Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2010/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2010/2011"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego... 8 b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące d. Szkoły zawodowe e. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Zajęcia dodatkowe a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Osiągnięcia a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Projekty unijne, współpraca międzynarodowa a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe /83

4 6. Zasiłki szkolne, stypendia socjalne Wyposażenie jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Finanse Struktura wydatków w roku szkolnym 2010/ Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego (rozdziały i 80106) Szkoły podstawowe (rozdział 80101) Gimnazja (rozdział 80110) Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) Szkoły zawodowe (rozdział 80130) Placówki wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406) Zestawienie istotnych wydarzeń i działań prowadzonych w roku szkolnym 2010/ Zwiększanie wskaźnika upowszechniania wychowania przedszkolnego Organizacja oddziałów dla sześciolatków w szkołach podstawowych Wsparcie ucznia uzdolnionego Stypendia za wyniki w nauce Nagrody dla laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych Wspieranie i wzbogacania oferty szkolnictwa zawodowego Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych XXVI Liceum Profilowane Racjonalizacja sieci szkół Programy typu Wiem co jem ; Profilaktyka medyczna ; Stop cyberprzemocy ; Kulturalny kibic, Bezpieczna Szkoła i inne Wiem co jem Kulturalny kibic Stop cyberprzemocy Lato i zima w mieście Zima w Mieście Żoliborskie Inspiracje Zimowe Lato w mieście Młodzieżowa Rada Dzielnicy Projekty Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Przez sztukę do rozumienia Warsztaty z podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas IV /83

5 Warsztaty uzupełniające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas V i VI Projekty edukacji kulturalnej Projekty unijne Doskonalenie nauczycieli i kadr Przedszkola Szkoły Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Współpraca z organizacjami pozarządowymi Przedszkola Klub Mamo Tato Szkoły i placówki oświatowe Inwestycje, remonty, termomodernizacje Sprawozdanie z zadań remontowych za 2010 r Sprawozdanie z zadań inwestycyjnych za 2010 r Wdrażanie zaawansowanych technologii Rozszerzanie współpracy międzynarodowej a. Szkoły podstawowe b. Gimnazja c. Licea ogólnokształcące d. Szkoły zawodowe Inne Dzielnicowe konkursy Działania w zakresie profilaktyki zrealizowane w szkołach i placówkach oświatowych Działalność Dzielnicowego Centrum do Spraw Integracji Opis dzielnicy /83

6 6/83

7 1. Wprowadzenie Rok szkolny 2010/2011 w Dzielnicy Żoliborz był jednym z najtrudniejszych pod względem finansowym i organizacyjnym, a jednocześnie obfitował w szereg zmian. Na przełomie roku bezpośredni nadzór nad żoliborską oświatą przejął Burmistrz Dzielnicy Żoliborz. Miniony rok szkolny z jednej strony upłynął pod znakiem kontynuacji zmian związanych z wejściem w życie nowej podstawy programowej, z drugiej zaś wprowadzeniem wielu nowości m.in. w postaci drugiej tzw. karcianej godziny pracy dla nauczycieli. Dbałość dyrektorów żoliborskich placówek oświatowych o ciekawą ofertę oraz wysoki poziom nauczania sprawia, że nadal przyciągają one dzieci i młodzież z innych, często odległych dzielnic Warszawy. Opublikowany w styczniu br. na stronie coroczny ranking liceów ogólnokształcących wskazał na wysoką dwudziestą pozycję LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza (59,65 pkt) w Polsce, co w województwie mazowieckim dało szóstą pozycję. XVI LO im. Stefanii Sempołowskiej zajęło 147 miejsce na 400 sklasyfikowanych w Polsce i 31 miejsce w województwie mazowieckim (na 150 sklasyfikowanych). Najwięcej satysfakcji sprawiły tegoroczne wyniki egzaminu gimnazjalnego ogłoszone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. Przy średniej miejskiej wynoszącej 30,53 Dzielnica Żoliborz osiągnęła najlepszy wynik wynoszący 33,33 pkt i tym samym zajęła pierwsze miejsce w stolicy. Również żoliborskie szkoły podstawowe uzyskały na tle średniego dla Warszawy wyniku ze sprawdzianu szóstoklasistów wyższy wynik wynoszący - 29,76 pkt, co stanowi czwarte miejsce w stolicy. Żoliborscy uczniowie stale odnoszą sukcesy edukacyjne i sportowe, wygrywają różnorodne konkursy i olimpiady na poziomie nie tylko ogólnomiejskim, ale również ogólnopolskim i międzynarodowym. W roku szkolnym 2010/2011 na Żoliborzu odbyło się wiele imprez i nowych inicjatyw oświatowokulturalnych, w które zaangażowały się wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe. Ich wieloraka tematyka i różnorodność spotkała się z szeroką aprobatą lokalnej społeczności. Władze Dzielnicy Żoliborz we współpracy z dyrektorami szkół i placówek oświatowych realizowały zdania zawarte w różnorodnych obszarach Polityki Edukacyjnej Miasta Stołecznego Warszawy. Kampania dla rodziców Sześciolatek w I klasie znacznie poszerzyła swój dotychczasowy zakres. Oprócz Konferencji dla rodziców zorganizowanej w dniu 28 stycznia 2011 r. w I Liceum Ogólnokształcącym, w której uczestniczyło ponad 200 osób oraz warsztatów i zajęć otwartych we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych, 6 maja br. zorganizowany został dodatkowy wykład otwarty Pani prof. Anny Brzezińskiej pod hasłem Jak pomóc sześciolatkowi w I klasie. W efekcie tych działań wyraźnie wzrosło zainteresowanie rodziców sześciolatków edukacją w I klasie, jak również w przyszkolnych oddziałach przedszkolnych. Do pierwszych klas szkół podstawowych oraz przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2011/2012 uczęszcza 168 sześciolatków. W wyniku odejścia sześciolatków z przedszkoli znacznie liczniejsza grupa 3 i 4-latków znalazła miejsce w przedszkolach. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego ich liczba wzrosła o 60 i wyniosła ponad 700 dzieci. W efekcie realizowanej przez Dzielnicę Polityki Edukacyjnej zwiększyła się w stosunku do roku 2009/2010 liczba dzieci 6-letnich w klasach pierwszych. Z edukacji w czterech oddziałach klas pierwszych szkół podstawowych w minionym roku skorzystało 43 sześciolatków, zaś w czterech oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 94 dzieci. W minionym roku szkolnym ze względu na upływającą kadencję dotychczasowych dyrektorów - odbyło się 8 konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów sześciu szkół i dwóch przedszkoli. 7/83

8 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie Dane statystyczne zamieszczono w Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie Część I Oświata w liczbach. Oświata żoliborska obejmuje swym zasięgiem kształcenie dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach edukacyjnych od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne. Poniżej przedstawiono listę wszystkich placówek oświatowych działających na terenie Dzielnicy w roku szkolnym 2010/2011, z podziałem na szkoły i placówki publiczne, niepubliczne, specjalne i inne. Oferta żoliborskich szkół i placówek oświatowych nie ogranicza się tylko do dzieci zdrowych, ale również do dzieci z różnorodnymi deficytami, posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W Dzielnicy działa 5 placówek oświatowych z oddziałami integracyjnymi: 2 przedszkola (z 9 oddziałami integracyjnymi), 1 szkoła podstawowa (z 9 oddziałami integracyjnymi), 1 gimnazjum (z 3 oddziałami integracyjnymi) i 1 liceum ogólnokształcące (z 5 oddziałami integracyjnymi). Na Żoliborzu działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z wyspecjalizowaną kadrą specjalistów, która swoją opieką obejmuje nie tylko szkoły i placówki położone na terenie Dzielnicy, ale również część szkół z terenu Bielan. Na terenie Dzielnicy Żoliborz działa również Ognisko Pracy Pozaszkolnej Żoliborz, z bogatą ofertą zajęć skierowaną do dzieci i młodzieży. Dzielnica Żoliborz może pochwalić się również 16 oddziałami sportowymi utworzonymi przy dwóch szkołach podstawowych oraz w gimnazjum. Szkoły te w ramach swojej działalności utrzymują współpracę z różnorodnymi klubami sportowymi m.in. Uczniowskim Klubem Sportowym Żoliborz, Klubem Sportowym AZS-AWF, UKS Nowy Marymont oraz z dzielnicowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego 1. Przedszkole Nr 87, ul. Broniewskiego 9 D 2. Przedszkole Nr 96, ul. Wyspiańskiego 5 3. Przedszkole Nr 109 Ludeczkowo, Pl. Henkla 2 4. Przedszkole Nr 130 im. Marii Kownackiej, ul. Suzina 4 5. Przedszkole Nr 131, ul. Sierpecka 9 A 6. Przedszkole Nr 132, ul. Śmiała Przedszkole Nr 197 Do-Re-Mi, ul. Ks. J. Popiełuszki 3 A 8. Przedszkole Nr 212, ul. Rybińskiego 2 9. Przedszkole Integracyjne Nr 247, ul. Bieniewicka Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 288, ul. Elbląska 63 A 11. Przedszkole Nr 361, ul. Włościańska 6 A Placówki niepubliczne: 1. Przedszkole Niepubliczne TPD, ul. Broniewskiego 11 B 2. Przedszkole Niepubliczne Przyjaciele Żyrafy, ul. ks. J. Popiełuszki 14/ Przedszkole Niepubliczne Akademia Uśmiechu-Żoliborz, ul. ks. J. Popiełuszki Punkt Przedszkolny Wieża Jeża ul. Kozietulskiego 37/1, ul. Mierosławskiego 12/1 5. Punkt Przedszkolny Mambaleu ul. Pogonowskiego 21/1 6. Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Magiczna Busola", ul.pogonowskiego 21/1 7. Punkt Przedszkolny Baby room Preschool, ul. Promyka 33 8/83

9 8. Punkt Przedszkolny Pracownia Rodziny MADURAR, ul. Krasińskiego 16 lok Punkt Przedszkolny Kraina Marzeń, ul. Kolektorska Punkt Przedszkolny Radosna Planeta Edukator. W roku szkolnym 2010/2011 na terenie Dzielnicy Żoliborz działało 11 publicznych placówek wychowania przedszkolnego. Osiem z nich to przedszkola 4-oddziałowe, dwa przedszkola 5-oddziałowe i jedno przedszkole 6-oddziałowe. Z 1160 miejsc organizacyjnych w przedszkolach korzystało ponad 1200 dzieci w wieku od 2 do 10 lat, w tym 52 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wg danych z wrześniowych arkuszy organizacyjnych do przedszkoli zapisanych było: latków, latków, latków i latków i starszych. Spośród nich ponad 200 dzieci pochodziło spoza Dzielnicy Żoliborz (głównie z Bielan i Białołęki). Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach wynosiła średnio około 25, z wyjątkiem grup integracyjnych, które liczyły około 20 dzieci, w tym 3-5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dwa Przedszkola: Nr 247 i Nr 288 to placówki prowadzące oddziały integracyjne. W minionym roku szkolnym uczęszczało do nich średnio 50 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Natomiast Przedszkole Nr 197 wyspecjalizowało się w zakresie opieki nad dziećmi z dietą pokarmową, w tym bezglutenową. Prowadzi oddzielną kuchnię, dysponuje odpowiednio przeszkolonymi pracownikami oraz sporym doświadczeniem w pracy z dziećmi na dietach. Wszystkie żoliborskie przedszkola realizowały roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci sześcioletnich. Przedszkola żoliborskie pracowały od 10 do 11,5 godzin dziennie, a czas ich pracy był dostosowywany do potrzeb rodziców. Wszystkie placówki przedszkolne na życzenie rodziców zapewniały odpłatne wyżywienie, w ilości 3-4 posiłków dziennie. Dyrektorzy i kadra pedagogiczna przedszkoli jest bardzo dobrze wykształcona, najczęściej posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Zatrudnienie kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2010/2011 w przedszkolach przedstawiało się następująco: Tabela 1 Źródło: raporty arkuszy organizacyjnych SIGMA 9/83

10 Nr Przedszkola Liczba etatów pedagogicznych 87 9, , , , , , , , , , ,33 Razem 131,30 Ze względu na wzrastającą z roku na rok liczbę dzieci z wadami logopedycznymi we wszystkich przedszkolach dodatkowo zatrudnieni byli nauczyciele logopedzi. Ponadto w każdym przedszkolu pracowali psychologowie oddelegowani z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3. W Przedszkolu Integracyjnym Nr 247 oraz w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 288, obok nauczycieli wychowania przedszkolnego, zatrudnieni byli dodatkowo nauczyciele - specjaliści z przygotowaniem pedagogicznym: rehabilitant, psycholog, psychoterapeuta, muzykoterapeuta. Przedszkola żoliborskie cieszą się bardzo dobrą opinią i prezentują wysoki poziom pracy. Dyrektorzy przedszkoli systematycznie współpracują, wspierają się, wymieniają doświadczeniami, biorą udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. b. Szkoły podstawowe 1. Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Władysława Orkana, ul. Mścisławska 1 2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68 im. Artura Oppmana, ul. Or-Ota 5 3. Szkoła Podstawowa Nr 92 im. Jana Brzechwy, ul. Przasnyska 18a 4. Szkoła Podstawowa Nr 267 im. Juliusza Słowackiego, ul. Braci Załuskich 1 W szkołach podstawowych prowadzone są oddziały ogólne, sportowe i integracyjne. W każdej ze szkół otwarto oddział przedszkolny dla dzieci 6 letnich. Przy Szkole Podstawowej Nr 65 powstał oddział klasy I dla dzieci 6 letnich. Uczniowie żoliborskich szkół podstawowych osiągają wysokie wyniki w nauce, o czym świadczą wyniki sprawdzianów na zakończenie klas szóstych (w br. było to 4 miejsce w Warszawie), biorą udział w konkursach zajmując w nich czołowe miejsca. Każda z placówek posiada rozbudowaną ofertę zajęć pozalekcyjnych, włączając do pracy dzieci wybitnie zdolne i wyrównując braki w nauce dzieci z trudnościami w nauce. Obowiązkowymi zajęciami stały się zajęcia przygotowujące dzieci do sprawdzianu na zakończenie klas szóstych. We wszystkich placówkach zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Dzieci mogą też liczyć na pomoc licznych specjalistów: pedagogów, psychologów, reedukatorów. Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Władysława Orkana prowadzi klasy sportowe i ogólne. W klasach sportowych uczniowie mogą uprawiać takie dyscypliny sportowe jak: pływanie, piłka siatkowa, łucznictwo. Uczniowie tej szkoły biorą udział w wielu zawodach sportowych osiągając liczne sukcesy. Nowoczesne boisko sportowe przy szkole sprzyja rozwijaniu talentów sportowych i promowaniu zdrowego stylu życia. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68 im. Artura Oppmana oprócz oddziałów ogólnych prowadzi oddziały integracyjne, gdzie dzieci zdrowe uczą się razem z dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła zatrudnia licznych specjalistów: pedagoga, psychologa, reedukatora, logopedę, rehabilitanta, terapeutę SI. Szkoła znana jest w środowisku lokalnym jako lider ekologii. Edukacja ekologiczna prowadzona jest w szkole od 20 lat. W październiku 2010 r. odbyła się w szkole wizyta studyjna dla przedstawicieli resortu edukacji z Europy Wschodniej i Azji (goście z Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Rosji, Bułgarii), którzy przygotowują się do tworzenia w swoich krajach sieci szkół promujących zdrowie. Celem wizyty było 10/83

11 zapoznanie uczestników z koncepcją, strukturą i metodami pracy polskiej szkoły promującej zdrowy tryb życia oraz podzielenie się bogatymi doświadczeniami w tym zakresie. Szkoła bierze udział w miejskim programie ekologicznym Od poznania do działania dla uczniów klas IV-VI Gospodarowanie odpadami w Warszawie, w programie Bezpieczne życie (nauczenie dzieci radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia: wypadek komunikacyjny, pożar, zaginięcie w lesie), w akcji Lekki tornister We wrześniu ubiegłego roku, po generalnym remoncie, oddano szkołę do użytku. Szkoła Podstawowa Nr 92 im. Jana Brzechwy jest znana z aktywnego włączania rodziców do uczestnictwa w życiu szkoły. Rodzice współdecydują o kształcie programowym i wychowawczym szkoły. W styczniu 2008 r. Europejskie Stowarzyszenie Rodziców uhonorowało szkołę za projekt Budowanie partnerskich relacji między rodzicami i szkołą oraz aktywizacja rodziców do włączania się w edukację swoich dzieci Nagrodą i Medalem Alcuin Nagroda ta została przyznana po raz pierwszy w Polsce. Szkoła została wytypowana jako partner do współpracy przy kolejnej edycji konferencji Szkoła Partnerska pt. Rodzice jako wolontariusze i uczestnicy edukacji szkolnej swoich dzieci. Tematyka konferencji wpisuje się w Europejski Rok Wolontariatu. Szkoła Podstawowa Nr 267 im. Juliusza Słowackiego oprócz oddziałów ogólnych prowadzi oddziały sportowe. Uczniowie klas sportowych mogą uprawiać takie dyscypliny jak gimnastyka artystyczna dziewcząt, gimnastyka sportowa chłopców, judo. Otwarta w 2006 r. przy szkole nowoczesna hala sportowa jest miejscem organizowania wielu imprez sportowych w skali ogólnowarszawskiej (turnieje siatkarskie, turniej judo). Odbywają się tu zajęcia nie tylko dla uczniów szkoły, ale dla całej społeczności dzielnicy (między innymi prowadzenie zajęć dla przedszkolaków Sprawny maluch, Zima w mieście, Sportowe lato w mieście, Otwarte obiekty sportowe ). Szkoły podstawowe c. Gimnazja 1. Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Bytnara ps. Rudy, Al. Wojska Polskiego 1 A 2. Gimnazjum Nr 56 im. Aleksego Dawidowskiego ps. Alek, ul. Filarecka 2 3. Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 53 im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Nr 53 ul. Ks. J. Popiełuszki 5 11/83

12 4. Gimnazjum Nr 54 im. Adama Kazimierza ks. Czartoryskiego w Zespole Szkół Nr 54, ul. Elbląskiej 51 Placówki niepubliczne: 1. Prywatne Gimnazjum Nr 23 Sióstr Zmartwychwstanek im. Błogosławionej Siostry Alicji Kotowskiej, ul. Krasińskiego 31 W trzech gimnazjach obwodowych uczniowie uczą się w oddziałach ogólnych, sportowych i integracyjnych. W bezobwodowym Gimnazjum Nr 53, uczniowie mogą podjąć naukę w oddziałach dwujęzycznych z wykładowym językiem francuskim. Na poziomie gimnazjum dzielnica zapewnia naukę dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (Gimnazjum Nr 55). Szkoły posiadają szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. W placówkach działają Kluby Gimnazjalisty prowadzące zajęcia matematyczne, polonistyczne, chemiczne, fizyczne, komputerowe, językowe, sportowe, taneczne, teatralne, dziennikarskie, skupiające młodzież najzdolniejszą. Działalność klubów ukierunkowana jest też na wyrównywanie braków uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. We wszystkich szkołach prowadzone są liczne programy profilaktyczne. We wszystkich placówkach prężnie działa wolontariat. Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Bytnara ps. Rudy, to szkoła, która proponuje swoim uczniom naukę w oddziałach ogólnych, sportowych i integracyjnych. Szkoła rozszerzyła swoją ofertę edukacyjną przez utworzenie klasy sportowej ogólnorozwojowej (pływanie, dwubój, piłka siatkowa). Szkoła współpracuje z Uczniowskim Klubem Sportowym Żoliborz. Dzięki tej współpracy uczniowie szkoły osiągają liczne sukcesy sportowe. Do klas integracyjnych gimnazjum (prowadzonych od 2002 roku) trafiają wychowankowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68. Budynek gimnazjum dostosowany jest do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, które uczą się razem ze zdrowymi rówieśnikami. Placówka we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną przygotowuje dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego własne programy edukacyjne i wychowawcze. Gimnazjum Nr 56 im. Aleksego Dawidowskiego ps. Alek to szkoła, która włącza swoich uczniów do świadomego współdecydowania i współtworzenia szkoły. Do szkoły uczęszcza młodzież z bardzo zróżnicowanych środowisk z problemami wychowawczymi. Realizacja Szkolnego systemu stwarzania warunków zapobiegania zachowaniom agresywnym, Zajęć komputerowych z uczniem trudnym wychowawczo, a także udział uczniów w akcji Szkoła bez przemocy i Bezpieczne boisko sprzyja modelowaniu pożądanych postaw społecznych uczniów. W szkole od kilku lat organizowany jest Szkolny Festiwal Nauki, realizowany pilotażowy program Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej w lokalnym środowisku budowanie systemu pomocy i wsparcia. Od czterech lat szkoła jest organizatorem etapu wojewódzkiego i rejonowego Interdyscyplinarnego Kuratoryjnego Konkursu Filozoficznego dla gimnazjalistów W drodze ku mądrości. Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 53 im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Nr 53 to jedyne w dzielnicy gimnazjum bezobwodowe. Zajęcia prowadzone są zarówno w języku polskim jak i francuskim. Ten typ nauczania, wykorzystujący znajomość języka do zdobywania wiedzy z innych przedmiotów, daje uczniom nie tylko dodatkowe korzyści w postaci znajomości słownictwa z różnych dziedzin, ale także inny sposób opisywania i nazywania zjawisk i doświadczenia, a co za tym idzie, szersze perspektywy poznawcze. Warunkiem przyjęcia do gimnazjum jest między innymi zdanie testu kompetencyjnego z języka francuskiego. Szkoła osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce, od lat znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych warszawskich gimnazjów. Uczniowie szkoły biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. W klasach pierwszych gimnazjum trwa intensywna nauka języka francuskiego. W klasach drugich i trzecich przedmioty ogólnokształcące wykładane są w języku francuskim i polskim. W szkole bardzo prężnie działa wolontariat. Dużą wagę przywiązuje się też do wychowania patriotycznego. Uczniowie opiekują się grobami żołnierzy zgrupowania Żywiciel, organizują spotkania z kombatantami. Corocznie w placówce organizowane są Dni Frankofonii, których bohaterem są kraje francuskojęzyczne np.: Szwajcaria, Maroko, Tunezja, Belgia, Kongo. Na uroczystościach obecni są ambasadorzy tych krajów. Gimnazjum Nr 54 im. Adama Kazimierza ks. Czartoryskiego w Zespole Szkół Nr /83

13 Gimnazjum należy do Mazowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych. Uczniowie gimnazjum osiągają wysokie wyniki w nauce. Z sukcesami startują w różnych konkursach przedmiotowych. Wielu uczniów objętych jest Indywidualnym Tokiem Nauki. Uczniowie zdolni mogą poszerzać wiedzę uczestnicząc w zajęciach Ośrodka Promocji Talentów. Uczestnikiem zajęć prowadzonych przez ośrodek może być uczeń uzdolniony, który wcale nie musi być prymusem, ale wykazuje pasję poznawczą, ma swoje zainteresowania, chce wiedzieć więcej. Gimnazjum uczestniczy w różnych formach współpracy międzynarodowej, w ramach programu Comenius. Wolontariat uczniowski niemal rokrocznie zostaje nagradzany przez Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące 1. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego, ul. Felińskiego XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Nr 53 ul. Ks. J. Popiełuszki 5 3. LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława I. Witkiewicza-Witkacego w Zespole Szkół Nr 54, ul. Elbląska CXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego, ul. Felińskiego CVI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych, ul. J. Zajączka 7 6. LXXI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3, ul. Włościańska 35 Placówki niepubliczne: 1. Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Jadwigi Borzęckiej, ul. Krasińskiego Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Szkoła Główna Biznesu, ul. Felińskiego /83

14 I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego oprócz klas ogólnych prowadzi klasy o profilu humanistyczno-kulturowym, matematyczno-informatycznym, lingwistyczno-kulturowym, geograficzno-społecznym, biologiczno-chemicznym, humanistyczno społecznym. To jedyne w dzielnicy liceum, które zapewnia możliwość nauki dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła posiada szeroką ofertę nauki języków obcych. W zajęciach międzyoddziałowych uczniowie mogą uczyć się języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego. Nowoczesna hala sportowa zapewnia zajęcia sportowe zarówno dla uczniów szkoły jak i młodzieży żoliborskiej i bielańskiej. XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Nr 53 prowadzi klasy ogólne i dwujęzyczne. We wszystkich klasach odbywa się nauczanie języków obcych (francuski i angielski) w rozszerzonym zakresie. W klasach dwujęzycznych oprócz intensywnej nauki języka francuskiego, odbywa się dwujęzyczne (po polsku i po francusku) nauczanie przedmiotów ogólnokształcących. Każda z klas realizuje na poziomie rozszerzonym jeden przedmiot: biologię, matematykę lub historię. W drugich klasach uczniowie mogą wybrać kolejny przedmiot w rozszerzonym zakresie, nauczany w grupach międzyoddziałowych. W szkole wydawana jest też dwujęzyczna gazetka Bilingus. Coraz większa liczba uczniów objęta jest Indywidualnym Tokiem Nauki. W październiku 2010 roku szkoła obchodziła 75 lecie istnienia. W teatrze Komedia odbył się z tej okazji uroczysty koncert, w którym wzięli udział uczniowie szkoły i absolwenci: Michał Olszański, Małgorzata Lewińska, Katarzyna Łochowska, Piotr Kubiaczyk. LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza Witkacego w Zespole Szkół Nr 54 od lat zajmuje wysokie miejsce (zawsze są to miejsca w tzw. złotej piętnastce) w rankingach liceów warszawskich. Jest to szkoła autorska o szczególnej organizacji, zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W szkole lekcje trwają 60 minut. Każdą klasą opiekuje się dwoje wychowawców. Pod koniec pierwszej klasy każdy uczeń wybiera dwa dowolne przedmioty, których naukę w sposób rozszerzony będzie kontynuował w klasie drugiej i trzeciej. Od klasy pierwszej wszyscy uczniowie uczą się w stopniu rozszerzonym jednego języka obcego i języka polskiego. Co roku wśród uczniów są stypendyści Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Wielu uczniów startuje w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Wielu uczniów ma Indywidualny Tok Nauki lub Indywidualny Program Nauczania, a najlepsi mają możliwość studiowania na wyższej uczelni równoległego z nauką w liceum. Uczniowie uczestniczą w obozach organizowanych przez Towarzystwo Szkół Twórczych, do którego należy placówka. Wielu uczniów jest zaangażowanych w działalność społeczną i wolontariat. W październiku 2010 roku szkoła obchodziła jubileusz 20-lecia. CXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kilińskiego w Zespole Szkół Nr 31. We wszystkich oddziałach liceum realizowano program innowacji pedagogicznej z plastyki, reklamy i grafiki komputerowej. Zajęcia z plastyki obejmowały klasy I-III w wymiarze 3 godzin tygodniowo. W rozszerzonym wymiarze realizowany jest też autorski program z historii sztuki dostosowany do standardów egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Z roku na rok liceum cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodzieży, o czym świadczy zwiększający się nabór do tej placówki. 14/83

15 d. Szkoły zawodowe 1. Zespół Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego, ul. Felińskiego 13, w tym: XXVI Liceum Profilowane, Technikum Mechaniczne Nr 7, Szkoła Policealna Nr 34, Szkoła Policealna Nr Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych, ul. gen. Zajączka 7, w tym: VIII Liceum Profilowane, Technikum Elektroniczne Nr 3, Technikum Uzupełniające Nr 26, Technikum Uzupełniające Nr 29, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2, Szkoła Policealna Nr 31, Szkoła Policealna Nr Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3, ul. Włościańska 35, w tym: Technikum Samochodowe Nr 3, Technikum Uzupełniające Nr 27, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11, Szkoła Policealna Nr 33. Placówki niepubliczne: 1. Technikum Ekonomiczne Szkoła Główna Biznesu, ul. Felińskiego Technikum Handlowe Uzupełniające Szkoła Główna Biznesu, ul. Felińskiego Szkoła Policealna Szkoła Główna Biznesu, ul. Felińskiego Europejskie Technikum Lotnicze SIMP, ul. Felińskiego 15 15/83

16 5. Policealne Studium Farmaceutyczne ESAN, ul. Felińskiego Policealna Szkoła Kosmetyczna Akademie Prenier, ul. Felińskiego Europejskie Lotnicze Liceum Profilowane Transportowo-Spedycyjne SIMP ul. Felińskiego Studio Sztuki Artystyczna Policealna Szkoła Zawodowa, ul. Gen. Zajączka 7 9. Warszawska Szkoła Filmowa, ul. Gen. Zajączka 7 Zespół Szkół Nr 31: XXVI Liceum Profilowane to szkoła posiadająca bazę dydaktyczną w pełni umożliwiającą kształcenie w zakresie jubilerstwa, witrażu, metaloplastyki. Szkoła Policealna Nr 35 kształci w zawodzie złotnik - jubiler. Dobrze wyposażone pracownie pozwalają na prowadzenie innowacji pedagogicznej z podstaw projektowania i wytwarzania wyrobów. Stworzenie i rozbudowa ośrodka egzaminacyjnego OKE dla przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie złotnik jubiler to program szkoły wpisujący się w Politykę Edukacyjną Miasta - Edukacja dla rynku pracy, w tym wspieranie i wzbogacanie oferty szkolnictwa zawodowego. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych, to placówka o ugruntowanej pozycji na warszawskim rynku edukacyjnym. Na to dobre imię szkoła pracowała przez 4 dekady (w br. szkoła obchodziła swoje 40 lecie). Polityka edukacyjna m. st. Warszawy na lata , tworzenie klimatu sprzyjającego wdrażaniu programu strategicznego Warszawskie szkoły zawodowe na europejskim poziomie, pozwoliło na pozyskiwanie z Biura Edukacji środków na doposażenie bazy dydaktycznej. Dzięki tym środkom, a także dochodom własnym w ostatnich latach wyposażono dwanaście pracowni komputerowych, trzy pracownie elektryczne i elektroniczne posiadające najnowocześniejszy sprzęt współpracujący z komputerami i sterownikami programowalnymi. Dziewięć pracowni przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących wyposażonych jest w tablice interaktywne. Placówka posiada też platformę MOODLE. Technikum Elektroniczne Nr 3 kształci uczniów w czterech zawodach: technik informatyk (specjalności: aplikacje internetowe, grafika komputerowa, systemy zarządzania bazami danych, administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi), technik elektronik (specjalności: automatyka przemysłowa, systemy i sieci komputerowe, konserwator urządzeń dźwigowych), technik teleinformatyk, technik elektryk (specjalność: maszyny elektryczne). Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Elektronicznej Nr 2 szkoły uczniowie uzyskują zawód - monter elektronik. Największym powodzeniem w ubiegłym roku szkolnym cieszył się zawód technik informatyk (470 uczniów). Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych to szkoła z 40-letnia tradycją (w październiku 2010 roku szkoła obchodziła swój jubileusz). Dobrze wyposażone pracownie, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu sprawiają, że szkoła cieszy się od lat niesłabnącym powodzeniem. Grono pedagogiczne stanowią doświadczeni nauczyciele oraz osoby młode. Wykładowcy z Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej uczą przedmiotów mechatronicznych i logistycznych. Szkoła kształci w zawodach: w Technikum Samochodowym Nr 3: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik (specjalizacja: samochodowa), technik logistyk w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 11: mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik (specjalizacja: samochodowa). w Technikum Uzupełniającym Nr 27: technik pojazdów samochodowych. e. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) 1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej Żoliborz, ul. ks. J. Popiełuszki Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 3, Al. Wojska Polskiego 36 16/83

17 Szkoły specjalne: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 100, ul. Czarnieckiego 49, w tym: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 123, b) Gimnazjum Specjalne Nr Zespół Szkół Specjalnych Nr 107, ul. Dembińskiego 1, w tym: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 291, b) Gimnazjum Specjalne Nr Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 9, ul. J. Ch. Paska 10, w tym: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 155, b) Gimnazjum Specjalne Nr 88. Inne placówki: 1. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, ul. Krasińskiego 1, w tym: a) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia b) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia 2. Pierwszy Żoliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą przy ul. Felińskiego 15 Ognisko Pracy Pozaszkolnej Żoliborz działa w pomieszczeniach usytuowanych na parterze budynku mieszkalnego, co w znaczącym stopniu wpływa na zawężenie oferty zajęć do takich, które nie są uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. W ramach stałych zajęć (39 grup) odbywają się zajęcia artystyczne (malarskie, ceramiczne, witrażowe, grafiki komputerowej, taneczne, rytmika Orff, teatralno-aktorskie, poezja śpiewana, nauka gry na gitarze, keyboardach, muzyka rockowo-etniczna, zajęcia przedszkolne twórcze gry edukacyjne, baśnie i bajki), informatyczne, przedmiotowe (matematyka, język angielski, język niemiecki, zajęcia literackie), sportowe. Placówka aktywnie uczestniczy w akcjach Zima w mieście i Lato w mieście. Ognisko organizuje imprezy literacko-kulturalne dla mieszkańców Dzielnicy Żoliborz, koncerty muzyczne, prezentacje multimedialne, wystawy malarskie, fotograficzne, witrażowe, ceramiczne, literackie, wystawy grafiki komputerowej. Dla uczestników grup stałych organizowane są także wycieczki turystyczne, warsztaty edukacyjne, wyjścia do muzeów i galerii. 17/83

18 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 3 obejmuje różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci i uczniów szkół publicznych, niepublicznych i specjalnych z Dzielnicy Żoliborz i częściowo z Dzielnicy Bielany. W ciągu roku szkolnego poradnia diagnozuje około 2000 dzieci, a dla kilkuset dzieci organizuje różnorodne zajęcia postdiagnostyczne. Kadrę pedagogiczną tworzą terapeuci pedagogiczni, pedagodzy specjalni, logopedzi, neurologopeda, psycholodzy przedszkolni i wychowawczy, psycholodzy ds. dzieci specjalnej troski, psycholodzy poradnictwa wychowawczo-zawodowego. Poradnia w ramach współpracy z placówkami oświatowymi prowadzi różnorodne szkolenia i warsztaty, realizuje programy skierowane do nauczycieli, rodziców i dzieci. Dla dzieci najmłodszych prowadzone są zajęcia stymulujące harmonijny rozwój. Dla 5 6 latków oprócz tradycyjnego badania gotowości szkolnej, poradnia proponuje zajęcia adaptacyjne. Dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli prowadzi Dni Otwarte - podczas których, zapewnia możliwość konsultacji z terapeutą pedagogicznym, logopedą, pedagogiem. Poradnia prowadzi poradnictwo i wsparcie dla rodziców i rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych, a także poradnictwo zawodowe. 18/83

19 2. Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Przedszkole Nr 87 Przyjazne Przedszkole - program adaptacyjny, Dziecko i relaks przeciwdziałanie powstawaniu agresji u dzieci oraz kształtujący umiejętności w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, W zdrowym ciele zdrowy duch przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy u dzieci, Pomost łagodne przejście 5 i 6-latków do szkoły podstawowej, Zaczarowany Świat Zabaw formy alternatywne do wychowania przedszkolnego. Przedszkole Nr 96: Program adaptacyjny Będę przedszkolakiem. Przedszkole Nr 109 Ludeczkowo : Program adaptacyjny Chcę być przedszkolakiem, Ku dojrzałości szkolnej rozwijanie aktywności twórczej, Program zajęć umuzykalniających. Przedszkole Nr 130 im. Marii Kownackiej: Program adaptacyjny Będę przedszkolakiem, Stymulacja rozwoju dziecka 3-letniego, Dzieci zdolne, 19/83

20 Stymulowanie rozwoju języka, Ekspresje uczuć dzieci w twórczości teatralnej. Przedszkole Nr 131: Program adaptacyjny dzieci 3-letnich. Przedszkole Nr 132: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Program adaptacyjny Razem z mamą do przedszkola, Program Kuba i Kleks w drodze do szkoły, Program Podajmy sobie ręce, Program edukacyjny Książka naszym przyjacielem. Przedszkole Nr 197 Do-Re-Mi : Wspomaganie dziecka i rodziny w procesie przygotowania do przedszkola, Program edukacji wielokulturowej. Przedszkole Nr 212: Program adaptacyjny dla dzieci nowo przyjętych Trzylatki w przedszkolu. Przedszkole Integracyjne Nr 247: Wychowanie dla demokracji Program zajęć ceramicznych dla dzieci z Przedszkola Integracyjnego Nr 247 w Warszawie, Trzy kroki dziecka w przyszłość, Program zintegrowanej edukacji przedszkolnej EKOLUDEK DLA SZEŚCIOLATKA, Akademia Kajtka, Przyjaciele Zippiego, Program adaptacyjny. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 288: Program adaptacyjny razem do przedszkola, Autorski Program Wychowania Przedszkolnego dla Grupy I, Autorski Program Wychowania Przedszkolnego dla Grupy II, Autorski Program Wychowania Przedszkolnego dla Grupy IV, Od Przedszkolaka do Pierwszaka. Przedszkole Nr 361: Wspieranie dziecka i rodziców w procesie adaptacji do przedszkola, Poznaję mój kraj, jego tradycje i kulturę, Żeby Jan czytał czytajmy Jasiowi, Zdrowy i bezpieczny przedszkolak, Wiem, co jem, Baśniowanie wychowanie przez baśń. b. Szkoły podstawowe W Szkole Podstawowej Nr 65 w oddziałach sportowych realizowane były trzy własne programy wychowania fizycznego: 20/83

21 program dla klas IV, V, VI (po 10 godzin tygodniowo w każdej klasie) dla klas o profilu łuczniczym; program dla klas IV, V (po 10 godzin tygodniowo w każdej klasie) dla klas o profilu mini piłka siatkowa; program szkolenia sportowego w pływaniu z elementami pięcioboju nowoczesnego dla klas IV, V, VI (po 10 godzin tygodniowo w każdej klasie) dla klas o profilu pływackim. W klasach IV-VI prowadzony jest program Maturus mający na celu: kształtowanie postawy człowieka nauki i kultury, upowszechnienie i pogłębienie wiedzy historycznej, rozbudzenie zainteresowań klasycznymi dziełami literatury sztuki, poszerzenie znajomości geografii i języków obcych, doskonalenie umiejętności matematycznych. W klasach IV (po 1 godzinie tygodniowo w każdej klasie) prowadzony jest program ścieżki edukacyjnej Edukacja ekologiczna. Pięciu uczniów szkoły jest objętych indywidualnym tokiem nauki z matematyki, a jeden uczeń z plastyki. Dla tych uczniów nauczyciele szkoły opracowują indywidualne programy. Szkoła Podstawowa Nr 92 realizowała dwa własne programy wychowawcze. Program zajęć z komunikacji dla klas I VI oraz szkolny program łagodnego przejścia dla uczniów klas III z pierwszego do drugiego etapu edukacyjnego. Jest to kontynuacja ubiegłorocznych zajęć. c. Gimnazja Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi dla uczniów (68 osób) z oddziałów sportowych realizuje dwa własne programy: program nauczania i doskonalenia pływania i zajęć biegowych oraz program zajęć piłki siatkowej. Gimnazjum Nr 56 uchwałą Rady Pedagogicznej, przez 5 godzin tygodniowo realizuje innowacje z języka polskiego. Część klas ma rozszerzony program z języka angielskiego. Są też klasy z rozszerzeniem programu matematyki, chemii i biologii. Jedna z klas realizowała rozszerzony program sportowy (siatkówka). Gimnazjum Nr 54 wprowadziło dwa programy autorskie: Program zajęć technicznych: część 1-Pracownia fizyczna, część 2-Laboratorium chemiczne; Modułowy program międzyklasowych zajęć artystycznych. Od kilku lat prowadzony jest w szkole innowacyjny program edukacyjny Fakultety gimnazjalistów. Każdy z uczniów wybiera przedmiot, którego uczy się w stopniu rozszerzonym. W okresie poprzedzającym Zieloną Szkołę (klasy I i II) i Szkołę Zimową (klasy I) organizuje się tzw. grupy projektowe, które wybrany przez siebie temat realizują metodą projektów. d. Licea ogólnokształcące LXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 54 opracowało autorski program nauczania etyki (wszystkie poziomy nauczania) oraz nauczania języka francuskiego (klasy III). CXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 31 opracowało trzy autorskie programy nauczania: Autorski program zajęć z przedmiotu technologia informacyjna dla klasy z rozszerzoną plastyką, grafiką komputerową i reklamą (10 godzin tygodniowo). Wiedza o kulturze program rozszerzony i zmodyfikowany przez nauczyciela plastyki (10 godzin tygodniowo). Wiedza o kulturze program rozszerzony o elementy reklamy (8 godzin tygodniowo). Uchwałą Rady Pedagogicznej wprowadzono też innowacje pedagogiczne z przedmiotu plastyka. Realizowane zajęcia z tego przedmiotu obejmują pełny zakres programowy uwzględniający rysunek, malarstwo, rzeźbę (w tym ceramikę), kompozycję i elementy projektowania plastycznego. e. Szkoły zawodowe XXVI Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 31 to jedyna tego typu placówka na terenie Warszawy, w której młodzież uczy się takich przedmiotów jak jubilerstwo, witraż czy kowalstwo 21/83

22 artystyczne. Szkoła wprowadziła innowację pedagogiczną z przedmiotu podstawy projektowania i wytwarzania wyrobów. Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych realizował dwa własne programy nauczania: program specjalizujący nauczanie modułowe dla zawodu lakiernika samochodowego (Zasadnicza Szkoła Zawodowa) program specjalizujący dla zawodu technik mechatronik (Technikum Samochodowe). W Technikum Samochodowym, w klasach uczących w zawodzie technik logistyk przy współudziale Wyższej Szkoły Logistycznej w Poznaniu wprowadzono innowację pedagogiczną pt. Wirtualne laboratoria-sukces innowacji. f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) Ognisko Pracy Pozaszkolnej Żoliborz realizuje siedem własnych programów nauczania: ECDL i nie tylko program z informatyki, Projektowanie graficzne program z grafiki komputerowej, If You know English, you can all program nauki języka angielskiego, Glina i relief program zajęć z ceramiki, Matematyka królowa nauk program zajęć z matematyki, Cztery pory roku program z malarstwa i sztuki, Treningi twórczości twórcze gry edukacyjne. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 3 w swojej pracy korzysta z 26 opracowanych przez pracowników poradni programów. Są to: Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci klas I- III zajęcia grupowe dla uczniów szkół podstawowych; Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci klas IV- VI - zajęcia grupowe dla uczniów szkół podstawowych; Zajęcia dla dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi - zajęcia grupowe dla uczniów szkół podstawowych; Zajęcia dla dzieci z problemami emocjonalnymi - zajęcia grupowe dla uczniów z oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych; Podnoszenie samooceny dziecka i rozwijanie myślenia twórczego - zajęcia grupowe psychoedukacyjne dla uczniów klas II IV szkół podstawowych; Spotkania z Leonem zajęcia grupowe dla 5,6 latków; Umiejętności społeczne krok po kroku - zajęcia dla dzieci 3-6 letnich; Szkoła dla rodziców i wychowawców grupowe zajęcia warsztatowe dla rodziców; Motywowanie dziecka do nauki - grupowe zajęcia warsztatowe dla rodziców; Asertywny rodzic-umiejętność stanowienia granic w stosunku do dziecka. Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów klasowych - zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i pedagogów szkół; Przemoc rówieśnicza- radzenie sobie z sytuacjami mobbingu i zachowaniami agresywnymi uczniów ; Skuteczne porozumiewanie się w klasie ; Zajęcia wspomagające rozwój i stymulujące gotowość szkolną; Zajęcia wspierające rozwój i koncentrację z wykorzystaniem kinezjologii edukacyjnej; 22/83

23 Zajęcia interwencyjno-diagnostyczne w klasach; Terapia rodzin; Terapia integracji sensorycznej; Terapia ręki; Radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym; Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Doradztwo zawodowe w zakresie efektywnych technik uczenia się; Zajęcia aktywizujące do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i wyboru zawodu; Budowanie autorytetu opartego o osobiste kompetencje; Zajęcia stymulujące rozwój mowy indywidualny i grup; Trening wspomagania myślenia i koncentracji w oparciu o elementy ortografii oraz czytanie ze zrozumieniem; Indywidualne programy terapii pedagogicznej. Decyzją Rady Pedagogicznej wprowadzono innowacje pedagogiczne skierowane do: dzieci w wieku przedszkolnym (zajęcia dla przedszkolaków wg programu Klausa Vopla Dzieci bez stresu w cudownej krainie fantazji, zajęcia indywidualne profilaktyczno-edukacyjne wspierające kompetencje emocjonalne wg autorskiego programu Koło emocji, indywidualne zajęcia stymulujące harmonijny rozwój, projekt pilotażowy: stymulacja rozwoju mowy i języka dzieci trzyletnich dla dzieci i ich rodziców/opiekunów); uczniów szkół podstawowych (zajęcia grupowe wg autorskiego programu Wspieranie rozwoju dzieci zdolnych w wieku szkolnym, krótkie formy warsztatowe dot. doradztwa zawodowego z prezentacją multimedialną oraz wypełnieniem i obliczeniem wyników kwestionariusza opracowanego przez Ecorys w ramach programu Poznaj Świat Zajęcia grupowe pt: Zawody, indywidualne zajęcia rozwijające percepcję wzrokową i koordynacje wzrokowo-ruchową wg programu M. Frostig, program zajęć grupowych dla dzieci z trudnościami w uczeniu się Trening ortograficzny z elementami ćwiczeń percepcyjnych, Terapia Indywidualna Skoncentrowana na Rozwiązaniach); uczniów gimnazjów (krótkie formy warsztatowe dot. doradztwa zawodowego z prezentacją multimedialną oraz wypełnieniem i obliczeniem wyników. kwestionariusza opracowanego przez Ecorys w ramach programu Poznaj Świat, doradztwo zawodowe dla uczniów niepełnosprawnych); dla rodziców ( Bez klapsa jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice, grupa wsparcia dla rodziców dzieci przedszkolnych, Poradnictwo i wsparcie rodziców/opiekunów rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i głębszym). 3. Zajęcia dodatkowe a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Wszystkie przedszkola, obok realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, oferowały odpłatnie - zgodnie z wyborem rodziców różnorodne zajęcia dodatkowe, takie jak: gimnastyka ogólnorozwojowa, umuzykalnienie, taniec, język angielski, zajęcia plastyczne, origami i inne. Zajęcia te odbywały się popołudniami, po czasie realizacji podstawy programowej. Prowadzone były przez instruktorów i nauczycieli z firm wyspecjalizowanych w tym zakresie. Nadzór pedagogiczny nad prowadzonymi zajęciami sprawowali dyrektorzy przedszkoli. Od lutego 2005 r. w Przedszkolu Nr 87 przy ul. Broniewskiego realizowany jest program zajęć popołudniowych Zaczarowany Świat Zabaw przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat, które nie uczęszczają do przedszkoli. W każdy czwartek w godz. od do dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach rozwijających muzycznie, plastycznie, aktorsko i ruchowo. Starsze dzieci z większości przedszkoli uczestniczyły przez cały rok szkolny w zajęciach sportowych ogólnorozwojowych pod nazwą Baw się zdrowo na sportowo organizowanych przez Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz. 23/83

24 b. Szkoły podstawowe Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Wszystkie szkoły podstawowe oferują swoim uczniom szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. Są to koła przedmiotowe (humanistyczne, przyrodnicze, matematyczne), sportowe, plastyczne, teatralne, muzyczne. We wszystkich placówkach prowadzone są zajęcia wyrównawcze dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zajęcia przygotowujące do sprawdzianu na zakończenie klas 6-tych. Szkoła Podstawowa Nr 65 była organizatorem Małej Olimpiady Matematycznej. Olimpiada miała zasięg ogólnowarszawski. Przystąpiło do niej 2000 uczniów z klas III warszawskich szkół podstawowych. Dla uczniów klas IV VI szkoła zorganizowała Konkurs Humanistyczny Maturus. Wzięło w nim udział 204 uczniów żoliborskich szkół podstawowych. Corocznie placówka organizuje zajęcia adaptacyjne dla przyszłych uczniów szkoły Akademia Przedszkolaka. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68 to szkoła, w której większość oddziałów stanowią oddziały integracyjne. W szkole prowadzone są przez specjalistów zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, rewalidacyjne, rehabilitacyjne, terapii, socjoterapi. Uczniowie szkoły biorą udział w organizacji czwartkowych koncertów w Filharmonii Narodowej. Jako, że szkoła to promotor ekologii organizowane były liczne konkursy o tematyce ekologicznej i przyrodniczej. Wszystkie klasy odbywają też zajęcia w szkolnym Zielonym Ogrodzie Nauki, gdzie uczą się sposobów sadzenia i uprawy roślin. W Szkole Podstawowej Nr 92 działa chór szkolny Mały Wiwat, który przygotowuje koncerty i widowiska słowno muzyczne dla szkoły, środowiska lokalnego, na spotkania z emerytowanymi nauczycielami. Chór Wiwat na zaproszenie Towarzystwa Przyjaźni Niemiecko-Polskiej przebywał z koncertami w Hamburgu. We wrześniu br. chór wyjeżdża do Meksyku na międzynarodowy festiwal chórów szkolnych. W placówce działa Szkolny Klub Tańca Towarzyskiego FEELING, który zrzesza około 50 par tanecznych uczniów i absolwentów szkoły. Wielu tancerzy posiada najwyższe klasy taneczne S i A zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia w Turniejach Tańca Towarzyskiego w kraju i zagranicą. Szkoła Podstawowa Nr 267 proponuje swoim uczniom szeroką ofertę zajęć sportowych: Od zabawy do sportu, siatkówka, gry i zabawy, gimnastyka ogólnorozwojowa, Otwarte obiekty sportowe, zajęcia rytmiczno - sportowe, korektywa. Na podkreślenie zasługuje fakt, że hala sportowa przy szkole jest miejscem organizowania wielu imprez sportowych w skali ogólnowarszawskiej. Odbywają się tu do późnych godzin wieczornych zajęcia nie tylko dla uczniów szkoły, ale i dla całej społeczności dzielnicy. Dla przedszkolaków, przyszłych uczniów szkoły prowadzone są zajęcia sportowe "Sprawny maluch". Realizowany w szkole w latach ubiegłych projekt Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Z książką w świat wartości zaowocował szkolną akcję Cała Polska czyta dzieciom. Placówka włączyła się czynnie w akcję Czytające szkoły. Absolwenci szkoły czytają książki najmłodszym uczniom w każdy czwartek. Uczniowie klas 6 biorą udział w szkolnym konkursie wiedzy o patronach ulicy, przy której mieści się szkoła Bracia Załuscy i ich czasy zaś uczniowie klas 4 6 o patronach żoliborskich ulic. Od lat, raz w miesiącu, uczniowie z nauczycielką muzyki bywają w Filharmonii. Nauczyciele klas 1-3 nawiązali współpracę z Centrum Komputerowym Medioteka, gdzie uczniowie uczestniczą w profesjonalnie prowadzonych zajęciach informatycznych. c. Gimnazja Gimnazja mają w swojej ofercie zajęć pozalekcyjnych koła przedmiotowe, artystyczne, sportowe. Dodatkowe zajęcia organizowane są dla uczniów, którzy przystępują do egzaminu gimnazjalnego. W placówkach działają Kluby Gimnazjalisty. Uczniowie najzdolniejsi obejmowani są Indywidualnym Tokiem Nauczania, a dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizowane są zajęcia wyrównawcze. Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi organizuje dla swoich uczniów konkursy szkolne takie jak: wewnątrzszkolny konkurs ortograficzny, konkurs recytatorski twórczości K. K. Baczyńskiego, 24/83

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15

a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1. Typy jednostek specjalnych:... 5 2. Rekrutacja... 6 3. Dane wg arkuszy organizacji... 7 2. Placówki specjalne prowadzone przez m.st. Warszawę podsumowanie... 9 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

SIEMIANOWICKIE SZKOŁY SPIS SZKÓŁ

SIEMIANOWICKIE SZKOŁY SPIS SZKÓŁ 1 3 SIEMIANOWICKIE SZKOŁY I N F O R M A T O R 2 0 1 0 SPIS SZKÓŁ Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Śląskich...str. 4-5 Gimnazjum nr 3 im. Wojciecha Korfantego...str. 6-7 Gimnazjum nr 4...str. 8-9 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR WYDAWCA: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj tel. 084 688 20 00, fax. 084 688

Bardziej szczegółowo

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny

edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny K u r i e r E d u k a c y j n y P o w i a t u K o ś c i e r s k i e g o wydanie specjalne marzec 2008 r. edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu I N F O R M A T O R dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Suwałkach oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015

INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 Adres strony internetowej dla kandydata: https://nabor.pcss.pl/malbork Drogi Gimnazjalisto!

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA DANE WG ARKUSZY ORGANIZACJI - STAN NA 31 MARCA 2014 R. SZKÓŁY SPECJALNE W M.ST. ELEKTORALNA 12/14 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 85 UL.

INFRASTRUKTURA DANE WG ARKUSZY ORGANIZACJI - STAN NA 31 MARCA 2014 R. SZKÓŁY SPECJALNE W M.ST. ELEKTORALNA 12/14 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 85 UL. Informator Szkoły i placówki specjalne prowadzone przez m. st. Warszawę Rok szkolny 2014/2015 Spis treści: JEDNOSTKI DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH... 4 NABÓR... 6 PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo