Systemy transmisji cyfrowej WYKLAD 18 SMK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy transmisji cyfrowej WYKLAD 18 SMK"

Transkrypt

1 Systemy transmisji cyfrowej WYKLAD 18 SMK 1. Sieci FDDI Jest jednym z rodzajów sieci LAN (Local Area Network). FDDI (Fiber distributed data interface); podstawowy ośrodek transmisyjny światłowód jedno-, wielodomowy. Budowa: dwa pierścienie światłowodowe, w których dane rozchodzą się w przeciwnych kierunkach. Do pierścieni dołączone są stacje. a). Najważniejszy rodzaj stacji: koncentratory (pozwalają na dołączanie wielu urządzeń do sieci FDDI). Koncentrator łączy się z obydwoma pierścieniami (pierwotnym i wtórnym) urządzenie aktywne (kontroluje topologię sieci), pozwalające na dołączenie i usuwanie urządzeń z minimalnym wpływem na pracę pierścienia (automatycznie lub na polecenie ze stacji zarządzającej). b). Stacja DAS (double attachment stadion), SAS (single attachment stadion). DAS mogą się łączyć bezpośrednio z pierścieniami, bądź z koncentratorem. SAS łączą się tylko z koncentratorem. Oba rodzaje stacji pozwalają na połączenie się użytkowników z siecią (instalowane np. w minikomputerach i stacjach roboczych, aby połączyć je z siecią FDDI). Do łączenia stacji ze światłowodem używa się podwójne złącza typu MIC (media interface connector). Używa się też złącza typu ST dla światłowodów wielodomowych i FC-PC dla jednodomowych. Przy wykorzystaniu światłowodu wielodomowego (gradientowego o średnicach rdzenia/płaszcza 62.5/125 µm) maksymalna odległość między stacjami nie może przekroczyć 2 km, dla światłowodu jednodomowego (8-10/125 µm) ponad 20 km. Maksymalna całkowita długość światłowodu w sieci 200 km, każdy z pierścieni może mieć po 100 km. Nadajniki optyczne w sieci FDDI pracują w drugim oknie transmisyjnym (1.31 µm). Maksymalne straty linii (złącza) dla światłowodu wielodomowego 11 db, dla jednodomowego db (zależnie od typu nadajnika). W przypadku awarii lub braku zasilania w jednej ze stacji wykorzystuje się optyczny przekaźnik omijający. Jego użycie pozwala ominąć odbiornik i nadajnik optyczny w uszkodzonej stacji. Organizacja sieci FDDI Do sieci FDDI można dołączyć co najwyżej 500 stacji. Przepływność w sieci wynosi 100 Mbit/s. Podstawowa jednostka informacji używana w kodowaniu w sieci FDDI symbol 4-1

2 bitowy, który przesyłany jest w formacie 4B/5B (zamieniany jest na 5-bitową grupę kodową). Przy przepływności 100 Mbit/s szybkość transmisji jest równa 125 Mbodów. 5-bitowe grupy kodowe są następnie poddawane dodatkowemu kodowaniu w koderze NRZ/NRZ1 (przejście między poziomami mocy wskazuje na symbol 1, brak takiego przejścia na symbol 0). Optyczny przekaźnik omijający Kodowanie NÓZI (nonreturn to zero/nonreturn to zero invert on ones) zmniejsza wymagane pasmo poprzez zmniejszenie liczy przejść 0 1, 1 0 w strumieniu danych. Do transmisji symboli wykorzystywane są ramki, w których przesyłane są nie tylko transmitowane między stacjami dane, ale również dane kontrolne, dane do celów zarządzania siecią, żądanie dostępu przy inicjalizacji pierścienia, dane wykorzystywane przy izolacji uszkodzonych stacji itp. Ramki składają się z wielu pól, z których każda definiuje określony parametr ramki (adres źródła i przeznaczenia, sekwencję korygujacą błędy). Maksymalny rozmiar ramki 4500 bajtów. W sieci FDDI każda stacja generuje lokalnie sygnał zegarowy. Stacja odbiorcza synchronizuje swój zegar do odbieranych danych i dekoduje te dane używając lokalnego zegara. Kiedy stacja transmituje dane, używa lokalnego zegara jako źródła sygnału taktującego. Sieć FDDI zapewnia usługi transmisji synchronicznej i asynchronicznej. Przy usługach transmisji synchronicznej każda stacja ma zagwarantowaną określoną część pasma synchronicznego 100 Mbit/s. Część ta jest negocjowana między stacjami z użyciem funkcji alokacji pasma synchronicznego. Ramki synchroniczne są wysyłane tak długo, jak długo czas wynegocjowany przez ta funkcję nie jest przekroczony. Ten rodzaj transmisji konieczny jest dla ramek, które muszą być dostarczone do odbiorcy w określonym czasie (dane 2

3 multimedialne). W czasie, kiedy stacja nie żąda dostępu do pasma synchronicznego, możliwe są usługi transmisji asynchronicznej. Ten rodzaj transmisji wykorzystuje się do przekazu danych, dla których czas transmisji nie jest krytyczny (zbiory w sieci komputerowej). Pierścień FDDI składa się ze stacji połączonych szeregowo przez segmenty ośrodka transmisyjnego (światłowód). Tworzą one zamknięty, podwójny pierścień o przeciwnych kierunkach propagacji (pierwotny i wtórny). Możliwe jest przesyłanie danych w obydwu kierunkach. Najczęściej jednak pierścień pierwotny używany jest do transmisji danych, wtórny pozostaje w rezerwuie (zdolność do samonaprawy). Konfiguracja z dwoma pierścieniami o przeciwnych kierunkach transmisji umożliwia zachowanie poprawnej pracy sieci nawet w przypadku awarii stacji lub przerwy w światłowodzie. Awaryjna konfiguracja sieci Wtedy pierścień pierwotny łączy się z wtórnym = konfiguracja pojedynczego pierścienia. Usunięcie awarii przywraca konfigurację pierwotną. Przy bezawaryjnej pracy systemu dane transmitowane są szeregowo pierścieniem pierwotnym jako strumień symboli pomiędzy stacjami. Prawo do nadawania własnych danych kontrolowane jest przez znacznik (token) = unikalna sekwencja symboli przekazywana od jednej stacji do drugiej w pierścieniu. Stacja chcąca wysłać dane czeka, aż wykryje znacznik w strumieniu przychodzących danych, a następnie przechwytuje go. Następnie stacja ta wysyła ramki z danymi tak długo, aż się one wyczerpią, po czym ponownie wysyła znacznik do pierścienia. Każda aktywna stacja w pierścieniu odbiera, regeneruje i powtarza ramki, przekazując je do następnej stacji. Każda stacja porównuje adres przeznaczenia każdej ramki ze swoim własnym i sprawdza błędy w ramce. Jeśli adresy zgadzają się, to odbierająca stacja kopiuje ramkę i ustawia symbole statusu, aby pokazać, że adres został rozpoznany, a ramka skopiowana. Wszystkie pozostałe stacje sprawdzają błędy i retransmitują ramki do następnej stacji w szeregu. Przy wykryciu błędu ustawiany jest wskaźnik błędu. Kiedy wysłane dane powracają do stacji wysyłającej są usuwane z pierścienia. 3

4 Przekazywanie znacznika przez stacje 2. Fibre Channel Standard połączeń wysokiej jakości zapewniający bardzo szybką transmisję dużych ilości informacji między stacjami, systemami pamięci masowej, peryferiami itp. W obrębie wielu budynków położonych blisko siebie na wydzielonym obszarze (campus size area). Łączy w sobie cechy kanału z cechami sieci LAN. Podobnie jak kanał ustanawia dedykowane połączenia punkt-punkt między urządzeniami, przeznaczając całe pasmo dla każdego połączenia. Wykorzystuje połączenia z komutacją (przełączanie) obwodów jak i z komutacją pakietów. Pierwsza pozwala na jednoczesne ustanowienie wielu połączeń wykorzystujących pełne pasmo. Druga pozwala na lepsze wykorzystanie pasma przez multipleksację wielu połączeń wirtualnych (komutacja optyczna: czasowa, falowa i przestrzenna). W przeciwieństwie do kanału, Fibre Channel zapewnia łączność dwukierunkową (szybkość przepływu danych w każdym kierunku 100 MB/s 8 razy więcej niż w FDDI). Kierowanie danych do odpowiednich buforów kontrolowane jest przez zawartość nagłówka każdej ramki (hardwarowo). Kodowanie nie zależy od ośrodka transmisyjnego: światłowód jedno- wielodomowy lub kabel koncentryczny. Dane przychodzące w postaci równoległej bajt po bajcie są kodowane w schemacie 8B/10B, a następnie grupy kodowe są zamieniane z postaci równoległej na szeregową i bit po bicie wysyłane do linii. Kodowanie w systemie Fibre Channel W odbiorniku zachodzi proces odwrotny. System Fibre-Channel może transportować inne kanały i protokoły sieciowe, takie jak ATM, FDDI, Ethernet, HiPPI, SCSI przez ten sam ośrodek i tym samym połączeniem sprzętowym. Fibre Channel zapewnia transfer danych pomiędzy buforem nadawczym w urządzeniu wysyłającym, a buforem odbiorczym w urządzeniu docelowym. 4

5 Szybkości przepływu danych, szybkości transmisji oraz używane światłowody i źródła światła w systemie Fibre-Channel Przepływ danych w systemie Fibre Channel Zawartość jednego bufora zabierana jest i transportowana do drugiego (co to za dane i jaka jest ich organizacja nie ma znaczenia). Fibre Channel umożliwia podłączenie 16 mln urządzeń SCSI. Aby uzyskać połączenia między dowolnymi urządzeniami używana jest specjalna struktura (fabric) będąca analogiem centrali w sieci telefonicznej. Urządzenie chcące wysłać dane wybiera adresata przez umieszczenie identyfikatora przeznaczenia w nagłówku poprzedzającym właściwe dane. Port Fibre Channel w danym urządzeniu zarządza jedynie prostym połączeniem punkt-punkt, między soba i strukturą połączeniową. 5

6 3. HiPPI (High performance parallel interface) Systemy HiPPI zostały rozwinięte w późnych latach 80 jako standard połączeniowy superkomputerów. Obecnie są to sieci LAN o bardzo dużej szybkości, zapewniające połączenie między komputerami centralnymi, stacjami roboczymi, a urządzeniami peryferyjnymi. Standard HiPPI obejmuje połączenia dokonywane za pomocą kabli miedzianych jak i światłowodów (1200 Mbodów przy przepływności binarnej 800 Mbit/s). Topologia sieci lokalnej w systemie HiPPI 6

7 Do transmisji na najkrótsze odległości wykorzystywane są światłowody i lasery krótkofalowe ( nm). Przy średnicy rdzenia 62.5 µm zasięg 300 m, aprzy 50 µm 500 m. Do transmisji na wieksze odległości lasery długofalowe (1310 nm). Światłowód wielodomowy pozwala na zasięg 1 km, jedno- 10 km. Inne cechy tego systemu: - elementowa stopa błędów < użycie kodowania liniowego 20B24B - opóźnienie przy nawiązywaniu połączenia <500 ns. 4. Systemy PDH Lata 70-te cyfrowe systemy teletransmisyjne oparte na modulacji kodowoimpulsowej PCM (pulse code modulation), która przekształca sygnał analogowy na sygnał binarny. Sygnał telefoniczny o paśmie 4 khz można przedstawić za pomocą cyfrowego ciągu znaków o przepływności 64 kbit/s. Łącząc wiele kanałów PCM w jeden ciąg binarny o dużej przepływności za pomocą TDM (sekwencyjne przeplatanie bajtowe), dla 30 kanałów 64 kbit/s można uzyskać np. kanał o przepływności 2048 kbit/s. Wprowadzono kolejne poziomy zwielokrotnienia Mbit/s, Mbit/s, Mbit/s, Mbit/s. Każdy wyższy poziom składa się z czterech sygnałów niższego poziomu uzupełnionych o informacje sterujące = plezjochroniczna (prawie synchroniczna) hierarchia cyfrowa PDH (plzjochronous digital hierarchy).. Zwielokrotnienie plezjochroniczne Zwielokrotniane SA kanały 2 Mbit/s generowane przez różne urządzenia. Ich podstawy czasowe (zegary) różnią się nieznacznie między sobą. Dla zapewnienia stałej przepływności sygnału, przeplot bitowy musi być uzupełniony przez dodanie pustych bitów = bity dopełnienia. Bity te są usuwane z sygnału zbiorczego podczas procesu demultipleksacji. Ten sam problem pojawia się na każdym poziomie zwielokrotnienia i za każdym razem wprowadza się bity uzupełniające. Do transmisji PDH mogą być wykorzystywane światłowody wielo- i jednodomowe. Inne własności: - wydzielenie kanału 2 Mbit/s z sygnału o większej przepływności nie jest sprawą prostą, - w miarę wzrostu ilości połączeń między urządzeniami rośnie p-stwo pomyłek kłopoty z zestawieniem połączenia, - brak możliwości kontroli jakości transmisji, - format ramki PDH nie przewiduje dość miejsca na informacje systemu zarządzania siecią. 7

8 Dane dla maksymalnej tłumienności linii optycznej i szerokości całkowitego pasma optycznego dla światłowodu wielodomowego, BER= Dla światłowodu jednodomowego, BER=

9 5. Systemy SDH Synchroniczna hierarchia cyfrowa, kolejne przepływności podstawowe SD: - STM 1, Mbit/s - STM 4, Mbit/s - STM - 16, Gbit/s - STM 64, Gbit/s (synchronous transport module) Istnieją algorytmy wprowadzania do ramki STM-1 istniejących systemów teletransmisyjnych o dowolnej przepływności odm 1.5 Mbit/s do 140 Mbit/s. SD definiuje pewną liczbę kontenerów odpowiadających istniejącym przepływnością systemów plezjochronicznych. Informacja przenoszona w sygnale plezjochronicznym ładowana jest do odpowiedniego kontenera. W każdym kontenerze jest informacja sterująca = nagłówek toru (umożliwia operatorowi sieci śledzenie toru i nadzór stopy błędów). Kontener + nagłówek = kontener wirtualny. W sieci SD wszystkie urządzenia są zsynchronizowane w stosunku do centralnego zegara sieciowego. Opóźnienia związane z łączem transmisyjnym mogą być różne pozycja kontenerów wirtualnych w ramce STM-1 nie musi być stała. Odchyłki kompensowane są przez znaczniki przyporządkowane kontenerowi (wskazuje początek kontenera w stosunku do ramki STM-1). 9

10 Systemy SD o większej niż STM-1 przepływności są tworzone przez zwielokrotnienie systemu Mbit/s metodą przeplatania bajtowego. Krotnice synchroniczne realizują funkcje zarówno zwielokrotnienia jak i zakończenia liniowego. Akceptują one sygnały podrzędne o różnych przepływnościach wyjściowych i różnych interfejsach. Ze względów niezawodnościowych synchroniczny interfejs światłowodowy jest zdublowany 1+1 lub wschód-zachód. Klasyfikacja interfejsów optycznych SD w zależności od zastosowania 10

11 Parametry światłowodów przeznaczonych do stosowania w systemach SD Niektóre parametry toru światłowodowego wymagane w systemach STM-1 11

12 Analogowe systemy transmisyjne 1. System transmisyjny wykorzystujący modulację AM Ograniczenia: szumy i zniekształcenia liniowe a). szumy: śrutowy, cieplny i szumy lasera CNR stosunek mocy nośnej do mocy szumów SNR stosunek sygnału do mocy szumów r rezystancja obciążenia (2 kω), R czułość fotodetektora (0.85 A/W), P średnia moc wyjściowa lasera (2 mw), M współczynnik powielania lawinowego fotodetektora (PIN =1), α tłumienność jednostkowa światłowodu (0.5 db/km), L długość światłowodu (15 km), m indeks modulacji (0.04), B pasmo kanału (4 MHz), T temperatura (300 K), F współczynnik szumów (2), RIN szum natężenia (-150 db/hz) b). zniekształcenia nieliniowe: P(y) chwilowa wartość mocy świetlnej, P o średnia wartość tej mocy w punkcie pracy, C 2, C 3 współczynniki rozwinięcia w szereg potęgowy Zniekształcenia sygnału powstające na częstotliwościach odpowiadających pulsacjom: ω 1 ±ω 2 = zniekształcenia drugiego rzędu (CSO composite second order). Zniekształcenia 3 rzędu (CTB composite triple beat) 2ω 1 ±ω 2, 2ω 2 ±ω 1 groźne tylko wtedy, gdy któraś z w/w częstotliwości znajduje się w paśmie użytecznym zajmowanym przez sygnał. Stąd niektóre 12

13 analogowe systemy transmisyjne zajmują tylko jedną oktawę częstotliwości ω 1 =2ω 2 i składowe różnicowe i sumacyjne wychodzą poza pasmo. Stosunek mocy zniekształceń do mocy sygnału modulującego Jak widać z powyższej tabeli dominującymi zniekształceniami są CSO i CTG. Innym rodzajem zniekształceń nieliniowych jest modulacja skrośna (Xmod cross modulation) występująca w wielokanałowych, analogowych systemach transmisyjnych. Lasery stosowane w systemach analogowych z modulacją amplitudy wymagają stosowania izolatorów optycznych (wyeliminowania odbić wstecznych). Parametry 42-kanałowych systemów transmisji sygnału telewizyjnego AM-VSB 2. Systemy CATV Systemy sieci telewizji kablowych CATV (kamera antena TV). Topologia tej sieci to struktura drzewa. Światłowody wykorzystuje się do transmisji sygnału na dalsze odległości w pniu i głównych gałęziach drzewa. 13

14 Światłowody stosuje się tutaj z powodu dużego tłumienia kabli koncentrycznych na wyższych częstotliwościach i zależności tego tłumienia od częstotliwości. Systemy CATV są systemami analogowymi przeznaczonymi do transmisji kilkudziesięciu kanałów telewizyjnych, nadawanych bezpośrednio, bez zmiany modulacji (przy modulacji AM-VSB) za pomocą zwielokrotnienia częstotliwościowego. Ponieważ każdy kanał telewizyjny zajmuje ok. 6 MHz, to pasmo zwielokrotnionego częstotliwościowo sygnału jest ok. 500 MHz. W nadajniku szerokopasmowym sygnał AM-VSB zawierający wszystkie kanały telewizyjne używany jest do bezpośredniej modulacji lasera przez zmianę jego prądu. Informacja transmitowana jest światłowodem do węzła sieci, gdzie fotodetektor zamienia ją z powrotem na sygnał RF. Po wzmocnieniu sygnał przesyłany jest na niewielkie odległości do abonentów. Oprócz modulacji AM-VSB, w systemach CATV używa się innych rodzajów modulacji analogowych FM-FDM (Japonia). Wady systemu CATV: wymaga demodulacji do sygnału AM-VSB akceptowanego przez odbiorniki telewizyjne abonentów, Zalety mniejszy wymagany stosunek mocy nośnej do mocy szumów (eliminacja szumów RIN, mniejsza wrażliwość na zniekształcenia nieliniowe). 14

15 Wymagania minimalne parametrów sygnału AM-VSB Projektowanie systemów transmisji światłowodowej - jakiego rodzaju sygnały chcemy przesyłać, - jaka jest maksymalna odległość transmisji, - czy w przyszłości system będzie rozwijany. Jeśli transmitować chcemy sygnały analogowe: - jakiego rodzaju modulacja ma być użyta, - jakie jest pasmo zajmowane przez sygnał użyteczny, jaki jest minimalny stosunek sygnału do szumu w odbiorniku. Jeśli transmitować chcemy sygnały cyfrowe: - szybkość transmisji, - żądana elementowa stopa błędów - czułość odbiornika. Projektowanie systemu światłowodowego polega na: - wyborze odpowiedniego światłowodu, - wyborze odpowiedniego źródła światła, - wyborze odpowiedniego detektora (minimalizacja kosztów), koszty diód elektroluminescencyjnych< koszty laserów, ceny źródeł i detektorów światła rosną ze wzrostem długości fali, fotodiody PIN są tańsze od lawinowych, najtańsze są światłowody wielodomowe. Przy projektowaniu uwzględnić trzeba trzy rodzaje ograniczeń: 1 związane z tłumieniem światłowodu 2 związane z jego dyspersją 3 związane z nieliniowością źródła światła Ad 1). Bilans energetyczny łącza (określenie mocy wprowadzonej do światłowodu, czułości odbiornika, strat mocy podczas transmisji w światłowodzie). W momencie przekazania linii do eksploatacji zachowany powinien być pewien margines tłumienia (10% całkowitej tłumienności linii) możliwe uszkodzenia kabla, połączenia zgrzewane. Drugi margines dla urządzeń α u (starzenie się źródeł światła). Dla systemów SD marginesy te są: - 3 db dla nadajników laserowych termostatowanych elementem Peltier 15

16 - 4 db dla nadajników laserowych bez termostatu db dla nadajników z diodą elektroluminescencyjną, α c =1.1(αL+Nα s +Mα k )+α u N liczba spawów, M liczba połączeń rozłącznych, L długość linii, α s =0.1 db, α k =0.5 db Jeżeli bilans energetyczny wykaże, że transmisja na żądaną odległość nie jest możliwa: - stosujemy laser o większej mocy lub optyczny wzmacniacz mocy (booster) w nadajniku, - stosujemy światłowód o mniejszej tłumienności (dla 1.55 µm), - stosujemy odbiornik o większej czułości (np. fot. lawinowa) albo przedwzmacniacz w odbiorniku. Ad2). Dyspersja liniowa [ps/nm] światłowody jednodomowe, górna częstotliwość przenoszenia światłowody wielodomowe. Dla transmisji sygnałów cyfrowych o szybkości 1/T: D λl<<t lub T>>1/f 3dB (*) Dla sygnałów analogowych o paśmie B: B<<f 3dB lub B<< 1/( D λl) (**) Jeżeli transmisja na żądaną odległość nie jest możliwa (nie są spełnione warunki (*) lub (**)): - w przypadku światłowodów jednodomowych: = użyć źródła światła o mniejszej szerokości linii widmowej = użyć laser DFB z amplitudowym modulatorem zewnętrznym = użyć światłowód o mniejszej dyspersji = zastosować połączenie zwykłego światłowodu ze światłowodem kompensującym dyspersję (DCF) - w przypadku światłowodów wielodomowych == użyć światłowód o większej wartości f 3dB = zastąpić światłowód wielodomowy jednodomowym Ad3). Występują w przypadku wielokanałowych systemów analogowych AM, CATV AM- VSB. Dotyczą nadajnika. Gdy zniekształcenia nieliniowe uniemożliwiają poprawną transmisję: - rozważyć zmniejszenie indeksu modulacji, m, - zmienić rodzaj modulacji na FM, - rozważyć możliwość zmiany sygnału analogowego na cyfrowy. Literatura: J. Siuzdak, Wstęp do telekomunikacji światłowodowej, WKŁ

Sieci optoelektroniczne

Sieci optoelektroniczne Sieci optoelektroniczne Wykład 6: Projektowanie systemów transmisji światłowodowej dr inż. Walery Susłow Podstawowe pytania (przed rozpoczęciem prac projektowych) Jaka jest maksymalna odległość transmisji?

Bardziej szczegółowo

Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV

Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV (Światłowodowe systemy szerokopasmowe) (c) Sergiusz Patela 1998-2002 Sieci optyczne - Parametry i technologia systemu CTV 1 Podstawy optyki swiatlowodowej:

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 5 Sieci szkieletowe Program wykładu Standardy TDM Zwielokrotnianie strumieni cyfrowych PDH a SDH Ochrona łączy Synchronizacja Sieci SDH na różnych poziomach WDM i DWDM 1

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH

SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH Lublin 06.07.2007 r. SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH URZĄDZEŃ BITSTREAM Copyright 2007 BITSTREAM 06.07.2007 1/8 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2. Moc nadajnika optycznego... 3. Długość fali optycznej...

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne (5) Zdzisław Szyjewski

Technologie informacyjne (5) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne (5) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne Technologie pracy z komputerem Funkcje systemu operacyjnego Przykłady systemów operacyjnych Zarządzanie pamięcią Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Światłowody. Telekomunikacja światłowodowa

Światłowody. Telekomunikacja światłowodowa Światłowody Telekomunikacja światłowodowa Cechy transmisji światłowodowej Tłumiennośd światłowodu (około 0,20dB/km) Przepustowośd nawet 6,875 Tb/s (2000 r.) Standardy - 10/20/40 Gb/s Odpornośd na działanie

Bardziej szczegółowo

Systemy plezjochroniczne (PDH) synchroniczne (SDH), Transmisja w sieci elektroenergetycznej (PLC Power Line Communication)

Systemy plezjochroniczne (PDH) synchroniczne (SDH), Transmisja w sieci elektroenergetycznej (PLC Power Line Communication) Politechnika Śląska Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Systemy plezjochroniczne (PDH) synchroniczne (SDH), Transmisja w sieci elektroenergetycznej (PLC Power Line Communication) Opracował:

Bardziej szczegółowo

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH 1. WSTĘP Radiofonię cyfrową cechują strumienie danych o dużych przepływnościach danych. Do przesyłania strumienia danych o dużych przepływnościach stosuje się transmisję z wykorzystaniem wielu sygnałów

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1 Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu R. Krenz 1 Wstęp Celem projektu było opracowanie cyfrowego system łączności dla bezzałogowych statków latających średniego

Bardziej szczegółowo

Media transmisyjne w sieciach komputerowych

Media transmisyjne w sieciach komputerowych Media transmisyjne w sieciach komputerowych Andrzej Grzywak Media transmisyjne stosowane w sieciach komputerowych Rys. 1. kable i przewody miedziane światłowody sieć energetyczna (technologia PLC) sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-29.

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-29. Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego. 1.Wstęp Modułowy repeater światłowodowy umożliwia połączenie pięciu segmentów sieci Ethernet. Posiada cztery wymienne porty, które mogą zawierać

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów PCI EXPRESS Rozwój technologii magistrali Architektura Komputerów 2 Architektura Komputerów 2006 1 Przegląd wersji PCI Wersja PCI PCI 2.0 PCI 2.1/2.2 PCI 2.3 PCI-X 1.0 PCI-X 2.0

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacja światłowodowa

Telekomunikacja światłowodowa KATEDRA OPTOELEKTRONIKI I SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska 80-233 GDAŃSK, ul.g.narutowicza 11/12, tel.(48)(58) 347 1584, fax.(48)(58) 347

Bardziej szczegółowo

Zakres długości fal świetlnych λ=1250-1350 nm. przy którym występuje minimum tłumienia sygnału optycznego nazywamy:

Zakres długości fal świetlnych λ=1250-1350 nm. przy którym występuje minimum tłumienia sygnału optycznego nazywamy: Zadanie 31 Elementem aktywnym traktu światłowodowego jest: A. złącze. B. rozgałęźnik. C. kabel światłowodowy. D. wzmacniacz optyczny. Zadanie 32 Wskaż algorytm realizowany podczas procesu modulacji PCM.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora SE-31.2

Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora SE-31.2 LANEX S.A. ul. Ceramiczna 0-0 Lublin tel. (0) 0 tel/fax. (0) 0 0 Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora SE-. e-mail: info@lanex.pl Dział Serwisu www.lanex.pl tel. (0) -9-9 .Wstęp Wieloportowy koncentrator

Bardziej szczegółowo

Charakteryzacja telekomunikacyjnego łącza światłowodowego

Charakteryzacja telekomunikacyjnego łącza światłowodowego Charakteryzacja telekomunikacyjnego łącza światłowodowego Szybkości transmisji współczesnych łączy światłowodowych STM 4 622 Mbps STM 16 2 488 Mbps STM 64 9 953 Mbps Rekomendacje w stadium opracowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-32

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-32 Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego e-mail: info@lanex.pl www.lanex.pl 1 1.Wstęp Modułowy repeater umożliwia połączenie siedmiu segmentów sieci Ethernet. Posiada możliwość zastosowania

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

Sieci optoelektroniczne

Sieci optoelektroniczne Sieci optoelektroniczne Wykład 8: Optyczne sieci telekomunikacyjne SDH/SONET dr inż. Walery Susłow Wstęp do systemów SDH Synchronous Digital Hierarchy (SDH) jest to system synchronicznej hierarchii cyfrowej.

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki Instytut Informatyki P.S. Topologie sieciowe: Sieci pierścieniowe Sieci o topologii szyny Krzysztof Bogusławski

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do światłowodowych systemów WDM

Wprowadzenie do światłowodowych systemów WDM Wprowadzenie do światłowodowych systemów WDM WDM Wavelength Division Multiplexing CWDM Coarse Wavelength Division Multiplexing DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing Współczesny światłowodowy system

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI DR INŻ. ROBERT WÓJCIK DR INŻ. JERZY DOMŻAŁ ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI WSTĘP DO SIECI INTERNET Kraków, dn. 3 października 2016r. PLAN WYKŁADU Organizacja zajęć Modele komunikacji sieciowej Okablowanie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,

Bardziej szczegółowo

5. Procedura Projektowania Systemu 1

5. Procedura Projektowania Systemu 1 5. Procedura Projektowania Systemu 1 5.1. Analiza systemu Projektanci systemu muszą przejść następujące pięciu etapów, aby stworzyć światłowodowy optyczny system komunikacji: 1. Sprecyzować wymagania operacyjne

Bardziej szczegółowo

IrDA. Infrared Data Association

IrDA. Infrared Data Association to grupa skupiająca kilkudziesięciu producentów elektroniki mająca na celu tworzenie i kontrolowanie międzynarodowych standardów transmisji w zakresie promieniowania podczerwonego. Długość fali: Typ transmisji:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Przetwarzanie i obróbka sygnałów

Rozkład materiału z przedmiotu: Przetwarzanie i obróbka sygnałów Rozkład materiału z przedmiotu: Przetwarzanie i obróbka sygnałów Dla klasy 3 i 4 technikum 1. Klasa 3 34 tyg. x 3 godz. = 102 godz. Szczegółowy rozkład materiału: I. Definicje sygnału: 1. Interpretacja

Bardziej szczegółowo

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Bezprzewodowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami

Bardziej szczegółowo

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny Media sieciowe Wszystkie media sieciowe stanowią fizyczny szkielet sieci i służą do transmisji danych między urządzeniami sieciowymi. Wyróżnia się: media przewodowe: przewody miedziane (kabel koncentryczny,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora BMK-33

Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora BMK-33 LANEX S.A. ul. Diamentowa 0- Lublin tel. (0) 0 do 0 tel/fax. (0) 0 9 Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora e-mail: info@lanex.lublin.pl Dział Serwisu www.lanex.lublin.pl tel. (0) --0 do 0 wew.3

Bardziej szczegółowo

Teletransmisyjne systemy cyfrowe

Teletransmisyjne systemy cyfrowe Teletransmisyjne systemy cyfrowe Teletransmisja cyfrowa była pierwsza - telegrafia (telegraf) wielokrotne systemy czasowe były pierwsze - aparat Baudota zasada regeneracji sygnału (przekaźniki) przed wzmacnianiem

Bardziej szczegółowo

2010-04-12. Magistrala LIN

2010-04-12. Magistrala LIN Magistrala LIN Protokoły sieciowe stosowane w pojazdach 2010-04-12 Dlaczego LIN? 2010-04-12 Magistrala LIN(Local Interconnect Network) została stworzona w celu zastąpienia magistrali CAN w przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

FDM - transmisja z podziałem częstotliwości

FDM - transmisja z podziałem częstotliwości FDM - transmisja z podziałem częstotliwości Model ten pozwala na demonstrację transmisji jednoczesnej dwóch kanałów po jednym światłowodzie z wykorzystaniem metody podziału częstotliwości FDM (frequency

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY TESTER WIELOMODOWYCH TORÓW ŚWIATŁOWODOWYCH

KOMPUTEROWY TESTER WIELOMODOWYCH TORÓW ŚWIATŁOWODOWYCH Krzysztof Holejko, Roman Nowak, Tomasz Czarnecki, Instytut Telekomunikacji PW 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19 holejko@tele.pw.edu.pl, nowak@tele.pw.edu.pl, ctom@tele.pw.edu.pl KOMPUTEROWY TESTER

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Systemy Teletransmisji I Transmisji Danych cz.2

Systemy Teletransmisji I Transmisji Danych cz.2 Systemy Teletransmisji I Transmisji Danych cz.2 Tomasz Ruść 1 1 Łączenie i Sygnalizacja 2 Numeracja Telefoniczna 3 Wznaczanie trasy 4 Lokalny dostęp do sieci 5 Ruch telekomunikacyjny 6 Modulacja PCM 7

Bardziej szczegółowo

Światłowodowy kanał transmisyjny w paśmie podstawowym

Światłowodowy kanał transmisyjny w paśmie podstawowym kanał transmisyjny w paśmie podstawowym Układ do transmisji binarnej w paśmie podstawowym jest przedstawiony na rys.1. Medium transmisyjne stanowi światłowód gradientowy o długości 3 km. Źródłem światła

Bardziej szczegółowo

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

FTF-S1XG-S31L-010D. Moduł SFP+ 10GBase-LR/LW, jednomodowy, 10km, DDMI. Referencja: FTF-S1XG-S31L-010D

FTF-S1XG-S31L-010D. Moduł SFP+ 10GBase-LR/LW, jednomodowy, 10km, DDMI. Referencja: FTF-S1XG-S31L-010D FTF-S1XG-S31L-010D Moduł SFP+ 10GBase-LR/LW, jednomodowy, 10km, DDMI Referencja: FTF-S1XG-S31L-010D Opis: Moduł SFP+ FTF-S1XG-S31L-010D to interfejs 10Gb przeznaczony dla urządzeń pracujących w sieciach

Bardziej szczegółowo

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez:

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: Zadanie 61 W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: A. chipset. B. BIOS. C. kontroler dysków. D. system operacyjny. Zadanie 62 Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ZAKŁAD INFORMATYKI STOSOWANEJ I INŻYNIERII SYSTEMÓW 1. Transformacje Fouriera (ciągła, dyskretna), widma sygnałów

Bardziej szczegółowo

TELEKOMUNIKACJA ŚWIATŁOWODOWA

TELEKOMUNIKACJA ŚWIATŁOWODOWA TELEKOMUNIKACJA ŚWIATŁOWODOWA ETAPY ROZWOJU TS etap I (1975): światłowody pierwszej generacji: wielomodowe, źródło diody elektroluminescencyjne 0.87μm l etap II (1978): zastosowano światłowody jednomodowe

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 4 Media transmisyjne część Program wykładu Widmo sygnałów w. cz. Modele i tryby propagacji Anteny Charakterystyka kanału radiowego zjawiska propagacyjne 1 Transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

VII Wybrane zastosowania. Bernard Ziętek

VII Wybrane zastosowania. Bernard Ziętek VII Wybrane zastosowania Bernard Ziętek 1. Medycyna Oddziaływanie światła z tkanką: 1. Fotochemiczne (fotowzbudzenie, fotorezonans, fotoaktywakcja, fotoablacja, fotochemoterapia, biostymulacja, synteza

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk Topologie sieci Topologie sieci lokalnych mogą być opisane zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i logicznej. Topologia fizyczna określa organizację okablowania strukturalnego, topologia logiczna opisuje

Bardziej szczegółowo

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 SPRZĘT SIECIOWY Urządzenia sieciowe MODEM Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 Zewnętrzny modem USB 2.0 DATA/FAX/VOICE (V.92) 56Kbps Zewnętrzny modem 56Kbps DATA/FAX/VOICE V.92 (RS-232) MODEM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi światłowodowego konwertera SE-34 wersja 850 nm i 1300 nm

Instrukcja obsługi światłowodowego konwertera SE-34 wersja 850 nm i 1300 nm LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 0-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 5 70 Instrukcja obsługi światłowodowego konwertera wersja 850 nm i 100 nm e-mail: info@lanex.pl Dział Serwisu www.lanex.pl

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego LWL... 2 3. Konfiguracja PROFIBUS...

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA HDSL AUTOR: DARIUSZ MŁYNARSKI IVFDS

TECHNOLOGIA HDSL AUTOR: DARIUSZ MŁYNARSKI IVFDS TECHNOLOGIA HDSL AUTOR: DARIUSZ MŁYNARSKI IVFDS 2 SPIS TREŚCI 1. Ogólne informacje o technologii HDSL....3 2. Idea stosowania technologii HDSL.....3 3. Zasada działania łącza HDSL....4 4. Kody liniowe.....5

Bardziej szczegółowo

- system budowy sieci opracowany przez firmę Xerox, podniesiony do poziomu standardu w wyniku współpracy firm: Xerox, DEC i Intel.

- system budowy sieci opracowany przez firmę Xerox, podniesiony do poziomu standardu w wyniku współpracy firm: Xerox, DEC i Intel. - system budowy sieci opracowany przez firmę Xerox, podniesiony do poziomu standardu w wyniku współpracy firm: Xerox, DEC i Intel. Standard IEEE 802.3 określa podobny typ sieci, ale różniący się formatem

Bardziej szczegółowo

Transmisja w paśmie podstawowym

Transmisja w paśmie podstawowym Rodzaje transmisji Transmisja w paśmie podstawowym (baseband) - polega na przesłaniu ciągu impulsów uzyskanego na wyjściu dekodera (i być moŝe lekko zniekształconego). Widmo sygnału jest tutaj nieograniczone.

Bardziej szczegółowo

Standardy zapisu i transmisji dźwięku

Standardy zapisu i transmisji dźwięku Standardy zapisu i transmisji dźwięku dr inż. Piotr Odya Katedra Systemów Multimedialnych Cyfrowe standardy foniczne AES/EBU (Audio Eng. Society and the European Broadcast Union) połączenie za pomocą złącza

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran Sieci WAN Mgr Joanna Baran Technologie komunikacji w sieciach Analogowa Cyfrowa Komutacji pakietów Połączenia analogowe Wykorzystanie analogowych linii telefonicznych do łączenia komputerów w sieci. Wady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera SE-36

Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera SE-36 LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera e-mail: info@lanex.pl Dział Serwisu www.lanex.pl tel. (081) 443-96-39

Bardziej szczegółowo

ABC TECHNIKI SATELITARNEJ

ABC TECHNIKI SATELITARNEJ MARIAN POKORSKI SAT ACADEMY ABC TECHNIKI SATELITARNEJ ROZDZIAŁ 5 WZMACNIACZE www.abc-multimedia.eu MULTIMEDIA ACADEMY *** POLSKI WKŁAD W PRZYSZŁOŚĆ EUROPY OD AUTORA Wprowadzenie Wzmacniacz jest elementem

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze optyczne ZARYS PODSTAW

Wzmacniacze optyczne ZARYS PODSTAW Wzmacniacze optyczne ZARYS PODSTAW REGENERATOR konwertuje sygnał optyczny na elektryczny, wzmacnia sygnał elektryczny, a następnie konwertuje wzmocniony sygnał elektryczny z powrotem na sygnał optyczny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI FUNKCJE, STRUKTURA I ELEMENTY SYSTEMU 1 Cel wykładu Przedstawienie podstawowych pojęć stosowanych w dziedzinie wiedzy i techniki,

Bardziej szczegółowo

2007-10-27. NA = sin Θ = (n rdzenia2 - n płaszcza2 ) 1/2. L[dB] = 10 log 10 (NA 1 /NA 2 )

2007-10-27. NA = sin Θ = (n rdzenia2 - n płaszcza2 ) 1/2. L[dB] = 10 log 10 (NA 1 /NA 2 ) dr inż. Krzysztof Hodyr Technika Światłowodowa Część 2 Tłumienie i straty w światłowodach Pojęcie dyspersji światłowodów Technika zwielokrotnienia WDM Źródła strat tłumieniowych sprzężenia światłowodu

Bardziej szczegółowo

Systemy transmisji o bardzo dużych zasięgach i przepływnościach Wykład 19 SMK

Systemy transmisji o bardzo dużych zasięgach i przepływnościach Wykład 19 SMK Systemy transmisji o bardzo dużych zasięgach i przepływnościach Wykład 19 SMK Literatura: J. Siuzdak, Wstęp do telekomunikacji światłowodowej, WKŁ W-wa 1999 W nowoczesnych systemach transmisji (transoceanicznych)

Bardziej szczegółowo

Urządzenia sieciowe. Część 1: Repeater, Hub, Switch. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Urządzenia sieciowe. Część 1: Repeater, Hub, Switch. mgr inż. Krzysztof Szałajko Urządzenia sieciowe Część 1: Repeater, Hub, Switch mgr inż. Krzysztof Szałajko Repeater Regenerator, wzmacniak, wtórnik Definicja Repeater jest to urządzenie sieciowe regenerujące sygnał do jego pierwotnej

Bardziej szczegółowo

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych.

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. SYSTEMY SZEROKOPASMOWE 1 Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. ATM Frame Relay Fast 10 Gigabit X.25 FDDI

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Sieci informatyczne

Przemysłowe Sieci informatyczne Wykład #3 Transmisja szeregowa Przemysłowe Sieci informatyczne Opracował dr inż. Jarosław Tarnawski Plan wykładu Transmisja szeregowa i równoległa Transmisja synchroniczna i asynchroniczna Simpleks, pół

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Opracowanie na postawie: Frank Karlsen, Nordic VLSI, Zalecenia projektowe dla tanich systemów, bezprzewodowej transmisji danych cyfrowych, EP

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów)

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów) PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów) 1. Dla ciągu danych: 1 1 0 1 0 narysuj przebiegi na wyjściu koderów kodów transmisyjnych: bipolarnego NRZ, unipolarnego RZ,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera 100BASE-TX/100BASE-FX SE-35

Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera 100BASE-TX/100BASE-FX SE-35 LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera 100BASE-TX/100BASE-FX e-mail: info@lanex.pl Dział Serwisu www.lanex.pl

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - Urządzenia w sieciach

Sieci komputerowe - Urządzenia w sieciach Sieci komputerowe - Urządzenia w sieciach mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny Systemy GEPON oraz EoC Jerzy Szczęsny AGENDA Sieci Pasywne Omówienie technologii Rynek Urządzeń GEPON Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci EoC Omówienie technologii Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci Omówienie

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 2 Wprowadzenie część 2 Treść wykładu modulacje cyfrowe kodowanie głosu i video sieci - wiadomości ogólne podstawowe techniki komutacyjne 1 Schemat blokowy Źródło informacji

Bardziej szczegółowo

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek:

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek: Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP Poniższa procedura jest dokonywana dla każdego pakietu IP pojawiającego się w węźle z osobna. W routingu IP nie wyróżniamy połączeń. Te pojawiają się warstwę wyżej

Bardziej szczegółowo

Topologia sieci komputerowej. Topologie fizyczne. Topologia liniowa, inaczej magistrali (ang. Bus)

Topologia sieci komputerowej. Topologie fizyczne. Topologia liniowa, inaczej magistrali (ang. Bus) Topologia sieci komputerowej Topologia sieci komputerowej model układu połączeń różnych elementów (linki, węzły itd.) sieci komputerowej. Określenie topologia sieci może odnosić się do konstrukcji fizycznej

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych Architektura Systemów Komputerowych Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych 1 Transmisja szeregowa Idea transmisji szeregowej synchronicznej DOUT Rejestr przesuwny DIN CLK DIN Rejestr

Bardziej szczegółowo

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia Evatronix S.A. 6 maja 2013 Tematyka wykładów Wprowadzenie Tor odbiorczy i nadawczy, funkcje, spotykane rozwiazania wady i zalety,

Bardziej szczegółowo

Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422

Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422 RSMUX2-FO V4.06 Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422 RSMUX2-FO Dostępne cztery interfejsy RS-232/422/485 lub dwa w wersji ze złączem śrubowym z wykorzystaniem łączy światłowodowych

Bardziej szczegółowo

Topologie sieci lokalnych

Topologie sieci lokalnych Topologie sieci lokalnych Topologia sieci określa fizyczny układ sieci: rozmieszczenie jej elementów oraz połączenia między nimi oraz stosowane przez stacje robocze (węzły sieci) metody odczytywania i

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

Badanie odbiorników DVB-T

Badanie odbiorników DVB-T Badanie odbiorników DVB-T 1 ZBIGNIEW KĄDZIELSKI DYREKTOR GENERALNY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Instytut Łączności Państwowy Instytut Telekomunikacyjny - założony w 1934 r. przez prof.

Bardziej szczegółowo

Technika falo- i światłowodowa

Technika falo- i światłowodowa Technika falo- i światłowodowa Falowody elementy planarne (płytki, paski) Światłowody elementy cylindryczne (włókna światłowodowe) płytkowy paskowy włókno optyczne Rdzeń o wyższym współczynniku załamania

Bardziej szczegółowo

Układy transmisji przewodowej. na przykładzie USB

Układy transmisji przewodowej. na przykładzie USB Układy transmisji przewodowej na przykładzie USB 1 Standardy 2 Standardy USB 1.1: Low Speed (LS) 1,5 Mb/s, Full Speed (FS)12 Mb/s USB 2.0: High Speed (HS) 480 Mb/s USB 3.0: Super Speed (SS) 5 Gb/s, dupleks

Bardziej szczegółowo

ETHERNET. mgr inż. Krzysztof Szałajko

ETHERNET. mgr inż. Krzysztof Szałajko ETHERNET mgr inż. Krzysztof Szałajko Ethernet - definicja Rodzina technologii wykorzystywanych w sieciach: Specyfikacja mediów transmisyjnych Specyfikacja przesyłanych sygnałów Format ramek Protokoły 2

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH 1.1 Parametry ogólne systemu nadawczo-odbiorczego (pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) : 1. Rodzaj transmisji radiowej: cyfrowa 2. Pasmo przenoszenia

Bardziej szczegółowo

Problematyka sieci miejscowej LIN

Problematyka sieci miejscowej LIN Problematyka sieci miejscowej LIN Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska 1.08.07 Zygmunt Kubiak 1 Wprowadzenie Przykładowe rozwiązanie sieci LIN Podsumowanie 1.08.07 Zygmunt Kubiak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Konwerter sygnału HDMI na przewód koncentryczny

Instrukcja Obsługi Konwerter sygnału HDMI na przewód koncentryczny Instrukcja Obsługi Konwerter sygnału HDMI na przewód koncentryczny 1. Informacje ogólne Konwerter HDMI na RF umożliwia przesłanie sygnału HDMI na duże odległości przy wykorzystaniu kabla koncentrycznego

Bardziej szczegółowo

2013-12-02. Autor: Jakub Duba. Interjesy

2013-12-02. Autor: Jakub Duba. Interjesy Autor: Jakub Duba Interjesy 2 1 Interjesy 3 Interjesy 4 2 5 Universal Serial Bus (USB; uniwersalna magistrala szeregowa) rodzaj sprzętowego portu komunikacyjnego komputerów, zastępującego stare porty szeregowe

Bardziej szczegółowo

Dobór współczynnika modulacji częstotliwości

Dobór współczynnika modulacji częstotliwości Dobór współczynnika modulacji częstotliwości Im większe mf, tym wyżej położone harmoniczne wyższe częstotliwości mniejsze elementy bierne filtru większy odstęp od f1 łatwiejsza realizacja filtru dp. o

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćw. 4 WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ 1. Zapoznać się z zestawem do demonstracji wpływu zakłóceń na transmisję sygnałów cyfrowych. 2. Przy użyciu oscyloskopu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Interfejsy systemów pomiarowych

Interfejsy systemów pomiarowych Interfejsy systemów pomiarowych Układ (topologia) systemu pomiarowe może być układem gwiazdy układem magistrali (szyny) układem pętli Ze względu na rodzaj transmisji interfejsy możemy podzielić na równoległe

Bardziej szczegółowo

MODULACJA. Definicje podstawowe, cel i przyczyny stosowania modulacji, rodzaje modulacji. dr inż. Janusz Dudczyk

MODULACJA. Definicje podstawowe, cel i przyczyny stosowania modulacji, rodzaje modulacji. dr inż. Janusz Dudczyk Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania MODULACJA Definicje podstawowe, cel i przyczyny stosowania modulacji, rodzaje modulacji dr inż. Janusz Dudczyk Cel wykładu Przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

TCP/IP formaty ramek, datagramów, pakietów...

TCP/IP formaty ramek, datagramów, pakietów... SIECI KOMPUTEROWE DATAGRAM IP Protokół IP jest przeznaczony do sieci z komutacją pakietów. Pakiet jest nazywany przez IP datagramem. Każdy datagram jest podstawową, samodzielną jednostką przesyłaną w sieci

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI KLASYFIKACJA SIECI wielkość -odległość między najdalej położonymi węzłami sieć lokalna (LAN - Local Area Network) o zasięgu do kilku kilometrów sieć miejska

Bardziej szczegółowo

Modemy. M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej

Modemy. M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej Modemy M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej Modem Urządzenie do wysyłania informacji cyfrowej przez zwykłą linię telefoniczną. Interfejs między linią telefoniczną a PC, służący do tworzenia chwilowych

Bardziej szczegółowo

Światłowody. w TV przemysłowej (cz. 2) Telewizja. przemysłowa. Podstawowe sposoby modulacji strumienia świetlnego. Bolesław Polus Polvision

Światłowody. w TV przemysłowej (cz. 2) Telewizja. przemysłowa. Podstawowe sposoby modulacji strumienia świetlnego. Bolesław Polus Polvision Światłowody w TV przemysłowej (cz. 2) Bolesław Polus Polvision W bieżącym numerze: podstawowe sposoby modulacji strumienia świetlnego techniki zwielokrotniania pojemności włókna światłowodowego kalkulacja

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 6. Marcin Tomana marcin@tomana.net WSIZ 2003

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 6. Marcin Tomana marcin@tomana.net WSIZ 2003 Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 6 Marcin Tomana WSIZ 2003 Ogólna Tematyka Wykładu Lokalne sieci bezprzewodowe System dostępowy LMDS Technologia IRDA Technologia Bluetooth Sieci WLAN [2/107] Materiały

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 12 Jan Kazimirski 1 Magistrale systemowe 2 Magistrale Magistrala medium łączące dwa lub więcej urządzeń Sygnał przesyłany magistralą może być odbierany przez wiele urządzeń

Bardziej szczegółowo

Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN)

Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN) Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN) mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail:

Bardziej szczegółowo