Inwestor: Gmina Janowo ul. Przasnyska, Janowo woj. warmińsko-mazurskie. Adres inwestycji:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestor: Gmina Janowo ul. Przasnyska, 13-113 Janowo woj. warmińsko-mazurskie. Adres inwestycji:"

Transkrypt

1 Projekt technologiczny przebudowy sali konferencyjno-bankietowej wraz z zapleczem kuchennym i zapleczem socjalnym w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie, woj. warmińsko-mazurskie Inwestor: Adres inwestycji: Gmina Janowo ul. Przasnyska, Janowo woj. warmińsko-mazurskie Gminny Ośrodek Kultury w Janowie ul. Przasnyska51, Janowo woj. warmińsko-mazurskie Zawartość opracowania: 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. 1 Rzut parteru 3. Karty urządzeń technologicznych Autor opracowania: mgr inż. Krzysztof Ojrzyński Data opracowania: grudzień 2010 r.

2 Opis techniczny - do projektu technologii części bankietowo-restauracyjnej z zapleczem kuchennym i socjalnym w budynku Gminnego Ośrodka Kultury - w Janowie Inwestor: Gmina Janowo Gminny Ośrodek Kultury w Janowie ul. Przasnyska 51, Janowo 1. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, umowa na wykonanie projektu zawarta z inwestorem; - uzgodnienia funkcjonalno - przestrzenne przebudowy budynku dokonane z inwestorem; - inwentaryzacja działki przeznaczonej pod zabudowę; - aktualne przepisy i Polskie Normy; - aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu opracowana przez geodetę uprawnionego inż. Stefana Serowika i przyjęta do zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nidzicy; - koncepcja programowo-przestrzenna przebudowy budynku, uzgodniona z inwestorem; - inwentaryzacja stanu istniejącego budynku, sporządzona w listopadzie grudniu 2010 r. przez autora niniejszego opracowania. - projekty przebudowy i rozbudowy budynku GOK w Janowie, sporządzone przez Miastoprojekt Olsztyn w 1998 r. 2. Ogólny opis obiektu 2.1. Stan istniejący Budynek GOK w Janowie, wybudowany w latach 60 XX w. i rozbudowany oraz przebudowany w latach r., parterowy, nie podpiwniczony z nadbudowanym wielospadowym dachem. Obecnie sala widowisko bankietowa posiada wprawdzie zaplecze kuchenne i socjalne, jednak nie spełnia obecnie obowiązujących norm i standartów sanitarnych. Celem opracowywanego niniejszego projektu przebudowy i modernizacji budynku jest doprowadzenie części obiektu do stanu zgodnego z przepisami i stworzenia możliwości wykorzystywania obiektu do urządzania różnych imprez okolicznościowych (przyjęcia, wesela, bankiety). Planuje się stworzenie możliwości przygotowywania posiłków na imprezy w pełnym zakresie, jednak ze względu na charakter obiektu nie przewiduje się pomieszczeń magazynowych, gdyż przed każdą planowaną imprezą produkty i półprodukty będą zakupywane i dostarczane bezpośrednio do przerobienia na tę imprezę.

3 Przewiduje się również stworzenie możliwości wynajmu zarówno samej sali, jak również i sali z zapleczem kuchennym. W takim przypadku wynajmujący będzie odpowiedzialny za zatrudnienie odpowiednio przeszkolonego, wykwalifikowanego i posiadającego aktualne badania lekarskie personelu oraz z utrzymanie obiektu (w szczególności zaplecza kuchennego) w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym Stan projektowany Inwestor planuje likwidację sali fitness i siłowni, obecnie zlokalizowanej w przybudówce wschodniej budynku oraz przebudowę dotychczasowych i wybudowanie nowych pomieszczeń zaplecza kuchennego (wraz z pomieszczeniami magazynowym i konferencyjno-bankietowe wraz z niezbędnym zapleczem technicznym i socjalnosanitarnym. Ponadto planuje się przebudowę sali wielofunkcyjnej (bankietowej), to jest powiększenie sali, wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, wykonanie instalacji chłodzenia (tzw. pseudoklimatyzacji), wykonanie nowej instalacji lokalnego centralnego ogrzewania. Pomieszczenia nie objęte zakresem opracowania projektowego to; 1.pomieszczenia kotłowni z zapleczem ( nr kotłowni olejowej, nr składu oleju, nr pomieszczenia technicznego, nr przedsionka izolacyjnego); 2. pomieszczenia komunikacji ogólnej, biurowe, w.c dla gości ( nr pom. biurowe, nr szatnia dla gości, nr hall, nr , nr 1.15., nr w.c dla gości); 3. pomieszczenia administracji GOK ( nr biuro, nr przedsionek, nr pom. gospodarcze, nr pokój biurowy, nr w.c.,; nr przedsionek, nr pom biurowe); 4. pomieszczenia użytkowane przez Ochotniczą Straż Pożarną ( nr pokój biurowy, nr przedsionek, nr pom. gospodarcze, nr magazyn, nr w.c., nr garaż, nr garaż); 5. Pomieszczenia Gminnej Biblioteki oraz pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (nie ujęte szczegółowo w części graficznej niniejszego opracowania). W celu uzyskania założonych parametrów technicznych i użytkowych zaprojektowano: A/ pomieszczenia przeznaczone dla gości - salę bankietową (konsumencką) na ok miejsc z częścią barową oraz z integralnie z tą częścią połączoną sceną - sanitariaty dla gości, przestrzenie komunikacji ogólnej, szatnię dla gości; B/ Pomieszczenie produkcyjne i pom. techniczne zaplecza kuchennego - wydawalnię posiłków, zmywalnię naczyń stołowych, rozdzielnie kelnerskie, przygotowalnię posiłków, kuchnię, magazyny i pomieszczenia techniczne oraz komunikacji zaplecza i bar. - pomieszczenia socjalne i sanitarne dla personelu kuchennego. Zestawienie pomieszczeń ( podano na rysunkach poszczególnych części projektu, poniżej podaje się wyłącznie zestawienie pomieszczeń bezpośrednio związanych z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym)

4 Parter Oznacz. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia [m 2 ] 1.1. Przedsionek Terakota Magazyn produktów Terakota 6, Magazyn i przygotowanie warzyw Terakota 6, Kuchnia Terakota 19, Komunikacja Terakota 11, Magazyn chłodniczy pcv 1, Szatnia pcv 4, Pom. na sprzęt porządkowy Terakota 0, Magazyn jaj Terakota 1, Zmywalnia Terakota 8, Magazyn naczyń Terakota 1, Magazyn napoi Terakota lub 2,60 gres Pomieszczenie na sprzęt porządkowy i środki czystości Terakota lub 1,10 gres Umywalnia Terakota 8, w.c. kobiet Terakota 3, w.c. mężczyzn Terakota 5, Hall Gres 18, Przedsionek Gres 7, Sala wielofunkcyjna Gres 134, Scena Parkiet 36, Pokój biurowy Parkiet lub 15,80 wykł.dywan. Razem powierzchnia 297,70 m² 3. Projektowany program technologiczny Projektuje urządzenie w wyżej wymienionych pomieszczeniach budynku sali wielofunkcyjnej z możliwością okresowego organizowania w niej imprez bankietów, wesel, spotkań integracyjnych i szkoleń. Przy sali zaprojektowano zaplecze kuchenne i techniczne Ogólny zarys projektowanej działalności z budynku. Z celu realizacji założonego programu zaprojektowano: A./ Część przeznaczona dla gości A.1. sala bankietowo-szkoleniowa - na około miejsc z wydzieloną częścią barową (bar wyposażony w lady chłodnicze, B./ Część przeznaczona na pomieszczenia techniczne B.1. kuchnia - przygotowalnie - wyposażoną w urządzenia pozwalające na przygotowywanie posiłków w pełnym zakresie (podgrzewanie, gotowanie, smażenie, porcjowanie); B.2. zmywalnie naczyń stołowych zlokalizowane w przyziemiu, dostępne z sali restauracyjnych i połączone z wydawalniami szafami przelotowymi na naczynia; B.3. magazyny chłodniczy, warzyw i owoców, produktów, zasobów, jaj magazyn półproduktów - wyposażone w szafy i regały oraz w urządzenia chłodnicze;

5 B.4. magazyn opakowań - przeznaczony do przechowywania zwrotnych opakowań; B.5. pomieszczenia socjalno- sanitarne dla personelu kuchennego (szatnia, umywalnia, w.c.) Zapotrzebowanie czynników wody i czynników energetycznych 1. woda 1.1. Sala bankietowo - szkoleniowa Przyjmuje się zapotrzebowanie wody w ilości 100 l na 1 miejsce konsumpcyjne na dobę. Łączna ilość miejsc konsumpcyjnych około stąd ilość wody 135 x 100 = l. przy założeniu 16 godzin pracy w tym ilość wody ciepłej l Część zaplecza biurowo-administracyjnego -ilość osób 2 Przyjmuje się zapotrzebowanie wody w ilości 50 l / na 1 miejsce noclegowe na dobę - stąd ilość wody 2 x 50 = 100 l. w tym ilość wody ciepłej 0,6 x 100 = 60 l. 2. Ścieki Ilość ścieków - 95 % zużycia wody, tj.; ( )x0,95 = l./ dobę 3. Zatrudnienie Praca w systemie jednozmianowym+ nocny dozór obiektu. Zatrudnienie w kuchni 2 kobiety / 1 zmianę. Kelnerzy - 2 mężczyzn lub kobiet / 1 zmianę Pomoc kuchenna - 1 kobieta / 1 zmianę Sprzątaczki - 1 kobieta/ 1 zmianę Kierownik obiektu kierownik GOK lub wyznaczony pracownik GOK, pełniący te funkcję. Biuro kierownika obiektu mieścić się będzie w pomieszczeniu biurowym nr bezpośrednio przylegającym do sali wielofunkcyjnej. Przyjmowanie towarów, faktur i załatwianie bieżących formalności odbywać się będzie w tym pomieszczeniu biurowym Wytyczne branżowe 4.1. Wytyczne architektoniczno budowlane 1. Wytrzymałość stropów winna uwzględniać obciążenia wynikające z zainstalowanych urządzeń i aparatury. Dotyczy to również dróg komunikacyjnych, po których transportowane będą urządzenia. 2. Posadzki w pomieszczeniach z wpustami podłogowymi powinny być wykonane ze spadkiem 1,5 % w kierunku wpustów podłogowych. 3. Ściany pomieszczeń powinny być łatwozmywalne, gładkie i umożliwiające łatwe ich czyszczenia oraz dezynfekcję. W pomieszczeniach wymagającym częstej dezynfekcji lub trzymania aseptyki ściany winny być wyłożone na całej wysokości z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.

6 4. Konstrukcja ścian i stropów winna uniemożliwiać kondensację pary wodnej. 5. Narożniki ścian i słupów należy zabezpieczyć od uszkodzeń mechanicznych. Narożniki ścian, słupów i narożniki ścian i posadzek w pomieszczeniach przygotowalni, wydawalni i magazynach wykonać z listew ze stali nierdzewnej o kształcie łukowym (promień łuku r> 4 cm.). 6. Okna w pomieszczeniach restauracyjnych powinny mieć górne wywietrzniki uchylane w osi poziomej, łatwo otwierane z poziomu podłogi, a ponadto powinny posiadać siatki przeciw owadom. 7. Drzwi powinny być gładkie i dostosowane do zmywania woda z dodatkiem środków czystości. Drzwi do działów produkcyjnych i magazynowych powinny być od dołu zabezpieczone przed gryzoniami. 8. Cokoliki przyścienne do wysokości 10 cm. winny być wykonane z tego samego materiału co posadzka. 9. Niedopuszczalne jest wykonywania w pomieszczeniach z wpustami ściekowymi podłogowymi instalacyjnych kanalików podłogowych, narażonych na zalewania ściekami z posadzki. 10. Dźwig towarowy winien mieć nośność min. 200 kg Wytyczne instalacyjne. 1. Usytuować tak nawiew i wywiew powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych, aby umożliwić ruch powietrza w całym pomieszczeniu bez tzw. martwych stref. Wywiew winien znajdować się możliwie jak najbliżej źródeł zanieczyszczeń (nad kotłami i trzonem kuchennym). 2. W pomieszczeniach przebywania ludzi poziom hałasu nie może przekroczyć 50 db. Kanalizacja 1. Wszystkie ścieki z maszyn i urządzeń powinny być odprowadzane do sieci kanalizacyjnej przez wpusty podłogowe, a nie przez wpusty bezpośrednie. 2. Wszystkie wpusty ściekowe podłogowe w pomieszczeniach pracy winny mieć osadniki. 3. Ścieki z przygotowalni i zmywalni powinny przepływać przez osadniki piasku i przez łapacz tłuszczu. Dostęp do tych urządzeń winien być łatwy o każdej porze roku. Zawartość tłuszczu w ściekach nie powinna przekraczać 0,1 kg. Instalacja elektryczna 1. Urządzenia zasilane prądem elektrycznym muszą być uziemione. 2. Wszystkie maszyny i urządzenia zasilane energia elektryczną powinny mieć instalację zabezpieczająca przed porażeniem prądem elektrycznym (wyłączniki różnicowoprądowe). 3. W pomieszczeniach pracy punkty oświetleniowe (ogólne i miejscowe) powinny być tak rozmieszczone, aby miejsca pracy nie były zacienione. Miejsca pracy przy ścianie należy oświetlać oświetleniem bocznym. 4. Przy umywalkach należy przewidzieć gniazda wtykowe do podłączenia suszarek do rąk Wykaz wyposażenia (dotyczy wyłącznie pomieszczeń sali bankietowej z zapleczem kuchennym i magazynowo-technicznym oraz pomieszczeń technicznych) - podano w tabeli na rysunku Rzut przyziemia. Technologia. Opracował:

7

8

TECHNOLOGIA. Opracował:

TECHNOLOGIA. Opracował: TECHNOLOGIA Opracował: Wrzesień 2010 Spis treści 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Materiały wyjściowe 2. Program użytkowy 3. Układ funkcjonalny pomieszczeń 4. Zestawienie powierzchni 5. Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

MACHURA BROS CORPORATION SP.J UL. PODJAZDOWA 3, 62-002 SUCHY LAS. Inwestor: Obiekt: Adres: ZAPLECZE KUCHENNE STOŁÓWKI ZAKŁADOWEJ. branża: technologia

MACHURA BROS CORPORATION SP.J UL. PODJAZDOWA 3, 62-002 SUCHY LAS. Inwestor: Obiekt: Adres: ZAPLECZE KUCHENNE STOŁÓWKI ZAKŁADOWEJ. branża: technologia Inwestor: Obiekt: MACHURA BROS CORPORATION SP.J UL. PODJAZDOWA, 6-00 SUCHY LAS ZAPLECZE KUCHENNE STOŁÓWKI ZAKŁADOWEJ Adres: UL. MAŁACHOWSKIEGO 10, POZNAŃ branża: technologia podpis: projektował: inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM NR 2.4 TECHNOLOGIA GASTRONOMII

PROJEKT BUDOWLANY TOM NR 2.4 TECHNOLOGIA GASTRONOMII Nazwa obiektu: STADION MIEJSKI W LUBLINIE PROJEKT BUDOWLANY TOM NR 2.4 TECHNOLOGIA GASTRONOMII Adres obiektu: ul. Krochmalna, Lublin Numery ewidencyjne działek: Działki o nr ew.: 3/3, 3/24, 3/26 obręb

Bardziej szczegółowo

B R A NŻA : T E C H N O L O G I A K U C H N I

B R A NŻA : T E C H N O L O G I A K U C H N I PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy i adaptacji budynku zamieszkania zbiorowego przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie, na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło działka nr 61 z obrębu 7-05-09 TOM VI B

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY TECHNOLOGICZNE

PROJEKTY TECHNOLOGICZNE PROJEKTY TECHNOLOGICZNE INWESTOR: Biuro Projektów Inwestycyjnych Ul. Bartycka 22A, 00-716 Warszawa OBIEKT: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul.Wspólna 30, 00-930 Warszawa TEMAT OPRACOWANIA: Stołówka

Bardziej szczegółowo

KUCHNIA SZKOLNA Z ZAPLECZEM

KUCHNIA SZKOLNA Z ZAPLECZEM Zleceniodawca: ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Hipolita Cegielskiego ul. II Armii Wojska Polskiego 1 64-610 Rogoźno Nazwa opracowania: PROJEKT MODERNIZACJI I URZĄDZENIA POMIESZCZEŃ KUCHNIA SZKOLNA Z ZAPLECZEM PRZY ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Opis. T-01 Rzut parteru 1 : 100 T-02 Rzut przyziemia 1 : 100

SPIS TREŚCI: I. Opis. T-01 Rzut parteru 1 : 100 T-02 Rzut przyziemia 1 : 100 I. Opis SPIS TREŚCI: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawy opracowania 3. Gastronomia 4. Wymagania BHP 5. Utrzymanie czystości 6. Odpady 7. Zakładowy program sanitarny 8. Wyposażenie 9. Wytyczne branżowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie TEMAT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie LOKALIZACJA: śabno, DZ NR 1731 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA 1.0 DANE WYJŚCIOWE 1.1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana podpiwniczenia budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ᆇ卧 ᆇ卧 Ł ᆇ卧Ł ᆇ卧ᆇ卧 ᖷ哷ᆇ卧 ane wᖷ哷ᖷ哷ępneᆇ卧 1.1.Inwestor Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowi Mazowieckiej, Ul. Podstoczysko 24a. 1.2.Adres: Istniejący budynek Szkoły w Lubiejewie, ul. Słoneczna 4, 07-300 Ostrów

Bardziej szczegółowo

POWIAT POZNAŃSKI UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ. Inwestor: Obiekt: Adres: Puszczykowo nr działki 1321/10. branża: technologia

POWIAT POZNAŃSKI UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ. Inwestor: Obiekt: Adres: Puszczykowo nr działki 1321/10. branża: technologia Inwestor: Obiekt: POWIAT POZNAŃSKI UL. JACKOWSKIEGO 8, 60509 POZNAŃ ZAPLECZE KUCHENNE STOŁÓWKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCONCEGO W PUSZCZYKOWIE Adres: Puszczykowo nr działki /0 branża: technologia projektował:

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Stan istniejący str. 2 4. Stan projektowany str. 2 5. Dane wyjściowe str.

1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Stan istniejący str. 2 4. Stan projektowany str. 2 5. Dane wyjściowe str. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Stan istniejący str. 2 4. Stan projektowany str. 2 5. Dane wyjściowe str. 2 6. Program

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do siwz DZ-2501/5128/671/12 I. Opis stanu istniejącego. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce PIWet-PIB nr 831/1, Al.Partyzantów 57 w Puławach. Istniejący

Bardziej szczegółowo

SPIS OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 2. PROGRAM UŻYTKOWY I ORGANIZCJA TECHNOLOGICZNA 5 3. ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE 7

SPIS OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 2. PROGRAM UŻYTKOWY I ORGANIZCJA TECHNOLOGICZNA 5 3. ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE 7 SPIS OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 2. PROGRAM UŻYTKOWY I ORGANIZCJA TECHNOLOGICZNA 5 3. ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE 7 4. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH 10 4.1. WYKOŃCZENIE BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu. Projekt Kraina Maluszka współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator projektu. Projekt Kraina Maluszka współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 I. Zamawiający: Biuro Projektu Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 22 pok.18 75-211 Koszalin email: zlobek-koszalin@ipt.pl tel 094 346 56 38 Fax:

Bardziej szczegółowo

DO PROJEKTU TECHNOLOGII PRZEBUDOWY CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ KUCHNI W BUDYNKU PRZEDSKOLA NR 3 UL. KORFANTEGO W GŁOGÓWKU.

DO PROJEKTU TECHNOLOGII PRZEBUDOWY CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ KUCHNI W BUDYNKU PRZEDSKOLA NR 3 UL. KORFANTEGO W GŁOGÓWKU. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNOLOGII PRZEBUDOWY CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ KUCHNI W BUDYNKU PRZEDSKOLA NR 3 UL. KORFANTEGO W GŁOGÓWKU. 1 1. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ZAKRESIE KUCHNI Z ZAPLECZEM

PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ZAKRESIE KUCHNI Z ZAPLECZEM OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ZAKRESIE KUCHNI Z ZAPLECZEM Inwestor: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej

Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej ZAŁĄCZNIK NR 5 1. OBSZAR OBJĘTY KONKURSEM - STAN ISTNIEJĄCY: 1) Planowana inwestycja zlokalizowana jest u zbiegu ulic Rybaki

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE 1 2 SPIS TREŚCI strona WO.00.00.00 Wymagania ogólne 5 WO.01.00.00 Tablice Informacyjne i Pamiątkowe Inwestycji 45 WO.02.00.00 Ekspertyzy techniczne-dokumentacja budowlana,

Bardziej szczegółowo

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA faza nazwa inwestycji budynek etap 2 adres PROJEKT WYKONAWCZY część S2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - zamienny

PROJEKT BUDOWLANY - zamienny nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY - zamienny PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY nazwa zadania: ZAPLECZE STOŁÓWKI I WARSZTATY GASTRONOMII adres: 65-001 Zielona Góra, ul. Zamenhofa 1, dz. nr ewid. 94

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

Olsztyńskie Centrum Usług Technicznych Budownictwa Techbud Spółdzielnia

Olsztyńskie Centrum Usług Technicznych Budownictwa Techbud Spółdzielnia 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Remont bloku żywieniowego w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 15. Inwestor: Gmina Olsztyn Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1 Opracowała: Pracownia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie ADRES: Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3 Ark. mapy 17 działka 88/1; 88/3; 88/6; 88/7; 88/5;

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO EKONOMICZNE DO PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO DOMU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO O 54 MIEJSCACH

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO EKONOMICZNE DO PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO DOMU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO O 54 MIEJSCACH Pracownia Architektoniczna WARS Tomasz Mach 00-839 Warszawa Ul. Towarowa 22 Jupiter Centrum Tel. 625-26-50 lub 0-602-357-111/ fax 625-17-18 ZAŁOŻENIA TECHNICZNO EKONOMICZNE DO PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO DOMU

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY. Załącznik Nr 1 do SIWZ PN 142/14/EK

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY. Załącznik Nr 1 do SIWZ PN 142/14/EK Załącznik Nr 1 do SIWZ PN 142/14/EK PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Przebudowa i remont pomieszczeń Budynku Socjalnego z aulą dla potrzeb utworzenia Centrum Szkoleniowego Lekarzy w Centrum Onkologii Instytut

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego Adres: ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo