Pytania z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania z dnia 18.08.2015 r."

Transkrypt

1 Toszek, r. dotyczy: postępowania nr 13/PN/DEG/AS/2015 na zakup aparatu RTG i adaptacja pracowni RTG wraz z serwisem technicznym dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: Pytanie 1 Pytania z dnia r. Dotyczy: 95. Oprogramowani diagnostyczne: Merge efilm lub równoważne Prosimy o opisanie warunków równoważności. Sam zapis lub równoważne nie spełnia przesłanek ustawowych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga oprogramowania diagnostycznego Merge efilm lub równoważnego o parametrach nie gorszych niż przytoczone oprogramowanie. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 2 Dotyczy: 1.2. Wymagana dostawa komercyjnego systemu operacyjnego zgodnego z systemem HyperV Czy Zamawiający dopuści dostawę niekomercyjnego systemu operacyjnego zgodnego z systemem HyperV Zamawiający dopuszcza niekomercyjny system operacyjny zgodny z platformą wirtualizacyjną szpitala lub platformą fizyczną zaproponowaną przez Wykonawcę. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 2 do programu funkcjonalno-użytkowego. Pytanie 3 Dotyczy: 3. Liczba równoczesnych użytkowników: 10 użytkowników 10. Program RIS posiada pływające licencje dla równoczesnej liczby zalogowanych użytkowników min. 30 Prosimy o jednoznaczne określenie liczby licencji Zamawiający wymaga minimum 10 równoczesnych użytkowników Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 2 do programu funkcjonalno-użytkowego w pkt 3 i 10. 1/44

2 Pytanie 4 Dotyczy: 2.7 Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty pisemnego wezwania od Zamawiającego do zdjęcia wszystkich blokad w tym w szczególności kodów serwisowych w dostarczonym przedmiocie umowy, które po zakończeniu okresu gwarancji, serwisu i nadzoru autorskiego utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu przez inny podmiot niż wykonawca pod rygorem pokrycia wszystkich kosztów, jakie Zamawiający poniesie w związku z koniecznością zdjęcia blokad. Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania. W przypadków systemów informatycznych powyższe wymaganie wiąże się z usunięciem haseł co jest sprzeczne z wymogami bezpieczeństwa informacji w tym z ustawą o ochronie danych osobowych czy rozporządzenia w sprawie wymagań dla Systemu informacji medycznej. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 6 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz projektu umowy załącznik nr 5 do Oferty na poniższy zapis: Wykonawca po zakończeniu okresu gwarancji i serwisu zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty pisemnego wezwania od Zamawiającego do przekazania Zamawiającemu kompletnego oprogramowania medycznego (użytkowego) i serwisowego pozwalającego na korzystanie z przedmiotu umowy oraz pozwalającego na jego konserwację i naprawę oraz do przekazania niezbędnych haseł i kodów dostępu. Zalecane przez producenta aktualizacje oprogramowania medycznego (użytkowego) i serwisowanie niezbędne do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy nie będą wymagać dodatkowych opłat i nie mogą ograniczać uprawnień Zamawiającego do swobodnego korzystania z przedmiotu umowy. Pytania z dnia r. Pytanie 1 (5) Dotyczy zał. do SIWZ nr 2 PFU minimalne wymagania RIS Punkt 1.1 Czy Zamawiający dopuści wykorzystanie rozwiązania do wirtualizacji np. VMWARE? Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 2 do programu funkcjonalno-użytkowego na poniższy zapis: Punkt 1.1 Wirtualizacja: VMWARE vcenter wersja 6 Pytanie 2 (6) Dotyczy zał. do SIWZ nr 2 PFU minimalne wymagania RIS Punkt 2.1 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez monitorowania informacji o próbie zmiany hasła użytkownika? Tak. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 2 do programu funkcjonalnoużytkowego - usuwa wymaganie z pkt. 2.1 Pytanie 3 (7) Dotyczy zał. do SIWZ nr 2 PFU minimalne wymagania RIS Punkt 2.6 2/44

3 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez monitorowania informacji o skopiowaniu lub wydrukowaniu badania? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 4 (8) Dotyczy zał. do SIWZ nr 2 PFU minimalne wymagania RIS Punkt 7 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez obsługi skrótów klawiszowych Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 5 (9) Dotyczy zał. do SIWZ nr 2 PFU minimalne wymagania RIS Punkt 21 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez wydrukowania potwierdzenia terminu rejestracji pacjenta? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 6 (10) Dotyczy zał. do SIWZ nr 2 PFU minimalne wymagania RIS Punkt 69 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez udostępniania logów zdarzeń zachodzących w systemie? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 7 (11) Dotyczy zał. do SIWZ nr 2 PFU minimalne wymagania RIS Punkt 76.6 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez wyświetlania listy wyników z konfigurowalnym układem kolumn? Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 2 do programu funkcjonalno-użytkowego. Punkt 76.6 otrzymuje następujące brzmienie: System wyświetla listę wyników z konfigurowanym lub zdefiniowanym na etapie wdrożenia układem kolumn Pytanie 8 (12) Dotyczy zał. do SIWZ nr 2 PFU minimalne wymagania RIS Punkt 76.7 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez zapamiętywania ostatnio użytych kryteriów wyszukiwania jak i konfiguracji dla użytkownika? 3/44

4 Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 2 do programu funkcjonalno-użytkowego usuwa wymaganie z pkt Pytanie 9 (13) Dotyczy zał. do SIWZ nr 2 PFU minimalne wymagania RIS Punkt Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości nadawania badaniu statusu do konsultacji z możliwością widoczności opisu w systemie PACS? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 10 (14) Dotyczy zał. do SIWZ nr 3 PFU minimalne wymagania PACS Punkt 1.1 Czy Zamawiający dopuści wykorzystanie rozwiązania do wirtualizacji np. VMWARE? Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 3 do programu funkcjonalno-użytkowego na poniższy zapis: Punkt 1.1 Wirtualizacja: VMWARE vcenter wersja 6 Pytanie 11 (15) Dotyczy zał. do SIWZ nr 3 PFU minimalne wymagania PACS Punkt 12 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji oceny jakości diagnostycznej badania? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 12 (16) Dotyczy zał. do SIWZ nr 3 PFU minimalne wymagania PACS Punkt 19 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości przydzielenia użytkownikowi systemu określonej roli w systemie? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 13 (17) Dotyczy zał. do SIWZ nr 3 PFU minimalne wymagania PACS Punkt 23 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości ustawienia przez Administratora czasu automatycznego wylosowywania użytkownika z modułu dystrybucji i stacji diagnostycznej? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. 4/44

5 Pytanie 14 (18) Dotyczy zał. do SIWZ nr 3 PFU minimalne wymagania PACS Punkt 26 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez systemu pomocy dostępnego z każdego poziomu systemu dystrybucji obrazów? Uzasadnienie: Wymagana funkcjonalność narusza przepisy wolnej konkurencji i wskazuje na jednego dostawcę Agfa Sp. z o.o. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 15 (19) Dotyczy zał. do SIWZ nr 3 PFU minimalne wymagania PACS Punkt 29 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez powiadamiania o zdarzeniach systemowych poprzez wbudowany komunikator lub ? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 16 (20) Dotyczy zał. do SIWZ nr 3 PFU minimalne wymagania PACS Punkt 32 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez narzędzia administracyjnego systemu PACS dostępnego przez www lub aplikacje zainstalowaną na komputerze administratora? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 17 (21) Dotyczy zał. do SIWZ nr 3 PFU minimalne wymagania PACS Punkt 35 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości oznaczania badania słowami kluczowymi przez użytkownika? Uzasadnienie: Wymagana funkcjonalność narusza przepisy wolnej konkurencji i wskazuje na jednego dostawcę Agfa Sp. z o.o. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 18 (22) Dotyczy zał. do SIWZ nr 3 PFU minimalne wymagania PACS Punkt 50 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości zapisywania na serwerze PACS wykonanych pomiarów oraz dodawania komentarzy? Uzasadnienie: Wymagana funkcjonalność narusza przepisy wolnej konkurencji i wskazuje na jednego dostawcę Agfa Sp. z o.o. 5/44

6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 1 (23) Pytania z dnia r. Dotyczy Załącznika nr 1b do oferty Dot. pkt.5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG ze statywem z lampą mocowaną na suficie? Pragniemy podkreślić, że takie rozwiązanie jest praktyczniejsze i gwarantuję zakresy ruchów lampy wymagane przez Zamawiającego. Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym punkt i załącznikiem nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego punkt 4 Zamawiający dopuszcza aparat ze statywem z lampą mocowaną na suficie konstrukcja własna. Uwzględnić jedna należy stropy: strop nad pracownią diagnostyki obrazowej pracownia RTG, stropy Kleina (korytarze) drewniane pracownia RTG. Z powyższego powodu Zamawiający będzie wymagał w przypadku lamp mocowanych na suficie w ramach instalacji w kosztach adaptacji pracowni diagnostyki obrazowej wykonania konstrukcji mocowania lampy na konstrukcji własnej przy zachowaniu estetyki pracowni akceptowalnej przez Zamawiającego. Pytanie 2 (24) Dotyczy Załącznika nr 1b do oferty Dot. pkt.21 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z maksymalną pojemnością cieplną kołpaka 1,6 MHU? Pragniemy podkreślić, że pozostałe parametry lampy którą chcemy zaoferować przewyższają wymogi Zamawiającego, a taka pojemność cieplna kołpaka gwarantuję długą i bezawaryjną pracę lampy RTG. Zamawiający dopuszcza pojemność cieplną kołpaka lampy 1,6 MHU. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 3 (25) Dotyczy Załącznika nr 1b do oferty Dot. pkt. 40 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z maksymalnym obciążeniem blatu stołu 295 kg? Pragniemy podkreślić, że różnica jest minimalna i takie maksymalne obciążenie blatu stołu w zupełności wystarcza na badanie praktycznie całej polskiej populacji. Zamawiający dopuszcza max. obciążenie blatu stołu w pozycji środkowej 295 kg. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 4 (26) Dotyczy Załącznika nr 1b do oferty Dot. pkt 42 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z minimalną wysokością blatu stołu od podłogi 53,5 cm? Pragniemy podkreślić, że różnica jest minimalna i nie ma znaczenia diagnostycznego. 6/44

7 Zamawiający dopuszcza minimalną wysokością blatu od podłogi 53,5 cm. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 5 (27) Dotyczy Załącznika nr 1b do oferty Dot. pkt. 43 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z maksymalną wysokością blatu od podłogi 85 cm? Pragniemy podkreślić, że różnica jest minimalna i nie ma znaczenia diagnostycznego. Zamawiający dopuszcza maksymalną wysokością blatu od podłogi 85 cm. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 6 (28) Dotyczy Załącznika nr 1b do oferty Dot. pkt. 51 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG ze statywem o minimalnej możliwej odległości środka detektora od podłogi 40 cm? Pragniemy podkreślić, że różnica jest minimalna i nie ma znaczenia diagnostycznego. Zamawiający dopuszcza minimalną odległości środka detektora od podłogi 40 cm. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 1 (29) Pytania z dnia r. Dotyczy I p.9 Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy w większości przewyższający wymagane parametry z zakresem obrotu lampy wokół osi pionowej 180? Wymóg jaki stawia Zamawiający nie daje żadnej dodatkowej funkcjonalności a jedynie ogranicza narusza zasadę uczciwej konkurencji. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 2 (30) Dotyczy I p.21 Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy w większości przewyższający wymagane parametry z pojemnością cieplną kołpaka 2MHu? Wymagana wartość pojemności przez Zamawiającego jest bardzo duża. Różnica 0,2 MHu nie wpłynie na pracę aparatu. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2(24) Zamawiający wymaga pojemności cieplnej kołpaka 1,6 MHu. Pytanie 3 (31) Dotyczy I p.44 7/44

8 Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy w większości przewyższający wymagane parametry z pochłanialnością blatu 0,8 mmal? Różnica jest niezauważalna. Zamawiający dopuszcza pochłanialność blatu 0,8 mmal. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 4 (32) Dotyczy I p.51 Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy w większości przewyższający wymagane parametry z minimalną odległością środka detektora od podłogi 40 cm? Różnica wynika z konstrukcji detektora, gdzie grubsza obudowa zabezpiecza go przed uszkodzeniem. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6 (28) Zamawiający dopuszcza minimalną odległości środka detektora od podłogi 40 cm. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 5 (33) Dotyczy I p.57 Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy w większości przewyższający wymagane parametry z pochłanialnością płyty statywu 0,8 mmal? Różnica jest niezauważalna. Zamawiający dopuszcza pochłanialność płyty statywu 0,8 mmal. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 6 (34) Dotyczy I p.67 Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy w większości przewyższający wymagane parametry z maksymalną wagą detektora 3,8 kg? Różnica 0,3 kg jest niezauważalna, a dzięki masywniejszej baterii możliwa jest dłuższa praca detektora. Zamawiający dopuszcza maksymalną wagą detektora 3,8 kg. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 7 (35) Dotyczy I p.77 Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy w większości przewyższający wymagane parametry z głębokością akwizycji detektora 14bit? Różnica jest niezauważalna dla ludzkiego oka. Zamawiający dopuszcza głębokość akwizycji 14 bit. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 8 (36) Czy Zamawiający będzie wymagał możliwość wyjęcia kasety ze statywu kostno-płucnego z dwóch stron? Rozwiązanie to jest już powszechne wśród aparatów wysokiej klasy i pozwoli na swobodniejszą pracę operatorów. 8/44

9 Pytanie 9 (37) Czy Zamawiający będzie wymagał aby szuflada na detektor sygnalizowała min. włożenie bądź wyjęcie kratki przeciwrozproszeniowej, włożenie bądź wyjęcie detektora, pozycja detektora w szufladzie? Takie rozwiązanie zmniejsza możliwość wykonania nie wartościowego badania, spowodowanego złym włożeniem komponentów szuflady, co także w mniejszym stopniu naraża pacjenta na dodatkowe promieniowanie wynikające z powtórnego prześwietlenia. Pytanie 1 (38) Pytania z dnia r. Dotyczy paragrafu 4 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów treści umowy na zapis o brzmieniu: Wymiana sprzętu na nowy i wolny od wad na koszt Dostawcy nastąpi po 3 nieefektywnych naprawach tego samego elementu? Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy paragrafu 4 ust. 5 na poniższy zapis: Wymiana sprzętu na nowy i wolny od wad na koszt Dostawcy nastąpi po 3 naprawach tego samego elementu. Pytanie 2 (39) Dotyczy paragrafu 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów treści umowy na zapis o brzmieniu: Zapewnienie pomocy telefonicznej (heldesku) w systemie 24 godzinnym w dni robocze? oraz W przypadku usunięcia awarii polegającej na wymianie sprzętu czas na jej usunięcie to 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Na czas naprawy uszkodzonego sprzętu oferent wstawi sprzęt zastępczy o parametrach umożliwiających sprawne działanie systemu, w terminie nie później niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia awarii i zapewnienie szpitalowi miejsce wykonywania badań na koszt dostawcy? Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy paragrafu 7 ust. 2 tiret 8 na poniższy zapis: W przypadku usunięcia awarii polegającej na wymianie sprzętu czas na jej usuniecie to 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Na czas naprawy uszkodzonego sprzętu oferent wstawi sprzęt zastępczy o parametrach umożliwiających sprawne działanie systemu, w terminie nie później niż 2 dzień roboczy od daty zgłoszenia awarii lub zapewnienie szpitalowi miejsce wykonywania badań na koszt dostawcy (Wykonawca ponosi koszty zarówno wykonania badań jak i transportu pacjentów i personelu). Pytanie 3 (40) Dotyczy załącznik nr 1b Punkt 2 Wnosimy o wykreślenie tego punktu z uwagi na jego bezzasadność i sztuczne ograniczanie konkurencji. Do budowy aparatów RTG powszechnie stosuje się elementy wyprodukowane przez wyspecjalizowane renomowane firmy (np. Varian lampy RTG). Zwracamy uwagę również, że pośród istotnych elementów, nie zostały wymienione detektory cyfrowe będące podstawowym elementem aparatu cyfrowego jaki jest przedmiotem postępowania. Dodatkowo punkty 3 i 4 zapewniają (inaczej niż punkt 9/44

10 2), że oferowany aparat musi spełniać najwyższe standardy jakościowe (CE jako całość gwarantuje kompatybilność i jakość aparatu) oraz zgodność z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 4 (41) Dotyczy załącznik nr 1b Punkt 6 Czy Zamawiający dopuści aparat z ruchem wózka z kolumną lampy wzdłuż wynoszący 200 cm? Zakres 300 cm jest charakterystyczny dla aparatów z zawieszeniem sufitowym, a nie dla aparatów ze statywem z lampą mocowaną na podłodze. Zamawiający dopuszcza aparat z zakresem ruchu lampy wzdłuż 200 cm. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 5 (42) Dotyczy załącznik nr 1b Punkt 7 Czy Zamawiający dopuści aparat bez ruchu wózka z kolumna lampy poprzecznie, a wyposażony w zakres teleskopowego ruchu lampy poprzecznie do osi stołu w zakresie 30 cm? Zakres 200 cm jest charakterystyczny dla aparatów z zawieszeniem sufitowym, a nie dla aparatów ze statywem z lampą mocowaną na podłodze. Zamawiający dopuszcza aparat z zakresem ruchu lampy poprzecznie 30 cm. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 6 (43) Dotyczy załącznik nr 1b Punkt 11 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza cyfrowe wyświetlacze zlokalizowane na kołpaku informujące o odległości SID oraz kącie obrotu lampy? Tak, Pytanie 7 (44) Dotyczy załącznik nr 1b Punkt 21 Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w kołpak lampy o pojemności cieplnej wynoszącej 2,0 MHu? Proponowana wartość jest i tak nadmiarowa w stosunku do standardowo stosowanych w aparatach kostno-płucnych kołpaków o pojemności 1,3 MHu. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2(24), Zamawiający dopuszcza pojemność cieplną kołpaka lampy 1,6 MHU. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 8 (45) Dotyczy załącznik nr 1b Punkt 30 10/44

11 Czy Zamawiający dopuści aparat z max wartością mas wynoszącą 500 mas? Proponowana wartość zapewnia wykonanie wszystkich zdjęć z zakresu przeznaczenia aparatu RTG będącego przedmiotem postępowania. Zwracamy uwagę, że technika cyfrowa oprócz doskonałej jakości obrazu oferuje również obniżenie dawek promieniowania używanych w diagnostyce obrazowej. Zamawiający dopuszcza aparat z max wartością mas 500 mas. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 9 (46) Dotyczy załącznik nr 1b Punkt 51 Czy Zamawiający dopuści aparat z minimalną możliwą odległością środka detektora, licząc od podłogi wynoszącą 40 cm? Zgodnie z odpowiedzią na pytania 6 (28) oraz 4 (32) Zamawiający dopuszcza minimalną odległości środka detektora od podłogi 40 cm. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 10 (47) Dotyczy załącznik nr 1b Punkt 66 Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w detektor bezprzewodowy o głębokości akwizycji 14 bit? Oferowany przez naszą firmę detektor generuje obrazy z odcieniami szarości (14 bit) co zapewnia bardzo wysoką jakość diagnostyczną obrazów. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 7 (35) Zamawiający dopuszcza głębokość akwizycji 14 bit. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. Pytanie 1 (48) Pytania z dnia r. Dot. przedmiotu zamówienia Wg zapisów SIWZ w zakresie obowiązków Wykonawcy jest demontaż starego aparatu. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje ponownego montażu aparatu (demontaż może być niszczący). Tak, Zamawiający nie przewiduje ponownego montażu likwidowanego aparatu (demontaż może być niszczący). Pytanie 2 (49) Dot. przedmiotu zamówienia Wg zapisów SIWZ w zakresie obowiązków Wykonawcy jest demontaż starego aparatu. Czy Zamawiający wymaga złożenia go we wskazanym miejscu na terenie szpitala, czy też wywozu i utylizacji? Zamawiający wymaga wywozu i utylizacji starego aparatu. 11/44

12 Pytanie 3 (50) Dot. przedmiotu zamówienia Zamawiający w Programie Funkcjonalno-Użytkowym specyfikuje instalacje, których wykonanie nie warunkuje prawidłowej pracy aparatu, a jednocześnie zamieszcza uwagę, że mają być one wykonane w przypadku takiej konieczności. Dotyczy to np. instalacji kontroli dostępu. Prosimy o jednoznaczne stanowisko, czy Zamawiający wymaga takiej instalacji. Zamawiający wymaga wykonania kompleksowej adaptacji pod nowy aparat RTG. Zamawiający wymaga wykonania tych instalacji, które wynikają z dokumentacji projektowej i wymagań instytucji zatwierdzającej projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pytanie 4 (51) Dot. przedmiotu zamówienia Zamawiający w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zaznacza, że wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji będzie wymagane w przypadku konieczności. Prosimy zatem o informacje: - czy istniejąca wentylacja mechaniczna jest sprawna? - czy Zamawiający dysponuje aktualnym protokołem pomiarów skuteczności wentylacji? Jeżeli Zamawiający wymaga bezwzględnie wymiany instalacji, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie. Istniejąca instalacja mechaniczna jest sprawna. Protokół z pomiarów skuteczności działania wentylacji z dnia r. Zamawiający nie wymaga bezwzględnej wymiany instalacji. Pytanie 5 (52) Dot. przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby termin realizacji etapu I i II wynosił maksymalnie 60 dni od daty podpisania umowy. Termin ten jest też jednym z kryteriów wyboru oferty. Jednocześnie prawdopodobne jest, że wykonanie zadania będzie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę. Zamawiający jest świadomy takiej ewentualności, a jednocześnie ogranicza termin w taki sposób, iż wykonanie zadania staje się w takim przypadku nierealne. Również w przypadku wykonywania zadania z dokonaniem stosownego zgłoszenia do właściwego urzędu termin 60 dni jest nierealny, gdyż takie zgłoszenie musi być dokonane na 30 dni przed rozpoczęciem prac. Wnioskujemy zatem o określenie terminu realizacji na minimum 3 miesiące od podpisania umowy oraz o zmianę zasad punktacji ofert poprzez usunięcie terminu realizacji zamówienia jako jednego z kryterium. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 6 (53) Dot. przedmiotu zamówienia Prosimy o udostępnienie aktualnego projektu ochrony radiologicznej pracowni. Projekt ochrony radiologicznej pracowni dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 12/44

13 Pytanie 7 (54) Dot. przedmiotu zamówienia Prosimy o informację jakim kablem (rodzaj, przekrój, długość trasy kablowej, jakie jest zabezpieczenie) jest zasilany aktualnie zamontowany aparat rtg. Zasilanie pracowni RTG: 3x50mm 2 o długości 82m. Zabezpieczenie 50 A Pytanie 8 (55) Dot. przedmiotu zamówienia Czy Zamawiający w rozdzielni, z której zasilany jest aparat rtg, posiada jeszcze zapas mocy? Jeśli tak, to jaki? Tak, w rozdzielni elektrycznej jest zapas mocy. Pytanie 9 (56) Dot. przedmiotu zamówienia Zamawiający w Programie Funkcjonalno-Użytkowym proponuje pozostawienie podłogi wykonanej z płytek gresowych. Zwracamy uwagę, że płytki takie nie mają właściwości wymaganych dla tego typu pomieszczeń. Prosimy o informację, czy w związku z powyższym Zamawiający nie będzie jednak wymagał wykonania podłogi z innych materiałów. Aktualnie płytki gresowe są w pracowni RTG. Stan posadzki jest dobry. Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z instytucjami opiniującymi musi przewidzieć wykonanie podłogi lub uzyskać dopuszczenie istniejącej podłogi. Pytanie 10 (57) Dot. SIWZ, pkt Celem doprecyzowania wnosimy o zmianę zapisu w/w punktu na następujący: Termin dostawy, montażu i uruchomienia aparatu RTG, adaptacja pomieszczeń Pracowni Diagnostyki obrazowej montaż RTG oraz szkolenia pracowników zostanie uzgodniony z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego, z uwzględnieniem terminu wskazanego przez Wykonawcę w ofercie. Fakt dostawy zostanie potwierdzony przez Wykonawcę faksem z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 11 (58) Dot. SIWZ, pkt oraz PROJEKT UMOWY, 3 ust. 10 tiret 1 Wnosimy o dodanie po wyrażeniu nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia o wadzie poniższego sformułowania: przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru, a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 13/44

14 Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy 3 ust. 10 tiret 1 oraz SIWZ rozdz. II pkt na poniższy zapis: - dostawy aparatu RTG wadliwego pod względem jakościowym Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o tym fakcie na piśmie w terminie 7 dni od daty dostawy, Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i jeżeli wada nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wymienić reklamowany towar na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia o wadzie, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru, a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Pytanie 12 (59) Dot. SIWZ, pkt oraz PROJEKT UMOWY, 3 ust. 10 tiret 2 3 dni to relatywnie krótkie opóźnienie, a konsekwencje mogą być niewspółmiernie wysokie dla Wykonawcy, który nie może ich nawet wycenić, nie wiedząc, jaka byłaby cena zakupu u innego wykonawcy. Dlatego też wnosimy o zmianę zapisu na następujący: - niedotrzymania terminu dostawy aparatu RTG w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu dostawy, zgodnie z treścią pkt o więcej niż 3 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania uzupełniającego Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy 3 ust. 10 tiret 2 oraz SIWZ rozdz. II pkt na poniższy zapis: niedotrzymania terminu dostawy aparatu RTG w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu dostawy, zgodnie z treścią pkt o więcej niż 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania uzupełniającego Pytanie 13 (60) Dot. SIWZ, pkt c) Celem doprecyzowania zapisów wnosimy o dodanie na końcu w/w punktu wyrażenia: (na potrzeby niniejszego postępowania przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz ) Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy 6 ust. 5 c) oraz SIWZ rozdz. II pkt c) na poniższy zapis: przegląd okresowy obejmujący konserwację aparatu raz w roku w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zleceniodawcę (na potrzeby niniejszego postępowania przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz ) Pytanie 14 (61) Dot. SIWZ, pkt oraz PROJEKT UMOWY, 6 ust. 10 Zamawiający nie ma stosownej wiedzy, żeby ocenić, jaki czas jest potrzebny na usunięcie awarii. Poza tym, Wykonawcy i tak należy się cena umowna, niezależnie od czasu, który poświęci na usunięcie awarii. W związku z powyższym wnosimy o zastąpienie w w/w punkcie słowa: potrzebny wyrazem: zużyty. 14/44

15 Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy 6 ust. 10 oraz SIWZ rozdz. II pkt na poniższy zapis: Z przeprowadzenia czynności usunięcia awarii zostanie sporządzony protokół wykonania usługi serwisowej. Zleceniodawca ma prawo odmówić zaakceptowania protokołu, jeżeli usługa serwisowa nie została przeprowadzona w sposób należyty lub ilość roboczogodzin przekracza faktyczny czas zużyty na usunięcie awarii. Pytanie 15 (62) Dot. SIWZ, pkt Zapis wprowadzony przez Zamawiającego w w/w punkcie jest niezgodny z art.29 ust.1 ustawy Pzp Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższym wnosimy o zmianę tego zapisu na następujący: Nadzór autorski systemów PACS i RIS obejmuje również odpłatną - na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Strony - instalację aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowujących systemy do zmian ustawowych i wymogów jakie Zamawiający musi spełniać np. W obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MOZ itp.) W terminach wejścia ich w życie. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania obowiązuje przez cały okres trwania umowy. Pytanie 16 (63) Dot. SIWZ, pkt Zapis wprowadzony przez Zamawiającego w w/w punkcie jest niezgodny z art.29 ust.1 ustawy Pzp Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższym wnosimy o zmianę tego zapisu na następujący: Modyfikacja programów pod obowiązujące wymogi ministerialne i NFZ-u na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Strony. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania obowiązuje przez cały okres trwania umowy. Pytanie 17 (64) Dot. SIWZ, pkt Wnosimy o dodanie na końcu w/w punktu poniższego zwrotu: które zostały mu przekazane przez Zamawiającego przed złożeniem oferty Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie powyższej kwestii. Pytanie 18 (65) Dot. SIWZ, pkt 9.5. Prosimy o rezygnację z wymogu załączenia do oferty zaakceptowanego Projektu umowy. 15/44

16 Odpowiednie oświadczenie dotyczące akceptacji projektu umowy jest zgodnie z SIWZ zawiera pkt 10 formularza ofertowego. Zamawiający podtrzymuje wymóg załączenia do oferty zaakceptowanego Projektu umowy. Pytanie 19 (66) Dot. SIWZ, Wykaz Dokumentów Złożonych w Ofercie, pkt 15 Prosimy o rezygnację z wymogu załączenia do oferty zaakceptowanego Projektu umowy. Odpowiednie oświadczenie dotyczące akceptacji projektu umowy jest zgodnie z SIWZ zawiera pkt 10 formularza ofertowego. Zamawiający podtrzymuje wymóg załączenia do oferty zaakceptowanego Projektu umowy. Pytanie 20 (67) Dot. PROJEKT UMOWY W umowie obok Odbiorcy i Dostawcy pojawia się również równoległa terminologia Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy. Prosimy o ujednolicenie lub wyjaśnienie jaka według Zamawiającego jest różnica pomiędzy tymi podmiotami. Zamawiający ujednolicił nazewnictwo w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy. Pytanie 21 (68) Dot. PROJEKT UMOWY, 4 ust. 3 Celem doprecyzowania zapisu wnosimy o dodanie na końcu w/w ustępu poniższego wyrażenia: Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności: 1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek: a) eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.); 3) materiały eksploatacyjne. Sposób usunięcia wady określa według własnego uznania - Wykonawca. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy 4 ust. 3 na poniższy zapis: W okresie gwarancji Dostawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia usterek ujawnionych w trakcie użytkowania sprzętu. 16/44

17 Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności: 1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek: a) eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.); 3) materiały eksploatacyjne. Sposób usunięcia wady określa według własnego uznania - Wykonawca. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego Pytanie 22 (69) Dot. PROJEKT UMOWY, 4 ust. 4 Ze względu na rodzaj przedmiotu zamówienia (między innymi stacjonarny aparat RTG) wnosimy o wykreślenie zobowiązania dostarczenia sprzętu zastępczego. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy 4 ust. 4 usuwa poniższy zapis: W przypadku napraw obejmujących okres powyżej 14 dni, Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy na czas naprawy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych niż przedmiot umowy. Pytanie 23 (70) Dot. PROJEKT UMOWY, 4 ust. 5 Wnosimy o zmianę zapisu w/w ustępu na następujący: Wymiana elementu sprzętu na nowy i wolny od wad na koszt Dostawcy nastąpi po 2 nieefektywnych naprawach tego samego elementu. Zamawiający, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 (38), dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy 4 ust. 4 następująco: Wymiana sprzętu na nowy i wolny od wad na koszt Dostawcy nastąpi po 3 naprawach tego samego elementu. Pytanie 24 (71) Dot. PROJEKT UMOWY, 4 Wnosimy o dodanie w paragrafie 4 umowy ustępu 5 o poniższej treści: Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji; zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy 4 dodaje punkt 5 o poniższej treści: 17/44

18 Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji; zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji. Pytanie 25 (72) Dot. PROJEKT UMOWY, 6 ust. 1 Wnosimy o dodanie na końcu w/w ustępu poniższego wyrażenia: Odbiór pogwarancyjny strony przeprowadzają najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy 6 ust. 1 oraz SIWZ rozdz. II pkt na poniższy zapis: Okresowe przeglądy serwisowe realizowane będą przez okres 36 miesięcy od daty odbioru pogwarancyjnego. Odbiór pogwarancyjny strony przeprowadzają najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji. Pytanie 26 (73) Dot. PROJEKT UMOWY, 6 ust. 3 Ta część umowy mówi o okresie pogwarancyjnym. Prosimy o zastąpienie słowa : gwarancji wyrazem: pogwarancyjnym. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy 6 ust. 3 oraz SIWZ rozdz. II pkt na poniższy zapis: Opiekę techniczną w okresie pogwarancyjnym sprawuje Wykonawca poprzez zapewnienie serwisu autoryzowanego przez producenta urządzenia. Pytanie 27 (74) Dot. PROJEKT UMOWY, 6 ust. 5 pkt c) Wnosimy o dodanie na końcu w/w ustępu poniższego wyrażenia: (na potrzeby niniejszej umowy przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz ) Zamawiający, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 13 (60), dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy 6 ust. 5 c) oraz SIWZ rozdz. II pkt c) na poniższy zapis: przegląd okresowy obejmujący konserwację aparatu raz w roku w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zleceniodawcę (na potrzeby niniejszego postępowania przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz ) Pytanie 28 (75) Dot. PROJEKT UMOWY, 7 ust. 2 tiret 11 W PROJEKCIE UMOWY nie ma mowy o rozliczeniach comiesięcznych. Prosimy o stosowną korektę. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 5 do Oferty Projekt umowy 7 ust. 2 tiret 11 oraz załączniku nr 6 do programu funkcjonalno-użytkowego pkt na poniższy zapis: Wykonawca i Zamawiający będą prowadzić wspólnie ewidencję miesięcznych usług serwisowych i nadzoru autorskiego 18/44

19 Pytanie 29 (76) Dot. PROJEKT UMOWY, 7 ust. 2 tiret 15 i 16 oraz Załącznik nr 6 do Programu Funkcjonalno- Użytkowego pkt 1.15 i 1.16 Wymagania Zamawiającego: - Rozbudowa sprzętowa systemu o dodatkowe zasoby dyskowe (rozbudowa macierzy archiwum PACS) nie będzie wymagała od Zamawiającego wykupywania dodatkowych licencji a konfiguracja nowego sprzętu odbędzie się w ramach obowiązującej umowy. - W przypadku wymiany przez Zamawiającego urządzeń diagnostycznych podłączonych do zaoferowanych systemów Wykonawca wykona w ramach obowiązującej umowy podłączenia nowych aparatów - niezgodne są z art.29 ust.1 ustawy Pzp Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Wnosimy o ich wykreślenie. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ 7 ust. 2 tiret 15 i 16 oraz Załącznik nr 6 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego pkt 1.15 i 1.16 usuwa poniższe zapisy: - Rozbudowa sprzętowa systemu o dodatkowe zasoby dyskowe (rozbudowa macierzy archiwum PACS) nie będzie wymagała od Zamawiającego wykupywania dodatkowych licencji a konfiguracja nowego sprzętu odbędzie się w ramach obowiązującej umowy. - W przypadku wymiany przez Zamawiającego urządzeń diagnostycznych podłączonych do zaoferowanych systemów Wykonawca wykona w ramach obowiązującej umowy podłączenia nowych aparatów Pytanie 30 (77) Dot. PROJEKT UMOWY, 7 ust. 3 tiret 3 oraz Załącznik nr 6 do Programu Funkcjonalno- Użytkowego pkt 2.3 Wprowadzony przez Zamawiającego zapis: Instalacja aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowujących systemy do zmian ustawowych i wymogów jakie Zamawiający musi spełniać np. W obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MOZ itp.) W terminach wejścia ich w życie. jest niezgodny z art.29 ust.1 ustawy Pzp Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższym wnosimy o dodanie na jego końcu wyrażenia: odpłatnie, na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Strony Bezpłatna aktualizacja oprogramowania obowiązuje przez cały okres trwania umowy. Pytanie 31 (78) Dot. PROJEKT UMOWY, 7 ust. 3 tiret 4 oraz Załącznik nr 6 do Programu Funkcjonalno- Użytkowego pkt 2.4 Wprowadzony przez Zamawiającego zapis: Rozwój oprogramowania (nowe elementy systemu objętego niniejszym postępowaniem zgodnie ze zmieniającymi się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, lub przepisami prawa wewnętrznie obowiązującymi wydanymi na podstawie delegacji ustawowej). Wykonawca ma obowiązek dostarczać zamawiającemu nieodpłatnie oprogramowanie podlegające każdorazowo aktualizacji wynikającej ze zmieniających się przepisów prawa, dotyczy to również wszelkich zmian i aktualizacji zakresu przepisów wydawanych przez NFZ. 19/44

20 jest niezgodny z art.29 ust.1 ustawy Pzp Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie z zapisu słowa : nieodpłatnie i dodanie na końcu zapisu wyrażenia: odpłatnie, na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Strony Bezpłatna aktualizacja oprogramowania obowiązuje przez cały okres trwania umowy. Pytanie 32 (79) Dot. PROJEKT UMOWY, 7 ust. 3 tiret 5 oraz Załącznik nr 6 do Programu Funkcjonalno- Użytkowego pkt 2.5 Wprowadzony przez Zamawiającego zapis: Modyfikacja programów pod obowiązujące wymogi ministerialne i NFZ-u bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. jest niezgodny z art.29 ust.1 ustawy Pzp Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie z zapisu zwrotu: bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego i dodanie na końcu zapisu wyrażenia: odpłatnie, na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Strony Bezpłatna aktualizacja oprogramowania obowiązuje przez cały okres trwania umowy. Pytanie 33 (80) Dot. PROJEKT UMOWY, 7 ust. 3 tiret 6 oraz Załącznik nr 6 do Programu Funkcjonalno- Użytkowego pkt 2.6 Zamawiający wymaga zobowiązania: Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wszystkich przepisów i regulaminów obowiązujących u Zamawiającego, które mogą mieć zastosowanie w realizacji niniejszego zamówienia, w tym obowiązujących wykładni prawnych lub wskazówek jednostek nadrzędnych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Urząd Marszałkowski) Wnosimy o przedstawienie jeszcze przed terminem składania ofert wszystkich przepisów i regulaminów obowiązujących u Zamawiającego, o których mówi powyższe wymaganie. Pytanie 34 (81) Dot. PROJEKT UMOWY, 7 ust. 3 tiret 7 oraz Załącznik nr 6 do Programu Funkcjonalno- Użytkowego pkt 2.7 Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest takie zdjęcie blokad, dostarczenie kodów / haseł dostępu, w wyniku którego Zamawiający, po akceptacji warunków i zasad odrębnej umowy licencyjnej / umów licencyjnych dotyczących odpowiedniego oprogramowania serwisowego, uzyska dostęp wyłącznie do oprogramowania niezbędnego z technicznego punktu widzenia w celu wykonywania montażu, instalacji, regulacji, testowania oraz serwisu / utrzymania urządzenia i zmianę zapisu w/w ustępu na następujący: Wykonawca po zakończeniu okresu gwarancji i serwisu zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty pisemnego wezwania od Zamawiającego do przekazania Zamawiającemu kompletnego 20/44

21 oprogramowania medycznego (użytkowego) i serwisowego pozwalającego na korzystanie z przedmiotu umowy oraz pozwalającego na jego konserwację i naprawę oraz do przekazania niezbędnych haseł i kodów dostępu. Zalecane przez producenta aktualizacje oprogramowania medycznego (użytkowego) i serwisowanie niezbędne do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy nie będą wymagać dodatkowych opłat i nie mogą ograniczać uprawnień Zamawiającego do swobodnego korzystania z przedmiotu umowy. Zamawiający, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4, dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 6 do programu funkcjonalno-użytkowego pkt 2.7 oraz projektu umowy załącznik nr 5 do Oferty 7 ust. 3 tiret 7 na poniższy zapis: Wykonawca po zakończeniu okresu gwarancji i serwisu zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty pisemnego wezwania od Zamawiającego do przekazania Zamawiającemu kompletnego oprogramowania medycznego (użytkowego) i serwisowego pozwalającego na korzystanie z przedmiotu umowy oraz pozwalającego na jego konserwację i naprawę oraz do przekazania niezbędnych haseł i kodów dostępu. Zalecane przez producenta aktualizacje oprogramowania medycznego (użytkowego) i serwisowanie niezbędne do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy nie będą wymagać dodatkowych opłat i nie mogą ograniczać uprawnień Zamawiającego do swobodnego korzystania z przedmiotu umowy. Pytanie 35 (82) Dot. PROJEKT UMOWY, 8 ust. 3 Wnosimy o zmianę zapisu w/w ustępu na następujący: Dokumentem potwierdzającym wykonanie usług/dostawy jest protokół dostawy aparatu RTG, który stanowi podstawę wystawienia faktury na całość wynagrodzenia umownego. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w projekcie umowy załącznik nr 5 do Oferty 8 ust. 3 na poniższy zapis: Dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi dostawy jest protokół odbioru technicznego aparatu RTG oraz protokół odbioru adaptacji pomieszczeń pracowni RTG w zrealizowanej części robót. Dostawa i wdrożenie systemu RIS PACS po wykonaniu usługi na podstawie protokołu odbioru, utrzymanie aparatu sprawności technicznej płatne w cyklu miesięcznym, serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem RIS PACS płatne w systemie miesięcznym Pytanie 36 (83) Dot. PROJEKT UMOWY, 9 ust. 1 tiret 2 Wnosimy o zmianę w/w zapisu na następujący: za zwłokę w dostawie zamawianego towaru 3 dni 0,1 % wynagrodzenia umownego za przedmiot dostawy. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w projekcie umowy załącznik nr 5 do Oferty 9 ust. 1 tiret 2 na poniższy zapis: za zwłokę w dostawie zamawianego towaru nie przekraczającą 14 dni 0,1 % wynagrodzenia umownego za przedmiot dostawy. W przypadku zwłoki dłuższej niż 14 dni, Odbiorca skorzysta z uprawnienia określonego w 3 ust. 10 tiret 2 umowy /dotyczy dostawy aparatu RTG/ Pytanie 37 (84) Dot. PROJEKT UMOWY, 9 ust. 3 tiret 1oraz 2 Prosimy o wyjaśnienie co oznaczają określenia: w zakresie części I oraz w zakresie części II 21/44

22 Zakres części pierwszej to etap I i II. Zakres części drugiej obejmuje utrzymanie aparatu w sprawności technicznej, przeglądy okresowe. Pytanie 38 (85) Dot. PROJEKT UMOWY, 9 ust. 3 tiret 2 W PROJEKCIE UMOWY w 8 ust. 4 mowa jest o jednej fakturze. Prosimy o wykreślenie w 9 ust. 3 tiret 2 słowa: końcowej. Faktura końcowa to ostania faktura za serwis i nadzór autorski. Pytanie 39 (86) Dot. SPECYFIKACJA TECHNICZNA parametry funkcjonalno-techniczne aparatu RTG oraz Załącznik nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego Cyfrowy zdjęciowy aparat RTG z dwoma detektorami. W obu w/w dokumentach istnieją rozbieżności dotyczące parametrów wymaganych. ( np. pomiędzy punktami 5.; 6. i 7. SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ parametry funkcjonalnotechniczne aparatu RTG wymaganiach a punktami 4.; 5. i 6. Załącznika nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego Cyfrowy zdjęciowy aparat RTG z dwoma detektorami) Prosimy o ujednolicenie wymagań lub wskazanie, które z wymagań są obowiązujące Zamawiający ujednolicił zapisy. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zał. nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego oraz zał. nr 1b do Oferty. - statyw z lampą mocowany na podłodze lub mocowany do konstrukcji własnej - Zakres ruchu lampy wzdłuż 200 cm - Zakres ruchu lampy poprzecznie 30 cm Pytanie 40 (87) Dot. Załącznik nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego Cyfrowy zdjęciowy aparat RTG z dwoma detektorami, pkt 4 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w w/w punkcie poprzez stwierdzenie konstrukcja własna w odniesieniu do statywu z lampą rozumie specjalną konstrukcję umożliwiającą mocowanie zawieszenia z ruchomym statywem lampy RTG bez mocowania tego zawieszenia do stropu sufitu, a zapewniającą wymagany zakres ruchów w tabeli wymagań technicznych. Zamawiający potwierdza powyższą interpretację. Pytanie 41 (88) Dot. SPECYFIKACJA TECHNICZNA parametry funkcjonalno-techniczne aparatu RTG oraz Załącznik nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego Cyfrowy zdjęciowy aparat RTG z dwoma detektorami. Prosimy o potwierdzenie, że punkty od 50 do 59 SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ parametry funkcjonalno-techniczne aparatu RTG oraz 22/44

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na dostawę elektronicznego programu informacji prawnej

Bardziej szczegółowo

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 202 Kraków wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64-

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskrzatusz.biposwiata.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Szydłowo: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a firmą z siedzibą w.

UMOWA Nr. a firmą z siedzibą w. UMOWA Nr zawarta w dniu roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Odrowąża 1, NIP 851-31-37-145 w imieniu którego działa, na podstawie

Bardziej szczegółowo

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie 1 z 5 2015-05-28 11:51 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 120140-2015 z dnia 2015-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ełk Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeglądzie, konserwacji oraz naprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.05.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.33.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr RAP.272.28.2014

Umowa Nr RAP.272.28.2014 RAP.272.28.2014 załącznik nr 5 do SIWZ Umowa Nr RAP.272.28.2014 Zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt)

UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt) DZPZ/333/23 PN/2013 UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt) zawarta w dniu. 2013 r., w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy firmą NIP:.., REGON:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rozdziału III. ust. 1 pkt. 1) SIWZ na następujący o treści:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rozdziału III. ust. 1 pkt. 1) SIWZ na następujący o treści: Kraków, dnia 12.05.2015 r. ZP-05/15 wyjaśnienia SIWZ 1 Do wszystkich wykonawców I. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający oczekuje doręczenia dokumentu licencyjnego, a jeżeli tak, to w jakim terminie?

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający oczekuje doręczenia dokumentu licencyjnego, a jeżeli tak, to w jakim terminie? GOZ-353-2214-9/15 Warszawa, dnia 10.07.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa dostępu do baz danych systemu

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Nr sprawy: 46/EZP/380/ /EZP/380/NON/6/2011 Bystra, 06.12.2011 r. Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienie i zmiana

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT Wersja archiwalna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dostawa zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem (100 zestawów komputerowych) OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu - 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu 64 300

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 UMOWA DPS/UM/ /14

Załącznik nr 8 UMOWA DPS/UM/ /14 UMOWA Załącznik nr 8 DPS/UM/ /14 Zawarta w dniu..2014r.w Krakowie pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Domem Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41 NIP: 679-24-29-488 zwanym dalej Zamawiającym ", którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/14/2012

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: ZAŁĄCZNIK nr 7 WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Ostrowskim Parkiem Przemysłowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka

Bardziej szczegółowo

Zal.3 do ogłoszenia Umowa nr OLSU.SOP.0165.10. Projekt.2014.CM zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy :

Zal.3 do ogłoszenia Umowa nr OLSU.SOP.0165.10. Projekt.2014.CM zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy : Zal.3 do ogłoszenia Umowa nr OLSU.SOP.0165.10. Projekt.2014.CM zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy : Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach, ul. Sportowa 22, 16-400

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

201Ę-04-23. Warszawa,dnia. 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika. Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014

201Ę-04-23. Warszawa,dnia. 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika. Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 Przedmiot Warszawa,dnia 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA 21 NrV/... 201Ę-04-23 /14 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W związku

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO MODYFIKACJA SIWZ z dnia 15.06.2015 r.

TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO MODYFIKACJA SIWZ z dnia 15.06.2015 r. Warszawa, dn.15.06.2015 r. Do wszystkich uczestników postępowania SZPZLO/24/ZP/P/2015 TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO MODYFIKACJA SIWZ z dnia 15.06.2015 r. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr. Załącznik 3

Wzór umowy nr. Załącznik 3 Wzór umowy nr Załącznik 3 zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 24. czerwca 2014 r. ZP/06/2014 Internet/Tablica Ogłoszeń Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/06/2014, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy MPŚ.III.23.230/17/2013. - Projekt umowy

Nr sprawy MPŚ.III.23.230/17/2013. - Projekt umowy - Projekt umowy Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu.. r. w Słupsku, pomiędzy: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta, w dniu. 2011 r. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... (Istotne postanowienia treści umowy projekt)

UMOWA nr... (Istotne postanowienia treści umowy projekt) Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA nr... (Istotne postanowienia treści umowy projekt) zawarta w dniu pomiędzy: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu ul. Krakowska 23 42-439 Żarnowiec reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest, zgodnie ze szczegółowym wykazem i parametrami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do umowy).

1. Przedmiotem umowy jest, zgodnie ze szczegółowym wykazem i parametrami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do umowy). (Wzór umowy na dostawę sprzętu komputerowego) UMOWA NR. zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z siedzibą: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

- Projekt umowy - Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA NR

- Projekt umowy - Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA NR - Projekt umowy - Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu.. 2012 r. w Wałbrzychu, pomiędzy: Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu Panem Grzegorzem Kułakiem z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie, ul. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, RNIK

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do postępowania w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa oprogramowania firma:... (nazwa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ NR I DOSTAWA ZABAWEK, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I MEBLI CPV:

CZĘŚĆ NR I DOSTAWA ZABAWEK, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I MEBLI CPV: Ropczyce, 17.06.2013 r. ŻM 3201/ 9 / 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Ropczyce Żłobek Miejski w Ropczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Strona: 1 z 6 Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Zawarta w dniu. 2011 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miasto Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1, NIP: 734-350-70-21, REGON:., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/370/IN-846/2013 TZ/370/62/13 Warszawa, dnia 14.10.2013 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2014. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

UMOWA NR./2014. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Załącznik Nr 3 UMOWA NR./2014 W dniu... w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta,... 2012 r. w Piszu pomiędzy: UMOWA Nr... (WZÓR) Powiatowym Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu z siedzibą ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zwanym dalej Zamawiającym" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl

Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl Warszawa, dn. 27 września 2013 r. Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie rozbudowy istniejącego Systemu Ewidencji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO :

UMOWA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO : UMOWA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO : Dostawy zestawów do wideokonferencji dla Polskiego Instytutu Dyplomacji im. Ignacego Paderewskiego. zawarta w dniu...2012 r. w Warszawie, pomiędzy: Polskim

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ughrubieszow.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ughrubieszow.bip.lubelskie. Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ughrubieszow.bip.lubelskie.pl Hrubieszów: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 zawarta w dniu..2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZP/. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY ZP/. 1 Przedmiot umowy WZÓR UMOWY ZP/. zawarta w dniu... roku w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Regon:.. reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez: zwaną

Bardziej szczegółowo