Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego... 9 b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Zajęcia dodatkowe a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Osiągnięcia a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Projekty unijne, współpraca międzynarodowa a. Szkoły podstawowe b. Gimnazja c. Licea ogólnokształcące d. Szkoły zawodowe Zasiłki szkolne, stypendia socjalne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Baza lokalowa a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) /103

4 8. Wyposażenie jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez inne organy podsumowanie Informacje ogólne, specyfika jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe Finanse Struktura wydatków w roku szkolnym 2013/ Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego (rozdziały i 80106) Szkoły podstawowe (rozdział 80101) Gimnazja (rozdział 80110) Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) Szkoły zawodowe (rozdział 80130) Placówki wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406) Zestawienie istotnych wydarzeń i działań prowadzonych w roku szkolnym 2013/ Zwiększanie wskaźnika upowszechniania wychowania przedszkolnego Organizacja oddziałów dla sześciolatków w szkołach podstawowych Wsparcie ucznia uzdolnionego w tym program Wars i Sawa Wspieranie i wzbogacania oferty szkolnictwa zawodowego Racjonalizacja sieci szkół Programy typu Wiem co jem ; Akademia zdrowego ucznia i inne Lato i zima w mieście Zima w Mieście Lato w Mieście Młodzieżowa Rada Dzielnicowa Projekty Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Szkoła z pomysłem honorowe wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy Projekty edukacji kulturalnej Projekty unijne Doskonalenie nauczycieli i kadr Awans zawodowy nauczycieli Dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli Współpraca z organizacjami pozarządowymi Przedszkola Szkoły Inwestycje, remonty, termomodernizacje Wdrażanie zaawansowanych technologii Rozszerzanie współpracy międzynarodowej /103

5 18. Inne Konkursy Dzielnicowe Samorządowy Konkurs Nastolatków Ośmiu Wspaniałych Działania w zakresie profilaktyki realizowane w szkołach i przedszkolach Dowóz dzieci niepełnosprawnych Opis dzielnicy Demografia /103

6 6/103

7 1. Wprowadzenie Funkcjonujące na terenie Dzielnicy Żoliborz placówki oświatowe kształcą dzieci i młodzież na wszystkich poziomach edukacyjnych (od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej). Pięć z nich dysponuje oddziałami integracyjnymi (2 przedszkola, 1 szkoła podstawowa, 1 gimnazjum i 1 liceum ogólnokształcące), które umożliwiają otoczyć opieką dzieci wymagające szczególnego wsparcia z uwagi na dysfunkcje rozwojowe, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub trudności w nauce. Żoliborskie placówki dzięki dobrej bazie lokalowej i wyposażeniu oraz wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej stają się niejednokrotnie kuźniami talentów. Uzdolnione dzieci i młodzież mają szansę na rozwój umiejętności i realizowanie pasji (np. językowych lub sportowych). Na terenie Dzielnicy znajduje się gimnazjum dwujęzyczne (7 oddziałów) oraz liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi (6 oddziałów). Językiem wykładowym obu placówek jest język francuski. Żoliborskie szkoły mają też w swojej ofercie oddziały sportowe. W dwóch szkołach podstawowych i gimnazjum funkcjonuje łącznie 18 oddziałów sportowych, prowadzących zajęcia z gimnastyki artystycznej, gimnastyki sportowej, judo, pływania, łucznictwa i piłki siatkowej. Szkoły te w ramach swojej działalności utrzymują efektywną współpracę z różnorodnymi klubami sportowymi m.in.: Uczniowskim Klubem Sportowym Żoliborz, Klubem Sportowym AZS-AWF, UKS Nowy Marymont, Dzielnicowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Uczniowskim Klubem Sportowym RONIN TEAM. W żoliborskich technikach młodzież może zdobyć kwalifikacje w zawodach: technik organizacji reklamy, technik informatyk, technik elektronik, technik elektryk, technik teleinformatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik oraz technik logistyk. Natomiast szkoły zawodowe dają możliwość zdobycia takich zawodów jak: monter elektronik, lakiernik i mechanik pojazdów samochodowych. Zdobycie zawodu umożliwiają też uruchamiane przy Zespołach Szkół kursy kwalifikacyjne. Oprócz obowiązkowych zajęć szkolnych dzieci i młodzież mają do dyspozycji szeroką ofertę zajęć organizowanych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej Żoliborz m.in. zajęcia taneczne, teatralne, literackie, nauki języków obcych. Na Żoliborzu działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów, która swoją opieką obejmuje nie tylko szkoły i placówki położone na terenie Dzielnicy, ale również część szkół z terenu Bielan. Od 1 września 2013 r. Poradnia zmieniła swoją siedzibę na budynek przy ul. A. Felińskiego15 (budynek, w którym mieści się I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi). Również we wrześniu 2013 roku, na mocy Uchwały Nr L/1447/2013 Rady m.st. Warszawy do grona żoliborskich placówek oświatowych dołączył Zespół Szkół nr 28. Szkoła została przeniesiona z Dzielnicy Mokotów, obecnie znalazła swoją siedzibę w budynku przy ul. Gen. Zajączka 7. Uczniowie żoliborskich szkół osiągają wysokie wyniki w nauce. W roku szkolnym 2013/2014 w sprawdzianie na zakończenie VI klas, uczniowie szkół podstawowych uzyskali drugą lokatę w Warszawie (ze średnią 31,81). Wszystkie szkoły podstawowe poprawiły wyniki ze sprawdzianu w stosunku do roku ubiegłego. Najwyższą średnią w Dzielnicy uzyskała Szkoła Podstawowa nr 65 (33,04). Sukcesami mogą się także pochwalić uczniowie gimnazjów. W egzaminie gimnazjalnym uzyskali w części humanistycznej: I miejsce w Warszawie z wynikiem 81,0% z języka polskiego, III miejsce w Warszawie z wynikiem 70,0 % z historii i wiedzy o społeczeństwie. W części matematyczno przyrodniczej gimnazjaliści uzyskali: III miejsce w Warszawie z wynikiem 65,3% z matematyki oraz II miejsce w Warszawie z wynikiem 65,1%. Efektem wielomiesięcznych wysiłków dzieci i nauczycieli są liczne nagrody wręczane corocznie przez Burmistrza Dzielnicy laureatom konkursów i olimpiad podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego. W roku szkolnym 2013/2014 kontynuowano realizację programów edukacyjnych - "Bezpieczna droga do szkoły", "Wiem co jem, "Stop cyberprzemocy, "Kulturalny kibic, "Lekki tornister", "Cała Polska czyta dzieciom", "Spójrz inaczej", "Otwarte obiekty sportowe", "Bezpieczne życie", "Góra grosza" zaspokajających potrzeby społeczne, poczucie odpowiedzialności i rozszerzających wiedzę o zdrowym stylu życia. Żoliborskie placówki licznie uczestniczyły w projektach unijnych oraz podejmowały współpracę międzynarodową. W minionym roku szkolnym odbyły się 4 konkursy kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli. W wyniku rozstrzygniętych konkursów powołano dwóch nowych dyrektorów, w tym: Przedszkola nr 109 i Przedszkola nr 130. Na kolejną kadencję w wyniku konkursu powołani zostali dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 65 oraz Zespołu Szkół nr 28. 7/103

8 8/103

9 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Tabela 1: Przedszkola samorządowe Źródło: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz stan z r. Lp. Nazwa placówki Adres 1 Przedszkole nr 87 Warszawa, ul. Broniewskiego 9 D 2 Przedszkole nr 96 Warszawa, ul. Wyspiańskiego 5 3 Przedszkole nr 109 Ludeczkowo Warszawa, Pl. Henkla 2 4 Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej Warszawa, ul. Suzina 4 5 Przedszkole nr 131 Warszawa, ul. Sierpecka 9A 6 Przedszkole nr 132 Warszawa, ul. Śmiała 20 7 Przedszkole nr 197 Warszawa, ul. Ks. J. Popiełuszki 3A 8 Przedszkole nr 212 Warszawa, ul. Rybińskiego 2 9 Przedszkole Integracyjne nr 247 Warszawa, ul. Bieniewicka Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 Warszawa, ul. Elbląska 63A 11 Przedszkole nr 361 Warszawa, ul. Włościańska 6A W roku szkolnym 2013/2014 na terenie Dzielnicy Żoliborz działało 11 publicznych placówek wychowania przedszkolnego. Osiem z nich to przedszkola 4-oddziałowe, dwa przedszkola 5 oddziałowe i dwa przedszkole 6-oddziałowe. Z 1171 miejsc organizacyjnych w przedszkolach korzystało ponad 1240 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 49 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wg danych z wrześniowych arkuszy organizacyjnych do przedszkoli zapisanych było: latków, latków, latków, latków i 5 starszych niż 6 lat. Spośród nich ponad 200 dzieci pochodziło spoza Dzielnicy Żoliborz (głównie z Bielan i Białołęki). Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach wynosiła średnio około 25, z wyjątkiem grup integracyjnych, które liczyły około 20 dzieci, w tym 3-5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Tabela 2:Liczba dzieci w przedszkolach samorządowych Źródło: Raporty arkuszy organizacyjnych stan na dzień r. nr Przedszkola Liczba dzieci Razem /103

10 Dwa Przedszkola: nr 247 i nr 288 to placówki prowadzące oddziały integracyjne. W minionym roku szkolnym uczęszczało do nich łącznie 45 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Dodatkowo dwoje dzieci z orzeczeniem uczęszczało do Przedszkola nr 96 i 132. Natomiast Przedszkole nr 197 Do-Re-Mi wyspecjalizowało się w zakresie opieki nad dziećmi z dietą pokarmową, w tym bezglutenową. Prowadzi ono oddzielną kuchnię, zatrudnia dietetyka, dysponuje odpowiednio przeszkolonymi pracownikami oraz sporym doświadczeniem w pracy z dziećmi na dietach. We 10 żoliborskich przedszkolach uruchomione były oddziały dla dzieci sześcioletnich. W roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu nr 96 utworzony został szósty oddział. Znalazło w nim miejsce 16 dzieci trzyletnich. Na potrzeby tej grupy zaadaptowano salę plastyczną i terapeutyczną. Rysunek 1: Przedszkola w dzielnicy Żoliborz Przedszkola żoliborskie pracowały od 9,5 do 11,5 godzin dziennie, a czas ich pracy był dostosowywany do potrzeb rodziców. Wszystkie placówki przedszkolne na życzenie rodziców zapewniały odpłatne wyżywienie, w ilości 3-4 posiłków dziennie. Dyrektorzy i kadra pedagogiczna przedszkoli jest bardzo dobrze wykształcona, najczęściej posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Zatrudnienie kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2013/2014 w przedszkolach przedstawiało się następująco: Tabela 3: Liczba etatów pedagogicznych w przedszkolach samorządowych Źródło: Raporty arkuszy organizacyjnych stan na dzień r. nr Przedszkola Liczba etatów pedagogicznych przeliczeniowych 87 9, , , , , , , , , , ,6 Razem 130,5 Ze względu na wzrastającą z roku na rok liczbę dzieci z wadami logopedycznymi we wszystkich przedszkolach dodatkowo zatrudnieni byli nauczyciele logopedzi. Ponadto w każdym przedszkolu pracowali psychologowie oddelegowani z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3. W Przedszkolu Integracyjnym nr 247 oraz w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 obok 10/103

11 nauczycieli wychowania przedszkolnego, zatrudnieni byli dodatkowo nauczyciele specjaliści z przygotowaniem pedagogicznym m.in.: rehabilitant, psycholog, psychoterapeuta, muzykoterapeuta. Przedszkola żoliborskie cieszą się bardzo dobrą opinią i prezentują wysoki poziom pracy. Dyrektorzy przedszkoli systematycznie współpracują, wspierają się, wymieniają doświadczeniami, biorą udział w różnych formach samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w roku szkolnym 2013/2014 przedstawiało się następująco: Tabela 4: Liczba etatów administracji i obsługi w przedszkolach samorządowych Źródło: Raporty arkuszy organizacyjnych stan na dzień r. nr Przedszkola Liczba etatów administracji i obsługi 87 11, , , , , , , , , , ,44 Razem 131,82 b. Szkoły podstawowe Na terenie Dzielnicy Żoliborz funkcjonują cztery szkoły podstawowe: Tabela 5: Szkoły podstawowe samorządowe, klasy I-VI Źródło: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz stan z r. Lp. Nazwa placówki Adres Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego Warszawa, ul. Mścisławska 1 Warszawa, ul. Or-Ota 5 Warszawa, ul. Przasnyska 18a Warszawa, ul. Braci Załuskich 1 W roku szkolnym 2013/2014 w każdej ze szkół podstawowych udostępniono oddział przedszkolny. Tabela 6: Szkoły podstawowe samorządowe prowadzące oddziały przedszkolne Źródło: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz stan z r. Lp. Nazwa placówki Adres Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego Warszawa, ul. Mścisławska 1 Warszawa, ul. Or-Ota 5 Warszawa, ul. Przasnyska 18a Warszawa, ul. Braci Załuskich 1 11/103

12 Szkoły podstawowe w dzielnicy oferują naukę w klasach ogólnych, sportowych i integracyjnych. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych skierowana jest do uczniów zdolnych, jak i do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Każda ze szkół prowadzi zajęcia przygotowujące dzieci do sprawdzianu na zakończenie klas szóstych. We wszystkich placówkach zajęcia prowadzi wysokokwalifikowana kadra pedagogiczna, systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe. Dzieci mogą też liczyć na pomoc licznych specjalistów: pedagogów, psychologów, reedukatorów. W szkołach prowadzone są też zajęcia dla przedszkolaków ułatwiające łagodne przejście z przedszkola do szkoły. W Szkole Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana w 28 oddziałach uczyło się 678 uczniów: w 9 oddziałach sportowych o profilu pływanie oraz łucznictwo i piłka siatkowa uczniów oraz w 19 oddziałach ogólnych uczniów. Zorganizowano też 1 oddział przedszkolny liczący 22 dzieci. W klasach I - III szkoła prowadzi indywidualizację procesu nauczania. Ośmioro uczniów jest objętych Indywidualnym Tokiem Nauki: 4 uczniów z matematyki i 4 uczniów z języka angielskiego. Nauczyciele klas IV-VI realizują program Interdyscyplinarne nauczanie z przedmiotów atematycznoprzyrodniczych, technicznych i informatycznych dla uczniów klas IV-VI opracowanie i wdrożenie projektów lekcji. Na terenie szkoły odbywają się praktyki studenckie w ramach Projektu Dobre praktyki kluczem do profesjonalizmu w edukacji - projekt realizowany w partnerstwie przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Kolegium Nauczycielskie w Warszawie oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 69 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. W klasie II i III prowadzone były zajęcia PIKTOGRAFIA Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów Asylco - projekt realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie Poprawa jakości kształcenia. W Szkole Podstawowej nr 267 im. Juliusza Słowackiego, w 21 oddziałach uczyło się 476 uczniów. W 6 oddziałach sportowych uczniów oraz 14 oddziałach ogólnych uczniów. Do 1 oddziału przedszkolnego uczęszczało 27 dzieci. W roku szkolnym 2013/2014 szkoła zainicjowała działalność Szkolnej Akademii Umiejętności dla uczniów klas I III, którzy w klasyfikacji semestralnej zdobywają odznako w 12 kategoriach. Zainicjowano nadawania wyróżnienia Juliusz w 5 kategoriach (humanistyczny, artystyczny, matematyczno przyrodniczy, sportowy i czytelniczy), które przyznawane są klasom w danym poziomie (kl. IV VI) w styczniu i czerwcu. W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczął działalność Żoliborski Klub Nauczycieli Humanistów, w ramach którego odbyły się II Żoliborski Konkurs Kościuszkowski i kilka innych konkursów oraz dyskusje o książkach. W placówce odbyły się liczne konkursy: Czy wiesz, jak jesteś oceniany?, Bracia Załuscy i ich czasy, o patronie szkoły Juliuszu Słowackim, Jeden z dziesięciu historyczny i polonistyczny, wiedzy przyrodniczej, zagadek matematycznych, Torus matematyczny, Kangur matematyczny, mała olimpiada matematyczna, sportowe, Mistrz ortografii. Powyższe szkoły prowadzą oddziały sportowe: gimnastyka artystyczna i sportowa Szkoła Podstawowa Nr 267; pływanie, piłka siatkowa, łucznictwo Szkoła Podstawowa Nr 65. Uczniowie tych szkół biorą udział w wielu zawodach sportowych osiągając liczne sukcesy. Nowoczesna hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 267 jest miejscem organizowania wielu imprez sportowych w skali ogólnowarszawskiej (turnieje siatkarskie, turniej judo). Odbywają się tu zajęcia nie tylko dla uczniów szkoły, ale dla całej społeczności dzielnicy (między innymi prowadzenie zajęć dla przedszkolaków Sprawny maluch, Zima w mieście, Sportowe lato w mieście, Otwarte obiekty sportowe ). Nowoczesne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 65 sprzyja rozwijaniu talentów sportowych i promowaniu zdrowego stylu życia. W czerwcu po raz kolejny na boisku szkoły odbył się Wielobój Sportowy zorganizowany dla uczniów warszawskich szkół specjalnych. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi. Do opieki nad dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, oprócz nauczycieli wspierających szkoła zatrudnia też licznych specjalistów: pedagoga, psychologa, reedukatora, logopedę, rehabililtanta, terapeutę SI. W placówce w 14 oddziałach uczyło się 12/103

13 283 uczniów: w 7 oddziałach integracyjnych (136 uczniów) oraz w 7 oddziałach ogólnych (147 uczniów). Do 1 oddziału przedszkolnego uczęszczało 30 dzieci. Od ponad 20 lat szkoła prowadzi działalność proekologiczną. W ciągu roku szkolnego szkoła prowadziła następujące działania: udział w projekcie,,bezpieczne lądowanie - spotkania dla przedszkolaków i ich rodziców; udział w ogólnopolskim programie Mistrzowie Kodowania, którego celem jest upowszechnienie nauki programowania w szkołach. Projekt zorganizowany przez Samsung Electronics we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Rodzice w Edukacji. Został objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji; udział w,,miejskim programie wspierania edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych miasta stołecznego Warszawy; realizacja programu Comenius w ramach projektu Dynamiczni obywatele Europy jest inspirującym wyzwaniem do działania dla uczniów, ich rodziców oraz wszystkich nauczycieli; udział w warsztatach przyrodniczych poprowadzonych przez fundację Chlorofil; udział w zajęciach terenowych na ścieżce przyrodniczej w Lesie Młocińskim; uczestnictwo w warsztacie dziennikarskim w GW nt. pisania artykułów o tematyce ekologicznej. Warsztat został zorganizowany w ramach programu Młodzi Eko-wolontariusze dla miasta Warszawy fundacji GAP Polska; udział w projekcie,,pudełko Młodego Naukowca, organizowanego przez BioCentrum Edukacji Naukowej. Uczniowie klas 5 i 6 na zajęciach pozalekcyjnych wykonywali doświadczenia opracowane przez specjalistów w dziedzinie nauk przyrodniczych współpracujących z Fundacją BioEdukacji, w oparciu o nową podstawę programową do przyrody. W Szkole Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w 18 oddziałach uczyło się 473 uczniów. Do 2 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 54 dzieci. Szkoła aktywnie włącza rodziców do uczestnictwa w życiu szkoły, stwarza warunki do współdecydowania o jej kształcie programowym i wychowawczym. W roku szkolnym 2013/2014 najważniejsze wydarzenia w życiu szkoły to: Akademia Naukowa Pana Kleksa w ramach której odbywa się Festiwal Nauki - szkolny interdyscyplinarny projekt mający na celu zwiększenie zainteresowania uczniów naukami matematyczno przyrodniczymi. Uczniowie uczestniczą w pokazach naukowych prowadzonych przez animatorów z CNK. Prezentują własne doświadczenia i eksperymenty tworzone podczas koła przyrodniczego. Mali Odkrywcy i w ramach zajęć lekcyjnych; Brzechwa bawi, uczy, wychowuje - Dzień Patrona Szkoły; szkolny projekt Skok po zdrowie w ramach którego odbywa się Festiwal Zdrowia. Jego celem jest kształtowanie postaw profilaktyki prozdrowotnej, promowanie zdrowego stylu życia, prawidłowych nawyków żywieniowych i integracja na poziomach zespołów klasowych. W ramach projektu uczniowie: prezentują przedstawienia o tematyce prozdrowotnej, przygotowują i degustują zdrową żywność, prezentują umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, biorą udział w ćwiczeniach fizycznych; Mikołajkowa Integracja Świąteczna - kiermasz świąteczny, jasełka, koncert chóru, wigilijne spotkania klasowe, degustacja świątecznych potraw, kultywowanie tradycji świątecznych. Zaprezentowanie szerszej publiczności swoich talentów a tym samym promowanie dobrego imienia szkoły oraz kształtowanie umiejętności pracy w zespole; Projekt edukacyjny w ramach programu POMOST - z myślą o przyszłych uczniach szkoły. Założeniem jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do nauki w szkole, przystosowanie się do nowych warunków i obowiązków. Dzieci lepiej będą przygotowane do podjęcia obowiązku nauki w szkole i łatwiej przystosują się do nowych obowiązków; Turniej Tańca o puchar Burmistrza Dzielnicy Żoliborz; Szkolny program Łagodnego Przejścia uczniów z pierwszego do drugiego etapu edukacji. Program ma na celu zminimalizować stres związany z rozpoczęciem nauki w klasie IV. W tym celu są wdrażane działania takie jak: uczniowie klas III są stopniowo zapoznawani z cyfrowym systemem oceniania, w II semestrze lekcje pokazowe są prowadzone przez specjalistów z poszczególnych przedmiotów. Uczniowie po uczestnictwie w cyklu zajęć z nauczycielami klas IV otrzymują INDEKS, który jest przepustka do kolejnego etapu kształcenia. Uczniowie żoliborskich szkół podstawowych osiągają wysokie wyniki w nauce, o czym świadczą chociażby wyniki sprawdzianów na zakończenie klas szóstych. Biorą udział w konkursach zajmując 13/103

14 w nich czołowe miejsca. Każda z placówek posiada rozbudowaną ofertę zajęć pozalekcyjnych, włączając do pracy dzieci wybitnie zdolne i wyrównując braki w nauce dzieci z trudnościami w nauce. Sieć publicznych szkół podstawowych w Dzielnicy Żoliborz jest zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem art. 17 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), który określa odległość drogi dziecka z domu do szkoły; w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych wynosi ona 3 km, a w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych 4 km. Rysunek 2: Obwody szkół podstawowych c. Gimnazja W Dzielnicy znajdują się cztery gimnazja, w tym: trzy obwodowe oraz jedno gimnazjum bezobwodowe. W gimnazjach obwodowych znajdują się klasy ogólne, sportowe i integracyjne. Bezobwodowe Gimnazjum Dwujęzyczne nr 53 posiada oddziały dwujęzyczne z wykładowym językiem francuskim. Tabela 7: Gimnazja samorządowe Źródło: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz stan z r. Lp. Nazwa placówki Adres Gimnazjum nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Bytnara ps. Rudy Gimnazjum nr 56 im. Aleksego Dawidowskiego ps. Alek Gimnazjum Dwujęzyczne nr 53 im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół nr 53 Gimnazjum nr 54 im. Adama Kazimierza ks. Czartoryskiego w Zespole Szkół nr 54 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 1A Warszawa, ul. Filarecka 2 Warszawa, ul. Ks. J. Popiełuszki 5 Warszawa, ul. Elbląska 51 14/103

15 Gimnazjum nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Bytnara ps. Rudy to szkoła gdzie oprócz oddziałów ogólnych prowadzone są oddziały sportowe oraz oddziały integracyjne. Szkoła współpracuje z klubem akademickim AZS-AWF Warszawa oraz Uczniowskim Klubem Sportowym Żoliborz. Dzięki tej współpracy uczniowie szkoły osiągają liczne sukcesy sportowe. Do klas integracyjnych gimnazjum (prowadzonych od 2002 roku) trafiają wychowankowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68. Budynek gimnazjum dostosowany jest do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, które uczą się razem ze zdrowymi rówieśnikami. W roku szkolnym 2013/2014 w 6 oddziałach uczyło się 121 uczniów. W 1 oddziale integracyjnym (19 uczniów), 3 oddziałach sportowych (64 uczniów) oraz 2 oddziałach ogólnych (38 uczniów). Szkoła organizuje wyjazdy integracyjne Zielona szkoła dla klas I, współpracuje z Animatorami Podwórkowymi, harcerstwem, realizuje program kulinarny Kuchnie Świata, projekt edukacyjno informacyjny Zielony Klimat. Szkoła realizuje program Akademia filmowa. W placówce działa wolontariat. W ramach wolontariatu szkoła współpracuje z Fundacją Dziecięca Fantazja. Uczniowie pod opieką nauczycieli sprzedawali gazetkę Sztuka Dekoracji- całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony był na realizację marzeń dzieci nieuleczalnie chorych. Gimnazjum nr 56 im. Aleksego Dawidowskiego ps. Alek to szkoła, do której uczęszcza młodzież z bardzo zróżnicowanych środowisk. Uczniowie są włączani do świadomego współdecydowania i współtworzenia szkoły. Modelowaniu pożądanych postaw społecznych uczniów sprzyja realizacja Szkolnego systemu stwarzania warunków zapobiegania zachowaniom agresywnym, Zajęć komputerowych z uczniem trudnym wychowawczo, a także udział uczniów w akcji Szkoła bez przemocy, Bezpieczne boisko, Archipelag skarbów, zajęcia z muzykoterapii, zielona szkoła dla klas I i II. Szkoła realizuje program Akademia filmowa. W roku szkolnym 2013/2014 w 10 oddziałach ogólnych uczyło się 228 uczniów. W Gimnazjum nr 54 im. Adama Kazimierza ks. Czartoryskiego w Zespole Szkół nr 54 w 12 oddziałach ogólnych gimnazjum uczyło się 312 uczniów. Uczniowie szkoły z sukcesami startowali w różnych konkursach przedmiotowych. Wielu uczniów objętych było Indywidualnym Tokiem Nauki. W szkole działała szkolna Liga Naukowa, która pozwala mierzyć się z zadaniami wymagającymi samodzielnych poszukiwań. Uczniowie zdolni mogą poszerzać soją wiedzę uczestnicząc w zajęciach Ośrodka Promocji Talentów finansowanego przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz. Gimnazjum uczestniczy w różnych formach współpracy międzynarodowej, w ramach programu Comenius. Szkoła prowadzi także program integracyjny klas I, wyjazdy integracyjne Zielona Szkoła dla klas I i II. W szkole organizowany jest też Dzień Języków, Dzień Patrona, Szkolny Przegląd Teatralny. Szkoła realizuje program Akademia filmowa. Gimnazjum Dwujęzyczne nr 53 im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół nr 53 to gimnazjum bezobwodowe. W roku szkolnym 2013/2014 w 7 oddziałach dwujęzycznych uczyło się 202 uczniów. Zajęcia prowadzone były zarówno w języku polskim jak i francuskim. Warunkiem dostania się do gimnazjum jest między innymi zdanie testu predyspozycji językowych z języka francuskiego. Uczniowie szkoły osiągają wysokie wyniki w nauce, biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. W klasach pierwszych gimnazjum trwa intensywna nauka języka francuskiego. W klasach drugich i trzecich przedmioty ogólnokształcące wykładane są w języku francuskim i polskim. W szkole bardzo prężnie działa wolontariat. Dużą wagę przywiązuje się też do wychowania patriotycznego. Uczniowie opiekują się grobami żołnierzy zgrupowania Żywiciel, organizują spotkania z kombatantami. Corocznie w placówce organizowane są Dni Frankofonii, których bohaterem są kraje francuskojęzyczne np.: Szwajcaria, Maroko, Tunezja, Belgia, Kongo. Na uroczystościach obecni są ambasadorzy tych krajów. Szkoła realizuje program Akademia filmowa. 15/103

1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek...

1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2011/2012 Spis treści 1. Wprowadzenie... 6 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 7 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 7 b. Szkoły podstawowe... 9 c. Gimnazja... 11 d.

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2012/2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY I. Ogólna charakterystyka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce. II. Opis ważniejszych przedsięwzięć. 1. Projekty unijne: a) Twój rozwój, twoja

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

WIZJA I MISJA SZKOŁY

WIZJA I MISJA SZKOŁY 1.września 1990 r. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 12 rozpoczęła swoją działalność. Koncepcja szkoły to pomysł P. Ligii Krajewskiej, pierwszego dyrektora szkoły. 1 września 1998 r. Dzieci rozpoczęły naukę

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2015/2016

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2015/2016 2/129 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2009/2010

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2009/2010 Spis treści Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz 1. Wprowadzenie... 6 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2010/2011

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Kierunki kształcenia KLASA MATEMATYCZNO - FIZYCZNA KLASA MATEMATYCZNO - CHEMICZNA KLASA POLITECHNICZNA KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA KLASA HUMANISTYCZNA z elementami

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany

Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany jest do potrzeb i umiejętności dzieci sześcioletnich.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła Dane statystyczne Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła I. Dane dotyczące liczby i rodzajów placówek Tabela 1: szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę (rok szkolny

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 Szanowni Państwo, w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli przesyłamy uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Informator. dla absolwentów szkół podstawowych. na rok szkolny 2012/2013

Informator. dla absolwentów szkół podstawowych. na rok szkolny 2012/2013 Informator dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2012/2013 A. Zasady organizacyjne klas gimnazjalnych pod opieką XIII Liceum Ogólnokształcącego B. Zasady i terminarz rekrutacji C. Wyniki egzaminów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych?

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO w Słupsku Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo- Informatyczne Społecznego

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Orientacja i poradnictwo zawodowe

Orientacja i poradnictwo zawodowe Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach Orientacja i poradnictwo zawodowe Akty prawne akty prawne pochodzą ze strony MEN ul. Drozdów 21 i 17, 40-530 Katowice; tel.: 032 209 53 12 lub

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zgodnie z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu, którego nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój osobowości

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły 4 1. Szkoła realizuje zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkoły,

Bardziej szczegółowo

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 KLASA BIOLOGICZNO CHEMICZNA. Przygotuje ucznia do dalszej edukacji w klasach o profilu biologiczno chemicznym w szkołach ponadgimnazjalnych. OFERUJEMY: w III

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA WARSZAWA miastem edukacji Wyzwania i zagrożenia stojące przed samorządem w 2012 roku Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA -MOCNE STRONY EDUKACJI WARSZAWSKIEJ zewnętrznych poziom

Bardziej szczegółowo

STATUT. AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

STATUT. AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie STATUT AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY 2014/2015. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

PLAN DYDAKTYCZNY 2014/2015. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu 1 PLAN DYDAKTYCZNY 2014/2015 Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu Lp. Formy realizacji Termin Odpowiedzialny Współodpowiedzialny 1. Kontynuacja działań związanych z procesem kształcenia: a. dbałość

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum przy ALON 42

Gimnazjum przy ALON 42 Gimnazjum przy ALON 42 00-735 Warszawa, ul. Iwicka 47B tel. 841-15-45, 841-29-05 Sekretariat: sekretariat@alon42.waw.pl Dyrektor: w.zientarski@alon42.waw.pl Informacje o gimnazjum Wszystkich chętnych prosimy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO UL. RATAJSKA 2/4 91-231 ŁÓDŹ (42) 650-44-40 sp116.lodz@wp.pl www.sp116edupage.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO UL. RATAJSKA 2/4 91-231 ŁÓDŹ (42) 650-44-40 sp116.lodz@wp.pl www.sp116edupage. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO UL. RATAJSKA 2/4 91-231 ŁÓDŹ (42) 650-44-40 sp116.lodz@wp.pl www.sp116edupage.org ZAPRASZAMY Historia i tradycja Początki naszego istnienia sięgają 1913

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI RAZEM W SZKOLE

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI RAZEM W SZKOLE PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI RAZEM W SZKOLE w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach Autorzy: Maria BERNAD psycholog szkolny Ewa PODEMSKA- PNIOK pedagog szkolny Katowice, 2009 1 Wstęp Integracyjny

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH Wilczkowice 2012 PRIORYTETY SZKOŁY Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 1. Dokonano zmian w zestawie aktów wykonawczych na podstawie, których opracowano zapisy statutu: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ - 1 - PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Przedszkolu PRYMUSEK we Wrocławiu - 2 - Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

brzmienie od 2009-09-01 Zmiany aktu:

brzmienie od 2009-09-01 Zmiany aktu: brzmienie od 2009-09-01 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 12 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 15, poz. 142) Zmiany aktu: 2009-09-01

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 CELE PROGRAMU: Wdrażanie do dbałości o własny rozwój, zdrowie i życie; Kształtowanie postaw społecznych,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Samorząd lokalny a szkoła Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) polskie ministerstwo przywrócone

Bardziej szczegółowo

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Witamy w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Dlaczego do G 119? Atuty szkoły Dobra baza lokalowa Sprawdzone rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Ciekawa

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW

OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW Oferta zajęć grupowych Lp. Tytuł zajęć Termin realizacji Max. Liczba osób (forma zamknięta/otwarta) 1. Widzę, słyszę, czuję wiem terapia Dzieci od 6 do 10 r.ż. po pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

KLASA ODKRYWANIA TALENTÓW (jedyna taka klasa w mieście)

KLASA ODKRYWANIA TALENTÓW (jedyna taka klasa w mieście) KLASA ODKRYWANIA TALENTÓW (jedyna taka klasa w mieście) Zapewni żądnym, wiedzy młodym ludziom rozszerzony zakres nauczania przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia), możliwość rozwijania

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 Ewaluacja wewnątrzszkolna w roku szkolnym 2011/2012 była przeprowadzona przez dwa zespoły ewaluacyjne: zespół szkolny i zespół przedszkolny.

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE NAJWAŻNIEJSZE W PRACY PRZEDSZKOLA BAJKA JEST: Edukacja zdrowotna (w tym ruchowo muzyczna) Edukacja ekologiczna z edukacją dla bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyniki klasyfikacji są zawarte w dziennikach lekcyjnych, a w ujęciu zbiorczym w protokołach z rad klasyfikacyjnych.

Szczegółowe wyniki klasyfikacji są zawarte w dziennikach lekcyjnych, a w ujęciu zbiorczym w protokołach z rad klasyfikacyjnych. Uchwała nr 1/2012 z dnia 10.01.2012r. w sprawie zatwierdzenia wyników nauczania i zachowania za I semestr roku szkolnego 2011/2012 Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE. przyjęta przez radę pedagogiczną w dniu 31.08.2010 r.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE. przyjęta przez radę pedagogiczną w dniu 31.08.2010 r. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE przyjęta przez radę pedagogiczną w dniu 31.08.2010 r. I SPECYFIKA SZKOŁY 1. Sport i muzyka atuty szkoły, które wyróżniają

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania

ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania 49. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno wychowawczej są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;

Bardziej szczegółowo

Priorytety na rok szkolny 2015/2016

Priorytety na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowano na podstawie: 1. programu wychowawczego, profilaktyki 2. wniosków z ewaluacji, nadzoru pedagogicznego Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 8.2015 z dnia 14.09.2015 rok PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej ZMIANY PRAWNE W ORGANIZOWANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM KATARZYNA SZCZEPKOWSKA-SZCZĘŚNIAK NAUCZYCIEL KONSULTANT MSCDN WYDZIAŁ W WARSZAWIE Cele wystąpienia Usystematyzowanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw. Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.pl SZKOŁA PODSTAWOWA NR 132 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 W szkole

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia - materiał prezentowany na spotkaniach szkoleniowych dyrektora poradni z radami pedagogicznymi szkół. Podpisane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl

KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo