OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ"

Transkrypt

1 !

2 OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ

3 RÓWNANIE BERNOULLIEGO Równanie Bernoulliego opisuje ruch płynu i ma trzy składowe: - składow prdkoci - (energia kinetyczna ruchu), - składow połoenia (wysokoci) - (energia potencjalna), - składow cinienia - (praca przetłaczania) Poniej s przedstawione trzy postacie tego równania: - równanie energii, - równanie wysokoci, - równanie cinienia. Woda jest płynem nieciliwym, wic jest uzasadnione zastosowanie równania Bernoulliego

4 RÓWNANIE BERNOULLIEGO Pierwsza posta równania - równanie energii m w 2 + m g z + p V 2 = const gdzie: - m - masa płynu, kg w - prdko przepływu płynu, m/s z - wysoko połoenia rodka masy płynu, m p - cinienie całkowite, Pa V - objto masy m płynu, m 3 Inna posta równania energii w 2 p + g z + 2 ρ = const m ρ = V - gsto masy, kg/m 3

5 RÓWNANIE BERNOULLIEGO Druga posta równania - równanie wysokoci w 2 p + z + const 2 g γ = gdzie: γ = g ρ - ciar właciwy w 2 2 g z p γ - wysoko prdkoci, m - wysoko połoenia, m - wysoko cinienia, m Trzecia posta równania - równanie cinienia ρ w 2 + ρ g z + p 2 = const

6 ENERGIA CIEKU I MOC ELEKTROWNI WODNEJ

7 ENERGIA CIEKU I MOC ELEKTROWNI WODNEJ

8 ENERGIA CIEKU I MOC ELEKTROWNI WODNEJ

9 URZDZENIA I UKŁADY TECHNOLOGICZNE ELEKTROWNI WODNYCH 1) CIG WODNY CIG WODNY - Krata i kanał doprowadzajcy, - Komora turbinowa (spiralna, otwarta), - Rura ssawna i wylot wody, - Doprowadzenie wody do elektrowni: - sztolnia, - komora wyrównawcza, - rurocig cinieniowy, - klapa odcinajca (zamykajca), zasuwa

10 URZDZENIA I UKŁADY TECHNOLOGICZNE ELEKTROWNI WODNYCH 2) BLOK ENERGETYCZNY - Układ poziomy, pionowy, ukony, - Turbina - Peltona, - Francisa, -migłowa (propelerowa), Kaplana, - Deriaza, - Banki-Michela - Generator - synchroniczny - wolnoobrotowy, szybkoobrotowy - asynchroniczny - szybkoobrotowy, małej mocy

11 URZDZENIA I UKŁADY TECHNOLOGICZNE ELEKTROWNI WODNYCH 3) UKŁADY REGULACYJNE UKŁADY REGULACYJNE - Kierownica i wirnik turbiny (łopatki kierownicy i wirnika - kt ustawienia - regulacja mocy) - Regulacja przepływu wody (klapy, zasuwy odcinajce - uruchamianie i zatrzymywanie bloku, zmiana stanu pracy, pneumatyczne oprónianie komór turbiny,... ) - Regulacja prdkoci obrotowej bloku (regulacja czstotliwoci napicia i prdu) - podczas pracy elektrowni na sie wydzielon

12 URZDZENIA ELEKTROWNI WODNEJ

13 URZDZENIA ELEKTROWNI WODNEJ Doprowadzenie wody do turbiny sztolnia + rurocig + krata zabezpieczajca z progiem przeciwrumowiskowym + klapa zamykajca Rurocig stalowy - rednica - do 7-8 m - zalena od wielkoci maksymalnego przepływu wody (moc elektrowni) - przepływ wody: prdko - do 10 m/s, natenie - do 200 m 3 /s - wymagana wysoka wytrzymało konstrukcyjna - due masy wody, - wytrzymanie uderzenia hydraulicznego po zamkniciu dopływu wody do turbiny po wyłczeniu generatora Istniej elektrownie, w których nie ma rurocigu. S to elektrownie na terenach nizinnych

14 URZDZENIA ELEKTROWNI WODNEJ

15 URZDZENIA ELEKTROWNI WODNEJ Istniej elektrownie, w których nie ma rurocigu. S to elektrownie na terenach nizinnych. Poniszy przykład - Elektrownia Dbe na rzece Narew

16 URZDZENIA ELEKTROWNI WODNEJ Sztolnia - Sztolnia bezcinieniowa (otwarta) Przepływ wody odbywa si o swobodnym zwierciadle wody - Sztolnia cinieniowa Sztolnia cinieniowa - przekroje poprzeczne sztolni s wypełnione wod na całej długoci. Najbardziej właciwy kształt przekroju poprzecznego sztolni jest przekrój kołowy - ze wzgldów wytrzymałociowych - oraz hydraulicznych. Wewntrzna obudowa sztolni: - betonowa, - elbetowa, - betonowa opancerzona

17 URZDZENIA ELEKTROWNI WODNEJ - Komora wyrównawcza - Uderzenie hydrauliczne wody moe zniszczy sztolni cinieniow wraz z zapor wodn. - Zabezpieczeniem przed uderzeniem hydraulicznym w sztolni jest komora wyrównawcza. Dla krótkich rurocigów i niewielkich prdkoci przepływu wody nie ma potrzeby budowania komory wyrównawczej. Komory wyrównawcze mog by instalowane zarówno w sztolniach doprowadzajcych wod do elektrowni (tzw. komory górne) ) jak te w sztolniach odpływowych - niskocinieniowych (tzw. komory dolne - gdy ich długo jest nie mniejsza ni 150 m)

18 URZDZENIA ELEKTROWNI WODNEJ Warunek stosowania komory wyrównawczej t = vl s /(gh) v - prdko przepływu wody w sztolni, m/s, H - spad wody, m, L s - długo sztolni, m, g - przypieszenie ziemskie, m/s 3 t < 4 sek - mona komory nie stosowa

19 Uderzenie hydrauliczne URZDZENIA ELEKTROWNI WODNEJ

20 URZDZENIA ELEKTROWNI WODNEJ. Krata zabezpieczajca z progiem przeciwrumowiskowym - Zadaniem kraty jest nie dopuci, aby do turbiny dostały si niesione n z wod czci stałe (np.: rumowisko, drewno, itp.) - Próg przeciwrumowiskowy zatrzymuje niesione z wod rumowisko skalne - Krata i próg wymagaj systematycznego oczyszczania

21 URZDZENIA ELEKTROWNI WODNEJ Klapa zamykajca Turbina z komor limakowa Kierownica Rura ssawna

22 URZDZENIA ELEKTROWNI WODNEJ Klapa zamykajca dopływ wody do turbiny - Zamykanie dopływu wody jest w planowych wyłczeniach bloku energetycznego oraz w wyłczeniach awaryjnych. - W wyłczeniach planowych jest powolne zamykanie klapy, takie, aby nie nastpiło uderzenie hydrauliczne w rurocigu doprowadajcym wod ze zbiornika górnego. - Wyłczenia awaryjne Konieczne jest szybkie zamknicie dopływu wody do turbiny. Po odłczeniu generatora od sieci turbozespół (blok turbiny z generatorem) bez wyłczenia dopływu wody ulegnie rozbiegniciu (!), wskutek czego nastpi zniszczenie urzdze (działanie( sił odrodkowych w turbinie i w generatorze, wejcie w stref rezonansu mechanicznego,,... )

23 URZDZENIA ELEKTROWNI WODNEJ Wyprowadzenie wody z turbiny do dolnego zbiornika Rura ssawna Rura ssawna jest nieodłcznym elementem konstrukcyjnym turbin reakcyjnych. Zapewnia uzyskanie wysokiej sprawnoci turbiny. Nie wolno dopuci do tego,, aby w rurze ssawnej nastpiło przerwanie cigłoci strugi wody (!!!). Grozi to zniszczeniem rury ssawnej i turbiny. S róne rozwizania konstrukcyjne rur ssawnych.

24 GENERATORY (PRDNICE) URZDZENIA ELEKTROWNI WODNEJ W duych elektrowniach - w wikszoci przypadków - w elektrowniach z turbinami reakcyjnymi s generatory synchroniczne wolnoobrotowe Generatory wolnoobrotowe - dua liczba par biegunów (do kilkudziesiciu par), - due gabaryty (rednice), - zamontowane na wspólnym wale z turbin wodn. W małych elektrowniach i w mikroelektrowniach - najczciej generatory asynchroniczne - szybkoobrotowe Generatory szybkoobrotowe - do 4 par biegunów, - małe gabaryty, - najczciej połczone z turbin przez przekładni obrotów (zbat, pasow, klinow).

25 URZDZENIA ELEKTROWNI WODNEJ Widok generatora wolnoobrotowego (prdnicy) w przekroju Generator wolnoobrotowy z du liczb par biegunów Obroty synchroniczne 75 obr/min - 40 par biegunów 100 obr/min - 30 par biegunów 150 obr/min - 20 par biegunów obr/min - 10 par biegunów obr/min - 3 pary biegunów Dla 1 pary biegunów (turbogeneratory w EC): obr/min - czstotliwo 50 Hz...

26 URZDZENIA ELEKTROWNI WODNEJ - TURBINY TYPY TURBIN WODNYCH TURBINY AKCYJNE Turbiny Peltona,, Banki-Michela Zamieniaj energi kinetyczn napływajcej strugi wodnej na energi mechaniczn ruchu obrotowego. Budowane na wysokich spadach wody TURBINY REAKCYJNE Turbiny Francisa, Kaplana (promieniowo promieniowo-osiowe, osiowe, osiowe), Zamieniaj energi potencjaln napływajcej strugi wodnej na energi mechaniczn ruchu obrotowego. Budowane na rednich i niskich spadach wody ), Deriaza

27 URZDZENIA ELEKTROWNI WODNEJ - TURBINY Turbina Francisa KIEROWNICE ZMIENNY KT USTAWIENIA ŁOPATEK KIEROWNICY Osigana wysoka sprawno ŁOPATY WIRNIKA TURBINA FRANCISA Reakcyjna Przepływ wody - promieniowo-osiowy osiowy Stosowana do spadów od niskich do rednich H {20m (500) m} Przepływ wody promieniowo-osiowy osiowy Wirnik niskospado- wej turbiny duej mocy

28 URZDZENIA ELEKTROWNI WODNEJ - TURBINY Turbina Kaplana KIEROWNICE REGULOWANY KT USTAWIENIA ŁOPATEK KIEROWNICY I WIRNIKA Osigane najwysze sprawnoci TURBINA KAPLANA Reakcyjna Przepływ wody - promieniowo-osiowy osiowy Stosowana do spadów od najniszych do rednich H {1 m m} Przepływ wody promieniowo-osiowy osiowy ŁOPATY WIRNIKA Wirnik niskospadowej turbiny małej mocy

29 URZDZENIA ELEKTROWNI WODNEJ - TURBINY Turbina Peltona TURBINA PELTONA Akcyjna Napływ wody na czasze łopatek. Zamiana energii kinetycznej wody na energi kinetyczn ruchu obrotowego Stosowana do spadów od rednich do najwyszych H {300 m m} Wirnik turbiny duej mocy

30 URZDZENIA ELEKTROWNI WODNEJ - TURBINY Turbina Peltona Model bloku energetycznego

31 URZDZENIA ELEKTROWNI WODNEJ - TURBINY Turbina Banki Michella Widok aksonometryczny Zasada działania

32 URZDZENIA ELEKTROWNI WODNEJ - TURBINY Turbina Banki Michella - Turbina małej mocy - w małych elektrowniach wodnych i w mikroelektrowniach - Sterowanie prac za pomoc kierownicy - Szeroki strumie wody przepływajcy dwukrotnie przez palisad wirnika - Płaska charakterystyka sprawnoci - Stosowane do spadów od 2 do 50m - Polska odmiana - turbina Stellera - do wykonania metod gospodarcz

33 URZDZENIA ELEKTROWNI WODNEJ - TURBINY DANE KONSTRUKCYJNE I EKSPLOATACYJNE TURBIN WODNYCH Dobór typu turbiny jest zaleny od wysokoci spadu wody oraz od natenia przepływu wody

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji.

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji. Sprarki hermetyczne oraz agregaty skraplajce do urzdze chłodniczych i klimatyzacji. 1. Ogólna charakterystyka sprarek hermetycznych. Sprarka jest zasadniczym elementem składowym urzdzenia chłodniczego

Bardziej szczegółowo

RUCH WIROWY PŁYNÓW W PRZYRODZIE ORAZ W MASZYNACH I URZDZENIACH. Zdjcia satelitarne, eksperymenty i symulacje komputerowe

RUCH WIROWY PŁYNÓW W PRZYRODZIE ORAZ W MASZYNACH I URZDZENIACH. Zdjcia satelitarne, eksperymenty i symulacje komputerowe POLITECHNIKA ŁÓDZKA ZBYSZKO KAZIMIERSKI RUCH WIROWY PŁYNÓW W PRZYRODZIE ORAZ W MASZYNACH I URZDZENIACH Zdjcia satelitarne, eksperymenty i symulacje komputerowe Łód 7 P O D RCZNIKI AKADEMICKIE Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Podstawy sterowania silnikami krokowymi

Podstawy sterowania silnikami krokowymi Podstawy sterowania silnikami krokowymi 1. WSTP Nowoczesne technologie w rónych gałziach narzucaj coraz wysze wymagania na urzdzenia wchodzce w skład linii technologicznych. Wymagania jakie si stawia przed

Bardziej szczegółowo

2. CHARAKTERYSTYKA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW

2. CHARAKTERYSTYKA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW 2. CHARAKTERYSTYKA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW Zastosowanie energii elektrycznej w pojedzie mechanicznym, ograniczone pocztkowo do zapłonu silnika, obejmuje obecnie wikszo elementów wyposaenia pojazdu.

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

Modelowy układ odzysku nadwyżek energii wody sieciowej

Modelowy układ odzysku nadwyżek energii wody sieciowej Modelowy układ odzysku nadwyżek energii wody sieciowej Tomasz Węgiel, Dariusz Borkowski, Stanisław Łopata 1. Wstęp Wszędzie tam, gdzie ciśnienie przepływającego czynnika roboczego powinno być zredukowane,

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie do oczyszczania kanalizacji

Urzdzenie do oczyszczania kanalizacji ARCHIWUM MOTORYZACJI 4, pp. 273-281 (2009) Urzdzenie do oczyszczania kanalizacji ZBIGNIEW PAWELSKI, TOMASZ PAŁCZYSKI Politechnika Łódzka W pracy przedstawiono układ sterowania i modernizacj skrzyni rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA. Gdańsk, 22 stycznia 2015 roku. fot. www.gospodarkamorska.pl

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA. Gdańsk, 22 stycznia 2015 roku. fot. www.gospodarkamorska.pl TURBINY WIATROWE I WODNE aspekty techniczne i prawne KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA Gdańsk, 22 stycznia 2015 roku fot. www.gospodarkamorska.pl KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA TURBINY WIATROWE I WODNE -

Bardziej szczegółowo

Program przedmiotu Miernictwo elektroniczne

Program przedmiotu Miernictwo elektroniczne Program przedmiotu Miernictwo elektroniczne Dr hab. in. Krzysztof Górecki, prof. nadzw. AM C-350 Tel. 586901448 E-mail: gorecki@am.gdynia.pl www.am.gdynia.pl/~gorecki Wykład (6 h) 1. Cyfrowy pomiar czstotliwoci,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Nalepa Wojciech Miąskowski Paweł Pietkiewicz Janusz Piechocki Piotr Bogacz PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Krzysztof Nalepa Wojciech Miąskowski Paweł Pietkiewicz Janusz Piechocki Piotr Bogacz PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ Krzysztof Nalepa Wojciech Miąskowski Paweł Pietkiewicz Janusz Piechocki Piotr Bogacz PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ Olsztyn, maj 2011 2 PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Górecki Katedra Elektroniki Morskiej C-350 Tel. 58 6901448 E-mail: gorecki@am.gdynia.pl http://www.am.gdynia.pl/~gorecki

Krzysztof Górecki Katedra Elektroniki Morskiej C-350 Tel. 58 6901448 E-mail: gorecki@am.gdynia.pl http://www.am.gdynia.pl/~gorecki Krzysztof Górecki Katedra Elektroniki Morskiej C-350 Tel. 58 6901448 E-mail: gorecki@am.gdynia.pl http://www.am.gdynia.pl/~gorecki Konsultacje: roda 12-13 1 Wykład Projektowanie i konstrukcja urzdze 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 ul. Osowska 27 m. 5, 04-302 Warszawa e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W BUDOWLACH ZIEMNYCH

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W BUDOWLACH ZIEMNYCH INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD GEOTECHNIKI Ul. Jagielloska 80, 03-301 Warszawa Tel. 8112961, 6754375 Fax 8111792 Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Temat TN/TG-221 Etap

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE DYNAMIKI MASZYN

KSZTAŁTOWANIE DYNAMIKI MASZYN ...dobre rzeczy zawsze janiej w mroku... ROZDZIAŁ VII KSZAŁOWANIE DYNAMIKI MASZYN. WSP. SAN DYNAMICZNY MASZYNY 3. SPOSOBY MINIMALIZACJI DRGA MASZYN 4. MODYFIKACJA SRUKURALNA WŁASNOCI DYNAMICZNYCH 5. DOSRAJANIE

Bardziej szczegółowo

i n s t r u k c j a o b s ł u g i

i n s t r u k c j a o b s ł u g i i n s t r u k c j a o b s ł u g i Sirocco - instrukcja obsługi 2004 1 Sekwencyjny System Wtrysku Sirocco przeznaczony jest do samochodów z wielopunktowym sekwencyjnym wtryskiem benzyny wyposaonych w katalizator

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Hydroenergetyka nowe kierunki i moŝliwości

Hydroenergetyka nowe kierunki i moŝliwości Hydroenergetyka nowe kierunki i moŝliwości ( Czysta Energia październik 2006) Autor: dr Krzysztof Piotrowski Według The World Hydropower Atlas 2000, publikowanego przez International Journal of Hydropower

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY TYP MPP 04 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TRECI 1. WSTP... 2 2. PRZEZNACZENIE.... 2 3. ZAKRES STOSOWANIA.... 2 3.1 Przepływ cieczy.... 2 3.2. Przewodno elektryczna cieczy...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU WSTP Elementy instalacji owietleniowej i sygnalizacyjnej wchodz w skład wyposaenia elektrycznego pojazdów. Podstawowe ich zadania polegaj na: - zapewnieniu bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

CENTROWNIKI I POZYCJONERY SPAWALNICZE

CENTROWNIKI I POZYCJONERY SPAWALNICZE CENTROWNIKI I POZYCJONERY SPAWALNICZE OSPRZT POMOCNICZY 2 3 SPIS TRECI Klamry trójpunktowe WT i SC... 4 Pozycjonery MPC... 5 Pozycjonery HP / HD... 6 Pozycjonery typu cikiego... 7 Centrowniki IHP... 11

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z KANALIZACJI

WYBRANE ZAGADNIENIA Z KANALIZACJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA ZAKŁAD NAUKOWY USUWANIA ŚCIEKÓW WYBRANE ZAGADNIENIA Z KANALIZACJI Część II Obiekty kanalizacyjne Przewodnik

Bardziej szczegółowo

1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE

1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE 1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE 1.1. Klasyfikacja i charakterystyka materiałów inynierskich Materiałami nazywamy wszystkie stałe substancje o właciwociach umoliwiajcych ich stosowanie przez człowieka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE

PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE Jan SZADKOWSKI, Roman STRYCZEK, Grzegorz NIKIEL PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE Opiniodawcy: Dr hab. in. Józef Matuszek, Profesor PŁ Dr in. Jan Rafałowicz, Profesor

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania pompowni wodociągowych. Podręcznik projektowania.

Podstawy projektowania pompowni wodociągowych. Podręcznik projektowania. Podstawy projektowania pompowni wodociągowych. Podręcznik projektowania. PUNKTY SEWISOWE WILO Gdynia Wyślij nam wiadomość na: serwis@wilo.pl - a my zajmiemy się resztą! Szczecin Słupsk Piła Gdańsk Unisław

Bardziej szczegółowo

Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej

Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej SPIS TREŚCI Podstawy techniki pompowej 5 Historia techniki pompowej 7 Zaopatrzenie w wodę

Bardziej szczegółowo

Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska

Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska Zespół autorski: Główny autor: mgr Anna Pasławska Współautorzy: mgr in. Jarosław Mroczek

Bardziej szczegółowo

Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego. materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki

Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego. materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki UWAGA!!! Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki wytwarzania. 1 PODSTAWOWE WIADOMO'CI DOTYCZ+CE PROCESU SKRAWANIA Obróbk skrawaniem

Bardziej szczegółowo

41 42 1 Dane ogólne 49 1.1 Inwestor i uytkownik 49 1.2 Jednostka projektowa 49 1.3 Zespół projektowy 49 1.4 Podstawy formalno - prawne opracowania 49 1.5 Nazwa inwestycji 50 1.6 Lokalizacja Inwestycji

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA OBIEKTÓW BASENOWYCH

KLIMATYZACJA OBIEKTÓW BASENOWYCH POLITECHNIKA ŁÓDZKA PODRCZNIKI AKADEMICKIE Henryk Grzegorz Sabiniak Marek Pietras KLIMATYZACJA OBIEKTÓW BASENOWYCH Łód 2008 Recenzenci: prof. dr hab. in. Janusz Jeowiecki prof. dr hab. in. Maciej Urbaniak

Bardziej szczegółowo