Zwycięskie projekty w konkursach etwinning 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning 2012"

Transkrypt

1 Zwycięskie projekty w konkursach etwinning 2012

2

3 Zwycięskie projekty w konkursach etwinning 2012

4 Spis treści 4 Słowo wstępne Krystyna Szumilas 7 Słowo wstępne Tomasz Szymczak 8 Wprowadzenie Konkurs Nasz projekt etwinning 2012 Kategoria wiekowa 3 6 lat 14 museums Anna Krzyżanowska 18 Grover on tour Bożena Chwała-Mazur 22 Dawno, dawno temu... czas na opowieść Ewa Felkner-Raczatnik Kategoria wiekowa 7 12 lat 24 The new adventures of the Twinnies around the world Renata Wojtaś 27 Indoor Gardening Dominika Giezek 30 Roots in Music, Growth for a Future Together Barbara Głuszcz Kategoria wiekowa lat 33 TEENS 4 TEENS Małgorzata Tomczak-Walkusz 35 W kręgu znaków Wioletta Sosnowska 37 The Colourful World of Vegetables Dominika Tokarz

5 40 Matematyka inspiracją do poznania kraju partnerskiego Elżbieta Korzeniowska Konkurs etwinning dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Matematyka zmysłami i zabawa gotowa Marzena Kaszyńska 46 DIGISCIENCE Elżbieta Warzybok 49 Wspólny hołd dla Marii Skłodowskiej-Curie Stanisława Balonek Konkurs Maria Skłodowska-Curie 52 Adventure with chemistry Małgorzata Chwalewska Konkurs etwinning w szkolnej bibliotece Japan Katarzyna Chojnacka Konkurs Wnukowie i Dziadkowie Grandparent's experience in love: grandchildren Anna Urbasik 60 Grand Kids' Grandparents Beata Lenartowicz Konkurs europejski etwinning 63 Dziennikarstwo bez granic Lucyna Nocoń-Kobiór The new adventures of the Twinnies around the world Renata Wojtaś

6 Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie, Niezmiernie miło jest mi przekazać gratulacje licznej grupie laureatów nauczycieli z całego kraju, których projekty edukacyjne realizowane w ramach programu etwinning odniosły tak znakomity sukces i znalazły się w niniejszej publikacji. Gratuluję również uczniom, bez których entuzjazmu i pomysłów projekty te byłyby trudne do zrealizowania. Tematyka wyróżnionych inicjatyw jest bardzo różnorodna od nauki języków, poznawania innych kultur poprzez historię, przyrodę po nauki ścisłe, a wiek uczniów zaangażowanych w realizację projektów obejmuje szerokie spektrum od przedszkolaków po maturzystów. Projekty różnią się w swojej strukturze, poziomie złożoności i celach, jednak wszystkie charakteryzuje determinacja, by wspólnie pracować i zrealizować je w interesujący sposób. Poprzez interaktywne podejście do nauczania, kontekst międzynarodowy w przekazywanych treściach i wzbogacanie edukacyjnych doświadczeń uczniów projekty etwinning wnoszą dynamizm i kreatywność do szkolnych klas. Podczas zajęć uczniowie mogą współpracować ze swoimi kolegami z innych krajów w sposób bezpośredni i symultaniczny. Dzięki możliwościom, jakie oferuje Internet i inne narzędzia TIK, wymieniają się informacjami i tworzą materiały stanowiące zawartość projektu. Dzieci i młodzież niezwykle aktywnie uczestniczą we wszystkich przedstawionych tu przedsięwzięciach i realizowanych w nich zadaniach. Ogromną zaletą tego sposobu pracy jest wykorzystanie naturalnej ciekawości młodych ludzi, szczególnie w obszarach nowych technologii, którzy w rezultacie czują się bezpośrednio odpowiedzialni za swoją pracę, natomiast młodsze dzieci wykazują większą koncentrację uwagi oraz zainteresowanie tematem, a co za tym idzie skuteczniej przyswajają wiedzę. etwinning to współpraca uczniów i nauczycieli w oparciu o nowe technologie, wzbogacenie możliwości rozwoju wszystkich kompetencji kluczowych, nie tylko językowych czy w zakresie cyfryzacji. Program stanowi doskonałą bazę i swoisty pilotaż rządowego programu Cyfrowa szkoła, który zrewolucjonizuje polską edukację. Cieszy mnie, że dzięki programowi etwinning wiele szkół już dziś aktywnie doświadcza i korzysta z zalet cyfryzacji. Od pomysłowości nauczyciela zależy, w jaki sposób wykorzysta możliwości oferowane przez program etwinning. W niniejszej publikacji znajdą Państwo kilkanaście przykładów wybranych projektów, z których wszystkie można powielać w części lub w całości, albo wykorzystać jako źródło inspiracji do własnych realizacji w swojej klasie. Gratuluję nagrodzonym i wyróżnionym oraz życzę wielu kolejnych sukcesów w pracy pedagogicznej. Wszystkich Czytelników zachęcam do lektury, a także dołączenia do programu etwinning. Krystyna Szumilas minister edukacji narodowej Warszawa, 1 września 2012 r. 4

7 5

8 6

9 Szanowni Państwo, Już od ponad siedmiu lat program etwinning umożliwia szkołom i przedszkolom realizację europejskich projektów edukacyjnych. Miniony rok szkolny 2011/12 był kolejnym okresem pomyślnego rozwoju programu, zwłaszcza w Polsce. Miarą naszego sukcesu było utrzymanie przez Polskę pierwszego miejsca w Europie pod względem projektów aktywnych w etwinning, a także przyznanie 6 polskim nauczycielom nagród podczas europejskiej konferencji etwinning, która odbyła się w Berlinie w marcu 2012 r. Cieszę się, że dziś w tej wielkiej europejskiej przygodzie edukacyjnej bierze udział już 170 tys. nauczycieli z całej Europy, a wśród nich 17 tys. w Polsce. Społeczność etwinning skupia nauczycieli z pasją oraz ich uczniów, którzy uczą się od siebie nawzajem, wykorzystują w pracy szkolnej narzędzia TIK i nowoczesne metody pracy. Minął kolejny rok, w którym przedszkola i szkoły w całej Polsce realizowały projekty etwinning. Wszystkie warte są uwagi ze względu na wysoką wartość pedagogiczną, innowacyjne użycie technik informacyjno-komunikacyjnych, ciekawe ujęcie integracji międzyprzedmiotowej i aspekt współpracy online z partnerami z innych krajów europejskich. Jak co roku, polskie Narodowe Biuro Kontaktowe etwinning działające w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowało ogólnopolski konkurs, w którym wyróżniono najciekawsze projekty. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali cenne nagrody rzeczowe oraz finansowe dla swoich szkół, a także zaproszenia do udziału w międzynarodowych konferencjach i seminariach etwinning. W niniejszej publikacji prezentujemy opisy 18 zwycięskich projektów, mając nadzieję, że staną się źródłem inspiracji i zachęty dla tych nauczycieli, którzy pragną dołączyć do programu i rozpocząć realizację własnego projektu. Idea pracy zespołowej, w etwinning szczególnie promowana pod hasłem School Teams (Szkolne Zespoły etwinning), jest bowiem sprawdzoną receptą na sukces. Potwierdzają to osiągnięcia naszych tegorocznych laureatów, w tym zespołów kilku nauczycieli z jednej szkoły (składające się na przykład z nauczyciela przedmiotowca, informatyka i nauczyciela języka obcego), które udowadniają, że z etwinningiem realizacja wymagań podstawy programowej w tym praca zespołowa i praca metodą projektu są łatwe do osiągnięcia jak nigdy wcześniej. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi wiele europejskich programów edukacyjnych, wśród których szczególne miejsce zajmuje program Uczenie się przez całe życie jego komponentami są programy etwinning i Comenius. Zapraszam do korzystania z licznych możliwości oferowanych przez te programy w Państwa pracy zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej. Serdecznie gratuluję nagrodzonym w tym roku nauczycielom, a wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w europejskiej współpracy szkół zapraszam do zarejestrowania się w etwinningu i życzę wielu sukcesów. Tomasz Szymczak dyrektor Programu etwinning członek zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 7

10 etwinning EUROPEJSKA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA etwinning 1 to europejska współpraca szkół i przedszkoli realizowana przy pomocy mediów elektronicznych. Program już od ponad 7 lat umożliwia współpracę placówek oświatowych w Europie, tworzy europejską społeczność liczącą 170 tys. nauczycieli z 93 tys. szkół, którzy łącznie realizują ponad 5 tys. różnorodnych projektów edukacyjnych. Uczniowie współdziałają z rówieśnikami ze szkół partnerskich, wykonują zadania, uczą się wspólnie i od siebie nawzajem. Program oferuje nauczycielom warsztaty doskonalenia zawodowego, kursy e-learningowe oraz seminaria kontaktowe, podczas których uczestnicy wymieniają doświadczenia zawodowe z kolegami z innych krajów Unii Europejskiej i znajdują partnerów do współpracy. W etwinningu w Polsce uczestniczy już 17 tys. nauczycieli i 8,6 tys. szkół, które prowadzą projekty współpracy międzynarodowej. Te wyniki plasują Polskę w czołówce europejskich statystyk programu. Polska na tle innych krajów Polska Włochy Francja Hiszpania Wielka Brytania Rumunia Turcja Niemcy Grecja Czechy Słowacja Portugalia Bułgaria Litwa Szwecja Belgia Holandia Finlandia Słowenia Węgry Estonia Dania Austria Łotwa Malta Norwegia Cypr Irlandia Chorwacja Islandia Macedonia Luksemburg Szwajcaria projekty szkoły Źródło: Opracowano na podstawie europejskiej bazy danych etwinning NSS Desktop, prowadzonej przez Central Support Service etwinning w Brukseli. Dane z dnia 17 lipca 2012 r. W Polsce program prowadzi Narodowe Biuro Kontaktowe etwinning, które działa w strukturze Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. FRSE pełni również rolę Narodowej Agencji programów: Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. 1 Program etwinning to inicjatywa Komisji Europejskiej, która została powołana na mocy Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zatwierdzającej wieloletni program elearning, mający na celu efektywną integrację technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemie edukacji i szkoleń w Europie (Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2318/2003/WE z dnia 5 grudnia 2003 r.). W większości krajów europejskich, w tym również w Polsce, etwinning formalnie funkcjonuje od 1 września 2004 r. Obecnie w programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej, a także: Chorwacja, Turcja, Macedonia, Islandia, Norwegia i Szwajcaria (łącznie 33 państwa). 2 Więcej informacji o FRSE na stronie 8

11 Korzyści z realizacji projektów etwinning Do programu etwinning mogą się włączyć wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Program jest powszechny i łatwo dostępny, a także coraz bardziej popularny wśród uczniów i nauczycieli. Uczestnicy cenią szczególnie brak formalności związanych z realizacją projektów. Wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do rozpoczęcia współpracy ze szkołą partnerską są udostępniane bezpłatnie na europejskim portalu a jego formuła umożliwia realizację projektu w każdej szkole, przez każdego nauczyciela, bez żadnych ograniczeń formalnych czy ilościowych. Program jest elastyczny, gdyż pozwala nauczycielom na swobodny wybór tematu, czasu trwania projektu, planowanych działań, liczby szkół partnerskich. Na bezpiecznej platformie internetowej partnerzy wymieniają się informacjami i materiałami, komunikują się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wideokonferencji czy czatu, współpracują z wykorzystaniem kamery, aparatu cyfrowego oraz innych narzędzi. etwinning zachęca do poznawania i wykorzystywania najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz nowatorskich metod pracy w edukacji. Do celów programu należą: realizacja szkolnego programu nauczania, rozwijanie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych, językowych oraz interkulturowych w naturalnych sytuacjach wynikających z wykonywanych zadań projektowych. etwinning wspiera rozwijanie wszystkich kompetencji kluczowych u uczniów już od najmłodszych lat. Projekty mogą dotyczyć różnorodnych tematów i zagadnień, łączyć w sposób innowacyjny problematykę z poszczególnych przedmiotów szkolnych, pozwalając jednocześnie na wzbogacanie wiedzy ucznia zgodnie z podstawą programową. Realizacja projektów etwinning ułatwia nauczycielom ubieganie się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Podczas różnych form doskonalenia zawodowego organizowanych przez etwinning (warsztatów, seminariów, konferencji czy kursów online) nauczyciele zwiększają swoje umiejętności językowe, pedagogiczne, informatyczne. Udział w tych formach kształcenia potwierdzany jest certyfikatem. Korzyści z udziału w etwinningu odnosi także cała szkoła: placówka wzbogaca swoją ofertę edukacyjną poprzez realizację projektów europejskich, wprowadza innowacyjne metody nauczania, zyskuje nowe formy promocji w środowisku lokalnym. etwinning: odznaki i konkursy Odznaka Jakości jest wyróżnieniem przyznawanym nauczycielom za te projekty etwinning, które prezentują wysoki standard, krajowy (Krajowa Odznaka Jakości) i europejski (Europejska Odznaka Jakości). Nauczyciel, który otrzymał Krajową Odznakę Jakości, może wziąć udział w krajowym konkursie Nasz projekt etwinning, z podziałem na kategorie wiekowe i w konkursach tematycznych: dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, etwinning w szkolnej bibliotece, konkursie międzypokoleniowym Wnukowie i Dziadkowie i innych. Jest to okazja, aby spośród wielu zrealizowanych projektów wybrać i zaprezentować te najlepsze. Co roku kolejni laureaci otrzymują nagrody fundowane przez Narodowe Biuro etwinning i sponsorów. Jest to wyposażenie, np. komputery, tablice multimedialne, aparaty i kamery cyfrowe oraz nagrody pieniężne. Podczas uroczystości zakończenia ogólnopolskiego konkursu etwinning 2012 nagrodzono 19 projektów we wszystkich kategoriach. 9

12 Zwycięzcy konkursów etwinning 2012 podczas konferencji w Poznaniu, maj 2012 r. Dziękujemy Sponsorom i Fundatorom nagród, a w szczególności: Ministerstwu Edukacji Narodowej, Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji, firmie Image Recording Solution Sp. z o.o., Ambasadzie Francji, Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty oraz Firmie Zibi, za ich zaangażowanie i życzliwość. Dzięki nim nasze konkursy cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a cenne nagrody, które otrzymują szkoły, wykorzystywane są podczas realizacji kolejnych projektów etwinning. Polski portal Otrzymanie Europejskiej Odznaki Jakości uprawnia do udziału w europejskim konkursie etwinning. Co roku w gronie finalistów tego konkursu znajdują się polskie szkoły. W tym roku były to aż cztery placówki z naszego kraju. W konkursie europejskim etwinning 2012 pierwsze miejsce w kategorii wiekowej 4 11 lat zajął projekt The new adventures of the Twinnies around the world założony przez Renatę Wojtaś ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej i Marinę Screpanti z Włoch. Zwycięzcą w kategorii wiekowej lat został projekt Reporting without borders zrealizowany przez: Lucynę Nocoń-Kobiór z Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie, Cristinę Chiorescu z Rumunii i Claudinę Coatanéa z Francji. Drugie miejsce w kategorii wiekowej lat zdobył projekt ICT, You and Me przeprowadzony przez zespół nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie: Agatę Czarniakowską, Barbarę Głuszcz, Dorotę Zimacką wraz z Eleną Vladescu z Rumunii. Zwycięzcą konkursu tematycznego Maria Skłodowska-Curie, sponsorowanego przez Narodowe Biura etwinningu z Francji i Polski, został projekt SOHO: Sunspots Online Helios Observatory koordynowany przez: Tatjanę Gulič ze Słowenii i Jean-Noela Pedeutour z Francji. Jednym z partnerów tego przedsięwzięcia był Andrzej Błaszczyk z Zespołu Szkół nr 7 w Lublinie. Działalność Narodowego Biura Kontaktowego etwinning (NSS) Wszystkim nauczycielom zarejestrowanym lub pragnącym włączyć się w program Narodowe Biuro Kontaktowe etwinning zapewnia pomoc techniczną (Helpdesk), organizacyjną oraz udziela wszelkich informacji. Na polskim portalu znajdują się informacje o programie, a w szczególności: wskazówki dotyczące rejestracji, wywiady z osobami doświadczonymi w etwinningu, rady dla nauczycieli, bieżące informacje na temat organizowanych konferencji, szkoleń, warsztatów w kraju i za granicą oraz konkursów. Jest to też miejsce, gdzie nauczyciel znajdzie inspiracje dotyczące pomysłów na projekt, galerię ciekawych inicjatyw, publikacje zawierające opisy zwycięskich projektów w krajowych konkursach. 10

13 Szczególnie polecamy tę część portalu, która zawiera publikacje wydane przez NSS, a wśród nich drukowane i elektroniczne poradniki, prezentacje przykładów dobrych praktyk i wideoprzewodniki. Warte uwagi są następujące publikacje wydane w formie drukowanej oraz w postaci e-booków: Zwycięskie projekty w konkursach programu etwinning publikacja prezentująca przykłady projektów nagrodzonych w konkursach ogólnopolskich poprzednich edycji (lata 2010, 2011, 2012); etwinning dziś nauczyciele mają głos oraz Książka kucharska programu etwinning, zawierające relacje nauczycieli doświadczonych koordynatorów projektów, a w nich wiele inspiracji, rad i pomysłów na projekty do wykorzystania przez początkujących; poradnik Program etwinning. Rejestracja i narzędzia krok po kroku, w którym znajdziemy szczegółowy opis procesów rejestracji szkoły, nauczyciela oraz projektu, a także narzędzi pomocnych w poszukiwaniu placówki partnerskiej (Desktop) oraz przydatnych podczas współpracy (TwinSpace i Dziennik projektu); praktyczny poradnik Jak znaleźć partnera do projektu etwinning w 5 krokach. Polecamy też wideoprzewodniki, których kolejne odcinki poświęcone są m.in.: rejestracji w programie, poszukiwaniu partnera do projektu, rejestracji projektu, publikacji materiałów na TwinSpace. Przystępne tempo i narracja doświadczonego trenera pozwalają samodzielnie wykonywać opisane zadania na Portalu i Desktopie. Biuro współpracuje z przedstawicielami regionalnymi etwinningu. Są to ambasadorzy, koordynatorzy i promotorzy, którzy w każdym województwie organizują spotkania informacyjne, warsztaty praktyczne i konferencje promujące program, a także doradzają nauczycielom, jak zaplanować i rozpocząć własny projekt, znaleźć partnerów, wybrać temat, dostosować go do potrzeb swoich uczniów oraz zintegrować z programem nauczania. Narodowe Biuro organizuje i prowadzi wiele form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym bezpłatny 10-tygodniowy kurs internetowy Jak uczestniczyć w programie etwinning? zapewniający opiekę doświadczonego trenera oraz intensywne tygodniowe kursy internetowe np. Tydzień z Prezi (lub WordPress, Glogster, Audacity, PowerPoint i inne), pozwalające w krótkim czasie opanować umiejętność posługiwania się konkretnymi narzędziami internetowymi przydatnymi w realizacji projektów edukacyjnych. Kursy internetowe etwinningu cieszą się dużym zainteresowaniem (co roku kończy je blisko 600 osób z całej Polski), dlatego Narodowe Biuro etwinning zamierza w kolejnych latach rozszerzać tę ofertę doskonalenia zawodowego nauczycieli. Oferujemy także krótkie warsztaty komputerowe typu e-czwartek bezpłatne, praktyczne szkolenia przy komputerze przeznaczone dla nauczycieli zainteresowanych udziałem w programie. Szkolenia te odbywają się w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie i umożliwiają przećwiczenie funkcjonalności internetowych narzędzi etwinning przeznaczonych do wyszukania partnera, rejestracji projektu, dokumentowania wypracowanych materiałów, komunikowania się ze szkołą partnerską. Portal europejski Portal proponuje wiele inspiracji zarówno w zakresie tematyki (gotowe zestawy projektów), jak i ciekawych zadań, które można zaproponować uczniom (moduły). Gotowe zestawy to projekty już zrealizowane w szkołach europejskich, wysoko ocenione, które mogą stanowić podpowiedź, jak zaplanować udane, ciekawe i atrakcyjne działania we współpracy placówek edukacyjnych z różnych krajów. 11

14 Na stronie głównej portalu europejskiego znajduje się Mapa. Umożliwia ona wirtualną wędrówkę po szkołach europejskich, poznawanie nauczycieli już działających w etwinningu i zrealizowanych przez nich projektów. Na portalu europejskim można się zarejestrować w programie, otrzymać dostęp do internetowych narzędzi Desktop, czyli Pulpit nauczyciela i TwinSpace, do działań projektowych. Są one łatwe, proste, intuicyjne i przyjazne w użyciu. Każdy nauczyciel może samodzielnie dokonać rejestracji w programie i korzystać bezpłatnie z dostępnych narzędzi etwinningowych, realizując swój projekt. Europejski portal Desktop umożliwia nauczycielom: dyskusję i wymianę poglądów z kolegami z innych krajów w pokojach nauczycielskich i na forum, poszukiwanie szkoły partnerskiej, założenie projektu etwinning. Nauczyciele mogą uczestniczyć w grupach etwinning, które zajmują się metodami nauczania i uczenia się, wykorzystaniem nowoczesnych technologii w codziennej pracy z uczniami oraz stanowią wsparcie w rozwoju zawodowym. Dostępne są także warsztaty online poruszające ciekawe tematy z zakresu dydaktyki, wykorzystywania oprogramowania w edukacji i podczas realizacji projektów. TwinSpace to platforma służąca do realizacji projektu, dostępna dla nauczycieli i uczniów pracujących nad kolejnymi zadaniami. Wypracowane materiały projektowe można zamieszczać w założonych katalogach w formie plików tekstowych, galerii zdjęć, filmów, prezentacji PowerPoint. Uczniowie mogą kontaktować się z partnerami w Kąciku Ucznia, a nauczyciele w Pokoju Nauczycielskim, mając do wyboru kilka możliwości porozumiewania się: blog, forum, Wiki, czat lub e. Więcej informacji o rejestracji w programie i narzędziach internetowych można znaleźć pod adresem: Pulpit nauczyciela (Desktop) Platforma TwinSpace 12

15 Zwycięskie projekty

16 1. museums miejsce w konkursie Nasz projekt etwinning 2012, kategoria wiekowa 3 6 lat Cele projektu kształtowanie tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej poprzez kontakt z polskimi i angielskimi dobrami kultury i historii; wspieranie dziecięcej ciekawości, aktywności i zdolności do twórczego myślenia; kształtowanie umiejętności pracy w zespole; dostarczanie radości i satysfakcji z efektów własnych działań (wystawy, narzędzia Web 2.0); umożliwianie dzieciom korzystania z prostych narzędzi multimedialnych. Anna Krzyżanowska nauczycielka wychowania przedszkolnego Współpraca: Natalia Szczygieł Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu szkoła partnerska Southwater Infant School, Southwater, Anglia Czas trwania projektu 9 miesięcy języki projektu angielski, polski Opis projektu Koordynatorzy projektu museums współpracują ze sobą od kilku lat przy inicjatywach etwinning o różnorodnej tematyce. Razem z nauczycielami zatrudnionymi w naszych placówkach stworzyliśmy zespoły nauczycielskie, w których pracowaliśmy nad projektem od etapu planowania celów i zadań po ich wykonanie. Realizacja założonej koncepcji wymagała częstego modyfikowania i wzbogacania o nowe elementy, co odbywało się podczas sesji komunikacyjnych przebiegających za pośrednictwem komunikatora Skype. Podział zadań pomiędzy nauczycielami uwzględniał nie tylko umiejętności w sferze wykorzystywania TIK, ale także bieżące potrzeby i ograniczenia czasowe związane z codzienną pracą zawodową i życiem osobistym. Wzajemne wspieranie się partnerów w tym zakresie było jednym z najcenniejszych walorów naszej współpracy. Na etapie planowania działań staraliśmy się wyszukiwać proste aktywności umożliwiające współpracę pomiędzy dziećmi w wieku przedszkolnym. Główne zadanie projektu polegało na tworzeniu wspólnej opowieści łączącej wybrane elementy związane z historią miast i regionów współpracujących przedszkoli. Opowiadanie Noc w muzeum połączyło historie czterech przedmiotów: bryły węgla kamiennego, starej cegły z Southwater, maskotki dinozaura Iguanodona i meteorytu, nadsyłanych sobie nawzajem tradycyjną pocztą. Bryła czarnego kruszcu przybliżyła dzieciom nie tylko sposób powstania węgla kamiennego, ale także historię związaną z rozwojem Śląska i miasta Zabrze. Dzięki cegle będącej niegdyś motorem rozwoju miasteczka Southwater dzieci poznały trudny okres II wojny światowej. Tajemnice czasów prehistorycznych oraz istnienia i wyginięcia dinozaurów przedszkolaki zgłębiły razem z maskotką dinozaura Iguanodona. Sekrety kosmosu i najbliższych Ziemi planet, a także budowa Układu Słonecznego zostały omówione przy wykorzystaniu kolejnego rekwizytu, którym był meteoryt. Na opowiadanie Noc w muzeum złożyły się fragmenty napisane na przemian przez grupę polskich i brytyjskich dzieci. Do opisów wykonano ilustracje i nagrano dźwięk za pomocą narzędzia VoiceThread. Ostatecznie opowiadanie zostało opublikowane w formie e-książki na platformie Issuu. Pracom nad tworzeniem opowiadania towarzyszyło organizowanie przez dzieci wystaw tematycznych oraz odwiedzanie lokalnych muzeów związanych z tematyką projektu. 14

17 Do działań podjętych z ogromnym entuzjazmem należało m.in. rysowanie i kolorowanie w parach międzynarodowych wirtualnych jaj wielkanocnych. Aktywność ta, wykonywana w połowie przez polskie i w połowie przez brytyjskie dziecko dawała obojgu poczucie współtworzenia oraz perspektywę nieskrępowanej twórczości na miarę możliwości korzystania z programu Paint. Zastosowanie tik Wordpress blog, google.docs, Paint, Movie Maker, VoiceThread, Photo Story 3, Photopeach, Jigsaw puzzle, Slide, Smilebox, 123D Catch Strony internetowe web/p36923/welcome docs/museums?mode=window& backgroundcolor=% Nagrody i wyróżnienia Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości nagroda w brytyjskim konkursie National etwinning Award 2011 I miejsce w Konkursie etwinning 2012, kategoria wiekowa 3 6 lat Powstały także tradycyjne rysunki ilustrujące bożonarodzeniowe i wielkanocne zwyczaje, również wykonywane przez polską i brytyjską grupę dzieci. Porównano tradycje świąteczne przy wykorzystaniu aplikacji google.doc. Oprócz realizacji działań plastycznych uczniowie śpiewali piosenki w obu językach np. kolędę Cicha noc i hymn Unii Europejskiej. Kolejnym zadaniem w projekcie było stworzenie Muzeum Dzieciństwa, angażujące wszystkich uczestników przedszkolaków, rodziców i nauczycieli. Najmłodsi na podstawie opowiadań rodziców wybrali zabawkę związaną ze swoim wczesnym dzieciństwem. Przedstawili rówieśnikom jej historię, sfotografowali ją ze wszystkich stron, aby nauczyciele mogli stworzyć jej model w technice 3D. Zbiór modeli złożył się na wzruszające Muzeum Dzieciństwa naszych wychowanków. Zadanie to zostało zrealizowane przez polską grupę partnerską dzięki aktywności rodziców. Współpraca z rodzicami oraz ich zaangażowanie w działania projektu spowodowały, że osiągnęliśmy znacznie więcej, zarówno w kwestii rezultatów, jak i kształtowania postaw. Dzięki zainteresowaniu i zaangażowaniu rodziców dzieci są jeszcze bardziej zmotywowane do podejmowania kolejnych działań, wymagających nieraz sporego wysiłku intelektualnego i kreatywności. Projekt museums jest dowodem na to, że już w przedszkolu z powodzeniem można podejmować tematykę międzykulturową i kształtować europejską tożsamość. 15

18 Współpraca z rodzicami oraz ich zaangażowanie w działania projektu spowodowały, że osiągnęliśmy znacznie więcej, zarówno w kwestii rezultatów, jak i kształtowania postaw. Dzięki zainteresowaniu i zaangażowaniu rodziców dzieci są jeszcze bardziej zmotywowane do podejmowania kolejnych działań, wymagających nieraz sporego wysiłku intelektualnego i kreatywności. Rezultaty projektu były publikowane na blogu będącym wspólną dla nauczycieli, dzieci i rodziców przestrzenią, z której uczniowie korzystali zarówno w szkole, jak i w domu. Dzieci były dumne, gdy ich prace pojawiały się na blogu, a rodzice interesowali się działaniami projektu. Innowację w projekcie stanowi połączenie treści historycznych i regionalnych w ujęciu międzynarodowym na poziomie dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt jest atrakcyjny z uwagi na wykorzystanie prostych dla przedszkolaków narzędzi multimedialnych oraz dzięki zaangażowaniu rodziców, nauczycieli i dzieci we współpracę. Zainteresowanie i zaangażowanie uczestników wynikało z odwołania do historii ich miejsca zamieszkania, przedstawianej na konkretnych przykładach. Praca nad projektem i poszukiwanie materiałów pozwoliły nam, nauczycielom zabrzańskim, odkryć piękno naszego miasta oraz jego niepowtarzalną historię i zaszczepić w naszych wychowankach zainteresowanie nimi. Projekt museums jest dowodem na to, że już w przedszkolu z powodzeniem można podejmować tematykę międzykulturową i kształtować europejską tożsamość. Dzieci poznawały własne środowisko regionalne, dzieliły się wiedzą na ten temat, odkrywały podobieństwa z brytyjskimi rówieśnikami oraz czerpały radość z pierwszej międzynarodowej przyjaźni. Osiągnięte rezultaty i korzyści wspólny blog prezentujący efekty pracy, między innymi wystawę czterech eksponatów muzealnych (Exhibition); zdjęcia i relacje z wizyt w regionalnych muzeach (Visits in museums); tekst opowiadania wraz z ilustracjami oraz e-książka (The project story); wersja audio opowiadania (VoiceThread version of the story); wystawa Muzeum Dzieciństwa w technice 3D (Museum of my childhood) multimedialne materiały dydaktyczne o tematyce regionalnej, europejskiej i kulturowej (tematyka świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy); 16

19 bogaty materiał literacki, publikacje i albumy prezentujące Zabrze i region Śląska; przyrost wiedzy w zakresie treści historycznych i przyrodniczych związanych z powstaniem węgla kamiennego, okresem życia dinozaurów, odkryć przestrzeni kosmicznej oraz II wojny światowej; nabycie przez dzieci bezcennych kompetencji społecznych umiejętność współpracy z innymi (poprzez pracę w parach i zespołach), osiąganie kompromisów, podejmowanie wysiłku dla realizacji wspólnych zadań. Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Plan i różnorodność celów projektu stanowią o jego uniwersalnym charakterze. Projekt pozostawia szerokie możliwości kontynuacji oraz rozszerzenia tematyki zarówno w szkołach partnerskich, jak i w innych szkołach, regionach czy krajach. Przy odpowiednim doborze zagadnień związanych z przeszłością można uzyskać podobne efekty w innych przedszkolach i szkołach. Projekt może być inspiracją dla nauczycieli oraz umożliwia najmłodszym wykorzystanie narzędzi internetowych we współpracy z rówieśnikami. Projekt jest atrakcyjny z uwagi na wykorzystanie prostych dla przedszkolaków narzędzi multimedialnych oraz dzięki zaangażowaniu rodziców, nauczycieli i dzieci we współpracę. 17

20 2. Grover on tour miejsce w konkursie Nasz projekt etwinning 2012, kategoria wiekowa 3 6 lat Bożena Chwała-Mazur nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz języka angielskiego Przedszkole nr 6 w Tychach szkoły partnerskie St Thomas More College M Skala Primary, Marsaskala, Malta Gradinita Madona Dudu, Craiova, Rumunia EEI VAGALUME, Vilagarcía de Arousa, Hiszpania JI/EB1 Tojais S. Miguel de Paredes, Penafiel, Portugalia Celalettin Gözüsulu İlköğretim Okulu, İstanbul, Turcja KINDERGARDEN (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) OF ARKITSA, Αταλάντη, Grecja Czas trwania projektu projekt aktywny rozpoczęty we wrześniu 2010 r. język projektu angielski Cele projektu zachęcenie dzieci do nauki języka angielskiego oraz doskonalenie umiejętności w tym zakresie; zainteresowanie dzieci podróżami; zachęcenie do nawiązywania przyjaźni z dziećmi z zagranicy; zachęcenie do poznawania europejskich krajów, ich tradycji i kultury; dostrzeganie podobieństw i różnic kulturowych pomiędzy krajami partnerskimi; kształtowanie postaw patriotycznych oraz poczucia przynależności narodowej; szerzenie wiedzy o regionalizmie; doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK; dzielenie się wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem. Opis projektu Grover on tour to projekt współpracy europejskiej Przedszkola nr 6 w Tychach z przedszkolami z Malty, Rumunii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Grecji. Pomysł na projekt narodził się spontanicznie, kiedy przebywałam na urlopie wychowawczym. Oglądałam wtedy z dzieckiem dużo bajek, a jedną z nich była Ulica Sezamkowa, którą pamiętałam jeszcze ze swojego dzieciństwa. Ulubionym bohaterem mojego synka był Grover niebieski stworek, który w swoim podróżniczym programie Globtroter Grover odwiedzał dzieci z różnych miejsc świata, a potem w ciekawy sposób opowiadał o tym, co widział i czego się nauczył. Pomyślałam, że ideę podróżującego stworka można by z powodzeniem przenieść na grunt europejski i stworzyć projekt w ramach programu etwinning. Zakupiłam więc pluszową pacynkę sympatycznego Grovera i jeszcze w czasie wakacji nawiązałam kontakt z kilkoma nauczycielkami z europejskich przedszkoli, a na początku września 2010 r. zarejestrowałam projekt Grover on tour wraz z nauczycielką z Malty. Wspólnie stworzyłyśmy całoroczny plan podróży Grovera, przeznaczając na pobyt stworka w każdym kraju dwa miesiące. Grover rozpoczął swoje przygody od pobytu w polskim przedszkolu. Dzieci od razu go pokochały, co okazały, zapraszając do wspólnej zabawy oraz specjalnie zorganizowanych zajęć. Po upływie dwóch miesięcy nadszedł czas pożegnania, które okazało się trudne. Pocieszająca była jednak myśl, że będzie można śledzić losy pluszowego przyjaciela, czekając na jego powrót. Sympatyczny stworek już od dwóch lat odwiedza kolejno partnerskie przedszkola, spędza mile czas, towarzysząc przedszkolakom, poznając ich kraj oraz zwyczaje. Grover dzieli się swoimi przeżyciami z dziećmi z pozostałych przedszkoli w fotoreportażach z podróży, które są tworzone przez nauczycieli i następnie udostępniane partnerom za pośrednictwem platformy TwinSpace. Reportaże te stanowią bogate źródło informacji i gotowy materiał dla nauczycieli z partnerskich placówek do przeprowadzenia zajęć. Po zakończeniu wizyty Grover jest wysyłany pocztą do kolejnego przedszkola, gdzie dalej realizuje plan swoich podróży. 18

21 Zastosowanie tik , czat, wideo, tworzenie i projekcja prezentacji multimedialnych za pośrednictwem programów PowerPoint i Prezi, poczta TwinSpace, Twinspace blog, publikacja artykułów na stronach www, wykorzystanie narzędzi do tworzenia wideoklipów i animacji (Glogster, Slide, Smilebox, Animato, YouTube, Visiobot, Kizoa, Photopeach, Myplick), wykorzystanie programów i narzędzi dostępnych na stronach Zapodaj.net, Picasa, PicShot.pl w celu udostępnienia zdjęć pozostałym partnerom Strony internetowe web/p interaktywna książka (Multimedia Interactive Book): chiscos.net/xestor/chs/profemela/ groverontour/groverontour.html Nagrody i wyróżnienia Krajowa Odznaka Jakości Europejska Odznaka Jakości Dzieci na bieżąco i z dużym entuzjazmem śledzą losy Grovera za pośrednictwem Internetu, TwinSpace czy wideokonferencji. Nauczyciele angażują przedszkolaki do pomocy przy przygotowaniu fotoreportaży z wizyt stworka w ich kraju, zachęcają także między innymi do tworzenia ilustracji i dekoracji. Podczas dwuletniej pracy nad projektem zostały zrealizowane między innymi następujące działania: wymiana informacji na temat kraju, kultury i zwyczajów oraz języka (słowa i wyrażenia, przepisy na tradycyjne dania, narodowe stroje, ważne miejsca, zabawy, piosenki, tańce, bajki i legendy) w formie słownej, prezentacji multimedialnych, wideoklipów, zdjęć, albumów; przesyłanie kartek i listów z pozdro- 19

22 Dzięki niej (uczestnictwu pacynki w zajęciach przyp. red.) dzieci wykazują większą koncentrację uwagi oraz zainteresowanie tematem, a co za tym idzie pewniej przyswajają wiedzę. wieniami i życzeniami świątecznymi, prac plastycznych dzieci, zdjęć oraz drobnych pamiątek; zamieszczanie bieżących informacji na temat losów Grovera w formie notatek i fotoreportaży na platformie TwinSpace; wspólne (dzieci z nauczycielem) tworzenie albumów i pisanie listów do nowych przyjaciół z partnerskich placówek; wspólne prowadzenie Dziennika Projektu oraz bloga; udział w międzynarodowym konkursie plastycznym Grover and I; obchody międzynarodowych urodzin Grovera; zorganizowanie Dnia Grovera oraz Dnia kuchni partnerów etwinning; zorganizowanie wideokonferencji z udziałem partnerów i dzieci. Grover uczestniczy we wszystkich dziedzinach życia przedszkolnego: tych zorganizowanych oraz tych spontanicznych, jak również w realizowanych przez nauczyciela zajęciach z dowolnego obszaru nauczania. Od pomysłowości nauczyciela zależy, w jaki sposób pacynka zostanie wykorzystana, by za jej pomocą można było przekazywać różnorakie treści. Dzięki niej dzieci wykazują większą koncentrację uwagi oraz zainteresowanie tematem, a co za tym idzie pewniej przyswajają wiedzę. Zorganizowano wiele ciekawych zajęć z Groverem, m.in.: występ w przedstawieniu świątecznym na scenie, udział w spektaklu w teatrze oraz w warsztatach teatralnych, zwiedzanie wystawy malarstwa w galerii sztuki, wspólne śpiewanie piosenek, zabawa na balu karnawałowym, układanie puzzli, konstruowanie z klocków, wycieczki do: muzeów, biblioteki, fabryki, telewizji, sklepu zoologicznego, sadzenie drzewek oliwnych i obserwacja ich wzrostu, udział w paradzie karnawałowej, pieczenie tortu na 6. urodziny etwinning, wizyta u dentysty i u fryzjera, czytanie i oglądanie książek, udział w przedstawieniach, tworzenie albumów, nauka liczenia, operacje matematyczne na konkretach (kasztany), układanie zbiorów, ćwiczenia podczas zajęć gimnastycznych, nauka pływania na basenie, atrakcje na placu zabaw. Jedną z najbardziej emocjonujących chwil było przyjęcie urodzinowe Grovera... W czasie realizacji projektu miało miejsce wiele ciekawych momentów, które na długo pozostaną w naszej pamięci. Jedną z najbardziej emocjonujących chwil było przyjęcie urodzinowe Grovera zorganizowane 14 października 2011 r. międzynarodowe urodziny stworka. Tego dnia wszystkie dzieci przyszły do przedszkola ubrane na niebiesko. Na przyjęcie zamówiono duży tort z wizerunkiem Grovera, dzieci zaśpiewały maskotce głośne Sto lat oraz Happy Birthday i wręczyły jej liczne prezenty. Na projektorze wyświetlono nadesłane z Hiszpanii wideo, na którym dzieci śpiewały jubilatowi Feliz Cumpleanos, stojąc przy tablicy interaktywnej, na której widniał wirtualny tort dla Grovera. Następnie każdy przedszkolak został poczęstowany kawałkiem prawdziwego, pysznego tortu. Projekt wyróżnia się nawiązaniem do znanego na całym świecie programu dla dzieci Ulica Sezamkowa oraz wykorzystaniem maskotki sympatycznego Grovera, z którym dzieci w bezpośrednim kontakcie nawiązują więź emocjonalną oraz śledzą jego losy w czasie kolejnych podróży. Grover on tour bazuje na głównej aktywności dzieci w wieku przedszkolnym zabawie. To poprzez zabawę dzieci poznają świat, a wiadomości przyswojone w ten sposób są bardzo trwałe. Myślę, że jest to powód dużej popularności projektu (nie tylko wśród dzieci), dlatego będzie on realizowany nadal, również przy udziale nowych partnerów. 20

23 Osiągnięte rezultaty i korzyści strona internetowa przedszkola, na której zakładka etwinning poświęcona jest projektowi Grover on tour, TwinSpace, dziennik projektu, filmy na YouTube oraz relacje w postaci pokazów slajdów, interaktywna książka (Multimedia Interactive Book), wystawa fotograficzna i plastyczna Grover and I, artykuły w prasie w wersji elektronicznej, prezentacje multimedialne zawierające informacje o krajach partnerskich; artykuły prasowe, prace plastyczne dzieci, albumy zdjęć, dzienniki z pobytu Grovera, scenariusze zajęć i inscenizacji, widokówki z życzeniami i pozdrowieniami, ubrania Grovera w barwach narodowych poszczególnych krajów; wypromowanie danej placówki w kraju i poza jego granicami; zapewnienie dobrej zabawy oraz satysfakcji z wykonanej pracy zarówno dzieciom, jak i nauczycielom; wdrożenie przykładów dobrej praktyki pedagogicznej stosowanych w partnerskich placówkach; większa chęć dzieci do nauki angielskiego (dzięki odkryciu praktycznej strony jego wykorzystania); rozpoczęcie nauki języka angielskiego przez pięcioro z nauczycieli biorących udział w projekcie; wzbudzenie u przedszkolaków ciekawości świata, chęci do podróżowania i poznawania nowych przyjaciół w obcych krajach, a także pogłębienie ich wiedzy o krajach partnerskich; wykorzystanie przez dzieci i nauczycieli narzędzi TIK; pobudzenie kreatywności. Projekt bazuje na głównej aktywności dzieci w wieku przedszkolnym zabawie. To poprzez zabawę dzieci poznają świat, a wiadomości przyswojone w ten sposób są bardzo trwałe. Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Projekt ten pozwala na wielokrotne zastosowanie w dowolnym czasie przy udziale różnych partnerów. Może być również realizowany przez dowolną placówkę, która dołączywszy do przedsięwzięcia, otrzyma nieograniczony dostęp do platformy Twin- Space, gdzie znajduje się większość edukacyjnych rezultatów projektu. Wypracowane do tej pory liczne materiały stanowią źródło ciekawych informacji o krajach europejskich i mogą np. być inspiracją do organizacji zajęć z zakresu edukacji europejskiej. Natomiast umiejętności i kompetencje dzieci w zakresie posługiwania się językiem angielskim i TIK stały się ich kapitałem na dalszą drogę edukacji. 21

24 3. Dawno, dawno temu czas na opowieść miejsce w konkursie Nasz projekt etwinning 2012, kategoria wiekowa 3 6 lat Cele projektu wdrażanie dzieci do słuchania opowiadań i baśni w języku polskim i angielskim; poznanie nazw zwierząt w języku polskim i angielskim; zapoznanie się z różnymi metodami i technikami stosowanymi podczas zajęć edukacyjnych, dostarczenie nowych edukacyjnych doświadczeń; rozwijanie umiejętności korzystania z TIK. Opis projektu Ewa Felkner-Raczatnik nauczycielka wychowania przedszkolnego Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie szkoła partnerska Agar Children's Centre, Londyn, Wielka Brytania Czas trwania projektu 3 miesiące języki projektu angielski, polski Na platformie TwinSpace wstawialiśmy materiały, aby przedszkolaki mogły oglądać zamieszczane prezentacje, zdjęcia i filmy przedstawionych bajek. Projekt Dawno, dawno temu czas na opowieść obejmował cykl sześciu spotkań z bajką. W pierwszym etapie współpracy przedstawiliśmy nasze miasta, placówki i podopiecznych. Następnie wybraliśmy trzy bajki należące do klasyki literatury dziecięcej (Czerwony Kapturek, Kopciuszek, Złotowłosa i trzy Misie), które były realizowane przez oba partnerskie przedszkola, oraz trzy utwory z własnego kraju. Współpraca między partnerami układała się bardzo dobrze. Drogą ową oraz za pomocą Skype a uzgadnialiśmy tematykę, sposób i terminy prezentowania dzieciom bajek. Na platformie TwinSpace wstawialiśmy materiały, aby przedszkolaki mogły oglądać zamieszczane tam prezentacje, zdjęcia i filmy, komentowaliśmy postępy zadań oraz wymienialiśmy się pracami plastycznymi dzieci. Pierwszym utworem realizowanym w ramach projektu była bajka Czerwony Kapturek, na podstawie której dzieci ruchem, gestem i śpiewem odtwarzały treść utworu. Na premierę przedstawienia zaprosiliśmy panią dyrektor przedszkola oraz koleżanki i kolegów z innych grup. Występ dzieci został nagrodzony brawami i słodkim poczęstunkiem. Po przedstawieniu rozmawialiśmy o zachowaniu Czerwonego Kapturka. Zwrócono dzieciom uwagę, że same nie mogą chodzić po lesie ani rozmawiać z nieznajomymi. Nasi londyńscy rówieśnicy piekli muffiny dla Czerwonego Kapturka oraz przygotowywali mapy, jak dotrzeć do babci. Kolejną bajkę Kopciuszek zaprezentowała dzieciom nauczycielka języka angielskiego ze swoją córką. Rekwizyty przygotowane przez naszych aktorów sprawiły, że przedstawienie było niezwykle ciekawe i atrakcyjne. Dzieci dowiedziały się, że dobroć, uczciwość i pracowitość to bardzo ważne cechy. Najciekawszymi przy tej okazji działaniami dzieci z Londynu były: przygotowanie zaproszeń na bal, który następnie odbył się w przedszkolu, oraz tworzenie zegarów dla Kopciuszka, aby wiedział, kiedy wybije północ. Następną bajką była Złotowłosa i trzy Misie. Historia ta została wykorzystana m.in. do tego, by przekazać dzieciom informacje na temat niebezpieczeństw, jakie może nieść ze sobą dziecięca ciekawość. Podczas omawiania bajki dzieci poznały także różne wielkości przedmiotów. Przedszkolaki pomagały zgromadzić potrzebne eksponaty i przygotować domek rodziny Misiów, przyrządziły owsiankę oraz ułożyły Złotowłosą i Misie do snu. Wykonały także prace plastyczne ilustrujące bajkę. Nasi zagraniczni rówieśnicy przy okazji tej bajki uczyli się między innymi podstawowych prac domowych, takich jak pranie i prasowanie. 22

25 Następne przedstawienie zrealizowaliśmy we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie. Nauczycielki bibliotekarki przygotowały inscenizację z wykorzystaniem sylwet. Była to historia Zarozumiałej Marchewki Grzegorza Kasdepke. Dzieci z uwagą oglądały jarzynowych bohaterów: cebulę, buraka, sałatę, kalarepkę, marchewkę, by następnie z własnej inicjatywy podjąć zabawę sylwetami warzyw. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 w Olsztynie przedstawili dzieciom historię Filitka, bohatera opowiadania Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował. Przedszkolaki z uwagą śledziły losy kotka, który bardzo lubił mleko i częstował nim inne zwierzęta. Dzieci z wielkim zaciekawieniem oglądały starszych kolegów w roli aktorów, a następnie za pomocą pacynek i maskotek odtwarzały bajkę. Zostały również poczęstowane mlekiem, które tak jak kotek z ochotą wypiły. Przedszkole partnerskie zapoznało nas z bajkami ze swojego kraju, wśród których były: Naughty Bus, Room on the Broom oraz A Squash and a Squeeze. Dzięki pierwszej z opowieści mali Polacy dowiedzieli się o istnieniu londyńskich double deckerów, czyli piętrowych autobusów. Oglądali również prace rówieśników autobusy w miniaturze wykonane z pustych pudełek. Ważnym elementem w projekcie było zaangażowanie rodziców w realizację działań. Jeden z ojców opowiedział dzieciom warmińską Legendę o Łynie. Mali odbiorcy z uwagą śledzili losy najmłodszej córki króla wielkich jezior Łyny, a następnie przygotowali piękną laurkę z podziękowaniami dla naszego gościa. Zastosowanie tik aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, rzutnik multimedialny, blog, Skype, TwinSpace, PowerPoint, Slidecom, Slideshare, Photo Story, Smilebox, YouTube Strony internetowe web/p51376/welcome Nagrody i wyróżnienia Krajowa Odznaka Jakości Europejska Odznaka Jakości Podsumowaniem projektu była wideokonferencja, podczas której dzieci śpiewały piosenki oraz nazywały wybrane zwierzęta w języku angielskim. Co ciekawe, mali Londyńczycy nauczyli się perfekcyjnej wymowy polskich słów, bo ich nauczycielką jest Polka z pochodzenia. Dzieci były zarówno widzami, słuchaczami, jak i aktywnymi twórcami aktorami. Prezentowane bajki przedstawiane w obu językach stanowiły inspirację do wymyślanych przez dzieci zabaw tematycznych i plastycznych. Tematyka zrealizowanego przez nas przedsięwzięcia jest uniwersalna. Projekt pokazał, że można ze sobą świetnie współpracować, a treści przekazywać w sposób zrozumiały dla dzieci. Udało nam się zrealizować założone cele, współpraca pozwoliła na przeprowadzenie bardzo ciekawych i różnorodnych działań. Osiągnięte rezultaty i korzyści zainteresowanie nauką języków obcych oraz wzbogacenie słownictwa dzieci o nazwy zwierząt w języku polskim i angielskim; budowanie u dzieci pewności siebie poprzez kontakt z rówieśnikami z innego kraju; udoskonalenie umiejętności nauczycieli w wykorzystaniu narzędzi TIK; wzbogacenie i udoskonalenie warsztatu pracy. Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Projekt może być z łatwością realizowany przez każdą placówkę edukacyjną i wszystkich nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym lub z klasami I III szkoły podstawowej. Nie wymaga specjalnych przygotowań ani drogiego sprzętu. Nauczyciele mogą dowolnie wybierać utwory literatury dziecięcej, zmieniać kolejność ich realizacji i czas pracy nad projektem. Możliwe jest również wzbogacenie działań o wykorzystanie innych narzędzi TIK. 23

26 1. The new adventures of the Twinnies around the world miejsce w konkursie Nasz projekt etwinning 2012, kategoria wiekowa 7 12 lat Cele projektu doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami TIK oraz nauka stosowania ich w edukacji; nabycie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz dzielenie się wiedzą; doskonalenie umiejętności językowych, artystycznych oraz pracy w zespole; rozpoznawanie podobieństw i akceptacja różnic kulturowych; kształtowanie postaw patriotycznych oraz poszanowania dziedzictwa narodowego; rozbudzanie zainteresowania światem. Renata Wojtaś nauczycielka języka angielskiego Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej szkoły partnerskie 3 Circolo Didattico, Chieti, Włochy Ecole de Vouillers, Vouillers, Francja Godwin Junior School, Londyn, Wielka Brytania Memune-Türker Altuncu Primary School, Niğde, Turcja Czas trwania projektu rok szkolny język projektu angielski Dzięki projektowi (uczniowie przyp. red.) mogli bez wyjazdu z kraju nawiązać relacje i komunikować się z osobami z różnych szkół europejskich. opis projektu Już sam tytuł naszego projektu The New adventures of the Twinnies around the world obudził w uczniach ducha odkrywcy, zaciekawienie i entuzjazm oraz zmotywował do podjęcia wysiłku. Przede wszystkim jednak projekt dokonał trudnej sztuki połączenia nauki z przyjemnością. Najważniejszym zadaniem uczniów było stworzenie wspólnej opowieści podróżniczej w formie komiksu. Główni bohaterowie powołani do życia w formie pieczątek PNG, które uczniowie mogli dowolnie dodawać do wybranego tła, otrzymali imiona Twinnie Yellow oraz Twinnie Blue nawiązujące do barw etwinningu. Aby umożliwić dzieciom rozwijanie wyobraźni i kreatywności, postacie te mogły przy pomocy wehikułu przenosić się w czasie, odkrywać podwodny świat czy wyruszyć na podbój kosmosu. Twinnie Yellow i Twinnie Blue rozpoczęły swoją podróż od Włoch, gdzie podziwiały Krzywą Wieżę w Pizie, a w rzymskim Koloseum spotkały gladiatorów. Następnie wyruszyły do Francji, gdzie poznały dzwonnika z Katedry Notre Dame oraz całą plejadę bohaterów Disneya, a także jeździły zaprzęgiem husky w Alpach i zdobyły szczyt Mont Blanc. Podczas wizyty w naszym kraju maskotki odwiedziły polskie góry i morze oraz Warszawę, Kraków i Bielsko-Białą. Kolejny etap podróży odbywał się w Anglii, gdzie Twinnie Yellow i Twinnie Blue spotkały królową i dowiedziały się, jak toczy się życie w Pałacu Buckingham. W Turcji na własne oczy zobaczyły rytualny taniec Wirujących Derwiszy oraz niezwykłą konstrukcję Konia Trojańskiego. Po sukcesie pierwszej części komiksu zapadła decyzja o kontynuacji podróży głównych bohaterów i odkrywaniu nowych miejsc na innych kontynentach. W wyniku współpracy uczniów ze szkół partnerskich powstała książeczka prezentująca podróż po krajach ojczystych uczestników projektu. Dużą popularnością cieszyło się wykorzystanie stworzonego komiksu jako scenariusza do przygotowania krótkich inscenizacji. Zespoły wybierały dla swoich kolegów fragment do odegrania. Uczniowie wcielali się w role bohaterów komiksu, prowadząc dialogi w języku angielskim, co nagrywano i przesyłano szkołom partnerskim. Działanie to dostarczyło wiele radości, będąc jednocześnie cenną, aktywizującą metodą nauki języka obcego. 24

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Spis treści Konkurs Nasz projekt etwinning 2011 5 14 24 5 Słowo wstępne Katarzyna Hall kategoria

Bardziej szczegółowo

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning 2013 Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning @ 2013 Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Konkurs Nasz projekt etwinning IX edycja 2013 04 08 Wprowadzenie Słowo wstępne Krystyna

Bardziej szczegółowo

etwinning w Polsce5 lat

etwinning w Polsce5 lat etwinning w Polsce - 5lat Opracowanie opisów projektów etwinning D. Bartkowiak-Siekańska, E. Ciemięga, P. Ciemięga, E. Kurzak, B. Lenartowicz, A. Łukomska, A. Szczepaniak, R. Wojtaś, M. Żołna Redakcja

Bardziej szczegółowo

etwinning w Polsce Polska w etwinningu dziesięć lat programu etwinning

etwinning w Polsce Polska w etwinningu dziesięć lat programu etwinning etwinning w Polsce Polska w etwinningu dziesięć lat programu etwinning 2 Dziesięć lat programu etwinning 3 4 SPIS TREŚCI 1 2. Listy 6. Czym jest etwinning? 10. etwinning - europejska współpraca szkół 12.

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą.

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jako Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie, w ramach programu sektorowego Comenius, zarządza następującymi akcjami: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

.edu. Kwartalnik Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji. Nr 2/2014

.edu. Kwartalnik Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji. Nr 2/2014 .edu Kwartalnik Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji Nr 2/2014 Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji www.rcre.opolskie.pl, kontakt@rcre.opolskie.pl 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel.: +48774579895, fax:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 Szkoła się opłaca Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 O dobrych praktykach edukacyjnych.... 3 List od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej... 5 Edukacja matematyczno-przyrodnicza.... 6 12 Interblok

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO Dobre praktyki szkół laureatów II edycji (2014) konkursu promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH W PROJEKTACH WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie warszawa 2011 ROZWIJANIE KOMPETENCJI społecznych

Bardziej szczegółowo

etwinning dziś Nauczyciele mają głos

etwinning dziś Nauczyciele mają głos etwinning dziś 2 Wydawca Redakcja Współautorzy Koordynacja projektu i kwestie językowe Tłumacz Opracowanie grafi czne Skład DTP i druk Central Support Service for etwinning (CSS) www.etwinning.net European

Bardziej szczegółowo

FRSE W OBiektywie Fotoreportaż e 2013

FRSE W OBiektywie Fotoreportaż e 2013 FRSE W OBiektywie Fotoreportaże 2013 6 4 POczuJ MuzyKę i przełam bariery Kosmiczny COmenius In Orbit with Europe Młodzież w działaniu Comenius 8 Święto Integracji unii Europejskiej w Płocku Comenius 10

Bardziej szczegółowo

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }?

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }? 1 9 ( Q O G Z. $ ± 1 9 ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 0! @ # % & * - + = { }? )! @ # % & * ) - + = { }? Q W E W E R T Y U I O P [ [ ] A S D F G H J P MATERIAŁY H J KnaL : Z X C KONFERENCJĘ X C V B N M,. < > < > \

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA Redakcja i opracowanie nadesłanych materiałów: Agnieszka Krajewska Projekt graficzny katalogu:

Bardziej szczegółowo

Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku. przewodnik

Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku. przewodnik Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku przewodnik Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku Redakcja merytoryczna Monika Regulska Korekta Weronika Walasek, Agnieszka Pawłowiec

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci

Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci Biała tablica (interaktywna) Blog Centralne Biuro Programu etwinning (CSS) Comenius Comenius Partnerskie Projekty Szkół Licencje Creative Commons

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo