Zwycięskie projekty w konkursach etwinning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning 2012"

Transkrypt

1 Zwycięskie projekty w konkursach etwinning 2012

2

3 Zwycięskie projekty w konkursach etwinning 2012

4 Spis treści 4 Słowo wstępne Krystyna Szumilas 7 Słowo wstępne Tomasz Szymczak 8 Wprowadzenie Konkurs Nasz projekt etwinning 2012 Kategoria wiekowa 3 6 lat 14 museums Anna Krzyżanowska 18 Grover on tour Bożena Chwała-Mazur 22 Dawno, dawno temu... czas na opowieść Ewa Felkner-Raczatnik Kategoria wiekowa 7 12 lat 24 The new adventures of the Twinnies around the world Renata Wojtaś 27 Indoor Gardening Dominika Giezek 30 Roots in Music, Growth for a Future Together Barbara Głuszcz Kategoria wiekowa lat 33 TEENS 4 TEENS Małgorzata Tomczak-Walkusz 35 W kręgu znaków Wioletta Sosnowska 37 The Colourful World of Vegetables Dominika Tokarz

5 40 Matematyka inspiracją do poznania kraju partnerskiego Elżbieta Korzeniowska Konkurs etwinning dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Matematyka zmysłami i zabawa gotowa Marzena Kaszyńska 46 DIGISCIENCE Elżbieta Warzybok 49 Wspólny hołd dla Marii Skłodowskiej-Curie Stanisława Balonek Konkurs Maria Skłodowska-Curie 52 Adventure with chemistry Małgorzata Chwalewska Konkurs etwinning w szkolnej bibliotece Japan Katarzyna Chojnacka Konkurs Wnukowie i Dziadkowie Grandparent's experience in love: grandchildren Anna Urbasik 60 Grand Kids' Grandparents Beata Lenartowicz Konkurs europejski etwinning 63 Dziennikarstwo bez granic Lucyna Nocoń-Kobiór The new adventures of the Twinnies around the world Renata Wojtaś

6 Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie, Niezmiernie miło jest mi przekazać gratulacje licznej grupie laureatów nauczycieli z całego kraju, których projekty edukacyjne realizowane w ramach programu etwinning odniosły tak znakomity sukces i znalazły się w niniejszej publikacji. Gratuluję również uczniom, bez których entuzjazmu i pomysłów projekty te byłyby trudne do zrealizowania. Tematyka wyróżnionych inicjatyw jest bardzo różnorodna od nauki języków, poznawania innych kultur poprzez historię, przyrodę po nauki ścisłe, a wiek uczniów zaangażowanych w realizację projektów obejmuje szerokie spektrum od przedszkolaków po maturzystów. Projekty różnią się w swojej strukturze, poziomie złożoności i celach, jednak wszystkie charakteryzuje determinacja, by wspólnie pracować i zrealizować je w interesujący sposób. Poprzez interaktywne podejście do nauczania, kontekst międzynarodowy w przekazywanych treściach i wzbogacanie edukacyjnych doświadczeń uczniów projekty etwinning wnoszą dynamizm i kreatywność do szkolnych klas. Podczas zajęć uczniowie mogą współpracować ze swoimi kolegami z innych krajów w sposób bezpośredni i symultaniczny. Dzięki możliwościom, jakie oferuje Internet i inne narzędzia TIK, wymieniają się informacjami i tworzą materiały stanowiące zawartość projektu. Dzieci i młodzież niezwykle aktywnie uczestniczą we wszystkich przedstawionych tu przedsięwzięciach i realizowanych w nich zadaniach. Ogromną zaletą tego sposobu pracy jest wykorzystanie naturalnej ciekawości młodych ludzi, szczególnie w obszarach nowych technologii, którzy w rezultacie czują się bezpośrednio odpowiedzialni za swoją pracę, natomiast młodsze dzieci wykazują większą koncentrację uwagi oraz zainteresowanie tematem, a co za tym idzie skuteczniej przyswajają wiedzę. etwinning to współpraca uczniów i nauczycieli w oparciu o nowe technologie, wzbogacenie możliwości rozwoju wszystkich kompetencji kluczowych, nie tylko językowych czy w zakresie cyfryzacji. Program stanowi doskonałą bazę i swoisty pilotaż rządowego programu Cyfrowa szkoła, który zrewolucjonizuje polską edukację. Cieszy mnie, że dzięki programowi etwinning wiele szkół już dziś aktywnie doświadcza i korzysta z zalet cyfryzacji. Od pomysłowości nauczyciela zależy, w jaki sposób wykorzysta możliwości oferowane przez program etwinning. W niniejszej publikacji znajdą Państwo kilkanaście przykładów wybranych projektów, z których wszystkie można powielać w części lub w całości, albo wykorzystać jako źródło inspiracji do własnych realizacji w swojej klasie. Gratuluję nagrodzonym i wyróżnionym oraz życzę wielu kolejnych sukcesów w pracy pedagogicznej. Wszystkich Czytelników zachęcam do lektury, a także dołączenia do programu etwinning. Krystyna Szumilas minister edukacji narodowej Warszawa, 1 września 2012 r. 4

7 5

8 6

9 Szanowni Państwo, Już od ponad siedmiu lat program etwinning umożliwia szkołom i przedszkolom realizację europejskich projektów edukacyjnych. Miniony rok szkolny 2011/12 był kolejnym okresem pomyślnego rozwoju programu, zwłaszcza w Polsce. Miarą naszego sukcesu było utrzymanie przez Polskę pierwszego miejsca w Europie pod względem projektów aktywnych w etwinning, a także przyznanie 6 polskim nauczycielom nagród podczas europejskiej konferencji etwinning, która odbyła się w Berlinie w marcu 2012 r. Cieszę się, że dziś w tej wielkiej europejskiej przygodzie edukacyjnej bierze udział już 170 tys. nauczycieli z całej Europy, a wśród nich 17 tys. w Polsce. Społeczność etwinning skupia nauczycieli z pasją oraz ich uczniów, którzy uczą się od siebie nawzajem, wykorzystują w pracy szkolnej narzędzia TIK i nowoczesne metody pracy. Minął kolejny rok, w którym przedszkola i szkoły w całej Polsce realizowały projekty etwinning. Wszystkie warte są uwagi ze względu na wysoką wartość pedagogiczną, innowacyjne użycie technik informacyjno-komunikacyjnych, ciekawe ujęcie integracji międzyprzedmiotowej i aspekt współpracy online z partnerami z innych krajów europejskich. Jak co roku, polskie Narodowe Biuro Kontaktowe etwinning działające w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowało ogólnopolski konkurs, w którym wyróżniono najciekawsze projekty. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali cenne nagrody rzeczowe oraz finansowe dla swoich szkół, a także zaproszenia do udziału w międzynarodowych konferencjach i seminariach etwinning. W niniejszej publikacji prezentujemy opisy 18 zwycięskich projektów, mając nadzieję, że staną się źródłem inspiracji i zachęty dla tych nauczycieli, którzy pragną dołączyć do programu i rozpocząć realizację własnego projektu. Idea pracy zespołowej, w etwinning szczególnie promowana pod hasłem School Teams (Szkolne Zespoły etwinning), jest bowiem sprawdzoną receptą na sukces. Potwierdzają to osiągnięcia naszych tegorocznych laureatów, w tym zespołów kilku nauczycieli z jednej szkoły (składające się na przykład z nauczyciela przedmiotowca, informatyka i nauczyciela języka obcego), które udowadniają, że z etwinningiem realizacja wymagań podstawy programowej w tym praca zespołowa i praca metodą projektu są łatwe do osiągnięcia jak nigdy wcześniej. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi wiele europejskich programów edukacyjnych, wśród których szczególne miejsce zajmuje program Uczenie się przez całe życie jego komponentami są programy etwinning i Comenius. Zapraszam do korzystania z licznych możliwości oferowanych przez te programy w Państwa pracy zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej. Serdecznie gratuluję nagrodzonym w tym roku nauczycielom, a wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w europejskiej współpracy szkół zapraszam do zarejestrowania się w etwinningu i życzę wielu sukcesów. Tomasz Szymczak dyrektor Programu etwinning członek zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 7

10 etwinning EUROPEJSKA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA etwinning 1 to europejska współpraca szkół i przedszkoli realizowana przy pomocy mediów elektronicznych. Program już od ponad 7 lat umożliwia współpracę placówek oświatowych w Europie, tworzy europejską społeczność liczącą 170 tys. nauczycieli z 93 tys. szkół, którzy łącznie realizują ponad 5 tys. różnorodnych projektów edukacyjnych. Uczniowie współdziałają z rówieśnikami ze szkół partnerskich, wykonują zadania, uczą się wspólnie i od siebie nawzajem. Program oferuje nauczycielom warsztaty doskonalenia zawodowego, kursy e-learningowe oraz seminaria kontaktowe, podczas których uczestnicy wymieniają doświadczenia zawodowe z kolegami z innych krajów Unii Europejskiej i znajdują partnerów do współpracy. W etwinningu w Polsce uczestniczy już 17 tys. nauczycieli i 8,6 tys. szkół, które prowadzą projekty współpracy międzynarodowej. Te wyniki plasują Polskę w czołówce europejskich statystyk programu. Polska na tle innych krajów Polska Włochy Francja Hiszpania Wielka Brytania Rumunia Turcja Niemcy Grecja Czechy Słowacja Portugalia Bułgaria Litwa Szwecja Belgia Holandia Finlandia Słowenia Węgry Estonia Dania Austria Łotwa Malta Norwegia Cypr Irlandia Chorwacja Islandia Macedonia Luksemburg Szwajcaria projekty szkoły Źródło: Opracowano na podstawie europejskiej bazy danych etwinning NSS Desktop, prowadzonej przez Central Support Service etwinning w Brukseli. Dane z dnia 17 lipca 2012 r. W Polsce program prowadzi Narodowe Biuro Kontaktowe etwinning, które działa w strukturze Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. FRSE pełni również rolę Narodowej Agencji programów: Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. 1 Program etwinning to inicjatywa Komisji Europejskiej, która została powołana na mocy Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zatwierdzającej wieloletni program elearning, mający na celu efektywną integrację technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemie edukacji i szkoleń w Europie (Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2318/2003/WE z dnia 5 grudnia 2003 r.). W większości krajów europejskich, w tym również w Polsce, etwinning formalnie funkcjonuje od 1 września 2004 r. Obecnie w programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej, a także: Chorwacja, Turcja, Macedonia, Islandia, Norwegia i Szwajcaria (łącznie 33 państwa). 2 Więcej informacji o FRSE na stronie 8

11 Korzyści z realizacji projektów etwinning Do programu etwinning mogą się włączyć wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Program jest powszechny i łatwo dostępny, a także coraz bardziej popularny wśród uczniów i nauczycieli. Uczestnicy cenią szczególnie brak formalności związanych z realizacją projektów. Wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do rozpoczęcia współpracy ze szkołą partnerską są udostępniane bezpłatnie na europejskim portalu a jego formuła umożliwia realizację projektu w każdej szkole, przez każdego nauczyciela, bez żadnych ograniczeń formalnych czy ilościowych. Program jest elastyczny, gdyż pozwala nauczycielom na swobodny wybór tematu, czasu trwania projektu, planowanych działań, liczby szkół partnerskich. Na bezpiecznej platformie internetowej partnerzy wymieniają się informacjami i materiałami, komunikują się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wideokonferencji czy czatu, współpracują z wykorzystaniem kamery, aparatu cyfrowego oraz innych narzędzi. etwinning zachęca do poznawania i wykorzystywania najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz nowatorskich metod pracy w edukacji. Do celów programu należą: realizacja szkolnego programu nauczania, rozwijanie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych, językowych oraz interkulturowych w naturalnych sytuacjach wynikających z wykonywanych zadań projektowych. etwinning wspiera rozwijanie wszystkich kompetencji kluczowych u uczniów już od najmłodszych lat. Projekty mogą dotyczyć różnorodnych tematów i zagadnień, łączyć w sposób innowacyjny problematykę z poszczególnych przedmiotów szkolnych, pozwalając jednocześnie na wzbogacanie wiedzy ucznia zgodnie z podstawą programową. Realizacja projektów etwinning ułatwia nauczycielom ubieganie się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Podczas różnych form doskonalenia zawodowego organizowanych przez etwinning (warsztatów, seminariów, konferencji czy kursów online) nauczyciele zwiększają swoje umiejętności językowe, pedagogiczne, informatyczne. Udział w tych formach kształcenia potwierdzany jest certyfikatem. Korzyści z udziału w etwinningu odnosi także cała szkoła: placówka wzbogaca swoją ofertę edukacyjną poprzez realizację projektów europejskich, wprowadza innowacyjne metody nauczania, zyskuje nowe formy promocji w środowisku lokalnym. etwinning: odznaki i konkursy Odznaka Jakości jest wyróżnieniem przyznawanym nauczycielom za te projekty etwinning, które prezentują wysoki standard, krajowy (Krajowa Odznaka Jakości) i europejski (Europejska Odznaka Jakości). Nauczyciel, który otrzymał Krajową Odznakę Jakości, może wziąć udział w krajowym konkursie Nasz projekt etwinning, z podziałem na kategorie wiekowe i w konkursach tematycznych: dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, etwinning w szkolnej bibliotece, konkursie międzypokoleniowym Wnukowie i Dziadkowie i innych. Jest to okazja, aby spośród wielu zrealizowanych projektów wybrać i zaprezentować te najlepsze. Co roku kolejni laureaci otrzymują nagrody fundowane przez Narodowe Biuro etwinning i sponsorów. Jest to wyposażenie, np. komputery, tablice multimedialne, aparaty i kamery cyfrowe oraz nagrody pieniężne. Podczas uroczystości zakończenia ogólnopolskiego konkursu etwinning 2012 nagrodzono 19 projektów we wszystkich kategoriach. 9

12 Zwycięzcy konkursów etwinning 2012 podczas konferencji w Poznaniu, maj 2012 r. Dziękujemy Sponsorom i Fundatorom nagród, a w szczególności: Ministerstwu Edukacji Narodowej, Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji, firmie Image Recording Solution Sp. z o.o., Ambasadzie Francji, Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty oraz Firmie Zibi, za ich zaangażowanie i życzliwość. Dzięki nim nasze konkursy cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a cenne nagrody, które otrzymują szkoły, wykorzystywane są podczas realizacji kolejnych projektów etwinning. Polski portal Otrzymanie Europejskiej Odznaki Jakości uprawnia do udziału w europejskim konkursie etwinning. Co roku w gronie finalistów tego konkursu znajdują się polskie szkoły. W tym roku były to aż cztery placówki z naszego kraju. W konkursie europejskim etwinning 2012 pierwsze miejsce w kategorii wiekowej 4 11 lat zajął projekt The new adventures of the Twinnies around the world założony przez Renatę Wojtaś ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej i Marinę Screpanti z Włoch. Zwycięzcą w kategorii wiekowej lat został projekt Reporting without borders zrealizowany przez: Lucynę Nocoń-Kobiór z Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie, Cristinę Chiorescu z Rumunii i Claudinę Coatanéa z Francji. Drugie miejsce w kategorii wiekowej lat zdobył projekt ICT, You and Me przeprowadzony przez zespół nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie: Agatę Czarniakowską, Barbarę Głuszcz, Dorotę Zimacką wraz z Eleną Vladescu z Rumunii. Zwycięzcą konkursu tematycznego Maria Skłodowska-Curie, sponsorowanego przez Narodowe Biura etwinningu z Francji i Polski, został projekt SOHO: Sunspots Online Helios Observatory koordynowany przez: Tatjanę Gulič ze Słowenii i Jean-Noela Pedeutour z Francji. Jednym z partnerów tego przedsięwzięcia był Andrzej Błaszczyk z Zespołu Szkół nr 7 w Lublinie. Działalność Narodowego Biura Kontaktowego etwinning (NSS) Wszystkim nauczycielom zarejestrowanym lub pragnącym włączyć się w program Narodowe Biuro Kontaktowe etwinning zapewnia pomoc techniczną (Helpdesk), organizacyjną oraz udziela wszelkich informacji. Na polskim portalu znajdują się informacje o programie, a w szczególności: wskazówki dotyczące rejestracji, wywiady z osobami doświadczonymi w etwinningu, rady dla nauczycieli, bieżące informacje na temat organizowanych konferencji, szkoleń, warsztatów w kraju i za granicą oraz konkursów. Jest to też miejsce, gdzie nauczyciel znajdzie inspiracje dotyczące pomysłów na projekt, galerię ciekawych inicjatyw, publikacje zawierające opisy zwycięskich projektów w krajowych konkursach. 10

13 Szczególnie polecamy tę część portalu, która zawiera publikacje wydane przez NSS, a wśród nich drukowane i elektroniczne poradniki, prezentacje przykładów dobrych praktyk i wideoprzewodniki. Warte uwagi są następujące publikacje wydane w formie drukowanej oraz w postaci e-booków: Zwycięskie projekty w konkursach programu etwinning publikacja prezentująca przykłady projektów nagrodzonych w konkursach ogólnopolskich poprzednich edycji (lata 2010, 2011, 2012); etwinning dziś nauczyciele mają głos oraz Książka kucharska programu etwinning, zawierające relacje nauczycieli doświadczonych koordynatorów projektów, a w nich wiele inspiracji, rad i pomysłów na projekty do wykorzystania przez początkujących; poradnik Program etwinning. Rejestracja i narzędzia krok po kroku, w którym znajdziemy szczegółowy opis procesów rejestracji szkoły, nauczyciela oraz projektu, a także narzędzi pomocnych w poszukiwaniu placówki partnerskiej (Desktop) oraz przydatnych podczas współpracy (TwinSpace i Dziennik projektu); praktyczny poradnik Jak znaleźć partnera do projektu etwinning w 5 krokach. Polecamy też wideoprzewodniki, których kolejne odcinki poświęcone są m.in.: rejestracji w programie, poszukiwaniu partnera do projektu, rejestracji projektu, publikacji materiałów na TwinSpace. Przystępne tempo i narracja doświadczonego trenera pozwalają samodzielnie wykonywać opisane zadania na Portalu i Desktopie. Biuro współpracuje z przedstawicielami regionalnymi etwinningu. Są to ambasadorzy, koordynatorzy i promotorzy, którzy w każdym województwie organizują spotkania informacyjne, warsztaty praktyczne i konferencje promujące program, a także doradzają nauczycielom, jak zaplanować i rozpocząć własny projekt, znaleźć partnerów, wybrać temat, dostosować go do potrzeb swoich uczniów oraz zintegrować z programem nauczania. Narodowe Biuro organizuje i prowadzi wiele form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym bezpłatny 10-tygodniowy kurs internetowy Jak uczestniczyć w programie etwinning? zapewniający opiekę doświadczonego trenera oraz intensywne tygodniowe kursy internetowe np. Tydzień z Prezi (lub WordPress, Glogster, Audacity, PowerPoint i inne), pozwalające w krótkim czasie opanować umiejętność posługiwania się konkretnymi narzędziami internetowymi przydatnymi w realizacji projektów edukacyjnych. Kursy internetowe etwinningu cieszą się dużym zainteresowaniem (co roku kończy je blisko 600 osób z całej Polski), dlatego Narodowe Biuro etwinning zamierza w kolejnych latach rozszerzać tę ofertę doskonalenia zawodowego nauczycieli. Oferujemy także krótkie warsztaty komputerowe typu e-czwartek bezpłatne, praktyczne szkolenia przy komputerze przeznaczone dla nauczycieli zainteresowanych udziałem w programie. Szkolenia te odbywają się w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie i umożliwiają przećwiczenie funkcjonalności internetowych narzędzi etwinning przeznaczonych do wyszukania partnera, rejestracji projektu, dokumentowania wypracowanych materiałów, komunikowania się ze szkołą partnerską. Portal europejski Portal proponuje wiele inspiracji zarówno w zakresie tematyki (gotowe zestawy projektów), jak i ciekawych zadań, które można zaproponować uczniom (moduły). Gotowe zestawy to projekty już zrealizowane w szkołach europejskich, wysoko ocenione, które mogą stanowić podpowiedź, jak zaplanować udane, ciekawe i atrakcyjne działania we współpracy placówek edukacyjnych z różnych krajów. 11

14 Na stronie głównej portalu europejskiego znajduje się Mapa. Umożliwia ona wirtualną wędrówkę po szkołach europejskich, poznawanie nauczycieli już działających w etwinningu i zrealizowanych przez nich projektów. Na portalu europejskim można się zarejestrować w programie, otrzymać dostęp do internetowych narzędzi Desktop, czyli Pulpit nauczyciela i TwinSpace, do działań projektowych. Są one łatwe, proste, intuicyjne i przyjazne w użyciu. Każdy nauczyciel może samodzielnie dokonać rejestracji w programie i korzystać bezpłatnie z dostępnych narzędzi etwinningowych, realizując swój projekt. Europejski portal Desktop umożliwia nauczycielom: dyskusję i wymianę poglądów z kolegami z innych krajów w pokojach nauczycielskich i na forum, poszukiwanie szkoły partnerskiej, założenie projektu etwinning. Nauczyciele mogą uczestniczyć w grupach etwinning, które zajmują się metodami nauczania i uczenia się, wykorzystaniem nowoczesnych technologii w codziennej pracy z uczniami oraz stanowią wsparcie w rozwoju zawodowym. Dostępne są także warsztaty online poruszające ciekawe tematy z zakresu dydaktyki, wykorzystywania oprogramowania w edukacji i podczas realizacji projektów. TwinSpace to platforma służąca do realizacji projektu, dostępna dla nauczycieli i uczniów pracujących nad kolejnymi zadaniami. Wypracowane materiały projektowe można zamieszczać w założonych katalogach w formie plików tekstowych, galerii zdjęć, filmów, prezentacji PowerPoint. Uczniowie mogą kontaktować się z partnerami w Kąciku Ucznia, a nauczyciele w Pokoju Nauczycielskim, mając do wyboru kilka możliwości porozumiewania się: blog, forum, Wiki, czat lub e. Więcej informacji o rejestracji w programie i narzędziach internetowych można znaleźć pod adresem: Pulpit nauczyciela (Desktop) Platforma TwinSpace 12

15 Zwycięskie projekty

16 1. museums miejsce w konkursie Nasz projekt etwinning 2012, kategoria wiekowa 3 6 lat Cele projektu kształtowanie tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej poprzez kontakt z polskimi i angielskimi dobrami kultury i historii; wspieranie dziecięcej ciekawości, aktywności i zdolności do twórczego myślenia; kształtowanie umiejętności pracy w zespole; dostarczanie radości i satysfakcji z efektów własnych działań (wystawy, narzędzia Web 2.0); umożliwianie dzieciom korzystania z prostych narzędzi multimedialnych. Anna Krzyżanowska nauczycielka wychowania przedszkolnego Współpraca: Natalia Szczygieł Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu szkoła partnerska Southwater Infant School, Southwater, Anglia Czas trwania projektu 9 miesięcy języki projektu angielski, polski Opis projektu Koordynatorzy projektu museums współpracują ze sobą od kilku lat przy inicjatywach etwinning o różnorodnej tematyce. Razem z nauczycielami zatrudnionymi w naszych placówkach stworzyliśmy zespoły nauczycielskie, w których pracowaliśmy nad projektem od etapu planowania celów i zadań po ich wykonanie. Realizacja założonej koncepcji wymagała częstego modyfikowania i wzbogacania o nowe elementy, co odbywało się podczas sesji komunikacyjnych przebiegających za pośrednictwem komunikatora Skype. Podział zadań pomiędzy nauczycielami uwzględniał nie tylko umiejętności w sferze wykorzystywania TIK, ale także bieżące potrzeby i ograniczenia czasowe związane z codzienną pracą zawodową i życiem osobistym. Wzajemne wspieranie się partnerów w tym zakresie było jednym z najcenniejszych walorów naszej współpracy. Na etapie planowania działań staraliśmy się wyszukiwać proste aktywności umożliwiające współpracę pomiędzy dziećmi w wieku przedszkolnym. Główne zadanie projektu polegało na tworzeniu wspólnej opowieści łączącej wybrane elementy związane z historią miast i regionów współpracujących przedszkoli. Opowiadanie Noc w muzeum połączyło historie czterech przedmiotów: bryły węgla kamiennego, starej cegły z Southwater, maskotki dinozaura Iguanodona i meteorytu, nadsyłanych sobie nawzajem tradycyjną pocztą. Bryła czarnego kruszcu przybliżyła dzieciom nie tylko sposób powstania węgla kamiennego, ale także historię związaną z rozwojem Śląska i miasta Zabrze. Dzięki cegle będącej niegdyś motorem rozwoju miasteczka Southwater dzieci poznały trudny okres II wojny światowej. Tajemnice czasów prehistorycznych oraz istnienia i wyginięcia dinozaurów przedszkolaki zgłębiły razem z maskotką dinozaura Iguanodona. Sekrety kosmosu i najbliższych Ziemi planet, a także budowa Układu Słonecznego zostały omówione przy wykorzystaniu kolejnego rekwizytu, którym był meteoryt. Na opowiadanie Noc w muzeum złożyły się fragmenty napisane na przemian przez grupę polskich i brytyjskich dzieci. Do opisów wykonano ilustracje i nagrano dźwięk za pomocą narzędzia VoiceThread. Ostatecznie opowiadanie zostało opublikowane w formie e-książki na platformie Issuu. Pracom nad tworzeniem opowiadania towarzyszyło organizowanie przez dzieci wystaw tematycznych oraz odwiedzanie lokalnych muzeów związanych z tematyką projektu. 14

17 Do działań podjętych z ogromnym entuzjazmem należało m.in. rysowanie i kolorowanie w parach międzynarodowych wirtualnych jaj wielkanocnych. Aktywność ta, wykonywana w połowie przez polskie i w połowie przez brytyjskie dziecko dawała obojgu poczucie współtworzenia oraz perspektywę nieskrępowanej twórczości na miarę możliwości korzystania z programu Paint. Zastosowanie tik Wordpress blog, google.docs, Paint, Movie Maker, VoiceThread, Photo Story 3, Photopeach, Jigsaw puzzle, Slide, Smilebox, 123D Catch Strony internetowe web/p36923/welcome docs/museums?mode=window& backgroundcolor=% Nagrody i wyróżnienia Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości nagroda w brytyjskim konkursie National etwinning Award 2011 I miejsce w Konkursie etwinning 2012, kategoria wiekowa 3 6 lat Powstały także tradycyjne rysunki ilustrujące bożonarodzeniowe i wielkanocne zwyczaje, również wykonywane przez polską i brytyjską grupę dzieci. Porównano tradycje świąteczne przy wykorzystaniu aplikacji google.doc. Oprócz realizacji działań plastycznych uczniowie śpiewali piosenki w obu językach np. kolędę Cicha noc i hymn Unii Europejskiej. Kolejnym zadaniem w projekcie było stworzenie Muzeum Dzieciństwa, angażujące wszystkich uczestników przedszkolaków, rodziców i nauczycieli. Najmłodsi na podstawie opowiadań rodziców wybrali zabawkę związaną ze swoim wczesnym dzieciństwem. Przedstawili rówieśnikom jej historię, sfotografowali ją ze wszystkich stron, aby nauczyciele mogli stworzyć jej model w technice 3D. Zbiór modeli złożył się na wzruszające Muzeum Dzieciństwa naszych wychowanków. Zadanie to zostało zrealizowane przez polską grupę partnerską dzięki aktywności rodziców. Współpraca z rodzicami oraz ich zaangażowanie w działania projektu spowodowały, że osiągnęliśmy znacznie więcej, zarówno w kwestii rezultatów, jak i kształtowania postaw. Dzięki zainteresowaniu i zaangażowaniu rodziców dzieci są jeszcze bardziej zmotywowane do podejmowania kolejnych działań, wymagających nieraz sporego wysiłku intelektualnego i kreatywności. Projekt museums jest dowodem na to, że już w przedszkolu z powodzeniem można podejmować tematykę międzykulturową i kształtować europejską tożsamość. 15

18 Współpraca z rodzicami oraz ich zaangażowanie w działania projektu spowodowały, że osiągnęliśmy znacznie więcej, zarówno w kwestii rezultatów, jak i kształtowania postaw. Dzięki zainteresowaniu i zaangażowaniu rodziców dzieci są jeszcze bardziej zmotywowane do podejmowania kolejnych działań, wymagających nieraz sporego wysiłku intelektualnego i kreatywności. Rezultaty projektu były publikowane na blogu będącym wspólną dla nauczycieli, dzieci i rodziców przestrzenią, z której uczniowie korzystali zarówno w szkole, jak i w domu. Dzieci były dumne, gdy ich prace pojawiały się na blogu, a rodzice interesowali się działaniami projektu. Innowację w projekcie stanowi połączenie treści historycznych i regionalnych w ujęciu międzynarodowym na poziomie dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt jest atrakcyjny z uwagi na wykorzystanie prostych dla przedszkolaków narzędzi multimedialnych oraz dzięki zaangażowaniu rodziców, nauczycieli i dzieci we współpracę. Zainteresowanie i zaangażowanie uczestników wynikało z odwołania do historii ich miejsca zamieszkania, przedstawianej na konkretnych przykładach. Praca nad projektem i poszukiwanie materiałów pozwoliły nam, nauczycielom zabrzańskim, odkryć piękno naszego miasta oraz jego niepowtarzalną historię i zaszczepić w naszych wychowankach zainteresowanie nimi. Projekt museums jest dowodem na to, że już w przedszkolu z powodzeniem można podejmować tematykę międzykulturową i kształtować europejską tożsamość. Dzieci poznawały własne środowisko regionalne, dzieliły się wiedzą na ten temat, odkrywały podobieństwa z brytyjskimi rówieśnikami oraz czerpały radość z pierwszej międzynarodowej przyjaźni. Osiągnięte rezultaty i korzyści wspólny blog prezentujący efekty pracy, między innymi wystawę czterech eksponatów muzealnych (Exhibition); zdjęcia i relacje z wizyt w regionalnych muzeach (Visits in museums); tekst opowiadania wraz z ilustracjami oraz e-książka (The project story); wersja audio opowiadania (VoiceThread version of the story); wystawa Muzeum Dzieciństwa w technice 3D (Museum of my childhood) multimedialne materiały dydaktyczne o tematyce regionalnej, europejskiej i kulturowej (tematyka świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy); 16

19 bogaty materiał literacki, publikacje i albumy prezentujące Zabrze i region Śląska; przyrost wiedzy w zakresie treści historycznych i przyrodniczych związanych z powstaniem węgla kamiennego, okresem życia dinozaurów, odkryć przestrzeni kosmicznej oraz II wojny światowej; nabycie przez dzieci bezcennych kompetencji społecznych umiejętność współpracy z innymi (poprzez pracę w parach i zespołach), osiąganie kompromisów, podejmowanie wysiłku dla realizacji wspólnych zadań. Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Plan i różnorodność celów projektu stanowią o jego uniwersalnym charakterze. Projekt pozostawia szerokie możliwości kontynuacji oraz rozszerzenia tematyki zarówno w szkołach partnerskich, jak i w innych szkołach, regionach czy krajach. Przy odpowiednim doborze zagadnień związanych z przeszłością można uzyskać podobne efekty w innych przedszkolach i szkołach. Projekt może być inspiracją dla nauczycieli oraz umożliwia najmłodszym wykorzystanie narzędzi internetowych we współpracy z rówieśnikami. Projekt jest atrakcyjny z uwagi na wykorzystanie prostych dla przedszkolaków narzędzi multimedialnych oraz dzięki zaangażowaniu rodziców, nauczycieli i dzieci we współpracę. 17

20 2. Grover on tour miejsce w konkursie Nasz projekt etwinning 2012, kategoria wiekowa 3 6 lat Bożena Chwała-Mazur nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz języka angielskiego Przedszkole nr 6 w Tychach szkoły partnerskie St Thomas More College M Skala Primary, Marsaskala, Malta Gradinita Madona Dudu, Craiova, Rumunia EEI VAGALUME, Vilagarcía de Arousa, Hiszpania JI/EB1 Tojais S. Miguel de Paredes, Penafiel, Portugalia Celalettin Gözüsulu İlköğretim Okulu, İstanbul, Turcja KINDERGARDEN (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) OF ARKITSA, Αταλάντη, Grecja Czas trwania projektu projekt aktywny rozpoczęty we wrześniu 2010 r. język projektu angielski Cele projektu zachęcenie dzieci do nauki języka angielskiego oraz doskonalenie umiejętności w tym zakresie; zainteresowanie dzieci podróżami; zachęcenie do nawiązywania przyjaźni z dziećmi z zagranicy; zachęcenie do poznawania europejskich krajów, ich tradycji i kultury; dostrzeganie podobieństw i różnic kulturowych pomiędzy krajami partnerskimi; kształtowanie postaw patriotycznych oraz poczucia przynależności narodowej; szerzenie wiedzy o regionalizmie; doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK; dzielenie się wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem. Opis projektu Grover on tour to projekt współpracy europejskiej Przedszkola nr 6 w Tychach z przedszkolami z Malty, Rumunii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Grecji. Pomysł na projekt narodził się spontanicznie, kiedy przebywałam na urlopie wychowawczym. Oglądałam wtedy z dzieckiem dużo bajek, a jedną z nich była Ulica Sezamkowa, którą pamiętałam jeszcze ze swojego dzieciństwa. Ulubionym bohaterem mojego synka był Grover niebieski stworek, który w swoim podróżniczym programie Globtroter Grover odwiedzał dzieci z różnych miejsc świata, a potem w ciekawy sposób opowiadał o tym, co widział i czego się nauczył. Pomyślałam, że ideę podróżującego stworka można by z powodzeniem przenieść na grunt europejski i stworzyć projekt w ramach programu etwinning. Zakupiłam więc pluszową pacynkę sympatycznego Grovera i jeszcze w czasie wakacji nawiązałam kontakt z kilkoma nauczycielkami z europejskich przedszkoli, a na początku września 2010 r. zarejestrowałam projekt Grover on tour wraz z nauczycielką z Malty. Wspólnie stworzyłyśmy całoroczny plan podróży Grovera, przeznaczając na pobyt stworka w każdym kraju dwa miesiące. Grover rozpoczął swoje przygody od pobytu w polskim przedszkolu. Dzieci od razu go pokochały, co okazały, zapraszając do wspólnej zabawy oraz specjalnie zorganizowanych zajęć. Po upływie dwóch miesięcy nadszedł czas pożegnania, które okazało się trudne. Pocieszająca była jednak myśl, że będzie można śledzić losy pluszowego przyjaciela, czekając na jego powrót. Sympatyczny stworek już od dwóch lat odwiedza kolejno partnerskie przedszkola, spędza mile czas, towarzysząc przedszkolakom, poznając ich kraj oraz zwyczaje. Grover dzieli się swoimi przeżyciami z dziećmi z pozostałych przedszkoli w fotoreportażach z podróży, które są tworzone przez nauczycieli i następnie udostępniane partnerom za pośrednictwem platformy TwinSpace. Reportaże te stanowią bogate źródło informacji i gotowy materiał dla nauczycieli z partnerskich placówek do przeprowadzenia zajęć. Po zakończeniu wizyty Grover jest wysyłany pocztą do kolejnego przedszkola, gdzie dalej realizuje plan swoich podróży. 18

21 Zastosowanie tik , czat, wideo, tworzenie i projekcja prezentacji multimedialnych za pośrednictwem programów PowerPoint i Prezi, poczta TwinSpace, Twinspace blog, publikacja artykułów na stronach www, wykorzystanie narzędzi do tworzenia wideoklipów i animacji (Glogster, Slide, Smilebox, Animato, YouTube, Visiobot, Kizoa, Photopeach, Myplick), wykorzystanie programów i narzędzi dostępnych na stronach Zapodaj.net, Picasa, PicShot.pl w celu udostępnienia zdjęć pozostałym partnerom Strony internetowe web/p interaktywna książka (Multimedia Interactive Book): chiscos.net/xestor/chs/profemela/ groverontour/groverontour.html Nagrody i wyróżnienia Krajowa Odznaka Jakości Europejska Odznaka Jakości Dzieci na bieżąco i z dużym entuzjazmem śledzą losy Grovera za pośrednictwem Internetu, TwinSpace czy wideokonferencji. Nauczyciele angażują przedszkolaki do pomocy przy przygotowaniu fotoreportaży z wizyt stworka w ich kraju, zachęcają także między innymi do tworzenia ilustracji i dekoracji. Podczas dwuletniej pracy nad projektem zostały zrealizowane między innymi następujące działania: wymiana informacji na temat kraju, kultury i zwyczajów oraz języka (słowa i wyrażenia, przepisy na tradycyjne dania, narodowe stroje, ważne miejsca, zabawy, piosenki, tańce, bajki i legendy) w formie słownej, prezentacji multimedialnych, wideoklipów, zdjęć, albumów; przesyłanie kartek i listów z pozdro- 19

22 Dzięki niej (uczestnictwu pacynki w zajęciach przyp. red.) dzieci wykazują większą koncentrację uwagi oraz zainteresowanie tematem, a co za tym idzie pewniej przyswajają wiedzę. wieniami i życzeniami świątecznymi, prac plastycznych dzieci, zdjęć oraz drobnych pamiątek; zamieszczanie bieżących informacji na temat losów Grovera w formie notatek i fotoreportaży na platformie TwinSpace; wspólne (dzieci z nauczycielem) tworzenie albumów i pisanie listów do nowych przyjaciół z partnerskich placówek; wspólne prowadzenie Dziennika Projektu oraz bloga; udział w międzynarodowym konkursie plastycznym Grover and I; obchody międzynarodowych urodzin Grovera; zorganizowanie Dnia Grovera oraz Dnia kuchni partnerów etwinning; zorganizowanie wideokonferencji z udziałem partnerów i dzieci. Grover uczestniczy we wszystkich dziedzinach życia przedszkolnego: tych zorganizowanych oraz tych spontanicznych, jak również w realizowanych przez nauczyciela zajęciach z dowolnego obszaru nauczania. Od pomysłowości nauczyciela zależy, w jaki sposób pacynka zostanie wykorzystana, by za jej pomocą można było przekazywać różnorakie treści. Dzięki niej dzieci wykazują większą koncentrację uwagi oraz zainteresowanie tematem, a co za tym idzie pewniej przyswajają wiedzę. Zorganizowano wiele ciekawych zajęć z Groverem, m.in.: występ w przedstawieniu świątecznym na scenie, udział w spektaklu w teatrze oraz w warsztatach teatralnych, zwiedzanie wystawy malarstwa w galerii sztuki, wspólne śpiewanie piosenek, zabawa na balu karnawałowym, układanie puzzli, konstruowanie z klocków, wycieczki do: muzeów, biblioteki, fabryki, telewizji, sklepu zoologicznego, sadzenie drzewek oliwnych i obserwacja ich wzrostu, udział w paradzie karnawałowej, pieczenie tortu na 6. urodziny etwinning, wizyta u dentysty i u fryzjera, czytanie i oglądanie książek, udział w przedstawieniach, tworzenie albumów, nauka liczenia, operacje matematyczne na konkretach (kasztany), układanie zbiorów, ćwiczenia podczas zajęć gimnastycznych, nauka pływania na basenie, atrakcje na placu zabaw. Jedną z najbardziej emocjonujących chwil było przyjęcie urodzinowe Grovera... W czasie realizacji projektu miało miejsce wiele ciekawych momentów, które na długo pozostaną w naszej pamięci. Jedną z najbardziej emocjonujących chwil było przyjęcie urodzinowe Grovera zorganizowane 14 października 2011 r. międzynarodowe urodziny stworka. Tego dnia wszystkie dzieci przyszły do przedszkola ubrane na niebiesko. Na przyjęcie zamówiono duży tort z wizerunkiem Grovera, dzieci zaśpiewały maskotce głośne Sto lat oraz Happy Birthday i wręczyły jej liczne prezenty. Na projektorze wyświetlono nadesłane z Hiszpanii wideo, na którym dzieci śpiewały jubilatowi Feliz Cumpleanos, stojąc przy tablicy interaktywnej, na której widniał wirtualny tort dla Grovera. Następnie każdy przedszkolak został poczęstowany kawałkiem prawdziwego, pysznego tortu. Projekt wyróżnia się nawiązaniem do znanego na całym świecie programu dla dzieci Ulica Sezamkowa oraz wykorzystaniem maskotki sympatycznego Grovera, z którym dzieci w bezpośrednim kontakcie nawiązują więź emocjonalną oraz śledzą jego losy w czasie kolejnych podróży. Grover on tour bazuje na głównej aktywności dzieci w wieku przedszkolnym zabawie. To poprzez zabawę dzieci poznają świat, a wiadomości przyswojone w ten sposób są bardzo trwałe. Myślę, że jest to powód dużej popularności projektu (nie tylko wśród dzieci), dlatego będzie on realizowany nadal, również przy udziale nowych partnerów. 20

23 Osiągnięte rezultaty i korzyści strona internetowa przedszkola, na której zakładka etwinning poświęcona jest projektowi Grover on tour, TwinSpace, dziennik projektu, filmy na YouTube oraz relacje w postaci pokazów slajdów, interaktywna książka (Multimedia Interactive Book), wystawa fotograficzna i plastyczna Grover and I, artykuły w prasie w wersji elektronicznej, prezentacje multimedialne zawierające informacje o krajach partnerskich; artykuły prasowe, prace plastyczne dzieci, albumy zdjęć, dzienniki z pobytu Grovera, scenariusze zajęć i inscenizacji, widokówki z życzeniami i pozdrowieniami, ubrania Grovera w barwach narodowych poszczególnych krajów; wypromowanie danej placówki w kraju i poza jego granicami; zapewnienie dobrej zabawy oraz satysfakcji z wykonanej pracy zarówno dzieciom, jak i nauczycielom; wdrożenie przykładów dobrej praktyki pedagogicznej stosowanych w partnerskich placówkach; większa chęć dzieci do nauki angielskiego (dzięki odkryciu praktycznej strony jego wykorzystania); rozpoczęcie nauki języka angielskiego przez pięcioro z nauczycieli biorących udział w projekcie; wzbudzenie u przedszkolaków ciekawości świata, chęci do podróżowania i poznawania nowych przyjaciół w obcych krajach, a także pogłębienie ich wiedzy o krajach partnerskich; wykorzystanie przez dzieci i nauczycieli narzędzi TIK; pobudzenie kreatywności. Projekt bazuje na głównej aktywności dzieci w wieku przedszkolnym zabawie. To poprzez zabawę dzieci poznają świat, a wiadomości przyswojone w ten sposób są bardzo trwałe. Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Projekt ten pozwala na wielokrotne zastosowanie w dowolnym czasie przy udziale różnych partnerów. Może być również realizowany przez dowolną placówkę, która dołączywszy do przedsięwzięcia, otrzyma nieograniczony dostęp do platformy Twin- Space, gdzie znajduje się większość edukacyjnych rezultatów projektu. Wypracowane do tej pory liczne materiały stanowią źródło ciekawych informacji o krajach europejskich i mogą np. być inspiracją do organizacji zajęć z zakresu edukacji europejskiej. Natomiast umiejętności i kompetencje dzieci w zakresie posługiwania się językiem angielskim i TIK stały się ich kapitałem na dalszą drogę edukacji. 21

24 3. Dawno, dawno temu czas na opowieść miejsce w konkursie Nasz projekt etwinning 2012, kategoria wiekowa 3 6 lat Cele projektu wdrażanie dzieci do słuchania opowiadań i baśni w języku polskim i angielskim; poznanie nazw zwierząt w języku polskim i angielskim; zapoznanie się z różnymi metodami i technikami stosowanymi podczas zajęć edukacyjnych, dostarczenie nowych edukacyjnych doświadczeń; rozwijanie umiejętności korzystania z TIK. Opis projektu Ewa Felkner-Raczatnik nauczycielka wychowania przedszkolnego Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie szkoła partnerska Agar Children's Centre, Londyn, Wielka Brytania Czas trwania projektu 3 miesiące języki projektu angielski, polski Na platformie TwinSpace wstawialiśmy materiały, aby przedszkolaki mogły oglądać zamieszczane prezentacje, zdjęcia i filmy przedstawionych bajek. Projekt Dawno, dawno temu czas na opowieść obejmował cykl sześciu spotkań z bajką. W pierwszym etapie współpracy przedstawiliśmy nasze miasta, placówki i podopiecznych. Następnie wybraliśmy trzy bajki należące do klasyki literatury dziecięcej (Czerwony Kapturek, Kopciuszek, Złotowłosa i trzy Misie), które były realizowane przez oba partnerskie przedszkola, oraz trzy utwory z własnego kraju. Współpraca między partnerami układała się bardzo dobrze. Drogą ową oraz za pomocą Skype a uzgadnialiśmy tematykę, sposób i terminy prezentowania dzieciom bajek. Na platformie TwinSpace wstawialiśmy materiały, aby przedszkolaki mogły oglądać zamieszczane tam prezentacje, zdjęcia i filmy, komentowaliśmy postępy zadań oraz wymienialiśmy się pracami plastycznymi dzieci. Pierwszym utworem realizowanym w ramach projektu była bajka Czerwony Kapturek, na podstawie której dzieci ruchem, gestem i śpiewem odtwarzały treść utworu. Na premierę przedstawienia zaprosiliśmy panią dyrektor przedszkola oraz koleżanki i kolegów z innych grup. Występ dzieci został nagrodzony brawami i słodkim poczęstunkiem. Po przedstawieniu rozmawialiśmy o zachowaniu Czerwonego Kapturka. Zwrócono dzieciom uwagę, że same nie mogą chodzić po lesie ani rozmawiać z nieznajomymi. Nasi londyńscy rówieśnicy piekli muffiny dla Czerwonego Kapturka oraz przygotowywali mapy, jak dotrzeć do babci. Kolejną bajkę Kopciuszek zaprezentowała dzieciom nauczycielka języka angielskiego ze swoją córką. Rekwizyty przygotowane przez naszych aktorów sprawiły, że przedstawienie było niezwykle ciekawe i atrakcyjne. Dzieci dowiedziały się, że dobroć, uczciwość i pracowitość to bardzo ważne cechy. Najciekawszymi przy tej okazji działaniami dzieci z Londynu były: przygotowanie zaproszeń na bal, który następnie odbył się w przedszkolu, oraz tworzenie zegarów dla Kopciuszka, aby wiedział, kiedy wybije północ. Następną bajką była Złotowłosa i trzy Misie. Historia ta została wykorzystana m.in. do tego, by przekazać dzieciom informacje na temat niebezpieczeństw, jakie może nieść ze sobą dziecięca ciekawość. Podczas omawiania bajki dzieci poznały także różne wielkości przedmiotów. Przedszkolaki pomagały zgromadzić potrzebne eksponaty i przygotować domek rodziny Misiów, przyrządziły owsiankę oraz ułożyły Złotowłosą i Misie do snu. Wykonały także prace plastyczne ilustrujące bajkę. Nasi zagraniczni rówieśnicy przy okazji tej bajki uczyli się między innymi podstawowych prac domowych, takich jak pranie i prasowanie. 22

25 Następne przedstawienie zrealizowaliśmy we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie. Nauczycielki bibliotekarki przygotowały inscenizację z wykorzystaniem sylwet. Była to historia Zarozumiałej Marchewki Grzegorza Kasdepke. Dzieci z uwagą oglądały jarzynowych bohaterów: cebulę, buraka, sałatę, kalarepkę, marchewkę, by następnie z własnej inicjatywy podjąć zabawę sylwetami warzyw. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 w Olsztynie przedstawili dzieciom historię Filitka, bohatera opowiadania Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował. Przedszkolaki z uwagą śledziły losy kotka, który bardzo lubił mleko i częstował nim inne zwierzęta. Dzieci z wielkim zaciekawieniem oglądały starszych kolegów w roli aktorów, a następnie za pomocą pacynek i maskotek odtwarzały bajkę. Zostały również poczęstowane mlekiem, które tak jak kotek z ochotą wypiły. Przedszkole partnerskie zapoznało nas z bajkami ze swojego kraju, wśród których były: Naughty Bus, Room on the Broom oraz A Squash and a Squeeze. Dzięki pierwszej z opowieści mali Polacy dowiedzieli się o istnieniu londyńskich double deckerów, czyli piętrowych autobusów. Oglądali również prace rówieśników autobusy w miniaturze wykonane z pustych pudełek. Ważnym elementem w projekcie było zaangażowanie rodziców w realizację działań. Jeden z ojców opowiedział dzieciom warmińską Legendę o Łynie. Mali odbiorcy z uwagą śledzili losy najmłodszej córki króla wielkich jezior Łyny, a następnie przygotowali piękną laurkę z podziękowaniami dla naszego gościa. Zastosowanie tik aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, rzutnik multimedialny, blog, Skype, TwinSpace, PowerPoint, Slidecom, Slideshare, Photo Story, Smilebox, YouTube Strony internetowe web/p51376/welcome Nagrody i wyróżnienia Krajowa Odznaka Jakości Europejska Odznaka Jakości Podsumowaniem projektu była wideokonferencja, podczas której dzieci śpiewały piosenki oraz nazywały wybrane zwierzęta w języku angielskim. Co ciekawe, mali Londyńczycy nauczyli się perfekcyjnej wymowy polskich słów, bo ich nauczycielką jest Polka z pochodzenia. Dzieci były zarówno widzami, słuchaczami, jak i aktywnymi twórcami aktorami. Prezentowane bajki przedstawiane w obu językach stanowiły inspirację do wymyślanych przez dzieci zabaw tematycznych i plastycznych. Tematyka zrealizowanego przez nas przedsięwzięcia jest uniwersalna. Projekt pokazał, że można ze sobą świetnie współpracować, a treści przekazywać w sposób zrozumiały dla dzieci. Udało nam się zrealizować założone cele, współpraca pozwoliła na przeprowadzenie bardzo ciekawych i różnorodnych działań. Osiągnięte rezultaty i korzyści zainteresowanie nauką języków obcych oraz wzbogacenie słownictwa dzieci o nazwy zwierząt w języku polskim i angielskim; budowanie u dzieci pewności siebie poprzez kontakt z rówieśnikami z innego kraju; udoskonalenie umiejętności nauczycieli w wykorzystaniu narzędzi TIK; wzbogacenie i udoskonalenie warsztatu pracy. Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Projekt może być z łatwością realizowany przez każdą placówkę edukacyjną i wszystkich nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym lub z klasami I III szkoły podstawowej. Nie wymaga specjalnych przygotowań ani drogiego sprzętu. Nauczyciele mogą dowolnie wybierać utwory literatury dziecięcej, zmieniać kolejność ich realizacji i czas pracy nad projektem. Możliwe jest również wzbogacenie działań o wykorzystanie innych narzędzi TIK. 23

26 1. The new adventures of the Twinnies around the world miejsce w konkursie Nasz projekt etwinning 2012, kategoria wiekowa 7 12 lat Cele projektu doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami TIK oraz nauka stosowania ich w edukacji; nabycie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz dzielenie się wiedzą; doskonalenie umiejętności językowych, artystycznych oraz pracy w zespole; rozpoznawanie podobieństw i akceptacja różnic kulturowych; kształtowanie postaw patriotycznych oraz poszanowania dziedzictwa narodowego; rozbudzanie zainteresowania światem. Renata Wojtaś nauczycielka języka angielskiego Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej szkoły partnerskie 3 Circolo Didattico, Chieti, Włochy Ecole de Vouillers, Vouillers, Francja Godwin Junior School, Londyn, Wielka Brytania Memune-Türker Altuncu Primary School, Niğde, Turcja Czas trwania projektu rok szkolny język projektu angielski Dzięki projektowi (uczniowie przyp. red.) mogli bez wyjazdu z kraju nawiązać relacje i komunikować się z osobami z różnych szkół europejskich. opis projektu Już sam tytuł naszego projektu The New adventures of the Twinnies around the world obudził w uczniach ducha odkrywcy, zaciekawienie i entuzjazm oraz zmotywował do podjęcia wysiłku. Przede wszystkim jednak projekt dokonał trudnej sztuki połączenia nauki z przyjemnością. Najważniejszym zadaniem uczniów było stworzenie wspólnej opowieści podróżniczej w formie komiksu. Główni bohaterowie powołani do życia w formie pieczątek PNG, które uczniowie mogli dowolnie dodawać do wybranego tła, otrzymali imiona Twinnie Yellow oraz Twinnie Blue nawiązujące do barw etwinningu. Aby umożliwić dzieciom rozwijanie wyobraźni i kreatywności, postacie te mogły przy pomocy wehikułu przenosić się w czasie, odkrywać podwodny świat czy wyruszyć na podbój kosmosu. Twinnie Yellow i Twinnie Blue rozpoczęły swoją podróż od Włoch, gdzie podziwiały Krzywą Wieżę w Pizie, a w rzymskim Koloseum spotkały gladiatorów. Następnie wyruszyły do Francji, gdzie poznały dzwonnika z Katedry Notre Dame oraz całą plejadę bohaterów Disneya, a także jeździły zaprzęgiem husky w Alpach i zdobyły szczyt Mont Blanc. Podczas wizyty w naszym kraju maskotki odwiedziły polskie góry i morze oraz Warszawę, Kraków i Bielsko-Białą. Kolejny etap podróży odbywał się w Anglii, gdzie Twinnie Yellow i Twinnie Blue spotkały królową i dowiedziały się, jak toczy się życie w Pałacu Buckingham. W Turcji na własne oczy zobaczyły rytualny taniec Wirujących Derwiszy oraz niezwykłą konstrukcję Konia Trojańskiego. Po sukcesie pierwszej części komiksu zapadła decyzja o kontynuacji podróży głównych bohaterów i odkrywaniu nowych miejsc na innych kontynentach. W wyniku współpracy uczniów ze szkół partnerskich powstała książeczka prezentująca podróż po krajach ojczystych uczestników projektu. Dużą popularnością cieszyło się wykorzystanie stworzonego komiksu jako scenariusza do przygotowania krótkich inscenizacji. Zespoły wybierały dla swoich kolegów fragment do odegrania. Uczniowie wcielali się w role bohaterów komiksu, prowadząc dialogi w języku angielskim, co nagrywano i przesyłano szkołom partnerskim. Działanie to dostarczyło wiele radości, będąc jednocześnie cenną, aktywizującą metodą nauki języka obcego. 24

Program etwinning. Krajowe seminarium kontaktowe. Warszawa, listopada 2015

Program etwinning. Krajowe seminarium kontaktowe. Warszawa, listopada 2015 Program etwinning Krajowe seminarium kontaktowe Warszawa, 20-21 listopada 2015 Program etwinning Współpraca szkół i przedszkoli w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Program etwinning. w roku 2012 i 2013. Warszawa, dnia 4 grudnia 2012

Program etwinning. w roku 2012 i 2013. Warszawa, dnia 4 grudnia 2012 Program etwinning w roku 2012 i 2013 Warszawa, dnia 4 grudnia 2012 Program etwinning Współpraca przedszkoli i szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz promowanie doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Program etwinning. Warszawa, 15 maja 2017

Program etwinning. Warszawa, 15 maja 2017 Program etwinning Warszawa, 15 maja 2017 Społeczność nauczycieli Europa: nauczyciele 467 tys. szkoły 180 tys. Polska: nauczyciele 42 tys. szkoły 14 tys. projekty 20 tys. Dla kogo? Norwegia Islandia Turcja

Bardziej szczegółowo

Szkoła online dla wszystkich. na przykładzie. Programu etwinning

Szkoła online dla wszystkich. na przykładzie. Programu etwinning Szkoła online dla wszystkich na przykładzie Programu etwinning Przemyśl, 7 listopada 2013 Społeczność nauczycieli Europa: nauczyciele 216 547 szkoły 110 461 Polska: użytkownicy 21 164 szkoły 9 809 projekty

Bardziej szczegółowo

Program etwinning. Tarnów, 19 października 2015

Program etwinning. Tarnów, 19 października 2015 Program etwinning Tarnów, 19 października 2015 Program etwinning Współpraca szkół i przedszkoli w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz promowanie doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Program etwinning. w warsztacie nauczyciela. Warszawa, dnia 28 września 2012

Program etwinning. w warsztacie nauczyciela. Warszawa, dnia 28 września 2012 Program etwinning w warsztacie nauczyciela Warszawa, dnia 28 września 2012 Program etwinning Współpraca przedszkoli i szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz promowanie

Bardziej szczegółowo

Program etwinning SEMINARIUM SZKOLENIOWO-KONTAKTOWE. 4-5 listopada 2016, Lublin

Program etwinning SEMINARIUM SZKOLENIOWO-KONTAKTOWE. 4-5 listopada 2016, Lublin Program etwinning SEMINARIUM SZKOLENIOWO-KONTAKTOWE Program etwinning Współpraca przedszkoli i szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjnokomunikacyjnych oraz promowanie doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning. 5 lat doświadczeń w programie etwinning

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning. 5 lat doświadczeń w programie etwinning Narodowe Biuro Kontaktowe etwinning 5 lat doświadczeń w programie etwinning 2004/2005 01/09/2004 utworzenie Narodowego Biura Kontaktowego etwinning Utworzenie I wersji portalu www.etwinning.pl Grudzień

Bardziej szczegółowo

NARODOWE BIURO KONTAKTOWE

NARODOWE BIURO KONTAKTOWE Program Uczenie się przez całe Ŝycie rola programu etwinning w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół za pośrednictwem Internetu i narzędzi ICT Skierniewice, 12 maja 2011 roku Portal europejski

Bardziej szczegółowo

Programowanie z etwinning

Programowanie z etwinning Programowanie z etwinning Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji działa w 100% w oparciu o środki publiczne, europejskie podlega nadzorowi MEN, MNSW dawniej Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig,

Bardziej szczegółowo

Szkoła online dla wszystkich. na przykładzie. Programu etwinning

Szkoła online dla wszystkich. na przykładzie. Programu etwinning Szkoła online dla wszystkich na przykładzie Programu etwinning Sandomierz, 20 listopada 2013 Program etwinning Współpraca przedszkoli i szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

etwinning Innowacje i kreatywność w klasie

etwinning Innowacje i kreatywność w klasie etwinning Innowacje i kreatywność w klasie www.etwinning.pl Kreatywność: postawa twórcza; od łac. creatus czyli twórczy proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji, lub nowych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Program etwinning. społeczność szkół w Europie edukacyjny program europejski portal społecznościowy

Program etwinning. społeczność szkół w Europie edukacyjny program europejski portal społecznościowy Program etwinning społeczność szkół w Europie edukacyjny program europejski portal społecznościowy Program etwinning promuje współpracę szkół w Europie za pomocą technologii informacyjnokomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning sasiedzi:gimnazjum 2009-11-15 23:52 Page 63 Sąsiedzi - przyjaciele Program etwinning Logo szkoły w Prostejovie Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach nawiązują międzynarodową współpracę z rówieśnikami nie

Bardziej szczegółowo

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r.

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r. Program Comenius Closer to each other BLIśEJ SIEBIE Realizatorzy projektu Projekt realizowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini /koordynator projektu/ Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Narodowe Biuro Kontaktowe. Program etwinning portale i narzędzia

Narodowe Biuro Kontaktowe. Program etwinning portale i narzędzia Narodowe Biuro Kontaktowe etwinning Program etwinning portale i narzędzia etwinning w skrócie to Łączenie i współpraca bliźniaczych przedszkoli, szkół podstawowych i średnich w Europie za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning. Program etwinning

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning. Program etwinning Narodowe Biuro Kontaktowe etwinning Program etwinning Na czym polega etwinning? etwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Europie

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

Pierwszy kontakt z Internetem Program etwinning

Pierwszy kontakt z Internetem Program etwinning Pierwszy kontakt z Internetem Program etwinning Warszawa, 19 maja 2011 r. Program etwinning Europejska współpraca przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim

Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim uczestniczących w projekcie. Wzięło w nim udział 48

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzonej w Przedszkolu NR 23 w Warszawie

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzonej w Przedszkolu NR 23 w Warszawie Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzonej w Przedszkolu NR 23 w Warszawie Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Piękna nasza Polska cała

Piękna nasza Polska cała Piękna nasza Polska cała Zapraszamy Nauczycieli i Dzieci do wspólnej zabawy... mającej na celu nawiązanie współpracy między przedszkolami z różnych stron Polski, wzajemne poznanie kultury i tradycji poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII W dniach 24 lipca- 6 sierpnia 2011r. uczestniczyłam w kursie metodycznojęzykowym pt. Teachers of English Course w ramach programu Comenius-

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ZĄBKACH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ZĄBKACH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ZĄBKACH Projekt edukacyjno interdyscyplinarny ze szczegółowym opisem debaty o Powstaniu Warszawskim Temat Powstanie Warszawskie oczami dzieci. Projekt opracowali:

Bardziej szczegółowo

Program etwinning. Narodowe Biuro Kontaktowe Programu etwinning. Toruń, 25 października 2013

Program etwinning. Narodowe Biuro Kontaktowe Programu etwinning. Toruń, 25 października 2013 Program etwinning Narodowe Biuro Kontaktowe Programu etwinning Toruń, 25 października 2013 Społeczność nauczycieli Europa: nauczyciele 216 547 szkoły 110 461 Polska: użytkownicy 21 164 szkoły 9 809 projekty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Podstawowe informacje o projekcie: Okres realizacji i Lider Projektu 1 lutego 2010 r. - 30 czerwca 2011 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Spotkanie informacyjne 26 listopada 2012r Partner Projektu Dzielnica Mokotów Plan spotkania 1. Kilka słów

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY

FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY GRUPA: 6-LATKI KOTKI TERMIN REALIZACJI: 03-11KWIECIEŃ 2017 PROWADZĄCA: MGR EWA RUSZCZYK WSTĘP Jedną z najważniejszych umiejętności, w jakie można wyposażyć dzieci jest twórcze

Bardziej szczegółowo

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning Narodowe Biuro Kontaktowe etwinning Tygodnie etwinning od 1 października do 31 października 2008 r. Kto moŝe brać udział? KaŜda placówka oświatowa w Polsce: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie r.

Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie r. Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie 23.10.2014 r. Rozwój doradztwa zawodowego na poziomie europejskim Kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego:

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE 1. Tytuł innowacji Z angielskim za pan brat już od najmłodszych lat 2. Typ innowacji Programowa i organizacyjna: - wprowadzenie zajęć z języka

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

Projekt innowacyjny. Autorki i realizatorki projektu: Anna Sobolewska Katarzyna Wus

Projekt innowacyjny. Autorki i realizatorki projektu: Anna Sobolewska Katarzyna Wus Projekt innowacyjny Autorki i realizatorki projektu: Anna Sobolewska Katarzyna Wus - budzenie zaciekawienia książką przez ciekawe zabawy literacko-teatralne oraz wyeksponowany i atrakcyjny kącik książek

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ w LĘDZINACH. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZESPÓŁ SZKÓŁ w LĘDZINACH. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZESPÓŁ SZKÓŁ w LĘDZINACH y współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKTY UNIJNE W ZESPOLE SZKÓŁ W LĘDZINACH Pracownie komputerowe dla szkół Czas realizacji:

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ TYTUŁ PROGRAMU: Edukacja wczesnoszkolna wsparta TIK CELE OGÓLNE: Nauczyciel po zakończeniu szkolenia Ma wiedzę i umiejętności: w

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego "Sieci Współpracy i Samokształcenia jako współpracujące zespoły nauczycieli" Rola

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Przedszkola w Kobylinie na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2012 roku ZADANIE I. PRZEZ ODPOWIEDNIĄ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie

Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja to propozycja na potwierdzone naukowo teorie dotyczące nauczania wyprzedzającego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie e-podręczników w procesie nauczania i uczenia się

Zastosowanie e-podręczników w procesie nauczania i uczenia się Zastosowanie e-podręczników w procesie nauczania i uczenia się www.epodreczniki.pl epodreczniki.pl platforma edukacyjna dostęp dla każdego i bez granic dostęp na każdym urządzeniu na różne systemy operacyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17-18 czerwca 2013

Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Szkolenie dla Koordynatorów Wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Plan prezentacji Wstępne

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI. Wykorzystanie nowych technologii a aktywność uczniów.

UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI. Wykorzystanie nowych technologii a aktywność uczniów. Wykorzystanie nowych technologii a aktywność uczniów. Wymaganie: Uczniowie są aktywni Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA Elżbieta Rychlik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Warszawa, 5 listopada 2010 r. Iwona Moczydłowska,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE I. Europa oczami dziecka budowanie wiedzy o Europie i byciu Europejczykiem z jednoczesnym kształtowaniem przynależności do własnego kraju

ZAGADNIENIE I. Europa oczami dziecka budowanie wiedzy o Europie i byciu Europejczykiem z jednoczesnym kształtowaniem przynależności do własnego kraju I ZAGADNIENIE I. Europa oczami dziecka budowanie wiedzy o Europie i byciu Europejczykiem z jednoczesnym kształtowaniem przynależności do własnego kraju Cele Zakres Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane:

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane: Scenariusz zajęć II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu Treści kształcenia: Zajęcia komputerowe: 6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do

Bardziej szczegółowo

Miesi c zdrowej ywno ci Dobry obywatel

Miesi c zdrowej ywno ci Dobry obywatel COULD I ASK? ROK II WRZESIEŃ 2010 1/ zadania szkolne: spotkanie uczniów, nauczycieli i rodziców i zapoznanie ich z planowanymi działaniami i spodziewanymi wynikami w drugim roku projektu; 2/ zadania partnerskie:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Beaty Pilarskiej. nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 Promyczek w Kutnie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Beaty Pilarskiej. nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 Promyczek w Kutnie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Beaty Pilarskiej nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 Promyczek w Kutnie ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Termin odbywania stażu: Data rozpoczęcia:

Bardziej szczegółowo

Oferta Ośrodka w semestrze letnim 2016

Oferta Ośrodka w semestrze letnim 2016 Oferta Ośrodka w semestrze letnim 2016 Referuje: J. A. Wierzbicki Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Projekt Warszawa Programuje Cele projektu: Przygotowanie nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA ROK SZKOLNY 2013-2014 BAJKOWY SWIAT PRZEDSZKOLAKA ROZBUDZAMY WYOBRAŹNIĘ I ROZWIJAMY TALENTY 1. Plan pracy został opracowany na podstawie wniosków sformułowanych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy został opracowany na podstawie: Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

etwinning to internetowe partnerstwo szkół, jest częścią programu Comenius unijnego programu dla szkół. Dzięki portalowi etwinning szkoły mają

etwinning to internetowe partnerstwo szkół, jest częścią programu Comenius unijnego programu dla szkół. Dzięki portalowi etwinning szkoły mają etwinning to internetowe partnerstwo szkół, jest częścią programu Comenius unijnego programu dla szkół. Dzięki portalowi etwinning szkoły mają możliwość szukania partnerów i realizowania projektów o dowolnej

Bardziej szczegółowo

,,PRZYJAŹNIE Z PRZEDSZKOLA DO SZKOŁY,, Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne.

,,PRZYJAŹNIE Z PRZEDSZKOLA DO SZKOŁY,, Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne. ,,PRZYJAŹNIE Z PRZEDSZKOLA DO SZKOŁY,, Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne. PRZEDSZKOLE NASZYCH DZIECI,,WSZYSTKIEGO CO NAJLEPSZE NAUCZYŁEM SIĘ

Bardziej szczegółowo

Sukcesy edukacyjne 6 latków w wybranych krajach Unii Europejskiej

Sukcesy edukacyjne 6 latków w wybranych krajach Unii Europejskiej Sukcesy edukacyjne 6 latków w wybranych krajach Unii Europejskiej Natalia Gumińska Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 "Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:

Bardziej szczegółowo

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Przytocznej uczestniczyli w projekcie wymiany kartek świątecznych między dziećmi ze szkół europejskich.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Przytocznej uczestniczyli w projekcie wymiany kartek świątecznych między dziećmi ze szkół europejskich. RAPORT Z PROJEKTU Uczniowie Szkoły Podstawowej w Przytocznej uczestniczyli w projekcie wymiany kartek świątecznych między dziećmi ze szkół europejskich. Raport z projektu Xmas cards around Europe. School

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.2013 Informacje o projektodawcy Nazwa

Bardziej szczegółowo

Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej

Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej [ Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej Od 1. 09.2004 do 31.05 2005 Violetta Jaworska nauczycielka Przedszkola nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu. Ubiegam się o awans na

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Projekt systemowy realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Projekt systemowy realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły

Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły 8 ust. 2 pkt 1. Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ

FORMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ FORMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. M. REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Skłodowskiej-Curie 4 85-094 Bydgoszcz 52 341 30 74; 52 341 19 84 pbw@pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PROJEKTU CZTERY PORY ROKU PO OBU STRONACH BAŁTYKU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU COMENIUS UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE.

KRONIKA PROJEKTU CZTERY PORY ROKU PO OBU STRONACH BAŁTYKU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU COMENIUS UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE. KRONIKA PROJEKTU CZTERY PORY ROKU PO OBU STRONACH BAŁTYKU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU COMENIUS UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE. KRAJE PARTNERSKIE: POLSKA - SZWECJA SZKOŁY PARTNERSKIE: 1. SZKOŁA KOORDYNUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło Plan pracy kółka informatycznego dla klas I-III przy Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło 2 Znaczenie technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Rozwiązania w zakresie wspomagania pracy szkół i przedszkoli w powiecie giżyckim Sposób realizacji projektu 1) Projekt na

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Wydanie 1 Formularz F509 Strona

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko odkrywa siebie, rozwija swoje zdolności i talenty. To właśnie tutaj młody człowiek przeżywa

Bardziej szczegółowo

Program Comenius 2012-2014

Program Comenius 2012-2014 Wyniki ankiet ewaluacyjnych na temat realizacji w Gimnazjum nr 2 w Sulejówku projektu: Młodzi Europejczycy wobec zmian zachodzących w świecie pracy ( Les adolescents européens et l évolution du monde du

Bardziej szczegółowo

Jak wyrobić kartę EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ Jak wyrobić kartę EKUZ Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968)

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Minister Edukacji Narodowej ceni każdą inicjatywę, dzięki której uczniowie

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE. PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY

PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE. PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY,, Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem...

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

2013 ROKIEM JULIANA TUWIMA

2013 ROKIEM JULIANA TUWIMA 2013 ROKIEM JULIANA TUWIMA Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim i Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim wraz z filiami w Radomsku, Opocznie, Bełchatowie i Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować...

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Mali czytelnicy. " Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Według rozporządzenia MENiS z dn. 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego głównym celem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły uczestniczącej w konkursie: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce

Nazwa szkoły uczestniczącej w konkursie: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Konkurs pn.: Start w przyszłość na najciekawsze zajęcia realizowane w ramach projektu systemowego Województwa Mazowieckiego pn.: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające

Bardziej szczegółowo

POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY

POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY Od początku swej działalności Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowała już ponad 70 tys. projektów, w których wzięło udział przeszło 2,8 mln młodych ludzi. Rocznie PNWM dotuje około 3 tys. programów.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe nr 40 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30 25-430 Kielce tel. 41-332-82-10, ps40kielce@tlen.pl. Anna Pasternak

Przedszkole Samorządowe nr 40 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30 25-430 Kielce tel. 41-332-82-10, ps40kielce@tlen.pl. Anna Pasternak Nazwa placówki Imię i nazwisko dyrektora Dobra praktyka (nazwa programu/ działań) Ilość uczniów objętych programem/ działaniami Przedszkole Samorządowe nr 40 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30 25-430 Kielce

Bardziej szczegółowo

Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie IV i VII szkoły podstawowej z języka polskiego, języka obcego, historii i wiedzy o społeczeństwie Grant Wielkopolskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 Szanowni Państwo, w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli przesyłamy uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO 1. Czy byłeś zaangażowany w projekt? Tak 100% Nie 2. Co skłoniło Cię do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo