PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J."

Transkrypt

1 PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J. ul. Skrzetuskiego Wrocław tel. (071) Pracownia Konstrukcyjna Obiekt: BUDYNEK USŁUGOWY Adres: Wrocław Plac Wolności 4. Inwestor: INTEGRIT Sp. z o.o.,ul. Mokronoska 6, Wrocław Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY NR 2 Branża: KONSTRUKCJA Data oprac.: Główny Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Nespiak Projektant konstrukcji: inż. Janusz Kandefer Sprawdzająca konstrukcje: inż. Urszula Kandefer opracowanie niniejsze jest chronione prawem autorskim, służy do jednokrotnego wykorzystania dla obiektu podanego powyżej. Powielanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest niedopuszczalne. 1

2 OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego zamiennego nr 2 przebudowy, remontu i nadbudowy budynku istniejącego zlokalizowanego we 1. Podstawa opracowania: Wrocławiu przy Placu Wolności 4. zlecenie Inwestora INTEGRIT Sp. z o.o.,ul. Mokronoska 6, Wrocław koncepcja architektoniczna zamienna opracowana przez mgr inż. arch. Lucynę Gembal - Skrobotowicz opracowanie z czerwca 2010r projekt budowlany zamienny wielobranżowy opracowany przez mgr inż. arch. Lucynę Gembal - Skrobotowicz opracowanie z sierpnia 2010r projekt wykonawczy zamienny architektury opracowany przez mgr inż. arch. Lucynę Gembal - Skrobotowicz opracowanie z listopada 2010r projekt wykonawczy konstrukcji opracowany przez Profil Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp. J. autor opracowania inż. Janusz Kandefer opracowanie fundamentów listopada 2011r odkrywki fundamentów istniejących ścian wykonane w sierpniu 2010r dokumentacja geologiczno inżynierska opracowana w sierpniu 2010r. odkrywki ściany tylnej od podwórza celem określenia odsadzek zewnętrznych ścian wykonane we wrześniu 2011r. zlecenie Inwestora na opracowanie zamiennej dokumentacji obejmującej wyburzenie zewnętrznych ścian całej tylnej i zachodniej. Dokumentację opracowano tylko w zakresie konstrukcji. projekt budowlany zamienny wielobranżowy opracowany przez mgr inż. arch. Tomasza Nespiaka opracowanie z czerwca 2013r projekt wykonawczy architektury opracowany przez mgr inż. arch. Tomasza Nespiaka z sierpnia 2013r 2. zakres opracowania: opracowanie obejmuje projekt wykonawczy zamienny nr 2 branża konstrukcja w zakresie umożliwiającym realizację przedsięwzięcia; opracowanie obejmuje modernizację budynku istniejącego wraz z planowaną nadbudową. Wprowadzono nowe zmiany w konstrukcji obejmujące: wyburzenie całej ściany 2

3 tylnej oraz częściowe szczytowej zachodniej, zmieniono konstrukcję ram stalowych na ramy mieszane tj. rygle stalowe według opracowania ze stycznia 2011r + słupy żelbetowe monolityczne, ze względu na wyburzenia ścian skorygowano niezbędny zakres palowania Jet Grouting tylko do elementów istniejących pozostawionych czyli ściany wzdłuż ulicy oraz fragmentu ściany zachodniej przylegającego do ściany frontowej, zmieniono płytę fundamentową dostosowano do nowych układów konstrukcyjnych budynku. Pozostałe zmiany są wynikiem dostosowania konstrukcji projektowanej do nowych wymiarów rozstawów elementów nośnych. 3. cel opracowania: Projekt wykonawczy zamienny nr 2 jest podstawą do realizacji modernizacji i przebudowy budynku W opracowaniu wykonano obliczenia konstrukcyjne, które znajdują się w teczce archiwalnej autora do wglądu dla Inwestora i Wykonawcy. Przed przystąpieniem do robót wykonawczych Inwestor winien zlecić do wykonania: projekt wykonawczy zabezpieczenia istniejącej konstrukcji pozostawionej do dalszej eksploatacji na czas trwania wyburzeń (nie przewidzianej do wyburzenia). Powyższe dotyczy ściany wzdłuż ulicy (elewacja frontowa i fragment ściany szczytowej zachodniej; ściana od strony plebani (budynek istniejący sąsiedni). projekt wykonawczy rozbiórki konstrukcji istniejącej zawierający kolejność robót, sposób wykonywania rozbiórki. Wytyczne do rozbiórki podano poniżej. nadzór autorski branże minimum architektura i konstrukcja. Dokumentację zabezpieczającą ściany istniejące oraz harmonogram rozbiórki i wyburzeń winien wykonać Wykonawca, a następnie dokumentacje uzgodnić z autorem niniejszego opracowania. Bez wykonania wyżej wymienionych dokumentacji nie dopuszcza się rozpoczęcia robót na obiekcie. 3

4 4. opinia konstrukcyjna o możliwości wykonania remontu i nadbudowy budynku istniejącego wraz ze zmianą funkcji: według opisu dołączonego do projektu budowlanego zamiennego i ekspertyzy opracowanej do projektu podstawowego. 5. opis szczegółowy nowoprojektowanych elementów konstrukcyjnych: 5.1. więźba dachowa mansardowa o konstrukcji drewniano - stalowej zaprojektowano z drewna sosnowego impregnowanego klasy C27, składa się z części górnej drewnianej oraz dolnej stalowo drewnianej z płytą żelbetową monolityczną szczegóły według przekroi architektonicznych oraz projektu wykonawczego konstrukcji ze stycznia 2011r. Połączenia elementów drewnianych na śruby M12, gwoździe ciesielskie i łączniki stalowe z blach ocynkowanych. Sposób połączeń określi Wykonawca w rysunkach warsztatowych stropy monolityczne żelbetowe wszystkie stropy wykonać o grubości 20 cm z betonu B30 zbrojone stalą BST500 oraz StOS. Poziomy stropów podano na przekrojach w części graficznej konstrukcji oraz w projekcie architektonicznym. W stropach przewidziano otwory na szyby wind oraz szachty instalacyjne, przy otworach wykonać zagęszczenie zbrojenia oraz wymiany według załączonych rysunków szczegółowych. W części środkowej podłużnej płyty opierać na belkach stalowych, natomiast po obwodzie zewnętrznym w bruzdach wykonanych w murach istniejących oraz na ścianach żelbetowych monolitycznych. Stropy (płyty żelbetowe) kotwić co około 150 cm z istniejącymi ścianami za pomocą kotw z prętów stalowych (przepuszczonych przez mury na zewnątrz) zabezpieczonych za pomocą blach czołowych + nakrętki. Po założeniu blach nakrętki przyspawać do blach celem zabezpieczenia przed odkręceniem. Natomiast od wewnątrz do prętów przyspawać wąsy i w betonować w płyty żelbetowe. 4

5 Wyburzenie przewidziano wszystkich stropów drewnianych i masywnych istniejących w tym również sklepień na całej wysokości budynku. Wyburzenia stropów wykonywać sukcesywnie od poziomu góry czyli stropu nad III piętrem dół. W miejscu wyburzonych sklepień wykonać stropy płaskie żelbetowe monolityczne + ewentualnie atrapy sklepień (decyzja zależy od Architekta i konserwatora zabytków. Proponowana technologia atrap sklepień to cienkościenne płyty żelbetowe lub płyty gipsowe zielone wodoodporne na ruszcie metalowym kształtowanym według kształtu pierwotnego sklepień, ostateczna wersja jest podana w projekcie architektury; szczegółowe rysunki atrap sklepień według projektu wykonawczego architektury ramy stalowo żelbetowe wewnętrzne w miejsce istniejących ścian nośnych: zaprojektowano ramy stalowo żelbetowe które należy wykonać: podciągi wykonać z belek dwuteowych szerokostopowych typu HEB, natomiast słupy wykonać jako elementy pionowe żelbetowe monolityczne z głowicami stalowymi (okuciami) pod podciągi. Rygle przewidziano z dwuteowników: I HEB stal 18G2 rama główna podłużna w osi A (belki pod płytami stropowymi monolitycznymi). I 280 HEB stal 18G2 ramy poprzeczne w osi 2 i 3 (belki również pod płytami stropowymi klatki schodowej. W ryglach ram wykonać otwory na przejścia instalacyjne oraz wszystkie wynikające z tego wzmocnienia belek stalowych jak nakładki i żeberka stalowe. Do górnych stopek dwuteowników przyspawać wąsy do połączenia z płytami stropowymi Słupy żelbetowe pod rygle stalowe ram: Przekroje słupów zmienne w zależności od obciążeń i lokalizacji na rzucie budynku. Słupy żelbetowe kotwić w projektowanej płycie fundamentowej za wyjątkiem słupa przy plebani który zakotwić w głowicy pali. Szczegóły wykonania według załączonych rysunków 5

6 5.4. ściany nowoprojektowane oraz istniejące zewnętrzne: Do obliczeń ścian przyjęto następujące parametry ścian: Ściany nowoprojektowane w poziomie +4 wykonać z pustaków ceramicznych POROTHERM o grubości 25 cm klasy 150 R c = 15,0 MPa na zaprawie cementowo wapiennej klasy 80 R z = 8,0 MPa Ściany nowoprojektowane od poziomu piwnic -2 do poziomu +3 wykonać jako monolityczne żelbetowe o grubości 25 cm z betonu klasy B30 zbrojone obustronnie siatkami z prętów pionowych o średnicy ø 12 /BST500/ co 15 cm. Ściany istniejące w poziomie +2 przyjęto do obliczeń grubości 51 cm wykonane z cegły pełnej klasy 100 R c = 10,0 MPa na zaprawie wapienno cementowej klasy 30 R z = 3,0 MPa. Ściany przenoszą nowoprojektowane obciążenia. Ściany istniejące w poziomie +1 przyjęto do obliczeń grubości 51 cm wykonane z cegły pełnej klasy 100 R c = 10,0 MPa na zaprawie wapienno cementowej klasy 30 R z = 3,0 MPa. Ściany przenoszą nowoprojektowane obciążenia. Ściany istniejące w poziomie 0 przyjęto do obliczeń grubości 64 cm wykonane z cegły pełnej klasy 100 R c = 10,0 MPa na zaprawie wapienno cementowej klasy 30 R z = 3,0 MPa. Ściany przenoszą nowoprojektowane obciążenia. Ściany istniejące w poziomie -1 przyjęto do obliczeń grubości 100 cm wykonane z cegły pełnej klasy 100 R c = 10,0 MPa na zaprawie wapienno cementowej klasy 30 R z = 3,0 MPa. Ściany przenoszą nowoprojektowane obciążenia. Ściany istniejące w poziomie -2 przyjęto do obliczeń grubości 100 cm wykonane z cegły pełnej klasy 100 R c = 10,0 MPa na zaprawie wapienno cementowej klasy 30 R z = 3,0 MPa. Ściany przenoszą nowoprojektowane obciążenia. W trakcie wykonywania robót remontowych należy sprawdzić wszystkie podane powyżej parametry ścian istniejących poprzez badanie laboratoryjne i wyniki badań porównać z przyjętymi parametrami powyżej. W przypadku 6

7 uzyskania wyników badań i pomiarów grubości murów mniejszych od podanych powyżej należy uzgodnić sposób postępowania z autorem niniejszego opracowania. Wszystkie istniejące spękania murów oraz zarysowania poddać remontowi według wytycznych podanych w niniejszym opisie poniżej. Przed przystąpieniem do robót skuć wszystkie istniejące tynki ze ścian Wykonawca w kalkulacji kosztów budowy winien ująć rezerwę finansową na ewentualne dodatkowe kotwienie budynku (oprócz kotwienia podanego w niniejszym opracowaniu), natomiast Inwestor przewidzieć dodatkowe środki finansowe na pokrycie dodatkowych prac odsłoniętych w wyniku skucia tynków oraz przeprowadzonych pomiarów i badań laboratoryjnych wytrzymałości murów oraz naprawy uszkodzeń powstałe w wyniku remontu (np. spękania, zarysowania budynku plebani). Wszystkie uszkodzenia stwierdzone po skuciu tynków należy zabezpieczyć i wzmocnić według opisu poniżej. W miejscu występowania spękań i zarysowań ścian niezbędny jest remont tych fragmentów oraz wykonanie kotwienia według opisu poniżej. Wszystkie pęknięcia i rysy występujące w ścianach naprawiać i remontować według zasad i kryterii podanych poniżej: rysy o rozwartości do 2,0 mm rysy o rozwartości powyżej 2,0 mm - Rysy o rozwartości powyżej 2,0 mm Wszystkie spękania ścian o rozwartości rys na przestrzał i o szerokości rozwarcia powyżej 2,0mm wymagają remontu polegającego na przemurowaniu przy pomocy cegły pełnej klasy 200 R c = 20,0 MPa na zaprawie cementowej klasy 80 R z = 8,0 MPa. W trakcie przemurowywania pęknięć należy wszystkie połączenia istniejącego muru z nowym wykonywać na strzępia o minimalnej głębokości 120 mm i rozstawie co 250mm. Każdorazowo przed przystąpieniem do przemurowania pęknięcia sprawdzić pionowość muru, przy dużym wychyleniu z pionu należy wezwać autora niniejszego 7

8 opracowania celem uzgodnienia sposobu naprawy uszkodzenia, przy dużych (oś ściany poza rdzeniem) wychyleniach należy się liczyć z wyburzeniem i odtworzeniem wychylonego fragmentu muru. Równocześnie w trakcie przemurowywania należy wzmocnić spoiny zewnętrzne muru poprzez przeszycie ich przy pomocy prętów o średnicy # 8 /St3SX/ w co trzeciej spoinie poziomej. Przeszycie zbrojeniem wykonać poprzez usunięcie z danej spoiny zaprawy na głębokość 50 mm od lica cegły oraz na długości po 1000 mm poza oś pęknięcia (rysy), następnie wykonać oczyszczenie szczeliny (odkurzenie). Przed osadzeniem prętów szczeliny zlać obficie wodą, następnie na zaprawie cementowej klasy 80 R z = 8,0 MPa osadzić pręty # 8 /BST500/ o długości około 2000 mm każdy. Bruzdy do osadzenia prętów wykonywać co trzecia spoina pozioma w rozmieszczeniu w pionie. - Rysy o rozwartości do 2,0 mm Po oczyszczeniu pęknięcia zlać wodą i wypełnić zaprawą cementową pod ciśnieniem (za pomocą torkretnicy) dopuszcza się do stosowania klejów do ceramiki pod warunkiem przedstawienia przed zastosowaniem świadectwa dopuszczenia do stosowania ITB (atestu). Po wypełnieniu rys należy dokonać powierzchniowego wzmocnienia muru poprzez przeszycie przy pomocy prętów o średnicy # 8 /BST500/ w co trzeciej spoinie poziomej z obu stron ściany. Przeszycie zbrojeniem wykonać poprzez usunięcie z danej spoiny zaprawy na głębokość 50 mm od lica cegły oraz na długości po 1000 mm poza oś pęknięcia (rysy), następnie wykonać oczyszczenie szczeliny (odkurzenie). Przed osadzeniem prętów szczeliny zlać obficie wodą następnie na zaprawie cementowej klasy 80 R z = 8,0 MPa osadzić pręty # 8 /BST500/ o długości około 2000 mm każdy. Bruzdy do osadzenia prętów wykonywać co trzecia spoina pozioma. - Remont ścian silnie skorodowanych (korozja cegły i zaprawy): Wszystkie fragmenty ścian szczególnie w poziomie parteru i piwnic posiadają fragmenty o skorodowanej cegle i zaprawie oraz luźnych kamieniach (skorodowana zaprawa). 8

9 Miejsca te należy wyremontować poprzez: skucie skorodowanej cegły usunięcie skorodowanej zaprawy, wyjęcie luźnych kamieni. Kamienie po usunięciu oczyścić i zmyć zanieczyszczenia wodą i powtórnie wbudować na zaprawie cementowej klasy 80 R z = 8,0 MPa. miejsca poddać remontowi poprzez uzupełnienie ubytków materiałami nowymi lub z odzysku pełnowartościowymi na zaprawie cementowej klasy 80 R z = 8,0 MPa. Stosować do remontu (w przypadku braku pełnowartościowych cegieł z odzysku) nowe cegły pełne klasy minimum 200 R c =20,0 MPa. przed rozpoczęciem murowania istniejący mur poddawany remontowi zlać wodą celem zwiększenia przyczepności zaprawy i prawidłowego powiązanie ścian. - osuszenie ścian zawilgoconych: Przed przystąpieniem do robót osuszania ścian i konstrukcji podziemnych należy zapoznać się z technologiami osuszania proponowanymi przez firmy DEITERMAN, SCHOMBURG, IZOMUR oraz inne. Duże zawilgocenie ścian i stropów istniejących piwnic wynika ze stanu technicznego budynku, podciąganie wód gruntowych przez muru bez izolacji pionowej i poziomej w budynku. Wszystkie ściany odsłonięte od poziomu fundamentów do minimum poziomu posadzki piwnic (przy podpiwniczeniu) oraz do poziomu terenu od zewnątrz oczyścić ze skorodowanych fragmentów (usunąć skorodowaną cegłę oraz zaprawę) i wykonać remont ścian według opisu powyżej. Celem zabezpieczenia ścian przed higroskopijnym podciąganiem wody gruntowej zaleca się wykonanie odcięcia poprzez elektroosmozę z hydrofobizacją. Ze względu na grubość ścian zabezpieczenie należy wykonać z obu stron muru (od zewnątrz i wewnątrz) sposób ustalić z wykonawcą izolacji i osuszenia murów. Po wykonaniu powyższego należy wykonać tynkowanie ścian fundamentowych + izolowanie (od zewnątrz do poziomu terenu oraz od wewnątrz do poziomu posadzki piwnic) izolację wykonać według szczegółów podanych w architekturze i konstrukcji oraz ustaleń z Wykonawcą izolacji; izolacja za pomocą środków izolacyjnych malarskich na przykład 2 x Abizol R + 2 x Abizol P. Ostateczną wersję izolacji 9

10 należy ustalić z firmą Wykonawczą w uzgodnieniu z Inwestorem i autorem niniejszego opracowania. Po zaizolowaniu przed zasypaniem zastosować wzdłuż ścian folie guzkową FONDALINE. Izolację i zabezpieczenie ścian piwnic oraz parteru od zewnątrz wykonać według wybranej technologii; zaleca się wybór jednej z firm wyżej wymienionych. Natomiast od wewnątrz po skuciu resztek tynków czyścić szczotkami stalowymi mury, wykuć skorodowane cegły i wyjąć luźne kamienie. Po wykonaniu powyższego przystąpić do remontu ścian według opisów podanych powyżej (remont, usuwanie spękań) dotyczy ścian piwnicy na całej wysokości i parteru do wysokości około 200 cm od poziomu poziomu terenu istniejącego. Ściany porażone przez grzyby pleśnie zabezpieczyć za pomocą środków grzybobójczych podanych poniżej. Po wykonaniu izolacji mury piwnic i parteru można otynkować tynkiem renowacyjnym pod warunkiem uzyskania wilgotności masowej murów nie większej niż 10%. Natomiast tynkiem zwykłym można tynkować po osiągnięciu wilgotności masowej nie większej od 3 do 5 %. Wszystkie pomieszczenia w których ściany i stropy pokryto tynkami renowacyjnymi muszą być malowane farbami silikatowymi. W identyczny sposób należy wykonać remont tynków zewnętrznych na elewacjach na wysokość około 2,50 m od poziomu terenu klatki schodowe monolityczne: zaprojektowano monolityczne płytowo belkowe z betonu B30 zbrojone stalą BST500 oraz StOS. Płyty o grubości 15 do 24 cm w zależności od rozpiętości biegów i spoczników szyby wind: zaprojektowano monolityczne z betonu B30 zbrojony stalą BST500 oraz StOS. Ściany o grubości 15 cm dla szybu dwukondygnacyjnego oraz 22 cm dla szybu głównego przy klatce schodowej.. 10

11 5.7. nowoprojektowane nadproża w istniejących ścianach zewnętrznych: zaprojektowano z dwuteowników stalowych dwuteowych ze stali 18G2; wielkości przekroi dwuteowników, ilości sztuk belek, uzależnione są od szerokości otworów i są podane na załączonych rysunkach posadzki oraz ścianki działowe: wykonać według załączonych rysunków do projektu architektury pogłębianie fundamentów podbijanie: ze względu na obniżenie posadzki istniejące w piwnicy poziom 2 o około 60 cm oraz płytkie posadowienie budynku (około 20 do 60 cm poniżej posadzki istniejącej) należy wykonać podbicie istniejących ław pod ścianami istniejącymi murowanymi za pomocą mikrofali typu Jet Grouting pale ciśnieniowe o średnicy Ø 600 mm i orientacyjnej długości (minimum) 6000 mm. Szczegóły wykonania palowania według dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę palowania i uzgodnionej z autorem niniejszego opracowania. Palowanie wykonywać z poziomu posadzki istniejącej piwnic 2. Powyższe ma na celu umożliwienie wykonania bezpiecznego pogłębienia istniejącego posadowienia oraz zabezpieczenie istniejących ścian zewnętrznych budynku sąsiadującego przylegającego przed wystąpieniem dodatkowych pęknięć i zarysowań. W miejscu lokalizacji słupa stalowego wykonać pale o średnicy Ø 800 mm i orientacyjnej długości (minimum) 6000 mm, 5 sztuk (na słup). Po związaniu betonu pali, części wysunięte do wnętrza pomieszczeń (wysunięte poza obrys ścian) skuć do lica muru. Warunki gruntowo wodne w miejscu lokalizacji budynku; Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126poz.839) projektowany obiekt zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej, podłoże charakteryzuje się zmiennymi warunkami gruntowymi. Budynek zlokalizowany jest w I strefie klimatycznej, minimalny poziom posadowienia H p min = 0,80 m. poniżej poziomu terenu. 11

12 W poziomie posadowienia budynku grunt nośny - opisany w geologii to piaski średnie oraz drobne średniozagęszczone o parametrach geotechnicznych: Warstwa Ia piaski drobne i piaski średnie średniozagęszczone I D = 0,40 ξ B = 1,65 t/m 3 C u = 0,00 KPa φ n = 27 0 M o = 50,0 MPa E o = 39,0 MPa Warstwa Ic piaski średnie średniozagęszczone I D = 0,40 ξ B = 1,95 t/m 3 C u = 0,00 KPa φ n = 32 0 M o = 82,0 MPa E o = 67,0 MPa Miąższość tych warstw wynosi około 2,30 m od poziomu istniejącego posadowienia poniżej występuje warstwa pyłów w stanie plastycznym o miąższości około 90 cm o parametrach: Warstwa C 1 pyły plastyczne I L = 0,34 ξ B = 1,95 t/m 3 C u = 12,00 KPa φ n = 15 0 M o = 19,0 MPa E o = 13,0 MPa Po warstwą pyłów jest warstwa Ic piaski średnie, której miąższości nie określono (nie przewiercono). Woda gruntowa poziom nawiercony stabilizuje się na poziomie 6,55 z możliwością wahań +/- 0,70m. woda wykazuje cechy słabej agresywności siarczanowej w stosunku do betonu. CHARAKTERYSTYCZNE POZIOMY POSADOWIENIA: Poziom posadzki parteru projektowany Poziom posadzki piwnic 1 projektowany Poziom posadzki piwnic -2 projektowany Poziom posadzki piwnic 2 istniejący Poziom terenu istniejącego Poziom wody gruntowej nawiercony Poziom wody gruntowej maksymalny spodziewany Poziom posadowienie ław istniejących Orientacyjny poziom dołu pali pod ścianami +/- 0,00 = 120,55 mnpm - 1,70 = 118,85 mnpm - 5,11 = 115,44 mnpm - 4,51 = 116,04 mnpm - 1,35 = 119,20 mnpm - 6,55 = 114,10 mnpm - 5,85 = 114,70 mnpm ~ - 5,11 = 115,44 mnpm - 10,50 = 110,05 mnpm 12

13 Orientacyjny poziom dołu pali pod słupami - 12,50 = 108,50 mnpm 5.10 fundamenty i posadzka piwnic w poziomie -2: od wewnątrz ścian wykonać wieniec żelbetowy będący jednocześnie płytą żelbetową posadzki. Płytę żelbetową posadzki wykonać o grubości 50 cm z betonu żwirowego klasy B30 o wodoszczelności W8 zbrojoną prętami ze stali BST500 oraz StOS. Wieniec i zbrojenie płyty wykonać według załączonych rysunków szczegółowych konstrukcyjnych w załączeniu. Przyjęto zbrojenie siatkami zgrzewanymi. Podszybia szybów wind wykonać jako płyty monolityczne z betonu żwirowego klasy B25 o wodoszczelności W8 zbrojoną prętami ze stali BST500 oraz StOS. 6. proponowana kolejność robót przy wykonywaniu wyburzeń, remontu i nadbudowy budynku: ze względu na skomplikowany układ konstrukcyjny należy prace wykonywać ściśle według podanej poniżej kolejności. W trakcie wykonywania rozbiórki należy uwzględnić fakt, że ściany istniejące pozostawione do dalszej eksploatacji są elementami wolnostojącymi narażonymi na duże obciążenia poziomie (wiatr) i dynamiczne w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi, ściany posiadają dużą smukłość bez usztywnień poziomych (stropów) do czasu zakończenia remontu i przebudowy. a) Wykonanie palowania (podbijanie) pod fundamentami istniejącymi za pomocą mikropali typu Jet Grouting według dokumentacji na palowanie opracowanej przez Wykonawcę palowania. Zwracam uwagę na konieczność uzgodnienia dokumentacji palowania z autorem niniejszego opracowania. b) Wyburzenie istniejącej więźby dachowej. Usunięcie istniejących zasypek stropowych, ślepych pułapów i podłóg z równoczesnym skuwaniem wszystkich tynków ze ścian zewnętrznych pozostawionych w budynku. c) Wykonanie konstrukcji tymczasowego zabezpieczenia istniejącej ściany pozostawionej do dalszej eksploatacji (rozpory, zastrzały podwaliny itd. według projektu zabezpieczenia konstrukcji istniejącej oddzielne zlecone opracowanie lub dokumentacja opracowana przez Wykonawcę i uzgodniona z autorem 13

14 niniejszego opracowania), wykonanie płyty fundamentowej wraz z wykonaniem słupów żelbetowych i ściany piwnicy w poziomie -2. d) Wykonanie stropów i ścian wyższych kondygnacji wraz z podciągami stalowymi i słupami e) Wykonanie równoczesne szybów wind i konstrukcji klatki schodowej. f) Wykonywać pozostałe prace instalacyjne i wykończeniowe. 7. zabezpieczenie antykorozyjne stali, betonów i impregnacja drewna 7.1. zabezpieczenia p-poż budynku: zabezpieczenia przeciwpożarowe głównej konstrukcji budynku R120. Wszystkie elementy drewniane oraz stalowe wymagające zabezpieczeń przeciwpożarowych proponuje się zabezpieczyć w sposób podany w katalogach Promat TOP Sp. z o.o Warszawa ul. Przedsławska 8 - Szczegółowe rysunki sposobu zabezpieczenia konstrukcji stalowej i drewnianej na 120 minut podane są w katalogach jak wyżej zabezpieczenie antykorozyjne stali: wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie i przeciwpożarowo zgodnie z Instrukcją KOR - 3a: - oczyścić z rdzy, tłuszczy, zgorzeliny do II - go stopnia czystości tj. do uzyskania jednolitej matowej srebrzysto szarej barwy metalu. - pokryć 2 x farbą antykorozyjną np. minią ołowiową 60% lub innym środkiem antykorozyjnym o identycznych lub lepszych właściwościach. - pokryć 2 x farbą ftalową podkładową ogólnego stosowania kolory żółty, a następnie szary. Dopuszcza się do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych farbami chlorokauczukowymi lub epoksydowymi - pokryć 1 x emalią nawierzchniową koloru według kolorystyki podanej w architekturze. Minimalna grubość powłoki antykorozyjnej oraz ogniochronnej według wytycznych dostawcy i producenta farb. 14

15 W przypadku typowym grubość winna wynosić minimum 200µ. W przypadku gdy elementy stalowe są obetonowywane lub szpałdowane cegłą dziurawką stal po oczyszczeniu jak wyżej pokryć tylko 2 minia ołowiową 60% + 2 x farba ftalowa podkładowa +osiatkowanie i obetonowanie. Po wykonaniu zabezpieczenia stali za pomocą farb ogniochronnych należy wszystkie elementy stalowe osłonić płytami gipsowymi ogniochronnymi dwie warstwy. Zaprawy stosowane do osłony stali muszą być wykonane jako cementowe bez dodatku wapna, domieszki wapna zwiększają i przyśpieszają korozję stali do czego się nie dopuszcza. Zabezpieczenia przeciwpożarowe według rozwiązań podanych w katalogach Promat TOP Sp. z o.o Warszawa ul. Przedsławska 8 - Rozwiązania obejmują materiał zastosowane i grubości oraz sposób wykonania zabezpieczenia impregnacja drewna: wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć za pomocą impregnacji drewna środkami solnymi np. FOTOS 4M nanieść minimum dwukrotnie + po montażu i remoncie pokryć dodatkowo dwukrotnie. Wszystkie elementy drewniane wymagające zabezpieczeń przeciwpożarowych proponuje się zabezpieczyć w sposób podany w katalogach katalogu Promat TOP Sp. z o.o Warszawa ul. Przedsławska 8 - Rozwiązania obejmują materiały zastosowane i grubości oraz sposób wykonania zabezpieczenia. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego drewna zależna od opinii Rzeczoznawcy do spraw P-Poż oraz warunków określonych w części architektonicznej. Rozwiązania obejmują materiały zastosowane i grubości oraz sposób wykonania zabezpieczenia zabezpieczenie przeciwwodne stanu zero: stan zero zabezpieczono poprzez zastosowanie betonów wodoszczelnych typu W8 klasy minimum B30. 15

16 Dodatkowo wszystkie elementy żelbetowe stykające się z gruntem zabezpieczyć za pomocą izolacji typu GRACE (folie izolacyjne maty katalogów sznury uszczelniające typu WATER STOP) według katalogów firmy Grace. Sznury uszczelniające stosować na styku ściany płyta fundamentowa, przerwy w betonowaniu i przejścia instalacyjne wykonywać w sposób podany w katalogach firmy GRACE. W przypadku wątpliwości uzgodnić szczegóły z autorem opracowania i przedstawicielem firmy GRACE. 8. uwagi końcowe: 8.1. wszystkie prace prowadzić pod kierownictwem osoby z uprawnieniami do wykonawstwa z doświadczeniem w prowadzeniu prac remontowych nadzór nad całością robót musi być sprawowany nadzór przez uprawnionego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszystkie prace ulegające zakryciu (jak palowanie, sprawdzanie wykonywania wyburzeń według opisu powyżej, odbiór zbrojenia, odbiór wszystkich wzmocnień itd.) musi być nadzorowany i odbierany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszystkie odbiory muszą być wpisane w dziennik budowy. Grunt w wykopie musi być odebrany przez uprawnionego Geologa Gruntoznawcę, a odbiór również potwierdzony wpisem do dziennika budowy ze względu na zakres i zasięg wykonywanych prac przy budowie Inwestor winien odrębnie zlecić autorom nadzór autorski - niezbędny przy wykonywaniu tego typu robót w trakcie wykonywania prac rozbiórkowych musi być wykonywana kontrola stanu zachowania ścian istniejących budynku remontowanego i istniejącego sąsiedniego w tym również kontrola geodezyjna zachowania się konstrukcji istniejącej. W przypadku stwierdzenia lub pojawienia się uszkodzeń wstrzymać roboty i wezwać nadzór autorski celem podjęcia decyzji o sposobie dalszej realizacji prac Po otrzymaniu dokumentacji, Wykonawca powinien się z nią zapoznać, a 16

17 wszelkie wątpliwości lub uwagi wyjaśnić. Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową i wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości. Przystąpienie do robót mimo nie przekazania autorowi takiego oświadczenia, traktowane będzie na równi z jego złożeniem. Mimo wszystko dokumentacja projektowa może się jednak w trakcie wykonywania robót okazać niewystarczająca. W takim przypadku Wykonawca we własnym zakresie opracuje dokumentację uzupełniającą i uzgodni ją z Projektantem, a następnie przedłoży autorowi do zatwierdzenia przed rozpoczęciem robót wyburzeniowych wykonawca wykona projekt rozbiórki budynku oraz projekt zabezpieczeń konstrukcji murów istniejących na czas prowadzenia robót lub zleci wykonanie wyżej wymienionych opracowań przed przystąpieniem do robót na budowie w trakcie zagospodarowywania przyszłego placu budowy oraz przed robotami wyburzeniowymi bezwzględnie musi być przeprowadzona kontrola wszystkich lokali w budynku sąsiednim (plebania Kościoła Świętej Doroty). W trakcie kontroli Komisja winna sprawdzić czy ściany szczytowe istniejące przy budynkach stykających się są powiązane ze ścianami podłużnymi tych budynków, w przypadku braku powiązania należy zlecić projekt, a następnie wykonać kotwienie tych ścian. Skład komisji Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Właściciel budynku Plebani, oraz wszyscy podnajemcy powierzchni usługowych. Komisja sprawdza stan techniczny wszystkich pomieszczeń wykonuje dokumentację fotograficzną wszystkich stwierdzonych uszkodzeń (pęknięcia, zarysowania, ugięcia, zawilgocenia elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych w obiekcie istniejącym. Po kontroli musi być sporządzony protokół pokontrolny, który jest obowiązkowo podpisany przez wszystkich uczestników komisji wraz z lokatorami i najemcami. Czynność w/w musi być wykonana przed rozpoczęciem prac celem wykluczenia nie uzasadnionych żądań lokatorów i najemców powierzchni usługowych dotyczących powstałych uszkodzeń w budynkach w trakcie robót budowlanych. 17

18 8.9. projekt wykonawczy konstrukcji nie zawiera drobnych przebić instalacyjnych; znajdują się one w dokumentacji architektonicznej - branża wiodąca oraz opracowaniach branżowych w przypadku konieczności wykonywania przerw roboczych w elementach konstrukcyjnych piwnic np. płyta fundamentowa stosować łączniki i elementy stalowe zabezpieczające przerwy robocze przed przeciekaniem wody gruntowej np. firmy Grace, Adae, Halfen-Deha itd. Wrocław Sprawdził: Autor: inż. Urszula Kandefer inż. Janusz Kandefer 18

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium stadium projekt PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02.00.00

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02.00.00 II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02.00.00 dla PONIEC - przedszkole ul. Kościuszki Przebudowa rewitalizacja zespołu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych REFORMA 2012 Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych Mirosława Popek Kwalifikacja B. 18.4 Podręcznik do nauki zawodu MURARZ-TYNKARZ TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a S.C. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a S.C. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. EGZ. NR mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

CKK ARCHITEKCI. ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl

CKK ARCHITEKCI. ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl CKK ARCHITEKCI ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl obiekt BUDYNEK ADMINISTRACYJNY I HALA GARAŻOWO- MAGAZYNOWA adres Ząbki, ul. Stefana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza Kazimierza 63 w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku...

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 1/9 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Ogólny opis konstrukcji... 3 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 3 5. Wyburzenia w obrębie istniejącego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Remont i ocieplenie elewacji, remont klatki schodowej i piwnicy kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie kod CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59;

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59; SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH. DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go

Bardziej szczegółowo

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych ADRES Grębocice, ul. Kościelna 21 22 OBIEKTU ( dz. nr 221/1 - obręb Grębocice ) ZAKRES PROJEKTU Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl TEMAT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J. ul. Skrzetuskiego 76 54-515 Wrocław

PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J. ul. Skrzetuskiego 76 54-515 Wrocław PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J. ul. Skrzetuskiego 76 54-515 Wrocław tel. (071) 359 49 31 e-mail: profil@post.pl Pracownia Konstrukcyjna Obiekt: BUDYNEK KOMPOSTOWNI ODPADÓW ZIELONYCH

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi "Pałacu Ślubów" OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz.

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi Pałacu Ślubów OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz. m g r i n ż. a r c h i t e k t Marta Bejnar-Bejnarowicz projektowanie i realizacja inwestycji Ul. Orląt Lwowskich 13/2 66-40 0 Gorzów Wlkp. 6 0 1 9 4 0 1 2 1 N I P 5 9 9-1 8 7-1 9-9 6 w w w. b e j n a

Bardziej szczegółowo

II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A :

II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A : II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A : I. STRONA TYTUŁOWA. II. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. III. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, CEL I ZAKRES. 3. LOKALIZACJA.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str. 3 2. Opis stanu istniejącego str. 3-7 3. Założenia projektowe str. 7-8 3. Opis technologii osuszania

Bardziej szczegółowo

2.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D O PROJEKTU

2.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D O PROJEKTU P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A K N ZADANIA EKSPERCKIE Z ZAKRESU KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 2.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D O PROJEKTU AKN-677 USZCZELNIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo