V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego.. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, Człuchów, ul. Batorego 24, godziny pracy 7:00 do 5:00, tel Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nieodpłatna do pobrania ze strony internetowej 4.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego, który powinien posiadać parametry równe lub wyższe od urządzeń wymienionych w specyfikacji. Oprogramowanie dotyczące systemu operacyjnego oraz pakietu biurowego powinno odpowiadać temu podanemu w specyfikacji, ponieważ spełnia ono wymagania osób niepełnosprawnych ruchowo oraz ze sprzężeniami. Ma zapewnione również wsparcie techniczne w języku polskim. Oprogramowanie antywirusowe musi być zgodne z systemem operacyjnym Windows Vista. Dodatkowy system operacyjny Linux oraz oprogramowanie na ten system powinno być nieodpłatne. Nośnik niezbędny do instalacji musi być minimum w jednej kopii. Sprzęt komputerowy musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa B ZESTAW NR : zapotrzebowanie na 2 szt OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ILOŚĆ SZT. W ZESTAWIE OBUDOWA MIDI-T.ATX BLACK Parametry zasilacza: moc 400W standard: (ATX,ATX 2V 2.2), funkcja PFC(stabilizator napięcia)-pasywny, filtry: przeciwprzepięciowy, przeciwzwarciowy, przeciwprzeciążeniowy, regulacja obrotów wentylatorów automatyczna (termiczna), - przystosowana do pracy w pionie jako typ tower - głośność 20 db - ewentualne plomby gwarancyjne muszą być rozmieszczone w taki sposób, aby umożliwić Zamawiającemu modyfikację i rozbudowę we własnym zakresie bez utraty gwarancji. DDR2 min. 533MHz, min.,5 GB RAM

2 HDD: HDD 320 Gb 7200 SATA II, S.M.A.R.T, NCQ głośność 28dB 2 PROCESOR: 2,4 Hz dwurdzeniowy, cooler - wentylator CPU tryb głośności 5 db KARTA GRAFIKI: PCI-Express Microsoft DirectX 9.0c, Shader Model 3.0, obsługa renderingu High Dynamic-Range (HDR), Certyfikat PCI Express, obsługa KLAWIATURA aero Glass MULTIMEDIALNA MYSZ OPTYCZNA przewodowa 3 przycisk i rolka szybkiego przewijania, podkładka pod mysz optyczną. Stacja dyskietek FDD 3,5 Nagrywarka DVD zapis DVD+R DL 4x, DVD+R/-R 6x, DVD+RW 8x, KARTA SIECIOWA: KARTA SIECIOWA: 0/00/000 Mbps Wspierane systemy operacyjne Windows (XP, Vista, Linux) PŁYTA GŁÓWNA: Obsługiwana FSB / HT FSB 066 MHz Ilość złącz pamięci DDR2 (240-pin) 3, wielkość pamięci 2 GB, Wbudowany kontroler ATA - liczba urządzeń 2, wbudowany kontroler S-ATA II - liczba urządzeń 2, Złącze karty graficznej PCI Express 6x, złącze USB. / 2.0 0/6. Wbudowany FireWire 400/IEEE-394a - liczba portów, Zintegrowana karta muzyczna szt. oraz karta sieciowa LAN Gb liczba portów.wbudowany Wi-Fi 54Mbps 802.g - liczba portów DRUKARKA atramentowa, dane techniczne: rozdzielczość [dpi] 4800x200, szybkość druku tekstu [str./min.] 22, szybkość druku w kolorze [str./min] 7 MONITOR LCD : Przekątna ekranu: 20, wielkość plamki: 0,258 mm, jasność: 300cd/m2, kontrast: 700:, czas reakcji: ok 6 ms, rozdzielczość fizyczna: 680x050 Windows Vista Business PL OEM zainstalowany fabrycznie przez producenta komputera, wraz z nośnikiem i certyfikatem licencyjnym. Microsoft Office 2007 Basic OEM OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE System operacyjny Linux z interfejsem graficznym (KDE, GNOME), Open Office oraz dodatki dla osób niepełnosprawnych, Firewall. 2

3 ZESTAW NR 2 : zapotrzebowanie na 5 szt. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBUDOWA MIDI-T.ATX BLACK Parametry zasilacza: moc 400W standard:(atx,atx 2V 2.2),funkcja PFC(stabilizator napięcia)-pasywny, filtry: przeciwprzepięciowy, przeciwzwarciowy, przeciwprzeciążeniowy, regulacja obrotów wentylatorów automatyczna (termiczna), - przystosowana do pracy w pionie jako typ tower - głośność 20 db - ewentualne plomby gwarancyjne muszą być rozmieszczone w taki sposób, aby umożliwić Zamawiającemu modyfikację i rozbudowę we własnym zakresie bez utraty gwarancji. DDR GB 400MHz HDD 80.0GB 7200 SATA II 8MB CACHE S.M.A.R.T, głośność 20 db PROCESOR 3,0 GHz cooler-wentylator CPU tryb głośności 5 db ILOŚĆ SZT. W ZESTAWIE KARTA GRAFIKI: PCI-Express, Microsoft DirectX 9.0c, Shader Model 3.0, obsługa renderingu High Dynamic-Range (HDR), Certyfikat PCI Express, obsługa aero Glass KLAWIATURA MULTIMEDIALNA MYSZ OPTYCZNA przewodowa 3 przycisk i rolka szybkiego przewijania, podkładka pod mysz optyczną. Stacja dyskietek FDD 3,5 SŁUCHAWKI z MIKROFONEM min. dane techniczne: komunikacja z komputerem przewodowa, regulacja głośności, mikrofon z funkcją redukcji szumów. Nagrywarka DVD zapis DVD+R DL 4x, DVD+R/-R 6x, DVD+RW 8x, PŁYTA GŁÓWNA: Rodzaj pamięci: DDRII Złącza PCI Express: - x PCI Express x 6 slot, - x AGI Express slot (PCI Express x 4), - x PCI Express x slot Złącza HDD: - 2 x Serial ATA, - x ATA00 IDE connector Zintegrowana karta muzyczna: Zintegrowana karta sieciowa: Speed: 0/00 Ethernet, Kontroler firewire, Porty USB: 4 x USB2.0 - na tylnym panelu, 4 x USB2.0 - do wyprowadzenia z płyty. MONITOR LCD przekątna ekranu: 20, wielkość plamki: 0,258mm, Jasność: 300cd/m2, Kontrast: 700:, Czas reakcji: ok 6ms, Rozdzielczość fizyczna: 680x050 Windows Vista Home Premium 32-bit OEM DVD PL zainstalowany fabrycznie przez producenta komputera, wraz z nośnikiem i certyfikatem licencyjnym. Microsoft Office 2007 Basic OEM OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE 3

4 System operacyjny Linux z interfejsem graficznym (KDE, GNOME), Open Office oraz dodatki dla osób niepełnosprawnych, Firewall. 2. Opis przedmiotu zamówienia wg kodów Słownika CPV: Główny przedmiot: , ; ; ; ; ; ; ; ; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 6.Termin wykonania zamówienia: W terminie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;.. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;.2. Zrealizował w ostatnich trzech latach min. jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia wraz z potwierdzeniem, że dostawa ta została wykonana należycie..3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych wraz z ofertą wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ. Poszczególne warunki oceniane będą przez Zamawiającego metodą spełnia/nie spełnia. 8.Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości.500 zł; słownie: jeden tysiąc pięćset złotych. 9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium: Nazwa kryterium Waga Cena 00% 0.Miejsce i termin składania ofert: Zakład Wdrożeń i Usług Technicznych przy Starostwie Powiatowym Człuchów, ul. Wojska Polskiego 4

5 pok. Nr 4 (w budynku Starostwa Powiatowego) do dnia r. do godz Termin związania ofertą przez okres 30 dni.... podpis osoby upoważnionej 5

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: Instrukcję dla Wykonawców wraz z załącznikami Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Oświadczenie Załącznik nr 3 - Projekt umowy 2 Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA zakup i dostawę zestawu serwerowego, UPS, licencji oprogramowania Microsoft

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Powiat Otwocki Wydział Administracji, Inwestycji i zamówień Publicznych ul. Górna 130 05 400 Otwock tel. (22) 778-15-34,35,37 wew.378 fax (22) 778-15-34,35,37 wew 379 www.powiat-otwocki.pl Otwock, dnia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia

Rodzaj zamówienia. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia Dostawa oprogramowania oraz sprzętu komputerowego - serwerów dla aplikacji i bazy danych dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach w ramach projektu pn. Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/01/2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/01/2015 Warszawa, dnia. 26.01.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę: sprzętu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN - 35/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze ul.wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, fax: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 325 56 95, 456 56 10, tel. centrala: 456 56 56; E-mail: wup@wup.zgora.pl NO-0420-05/BW/06

Bardziej szczegółowo

(kody CPV 30121200-5, 30213000-5, 30213100-6, 30216130-6, 30231300-0, 30232110-8, 32413100-2, 38652100-1)

(kody CPV 30121200-5, 30213000-5, 30213100-6, 30216130-6, 30231300-0, 30232110-8, 32413100-2, 38652100-1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŝej 193 000 EURO na dostawę sprzętu komputerowego, sieciowego i audiowizualnego (kody CPV 30121200-5,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach 16-400 SUWAŁKI ul. Noniewicza 83

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach 16-400 SUWAŁKI ul. Noniewicza 83 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach 16-400 SUWAŁKI ul. Noniewicza 83 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu komputerowego do Państwowej

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM AD II 3421/5/05 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa X SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa : Powiat Nowosądecki Zarząd Powiatu Nowosądeckiego Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 87/OHP/2008 Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów oraz projekt,

Bardziej szczegółowo

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo