OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ 1. Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań 1 kpl WYMAGANA 1.1. Producent Podać 1.2.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ 1. Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań 1 kpl WYMAGANA 1.1. Producent Podać 1.2."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 a Utworzenie systemu telemedycznego wraz z konieczną infrastrukturą IT w tym oprogramowaniem w SP ZOZ w Sieradzu oraz przeszkolenie użytkowników przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego lp. OPIS PARAMETRÓW 1. Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań 1 kpl 1.1. Producent Podać 1.2. Nazwa i typ Podać 1.3. Modułowa budowa systemu PACS umożliwiająca rozdzielenie jednego logicznego systemu na kilka serwerów fizycznych w celu dystrybucji obciążenia, instalacja i konfiguracja oferowanego systemu na posiadanych przez Zamawiającego serwerach 1.4. Doposażenie posiadanych serwerów : - Xeon DP E GHz - 4 GB ECC DDR3-6 x Dyski twarde SATA 1TB - Sprzętowy kontroler RAID 5/6 - Napęd DVD-RW SATA - 2 x Kontroler Ethernet 10/100/1000, wyszczególnić - Zasilanie awaryjne typu UPS - Tape Kit LTO3HH - Dwa zasilacze - Obudowa rack w niezbędne do prawidłowego działania systemu PACS komponenty Doposażenie posiadanych serwerów w niezbędne oprogramowanie systemowe oraz systemy operacyjne i baz danych tak by uruchomić w sposób bezterminowy i bez ograniczeń oferowane oprogramowanie., wyszczególnić 1.6. Instalacja systemu PACS włącznie z konfiguracją niezbędnych komponentów sprzętowych oraz oprogramowania z wykorzystaniem posiadanych serwerów 1.7. Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP, DICOM Storage Commitment oraz DICOM MPPS jako SCP i SCU 1.8. Pełna zgodność ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi 1.9. System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM System umożliwia integrację z innymi systemami poprzez protokół HL Współpraca z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) Możliwość wykorzystania istniejącego kontrolera domeny obsługującego protokół LDAP Generowanie DICOM Modality Worklist dla urządzeń diagnostycznych w standardzie kodowania min. Latin 1, Latin 2, UTF-8 z możliwością wyświetlania polskich znaków diakrytycznych liście roboczej Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 1

2 1.14. Baza danych wszystkich przesłanych do systemu pacjentów oraz obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line Autorouting badań na podstawie co najmniej następujących kryteriów: - rodzaju urządzenia diagnostycznego - rodzaju wykonanej procedury - wyłącznie obrazów zaznaczonych jako istotne System dystrybucji obrazów działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe i badań przechowywane są wyłącznie na serwerze - aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów nie przechowująca lokalnie wyświetlanych obrazów badań Centralne zarządzanie użytkownikami systemu stacji diagnostycznych i systemu dystrybucji obrazów Funkcjonalność przydzielenia użytkownika systemu do określonej roli, na przykład lekarza radiologa, lekarza klinicysty Funkcjonalność przydzielenia roli użytkownika systemu do określonego oddziału (np. oddział pediatrii, onkologii, neurologii) System blokujący dostęp użytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się Funkcjonalność ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika z modułu dystrybucji obrazów i stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika Funkcjonalność przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli użytkownika systemu Rodzaje uprawnień: - uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich poszczególnych opcji, min.: ustawień autoroutingu ustawień archiwizacji off-line dodawania dodatkowych źródeł DICOM kasowanie badań z systemu ustawień kompresji obrazów - uprawnienia do używania poszczególnych narzędzi w stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów, min.: drukowania badania zapisywania zmian obrazu badania, nagrywania badania na CD, dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz ich opisu importu i eksportu badania przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM - uprawnienia dostępu do wybranych badań na podstawie: rodzaju modalności CT, CR, MR itp. daty wykonania badania statusu badania (min. nowe, opisane, zarejestrowane w systemie RIS, nie zarejestrowane w systemie RIS) priorytetu badania rodzaju badania (np. kręgosłup, klatka piersiowa AP) Funkcjonalność dziedziczenia uprawnień uprawnienia nadane danemu oddziałowi przenoszą się na przynależące do niego role, następnie zarówno uprawnienia oddziału oraz roli przenoszą się na konto użytkownika Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 2

3 1.24. Monitorowanie systemu poprzez system logowania wydarzeń, min.: - zmiana hasła użytkownika, - nieudana próba zalogowania, - zalogowanie się użytkownika, - próba obejrzenia badania o ograniczonym dostępie, - zmiana statusu badania z nieopisanego na opisane, - próba wysłania badania, - skopiowanie lub wydrukowanie badania Integracja systemu PACS z systemem RIS poprzez standard HL7. Minimum wymiana informacji o: - rejestracji pacjenta - rejestracji badania - zmianie danych pacjenta - zmianie danych badania - opisie badania - zmianie opisu badania - scaleniu kart pacjenta Urządzenia, które należy podłączyć do systemu archiwizacji poprzez DICOM : -Tomografia komputerowa -system radiografii CR Wszystkie urządzenia diagnostyczne są wyposażone w interfejs DICOM Store i Worklist. Zamawiający zapewnia wymagane prace integracyjne ze strony serwisu podłączanych urządzeń Nowe urządzenia, które należy podłączyć do systemu archiwizacji poprzez DICOM po jego pełnej instalacji i konfiguracji : -Rezonans Magnetyczny Wszystkie urządzenia diagnostyczne są wyposażone w interfejs DICOM Store i Worklist. Zamawiający zapewnia wymagane prace integracyjne ze strony serwisu podłączanych urządzeń Udostępnianie i przesyłanie obrazów na stacje diagnostyczne i do aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów w formacie DICOM oraz skompresowanym Obsługa raportów z RIS dla potrzeb dystrybucji klinicznej obrazów; system PACS przetrzymuje i udostępnia dla systemu dystrybucji obrazów danych najnowszą wersję opisu badania wykonanego w systemie RIS Dystrybucja obrazów - dostęp do badań z dowolnego uprawnionego komputera pracującego w sieci szpitalnej, 20 szt. licencji dla jednoczesnych użytkowników Wyświetlanie obrazów w jakości diagnostycznej w formacie DICOM za pomocą licencji dystrybucji obrazów umożliwiających diagnostykę badań w zewnętrznych ośrodkach poza szpitalnych Produkcja płyty z badaniem dla pacjenta na napędzie lokalnym i sieciowym duplikatorze CD/DVD wraz z przeglądarką DICOM i wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print, przez użytkowników systemu dystrybucji obrazów Konsultacje z użyciem systemu dystrybucji obrazów dostęp do badań spoza szpitala dla uprawnionych użytkowników Programowe szyfrowanie połączenia klienta systemu dystrybucji obrazów z systemem PACS Transmisja danych między systemem PACS a klientami systemu z użyciem protokołu szyfrującego, podać rodzaj Stratna i bezstratna kompresja obrazów; możliwość wyboru przez użytkownika systemu dystrybucji obrazów rodzaju wyświetlanych obrazów (skompresowane stratnie/bezstratnie lub obrazy DICOM) Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 3

4 1.37. Progresywne wyświetlanie obrazów - szybkie wyświetlenie obrazu w małej rozdzielczości i stopniowe zwiększanie rozdzielczości w miarę przesyłania kolejnych danych aż do uzyskania obrazu w maksymalnej rozdzielczości Obsługa stanowiska dwumonitorowego przez system użytkownika dystrybucji obrazów, dla każdego pojedynczego badania wyświetlanego na oddzielnym monitorze wyświetlany jest też na tym monitorze pasek narzędzi Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: - pojedynczy monitor na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, - dwa monitory na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania, - wszystkie monitory na wszystkich dostępnych monitorach wyświetlanie jest to samo badanie Język interfejsu użytkownika min. język polski, angielski, niemiecki i francuski Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu systemu dystrybucji obrazów do systemu pomocy w języku polskim, obejmującego następujące tematy: - Jak korzystać z systemu pomocy - Opis wszystkich dostępnych narzędzi i metody jak je stosować - Nawigacja po systemie - Wyszukiwanie badań - Odczytywanie, modyfikacja, porównywanie badań - Przygotowywanie badań do kominków i konferencji Automatyczna zmiana wersji językowej aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów i systemu pomocy na podstawie ustawień regionalnych systemu operacyjnego stacji klienta Dostęp z poziomu aplikacji do systemu pomocy aplikacji w jeżyku interfejsu użytkownika Integracja zapewniająca wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów, które zostały wysłane do systemu PACS System dystrybucji obrazów oraz serwer PACS pozwala wyszukać oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi: 1. imię i nazwisko pacjenta 2. opis badania wykonany w systemie RIS Obsługa procesu scalania badań, np. przy zmianie nazwiska pacjenta Obsługa uaktualnień w obiegu danych Pacjent-Opisy-Badanie, min. zmiana imienia i nazwiska pacjenta, rodzaju badania oraz opisu w systemie RIS powoduje automatycznie zmianę tych danych w badaniach znajdujących się w systemie PACS i systemie dystrybucji obrazów, również badań znajdujących się na nośnikach off-line przy próbie ich przywrócenia do pamięci podręcznej Walidacja zgodności danych obrazowych z danymi demograficznymi z systemu RIS; w przypadku niepomyślnej walidacji aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów wyświetla przy otwieraniu obrazu informację o nieudanej walidacji badania Dostęp do systemu dystrybucji obrazów stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się Automatyczna zmiana statusu badania (np. na cito) na podstawie informacji z systemu RIS (integracja HL7) Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala wyświetlić jednocześnie co najmniej 3 rodzaje badań tego samego pacjenta Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala wyświetlić równocześnie co najmniej 9 obrazów na jednym ekranie użytkownika, możliwość przewijania pomiędzy kolejnymi obrazami w serii Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 4

5 1.53. Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala na podstawową obróbkę (zaczernienie, kontrast, obroty, powiększenia, pomiary) każdego obrazu Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala na płynną regulację zaczernienia i kontrastu oraz umożliwia definiowanie własnych ustawień poziomu i okna (W/L), oraz funkcjonalność przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala na połączenie serii badań w jedną całość Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja kalibracji obrazu, kalibracja przeprowadzana przez użytkownika względem obiektu odniesienia Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja pomiaru odległości i kątów Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja obrotu obrazu o 180 oraz o 90 w lewo lub w prawo oraz Możliwość wyświetlenia kilku zdjęć na ekranie Możliwość otwarcia kilku serii badań Możliwość równoczesnej pracy na kilku obrazach Negatyw Odbicie obrazu w pionie i poziomie Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja obrotu obrazu o dowolnie wybrany przez użytkownika kąt z prezentacją kąta w postaci liczbowej w trakcie wykonywania operacji obrotu Przeglądarka animacji dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów o min. funkcjonalności: - ustawienia prędkości animacji - ustawienie przeglądania animacji w pętli - zmiana kierunku animacji - ustawienie zakresu obrazów do animacji Brak możliwości jednoczesnego wyświetlania przez aplikację klienta systemu dystrybucji obrazów badań różnych pacjentów Tworzenie własnych makr wyświetlających listę badań w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów, min. tylko dzisiejszych lub tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego Indywidualna konfiguracja paska narzędzi i makr aplikacji systemu dystrybucji obrazów dla każdego użytkownika, przetrzymywana na serwerze użytkownik otrzymuje spersonalizowany interfejs niezależnie od komputera, na którym się loguje Indywidualna konfiguracja paska narzędzi dla każdego użytkownika i każdego rodzaju badań, np. CR, CT, MR, MG Hierarchizacja ważności obrazów - obrazy zaznaczone w badaniu jako istotne" są prezentowane jako miniatury wraz z opisem badania w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów, kliknięcie na miniaturę wyświetla obraz Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne, badania tomograficzne z kontrastem, ocena obecności złamań przez ortopedów Oprogramowanie PACS zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w chwili dostawy certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC Instalacja systemu PACS włącznie z konfiguracją niezbędnych komponentów sprzętowych oraz oprogramowania z wykorzystaniem posiadanych serwerów, załączyć certyfikat wyrobu medycznego, załączyć dokumenty Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 5

6 2. Integracja systemów PACS i TIS (dostarczony w tym samym postępowaniu) Możliwość zapisu w archiwum PACS badań w formacie DICOM dostarczonych przez moduł dystrybucji badań systemu TIS z zewnętrznej jednostki w celu wykonania konsultacji (opisu) badania. Zapis do archiwum PACS będzie się odbywał poprzez protokół DICOM: C-Store SCU. Udostępnienie otwartego interfejsu umożliwiającego integrację TIS z Aplikacją klienta systemu dystrybucji obrazów w celu wykonania operacji: autoryzacja użytkownika TIS w PACS, pobranie i wyświetlenie badania DICOM z serwera PACS na podstawie jednoznacznego identyfikatora badania podanego przez TIS. 3. Serwer z oprogramowaniem RIS 1 kpl 3.1. Przedmiotem dostawy jest licencja na system radiologiczny zintegrowany z systemem InfoMedica firmy Asseco Poland. Na potwierdzenie tego faktu, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć pisemne potwierdzenie producenta oprogramowania InfoMedica, że oferowany w ramach niniejszego postępowania system RIS jest zintegrowany z wersją InfoMedica funkcjonującą w Szpitalu nr Producent systemu RIS Podać 3.3. Nazwa i typ systemu RIS Podać 3.4. Instalacja systemu RIS na jednym z posiadanych serwerów 3.5. Doposażenie posiadanych serwerów : - Xeon DP E GHz - 4 GB ECC DDR3-6 x Dyski twarde SATA 1TB - Sprzętowy kontroler RAID 5/6 - Napęd DVD-RW SATA - 2 x Kontroler Ethernet 10/100/ Zasilanie awaryjne typu UPS - Tape Kit LTO3HH - Dwa zasilacze - Obudowa rack w dodatkową pamięć RAM 8 GB ECC DDR Doposażenie posiadanych serwerów w niezbędne oprogramowanie systemowe oraz systemy operacyjne i baz danych tak by uruchomić w sposób bezterminowy i bez ograniczeń oferowane oprogramowanie., wyszczególnić 3.7. Instalacja systemu RIS włącznie z konfiguracją niezbędnych komponentów sprzętowych oraz oprogramowania z wykorzystaniem posiadanych serwerów 3.8. Polski interfejs użytkownika w aplikacjach 3.9. System działający w architekturze klient-serwer System operacyjny stacji roboczych Windows XP lub nowszy Liczba stanowisk systemu RIS Zabezpieczenie programu przed niepowołanym dostępem osób trzecich (logowanie, karty chip itp.) Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 6

7 3.13. Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL wraz z kontrolą wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL, za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL Możliwość wyszukiwania pacjentów w bazie min 12 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika w tym: według pracowni, rodzaju badania, frazy opisu badania, jednostek zlecających, lekarzy opisujących, zlecających Definiowanie harmonogramu pracy poszczególnych pracowni / gabinetów diagnostycznych z uwzględnieniem dni świątecznych, przerw serwisowych Możliwość zapisywania w słownikach danych zleceniodawców wraz z wyszukiwaniem jednostki zlecającej na podstawie numeru umowy z NFZ, NIP-u, Regonu Możliwość zapisywania w słownikach lekarzy kierujących wraz z walidacją poprawności numerów praw wykonywania zawodu i zabezpieczeniem przed powtórnym wprowadzeniem do słownika lekarza o tym samym numerze Wymuszanie przez program konieczności wprowadzenia ze słowników kodów ICD Wymuszanie przez program konieczności wprowadzenia danych lekarza kierującego (nazwisko, imię, numer prawa wyk. zawodu) Automatyczne przesyłanie danych pacjenta do aparatów diagnostycznych ( WorkList ) Zapewnienie indywidualnych wzorców opisów widocznych tylko dla określonego użytkownika wraz z możliwością ich zarządzania w tym dodawanie, edycja i modyfikacja, oraz zapewnienie wzorców ogólnie dostępnych, modyfikowanych tylko przez uprawnionych użytkowników Automatyczna preselekcja wzorców opisów do danego rodzaju badań Monitorowanie wszelkich modyfikacji opisów badań z zaznaczeniem kto, kiedy i jakich zmian w opisie dokonał Możliwość przerwania opisu i pozostawienia badania do konsultacji z nadanym specjalnym statusem w celu szybkiego późniejszego odnalezienia w systemie Możliwość współpracy pomiędzy programem RIS a lekarską stacją diagnostyczną (typu : efilm, Impax-Agfa, ) działającymi jednocześnie na opisowej stacji lekarskiej. Współpraca polegająca na automatycznym otwarciu obrazów w programie diagnostycznym przy otwarciu opisu w RIS Możliwość wprowadzania opisów przez sekretarki lub stażystów z opcją ich późniejszego zatwierdzania przez uprawnionych lekarzy Możliwość zapisu danych osoby odbierającej wynik badania (nazwisko, imię, nr dowodu osobistego lub prawa jazdy) System umożliwia integrację z innymi systemami poprzez protokół HL Wsparcie dla aktualizacji obiegu informacji pomiędzy RIS a PACS. Minimum wymiana informacji o: - rejestracji pacjenta - rejestracji badania - zmianie danych pacjenta - zmianie danych badania - opisie badania - zmianie opisu badania - scaleniu kart pacjenta Automatyczna zmiana statusów badania w RIS po otrzymaniu komunikatu z PACS o wykonaniu badania Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 7

8 3.31. Generowanie Księgi Pracowni Zestawienie ilości zleceń z podziałem na poszczególne pracownie i aparaty diagnostyczne Zestawienia ilościowo / kwotowe wykonanych usług (zbiorcze lub z podziałem na zleceniodawców) Generowanie statystyk zużytych materiałów eksploatacyjnych z podziałem na zleceniodawców Generowanie statystyk pracy personelu ( liczby opisanych, zrealizowanych badań przez poszczególnych pracowników) 4. Integracja systemów RIS-HIS opis zakresu wymaganej integracji 4.1. Przyjmowanie w RIS zleceń wysłanych drogą elektroniczną z HIS wraz z importem danych zlecenia i pacjenta 4.2. Automatyczne odsyłanie do HIS informacji o terminie umówienia badania 4.3. Możliwość odrzucenia zlecenia (badania nie zarejestrowanego) Możliwość odwołania badania zarejestrowanego Automatyczne odsyłanie do systemu HIS opisu badania zleconego elektronicznie, wraz z danymi umożliwiającymi wywołanie obrazów w przeglądarce z poziomu aplikacji HIS 4.6. Podczas pracy dyżurowej, automatyczne przyjmowanie do realizacji w RIS zleceń z systemu HIS 4.7. Dostawa przez Wykonawcę wszelkich bezterminowych licencji na użytkowanie systemu i wykonanie prac integracyjnych po stronie systemu RIS i HIS, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wymiany zleceń i opisów wyników badań diagnostycznych pomiędzy RIS a posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS 5. Integracja systemu RIS - TIS (dostarczonym w tym samym postępowaniu) RIS będzie posiadał możliwość złożenia zlecenia w TIS w celu wykonania zewnętrznej konsultacji /opisu badania znajdującego się w PACS. Wykonanie tego zlecenia będzie polegać na wywołaniu usługi sieciowej Zlecenie opisu. Usługa ta będzie wykonana w technologii Web Service i zaimplementowanej w TIS. RIS będzie odbierał opis badania wykonany przez konsultantów TIS. Wykonanie odbioru opisu badania będzie polegać na wykonaniu usługi sieciowej Odbiór opisu wykonanej w technologii Web Service i zaimplementowanej w RIS 6. Harmonogram 6.1. Harmonogram dostawy wdrożenia i szkoleń uwzględniający główne etapy umowy wymagany okres okres dostawy w odniesieniu do dni kalendarzowych 7. Gwarancja 7.1. Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia 12 miesięcy 7.2. W okresie gwarancji min. 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne, podać ilość przeglądów 7.3. Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym Podać 7.4. Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce Podać Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 8

9 7.5. Czas reakcji na usunięcie awarii (rozumiane jak przyjazd serwisu przy braku skuteczności serwisu zdalnego) [godz.w dni robocze] 72 godz., podać 7.6. Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim do wszystkich urządzeń w formie elektronicznej na CD przy dostawie 7.7. Szkolenia użytkowników w zakresie dostarczanych urządzeń i oprogramowania 8. Serwer z oprogramowanie TIS (Telemedicine Information System) 8.1. Wymagania techniczne System wykonany w technologii umożliwiającej funkcjonowanie na platformie systemowej "open source" Linux oraz Windows, bazach danych typu SQL "open source" Postgre jak również komercyjnych: MS SQL Serwer, Oracle, IBM DB System wykonany w technologii "trójwarstwowej" z możliwością instalacji poszczególnych warstw oprogramowania na oddzielnych serwerach: warstwa prezentacji, warstwa logiki biznesowej oraz warstwa bazy danych System można obsługiwać przez przeglądarkę internetową MS IE wersja 6.x oraz nowsza, FF wersja 3.x oraz nowsza Możliwość załączania do Zlecenia konsultacji badania w formacie DICOM 3.0 dokumentów zeskanowanych w formacie PDF Możliwość integracji z usługami katalogowymi LDAP funkcjonującego w szpitalu Bezpieczna obsługa komunikacji stacji roboczych z serwerem aplikacyjnym i bazodanowym poprzez komunikację szyfrowaną protokołem HTTPS Możliwość integracyjna z systemami zewnętrznymi poprzez mechanizmy usług sieciowych wykonanych w technologii Web Service Silnik wykonywania procesów "workflow" nadzorujących realizację procedur telemedycznych zdefiniowanych w języku BPEL będący standardem organizacji W3C Dokumentacja medyczna utrzymywana w inteligentnych dokumentach formularzowych zaimplementowane w języku XForms będącym standardem opracowanym przez organizację W3C opisu elektronicznych dokumentów formularzowych Możliwość podpisywania i weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego na Raportach z konsultacji radiologicznych Wymagania funkcjonalne Administrator Obsługa "Rejestru Partnerów", czyli ośrodków zlecających usługi wykonania procedur telemedycznych Konfiguracja "Katalogu Usług" w postaci dostępnych procedur telemedycznych z możliwością konfiguracji udziału partnerów w procesie ich realizacji Definiowanie ról poprzez określanie uprawnień dostępu do funkcji, zadań procesowych oraz danych Obsługa "Rejestracja Użytkowników" z możliwością: wpisywania nowego użytkownika oraz edycji istniejącego Nadawanie uprawnień Użytkownikom poprzez związywanie ich z uprawnieniami zdefiniowanych ról Monitorowanie stanu realizacji procesów obsługujących procedury telemedyczne. Powinna istnieć możliwość określania parametrów czasowych obsługi poszczególnych zadań procedury telemedycznej. Instancja procesu obsługująca dane zlecenie powinna prezentować stan jej realizacji, tzn. sygnalizować czy jest zagrożenie przeterminowania czasu obsługi oraz także fakt przeterminowania czasu obsługi. Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 9

10 Wstrzymywanie, wznawianie, usuwanie procesu obsługującego daną instancje zleconej do wykonania procedury telemedycznej Wstrzymywanie lub zakończenie zadania uruchomionego w ramach procesu obsługującego procedurę telemedyczną Powiadamianie uprawnionych użytkowników komunikatami o zdarzeniach jakie się pojawiły w realizacji procesu obsługującego procedurę telemedyczną Możliwość edycji swojego profilu przez użytkownika TIS po uprzednim zalogowaniu się do systemu Możliwość zmiany swojego hasła dostępu do TIS przez użytkownika po zalogowaniu się do systemu Możliwość odczytania przez Administratora aktualnie zalogowanych w systemie użytkowników Obsługa "Rejestru Komunikatów Systemowych" informujących o nieprawidłowym zachowaniu się systemu Rejestr Pacjentów "Rejestr Pacjentów" - rejestr pozwalający przechowywać podstawowe dane demograficzne pacjentów: Pesel, nazwisko, Imię pierwsze i drugie, Płeć, Data Urodzenia, Wiek, Adres: Miejscowość, Ulica, Dom, Mieszkanie, Telefon stacjonarny i mobilny, e, Zawód, grupa krwi Rejestracja nowego pacjenta niezależnie od procesu składania zlecenia wykonania usługi telemedycznej Możliwość dokonania korekty atrybutów wpisu zarejestrowanego pacjenta Rejestracja nowego pacjenta w procesie składania Zlecenia wykonania usługi telemedycznej Podpowiedź danych pacjenta w procesie rejestracji Zlecenia jeśli istnieje pacjent zarejestrowany w Rejestrze Pacjentów Możliwość wyszukania pacjenta według kryterium: Pesel, Nazwisko, Imię, Możliwość pobrania i wyświetlenia "Teczki Pacjenta" dla danego wskazanego pacjenta z listy wyszukanych pacjentów Rejestr Partnerów "Rejestr Partnerów" - rejestr pozwalający konfigurować uprawnienia dla jego użytkowników w zakresie dostępności do funkcji, zadań oraz danych w systemie Rejestracja nowego partnera z atrybutami: Kod, Nazwa partnera, NIP, REGON, Adres z katalogu TERYT, Telefon, Fax, e Możliwość dokonania korekty wpisu zarejestrowanego Partnera Obsługa wpisywania adresu partnera na bazie katalogu TERYT prowadzonego przez GUS Wyszukiwarka listy partnerów według kryterium: kod ośrodka, NIP, Nazwa, Miejscowość. Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 10

11 Repozytorium dokumentacji medycznej Dokumentacja medyczna jest przechowywana w postaci "Kart Pacjentów", które zawierają kompletną dokumentację medyczną wytworzoną w realizacji danej procedury telemedycznej dla konkretnego pacjenta. Karta Pacjentów powinna dokumentować dane Zlecenia, które ją utworzyło oraz wszystkie dokumenty przekazane przez Zlecenia jak również wszystkie dokumenty wytworzone podczas realizacji tego Zlecenia Dostępność do "Kart Pacjentów" według nadanych uprawnień podczas definiowania ról dla użytkowników TIS. Powinna być możliwość takiej konfiguracji dostępności do danych w Repozytorium, aby każdy Partner miał tylko uprawnienia dostępu do Kart Pacjentów utworzonych w wyniku swoich Zleceń Możliwość wyszukania "Kart Pacjentów" według kryterium składającego się z następujących atrybutów: Procedura, Ośrodek składający Zlecenie, Pesel, Nazwisko, Imię Pacjenta, Data rozpoczęcia i data zakończenia procedury, Status obsługi procedury Możliwość grupowania "Kart Pacjenta" w "Teczkę Pacjenta" powszechnie nazywaną Rekordem pacjenta. Teczka Pacjenta powinna być dostępna w procesie opisu badania przez Konsultanta, aby mógł zapoznać się z historią choroby pacjenta Możliwość przeglądania wpisów do "Karty Pacjenta", które są wyświetlane w kolejności dat wpisów Rejestr Zleceń na Konsultację "Rejestr Zleceń" - rejestr przechowujący informacje o wykonywanych procedurach telemedycznych. Pozycja na liście powinna zawierać następujące atrybuty: Pesel, Nazwisko, Imię Pacjenta, Ośrodek składający Zlecenie, Procedura, Data rozpoczęcia, Data Zakończenia, Status realizacji Zlecenia Możliwość złożenia nowego Zlecenia w TIS poprzez interfejs TIS przez użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia Złożone nowe Zlecenie uruchamia odpowiedni proces obsługującego "workflow" danej procedury telemedycznej Możliwość wyszukania zlecenia według kryterium następujących atrybutów: Procedura, Ośrodek składający Zlecenie, Pesel, Nazwisko, Imię Pacjenta Możliwość dołączenia do zlecenia na konsultację załączników w formie dokumentów PDF Lista Zadań (tzw. ang. "WorkLista") TIS zarządza kolejnością realizacji zadań (ang. tzw. "workflow") dla danej procedury telemedycznej poprzez wyświetlenie "Listy zadań" do wykonania dla użytkowników posiadających uprawnienia do ich wykonania. Uprawniony użytkownik ma możliwość wyświetlenia listy zadań do wykonania. Wszyscy użytkownicy posiadający takie same uprawnienia, czyli taką samą rolę mają dostęp do realizacji tej samej listy zadań. Pobranie zadania do wykonania przez jednego użytkownika blokuje go równocześnie przed możliwością pobrania go przez innego uprawnionego użytkownika. Wyszukiwarka "Listy zadań" według kryterium następujących atrybutów: Procedura, Ośrodek składający Zlecenie, Pesel, Nazwisko, Imię Pacjenta, Data wystawienia zadania, Status realizacji zadania Lista Notyfikacji TIS podczas wykonywania procesu obsługującego daną procedurę telemedyczną ma możliwość wysyłania komunikatów do uprawnionych użytkowników tego procesu. "Listę Notyfikacji" może wyświetlić uprawniony Użytkownik do odbierania powiadomień danego procesu telemedycznego. Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 11

12 Komunikaty systemowe po zapoznaniu się z nimi powinny być archiwizowane i dostępne przez "Wyszukiwarkę" w której proces wyszukiwania jest definiowany kryterium wyboru składającym się z atrybutów: Procedura, Ośrodek składający Zlecenie, Pesel, Nazwisko, Imię Pacjenta, Data wystawienia notyfikacji, Status Raporty Raporty ilościowe obliczane według zadanego kryterium wyszukiwania: ilość pacjentów, ilość Kart Pacjentów, ilość zleceń, ilość procesów, ilość zadań. Raporty statystyczne obliczane według zadanego kryterium określającego przedział czasu, jakich dotyczy procedur oraz przez jakich partnerów wykonane: ilość obsłużonych pacjentów, ilość wykonanych procedur telemedycznych, ilość wykonanych zadań przez personel. Powinna istnieć możliwość implementowania innych raportów na bazie danych zapamiętanych w Repozytorium danych medycznych Konsultacja Możliwość złożenia zlecenia konsultacji z lokalnego RIS dla zarejestrowanego pacjenta i posiadającego badanie w PACS. Badanie powinno być widoczne na liście Zleceń systemu telemedycznego (TIS) i obsługiwane jako Zadanie poprzez Listę Zadań systemu TIS Możliwość złożenia zlecenia konsultacji badania w formacie DICOM z poziomu systemu telemedycznego (TIS) dla jednostek zewnętrznych skonfigurowanych jako Partnerzy. Badanie powinno być widoczne na liście Zleceń systemu TIS i obsługiwane jako Zadanie poprzez Listę Zadań systemu TIS Możliwość załączenia dokumentów w formacie PDF do zlecenia konsultacji oraz mozliwość przesłania danych obrazowych w formacie DICOM do PACS Zlecenie konsultacji powinno zawierać co najmniej : Pesel, Nazwisko, Imię Pacjenta, nazwę Ośrodka składającego Zlecenie, rodzaj Procedury, przyczynę zlecenia badania, Datę i godzinę rozpoczęcia Wszelkie zlecenia konsultacji będą odnotowywane w Karcie Pacjenta Wysłanie zlecenia na konsultacje powoduje utworzenie dla konsultanta zadania - "Opis badania DICOM" Konsultant realizując zadanie konsultacji ma możliwość podglądu innych danych pacjenta zgromadzonych w Teczce pacjenta (Rekord pacjenta) zapisanych w Archiwum TIS TIS będzie archiwizował raport z konsultacji w formacie XML oraz PDF zawierający wszystkie dane zlecenia i opis konsultacji Wykonany opis konsultacji przekazuje do zlecającego: partner zewnętrzny będzie odbierał Raport z konsultacji w formacie PDF natomiast lokalny RIS będzie dobierał Raport w formacie XML Integracja TIS - PACS Możliwość zapisu w archiwum PACS badań w formacie DICOM dostarczonych przez moduł dystrybucji systemu TIS z zewnętrznej jednostki w celu wykonania ich konsultacji (opisu). Zapis do archiwum PACS będzie się odbywał poprzez protokół DICOM: C- Store SCU. Możliwość integracji Aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów PACS z systemem TIS na podstawie otwartego interfejsu umożliwiającego wykonania operacji: autoryzacja użytkownika TIS w PACS, pobranie i wyświetlenie badania DICOM z serwera PACS na podstawie jednoznacznego identyfikatora badania podanego przez TIS. Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 12

13 Data, miejscowość Podpis osoby upoważnionej Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 13

14 8.4. Integracja TIS - RIS TIS będzie posiadał możliwość przyjęcia zlecenia od RIS w celu wykonania zewnętrznej konsultacji /opisu badania znajdującego się w PACS. Przyjęcie tego zlecenia będzie polegać na wykonaniu wywołanej przez RIS usługi sieciowej Zlecenie opisu. Usługa ta będzie wykonana w technologii Web Service i zaimplementowanej w TIS. TIS będzie przekazywała do RIS opis badania wykonany przez konsultantów TIS. Przekazanie opisu badania będzie polegać na wywołaniu sieciowej Odbiór opisu wykonanej w technologii Web Service i zaimplementowanej w RIS. Doposażenie posiadanych serwerów w niezbędne oprogramowanie systemowe oraz systemy operacyjne i baz danych tak by uruchomić w sposób bezterminowy i bez ograniczeń oferowane oprogramowanie. 9. Obsługa zgłoszeń Zamawiającego dotyczy całego przedmiotu zamówienia 9.1 Obsługa zgłoszeń Zamawiającego dotyczy całego przedmiotu zamówienia Tabela 8.1 Priorytety zgłoszeń - poniżej Priorytet tabela 8.1 Krytyczny (Błąd) Standardowy (Usterka) Definicja priorytetu Docelowy czas reakcji Docelowy czas rozwiązania (czas w którym zostanie zastosowane rozwiązanie np. obejście, które pozwoli co najmniej na zmianę kwalifikacji zgłoszenia na Priorytet Standardowy) Sposób rozwiązania Utrata możliwości użytkowania oprogramowania w zakresie jego podstawowej funkcjonalności (wskazanej w dokumentacji użytkownika) prowadząca do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności w wyniku których, niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem oprogramowania 1 dzień roboczy (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną 3 dni robocze 30 dni roboczych Doraźna poprawka lub obejście dostarczone Zamawiającemu Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 14, wyszczególnić TAK - Oferta ma spełniać kryteria obsługi zgłoszeń Zamawiającego wg. załączonej tabeli 8.1 i. Niewielka utrata dostępu do usług, utrudniająca pracę użytkownika; ii. Użytkownik żąda rozwiązania problemu, ale może kontynuować pracę bez krytycznego zakłócenia działalności; iii. Pytania i propozycje zmian/uzupełnień. Reakcja w ciągu 15 dni roboczych (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną i. Informacja o dacie wprowadzenia aktualizacji, w której błąd zostanie skorygowany ii. Informacja dla Zamawiającego, że propozycja zmiany lub uzupełnienia będzie traktowana zgodnie z polityką Wykonawcy dot. uzupełnień/zmian

15 Termin usunięcia błędu 60 dni roboczych 60 dni roboczych Zasoby Prace w zakresie uzasadnionym ekonomicznie, w ramach Prace w zakresie uzasadnionym ekonomicznie, w ramach normalnych limitów zasobów normalnych limitów zasobów 10. Dodatkowy sprzęt komputerowy Opis Zestawy Komputer Ilość 3 sztuki [Jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz] Procesor Procesor klasy x86,dwurdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2,5 GHz, częstotliwość taktowania magistralii systemowej minimum 800 MHz, pamięć cache L2 co najmniej 2 MB Płyta główna 1. Rekomendowana przez producenta komputera i dostosowana do wybranego procesora 2. Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera Pamieć RAM Min. 4 GB DDR MHz Dysk Twardy SATA2, min. 320 GB, 7200 rpm, 8 MB cache Napęd optyczny DVD+/-RW DL z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania Karta graficzna Zintegrowana, min 128MB z możliwością korzystania z pamięci RAM, zgodna z DirectX Karta dźwiękowa Zintegrowana Karta sieciowa Zintergrowana, Ethernet 10/ Ilość złącz USB Min 4xUSB Klawiatura Standardowa PS/2 lub USB, długość przewodu min.1,8m Mysz Optyczna PS/2 lub USB, ze scrollem, przewodowa, długość przewodu min. 1,8m ilość 3 stuki System operacyjny 32 bit MS Windows XP Professional (lub Oryginalny MS Windows 7 Professional z możliwością zamiany na MS Windows XP Professional za pomocą dołączonych przez producenta komputera nośników do odtwarzania systemu), licencja OEM lub równoważny system operacyjny Pakiet biurowy Microsoft Office 2007 Basic PL lub równoważny Certyfikaty Deklaracja CE Dodatkowe Listwa zasilajaca z filtrem przepięciowym, 5 gniazd wyposażenie Gwarancja min 1 rok door to door Obudowa Micro tower Zasilacz Aktywny PFC Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 15

16 Typ monitora LCD, matowa powłoka ekranu Przekątna matrycy 19" Format ekranu Panoramiczny Czas reakcji matrycy 5ms Kontrast min 1000: Złącza min 1xDSUB Rozdzielczość 1440 x Gwarancja 3 lata producenta door to door 11. Szkolenie Zespół osób I. Szkolenie z zakresu systemu telemedycznego dla wszystkich użytkowników systemu II. Szkolenia dla zespołów klinicznych Czas trwania Liczba osób w zespole Liczba zespołów Całkowita liczba osób Wartość Wymagana wszyscy 3,5 godz 33 osoby 4 zespoły 132 osoby TAK Klinicyści, informatycy, pielęgniarki, rejestratorki medyczne 3 godz 7 osób 2 zespoły 14 osób TAK III. Szkolenia dla zespołu radiologicznego cz. 1 Technicy 10 godz 9 osób 2 zespoły 18 osób TAK III. Szkolenia dla zespołu radiologicznego - cz.2 Informatycy, radiolodzy 10 godz 9 osób 1 zespół 9 osób TAK IV. Szkolenia dla użytkowników kluczowych Technicy 5,5 godz 6 osób 3 zespoły 18 osób TAK IV. Szkolenia dla użytkowników kluczowych PODSUMOWANIE przeszkolenie 160 osób z czego 26 osób weźmie udział w dwóch zestawach szkoleń oraz 3 w czterech szkoleniach. Radiolodzy, informatycy 1 godz 5 osób 2 zespoły 10 osób TAK 160 osób (wszystkie osoby) TAK Wartość ofertowana Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 16

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl.

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. L.p. Opis parametrów Wartość wymagana WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. System

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH Pełna nazwa urządzenia, typ lub model Producent, podać pełną nazwę i adres Rok produkcji L.p. Opis parametru b. Parametr wymagany

Bardziej szczegółowo

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca)

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Załącznik Nr 2 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Producent:...

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA WSTĘP: Zamawiający ma na celu ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej w taki sposób, żeby stała się częścią obecnie używanego

Bardziej szczegółowo

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne:

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: Załącznik nr 4 do SIWZ System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: - wszystkie elementy systemu mają tworzyć integralne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego.

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Załącznik nr 4 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia. W kolumnie

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/40RTG/11/2012 O WARTOŚCI PONIśEJ 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Lp Opis parametrów i wymaganych funkcjonalności 1 2 I. SYSTEM PACS I OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Poz. 1 Serwer bazodanowy szt. 4 Element składowy dostawy Parametry wymagane Obudowa -Typu Rack, wysokość max. 4U; -Dostarczona wraz z szynami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa komputerów i oprogramowania, instalacja dostarczonych komputerów wraz obsługa serwisowa oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pod nazwą Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 6 do SIWZ. Komputer stacjonarny typ1 92 szt. STACJA ROBOCZA, Nazwa producenta i model (*). Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnymi (**) (TAK / NIE)

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Dostawa komputerów Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ Lista funkcji SZPITALNY SYSTEM INFORMATYCZNY HIS L.p. Opis parametru ADMINISTRATOR I OGÓLNE WYMAGANIA WYMAGANIA OGÓLNE Wszystkie moduły systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika. Zapewniona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.20.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SPRZĘTU. Szczegółowa specyfikacja sprzętowa:

SPECYFIKACJA SPRZĘTU. Szczegółowa specyfikacja sprzętowa: ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ SPECYFIKACJA SPRZĘTU Rodzaj Urządzenia Ilość Wartość jednostkowa netto Wartość jednostkowa brutto Wartość netto Wartość brutto Serwer 1 Stacje robocze 14 Drukarka 2 Razem Szczegółowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji zamówienia Celem głównym zamówienia pn: System poczty elektronicznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, - Komputery PC uczniowskie szt. 18 - Komputer PC nauczycielski szt.1 - Kopiarka/drukarka

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej Znak postępowania: PN/25/10 Załącznik Nr. 6 do SIWZ W postępowaniu na Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 145 Spis treści Spis treści... 2 1. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo