PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J."

Transkrypt

1 PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J. ul. Skrzetuskiego Wrocław tel. (071) Pracownia Konstrukcyjna Obiekt: BUDYNEK USŁUGOWY Adres: Wrocław Plac Wolności 4. Inwestor: INTEGRIT Sp. z o.o.,ul. Mokronoska 6, Wrocław Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY NR 2 Branża: KONSTRUKCJA Data oprac.: Główny Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Nespiak Projektant konstrukcji: inż. Janusz Kandefer Sprawdzająca konstrukcje: inż. Urszula Kandefer opracowanie niniejsze jest chronione prawem autorskim, służy do jednokrotnego wykorzystania dla obiektu podanego powyżej. Powielanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest niedopuszczalne. 1

2 OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego zamiennego nr 2 przebudowy, remontu i nadbudowy budynku istniejącego zlokalizowanego we 1. Podstawa opracowania: Wrocławiu przy Placu Wolności 4. zlecenie Inwestora INTEGRIT Sp. z o.o.,ul. Mokronoska 6, Wrocław koncepcja architektoniczna zamienna opracowana przez mgr inż. arch. Lucynę Gembal - Skrobotowicz opracowanie z czerwca 2010r projekt budowlany zamienny wielobranżowy opracowany przez mgr inż. arch. Lucynę Gembal - Skrobotowicz opracowanie z sierpnia 2010r projekt wykonawczy zamienny architektury opracowany przez mgr inż. arch. Lucynę Gembal - Skrobotowicz opracowanie z listopada 2010r projekt wykonawczy konstrukcji opracowany przez Profil Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp. J. autor opracowania inż. Janusz Kandefer opracowanie fundamentów listopada 2011r odkrywki fundamentów istniejących ścian wykonane w sierpniu 2010r dokumentacja geologiczno inżynierska opracowana w sierpniu 2010r. odkrywki ściany tylnej od podwórza celem określenia odsadzek zewnętrznych ścian wykonane we wrześniu 2011r. zlecenie Inwestora na opracowanie zamiennej dokumentacji obejmującej wyburzenie zewnętrznych ścian całej tylnej i zachodniej. Dokumentację opracowano tylko w zakresie konstrukcji. projekt budowlany zamienny wielobranżowy opracowany przez mgr inż. arch. Tomasza Nespiaka opracowanie z czerwca 2013r projekt wykonawczy architektury opracowany przez mgr inż. arch. Tomasza Nespiaka z sierpnia 2013r 2. zakres opracowania: opracowanie obejmuje projekt wykonawczy zamienny nr 2 branża konstrukcja w zakresie umożliwiającym realizację przedsięwzięcia; opracowanie obejmuje modernizację budynku istniejącego wraz z planowaną nadbudową. Wprowadzono nowe zmiany w konstrukcji obejmujące: wyburzenie całej ściany 2

3 tylnej oraz częściowe szczytowej zachodniej, zmieniono konstrukcję ram stalowych na ramy mieszane tj. rygle stalowe według opracowania ze stycznia 2011r + słupy żelbetowe monolityczne, ze względu na wyburzenia ścian skorygowano niezbędny zakres palowania Jet Grouting tylko do elementów istniejących pozostawionych czyli ściany wzdłuż ulicy oraz fragmentu ściany zachodniej przylegającego do ściany frontowej, zmieniono płytę fundamentową dostosowano do nowych układów konstrukcyjnych budynku. Pozostałe zmiany są wynikiem dostosowania konstrukcji projektowanej do nowych wymiarów rozstawów elementów nośnych. 3. cel opracowania: Projekt wykonawczy zamienny nr 2 jest podstawą do realizacji modernizacji i przebudowy budynku W opracowaniu wykonano obliczenia konstrukcyjne, które znajdują się w teczce archiwalnej autora do wglądu dla Inwestora i Wykonawcy. Przed przystąpieniem do robót wykonawczych Inwestor winien zlecić do wykonania: projekt wykonawczy zabezpieczenia istniejącej konstrukcji pozostawionej do dalszej eksploatacji na czas trwania wyburzeń (nie przewidzianej do wyburzenia). Powyższe dotyczy ściany wzdłuż ulicy (elewacja frontowa i fragment ściany szczytowej zachodniej; ściana od strony plebani (budynek istniejący sąsiedni). projekt wykonawczy rozbiórki konstrukcji istniejącej zawierający kolejność robót, sposób wykonywania rozbiórki. Wytyczne do rozbiórki podano poniżej. nadzór autorski branże minimum architektura i konstrukcja. Dokumentację zabezpieczającą ściany istniejące oraz harmonogram rozbiórki i wyburzeń winien wykonać Wykonawca, a następnie dokumentacje uzgodnić z autorem niniejszego opracowania. Bez wykonania wyżej wymienionych dokumentacji nie dopuszcza się rozpoczęcia robót na obiekcie. 3

4 4. opinia konstrukcyjna o możliwości wykonania remontu i nadbudowy budynku istniejącego wraz ze zmianą funkcji: według opisu dołączonego do projektu budowlanego zamiennego i ekspertyzy opracowanej do projektu podstawowego. 5. opis szczegółowy nowoprojektowanych elementów konstrukcyjnych: 5.1. więźba dachowa mansardowa o konstrukcji drewniano - stalowej zaprojektowano z drewna sosnowego impregnowanego klasy C27, składa się z części górnej drewnianej oraz dolnej stalowo drewnianej z płytą żelbetową monolityczną szczegóły według przekroi architektonicznych oraz projektu wykonawczego konstrukcji ze stycznia 2011r. Połączenia elementów drewnianych na śruby M12, gwoździe ciesielskie i łączniki stalowe z blach ocynkowanych. Sposób połączeń określi Wykonawca w rysunkach warsztatowych stropy monolityczne żelbetowe wszystkie stropy wykonać o grubości 20 cm z betonu B30 zbrojone stalą BST500 oraz StOS. Poziomy stropów podano na przekrojach w części graficznej konstrukcji oraz w projekcie architektonicznym. W stropach przewidziano otwory na szyby wind oraz szachty instalacyjne, przy otworach wykonać zagęszczenie zbrojenia oraz wymiany według załączonych rysunków szczegółowych. W części środkowej podłużnej płyty opierać na belkach stalowych, natomiast po obwodzie zewnętrznym w bruzdach wykonanych w murach istniejących oraz na ścianach żelbetowych monolitycznych. Stropy (płyty żelbetowe) kotwić co około 150 cm z istniejącymi ścianami za pomocą kotw z prętów stalowych (przepuszczonych przez mury na zewnątrz) zabezpieczonych za pomocą blach czołowych + nakrętki. Po założeniu blach nakrętki przyspawać do blach celem zabezpieczenia przed odkręceniem. Natomiast od wewnątrz do prętów przyspawać wąsy i w betonować w płyty żelbetowe. 4

5 Wyburzenie przewidziano wszystkich stropów drewnianych i masywnych istniejących w tym również sklepień na całej wysokości budynku. Wyburzenia stropów wykonywać sukcesywnie od poziomu góry czyli stropu nad III piętrem dół. W miejscu wyburzonych sklepień wykonać stropy płaskie żelbetowe monolityczne + ewentualnie atrapy sklepień (decyzja zależy od Architekta i konserwatora zabytków. Proponowana technologia atrap sklepień to cienkościenne płyty żelbetowe lub płyty gipsowe zielone wodoodporne na ruszcie metalowym kształtowanym według kształtu pierwotnego sklepień, ostateczna wersja jest podana w projekcie architektury; szczegółowe rysunki atrap sklepień według projektu wykonawczego architektury ramy stalowo żelbetowe wewnętrzne w miejsce istniejących ścian nośnych: zaprojektowano ramy stalowo żelbetowe które należy wykonać: podciągi wykonać z belek dwuteowych szerokostopowych typu HEB, natomiast słupy wykonać jako elementy pionowe żelbetowe monolityczne z głowicami stalowymi (okuciami) pod podciągi. Rygle przewidziano z dwuteowników: I HEB stal 18G2 rama główna podłużna w osi A (belki pod płytami stropowymi monolitycznymi). I 280 HEB stal 18G2 ramy poprzeczne w osi 2 i 3 (belki również pod płytami stropowymi klatki schodowej. W ryglach ram wykonać otwory na przejścia instalacyjne oraz wszystkie wynikające z tego wzmocnienia belek stalowych jak nakładki i żeberka stalowe. Do górnych stopek dwuteowników przyspawać wąsy do połączenia z płytami stropowymi Słupy żelbetowe pod rygle stalowe ram: Przekroje słupów zmienne w zależności od obciążeń i lokalizacji na rzucie budynku. Słupy żelbetowe kotwić w projektowanej płycie fundamentowej za wyjątkiem słupa przy plebani który zakotwić w głowicy pali. Szczegóły wykonania według załączonych rysunków 5

6 5.4. ściany nowoprojektowane oraz istniejące zewnętrzne: Do obliczeń ścian przyjęto następujące parametry ścian: Ściany nowoprojektowane w poziomie +4 wykonać z pustaków ceramicznych POROTHERM o grubości 25 cm klasy 150 R c = 15,0 MPa na zaprawie cementowo wapiennej klasy 80 R z = 8,0 MPa Ściany nowoprojektowane od poziomu piwnic -2 do poziomu +3 wykonać jako monolityczne żelbetowe o grubości 25 cm z betonu klasy B30 zbrojone obustronnie siatkami z prętów pionowych o średnicy ø 12 /BST500/ co 15 cm. Ściany istniejące w poziomie +2 przyjęto do obliczeń grubości 51 cm wykonane z cegły pełnej klasy 100 R c = 10,0 MPa na zaprawie wapienno cementowej klasy 30 R z = 3,0 MPa. Ściany przenoszą nowoprojektowane obciążenia. Ściany istniejące w poziomie +1 przyjęto do obliczeń grubości 51 cm wykonane z cegły pełnej klasy 100 R c = 10,0 MPa na zaprawie wapienno cementowej klasy 30 R z = 3,0 MPa. Ściany przenoszą nowoprojektowane obciążenia. Ściany istniejące w poziomie 0 przyjęto do obliczeń grubości 64 cm wykonane z cegły pełnej klasy 100 R c = 10,0 MPa na zaprawie wapienno cementowej klasy 30 R z = 3,0 MPa. Ściany przenoszą nowoprojektowane obciążenia. Ściany istniejące w poziomie -1 przyjęto do obliczeń grubości 100 cm wykonane z cegły pełnej klasy 100 R c = 10,0 MPa na zaprawie wapienno cementowej klasy 30 R z = 3,0 MPa. Ściany przenoszą nowoprojektowane obciążenia. Ściany istniejące w poziomie -2 przyjęto do obliczeń grubości 100 cm wykonane z cegły pełnej klasy 100 R c = 10,0 MPa na zaprawie wapienno cementowej klasy 30 R z = 3,0 MPa. Ściany przenoszą nowoprojektowane obciążenia. W trakcie wykonywania robót remontowych należy sprawdzić wszystkie podane powyżej parametry ścian istniejących poprzez badanie laboratoryjne i wyniki badań porównać z przyjętymi parametrami powyżej. W przypadku 6

7 uzyskania wyników badań i pomiarów grubości murów mniejszych od podanych powyżej należy uzgodnić sposób postępowania z autorem niniejszego opracowania. Wszystkie istniejące spękania murów oraz zarysowania poddać remontowi według wytycznych podanych w niniejszym opisie poniżej. Przed przystąpieniem do robót skuć wszystkie istniejące tynki ze ścian Wykonawca w kalkulacji kosztów budowy winien ująć rezerwę finansową na ewentualne dodatkowe kotwienie budynku (oprócz kotwienia podanego w niniejszym opracowaniu), natomiast Inwestor przewidzieć dodatkowe środki finansowe na pokrycie dodatkowych prac odsłoniętych w wyniku skucia tynków oraz przeprowadzonych pomiarów i badań laboratoryjnych wytrzymałości murów oraz naprawy uszkodzeń powstałe w wyniku remontu (np. spękania, zarysowania budynku plebani). Wszystkie uszkodzenia stwierdzone po skuciu tynków należy zabezpieczyć i wzmocnić według opisu poniżej. W miejscu występowania spękań i zarysowań ścian niezbędny jest remont tych fragmentów oraz wykonanie kotwienia według opisu poniżej. Wszystkie pęknięcia i rysy występujące w ścianach naprawiać i remontować według zasad i kryterii podanych poniżej: rysy o rozwartości do 2,0 mm rysy o rozwartości powyżej 2,0 mm - Rysy o rozwartości powyżej 2,0 mm Wszystkie spękania ścian o rozwartości rys na przestrzał i o szerokości rozwarcia powyżej 2,0mm wymagają remontu polegającego na przemurowaniu przy pomocy cegły pełnej klasy 200 R c = 20,0 MPa na zaprawie cementowej klasy 80 R z = 8,0 MPa. W trakcie przemurowywania pęknięć należy wszystkie połączenia istniejącego muru z nowym wykonywać na strzępia o minimalnej głębokości 120 mm i rozstawie co 250mm. Każdorazowo przed przystąpieniem do przemurowania pęknięcia sprawdzić pionowość muru, przy dużym wychyleniu z pionu należy wezwać autora niniejszego 7

8 opracowania celem uzgodnienia sposobu naprawy uszkodzenia, przy dużych (oś ściany poza rdzeniem) wychyleniach należy się liczyć z wyburzeniem i odtworzeniem wychylonego fragmentu muru. Równocześnie w trakcie przemurowywania należy wzmocnić spoiny zewnętrzne muru poprzez przeszycie ich przy pomocy prętów o średnicy # 8 /St3SX/ w co trzeciej spoinie poziomej. Przeszycie zbrojeniem wykonać poprzez usunięcie z danej spoiny zaprawy na głębokość 50 mm od lica cegły oraz na długości po 1000 mm poza oś pęknięcia (rysy), następnie wykonać oczyszczenie szczeliny (odkurzenie). Przed osadzeniem prętów szczeliny zlać obficie wodą, następnie na zaprawie cementowej klasy 80 R z = 8,0 MPa osadzić pręty # 8 /BST500/ o długości około 2000 mm każdy. Bruzdy do osadzenia prętów wykonywać co trzecia spoina pozioma w rozmieszczeniu w pionie. - Rysy o rozwartości do 2,0 mm Po oczyszczeniu pęknięcia zlać wodą i wypełnić zaprawą cementową pod ciśnieniem (za pomocą torkretnicy) dopuszcza się do stosowania klejów do ceramiki pod warunkiem przedstawienia przed zastosowaniem świadectwa dopuszczenia do stosowania ITB (atestu). Po wypełnieniu rys należy dokonać powierzchniowego wzmocnienia muru poprzez przeszycie przy pomocy prętów o średnicy # 8 /BST500/ w co trzeciej spoinie poziomej z obu stron ściany. Przeszycie zbrojeniem wykonać poprzez usunięcie z danej spoiny zaprawy na głębokość 50 mm od lica cegły oraz na długości po 1000 mm poza oś pęknięcia (rysy), następnie wykonać oczyszczenie szczeliny (odkurzenie). Przed osadzeniem prętów szczeliny zlać obficie wodą następnie na zaprawie cementowej klasy 80 R z = 8,0 MPa osadzić pręty # 8 /BST500/ o długości około 2000 mm każdy. Bruzdy do osadzenia prętów wykonywać co trzecia spoina pozioma. - Remont ścian silnie skorodowanych (korozja cegły i zaprawy): Wszystkie fragmenty ścian szczególnie w poziomie parteru i piwnic posiadają fragmenty o skorodowanej cegle i zaprawie oraz luźnych kamieniach (skorodowana zaprawa). 8

9 Miejsca te należy wyremontować poprzez: skucie skorodowanej cegły usunięcie skorodowanej zaprawy, wyjęcie luźnych kamieni. Kamienie po usunięciu oczyścić i zmyć zanieczyszczenia wodą i powtórnie wbudować na zaprawie cementowej klasy 80 R z = 8,0 MPa. miejsca poddać remontowi poprzez uzupełnienie ubytków materiałami nowymi lub z odzysku pełnowartościowymi na zaprawie cementowej klasy 80 R z = 8,0 MPa. Stosować do remontu (w przypadku braku pełnowartościowych cegieł z odzysku) nowe cegły pełne klasy minimum 200 R c =20,0 MPa. przed rozpoczęciem murowania istniejący mur poddawany remontowi zlać wodą celem zwiększenia przyczepności zaprawy i prawidłowego powiązanie ścian. - osuszenie ścian zawilgoconych: Przed przystąpieniem do robót osuszania ścian i konstrukcji podziemnych należy zapoznać się z technologiami osuszania proponowanymi przez firmy DEITERMAN, SCHOMBURG, IZOMUR oraz inne. Duże zawilgocenie ścian i stropów istniejących piwnic wynika ze stanu technicznego budynku, podciąganie wód gruntowych przez muru bez izolacji pionowej i poziomej w budynku. Wszystkie ściany odsłonięte od poziomu fundamentów do minimum poziomu posadzki piwnic (przy podpiwniczeniu) oraz do poziomu terenu od zewnątrz oczyścić ze skorodowanych fragmentów (usunąć skorodowaną cegłę oraz zaprawę) i wykonać remont ścian według opisu powyżej. Celem zabezpieczenia ścian przed higroskopijnym podciąganiem wody gruntowej zaleca się wykonanie odcięcia poprzez elektroosmozę z hydrofobizacją. Ze względu na grubość ścian zabezpieczenie należy wykonać z obu stron muru (od zewnątrz i wewnątrz) sposób ustalić z wykonawcą izolacji i osuszenia murów. Po wykonaniu powyższego należy wykonać tynkowanie ścian fundamentowych + izolowanie (od zewnątrz do poziomu terenu oraz od wewnątrz do poziomu posadzki piwnic) izolację wykonać według szczegółów podanych w architekturze i konstrukcji oraz ustaleń z Wykonawcą izolacji; izolacja za pomocą środków izolacyjnych malarskich na przykład 2 x Abizol R + 2 x Abizol P. Ostateczną wersję izolacji 9

10 należy ustalić z firmą Wykonawczą w uzgodnieniu z Inwestorem i autorem niniejszego opracowania. Po zaizolowaniu przed zasypaniem zastosować wzdłuż ścian folie guzkową FONDALINE. Izolację i zabezpieczenie ścian piwnic oraz parteru od zewnątrz wykonać według wybranej technologii; zaleca się wybór jednej z firm wyżej wymienionych. Natomiast od wewnątrz po skuciu resztek tynków czyścić szczotkami stalowymi mury, wykuć skorodowane cegły i wyjąć luźne kamienie. Po wykonaniu powyższego przystąpić do remontu ścian według opisów podanych powyżej (remont, usuwanie spękań) dotyczy ścian piwnicy na całej wysokości i parteru do wysokości około 200 cm od poziomu poziomu terenu istniejącego. Ściany porażone przez grzyby pleśnie zabezpieczyć za pomocą środków grzybobójczych podanych poniżej. Po wykonaniu izolacji mury piwnic i parteru można otynkować tynkiem renowacyjnym pod warunkiem uzyskania wilgotności masowej murów nie większej niż 10%. Natomiast tynkiem zwykłym można tynkować po osiągnięciu wilgotności masowej nie większej od 3 do 5 %. Wszystkie pomieszczenia w których ściany i stropy pokryto tynkami renowacyjnymi muszą być malowane farbami silikatowymi. W identyczny sposób należy wykonać remont tynków zewnętrznych na elewacjach na wysokość około 2,50 m od poziomu terenu klatki schodowe monolityczne: zaprojektowano monolityczne płytowo belkowe z betonu B30 zbrojone stalą BST500 oraz StOS. Płyty o grubości 15 do 24 cm w zależności od rozpiętości biegów i spoczników szyby wind: zaprojektowano monolityczne z betonu B30 zbrojony stalą BST500 oraz StOS. Ściany o grubości 15 cm dla szybu dwukondygnacyjnego oraz 22 cm dla szybu głównego przy klatce schodowej.. 10

11 5.7. nowoprojektowane nadproża w istniejących ścianach zewnętrznych: zaprojektowano z dwuteowników stalowych dwuteowych ze stali 18G2; wielkości przekroi dwuteowników, ilości sztuk belek, uzależnione są od szerokości otworów i są podane na załączonych rysunkach posadzki oraz ścianki działowe: wykonać według załączonych rysunków do projektu architektury pogłębianie fundamentów podbijanie: ze względu na obniżenie posadzki istniejące w piwnicy poziom 2 o około 60 cm oraz płytkie posadowienie budynku (około 20 do 60 cm poniżej posadzki istniejącej) należy wykonać podbicie istniejących ław pod ścianami istniejącymi murowanymi za pomocą mikrofali typu Jet Grouting pale ciśnieniowe o średnicy Ø 600 mm i orientacyjnej długości (minimum) 6000 mm. Szczegóły wykonania palowania według dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę palowania i uzgodnionej z autorem niniejszego opracowania. Palowanie wykonywać z poziomu posadzki istniejącej piwnic 2. Powyższe ma na celu umożliwienie wykonania bezpiecznego pogłębienia istniejącego posadowienia oraz zabezpieczenie istniejących ścian zewnętrznych budynku sąsiadującego przylegającego przed wystąpieniem dodatkowych pęknięć i zarysowań. W miejscu lokalizacji słupa stalowego wykonać pale o średnicy Ø 800 mm i orientacyjnej długości (minimum) 6000 mm, 5 sztuk (na słup). Po związaniu betonu pali, części wysunięte do wnętrza pomieszczeń (wysunięte poza obrys ścian) skuć do lica muru. Warunki gruntowo wodne w miejscu lokalizacji budynku; Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126poz.839) projektowany obiekt zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej, podłoże charakteryzuje się zmiennymi warunkami gruntowymi. Budynek zlokalizowany jest w I strefie klimatycznej, minimalny poziom posadowienia H p min = 0,80 m. poniżej poziomu terenu. 11

12 W poziomie posadowienia budynku grunt nośny - opisany w geologii to piaski średnie oraz drobne średniozagęszczone o parametrach geotechnicznych: Warstwa Ia piaski drobne i piaski średnie średniozagęszczone I D = 0,40 ξ B = 1,65 t/m 3 C u = 0,00 KPa φ n = 27 0 M o = 50,0 MPa E o = 39,0 MPa Warstwa Ic piaski średnie średniozagęszczone I D = 0,40 ξ B = 1,95 t/m 3 C u = 0,00 KPa φ n = 32 0 M o = 82,0 MPa E o = 67,0 MPa Miąższość tych warstw wynosi około 2,30 m od poziomu istniejącego posadowienia poniżej występuje warstwa pyłów w stanie plastycznym o miąższości około 90 cm o parametrach: Warstwa C 1 pyły plastyczne I L = 0,34 ξ B = 1,95 t/m 3 C u = 12,00 KPa φ n = 15 0 M o = 19,0 MPa E o = 13,0 MPa Po warstwą pyłów jest warstwa Ic piaski średnie, której miąższości nie określono (nie przewiercono). Woda gruntowa poziom nawiercony stabilizuje się na poziomie 6,55 z możliwością wahań +/- 0,70m. woda wykazuje cechy słabej agresywności siarczanowej w stosunku do betonu. CHARAKTERYSTYCZNE POZIOMY POSADOWIENIA: Poziom posadzki parteru projektowany Poziom posadzki piwnic 1 projektowany Poziom posadzki piwnic -2 projektowany Poziom posadzki piwnic 2 istniejący Poziom terenu istniejącego Poziom wody gruntowej nawiercony Poziom wody gruntowej maksymalny spodziewany Poziom posadowienie ław istniejących Orientacyjny poziom dołu pali pod ścianami +/- 0,00 = 120,55 mnpm - 1,70 = 118,85 mnpm - 5,11 = 115,44 mnpm - 4,51 = 116,04 mnpm - 1,35 = 119,20 mnpm - 6,55 = 114,10 mnpm - 5,85 = 114,70 mnpm ~ - 5,11 = 115,44 mnpm - 10,50 = 110,05 mnpm 12

13 Orientacyjny poziom dołu pali pod słupami - 12,50 = 108,50 mnpm 5.10 fundamenty i posadzka piwnic w poziomie -2: od wewnątrz ścian wykonać wieniec żelbetowy będący jednocześnie płytą żelbetową posadzki. Płytę żelbetową posadzki wykonać o grubości 50 cm z betonu żwirowego klasy B30 o wodoszczelności W8 zbrojoną prętami ze stali BST500 oraz StOS. Wieniec i zbrojenie płyty wykonać według załączonych rysunków szczegółowych konstrukcyjnych w załączeniu. Przyjęto zbrojenie siatkami zgrzewanymi. Podszybia szybów wind wykonać jako płyty monolityczne z betonu żwirowego klasy B25 o wodoszczelności W8 zbrojoną prętami ze stali BST500 oraz StOS. 6. proponowana kolejność robót przy wykonywaniu wyburzeń, remontu i nadbudowy budynku: ze względu na skomplikowany układ konstrukcyjny należy prace wykonywać ściśle według podanej poniżej kolejności. W trakcie wykonywania rozbiórki należy uwzględnić fakt, że ściany istniejące pozostawione do dalszej eksploatacji są elementami wolnostojącymi narażonymi na duże obciążenia poziomie (wiatr) i dynamiczne w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi, ściany posiadają dużą smukłość bez usztywnień poziomych (stropów) do czasu zakończenia remontu i przebudowy. a) Wykonanie palowania (podbijanie) pod fundamentami istniejącymi za pomocą mikropali typu Jet Grouting według dokumentacji na palowanie opracowanej przez Wykonawcę palowania. Zwracam uwagę na konieczność uzgodnienia dokumentacji palowania z autorem niniejszego opracowania. b) Wyburzenie istniejącej więźby dachowej. Usunięcie istniejących zasypek stropowych, ślepych pułapów i podłóg z równoczesnym skuwaniem wszystkich tynków ze ścian zewnętrznych pozostawionych w budynku. c) Wykonanie konstrukcji tymczasowego zabezpieczenia istniejącej ściany pozostawionej do dalszej eksploatacji (rozpory, zastrzały podwaliny itd. według projektu zabezpieczenia konstrukcji istniejącej oddzielne zlecone opracowanie lub dokumentacja opracowana przez Wykonawcę i uzgodniona z autorem 13

14 niniejszego opracowania), wykonanie płyty fundamentowej wraz z wykonaniem słupów żelbetowych i ściany piwnicy w poziomie -2. d) Wykonanie stropów i ścian wyższych kondygnacji wraz z podciągami stalowymi i słupami e) Wykonanie równoczesne szybów wind i konstrukcji klatki schodowej. f) Wykonywać pozostałe prace instalacyjne i wykończeniowe. 7. zabezpieczenie antykorozyjne stali, betonów i impregnacja drewna 7.1. zabezpieczenia p-poż budynku: zabezpieczenia przeciwpożarowe głównej konstrukcji budynku R120. Wszystkie elementy drewniane oraz stalowe wymagające zabezpieczeń przeciwpożarowych proponuje się zabezpieczyć w sposób podany w katalogach Promat TOP Sp. z o.o Warszawa ul. Przedsławska 8 - Szczegółowe rysunki sposobu zabezpieczenia konstrukcji stalowej i drewnianej na 120 minut podane są w katalogach jak wyżej zabezpieczenie antykorozyjne stali: wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie i przeciwpożarowo zgodnie z Instrukcją KOR - 3a: - oczyścić z rdzy, tłuszczy, zgorzeliny do II - go stopnia czystości tj. do uzyskania jednolitej matowej srebrzysto szarej barwy metalu. - pokryć 2 x farbą antykorozyjną np. minią ołowiową 60% lub innym środkiem antykorozyjnym o identycznych lub lepszych właściwościach. - pokryć 2 x farbą ftalową podkładową ogólnego stosowania kolory żółty, a następnie szary. Dopuszcza się do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych farbami chlorokauczukowymi lub epoksydowymi - pokryć 1 x emalią nawierzchniową koloru według kolorystyki podanej w architekturze. Minimalna grubość powłoki antykorozyjnej oraz ogniochronnej według wytycznych dostawcy i producenta farb. 14

15 W przypadku typowym grubość winna wynosić minimum 200µ. W przypadku gdy elementy stalowe są obetonowywane lub szpałdowane cegłą dziurawką stal po oczyszczeniu jak wyżej pokryć tylko 2 minia ołowiową 60% + 2 x farba ftalowa podkładowa +osiatkowanie i obetonowanie. Po wykonaniu zabezpieczenia stali za pomocą farb ogniochronnych należy wszystkie elementy stalowe osłonić płytami gipsowymi ogniochronnymi dwie warstwy. Zaprawy stosowane do osłony stali muszą być wykonane jako cementowe bez dodatku wapna, domieszki wapna zwiększają i przyśpieszają korozję stali do czego się nie dopuszcza. Zabezpieczenia przeciwpożarowe według rozwiązań podanych w katalogach Promat TOP Sp. z o.o Warszawa ul. Przedsławska 8 - Rozwiązania obejmują materiał zastosowane i grubości oraz sposób wykonania zabezpieczenia impregnacja drewna: wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć za pomocą impregnacji drewna środkami solnymi np. FOTOS 4M nanieść minimum dwukrotnie + po montażu i remoncie pokryć dodatkowo dwukrotnie. Wszystkie elementy drewniane wymagające zabezpieczeń przeciwpożarowych proponuje się zabezpieczyć w sposób podany w katalogach katalogu Promat TOP Sp. z o.o Warszawa ul. Przedsławska 8 - Rozwiązania obejmują materiały zastosowane i grubości oraz sposób wykonania zabezpieczenia. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego drewna zależna od opinii Rzeczoznawcy do spraw P-Poż oraz warunków określonych w części architektonicznej. Rozwiązania obejmują materiały zastosowane i grubości oraz sposób wykonania zabezpieczenia zabezpieczenie przeciwwodne stanu zero: stan zero zabezpieczono poprzez zastosowanie betonów wodoszczelnych typu W8 klasy minimum B30. 15

16 Dodatkowo wszystkie elementy żelbetowe stykające się z gruntem zabezpieczyć za pomocą izolacji typu GRACE (folie izolacyjne maty katalogów sznury uszczelniające typu WATER STOP) według katalogów firmy Grace. Sznury uszczelniające stosować na styku ściany płyta fundamentowa, przerwy w betonowaniu i przejścia instalacyjne wykonywać w sposób podany w katalogach firmy GRACE. W przypadku wątpliwości uzgodnić szczegóły z autorem opracowania i przedstawicielem firmy GRACE. 8. uwagi końcowe: 8.1. wszystkie prace prowadzić pod kierownictwem osoby z uprawnieniami do wykonawstwa z doświadczeniem w prowadzeniu prac remontowych nadzór nad całością robót musi być sprawowany nadzór przez uprawnionego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszystkie prace ulegające zakryciu (jak palowanie, sprawdzanie wykonywania wyburzeń według opisu powyżej, odbiór zbrojenia, odbiór wszystkich wzmocnień itd.) musi być nadzorowany i odbierany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszystkie odbiory muszą być wpisane w dziennik budowy. Grunt w wykopie musi być odebrany przez uprawnionego Geologa Gruntoznawcę, a odbiór również potwierdzony wpisem do dziennika budowy ze względu na zakres i zasięg wykonywanych prac przy budowie Inwestor winien odrębnie zlecić autorom nadzór autorski - niezbędny przy wykonywaniu tego typu robót w trakcie wykonywania prac rozbiórkowych musi być wykonywana kontrola stanu zachowania ścian istniejących budynku remontowanego i istniejącego sąsiedniego w tym również kontrola geodezyjna zachowania się konstrukcji istniejącej. W przypadku stwierdzenia lub pojawienia się uszkodzeń wstrzymać roboty i wezwać nadzór autorski celem podjęcia decyzji o sposobie dalszej realizacji prac Po otrzymaniu dokumentacji, Wykonawca powinien się z nią zapoznać, a 16

17 wszelkie wątpliwości lub uwagi wyjaśnić. Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową i wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości. Przystąpienie do robót mimo nie przekazania autorowi takiego oświadczenia, traktowane będzie na równi z jego złożeniem. Mimo wszystko dokumentacja projektowa może się jednak w trakcie wykonywania robót okazać niewystarczająca. W takim przypadku Wykonawca we własnym zakresie opracuje dokumentację uzupełniającą i uzgodni ją z Projektantem, a następnie przedłoży autorowi do zatwierdzenia przed rozpoczęciem robót wyburzeniowych wykonawca wykona projekt rozbiórki budynku oraz projekt zabezpieczeń konstrukcji murów istniejących na czas prowadzenia robót lub zleci wykonanie wyżej wymienionych opracowań przed przystąpieniem do robót na budowie w trakcie zagospodarowywania przyszłego placu budowy oraz przed robotami wyburzeniowymi bezwzględnie musi być przeprowadzona kontrola wszystkich lokali w budynku sąsiednim (plebania Kościoła Świętej Doroty). W trakcie kontroli Komisja winna sprawdzić czy ściany szczytowe istniejące przy budynkach stykających się są powiązane ze ścianami podłużnymi tych budynków, w przypadku braku powiązania należy zlecić projekt, a następnie wykonać kotwienie tych ścian. Skład komisji Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Właściciel budynku Plebani, oraz wszyscy podnajemcy powierzchni usługowych. Komisja sprawdza stan techniczny wszystkich pomieszczeń wykonuje dokumentację fotograficzną wszystkich stwierdzonych uszkodzeń (pęknięcia, zarysowania, ugięcia, zawilgocenia elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych w obiekcie istniejącym. Po kontroli musi być sporządzony protokół pokontrolny, który jest obowiązkowo podpisany przez wszystkich uczestników komisji wraz z lokatorami i najemcami. Czynność w/w musi być wykonana przed rozpoczęciem prac celem wykluczenia nie uzasadnionych żądań lokatorów i najemców powierzchni usługowych dotyczących powstałych uszkodzeń w budynkach w trakcie robót budowlanych. 17

18 8.9. projekt wykonawczy konstrukcji nie zawiera drobnych przebić instalacyjnych; znajdują się one w dokumentacji architektonicznej - branża wiodąca oraz opracowaniach branżowych w przypadku konieczności wykonywania przerw roboczych w elementach konstrukcyjnych piwnic np. płyta fundamentowa stosować łączniki i elementy stalowe zabezpieczające przerwy robocze przed przeciekaniem wody gruntowej np. firmy Grace, Adae, Halfen-Deha itd. Wrocław Sprawdził: Autor: inż. Urszula Kandefer inż. Janusz Kandefer 18

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J. ul. Skrzetuskiego 76 54-515 Wrocław

PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J. ul. Skrzetuskiego 76 54-515 Wrocław PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J. ul. Skrzetuskiego 76 54-515 Wrocław tel. (071) 359 49 31 e-mail: profil@post.pl Pracownia Konstrukcyjna Obiekt: BUDYNEK KOMPOSTOWNI ODPADÓW ZIELONYCH

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

4. Opis szczegółowy robót w budynku istniejącym

4. Opis szczegółowy robót w budynku istniejącym OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA 1. Przedmiot z zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy konstrukcji adaptacji i modernizacji budynku głównego Oddziału Leczniczo

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Projekt: Przebudowa i adaptacja z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne budynku szkoły Strona: 1 Opole, czerwiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - założenia branży architektonicznej - dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Projektowane

Bardziej szczegółowo

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom tytuł/temat Projekt remontu i dostosowania pomieszczeń w budynku w obszarze wejścia do Sali wykładowej i Sali dydaktycznej Katedry i Zakładu Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej i Pracowni Stawu Skokowo-śuchwowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

Budynek nr 9. Trybuna Sędziowska

Budynek nr 9. Trybuna Sędziowska Budynek nr 9. Trybuna Sędziowska Opis techniczny do Projektu Wykonawczego Konstrukcji 1. Niniejszy Projekt Wykonawczy Konstrukcji sporządzono zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE INWESTYCJA: Budynek Biurowy, SZCZECIN, UL. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 INWESTOR: Szczecińskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: PROJEKT KONSTRUKCYJNO BUDOWLANY OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA, KOPIA UPRAWNIENIEŃ I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA STATYCZNO

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Roboty budowlane polegające na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku na pomieszczenia archiwum Adres inwestycji : Gdańsk, ul.

Bardziej szczegółowo

剷. Zb ew Dąb 剷w 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷. 剷 剷 剷 剷 剷w 剷 剷 e 剷 剷 剷 剷 剷e 剷. 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 Warmińsko Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Nr BO/0446/01 PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

4.3. Stropy na belkach stalowych

4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materiał nauczania Stropy na belkach stalowych były powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Obecnie spotyka się je rzadko, jedynie w przy

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC PROJEKTU 1. SPIS ZAWARTOŚCI 2. OPIS TECHNICZNY PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPIS OBIEKTU DANE KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE UWAGI I ZALECENIA 3. CZĘŚD

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE GOŁĘBIEWSKI Tadeusz Gołębiewski ul. Olszewskiego 82/4 51-646 Wrocław

BIURO INśYNIERSKIE GOŁĘBIEWSKI Tadeusz Gołębiewski ul. Olszewskiego 82/4 51-646 Wrocław BIURO INśYNIERSKIE GOŁĘBIEWSKI Tadeusz Gołębiewski ul. Olszewskiego 82/4 51-646 Wrocław Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres: ul. Rodzinna 3, Jelenia Góra Inwestor: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa,

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJI STROPÓW pod mieszkaniami nr 18 i 19 przy ul.śmigród 1 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJI STROPÓW pod mieszkaniami nr 18 i 19 przy ul.śmigród 1 w Lublinie PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BADAWCZE REALIZACJI I NADZORU INWESTYCJI W LUBLINIE S. Z. G. Sp. z o.o. 20-016 Lublin ul.narutowicza 45/3, tel/fax. (081) 53-298-19 OBIEKT: Budynek mieszkalny MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Konstrukcja Projekt przebudowy [modernizacji] Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze, działka nr 4/4, AM -22 Projekt Wykonawczy KONSTRUKCJA A. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY

PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ INWESTOR : Gmina Woźniki ul. Rynek 11 42-289 Woźniki ADRES BUDOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MIEJSCOWOŚĆ: TARNÓW. DZIAŁKA NR: 1/297, 1/299 obr. [0200] MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA UL. KRAKOWIAKÓW 45a/15 31-964 KRAKÓW

PROJEKT WYKONAWCZY MIEJSCOWOŚĆ: TARNÓW. DZIAŁKA NR: 1/297, 1/299 obr. [0200] MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA UL. KRAKOWIAKÓW 45a/15 31-964 KRAKÓW PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: OBIEKT: KONSTRUKCJA BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I UTWARDZENIEM TERENU NA DZIAŁKACH NR 1/297, 1/299 ORAZ BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska

OPIS TECHNICZNY. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska OPIS TECHNICZNY Projekt Budowlano-Wykonawczy Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska 1 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont przepustu na rzece Żydówce

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY 1. TEMAT OPRACOWANIA Tematem niniejszego projektu budowlanego jest przebudowa

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO TEMAT: WYDZIELENIE POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNEGO, PRZEBICIE JEDNEGO OTWORU DRZWIOWEGO ORAZ ZABUDOWA JEDNEGO OTWORU DRZWIOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE... Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.... 2 5. OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Krzysztof Oleś SWK/0019/POOK/08 11.2013 Opracowała : Sprawdził : uprawnienia do projektowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Widok elewacji południowej EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca przebudowy pomieszczeń w budynku transformatorowni w pawilonie D-10 AGH, ul.reymonta 19, Kraków oraz wpływu planowanej inwestycji na istniejące

Bardziej szczegółowo

Budynek Socjalno Administracyjny Prądy ul. Sportowa dz. nr 297, km 1 OPIS TECHNICZNY

Budynek Socjalno Administracyjny Prądy ul. Sportowa dz. nr 297, km 1 OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ II - KONSTRUKCYJNA str. 1 1. Założenia i charakterystyka obiektu. OPIS TECHNICZNY I. Obciążenia przyjęte do obliczeń konstrukcji Obciążenie śniegiem Przyjęto 2 strefę obciążenia śniegiem zgodnie

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE ADAM KOJAT AL. BOH. WARSZAWY 15/16, 70 370 SZCZECIN tel. 605 229 901 e-mail: akojat@wp.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA dot. stanu technicznego konstrukcji i elementów budynku Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA 16 EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W ZESPOLE BUDYNKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 3 1.0. PRZEDMIOT i CEL EKSPERTYZY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania INWENTARYZACJA OBIEKTU dla zadania Remont mostu kratowego w ciągu drogi pieszo rowerowej w ulicy Łódzkiej w Rzgowie. INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA: Gmina Rzgów 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22 Most stalowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukcji hotelu CHABER

Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukcji hotelu CHABER Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukcji hotelu CHABER 1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią: zlecenie inwestora projekt architektoniczny przebudowy budynku

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Przedmiot: Zakres: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Ocena stanu technicznego w nawiązaniu do planowanej przebudowy. Lokalizacja: 44-100 Gliwice ul. Wróblewskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof KOWALSKI 63-200 Jarocin ul. Konwaliowa 2 INWESTOR: Powiat Pleszewski ADRES: 63-300 Pleszew NIP 617-000-36-50 Ul. Poznańska 79 tel. kom. 0502 223 864 ADRES BUDOWY: 63-300

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Opis elementów projektowanej konstrukcji 2.2.1. Naprawa pęknięć ścian 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Uprawnienia budowlane, oświadczenie projektantów II. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania projektu 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Zakres wyburzeń i rozbiórek 4. Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Brzegu przy ul. 6-go lutego

Opis techniczny do projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Brzegu przy ul. 6-go lutego Opis techniczny do projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Brzegu przy ul. 6-go lutego 1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY EGZEMPLARZ 1 INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY LOKALIZACJA INWESTYCJI 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9 NUMERY DZIAŁEK Działka nr 216, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA TEMAT OPRACOWANIA: OPINIA BUDOWLANA DOTYCZĄCA. MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII W

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE Wykład 9: Wykład 10 Podstawy realizacji robót murowych i stropowych. Stosowane technologie wykonania elementów murowanych w konstrukcjach obiektów, przegląd rozwiązań materiałowotechnologicznych (a) materiały

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu OCENA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu dla zakresie adaptacji pomieszczeń dla utworzenia R Kardiologicznej 2p w części IV Budynku NR 1 DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy. Budynek świetlicy wiejskiej. Projekt konstrukcyjny. Wołowno dz. nr 168 gm. Jonkowo. 11 042 Jonkowo ul.

Projekt budowlano - wykonawczy. Budynek świetlicy wiejskiej. Projekt konstrukcyjny. Wołowno dz. nr 168 gm. Jonkowo. 11 042 Jonkowo ul. - 6 - EGZ. ARCHIWALNY INWESTORA Usługi Projektowania Budowlanego i Technologicznego inż. Zbigniew Chwojnicki 0 456 Olsztyn ul. Kard. Wyszyńskiego 5 pok. 0 tel. 89 533-6-00, NIP 739-9-03-, Regon 5365476

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A K N PROJEKTOW ANIE OBIEKTÓW BUDOW LANYCH 2.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D L A P R OJEKTU ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14B NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek- ROBOTY BUDOWLANE - Parter budynku ADRES INWESTYCJI : 44-330 Jastrzebie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na OPIS TECHNICZNY Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na wykonaniu w ścianach zewnętrznych elewacji północnej i południowej otworów drzwiowych i okiennych, poszerzeniu istniejących

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - Remont elewacji budynku wieży ciśnień

Przedmiar robót - Remont elewacji budynku wieży ciśnień Branża: Roboty budowlane Wspólny Słownik Zamówień: Przedmiar robót - Remont elewacji budynku wieży ciśnień KOSZTORYS: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45410000-4

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA KONSTRUKCJA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA KONSTRUKCJA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Opis elementów konstrukcyjnych 4. Uwagi wykonawczo montaŝowe 5. Obliczenia nadproŝa 6. Uwagi końcowe II.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMASZKOWICACH T E C H N I C Z N Y

OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMASZKOWICACH T E C H N I C Z N Y OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMASZKOWICACH O P I S T E C H N I C Z N Y CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 1. Przedmiot opracowania:

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PB PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO, Radna 9, SM RADNA 2014.05 Nr 1417 PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO. Ul. RADNA 9 WARSZAWA PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PB PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO, Radna 9, SM RADNA 2014.05 Nr 1417 PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO. Ul. RADNA 9 WARSZAWA PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO Ul. RADNA 9 WARSZAWA PROJEKT BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa szybu windowego INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa Radna, ul. Radna 15a, 00-341 Warszawa ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 11 Kosztorys inwestorski Element, asortyment, rodzaj robót, Jedn. Krot. Ilość Wartość Wartość pozycja przedmiarowa jednostkowa netto 1Stan surowy zamknięty 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 OPIS OGÓLNY 2 BUDYNEK GŁÓWNY ZBO 3 KOTŁOWNIA + POMPOWNIA 4 CZEŚĆ SOR 5 CZĘŚĆ KONFERENCJA 6 ELEMENTY W BUD. ISTNIEJĄCYM

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 UL. WIECKOWSKIEGO 34 - Remont po pożarze lok 41, wc na IVp, drzwi do strychu, korytarz na IV p, lok 29 po zalaniu 1 REMONT MIESZKANIA NR 41 1 d.1 KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy

Bardziej szczegółowo