Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY"

Transkrypt

1 Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia powiat krakowski Mogilany Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Mogilany, Rynek 2, Mogilany, woj. małopolskie, tel , fax I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Do zadań oferenta będzie należało dostarczyć Zamawiającemu sprzęt komputerowy i licencje wraz z nośnikami wg zadań opisanych poniżej: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tzn. na zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3 lub na zadania wybrane dowolnie przez wykonawcę. Zadanie I: komputer mobilny - laptop z oprogramowaniem Kod CPV Procesor min. dwurdzeniowy 1,8 GHz Matryca 15,4 cale Pamięć RAM (zainstalowana) min MB Dysk twardy (zainstalowany) - pojemność min. 80 GB Napęd optyczny DVD+/-RW/RAM Karta graficzna Tak Karta dźwiękowa Tak Głośniki Tak Wbudowany mikrofon Tak Karta sieciowa przewodowa Tak Karta sieciowa bezprzewodowa Tak Bluetooth Tak ExpressCard 34 Tak Czytnik kart pamięci Tak Czytnik kart pamięci (opis) 7 w 1 - MMC/ SD/ Mini-SD/ Memory Stick/ MS Pro/ MS-Duo/ MS-Pro-Duo USB 2.0 min. 4 szt. Wbudowana kamera Tak System operacyjny Microsoft Windows Vista Business PL (BOX lub OEM) Pakiet biurowy Microsoft Office Small Business 2007 PL (BOX lub OEM) Torba Torba na laptop o matrycy 15,4, z dodatkowymi przegródkami na dokumenty komputer stacjonarny z peryferiami i oprogramowaniem Kod CPV Karta graficzna zintegrowana Karta muzyczna 8-kanałowy Obudowa - wymiary (szer. x wys. x dł. mm) 91 x 357 x 275 Procesor - Częstotliwość taktowania procesora min. 2,2 GHz

2 Procesor - Częstotliwość taktowania magistrali min. 800 MHz Pamięć RAM - Typ DDR 2 Pamięć RAM - Pojemność min MB Pamięć RAM - Maks. częstotliwość pracy min.667 MHz Dysk twardy HDD - Format 3,5 cale Dysk twardy HDD - Pojemność min. 80 GB Napęd optyczny DVD+/-RW/RAM Interfejsy zewnętrzne - komunikacyjne czytnik kart pamięci 2-w-1 (MMC, SD), czytnik kart CF, czytnik kart MS/MS Pro, port IEEE 1394 (4-pinowy), złącze karty graficznej VGA (D-Sub), złącze karty graficznej DVI-D, Mysz komputerowa - Typ Optyczna Mysz komputerowa - Interfejs PS/2 Mysz komputerowa - Rozdzielczość min. 800 Mysz komputerowa - Zasięg min. 1,50 m Klawiatura komputerowa - Interfejs PS/2 Klawiatura komputerowa - Zasięg min. 1,50 m Monitor - Przekątna ekranu 19 cali Monitor - Typ LCD Monitor - Jasność 300 cd/m2 Monitor - Kontrast 8000 :1 Monitor - Czas reakcji matrycy 5 ms Zasilacz awaryjny UPS - Moc skuteczna 400 W Zasilacz awaryjny UPS - Moc pozorna 650 VA Zasilacz awaryjny UPS - Napięcie wejściowe 220 V Zasilacz awaryjny UPS - Napięcie wyjściowe 220 V System operacyjny Microsoft Windows Vista Business PL (BOX lub OEM) Pakiet biurowy Microsoft Office Small Business 2007 PL (BOX lub OEM) Zadanie II: urządzenie pamięci masowej wraz z dyskami Kod CPV Ilość obsługiwanych dysków Rodzaj dysków SATA II Pojemność obsługiwanych dysków min. 1 TB Poziomy RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10 i JBOD Porty sieciowe 2 x Gigabit Porty dodatkowe 1 x esata, 3 x USB Panel LCD Tak Rodzaj zasilacza Pojedynczy Możliwość rozbudowy o kolejne moduły dyskowe Tak Protokoły plików Microsoft Networks (CIFS/SMB), Apple (AFP), Linux (NSF), File Transfer Protocol (FTP), Hyper Text Transfer Protocol/Secure (HTTP, HTTPS) Protokoły sieciowe print serwer, FTP serwer, kompatybilny z WebDisk oraz wspierający Windows Active Directory Zarządzanie systemem Przeglądarka WWW Autoryzacja Użytkownika Tak Network client type Windows, Apple OS X i Linux Konfiguracja sieciowa automatyczna DHCP, stałe IP Pamięć zainstalowana min. 256 MB dysków twardych Format Interfejs SATA II Pojemność min. 750 GB Ilość obsługiwanych dysków min. 5 szt. zewnętrzny napęd - nagrywarka Blue-Ray Kod CPV Interfejs komunikacji urządzenia USB 2.0 zestaw 25 nie zapisyanych nośników Blue-Ray pamięć RAM Kod CPV Pamięci RAM 6 szt Pamięć RAM - Typ 512 MB Pamięć RAM - Pojemność SDRAM DIMM Monitor kod CPV Monitor - Przekątna ekranu 19 cale Monitor - Typ LCD Monitor - Jasność 300 cd/m2 Monitor - Kontrast 8000 :1 Monitor - Czas reakcji matrycy 5 ms Drukarka kod CPV Drukarka - Jakość druku 4800 x 1200 dpi Drukarka - Obsługiwana gramatura 80 do 800 g/m2 (grubość 1,5 mm) Drukarka - Rozwiązania komunikacyjne Port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), port Ethernet /100Base-TX Drukarka - Wymiary nośników A3, A4 Zadanie III: Z uwagi na fakt, że Zamawiający posiada w ramach działającego systemu teleinformatycznego wdrożone już rozwiązania oparte o powszechnie dostępne rozwiązania i usługi aplikacyjne, należy dostarczyć następujące licencje wraz z nośnikami: Kod CPV Microsoft Windows XP Pro PL BOX Microsoft Windows Vista Ultimate PL BOX Microsoft Office 2007 Small Business PL BOX dodatkowe licencje na oprogramowanie dostępowe dla użytkowników do serwera - 10 szt. 10 licencji CAL OEM dostępowych do systemu Windows Small Business Server 2003 w wersji polskiej, zawierającego: Microsoft Windows Server 2003, usługi Microsoft Windows SharePoint, Microsoft Exchange Server 2003, usługę Microsoft Shared Fax, Microsoft ISA Server 2000, Microsoft SQL Server 2000/2005, Microsoft Office FrontPage licencji stanowiskowych na oprogramowanie antywirusowe F-Secure PSB for Workstacions II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 3. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 14. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

3 III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium : spełnia/nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone wymagania. Brak któregokolwiek oświadczenia, dokumentu, lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy na mocy art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Mogilany, Rynek 2, Mogilany, pok.27. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy Mogilany, Rynek 2, Mogilany, pok.27. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE I. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: komputer mobilny - laptop z oprogramowaniem Kod CPV Procesor min. dwurdzeniowy 1,8 GHz Matryca 15,4 cale Pamięć RAM (zainstalowana) min MB Dysk twardy (zainstalowany) - pojemność min. 80 GB Napęd optyczny DVD+/- RW/RAM Karta graficzna Tak Karta dźwiękowa Tak Głośniki Tak Wbudowany mikrofon Tak Karta sieciowa przewodowa Tak Karta sieciowa bezprzewodowa Tak Bluetooth Tak ExpressCard 34 Tak Czytnik kart pamięci Tak Czytnik kart pamięci (opis) 7 w 1 - MMC/ SD/ Mini-SD/ Memory Stick/ MS Pro/ MS-Duo/ MS-Pro-Duo USB 2.0 min. 4 szt. Wbudowana kamera Tak System operacyjny Microsoft Windows Vista Business PL (BOX lub OEM) Pakiet biurowy Microsoft Office Small Business 2007 PL (BOX lub OEM) Torba Torba na laptop o matrycy 15,4, z dodatkowymi przegródkami na dokumenty komputer stacjonarny z peryferiami i oprogramowaniem Kod CPV Karta graficzna zintegrowana Karta muzyczna 8-

4 kanałowy Obudowa - wymiary (szer. x wys. x dł. mm) 91 x 357 x 275 Procesor - Częstotliwość taktowania procesora min. 2,2 GHz Procesor - Częstotliwość taktowania magistrali min. 800 MHz Pamięć RAM - Typ DDR 2 Pamięć RAM - Pojemność min MB Pamięć RAM - Maks. częstotliwość pracy min.667 MHz Dysk twardy HDD - Format 3,5 cale Dysk twardy HDD - Pojemność min. 80 GB Napęd optyczny DVD+/-RW/RAM Interfejsy zewnętrzne - komunikacyjne czytnik kart pamięci 2-w-1 (MMC, SD), czytnik kart CF, czytnik kart MS/MS Pro, port IEEE 1394 (4-pinowy), złącze karty graficznej VGA (D-Sub), złącze karty graficznej DVI-D, Mysz komputerowa - Typ Optyczna Mysz komputerowa - Interfejs PS/2 Mysz komputerowa - Rozdzielczość min. 800 Mysz komputerowa - Zasięg min. 1,50 m Klawiatura komputerowa - Interfejs PS/2 Klawiatura komputerowa - Zasięg min. 1,50 m Monitor - Przekątna ekranu 19 cali Monitor - Typ LCD Monitor - Jasność 300 cd/m2 Monitor - Kontrast 8000 :1 Monitor - Czas reakcji matrycy 5 ms Zasilacz awaryjny UPS - Moc skuteczna 400 W Zasilacz awaryjny UPS - Moc pozorna 650 VA Zasilacz awaryjny UPS - Napięcie wejściowe 220 V Zasilacz awaryjny UPS - Napięcie wyjściowe 220 V System operacyjny Microsoft Windows Vista Business PL (BOX lub OEM) Pakiet biurowy Microsoft Office Small Business 2007 PL (BOX lub OEM). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE II. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie II: urządzenie pamięci masowej wraz z dyskami Kod CPV Ilość obsługiwanych dysków Rodzaj dysków SATA II Pojemność obsługiwanych dysków min. 1 TB Poziomy RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10 i JBOD Porty sieciowe 2 x Gigabit Porty dodatkowe 1 x esata, 3 x USB Panel LCD Tak Rodzaj zasilacza Pojedynczy Możliwość rozbudowy o kolejne moduły dyskowe Tak Protokoły plików Microsoft Networks (CIFS/SMB), Apple (AFP), Linux (NSF), File Transfer Protocol (FTP), Hyper Text Transfer Protocol/Secure (HTTP, HTTPS) Protokoły sieciowe print serwer, FTP serwer, kompatybilny z WebDisk oraz wspierający Windows Active Directory Zarządzanie systemem Przeglądarka WWW Autoryzacja Użytkownika Tak Network client type Windows, Apple OS X i Linux Konfiguracja sieciowa automatyczna DHCP, stałe IP Pamięć zainstalowana min. 256 MB dysków twardych Format Interfejs SATA II Pojemność min. 750 GB Ilość obsługiwanych dysków min. 5 szt. zewnętrzny napęd - nagrywarka Blue-Ray Kod CPV Interfejs komunikacji urządzenia USB 2.0 zestaw 25 nie zapisyanych nośników Blue-Ray pamięć RAM Kod CPV Pamięci RAM 6 szt Pamięć RAM - Typ 512 MB Pamięć RAM - Pojemność SDRAM DIMM Monitor kod CPV Monitor - Przekątna ekranu 19 cale Monitor - Typ LCD Monitor - Jasność 300 cd/m2 Monitor - Kontrast 8000 :1 Monitor - Czas reakcji matrycy 5 ms Drukarka kod CPV Drukarka - Jakość druku 4800 x 1200 dpi Drukarka - Obsługiwana gramatura 80 do 800 g/m2 (grubość 1,5 mm) Drukarka - Rozwiązania komunikacyjne Port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), port Ethernet /100Base-TX Drukarka - Wymiary nośników A3, A4. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZADANIE III. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Z uwagi na fakt, że Zamawiający posiada w ramach działającego systemu teleinformatycznego wdrożone już rozwiązania oparte o powszechnie dostępne rozwiązania i usługi aplikacyjne, należy dostarczyć następujące licencje wraz z nośnikami: Kod CPV Microsoft Windows XP Pro PL BOX Microsoft Windows Vista Ultimate PL BOX

5 Microsoft Office 2007 Small Business PL BOX dodatkowe licencje na oprogramowanie dostępowe dla użytkowników do serwera - 10 szt. 10 licencji CAL OEM dostępowych do systemu Windows Small Business Server 2003 w wersji polskiej, zawierającego: Microsoft Windows Server 2003, usługi Microsoft Windows SharePoint, Microsoft Exchange Server 2003, usługę Microsoft Shared Fax, Microsoft ISA Server 2000, Microsoft SQL Server 2000/2005, Microsoft Office FrontPage licencji stanowiskowych na oprogramowanie antywirusowe F-Secure PSB for Workstacions. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Powiązane artykuły Wynik postępowania: Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Liczba odwiedzin: 18 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Gminy Mogilany Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :23:34 Czas publikacji: :23:34 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Rodzaj zamówienia. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia

Rodzaj zamówienia. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia Dostawa oprogramowania oraz sprzętu komputerowego - serwerów dla aplikacji i bazy danych dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach w ramach projektu pn. Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MONITORÓW, DRUKAREK, LAPTOPÓW I RZUTNIKÓW NA POTRZEBY REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WOM W KATOWICACH

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MONITORÓW, DRUKAREK, LAPTOPÓW I RZUTNIKÓW NA POTRZEBY REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WOM W KATOWICACH Katowice: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MONITORÓW, DRUKAREK, LAPTOPÓW I RZUTNIKÓW NA POTRZEBY REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WOM W KATOWICACH Numer ogłoszenia: 333741-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA zakup i dostawę zestawu serwerowego, UPS, licencji oprogramowania Microsoft

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM AD II 3421/5/05 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa X SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa : Powiat Nowosądecki Zarząd Powiatu Nowosądeckiego Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Powiat Otwocki Wydział Administracji, Inwestycji i zamówień Publicznych ul. Górna 130 05 400 Otwock tel. (22) 778-15-34,35,37 wew.378 fax (22) 778-15-34,35,37 wew 379 www.powiat-otwocki.pl Otwock, dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 87/OHP/2008 Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów oraz projekt,

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN - 35/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z licencją na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: Instrukcję dla Wykonawców wraz z załącznikami Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Oświadczenie Załącznik nr 3 - Projekt umowy 2 Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I ZESTAW KOMPUTEROWY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I ZESTAW KOMPUTEROWY Załącznik Nr 1 CZĘŚĆ I ZESTAW KOMPUTEROWY Lp. 1. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Ekran Przekątna: min. 21,5 jasność jest na poziomie 250 cd/m2 Rozdzielczość: min. 1920x1080

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ... pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 2. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Oferujemy dostawę n/w sprzętu na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8712200, faks 61 8793262.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8712200, faks 61 8793262. Poznań: Sprzęt do rejestracji badań i prezentacji wyników prac badawczych Numer ogłoszenia: 235454-2012; data zamieszczenia: 04.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach 16-400 SUWAŁKI ul. Noniewicza 83

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach 16-400 SUWAŁKI ul. Noniewicza 83 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach 16-400 SUWAŁKI ul. Noniewicza 83 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu komputerowego do Państwowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii

(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii 1 z 9 2010-09-10 16:16 Warszawa: Dostarczenie oraz wdrożenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Numer ogłoszenia: 249153-2010; data zamieszczenia: 10.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo