Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2010/2011"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego... 8 b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące d. Szkoły zawodowe e. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Zajęcia dodatkowe a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Osiągnięcia a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Projekty unijne, współpraca międzynarodowa a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe /83

4 6. Zasiłki szkolne, stypendia socjalne Wyposażenie jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Finanse Struktura wydatków w roku szkolnym 2010/ Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego (rozdziały i 80106) Szkoły podstawowe (rozdział 80101) Gimnazja (rozdział 80110) Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) Szkoły zawodowe (rozdział 80130) Placówki wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406) Zestawienie istotnych wydarzeń i działań prowadzonych w roku szkolnym 2010/ Zwiększanie wskaźnika upowszechniania wychowania przedszkolnego Organizacja oddziałów dla sześciolatków w szkołach podstawowych Wsparcie ucznia uzdolnionego Stypendia za wyniki w nauce Nagrody dla laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych Wspieranie i wzbogacania oferty szkolnictwa zawodowego Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych XXVI Liceum Profilowane Racjonalizacja sieci szkół Programy typu Wiem co jem ; Profilaktyka medyczna ; Stop cyberprzemocy ; Kulturalny kibic, Bezpieczna Szkoła i inne Wiem co jem Kulturalny kibic Stop cyberprzemocy Lato i zima w mieście Zima w Mieście Żoliborskie Inspiracje Zimowe Lato w mieście Młodzieżowa Rada Dzielnicy Projekty Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Przez sztukę do rozumienia Warsztaty z podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas IV /83

5 Warsztaty uzupełniające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas V i VI Projekty edukacji kulturalnej Projekty unijne Doskonalenie nauczycieli i kadr Przedszkola Szkoły Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Współpraca z organizacjami pozarządowymi Przedszkola Klub Mamo Tato Szkoły i placówki oświatowe Inwestycje, remonty, termomodernizacje Sprawozdanie z zadań remontowych za 2010 r Sprawozdanie z zadań inwestycyjnych za 2010 r Wdrażanie zaawansowanych technologii Rozszerzanie współpracy międzynarodowej a. Szkoły podstawowe b. Gimnazja c. Licea ogólnokształcące d. Szkoły zawodowe Inne Dzielnicowe konkursy Działania w zakresie profilaktyki zrealizowane w szkołach i placówkach oświatowych Działalność Dzielnicowego Centrum do Spraw Integracji Opis dzielnicy /83

6 6/83

7 1. Wprowadzenie Rok szkolny 2010/2011 w Dzielnicy Żoliborz był jednym z najtrudniejszych pod względem finansowym i organizacyjnym, a jednocześnie obfitował w szereg zmian. Na przełomie roku bezpośredni nadzór nad żoliborską oświatą przejął Burmistrz Dzielnicy Żoliborz. Miniony rok szkolny z jednej strony upłynął pod znakiem kontynuacji zmian związanych z wejściem w życie nowej podstawy programowej, z drugiej zaś wprowadzeniem wielu nowości m.in. w postaci drugiej tzw. karcianej godziny pracy dla nauczycieli. Dbałość dyrektorów żoliborskich placówek oświatowych o ciekawą ofertę oraz wysoki poziom nauczania sprawia, że nadal przyciągają one dzieci i młodzież z innych, często odległych dzielnic Warszawy. Opublikowany w styczniu br. na stronie coroczny ranking liceów ogólnokształcących wskazał na wysoką dwudziestą pozycję LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza (59,65 pkt) w Polsce, co w województwie mazowieckim dało szóstą pozycję. XVI LO im. Stefanii Sempołowskiej zajęło 147 miejsce na 400 sklasyfikowanych w Polsce i 31 miejsce w województwie mazowieckim (na 150 sklasyfikowanych). Najwięcej satysfakcji sprawiły tegoroczne wyniki egzaminu gimnazjalnego ogłoszone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. Przy średniej miejskiej wynoszącej 30,53 Dzielnica Żoliborz osiągnęła najlepszy wynik wynoszący 33,33 pkt i tym samym zajęła pierwsze miejsce w stolicy. Również żoliborskie szkoły podstawowe uzyskały na tle średniego dla Warszawy wyniku ze sprawdzianu szóstoklasistów wyższy wynik wynoszący - 29,76 pkt, co stanowi czwarte miejsce w stolicy. Żoliborscy uczniowie stale odnoszą sukcesy edukacyjne i sportowe, wygrywają różnorodne konkursy i olimpiady na poziomie nie tylko ogólnomiejskim, ale również ogólnopolskim i międzynarodowym. W roku szkolnym 2010/2011 na Żoliborzu odbyło się wiele imprez i nowych inicjatyw oświatowokulturalnych, w które zaangażowały się wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe. Ich wieloraka tematyka i różnorodność spotkała się z szeroką aprobatą lokalnej społeczności. Władze Dzielnicy Żoliborz we współpracy z dyrektorami szkół i placówek oświatowych realizowały zdania zawarte w różnorodnych obszarach Polityki Edukacyjnej Miasta Stołecznego Warszawy. Kampania dla rodziców Sześciolatek w I klasie znacznie poszerzyła swój dotychczasowy zakres. Oprócz Konferencji dla rodziców zorganizowanej w dniu 28 stycznia 2011 r. w I Liceum Ogólnokształcącym, w której uczestniczyło ponad 200 osób oraz warsztatów i zajęć otwartych we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych, 6 maja br. zorganizowany został dodatkowy wykład otwarty Pani prof. Anny Brzezińskiej pod hasłem Jak pomóc sześciolatkowi w I klasie. W efekcie tych działań wyraźnie wzrosło zainteresowanie rodziców sześciolatków edukacją w I klasie, jak również w przyszkolnych oddziałach przedszkolnych. Do pierwszych klas szkół podstawowych oraz przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2011/2012 uczęszcza 168 sześciolatków. W wyniku odejścia sześciolatków z przedszkoli znacznie liczniejsza grupa 3 i 4-latków znalazła miejsce w przedszkolach. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego ich liczba wzrosła o 60 i wyniosła ponad 700 dzieci. W efekcie realizowanej przez Dzielnicę Polityki Edukacyjnej zwiększyła się w stosunku do roku 2009/2010 liczba dzieci 6-letnich w klasach pierwszych. Z edukacji w czterech oddziałach klas pierwszych szkół podstawowych w minionym roku skorzystało 43 sześciolatków, zaś w czterech oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 94 dzieci. W minionym roku szkolnym ze względu na upływającą kadencję dotychczasowych dyrektorów - odbyło się 8 konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów sześciu szkół i dwóch przedszkoli. 7/83

8 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie Dane statystyczne zamieszczono w Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie Część I Oświata w liczbach. Oświata żoliborska obejmuje swym zasięgiem kształcenie dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach edukacyjnych od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne. Poniżej przedstawiono listę wszystkich placówek oświatowych działających na terenie Dzielnicy w roku szkolnym 2010/2011, z podziałem na szkoły i placówki publiczne, niepubliczne, specjalne i inne. Oferta żoliborskich szkół i placówek oświatowych nie ogranicza się tylko do dzieci zdrowych, ale również do dzieci z różnorodnymi deficytami, posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W Dzielnicy działa 5 placówek oświatowych z oddziałami integracyjnymi: 2 przedszkola (z 9 oddziałami integracyjnymi), 1 szkoła podstawowa (z 9 oddziałami integracyjnymi), 1 gimnazjum (z 3 oddziałami integracyjnymi) i 1 liceum ogólnokształcące (z 5 oddziałami integracyjnymi). Na Żoliborzu działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z wyspecjalizowaną kadrą specjalistów, która swoją opieką obejmuje nie tylko szkoły i placówki położone na terenie Dzielnicy, ale również część szkół z terenu Bielan. Na terenie Dzielnicy Żoliborz działa również Ognisko Pracy Pozaszkolnej Żoliborz, z bogatą ofertą zajęć skierowaną do dzieci i młodzieży. Dzielnica Żoliborz może pochwalić się również 16 oddziałami sportowymi utworzonymi przy dwóch szkołach podstawowych oraz w gimnazjum. Szkoły te w ramach swojej działalności utrzymują współpracę z różnorodnymi klubami sportowymi m.in. Uczniowskim Klubem Sportowym Żoliborz, Klubem Sportowym AZS-AWF, UKS Nowy Marymont oraz z dzielnicowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego 1. Przedszkole Nr 87, ul. Broniewskiego 9 D 2. Przedszkole Nr 96, ul. Wyspiańskiego 5 3. Przedszkole Nr 109 Ludeczkowo, Pl. Henkla 2 4. Przedszkole Nr 130 im. Marii Kownackiej, ul. Suzina 4 5. Przedszkole Nr 131, ul. Sierpecka 9 A 6. Przedszkole Nr 132, ul. Śmiała Przedszkole Nr 197 Do-Re-Mi, ul. Ks. J. Popiełuszki 3 A 8. Przedszkole Nr 212, ul. Rybińskiego 2 9. Przedszkole Integracyjne Nr 247, ul. Bieniewicka Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 288, ul. Elbląska 63 A 11. Przedszkole Nr 361, ul. Włościańska 6 A Placówki niepubliczne: 1. Przedszkole Niepubliczne TPD, ul. Broniewskiego 11 B 2. Przedszkole Niepubliczne Przyjaciele Żyrafy, ul. ks. J. Popiełuszki 14/ Przedszkole Niepubliczne Akademia Uśmiechu-Żoliborz, ul. ks. J. Popiełuszki Punkt Przedszkolny Wieża Jeża ul. Kozietulskiego 37/1, ul. Mierosławskiego 12/1 5. Punkt Przedszkolny Mambaleu ul. Pogonowskiego 21/1 6. Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Magiczna Busola", ul.pogonowskiego 21/1 7. Punkt Przedszkolny Baby room Preschool, ul. Promyka 33 8/83

9 8. Punkt Przedszkolny Pracownia Rodziny MADURAR, ul. Krasińskiego 16 lok Punkt Przedszkolny Kraina Marzeń, ul. Kolektorska Punkt Przedszkolny Radosna Planeta Edukator. W roku szkolnym 2010/2011 na terenie Dzielnicy Żoliborz działało 11 publicznych placówek wychowania przedszkolnego. Osiem z nich to przedszkola 4-oddziałowe, dwa przedszkola 5-oddziałowe i jedno przedszkole 6-oddziałowe. Z 1160 miejsc organizacyjnych w przedszkolach korzystało ponad 1200 dzieci w wieku od 2 do 10 lat, w tym 52 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wg danych z wrześniowych arkuszy organizacyjnych do przedszkoli zapisanych było: latków, latków, latków i latków i starszych. Spośród nich ponad 200 dzieci pochodziło spoza Dzielnicy Żoliborz (głównie z Bielan i Białołęki). Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach wynosiła średnio około 25, z wyjątkiem grup integracyjnych, które liczyły około 20 dzieci, w tym 3-5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dwa Przedszkola: Nr 247 i Nr 288 to placówki prowadzące oddziały integracyjne. W minionym roku szkolnym uczęszczało do nich średnio 50 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Natomiast Przedszkole Nr 197 wyspecjalizowało się w zakresie opieki nad dziećmi z dietą pokarmową, w tym bezglutenową. Prowadzi oddzielną kuchnię, dysponuje odpowiednio przeszkolonymi pracownikami oraz sporym doświadczeniem w pracy z dziećmi na dietach. Wszystkie żoliborskie przedszkola realizowały roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci sześcioletnich. Przedszkola żoliborskie pracowały od 10 do 11,5 godzin dziennie, a czas ich pracy był dostosowywany do potrzeb rodziców. Wszystkie placówki przedszkolne na życzenie rodziców zapewniały odpłatne wyżywienie, w ilości 3-4 posiłków dziennie. Dyrektorzy i kadra pedagogiczna przedszkoli jest bardzo dobrze wykształcona, najczęściej posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Zatrudnienie kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2010/2011 w przedszkolach przedstawiało się następująco: Tabela 1 Źródło: raporty arkuszy organizacyjnych SIGMA 9/83

10 Nr Przedszkola Liczba etatów pedagogicznych 87 9, , , , , , , , , , ,33 Razem 131,30 Ze względu na wzrastającą z roku na rok liczbę dzieci z wadami logopedycznymi we wszystkich przedszkolach dodatkowo zatrudnieni byli nauczyciele logopedzi. Ponadto w każdym przedszkolu pracowali psychologowie oddelegowani z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3. W Przedszkolu Integracyjnym Nr 247 oraz w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 288, obok nauczycieli wychowania przedszkolnego, zatrudnieni byli dodatkowo nauczyciele - specjaliści z przygotowaniem pedagogicznym: rehabilitant, psycholog, psychoterapeuta, muzykoterapeuta. Przedszkola żoliborskie cieszą się bardzo dobrą opinią i prezentują wysoki poziom pracy. Dyrektorzy przedszkoli systematycznie współpracują, wspierają się, wymieniają doświadczeniami, biorą udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. b. Szkoły podstawowe 1. Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Władysława Orkana, ul. Mścisławska 1 2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68 im. Artura Oppmana, ul. Or-Ota 5 3. Szkoła Podstawowa Nr 92 im. Jana Brzechwy, ul. Przasnyska 18a 4. Szkoła Podstawowa Nr 267 im. Juliusza Słowackiego, ul. Braci Załuskich 1 W szkołach podstawowych prowadzone są oddziały ogólne, sportowe i integracyjne. W każdej ze szkół otwarto oddział przedszkolny dla dzieci 6 letnich. Przy Szkole Podstawowej Nr 65 powstał oddział klasy I dla dzieci 6 letnich. Uczniowie żoliborskich szkół podstawowych osiągają wysokie wyniki w nauce, o czym świadczą wyniki sprawdzianów na zakończenie klas szóstych (w br. było to 4 miejsce w Warszawie), biorą udział w konkursach zajmując w nich czołowe miejsca. Każda z placówek posiada rozbudowaną ofertę zajęć pozalekcyjnych, włączając do pracy dzieci wybitnie zdolne i wyrównując braki w nauce dzieci z trudnościami w nauce. Obowiązkowymi zajęciami stały się zajęcia przygotowujące dzieci do sprawdzianu na zakończenie klas szóstych. We wszystkich placówkach zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Dzieci mogą też liczyć na pomoc licznych specjalistów: pedagogów, psychologów, reedukatorów. Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Władysława Orkana prowadzi klasy sportowe i ogólne. W klasach sportowych uczniowie mogą uprawiać takie dyscypliny sportowe jak: pływanie, piłka siatkowa, łucznictwo. Uczniowie tej szkoły biorą udział w wielu zawodach sportowych osiągając liczne sukcesy. Nowoczesne boisko sportowe przy szkole sprzyja rozwijaniu talentów sportowych i promowaniu zdrowego stylu życia. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68 im. Artura Oppmana oprócz oddziałów ogólnych prowadzi oddziały integracyjne, gdzie dzieci zdrowe uczą się razem z dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła zatrudnia licznych specjalistów: pedagoga, psychologa, reedukatora, logopedę, rehabilitanta, terapeutę SI. Szkoła znana jest w środowisku lokalnym jako lider ekologii. Edukacja ekologiczna prowadzona jest w szkole od 20 lat. W październiku 2010 r. odbyła się w szkole wizyta studyjna dla przedstawicieli resortu edukacji z Europy Wschodniej i Azji (goście z Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Rosji, Bułgarii), którzy przygotowują się do tworzenia w swoich krajach sieci szkół promujących zdrowie. Celem wizyty było 10/83

11 zapoznanie uczestników z koncepcją, strukturą i metodami pracy polskiej szkoły promującej zdrowy tryb życia oraz podzielenie się bogatymi doświadczeniami w tym zakresie. Szkoła bierze udział w miejskim programie ekologicznym Od poznania do działania dla uczniów klas IV-VI Gospodarowanie odpadami w Warszawie, w programie Bezpieczne życie (nauczenie dzieci radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia: wypadek komunikacyjny, pożar, zaginięcie w lesie), w akcji Lekki tornister We wrześniu ubiegłego roku, po generalnym remoncie, oddano szkołę do użytku. Szkoła Podstawowa Nr 92 im. Jana Brzechwy jest znana z aktywnego włączania rodziców do uczestnictwa w życiu szkoły. Rodzice współdecydują o kształcie programowym i wychowawczym szkoły. W styczniu 2008 r. Europejskie Stowarzyszenie Rodziców uhonorowało szkołę za projekt Budowanie partnerskich relacji między rodzicami i szkołą oraz aktywizacja rodziców do włączania się w edukację swoich dzieci Nagrodą i Medalem Alcuin Nagroda ta została przyznana po raz pierwszy w Polsce. Szkoła została wytypowana jako partner do współpracy przy kolejnej edycji konferencji Szkoła Partnerska pt. Rodzice jako wolontariusze i uczestnicy edukacji szkolnej swoich dzieci. Tematyka konferencji wpisuje się w Europejski Rok Wolontariatu. Szkoła Podstawowa Nr 267 im. Juliusza Słowackiego oprócz oddziałów ogólnych prowadzi oddziały sportowe. Uczniowie klas sportowych mogą uprawiać takie dyscypliny jak gimnastyka artystyczna dziewcząt, gimnastyka sportowa chłopców, judo. Otwarta w 2006 r. przy szkole nowoczesna hala sportowa jest miejscem organizowania wielu imprez sportowych w skali ogólnowarszawskiej (turnieje siatkarskie, turniej judo). Odbywają się tu zajęcia nie tylko dla uczniów szkoły, ale dla całej społeczności dzielnicy (między innymi prowadzenie zajęć dla przedszkolaków Sprawny maluch, Zima w mieście, Sportowe lato w mieście, Otwarte obiekty sportowe ). Szkoły podstawowe c. Gimnazja 1. Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Bytnara ps. Rudy, Al. Wojska Polskiego 1 A 2. Gimnazjum Nr 56 im. Aleksego Dawidowskiego ps. Alek, ul. Filarecka 2 3. Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 53 im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Nr 53 ul. Ks. J. Popiełuszki 5 11/83

12 4. Gimnazjum Nr 54 im. Adama Kazimierza ks. Czartoryskiego w Zespole Szkół Nr 54, ul. Elbląskiej 51 Placówki niepubliczne: 1. Prywatne Gimnazjum Nr 23 Sióstr Zmartwychwstanek im. Błogosławionej Siostry Alicji Kotowskiej, ul. Krasińskiego 31 W trzech gimnazjach obwodowych uczniowie uczą się w oddziałach ogólnych, sportowych i integracyjnych. W bezobwodowym Gimnazjum Nr 53, uczniowie mogą podjąć naukę w oddziałach dwujęzycznych z wykładowym językiem francuskim. Na poziomie gimnazjum dzielnica zapewnia naukę dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (Gimnazjum Nr 55). Szkoły posiadają szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. W placówkach działają Kluby Gimnazjalisty prowadzące zajęcia matematyczne, polonistyczne, chemiczne, fizyczne, komputerowe, językowe, sportowe, taneczne, teatralne, dziennikarskie, skupiające młodzież najzdolniejszą. Działalność klubów ukierunkowana jest też na wyrównywanie braków uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. We wszystkich szkołach prowadzone są liczne programy profilaktyczne. We wszystkich placówkach prężnie działa wolontariat. Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Bytnara ps. Rudy, to szkoła, która proponuje swoim uczniom naukę w oddziałach ogólnych, sportowych i integracyjnych. Szkoła rozszerzyła swoją ofertę edukacyjną przez utworzenie klasy sportowej ogólnorozwojowej (pływanie, dwubój, piłka siatkowa). Szkoła współpracuje z Uczniowskim Klubem Sportowym Żoliborz. Dzięki tej współpracy uczniowie szkoły osiągają liczne sukcesy sportowe. Do klas integracyjnych gimnazjum (prowadzonych od 2002 roku) trafiają wychowankowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68. Budynek gimnazjum dostosowany jest do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, które uczą się razem ze zdrowymi rówieśnikami. Placówka we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną przygotowuje dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego własne programy edukacyjne i wychowawcze. Gimnazjum Nr 56 im. Aleksego Dawidowskiego ps. Alek to szkoła, która włącza swoich uczniów do świadomego współdecydowania i współtworzenia szkoły. Do szkoły uczęszcza młodzież z bardzo zróżnicowanych środowisk z problemami wychowawczymi. Realizacja Szkolnego systemu stwarzania warunków zapobiegania zachowaniom agresywnym, Zajęć komputerowych z uczniem trudnym wychowawczo, a także udział uczniów w akcji Szkoła bez przemocy i Bezpieczne boisko sprzyja modelowaniu pożądanych postaw społecznych uczniów. W szkole od kilku lat organizowany jest Szkolny Festiwal Nauki, realizowany pilotażowy program Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej w lokalnym środowisku budowanie systemu pomocy i wsparcia. Od czterech lat szkoła jest organizatorem etapu wojewódzkiego i rejonowego Interdyscyplinarnego Kuratoryjnego Konkursu Filozoficznego dla gimnazjalistów W drodze ku mądrości. Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 53 im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Nr 53 to jedyne w dzielnicy gimnazjum bezobwodowe. Zajęcia prowadzone są zarówno w języku polskim jak i francuskim. Ten typ nauczania, wykorzystujący znajomość języka do zdobywania wiedzy z innych przedmiotów, daje uczniom nie tylko dodatkowe korzyści w postaci znajomości słownictwa z różnych dziedzin, ale także inny sposób opisywania i nazywania zjawisk i doświadczenia, a co za tym idzie, szersze perspektywy poznawcze. Warunkiem przyjęcia do gimnazjum jest między innymi zdanie testu kompetencyjnego z języka francuskiego. Szkoła osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce, od lat znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych warszawskich gimnazjów. Uczniowie szkoły biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. W klasach pierwszych gimnazjum trwa intensywna nauka języka francuskiego. W klasach drugich i trzecich przedmioty ogólnokształcące wykładane są w języku francuskim i polskim. W szkole bardzo prężnie działa wolontariat. Dużą wagę przywiązuje się też do wychowania patriotycznego. Uczniowie opiekują się grobami żołnierzy zgrupowania Żywiciel, organizują spotkania z kombatantami. Corocznie w placówce organizowane są Dni Frankofonii, których bohaterem są kraje francuskojęzyczne np.: Szwajcaria, Maroko, Tunezja, Belgia, Kongo. Na uroczystościach obecni są ambasadorzy tych krajów. Gimnazjum Nr 54 im. Adama Kazimierza ks. Czartoryskiego w Zespole Szkół Nr /83

13 Gimnazjum należy do Mazowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych. Uczniowie gimnazjum osiągają wysokie wyniki w nauce. Z sukcesami startują w różnych konkursach przedmiotowych. Wielu uczniów objętych jest Indywidualnym Tokiem Nauki. Uczniowie zdolni mogą poszerzać wiedzę uczestnicząc w zajęciach Ośrodka Promocji Talentów. Uczestnikiem zajęć prowadzonych przez ośrodek może być uczeń uzdolniony, który wcale nie musi być prymusem, ale wykazuje pasję poznawczą, ma swoje zainteresowania, chce wiedzieć więcej. Gimnazjum uczestniczy w różnych formach współpracy międzynarodowej, w ramach programu Comenius. Wolontariat uczniowski niemal rokrocznie zostaje nagradzany przez Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące 1. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego, ul. Felińskiego XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Nr 53 ul. Ks. J. Popiełuszki 5 3. LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława I. Witkiewicza-Witkacego w Zespole Szkół Nr 54, ul. Elbląska CXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego, ul. Felińskiego CVI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych, ul. J. Zajączka 7 6. LXXI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3, ul. Włościańska 35 Placówki niepubliczne: 1. Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Jadwigi Borzęckiej, ul. Krasińskiego Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Szkoła Główna Biznesu, ul. Felińskiego /83

14 I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego oprócz klas ogólnych prowadzi klasy o profilu humanistyczno-kulturowym, matematyczno-informatycznym, lingwistyczno-kulturowym, geograficzno-społecznym, biologiczno-chemicznym, humanistyczno społecznym. To jedyne w dzielnicy liceum, które zapewnia możliwość nauki dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła posiada szeroką ofertę nauki języków obcych. W zajęciach międzyoddziałowych uczniowie mogą uczyć się języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego. Nowoczesna hala sportowa zapewnia zajęcia sportowe zarówno dla uczniów szkoły jak i młodzieży żoliborskiej i bielańskiej. XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Nr 53 prowadzi klasy ogólne i dwujęzyczne. We wszystkich klasach odbywa się nauczanie języków obcych (francuski i angielski) w rozszerzonym zakresie. W klasach dwujęzycznych oprócz intensywnej nauki języka francuskiego, odbywa się dwujęzyczne (po polsku i po francusku) nauczanie przedmiotów ogólnokształcących. Każda z klas realizuje na poziomie rozszerzonym jeden przedmiot: biologię, matematykę lub historię. W drugich klasach uczniowie mogą wybrać kolejny przedmiot w rozszerzonym zakresie, nauczany w grupach międzyoddziałowych. W szkole wydawana jest też dwujęzyczna gazetka Bilingus. Coraz większa liczba uczniów objęta jest Indywidualnym Tokiem Nauki. W październiku 2010 roku szkoła obchodziła 75 lecie istnienia. W teatrze Komedia odbył się z tej okazji uroczysty koncert, w którym wzięli udział uczniowie szkoły i absolwenci: Michał Olszański, Małgorzata Lewińska, Katarzyna Łochowska, Piotr Kubiaczyk. LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza Witkacego w Zespole Szkół Nr 54 od lat zajmuje wysokie miejsce (zawsze są to miejsca w tzw. złotej piętnastce) w rankingach liceów warszawskich. Jest to szkoła autorska o szczególnej organizacji, zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W szkole lekcje trwają 60 minut. Każdą klasą opiekuje się dwoje wychowawców. Pod koniec pierwszej klasy każdy uczeń wybiera dwa dowolne przedmioty, których naukę w sposób rozszerzony będzie kontynuował w klasie drugiej i trzeciej. Od klasy pierwszej wszyscy uczniowie uczą się w stopniu rozszerzonym jednego języka obcego i języka polskiego. Co roku wśród uczniów są stypendyści Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Wielu uczniów startuje w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Wielu uczniów ma Indywidualny Tok Nauki lub Indywidualny Program Nauczania, a najlepsi mają możliwość studiowania na wyższej uczelni równoległego z nauką w liceum. Uczniowie uczestniczą w obozach organizowanych przez Towarzystwo Szkół Twórczych, do którego należy placówka. Wielu uczniów jest zaangażowanych w działalność społeczną i wolontariat. W październiku 2010 roku szkoła obchodziła jubileusz 20-lecia. CXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kilińskiego w Zespole Szkół Nr 31. We wszystkich oddziałach liceum realizowano program innowacji pedagogicznej z plastyki, reklamy i grafiki komputerowej. Zajęcia z plastyki obejmowały klasy I-III w wymiarze 3 godzin tygodniowo. W rozszerzonym wymiarze realizowany jest też autorski program z historii sztuki dostosowany do standardów egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Z roku na rok liceum cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodzieży, o czym świadczy zwiększający się nabór do tej placówki. 14/83

15 d. Szkoły zawodowe 1. Zespół Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego, ul. Felińskiego 13, w tym: XXVI Liceum Profilowane, Technikum Mechaniczne Nr 7, Szkoła Policealna Nr 34, Szkoła Policealna Nr Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych, ul. gen. Zajączka 7, w tym: VIII Liceum Profilowane, Technikum Elektroniczne Nr 3, Technikum Uzupełniające Nr 26, Technikum Uzupełniające Nr 29, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2, Szkoła Policealna Nr 31, Szkoła Policealna Nr Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3, ul. Włościańska 35, w tym: Technikum Samochodowe Nr 3, Technikum Uzupełniające Nr 27, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11, Szkoła Policealna Nr 33. Placówki niepubliczne: 1. Technikum Ekonomiczne Szkoła Główna Biznesu, ul. Felińskiego Technikum Handlowe Uzupełniające Szkoła Główna Biznesu, ul. Felińskiego Szkoła Policealna Szkoła Główna Biznesu, ul. Felińskiego Europejskie Technikum Lotnicze SIMP, ul. Felińskiego 15 15/83

16 5. Policealne Studium Farmaceutyczne ESAN, ul. Felińskiego Policealna Szkoła Kosmetyczna Akademie Prenier, ul. Felińskiego Europejskie Lotnicze Liceum Profilowane Transportowo-Spedycyjne SIMP ul. Felińskiego Studio Sztuki Artystyczna Policealna Szkoła Zawodowa, ul. Gen. Zajączka 7 9. Warszawska Szkoła Filmowa, ul. Gen. Zajączka 7 Zespół Szkół Nr 31: XXVI Liceum Profilowane to szkoła posiadająca bazę dydaktyczną w pełni umożliwiającą kształcenie w zakresie jubilerstwa, witrażu, metaloplastyki. Szkoła Policealna Nr 35 kształci w zawodzie złotnik - jubiler. Dobrze wyposażone pracownie pozwalają na prowadzenie innowacji pedagogicznej z podstaw projektowania i wytwarzania wyrobów. Stworzenie i rozbudowa ośrodka egzaminacyjnego OKE dla przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie złotnik jubiler to program szkoły wpisujący się w Politykę Edukacyjną Miasta - Edukacja dla rynku pracy, w tym wspieranie i wzbogacanie oferty szkolnictwa zawodowego. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych, to placówka o ugruntowanej pozycji na warszawskim rynku edukacyjnym. Na to dobre imię szkoła pracowała przez 4 dekady (w br. szkoła obchodziła swoje 40 lecie). Polityka edukacyjna m. st. Warszawy na lata , tworzenie klimatu sprzyjającego wdrażaniu programu strategicznego Warszawskie szkoły zawodowe na europejskim poziomie, pozwoliło na pozyskiwanie z Biura Edukacji środków na doposażenie bazy dydaktycznej. Dzięki tym środkom, a także dochodom własnym w ostatnich latach wyposażono dwanaście pracowni komputerowych, trzy pracownie elektryczne i elektroniczne posiadające najnowocześniejszy sprzęt współpracujący z komputerami i sterownikami programowalnymi. Dziewięć pracowni przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących wyposażonych jest w tablice interaktywne. Placówka posiada też platformę MOODLE. Technikum Elektroniczne Nr 3 kształci uczniów w czterech zawodach: technik informatyk (specjalności: aplikacje internetowe, grafika komputerowa, systemy zarządzania bazami danych, administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi), technik elektronik (specjalności: automatyka przemysłowa, systemy i sieci komputerowe, konserwator urządzeń dźwigowych), technik teleinformatyk, technik elektryk (specjalność: maszyny elektryczne). Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Elektronicznej Nr 2 szkoły uczniowie uzyskują zawód - monter elektronik. Największym powodzeniem w ubiegłym roku szkolnym cieszył się zawód technik informatyk (470 uczniów). Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych to szkoła z 40-letnia tradycją (w październiku 2010 roku szkoła obchodziła swój jubileusz). Dobrze wyposażone pracownie, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu sprawiają, że szkoła cieszy się od lat niesłabnącym powodzeniem. Grono pedagogiczne stanowią doświadczeni nauczyciele oraz osoby młode. Wykładowcy z Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej uczą przedmiotów mechatronicznych i logistycznych. Szkoła kształci w zawodach: w Technikum Samochodowym Nr 3: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik (specjalizacja: samochodowa), technik logistyk w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 11: mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik (specjalizacja: samochodowa). w Technikum Uzupełniającym Nr 27: technik pojazdów samochodowych. e. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) 1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej Żoliborz, ul. ks. J. Popiełuszki Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 3, Al. Wojska Polskiego 36 16/83

17 Szkoły specjalne: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 100, ul. Czarnieckiego 49, w tym: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 123, b) Gimnazjum Specjalne Nr Zespół Szkół Specjalnych Nr 107, ul. Dembińskiego 1, w tym: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 291, b) Gimnazjum Specjalne Nr Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 9, ul. J. Ch. Paska 10, w tym: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 155, b) Gimnazjum Specjalne Nr 88. Inne placówki: 1. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, ul. Krasińskiego 1, w tym: a) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia b) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia 2. Pierwszy Żoliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą przy ul. Felińskiego 15 Ognisko Pracy Pozaszkolnej Żoliborz działa w pomieszczeniach usytuowanych na parterze budynku mieszkalnego, co w znaczącym stopniu wpływa na zawężenie oferty zajęć do takich, które nie są uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. W ramach stałych zajęć (39 grup) odbywają się zajęcia artystyczne (malarskie, ceramiczne, witrażowe, grafiki komputerowej, taneczne, rytmika Orff, teatralno-aktorskie, poezja śpiewana, nauka gry na gitarze, keyboardach, muzyka rockowo-etniczna, zajęcia przedszkolne twórcze gry edukacyjne, baśnie i bajki), informatyczne, przedmiotowe (matematyka, język angielski, język niemiecki, zajęcia literackie), sportowe. Placówka aktywnie uczestniczy w akcjach Zima w mieście i Lato w mieście. Ognisko organizuje imprezy literacko-kulturalne dla mieszkańców Dzielnicy Żoliborz, koncerty muzyczne, prezentacje multimedialne, wystawy malarskie, fotograficzne, witrażowe, ceramiczne, literackie, wystawy grafiki komputerowej. Dla uczestników grup stałych organizowane są także wycieczki turystyczne, warsztaty edukacyjne, wyjścia do muzeów i galerii. 17/83

18 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 3 obejmuje różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci i uczniów szkół publicznych, niepublicznych i specjalnych z Dzielnicy Żoliborz i częściowo z Dzielnicy Bielany. W ciągu roku szkolnego poradnia diagnozuje około 2000 dzieci, a dla kilkuset dzieci organizuje różnorodne zajęcia postdiagnostyczne. Kadrę pedagogiczną tworzą terapeuci pedagogiczni, pedagodzy specjalni, logopedzi, neurologopeda, psycholodzy przedszkolni i wychowawczy, psycholodzy ds. dzieci specjalnej troski, psycholodzy poradnictwa wychowawczo-zawodowego. Poradnia w ramach współpracy z placówkami oświatowymi prowadzi różnorodne szkolenia i warsztaty, realizuje programy skierowane do nauczycieli, rodziców i dzieci. Dla dzieci najmłodszych prowadzone są zajęcia stymulujące harmonijny rozwój. Dla 5 6 latków oprócz tradycyjnego badania gotowości szkolnej, poradnia proponuje zajęcia adaptacyjne. Dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli prowadzi Dni Otwarte - podczas których, zapewnia możliwość konsultacji z terapeutą pedagogicznym, logopedą, pedagogiem. Poradnia prowadzi poradnictwo i wsparcie dla rodziców i rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych, a także poradnictwo zawodowe. 18/83

19 2. Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Przedszkole Nr 87 Przyjazne Przedszkole - program adaptacyjny, Dziecko i relaks przeciwdziałanie powstawaniu agresji u dzieci oraz kształtujący umiejętności w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, W zdrowym ciele zdrowy duch przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy u dzieci, Pomost łagodne przejście 5 i 6-latków do szkoły podstawowej, Zaczarowany Świat Zabaw formy alternatywne do wychowania przedszkolnego. Przedszkole Nr 96: Program adaptacyjny Będę przedszkolakiem. Przedszkole Nr 109 Ludeczkowo : Program adaptacyjny Chcę być przedszkolakiem, Ku dojrzałości szkolnej rozwijanie aktywności twórczej, Program zajęć umuzykalniających. Przedszkole Nr 130 im. Marii Kownackiej: Program adaptacyjny Będę przedszkolakiem, Stymulacja rozwoju dziecka 3-letniego, Dzieci zdolne, 19/83

20 Stymulowanie rozwoju języka, Ekspresje uczuć dzieci w twórczości teatralnej. Przedszkole Nr 131: Program adaptacyjny dzieci 3-letnich. Przedszkole Nr 132: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Program adaptacyjny Razem z mamą do przedszkola, Program Kuba i Kleks w drodze do szkoły, Program Podajmy sobie ręce, Program edukacyjny Książka naszym przyjacielem. Przedszkole Nr 197 Do-Re-Mi : Wspomaganie dziecka i rodziny w procesie przygotowania do przedszkola, Program edukacji wielokulturowej. Przedszkole Nr 212: Program adaptacyjny dla dzieci nowo przyjętych Trzylatki w przedszkolu. Przedszkole Integracyjne Nr 247: Wychowanie dla demokracji Program zajęć ceramicznych dla dzieci z Przedszkola Integracyjnego Nr 247 w Warszawie, Trzy kroki dziecka w przyszłość, Program zintegrowanej edukacji przedszkolnej EKOLUDEK DLA SZEŚCIOLATKA, Akademia Kajtka, Przyjaciele Zippiego, Program adaptacyjny. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 288: Program adaptacyjny razem do przedszkola, Autorski Program Wychowania Przedszkolnego dla Grupy I, Autorski Program Wychowania Przedszkolnego dla Grupy II, Autorski Program Wychowania Przedszkolnego dla Grupy IV, Od Przedszkolaka do Pierwszaka. Przedszkole Nr 361: Wspieranie dziecka i rodziców w procesie adaptacji do przedszkola, Poznaję mój kraj, jego tradycje i kulturę, Żeby Jan czytał czytajmy Jasiowi, Zdrowy i bezpieczny przedszkolak, Wiem, co jem, Baśniowanie wychowanie przez baśń. b. Szkoły podstawowe W Szkole Podstawowej Nr 65 w oddziałach sportowych realizowane były trzy własne programy wychowania fizycznego: 20/83

21 program dla klas IV, V, VI (po 10 godzin tygodniowo w każdej klasie) dla klas o profilu łuczniczym; program dla klas IV, V (po 10 godzin tygodniowo w każdej klasie) dla klas o profilu mini piłka siatkowa; program szkolenia sportowego w pływaniu z elementami pięcioboju nowoczesnego dla klas IV, V, VI (po 10 godzin tygodniowo w każdej klasie) dla klas o profilu pływackim. W klasach IV-VI prowadzony jest program Maturus mający na celu: kształtowanie postawy człowieka nauki i kultury, upowszechnienie i pogłębienie wiedzy historycznej, rozbudzenie zainteresowań klasycznymi dziełami literatury sztuki, poszerzenie znajomości geografii i języków obcych, doskonalenie umiejętności matematycznych. W klasach IV (po 1 godzinie tygodniowo w każdej klasie) prowadzony jest program ścieżki edukacyjnej Edukacja ekologiczna. Pięciu uczniów szkoły jest objętych indywidualnym tokiem nauki z matematyki, a jeden uczeń z plastyki. Dla tych uczniów nauczyciele szkoły opracowują indywidualne programy. Szkoła Podstawowa Nr 92 realizowała dwa własne programy wychowawcze. Program zajęć z komunikacji dla klas I VI oraz szkolny program łagodnego przejścia dla uczniów klas III z pierwszego do drugiego etapu edukacyjnego. Jest to kontynuacja ubiegłorocznych zajęć. c. Gimnazja Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi dla uczniów (68 osób) z oddziałów sportowych realizuje dwa własne programy: program nauczania i doskonalenia pływania i zajęć biegowych oraz program zajęć piłki siatkowej. Gimnazjum Nr 56 uchwałą Rady Pedagogicznej, przez 5 godzin tygodniowo realizuje innowacje z języka polskiego. Część klas ma rozszerzony program z języka angielskiego. Są też klasy z rozszerzeniem programu matematyki, chemii i biologii. Jedna z klas realizowała rozszerzony program sportowy (siatkówka). Gimnazjum Nr 54 wprowadziło dwa programy autorskie: Program zajęć technicznych: część 1-Pracownia fizyczna, część 2-Laboratorium chemiczne; Modułowy program międzyklasowych zajęć artystycznych. Od kilku lat prowadzony jest w szkole innowacyjny program edukacyjny Fakultety gimnazjalistów. Każdy z uczniów wybiera przedmiot, którego uczy się w stopniu rozszerzonym. W okresie poprzedzającym Zieloną Szkołę (klasy I i II) i Szkołę Zimową (klasy I) organizuje się tzw. grupy projektowe, które wybrany przez siebie temat realizują metodą projektów. d. Licea ogólnokształcące LXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 54 opracowało autorski program nauczania etyki (wszystkie poziomy nauczania) oraz nauczania języka francuskiego (klasy III). CXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 31 opracowało trzy autorskie programy nauczania: Autorski program zajęć z przedmiotu technologia informacyjna dla klasy z rozszerzoną plastyką, grafiką komputerową i reklamą (10 godzin tygodniowo). Wiedza o kulturze program rozszerzony i zmodyfikowany przez nauczyciela plastyki (10 godzin tygodniowo). Wiedza o kulturze program rozszerzony o elementy reklamy (8 godzin tygodniowo). Uchwałą Rady Pedagogicznej wprowadzono też innowacje pedagogiczne z przedmiotu plastyka. Realizowane zajęcia z tego przedmiotu obejmują pełny zakres programowy uwzględniający rysunek, malarstwo, rzeźbę (w tym ceramikę), kompozycję i elementy projektowania plastycznego. e. Szkoły zawodowe XXVI Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 31 to jedyna tego typu placówka na terenie Warszawy, w której młodzież uczy się takich przedmiotów jak jubilerstwo, witraż czy kowalstwo 21/83

22 artystyczne. Szkoła wprowadziła innowację pedagogiczną z przedmiotu podstawy projektowania i wytwarzania wyrobów. Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych realizował dwa własne programy nauczania: program specjalizujący nauczanie modułowe dla zawodu lakiernika samochodowego (Zasadnicza Szkoła Zawodowa) program specjalizujący dla zawodu technik mechatronik (Technikum Samochodowe). W Technikum Samochodowym, w klasach uczących w zawodzie technik logistyk przy współudziale Wyższej Szkoły Logistycznej w Poznaniu wprowadzono innowację pedagogiczną pt. Wirtualne laboratoria-sukces innowacji. f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) Ognisko Pracy Pozaszkolnej Żoliborz realizuje siedem własnych programów nauczania: ECDL i nie tylko program z informatyki, Projektowanie graficzne program z grafiki komputerowej, If You know English, you can all program nauki języka angielskiego, Glina i relief program zajęć z ceramiki, Matematyka królowa nauk program zajęć z matematyki, Cztery pory roku program z malarstwa i sztuki, Treningi twórczości twórcze gry edukacyjne. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 3 w swojej pracy korzysta z 26 opracowanych przez pracowników poradni programów. Są to: Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci klas I- III zajęcia grupowe dla uczniów szkół podstawowych; Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci klas IV- VI - zajęcia grupowe dla uczniów szkół podstawowych; Zajęcia dla dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi - zajęcia grupowe dla uczniów szkół podstawowych; Zajęcia dla dzieci z problemami emocjonalnymi - zajęcia grupowe dla uczniów z oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych; Podnoszenie samooceny dziecka i rozwijanie myślenia twórczego - zajęcia grupowe psychoedukacyjne dla uczniów klas II IV szkół podstawowych; Spotkania z Leonem zajęcia grupowe dla 5,6 latków; Umiejętności społeczne krok po kroku - zajęcia dla dzieci 3-6 letnich; Szkoła dla rodziców i wychowawców grupowe zajęcia warsztatowe dla rodziców; Motywowanie dziecka do nauki - grupowe zajęcia warsztatowe dla rodziców; Asertywny rodzic-umiejętność stanowienia granic w stosunku do dziecka. Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów klasowych - zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i pedagogów szkół; Przemoc rówieśnicza- radzenie sobie z sytuacjami mobbingu i zachowaniami agresywnymi uczniów ; Skuteczne porozumiewanie się w klasie ; Zajęcia wspomagające rozwój i stymulujące gotowość szkolną; Zajęcia wspierające rozwój i koncentrację z wykorzystaniem kinezjologii edukacyjnej; 22/83

23 Zajęcia interwencyjno-diagnostyczne w klasach; Terapia rodzin; Terapia integracji sensorycznej; Terapia ręki; Radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym; Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Doradztwo zawodowe w zakresie efektywnych technik uczenia się; Zajęcia aktywizujące do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i wyboru zawodu; Budowanie autorytetu opartego o osobiste kompetencje; Zajęcia stymulujące rozwój mowy indywidualny i grup; Trening wspomagania myślenia i koncentracji w oparciu o elementy ortografii oraz czytanie ze zrozumieniem; Indywidualne programy terapii pedagogicznej. Decyzją Rady Pedagogicznej wprowadzono innowacje pedagogiczne skierowane do: dzieci w wieku przedszkolnym (zajęcia dla przedszkolaków wg programu Klausa Vopla Dzieci bez stresu w cudownej krainie fantazji, zajęcia indywidualne profilaktyczno-edukacyjne wspierające kompetencje emocjonalne wg autorskiego programu Koło emocji, indywidualne zajęcia stymulujące harmonijny rozwój, projekt pilotażowy: stymulacja rozwoju mowy i języka dzieci trzyletnich dla dzieci i ich rodziców/opiekunów); uczniów szkół podstawowych (zajęcia grupowe wg autorskiego programu Wspieranie rozwoju dzieci zdolnych w wieku szkolnym, krótkie formy warsztatowe dot. doradztwa zawodowego z prezentacją multimedialną oraz wypełnieniem i obliczeniem wyników kwestionariusza opracowanego przez Ecorys w ramach programu Poznaj Świat Zajęcia grupowe pt: Zawody, indywidualne zajęcia rozwijające percepcję wzrokową i koordynacje wzrokowo-ruchową wg programu M. Frostig, program zajęć grupowych dla dzieci z trudnościami w uczeniu się Trening ortograficzny z elementami ćwiczeń percepcyjnych, Terapia Indywidualna Skoncentrowana na Rozwiązaniach); uczniów gimnazjów (krótkie formy warsztatowe dot. doradztwa zawodowego z prezentacją multimedialną oraz wypełnieniem i obliczeniem wyników. kwestionariusza opracowanego przez Ecorys w ramach programu Poznaj Świat, doradztwo zawodowe dla uczniów niepełnosprawnych); dla rodziców ( Bez klapsa jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice, grupa wsparcia dla rodziców dzieci przedszkolnych, Poradnictwo i wsparcie rodziców/opiekunów rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i głębszym). 3. Zajęcia dodatkowe a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Wszystkie przedszkola, obok realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, oferowały odpłatnie - zgodnie z wyborem rodziców różnorodne zajęcia dodatkowe, takie jak: gimnastyka ogólnorozwojowa, umuzykalnienie, taniec, język angielski, zajęcia plastyczne, origami i inne. Zajęcia te odbywały się popołudniami, po czasie realizacji podstawy programowej. Prowadzone były przez instruktorów i nauczycieli z firm wyspecjalizowanych w tym zakresie. Nadzór pedagogiczny nad prowadzonymi zajęciami sprawowali dyrektorzy przedszkoli. Od lutego 2005 r. w Przedszkolu Nr 87 przy ul. Broniewskiego realizowany jest program zajęć popołudniowych Zaczarowany Świat Zabaw przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat, które nie uczęszczają do przedszkoli. W każdy czwartek w godz. od do dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach rozwijających muzycznie, plastycznie, aktorsko i ruchowo. Starsze dzieci z większości przedszkoli uczestniczyły przez cały rok szkolny w zajęciach sportowych ogólnorozwojowych pod nazwą Baw się zdrowo na sportowo organizowanych przez Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz. 23/83

24 b. Szkoły podstawowe Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Wszystkie szkoły podstawowe oferują swoim uczniom szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. Są to koła przedmiotowe (humanistyczne, przyrodnicze, matematyczne), sportowe, plastyczne, teatralne, muzyczne. We wszystkich placówkach prowadzone są zajęcia wyrównawcze dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zajęcia przygotowujące do sprawdzianu na zakończenie klas 6-tych. Szkoła Podstawowa Nr 65 była organizatorem Małej Olimpiady Matematycznej. Olimpiada miała zasięg ogólnowarszawski. Przystąpiło do niej 2000 uczniów z klas III warszawskich szkół podstawowych. Dla uczniów klas IV VI szkoła zorganizowała Konkurs Humanistyczny Maturus. Wzięło w nim udział 204 uczniów żoliborskich szkół podstawowych. Corocznie placówka organizuje zajęcia adaptacyjne dla przyszłych uczniów szkoły Akademia Przedszkolaka. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68 to szkoła, w której większość oddziałów stanowią oddziały integracyjne. W szkole prowadzone są przez specjalistów zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, rewalidacyjne, rehabilitacyjne, terapii, socjoterapi. Uczniowie szkoły biorą udział w organizacji czwartkowych koncertów w Filharmonii Narodowej. Jako, że szkoła to promotor ekologii organizowane były liczne konkursy o tematyce ekologicznej i przyrodniczej. Wszystkie klasy odbywają też zajęcia w szkolnym Zielonym Ogrodzie Nauki, gdzie uczą się sposobów sadzenia i uprawy roślin. W Szkole Podstawowej Nr 92 działa chór szkolny Mały Wiwat, który przygotowuje koncerty i widowiska słowno muzyczne dla szkoły, środowiska lokalnego, na spotkania z emerytowanymi nauczycielami. Chór Wiwat na zaproszenie Towarzystwa Przyjaźni Niemiecko-Polskiej przebywał z koncertami w Hamburgu. We wrześniu br. chór wyjeżdża do Meksyku na międzynarodowy festiwal chórów szkolnych. W placówce działa Szkolny Klub Tańca Towarzyskiego FEELING, który zrzesza około 50 par tanecznych uczniów i absolwentów szkoły. Wielu tancerzy posiada najwyższe klasy taneczne S i A zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia w Turniejach Tańca Towarzyskiego w kraju i zagranicą. Szkoła Podstawowa Nr 267 proponuje swoim uczniom szeroką ofertę zajęć sportowych: Od zabawy do sportu, siatkówka, gry i zabawy, gimnastyka ogólnorozwojowa, Otwarte obiekty sportowe, zajęcia rytmiczno - sportowe, korektywa. Na podkreślenie zasługuje fakt, że hala sportowa przy szkole jest miejscem organizowania wielu imprez sportowych w skali ogólnowarszawskiej. Odbywają się tu do późnych godzin wieczornych zajęcia nie tylko dla uczniów szkoły, ale i dla całej społeczności dzielnicy. Dla przedszkolaków, przyszłych uczniów szkoły prowadzone są zajęcia sportowe "Sprawny maluch". Realizowany w szkole w latach ubiegłych projekt Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Z książką w świat wartości zaowocował szkolną akcję Cała Polska czyta dzieciom. Placówka włączyła się czynnie w akcję Czytające szkoły. Absolwenci szkoły czytają książki najmłodszym uczniom w każdy czwartek. Uczniowie klas 6 biorą udział w szkolnym konkursie wiedzy o patronach ulicy, przy której mieści się szkoła Bracia Załuscy i ich czasy zaś uczniowie klas 4 6 o patronach żoliborskich ulic. Od lat, raz w miesiącu, uczniowie z nauczycielką muzyki bywają w Filharmonii. Nauczyciele klas 1-3 nawiązali współpracę z Centrum Komputerowym Medioteka, gdzie uczniowie uczestniczą w profesjonalnie prowadzonych zajęciach informatycznych. c. Gimnazja Gimnazja mają w swojej ofercie zajęć pozalekcyjnych koła przedmiotowe, artystyczne, sportowe. Dodatkowe zajęcia organizowane są dla uczniów, którzy przystępują do egzaminu gimnazjalnego. W placówkach działają Kluby Gimnazjalisty. Uczniowie najzdolniejsi obejmowani są Indywidualnym Tokiem Nauczania, a dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizowane są zajęcia wyrównawcze. Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi organizuje dla swoich uczniów konkursy szkolne takie jak: wewnątrzszkolny konkurs ortograficzny, konkurs recytatorski twórczości K. K. Baczyńskiego, 24/83

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2011/2012 Spis treści 1. Wprowadzenie... 6 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 7 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 7 b. Szkoły podstawowe... 9 c. Gimnazja... 11 d.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2012/2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek...

1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2009/2010

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2009/2010 Spis treści Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz 1. Wprowadzenie... 6 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 703 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY I. Ogólna charakterystyka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce. II. Opis ważniejszych przedsięwzięć. 1. Projekty unijne: a) Twój rozwój, twoja

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2014/2015

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2014/2015 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2014/2015 Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Jeśli dziecko dostało mniej od losu, powinno dostać więcej od ludzi ul. Tysiąclecia 25 44-300 Wodzisław Śląski

Bardziej szczegółowo

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Katarzyna Staszczuk DYREKTOR PP P w Ostrołęce Publiczna placówka

Bardziej szczegółowo

Orientacja i poradnictwo zawodowe

Orientacja i poradnictwo zawodowe Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach Orientacja i poradnictwo zawodowe Akty prawne akty prawne pochodzą ze strony MEN ul. Drozdów 21 i 17, 40-530 Katowice; tel.: 032 209 53 12 lub

Bardziej szczegółowo

Więcej zdjęć możesz obejrzeć w galerii. Wystarczy skopiować poniższy link.

Więcej zdjęć możesz obejrzeć w galerii. Wystarczy skopiować poniższy link. Jesteśmy szkołą innowacyjną od dwóch lat realizujemy wyjątkową na skalę kraju innowację pedagogiczną - autorską klasę I B matematyczno-fizyczno-informatyczną, w której realizuje się odwróconą szkołę z

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr SE KZ 41010

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła Dane statystyczne Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła I. Dane dotyczące liczby i rodzajów placówek Tabela 1: szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę (rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 35. Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org.pl

Publiczne Gimnazjum Nr 35. Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org.pl Publiczne Gimnazjum Nr 35 Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax 42-673-86-83 www:zso8.edupage.org.pl Czernika 1/3 - Widzew - Wschód - Park Górka Widzewska Szkoła przyjazna dziecku z dysleksją. Szkoła promująca

Bardziej szczegółowo

WIZJA I MISJA SZKOŁY

WIZJA I MISJA SZKOŁY 1.września 1990 r. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 12 rozpoczęła swoją działalność. Koncepcja szkoły to pomysł P. Ligii Krajewskiej, pierwszego dyrektora szkoły. 1 września 1998 r. Dzieci rozpoczęły naukę

Bardziej szczegółowo

STATUT. AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

STATUT. AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie STATUT AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku WR.570.9.2013.EKP Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców 1.Przedszkola: Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców Jak pomoc dziecku w adaptacji do przedszkola. Rozwój mowy i wady wymowy u trzylatków. Wspomaganie rozwoju mowy w okresie przedszkolnym. Zabawy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11 WYMAGANIE: SZKOŁA LUB PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ UCZNIÓW DATA PREZENTACJI: 06.11.2013 r. Posiedzenie Rady

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014 Zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST- KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 I. Proponowane kierunki

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych?

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO w Słupsku Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo- Informatyczne Społecznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 WIZJA SZKOŁY Działamy po to, aby: nasi wychowankowie umieli poszukiwać wiedzy w zmieniającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 II LO w Kartuzach Lp. Klasa Przy ustalaniu punktacji za oceny na świadectwie będą uwzględniane następujące przedmioty 1 1a - społeczno-humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Technikum Nr 1

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum przy ALON 42

Gimnazjum przy ALON 42 Gimnazjum przy ALON 42 00-735 Warszawa, ul. Iwicka 47B tel. 841-15-45, 841-29-05 Sekretariat: sekretariat@alon42.waw.pl Dyrektor: w.zientarski@alon42.waw.pl Informacje o gimnazjum Wszystkich chętnych prosimy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na interpelację nr 33922

Odpowiedź na interpelację nr 33922 DJE-WEK.054.46.2015.TK Warszawa, 21 sierpnia 2015 r. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiedź na interpelację nr 33922 Szanowna Pani Marszałek, składam na Pani

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 pełna nazwa szkoły

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 pełna nazwa szkoły Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 pełna nazwa szkoły 1/ Proponowane profile kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej ZMIANY PRAWNE W ORGANIZOWANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM KATARZYNA SZCZEPKOWSKA-SZCZĘŚNIAK NAUCZYCIEL KONSULTANT MSCDN WYDZIAŁ W WARSZAWIE Cele wystąpienia Usystematyzowanie

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1 1. Poznaj świat edukacji i pracy - ścieżki kształcenia, typy szkół - świat zawodów, w, w tym tzw. zawodów w przyszłości ci, 2. Poznaj siebie: - własne zainteresowania, - własne uzdolnienia, - swój j

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015 Koncepcja pracy Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi na lata 2012-2015 1 Misja: Do życia przez życie. Wizja: Dzieci poznają świat i komunikują się z otoczeniem na miarę swoich możliwości psychofizycznych.

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2015-16

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2015-16 ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2015-1 1 1. Nabór do Liceum odbywa się w oparciu o szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ nr 10 w roku szkolnym 2016/2017

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ nr 10 w roku szkolnym 2016/2017 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ nr 10 w roku m Obszary pracy szkoły : I. Organizacja pracy dydaktycznej szkoły; II. Zarządzanie szkołą; III. Kształcenie; IV. Wychowanie i opieka; V. Współpraca z rodzicami i środowiskiem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły. na lata szkolne 2012/ /2017

Koncepcja pracy szkoły. na lata szkolne 2012/ /2017 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy Koncepcja na szkolne 2012/2013 2016/2017 Z Koncepcją zapoznano Radę Pedagogiczną w dniu Uznając za cel najważniejszy wszechstronny i pełny rozwój

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ CELE PROGRAMU: Wspomaganie prawidłowego rozwoju osobowości uczniów poprzez zindywidualizowanie procesów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. oraz Statutu Technikum Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 69 PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. 100 lecie powstania szkoły Sportowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Czas realizacji programu: 2015 r. 2020 r. Opracowała: Małgorzata Polkowska Agnieszka Lasota

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze w roku szkolnym 2004/2005 [ opracowano w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej cyt. ustawa USO) Art. 15 ust. 2 ustawy OSO w brzmieniu: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoły. Oddziały przedszkolne dla dzieci 5- i 6-letnich. Klasa 1 Nauka pływania już od drugiego semestru. Klasa 2 Dodatkowe zajęcia

Oferta szkoły. Oddziały przedszkolne dla dzieci 5- i 6-letnich. Klasa 1 Nauka pływania już od drugiego semestru. Klasa 2 Dodatkowe zajęcia Oferta szkoły Oddziały przedszkolne dla dzieci 5- i 6-letnich Dodatkowe zajęcia: Muzycznie i rytmicznie Klasa 1 Nauka pływania już od drugiego semestru Klasa 2 Dodatkowe zajęcia Kreatywne zajęcia z dźwiękiem,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 R E G U L A M I N rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba

Bardziej szczegółowo

Pilotaż modelu współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Pilotaż modelu współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Pilotaż modelu współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prowadzony przez Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Orientacji Zawodowej dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu na rok szkolny 2013/2014

Wewnątrzszkolny System Orientacji Zawodowej dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu na rok szkolny 2013/2014 Wewnątrzszkolny System Orientacji Zawodowej dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu na rok szkolny 2013/2014 Cel ogólny: Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

brzmienie od 2009-09-01 Zmiany aktu:

brzmienie od 2009-09-01 Zmiany aktu: brzmienie od 2009-09-01 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 12 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 15, poz. 142) Zmiany aktu: 2009-09-01

Bardziej szczegółowo