddziałów w tym 11 integracyjnych, co stanowi 1935 miejsc w tym 55 miejsc dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. 1. Przedszkole nr 59 liczba oddziałów 4 liczba miejsc 100 liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 61 liczba oddziałów 4 liczba miejsc liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 66 liczba oddziałów - 3 liczba miejsc - 75 liczba dzieci przyjętych Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70 liczba oddziałów 4 (w tym dwa integracyjne) liczba miejsc 90 liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 99 liczba oddziałów 4 liczba miejsc 100 liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 100 liczba oddziałów 9 liczba miejsc 225 liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 101 liczba oddziałów - 4 liczba miejsc 100 liczba dzieci przyjętych Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 liczba oddziałów 4 (w tym jeden integracyjny) liczba miejsc 95 liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 111 liczba oddziałów - 4 liczba miejsc 100 liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 114 liczba oddziałów 4 liczba miejsc 100 liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 176 liczba oddziałów 5 liczba miejsc 125 liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 225 liczba oddziałów 4 liczba miejsc 100 liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 239 liczba oddziałów 4 liczba miejsc 100 liczba przyjętych dzieci Przedszkle nr 241 liczba oddziałów- 4 liczba miejsc 100 liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 248 liczba oddziałów- 5 liczba miejsc 125 liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 255 liczba oddziałów 4 liczba miejsc 100 liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 293 liczba oddziałów- 4 liczba miejsc 100 liczba dzieci przyjętych Przedszkole Integracyjne nr 312 liczba oddziałów 4 wszystkie integracyjne liczba miejsc 80 liczba dzieci przyjętych Przedszkole nr 315 liczba oddziałów - 4 liczba miejsc 100 liczba dzieci przyjętych Przedszkole Integracyjne nr 404 liczba oddziałów - 4 wszystkie integracyjne liczba miejsc 80 liczba dzieci przyjętych 81 Dane na podstawie miesięcznej liczby dzieci przesyłanej do WOW przez dyrektorów przedszkoli m-c styczeń-luty 2010 r. W naszej dzielnicy działają takŝe trzy ogólnodostępne przedszkola niepubliczne i jedno specjalne : 1. Przedszkole niepubliczne Piotruś Pan ul. Filipinki dzieci 2. Przedszkole niepubliczne Motylek ul. Włodarzewska 71A 49 dzieci 3. Przedszkole niepubliczne Motylek II ul. Włodarzewska dzieci 4. Przedszkole niepubliczne specjalne Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 13 dzieci Dane na podstawie miesięcznej liczby dzieci podawanej przez organy prowadzące do refundacji, m-c maj 2010 r. b. Szkoły podstawowe Na terenie dzielnicy Ochota działa osiem publicznych szkół podstawowych, w których uczy się ponad 2770 uczniów w klasach ogólnodostępnych, integracyjnych i sportowych. 1. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Grzegorza Piramowicza liczba oddziałów 13 liczba uczniów Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Edwarda Szymańskiego liczba oddziałów 14 liczba uczniów Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 im. Juliana Przybosia liczba oddziałów 19 w tym 6 integracyjnych liczba uczniów Szkoła Podstawowa Nr 97 im. Leona Kruczkowskiego liczba oddziałów 12 w tym 3 sportowe liczba uczniów Szkoła Podstawowa Nr 152 im. Marii Dąbrowskiej w Zespole Szkół Nr 83 liczba oddziałów 14 w tym 3 sportowe liczba uczniów 355 8/35

9 6. Szkoła Podstawowa Nr 175 im. Heleny Marusarzówny liczba oddziałów 20 w tym 6 sportowych liczba uczniów Szkoła Podstawowa Nr 264 im. Gabrieli Mistral liczba oddziałów 12 liczba uczniów Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Tytusa Chałubińskiego liczba oddziałów 16 w tym 6 integracyjnych liczba uczniów 349 Dane na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacji pracy na rok szkolny 2009/2010, listopad 2009 rok. W naszej dzielnicy mają swoją siedzibę równieŝ trzy niepubliczne szkoły podstawowe : 1. Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Jana Brzechwy, prowadzona przez PRO BEANUS Sp. z o.o., ul. Włodarzewska 45c, 164 uczniów, 2. Szkoła Podstawowa Niepubliczna Nr 81 Fundacji Rodzice Dzieciom, ul. Nowowiejska 39a, 151 uczniów, 3. Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Meridian, ul. Wawelska 66/74, 105 uczniów. c. Gimnazja Na terenie dzielnicy działa sześć gimnazjów publicznych, w tym jedno dla dorosłych, w których uczy się 2296 uczniów w klasach ogólnodostępnych, integracyjnych i sportowych. 1. Gimnazjum Nr 13 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Nr 82 liczba oddziałów 15 liczba uczniów Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Leopolda Staffa liczba oddziałów 18 w tym 3 integracyjne liczba uczniów Gimnazjum Nr 15 im. gen.dyw. Stefana Roweckiego Grota liczba oddziałów 18 w tym 1 sportowy liczba uczniów Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku liczba oddziałów 15 w tym 4 integracyjne liczba uczniów Gimnazjum Sportowe Nr 17 w Zespole Szkół Nr 83 liczba oddziałów 4 sportowe liczba uczniów Gimnazjum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 liczba uczniów 436 Dane na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacji pracy na rok szkolny 2009/2010, listopad 2009 rok. Działają teŝ cztery gimnazja niepubliczne : 1. Prywatne Gimnazjum Nr 2, ul. Jasielska 49/53, 73 uczniów, 2. Społeczne Gimnazjum Nr 20 Towarzystwa Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, ul. Raszyńska 22, 304 uczniów, 3. Prywatne Gimnazjum Nr 47 prowadzone przez PRO BEANUS Sp. z o.o., ul. Włodarzewska 47, 24 uczniów, 4. Gimnazjum Niepubliczne Fundacji Wspierania i Rozwoju MłodzieŜy ADYS, ul. Szczęśliwicka 56, 24 uczniów. d. Licea ogólnokształcące Na terenie naszej dzielnicy działa pięć publicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieŝy, w tym jedno z oddziałami integracyjnymi i dwa dla dorosłych. 1. VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego liczba oddziałów 19 liczba uczniów XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Nr 82 liczba oddziałów 14 liczba uczniów XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja liczba oddziałów 20 liczba uczniów XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego liczba oddziałów 19 liczba uczniów LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Zespole Szkół Nr 26 liczba oddziałów 5 w tym 3 integracyjne liczba uczniów CXXXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 7. II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 Łączna liczba oddziałów 18 liczba słuchaczy 478 Dane na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacji pracy na rok szkolny 2009/2010, listopad Na terenie Ochoty mają równieŝ siedzibę trzy niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieŝy i pięć niepubliczych liceów ogólnokształcących dla dorosłych: 9/35

10 1. Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, 78 uczniów, 2. Liceum Ogólnokształcące Społeczne Nr 17 Towarzystwa Społecznego LO w Warszawie, ul. Batorego 14, 56 uczniów, 3. Liceum Niepubliczne Fundacji Wspierania i Rozwoju MłodzieŜy ADYS, ul. Szczęśliwicka 56, 44 uczniów. 4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PROFESJA Sp. z.o.o., ul. Barska 32, 107 uczniów, 5. Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych PROFESJA Sp. z.o.o., ul. Barska 32, 59 uczniów, 6. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 28, ul. Batorego 14, 47 uczniów, 7. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Nowowiejska 37a, 116 uczniów, 8. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Nowowiejska 37a, 65 uczniów. e. Szkoły zawodowe 1. Zespoł Szkół Nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. W skład Zespołu Nr 4 wchodzą szkoły zawodowe: - IX Liceum Profilowane profil ekonomiczno-administracyjny liczba oddziałów 6 liczba uczniów Technikum Nr 10 zawody: technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej liczba oddziałów 9 liczba uczniów Technikum Uzupełniające Nr 7 zawód: technik handlowiec - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 23 zawód: sprzedawca liczba odzdiałów 2 liczba uczniów 46 - Szkoła Policealna Nr 12 bez naboru 2. Zespół Szkół Nr 26. W skład Zespołu Nr 26 wchodzą szkoły zawodowe: - XLI Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 profil: zarządzanie informacją liczba oddziałów 12 w tym 6 integracyjnych liczba uczniów Technikum Nr 24 zawód: technik informatyk liczba oddziałów 3 liczba uczniów Szkoła Policealna Nr 17 zawód: technik informacji naukowej liczba oddziałów 2 liczba uczniów Zespół Szkół im. inŝ. Stanisława Wysockiego d. Kolejówka. W skład Zespołu Szkół d. Kolejówka wchodzą szkoły zawodowe : - Technikum Nr 7 zawody: technik elektryk, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik mechatronik, technik transportu kolejowego, technik logistyk, technik spedytor, - liczba oddziałów 11 liczba uczniów X Liceum Profilowane bez naboru, - Szkoła Policealna Nr 16 bez naboru 4. Technikum Nr 18 w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 brak naboru Dane na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacji pracy na rok szkolny 2009/2010, listopad Działają takŝe dwie niepubliczne szkoły policealne: 1. Policealna Szkoła Zawodowa PROFESJA Sp. z.o.o., ul. Barska 32, 482 uczniów, 2. Policealne Studium Informatyki i Rachunkowości, ul. Sędziowska 1, 70 uczniów. f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) 1. III Ogród Jordanowski ul. Wawelska 3 liczba grup 10 liczba stałych uczestników MłodzieŜowy Dom Kultury Ochota ul. Białobrzeska 19, zmiana siedziby na ul. Rokosowska 10, liczba grup 56 liczba stałych uczestników Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 7 ul. Geodetów 1 liczba grup 110 liczba stałych uczestników Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Majewskiego 17 liczba grup 60 liczba stałych uczestników Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 ul. Radomska 13/21 obszar działania dzielnica Ochota i Włochy, uczniowie ze szkół publicznych i niepublicznych wszystkich typów. 10/35

11 2. Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Własne programy nauczania realizowane są głównie w przedszkolach integracyjnych oraz w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi. Programy te kładą nacisk m.in. na bezpieczeństwo, w tym wyrabianie nawyków bezpiecznego zachowania oraz mają na celu przeciwdziałanie agresji u dzieci. W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 70 realizowany jest program własny Bezpieczne dzieciństwo, którego autorem jest rada pedagogiczna. Uczy on bezpiecznego zachowania w kontakcie ze zwierzętami, w zabawach na świeŝym powietrzu ze szczególnym naciskiem na bezpieczne zachowanie w przypadkach zagroŝenia złymi warunkami atmosferycznymi (np. burza). W przedszkolu tym realizowany jest takŝe program adresowany do sześciolatków Las, skarbnicą tajemnic, autorstwa nauczyciela placówki. Jego celem jest zapoznanie dzieci z fauną i florą lasu, ze szczególnym naciskiem na treści ekologiczne. W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 we wszystkich grupach wiekowych realizowany jest program, autorstwa pedagoga wspomagającego, Gry i zabawy przeciwko agresji. Ma on na celu uświadomienie i nazywanie przez dzieci własnych emocji oraz naukę radzenia sobie z emocjami negatywnymi. Specjaliści zatrudnieni w placówce opracowali takŝe program, który wspiera nauczycieli we wspomaganiu rozwoju mowy dzieci. Poza tym w placówce realizowany jest program Bezpieczny rok, który został napisany przez grupę nauczycieli i zawiera treści edukacji zdrowotnej oraz uczy bezpiecznego stylu Ŝycia. Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 312 jest autorem programu wychowawczego Poznaję, przestrzegam, wiem, który został napisany w oparciu o program wychowania przedszkolnego Zanim będę uczniem autorstwa E. Tokarskiej, J. Kopały. Celem jest: zapoznanie dzieci z zasadami prawidłowego zachowania się w róŝnych sytuacjach, rozwijanie umiejętności społecznych, w tym kształtowanie poczucia przynaleŝności społecznej, a takŝe poznanie historii miasta i własnej rodziny. Dyrektor placówki jest takŝe współautorem programu adaptacyjnego W naszym przedszkolu trzylatki nie płaczą. Program zawiera scenariusze zajęć adaptacyjnych z dziećmi trzyletnimi, które mają rozpocząć edukację przedszkolną. Zawiera informacje dla rodziców, jak przygotować dziecko do przedszkola oraz cały proces adaptacji dzieci. Nauczyciele korzystają z elementów tego programu, modyfikują go w razie potrzeb i sami opracowują scenariusze spotkań adaptacyjnych. W Przedszkolu nr 255 w kaŝdej grupie wiekowej realizowany jest własny program nauczania, dostosowany do wieku dzieci: 1. w grupie trzylatków Pierwszy krok przedszkolaka - zapewnia prawidłowy proces adaptacyjny dziecka w przedszkolu oraz sprzyja rozwojowi prawidłowych procesów poznawczych, wraŝliwości zmysłowej i umiejętności związanych z twórczością własną 2. w grupie czterolatków Potrafię sam - zwrócenie uwagi na indywidualność osobowości i tempo rozwoju kaŝdego dziecka. Daje dziecku moŝliwość dokonywania własnych wyborów, uczy odpowiedzialności za swoje czyny. 3. W grupie pięciolatków Ciekawe dlaczego... czyli odkrywanie i poznawanie tajemnic przyrody celem jest poznawanie i odkrywanie tajemnic przyrody w ciągu całego roku 4. w grupie sześciolatków Poznajemy kraje Unii Europejskiej - rozbudzenie zainteresowania otaczającym światem, uczenie tolerancji, kultur innych narodów oraz współpraca z przedszkolem z państwa europejskiego wchodzącego w skład Unii Willy Brandt Schule Warschau. b. Szkoły podstawowe Własne programy nauczania i innowacje pedagogiczne realizowane są w szkołach: - w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 im. Juliana Przybosia realizowana jest innowacja: Kształcenie zintegrowane z rozszerzoną nauką języka angielskiego, - w Szkole Podstawowej Nr 97 im. Leona Kruczkowskiego realizowane są : program własny judo dla kl. IV- VI, program zajęć ogólnorozwojowych dla klas I-III, Program edukacji prozdrowotnej dla klas I-III, 11/35

12 - w Szkole Podstawowej Nr 152 im. Marii Dąbrowskiej w Zespole Szkół nr 83 realizowane są: w klasach IV-VI program własny wychowania fizycznego, program szkolenia sportowego w piłce ręcznej i koszykówce, - w Szkole Podstawowej Nr 175 im. Heleny Marusarzówny realizowane są: autorski program wychowania fizycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej, program Elementy edukacji europejskiej w klasie VI, Program własny nauczania informatyki w klasie VI szkoły podstawowej (kontynuacja) program prowadzony jest od klasy IV. - w Szkole Podstawowej Nr 264 im. Gabrieli Mistral realizowane są: program nauczania informatyki w klasach I-III, program zajęć Mój lepszy start prowadzony w klasach I, program zajęć terapeutycznoruchowych Wesoła kinezjologia, program dotyczący profilaktyki dysleksji, program dotyczący metod doskonalenia techniki czytania i zapisu dla uczniów klas I-III, program ćwiczeń ortograficznych, program glottodydaktyczny, program z zakresu terapii logopedycznej oraz programy własne profilaktyczne: Bezpieczne dziecko zdrowie, agresja, bezpieczeństwo, W krainie uczuć, Ja i moja grupa. - w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego realizowany jest program własny z informatyki w kl. III-VI oraz program klas integracyjnych. c. Gimnazja W gimnazjach realizowane są następujące programy własne i innowacje: - w Gimnazjum Nr 13 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Nr 82 na kaŝdym poziomie w trzech klasach realizowany jest własny program nauczania matematyki i informatyki, - w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Leopolda Staffa realizowany jest program własny nauczania języka polskiego i program własny nauczania matematyki, - w Gimnazjum Nr 15 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego Grota realizowane są własne programy nauczania z wychowania fizycznego (2 programy autorstwa zespołu nauczycieli jeden do klasy sportowej i drugi do pozostałych klas), - w Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku realizuje się własne zmodyfikowane programy nauczania: Technologie XXI wieku. Informatyka, Technologie XXI wieku. Technika, Zdrowie, Sprawność, Ruch (wychowanie fizyczne), - Gimnazjum Sportowe Nr 17 w Zespole Szkół nr 83 realizuje w klasach I-III program własny wychowania fizycznego i program szkolenia sportowego w piłce ręcznej i koszykówce, d. Licea ogólnokształcące W Liceach Ogólnokształcących w Dzielnicy Ochota realizowane są : - VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego: Szkoła z Ochotą na eksperymenty innowacja w klasie biologiczno - chemicznej, Klasa BGś program skierowany do uczniów z ubogich rodzin z małych miejscowości, program klasy z rozszerzoną wiedzą ekonomiczno - bankową, program klasy z rozszerzonym programem wychowania estetycznego, Klasa z programem wiedzy o mediach, Klasa z rozszerzonym programem wiedzy o stosunkach międzynarodowych, - w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Nr 82 realizowany jest autorski program z matematyki Matematyka akademicka opracowany przez dr Edwarda Stachowskiego i własny program szkoły z informatyki. - w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja realizowane są dwie innowacje programowe: w klasie z elementami wiedzy medialnej z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii i wos-u i w klasie tzw. retoryczno-dziennikarskiej z rozszerzonym program nauczania języka polskiego, historii i wos-u, - w XLVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Edwarda Dembowskiego realizowane są autorskie programy nauczania z wychowania do Ŝycia w rodzinie i etyki. e. Szkoły zawodowe - w Zespole Szkół Nr 26 w LXIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 zmodyfikowane zostały programy nauczania, a takŝe wprowadzono 12/35

13 innowację Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opracowanie i pilotaŝowe wdroŝenie programów, - w Zespole Szkół im. inŝ. Stanisława Wysockiego d. Kolejówka realizowana jest innowacja Wirtualne laboratoria sukces innowacji, opracowana przez zespół autorski WyŜszej Szkoły Logistyki w Poznaniu. f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) Programy zajęć realizowane w placówkach wychowania pozaszkolnego są faktycznie autorskimi programami poszczególnych instruktorów, które są corocznie zatwierdzane przez dyrektorów placówek. I tak: - w III Ogrodzie Jordanowskim realizuje się programy: plastyczny Rośnij razem z kwiatami, opiekuńcze Z komputerem poznaję świat, Dialog z otoczeniem Mama, Tata i Ja, Dobre maniery, Bajki nie bajki, Czas wolny oby nie nuda, Zabawa przez mimikę, słowo i gest, Promocja zdrowia oraz sportowe Syrenka, Sport dla duŝego i małego. - w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 7 realizuje się programy: nauki i doskonalenia pływania dla szkół i przedszkoli, korekta wad postawy, nauka i doskonalenie pływania dla grup zajęć popołudniowych, program szkolenia koszykarskiego, program szkolenia piłki ręcznej. - w MłodzieŜowym Domu Kultury Ochota roczne plany pracy wszystkich sekcji stanowią autorskie, innowacyjne programy poszczególnych instruktorów. W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 9 zajęcia edukacyjno - terapeutyczne prowadzone są w oparciu o programy autorskie: Sprawna ręka - warsztaty doskonalące sprawność grafomotoryczną dla dzieci z klas V-VI szkoły podstawowej oraz klas I gimnazjów, Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z opóźnieniami rozwojowymi, Wspomaganie rozwoju dzieci 6-letnich w osiągnięciu dojrzałości do nauki czytania i pisania, Program współpracy z rodzicami i opiekunami 6- latków uczęszczających na zajęcia wspomagania rozwoju, Wspomaganie rozwoju dzieci 6-letnich i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, Wspomaganie rozwoju dziecka przedszkolnego w wieku 5 lat, Warsztaty ortograficzne dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej i kl. I gimnazjalnej, Muzykoterapia dla dzieci nadpobudliwych psychomotorycznie z zaburzeniami mowy z klas I i II szkół podstawowych, Socjoterapia dla uczniów szkół podstawowych w wieku 8-12 lat, Warsztaty dla rodziców dzieci z grupy socjoterapeutycznej, Moja droga do sukcesu, czyli jak dobrze przygotować się do wyboru zawodu, Świadomy gimnazjalista, świadomy wybór szkoły, Czy jajko musi być mądrzejsze od kury, czyli jak wspierać swoje dziecko we właściwym wyborze szkoły, Jestem małym twórcą. 3. Zajęcia dodatkowe a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego We wszystkich przedszkolach na terenie Dzielnicy Ochota prowadzone są zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, tańca, gimnastyki korekcyjnej. Dodatkowo w większości placówek odbywają się zajęcia plastyczne, z malarstwa, z karate oraz zajęcia umuzykalniające. Na ofertę tych zajęć mają bezpośredni wpływ rodzice dzieci. b. Szkoły podstawowe We wszystkich szkołach podstawowych na Ochocie prowadzone są zajęcia dodatkowe, które moŝna podzielić na: - zajęcia wyrównujące braki programowe, do nich naleŝą m.in. zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, przygotowanie do sprawdzianu po klasie 6, wspomaganie czytania i pisania dla uczniów klas I-III, pomoc dziecku z trudnościami edukacyjnymi, - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów koła zainteresowań, koła przedmiotowe, zajęcia sportowe, edukacja ekologiczna, kurs pierwszej pomocy, dodatkowe języki obce, - zajęcia o charakterze psychologiczno - terapeutycznym: np. zajęcia dla uczniów z trudnościami w zachowaniu, uczniów z problemami emocjonalnymi, zajęcia reedukacyjne, zajęcia profilaktyczne. 13/35

14 c. Gimnazja Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Ochota W gimnazjach prowadzone są koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, Otwarte obiekty sportowe, zajęcia z dodatkowego języka obcego, przygotowanie do egzaminy gimnazjalnego dla klas III, zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia sportowe, zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców. W gimnazjach z oddziałami integracyjnymi Nr 14 i 16 prowadzone są zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W Gimnazjum Nr 15 realizowane są takŝe zajęcia przeznaczone na realizację projektów edukacyjnych (Regiony Polski, Woda w przyrodzie, Budujemy dom, Grotiada, Światowe zespoły muzyczne), d. Licea ogólnokształcące Licea Ogólnokształcące szczególną wagę przywiązują do zajęć przygotowujących uczniów do matury. Stąd największa liczba godzin zajęć dodatkowych przeznaczana jest na zajęcia uzupełniające i poszerzające wiedzę z poszczególnych przedmiotów i z dodatkowego języka obcego. Oprócz nich prowadzone są koła przedmiotowe, SKS, koła zainteresowań: np. sportowe, teatralne, plastyczne, chór, filmowe, muzyczne, fotograficzne, filozoficzne. e. Szkoły zawodowe W szkołach zawodowych prowadzone są zajęcia kół przedmiotowych, kół zainteresowań, zajęcia sportowe, wyrównawcze i przygotowujące do matury. 4. Osiągnięcia a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Przedszkola naszej dzielnicy chętnie uczestniczą w konkursach oraz zawodach sportowych. DuŜą popularnością cieszą się konkursy plastyczne. Przedszkole nr 111 zajęło I miejsce w konkursie plastycznym Parasol Pani Jesieni i zostało wyróŝnione w konkursach plastycznych Miś Uszatek wita jesień, Koszyczek Wielkanocny oraz Witaj Wiosno. Dzieci z tej placówki zajęły II i III miejsce w konkursie recytatorskim Regionalne tere fere oraz I, II i III miejsce w zawodach karate. Przedszkole nr 225 zajęło III miejsce w Sportowej Olimpiadzie Przedszkoli i III miejsce w XIV Jesiennym Konkursie Plastycznym Parasol Pani Jesieni. Przedszkole nr 315 zajęło III miejsce w konkursie plastycznym organizowanym przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 114 Wycinanka ludowa oraz nagrodę publiczności w konkursie plastycznym Postępuj wobec innych tak jak chciałbyś, Ŝeby inni postępowali wobec Ciebie. Przedszkole zostało wyróŝnione takŝe w kilku konkursach plastycznych: Miś Uszatek wita Jesień, Witaj Wiosno, Piękno mazowieckiego krajobrazu. Ponadto Przedszkole nr 66 realizuje Program Edukacji Ekologicznej m. st. Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Współpracuje z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej Virga w Drogoszewie, który organizuje zajęcia z ornitologiem i warsztaty w terenie. b. Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Grzegorza Piramowicza: II miejsce w X Przeglądzie Twórczości Dzieci i MłodzieŜy Białystok 2010 ; 30-osobowa grupa uczniów ze świetlicy szkolnej uzyskała I miejsce w konkursie na projekt symbolu Ogólnopolskiej Kampanii Baw się i bądź bezpieczny ; w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR MATEMATYCZNY 2 uczniów uzyskało nagrody, a 7 wyróŝnienia; w Konkursie przyrodniczym Oxford Biologia Plus wyróŝnienia otrzymało 5 uczniów; w Konkursie matematycznym Test Matematyka z Plusem I miejsce zdobyło 2 uczniów, II miejsce 2 uczniów i III miejsce 2 uczniów; w konkursie plastycznym Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych 1 uczeń uzyskał wyróŝnienie. Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Edwarda Szymańskiego: laureat w Ogólnopolskim konkursie matematyczno - przyrodniczym MIX; laureat w konkursie Losy Ŝołnierza i dzieje oręŝa polskiego ; 7 laureatów w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II; 3 laureatów VI Ogólnopolskiego konkursu Krasomówczego Testament literacki Juliusza Słowackiego ; 1 miejsce w Biegach przełajowych dziewcząt w WOM; I miejsce w Diecezjalnym Konkursie Plastycznym Zło dobrem zwycięŝaj ; I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Mazowsze moja mała ojczyzna. 14/35

15 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 im. Juliana Przybosia: 1 finalista, 1 laureat Konkursu Polonistycznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty; 4 finalistów Olimpiady Polonistycznej; I miejsce w Dzielnicowym Konkursie Ortograficznym, nagroda w Maratonie matematycznym MALMAT; 3 wyróŝnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR, 51 i 67 miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego English Ace ; I miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Ochota w pływaniu chłopców i dziewcząt; 2 miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Ochota w Unihokeju; II miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Ochota w sztafetowych biegach przełajowych chłopców; II miejsce w Biegu Solidarności (dziewczęta). Szkoła Podstawowa Nr 97 im. Leona Kruczkowskiego: I, II i dwa III miejsca w dzielnicowym konkursie ortograficznym dla klas I-III; II miejsce w międzydzielnicowym konkursie plastycznym Cztery pory roku; dwa wyróŝnienia i trzy nagrody w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR; dwie finalistki polonistycznego konkursu organizowanego przez MKO; jeden finalista matematycznego konkursu organizowanego przez MKO; I miejsce w dzielnicowym konkursie OMNIBUS; laureat ogólnopolskiego konkursu wiedzy o bitwie pod Grunwaldem; wyróŝnienie w konkursie Ksiądz Jerzy Popiełuszko zło dobrem zwycięŝaj ; dwa wyniki bardzo dobre i trzy wyróŝnienia w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur; III, IV i dwa VII miejsca w zawodach judo w ramach Warszawskiej Olimpiady MłodzieŜy; II miejsce w Ogólnopolskim turnieju z okazji Dnia Niepodległości; II miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy w pływaniu; III miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy w mini koszykówce chłopców. Szkoła Podstawowa Nr 152 im. Marii Dąbrowskiej w Zespole Szkół Nr 83: Złoty Medal w XLIII WOM w mini piłce ręcznej dziewcząt; Srebrny Medal w XLIII WOM w mini koszykówce chłopców; Złoty Medal w XII Mazowieckich Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej Szkół Podstawowych w mini piłce ręcznej dziewcząt; Srebrny Medal w XII Mazowieckich Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej Szkół Podstawowych w mini koszykówce chłopców; IX miejsce w mistrzostwach Polski szkół podstawowych w mini piłce ręcznej dziewcząt. Szkoła Podstawowa Nr 175 im. Heleny Marusarzówny: finalista polonistycznego konkursu organizowanego przez MKO; laureat, 4 bardzo dobre wyniki i 9 dobrych wyników w Ogólnopolskim konkursie języka polskiego OMNIBUS; jeden finalista matematycznego konkursu organizowanego przez MKO; 4 laureatów i 11 wyróŝnień w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym MIX matematyczno-przyrodniczy 2010 r. ; 1 laureat, 11 wyróŝnień i 3 nagrody w Międzynarodowym Konkursie KANGUR; 2 laureatów i 3 wyróŝnienia w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym Panda ; 5 laureatów I stopnia z wyróŝnieniem w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Oxford ; 2 laureatów Ogólnopolskiej olimpiady z języka angielskiego Olimpu ; laureat konkursu przyrodniczego organizowanego przez MKO; 4 laureatów i 11 wyróŝnień w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym MIX matematyczno - przyrodniczy 2010; laureat Ogólnopolskiego Konkursu Multitest Historyczny; 3 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o II Wojnie Światowej; 2 laureatów I stopnia, 1 laureat II stopnia, 3 laureatów III stopnia, 1 laureat IV stopnia, 1 laureat V stopnia Międzynarodowego Konkursu Test Historia Plus V Edycja; I miejsce w kategorii duet wokalny, 1 wyróŝnienie i nagroda specjalna w IX Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Legionowej śołnierskiej i Patriotycznej; 2 laureatów I miejsca, 1 laureat II miejsca, 4 laureatów III miejsca i 2 wyróŝnienia w Warszawskim Konkursie z języka niemieckiego Papperlapapp 2 ; 3 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy; 10 miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w ŁyŜwiarstwie Szybkim; 19 miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w ŁyŜwiarstwie Figurowym; 5 miejsce w Zawodach Opolska ŁyŜwa, 7 miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, 6 miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie MłodzieŜy. Szkoła Podstawowa Nr 264 im. Gabrieli Mistral: 2 wyróŝnienia w Warszawskich spotkaniach z ortografią ; II i III miejsce w Ogólnopolskim konkursie Z poprawną polszczyzną na co dzień organizowany przez Centrum Edukacji Humanistycznej; I miejsce w konkursie Zachowaj trzeźwy umysł ; I miejsce w konkursie historycznym Warszawa dawniej i dziś organizowanym przez Gimnazjum Nr 114; II miejsce w kategorii soliści w Konkursie Kolęd i Pastorałek XV Wielkie Ursynowskie Kolędowanie; 3 wyróŝnienia w Międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR, 2 wyróŝnienia w Przeglądzie małych form teatralnych EFFKA, wyróŝnienie w Przeglądzie prezentacji scenicznych placówek Kogel Mogel. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego: laureat kuratoryjnego konkursu matematycznego; 2 laureatów konkursu informatycznego Mini Logia; finalista konkursu historycznego Losy Ŝołnierza i dzieje oręŝa polskiego w latach Od Cedyni do Orszy ; 2 laureatów i 3 finalistów w warszawskim konkursie o F. Chopinie; 2 wyróŝnienia w ogólnopolskim konkursie matematycznym Jersz ; 2 laureatów i 3 wyróŝnienia w Międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR ; laureat w ogólnopolskim konkursie języka niemieckiego Fox; I miejsce w warszawskim konkursie Lekki tornister ; I miejsce w Międzynarodowym Turnieju piłki ręcznej dziewcząt w Norwegii. 15/35

16 c. Gimnazja Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Ochota Gimnazjum Nr 13 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Nr 82: laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla Gimnazjalistów; laureat i finalista Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, laureat i finalista Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów; 2 laureatów Konkursu Informatycznego LOGIA-10; laureat Konkursu Informatycznego POLLOGIA-10; 3 laureatów Konkursu Losy Ŝołnierza i dzieje oręŝa polskiego ; laureat i finalista Mazowieckiego Konkursu Wiedzy Astronomicznej; laureat i 2 finalistów Konkursu Wiedzy Biblijnej Hieronymus ; finalista Konkursu Fizycznego; finalista Konkursu Chemicznego; 1 uczeń otrzymuje Stypendium Edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych; 1 uczeń otrzymuje stypendium Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Leopolda Staffa: finalista konkursu biologicznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty; 2 laureatów konkursu Dzieje oręŝa polskiego. Gimnazjum Nr 15 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego Grota : 1 uczeń otrzymuje stypendium Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka; I miejsce w Ogólnopolskim konkursie informatycznym First Lego League 2009 ; I miejsce (druŝynowo) w konkursie Technologie dla klimatu ; 5 wyróŝnień w kategorii plastycznej Warszawskiego Konkursu Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych ; I miejsce w konkursie Przyroda jest piękna trzy Ŝywioły organizowanym przez stowarzyszenie Kres; wyróŝnienie w konkursie recytatorskim im. ks. Twardowskiego; I miejsce w konkursie recytatorskim Warszawska Syrenka ; IV miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie MłodzieŜy w piłce ręcznej; V miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie młodzieŝy w pływaniu (druŝynowo) oraz VI miejsce indywidualnie; I miejsce w Mazowieckim turnieju halowym Błyskawica Cup 2010 r. ; I miejsce w ogólnopolskim turnieju piłki noŝnej Targówek Cup 2009 ; II miejsce w ogólnopolskim turnieju halowym w Głuchołazach; II miejsce w ogólnopolskim turnieju w Kozienicach; II miejsce w ogólnopolskim turnieju w Warce; II miejsce w ogólnopolskim turnieju piłki noŝnej Adidas Football Challenge 2010, II miejsce w Lidze Trampkarzy - młodzieŝowych zawodach piłki noŝnej. Gimnazjum Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku: 4 laureatów i 8 wyróŝnień Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego ALBUS 2010 ; WyróŜnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR; Finalista Międzydzielnicowego Konkursu Chemicznego Atom i cząsteczka praktyczne wykorzystanie układu okresowego ; finalista VIII Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego; 4 wyróŝnienia w Konkursie Recytatorskim Warszawska Syrenka ; II miejsce oraz wyróŝnienie w konkursie Moja wiedza o II wojnie światowej edycja Kampania Wrześniowa 1939 roku, zorganizowanego pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy; Laureat X Warszawskiego Konkursu Języka Angielskiego Big Ben 2010; IV miejsce w XI Ogólnopolskich Zawodach w ParaujeŜdŜaniu HIPOLAND Józefin 2010; I miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Ochota w dyscyplinach objętych XLIII WOM punktacja łączna; III miejsce w unihokeju dziewcząt XLIII WOM; IV miejsce w unihokeju chłopców XLIII WOM; V miejsce w unihokeju dziewcząt w Mazowieckich Igrzyskach MłodzieŜy. Gimnazjum Sportowe Nr 17 w Zespole Szkół Nr 83: Srebrny Medal w XLIII WOM w mini piłce ręcznej dziewcząt; Złoty Medal w XLIII WOM w biegu na 100 m dziewcząt; Srebrny Medal w XII Mazowieckich Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej Gimnazjów w biegu na 100 m dziewcząt. d. Licea ogólnokształcące VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego: laureat Międzynarodowej Olimpiady Astronomii i Astrofizyki; laureat LIII Olimpiady Astronomicznej, laureat Olimpiady Chemicznej; laureat XXXIV Olimpiady Artystycznej; laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym; laureat Środkowoeuropejskiej Olimpiady Matematycznej. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Nr 82: 3 laureatów i 23 finalistów Olimpiady Matematycznej, w tym 2 uczniów zostało zakwalifikowanych na Olimpiadę Międzynarodową w Kazachstanie; 4 laureatów i 4 finalistów Olimpiady Fizycznej, w tym 3 uczniów zakwalifikowanych na Olimpiadę Międzynarodową w Chorwacji; 2 laureatów i 3 finalistów Olimpiady Informatycznej; laureat i finalista Olimpiady Języka Angielskiego; laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym; laureat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej; finalista Olimpiady Chemicznej; finalista Olimpiady Biologicznej; finalista Olimpiady Filozoficznej; finalista XIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, I miejsce w kraju w Turnieju Młodych Fizyków druŝyna będzie reprezentować Polskę na Międzynarodowym turnieju w Wiedniu; brązowy medal na III Międzynarodowej Olimpiadzie w Houston (projekty związane z inŝynierią, energią i środowiskiem); finalista VIII Międzynarodowej Olimpiady 16/35

17 Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej; I miejsce w kategorii najwyŝsza średnia wyników w edycji 2010 Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY ; II miejsce w kategorii upowszechniania wiedzy matematycznej wśród młodzieŝy; 2 laureatów Międzynarodowego Konkursu Aliante XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja: wicemistrzostwo w Warszawskiej Lidze Debatanckiej; I miejsce (zespołowo) w IV zawodach strzeleckich O złotą łuskę pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego: II miejsce w II edycji konkursu Polska w Unii Europejskiej organizowanym przez Katedrę Europeistyki UW; I miejsce - Puchar Burmistrza Dzielnicy Wola w XVIII Strefowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK; II miejsce Puchar Prezydenta Płocka w etapie Okręgowym Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK; I miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy w piłce siatkowej chłopców; II miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Ochota w piłce koszykowej dziewcząt; II miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Ochota w piłce koszykowej chłopców. e. Szkoły zawodowe Zespół Szkół im. inŝ. Stanisława Wysockiego d. Kolejówka : 3 finalistów Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości; 7 wyróŝnionych zespołów w róŝnych tematach w Konkursie Arsenał Warszawa Zespół Szkół Nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego: uczeń Technikum Nr 10 i uczennica Technikum Uzupełniającego Nr 7 zdobyli tytuł finalisty w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo- MenedŜerskich. f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) MłodzieŜowy Dom Kultury Ochota : wyróŝnienie w konkursie Rozśpiewany Wawel ; 1 nagroda i 3 wyróŝnienia w konkursie dzielnicowym Przyszłość Spełnionych Marzeń ; 4 nagrody i 5 wyróŝnień w konkursie wojewódzkim Kapliczki Polskie ; 2 wyróŝnienia w konkursie Warszawa Moja Stolica ; 1 nagroda i 2 wyróŝnienia w konkursie Przygoda z tańcem ; wyróŝnienie zbiorowe dla grupy przedszkolnej Klubu Puchatek. III Ogród Jordanowski: I i II miejsce oraz 4 wyróŝnienia w konkursie Malarski rok szkolny ; I i II miejsce i 2 wyróŝnienia w konkursie plastycznym Nasi mniejsi bracia organizowanym przez MDK Radom; I miejsce w konkursie Przyszłość spełnionych marzeń organizowanym przez MDK Ochota. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 7: piłka ręczna dziewcząt V miejsce w kategorii młodzieŝowiec w Mistrzostwach Polski, VI miejsce w kategorii juniorki, XVII miejsce w kategorii juniorki młodsze, XVII miejsce w kategorii młodziczka młodsza w Mistrzostwach Polski; III miejsce w Międzynarodowym Turnieju w Helsinkach; XIII miejsce w Międzynarodowym Turnieju w Berlinie; III miejsce w Międzynarodowym Turnieju w Granollers - Barcelona; koszykówka chłopców IX miejsce w kategorii juniorzy w Mistrzostwach Polski, V miejsce w kategorii młodzicy; III miejsce w Międzynarodowym Turnieju we Francji Le Portel; IV miejsce w Bałtyckiej Lidze Koszykówki EYBL, IV miejsce w Międzynarodowym Turnieju w Rosji w WoroneŜu. 5. Projekty unijne, współpraca międzynarodowa a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Przedszkole nr 255 współpracuje z angielskim przedszkolem z okręgu wyspy Św. Heleny. Przedszkole nr 241 wspólpracuje z Fundacją Świat na wyciągnięcie ręki w realizacji programu edukacji międzykulturowej - projekt finansowany w ramach funduszy unijnych. b. Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 10 od 2 lat bierze udział w projekcie Współpraca ze Wschodem Ochota dla Tradycji (uczniowie klas VI wyjeŝdŝają na wycieczkę na Ukrainę, a po powrocie organizują wystawę fotograficzną i zapraszają na nią uczniów innych klas). 17/35

18 Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 152 współpracują ze Szkołą Ogólnokształcącą Nr 3 w Iwanofrankowsku (Ukraina) przyjęto w Polsce 10 uczniów + 2 opiekunów w ramach Programu Legendy warszawskie i zorganizowano wyjazd 8 dzieci i 2 opiekunów polskich realizacja programu Legendy karpackie. Szkoła Podstawowa Nr 175 kontynuuje współpracę z XIII Dzielnicą Budapesztu (17 rok), organizuje letnie obozy kulturowo - językowe i wyjeŝdŝa na Węgry w ramach wymiany młodzieŝy. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 współpracuje ze szkołami we Francji i na Łotwie w ramach programu Comenius. c. Gimnazja Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi złoŝyło wniosek o przyznanie środków unijnych w ramach programu Comenius Regio. Gimnazjum Nr 15 współpracuje ze szkołą w Olpe w Niemczech. Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi bierze udział w dzielnicowym programie Współpraca ze Wschodem Ochota dla Tradycji wymiana młodzieŝy i wyjazdy na plenery malarskie na Ukrainie. Uczniowie Gimnazjum Sportowego Nr 17, wspólnie z uczniami ze Szkoły Podstawowej Nr 152 (szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 83) współpracują ze Szkołą Ogólnokształcącą Nr 3 w Iwanofrankowsku (Ukraina) przyjęto w Polsce 10 uczniów + 2 opiekunów w ramach Programu Legendy warszawskie i zorganizowano wyjazd 3 gimnazjalistów i 2 opiekunów polskich realizacja programu Legendy karpackie. Uczniowie biorą udział w ramach platformy e-twinning w programie hiszpańskojęzycznym Nuestra historia d. Licea ogólnokształcące VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego współpracuje ze szkołami we Francji i Niemczech. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w ramach platformy e-twinning nawiązało współpracę międzynarodową z włoską szkołą Instituto Tecnico Commerciale e per II Turismo Carlo Piaggia. XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego współpracuje z Gimnazjum im. Stosunków Międzynarodowych we Lwowie w ramach projektu Polska i Ukraina współpraca dla przyszłości. Słuchacz z II Liceum Uzupełniającego w CKU Nr 2 wziął udział w warsztatach zorganizowanych przez Miercurea Ciuc w Rumunii w ramach projektu Lifelong Learning Programme. Nauczyciele CKU Nr 2 wzięli udział w kursie w ramach programu Grundtvig zorganizowanym przez Anglolang Academy of English. e. Szkoły zawodowe Zespół Szkół Nr 26 realizuje wieloletni projekt polsko-niemiecki we współpracy z Klubem Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, Fundacją Polsko - Niemieckie Pojednanie, Fundacją MłodzieŜ Polsko - Niemiecka, Polskim Czerwonym KrzyŜem i Domem Spotkań z Historią Karta. W Zespole Szkół im. inŝ. S. Wysockiego d. Kolejówka klasy o zawodzie technik elektryk, które są pod patronatem SEP, odbywają szkolenia praktyczne w Berlinie. f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) MłodzieŜowy Dom Kultury Ochota współpracuje z Fundacją Młodej Polonii w organizacji międzynarodowych konkursów i Poloniady. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 7 współpracuje z La Basket Le Portel we Francji w zakresie organizacji turniejów koszykówki oraz z SZS w Berlinie Niemcy w organizacji turniejów piłki ręcznej. 18/35

19 6. Zasiłki szkolne, stypendia socjalne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Zasiłki i stypendia socjalne przyznawane są tylko w szkołach. b. Szkoły podstawowe W roku szkolnym 2009/ uczniów otrzymało zasiłki szkolne w łącznej kwocie zł. Wysokość zasiłku szkolnego to 320 zł lub 455 zł. Stypendia socjalne otrzymało 121 uczniów w łącznej kwocie zł, wysokość stypendium socjalnego przyznanego na jednego ucznia wyniosła miesięcznie 128 zł, 156 zł lub 182 zł i uzaleŝniona była od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin. c. Gimnazja Zasiłki szkolne otrzymało 5 uczniów gimnazjów w łącznej kwocie zł. Wysokość przyznanego dla ucznia zasiłku szkolnego wyniosła 320 zł lub 455 zł. Stypendia socjalne otrzymało 43 uczniów gimnazjów. Kwota przyznanych stypendiów wyniosła ,50 zł. Wysokość przyznanego stypendium dla 1 ucznia to 128 zł, 156 zł lub 182 zł miesięcznie, w zaleŝności od sytuacji rodzinnej ucznia. d. Licea ogólnokształcące W roku szkolnym 2009/2010 zasiłek szkolny w wysokości 455 zł otrzymał 1 uczeń liceum ogólnokształcącego. Stypendia socjalne przyznane zostały 10 uczniom w łącznej wysokości zł. Kwoty przyznanych stypendiów były takie same jak w przypadku szkół podstawowych i gimnazjów. e. Szkoły zawodowe W szkołach zawodowych zasiłek szkolny otrzymało 3 uczniów. Kwota łączna przyznanych zasiłków szkolnych wyniosła zł, wysokość zasiłku szkolnego dla 1 ucznia wyniosła 320 zł lub 455 zł. Stypendia socjalne przyznano dla 11 uczniów w łącznej wysokości zł, w kwotach jak wyŝej. Stypendia przyznano wszystkim uczniom we wszystkich typach szkół, których uprawniała do tego sytuacja materialna. 7. WyposaŜenie jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Baza naszych przedszkoli to głównie budynki wolnostojące z placami zabaw, które sukcesywnie w ramach posiadanych i pozyskiwanych środków są modernizowane. WyposaŜenie placówek zarówno w pomoce dydaktyczne jak i sprzęt do pracy jest na bieŝąco wzbogacane, wymieniane i unowocześniane. W przedszkolch integracyjnych mamy sprzęt do terapii sensorycznej, duŝą ilość nowoczesnych pomocy do pracy z dziećmi z dysfunkcjami. W minionym roku działaly równieŝ dwie grupy przedszkolne: w MłodzieŜowym Domu Kultury i III Ogrodzie Jordanowskim dla dzieci w wieku 3-5 lat, które wyposaŝone zostały w niezbędne pomoce dydaktyczne. b. Szkoły podstawowe Baza dydaktyczna szkół w sosunku do poprzedniego roku szkolnego nie zmieniła się w sposób znaczący, jak co roku dyrektorzy starają się wprowadzać do wyposaŝenia nowe bardziej nowoczesne pomoce dydaktyczne, modernizować pracownie przedmiotowe, remontowć pomieszczenia świetlic szkolnych, 19/35

20 unowocześniać przebieg lekcji poprzez zestawy multimedialne i interaktywne, np. do nauczania matematyki, przyrody. W szkołach z oddziałami integracyjnymi są gabinety do terapii sensorycznej i Tomatisa. c. Gimnazja Gimnazja w naszej dzielnicy mają bardzo dobrze wyposaŝone pracownie przedmiotowe, nowoczesne pracownie komputerowe, biblioteki multimedialne, w kaŝdej pracowni jest internet, nauczyciele mają dostęp do platformy edukacyjnej. Jedno z naszych gimnazjów posiada zestaw Texico wykorzystywany np. przy rozwiązywaniu testów, komputer przystosowany do obsługi przez osoby niewidome. Rzutniki multimedialne, odtwarzacze DVD i VHS, tablice interaktywne są w wyposaŝeniu kaŝdego gimnazjum. Bardzo dobra baza sportowa, hale sportowe i boiska wielofunkcyjne. d. Licea ogólnokształcące Podobnie jak w gimnazjach jest z wyposaŝeniem liceów ogólnokształcących: wszystkie mają biblioteki multimedialne, nowoczesne wyposaŝenie w pracowniach językowych, zmodernizowane pracownie przedmiotowe, nowy sprzęt w pracowniach informatycznych. Nowoczesne nagłośnienie, rzutniki multimedialne i odtwarzacze cyfrowe. e. Szkoły zawodowe WyposaŜenie zespołów szkół zawodowych jest nowoczesne i ciągle wzbogacane o nowe urządzenia. Są biblioteki multimedialne, pracownie przedmiotowe i komputerowe. KaŜda szkoła ma dostęp do internetu. W ZS nr 4 funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Egzaminacyjny. f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) Placówki wychowania pozaszkolnego, tj. MDK Ochota, III OJ, OOP i MOS Nr 7 są wyposaŝone w niezbędne pomoce konieczne do prowadzenia zajęć w grupach zainteresowań: sprzęt sportowy, muzyczny, fotograficzny, rekwizyty do zajęć teatralnych, komputery i cyfrowe odtwarzacze. Baza sportowa MOS Nr 7, hala sportowa i basen w pełni zabezpieczają potrzeby placówki do realizacji zajęć w sekcjach: koszykówki, piłki ręcznej dziewcząt, nauki i doskonalenia pływania. Poradnia psychologiczno pedagogiczna po modernizacji pomieszczeń została w minionym roku doposaŝona w nowoczesny sprzęt multimedialny i nowe pomoce do badań psychologicznych i zajęć z poradnictwa zawodowego. 20/35

e. Szkoły zawodowe... 12 f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne)

e. Szkoły zawodowe... 12 f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 10 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Ochota w roku szkolnym 2013/2014

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Ochota w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 7 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

e. Szkoły zawodowe... 9 f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne)

e. Szkoły zawodowe... 9 f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 6 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

e. Szkoły zawodowe... 12

e. Szkoły zawodowe... 12 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 2. Podsumowanie... 6 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego... 8 b. Szkoły podstawowe... 8 c. Gimnazja...

Bardziej szczegółowo

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła Dane statystyczne Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła I. Dane dotyczące liczby i rodzajów placówek Tabela 1: szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę (rok szkolny

Bardziej szczegółowo

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH Aneks do Zasad przyjmowania kandydatów do oddziału międzynarodowego w Gimnazjum Dwujęzycznym Nr 26 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Witamy w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Dlaczego do G 119? Atuty szkoły Dobra baza lokalowa Sprawdzone rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Ciekawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO w MAŁYCH ŁUNAWACH

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO w MAŁYCH ŁUNAWACH POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO w MAŁYCH ŁUNAWACH SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW W naszej szkole funkcjonuje System

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie Informacje ogólne, specyfika jednostek...

1. Wprowadzenie Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie Informacje ogólne, specyfika jednostek... w dzielnicy Ochota w roku szkolnym 2015/2016 Spis treści 1. Wprowadzenie... 6 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 7 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób.

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Szkoła Podstawowa nr 64 660 uczniów: 3 Oddziały 0 14 klas I-III 15 klas IV VI nauczyciele: 54-dyplomowani 8-mianowani 7-kontraktowi 2-stażyści Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Gimnazjum nr 32

Bardziej szczegółowo

Wykaz Konkursów przedmiotowych, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych oraz punktacja

Wykaz Konkursów przedmiotowych, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych oraz punktacja Załącznik 2 Wykaz Konkursów przedmiotowych, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych oraz punktacja za dodatkowe osiągnięcia kandydata do II LO im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu przydzielana na podstawie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE Zmiany w toku nowe zadania w systemie oświaty Nowa podstawa programowa, niosąca za sobą zmodernizowane egzaminy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego ul. Niepodległości 2 68 300 Lubsko tel. 68-457-22-32 e mail: sp2lubsko@poczta.onet.pl www.sp2.lubsko.pl Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lubsku

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 Szanowni Państwo, w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli przesyłamy uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej ZMIANY PRAWNE W ORGANIZOWANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM KATARZYNA SZCZEPKOWSKA-SZCZĘŚNIAK NAUCZYCIEL KONSULTANT MSCDN WYDZIAŁ W WARSZAWIE Cele wystąpienia Usystematyzowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM DOSTOSOWANIE FORM I METOD PRACY W metodyce pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013

ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013 Szczecin, dnia 29 lutego 2012 r. ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013 Zgodnie z 8 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 703 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE - ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE - ZDROJU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju nr 15/2013/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. Kudowa Zdrój 14.02.2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

z dnia 27 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/148/15 Rady Miasta Białystok z dnia 2 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

Bardziej szczegółowo

stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne AKTY PRAWNE stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne LP. OPINIA W SPRAWIE: 1. osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko w wieku 6 lat, które odbywa roczne przygotowanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2013/2014

ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2013/2014 Szczecin, dnia 28 lutego 2013 r. ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2013/2014 Zgodnie z 8. ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i zasady rekrutacji kandydatów do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku na rok szkolny 2009/2010

Harmonogram i zasady rekrutacji kandydatów do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku na rok szkolny 2009/2010 Harmonogram i zasady rekrutacji kandydatów do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku na rok szkolny 2009/20 1. Zasady rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Pakiet rozporządzeń dotyczący uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Opracowanie: Ewa Roszyk

Pakiet rozporządzeń dotyczący uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Opracowanie: Ewa Roszyk Pakiet rozporządzeń dotyczący uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Opracowanie: Ewa Roszyk PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWACH: Zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze w roku szkolnym 2004/2005 [ opracowano w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH Aneks do Zasad przyjmowania kandydatów w Liceum Ogólnokształcącym Nr V w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu dotyczy kandydatów do klasy: A, B, E, F) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach 1 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2014/2015

Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2014/2015 Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 I. Proponowane kierunki

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 PODSTAWY PRAWNE Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr SE KZ 41010 /1 / 11 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie terminów składania

Bardziej szczegółowo

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców 1.Przedszkola: Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców Jak pomoc dziecku w adaptacji do przedszkola. Rozwój mowy i wady wymowy u trzylatków. Wspomaganie rozwoju mowy w okresie przedszkolnym. Zabawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie na rok szkolny 2017/2018 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie na rok szkolny 201/2018 1. Rekrutację uczniów przeprowadza się na podstawie: - rozporządzenia MEN z dnia 14.03.201 r. w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW PO III KLASIE GIMNAZJUM INFORMACJA O STANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 1 1. Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się poprzez elektroniczny system rekrutacji, dostępny na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl w terminie określonym

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczne, - przeprowadzają w klasach pierwszych testy diagnozujące wiedzę i umiejętności.

Pedagogiczne, - przeprowadzają w klasach pierwszych testy diagnozujące wiedzę i umiejętności. . Zespoły przedmiotowe dokonują wyboru programów nauczania i podręczników. Nauczyciele poznają uczniów, m.in.: - zapoznają się z orzeczeniami i opiniami wydanymi przez Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne,

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim)

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) W roku szkolnym 2014/15 proponujemy: Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 0H historia geografia język hiszpański język

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Katarzyna Staszczuk DYREKTOR PP P w Ostrołęce Publiczna placówka

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Podstawy prawne: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr SE KZ 41010

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zasady ogólne

Podstawa prawna: Zasady ogólne REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja przy Zespole Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu na rok szkolny 2017/2018 1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 I. Proponowane kierunki

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin, dnia 28 lutego 2015 r. ZASADY REKRUTACJI do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 II LO w Kartuzach Lp. Klasa Przy ustalaniu punktacji za oceny na świadectwie będą uwzględniane następujące przedmioty 1 1a - społeczno-humanistyczna

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 201 5/201 6

na rok szkolny 201 5/201 6 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLN OKSZTAŁCĄCYCH N R 15 W KRAKOWI E UL. RYDYGIERA 20, 30-695 KRAKÓW, (12).657.75.62, (12).657.05.88, WWW.ZSO15KRAKOW.EDU.PL GIMNAZJUM NR 33 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO IInformator d

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) Wychowanie przedszkolne Rok szkolny Liczba dzieci w przedszkolach Liczba dzieci w punktach przedszkolnych przy SP Łącznie Liczba oddziałów

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2004/2005

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2004/2005 PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2004/2005 I. PRAWIDŁOWA ORGANIZACJA I PROCES KSZTAŁCENIA WARUNKIEM WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA Ukierunkowanie i wspomaganie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Reforma systemu oświaty Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Znaczenie wychowania przedszkolnego NajwaŜniejszy etap w Ŝyciu dziecka Kształtuje się znaczna część moŝliwości intelektualnych

Bardziej szczegółowo

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego. Aneks do Zasad przyjmowania kandydatów w Liceum Ogólnokształcącym Nr V w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu dotyczy kandydatów do oddziału 1preIB i 1 IB-MYP Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY I. Ogólna charakterystyka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce. II. Opis ważniejszych przedsięwzięć. 1. Projekty unijne: a) Twój rozwój, twoja

Bardziej szczegółowo

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Liczba dzieci 3-18 - letnich zamieszkałych w Tychach 1800 1600 1400 1200 1000 1081 1005 1018 990 960 1033 1041 1016

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku WR.570.9.2013.EKP Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA JEST OBJĘTA SYSTEMEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ. https://oswiecim.edu.com.pl/

SZKOŁA JEST OBJĘTA SYSTEMEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ. https://oswiecim.edu.com.pl/ Zasady rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej technikum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum uzupełniającego w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Komisji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r.

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN 29.03.2011r. Joanna Wrona Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych 1 Zmiany w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012 I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH KLASY SPORTOWE ODNOSZĄCE OGÓLNOPOLSKIE SUKCESY INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH EUROPEJSKI PROGRAM COMENIUS NOWOCZESNY I NAJWIĘKSZY W MIEŚCIE KOMPLEKS SPORTOWY ORAZ BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie. rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI. Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie. rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA WARSZAWA miastem edukacji Wyzwania i zagrożenia stojące przed samorządem w 2012 roku Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA -MOCNE STRONY EDUKACJI WARSZAWSKIEJ zewnętrznych poziom

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWY PRAWNE Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie terminów składania

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2011/2012

REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2011/2012 REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2011/2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Technikum nr 3 w Słupsku Na podstawie 23 ust.

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Technikum nr 3 w Słupsku Na podstawie 23 ust. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Technikum nr 3 w Słupsku Na podstawie 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

- II Miejsce Chóru na 60 Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Zabrzu -

- II Miejsce Chóru na 60 Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Zabrzu - Osiągnięcia Gimnazjum nr 21 im. Noblistów Polskich w Zabrzu w roku szkolnym 2014/2015 W zakresie dydaktycznym - II Miejsce w Miejskim Konkursie,,Woda Jest Życiem - IV Miejsce w Miejskim Konkursie "Zabrze

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo