GRT-101 / 401 / 402 / 501

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRT-101 / 401 / 402 / 501"

Transkrypt

1 Skrócona instrukcja obsługi G.SHDSL BRIDGE RUTER GRT-101 / 401 / 402 / 501

2 SPIS TREŚCI: ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 2 Ogólne warunki bezpiecznego użytkowania PRZED STARTEM KONFIGURACJA Konfiguracja w trybie BRIDGE... 7 Konfiguracja poprzez przeglądarkę:... 7 Konfiguracja poprzez konsolę: Ruting dla PPPoA lub PPPoE z podziałem adresu IP (IP sharing) Konfiguracja poprzez przeglądarkę: Konfiguracja poprzez konsolę: POŁĄCZENIE LAN DO LAN BRIDGE MODE Konfiguracja poprzez przeglądarkę: Konfiguracja poprzez konsolę: Instrukcja GRT-101/401/402/501 1

3 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Przed włączeniem urządzenia do prądu proszę przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. Źródło zasilania. Urządzenie może być włączone wyłącznie do sieci zasilającej prądu zmiennego AC 230V 50Hz. Ogólne warunki bezpiecznego użytkowania. Urządzenie należy usytuować w miejscu bezpiecznym i stabilnym, a kabel sieciowy powinien być ułożony tak, aby nie był narażony na deptanie, zaczepianie lub wyrywanie z gniazdka sieciowego przez osoby lub zwierzęta poruszające się po pomieszczeniu. Jeżeli urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny zasilacz sieciowy, należy ten zasilacz umieszczać w gniazdku sieciowym łatwo dostępnym (nie ukrytym n.p. za meblami). Zasilacze tego typu nie posiadają własnego wyłącznika sieciowego, więc ich odłączenie jest możliwe jedynie przez całkowite wyjęcie z gniazda sieciowego. Nie wolno używać zasilaczy zewnętrznych poza budynkiem lub w miejscach o dużej wilgotności. Przy urządzeniu z zewnętrznym zasilaczem należy zwrócić uwagę na ułożenie przewodu tak, aby nie był on narażony na deptanie, zaczepianie lub wyrywanie zasilacza z gniazdka sieciowego przez osoby lub zwierzęta poruszające się po pomieszczeniu. Nie stawiać urządzenia ani zasilacza na mokrej powierzchni. Nie używać w wilgotnym środowisku. Nie stwarzać możliwości zamoknięcia : np. dostęp deszczu prze otwarte okno. Nigdy nie stawiać na urządzeniu lub zasilaczu pojemników z płynami: wazony, szklanki, puszki, kieliszki itp. Nigdy nie stawiać na urządzeniu lub zasilaczu źródeł otwartego ognia: świece, lampki oliwne itp. Instrukcja GRT-101/401/402/501 2

4 Jeżeli zostanie zauważone jakiekolwiek uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, należy dla własnego bezpieczeństwa bezzwłocznie udać się do serwisu w celu usunięcia tej usterki. Czyszczenie. Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie z sieci przez wyjęcie przewodu zasilającego lub zasilacza z kontaktu. Nie używać środków czyszczących w płynie lub w aerozolu. Do czyszczenia używać wyłącznie suchą miękką tkaninę nie pozostawiającą drobnych włosków nitek. Wentylacja. Wszystkie otwory i szczeliny w obudowie służą głównie do wentylacji urządzenia lub zasilacza. Nie wolno ich zasłaniać ani przykrywać, gdyż grozi to przegrzaniem podzespołów wewnętrznych. Chronić urządzenie i zasilacz przed dostępem małych dzieci zdolnych wrzucać przez otwory wentylacyjne do wnętrza różne małe rzeczy. Serwis. W razie potrzeby oddać urządzenie do specjalizowanego serwisu. Wewnątrz nie ma żadnych elementów regulacyjnych przeznaczonych do obsługi przez użytkownika, ani użytecznych elementów. PRZED URUCHOMIENIEM. Przed rozpoczęciem sprawdź zgodność napięcia posiadanej sieci zasilającej z informacją umieszczoną na urządzeniu lub zasilaczu. Włączanie i wyłączanie z gniazdka sieciowego wykonuj trzymając zawsze za wtyczkę sieciową lub obudowę zasilacza, a nie za przewód zasilający. Instrukcja GRT-101/401/402/501 3

5 Jeżeli tylko wtyczka kabla zasilającego lub zasilacz znajduje się w gniazdku sieciowym, urządzenie jest cały czas zasilane nawet po wyłączeniu przełącznikiem Power. Jeżeli cokolwiek wpadnie lub wleje się do środka urządzenia lub zasilacza, natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego. Urządzenie ani zasilacz nie może być używane do czasu oględzin wykonanych przez eksperta. Nie rozkręcaj urządzenia lub zasilacza. Wewnątrz może występować wysokie napięcie zagrażające zdrowiu a nawet życiu. Jakiekolwiek naprawy i regulacje wewnątrz powinien wykonywać wyłącznie kwalifikowany personel serwisowy. LOKALIZACJA. Umieść urządzenie i ewentualnie zasilacz w miejscu z dobrą wentylacją - swobodnym przepływem powietrza. Zapobiegnie to przegrzewaniu się elementów wewnętrznych. Nigdy nie ustawiaj urządzenia ani zasilacza w okolicy urządzeń grzewczych, ani w miejscach nasłonecznionych. Nigdy nie kładź na nim ciężkich przedmiotów. KONDENSACJA PARY. W pewnych okolicznościach (np. nagła zmiana lokalizacji z pomieszczenia zimnego do ciepłego) urządzenie i/lub zasilacz może pokryć się parą wodną uniemożliwiając czasowo użytkowanie urządzenia. W takiej sytuacji należy odczekać około 1 godzinę na ustabilizowanie się temperatury urządzenia i odparowanie wilgoci. Instrukcja GRT-101/401/402/501 4

6 Szanowni Państwo! Gratulujemy Państwa wyboru i zakupu urządzenia G.SHDSL Bridge Router z serii GRT firmy PLANET. Mamy nadzieję, że spełni on Państwa oczekiwania. G.SHDSL jest międzynarodowym standardem dla dwuprzewodowej linii DSL o wysokiej szybkości (high-speed DSL). Standard G.SHDSL został zdefiniowany przez ITU-T jako G W odróżnieniu od asymetrycznego DSL - który był zaprojektowany dla aplikacji wymagających szerszego pasma w kierunku abonenta (downstream) niż w kierunku sieci (upstream), łącze w standardzie G.SHDSL jest symetryczne i oferuje pasmo 2,3 Mb/s w obu kierunkach. Dzięki tej własności G.SHDSL lepiej nadaje się do aplikacji biznesowych, wymagających wydajnego pasma w obu kierunkach. G.SHDSL.bis (GRT-501) pozwala osiągnąć prędkość 5,7Mbps przy 1 parze przewodów linii miedzianej Rodzina modemów ruterów GRT firmy Planet składa się z czterech modeli: GRT-101 posiadający jeden port LAN RJ-45 i 1 port WAN RJ-11 (dla 1 pary przewodów linii miedzianej) GRT-401 posiadający 4 porty LAN RJ-45 (wbudowany switch) i 1 port WAN RJ-11 (dla 1 pary przewodów linii miedzianej) GRT-402 posiadający 4 porty LAN RJ-45 (wbudowany switch) i 1 port WAN RJ-11 (dla 2 par przewodów linii miedzianych). GRT-501 posiadający 4 porty LAN RJ-45 (wbudowany switch) i 1 port WAN RJ-11 (dla 1 pary przewodów linii miedzianej) Instrukcja GRT-101/401/402/501 5

7 1. PRZED STARTEM Pierwszą czynnością jaką należy wykonać, to upewnić się, że połączenie z siecią LAN jest prawidłowe. Po podłączeniu kabla do portu RJ-45 powinna zaświecić się lampka LAN na przednim panelu obudowy GRT. Następnie należy uruchomić przeglądarkę i wpisać adres IP urządzenia. Po wpisaniu adresu IP, należy poczekać, aż ukaże się okno logowania, w którym należy podać nazwę użytkownika oraz hasło. Należy pamiętać, aby komputer był skonfigurowany w tej samej klasie adresów IP. Standardowe ustawienia fabryczne: Adres IP: Nazwa użytkownika: root Hasło: root Instrukcja GRT-101/401/402/501 6

8 2. KONFIGURACJA 2.1 Konfiguracja w trybie BRIDGE Konfiguracja poprzez przeglądarkę: Po połączeniu się z urządzeniem poprzez przeglądarkę internetową i wybraniu konfiguracji BASIC, w oknie które się ukaże należy wybrać BRIDGE i nacisnąć przycisk. Instrukcja GRT-101/401/402/501 7

9 Po otwarciu się kolejnego okna konfiguracji, należy wpisać następujące parametry: 1) WAN1 VPI: 0 VCI: 32 2) Zaznaczyć WAN AAL5 Encap: LLC 3) Wpisać adres IP: ) Wpisać maskę: ) Wpisać adres bramki: ) Nacisnąć przycisk Instrukcja GRT-101/401/402/501 8

10 Konfiguracja poprzez konsolę: 1) User: admin, password: admin 2) Enable > supervisor password: root 3) setup > mode > Bridge > 4) wan > Interface number (1-8): 1 > protocol > Ethernet > vpi_vci: 0 > 32 > encap: LLC > 5) bridge > gateway > > 6) lan > address > > > 7) powrócić do pierwszego menu (2 x klawisz J), i wybrać write > y > y (urządzenie zostanie zrestartowane) Instrukcja GRT-101/401/402/501 9

11 2.2 Ruting dla PPPoA lub PPPoE z podziałem adresu IP (IP sharing) Konfiguracja poprzez przeglądarkę: Po połączeniu się z urządzeniem poprzez przeglądarkę internetową i wybraniu konfiguracji BASIC, w oknie które się ukaże, należy wybrać ROUTE i nacisnąć przycisk Instrukcja GRT-101/401/402/501 10

12 Po otwarciu się kolejnego okna konfiguracji, należy wpisać następujące parametry: 1) Wpisać adres IP IP Address: ) Maska Subnet Mask: ) Włączyć serwer DHCP Trigger DHCP Service - Enable 4) Nacisnąć przycisk, aby przejść do konfiguracji serwera DHCP. Instrukcja GRT-101/401/402/501 11

13 5) Podać startowy adres IP serwera DHCP - Start IP Address: ) Podać końcowy adres IP serwera DHCP End IP Address: ) Podać adres serwera DNS DNS Server: ) Podać czas dzierżawy i nacisnąć przycisk 9) WAN1 VPI: 0 VCI: 32 10) Zaznaczyć WAN AAL5 Encap: LLC 11) Z rozwijanej listy wybrać: PPPoA lub PPPoE i nacisnąć przycisk. Instrukcja GRT-101/401/402/501 12

14 12) Wpisać nazwę użytkownika dostarczoną przez ISP (dostawcę usług Internetowych) - Username 13) Wpisać hasło- Password 14) Powtórzyć kontrolnie hasło Password Confirm i nacisnąć przycisk. 15) Ostatnim krokiem, jest ponowne uruchomienie urządzenia, poprzez naciśnięcie przycisku. Po restarcie urządzenie powinno zadziałać z nowymi ustawieniami. Konfiguracja poprzez konsolę: 1) User: admin > password: admin 2) enable > supervisor password: root 3) setup > mode > Route > 4) wan > Interface number (1-8): 1 > protocol > PPPoA lub PPPoE > vpi_vci: 0 > 33 > encap: LLC > 5) lan > address > > > attrib > Virtual > 6) powrócić do pierwszego menu (2 x klawisz J), i wybrać write > y > y (urządzenie zostanie zrestartowane) Instrukcja GRT-101/401/402/501 13

15 2.3 POŁĄCZENIE LAN DO LAN BRIDGE MODE Konfiguracja poprzez przeglądarkę: Po połączeniu się z urządzeniem poprzez przeglądarkę internetową i wybraniu konfiguracji BASIC, w oknie które się ukaże, należy wybrać BRIDGE oraz CO Side, a następnie nacisnąć przycisk. Instrukcja GRT-101/401/402/501 14

16 Po otwarciu się kolejnego okna konfiguracji, należy wpisać następujące parametry: 1) WAN1 VPI: 0 VCI: 32 2) Zaznaczyć WAN AAL5 Encap: LLC 3) Wpisać adres IP: ) Wpisać maskę: ) Wpisać adres bramki: ) Nacisnąć przycisk Ostatnim krokiem, jest ponowne uruchomienie urządzenia, poprzez naciśnięcie przycisku. Po restarcie urządzenie powinno zadziałać z nowymi ustawieniami. Analogicznie należy skonfigurować drugie urządzenie. Po połączeniu się z drugim urządzeniem poprzez przeglądarkę internetową i wybraniu konfiguracji BASIC, w oknie które się ukaże, należy wybrać BRIDGE oraz CPE Side, a następnie nacisnąć przycisk. Instrukcja GRT-101/401/402/501 15

17 Po otwarciu się kolejnego okna konfiguracji, należy wpisać następujące parametry: 1) WAN1 VPI: 0 VCI: 32 2) zaznaczyć WAN AAL5 Encap: LLC 3) wpisać adres IP: ) Wpisać maskę: ) Wpisać adres bramki: ) nacisnąć przycisk Instrukcja GRT-101/401/402/501 16

18 Ostatnim krokiem, jest ponowne uruchomienie urządzenia, poprzez naciśnięcie przycisku. Po restarcie urządzenie powinno zadziałać z nowymi ustawieniami. Konfiguracja poprzez konsolę: 1) User: admin > password: admin 2) enable > supervisor password: root 3) setup > mode > Bridge > 4) wan > Interface number (1-8): 1 > 5) protocol > Ethernet > 6) vpi_vci: 0 > 32 > 7) encap: LLC > 8) bridge > gateway > > 9) lan > address > > > 10) powrócić do pierwszego menu (2 x klawisz J), i wybrać 11) write > y > y (urządzenie zostanie zrestartowane). Instrukcja GRT-101/401/402/501 17

19 W modelu GRT-402 istotną rolę odgrywa odpowiednie skonfigurowanie zaawansowanej opcji SHDSL informującej urządzenie o ilości doprowadzonych linii. Posiadając dwie pary linii miedzianych należy zaznaczyć Link Type -> 4 Wire. Przepustowość takiego łącza będzie dwukrotnie większa niż dotychczas osiągana w modelach GRT-101 i 401. Instrukcja GRT-101/401/402/501 18

20 W PRZYPADKU DODATKOWYCH PYTAŃ LUB PROBLEMÓW PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM WSPARCIA TECHNICZNEGO W trosce o nasze wspólne dobro jakim jest środowisko naturalne i zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne i umieszczane w pojemnikach przeznaczonych na tego typu śmieci. Producenci i dystrybutorzy takich urządzeń są zobowiązani do ich odbierania w momencie, gdy te produkty zostaną wycofane z użycia. Dowiedz się gdzie znajduje się odpowiedni punkt zbiorczy, gdy twoje urządzenie będzie już wycofywane z użycia. Instrukcja GRT-101/401/402/501 19

Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy modem ADSL router-firewall ADW 4300

Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy modem ADSL router-firewall ADW 4300 Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL router-firewall ADW 4300 ADW-4300 10.2005 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Przed włączeniem urządzenia do prądu proszę przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

XRT-401D / 402D / 104D

XRT-401D / 402D / 104D Instrukcja obsługi. RUTER XRT-401D / 402D / 104D 2005.10 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Przed włączeniem urządzenia do prądu proszę przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. Źródło zasilania.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy punkt dostępowy IEEE 802.11g+ 54/108 Mbps z systemem zasilania PoE WAP- 4060 PE. Skrócona instrukcja obsługi.

Bezprzewodowy punkt dostępowy IEEE 802.11g+ 54/108 Mbps z systemem zasilania PoE WAP- 4060 PE. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy punkt dostępowy IEEE 802.11g+ 54/108 Mbps z systemem zasilania PoE WAP- 4060 PE Skrócona instrukcja obsługi. WAP-4060PE 02.2006 Gratulujemy Państwa wyboru i zakupu bezprzewodowego punktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAP-4000

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAP-4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI WAP-4000 WAP-4000v.2 10.2005 1 Instrukcja WAP-4000 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Przed włączeniem urządzenia do prądu proszę przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. Źródło

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Elektroniczne Tablice Informacyjne

Instrukcja Obsługi. Elektroniczne Tablice Informacyjne Przedsiębiorstwo Zastosowań Techniki " P e Z e T " Krzysztof Hajduczek 45-215 Opole ul. Luboszycka 18 tel./fax. (0-77) 47-44-264 e-mail : info@pezet.com.pl http://www.pezet.com.pl Instrukcja Obsługi Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps

GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps GXR-300 Podręcznik Użytkownika Router bezprzewodowy WIRELESS G Polish 04/2009 ps Spis treści 1. Środki bezpieczeństwa... 3 2. Ochrona środowiska... 5 3. Wprowadzenie... 6 3.1. Zawartość opakowania... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6341 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.ue 2009-10-08 UWAGA! Wszystkie informacje i dane techniczne

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika F@ST 2704 Podręcznik użytkownika Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi

IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi Wyłączny dystrybutor produktów BLOCK w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. Biuro handlowe i adres korespondencyjny: 05-500 Chyliczki ul. Polna 6 tel. 22 331

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ

Bardziej szczegółowo

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi Router bezprzewodowy G Instrukcja obsługi PM01110pd F5D7234-4 Spis treści Spis treści części 1 Wprowadzenie 1 Zalety sieci domowej 1 Zalety sieci bezprzewodowej 1 Optymalne umieszczenie routera pod względem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-09-12 UWAGA! Wszystkie informacje i

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika (Listopad 2003) I SPIS TREŚCI Informacje o niniejszym podręczniku...iv Zanim zaczniesz...iv Wymagania dotyczące instalacji...iv WPROWADZENIE... 1 Opis Rutera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Modemu Kablowego WebSTAR TM Model DPC 2100 TM i EPC 2100 TM

Instrukcja Obsługi Modemu Kablowego WebSTAR TM Model DPC 2100 TM i EPC 2100 TM Instrukcja Obsługi Modemu Kablowego WebSTAR TM Model DPC 2100 TM i EPC 2100 TM Wprowadzenie Witamy w świecie szybkiego dostępu do Internetu. Nowy Modem Kablowy WebSTAR TM zapewnia niebywałe osiągi i niezrównaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Vigor2960 Dual-WAN Security Firewall Skrócona instrukcja obsługi

Vigor2960 Dual-WAN Security Firewall Skrócona instrukcja obsługi Vigor2960 Dual-WAN Security Firewall Skrócona instrukcja obsługi Informacja o prawach autorskich Deklaracja o prawach autorskich Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta publikacja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat.

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat. Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL www.tp.pl 9330 Twój świat. Cały świat. Spis treści Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania 3 Modem SpeedTouch 608 WL powinien być użytkowany zgodnie z poniższymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Router Bezprzewodowy 802.11g BR-6004W-G-N Podręcznik użytkownika

Router Bezprzewodowy 802.11g BR-6004W-G-N Podręcznik użytkownika Router Bezprzewodowy 802.11g BR-6004W-G-N Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Spis Treści Informacje ogólne...4 Zawartość opakowania...4 Bezpieczeństwo proszę przeczytać...4 Wygląd przedniego panelu...5

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NMS Client 7-T

instrukcja obsługi NMS Client 7-T instrukcja obsługi NMS Client 7-T UWAGI INFORMACJE I OSTRZEŻENIA Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) Oznakowanie CE Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321 Nie należy narażać routera bezprzewodowego 300N Sweex na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo