PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J."

Transkrypt

1 PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J. ul. Skrzetuskiego Wrocław tel. (071) Pracownia Konstrukcyjna Obiekt: BUDYNEK USŁUGOWY Adres: Wrocław Plac Wolności 4. Inwestor: INTEGRIT Sp. z o.o.,ul. Mokronoska 6, Wrocław Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY NR 2 Branża: KONSTRUKCJA Data oprac.: Główny Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Nespiak Projektant konstrukcji: inż. Janusz Kandefer Sprawdzająca konstrukcje: inż. Urszula Kandefer opracowanie niniejsze jest chronione prawem autorskim, służy do jednokrotnego wykorzystania dla obiektu podanego powyżej. Powielanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest niedopuszczalne. 1

2 OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego zamiennego nr 2 przebudowy, remontu i nadbudowy budynku istniejącego zlokalizowanego we 1. Podstawa opracowania: Wrocławiu przy Placu Wolności 4. zlecenie Inwestora INTEGRIT Sp. z o.o.,ul. Mokronoska 6, Wrocław koncepcja architektoniczna zamienna opracowana przez mgr inż. arch. Lucynę Gembal - Skrobotowicz opracowanie z czerwca 2010r projekt budowlany zamienny wielobranżowy opracowany przez mgr inż. arch. Lucynę Gembal - Skrobotowicz opracowanie z sierpnia 2010r projekt wykonawczy zamienny architektury opracowany przez mgr inż. arch. Lucynę Gembal - Skrobotowicz opracowanie z listopada 2010r projekt wykonawczy konstrukcji opracowany przez Profil Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp. J. autor opracowania inż. Janusz Kandefer opracowanie fundamentów listopada 2011r odkrywki fundamentów istniejących ścian wykonane w sierpniu 2010r dokumentacja geologiczno inżynierska opracowana w sierpniu 2010r. odkrywki ściany tylnej od podwórza celem określenia odsadzek zewnętrznych ścian wykonane we wrześniu 2011r. zlecenie Inwestora na opracowanie zamiennej dokumentacji obejmującej wyburzenie zewnętrznych ścian całej tylnej i zachodniej. Dokumentację opracowano tylko w zakresie konstrukcji. projekt budowlany zamienny wielobranżowy opracowany przez mgr inż. arch. Tomasza Nespiaka opracowanie z czerwca 2013r projekt wykonawczy architektury opracowany przez mgr inż. arch. Tomasza Nespiaka z sierpnia 2013r 2. zakres opracowania: opracowanie obejmuje projekt wykonawczy zamienny nr 2 branża konstrukcja w zakresie umożliwiającym realizację przedsięwzięcia; opracowanie obejmuje modernizację budynku istniejącego wraz z planowaną nadbudową. Wprowadzono nowe zmiany w konstrukcji obejmujące: wyburzenie całej ściany 2

3 tylnej oraz częściowe szczytowej zachodniej, zmieniono konstrukcję ram stalowych na ramy mieszane tj. rygle stalowe według opracowania ze stycznia 2011r + słupy żelbetowe monolityczne, ze względu na wyburzenia ścian skorygowano niezbędny zakres palowania Jet Grouting tylko do elementów istniejących pozostawionych czyli ściany wzdłuż ulicy oraz fragmentu ściany zachodniej przylegającego do ściany frontowej, zmieniono płytę fundamentową dostosowano do nowych układów konstrukcyjnych budynku. Pozostałe zmiany są wynikiem dostosowania konstrukcji projektowanej do nowych wymiarów rozstawów elementów nośnych. 3. cel opracowania: Projekt wykonawczy zamienny nr 2 jest podstawą do realizacji modernizacji i przebudowy budynku W opracowaniu wykonano obliczenia konstrukcyjne, które znajdują się w teczce archiwalnej autora do wglądu dla Inwestora i Wykonawcy. Przed przystąpieniem do robót wykonawczych Inwestor winien zlecić do wykonania: projekt wykonawczy zabezpieczenia istniejącej konstrukcji pozostawionej do dalszej eksploatacji na czas trwania wyburzeń (nie przewidzianej do wyburzenia). Powyższe dotyczy ściany wzdłuż ulicy (elewacja frontowa i fragment ściany szczytowej zachodniej; ściana od strony plebani (budynek istniejący sąsiedni). projekt wykonawczy rozbiórki konstrukcji istniejącej zawierający kolejność robót, sposób wykonywania rozbiórki. Wytyczne do rozbiórki podano poniżej. nadzór autorski branże minimum architektura i konstrukcja. Dokumentację zabezpieczającą ściany istniejące oraz harmonogram rozbiórki i wyburzeń winien wykonać Wykonawca, a następnie dokumentacje uzgodnić z autorem niniejszego opracowania. Bez wykonania wyżej wymienionych dokumentacji nie dopuszcza się rozpoczęcia robót na obiekcie. 3

4 4. opinia konstrukcyjna o możliwości wykonania remontu i nadbudowy budynku istniejącego wraz ze zmianą funkcji: według opisu dołączonego do projektu budowlanego zamiennego i ekspertyzy opracowanej do projektu podstawowego. 5. opis szczegółowy nowoprojektowanych elementów konstrukcyjnych: 5.1. więźba dachowa mansardowa o konstrukcji drewniano - stalowej zaprojektowano z drewna sosnowego impregnowanego klasy C27, składa się z części górnej drewnianej oraz dolnej stalowo drewnianej z płytą żelbetową monolityczną szczegóły według przekroi architektonicznych oraz projektu wykonawczego konstrukcji ze stycznia 2011r. Połączenia elementów drewnianych na śruby M12, gwoździe ciesielskie i łączniki stalowe z blach ocynkowanych. Sposób połączeń określi Wykonawca w rysunkach warsztatowych stropy monolityczne żelbetowe wszystkie stropy wykonać o grubości 20 cm z betonu B30 zbrojone stalą BST500 oraz StOS. Poziomy stropów podano na przekrojach w części graficznej konstrukcji oraz w projekcie architektonicznym. W stropach przewidziano otwory na szyby wind oraz szachty instalacyjne, przy otworach wykonać zagęszczenie zbrojenia oraz wymiany według załączonych rysunków szczegółowych. W części środkowej podłużnej płyty opierać na belkach stalowych, natomiast po obwodzie zewnętrznym w bruzdach wykonanych w murach istniejących oraz na ścianach żelbetowych monolitycznych. Stropy (płyty żelbetowe) kotwić co około 150 cm z istniejącymi ścianami za pomocą kotw z prętów stalowych (przepuszczonych przez mury na zewnątrz) zabezpieczonych za pomocą blach czołowych + nakrętki. Po założeniu blach nakrętki przyspawać do blach celem zabezpieczenia przed odkręceniem. Natomiast od wewnątrz do prętów przyspawać wąsy i w betonować w płyty żelbetowe. 4

5 Wyburzenie przewidziano wszystkich stropów drewnianych i masywnych istniejących w tym również sklepień na całej wysokości budynku. Wyburzenia stropów wykonywać sukcesywnie od poziomu góry czyli stropu nad III piętrem dół. W miejscu wyburzonych sklepień wykonać stropy płaskie żelbetowe monolityczne + ewentualnie atrapy sklepień (decyzja zależy od Architekta i konserwatora zabytków. Proponowana technologia atrap sklepień to cienkościenne płyty żelbetowe lub płyty gipsowe zielone wodoodporne na ruszcie metalowym kształtowanym według kształtu pierwotnego sklepień, ostateczna wersja jest podana w projekcie architektury; szczegółowe rysunki atrap sklepień według projektu wykonawczego architektury ramy stalowo żelbetowe wewnętrzne w miejsce istniejących ścian nośnych: zaprojektowano ramy stalowo żelbetowe które należy wykonać: podciągi wykonać z belek dwuteowych szerokostopowych typu HEB, natomiast słupy wykonać jako elementy pionowe żelbetowe monolityczne z głowicami stalowymi (okuciami) pod podciągi. Rygle przewidziano z dwuteowników: I HEB stal 18G2 rama główna podłużna w osi A (belki pod płytami stropowymi monolitycznymi). I 280 HEB stal 18G2 ramy poprzeczne w osi 2 i 3 (belki również pod płytami stropowymi klatki schodowej. W ryglach ram wykonać otwory na przejścia instalacyjne oraz wszystkie wynikające z tego wzmocnienia belek stalowych jak nakładki i żeberka stalowe. Do górnych stopek dwuteowników przyspawać wąsy do połączenia z płytami stropowymi Słupy żelbetowe pod rygle stalowe ram: Przekroje słupów zmienne w zależności od obciążeń i lokalizacji na rzucie budynku. Słupy żelbetowe kotwić w projektowanej płycie fundamentowej za wyjątkiem słupa przy plebani który zakotwić w głowicy pali. Szczegóły wykonania według załączonych rysunków 5

6 5.4. ściany nowoprojektowane oraz istniejące zewnętrzne: Do obliczeń ścian przyjęto następujące parametry ścian: Ściany nowoprojektowane w poziomie +4 wykonać z pustaków ceramicznych POROTHERM o grubości 25 cm klasy 150 R c = 15,0 MPa na zaprawie cementowo wapiennej klasy 80 R z = 8,0 MPa Ściany nowoprojektowane od poziomu piwnic -2 do poziomu +3 wykonać jako monolityczne żelbetowe o grubości 25 cm z betonu klasy B30 zbrojone obustronnie siatkami z prętów pionowych o średnicy ø 12 /BST500/ co 15 cm. Ściany istniejące w poziomie +2 przyjęto do obliczeń grubości 51 cm wykonane z cegły pełnej klasy 100 R c = 10,0 MPa na zaprawie wapienno cementowej klasy 30 R z = 3,0 MPa. Ściany przenoszą nowoprojektowane obciążenia. Ściany istniejące w poziomie +1 przyjęto do obliczeń grubości 51 cm wykonane z cegły pełnej klasy 100 R c = 10,0 MPa na zaprawie wapienno cementowej klasy 30 R z = 3,0 MPa. Ściany przenoszą nowoprojektowane obciążenia. Ściany istniejące w poziomie 0 przyjęto do obliczeń grubości 64 cm wykonane z cegły pełnej klasy 100 R c = 10,0 MPa na zaprawie wapienno cementowej klasy 30 R z = 3,0 MPa. Ściany przenoszą nowoprojektowane obciążenia. Ściany istniejące w poziomie -1 przyjęto do obliczeń grubości 100 cm wykonane z cegły pełnej klasy 100 R c = 10,0 MPa na zaprawie wapienno cementowej klasy 30 R z = 3,0 MPa. Ściany przenoszą nowoprojektowane obciążenia. Ściany istniejące w poziomie -2 przyjęto do obliczeń grubości 100 cm wykonane z cegły pełnej klasy 100 R c = 10,0 MPa na zaprawie wapienno cementowej klasy 30 R z = 3,0 MPa. Ściany przenoszą nowoprojektowane obciążenia. W trakcie wykonywania robót remontowych należy sprawdzić wszystkie podane powyżej parametry ścian istniejących poprzez badanie laboratoryjne i wyniki badań porównać z przyjętymi parametrami powyżej. W przypadku 6

7 uzyskania wyników badań i pomiarów grubości murów mniejszych od podanych powyżej należy uzgodnić sposób postępowania z autorem niniejszego opracowania. Wszystkie istniejące spękania murów oraz zarysowania poddać remontowi według wytycznych podanych w niniejszym opisie poniżej. Przed przystąpieniem do robót skuć wszystkie istniejące tynki ze ścian Wykonawca w kalkulacji kosztów budowy winien ująć rezerwę finansową na ewentualne dodatkowe kotwienie budynku (oprócz kotwienia podanego w niniejszym opracowaniu), natomiast Inwestor przewidzieć dodatkowe środki finansowe na pokrycie dodatkowych prac odsłoniętych w wyniku skucia tynków oraz przeprowadzonych pomiarów i badań laboratoryjnych wytrzymałości murów oraz naprawy uszkodzeń powstałe w wyniku remontu (np. spękania, zarysowania budynku plebani). Wszystkie uszkodzenia stwierdzone po skuciu tynków należy zabezpieczyć i wzmocnić według opisu poniżej. W miejscu występowania spękań i zarysowań ścian niezbędny jest remont tych fragmentów oraz wykonanie kotwienia według opisu poniżej. Wszystkie pęknięcia i rysy występujące w ścianach naprawiać i remontować według zasad i kryterii podanych poniżej: rysy o rozwartości do 2,0 mm rysy o rozwartości powyżej 2,0 mm - Rysy o rozwartości powyżej 2,0 mm Wszystkie spękania ścian o rozwartości rys na przestrzał i o szerokości rozwarcia powyżej 2,0mm wymagają remontu polegającego na przemurowaniu przy pomocy cegły pełnej klasy 200 R c = 20,0 MPa na zaprawie cementowej klasy 80 R z = 8,0 MPa. W trakcie przemurowywania pęknięć należy wszystkie połączenia istniejącego muru z nowym wykonywać na strzępia o minimalnej głębokości 120 mm i rozstawie co 250mm. Każdorazowo przed przystąpieniem do przemurowania pęknięcia sprawdzić pionowość muru, przy dużym wychyleniu z pionu należy wezwać autora niniejszego 7

8 opracowania celem uzgodnienia sposobu naprawy uszkodzenia, przy dużych (oś ściany poza rdzeniem) wychyleniach należy się liczyć z wyburzeniem i odtworzeniem wychylonego fragmentu muru. Równocześnie w trakcie przemurowywania należy wzmocnić spoiny zewnętrzne muru poprzez przeszycie ich przy pomocy prętów o średnicy # 8 /St3SX/ w co trzeciej spoinie poziomej. Przeszycie zbrojeniem wykonać poprzez usunięcie z danej spoiny zaprawy na głębokość 50 mm od lica cegły oraz na długości po 1000 mm poza oś pęknięcia (rysy), następnie wykonać oczyszczenie szczeliny (odkurzenie). Przed osadzeniem prętów szczeliny zlać obficie wodą, następnie na zaprawie cementowej klasy 80 R z = 8,0 MPa osadzić pręty # 8 /BST500/ o długości około 2000 mm każdy. Bruzdy do osadzenia prętów wykonywać co trzecia spoina pozioma w rozmieszczeniu w pionie. - Rysy o rozwartości do 2,0 mm Po oczyszczeniu pęknięcia zlać wodą i wypełnić zaprawą cementową pod ciśnieniem (za pomocą torkretnicy) dopuszcza się do stosowania klejów do ceramiki pod warunkiem przedstawienia przed zastosowaniem świadectwa dopuszczenia do stosowania ITB (atestu). Po wypełnieniu rys należy dokonać powierzchniowego wzmocnienia muru poprzez przeszycie przy pomocy prętów o średnicy # 8 /BST500/ w co trzeciej spoinie poziomej z obu stron ściany. Przeszycie zbrojeniem wykonać poprzez usunięcie z danej spoiny zaprawy na głębokość 50 mm od lica cegły oraz na długości po 1000 mm poza oś pęknięcia (rysy), następnie wykonać oczyszczenie szczeliny (odkurzenie). Przed osadzeniem prętów szczeliny zlać obficie wodą następnie na zaprawie cementowej klasy 80 R z = 8,0 MPa osadzić pręty # 8 /BST500/ o długości około 2000 mm każdy. Bruzdy do osadzenia prętów wykonywać co trzecia spoina pozioma. - Remont ścian silnie skorodowanych (korozja cegły i zaprawy): Wszystkie fragmenty ścian szczególnie w poziomie parteru i piwnic posiadają fragmenty o skorodowanej cegle i zaprawie oraz luźnych kamieniach (skorodowana zaprawa). 8

9 Miejsca te należy wyremontować poprzez: skucie skorodowanej cegły usunięcie skorodowanej zaprawy, wyjęcie luźnych kamieni. Kamienie po usunięciu oczyścić i zmyć zanieczyszczenia wodą i powtórnie wbudować na zaprawie cementowej klasy 80 R z = 8,0 MPa. miejsca poddać remontowi poprzez uzupełnienie ubytków materiałami nowymi lub z odzysku pełnowartościowymi na zaprawie cementowej klasy 80 R z = 8,0 MPa. Stosować do remontu (w przypadku braku pełnowartościowych cegieł z odzysku) nowe cegły pełne klasy minimum 200 R c =20,0 MPa. przed rozpoczęciem murowania istniejący mur poddawany remontowi zlać wodą celem zwiększenia przyczepności zaprawy i prawidłowego powiązanie ścian. - osuszenie ścian zawilgoconych: Przed przystąpieniem do robót osuszania ścian i konstrukcji podziemnych należy zapoznać się z technologiami osuszania proponowanymi przez firmy DEITERMAN, SCHOMBURG, IZOMUR oraz inne. Duże zawilgocenie ścian i stropów istniejących piwnic wynika ze stanu technicznego budynku, podciąganie wód gruntowych przez muru bez izolacji pionowej i poziomej w budynku. Wszystkie ściany odsłonięte od poziomu fundamentów do minimum poziomu posadzki piwnic (przy podpiwniczeniu) oraz do poziomu terenu od zewnątrz oczyścić ze skorodowanych fragmentów (usunąć skorodowaną cegłę oraz zaprawę) i wykonać remont ścian według opisu powyżej. Celem zabezpieczenia ścian przed higroskopijnym podciąganiem wody gruntowej zaleca się wykonanie odcięcia poprzez elektroosmozę z hydrofobizacją. Ze względu na grubość ścian zabezpieczenie należy wykonać z obu stron muru (od zewnątrz i wewnątrz) sposób ustalić z wykonawcą izolacji i osuszenia murów. Po wykonaniu powyższego należy wykonać tynkowanie ścian fundamentowych + izolowanie (od zewnątrz do poziomu terenu oraz od wewnątrz do poziomu posadzki piwnic) izolację wykonać według szczegółów podanych w architekturze i konstrukcji oraz ustaleń z Wykonawcą izolacji; izolacja za pomocą środków izolacyjnych malarskich na przykład 2 x Abizol R + 2 x Abizol P. Ostateczną wersję izolacji 9

10 należy ustalić z firmą Wykonawczą w uzgodnieniu z Inwestorem i autorem niniejszego opracowania. Po zaizolowaniu przed zasypaniem zastosować wzdłuż ścian folie guzkową FONDALINE. Izolację i zabezpieczenie ścian piwnic oraz parteru od zewnątrz wykonać według wybranej technologii; zaleca się wybór jednej z firm wyżej wymienionych. Natomiast od wewnątrz po skuciu resztek tynków czyścić szczotkami stalowymi mury, wykuć skorodowane cegły i wyjąć luźne kamienie. Po wykonaniu powyższego przystąpić do remontu ścian według opisów podanych powyżej (remont, usuwanie spękań) dotyczy ścian piwnicy na całej wysokości i parteru do wysokości około 200 cm od poziomu poziomu terenu istniejącego. Ściany porażone przez grzyby pleśnie zabezpieczyć za pomocą środków grzybobójczych podanych poniżej. Po wykonaniu izolacji mury piwnic i parteru można otynkować tynkiem renowacyjnym pod warunkiem uzyskania wilgotności masowej murów nie większej niż 10%. Natomiast tynkiem zwykłym można tynkować po osiągnięciu wilgotności masowej nie większej od 3 do 5 %. Wszystkie pomieszczenia w których ściany i stropy pokryto tynkami renowacyjnymi muszą być malowane farbami silikatowymi. W identyczny sposób należy wykonać remont tynków zewnętrznych na elewacjach na wysokość około 2,50 m od poziomu terenu klatki schodowe monolityczne: zaprojektowano monolityczne płytowo belkowe z betonu B30 zbrojone stalą BST500 oraz StOS. Płyty o grubości 15 do 24 cm w zależności od rozpiętości biegów i spoczników szyby wind: zaprojektowano monolityczne z betonu B30 zbrojony stalą BST500 oraz StOS. Ściany o grubości 15 cm dla szybu dwukondygnacyjnego oraz 22 cm dla szybu głównego przy klatce schodowej.. 10

11 5.7. nowoprojektowane nadproża w istniejących ścianach zewnętrznych: zaprojektowano z dwuteowników stalowych dwuteowych ze stali 18G2; wielkości przekroi dwuteowników, ilości sztuk belek, uzależnione są od szerokości otworów i są podane na załączonych rysunkach posadzki oraz ścianki działowe: wykonać według załączonych rysunków do projektu architektury pogłębianie fundamentów podbijanie: ze względu na obniżenie posadzki istniejące w piwnicy poziom 2 o około 60 cm oraz płytkie posadowienie budynku (około 20 do 60 cm poniżej posadzki istniejącej) należy wykonać podbicie istniejących ław pod ścianami istniejącymi murowanymi za pomocą mikrofali typu Jet Grouting pale ciśnieniowe o średnicy Ø 600 mm i orientacyjnej długości (minimum) 6000 mm. Szczegóły wykonania palowania według dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę palowania i uzgodnionej z autorem niniejszego opracowania. Palowanie wykonywać z poziomu posadzki istniejącej piwnic 2. Powyższe ma na celu umożliwienie wykonania bezpiecznego pogłębienia istniejącego posadowienia oraz zabezpieczenie istniejących ścian zewnętrznych budynku sąsiadującego przylegającego przed wystąpieniem dodatkowych pęknięć i zarysowań. W miejscu lokalizacji słupa stalowego wykonać pale o średnicy Ø 800 mm i orientacyjnej długości (minimum) 6000 mm, 5 sztuk (na słup). Po związaniu betonu pali, części wysunięte do wnętrza pomieszczeń (wysunięte poza obrys ścian) skuć do lica muru. Warunki gruntowo wodne w miejscu lokalizacji budynku; Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126poz.839) projektowany obiekt zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej, podłoże charakteryzuje się zmiennymi warunkami gruntowymi. Budynek zlokalizowany jest w I strefie klimatycznej, minimalny poziom posadowienia H p min = 0,80 m. poniżej poziomu terenu. 11

12 W poziomie posadowienia budynku grunt nośny - opisany w geologii to piaski średnie oraz drobne średniozagęszczone o parametrach geotechnicznych: Warstwa Ia piaski drobne i piaski średnie średniozagęszczone I D = 0,40 ξ B = 1,65 t/m 3 C u = 0,00 KPa φ n = 27 0 M o = 50,0 MPa E o = 39,0 MPa Warstwa Ic piaski średnie średniozagęszczone I D = 0,40 ξ B = 1,95 t/m 3 C u = 0,00 KPa φ n = 32 0 M o = 82,0 MPa E o = 67,0 MPa Miąższość tych warstw wynosi około 2,30 m od poziomu istniejącego posadowienia poniżej występuje warstwa pyłów w stanie plastycznym o miąższości około 90 cm o parametrach: Warstwa C 1 pyły plastyczne I L = 0,34 ξ B = 1,95 t/m 3 C u = 12,00 KPa φ n = 15 0 M o = 19,0 MPa E o = 13,0 MPa Po warstwą pyłów jest warstwa Ic piaski średnie, której miąższości nie określono (nie przewiercono). Woda gruntowa poziom nawiercony stabilizuje się na poziomie 6,55 z możliwością wahań +/- 0,70m. woda wykazuje cechy słabej agresywności siarczanowej w stosunku do betonu. CHARAKTERYSTYCZNE POZIOMY POSADOWIENIA: Poziom posadzki parteru projektowany Poziom posadzki piwnic 1 projektowany Poziom posadzki piwnic -2 projektowany Poziom posadzki piwnic 2 istniejący Poziom terenu istniejącego Poziom wody gruntowej nawiercony Poziom wody gruntowej maksymalny spodziewany Poziom posadowienie ław istniejących Orientacyjny poziom dołu pali pod ścianami +/- 0,00 = 120,55 mnpm - 1,70 = 118,85 mnpm - 5,11 = 115,44 mnpm - 4,51 = 116,04 mnpm - 1,35 = 119,20 mnpm - 6,55 = 114,10 mnpm - 5,85 = 114,70 mnpm ~ - 5,11 = 115,44 mnpm - 10,50 = 110,05 mnpm 12

13 Orientacyjny poziom dołu pali pod słupami - 12,50 = 108,50 mnpm 5.10 fundamenty i posadzka piwnic w poziomie -2: od wewnątrz ścian wykonać wieniec żelbetowy będący jednocześnie płytą żelbetową posadzki. Płytę żelbetową posadzki wykonać o grubości 50 cm z betonu żwirowego klasy B30 o wodoszczelności W8 zbrojoną prętami ze stali BST500 oraz StOS. Wieniec i zbrojenie płyty wykonać według załączonych rysunków szczegółowych konstrukcyjnych w załączeniu. Przyjęto zbrojenie siatkami zgrzewanymi. Podszybia szybów wind wykonać jako płyty monolityczne z betonu żwirowego klasy B25 o wodoszczelności W8 zbrojoną prętami ze stali BST500 oraz StOS. 6. proponowana kolejność robót przy wykonywaniu wyburzeń, remontu i nadbudowy budynku: ze względu na skomplikowany układ konstrukcyjny należy prace wykonywać ściśle według podanej poniżej kolejności. W trakcie wykonywania rozbiórki należy uwzględnić fakt, że ściany istniejące pozostawione do dalszej eksploatacji są elementami wolnostojącymi narażonymi na duże obciążenia poziomie (wiatr) i dynamiczne w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi, ściany posiadają dużą smukłość bez usztywnień poziomych (stropów) do czasu zakończenia remontu i przebudowy. a) Wykonanie palowania (podbijanie) pod fundamentami istniejącymi za pomocą mikropali typu Jet Grouting według dokumentacji na palowanie opracowanej przez Wykonawcę palowania. Zwracam uwagę na konieczność uzgodnienia dokumentacji palowania z autorem niniejszego opracowania. b) Wyburzenie istniejącej więźby dachowej. Usunięcie istniejących zasypek stropowych, ślepych pułapów i podłóg z równoczesnym skuwaniem wszystkich tynków ze ścian zewnętrznych pozostawionych w budynku. c) Wykonanie konstrukcji tymczasowego zabezpieczenia istniejącej ściany pozostawionej do dalszej eksploatacji (rozpory, zastrzały podwaliny itd. według projektu zabezpieczenia konstrukcji istniejącej oddzielne zlecone opracowanie lub dokumentacja opracowana przez Wykonawcę i uzgodniona z autorem 13

14 niniejszego opracowania), wykonanie płyty fundamentowej wraz z wykonaniem słupów żelbetowych i ściany piwnicy w poziomie -2. d) Wykonanie stropów i ścian wyższych kondygnacji wraz z podciągami stalowymi i słupami e) Wykonanie równoczesne szybów wind i konstrukcji klatki schodowej. f) Wykonywać pozostałe prace instalacyjne i wykończeniowe. 7. zabezpieczenie antykorozyjne stali, betonów i impregnacja drewna 7.1. zabezpieczenia p-poż budynku: zabezpieczenia przeciwpożarowe głównej konstrukcji budynku R120. Wszystkie elementy drewniane oraz stalowe wymagające zabezpieczeń przeciwpożarowych proponuje się zabezpieczyć w sposób podany w katalogach Promat TOP Sp. z o.o Warszawa ul. Przedsławska 8 - Szczegółowe rysunki sposobu zabezpieczenia konstrukcji stalowej i drewnianej na 120 minut podane są w katalogach jak wyżej zabezpieczenie antykorozyjne stali: wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie i przeciwpożarowo zgodnie z Instrukcją KOR - 3a: - oczyścić z rdzy, tłuszczy, zgorzeliny do II - go stopnia czystości tj. do uzyskania jednolitej matowej srebrzysto szarej barwy metalu. - pokryć 2 x farbą antykorozyjną np. minią ołowiową 60% lub innym środkiem antykorozyjnym o identycznych lub lepszych właściwościach. - pokryć 2 x farbą ftalową podkładową ogólnego stosowania kolory żółty, a następnie szary. Dopuszcza się do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych farbami chlorokauczukowymi lub epoksydowymi - pokryć 1 x emalią nawierzchniową koloru według kolorystyki podanej w architekturze. Minimalna grubość powłoki antykorozyjnej oraz ogniochronnej według wytycznych dostawcy i producenta farb. 14

15 W przypadku typowym grubość winna wynosić minimum 200µ. W przypadku gdy elementy stalowe są obetonowywane lub szpałdowane cegłą dziurawką stal po oczyszczeniu jak wyżej pokryć tylko 2 minia ołowiową 60% + 2 x farba ftalowa podkładowa +osiatkowanie i obetonowanie. Po wykonaniu zabezpieczenia stali za pomocą farb ogniochronnych należy wszystkie elementy stalowe osłonić płytami gipsowymi ogniochronnymi dwie warstwy. Zaprawy stosowane do osłony stali muszą być wykonane jako cementowe bez dodatku wapna, domieszki wapna zwiększają i przyśpieszają korozję stali do czego się nie dopuszcza. Zabezpieczenia przeciwpożarowe według rozwiązań podanych w katalogach Promat TOP Sp. z o.o Warszawa ul. Przedsławska 8 - Rozwiązania obejmują materiał zastosowane i grubości oraz sposób wykonania zabezpieczenia impregnacja drewna: wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć za pomocą impregnacji drewna środkami solnymi np. FOTOS 4M nanieść minimum dwukrotnie + po montażu i remoncie pokryć dodatkowo dwukrotnie. Wszystkie elementy drewniane wymagające zabezpieczeń przeciwpożarowych proponuje się zabezpieczyć w sposób podany w katalogach katalogu Promat TOP Sp. z o.o Warszawa ul. Przedsławska 8 - Rozwiązania obejmują materiały zastosowane i grubości oraz sposób wykonania zabezpieczenia. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego drewna zależna od opinii Rzeczoznawcy do spraw P-Poż oraz warunków określonych w części architektonicznej. Rozwiązania obejmują materiały zastosowane i grubości oraz sposób wykonania zabezpieczenia zabezpieczenie przeciwwodne stanu zero: stan zero zabezpieczono poprzez zastosowanie betonów wodoszczelnych typu W8 klasy minimum B30. 15

16 Dodatkowo wszystkie elementy żelbetowe stykające się z gruntem zabezpieczyć za pomocą izolacji typu GRACE (folie izolacyjne maty katalogów sznury uszczelniające typu WATER STOP) według katalogów firmy Grace. Sznury uszczelniające stosować na styku ściany płyta fundamentowa, przerwy w betonowaniu i przejścia instalacyjne wykonywać w sposób podany w katalogach firmy GRACE. W przypadku wątpliwości uzgodnić szczegóły z autorem opracowania i przedstawicielem firmy GRACE. 8. uwagi końcowe: 8.1. wszystkie prace prowadzić pod kierownictwem osoby z uprawnieniami do wykonawstwa z doświadczeniem w prowadzeniu prac remontowych nadzór nad całością robót musi być sprawowany nadzór przez uprawnionego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszystkie prace ulegające zakryciu (jak palowanie, sprawdzanie wykonywania wyburzeń według opisu powyżej, odbiór zbrojenia, odbiór wszystkich wzmocnień itd.) musi być nadzorowany i odbierany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszystkie odbiory muszą być wpisane w dziennik budowy. Grunt w wykopie musi być odebrany przez uprawnionego Geologa Gruntoznawcę, a odbiór również potwierdzony wpisem do dziennika budowy ze względu na zakres i zasięg wykonywanych prac przy budowie Inwestor winien odrębnie zlecić autorom nadzór autorski - niezbędny przy wykonywaniu tego typu robót w trakcie wykonywania prac rozbiórkowych musi być wykonywana kontrola stanu zachowania ścian istniejących budynku remontowanego i istniejącego sąsiedniego w tym również kontrola geodezyjna zachowania się konstrukcji istniejącej. W przypadku stwierdzenia lub pojawienia się uszkodzeń wstrzymać roboty i wezwać nadzór autorski celem podjęcia decyzji o sposobie dalszej realizacji prac Po otrzymaniu dokumentacji, Wykonawca powinien się z nią zapoznać, a 16

17 wszelkie wątpliwości lub uwagi wyjaśnić. Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową i wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości. Przystąpienie do robót mimo nie przekazania autorowi takiego oświadczenia, traktowane będzie na równi z jego złożeniem. Mimo wszystko dokumentacja projektowa może się jednak w trakcie wykonywania robót okazać niewystarczająca. W takim przypadku Wykonawca we własnym zakresie opracuje dokumentację uzupełniającą i uzgodni ją z Projektantem, a następnie przedłoży autorowi do zatwierdzenia przed rozpoczęciem robót wyburzeniowych wykonawca wykona projekt rozbiórki budynku oraz projekt zabezpieczeń konstrukcji murów istniejących na czas prowadzenia robót lub zleci wykonanie wyżej wymienionych opracowań przed przystąpieniem do robót na budowie w trakcie zagospodarowywania przyszłego placu budowy oraz przed robotami wyburzeniowymi bezwzględnie musi być przeprowadzona kontrola wszystkich lokali w budynku sąsiednim (plebania Kościoła Świętej Doroty). W trakcie kontroli Komisja winna sprawdzić czy ściany szczytowe istniejące przy budynkach stykających się są powiązane ze ścianami podłużnymi tych budynków, w przypadku braku powiązania należy zlecić projekt, a następnie wykonać kotwienie tych ścian. Skład komisji Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Właściciel budynku Plebani, oraz wszyscy podnajemcy powierzchni usługowych. Komisja sprawdza stan techniczny wszystkich pomieszczeń wykonuje dokumentację fotograficzną wszystkich stwierdzonych uszkodzeń (pęknięcia, zarysowania, ugięcia, zawilgocenia elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych w obiekcie istniejącym. Po kontroli musi być sporządzony protokół pokontrolny, który jest obowiązkowo podpisany przez wszystkich uczestników komisji wraz z lokatorami i najemcami. Czynność w/w musi być wykonana przed rozpoczęciem prac celem wykluczenia nie uzasadnionych żądań lokatorów i najemców powierzchni usługowych dotyczących powstałych uszkodzeń w budynkach w trakcie robót budowlanych. 17

18 8.9. projekt wykonawczy konstrukcji nie zawiera drobnych przebić instalacyjnych; znajdują się one w dokumentacji architektonicznej - branża wiodąca oraz opracowaniach branżowych w przypadku konieczności wykonywania przerw roboczych w elementach konstrukcyjnych piwnic np. płyta fundamentowa stosować łączniki i elementy stalowe zabezpieczające przerwy robocze przed przeciekaniem wody gruntowej np. firmy Grace, Adae, Halfen-Deha itd. Wrocław Sprawdził: Autor: inż. Urszula Kandefer inż. Janusz Kandefer 18

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J. ul. Skrzetuskiego 76 54-515 Wrocław

PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J. ul. Skrzetuskiego 76 54-515 Wrocław PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J. ul. Skrzetuskiego 76 54-515 Wrocław tel. (071) 359 49 31 e-mail: profil@post.pl Pracownia Konstrukcyjna Obiekt: BUDYNEK KOMPOSTOWNI ODPADÓW ZIELONYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia.

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. B. Załączniki fotograficzne.

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BENEDYKTYŃSKIEJ 6 POŁOŻONEGO WE WROCŁAWIU NA DZIAŁCE NR 67, SEKCJA 480d, 490b, Obręb Plac Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

4. Opis szczegółowy robót w budynku istniejącym

4. Opis szczegółowy robót w budynku istniejącym OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA 1. Przedmiot z zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy konstrukcji adaptacji i modernizacji budynku głównego Oddziału Leczniczo

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: 1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią : GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Projekt: Przebudowa i adaptacja z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne budynku szkoły Strona: 1 Opole, czerwiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom tytuł/temat Projekt remontu i dostosowania pomieszczeń w budynku w obszarze wejścia do Sali wykładowej i Sali dydaktycznej Katedry i Zakładu Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej i Pracowni Stawu Skokowo-śuchwowego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: PROJEKT KONSTRUKCYJNO BUDOWLANY OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA, KOPIA UPRAWNIENIEŃ I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA STATYCZNO

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE INWESTYCJA: Budynek Biurowy, SZCZECIN, UL. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 INWESTOR: Szczecińskie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - założenia branży architektonicznej - dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Projektowane

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynków. 4. Konstrukcja remontu budynków. 5. Wytyczne rozbiórki budynku. 6. Wytyczne wykonawstwa.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE Nr projektu: 34735 Inwestor: ASE Sp. z o. o. 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 6 Nr arch. Biura: 08238 Stadium: PW Przedsięwzięcie: Projekt wykonawczy konstrukcji stalowych i żelbetowych Budynku biurowego Centrum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Budynek nr 9. Trybuna Sędziowska

Budynek nr 9. Trybuna Sędziowska Budynek nr 9. Trybuna Sędziowska Opis techniczny do Projektu Wykonawczego Konstrukcji 1. Niniejszy Projekt Wykonawczy Konstrukcji sporządzono zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 1.0. Opinia geotechniczna Po przeprowadzeniu wywiadu ustalono, iŝ pod warstwą gleby grubości około 30 cm podłoŝe gruntowe stanowią piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25, Szczecin Tel.: , fax:

Nazwa i adres obiektu budowlanego. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25, Szczecin Tel.: , fax: Nazwa i adres obiektu budowlanego Budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Kaszubskiej 30 w Szczecinie działka geodezyjna nr 89/3, obręb ewidencyjny 1041 Śródmieście, jednostka ewidencyjna Gmina Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Roboty budowlane polegające na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku na pomieszczenia archiwum Adres inwestycji : Gdańsk, ul.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAMIENNY REMONTU I PRZEBUDOWY budynku Urzędu Pocztowego Zgierz 1

PROJEKT ZAMIENNY REMONTU I PRZEBUDOWY budynku Urzędu Pocztowego Zgierz 1 PROJEKT ZAMIENNY REMONTU I PRZEBUDOWY budynku Urzędu Pocztowego Zgierz 1 PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ INWESTOR: POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARKADA SP. Z O.O. UL. UŁANÓW 5/27 20-554 LUBLIN TEL./FAX 081-527-28-07 NIP 712-310-94-71 REGON 060330558 KONTO 86116022020000000107845602 PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Do projektu branży konstrukcyjnej remontu budynku biurowego Urzędu Gminy w Turawie.

Do projektu branży konstrukcyjnej remontu budynku biurowego Urzędu Gminy w Turawie. OPIS TECHNICZNY K2 Do projektu branży konstrukcyjnej remontu budynku biurowego Urzędu Gminy w Turawie. 1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora t.j. Urzędu Gminy Turawa, - uzgodnienia z inwestorem,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

4.3. Stropy na belkach stalowych

4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materiał nauczania Stropy na belkach stalowych były powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Obecnie spotyka się je rzadko, jedynie w przy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, POSADOWIENIE 4. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 5. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych KONSTRUKTOR inŝ. Rajmund Scheffler ul. Brodzińskiego 15 33-100 Tarnów PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA TEMAT: ADRES: INWESTOR: Projekt dostosowania budynku do

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC PROJEKTU 1. SPIS ZAWARTOŚCI 2. OPIS TECHNICZNY PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPIS OBIEKTU DANE KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE UWAGI I ZALECENIA 3. CZĘŚD

Bardziej szczegółowo

MARCIN STRÓZIK Lublin ul. Zana 38A/505 tel. (0-81) NIP PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNEK URZĘDU MIEJSKIEGO

MARCIN STRÓZIK Lublin ul. Zana 38A/505 tel. (0-81) NIP PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNEK URZĘDU MIEJSKIEGO INWESTMAR MARCIN STRÓZIK 20-601 Lublin ul. Zana 38A/505 tel. (0-81) 52-80-317 NIP 712-101-38-38 konto 50 1020 5558 1111 1133 4260 0024 P K O - B P INTELIGO PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

剷. Zb ew Dąb 剷w 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷. 剷 剷 剷 剷 剷w 剷 剷 e 剷 剷 剷 剷 剷e 剷. 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 剷 Warmińsko Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Nr BO/0446/01 PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY WYKONAWCY za pośrednictwem

WSZYSCY WYKONAWCY za pośrednictwem WSZYSCY WYKONAWCY Wrocław, 18 sierpnia 2016 r. NZ.3620. 48.454.2016. Wyspa Słodowa. MSZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa i remont kamienicy z oficyną na Wyspie Słodowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY B BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY 211/3, 211/4, 212/3, 212/5

PROJEKT WYKONAWCZY B BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY 211/3, 211/4, 212/3, 212/5 ..FAZA:..BRANŻA:..TEMAT: OBIEKT:..LOKALIZACJA: PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJE ŻELBETOWE BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO I BUDYNKU BIUROWO SOCJALNEGO NA DZIAŁKACH 211/3, 211/4, 212/3, 212/5 W OBRĘBIE BŁĄDZIKOWO,

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. Jacek Barzyński DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania czerwiec 2011

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. Jacek Barzyński DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania czerwiec 2011 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Prace uzupełniające w Dom Pomocy Społecznej ADRES INWESTYCJI : ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin - Dom Pomocy Społecznej ADRES INWESTORA : ul.broniewskiego

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE GOŁĘBIEWSKI Tadeusz Gołębiewski ul. Olszewskiego 82/4 51-646 Wrocław

BIURO INśYNIERSKIE GOŁĘBIEWSKI Tadeusz Gołębiewski ul. Olszewskiego 82/4 51-646 Wrocław BIURO INśYNIERSKIE GOŁĘBIEWSKI Tadeusz Gołębiewski ul. Olszewskiego 82/4 51-646 Wrocław Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres: ul. Rodzinna 3, Jelenia Góra Inwestor: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7 PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7 Inwestycja: BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ BUDYNKI 6 7 Inwestor: SOBIESŁAW ZASADA

Bardziej szczegółowo

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp III CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Obciążenia 3. Wyniki obliczeń ław fundamentowych OPIS TECHNICZNY 1. Układ konstrukcyjne Budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestor: Obiekt: Temat : Stadium: SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU AL. MARCINKOWSKIEGO 32 60-967 POZNAŃ SĄD REJONOWY W ŚREMIE, ul. Franciszkańska 4 PRACE ELEWACYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJI STROPÓW pod mieszkaniami nr 18 i 19 przy ul.śmigród 1 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJI STROPÓW pod mieszkaniami nr 18 i 19 przy ul.śmigród 1 w Lublinie PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BADAWCZE REALIZACJI I NADZORU INWESTYCJI W LUBLINIE S. Z. G. Sp. z o.o. 20-016 Lublin ul.narutowicza 45/3, tel/fax. (081) 53-298-19 OBIEKT: Budynek mieszkalny MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Parter i I piętro bloku C. Adres: Lublin, ul. Lubartowska 81. Konstrukcja.

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Parter i I piętro bloku C. Adres: Lublin, ul. Lubartowska 81. Konstrukcja. Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 0-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 8 NIP 71--5-49 Regon 4089451 E-mail sanit-gaz.lublin@wp.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ RZĘDZIWOJOWICE; ŚWIETLICA WIEJSKA, DZ. NR 96

OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ RZĘDZIWOJOWICE; ŚWIETLICA WIEJSKA, DZ. NR 96 OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ RZĘDZIWOJOWICE; ŚWIETLICA WIEJSKA, DZ. NR 96 1. Lokalizacja obiektu: Przyjęto lokalizację obiektu w: - I strefie śniegowej (obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny SPIS TREŚCI I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis stanu projektowanego 5. Materiały budowlane 6. Prace związane z rozbiórką 7. Normy budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MIEJSCOWOŚĆ: TARNÓW. DZIAŁKA NR: 1/297, 1/299 obr. [0200] MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA UL. KRAKOWIAKÓW 45a/15 31-964 KRAKÓW

PROJEKT WYKONAWCZY MIEJSCOWOŚĆ: TARNÓW. DZIAŁKA NR: 1/297, 1/299 obr. [0200] MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA UL. KRAKOWIAKÓW 45a/15 31-964 KRAKÓW PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: OBIEKT: KONSTRUKCJA BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I UTWARDZENIEM TERENU NA DZIAŁKACH NR 1/297, 1/299 ORAZ BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. Projekt budowlany - konstrukcja. Przebudowa istniejącego budynku usługowego na potrzeby kuchni zbiorowego żywienia w Tolkmicku

KARTA TYTUŁOWA. Projekt budowlany - konstrukcja. Przebudowa istniejącego budynku usługowego na potrzeby kuchni zbiorowego żywienia w Tolkmicku Euro-Projekt Grzegorz Latecki 82-300 Elbląg, ul. Łokietka 45 tel. 55 237-89-82 / fax 55 237-89-84 e-mail: projekt@europrojekt.elblag.pl KARTA TYTUŁOWA Rodzaj opracowania: Projekt budowlany - konstrukcja

Bardziej szczegółowo

ścienne kanałowe wewnętrzne gr.24cm

ścienne kanałowe wewnętrzne gr.24cm Ekspertyza techniczna 1. Temat, cel i zakres opracowania Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej jest obiekt Zespołu Szkół nr 1 w Płocku. Celem ekspertyzy jest ocena obecnego stanu technicznego obiektu

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY 1. TEMAT OPRACOWANIA Tematem niniejszego projektu budowlanego jest przebudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

CIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO ZUT W SZCZECINIE Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ULICY 26 KWIETNIA

CIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO ZUT W SZCZECINIE Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ULICY 26 KWIETNIA PROJEKT REMONTU WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO ZUT W SZCZECINIE Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ULICY 26 KWIETNIA 10. KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO TEMAT: WYDZIELENIE POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNEGO, PRZEBICIE JEDNEGO OTWORU DRZWIOWEGO ORAZ ZABUDOWA JEDNEGO OTWORU DRZWIOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY

PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ INWESTOR : Gmina Woźniki ul. Rynek 11 42-289 Woźniki ADRES BUDOWY

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE ADAM KOJAT AL. BOH. WARSZAWY 15/16, 70 370 SZCZECIN tel. 605 229 901 e-mail: akojat@wp.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA dot. stanu technicznego konstrukcji i elementów budynku Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja PRACOWNIA PROJEKTOWA Mgr inż. Dorota Sukiennik 72-005 Przecław 93d/7 Tel. 609-658-567 e-mail: sukiennik.dorota1@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja Obiekt: Wydział Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Konstrukcja Projekt przebudowy [modernizacji] Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze, działka nr 4/4, AM -22 Projekt Wykonawczy KONSTRUKCJA A. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Budynek Socjalno Administracyjny Prądy ul. Sportowa dz. nr 297, km 1 OPIS TECHNICZNY

Budynek Socjalno Administracyjny Prądy ul. Sportowa dz. nr 297, km 1 OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ II - KONSTRUKCYJNA str. 1 1. Założenia i charakterystyka obiektu. OPIS TECHNICZNY I. Obciążenia przyjęte do obliczeń konstrukcji Obciążenie śniegiem Przyjęto 2 strefę obciążenia śniegiem zgodnie

Bardziej szczegółowo