INTERNETOWY APARAT TELEFONICZNY VIP -101T

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERNETOWY APARAT TELEFONICZNY VIP -101T"

Transkrypt

1 INTERNETOWY APARAT TELEFONICZNY VIP -101T VIP-101T

2 Szanowni Państwo! Gratulujemy Państwa wyboru i zakupu Internetowego aparatu telefonicznego PLANET VIP-101T. Mamy nadzieję, że spełni on Państwa oczekiwania. Główne cechy produktu: Aparat realizujący połączenia telefoniczne IP i standardowe. Wbudowany agent PPPoE/DHCP. Wbudowany dwu-portowy przełącznik. Obsługa funkcji H.450. Zabezpieczenie zgodne z ITU-T H.235 i H.323 wersja 2/3/4. Współpraca z telefonicznymi bramkami internetowymi innych producentów. Wyświetlacz LCD: 2 linijki po 24 znaki. Pamięć ostatnich 10 numerów. Programowanie pamięci numerów użytkownika. Funkcja telefonu głośno mówiącego. Prosta konfiguracja z klawiatury. Zgodny z Microsoft NetMeeting 3.0. Telefon Internetowy VIP-101T 1

3 SPIS TERŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...3 Ogólne warunki bezpiecznego użytkowania Czyszczenie Wentylacja... 4 Serwis PRZED URUCHOMIENIEM....4 LOKALIZACJA...5 KONDENSACJA PARY OPIS TELEFONU...6 Lokalizacja przycisków i wskaźników panel przedni Panel tylny KONFIGURACJA Start VIP-101T Menu telefonu Konfiguracja WYKONYWANIE ROZMÓW Telefonowanie poprzez adres IP (P2P) Tryb pracy P2P Telefonowanie w trybie GateKeeper Konfiguracja książki telefoniczne za pomocą przeglądarki Internetowej Telefon Internetowy VIP-101T 2

4 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Przed włączeniem urządzenia do prądu proszę przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. Źródło zasilania. Urządzenie może być włączone wyłącznie do sieci zasilającej prądu zmiennego AC 230V 50Hz. Ogólne warunki bezpiecznego użytkowania. Urządzenie należy usytuować w miejscu bezpiecznym i stabilnym, a kabel sieciowy powinien być ułożony tak, aby nie był narażony na deptanie, zaczepianie lub wyrywanie z gniazdka sieciowego przez osoby lub zwierzęta poruszające się po pomieszczeniu. Jeżeli urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny zasilacz sieciowy, należy ten zasilacz umieszczać w gniazdku sieciowym łatwo dostępnym (nie ukrytym np. za meblami). Zasilacze tego typu nie posiadają własnego wyłącznika sieciowego, więc ich odłączenie jest możliwe jedynie przez całkowite wyjęcie z gniazda sieciowego. Nie wolno używać zasilaczy zewnętrznych poza budynkiem lub w miejscach o dużej wilgotności. Przy urządzeniu z zewnętrznym zasilaczem należy zwrócić uwagę na ułożenie przewodu tak, aby nie był on narażony na deptanie, zaczepianie lub wyrywanie zasilacza z gniazdka sieciowego przez osoby lub zwierzęta poruszające się po pomieszczeniu. Nie stawiać urządzenia ani zasilacza na mokrej powierzchni. Nie używać w wilgotnym środowisku. Nie stwarzać możliwości zamoknięcia : np. dostęp deszczu prze otwarte okno. Nigdy nie stawiać na urządzeniu lub zasilaczu pojemników z płynami: wazony, szklanki, puszki, kieliszki itp. Nigdy nie stawiać na urządzeniu lub zasilaczu źródeł otwartego ognia: świece, lampki oliwne itp. Telefon Internetowy VIP-101T 3

5 Jeżeli zostanie zauważone jakiekolwiek uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, należy dla własnego bezpieczeństwa bezzwłocznie udać się do serwisu w celu usunięcia tej usterki. Czyszczenie. Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie z sieci przez wyjęcie przewodu zasilającego lub zasilacza z kontaktu. Nie używać środków czyszczących w płynie lub w aerozolu. Do czyszczenia używać wyłącznie suchą miękką tkaninę nie pozostawiającą drobnych włosków nitek. Wentylacja. Wszystkie otwory i szczeliny w obudowie służą głównie do wentylacji urządzenia lub zasilacza. Nie wolno ich zasłaniać ani przykrywać, gdyż grozi to przegrzaniem podzespołów wewnętrznych. Chronić urządzenie i zasilacz przed dostępem małych dzieci zdolnych wrzucać przez otwory wentylacyjne do wnętrza różne małe rzeczy. Serwis. W razie potrzeby oddać urządzenie do specjalizowanego serwisu. Wewnątrz nie ma żadnych elementów regulacyjnych przeznaczonych do obsługi przez użytkownika, ani użytecznych elementów. PRZED URUCHOMIENIEM. Przed rozpoczęciem sprawdź zgodność napięcia posiadanej sieci zasilającej z informacją umieszczoną na urządzeniu lub zasilaczu. Włączanie i wyłączanie z gniazdka sieciowego wykonuj trzymając zawsze za wtyczkę sieciową lub obudowę zasilacza, a nie za przewód zasilający. Telefon Internetowy VIP-101T 4

6 Jeżeli tylko wtyczka kabla zasilającego lub zasilacz znajduje się w gniazdku sieciowym, urządzenie jest cały czas zasilane nawet po wyłączeniu przełącznikiem Power. Jeżeli cokolwiek wpadnie lub wleje się do środka urządzenia lub zasilacza, natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego. Urządzenie ani zasilacz nie może być używane do czasu oględzin wykonanych przez eksperta. Nie rozkręcaj urządzenia lub zasilacza. Wewnątrz może występować wysokie napięcie zagrażające zdrowiu a nawet życiu. Jakiekolwiek naprawy i regulacje wewnątrz powinien wykonywać wyłącznie kwalifikowany personel serwisowy. LOKALIZACJA. Umieść urządzenie i ewentualnie zasilacz w miejscu z dobrą wentylacją - swobodnym przepływem powietrza. Zapobiegnie to przegrzewaniu się elementów wewnętrznych. Nigdy nie ustawiaj urządzenia ani zasilacza w okolicy urządzeń grzewczych, ani w miejscach nasłonecznionych. Nigdy nie kładź na nim ciężkich przedmiotów. KONDENSACJA PARY. W pewnych okolicznościach (np. nagła zmiana lokalizacji z pomieszczenia zimnego do ciepłego) urządzenie i/lub zasilacz może pokryć się parą wodną uniemożliwiając czasowo użytkowanie urządzenia. W takiej sytuacji należy odczekać około 1 godzinę na ustabilizowanie się temperatury urządzenia i odparowanie wilgoci. Telefon Internetowy VIP-101T 5

7 1. OPIS TELEFONU Lokalizacja przycisków i wskaźników panel przedni C: Zaniechanie i kasowanie. : przesunięcie w lewo / poprzedni : przesunięcie w prawo / następny OK: Naciśnięcie OK potwierdza wykonaną operację Klawisze szybkiego wybierania 1-10: Pozwalają na szybkie połączenie z lokalizacją zapisaną w pamięci telefonu + / - : Podgłaśnianie / ściszanie : Rozmowa bez podnoszenia słuchawki MUTE: Wyłączenie mikrofonu PSTN: Przełącza tryb pracy z telefonu IP na standardowy. HOLD: Wstrzymanie rozmowy (dot. H.450). SPEED (+ indeks z książki telefonicznej aparatu): Szybkie wybieranie numeru z książki telefonicznej FORWARD: Przekierowanie rozmowy do innego adresu IP (dot. H450). Telefon Internetowy VIP-101T 6

8 MESSAGE (wskaźnik LED): Sygnalizuje przyjęcie wiadomości. MESSAGE (klawiatura): Pozwala na odebranie wiadomości. TRANSFER: Naciśnięcie przycisku TRANSFER w czasie połączenia, a następnie wybranie numeru telefonu pozwoli na transfer połączenia Przycisk ten pozwala także na zmianę wielkości liter wpisywanych za pomocą klawiatury numerycznej (duże lub małe). REDIAL: Powtórzenie ostatnio wybranej lokalizacji (numeru). Numer 1 10, * oraz #: Standardowa klawiatura alfanumeryczna telefonu. 1 Odstęp (spacja),.! 1 2 A B C 2 3 D E F 3 4 G H I 4 5 J K L 5 6 M N O 6 7 P Q R S 7 8 T U W 8 9 W X Y Z 9 * -? * 0 0 # _ # 1.1 Panel tylny 9V DC: Gniazdo zasilania. Do gniazda tego należy podłączyć zasilacz 9V DC dostarczony razem z telefonem. Telefon Internetowy VIP-101T 7

9 LAN: Gniazdo RJ-45. Gniazdo to służy do połączenia z przełącznikiem (switch) lub koncentratorem (hub) przewodem kat.5 PC: Gniazdo RJ-45. Gniazdo to służy do połączenia z komputerem PC przewodem kat.5 PSTN: Gniazdo RJ-11 do podłączenia standardowej linii telefonicznej 2. KONFIGURACJA 2.1 Start VIP-101T a) Po włączeniu zasilania, na wyświetlaczu LCD ukaże się następujący komunikat sygnalizujący start urządzenia: b) Po kilku chwilach powinien się ukazać następna informacja: c) Kiedy urządzenie będzie już gotowe do pracy, na wyświetlaczu LCD, powinien ukazać się komunikat z nazwą VIP-101T, typem połączenia oraz, jeśli VIP-101T jest połączony z serwerem SNMP, powinna ukazać się aktualna godzina. Telefon Internetowy VIP-101T 8

10 2.2 Menu telefonu Telefon VIP-101T pozwala na skonfigurowanie większości parametrów, bezpośrednio za pomocą klawiatury alfanumerycznej telefonu oraz, wyświetlacza LCD. Oto menu, dostępne bezpośrednio z telefonu, za pomocą klawiszy funkcyjnych: C OK. 1. System Configuration 1. Connect Configurations 2. User Line Name 3.Firmware Update 4.Hardware Test 5.PPPoE configuration 6. Reboot 2. User line Number 01.Line Number 1 02.Line Number 2 03.Line Number 3 04.Line Number 4 05.Line Number 5 06.Line Number 6 07.Line Number 7 08.Line Number 8 09.Line Number 9 10.Line Number IP Address 2. Subnet Mask 3. Gateway 4.Primary DNS 5.Secondary DNS 6. Gatekeeper 7. Second Gatekeeper 8. SNTP Configuration 9. Connection Mode 10. DHCP mode 11. Token Password 12. Management Center 13. GRQ Option 14. Gatekeeper ID 1.Download Method 2.Set File Server IP 3.Set TFP User Account 4.Indicate File Name 5.Start Download 6.Firmware Version 1.PPPoE Mode 2.Username and Password 3.Retry when Disconnect 4.PPPoE Operation Telefon Internetowy VIP-101T 9

11 3. Ring Configuration 1.Ring Style Selection.Low.Middle.High 2.Ring VolumeControl Ring Volume: 10 to Indicate Forward Type 1.Activate 2.Deactivat 5. Message Box 1.New Call 2.History 6. Phone Address Book 1.Display 2.Add 3.Edit 4.Delete 7. PPPoE information 1.PPPoE Status 2.Note Information 3.PPPoE IP Address 4.Destination 5.DNS Primary 6.Subnet Mask 7.Authentication 8.Protocol 9.Device NAME: NUM: 2.3 Konfiguracja Please Enter Password: Informacja ta, prośba o wprowadzenie hasła, ukazuje się na wyświetlaczu LCD, kiedy użytkownik chce wprowadzić zmiany w konfiguracji VIP-101T. Aby wprowadzić hasło należy nacisnąć przycisk TRANSFER, wpisać z klawiatury alfanumerycznej hasło a następnie potwierdzić klawiszem OK. Wskazówka Aby wprowadzić hasło x (fabrycznie ustawione hasło) należy nacisnąć klawisze: TRANSFER 9 9 OK (I) Connect Configuration: Menu to pozwala na konfigurację parametrów sieci. Należy wpisać poniższe parametry: 1. IP Address Adres IP w formacie xxx.xxx.xxx.xxx 2. Subnet Mask Maska sieci Telefon Internetowy VIP-101T 10

12 3. Gateway Adres IP bramki Wskazówka! UWAGA! Jeśli w adresie IP, maski lub bramki występuje pojedyncza cyfra np z klawiatury numerycznej należy wpisać Źle wpisany adres IP, maska lub bramka uniemożliwi poprawne korzystanie z VIP-101T. Należy upewnić się że konfiguracja TCP/IP jest wpisana poprawnie. 4. Primary DNS Podstawowy adres IP serwera nazw DNS. (np ) 5. Secondary DNS Zapasowy adres IP serwera nazw DNS. (np ) Adres serwera DNS jest konieczny w przypadku połączenia typu Peer-to-Peer. Jeśli urządzenie Wskazówka pracuje w trybie GK, w większości przypadków, adres serwera DNS może zostać pominięty. 6. GateKeeper Podstawowy adres IP serwera GK 7. Second GateKeeper Zapasowy adres IP GK 8. SNTP Configuration Opcja ta pozwala na skonfigurowanie serwera SNTP (Simple Network Time Protocol). Dzięki temu protokołowi VIP-101T będzie uzyskiwał informację na temat aktualnego czasu. a) SNTP Server Adres IP serwera SNTP b) Time Zone Strefa Czasowa 9. Connection Mode Typ połączenia. Urządzenie pozwala na wybranie jednego z dwóch typów połączenia: Peer-to Peer (P2P) lub Gatekeeper (GK). 10. DHCP Mode (ON / OFF) Włączenie trybu DHCP (ON), pozwoli na pobranie danych konfiguracji sieci z serwera DHCP. 11. Token Password Menu to pozwala ustawienie następujących haseł: a) LCD Menu password Hasło potrzebne do konfiguracji parametrów telefonu VIP-101T. Standardowo jest to x Telefon Internetowy VIP-101T 11

13 b) H.235 security Jeśli VIP-101T korzysta z systemu zabezpieczeń i szyfrowania H.325, by móc zalogować się do serwera z tą usługą, najczęściej wymagane jest hasło dostępowe. 12. Managment Center Opcja ta jest zarezerwowana dla serwisu technicznego. Standardową wartością jest GRQ Option Funkcja ta dotyczy trybu pracy GK. Jeśli funkcja ta jest włączona (enable), a IP adres GK jest ustawiony na wartość: , telefon VIP100T postara się automatycznie odnaleźć serwer GK z konfiguracją GateKeeper ID. 14. GateKeeper ID Konfiguracja tego parametru jest wymagana dla funkcji wyszukiwania serwera GateKeeper. (II) User Line Number W trybie pracy GK, należy wpisać przynajmniej jeden numer linii, pozwalający na zarejestrowanie do GK. VIP-101T pozwala na wpisanie do 10 numerów. (III) Firmware Update Download method Istnieją dwie metody aktualizacji oprogramowania VIP-101T. Posługując się strzałkami klawiatury funkcyjnej:, należy wybrać metodę aktualizacji, poprzez serwer TFTP lub FTP. Set FTP/TFTP user IP należy wpisać adres IP serwera FTP/TFTP Set FTP user account należy podać nazwę użytkownika oraz hasło dostępowe do serwera Indicate file name nazwa pliku, który zawierającego nowe oprogramowanie Start Download Naciśnięcie przycisku OK spowoduje rozpoczęcie pobierania pliku z serwera FTP/TFTP. Po załadowaniu całego pliku, urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie. Telefon Internetowy VIP-101T 12

14 Firmware Version Wyświetla wersję aktualnego oprogramowania (firmware) (IV) Hardware Test Funkcja ta uruchamia mechanizm pozwalający na przeprowadzenie diagnostyki urządzenia. (V) Reboot Po wprowadzeniu zmian do konfiguracji telefonu VIP- 101T, należy zatwierdzić je przyciskiem OK a następnie użyć funkcji Reboot, po której wprowadzone zmiany zaczną funkcjonować. Telefon Internetowy VIP-101T 13

15 3. WYKONYWANIE ROZMÓW Jest kilka sposobów na nawiązanie połączenia telefonicznego za pomocą VIP-101T. W rozdziale tym zostanie przedstawione jak, krok po kroku, nawiązać połączenie za pomocą klawiatury aparatu. 3.1 Telefonowanie poprzez adres IP (P2P) Należy przejść do trzeciego poziomu menu i wykorzystując klawisze oraz OK, należy przejść do Connection Mode. Do wyboru są dwa typy połączenia, Peer-to-Peer (P2P) oraz GateKeeper (GK). Za pomocą strzałek, należy wybrać rodzaj połączenia Tryb pracy P2P a) Przejść do trzeciego poziomu menu i za pomocą przycisków OK., wybrać menu IP address a następnie wpisać adres IP z klawiatury numerycznej. b) Cofnąć się o jeden poziom do konfiguracji Subnet Mask i wpisać maskę sieci. c) Cofnąć się o jeden poziom do konfiguracji Gateway i wpisać adres IP bramki d) Powrócić do drugiego poziomu menu i wybrać funkcję Reboot Telefon Internetowy VIP-101T 14

16 Wskazówka! UWAGA! Jeśli w adresie IP, maski lub bramki występuje pojedyncza cyfra np z klawiatury alfanumerycznej należy wpisać Po wybraniu trybu P2P i prawidłowemu wpisaniu parametrów sieci, aby wprowadzone zmiany zaczęły funkcjonować, należy zrestarować telefon opcją Reboot. Po skonfigurowaniu parametrów łącza, można zadzwonić do innego użytkownika wybierając adres IP za pomocą klawiatury telefonu. Kolejność postępowania: Podnieść słuchawkę telefoniczną lub nacisnąć przycisk Speaker i wybrać adres IP rozmówcy Przykład wybrania numeru IP Wskazówka W standardowej konfiguracji, przycisk # jest przyciskiem kończącym wybieranie adresu rozmówcy. Po wybraniu adresu IP, w słuchawce powinien być słyszalny sygnał oczekiwania na rozmowę. Telefon Internetowy VIP-101T 15

17 Wskazówka Jeśli połączenie nie może zostać zrealizowane, proszę sprawdzić wszystkie parametry sieci TCP/IP 3.2 Telefonowanie w trybie GateKeeper VIP-101T standardowo jest ustawiony w tryb pracy P2P. Jeśli użytkownik chce nawiązać połączenie poprzez tryb GK, należy przeprowadzić poniższą konfigurację. a) Przejść do trzeciego poziomu menu i za pomocą przycisków OK, wybrać menu GateKeeper a następnie wpisać adres IP z klawiatury numerycznej. Telefon Internetowy VIP-101T 16

18 b) Poprzez dwukrotne naciśnięcie klawisza C, powrócić do pierwszego poziomu menu, i za pomocą przycisków OK, wybrać User Line Number c) W menu tym należy podać co najmniej jeden numer, potrzebny do rejestracji w bramce GK dla uzyskania komunikacji głosowej. VIP-101T pozwala na wpisanie do 10 takich numerów. d) Przejść do drugiego poziomu menu i za pomocą przycisków OK, wybrać i skonfigurować parametry User Line Name! UWAGA! By móc nawiązać połączenie, musi być skonfigurowany co najmniej jeden numer ID e) Powrócić do drugiego poziomu menu i wybrać funkcję Reboot! UWAGA! Po wybraniu trybu GKP i prawidłowemu wpisaniu parametrów sieci, aby wprowadzone zmiany zaczęły funkcjonować, należy zrestarować telefon opcją Reboot. Po ponownym uruchomieniu VIP-101T, użytkownik może wykonywać rozmowy telefoniczne z innymi użytkownikami bramek telefonicznych H Konfiguracja książki telefoniczne za pomocą przeglądarki Internetowej Aby otworzyć konfigurację telefonu za pomocą przeglądarki Internetowej, należy w przeglądarce wpisać adres IP telefonu VIP-101T i poczekać na ukazanie się okna logowania użytkownika Jako nazwę użytkownika należy wpisać root, (pole hasło należy pozostawić puste) i potwierdzić przyciskiem OK. Telefon Internetowy VIP-101T 17

19 3.3.3 Po otwarciu się strony konfiguracyjnej telefonu, należy wybrać zakładkę Phone Book Zakładka ta pozwala na wpisanie 10 adresów, dostępnych z klawiatury szybkiego wybierania. Oto przykład jak skonfigurować połączenie do firmy ACTION 2 oraz do firmy PLANET Index nr indeksu odpowiada numerowi klawisza szybkiego wybierania Name Dowolna nazwa Domain Name/IP Address nazwa domeny lub adres IP rozmówcy E.164 numer bramki E.164 Telefon Internetowy VIP-101T 18

20 ACTION 2 Index 1 Name ACTION 2 Domain Name/IP Address E lub 204 PLANET Index 2 Name PLANET Domain Name/IP Address vip.planet.com.tw E Telefon Internetowy VIP-101T 19

21 Telefon Internetowy VIP-101T 20

22 Telefon Internetowy VIP-101T 21

23 Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów, firma Action organizuje warsztaty praktyczne z zakresu zaawansowanych technologii sieciowych, w oparciu o produkty firmy PLANET. Tego typu praktyczne szkolenia odbywają się regularnie w kilku osobowych grupach pod nadzorem specjalistów z działu wsparcia technicznego. Przykładowe tematy szkoleń: 1. Konfiguracja sieci bezprzewodowych na przykładzie WAP-1963A. 2. Zarządzanie ruchem sieciowym na przykładzie menadżera pasma BM Technologia VoIP - zastosowanie i konfiguracja na przykładzie VIP Monitoring przez Internet konfiguracja i porównanie możliwości urządzeń na przykładzie kamer serii ICA-100/102/500 oraz wideo serwera IVS Internet - dostęp i podział Neostardy+ oraz Net24, konfiguracja oraz prezentacja możliwości urządzeń serii ADE. Szczegółowe informacje na stronie Telefon Internetowy VIP-101T 22

24 W PRZYPADKU DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM WSPARCIA TECHNICZNEGO W trosce o nasze wspólne dobro jakim jest środowisko naturalne i zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne i umieszczane w pojemnikach przeznaczonych na tego typu śmieci. Producenci i dystrybutorzy takich urządzeń są zobowiązani do ich odbierania w momencie, gdy te produkty zostaną wycofane z użycia. Dowiedz się gdzie znajduje się odpowiedni punkt zbiorczy, gdy twoje urządzenie będzie już wycofywane z użycia. VIP-101T Telefon Internetowy VIP-101T 23

GRT-101 / 401 / 402 / 501

GRT-101 / 401 / 402 / 501 Skrócona instrukcja obsługi G.SHDSL BRIDGE RUTER GRT-101 / 401 / 402 / 501 SPIS TREŚCI: ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 2 Ogólne warunki bezpiecznego użytkowania.... 2 1. PRZED STARTEM... 6 2. KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

XRT-401D / 402D / 104D

XRT-401D / 402D / 104D Instrukcja obsługi. RUTER XRT-401D / 402D / 104D 2005.10 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Przed włączeniem urządzenia do prądu proszę przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. Źródło zasilania.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy modem ADSL router-firewall ADW 4300

Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy modem ADSL router-firewall ADW 4300 Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL router-firewall ADW 4300 ADW-4300 10.2005 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Przed włączeniem urządzenia do prądu proszę przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KONWENTER VC-102M / VC-102S INSTRUKCJA OBSŁUGI 2005.10

KONWENTER VC-102M / VC-102S INSTRUKCJA OBSŁUGI 2005.10 KONWENTER VC-102M / VC-102S INSTRUKCJA OBSŁUGI 2005.10 Szanowni Państwo! Gratulujemy Państwa wyboru i zakupu konwertera VDSL firmy PLANET VC-102. Mamy nadzieję, że spełni on Państwa oczekiwania. SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi adaptera VoIP VIP-156/VIP-156PE

Skrócona instrukcja obsługi adaptera VoIP VIP-156/VIP-156PE Skrócona instrukcja obsługi adaptera VoIP VIP-156/VIP-156PE VIP-156 / 156PE 08.2005 Gratulujemy Państwu wyboru i zakupu produktu f-my PLANET. Mamy nadzieję, że spełni on Państwa oczekiwania. W celu poprawnej

Bardziej szczegółowo

Konwerter Ethernet over VDSL2 VC-201 / VC-202. Instrukcja Obsługi

Konwerter Ethernet over VDSL2 VC-201 / VC-202. Instrukcja Obsługi Konwerter Ethernet over VDSL2 VC-201 / VC-202 Instrukcja Obsługi ! Środki bezpieczeństwa! Przed włączeniem urządzenia do prądu proszę przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. Źródło

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy punkt dostępowy IEEE 802.11g+ 54/108 Mbps z systemem zasilania PoE WAP- 4060 PE. Skrócona instrukcja obsługi.

Bezprzewodowy punkt dostępowy IEEE 802.11g+ 54/108 Mbps z systemem zasilania PoE WAP- 4060 PE. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy punkt dostępowy IEEE 802.11g+ 54/108 Mbps z systemem zasilania PoE WAP- 4060 PE Skrócona instrukcja obsługi. WAP-4060PE 02.2006 Gratulujemy Państwa wyboru i zakupu bezprzewodowego punktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAP-4000

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAP-4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI WAP-4000 WAP-4000v.2 10.2005 1 Instrukcja WAP-4000 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Przed włączeniem urządzenia do prądu proszę przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. Źródło

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. APARAT TELEFONICZNY VoIP REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. APARAT TELEFONICZNY VoIP REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT TELEFONICZNY VoIP REPOTEC RP-PH101 #03060 wersja 1.0 Wstęp Telefoniczny aparat Internetowy IP w połączeniu z bramką VoIP to idealne rozwiązanie w miejscach, w których ze względu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Elektroniczne Tablice Informacyjne

Instrukcja Obsługi. Elektroniczne Tablice Informacyjne Przedsiębiorstwo Zastosowań Techniki " P e Z e T " Krzysztof Hajduczek 45-215 Opole ul. Luboszycka 18 tel./fax. (0-77) 47-44-264 e-mail : info@pezet.com.pl http://www.pezet.com.pl Instrukcja Obsługi Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W. Instrukcja Obsługi

Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W. Instrukcja Obsługi Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W Instrukcja Obsługi Wstęp Centralka PLANET IPX-300 / 300W IP PBX została zaprojektowana i zoptymalizowana dla zastosowań w małych i średnich firmach. Możliwość rejestracji

Bardziej szczegółowo

GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps

GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps GXR-300 Podręcznik Użytkownika Router bezprzewodowy WIRELESS G Polish 04/2009 ps Spis treści 1. Środki bezpieczeństwa... 3 2. Ochrona środowiska... 5 3. Wprowadzenie... 6 3.1. Zawartość opakowania... 6

Bardziej szczegółowo

IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi

IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi Wyłączny dystrybutor produktów BLOCK w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. Biuro handlowe i adres korespondencyjny: 05-500 Chyliczki ul. Polna 6 tel. 22 331

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 5 1.1. Główne cechy 5 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 7130 5 1.3. Opis diod 6 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Porównanie dostępnych modeli...4 3. Instalacja i podłączenie telefonu...6 3.1. Zawartość kompletu...6 3.2. Podłączenie modułu podstawowego...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN. Rev. 722

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5 / GIGABIT LAN. Rev. 722 INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN Win & MAC Rev. 722 Freecom Network Drive Pro Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Network Drive Pro. Freecom

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,

Bardziej szczegółowo

Grandstream Networks, Inc. DP715/DP710 Bezprzewodowy Telefon IP DECT

Grandstream Networks, Inc. DP715/DP710 Bezprzewodowy Telefon IP DECT Grandstream Networks, Inc. DP715/DP710 Bezprzewodowy Telefon IP DECT INSTRUKCJA OBSŁUGI DP715/DP710 Spis treści INFORMACJE LICENCYJNE GNU GPL... 4 WSTĘP... 5 ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI BEZPIECZEŃSTWA... 5 GWARANCJA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N7700 Thecus N7700PRO Thecus N7700+ Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N5500 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Instrukcja instalacji i obsługi Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zgodności Niniejszym stwierdza się, że telefon ten spełnia istotne wymogi i jest zgodny z innymi odpowiednimi postanowieniami CE, FCC.

Deklaracja Zgodności Niniejszym stwierdza się, że telefon ten spełnia istotne wymogi i jest zgodny z innymi odpowiednimi postanowieniami CE, FCC. Instrukcja obsługi Dziękujemy, za wybór tego prostego w użyciu telefonu IP, który jest zaprojektowany zwłaszcza dla doświadczonych użytkowników w środowisku biurowym. Jego cechy to modny i elegancki design,

Bardziej szczegółowo

Wideotelefon Instrukcja obsługi

Wideotelefon Instrukcja obsługi Wideotelefon Instrukcja obsługi Spis tres ci 1. Wideotelefon ACN...4 1-1. Części składowe wideotelefonu...4 1-2. Instrukcje bezpieczeństwa...5 1-3. Informacje podstawowe...6 1-4. Instalacja...8 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Thecus. FW v3.01.00. Instrukcja użytkownika

Thecus. FW v3.01.00. Instrukcja użytkownika Thecus FW v3.01.00 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp.

Bardziej szczegółowo

Telefon IP VPS-802 Instrukcja obsługi

Telefon IP VPS-802 Instrukcja obsługi Telefon IP VPS-802 Instrukcja obsługi Wydanie 1.00 Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2014 Spis treści: 1. Telefon VPS-802... 5 1.1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 5 1.2. Zawartość pudełka... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo