Elektrownie wodne (J. Paska)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektrownie wodne (J. Paska)"

Transkrypt

1 1. Ogólna charakterystyka elektrowni wodnych Rys. 1. Cykl przemian energetycznych, realizowanych w elektrowni wodnej i uproszczony obraz strat energii. Moc i energia elektrowni wodnych Rys.. Przekrój koryta rzeki: a) w stanie naturalnym, b) po wybudowaniu elektrowni wodnej: Z 1, Z - wzniesienie przekrojów 1 i nad dowolny poziom odniesienia, np. nad poziom morza [m]; p 1, p - ciśnienie wody [Pa]; ρ - gęstość wody [kg/m 3 ]; 1, - średnia prędkość wody [m/s]; g - przyspieszenie ziemskie [m/s ]; V - objętość przepływającej wody [m 3 ]; H 1, H - poziomy niwelacyjne luster wody w stosunku do poziomu odniesienia [m]; h 1,h - głębokość położenia środka ciężkości masy wody pod lustrem wody [m] Stosując oznaczenia z rys. a można wyznaczyć energię wody w korycie rzeki w każdym z przekrojów: p1 1 p A 1 = ( gz1 + + ) ρ V [ J ], A = ( gz + + ) ρ V [ J ] ρ ρ Człony wyrażenia w nawiasach mają wymiar [m /s = J/kg] i określają energię jednostkową: p gz - energia położenia (potencjalna), - energia ciśnienia, - energia prędkości (kinetyczna). ρ Energia rozwijana przez rzekę między dwoma przekrojami wynosi: A = A A = g p p ρ 1 1 ( Z Z ) + + ρ V [ J ] Zakładając, że na poziomach Z 1 i Z po wybudowaniu zapory znajdą się środki ciężkości mas wody na górnym i dolnym poziomie (rys. b) i zainstalowane zostaną hydrozespoły elektrowni wodnej oraz dodatkowo oznaczając: H l - H = H - spad niwelacyjny [m]; gσh str - suma strat energii jednostkowej, spowodowanych oporami przepływu wody przez doprowadzenia i odprowadzenia jej z turbiny [J/kg]; T - sprawność turbiny wodnej; g - sprawność generatora; a także uwzględniając, że: H 1 = Z 1 + h 1, H = Z + h, p 1 = h 1 ρ g, p = h ρ g, V Q = - przepływ wody [m 3 /s]; t 1

2 otrzymuje się po przekształceniach wyrażenie określające ilość energii elektrycznej możliwą do uzyskania w 1 elektrowni wodnej: ( A ) ( gh + gσh ρ V [ J ] =. 1 el str ) 1 Wyrażenie w nawiasach jest jednostkową energią użyteczną A u : A gh + gσh [ J / kg] T u g =. Człon gh + 1 / jest jednostkową energią potencjalną wody w zbiorniku górnym oraz energią kinetyczną związaną z ruchem wody w tym zbiorniku z prędkością 1. Człon / jest stratą jednostkowej energii kinetycznej wody odpływającej na dolnym poziomie z prędkością. Człon gσh str jest stratą jednostkowej energii związaną z oporami przepływu wody w doprowadzeniach i odprowadzeniach z turbiny. ( A = A ρ V J. Ostatecznie: [ ] 1 ) el u Moc elektrowni wodnej przy założeniu ρ = 1000 kg/m 3 i t = 1 s: 3. Rodzaje elektrowni wodnych T g ( A ) P = t 1 el 1 Au QT g str [ kw] = 8QH. Rys. 3. Elektrownia przepływowa, przyzaporowa o małym spadzie Rys. 4. Elektrownia pompowa, derywacyjna o dużym spadzie, podziemna: 1 - zbiornik górny, - ujęcie wody i zamknięcia, 3 - sztolnia, 4 - maszynownia, 5 - komora wyrównawcza, 6 - tunel dojazdowy, 7 - zbiornik dolny 4. Turbiny wodne T u r b i n a w o d n a jest silnikiem hydraulicznym wykorzystującym energię kinetyczną lub energię kinetyczną i energię ciśnienia wody - zależnie od systemu turbiny - do napędu i przekazania energii wirnikowi i sprzęgniętemu z nim generatorowi. Turbiny wodne dzieli się na dwa zasadnicze rodzaje: turbiny wodne akcyjne (natryskowe) oraz reakcyjne (naporowe). Podział ten wynika, podobnie jak w przypadku turbin parowych, z zasady ich działania. W t u r b i n i e a k c y j n e j woda zostaje doprowadzona do wirnika pod ciśnieniem równym w przybliżeniu atmosferycznemu i przekazuje wirnikowi energię kinetyczną pochodzącą z przemiany energii wody (związanej z jej ciśnieniem) w nieruchomej dyszy oraz energii pochodzącej od ruchu wody na wlocie do turbiny. W t u r b i n i e r e a k c y j n e j energia wody związana z jej ciśnieniem na wlocie do turbiny ulega przemianie na energię kinetyczną przekazywaną wirnikowi, częściowo w aparacie kierowniczym i częściowo w samym wirniku.

3 Rys. 5. Zmienność ciśnienia i prędkości w turbinie wodnej: a) turbina akcyjna, b) turbina reakcyjna; c 0 prędkość wlotowa wody do turbiny, c 1 prędkość wody na wylocie z dyszy D lub kierownic K, c prędkość wody na wylocie z wirnika turbiny, c prędkość wody na wlocie do wody dolnej, w względna prędkość wody w wirniku, u prędkość (wypadkowa), p a ciśnienie atmosferyczne, p ciśnienie wody w danym punkcie słupa wody, WR wirnik turbiny, RS rura ssąca, GW górna woda, DW dolna woda W elektrowniach wodnych znajdują zwykle zastosowanie cztery systemy turbin wodnych. Każdy z nich ma odmienną budowę przystosowaną do najlepszego wykorzystania wielkości spadu, przy jakim ma pracować. Nazwy systemów turbin pochodzą od nazwisk ich pierwszych konstruktorów. Mamy więc do czynienia z turbinami systemu: Peltona - do spadów największych, H = m, n s = 35 min -1, Francisa - do spadów dużych i średnich, H = m, n s = min -1, Deriaza - do spadów średnich, H = m, n s = min -1, Kaplana - do spadów małych, H = 3 80 m, n s = 300 l000 min -1. Rys. 6. Turbina systemu Peltona: a) widok wirnika, b) przekrój; 1 - dysze z odchylaczami strugi wody, - serwomotor, 3 - obudowa wirnika Rys. 7. Turbina systemu Francisa: a) widok wirnika, b) widok spirali, c) przekrój; 1 - wirnik, - łopatki kierownicze, 3 - spirala, 4 - generator, 5 - rura ssąca 3

4 Rys. 8. Turbina systemu Deriaza: a) widoki wirników, b) przekrój; 1 - wirnik, - łopatki kierownicze, 3 - spirala, 4 - generator, 5 - rura ssąca Rys. 9. Turbina systemu Kaplana: a) widoki wirników, b) przekrój; 1 - wirnik, - łopatki kierownicze, 3 - spirala, 4 - generator, 5 - rura ssąca Rys. 10. Turbina Kaplana typu gruszkowego (rurowa): 1 - szczelna obudowa, - łopatki wsporcze, 3 - łopatki kierownicze, 4 - generator, 5 - wentylator, 6 właz Rys. 11. Turbina Banki- Michella z napływem: a) poziomym, b) pionowym; 1 łopatka kierownicza, wirnik turbiny 4

5 Rys. 1. Obszary zastosowań turbin wodnych różnych typów (cross-flow turbina Banki- Michella, Turgo podobna do turbiny Peltona) 5. Charakterystyka energetyki wodnej i wybranych elektrowni wodnych Tablica 1. Największe elektrownie wodne w Polsce 1) Rok uruchomienia Elektrownia Moc zainstalowana, MW Liczba i typ turbin i rodzaj ) Żarnowiec Porąbka-Żar Solina Włocławek Żydowo Niedzica (Czorsztyn) Dychów Rożnów Koronowo Tresna Dębe Porąbka 680,0 500,0 00,0 160, 150,0 9 79,5 56,0 6,0 1,0 0,0 4 R 4 R R + F 6 K R + 1 F R (D) 3 K+ 4 P 4 K K K 4 K 198 SP 1979 SP 1969 ZP 1969 P 1971 SP 1997 P (SP) 1951 ZP 194 Z 1960 Z 1966 Z 1963 P Z 1,6 K +1 F RAZEM 1881,6 1) : K Kaplana, F Francisa, R odwracalna (pompoturbina), D Deriaza, P oddzielna pompa śmigłowa; ) : SP szczytowo-pompowa, P przepływowa, Z zbiornikowa, ZP zbiornikowa z członem pompowym Obecnie w Polsce największą elektrownią wodną przepływową jest elektrownia Włocławek na Wiśle, stanowiąca pierwszy element planowanej Kaskady Dolnej Wisły o sumarycznej mocy 1300 MW. Elektrownia Włocławek jest wyposażona w 6 hydrozespołów z turbinami Kaplana o łącznej mocy 160 MW (6 po 7,8 MW). Przykładem elektrowni zbiornikowej z członem pompowym jest elektrownia Solina, zbudowana w latach , stanowiąca element przyszłej kaskady rzeki San. Jest to elektrownia przy zaporze betonowej, ze zbiornikiem w wyrównaniu wieloletnim. Została ona wyposażona w: - dwie turbiny Francisa o danych: moc turbiny P t = 68 MW, prędkość obrotowa n = 136 min -1, średnica wirnika D = 4,1 m, spad średni H = 57 m, turbiny napędzają prądnice synchroniczne (ze wzbudnicą prądu stałego) o danych: S = 75,5 MV A, P = 68 MW, cosφ = 0,9, U = 10,5 kv ± 5 %; - dwie pompoturbiny o danych: stosunek mocy pracy turbinowej do mocy pracy pompowej P t /P p = 3 MW/30 MW, n = 136,6 min -1, D = 4,5 m, H = 57 m, prądnice/ silniki synchroniczne o danych: S = 35,5 MV A, P t /P p = 31,8 MW/30,7 MW, cosφ t /cosφ p = 0,9/0,9 poj, U = 10,5 kv ± 5 %. Ważną rolę w systemie elektroenergetycznym spełniają elektrownie wodne pompowe, zwane również szczytowo-pompowymi. Pozwalają one na użycie wody jako magazynu energii, bowiem pracują w ten sposób, że w okresach małego obciążenia systemu pompują wodę ze zbiornika dolnego do górnego a w okresach dużego obciążenia wytwarzają energię elektryczną wykorzystując wodę zgromadzoną w górnym zbiorniku. 5

6 Rys. 13. Zasada pracy elektrowni pompowej S p r a w n ość cy k l u p r a c y e l e k t r o w n i p o m p o w e j jest określona następująco: sprawność pracy pompowej sprawność pracy turbinowej sprawność cyklu = c cp = cp ct tr tr s g p = ct t r r gdzie: p, t, tr, g, s sprawności: pompy, turbiny, rurociągu wodnego, transformatora, maszyny elektrycznej pracującej jako generator lub jako silnik napędzający pompę. Uzupełniając już podane wartości sprawności danymi:, otrzymuje się c = 0,7 0,77 s = g, = 0, p 9, 99 r = 0,, co oznacza że z 1 kw h energii pobranej z systemu zostanie zwrócone 0,7 0,77 kw h w okresie szczytu. Sprawność elektrowni pompowej określa zależność: = e gdzie: pe sprawność przesyłu energii; ep sprawność, z jaką wytwarza się energię elektryczną zużywaną na pompowanie. Obecnie w Polsce największą elektrownią wodną pompową jest elektrownia Żarnowiec o mocy zainstalowanej 680 MW (4 hydrozespoły). Elektrownia ma sztuczny zbiornik górny zbudowany na płaskowyżu położonym w sąsiedztwie jeziora z naturalnym dopływem wody (jezioro Żarnowieckie), stanowiącym zbiornik dolny elektrowni. Woda ze zbiornika górnego jest doprowadzona do turbin 4 rurociągami ciśnieniowymi stalowymi o długości 1135 m i średnicy (max/min) 7,1/5,5 m. Elektrownia jest wyposażona w: - pompoturbiny o danych: P t /P p = 170 MW/18 MW; n = 166,7 min -1 ; D = 6 m; H = 117 m; t / p = 0,905/0,910; - prądnice/silniki synchroniczne o danych: S = 00 MV A; cosφ t /cosφ p = 0,85/0,94 poj ; U = 15,75 kv ± 7,5%. Interesująco została rozwiązana elektrownia Porąbka-Żar, o mocy 500 MW, która została wybudowana jako podziemna we wnętrzu góry Żar. Elektrownia ma zbiornik dolny powstały ze spiętrzenia rzeki Soły oraz sztuczny zbiornik górny i została wyposażona w: cztery pompoturbiny o danych: P t /P p = 14 MW/135 MW; n = 600 min -1 ; D = 3,1 m; H = 440 m; t / p = 0,916/0,907; prądnice/silniki synchroniczne o danych: S = 150 MV A; cosφ t /cosφ p = 0,9/0,9 poj ; U = 13,8 kv ± 10%. Średniospadowa, zlokalizowana na wybrzeżu elektrownia Żarnowiec została uruchomiona w 198 roku i przekazana w całości do eksploatacji w 1983 r. Wysokospadowa elektrownia szczytowo-pompowa Porąbka-Żar, usytuowana na południu Polski, w Beskidzie Małym koło Żywca została uruchomiona w 1979 r. i przekazana w całości do eksploatacji w 1980 r. Porąbka-Żar (4 15 MW) jest klasyczną elektrownią typu podziemnego, której wszystkie obiekty funkcjonalne, z wyjątkiem zbiorników wodnych górnego i dolnego, usytuowane są w masywie góry Żar na dużej głębokości pod powierzchnią terenu. Rolę dolnego zbiornika elektrowni spełnia istniejący zbiornik retencyjny Porąbka, tzw. jezioro Międzybrodzkie. Leży on 440 m poniżej zbiornika górnego. c pe ep 6

Podstawy projektowania pompowni wodociągowych. Podręcznik projektowania.

Podstawy projektowania pompowni wodociągowych. Podręcznik projektowania. Podstawy projektowania pompowni wodociągowych. Podręcznik projektowania. PUNKTY SEWISOWE WILO Gdynia Wyślij nam wiadomość na: serwis@wilo.pl - a my zajmiemy się resztą! Szczecin Słupsk Piła Gdańsk Unisław

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA. Gdańsk, 22 stycznia 2015 roku. fot. www.gospodarkamorska.pl

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA. Gdańsk, 22 stycznia 2015 roku. fot. www.gospodarkamorska.pl TURBINY WIATROWE I WODNE aspekty techniczne i prawne KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA Gdańsk, 22 stycznia 2015 roku fot. www.gospodarkamorska.pl KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA TURBINY WIATROWE I WODNE -

Bardziej szczegółowo

Modelowy układ odzysku nadwyżek energii wody sieciowej

Modelowy układ odzysku nadwyżek energii wody sieciowej Modelowy układ odzysku nadwyżek energii wody sieciowej Tomasz Węgiel, Dariusz Borkowski, Stanisław Łopata 1. Wstęp Wszędzie tam, gdzie ciśnienie przepływającego czynnika roboczego powinno być zredukowane,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Nalepa Wojciech Miąskowski Paweł Pietkiewicz Janusz Piechocki Piotr Bogacz PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Krzysztof Nalepa Wojciech Miąskowski Paweł Pietkiewicz Janusz Piechocki Piotr Bogacz PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ Krzysztof Nalepa Wojciech Miąskowski Paweł Pietkiewicz Janusz Piechocki Piotr Bogacz PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ Olsztyn, maj 2011 2 PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI

Bardziej szczegółowo

Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej

Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej SPIS TREŚCI Podstawy techniki pompowej 5 Historia techniki pompowej 7 Zaopatrzenie w wodę

Bardziej szczegółowo

Hydroenergetyka nowe kierunki i moŝliwości

Hydroenergetyka nowe kierunki i moŝliwości Hydroenergetyka nowe kierunki i moŝliwości ( Czysta Energia październik 2006) Autor: dr Krzysztof Piotrowski Według The World Hydropower Atlas 2000, publikowanego przez International Journal of Hydropower

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA programowo-przestrzenna modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Park Miejski w Jaworze

KONCEPCJA programowo-przestrzenna modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Park Miejski w Jaworze KONCEPCJA programowo-przestrzenna modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Park Miejski w Jaworze Zamawiający: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Jaworze 59-400 Jawor, Rynek 1 Wykonawca: Kraków,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2.1.A do Kontraktu

Załącznik 2.1.A do Kontraktu Załącznik 2.1.A do Kontraktu PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Adres obiektu realizacji

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SA NR 1/2005 (52) ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WOJCIECH MATUSZEK Elektrownie Szczytowo-Pompowe SA STAN AKTUALNY I ROZWÓJ HYDROENERGETYKI JAKO ŹRÓDŁO OZE 1) Teoretyczne zasoby

Bardziej szczegółowo

Przesył i rozdział energii elektrycznej

Przesył i rozdział energii elektrycznej Książka/publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Irena Wasiak ELEKTROENERGETYKA W ZARYSIE Przesył i rozdział energii elektrycznej Irena Wasiak ELEKTROENERGETYKA W ZARYSIE Przesył i rozdział energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Remont kapitalizowany turbozespołu TG-3 w EC Wrocław wraz z modernizacją urządzenia szczotkowego G-3

Remont kapitalizowany turbozespołu TG-3 w EC Wrocław wraz z modernizacją urządzenia szczotkowego G-3 Remont kapitalizowany turbozespołu TG-3 w EC Wrocław wraz z modernizacją urządzenia szczotkowego G-3 Numer identyfikacyjny: EBAH/11-003/IK-10/0010 Rev Imię, Nazwisko STATUS :FUSE Liczba stron: 94 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach

dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach Suwałki, 2014

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY DWUWIRNIKOWEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ

ANALIZA PRACY DWUWIRNIKOWEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNY INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Andrzej Pawlak ANALIZA PRACY DWUWIRNIKOWEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ promotor:

Bardziej szczegółowo

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice 2013 Spis treści Słowo wstępu... 3 Wprowadzenie... 4 1. Zagadnienia teoretyczne... 5

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW"

SZKOLENIE ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OCENA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I AKUSTYCZNEJ Skutki oddziaływania zanieczyszczeń CO "Zawartość karboksyhemoglobiny we krwi i objawy zatrucia w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z KANALIZACJI

WYBRANE ZAGADNIENIA Z KANALIZACJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA ZAKŁAD NAUKOWY USUWANIA ŚCIEKÓW WYBRANE ZAGADNIENIA Z KANALIZACJI Część II Obiekty kanalizacyjne Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka Mgr inż. Krzysztof MAZUREK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Dr hab.inż. Stanisław SZWEDA Politechnika Śląska Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Julia Jakubiak Rafał Maciukiewicz Aleksandra Piasecka ENERGIA WIATROWA

Julia Jakubiak Rafał Maciukiewicz Aleksandra Piasecka ENERGIA WIATROWA Julia Jakubiak Rafał Maciukiewicz Aleksandra Piasecka ENERGIA WIATROWA Projekt graficzny: Julia Jakubiak Projekt i realizacja okładki: Julia Jakubiak, Aleksandra Piasecka Dobór ilustracji: Julia Jakubiak,

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne na terenach wiejskich

Instalacje elektryczne na terenach wiejskich Instalacje elektryczne na terenach wiejskich Biblioteka elektryka wiejskiego Irmina KrakowiakWiśniowska INSTALACJE ELEKTRYCZNE na terenach wiejskich Warszawa 200 Opiniodawcy: prof. dr hab. inż. Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Wymiana ciepła i masy w obrotowym osuszaczu solarnego systemu klimatyzacyjnego. Rozprawa doktorska. Piotr Kowalski

Wymiana ciepła i masy w obrotowym osuszaczu solarnego systemu klimatyzacyjnego. Rozprawa doktorska. Piotr Kowalski INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wymiana ciepła i masy w obrotowym osuszaczu solarnego systemu klimatyzacyjnego Rozprawa doktorska Piotr Kowalski Promotor: prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU DYNAMICZNEGO MASZYN WIRNIKOWYCH

SYSTEM OCENY STANU DYNAMICZNEGO MASZYN WIRNIKOWYCH ROZDZIAŁ 4 SYSTEM OCENY STANU DYNAMICZNEGO MASZYN WIRNIKOWYCH UNIFIKACJA OZNACZEŃ WARTOŚCI KRYTERIALNE DEFINICJE, NORMY Znacząca część nieporozumień specjalistów, przy omawianiu zagadnień związanych z

Bardziej szczegółowo

HYDROENERGO Władysław Kiełbasa ul. Chełmońskiego 18 84-200 WEJHEROWO, POLAND

HYDROENERGO Władysław Kiełbasa ul. Chełmońskiego 18 84-200 WEJHEROWO, POLAND HYDROENERGO Władysław Kiełbasa ul. Chełmońskiego 18 84-200 WEJHEROWO, POLAND Tel./fax : +48 58 572 61 20, Fax : +48 58 742 11 18 Mobile phone: +48 602 704 318 E-mail : hydroenergo@hydroenergo.com http://www.hydroenergo.com

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZADZEŃ WODNYCH W POZNANIU REJONOWY ODDZIAŁ W PILE

WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZADZEŃ WODNYCH W POZNANIU REJONOWY ODDZIAŁ W PILE WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZADZEŃ WODNYCH W POZNANIU REJONOWY ODDZIAŁ W PILE Materiały na Konferencję podsumowującą konsultacje społeczne. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja struktury i parametrów pracy elektrociepłowni gazowo-parowej zintegrowanej z procesem metalurgicznym Corex

Optymalizacja struktury i parametrów pracy elektrociepłowni gazowo-parowej zintegrowanej z procesem metalurgicznym Corex Marcin Liszka Optymalizacja struktury i parametrów pracy elektrociepłowni gazowo-parowej zintegrowanej z procesem metalurgicznym Corex Praca Doktorska Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA ISSN 0509-6669 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Kwartalnik naukowy 4/2009 (199) ZAGADNIENIA NAPĘDÓW LOTNICZYCH prof. zw. dr hab. inż. Stefan Szczeciński, redaktor wydania Wydanie publikacji jest dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia budowa hali magazynowej firmy BROS Sp.j. na terenie działek 10/10, 10/41, 10/42, 10/43, 10/45 w Janikowie gmina Swarzędz. Zakres karty wynika z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne kotłów energetycznych

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne kotłów energetycznych Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne kotłów energetycznych Modern power boiler construction designs dr inż. Sławomir GRĄDZIEL W KILKU SŁOWACH Pierwszy na świecie blok energetyczny na parametry nadkrytyczne

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis treści

Spis Treści. Spis treści Spis treści Spis Treści 1 Kotły grzewcze na olej i gaz... 3 1.1 Typoszeregi i moce... 3. 1.2 Przegląd modeli... 3. 1.3 Możliwości zastosowania... 3. 1.4 Właściwości i cechy szczególne... 3. 2 Podstawy...

Bardziej szczegółowo