OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ 1. Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań 1 kpl WYMAGANA 1.1. Producent Podać 1.2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ 1. Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań 1 kpl WYMAGANA 1.1. Producent Podać 1.2."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 a Utworzenie systemu telemedycznego wraz z konieczną infrastrukturą IT w tym oprogramowaniem w SP ZOZ w Sieradzu oraz przeszkolenie użytkowników przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego lp. OPIS PARAMETRÓW 1. Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań 1 kpl 1.1. Producent Podać 1.2. Nazwa i typ Podać 1.3. Modułowa budowa systemu PACS umożliwiająca rozdzielenie jednego logicznego systemu na kilka serwerów fizycznych w celu dystrybucji obciążenia, instalacja i konfiguracja oferowanego systemu na posiadanych przez Zamawiającego serwerach 1.4. Doposażenie posiadanych serwerów : - Xeon DP E GHz - 4 GB ECC DDR3-6 x Dyski twarde SATA 1TB - Sprzętowy kontroler RAID 5/6 - Napęd DVD-RW SATA - 2 x Kontroler Ethernet 10/100/1000, wyszczególnić - Zasilanie awaryjne typu UPS - Tape Kit LTO3HH - Dwa zasilacze - Obudowa rack w niezbędne do prawidłowego działania systemu PACS komponenty Doposażenie posiadanych serwerów w niezbędne oprogramowanie systemowe oraz systemy operacyjne i baz danych tak by uruchomić w sposób bezterminowy i bez ograniczeń oferowane oprogramowanie., wyszczególnić 1.6. Instalacja systemu PACS włącznie z konfiguracją niezbędnych komponentów sprzętowych oraz oprogramowania z wykorzystaniem posiadanych serwerów 1.7. Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP, DICOM Storage Commitment oraz DICOM MPPS jako SCP i SCU 1.8. Pełna zgodność ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi 1.9. System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM System umożliwia integrację z innymi systemami poprzez protokół HL Współpraca z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) Możliwość wykorzystania istniejącego kontrolera domeny obsługującego protokół LDAP Generowanie DICOM Modality Worklist dla urządzeń diagnostycznych w standardzie kodowania min. Latin 1, Latin 2, UTF-8 z możliwością wyświetlania polskich znaków diakrytycznych liście roboczej Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 1

2 1.14. Baza danych wszystkich przesłanych do systemu pacjentów oraz obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line Autorouting badań na podstawie co najmniej następujących kryteriów: - rodzaju urządzenia diagnostycznego - rodzaju wykonanej procedury - wyłącznie obrazów zaznaczonych jako istotne System dystrybucji obrazów działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe i badań przechowywane są wyłącznie na serwerze - aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów nie przechowująca lokalnie wyświetlanych obrazów badań Centralne zarządzanie użytkownikami systemu stacji diagnostycznych i systemu dystrybucji obrazów Funkcjonalność przydzielenia użytkownika systemu do określonej roli, na przykład lekarza radiologa, lekarza klinicysty Funkcjonalność przydzielenia roli użytkownika systemu do określonego oddziału (np. oddział pediatrii, onkologii, neurologii) System blokujący dostęp użytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się Funkcjonalność ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika z modułu dystrybucji obrazów i stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika Funkcjonalność przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli użytkownika systemu Rodzaje uprawnień: - uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich poszczególnych opcji, min.: ustawień autoroutingu ustawień archiwizacji off-line dodawania dodatkowych źródeł DICOM kasowanie badań z systemu ustawień kompresji obrazów - uprawnienia do używania poszczególnych narzędzi w stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów, min.: drukowania badania zapisywania zmian obrazu badania, nagrywania badania na CD, dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz ich opisu importu i eksportu badania przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM - uprawnienia dostępu do wybranych badań na podstawie: rodzaju modalności CT, CR, MR itp. daty wykonania badania statusu badania (min. nowe, opisane, zarejestrowane w systemie RIS, nie zarejestrowane w systemie RIS) priorytetu badania rodzaju badania (np. kręgosłup, klatka piersiowa AP) Funkcjonalność dziedziczenia uprawnień uprawnienia nadane danemu oddziałowi przenoszą się na przynależące do niego role, następnie zarówno uprawnienia oddziału oraz roli przenoszą się na konto użytkownika Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 2

3 1.24. Monitorowanie systemu poprzez system logowania wydarzeń, min.: - zmiana hasła użytkownika, - nieudana próba zalogowania, - zalogowanie się użytkownika, - próba obejrzenia badania o ograniczonym dostępie, - zmiana statusu badania z nieopisanego na opisane, - próba wysłania badania, - skopiowanie lub wydrukowanie badania Integracja systemu PACS z systemem RIS poprzez standard HL7. Minimum wymiana informacji o: - rejestracji pacjenta - rejestracji badania - zmianie danych pacjenta - zmianie danych badania - opisie badania - zmianie opisu badania - scaleniu kart pacjenta Urządzenia, które należy podłączyć do systemu archiwizacji poprzez DICOM : -Tomografia komputerowa -system radiografii CR Wszystkie urządzenia diagnostyczne są wyposażone w interfejs DICOM Store i Worklist. Zamawiający zapewnia wymagane prace integracyjne ze strony serwisu podłączanych urządzeń Nowe urządzenia, które należy podłączyć do systemu archiwizacji poprzez DICOM po jego pełnej instalacji i konfiguracji : -Rezonans Magnetyczny Wszystkie urządzenia diagnostyczne są wyposażone w interfejs DICOM Store i Worklist. Zamawiający zapewnia wymagane prace integracyjne ze strony serwisu podłączanych urządzeń Udostępnianie i przesyłanie obrazów na stacje diagnostyczne i do aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów w formacie DICOM oraz skompresowanym Obsługa raportów z RIS dla potrzeb dystrybucji klinicznej obrazów; system PACS przetrzymuje i udostępnia dla systemu dystrybucji obrazów danych najnowszą wersję opisu badania wykonanego w systemie RIS Dystrybucja obrazów - dostęp do badań z dowolnego uprawnionego komputera pracującego w sieci szpitalnej, 20 szt. licencji dla jednoczesnych użytkowników Wyświetlanie obrazów w jakości diagnostycznej w formacie DICOM za pomocą licencji dystrybucji obrazów umożliwiających diagnostykę badań w zewnętrznych ośrodkach poza szpitalnych Produkcja płyty z badaniem dla pacjenta na napędzie lokalnym i sieciowym duplikatorze CD/DVD wraz z przeglądarką DICOM i wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print, przez użytkowników systemu dystrybucji obrazów Konsultacje z użyciem systemu dystrybucji obrazów dostęp do badań spoza szpitala dla uprawnionych użytkowników Programowe szyfrowanie połączenia klienta systemu dystrybucji obrazów z systemem PACS Transmisja danych między systemem PACS a klientami systemu z użyciem protokołu szyfrującego, podać rodzaj Stratna i bezstratna kompresja obrazów; możliwość wyboru przez użytkownika systemu dystrybucji obrazów rodzaju wyświetlanych obrazów (skompresowane stratnie/bezstratnie lub obrazy DICOM) Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 3

4 1.37. Progresywne wyświetlanie obrazów - szybkie wyświetlenie obrazu w małej rozdzielczości i stopniowe zwiększanie rozdzielczości w miarę przesyłania kolejnych danych aż do uzyskania obrazu w maksymalnej rozdzielczości Obsługa stanowiska dwumonitorowego przez system użytkownika dystrybucji obrazów, dla każdego pojedynczego badania wyświetlanego na oddzielnym monitorze wyświetlany jest też na tym monitorze pasek narzędzi Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: - pojedynczy monitor na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, - dwa monitory na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania, - wszystkie monitory na wszystkich dostępnych monitorach wyświetlanie jest to samo badanie Język interfejsu użytkownika min. język polski, angielski, niemiecki i francuski Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu systemu dystrybucji obrazów do systemu pomocy w języku polskim, obejmującego następujące tematy: - Jak korzystać z systemu pomocy - Opis wszystkich dostępnych narzędzi i metody jak je stosować - Nawigacja po systemie - Wyszukiwanie badań - Odczytywanie, modyfikacja, porównywanie badań - Przygotowywanie badań do kominków i konferencji Automatyczna zmiana wersji językowej aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów i systemu pomocy na podstawie ustawień regionalnych systemu operacyjnego stacji klienta Dostęp z poziomu aplikacji do systemu pomocy aplikacji w jeżyku interfejsu użytkownika Integracja zapewniająca wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów, które zostały wysłane do systemu PACS System dystrybucji obrazów oraz serwer PACS pozwala wyszukać oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi: 1. imię i nazwisko pacjenta 2. opis badania wykonany w systemie RIS Obsługa procesu scalania badań, np. przy zmianie nazwiska pacjenta Obsługa uaktualnień w obiegu danych Pacjent-Opisy-Badanie, min. zmiana imienia i nazwiska pacjenta, rodzaju badania oraz opisu w systemie RIS powoduje automatycznie zmianę tych danych w badaniach znajdujących się w systemie PACS i systemie dystrybucji obrazów, również badań znajdujących się na nośnikach off-line przy próbie ich przywrócenia do pamięci podręcznej Walidacja zgodności danych obrazowych z danymi demograficznymi z systemu RIS; w przypadku niepomyślnej walidacji aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów wyświetla przy otwieraniu obrazu informację o nieudanej walidacji badania Dostęp do systemu dystrybucji obrazów stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się Automatyczna zmiana statusu badania (np. na cito) na podstawie informacji z systemu RIS (integracja HL7) Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala wyświetlić jednocześnie co najmniej 3 rodzaje badań tego samego pacjenta Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala wyświetlić równocześnie co najmniej 9 obrazów na jednym ekranie użytkownika, możliwość przewijania pomiędzy kolejnymi obrazami w serii Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 4

5 1.53. Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala na podstawową obróbkę (zaczernienie, kontrast, obroty, powiększenia, pomiary) każdego obrazu Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala na płynną regulację zaczernienia i kontrastu oraz umożliwia definiowanie własnych ustawień poziomu i okna (W/L), oraz funkcjonalność przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala na połączenie serii badań w jedną całość Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja kalibracji obrazu, kalibracja przeprowadzana przez użytkownika względem obiektu odniesienia Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja pomiaru odległości i kątów Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja obrotu obrazu o 180 oraz o 90 w lewo lub w prawo oraz Możliwość wyświetlenia kilku zdjęć na ekranie Możliwość otwarcia kilku serii badań Możliwość równoczesnej pracy na kilku obrazach Negatyw Odbicie obrazu w pionie i poziomie Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja obrotu obrazu o dowolnie wybrany przez użytkownika kąt z prezentacją kąta w postaci liczbowej w trakcie wykonywania operacji obrotu Przeglądarka animacji dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów o min. funkcjonalności: - ustawienia prędkości animacji - ustawienie przeglądania animacji w pętli - zmiana kierunku animacji - ustawienie zakresu obrazów do animacji Brak możliwości jednoczesnego wyświetlania przez aplikację klienta systemu dystrybucji obrazów badań różnych pacjentów Tworzenie własnych makr wyświetlających listę badań w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów, min. tylko dzisiejszych lub tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego Indywidualna konfiguracja paska narzędzi i makr aplikacji systemu dystrybucji obrazów dla każdego użytkownika, przetrzymywana na serwerze użytkownik otrzymuje spersonalizowany interfejs niezależnie od komputera, na którym się loguje Indywidualna konfiguracja paska narzędzi dla każdego użytkownika i każdego rodzaju badań, np. CR, CT, MR, MG Hierarchizacja ważności obrazów - obrazy zaznaczone w badaniu jako istotne" są prezentowane jako miniatury wraz z opisem badania w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów, kliknięcie na miniaturę wyświetla obraz Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne, badania tomograficzne z kontrastem, ocena obecności złamań przez ortopedów Oprogramowanie PACS zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w chwili dostawy certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC Instalacja systemu PACS włącznie z konfiguracją niezbędnych komponentów sprzętowych oraz oprogramowania z wykorzystaniem posiadanych serwerów, załączyć certyfikat wyrobu medycznego, załączyć dokumenty Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 5

6 2. Integracja systemów PACS i TIS (dostarczony w tym samym postępowaniu) Możliwość zapisu w archiwum PACS badań w formacie DICOM dostarczonych przez moduł dystrybucji badań systemu TIS z zewnętrznej jednostki w celu wykonania konsultacji (opisu) badania. Zapis do archiwum PACS będzie się odbywał poprzez protokół DICOM: C-Store SCU. Udostępnienie otwartego interfejsu umożliwiającego integrację TIS z Aplikacją klienta systemu dystrybucji obrazów w celu wykonania operacji: autoryzacja użytkownika TIS w PACS, pobranie i wyświetlenie badania DICOM z serwera PACS na podstawie jednoznacznego identyfikatora badania podanego przez TIS. 3. Serwer z oprogramowaniem RIS 1 kpl 3.1. Przedmiotem dostawy jest licencja na system radiologiczny zintegrowany z systemem InfoMedica firmy Asseco Poland. Na potwierdzenie tego faktu, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć pisemne potwierdzenie producenta oprogramowania InfoMedica, że oferowany w ramach niniejszego postępowania system RIS jest zintegrowany z wersją InfoMedica funkcjonującą w Szpitalu nr Producent systemu RIS Podać 3.3. Nazwa i typ systemu RIS Podać 3.4. Instalacja systemu RIS na jednym z posiadanych serwerów 3.5. Doposażenie posiadanych serwerów : - Xeon DP E GHz - 4 GB ECC DDR3-6 x Dyski twarde SATA 1TB - Sprzętowy kontroler RAID 5/6 - Napęd DVD-RW SATA - 2 x Kontroler Ethernet 10/100/ Zasilanie awaryjne typu UPS - Tape Kit LTO3HH - Dwa zasilacze - Obudowa rack w dodatkową pamięć RAM 8 GB ECC DDR Doposażenie posiadanych serwerów w niezbędne oprogramowanie systemowe oraz systemy operacyjne i baz danych tak by uruchomić w sposób bezterminowy i bez ograniczeń oferowane oprogramowanie., wyszczególnić 3.7. Instalacja systemu RIS włącznie z konfiguracją niezbędnych komponentów sprzętowych oraz oprogramowania z wykorzystaniem posiadanych serwerów 3.8. Polski interfejs użytkownika w aplikacjach 3.9. System działający w architekturze klient-serwer System operacyjny stacji roboczych Windows XP lub nowszy Liczba stanowisk systemu RIS Zabezpieczenie programu przed niepowołanym dostępem osób trzecich (logowanie, karty chip itp.) Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 6

7 3.13. Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL wraz z kontrolą wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL, za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL Możliwość wyszukiwania pacjentów w bazie min 12 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika w tym: według pracowni, rodzaju badania, frazy opisu badania, jednostek zlecających, lekarzy opisujących, zlecających Definiowanie harmonogramu pracy poszczególnych pracowni / gabinetów diagnostycznych z uwzględnieniem dni świątecznych, przerw serwisowych Możliwość zapisywania w słownikach danych zleceniodawców wraz z wyszukiwaniem jednostki zlecającej na podstawie numeru umowy z NFZ, NIP-u, Regonu Możliwość zapisywania w słownikach lekarzy kierujących wraz z walidacją poprawności numerów praw wykonywania zawodu i zabezpieczeniem przed powtórnym wprowadzeniem do słownika lekarza o tym samym numerze Wymuszanie przez program konieczności wprowadzenia ze słowników kodów ICD Wymuszanie przez program konieczności wprowadzenia danych lekarza kierującego (nazwisko, imię, numer prawa wyk. zawodu) Automatyczne przesyłanie danych pacjenta do aparatów diagnostycznych ( WorkList ) Zapewnienie indywidualnych wzorców opisów widocznych tylko dla określonego użytkownika wraz z możliwością ich zarządzania w tym dodawanie, edycja i modyfikacja, oraz zapewnienie wzorców ogólnie dostępnych, modyfikowanych tylko przez uprawnionych użytkowników Automatyczna preselekcja wzorców opisów do danego rodzaju badań Monitorowanie wszelkich modyfikacji opisów badań z zaznaczeniem kto, kiedy i jakich zmian w opisie dokonał Możliwość przerwania opisu i pozostawienia badania do konsultacji z nadanym specjalnym statusem w celu szybkiego późniejszego odnalezienia w systemie Możliwość współpracy pomiędzy programem RIS a lekarską stacją diagnostyczną (typu : efilm, Impax-Agfa, ) działającymi jednocześnie na opisowej stacji lekarskiej. Współpraca polegająca na automatycznym otwarciu obrazów w programie diagnostycznym przy otwarciu opisu w RIS Możliwość wprowadzania opisów przez sekretarki lub stażystów z opcją ich późniejszego zatwierdzania przez uprawnionych lekarzy Możliwość zapisu danych osoby odbierającej wynik badania (nazwisko, imię, nr dowodu osobistego lub prawa jazdy) System umożliwia integrację z innymi systemami poprzez protokół HL Wsparcie dla aktualizacji obiegu informacji pomiędzy RIS a PACS. Minimum wymiana informacji o: - rejestracji pacjenta - rejestracji badania - zmianie danych pacjenta - zmianie danych badania - opisie badania - zmianie opisu badania - scaleniu kart pacjenta Automatyczna zmiana statusów badania w RIS po otrzymaniu komunikatu z PACS o wykonaniu badania Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 7

8 3.31. Generowanie Księgi Pracowni Zestawienie ilości zleceń z podziałem na poszczególne pracownie i aparaty diagnostyczne Zestawienia ilościowo / kwotowe wykonanych usług (zbiorcze lub z podziałem na zleceniodawców) Generowanie statystyk zużytych materiałów eksploatacyjnych z podziałem na zleceniodawców Generowanie statystyk pracy personelu ( liczby opisanych, zrealizowanych badań przez poszczególnych pracowników) 4. Integracja systemów RIS-HIS opis zakresu wymaganej integracji 4.1. Przyjmowanie w RIS zleceń wysłanych drogą elektroniczną z HIS wraz z importem danych zlecenia i pacjenta 4.2. Automatyczne odsyłanie do HIS informacji o terminie umówienia badania 4.3. Możliwość odrzucenia zlecenia (badania nie zarejestrowanego) Możliwość odwołania badania zarejestrowanego Automatyczne odsyłanie do systemu HIS opisu badania zleconego elektronicznie, wraz z danymi umożliwiającymi wywołanie obrazów w przeglądarce z poziomu aplikacji HIS 4.6. Podczas pracy dyżurowej, automatyczne przyjmowanie do realizacji w RIS zleceń z systemu HIS 4.7. Dostawa przez Wykonawcę wszelkich bezterminowych licencji na użytkowanie systemu i wykonanie prac integracyjnych po stronie systemu RIS i HIS, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wymiany zleceń i opisów wyników badań diagnostycznych pomiędzy RIS a posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS 5. Integracja systemu RIS - TIS (dostarczonym w tym samym postępowaniu) RIS będzie posiadał możliwość złożenia zlecenia w TIS w celu wykonania zewnętrznej konsultacji /opisu badania znajdującego się w PACS. Wykonanie tego zlecenia będzie polegać na wywołaniu usługi sieciowej Zlecenie opisu. Usługa ta będzie wykonana w technologii Web Service i zaimplementowanej w TIS. RIS będzie odbierał opis badania wykonany przez konsultantów TIS. Wykonanie odbioru opisu badania będzie polegać na wykonaniu usługi sieciowej Odbiór opisu wykonanej w technologii Web Service i zaimplementowanej w RIS 6. Harmonogram 6.1. Harmonogram dostawy wdrożenia i szkoleń uwzględniający główne etapy umowy wymagany okres okres dostawy w odniesieniu do dni kalendarzowych 7. Gwarancja 7.1. Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia 12 miesięcy 7.2. W okresie gwarancji min. 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne, podać ilość przeglądów 7.3. Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym Podać 7.4. Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce Podać Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 8

9 7.5. Czas reakcji na usunięcie awarii (rozumiane jak przyjazd serwisu przy braku skuteczności serwisu zdalnego) [godz.w dni robocze] 72 godz., podać 7.6. Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim do wszystkich urządzeń w formie elektronicznej na CD przy dostawie 7.7. Szkolenia użytkowników w zakresie dostarczanych urządzeń i oprogramowania 8. Serwer z oprogramowanie TIS (Telemedicine Information System) 8.1. Wymagania techniczne System wykonany w technologii umożliwiającej funkcjonowanie na platformie systemowej "open source" Linux oraz Windows, bazach danych typu SQL "open source" Postgre jak również komercyjnych: MS SQL Serwer, Oracle, IBM DB System wykonany w technologii "trójwarstwowej" z możliwością instalacji poszczególnych warstw oprogramowania na oddzielnych serwerach: warstwa prezentacji, warstwa logiki biznesowej oraz warstwa bazy danych System można obsługiwać przez przeglądarkę internetową MS IE wersja 6.x oraz nowsza, FF wersja 3.x oraz nowsza Możliwość załączania do Zlecenia konsultacji badania w formacie DICOM 3.0 dokumentów zeskanowanych w formacie PDF Możliwość integracji z usługami katalogowymi LDAP funkcjonującego w szpitalu Bezpieczna obsługa komunikacji stacji roboczych z serwerem aplikacyjnym i bazodanowym poprzez komunikację szyfrowaną protokołem HTTPS Możliwość integracyjna z systemami zewnętrznymi poprzez mechanizmy usług sieciowych wykonanych w technologii Web Service Silnik wykonywania procesów "workflow" nadzorujących realizację procedur telemedycznych zdefiniowanych w języku BPEL będący standardem organizacji W3C Dokumentacja medyczna utrzymywana w inteligentnych dokumentach formularzowych zaimplementowane w języku XForms będącym standardem opracowanym przez organizację W3C opisu elektronicznych dokumentów formularzowych Możliwość podpisywania i weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego na Raportach z konsultacji radiologicznych Wymagania funkcjonalne Administrator Obsługa "Rejestru Partnerów", czyli ośrodków zlecających usługi wykonania procedur telemedycznych Konfiguracja "Katalogu Usług" w postaci dostępnych procedur telemedycznych z możliwością konfiguracji udziału partnerów w procesie ich realizacji Definiowanie ról poprzez określanie uprawnień dostępu do funkcji, zadań procesowych oraz danych Obsługa "Rejestracja Użytkowników" z możliwością: wpisywania nowego użytkownika oraz edycji istniejącego Nadawanie uprawnień Użytkownikom poprzez związywanie ich z uprawnieniami zdefiniowanych ról Monitorowanie stanu realizacji procesów obsługujących procedury telemedyczne. Powinna istnieć możliwość określania parametrów czasowych obsługi poszczególnych zadań procedury telemedycznej. Instancja procesu obsługująca dane zlecenie powinna prezentować stan jej realizacji, tzn. sygnalizować czy jest zagrożenie przeterminowania czasu obsługi oraz także fakt przeterminowania czasu obsługi. Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 9

10 Wstrzymywanie, wznawianie, usuwanie procesu obsługującego daną instancje zleconej do wykonania procedury telemedycznej Wstrzymywanie lub zakończenie zadania uruchomionego w ramach procesu obsługującego procedurę telemedyczną Powiadamianie uprawnionych użytkowników komunikatami o zdarzeniach jakie się pojawiły w realizacji procesu obsługującego procedurę telemedyczną Możliwość edycji swojego profilu przez użytkownika TIS po uprzednim zalogowaniu się do systemu Możliwość zmiany swojego hasła dostępu do TIS przez użytkownika po zalogowaniu się do systemu Możliwość odczytania przez Administratora aktualnie zalogowanych w systemie użytkowników Obsługa "Rejestru Komunikatów Systemowych" informujących o nieprawidłowym zachowaniu się systemu Rejestr Pacjentów "Rejestr Pacjentów" - rejestr pozwalający przechowywać podstawowe dane demograficzne pacjentów: Pesel, nazwisko, Imię pierwsze i drugie, Płeć, Data Urodzenia, Wiek, Adres: Miejscowość, Ulica, Dom, Mieszkanie, Telefon stacjonarny i mobilny, e, Zawód, grupa krwi Rejestracja nowego pacjenta niezależnie od procesu składania zlecenia wykonania usługi telemedycznej Możliwość dokonania korekty atrybutów wpisu zarejestrowanego pacjenta Rejestracja nowego pacjenta w procesie składania Zlecenia wykonania usługi telemedycznej Podpowiedź danych pacjenta w procesie rejestracji Zlecenia jeśli istnieje pacjent zarejestrowany w Rejestrze Pacjentów Możliwość wyszukania pacjenta według kryterium: Pesel, Nazwisko, Imię, Możliwość pobrania i wyświetlenia "Teczki Pacjenta" dla danego wskazanego pacjenta z listy wyszukanych pacjentów Rejestr Partnerów "Rejestr Partnerów" - rejestr pozwalający konfigurować uprawnienia dla jego użytkowników w zakresie dostępności do funkcji, zadań oraz danych w systemie Rejestracja nowego partnera z atrybutami: Kod, Nazwa partnera, NIP, REGON, Adres z katalogu TERYT, Telefon, Fax, e Możliwość dokonania korekty wpisu zarejestrowanego Partnera Obsługa wpisywania adresu partnera na bazie katalogu TERYT prowadzonego przez GUS Wyszukiwarka listy partnerów według kryterium: kod ośrodka, NIP, Nazwa, Miejscowość. Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 10

11 Repozytorium dokumentacji medycznej Dokumentacja medyczna jest przechowywana w postaci "Kart Pacjentów", które zawierają kompletną dokumentację medyczną wytworzoną w realizacji danej procedury telemedycznej dla konkretnego pacjenta. Karta Pacjentów powinna dokumentować dane Zlecenia, które ją utworzyło oraz wszystkie dokumenty przekazane przez Zlecenia jak również wszystkie dokumenty wytworzone podczas realizacji tego Zlecenia Dostępność do "Kart Pacjentów" według nadanych uprawnień podczas definiowania ról dla użytkowników TIS. Powinna być możliwość takiej konfiguracji dostępności do danych w Repozytorium, aby każdy Partner miał tylko uprawnienia dostępu do Kart Pacjentów utworzonych w wyniku swoich Zleceń Możliwość wyszukania "Kart Pacjentów" według kryterium składającego się z następujących atrybutów: Procedura, Ośrodek składający Zlecenie, Pesel, Nazwisko, Imię Pacjenta, Data rozpoczęcia i data zakończenia procedury, Status obsługi procedury Możliwość grupowania "Kart Pacjenta" w "Teczkę Pacjenta" powszechnie nazywaną Rekordem pacjenta. Teczka Pacjenta powinna być dostępna w procesie opisu badania przez Konsultanta, aby mógł zapoznać się z historią choroby pacjenta Możliwość przeglądania wpisów do "Karty Pacjenta", które są wyświetlane w kolejności dat wpisów Rejestr Zleceń na Konsultację "Rejestr Zleceń" - rejestr przechowujący informacje o wykonywanych procedurach telemedycznych. Pozycja na liście powinna zawierać następujące atrybuty: Pesel, Nazwisko, Imię Pacjenta, Ośrodek składający Zlecenie, Procedura, Data rozpoczęcia, Data Zakończenia, Status realizacji Zlecenia Możliwość złożenia nowego Zlecenia w TIS poprzez interfejs TIS przez użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia Złożone nowe Zlecenie uruchamia odpowiedni proces obsługującego "workflow" danej procedury telemedycznej Możliwość wyszukania zlecenia według kryterium następujących atrybutów: Procedura, Ośrodek składający Zlecenie, Pesel, Nazwisko, Imię Pacjenta Możliwość dołączenia do zlecenia na konsultację załączników w formie dokumentów PDF Lista Zadań (tzw. ang. "WorkLista") TIS zarządza kolejnością realizacji zadań (ang. tzw. "workflow") dla danej procedury telemedycznej poprzez wyświetlenie "Listy zadań" do wykonania dla użytkowników posiadających uprawnienia do ich wykonania. Uprawniony użytkownik ma możliwość wyświetlenia listy zadań do wykonania. Wszyscy użytkownicy posiadający takie same uprawnienia, czyli taką samą rolę mają dostęp do realizacji tej samej listy zadań. Pobranie zadania do wykonania przez jednego użytkownika blokuje go równocześnie przed możliwością pobrania go przez innego uprawnionego użytkownika. Wyszukiwarka "Listy zadań" według kryterium następujących atrybutów: Procedura, Ośrodek składający Zlecenie, Pesel, Nazwisko, Imię Pacjenta, Data wystawienia zadania, Status realizacji zadania Lista Notyfikacji TIS podczas wykonywania procesu obsługującego daną procedurę telemedyczną ma możliwość wysyłania komunikatów do uprawnionych użytkowników tego procesu. "Listę Notyfikacji" może wyświetlić uprawniony Użytkownik do odbierania powiadomień danego procesu telemedycznego. Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 11

12 Komunikaty systemowe po zapoznaniu się z nimi powinny być archiwizowane i dostępne przez "Wyszukiwarkę" w której proces wyszukiwania jest definiowany kryterium wyboru składającym się z atrybutów: Procedura, Ośrodek składający Zlecenie, Pesel, Nazwisko, Imię Pacjenta, Data wystawienia notyfikacji, Status Raporty Raporty ilościowe obliczane według zadanego kryterium wyszukiwania: ilość pacjentów, ilość Kart Pacjentów, ilość zleceń, ilość procesów, ilość zadań. Raporty statystyczne obliczane według zadanego kryterium określającego przedział czasu, jakich dotyczy procedur oraz przez jakich partnerów wykonane: ilość obsłużonych pacjentów, ilość wykonanych procedur telemedycznych, ilość wykonanych zadań przez personel. Powinna istnieć możliwość implementowania innych raportów na bazie danych zapamiętanych w Repozytorium danych medycznych Konsultacja Możliwość złożenia zlecenia konsultacji z lokalnego RIS dla zarejestrowanego pacjenta i posiadającego badanie w PACS. Badanie powinno być widoczne na liście Zleceń systemu telemedycznego (TIS) i obsługiwane jako Zadanie poprzez Listę Zadań systemu TIS Możliwość złożenia zlecenia konsultacji badania w formacie DICOM z poziomu systemu telemedycznego (TIS) dla jednostek zewnętrznych skonfigurowanych jako Partnerzy. Badanie powinno być widoczne na liście Zleceń systemu TIS i obsługiwane jako Zadanie poprzez Listę Zadań systemu TIS Możliwość załączenia dokumentów w formacie PDF do zlecenia konsultacji oraz mozliwość przesłania danych obrazowych w formacie DICOM do PACS Zlecenie konsultacji powinno zawierać co najmniej : Pesel, Nazwisko, Imię Pacjenta, nazwę Ośrodka składającego Zlecenie, rodzaj Procedury, przyczynę zlecenia badania, Datę i godzinę rozpoczęcia Wszelkie zlecenia konsultacji będą odnotowywane w Karcie Pacjenta Wysłanie zlecenia na konsultacje powoduje utworzenie dla konsultanta zadania - "Opis badania DICOM" Konsultant realizując zadanie konsultacji ma możliwość podglądu innych danych pacjenta zgromadzonych w Teczce pacjenta (Rekord pacjenta) zapisanych w Archiwum TIS TIS będzie archiwizował raport z konsultacji w formacie XML oraz PDF zawierający wszystkie dane zlecenia i opis konsultacji Wykonany opis konsultacji przekazuje do zlecającego: partner zewnętrzny będzie odbierał Raport z konsultacji w formacie PDF natomiast lokalny RIS będzie dobierał Raport w formacie XML Integracja TIS - PACS Możliwość zapisu w archiwum PACS badań w formacie DICOM dostarczonych przez moduł dystrybucji systemu TIS z zewnętrznej jednostki w celu wykonania ich konsultacji (opisu). Zapis do archiwum PACS będzie się odbywał poprzez protokół DICOM: C- Store SCU. Możliwość integracji Aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów PACS z systemem TIS na podstawie otwartego interfejsu umożliwiającego wykonania operacji: autoryzacja użytkownika TIS w PACS, pobranie i wyświetlenie badania DICOM z serwera PACS na podstawie jednoznacznego identyfikatora badania podanego przez TIS. Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 12

13 Data, miejscowość Podpis osoby upoważnionej Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 13

14 8.4. Integracja TIS - RIS TIS będzie posiadał możliwość przyjęcia zlecenia od RIS w celu wykonania zewnętrznej konsultacji /opisu badania znajdującego się w PACS. Przyjęcie tego zlecenia będzie polegać na wykonaniu wywołanej przez RIS usługi sieciowej Zlecenie opisu. Usługa ta będzie wykonana w technologii Web Service i zaimplementowanej w TIS. TIS będzie przekazywała do RIS opis badania wykonany przez konsultantów TIS. Przekazanie opisu badania będzie polegać na wywołaniu sieciowej Odbiór opisu wykonanej w technologii Web Service i zaimplementowanej w RIS. Doposażenie posiadanych serwerów w niezbędne oprogramowanie systemowe oraz systemy operacyjne i baz danych tak by uruchomić w sposób bezterminowy i bez ograniczeń oferowane oprogramowanie. 9. Obsługa zgłoszeń Zamawiającego dotyczy całego przedmiotu zamówienia 9.1 Obsługa zgłoszeń Zamawiającego dotyczy całego przedmiotu zamówienia Tabela 8.1 Priorytety zgłoszeń - poniżej Priorytet tabela 8.1 Krytyczny (Błąd) Standardowy (Usterka) Definicja priorytetu Docelowy czas reakcji Docelowy czas rozwiązania (czas w którym zostanie zastosowane rozwiązanie np. obejście, które pozwoli co najmniej na zmianę kwalifikacji zgłoszenia na Priorytet Standardowy) Sposób rozwiązania Utrata możliwości użytkowania oprogramowania w zakresie jego podstawowej funkcjonalności (wskazanej w dokumentacji użytkownika) prowadząca do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności w wyniku których, niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem oprogramowania 1 dzień roboczy (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną 3 dni robocze 30 dni roboczych Doraźna poprawka lub obejście dostarczone Zamawiającemu Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 14, wyszczególnić TAK - Oferta ma spełniać kryteria obsługi zgłoszeń Zamawiającego wg. załączonej tabeli 8.1 i. Niewielka utrata dostępu do usług, utrudniająca pracę użytkownika; ii. Użytkownik żąda rozwiązania problemu, ale może kontynuować pracę bez krytycznego zakłócenia działalności; iii. Pytania i propozycje zmian/uzupełnień. Reakcja w ciągu 15 dni roboczych (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną i. Informacja o dacie wprowadzenia aktualizacji, w której błąd zostanie skorygowany ii. Informacja dla Zamawiającego, że propozycja zmiany lub uzupełnienia będzie traktowana zgodnie z polityką Wykonawcy dot. uzupełnień/zmian

15 Termin usunięcia błędu 60 dni roboczych 60 dni roboczych Zasoby Prace w zakresie uzasadnionym ekonomicznie, w ramach Prace w zakresie uzasadnionym ekonomicznie, w ramach normalnych limitów zasobów normalnych limitów zasobów 10. Dodatkowy sprzęt komputerowy Opis Zestawy Komputer Ilość 3 sztuki [Jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz] Procesor Procesor klasy x86,dwurdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2,5 GHz, częstotliwość taktowania magistralii systemowej minimum 800 MHz, pamięć cache L2 co najmniej 2 MB Płyta główna 1. Rekomendowana przez producenta komputera i dostosowana do wybranego procesora 2. Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera Pamieć RAM Min. 4 GB DDR MHz Dysk Twardy SATA2, min. 320 GB, 7200 rpm, 8 MB cache Napęd optyczny DVD+/-RW DL z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania Karta graficzna Zintegrowana, min 128MB z możliwością korzystania z pamięci RAM, zgodna z DirectX Karta dźwiękowa Zintegrowana Karta sieciowa Zintergrowana, Ethernet 10/ Ilość złącz USB Min 4xUSB Klawiatura Standardowa PS/2 lub USB, długość przewodu min.1,8m Mysz Optyczna PS/2 lub USB, ze scrollem, przewodowa, długość przewodu min. 1,8m ilość 3 stuki System operacyjny 32 bit MS Windows XP Professional (lub Oryginalny MS Windows 7 Professional z możliwością zamiany na MS Windows XP Professional za pomocą dołączonych przez producenta komputera nośników do odtwarzania systemu), licencja OEM lub równoważny system operacyjny Pakiet biurowy Microsoft Office 2007 Basic PL lub równoważny Certyfikaty Deklaracja CE Dodatkowe Listwa zasilajaca z filtrem przepięciowym, 5 gniazd wyposażenie Gwarancja min 1 rok door to door Obudowa Micro tower Zasilacz Aktywny PFC Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 15

16 Typ monitora LCD, matowa powłoka ekranu Przekątna matrycy 19" Format ekranu Panoramiczny Czas reakcji matrycy 5ms Kontrast min 1000: Złącza min 1xDSUB Rozdzielczość 1440 x Gwarancja 3 lata producenta door to door 11. Szkolenie Zespół osób I. Szkolenie z zakresu systemu telemedycznego dla wszystkich użytkowników systemu II. Szkolenia dla zespołów klinicznych Czas trwania Liczba osób w zespole Liczba zespołów Całkowita liczba osób Wartość Wymagana wszyscy 3,5 godz 33 osoby 4 zespoły 132 osoby TAK Klinicyści, informatycy, pielęgniarki, rejestratorki medyczne 3 godz 7 osób 2 zespoły 14 osób TAK III. Szkolenia dla zespołu radiologicznego cz. 1 Technicy 10 godz 9 osób 2 zespoły 18 osób TAK III. Szkolenia dla zespołu radiologicznego - cz.2 Informatycy, radiolodzy 10 godz 9 osób 1 zespół 9 osób TAK IV. Szkolenia dla użytkowników kluczowych Technicy 5,5 godz 6 osób 3 zespoły 18 osób TAK IV. Szkolenia dla użytkowników kluczowych PODSUMOWANIE przeszkolenie 160 osób z czego 26 osób weźmie udział w dwóch zestawach szkoleń oraz 3 w czterech szkoleniach. Radiolodzy, informatycy 1 godz 5 osób 2 zespoły 10 osób TAK 160 osób (wszystkie osoby) TAK Wartość ofertowana Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 16

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Nazwa: System radiografii pośredniej (CR) dla radiografii Założenia ogólne Parametr Jedn. Zakres

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MODYFIKACJA W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych ze stacją technika z systemem PACS ( oprogramowanie + serwer)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. Tak. Podac producenta i typ 1. Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji Min. 12 bit podać roboczej i do kamery cyfrowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowaną przez:

UMOWA. reprezentowaną przez: Projekt UMOWA zawarta w dniu roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie pow. opoczyński, woj. łódzkie pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno mgr Tadeusza Wojciechowskiego zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 3. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn.brutto

Zadanie Nr 3. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn.brutto Zadanie Nr 3 Lp 1. Komputer PC Procesor klasy x86 - Liczba rdzeni/wątków min.4/4 - Częstotliwość taktowania procesora min.2,9 GHz - Pojemność pamięci cache L2/L3 min. 1 MB/6 MB - Obsługa instrukcji 32-bit

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny typu Asus Zenbook UX303UB-R4049T Pro lub równoważny Lp. Kryteria równoważności (wymagania minimalne):

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I L.P. 1. 2. 3. 4. Wymagania ogólne System PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ED.042.6.2014 Częstochowa, 2014-07-14 Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmiana SIWZ dot. zakupu i dostawy

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę oprogramowania antywirusowego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1 Komputer przenośny typu HP ProBook 430 G3 lub równoważny Lp. Kryteria równoważności (wymagania minimalne): 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE WOBEC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE WOBEC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SIWZ/ZAŁĄCZNIK DO UMOWY WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE WOBEC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Oferowane oprogramowanie i sprzęt powinno spełniać wszystkie funkcje wskazane poniżej. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 30/dost./2008 BA/zp/19038/2008 Warszawa, 06 listopada 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego 106/09.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do siwz Laptop wraz z Zakup sprzętu ICT - laptop SP Celiny procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX.,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Poznań, 13.02.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-03/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

1.2 Procesor Stacja robocza będzie zawierać procesor 64 bitowy o architekturze x86

1.2 Procesor Stacja robocza będzie zawierać procesor 64 bitowy o architekturze x86 Załącznik nr 1a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Tabela 1. Stacja robocza PC 20 sztuk Stacja robocza PC 1 Wydajność Zamawiający oczekuje, że zaoferowane urządzenie uzyska w teście BAPCo SYSmark 2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej

Bardziej szczegółowo

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB,

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB, zawiera minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt/podzespoły. W szczególności oznacza to iż: a) Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach ( np. większa ilość pamięci,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego, urządzeń przenośnych wraz z licencjami oprogramowania systemowego i biurowego. 1. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka Pakiet nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Ilość 1 sztuka Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsług wielu aplikacji

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Odpowiedź na zapytanie nr 1 Szpital Powiatowy A w Chmielniku 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1 3, woj. świętokrzyskie 413542479, 413542017 fax 413542136 REGON 0 0 3 6 8 0 1 1 3 NIP 657-21-95-982 ISO 9001 Chmielnik 25.11.2011 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr1do zapytania ofertowego znak: OWŚVI.7245.3.1.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie pt.: Dostawa i wdrożenie oprogramowania informatycznego do sporządzania sprawozdań z realizacji

Bardziej szczegółowo