INSTRUKCJA OBSŁUGI. APARAT TELEFONICZNY VoIP REPOTEC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI. APARAT TELEFONICZNY VoIP REPOTEC"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT TELEFONICZNY VoIP REPOTEC RP-PH101 #03060 wersja 1.0

2 Wstęp Telefoniczny aparat Internetowy IP w połączeniu z bramką VoIP to idealne rozwiązanie w miejscach, w których ze względu na koszty nie przewidziano tradycyjnych telefonów. Są to niezastąpione urządzenia (bez ponoszenia dalszych kosztów) podczas długich konsultacji użytkowników znajdujących się w odległych punktach sieci komputerowej. Urządzenie RP-PH101 posiada własny (nadany przez użytkownika) numer IP i podłączane jest do sieci komputerowej poprzez dowolny port przełącznika za pomocą zwykłego patchcordu. Wykonywanie połączeń może odbywać się poprzez wybieranie skróconych numerów wpisanych wcześniej do książki telefonów interfejsu. Zamieszczenie wpisów oraz konfigurację interfejsu można przeprowadzić za pośrednictwem usługi Telnet (wbudowana w system operacyjny), poprzez panel telefonu lub bezpośrednio ze strony www, poprzez wpisanie w przeglądarce numeru IP urządzenia. W przypadku współpracy bramki VoIP z centralami telefonicznymi, po dodzwonieniu się do centrali możliwe jest normalne wybieranie numerów telefonicznych (wewnętrznych lub zewnętrznych). Możliwe jest również dodzwonienie się z zewnątrz centrali (np. z miasta) poprzez numer wewnętrzny do dowolnego telefonu IP w sieci komputerowej. Aparat telefoniczny VoIP RP- PH101 posiada również funkcjonalność zwykłego telefonu i umożliwia podłączenie do linii analogowej. Urządzenie obsługuje protokoły ITU-T H.323 v2/v3/v4 oraz wspiera przydział stałych adresów IP jak i DHCP. Rozmowa jest możliwa przy użyciu standardowej słuchawki lub dzięki trybowi głośnomówiącemu. Dużą zaletą jest ergonomiczny 24 cyfrowy dwurzędowy wyświetlacz LCD oraz liczne klawisze dodatkowe (4 klawisze dla LCD, 10 programowalnych oraz 8 funkcyjnych). Telefon wyposażony został w dwa porty RJ45 10/100Mbps oraz w jeden port RJ11 dla linii analogowej. Ostrzeżenie Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy urządzenia. Dokonanie przez użytkownika jakichkolwiek własnych zmian w urządzeniu może spowodować jego nieprawidłowe funkcjonowanie i utratę gwarancji. Bezpieczeństwo użytkowania Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC). 1. Zawartość opakowania - aparat telefoniczny VoIP RP-PH101, - zasilacz 9V DC, - płyta CD z instrukcją obsługi w języku angielskim, - niniejsza instrukcja obsługi. Podczas dostawy należy upewnić się, że opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą. Prosimy również o sprawdzenie zgodności zawartości opakowania z powyżej zamieszczoną listą. 2. Zawartość instrukcji Instrukcja ta zawiera opis aparatu telefonicznego VoIP z odpowiednimi procedurami instalacji, konfiguracji i użytkowania. Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia należy dokładnie przeczytać całość tej instrukcji, w szczególności zaś punkty poświęcone bezpieczeństwu. 3. Zasady bezpieczeństwa Aparat telefoniczny VoIP jest zgodny z przepisami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych. - gniazdo sieciowe musi być uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami, - przed przeniesieniem lub wykonywaniem innych operacji technicznych urządzenie należy odłączyć od zasilania, - nie stosować uszkodzonych lub zużytych przewodów zasilania, gdyż powodują one znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika, - prace instalacyjne muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel techniczny, - nie stosować urządzenia w miejscach występowania substancji łatwopalnych, - zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci lub osób niepowołanych, - upewnić się, że urządzenie zostało odpowiednio zamocowane, - urządzenie jest wyłączone dopiero po odłączeniu przewodów zasilania oraz przewodów łączących je z innymi urządzeniami, 2

3 - jeśli urządzenie zostanie przeniesione z miejsca chłodnego do ciepłego, w jego wnętrzu może skroplić się para wodna uniemożliwiając prawidłowe funkcjonowanie - należy wówczas odczekać, aż wilgoć odparuje Uwaga: Nie należy dotykać styków gniazd znajdujących się na obudowie urządzenia. Wyładowanie elektrostatyczne może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. 4. Instalacja sprzętu 4.1. Zasilanie Urządzenie posiada zasilacz zewnętrzny należy podłączyć zasilacz do sieci 230V i do bramki VoIP Oprogramowanie Do prawidłowego funkcjonowania urządzenia nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie. Wszelkie niezbędne programy służące do zarządzania bramką z poziomu MS Windows oraz do uaktualniania oprogramowania bramki znajdują się w samym systemie operacyjnym Środowisko pracy Należy zadbać, aby urządzenie umieszczone było w sposób zapewniający dobry przepływ powietrza i łatwy dostęp do portów. Powietrze powinno być wolne od zanieczyszczeń, a urządzenie nie powinno znajdować się w bezpośredniej bliskości źródeł ciepła (piece, grzejniki, bezpośrednie nasłonecznienie) bądź urządzeń generujących zakłócenia elektromagnetyczne (silniki, telewizory, itp.) Budowa urządzenia Panel przedni Aparat telefoniczny VoIP należy umieścić w taki sposób, by było widać diody kontrolne umieszczone na przednim panelu urządzenia oraz aby zachować odpowiedni dostęp do klawiatury telefonu. Panel przedni telefonu VoIP: 3

4 Opis przycisków: C OK Direct Line (DL) Numery MUTE PSTN HOLD SPEED FORWARD MESSAGE TRANSFER REDIAL Anulowanie operacji. Ruch w lewo/poprzedni oraz w prawo/następny. Zatwierdzenie modyfikacji. Szybkie połączenie na numer zapisany w pamięci A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H ; I ; J ; K ; L ; M ; N ; O ; P ; Q ; R ; S ; T ; U ; V ; W ; X ; Y ; Z ; 9 * -. ; _ ; - ;, ;! ;? ; * 0-0 ; Space # - # Wyciszenie mikrofonu. Przełączenie pomiędzy trybem telefonu VoIP a zwykłym trybem telefonu PSTN. W trybie telefonu PSTN aktywne są przyciski: PSTN oraz SPEAKER. Na wyświetlaczu pojawi się napis Incoming Call informujący użytkownika o nadchodzącej rozmowie (IP lub PSTN). Zatrzymanie rozmowy z funkcją H.450. Nacisnąć przycisk SPEED oraz numer, pod którym przyporządkowany jest numer telefonu. Przekazanie rozmowy na inne urządzenie IP z obsługą H.450. Jeśli nastąpi przeoczenie rozmowy, dioda LED będzie pulsować. Użytkownik może sprawdzić informacje dotyczące rozmowy naciskając klawisz MASSAGE. Przekaz rozmowy podczas komunikacji. Nacisnąć przycisk TRANSFER i wcisnąć numer telefonu do przekazania. Klawisz używany również do zmiany liter na małe lub duże. Ponowne wybranie ostatniego numeru telefonu. + oraz - Poziom głośności. SPEAKER Tryb głośnomówiący Panel tylni DC 9V Wejście zasilania DC 9V. LAN Złącze RJ-45 dla bezpośredniego połączenia z Hub em poprzez skrętkę kategorii 5. PC Złącze RJ-45 dla bezpośredniego połączenia z PC poprzez skrętkę kategorii 5. Line Złącze RJ-11 dla bezpośredniego połączenia z analogową linią PSTN. Uwaga: Przy portach RJ-45 znajdują się dwie diody LED: LINK/ACT oraz 10/100. Kiedy status sieci jest normalny dioda LINK/ACT pulsuje. Pulsowanie diody 10/100 oznacza transmisja danych 10/100Mbps. 4

5 5. Konfiguracja Dla realizacji łączności telefonicznej przy wykorzystaniu bramek VoIP i podłączonych do niej aparatów telefonicznych, należy dokonać niezbędnej konfiguracji telefonów, umożliwiającej ich pracę w sieci komputerowej (obowiązkowo należy przydzielić urządzeniom adresy IP). W celu przeprowadzenia konfiguracji należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na płycie CD. W przypadku niepowodzeń zawsze można powrócić do ustawień fabrycznych Konfiguracja poprzez ekran LCD Każda zmiana ustawień telefonu VoIP wymaga ponownego uruchomienia (tzw. Reboot). Zaleca się konfigurację adresu IP poprzez ekran LCD aparatu telefonicznego. Dalszą konfigurację zaleca się dokonywać poprzez przeglądarkę WWW Inicjalizacja telefonu - Kiedy telefon włącza się, na ekranie LCD pojawi się napis: IP-Phone Board Start Booting - Należy odczekać około jednej minuty, aż program inicjujący zakończy swoje działanie. - Po poprawnym startowaniu pojawi się informacja powitalna. System Initializing.. - Telefon przejdzie w tryb oczekiwania. GK IP-Phone 10:10:10 AM Symbol GK oznacza, iż telefon VoIP działa w trybie Gatekeeper, a kiedy urządzenie połączone jest z serwerem SNTP, na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas. - po naciśnięciu klawisza [PSTN], symbol GK zostanie zastąpiony symbolem PSTN. Aparat przejdzie w tryb PSTN. Należy pamiętać o tym, aby w tym trybie połączyć aparat z linią analogową poprzez port RJ-11. IP-Phone PSTN 10:10:10 AM Naciskając strzałki lub przycisk [Ok.] należy wejść do menu. Menu aparatu: 1. System Configuration - konfiguracja telefonu, opcja chroniona hasłem. 2. User Line Numer - ustawienie numeru linii. 3. Ring Configuration - konfiguracja dzwonka. 4. Indicate Forward Type - wskazanie typu przekazywania. 5. Massage Box - skrzynka odbiorcza. 6. Phone Address Book - książka adresowa Ustawienia systemowe aparatu telefonicznego Dokonywanie zmian w opcji ustawień systemowych telefonu wymaga podania hasła administratora. Standardowe hasło administratora: x. Należy nacisnąć przycisk [TRANSFER], aby wpisywane litery były małe, a następnie nacisnąć przycisk [9] dwa razy. Można spróbować również konfiguracji urządzenia poprzez przeglądarkę internetową podając w polu adresowym standardowy adres IP telefonu: Użytkownik musi przygotować jeden poprawny adres IP dla prawidłowej pracy urządzenia w danym otoczeniu sieciowym. - IP address - za pomocą klawiatury należy podać w numerycznej numer IP (stosować format xxx.xxx.xxx.xxx). - Subnet Mask - maska podsieci. - Gateway - bramy domyślnej. - Primary DNS - adres pierwszego serwera DNS. 5

6 - Secondary DNS - adres drugiego serwera DNS. - Gatekeeper - podanie adresu IP dostępnego Gatekeeper a. - Secondo Gatekeeper - podanie alternatywnego adresu IP dostępnego Gatekeeper a, który będzie aktywowany po 10 minutach bezczynności ze strony pierwszego Gateekeper a. - SNTP Configuration - ustawienia serwera czasu. - Connection Mode - typ połączenia, dostępne tryby to: GK (standardowo) oraz P2P. - DHCP - ustawienie urządzenia w trybie DHCP telefon otrzyma numer IP dynamicznie. - Token Password - hasło menu LCD lub hasło zabezpieczające H.235.Gatekeeper nie będzie normalnie pracował do czasu ustawienia poprawnego hasła H GRQ Option - włączenie/wyłączenie automatycznego wyszukiwania Gatekeeper a. - Gatekeeper ID - podanie nazwy Gatekeeper a dla wyszukania w sieci Nazwa użytkownika dla linii Użytkownik musi zidentyfikować jedną nazwę ID telefonu VoIP, aby zarejestrować się poprawnie do Gatekeeper a Aktualizacja oprogramowania Aby zaktualizować oprogramowanie, należy: - strzałkami wybrać połączenie TFTP lub FTP, - określić Server IP dla pliku, - podać nazwę i hasło dla konta FTP, - wskazać nazwę pliku, - zatwierdzić wybór, aby pobrać odpowiedni plik, - można również wyświetlić wersję oprogramowania. Uwaga: Aktualizacja oprogramowania poprzez ustawienia na panelu LCD aparatu telefonicznego zajdzie tylko dla oprogramowania nowszego. Jeśli aktualizacja nie dojdzie do skutu, urządzenie wyłączy się i włączy ponownie Test sprzętu Telefon VoIP posiada funkcję sprawdzania wszystkich klawiszy funkcyjnych. W przypadku testu urządzenia należy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie LCD Konfiguracja PPPoE W opcjach PPPoE można podać nazwę użytkownika, hasło oraz wybrać opcję ponownego połączenia po nieoczekiwanym rozłączeniu Ustawienia numeru linii Użytkownik musi podać przynajmniej jeden numer dla telefonu VoIP, aby zarejestrować się do Gatekeeper a. Można skonfigurować 10 różnych numerów linii. Użytkownik może podać sześć zer , aby wyłączyć dany numer linii i numery linii po danym numerze. Np. dla skonfigurowanych numerów 1-5, jeśli dla trzeciego numeru podana zostanie wartość , numery 3-5 zostaną wyłączone Konfiguracja dzwonka Istnieją trzy różne tony dzwonka: Choose Tone Style: Low Middle High Głośność dzwonka można zwiększyć lub zmniejszyć za pomocą strzałek Wskazanie rodzaju przekazywania Dostępne opcje przekazywania to: - Activate - aktywacja przekazywania rozmowy na inne urządzenie. Po dokonaniu wyboru zatwierdzić i podać numer linii dla przekazania. Możliwe jest ustawienie przekazywania ze względu zajętości linii, braku odpowiedzi lub bezwarunkowo. - Deactivate - podanie warunków, w jakich funkcja przekazywania nie będzie aktywna. 6

7 Uwaga: Numer, na który zostanie przekazana rozmowa to numer E.164, który jest zarejestrowany w Gatekeeper Skrzynka odbiorcza Jeżeli połączenie pozostanie bez odpowiedzi, zapis niezrealizowanej rozmowy zostanie odnotowany w skrzynce odbiorczej. Dioda wiadomości będzie mrugać do czasu naciśnięcia przycisku MESSAGE. Dostępne opcje: - New Call - wszystkie niezrealizowane połączenia przychodzące. - History - wszystkie niezrealizowane połączenia wychodzące Książka telefoniczna Dostępne opcje: - Display - wyświetlenie wszystkich nazw, numerów telefonów i adresów IP. - Add - dodanie nowego rekordu. - Edit - edycja istniejącego rekordu. - Delete - usunięcie rekordu z ksiązki adresowej Informacja PPPoE Jeśli nawiązano połączenie PPPoE, dostępne będą informacje takie jak: status PPPoE, adres PPPoE, Host docelowy, DNS podstawowy, maska podsieci, uwierzytelnianie, protokół Konfiguracja poprzez przeglądarkę Znając adres IP telefonu VoIP można w prosty sposób konfigurować urządzenie poprzez przeglądarkę stron WWW. Należy w pasku adresowym podać prawidłowy adres IP: W oknie autoryzacji należy podać nazwę użytkownika i hasło: Nazwa użytkownika: root lub administrator Hasło: wartość pusta, należy zostawić pole puste. Hasło standardowe należy w celach bezpieczeństwa zmienić. Po poprawnym zalogowaniu ukaże się okno konfiguracji urządzenia. Pełny opis opcji konfiguracji bramki VoIP jest zamieszczony na płycie CD dołączonej do urządzenia. 7

8 6. Konserwacja Telefon VoIP nie wymaga żadnych szczególnych czynności konserwacyjnych. Zalecamy umieszczenie jej na trwałej podstawie i takie poprowadzenie przewodów zasilania, aby nie mogły być przypadkowo uszkodzone przez operatora lub osoby postronne. 7. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. 8. Specyfikacja techniczna RP-FSO02A Numer Atel #03060 Protokoły Adres IP Wsparcie dla NAT Zarządzanie Klawiatura Porty Zasilanie Inne Certyfikaty Okres gwarancji Producent ITU-T H.323 v2/v3/v4, SIP (RFC3261) statyczny IP, DHCP tak telnet, WWW, panel telefonu Numeryczna, 4 klawisze dla LCD, 10 programowalnych, 8 funkcyjnych 2x 10/100Mbps (RJ45, ze switchem/hubem), 1x RJ11 (do linii analogowej PSTN) 9V DC słuchawka, tryb głośnomówiący, wyświetlacz LCD 2x24 CE 12 miesięcy Repotec Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane w niniejszej instrukcji informacje są wolne od błędów. W celu weryfikacji danych i uzyskania szczegółowych informacji dotyczących niniejszego urzadzenia prosimy o odwiedzenie strony 8 Atel Electronics dr/pg/

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BRAMKA VoIP 1x FXS + 1x FXO REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BRAMKA VoIP 1x FXS + 1x FXO REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI BRAMKA VoIP 1x FXS + 1x FXO REPOTEC RP-FSO02A #03058 wersja 1.0 Wstęp Braka RP-FSO02A VoIP posiada interfejs FSO jak i FXO, a takŝe dwa porty 10 Mbps RJ-45, oraz jeden DB9 (RS-232) do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERWER USB 2P,10/100,DB25 REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERWER USB 2P,10/100,DB25 REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERWER USB 2P,10/100,DB25 REPOTEC RP-UB2803 #05770 wersja 1.0 Wstęp Print serwer RP-UB2803 otwiera przed użytkownikiem nowe możliwości umożliwiając umieszczenie drukarek, ploterów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER VoIP EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER VoIP EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER VoIP EDGE-CORE VG007 #05698 wersja 1.2 Wstęp Router VoIP VG007 jest wielofunkcyjnym urządzeniem sieciowym łączącym w sobie funkcje bramy, punktu dostępowego oraz klienta sieci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CENTRALA SIP IP-PBX 8x FXO 8x FXS EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CENTRALA SIP IP-PBX 8x FXO 8x FXS EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA SIP IP-PBX 8x FXO 8x FXS EDGE-CORE VST3318A #05753 wersja 1.0 Wstęp VST3318A jest uniwersalną centralą IP-PBX zapewniającą łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA

INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA KIP-101 #06192 wersja 1.1 Wstęp Przełącznik KVM umoŝliwia kontrolę nad jednym lub wieloma komputerami lokalnie po stronie serwera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRINT SERVER 1x 10/100 RJ-45, 1x C36 TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRINT SERVER 1x 10/100 RJ-45, 1x C36 TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERVER 1x 10/100 RJ-45, 1x C36 TP-LINK TL-PS110P #06284 wersja 1.1 Wstęp Print serwer TL-PS110P umoŝliwia udostępnienie drukarki w sieci LAN. Współpracuje z systemami opartymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442 REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442 REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442 REPOTEC RP-WR5442 Wersja 1.0 Wstęp Szerokopasmowy bezprzewodowy router WLAN, RP-WR5442 umożliwia szerokopasmową transmisję danych IEEE 802.11b/g/n, ustanawiając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS INSTRUKCJA OBSŁUGI SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS N3200 #06330 wersja 1.2 Wstęp Urządzenie N3200 to wysoko wydajny serwer plików przeznaczony dla uŝytkowników domowych oraz małych przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB Cable/DSL; 4x WAN, 1x LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB Cable/DSL; 4x WAN, 1x LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SMB Cable/DSL; 4x WAN, 1x LAN TP-LINK TL-R488T #06281 wersja 1.0 Wstęp Router TL-R488T firmy TP-LINK to doskonałe urządzenie do zastosowań w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR543G #05985 wersja 1.2 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR543G został zaprojektowany dla małych biur oraz domowych sieci bezprzewodowych. UmoŜliwia dzielenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB 1x 1000 SFP; 1/2x 1000 WAN, 8x 1000 LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB 1x 1000 SFP; 1/2x 1000 WAN, 8x 1000 LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SMB 1x 1000 SFP; 1/2x 1000 WAN, 8x 1000 LAN TP-LINK TL-R4199G TL-R4299G #06414 #06415 wersja 1.0 Wstęp Router firmy TP-LINK to doskonałe urządzenie do zastosowań w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SIECIOWY VPN 1x 10/100 Mbps (WAN) 1x 10/100 Mbps (DMZ) 4x 10/100 Mbps (LAN) EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SIECIOWY VPN 1x 10/100 Mbps (WAN) 1x 10/100 Mbps (DMZ) 4x 10/100 Mbps (LAN) EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SIECIOWY VPN 1x 10/100 Mbps (WAN) 1x 10/100 Mbps (DMZ) 4x 10/100 Mbps (LAN) EDGE-CORE VR-50 #05699 wersja 1.0 Wstęp VR-50 jest wysokowydajnym routerem sieciowym dedykowanym dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SZEROKOPASMOWY REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SZEROKOPASMOWY REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SZEROKOPASMOWY REPOTEC RP-IP509 #05176 wersja 1.1 Wstęp Router szerokopasmowy SOHO RP-IP509 jest urządzeniem przeznaczonym do sieci domowych oraz dla małych firm. Zapewnia kompleksową

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK TD-W9810G #05487 wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowy router szerokopasmowy z modemem ADSL 2+ przeznaczony jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR541G #05482 wersja 1.4 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR541G łączy w sobie czteroportowy przełącznik, zaporę ogniowa, router sieci NAT i bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK TD-W8901G #06412 www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06412 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowy router szerokopasmowy z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR941ND www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06426 TL-WR841ND www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06430 #06426 #06430 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR841ND/TL-WR941ND

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE ES4524D ES4548D #05950 #05951 wersja 1.0 Wstęp Urządzenia ES4524D i ES4548D są wysokowydajnymi zarządzalnymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE ES3510 #06087 wersja 1.0 Wstęp Urządzenie ES3510 jest wysokowydajnym zarządzalnym przełącznikami sieciowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz IWE1100-A IWE1100-R IWE1100-T wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe WLAN RP-WA0804 jest przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA PCI / mini PCI WISTRON

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA PCI / mini PCI WISTRON INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA PCI / mini PCI WISTRON VZA-81 CM9 #05344 #05363 wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowe karty sieciowe: PCI VZA-81 oraz mini-pci CM9 to uniwersalne i niedrogie rozwiązania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI PS5-22V PS5-EXT #06439 #06440 wersja 1.4 Wstęp Power Station PS5 to wszechstronne urządzenie sieciowe zaprojektowane z myślą o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN REPOTEC RP-WA0804 2,4 / ~ 5 GHz RP-WA0804. wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN REPOTEC RP-WA0804 2,4 / ~ 5 GHz RP-WA0804. wersja 1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN REPOTEC RP-WA0804 2,4 / ~ 5 GHz RP-WA0804 wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe WLAN RP-WA0804 jest przeznaczone do łączenia stacji

Bardziej szczegółowo

KONWERTER 1x RS232 DB9 + 1x RS-422/485 TB (izolacja 3kV) ORING ISC-1112 ISC-1112-I #06891 #06892 INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersja 1.0

KONWERTER 1x RS232 DB9 + 1x RS-422/485 TB (izolacja 3kV) ORING ISC-1112 ISC-1112-I #06891 #06892 INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersja 1.0 KONWERTER 1x RS232 DB9 + 1x RS-422/485 TB (izolacja 3kV) ORING ISC-1112 ISC-1112-I #06891 #06892 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Właściwości... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SZYBKIEJ KONFIGURACJI Instrukcja obsługi SC8100 SC8110

PODRĘCZNIK SZYBKIEJ KONFIGURACJI Instrukcja obsługi SC8100 SC8110 Instrukcja obsługi SC8100 SC8110 Spis treści Wprowadzenie 2 Opis produktu 2 Zawartość podręcznika 2 Dokumentacja pokrewna 2 Wyposażenie dodatkowe Opis 4 Panel przedni 5 Panel tylny Zawartość pudełka 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz model RDAT-81 #05371 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe RDAT-81 jest przeznaczone do łączenia stacji roboczych do sieci LAN

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Telefon IP VPS-802 Instrukcja obsługi

Telefon IP VPS-802 Instrukcja obsługi Telefon IP VPS-802 Instrukcja obsługi Wydanie 1.00 Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2014 Spis treści: 1. Telefon VPS-802... 5 1.1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 5 1.2. Zawartość pudełka... 6

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Tester sieciowy TPT-8020A

Instrukcja Obsługi. Tester sieciowy TPT-8020A Instrukcja Obsługi Tester sieciowy TPT-8020A #07700 wersja 1.3 Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Wygląd... 4 3 Weryfikacja... 5 3.1 Zawartość pudełka... 5 3.2 Zasilanie... 5 3.3 Włączanie urządzenia i

Bardziej szczegółowo