Pytania z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania z dnia 18.08.2015 r."

Transkrypt

1 Toszek, r. dotyczy: postępowania nr 13/PN/DEG/AS/2015 na zakup aparatu RTG i adaptacja pracowni RTG wraz z serwisem technicznym dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: Pytanie 1 Pytania z dnia r. Dotyczy: 95. Oprogramowani diagnostyczne: Merge efilm lub równoważne Prosimy o opisanie warunków równoważności. Sam zapis lub równoważne nie spełnia przesłanek ustawowych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga oprogramowania diagnostycznego Merge efilm lub równoważnego o parametrach nie gorszych niż przytoczone oprogramowanie. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 2 Dotyczy: 1.2. Wymagana dostawa komercyjnego systemu operacyjnego zgodnego z systemem HyperV Czy Zamawiający dopuści dostawę niekomercyjnego systemu operacyjnego zgodnego z systemem HyperV Zamawiający dopuszcza niekomercyjny system operacyjny zgodny z platformą wirtualizacyjną szpitala lub platformą fizyczną zaproponowaną przez Wykonawcę. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 2 do programu funkcjonalno-użytkowego. Pytanie 3 Dotyczy: 3. Liczba równoczesnych użytkowników: 10 użytkowników 10. Program RIS posiada pływające licencje dla równoczesnej liczby zalogowanych użytkowników min. 30 Prosimy o jednoznaczne określenie liczby licencji Zamawiający wymaga minimum 10 równoczesnych użytkowników Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 2 do programu funkcjonalno-użytkowego w pkt 3 i 10. 1/44

2 Pytanie 4 Dotyczy: 2.7 Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty pisemnego wezwania od Zamawiającego do zdjęcia wszystkich blokad w tym w szczególności kodów serwisowych w dostarczonym przedmiocie umowy, które po zakończeniu okresu gwarancji, serwisu i nadzoru autorskiego utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu przez inny podmiot niż wykonawca pod rygorem pokrycia wszystkich kosztów, jakie Zamawiający poniesie w związku z koniecznością zdjęcia blokad. Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania. W przypadków systemów informatycznych powyższe wymaganie wiąże się z usunięciem haseł co jest sprzeczne z wymogami bezpieczeństwa informacji w tym z ustawą o ochronie danych osobowych czy rozporządzenia w sprawie wymagań dla Systemu informacji medycznej. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 6 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz projektu umowy załącznik nr 5 do Oferty na poniższy zapis: Wykonawca po zakończeniu okresu gwarancji i serwisu zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty pisemnego wezwania od Zamawiającego do przekazania Zamawiającemu kompletnego oprogramowania medycznego (użytkowego) i serwisowego pozwalającego na korzystanie z przedmiotu umowy oraz pozwalającego na jego konserwację i naprawę oraz do przekazania niezbędnych haseł i kodów dostępu. Zalecane przez producenta aktualizacje oprogramowania medycznego (użytkowego) i serwisowanie niezbędne do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy nie będą wymagać dodatkowych opłat i nie mogą ograniczać uprawnień Zamawiającego do swobodnego korzystania z przedmiotu umowy. Pytania z dnia r. Pytanie 1 (5) Dotyczy zał. do SIWZ nr 2 PFU minimalne wymagania RIS Punkt 1.1 Czy Zamawiający dopuści wykorzystanie rozwiązania do wirtualizacji np. VMWARE? Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 2 do programu funkcjonalno-użytkowego na poniższy zapis: Punkt 1.1 Wirtualizacja: VMWARE vcenter wersja 6 Pytanie 2 (6) Dotyczy zał. do SIWZ nr 2 PFU minimalne wymagania RIS Punkt 2.1 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez monitorowania informacji o próbie zmiany hasła użytkownika? Tak. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 2 do programu funkcjonalnoużytkowego - usuwa wymaganie z pkt. 2.1 Pytanie 3 (7) Dotyczy zał. do SIWZ nr 2 PFU minimalne wymagania RIS Punkt 2.6 2/44

3 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez monitorowania informacji o skopiowaniu lub wydrukowaniu badania? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 4 (8) Dotyczy zał. do SIWZ nr 2 PFU minimalne wymagania RIS Punkt 7 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez obsługi skrótów klawiszowych Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 5 (9) Dotyczy zał. do SIWZ nr 2 PFU minimalne wymagania RIS Punkt 21 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez wydrukowania potwierdzenia terminu rejestracji pacjenta? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 6 (10) Dotyczy zał. do SIWZ nr 2 PFU minimalne wymagania RIS Punkt 69 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez udostępniania logów zdarzeń zachodzących w systemie? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 7 (11) Dotyczy zał. do SIWZ nr 2 PFU minimalne wymagania RIS Punkt 76.6 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez wyświetlania listy wyników z konfigurowalnym układem kolumn? Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 2 do programu funkcjonalno-użytkowego. Punkt 76.6 otrzymuje następujące brzmienie: System wyświetla listę wyników z konfigurowanym lub zdefiniowanym na etapie wdrożenia układem kolumn Pytanie 8 (12) Dotyczy zał. do SIWZ nr 2 PFU minimalne wymagania RIS Punkt 76.7 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez zapamiętywania ostatnio użytych kryteriów wyszukiwania jak i konfiguracji dla użytkownika? 3/44

4 Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 2 do programu funkcjonalno-użytkowego usuwa wymaganie z pkt Pytanie 9 (13) Dotyczy zał. do SIWZ nr 2 PFU minimalne wymagania RIS Punkt Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości nadawania badaniu statusu do konsultacji z możliwością widoczności opisu w systemie PACS? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 10 (14) Dotyczy zał. do SIWZ nr 3 PFU minimalne wymagania PACS Punkt 1.1 Czy Zamawiający dopuści wykorzystanie rozwiązania do wirtualizacji np. VMWARE? Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 3 do programu funkcjonalno-użytkowego na poniższy zapis: Punkt 1.1 Wirtualizacja: VMWARE vcenter wersja 6 Pytanie 11 (15) Dotyczy zał. do SIWZ nr 3 PFU minimalne wymagania PACS Punkt 12 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji oceny jakości diagnostycznej badania? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 12 (16) Dotyczy zał. do SIWZ nr 3 PFU minimalne wymagania PACS Punkt 19 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości przydzielenia użytkownikowi systemu określonej roli w systemie? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 13 (17) Dotyczy zał. do SIWZ nr 3 PFU minimalne wymagania PACS Punkt 23 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości ustawienia przez Administratora czasu automatycznego wylosowywania użytkownika z modułu dystrybucji i stacji diagnostycznej? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. 4/44

5 Pytanie 14 (18) Dotyczy zał. do SIWZ nr 3 PFU minimalne wymagania PACS Punkt 26 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez systemu pomocy dostępnego z każdego poziomu systemu dystrybucji obrazów? Uzasadnienie: Wymagana funkcjonalność narusza przepisy wolnej konkurencji i wskazuje na jednego dostawcę Agfa Sp. z o.o. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 15 (19) Dotyczy zał. do SIWZ nr 3 PFU minimalne wymagania PACS Punkt 29 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez powiadamiania o zdarzeniach systemowych poprzez wbudowany komunikator lub ? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 16 (20) Dotyczy zał. do SIWZ nr 3 PFU minimalne wymagania PACS Punkt 32 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez narzędzia administracyjnego systemu PACS dostępnego przez www lub aplikacje zainstalowaną na komputerze administratora? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 17 (21) Dotyczy zał. do SIWZ nr 3 PFU minimalne wymagania PACS Punkt 35 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości oznaczania badania słowami kluczowymi przez użytkownika? Uzasadnienie: Wymagana funkcjonalność narusza przepisy wolnej konkurencji i wskazuje na jednego dostawcę Agfa Sp. z o.o. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 18 (22) Dotyczy zał. do SIWZ nr 3 PFU minimalne wymagania PACS Punkt 50 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości zapisywania na serwerze PACS wykonanych pomiarów oraz dodawania komentarzy? Uzasadnienie: Wymagana funkcjonalność narusza przepisy wolnej konkurencji i wskazuje na jednego dostawcę Agfa Sp. z o.o. 5/44

6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 1 (23) Pytania z dnia r. Dotyczy Załącznika nr 1b do oferty Dot. pkt.5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG ze statywem z lampą mocowaną na suficie? Pragniemy podkreślić, że takie rozwiązanie jest praktyczniejsze i gwarantuję zakresy ruchów lampy wymagane przez Zamawiającego. Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym punkt i załącznikiem nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego punkt 4 Zamawiający dopuszcza aparat ze statywem z lampą mocowaną na suficie konstrukcja własna. Uwzględnić jedna należy stropy: strop nad pracownią diagnostyki obrazowej pracownia RTG, stropy Kleina (korytarze) drewniane pracownia RTG. Z powyższego powodu Zamawiający będzie wymagał w przypadku lamp mocowanych na suficie w ramach instalacji w kosztach adaptacji pracowni diagnostyki obrazowej wykonania konstrukcji mocowania lampy na konstrukcji własnej przy zachowaniu estetyki pracowni akceptowalnej przez Zamawiającego. Pytanie 2 (24) Dotyczy Załącznika nr 1b do oferty Dot. pkt.21 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z maksymalną pojemnością cieplną kołpaka 1,6 MHU? Pragniemy podkreślić, że pozostałe parametry lampy którą chcemy zaoferować przewyższają wymogi Zamawiającego, a taka pojemność cieplna kołpaka gwarantuję długą i bezawaryjną pracę lampy RTG. Zamawiający dopuszcza pojemność cieplną kołpaka lampy 1,6 MHU. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 3 (25) Dotyczy Załącznika nr 1b do oferty Dot. pkt. 40 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z maksymalnym obciążeniem blatu stołu 295 kg? Pragniemy podkreślić, że różnica jest minimalna i takie maksymalne obciążenie blatu stołu w zupełności wystarcza na badanie praktycznie całej polskiej populacji. Zamawiający dopuszcza max. obciążenie blatu stołu w pozycji środkowej 295 kg. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 4 (26) Dotyczy Załącznika nr 1b do oferty Dot. pkt 42 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z minimalną wysokością blatu stołu od podłogi 53,5 cm? Pragniemy podkreślić, że różnica jest minimalna i nie ma znaczenia diagnostycznego. 6/44

7 Zamawiający dopuszcza minimalną wysokością blatu od podłogi 53,5 cm. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 5 (27) Dotyczy Załącznika nr 1b do oferty Dot. pkt. 43 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z maksymalną wysokością blatu od podłogi 85 cm? Pragniemy podkreślić, że różnica jest minimalna i nie ma znaczenia diagnostycznego. Zamawiający dopuszcza maksymalną wysokością blatu od podłogi 85 cm. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 6 (28) Dotyczy Załącznika nr 1b do oferty Dot. pkt. 51 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG ze statywem o minimalnej możliwej odległości środka detektora od podłogi 40 cm? Pragniemy podkreślić, że różnica jest minimalna i nie ma znaczenia diagnostycznego. Zamawiający dopuszcza minimalną odległości środka detektora od podłogi 40 cm. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 1 (29) Pytania z dnia r. Dotyczy I p.9 Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy w większości przewyższający wymagane parametry z zakresem obrotu lampy wokół osi pionowej 180? Wymóg jaki stawia Zamawiający nie daje żadnej dodatkowej funkcjonalności a jedynie ogranicza narusza zasadę uczciwej konkurencji. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 2 (30) Dotyczy I p.21 Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy w większości przewyższający wymagane parametry z pojemnością cieplną kołpaka 2MHu? Wymagana wartość pojemności przez Zamawiającego jest bardzo duża. Różnica 0,2 MHu nie wpłynie na pracę aparatu. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2(24) Zamawiający wymaga pojemności cieplnej kołpaka 1,6 MHu. Pytanie 3 (31) Dotyczy I p.44 7/44

8 Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy w większości przewyższający wymagane parametry z pochłanialnością blatu 0,8 mmal? Różnica jest niezauważalna. Zamawiający dopuszcza pochłanialność blatu 0,8 mmal. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 4 (32) Dotyczy I p.51 Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy w większości przewyższający wymagane parametry z minimalną odległością środka detektora od podłogi 40 cm? Różnica wynika z konstrukcji detektora, gdzie grubsza obudowa zabezpiecza go przed uszkodzeniem. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6 (28) Zamawiający dopuszcza minimalną odległości środka detektora od podłogi 40 cm. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 5 (33) Dotyczy I p.57 Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy w większości przewyższający wymagane parametry z pochłanialnością płyty statywu 0,8 mmal? Różnica jest niezauważalna. Zamawiający dopuszcza pochłanialność płyty statywu 0,8 mmal. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 6 (34) Dotyczy I p.67 Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy w większości przewyższający wymagane parametry z maksymalną wagą detektora 3,8 kg? Różnica 0,3 kg jest niezauważalna, a dzięki masywniejszej baterii możliwa jest dłuższa praca detektora. Zamawiający dopuszcza maksymalną wagą detektora 3,8 kg. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 7 (35) Dotyczy I p.77 Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy w większości przewyższający wymagane parametry z głębokością akwizycji detektora 14bit? Różnica jest niezauważalna dla ludzkiego oka. Zamawiający dopuszcza głębokość akwizycji 14 bit. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 8 (36) Czy Zamawiający będzie wymagał możliwość wyjęcia kasety ze statywu kostno-płucnego z dwóch stron? Rozwiązanie to jest już powszechne wśród aparatów wysokiej klasy i pozwoli na swobodniejszą pracę operatorów. 8/44

9 Pytanie 9 (37) Czy Zamawiający będzie wymagał aby szuflada na detektor sygnalizowała min. włożenie bądź wyjęcie kratki przeciwrozproszeniowej, włożenie bądź wyjęcie detektora, pozycja detektora w szufladzie? Takie rozwiązanie zmniejsza możliwość wykonania nie wartościowego badania, spowodowanego złym włożeniem komponentów szuflady, co także w mniejszym stopniu naraża pacjenta na dodatkowe promieniowanie wynikające z powtórnego prześwietlenia. Pytanie 1 (38) Pytania z dnia r. Dotyczy paragrafu 4 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów treści umowy na zapis o brzmieniu: Wymiana sprzętu na nowy i wolny od wad na koszt Dostawcy nastąpi po 3 nieefektywnych naprawach tego samego elementu? Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy paragrafu 4 ust. 5 na poniższy zapis: Wymiana sprzętu na nowy i wolny od wad na koszt Dostawcy nastąpi po 3 naprawach tego samego elementu. Pytanie 2 (39) Dotyczy paragrafu 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów treści umowy na zapis o brzmieniu: Zapewnienie pomocy telefonicznej (heldesku) w systemie 24 godzinnym w dni robocze? oraz W przypadku usunięcia awarii polegającej na wymianie sprzętu czas na jej usunięcie to 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Na czas naprawy uszkodzonego sprzętu oferent wstawi sprzęt zastępczy o parametrach umożliwiających sprawne działanie systemu, w terminie nie później niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia awarii i zapewnienie szpitalowi miejsce wykonywania badań na koszt dostawcy? Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy paragrafu 7 ust. 2 tiret 8 na poniższy zapis: W przypadku usunięcia awarii polegającej na wymianie sprzętu czas na jej usuniecie to 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Na czas naprawy uszkodzonego sprzętu oferent wstawi sprzęt zastępczy o parametrach umożliwiających sprawne działanie systemu, w terminie nie później niż 2 dzień roboczy od daty zgłoszenia awarii lub zapewnienie szpitalowi miejsce wykonywania badań na koszt dostawcy (Wykonawca ponosi koszty zarówno wykonania badań jak i transportu pacjentów i personelu). Pytanie 3 (40) Dotyczy załącznik nr 1b Punkt 2 Wnosimy o wykreślenie tego punktu z uwagi na jego bezzasadność i sztuczne ograniczanie konkurencji. Do budowy aparatów RTG powszechnie stosuje się elementy wyprodukowane przez wyspecjalizowane renomowane firmy (np. Varian lampy RTG). Zwracamy uwagę również, że pośród istotnych elementów, nie zostały wymienione detektory cyfrowe będące podstawowym elementem aparatu cyfrowego jaki jest przedmiotem postępowania. Dodatkowo punkty 3 i 4 zapewniają (inaczej niż punkt 9/44

10 2), że oferowany aparat musi spełniać najwyższe standardy jakościowe (CE jako całość gwarantuje kompatybilność i jakość aparatu) oraz zgodność z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 4 (41) Dotyczy załącznik nr 1b Punkt 6 Czy Zamawiający dopuści aparat z ruchem wózka z kolumną lampy wzdłuż wynoszący 200 cm? Zakres 300 cm jest charakterystyczny dla aparatów z zawieszeniem sufitowym, a nie dla aparatów ze statywem z lampą mocowaną na podłodze. Zamawiający dopuszcza aparat z zakresem ruchu lampy wzdłuż 200 cm. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 5 (42) Dotyczy załącznik nr 1b Punkt 7 Czy Zamawiający dopuści aparat bez ruchu wózka z kolumna lampy poprzecznie, a wyposażony w zakres teleskopowego ruchu lampy poprzecznie do osi stołu w zakresie 30 cm? Zakres 200 cm jest charakterystyczny dla aparatów z zawieszeniem sufitowym, a nie dla aparatów ze statywem z lampą mocowaną na podłodze. Zamawiający dopuszcza aparat z zakresem ruchu lampy poprzecznie 30 cm. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 6 (43) Dotyczy załącznik nr 1b Punkt 11 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza cyfrowe wyświetlacze zlokalizowane na kołpaku informujące o odległości SID oraz kącie obrotu lampy? Tak, Pytanie 7 (44) Dotyczy załącznik nr 1b Punkt 21 Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w kołpak lampy o pojemności cieplnej wynoszącej 2,0 MHu? Proponowana wartość jest i tak nadmiarowa w stosunku do standardowo stosowanych w aparatach kostno-płucnych kołpaków o pojemności 1,3 MHu. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2(24), Zamawiający dopuszcza pojemność cieplną kołpaka lampy 1,6 MHU. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 8 (45) Dotyczy załącznik nr 1b Punkt 30 10/44

11 Czy Zamawiający dopuści aparat z max wartością mas wynoszącą 500 mas? Proponowana wartość zapewnia wykonanie wszystkich zdjęć z zakresu przeznaczenia aparatu RTG będącego przedmiotem postępowania. Zwracamy uwagę, że technika cyfrowa oprócz doskonałej jakości obrazu oferuje również obniżenie dawek promieniowania używanych w diagnostyce obrazowej. Zamawiający dopuszcza aparat z max wartością mas 500 mas. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 9 (46) Dotyczy załącznik nr 1b Punkt 51 Czy Zamawiający dopuści aparat z minimalną możliwą odległością środka detektora, licząc od podłogi wynoszącą 40 cm? Zgodnie z odpowiedzią na pytania 6 (28) oraz 4 (32) Zamawiający dopuszcza minimalną odległości środka detektora od podłogi 40 cm. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 10 (47) Dotyczy załącznik nr 1b Punkt 66 Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w detektor bezprzewodowy o głębokości akwizycji 14 bit? Oferowany przez naszą firmę detektor generuje obrazy z odcieniami szarości (14 bit) co zapewnia bardzo wysoką jakość diagnostyczną obrazów. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 7 (35) Zamawiający dopuszcza głębokość akwizycji 14 bit. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 1 (48) Pytania z dnia r. Dot. przedmiotu zamówienia Wg zapisów SIWZ w zakresie obowiązków Wykonawcy jest demontaż starego aparatu. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje ponownego montażu aparatu (demontaż może być niszczący). Tak, Zamawiający nie przewiduje ponownego montażu likwidowanego aparatu (demontaż może być niszczący). Pytanie 2 (49) Dot. przedmiotu zamówienia Wg zapisów SIWZ w zakresie obowiązków Wykonawcy jest demontaż starego aparatu. Czy Zamawiający wymaga złożenia go we wskazanym miejscu na terenie szpitala, czy też wywozu i utylizacji? Zamawiający wymaga wywozu i utylizacji starego aparatu. 11/44

12 Pytanie 3 (50) Dot. przedmiotu zamówienia Zamawiający w Programie Funkcjonalno-Użytkowym specyfikuje instalacje, których wykonanie nie warunkuje prawidłowej pracy aparatu, a jednocześnie zamieszcza uwagę, że mają być one wykonane w przypadku takiej konieczności. Dotyczy to np. instalacji kontroli dostępu. Prosimy o jednoznaczne stanowisko, czy Zamawiający wymaga takiej instalacji. Zamawiający wymaga wykonania kompleksowej adaptacji pod nowy aparat RTG. Zamawiający wymaga wykonania tych instalacji, które wynikają z dokumentacji projektowej i wymagań instytucji zatwierdzającej projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pytanie 4 (51) Dot. przedmiotu zamówienia Zamawiający w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zaznacza, że wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji będzie wymagane w przypadku konieczności. Prosimy zatem o informacje: - czy istniejąca wentylacja mechaniczna jest sprawna? - czy Zamawiający dysponuje aktualnym protokołem pomiarów skuteczności wentylacji? Jeżeli Zamawiający wymaga bezwzględnie wymiany instalacji, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie. Istniejąca instalacja mechaniczna jest sprawna. Protokół z pomiarów skuteczności działania wentylacji z dnia r. Zamawiający nie wymaga bezwzględnej wymiany instalacji. Pytanie 5 (52) Dot. przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby termin realizacji etapu I i II wynosił maksymalnie 60 dni od daty podpisania umowy. Termin ten jest też jednym z kryteriów wyboru oferty. Jednocześnie prawdopodobne jest, że wykonanie zadania będzie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę. Zamawiający jest świadomy takiej ewentualności, a jednocześnie ogranicza termin w taki sposób, iż wykonanie zadania staje się w takim przypadku nierealne. Również w przypadku wykonywania zadania z dokonaniem stosownego zgłoszenia do właściwego urzędu termin 60 dni jest nierealny, gdyż takie zgłoszenie musi być dokonane na 30 dni przed rozpoczęciem prac. Wnioskujemy zatem o określenie terminu realizacji na minimum 3 miesiące od podpisania umowy oraz o zmianę zasad punktacji ofert poprzez usunięcie terminu realizacji zamówienia jako jednego z kryterium. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 6 (53) Dot. przedmiotu zamówienia Prosimy o udostępnienie aktualnego projektu ochrony radiologicznej pracowni. Projekt ochrony radiologicznej pracowni dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 12/44

13 Pytanie 7 (54) Dot. przedmiotu zamówienia Prosimy o informację jakim kablem (rodzaj, przekrój, długość trasy kablowej, jakie jest zabezpieczenie) jest zasilany aktualnie zamontowany aparat rtg. Zasilanie pracowni RTG: 3x50mm 2 o długości 82m. Zabezpieczenie 50 A Pytanie 8 (55) Dot. przedmiotu zamówienia Czy Zamawiający w rozdzielni, z której zasilany jest aparat rtg, posiada jeszcze zapas mocy? Jeśli tak, to jaki? Tak, w rozdzielni elektrycznej jest zapas mocy. Pytanie 9 (56) Dot. przedmiotu zamówienia Zamawiający w Programie Funkcjonalno-Użytkowym proponuje pozostawienie podłogi wykonanej z płytek gresowych. Zwracamy uwagę, że płytki takie nie mają właściwości wymaganych dla tego typu pomieszczeń. Prosimy o informację, czy w związku z powyższym Zamawiający nie będzie jednak wymagał wykonania podłogi z innych materiałów. Aktualnie płytki gresowe są w pracowni RTG. Stan posadzki jest dobry. Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z instytucjami opiniującymi musi przewidzieć wykonanie podłogi lub uzyskać dopuszczenie istniejącej podłogi. Pytanie 10 (57) Dot. SIWZ, pkt Celem doprecyzowania wnosimy o zmianę zapisu w/w punktu na następujący: Termin dostawy, montażu i uruchomienia aparatu RTG, adaptacja pomieszczeń Pracowni Diagnostyki obrazowej montaż RTG oraz szkolenia pracowników zostanie uzgodniony z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego, z uwzględnieniem terminu wskazanego przez Wykonawcę w ofercie. Fakt dostawy zostanie potwierdzony przez Wykonawcę faksem z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 11 (58) Dot. SIWZ, pkt oraz PROJEKT UMOWY, 3 ust. 10 tiret 1 Wnosimy o dodanie po wyrażeniu nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia o wadzie poniższego sformułowania: przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru, a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 13/44

14 Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy 3 ust. 10 tiret 1 oraz SIWZ rozdz. II pkt na poniższy zapis: - dostawy aparatu RTG wadliwego pod względem jakościowym Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o tym fakcie na piśmie w terminie 7 dni od daty dostawy, Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i jeżeli wada nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wymienić reklamowany towar na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia o wadzie, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru, a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Pytanie 12 (59) Dot. SIWZ, pkt oraz PROJEKT UMOWY, 3 ust. 10 tiret 2 3 dni to relatywnie krótkie opóźnienie, a konsekwencje mogą być niewspółmiernie wysokie dla Wykonawcy, który nie może ich nawet wycenić, nie wiedząc, jaka byłaby cena zakupu u innego wykonawcy. Dlatego też wnosimy o zmianę zapisu na następujący: - niedotrzymania terminu dostawy aparatu RTG w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu dostawy, zgodnie z treścią pkt o więcej niż 3 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania uzupełniającego Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy 3 ust. 10 tiret 2 oraz SIWZ rozdz. II pkt na poniższy zapis: niedotrzymania terminu dostawy aparatu RTG w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu dostawy, zgodnie z treścią pkt o więcej niż 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania uzupełniającego Pytanie 13 (60) Dot. SIWZ, pkt c) Celem doprecyzowania zapisów wnosimy o dodanie na końcu w/w punktu wyrażenia: (na potrzeby niniejszego postępowania przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz ) Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy 6 ust. 5 c) oraz SIWZ rozdz. II pkt c) na poniższy zapis: przegląd okresowy obejmujący konserwację aparatu raz w roku w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zleceniodawcę (na potrzeby niniejszego postępowania przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz ) Pytanie 14 (61) Dot. SIWZ, pkt oraz PROJEKT UMOWY, 6 ust. 10 Zamawiający nie ma stosownej wiedzy, żeby ocenić, jaki czas jest potrzebny na usunięcie awarii. Poza tym, Wykonawcy i tak należy się cena umowna, niezależnie od czasu, który poświęci na usunięcie awarii. W związku z powyższym wnosimy o zastąpienie w w/w punkcie słowa: potrzebny wyrazem: zużyty. 14/44

15 Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy 6 ust. 10 oraz SIWZ rozdz. II pkt na poniższy zapis: Z przeprowadzenia czynności usunięcia awarii zostanie sporządzony protokół wykonania usługi serwisowej. Zleceniodawca ma prawo odmówić zaakceptowania protokołu, jeżeli usługa serwisowa nie została przeprowadzona w sposób należyty lub ilość roboczogodzin przekracza faktyczny czas zużyty na usunięcie awarii. Pytanie 15 (62) Dot. SIWZ, pkt Zapis wprowadzony przez Zamawiającego w w/w punkcie jest niezgodny z art.29 ust.1 ustawy Pzp Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższym wnosimy o zmianę tego zapisu na następujący: Nadzór autorski systemów PACS i RIS obejmuje również odpłatną - na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Strony - instalację aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowujących systemy do zmian ustawowych i wymogów jakie Zamawiający musi spełniać np. W obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MOZ itp.) W terminach wejścia ich w życie. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania obowiązuje przez cały okres trwania umowy. Pytanie 16 (63) Dot. SIWZ, pkt Zapis wprowadzony przez Zamawiającego w w/w punkcie jest niezgodny z art.29 ust.1 ustawy Pzp Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższym wnosimy o zmianę tego zapisu na następujący: Modyfikacja programów pod obowiązujące wymogi ministerialne i NFZ-u na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Strony. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania obowiązuje przez cały okres trwania umowy. Pytanie 17 (64) Dot. SIWZ, pkt Wnosimy o dodanie na końcu w/w punktu poniższego zwrotu: które zostały mu przekazane przez Zamawiającego przed złożeniem oferty Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 18 (65) Dot. SIWZ, pkt 9.5. Prosimy o rezygnację z wymogu załączenia do oferty zaakceptowanego Projektu umowy. 15/44

16 Odpowiednie oświadczenie dotyczące akceptacji projektu umowy jest zgodnie z SIWZ zawiera pkt 10 formularza ofertowego. Zamawiający podtrzymuje wymóg załączenia do oferty zaakceptowanego Projektu umowy. Pytanie 19 (66) Dot. SIWZ, Wykaz Dokumentów Złożonych w Ofercie, pkt 15 Prosimy o rezygnację z wymogu załączenia do oferty zaakceptowanego Projektu umowy. Odpowiednie oświadczenie dotyczące akceptacji projektu umowy jest zgodnie z SIWZ zawiera pkt 10 formularza ofertowego. Zamawiający podtrzymuje wymóg załączenia do oferty zaakceptowanego Projektu umowy. Pytanie 20 (67) Dot. PROJEKT UMOWY W umowie obok Odbiorcy i Dostawcy pojawia się również równoległa terminologia Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy. Prosimy o ujednolicenie lub wyjaśnienie jaka według Zamawiającego jest różnica pomiędzy tymi podmiotami. Zamawiający ujednolicił nazewnictwo w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy. Pytanie 21 (68) Dot. PROJEKT UMOWY, 4 ust. 3 Celem doprecyzowania zapisu wnosimy o dodanie na końcu w/w ustępu poniższego wyrażenia: Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności: 1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek: a) eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.); 3) materiały eksploatacyjne. Sposób usunięcia wady określa według własnego uznania - Wykonawca. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy 4 ust. 3 na poniższy zapis: W okresie gwarancji Dostawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia usterek ujawnionych w trakcie użytkowania sprzętu. 16/44

17 Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności: 1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek: a) eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.); 3) materiały eksploatacyjne. Sposób usunięcia wady określa według własnego uznania - Wykonawca. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego Pytanie 22 (69) Dot. PROJEKT UMOWY, 4 ust. 4 Ze względu na rodzaj przedmiotu zamówienia (między innymi stacjonarny aparat RTG) wnosimy o wykreślenie zobowiązania dostarczenia sprzętu zastępczego. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy 4 ust. 4 usuwa poniższy zapis: W przypadku napraw obejmujących okres powyżej 14 dni, Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy na czas naprawy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych niż przedmiot umowy. Pytanie 23 (70) Dot. PROJEKT UMOWY, 4 ust. 5 Wnosimy o zmianę zapisu w/w ustępu na następujący: Wymiana elementu sprzętu na nowy i wolny od wad na koszt Dostawcy nastąpi po 2 nieefektywnych naprawach tego samego elementu. Zamawiający, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 (38), dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy 4 ust. 4 następująco: Wymiana sprzętu na nowy i wolny od wad na koszt Dostawcy nastąpi po 3 naprawach tego samego elementu. Pytanie 24 (71) Dot. PROJEKT UMOWY, 4 Wnosimy o dodanie w paragrafie 4 umowy ustępu 5 o poniższej treści: Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji; zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy 4 dodaje punkt 5 o poniższej treści: 17/44

18 Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji; zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji. Pytanie 25 (72) Dot. PROJEKT UMOWY, 6 ust. 1 Wnosimy o dodanie na końcu w/w ustępu poniższego wyrażenia: Odbiór pogwarancyjny strony przeprowadzają najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy 6 ust. 1 oraz SIWZ rozdz. II pkt na poniższy zapis: Okresowe przeglądy serwisowe realizowane będą przez okres 36 miesięcy od daty odbioru pogwarancyjnego. Odbiór pogwarancyjny strony przeprowadzają najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji. Pytanie 26 (73) Dot. PROJEKT UMOWY, 6 ust. 3 Ta część umowy mówi o okresie pogwarancyjnym. Prosimy o zastąpienie słowa : gwarancji wyrazem: pogwarancyjnym. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy 6 ust. 3 oraz SIWZ rozdz. II pkt na poniższy zapis: Opiekę techniczną w okresie pogwarancyjnym sprawuje Wykonawca poprzez zapewnienie serwisu autoryzowanego przez producenta urządzenia. Pytanie 27 (74) Dot. PROJEKT UMOWY, 6 ust. 5 pkt c) Wnosimy o dodanie na końcu w/w ustępu poniższego wyrażenia: (na potrzeby niniejszej umowy przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz ) Zamawiający, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 13 (60), dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy 6 ust. 5 c) oraz SIWZ rozdz. II pkt c) na poniższy zapis: przegląd okresowy obejmujący konserwację aparatu raz w roku w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zleceniodawcę (na potrzeby niniejszego postępowania przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz ) Pytanie 28 (75) Dot. PROJEKT UMOWY, 7 ust. 2 tiret 11 W PROJEKCIE UMOWY nie ma mowy o rozliczeniach comiesięcznych. Prosimy o stosowną korektę. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy 7 ust. 2 tiret 11 oraz załączniku nr 6 do programu funkcjonalno-użytkowego pkt na poniższy zapis: Wykonawca i Zamawiający będą prowadzić wspólnie ewidencję miesięcznych usług serwisowych i nadzoru autorskiego 18/44

19 Pytanie 29 (76) Dot. PROJEKT UMOWY, 7 ust. 2 tiret 15 i 16 oraz Załącznik nr 6 do Programu Funkcjonalno- Użytkowego pkt 1.15 i 1.16 Wymagania Zamawiającego: - Rozbudowa sprzętowa systemu o dodatkowe zasoby dyskowe (rozbudowa macierzy archiwum PACS) nie będzie wymagała od Zamawiającego wykupywania dodatkowych licencji a konfiguracja nowego sprzętu odbędzie się w ramach obowiązującej umowy. - W przypadku wymiany przez Zamawiającego urządzeń diagnostycznych podłączonych do zaoferowanych systemów Wykonawca wykona w ramach obowiązującej umowy podłączenia nowych aparatów - niezgodne są z art.29 ust.1 ustawy Pzp Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Wnosimy o ich wykreślenie. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ 7 ust. 2 tiret 15 i 16 oraz Załącznik nr 6 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego pkt 1.15 i 1.16 usuwa poniższe zapisy: - Rozbudowa sprzętowa systemu o dodatkowe zasoby dyskowe (rozbudowa macierzy archiwum PACS) nie będzie wymagała od Zamawiającego wykupywania dodatkowych licencji a konfiguracja nowego sprzętu odbędzie się w ramach obowiązującej umowy. - W przypadku wymiany przez Zamawiającego urządzeń diagnostycznych podłączonych do zaoferowanych systemów Wykonawca wykona w ramach obowiązującej umowy podłączenia nowych aparatów Pytanie 30 (77) Dot. PROJEKT UMOWY, 7 ust. 3 tiret 3 oraz Załącznik nr 6 do Programu Funkcjonalno- Użytkowego pkt 2.3 Wprowadzony przez Zamawiającego zapis: Instalacja aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowujących systemy do zmian ustawowych i wymogów jakie Zamawiający musi spełniać np. W obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MOZ itp.) W terminach wejścia ich w życie. jest niezgodny z art.29 ust.1 ustawy Pzp Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższym wnosimy o dodanie na jego końcu wyrażenia: odpłatnie, na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Strony Bezpłatna aktualizacja oprogramowania obowiązuje przez cały okres trwania umowy. Pytanie 31 (78) Dot. PROJEKT UMOWY, 7 ust. 3 tiret 4 oraz Załącznik nr 6 do Programu Funkcjonalno- Użytkowego pkt 2.4 Wprowadzony przez Zamawiającego zapis: Rozwój oprogramowania (nowe elementy systemu objętego niniejszym postępowaniem zgodnie ze zmieniającymi się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, lub przepisami prawa wewnętrznie obowiązującymi wydanymi na podstawie delegacji ustawowej). Wykonawca ma obowiązek dostarczać zamawiającemu nieodpłatnie oprogramowanie podlegające każdorazowo aktualizacji wynikającej ze zmieniających się przepisów prawa, dotyczy to również wszelkich zmian i aktualizacji zakresu przepisów wydawanych przez NFZ. 19/44

20 jest niezgodny z art.29 ust.1 ustawy Pzp Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie z zapisu słowa : nieodpłatnie i dodanie na końcu zapisu wyrażenia: odpłatnie, na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Strony Bezpłatna aktualizacja oprogramowania obowiązuje przez cały okres trwania umowy. Pytanie 32 (79) Dot. PROJEKT UMOWY, 7 ust. 3 tiret 5 oraz Załącznik nr 6 do Programu Funkcjonalno- Użytkowego pkt 2.5 Wprowadzony przez Zamawiającego zapis: Modyfikacja programów pod obowiązujące wymogi ministerialne i NFZ-u bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. jest niezgodny z art.29 ust.1 ustawy Pzp Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie z zapisu zwrotu: bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego i dodanie na końcu zapisu wyrażenia: odpłatnie, na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Strony Bezpłatna aktualizacja oprogramowania obowiązuje przez cały okres trwania umowy. Pytanie 33 (80) Dot. PROJEKT UMOWY, 7 ust. 3 tiret 6 oraz Załącznik nr 6 do Programu Funkcjonalno- Użytkowego pkt 2.6 Zamawiający wymaga zobowiązania: Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wszystkich przepisów i regulaminów obowiązujących u Zamawiającego, które mogą mieć zastosowanie w realizacji niniejszego zamówienia, w tym obowiązujących wykładni prawnych lub wskazówek jednostek nadrzędnych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Urząd Marszałkowski) Wnosimy o przedstawienie jeszcze przed terminem składania ofert wszystkich przepisów i regulaminów obowiązujących u Zamawiającego, o których mówi powyższe wymaganie. Pytanie 34 (81) Dot. PROJEKT UMOWY, 7 ust. 3 tiret 7 oraz Załącznik nr 6 do Programu Funkcjonalno- Użytkowego pkt 2.7 Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest takie zdjęcie blokad, dostarczenie kodów / haseł dostępu, w wyniku którego Zamawiający, po akceptacji warunków i zasad odrębnej umowy licencyjnej / umów licencyjnych dotyczących odpowiedniego oprogramowania serwisowego, uzyska dostęp wyłącznie do oprogramowania niezbędnego z technicznego punktu widzenia w celu wykonywania montażu, instalacji, regulacji, testowania oraz serwisu / utrzymania urządzenia i zmianę zapisu w/w ustępu na następujący: Wykonawca po zakończeniu okresu gwarancji i serwisu zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty pisemnego wezwania od Zamawiającego do przekazania Zamawiającemu kompletnego 20/44

21 oprogramowania medycznego (użytkowego) i serwisowego pozwalającego na korzystanie z przedmiotu umowy oraz pozwalającego na jego konserwację i naprawę oraz do przekazania niezbędnych haseł i kodów dostępu. Zalecane przez producenta aktualizacje oprogramowania medycznego (użytkowego) i serwisowanie niezbędne do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy nie będą wymagać dodatkowych opłat i nie mogą ograniczać uprawnień Zamawiającego do swobodnego korzystania z przedmiotu umowy. Zamawiający, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4, dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 6 do programu funkcjonalno-użytkowego pkt 2.7 oraz projektu umowy załącznik nr 5 do Oferty 7 ust. 3 tiret 7 na poniższy zapis: Wykonawca po zakończeniu okresu gwarancji i serwisu zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty pisemnego wezwania od Zamawiającego do przekazania Zamawiającemu kompletnego oprogramowania medycznego (użytkowego) i serwisowego pozwalającego na korzystanie z przedmiotu umowy oraz pozwalającego na jego konserwację i naprawę oraz do przekazania niezbędnych haseł i kodów dostępu. Zalecane przez producenta aktualizacje oprogramowania medycznego (użytkowego) i serwisowanie niezbędne do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy nie będą wymagać dodatkowych opłat i nie mogą ograniczać uprawnień Zamawiającego do swobodnego korzystania z przedmiotu umowy. Pytanie 35 (82) Dot. PROJEKT UMOWY, 8 ust. 3 Wnosimy o zmianę zapisu w/w ustępu na następujący: Dokumentem potwierdzającym wykonanie usług/dostawy jest protokół dostawy aparatu RTG, który stanowi podstawę wystawienia faktury na całość wynagrodzenia umownego. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w projekcie umowy załącznik nr 5 do Oferty 8 ust. 3 na poniższy zapis: Dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi dostawy jest protokół odbioru technicznego aparatu RTG oraz protokół odbioru adaptacji pomieszczeń pracowni RTG w zrealizowanej części robót. Dostawa i wdrożenie systemu RIS PACS po wykonaniu usługi na podstawie protokołu odbioru, utrzymanie aparatu sprawności technicznej płatne w cyklu miesięcznym, serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem RIS PACS płatne w systemie miesięcznym Pytanie 36 (83) Dot. PROJEKT UMOWY, 9 ust. 1 tiret 2 Wnosimy o zmianę w/w zapisu na następujący: za zwłokę w dostawie zamawianego towaru 3 dni 0,1 % wynagrodzenia umownego za przedmiot dostawy. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w projekcie umowy załącznik nr 5 do Oferty 9 ust. 1 tiret 2 na poniższy zapis: za zwłokę w dostawie zamawianego towaru nie przekraczającą 14 dni 0,1 % wynagrodzenia umownego za przedmiot dostawy. W przypadku zwłoki dłuższej niż 14 dni, Odbiorca skorzysta z uprawnienia określonego w 3 ust. 10 tiret 2 umowy /dotyczy dostawy aparatu RTG/ Pytanie 37 (84) Dot. PROJEKT UMOWY, 9 ust. 3 tiret 1oraz 2 Prosimy o wyjaśnienie co oznaczają określenia: w zakresie części I oraz w zakresie części II 21/44

22 Zakres części pierwszej to etap I i II. Zakres części drugiej obejmuje utrzymanie aparatu w sprawności technicznej, przeglądy okresowe. Pytanie 38 (85) Dot. PROJEKT UMOWY, 9 ust. 3 tiret 2 W PROJEKCIE UMOWY w 8 ust. 4 mowa jest o jednej fakturze. Prosimy o wykreślenie w 9 ust. 3 tiret 2 słowa: końcowej. Faktura końcowa to ostania faktura za serwis i nadzór autorski. Pytanie 39 (86) Dot. SPECYFIKACJA TECHNICZNA parametry funkcjonalno-techniczne aparatu RTG oraz Załącznik nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego Cyfrowy zdjęciowy aparat RTG z dwoma detektorami. W obu w/w dokumentach istnieją rozbieżności dotyczące parametrów wymaganych. ( np. pomiędzy punktami 5.; 6. i 7. SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ parametry funkcjonalnotechniczne aparatu RTG wymaganiach a punktami 4.; 5. i 6. Załącznika nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego Cyfrowy zdjęciowy aparat RTG z dwoma detektorami) Prosimy o ujednolicenie wymagań lub wskazanie, które z wymagań są obowiązujące Zamawiający ujednolicił zapisy. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. - statyw z lampą mocowany na podłodze lub mocowany do konstrukcji własnej - Zakres ruchu lampy wzdłuż 200 cm - Zakres ruchu lampy poprzecznie 30 cm Pytanie 40 (87) Dot. Załącznik nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego Cyfrowy zdjęciowy aparat RTG z dwoma detektorami, pkt 4 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w w/w punkcie poprzez stwierdzenie konstrukcja własna w odniesieniu do statywu z lampą rozumie specjalną konstrukcję umożliwiającą mocowanie zawieszenia z ruchomym statywem lampy RTG bez mocowania tego zawieszenia do stropu sufitu, a zapewniającą wymagany zakres ruchów w tabeli wymagań technicznych. Zamawiający potwierdza powyższą interpretację. Pytanie 41 (88) Dot. SPECYFIKACJA TECHNICZNA parametry funkcjonalno-techniczne aparatu RTG oraz Załącznik nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego Cyfrowy zdjęciowy aparat RTG z dwoma detektorami. Prosimy o potwierdzenie, że punkty od 50 do 59 SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ parametry funkcjonalno-techniczne aparatu RTG oraz 22/44

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ROZPOZNANIA CENOWEGO na dostawę sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta w Iławie

FORMULARZ ROZPOZNANIA CENOWEGO na dostawę sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta w Iławie Załącznik nr 1 do rozpoznania cenowego znak: ZP.271.1.11.2015 FORMULARZ ROZPOZNANIA CENOWEGO na dostawę sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta w Iławie I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839,

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU ul. M. Skłodowskiej Curie 23; 15-950 Białystok tel. (85) 744-70-02; fax (85) 744-71-33 www.rckik.bialystok.pl sekretariat@rckik.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ Wymagane przez Zamawiającego istotne postanowienia do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ Wymagane przez Zamawiającego istotne postanowienia do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ Wymagane przez Zamawiającego istotne postanowienia do Umowy Istotne postanowienia UMOWY NR na wdrożenie oprogramowania Umowa zostaje zawarta w dniu...r w Poznaniu pomiędzy: Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZADANIA NR ZPs 04/13 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZADANIA NR ZPs 04/13 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZADANIA NR ZPs 04/13 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach zawarta w dniu... pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 144 /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo