8-10 MAJA 2013R. Stare Jabłonki Hotel Anders. Monitorowanie Procesu sterylizacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8-10 MAJA 2013R. Stare Jabłonki Hotel Anders. Monitorowanie Procesu sterylizacji"

Transkrypt

1 XXI ZJAZD PSRSiDM 8-10 MAJA 2013R. Stare Jabłonki Hotel Anders STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ FIRMA 3M Srebrny Sponsor Monitorowanie Procesu sterylizacji Proces sterylizacji wymaga monitorowania szeregu jego elementów. Skuteczny program monitorowania procesu sterylizacji powinien składać się z czterech podstawowych elementów, które mogą być wymienione jako: kontrola urządzeń, kontrola wsadu, kontrola ekspozycji oraz kontrola pakietu. Pomocne przy przeprowadzaniu testu penetracji pary wodnej i usunięcia powietrza w fazie sterylizacji dla sterylizatorów próżniowych są normy EN ISO Sterylizacja parą wodną i EN ISO 285 Sterylizacja Sterylizatory parowe Duże sterylizatory. Normy opisują i wymagają codziennego wykonania testu penetracji pary wodnej, potocznie zwanego testem Bowie Dick a, (B-D). Test B-D jest testem sprawności dla sterylizatorów parowych dla wsadów porowatych i zapakowanych materiałów. Poprawny wynik testu B-D wskazuje na szybką penetrację pary wodnej do wnętrza pakietu testowego. Obecność powietrza wewnątrz pakietu testowego, spowodowana nieefektywnym etapem usunięcie powietrza, nieszczelnością czy obecnością w dostarczanej parze wodnej gazów niekondensujących będzie prowadziła do nieprawidłowego wyniku testu B-D. Dziś, elektroniczne systemy testujące dostarczają użytkownikom sterylizatorów parowych dokładnych i obiektywnych wyników codziennego testu penetracji pary wodnej. Małe sterylizatory parowe są opisane w normie EN ISO i mają objętość komory poniżej 60 litrów. Wymagania dla testu penetracji pary wodnej dla dużych sterylizatorów, (285) i małych sterylizatorów, (13060), są różne. Test penetracji pary wodnej dla dużych sterylizatorów musi spełniać wymagania opisane w normie EN ISO lub , które wykorzystują znormalizowany pakiet testowy. Wymagania dla testu penetracji pary wodnej dla małych sterylizatorów opisuje norma EN 867-5, która wykorzystuje przyrząd ze światłem wewnętrznym. Urządzenia te mogą być znane na rynku jako helix czy PCD.

2 Urządzenie to nie jest przeznaczone do stosowania w dużych sterylizatorach, dlatego jego stosowanie w codziennej praktyce będzie prowadziło do mylnego poczucia bezpieczeństwa. Obiektywna kontrola wsadu dowodzi o zdolności procesu do zabicia mikroorganizmów, które są bardziej oporne na warunki procesu niż typowe organizmy występujące na i w elementach wsadu. Badanie to pokazuje aktualną zdolność biobójczą kontrolowanego procesu. Stosowanie kontroli wsadu jako etapu monitorowania procesu sterylizacji dostarcza użytkownikom dowodu o osiągnięciu przez cykl określonych warunków, co pozwala na bezpieczne zwalnianie sterylizowanych wsadów. Wskaźniki biologiczne są typowo używane jako kontrola wsadu a od ponad 10 lat wskaźniki biologiczne Attest Rapid Readout dostarczają użytkownikom ostatecznych, wiarygodnych informacji o wyniku kontroli w ciągu 1 3 godzin. Wszystkie wskaźniki biologiczne muszą być zgodnie z normą EN ISO Wskaźniki biologiczne. Monitorowanie każdego cyklu za pomocą wskaźników biologicznych dostarcza mocnych dowodów i pewności o możliwości zwolnienia każdego wsadu. Potrzeba przeprowadzania kontroli pakietu doprowadziła do powstania różnych chemicznych metod kontroli pakietu, które ogólnie nazywane są wskaźnikami chemicznymi. Wszystkie wskaźniki chemiczne są zaprojektowane i przeznaczone do dostarczania informacji o lokalnych warunkach wewnątrz pakietów i kontenerów sterylizowanych w komorze sterylizatora. Informują użytkowników o potencjalnych błędach procesu sterylizacji. Wszystkie wskaźniki chemiczne musza spełniać normę EN ISO Wskaźniki chemiczne, EN ISO Sterylizacja produktów w ochronie zdrowia Wskaźniki chemiczne Część 1: Ogólne wymogi wyjaśniające klasy wskaźników chemicznych. Każdy użytkownik testów chemicznych powinien być świadomy klasy wskaźników, stosowanych we wnętrzach pakietów aby kontrolować wszystkie zmienne krytyczne procesu sterylizacji. Warsztaty narzędziowe podzielone na trzy grupy tematyczne: Firma Aesculap Chifa a) narzędzia ogólnochirurgiczne - testy funkcyjne czyli jak sprawdzać stan instrumentarium tak by być pewnym że zestaw jest bezpieczny i sprawny, oliwienie i pielęgnacja jak często i w jaki sposób b) narzędzia endoskopowe - budowa składanie rozkładanie testy funkcyjne i konserwacja c) napędy motorowe - sposób konserwacji, budowa metody mycia i dezynfekcji test funkcyjny oraz w jak dbać by pozostawał przez długi czas sprawny

3 Rutynowa kontrola procesu mycia z zastosowaniem testów Clean-Record firmy GKE FIRMA AMED Rutynowa kontrola procesu mycia z zastosowaniem testów Clean-Record firmy GKE" - czynniki mające wpływ na proces mycia - rodzaje zanieczyszczeń spotykanych na narzędziach poddawanych procesom mycia - rodzaje znormalizowanych zabrudzeń testowych zgodnie z normą ISO optymalne wymagania dla testów mycia - testy mycia Clean-Record jako podstawowy element kontroli procesów mycia w myjnidezynfektorze Innowacyjne rozwiązania w kontenerach Steriset firmy Wagner FIRMA ANMED 1. Krótkie przypomnienie firmy 2. Budowa kontenera sterylizacyjnego 3. Kilka słów o odprowadzeniu kondensatu 4. Nowy zawór kondensatu 5. Ewentualne pytania, dodatkowe wyjaśnienia Edukacja w krajach Unii Europejskiej ( programy, systemy ) Buchrieser Viola Edukacja jest ważną częścią naszego życia zawodowego. Światowe Forum Sterylizacji Szpitalnej (WFHSS) powołało grupę edukacyjną, której zadaniem jest propagowanie wiedzy, dzielenie się doświadczeniami i materiałami szkoleniowymi w tej dziedzinie wiedzy. Grupa edukacyjna analizuje, przygotowuje i rozpowszechnia materiały szkoleniowe na stronie internetowej WFHSS. Jednym z większych sukcesów członków grupy jest udostępnienie podręcznika podstawowego poziom 1 z zakresu reprocesowania wyrobów medycznych oraz opracowanie dokumentu pod nazwą : RUMD Concept Dział Reprocesowania Wyrobów Medycznych (DRWM).

4 Wytwarzanie wyrobów sterylnych w szpitalu w świetle aktualnych przepisów Czapliński Jarosław Zgodnie z definicjami zawartymi w stosownych przepisach, samodzielne wytwarzanie, pakowanie i sterylizacja, a czasem tylko pakowanie i sterylizacja jakiegokolwiek wyrobu, który jest: przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu: - diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby, - diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia, - których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.. (Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Dz. U nr 107 poz. 679), jest wytwarzaniem wyrobu medycznego, a podmiot prowadzący taką działalność, jest wytwórcą, a w przypadku wytwarzania na własny użytek, wytwórcą użytkownikiem wyrobów medycznych. Jak widać z powyższego, zakwalifikowanie konkretnego wyrobu do kategorii wyrobów medycznych wynika nie z faktu jego sterylizacji, a z zamierzonego (zaprojektowanego) sposobu jego użycia i to bez względu na to, jaki podmiot ten wyrób wytworzył. Inaczej mówiąc, podmiot wytwarzający wyroby medyczne musi spełnić wymagania ustanowione przez system prawno normatywny funkcjonujący na całym obszarze Unii Europejskiej. Różnica pomiędzy wytwórcą, a wytwórcą użytkownikiem wyrobów medycznych polega na tym, że wytwórca wprowadza swój wyrób do obrotu, to znaczy prowadzi działalność zdefiniowaną w przepisach jako: udostępnienie za opłatą albo nieodpłatnie, po raz pierwszy, wyrobu fabrycznie nowego lub całkowicie odtworzonego, innego niż wyrób do badań klinicznych i wyrób do oceny działania, w celu używania lub dystrybucji na terytorium państwa członkowskiego, a wytwórca użytkownik we własnym zakresie zużywa wytworzone wyroby. Na wszystkie podmioty wytwarzające wyroby medyczne, ustawa i stosowny przepis wykonawczy (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12. stycznia 2011 r: w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych Dz. U. Nr 16 poz. 74), nakładają obowiązek przeprowadzenia procedury oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi. Wytwórców użytkowników przepisy te obowiązują w formie mocno złagodzonej - nie muszą przeprowadzać procedury oceny z udziałem jednostki notyfikowanej, co zdecydowanie obniża koszty, nie muszą znakować swoich wyrobów znakiem CE i w ograniczonym zakresie podlegają nadzorowi Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Niestety, na tym przywileje wytwórców użytkowników się kończą, a pozostają, szczególnie trudne do spełnienia, szczegółowe wymagania opisane we wspomnianym rozporządzeniu. Wyrób medyczny wyprodukowany przez wytwórcę użytkownika musi spełniać wymagania zasadnicze opisane w rozporządzeniu, a wytwórca przeprowadza ocenę jego zgodności

5 i sporządza oświadczenie określone w załączniku nr 10 do rozporządzenia. Spełnienie wszystkich wymagań opisanych w rozporządzeniu będzie się wiązało z tak wysokimi kosztami, że w większości przypadków przekreśli to opłacalność samodzielnej wytwórczości, a takie wymagania jak wytwarzanie wyrobów w kontrolowanych warunkach środowiska, wydają się być nie do spełnienia nawet w nowoczesnej centralnej sterylizatorni. Innym mocno kosztotwórczymi wymogiem, jest odpowiednie oznakowanie i opisy, które muszą się znaleźć na bezpośrednim opakowaniu każdego wyrobu, jak również rodzaj etykiety odpornej na warunki sterylizacji. FIRMA ECOLAB Nowe technologie przygotowania instrumentarium medycznego System Solid System SolidSafe to nowy, rewolucyjny system do maszynowego przygotowania narzędzi chirurgicznych, zapewnia ogromny postęp w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Centralnych Sterylizatorniach. Został opracowany tak, aby pomóc dostosować się do zasad najlepszej praktyki. Znacznie ułatwia pracę personelu CSSD, redukując ilość zmian opakowań i zwiększając tym samym wydajność pracy. Zmniejsza koszty magazynowania i transportu. Zwiększa bezpieczeństwo, eliminując wycieki i rozchlapywanie oraz ekspozycję na środki chemiczne. Technologia silnie skoncentrowanej substancji chemicznej, zapewnia redukcję ilości opakowań aż do 97%, co ogranicza ilość pustych opakowań i przekłada się na mniejsze obciążenie dla środowiska naturalnego. Dzięki unikalnym kapsułom zawierającym wysoce skondensowaną pastę, system zapewnia również wysoką ekonomiczność eksploatacji (jedna 4 kilogramowa kapsuła środka np. MetalClean jest odpowiednikiem około 80 litrów płynnego koncentratu). Wykorzystanie koncentracji na tak niebywałym poziomie oraz zapewnienie wszystkich wyżej wymienionych zalet, jest możliwe tylko dzięki wykorzystaniu urządzenia dozującego SOLIDSAFE DISPENSER. To supernowoczesna, a jednocześnie niezwykle prosta w obsłudze, niewielkich rozmiarów stacja dozująca, wytwarzająca koncentrat z kapsuł Solid. Urządzenie do zainstalowania wymaga jedynie przyłączenia wody i prądu oraz niewiele miejsca. Wśród zasilających go produktów na szczególną uwagę zasługuje MetaClean, preparat inaktywujący priony, oraz pozostałe koncentraty myjące i neutralizator. Cały System został zaprojektowany, jako inteligentny i ekonomiczny, co czyni go wyjątkowo prostym i przyjaznym w obsłudze.

6 Nadzór nad pojedynczymi narzędziami chirurgicznymi czyli system dla CS ze znakowaniem DataMarix FIRMA ELMI Wstęp Przedstawienie firmy i zakresu działalności 2. System MEDOK CS Przeznaczenie systemu MEDOK CS i jego moŝliwości. 3. Moduł ZNAKOWANIA NARZĘDZI Znakowanie narzędzi chirurgicznych na polskim rynku. Metody znakowania. Korzyści ze znakowania pojedynczych narzędzi chirurgicznych. 4. MEDOK CS z modułem ZNAKOWANIA NARZĘDZI Prezentacja filmu z jednej z realizacji systemu MEDOK CS posiadającego moduł znakowania FIRMA GASTROPOLONIA Wytwornice pary czystej FLOWSERVE Gestra Wytwornice pary czystej FLOWSERVE Gestra Wytwarzanie pary czystej na potrzeby procesów sterylizacji w szpitalach staje się koniecznością nie tylko ze względu na potrzebę spełnienia wymagań stawianych przez normę EN285 dotyczącą procesów sterylizacji, ale przede wszystkim z punktu widzenia konieczności zapewnienia najwyższych wymagań czystości i jakości pary stosowanej w procesie sterylizacji materiałów. Wytwornica pary czystej jest przeponowym wymiennikiem, w którym czynnikiem grzewczym przepływającym przez pęczek rur grzejnych jest zanieczyszczona para wytwarzana w kotłowni, a czynnikiem ogrzewanym jest woda czysta znajdująca się w płaszczu. Strony zanieczyszczona i czysta są w sposób trwały odseparowane. Za pomocą pary grzewczej zanieczyszczonej doprowadzamy wodę czystą do stanu wrzenia i odparowywania przy nieco niższym ciśnieniu w stosunku do ciśnienia pary grzewczej. Woda, która zasila stronę czystą wytwornicy pary czystej musi być przygotowana tak, aby jej własności spełniały wymagania stawiane przez normę EN285. Woda i para po stronie czystej mają kontakt tylko z powierzchniami wykonanymi ze stali kwasoodpornej, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania preparatów chemicznych w celu uzdatnienia i zabezpieczenia korozyjnego systemu, co zapewnia, że nie pojawiają się w parze zanieczyszczenia elementami korozji, kamienia kotłowego oraz chemikalia z procesu uzdatniania itp. Odpowiednia konstrukcja wytwornicy pary czystej i ewentualne dodatkowe wykorzystanie osuszacza pary zapewniają nie tylko najwyższy stopień czystości pary, ale również bardzo wysoki stopień suchości pary stosowanej w procesie sterylizacji. Badania porównawcze sterylizowanych materiałów po zastosowaniu wytwornicy pary czystej FLOWSERVE GESTRA w systemie sterylizacji w Szpitalu w Katowicach-Ochojcu, potwierdzają osiągnięcie i dotrzymanie najwyższych wymagań w zakresie wytwarzania pary o wymaganym stopniu czystości i suchości.

7 Wiedza i doświadczenie oraz innowacyjność rozwiązań kluczem do sukcesu FIRMA GETINGE Złoty Sponsor W trakcie wykładu zostanie przedstawiony krótki rys historyczny firm GETINGE oraz GETINGE POLAND sp. z o.o., filozofia działania firmy na rynku polskim, krótka charakterystyka oferowanych podstawowych produktów ze szczególnym podkreśleniem ich walorów eksploatacyjnych oraz ergonomicznych, kompleksowości oferty, zagadnień związanych z działalnością edukacyjną firmy. Ponadto omówione zostaną w skrócie: procesy walidacji wykonywane przez firmę, zagadnienia związane z problematyką normalizacji FIRMA LOGMEDICA Prezentacja firmy LOGMEDICA Logmedica powstała w wyniku dywersyfikacji firmy Optotechnika, która w zakresie okulistyki jest obecna na rynku od ponad 20 lat. Logmedica zajmuje się szeroko pojętą logistyką szpitalną w tym rozwiązaniami dla centralnych sterylizatornii. W ramach tego działu oferujemy kosze zrobione z drutu ze stali nierdzewnej, polerowane elektrolitycznie. Kosze są w standardowych rozmiarach (ISO i DIN) i pasują do wszystkich oferowanych przez nas systemów. Spełniają one wysokie normy jakości oraz są odporne na korozję, odbarwienia czy odkształcenia. Posiadamy także wydajny, uporządkowany system magazynowania i transportu (wózki i regały) oraz gospodarowania materiałami medycznymi. Warto tutaj zauważyć, iż przy odpowiednim systemie, można zaoszczędzić wiele czasu i miejsca. Cały nasz asortyment produktów spełnia najwyższe standardy w zakresie ergonomii i bezpieczeństwa. Rozwiązywanie problemów związanych z myciem i dezynfekcją narzędzi i endoskopów FIRMA MC POLSKA Tematem wystąpienia są propozycje rozwiązań praktycznych w zakresie dekontaminacji instrumentów zabiegowych, endoskopów oraz skomplikowanego i zautomatyzowanego sprzętu stosowanego w systemie Centralnej Sterylizatorni i komórek powiązanych z nią, a mających wpływ na efekt finalny reprocessingu wyrobów medycznych. W prezentacji przedstawione zostaną poszczególne problemy związane z myciem, dezynfekcją, logistyką

8 oraz trudności organizacyjne m.in. we współpracy Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji, a następnie zaproponowane zostaną kompleksowe rozwiązania możliwe do wdrożenia dzięki produktom z oferty MCPOLSKA.PL. FIRMA MEDIA - MED Złoty Sponsor Nowe rozwiązanie kontroli Bowie &Dick Nowe rozwiązanie kontroli Bowiego-Dicka - AB100 codzienna kontrola penetracji pary i usuwania powietrza zgodnie z wymogami PN EN ISO Norma PN-EN ISO : "Wymagania dotyczące opracowywania walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych." - wymaga aby w sterylizatorach parowych przed rozpoczęciem każdego dnia pracy były przeprowadzane testy penetracji pary. Warunkiem skutecznej penetracji pary jako czynnika sterylizujące-go jest usuwanie powietrza z komory i zastępowa-nie go parą o określonej jakości, bez kondensatów wody. Zgodnie z wymaganiami para musi efektywnie dotrzeć do wszystkich elementów wsadu, tj. materiałów porowatych jak również ładunków rurowych. Aby to sprawdzić przed rozpoczęciem dnia pracy sterylizatora stosuję się klasyczny test Bowiego-Dicka. Istota tego testu polega na ocenie skuteczności usuwania powietrza z komory sterylizatora. Są różne metody osiągania optymalnych warunków dla penetracji pary jako czynnika sterylizującego. Poprzez pulsacyjne usuwanie powietrza osiągamy tzw. próżnię frakcjonowaną. Para otacza załadunek i penetruje wewnątrz pakietu. Pulsacyjne działanie pompy próżniowej ma na celu usuwanie z wnętrza pakietu, komory sterylizatora pozostałości powietrza oraz powstałe w trakcie procesu skropliny - kondensaty pary wodnej. Właściwy test Bowiego-Dicka musi spełniać określone wymagania. Barierowość ograniczająca w sposób kontrolowany penetrację pary w ładunkach porowatych. Odpowiednia gęstość, masa oraz izolacja termiczna pakietu we właściwy sposób symuluje ładunek. Ponadto pakiet testowy winien posiadać zgodne z opisem zawartym w normie PN-EN ISO 11140:2009 nietoksyczne wskaźniki czułe na zadaną temperaturę, wilgotność, które przy uzyskaniu zadanych parametrów powinny wyraźnie się przebarwić na kontrastowy kolor. Odczyt uzyskanych wyników ma być jednoznaczny a jego interpretacja nie powinna wzbudzać żadnych wątpliwości. Szczególnym wyzwaniem jest kontrola penetracji pary we wsadach o przekroju rurowym. W odróżnieniu do materiałów porowatych para może penetrować jedynie poprzez światło przewodu na co ma decydujący wpływ poziom osiągniętej próżni. W celu kontroli poziomu próżni stosuje się PCD (Process Challenge Devices) czyli przyrząd testowy bazujący na przewodzie o wąskim przekroju (o średnicy 2 mm, długość 1500 mm z kapsułą). Warto dodać, że przyrządy testowe bazujące tylko na przewodzie o wąskim przekroju nie są właściwe do wykrywania nieszczelności i pozostałości powietrza w komorze.

9 Z uwagi na różnorodność załadunku idealnym rozwiązaniem jest stosowanie przyrządów badających skuteczną penetrację pary zarówno w przypadku materiałów porowatych jaki i wsadów o przekroju rurowym a przy tym spełniające wymogi normy PN-EN ISO jako alternatywa dla klasycznego testu Bowiego-Dicka. Takim połączeniem kontroli dla obu rodzajów wsadów porowatych i o przekroju rurowym jest najnowszy system AB100 firmy Albert Browne Ltd. - alternatywa testu Bowiego-Dicka 134 O C 3,5 min. AB100 został zaprojektowany w taki sposób aby sprawdzić penetrację pary a także to czy powietrze i gazy niekondensujące zostały usunięte zarówno w przypadku wsadów porowatych jaki i rurowych. Penetracja pary w przypadku ładunków porowatych jest zależna od masy i porowatości ładunku, a w przypadku ładunku rurowego penetracja pary jest głównie zależna od poziomu próżni oraz poziomu ciśnienia (frakcje próżni usuwanie powietrza). Para przechodzi przez kapsułę wykonaną ze sprasowanych kulek metalu, która umieszczona jest w podstawie (masa + materiał porowaty), następnie za sprawą pulsacji para wtłaczana jest do przewodu o długości 1,5 m o średnicy 2 mm (symulacja wsadu o przekroju rurowym) i tym przewodem para dociera do wskaźnika umieszczonego w górnej części przyrządu. Wskaźnik wykonany jest w technologii TST - cechującej się precyzją odczytu oraz wyraźnym kontrastującym wskaźnikiem w chwili osiągnięcia zadanych parametrów procesu sterylizacji. Opatentowana technologia jest w pełni zgodna z normą PN-EN ISO :2009 i spełnia wszystkie wymagania dla wskaźników chemicznych Klasy 2 - "Wskaźniki Klasy 2 jako alternatywne do testu Bowiego-Dicka do wykrywania penetracji pary wodnej." stosowanych do sterylizatorów parowych do wsadów opakowanych (narzędzia i wsady porowate). Z opinii użytkowników korzystających z AB100 wynika, że jest to bardzo praktyczne pod względem ekonomicznym i funkcjonalnym rozwiązanie, dające gwarancję skutecznej codziennej kontroli pracy sterylizatora przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań normy PN-EN ISO Postępowanie z narzędziami robotowym Da Vinci. FIRMA MEDIM System chirurgiczny da Vinci (robot da Vinci) jest obecnie najbardziej zaawansowanym i innowacyjnym systemem do przeprowadzania operacji minimalnie inwazyjnych na Świecie. System da Vinci to technologia, która zapewnia: trójwymiarową wizualizację pola operacyjnego w rozdzielczości Full HD Intuitive Motion czyli zamianę ruchu rąk chirurga na ruchy narzędzi chirurgicznych robota za pomocą manetek sterujących, narzędzia chirurgiczne EndoWrist, które tak jak ludzkie ręce posiadają 7 stopni swobody,

10 4 ramiona robocze robota chirurgicznego, filtrowanie naturalnego drżenia rąk chirurga, które zwiększa precyzję wykonywanych operacji, skalowanie ruchów chirurga, dzięki któremu na różnych etapach operacji możliwy jest wybór tempa i dokładności wykonywanych ruchów przez chirurga, podłączenie drugiej, opcjonalnej konsoli chirurga umożliwia jednoczesne sterowanie ramionami robota przez dwóch lekarzy. Instrumenty EndoWrist wymagają szczególnego postępowania po użyciu w celu utrzymania ich sprawności oraz zagwarantowania bezpieczeństwa pacjentom i personelowi. Myjnie dezynfektory skuteczność i zapewnienie jakości MIORINI TILLO Aby osiągnąć skuteczność mycia na odpowiednim poziomie należy przestrzegać wielu zaleceń mn. WFHSS, które zostały przedstawione w prezentacji. Również w tym wykładzie autor przedstawia wytyczne opracowane i zaakceptowane na spotkaniach grupy edukacyjnej dotyczące reprocesowania wyrobów medycznych oraz kontrowersyjną jego zdaniem przydatność standardu tj. teorii Ao. Autor przestrzega przed bezkrytycznym stosowaniem niektórych standardów. Doświadczenia własne w procesie edukacji technika sterylizacji medycznej PRZĄDKA BOŻENA Technik sterylizacji medycznej to zawód oczekiwany i profesja mająca przed sobą przyszłość. Może to banał, a może stwierdzenie faktu, na narodziny tego zawodu czekało całe środowisko medyczne a szczególnie osoby, dla których sposób wiązania zamierzeń i działań, to specyficzna forma porozumienia między pracownikiem a pacjentem. Stało się faktem powstanie profesji marzeń wielu osób bezpośrednio zainteresowanych podnoszeniem jakości w świadczeniu specyficznej usługi niewidocznej często dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Dzięki zaangażowaniu wielu osób doszło do powstania zawodu medycznego ale i nie medycznego jednocześnie. Rozpoczęto w 2012r proces edukacji osób do zawodu, pisząc proces mam tu na myśli wiele działań Stowarzyszenia oraz grona pedagogów na rzecz przygotowania programu kształcenia. Moje doświadczenie rozpoczęło się w momencie uświadomienia sobie chęci udziału w tym procesie, pozornie miałam do tego pewne przygotowanie pedagogiczne z racji wykształcenia, zawodowe ze względu na posiadane specjalizacje oraz kursów a także praktyczne, bo byłam wykonawcą działań sterylizacji sprzętu. pozory. Dziś po sześciu miesiącach udziału w tym procesie wiem, że to wszystko za mało by czuć się osobą mogącą sprostać akademickim wymaganiom. Dziś wiem, że kwestia wymagań nie dotyczy tylko osób prowadzących zajęcia, to również sprawa samych słuchaczy, kto jest adeptem nowego

11 zawodu? Czy istotnie nie za wysoko postawiono poprzeczkę? Dlaczego osoba posiadająca wykształcenie średnie powinna zgodnie z podstawą programową np. scharakteryzować wybraną grupę drobnoustrojów alarmowych? czy tego typu wymaganie powinno być podstawą zdobytych umiejętności w ramach szkoły? Mam wiele wątpliwości i wiele pytań, i wrażenie, że na wiele z nich niestety nie potrafię odpowiedzieć, jednak jedno z nich jest najistotniejsze czy o to istotnie chodziło? Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej nr to wytyczne do tworzenia własnych programów edukacyjnych przez nauczycieli danych szkół medycznych dla danych przedmiotów, to jeden z wielu dylematów i jedna z wielu niewiadomych o efektach dowiemy się po pierwszych egzaminach, czy zdamy ten egzamin jako edukatorzy? Czy sprostamy oczekiwaniom środowiska, szkół i wreszcie samych uczniów? Wiele dylematów niesie za sobą powstanie nowego zawodu technik sterylizacji medycznej, miejmy nadzieję że chociaż na niektóre z tych pytań odpowiedzi będą pozytywne FIRMA SMS Srebrny Sponsor Wyposażenie niezbędne w codziennej pracy centralnej sterylizatorni Wyposażenie niezbędne w codziennej pracy Centralnej Sterylizacji 1. Wprowadzenie-krótka prezentacja firmy 2. Rys ogólny niezbędnego wyposażenia CS oraz wyposażenia w urządzenia do dekontaminacji w pomieszczeniach ambulatorium w oparciu o Rozporządzeniu z MZ i OS - poz Omówienie wyposażenia CS w meble ze względu na wielkość placówki i ilość materiałów poddawanych dekontaminacji 4. Wyposażenie w meble CS, omówienie różnych rozwiązań wyposażenia w zależności od stref; 4a. meble w strefie brudnej Omówienie rodzajów mebli i urządzeń dla strefy brudnej rodzaje stołów, myjnie ultradźwiękowe, okna i przepusty podawcze, wózki 4b.meble w strefie czystej i w pomieszczeniu do pakowania bielizny Rodzaje stołów, wózków mających zastosowanie w strefie czystej 4c. meble w strefie sterylnej Omówienie odpowiednich mebli, przeznaczonych do składowania materiałów sterylnych (typologia regałów i ich ilości w zależności od rodzaju zastosowanej jednostki transportowej kosz - kontener) 4d. wyposażenie pomieszczeń magazynowych(regały, przepusty itp.)

12 4e. Wózki do transportu materiałów sterylnych i skażonych(w odniesieniu do poz. 739 Dz. Ustaw-rozdział IX BO pkt. 4- Rozporządzenia MZ i OS z dn ) Rodzaje wózków transportowych i ich zastosowanie. Omówienie na przykładach 4f. Meble w sterylizatorni ambulatoryjnej.(w odniesieniu do poz. 739 Dz. Ustaw- załącznik nr.2 -Rozporządzenia MZ i OS z dn r)) 5. Przykłady zastosowania i rozmieszczenia mebli w CS na przykładach. W szczególności rozmieszczenie w placówkach posiadających znaczne ograniczenia powierzchniowe, gdzie mimo niewielkiej powierzchni zastosowana technologia pozwoliła spełnić wymagania wynikające z rozporządzenia.zastosowanie wyposażenia w sterylizatorniach ambulatoryjnych na przykładach. 6. Przedstawienie rozwoju produkcji mebli ze stali nierdzewnej w SMS i przekroju produkcji Meble ze stali nierdzewnej a meble z innych materiałów długość użytkowania, odporność na czynniki myjące etc. Zastosowanie mat silikonowych w celu poprawy warunków pracy oraz ułatwienia oceny stopnia zużycia narzędzi. 7. Podsumowanie i zakończenie wystąpienia ŚWITALSKI STANISŁAW Dezynfekcja i sterylizacja implantów Postęp w medycynie implantacyjnej dokonujący się w ostatnich latach pozwala wielu pacjentom powracać do zdrowia szybciej i bezpieczniej. Nowe techniki zabiegowe, nowe narzędzia a w szczególności coraz częściej pojawiające się w Centralnych Sterylizatorniach same implanty zmuszają nas do wypracowania właściwych stanowisk i procedur. Prezentacja oparta jest o doświadczenia własne i doniesienia literaturowe związane z problematyką dezynfekcji i sterylizacji implantów w warunkach szpitalnych. Szkoły Policealne TEB Edukacja lider kształcenia personelu medycznego średniego szczebla FIRMA TEB EDUKACJA Kim jest TEB Edukacja w szkolnictwie medycznym. 2. Rynek pracy w branży medycznej - perspektywy i zagrożenia. 3. Formy kształcenia osób dorosłych w branży medycznej. 4. Long life learning (kształcenie przez całe życie) - nowy trend na rynku pracy. Jak szybko przekwalifikować się lub zdobyć zawód poszukiwany przez pracodawców. Szkolnictwo policealne - atrakcyjna perspektywa również po studiach. 5. Technik sterylizacji medycznej - nowy zawód medyczny. 6. Inne nowe zawody medyczne w szkolnictwie policealnym

13 TZMO SA jako czołowy producent nowoczesnych wyrobów medycznych FIRMA TZMO Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. posiadającej 60 - cio letnie doświadczenie w produkcji wyrobów medycznych, higienicznych i kosmetycznych. Od powstania działalności do dnia dzisiejszego jesteśmy jedynym polskim wytwórcą paroprzepuszczalnych folii i laminatów używanych w przemyśle higienicznym, medycznym i odzieżowym oraz nowoczesnych opakowań medycznych. Stawiając na coraz nowocześniejsze rozwiązania techniczne i wysokie wymagania jakościowe w branży medycznej TZMO SA zainwestowało w maszynę firmy MULTIVAC do produkcji wyrobów medycznych pakowanych w miękki i twardy blister zgodnie z normą ISO Barierowe opakowania foliowe zamykane są szczelnie papierem medycznym, przez który w trakcie procesu sterylizacji przenika tlenek etylenu. Opakowania typu twardy i miękki blister charakteryzuje wysoka jakość zgrzewu zgodnie z normą PN-EN 868-5:2009. Produkcja wyrobów medycznych odbywa się zgodnie z normą PN - EN ISO :2005 w klasie 8. Wyroby medyczne wytwarzane przez Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych S.A. to synonim wysokiej jakości i bezpieczeństwa stosowania. Ocena wybranych własności użytkowych instrumentarium chirurgicznego WALKE WITOLD W ramach wykładu omówione zostaną: materiały stosowane na instrumentarium, metody badawcze stosowane dla materiałów i gotowych wyrobów dla oceny ich własności użytkowych, oraz przykładowe ekspertyzy wykonane na uszkodzonych narzędziach chirurgicznych z wykorzystaniem różnych metod badawczych.

XXI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej maja 2013 roku

XXI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej maja 2013 roku WYTWORNICE PARY CZYSTEJ FLOWSERVE Gestra XXI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej 08-10 maja 2013 roku Hasło przewodnie: Edukacja zawodowa kluczem do sukcesu FLOWSERVE

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązanie kontroli Bowie & Dick

Nowe rozwiązanie kontroli Bowie & Dick Bowie & Dick AB100 - codzienna kontrola penetracji pary i usuwania powietrza zgodnie z wymogami PN-EN ISO 11140-4 Ewelina Krasoń & Media-MED Sp. z o.o. www.media-med.pl www.media-med.pl Trudności w skutecznej

Bardziej szczegółowo

Skuteczna kontrola procesu dekontaminacji. Piotr Jasiński Media-MED Sp. z o.o.

Skuteczna kontrola procesu dekontaminacji. Piotr Jasiński Media-MED Sp. z o.o. Skuteczna kontrola procesu dekontaminacji Piotr Jasiński Skuteczna kontrola Magazyn/ Wydawanie materiału Dokumentacja procesu Zabieg Transport Pojemniki transportowe Sterylizacja Wskaźniki chemiczne Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA STERYLIZATORNIA POWIATOWYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNA STERYLIZATORNIA POWIATOWYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNA STERYLIZATORNIA W POWIATOWYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ STARACHOWICE UL. RADOMSKA 70 Tel./fax. 274-61-58, Tel. 274-52-02, 274-70-78, 274-53-81 INFORMATOR Szanowni Państwo! Zapraszamy do korzystania

Bardziej szczegółowo

KONTROLA I DOKUMENTACJA PROCESÓW DEKONTAMINACYJNYCH W ŚWIETLE PRZYGOTOWYWANEGO PROJEKTU

KONTROLA I DOKUMENTACJA PROCESÓW DEKONTAMINACYJNYCH W ŚWIETLE PRZYGOTOWYWANEGO PROJEKTU Stowarzyszenie Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji KONTROLA I DOKUMENTACJA PROCESÓW DEKONTAMINACYJNYCH W ŚWIETLE PRZYGOTOWYWANEGO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA WALDEMAR OLSZAK Stare Jabłonki 03.-06.10.2009r.

Bardziej szczegółowo

3M Infection Prevention Solutions. Monitorowanie procesu sterylizacji. Benek Civelek

3M Infection Prevention Solutions. Monitorowanie procesu sterylizacji. Benek Civelek Monitorowanie procesu sterylizacji Benek Civelek Warunki sterylizacji Warunki sterylizacji parą wodną: 100 % nasyconej pary wodnej Zadana temperatura, na przykład 134 C Odpowiednio długi czas procesu,

Bardziej szczegółowo

arkusz 40000 arkusz 65000 RAZEM szt. 45000 szt. 16000 RAZEM

arkusz 40000 arkusz 65000 RAZEM szt. 45000 szt. 16000 RAZEM Pakiet 1 Papier do sterylizacji załącznik nr 1 do swiz formularz cenowy Opis przedmiotu zamówienia Lp Parametry Jm Ilość Papier krepowany I generacja włókno celuzowe o gramaturze 60g/m 2 Spełniające normę

Bardziej szczegółowo

w w w. sms. c o m. p l

w w w. sms. c o m. p l Spółdzielnia Mechaników SMS powstała w 1946 roku. Głównym przedmiotem działalności SMS jest produkcja sterylizatorów parowych. Ponadto w zakres działalności wchodzą kompleksowe rozwiązania i dostawy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Kontrola sterylizacji by SciCan

Kontrola sterylizacji by SciCan Kontrola sterylizacji by SciCan Czy, to jest autoklaw klasy B? Z takim pytaniem spotykamy się często zarówno podczas rozmów telefonicznych jak również imprez wystawienniczych. Odpowiedź na, to pytanie

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA MERYTORYCZNE I ZALECENIA O CHARAKTERZE NORMATYWNYM W PRAKTYCZNEJ STERYLIZACJI. 5.2011 r. dr n. med. Barbara Waszak

WSKAZANIA MERYTORYCZNE I ZALECENIA O CHARAKTERZE NORMATYWNYM W PRAKTYCZNEJ STERYLIZACJI. 5.2011 r. dr n. med. Barbara Waszak WSKAZANIA MERYTORYCZNE I ZALECENIA O CHARAKTERZE NORMATYWNYM W PRAKTYCZNEJ STERYLIZACJI 5.2011 r. dr n. med. Barbara Waszak Wybrane krajowe regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROCESU DEKONTAMINACJI. 2014 ELMI Systemy Automatyki www.elmi.pl

DOKUMENTACJA PROCESU DEKONTAMINACJI. 2014 ELMI Systemy Automatyki www.elmi.pl DOKUMENTACJA PROCESU DEKONTAMINACJI 2014 ELMI Systemy Automatyki www.elmi.pl DOKUMENTOWANIE WYMOGI PRAWNE Szpital ma obowiązek prawny wykazać skuteczność całego procesu dekontaminacji, któremu poddawane

Bardziej szczegółowo

wwww.shl.org.pl Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych

wwww.shl.org.pl Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych Sesja Warsztatowa SKSSiD Stanisław Świtalski Stare Jabłonki 04-07 października 2009 Wymagania merytoryczno-prawne

Bardziej szczegółowo

System kontroli technologii wytwarzania sterylnych wyrobów medycznych. Elżbieta Kutrowska

System kontroli technologii wytwarzania sterylnych wyrobów medycznych. Elżbieta Kutrowska System kontroli technologii wytwarzania sterylnych wyrobów medycznych Elżbieta Kutrowska Wyrób sterylny To wyrób nie zawierający drobnoustrojów zdolnych do życia Teoretyczne prawdopodobieństwo znalezienia

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-82/14 Załącznik Nr 6

AE/ZP-27-82/14 Załącznik Nr 6 AE/ZP-27-82/14 Załącznik Nr 6 Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia Wmagane parametry Pakiet Nr 1 poz. 1-10 Papier medyczny o gramaturze min. 60 g/m 2, o dużej wytrzymałości na wilgoć i

Bardziej szczegółowo

Podstawy sterylizacji parą wodną

Podstawy sterylizacji parą wodną Podstawy sterylizacji parą wodną Grzegorz Cacko Getinge Poland Sp. z o.o. Page 1 O czym będzie mowa... Sterylizacja wstęp teoretyczny Kilka słów o parze nasyconej Przebieg procesu sterylizacji parowej

Bardziej szczegółowo

REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH. Małgorzata Nowicka

REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH. Małgorzata Nowicka REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH Małgorzata Nowicka Regulacje prawne w zakresie użytkowania wyrobów medycznych znajdują się w trzech aktach prawnych: Ustawa o wyrobach medycznych

Bardziej szczegółowo

3M ETS Elektroniczny system testujący 2-giej generacji. 3M Sterylizacja. Precyzja. Rewolucja w monitorowaniu. procesów sterylizacji

3M ETS Elektroniczny system testujący 2-giej generacji. 3M Sterylizacja. Precyzja. Rewolucja w monitorowaniu. procesów sterylizacji 3M ETS Elektroniczny system testujący 2-giej generacji 3M Sterylizacja Precyzja Rewolucja w monitorowaniu procesów sterylizacji 3 3M ETS Elektroniczny system testujący 3M ETS Elektroniczny system testujący

Bardziej szczegółowo

Ocena bloku operacyjnego

Ocena bloku operacyjnego Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena bloku operacyjnego 1. Kontrolę przeprowadzono w bloku operacyjnym (nazwa)... składającym się z następujących pomieszczeń: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2. Kształt

Bardziej szczegółowo

Skrypt Podstawowy: Reprocesowanie Wyrobów Medycznych (M D)

Skrypt Podstawowy: Reprocesowanie Wyrobów Medycznych (M D) Skrypt Podstawowy: Reprocesowanie Wyrobów Medycznych (M D) Część I: Zasady Higieny (Buchrieser, Miorini) 1 Zasady higieny 1.1 Higiena osobista 2 Higiena rąk 2.1 Podstawy 2.2 Środki wspomagające higienę

Bardziej szczegółowo

MAŁE STERYLIZATORY PAROWE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z NORMY PN-EN ISO 13060. Mgr Jarosław Czapliński

MAŁE STERYLIZATORY PAROWE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z NORMY PN-EN ISO 13060. Mgr Jarosław Czapliński MAŁE STERYLIZATORY PAROWE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z NORMY PN-EN ISO 13060 Mgr Jarosław Czapliński STERYLIZACJA PAROWA Jedna z najstarszych metod sterylizacji 1881 r. Robert Koch w Berlinie STERYLIZACJA PAROWA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY na dostawę opakowań sterylizacyjnych

FORMULARZ CENOWY na dostawę opakowań sterylizacyjnych Pakiet I Lp. Opis asortymentu j.m. Kod CPV Cena jedn.netto FORMULARZ CENOWY na dostawę opakowań sterylizacyjnych Średnie zużycie za netto 2 lata 1 Rękaw papierowo-foliowy /S,EO/ rolka 30 rozm.50 mm x 200

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i skuteczna sterylizacja w gabinecie stomatologicznym

Bezpieczna i skuteczna sterylizacja w gabinecie stomatologicznym Bezpieczna i skuteczna sterylizacja w gabinecie stomatologicznym Na skuteczną sterylizację składa się wiele czynników: odpowiedni sprzęt w gabinecie, prawidłowe postępowanie, odpowiednie opakowanie i ułożenie

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

Wałcz dnia : r

Wałcz dnia : r Wałcz dnia : 30.09.2014r 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz Tel/Fax (067) 250 28 61 e-mail : apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr a do SIWZ Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) i Siedziba (adres) Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu pn. Dostawa wyposażenia Centralnej Sterylizatorni, postępowanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo stosowania sprzętu jednorazowego użytku

Bezpieczeństwo stosowania sprzętu jednorazowego użytku Bezpieczeństwo stosowania sprzętu jednorazowego użytku Endoskopia w XXI wieku to podstawowa metoda diagnostyki i leczenia wielu chorób wymagająca stosowania nowego skomplikowanego instrumentarium, które

Bardziej szczegółowo

Anna Bojanowska- Juste Wielkopolskie Centrum Onkologii

Anna Bojanowska- Juste Wielkopolskie Centrum Onkologii Anna Bojanowska- Juste Wielkopolskie Centrum Onkologii System Komputerowy Zarządzający obiegiem narzędzi chirurgicznych i innych materiałów sterylnych - pomaga placówce medycznej wykazać wysoką jakość

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: Załącznik nr 2

Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: 33.77.20.00 Załącznik nr 2 L.p. Nazwa Ilość sztuk Nr katalogowy/producent J.m. Cena brutto w zł jednostkowa Wartość brutto w opakowania

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 szt./rolki. Wartość netto

Cena netto 1 szt./rolki. Wartość netto Formularz cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 7 Akcesoria do sterylizacji Taśma samoklejąca bez wskaźnika, super 1 mocna, niebieska, 19 mm/55m 60 szt 1 szt./rolki Taśma samoklejąca ze wskaźnikiem do

Bardziej szczegółowo

J. m. Ilość Cena jednost. Netto w zł

J. m. Ilość Cena jednost. Netto w zł Załącznik Nr 2/1 PAKIET 1: Materiały do sterylizacji tlenkiem etylenu, testy, taśmy. Kod CPV 33191100-6 1 Naboje gazowe do zastosowania w sterylizatorze STERI-VAC 5XL-PD, zawierające 100% tlenku etylenu,

Bardziej szczegółowo

handlowa VAT % Rękaw papierowo-foliowy /S,EO/ rozm. rolka 50 mm x 200 m Rękaw papierowo-foliowy /S,EO/ rozm. rolka 75 mm x 200 m

handlowa VAT % Rękaw papierowo-foliowy /S,EO/ rozm. rolka 50 mm x 200 m Rękaw papierowo-foliowy /S,EO/ rozm. rolka 75 mm x 200 m Kod CPV 33198000-4 PAKIET I dostawa opakowań sterylizacyjnych Lp Nazwa asortymentu j.m. Cena Średnie Wartość netto Stawka Wartość brutto Nazwa Producent jednostkowa zużycie VAT % handlowa netto za 1 rok

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STERYLIZACJA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STERYLIZACJA Formularz cenowy SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STERYLIZACJA Załącznik nr 4 Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Część numer 1 STERYLIZACJA PAROWA Lp Nazwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji narzędzi medycznych, sprzętu

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji narzędzi medycznych, sprzętu 36/PNE/SW/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji narzędzi medycznych, sprzętu medycznego, bielizny

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 1 Test wieloparametrowy i wskaźnik sterylizacji. Producent Nr katalogowy. Lp. Opis przedmiotu zamówienia Jedn. miary. Wartość netto w zł

PAKIET NR 1 Test wieloparametrowy i wskaźnik sterylizacji. Producent Nr katalogowy. Lp. Opis przedmiotu zamówienia Jedn. miary. Wartość netto w zł Załącznika Nr 2/1 PAKIET NR 1 Test wieloparametrowy i wskaźnik sterylizacji netto Nr katalogowy / 1. Chemiczny test wieloparametrowy szt. 30 000 do kontroli sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu temperatury

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z wyrobami medycznymi a bezpieczeństwo pacjenta. Elżbieta Kutrowska SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Postępowanie z wyrobami medycznymi a bezpieczeństwo pacjenta. Elżbieta Kutrowska SP ZOZ MSWiA w Gdańsku Postępowanie z wyrobami medycznymi a bezpieczeństwo pacjenta Elżbieta Kutrowska SP ZOZ MSWiA w Gdańsku Wyrób sterylny Jest to wyrób wolny od zdolnych do życia drobnoustrojów Proces wytwarzania wyrobu sterylnego

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Kutrowska. wwww.shl.org.pl

Elżbieta Kutrowska. wwww.shl.org.pl Elżbieta Kutrowska Wytyczne sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użycia wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności podczas których może dojść

Bardziej szczegółowo

Instrumentarium endoskopowe - punkty krytyczne procesu dekontaminacji

Instrumentarium endoskopowe - punkty krytyczne procesu dekontaminacji Instrumentarium endoskopowe - punkty krytyczne procesu dekontaminacji Zdzisław Pruszyński, Olympus Polska VIII Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Katowice, 24.06.2014r. Hierarchia przepisów i wytycznych Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Wartość netto. Cena jedn. brutto. Stawka VAT. Wartość brutto

Wartość netto. Cena jedn. brutto. Stawka VAT. Wartość brutto Pak Nr 1. - Wskaźniki, opakowania do sterylizacji 1 Wskaźnik chemiczny zintegrowany do kontroli wsadu sterylizacji parą wodną, w postaci op. 20 pasków pokrytych polimerem, samoprzylepnych, z symetrycznie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ Załącznik 1 Nazwa firmy, adres, NIP: FORMULARZ OFERTY CENOWEJ...... PAKIET 1 WSKAŹNIKI DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI PAROWEJ. L.P ASORTYMENT 1. Wieloparametrowy test do kontroli sterylizacji paraformaldehyd.

Bardziej szczegółowo

Technologia centralnej sterylizatorni, a przepisy i nowoczesne rozwiązania

Technologia centralnej sterylizatorni, a przepisy i nowoczesne rozwiązania III KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Nowoczesna sterylizacja wyrobów medycznych. Profilaktyka zakażeń szpitalnych GIŻYCKO 19-20.02.2016 Technologia centralnej sterylizatorni, a przepisy i nowoczesne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z C E N O W Y załącznik nr 2. Ilość na. Wartość Katalogowy. 18 m-cy

F O R M U L A R Z C E N O W Y załącznik nr 2. Ilość na. Wartość Katalogowy. 18 m-cy F O R M U L A R Z C E N O W Y załącznik nr 2 Pakiet nr 1 Sprzęt jednorazowego użytku do sterylizacji Lp Asortyment J.m. netto 1 Kwota VAT./rolki Taśma samoklejąca bez wskaźnika, super 1 mocna, niebieska,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 zestaw 1 [zam.: 04.11.2014]...2 zestaw 2 [zam.: 05.11.2014]...3 zestaw 3 [zam.: 05.11.2014]...4 zestaw 4 [zam.: 06.11.2014]...6 zestaw 5 [zam.: 07.11.2014]...8 zestaw 1 zam.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-2/17 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-2/17 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-2/17 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Formularz Szczegółowy Oferty Pakiet nr 1 Testy kontrolujące procesy sterylizacji L.p. Opis wyrobu 1. Ampułkowy wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Autoklaw - BABY AUTOMATIC. Autoklaw GETINGE K3+

Autoklaw - BABY AUTOMATIC. Autoklaw GETINGE K3+ Autoklaw - BABY AUTOMATIC Autoklaw firmy Reverberi opracowany zgodnie z normą EN 13060 z komorą ze stali nierdzewnej o pojemności 7 litrów. Komora o wymiarach 165x290 (średnicaxgłębokość), pobór mocy 1000W.

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 90/385/EWG

Dyrektywa 90/385/EWG Dyrektywa 90/385/EWG Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (20013/C

Bardziej szczegółowo

MAŁA, PROSTA W OBSŁUDZE, BEZPIECZNA, SZYBKA

MAŁA, PROSTA W OBSŁUDZE, BEZPIECZNA, SZYBKA GETINGE 2000 MYJNIA-DEZYNFEKTOR ŁADOWANA OD FRONTU MAŁA, PROSTA W OBSŁUDZE, BEZPIECZNA, SZYBKA Getinge 2000 to sterowana mikroprocesorowo myjnia-dezynfektor do kaczek i basenów ładowana od frontu, przyjazna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto

FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. % VAT VAT brutto Producent / nr katalogowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Test symulacyjny

Bardziej szczegółowo

Warszawa 31.08.2012r. Główny Inspektor Sanitarny ul. Targowa 65 03-729 WARSZAWA

Warszawa 31.08.2012r. Główny Inspektor Sanitarny ul. Targowa 65 03-729 WARSZAWA Warszawa 31.08.2012r. Główny Inspektor Sanitarny ul. Targowa 65 03-729 WARSZAWA Dotyczy: projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań sanitarnohigienicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA. We all know education is important But knowing this is not enough!

EDUKACJA. We all know education is important But knowing this is not enough! V. Buchrieser EDUKACJA We all know education is important But knowing this is not enough! EDUKACJA Koncepcja edukacji, która mogłaby mieć zastosowanie na całym świecie Wytyczne, które mogłyby być wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Działy sterylizacji i dezynfekcji w Polsce i Europie. Organizacja i edukacja.

Działy sterylizacji i dezynfekcji w Polsce i Europie. Organizacja i edukacja. Działy sterylizacji i dezynfekcji w Polsce i Europie. Organizacja i edukacja. Kraje członkowskie Unii Europejskiej pracują nad powoływaniem i wdrażaniem norm europejskich ( EN ) w wielu dziedzinach naszego

Bardziej szczegółowo

WEJŚCIE TRENINGOWE DO ORYGINALNEGO LABORATORIUM TYPU CLEAN ROOM!

WEJŚCIE TRENINGOWE DO ORYGINALNEGO LABORATORIUM TYPU CLEAN ROOM! WEJŚCIE TRENINGOWE DO ORYGINALNEGO LABORATORIUM TYPU CLEAN ROOM! Jagiellońskie Centrum Innowacji zaprasza na szkolenie CLEAN ROOM HIGIENA I STANDARDY PRACY W POMIESZCZENIACH WYSOKICH KLAS CZYSTOŚCI WARSZTATY

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 - Materiały do sterylizacji tlenkiem etylenu, testy, taśmy. Kod CPV 33191100-6 Przedmiot. J. m. Ilość Cena zamówienia

Pakiet nr 1 - Materiały do sterylizacji tlenkiem etylenu, testy, taśmy. Kod CPV 33191100-6 Przedmiot. J. m. Ilość Cena zamówienia Załącznik Nr 2/1 L. p. Pakiet nr 1 - Materiały do sterylizacji tlenkiem etylenu, testy, taśmy. Kod CPV 33191100-6 Przedmiot J. m. Ilość Cena jednost. Wartość brutto w zł [(kol. 6 x kol. 7) + kol. 6] 1

Bardziej szczegółowo

OGROMNY POSTĘP W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W CENTRALNYCH STERYLIZATORNIACH

OGROMNY POSTĘP W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W CENTRALNYCH STERYLIZATORNIACH OGROMNY POSTĘP W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W CENTRALNYCH STERYLIZATORNIACH Nowy, rewolucyjny system do maszynowego przygotowania narzędzi chirurgicznych Cleaner. Safer. Healthier. PRZEDSTAWIAMY

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Zakup i dostawa opatrunków [350/100/2012]

Dotyczy: Zakup i dostawa opatrunków [350/100/2012] Poznań, dnia 14-09-2012 EZ/350/100/2012/ 1172 Wg rozdzielnika Do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne Dotyczy: Zakup i dostawa opatrunków [350/100/2012] Wielkopolskie Centrum

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto

FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. % VAT VAT brutto Producent / nr katalogowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Test symulacyjny

Bardziej szczegółowo

Formularz wymagań jakościowych GRUPA I PREPARATY DO ODKAŻANIA SKÓRY RĄK PERSONELU

Formularz wymagań jakościowych GRUPA I PREPARATY DO ODKAŻANIA SKÓRY RĄK PERSONELU Formularz wymagań jakościowych Załącznik nr 3A do SIWZ Nr SZW/NZ/2270-73/PN/2011 GRUPA I PREPARATY DO ODKAŻANIA SKÓRY RĄK PERSONELU PAKIET I SYSTEM ZAMKNIĘTY - zad. 1,2 GRUPA II PREPARATY MYCIE I DEZYNFEKCJA

Bardziej szczegółowo

PAKIET I OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI

PAKIET I OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI PAKIET I OPAKOWANIA DO TERYLIZACJI Asortyment / wskaźnik Rozmiar I. Rękaw papierowo- foliowy (mm x mb) 1 Rękaw papierowo- foliowy, EO Bez zakładki 0 x 00 Rolka 10 Rękaw papierowo- foliowy, EO Bez zakładki

Bardziej szczegółowo

XXIII Zjazd PSSM Warszawa 6-8 maja 2015. Jacek Górski Getinge Poland Sp. z o. o.

XXIII Zjazd PSSM Warszawa 6-8 maja 2015. Jacek Górski Getinge Poland Sp. z o. o. XXIII Zjazd PSSM Warszawa 6-8 maja 2015 Jacek Górski Getinge Poland Sp. z o. o. Nowoczesne urządzenia do mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi stomatologicznych i okulistycznych Konkurs Getinge UWAGA

Bardziej szczegółowo

MATOSET : oferta setów do procedur

MATOSET : oferta setów do procedur 2011 MATOSET : oferta setów do procedur DEZYNFEKCJA POLA OPERACYJNEGO BZMM TZMO SA 2011-02-01 1 Spis treści I. OPIS PROCEDURY i MIEJSCE ZASTOSOWANIA... 3 II. SKŁAD I ZDJĘCIE SETU ORAZ PRZEBIEG PROCEDURY...

Bardziej szczegółowo

Podstawa doboru preparatów dezynfekcyjnych ocena ich skuteczności działania

Podstawa doboru preparatów dezynfekcyjnych ocena ich skuteczności działania Ewa Röhm-Rodowald, Bożenna Jakimiak Podstawa doboru preparatów dezynfekcyjnych ocena ich skuteczności działania Zakład Zwalczania Skażeń Biologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Blok operacyjny i sterylizatornia partnerami w zarządzaniu jakością." USTAWY O WYROBACH MEDYCZNYCH, SZJ ORAZ

KONFERENCJA. Blok operacyjny i sterylizatornia partnerami w zarządzaniu jakością. USTAWY O WYROBACH MEDYCZNYCH, SZJ ORAZ KONFERENCJA Blok operacyjny i sterylizatornia partnerami w zarządzaniu jakością." KWALIFIKACJA SPRZĘTU I WYROBÓW MEDYCZNYCH W ŚWIETLE USTAWY O WYROBACH MEDYCZNYCH, SZJ ORAZ ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Dostawy materiałów do sterylizacji metodą parową

Dostawy materiałów do sterylizacji metodą parową Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2013r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY ofertę przetargową składa: Dostawy materiałów

Bardziej szczegółowo

Multisteril. Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia i suszenia.

Multisteril. Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia i suszenia. Multisteril Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia i suszenia. Włoska firma TECNO GAZ - lider w świecie sterylizacji, zaprojektował nowe, rewolucyjne, automatyczne i unikatowe na świecie urządzenie

Bardziej szczegółowo

3.Test kontroli zgrzewu. Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek, 180mm w postaci arkusza bez folii. 3 opakowania x 250szt.

3.Test kontroli zgrzewu. Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek, 180mm w postaci arkusza bez folii. 3 opakowania x 250szt. Zał.3 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet I 1.Papier krepowany Papier podwójnie krepowany o gramaturze min. 60g/m2. Karta charakterystyki wystawiona przez producenta a nie przez dystrybutora, zgodność z

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA STERYLIZACJI-montaz

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA STERYLIZACJI-montaz Przedmiar robót TECHNOLOGIA STERYLIZACJI-montaz Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne msc. Suwałki ul.szpitalna Publiczny

Bardziej szczegółowo

Hiab XS 044 Moment udźwigu 3,7-4,0 Tm

Hiab XS 044 Moment udźwigu 3,7-4,0 Tm Hiab XS 044 Moment udźwigu 3,7-4,0 Tm Broszura produktu Zapewnia doskonały wysięg Hiab XS 044 jest prawdziwie wszechstronnym żurawiem Firma Hiab od zawsze kojarzy się z wysoką jakością i ciągłym udoskonalaniem

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r.

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów sterylizacyjnych (Znak Postępowania: 256/2014). Na podstawie art. 38 ust. 1-2

Bardziej szczegółowo

T-DOC CYCLE SYSTEMY REJESTRACJI DANYCH Z URZĄDZEŃ DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA

T-DOC CYCLE SYSTEMY REJESTRACJI DANYCH Z URZĄDZEŃ DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA T-DOC CYCLE SYSTEMY REJESTRACJI DANYCH Z URZĄDZEŃ DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA KONTROLA PARAMETRÓW PROCESÓW W CZASIE RZECZYWISTYM Wzrastające wymagania dotyczące dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Systemair: Technologia EC

Systemair: Technologia EC Systemair: Technologia EC Kwestia ochrony środowiska naturalnego to dziedzina wymagająca zdecydowanych i szybkich działań. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłowego współodpowiedzialnego, wraz z konsumentami

Bardziej szczegółowo

TAK innych szpitalnych naczyń sanitarnych, ładowana od frontu. TAK kaŝdego cyklu pracy

TAK innych szpitalnych naczyń sanitarnych, ładowana od frontu. TAK kaŝdego cyklu pracy ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 2 MYJNIA-DEZYNFEKTOR, ZESTAW MEBLOWY Z MYJNIĄ-DEZYNFEKTOREM Nazwa i typ oferowanego urządzenia: Producent/kraj pochodzenia: Rok

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl 1 z 6 2013-11-26 10:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

Bardziej szczegółowo

... podpis Wykonawcy

... podpis Wykonawcy Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: 33.77.20.00 L.p. Nazwa Ilość sztuk Nr katalogowy/producent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 sterylizacji parą wodną o gramaturze

Bardziej szczegółowo

...data i podpis Wykonawcy

...data i podpis Wykonawcy Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: 33.77.20.00 L.p. Nazwa Ilość sztuk Nr katalogowy/producent j.m Cena jednostkowa Wartość 1 2 3 4 5 6 7 Papier krepowany

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry

Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry 2 Uwaga: skażenie! Wszystkie branże przemysłu stosują sprężone powietrze jako bezpieczny i niezawodny nośnik energii. Jednakże po wytworzeniu w chwili tłoczenia do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: DA-ZP-252-4/16 1 PAKIET NR 1 Materiały jednorazowe na potrzeby sterylizatorni 1. Jednorazowe plomby do kontenerów ze wskaźnikiem

Bardziej szczegółowo

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry w trybie dziennym)

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry w trybie dziennym) Technik sterylizacji medycznej (tryb dzienny) Szkoła bezpłatna! Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry w trybie dziennym) Przedmioty nauczania 1 / 8 - Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia - Zarys

Bardziej szczegółowo

Jakość made in Germany Produkty niemieckiej jakości

Jakość made in Germany Produkty niemieckiej jakości Jakość made in Germany Produkty niemieckiej jakości 2 Made in Germany Implanty POLYTECH Jakość made in Germany Witamy, Założona w 1986 roku firma POLYTECH jest jednym z czołowych producentów implantów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: Technik sterylizacji medycznej; symbol 321104

Bardziej szczegółowo

Hiab XS 033 Moment udźwigu 2,8-3,3 Tm

Hiab XS 033 Moment udźwigu 2,8-3,3 Tm Hiab XS 033 Moment udźwigu 2,8-3,3 Tm Broszura produktu Wszechstronne narzędzie Hiab XS 033 oferuje nieco więcej Hiab XS 033 zapewnia wydajność, jakiej wymagacie w codziennej pracy. Jest to mały, wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Systemy bariery sterylnej i wyroby dla szpitali, stomatologii i pralni

Systemy bariery sterylnej i wyroby dla szpitali, stomatologii i pralni Systemy bariery sterylnej i wyroby dla szpitali, stomatologii i pralni Przezroczyste torebki & rękawy S Torebki płaskie Do pakowania pojedynczych narzędzi, małych zestawów i innych wyrobów. Size (mm) S

Bardziej szczegółowo

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. Konferencja REMONTY I UTRZYMANIE TUCHU W PRZEMYŚLE - Zakopane

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Podstawy dezynfekcji i sterylizacji

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Podstawy dezynfekcji i sterylizacji Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Podstawy dezynfekcji i sterylizacji Poradnik dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy Opracował: Kierownik

Bardziej szczegółowo

GMP - Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Prac:ce)

GMP - Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Prac:ce) GMP - Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Prac:ce) GMP definicja GMP to system oparty na procedurach produkcyjnych, kontrolnych oraz zapewnienia jakości, gwarantujących, że wytworzone produkty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE STERYLIZATOR PAROWY 8 STE Sterylizator parowy 3 szt.: Nazwa i typ: Producent: Kraj produkcji: Rok produkcji: Klasa

Bardziej szczegółowo

Getinge HS33 Sterylizatory szpitalne

Getinge HS33 Sterylizatory szpitalne Getinge HS33 Sterylizatory szpitalne Wszystkie światła na nową generację sterylizatorów Getinge HS33 należy do serii najnowocześniejszych sterylizatorów wyprodukowanych przez wiodącego, światowego wytwórcę

Bardziej szczegółowo

Wodny nawilżacz powietrza Condair FF2

Wodny nawilżacz powietrza Condair FF2 Wodny nawilżacz powietrza Condair FF2 WYSOKOCIŚNIENIOWY NAWILŻACZ WODNY. NIEZWYKŁA EFEKTYWNOŚĆ I PRECYZJA. www.swegon.pl Condair FF2 Inteligencja w działaniu Stacja pompy wysokociśnieniowej Układ sterowania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. Kontakt. Dla wzrostu wydajności. Achieve more...

Szkolenie. Kontakt. Dla wzrostu wydajności. Achieve more... Kontakt Agie Charmilles Sp. z o.o. Al. Krakowska 81, Sękocin Nowy 05-090 Raszyn tel. +48 22 326 50 50 fax +48 22 326 50 99 www.gfac.com/pl Szkolenie Dla wzrostu wydajności Achieve more... Czy wiecie? 50%

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Znak sprawy: ZP/24/31/2017/PN/24 Zabrze, 10.05.2017r Dyrektor dr n. med. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.21.1 [2994] - Rekomendacja SKB Przedmiar ----------- Modernizacja centralnej sterylizatorni Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w

Rodos 6.0.21.1 [2994] - Rekomendacja SKB Przedmiar ----------- Modernizacja centralnej sterylizatorni Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Modernizacja centralnej sterylizatorni Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach Strona 10/10 Wyliczenie ilości robót --- 134 Myjnia -dezyfektor, przelotowy 135 Suszarka do elementów armatury anestozjologicznej

Bardziej szczegółowo

Sterylizacja nie za wszelką cenę

Sterylizacja nie za wszelką cenę Sterylizacja nie za wszelką cenę Adam Majewski fot. istockphoto Sprawnie funkcjonujący dział centralnej sterylizacji to czysty w przenośni i dosłownie zysk. W jaki sposób ten, ważny dla placówki służby

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn. Dyrektywa 98/79/WE Załącznik nr 23 Załącznik nr 23 Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (2013/C

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

HEDPES EQUIPMENT WF 50 URZĄDZENIE FILTRUJĄCE. do filtracji mechanicznej czynników myjących ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWIS

HEDPES EQUIPMENT WF 50 URZĄDZENIE FILTRUJĄCE. do filtracji mechanicznej czynników myjących ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWIS WF 50 URZĄDZENIE FILTRUJĄCE do filtracji mechanicznej czynników myjących Maszyna filtrująca WF50 jest bezobsługowym automatem do filtracji mechanicznej i recyrkulacji czynników myjących (rozpuszczalników,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia chirurgiczne

Nowoczesne narzędzia chirurgiczne Nowoczesne narzędzia chirurgiczne Skraplanie: przekazywanie ciepła i zmniejszanie się objętości Para wodna 134 C Objętość ok. 1000 ml ok. 1 ml Wyrób do sterylizacji (np. narzędzia chirurgiczne) < 134 C

Bardziej szczegółowo

ZKP gwarancją jakości

ZKP gwarancją jakości dr inż. Jadwiga Szuba Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. gwarancją jakości kruszyw dla ich użytkowników Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do stosowania ujednoliconych

Bardziej szczegółowo