Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego... 9 b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Zajęcia dodatkowe a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Osiągnięcia a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Projekty unijne, współpraca międzynarodowa a. Szkoły podstawowe b. Gimnazja c. Licea ogólnokształcące d. Szkoły zawodowe Zasiłki szkolne, stypendia socjalne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Baza lokalowa a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) /103

4 8. Wyposażenie jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez inne organy podsumowanie Informacje ogólne, specyfika jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe Finanse Struktura wydatków w roku szkolnym 2013/ Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego (rozdziały i 80106) Szkoły podstawowe (rozdział 80101) Gimnazja (rozdział 80110) Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) Szkoły zawodowe (rozdział 80130) Placówki wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406) Zestawienie istotnych wydarzeń i działań prowadzonych w roku szkolnym 2013/ Zwiększanie wskaźnika upowszechniania wychowania przedszkolnego Organizacja oddziałów dla sześciolatków w szkołach podstawowych Wsparcie ucznia uzdolnionego w tym program Wars i Sawa Wspieranie i wzbogacania oferty szkolnictwa zawodowego Racjonalizacja sieci szkół Programy typu Wiem co jem ; Akademia zdrowego ucznia i inne Lato i zima w mieście Zima w Mieście Lato w Mieście Młodzieżowa Rada Dzielnicowa Projekty Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Szkoła z pomysłem honorowe wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy Projekty edukacji kulturalnej Projekty unijne Doskonalenie nauczycieli i kadr Awans zawodowy nauczycieli Dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli Współpraca z organizacjami pozarządowymi Przedszkola Szkoły Inwestycje, remonty, termomodernizacje Wdrażanie zaawansowanych technologii Rozszerzanie współpracy międzynarodowej /103

5 18. Inne Konkursy Dzielnicowe Samorządowy Konkurs Nastolatków Ośmiu Wspaniałych Działania w zakresie profilaktyki realizowane w szkołach i przedszkolach Dowóz dzieci niepełnosprawnych Opis dzielnicy Demografia /103

6 6/103

7 1. Wprowadzenie Funkcjonujące na terenie Dzielnicy Żoliborz placówki oświatowe kształcą dzieci i młodzież na wszystkich poziomach edukacyjnych (od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej). Pięć z nich dysponuje oddziałami integracyjnymi (2 przedszkola, 1 szkoła podstawowa, 1 gimnazjum i 1 liceum ogólnokształcące), które umożliwiają otoczyć opieką dzieci wymagające szczególnego wsparcia z uwagi na dysfunkcje rozwojowe, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub trudności w nauce. Żoliborskie placówki dzięki dobrej bazie lokalowej i wyposażeniu oraz wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej stają się niejednokrotnie kuźniami talentów. Uzdolnione dzieci i młodzież mają szansę na rozwój umiejętności i realizowanie pasji (np. językowych lub sportowych). Na terenie Dzielnicy znajduje się gimnazjum dwujęzyczne (7 oddziałów) oraz liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi (6 oddziałów). Językiem wykładowym obu placówek jest język francuski. Żoliborskie szkoły mają też w swojej ofercie oddziały sportowe. W dwóch szkołach podstawowych i gimnazjum funkcjonuje łącznie 18 oddziałów sportowych, prowadzących zajęcia z gimnastyki artystycznej, gimnastyki sportowej, judo, pływania, łucznictwa i piłki siatkowej. Szkoły te w ramach swojej działalności utrzymują efektywną współpracę z różnorodnymi klubami sportowymi m.in.: Uczniowskim Klubem Sportowym Żoliborz, Klubem Sportowym AZS-AWF, UKS Nowy Marymont, Dzielnicowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Uczniowskim Klubem Sportowym RONIN TEAM. W żoliborskich technikach młodzież może zdobyć kwalifikacje w zawodach: technik organizacji reklamy, technik informatyk, technik elektronik, technik elektryk, technik teleinformatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik oraz technik logistyk. Natomiast szkoły zawodowe dają możliwość zdobycia takich zawodów jak: monter elektronik, lakiernik i mechanik pojazdów samochodowych. Zdobycie zawodu umożliwiają też uruchamiane przy Zespołach Szkół kursy kwalifikacyjne. Oprócz obowiązkowych zajęć szkolnych dzieci i młodzież mają do dyspozycji szeroką ofertę zajęć organizowanych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej Żoliborz m.in. zajęcia taneczne, teatralne, literackie, nauki języków obcych. Na Żoliborzu działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów, która swoją opieką obejmuje nie tylko szkoły i placówki położone na terenie Dzielnicy, ale również część szkół z terenu Bielan. Od 1 września 2013 r. Poradnia zmieniła swoją siedzibę na budynek przy ul. A. Felińskiego15 (budynek, w którym mieści się I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi). Również we wrześniu 2013 roku, na mocy Uchwały Nr L/1447/2013 Rady m.st. Warszawy do grona żoliborskich placówek oświatowych dołączył Zespół Szkół nr 28. Szkoła została przeniesiona z Dzielnicy Mokotów, obecnie znalazła swoją siedzibę w budynku przy ul. Gen. Zajączka 7. Uczniowie żoliborskich szkół osiągają wysokie wyniki w nauce. W roku szkolnym 2013/2014 w sprawdzianie na zakończenie VI klas, uczniowie szkół podstawowych uzyskali drugą lokatę w Warszawie (ze średnią 31,81). Wszystkie szkoły podstawowe poprawiły wyniki ze sprawdzianu w stosunku do roku ubiegłego. Najwyższą średnią w Dzielnicy uzyskała Szkoła Podstawowa nr 65 (33,04). Sukcesami mogą się także pochwalić uczniowie gimnazjów. W egzaminie gimnazjalnym uzyskali w części humanistycznej: I miejsce w Warszawie z wynikiem 81,0% z języka polskiego, III miejsce w Warszawie z wynikiem 70,0 % z historii i wiedzy o społeczeństwie. W części matematyczno przyrodniczej gimnazjaliści uzyskali: III miejsce w Warszawie z wynikiem 65,3% z matematyki oraz II miejsce w Warszawie z wynikiem 65,1%. Efektem wielomiesięcznych wysiłków dzieci i nauczycieli są liczne nagrody wręczane corocznie przez Burmistrza Dzielnicy laureatom konkursów i olimpiad podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego. W roku szkolnym 2013/2014 kontynuowano realizację programów edukacyjnych - "Bezpieczna droga do szkoły", "Wiem co jem, "Stop cyberprzemocy, "Kulturalny kibic, "Lekki tornister", "Cała Polska czyta dzieciom", "Spójrz inaczej", "Otwarte obiekty sportowe", "Bezpieczne życie", "Góra grosza" zaspokajających potrzeby społeczne, poczucie odpowiedzialności i rozszerzających wiedzę o zdrowym stylu życia. Żoliborskie placówki licznie uczestniczyły w projektach unijnych oraz podejmowały współpracę międzynarodową. W minionym roku szkolnym odbyły się 4 konkursy kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli. W wyniku rozstrzygniętych konkursów powołano dwóch nowych dyrektorów, w tym: Przedszkola nr 109 i Przedszkola nr 130. Na kolejną kadencję w wyniku konkursu powołani zostali dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 65 oraz Zespołu Szkół nr 28. 7/103

8 8/103

9 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Tabela 1: Przedszkola samorządowe Źródło: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz stan z r. Lp. Nazwa placówki Adres 1 Przedszkole nr 87 Warszawa, ul. Broniewskiego 9 D 2 Przedszkole nr 96 Warszawa, ul. Wyspiańskiego 5 3 Przedszkole nr 109 Ludeczkowo Warszawa, Pl. Henkla 2 4 Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej Warszawa, ul. Suzina 4 5 Przedszkole nr 131 Warszawa, ul. Sierpecka 9A 6 Przedszkole nr 132 Warszawa, ul. Śmiała 20 7 Przedszkole nr 197 Warszawa, ul. Ks. J. Popiełuszki 3A 8 Przedszkole nr 212 Warszawa, ul. Rybińskiego 2 9 Przedszkole Integracyjne nr 247 Warszawa, ul. Bieniewicka Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 Warszawa, ul. Elbląska 63A 11 Przedszkole nr 361 Warszawa, ul. Włościańska 6A W roku szkolnym 2013/2014 na terenie Dzielnicy Żoliborz działało 11 publicznych placówek wychowania przedszkolnego. Osiem z nich to przedszkola 4-oddziałowe, dwa przedszkola 5 oddziałowe i dwa przedszkole 6-oddziałowe. Z 1171 miejsc organizacyjnych w przedszkolach korzystało ponad 1240 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 49 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wg danych z wrześniowych arkuszy organizacyjnych do przedszkoli zapisanych było: latków, latków, latków, latków i 5 starszych niż 6 lat. Spośród nich ponad 200 dzieci pochodziło spoza Dzielnicy Żoliborz (głównie z Bielan i Białołęki). Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach wynosiła średnio około 25, z wyjątkiem grup integracyjnych, które liczyły około 20 dzieci, w tym 3-5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Tabela 2:Liczba dzieci w przedszkolach samorządowych Źródło: Raporty arkuszy organizacyjnych stan na dzień r. nr Przedszkola Liczba dzieci Razem /103

10 Dwa Przedszkola: nr 247 i nr 288 to placówki prowadzące oddziały integracyjne. W minionym roku szkolnym uczęszczało do nich łącznie 45 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Dodatkowo dwoje dzieci z orzeczeniem uczęszczało do Przedszkola nr 96 i 132. Natomiast Przedszkole nr 197 Do-Re-Mi wyspecjalizowało się w zakresie opieki nad dziećmi z dietą pokarmową, w tym bezglutenową. Prowadzi ono oddzielną kuchnię, zatrudnia dietetyka, dysponuje odpowiednio przeszkolonymi pracownikami oraz sporym doświadczeniem w pracy z dziećmi na dietach. We 10 żoliborskich przedszkolach uruchomione były oddziały dla dzieci sześcioletnich. W roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu nr 96 utworzony został szósty oddział. Znalazło w nim miejsce 16 dzieci trzyletnich. Na potrzeby tej grupy zaadaptowano salę plastyczną i terapeutyczną. Rysunek 1: Przedszkola w dzielnicy Żoliborz Przedszkola żoliborskie pracowały od 9,5 do 11,5 godzin dziennie, a czas ich pracy był dostosowywany do potrzeb rodziców. Wszystkie placówki przedszkolne na życzenie rodziców zapewniały odpłatne wyżywienie, w ilości 3-4 posiłków dziennie. Dyrektorzy i kadra pedagogiczna przedszkoli jest bardzo dobrze wykształcona, najczęściej posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Zatrudnienie kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2013/2014 w przedszkolach przedstawiało się następująco: Tabela 3: Liczba etatów pedagogicznych w przedszkolach samorządowych Źródło: Raporty arkuszy organizacyjnych stan na dzień r. nr Przedszkola Liczba etatów pedagogicznych przeliczeniowych 87 9, , , , , , , , , , ,6 Razem 130,5 Ze względu na wzrastającą z roku na rok liczbę dzieci z wadami logopedycznymi we wszystkich przedszkolach dodatkowo zatrudnieni byli nauczyciele logopedzi. Ponadto w każdym przedszkolu pracowali psychologowie oddelegowani z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3. W Przedszkolu Integracyjnym nr 247 oraz w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 obok 10/103

11 nauczycieli wychowania przedszkolnego, zatrudnieni byli dodatkowo nauczyciele specjaliści z przygotowaniem pedagogicznym m.in.: rehabilitant, psycholog, psychoterapeuta, muzykoterapeuta. Przedszkola żoliborskie cieszą się bardzo dobrą opinią i prezentują wysoki poziom pracy. Dyrektorzy przedszkoli systematycznie współpracują, wspierają się, wymieniają doświadczeniami, biorą udział w różnych formach samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w roku szkolnym 2013/2014 przedstawiało się następująco: Tabela 4: Liczba etatów administracji i obsługi w przedszkolach samorządowych Źródło: Raporty arkuszy organizacyjnych stan na dzień r. nr Przedszkola Liczba etatów administracji i obsługi 87 11, , , , , , , , , , ,44 Razem 131,82 b. Szkoły podstawowe Na terenie Dzielnicy Żoliborz funkcjonują cztery szkoły podstawowe: Tabela 5: Szkoły podstawowe samorządowe, klasy I-VI Źródło: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz stan z r. Lp. Nazwa placówki Adres Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego Warszawa, ul. Mścisławska 1 Warszawa, ul. Or-Ota 5 Warszawa, ul. Przasnyska 18a Warszawa, ul. Braci Załuskich 1 W roku szkolnym 2013/2014 w każdej ze szkół podstawowych udostępniono oddział przedszkolny. Tabela 6: Szkoły podstawowe samorządowe prowadzące oddziały przedszkolne Źródło: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz stan z r. Lp. Nazwa placówki Adres Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego Warszawa, ul. Mścisławska 1 Warszawa, ul. Or-Ota 5 Warszawa, ul. Przasnyska 18a Warszawa, ul. Braci Załuskich 1 11/103

12 Szkoły podstawowe w dzielnicy oferują naukę w klasach ogólnych, sportowych i integracyjnych. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych skierowana jest do uczniów zdolnych, jak i do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Każda ze szkół prowadzi zajęcia przygotowujące dzieci do sprawdzianu na zakończenie klas szóstych. We wszystkich placówkach zajęcia prowadzi wysokokwalifikowana kadra pedagogiczna, systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe. Dzieci mogą też liczyć na pomoc licznych specjalistów: pedagogów, psychologów, reedukatorów. W szkołach prowadzone są też zajęcia dla przedszkolaków ułatwiające łagodne przejście z przedszkola do szkoły. W Szkole Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana w 28 oddziałach uczyło się 678 uczniów: w 9 oddziałach sportowych o profilu pływanie oraz łucznictwo i piłka siatkowa uczniów oraz w 19 oddziałach ogólnych uczniów. Zorganizowano też 1 oddział przedszkolny liczący 22 dzieci. W klasach I - III szkoła prowadzi indywidualizację procesu nauczania. Ośmioro uczniów jest objętych Indywidualnym Tokiem Nauki: 4 uczniów z matematyki i 4 uczniów z języka angielskiego. Nauczyciele klas IV-VI realizują program Interdyscyplinarne nauczanie z przedmiotów atematycznoprzyrodniczych, technicznych i informatycznych dla uczniów klas IV-VI opracowanie i wdrożenie projektów lekcji. Na terenie szkoły odbywają się praktyki studenckie w ramach Projektu Dobre praktyki kluczem do profesjonalizmu w edukacji - projekt realizowany w partnerstwie przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Kolegium Nauczycielskie w Warszawie oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 69 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. W klasie II i III prowadzone były zajęcia PIKTOGRAFIA Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów Asylco - projekt realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie Poprawa jakości kształcenia. W Szkole Podstawowej nr 267 im. Juliusza Słowackiego, w 21 oddziałach uczyło się 476 uczniów. W 6 oddziałach sportowych uczniów oraz 14 oddziałach ogólnych uczniów. Do 1 oddziału przedszkolnego uczęszczało 27 dzieci. W roku szkolnym 2013/2014 szkoła zainicjowała działalność Szkolnej Akademii Umiejętności dla uczniów klas I III, którzy w klasyfikacji semestralnej zdobywają odznako w 12 kategoriach. Zainicjowano nadawania wyróżnienia Juliusz w 5 kategoriach (humanistyczny, artystyczny, matematyczno przyrodniczy, sportowy i czytelniczy), które przyznawane są klasom w danym poziomie (kl. IV VI) w styczniu i czerwcu. W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczął działalność Żoliborski Klub Nauczycieli Humanistów, w ramach którego odbyły się II Żoliborski Konkurs Kościuszkowski i kilka innych konkursów oraz dyskusje o książkach. W placówce odbyły się liczne konkursy: Czy wiesz, jak jesteś oceniany?, Bracia Załuscy i ich czasy, o patronie szkoły Juliuszu Słowackim, Jeden z dziesięciu historyczny i polonistyczny, wiedzy przyrodniczej, zagadek matematycznych, Torus matematyczny, Kangur matematyczny, mała olimpiada matematyczna, sportowe, Mistrz ortografii. Powyższe szkoły prowadzą oddziały sportowe: gimnastyka artystyczna i sportowa Szkoła Podstawowa Nr 267; pływanie, piłka siatkowa, łucznictwo Szkoła Podstawowa Nr 65. Uczniowie tych szkół biorą udział w wielu zawodach sportowych osiągając liczne sukcesy. Nowoczesna hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 267 jest miejscem organizowania wielu imprez sportowych w skali ogólnowarszawskiej (turnieje siatkarskie, turniej judo). Odbywają się tu zajęcia nie tylko dla uczniów szkoły, ale dla całej społeczności dzielnicy (między innymi prowadzenie zajęć dla przedszkolaków Sprawny maluch, Zima w mieście, Sportowe lato w mieście, Otwarte obiekty sportowe ). Nowoczesne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 65 sprzyja rozwijaniu talentów sportowych i promowaniu zdrowego stylu życia. W czerwcu po raz kolejny na boisku szkoły odbył się Wielobój Sportowy zorganizowany dla uczniów warszawskich szkół specjalnych. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi. Do opieki nad dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, oprócz nauczycieli wspierających szkoła zatrudnia też licznych specjalistów: pedagoga, psychologa, reedukatora, logopedę, rehabililtanta, terapeutę SI. W placówce w 14 oddziałach uczyło się 12/103

13 283 uczniów: w 7 oddziałach integracyjnych (136 uczniów) oraz w 7 oddziałach ogólnych (147 uczniów). Do 1 oddziału przedszkolnego uczęszczało 30 dzieci. Od ponad 20 lat szkoła prowadzi działalność proekologiczną. W ciągu roku szkolnego szkoła prowadziła następujące działania: udział w projekcie,,bezpieczne lądowanie - spotkania dla przedszkolaków i ich rodziców; udział w ogólnopolskim programie Mistrzowie Kodowania, którego celem jest upowszechnienie nauki programowania w szkołach. Projekt zorganizowany przez Samsung Electronics we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Rodzice w Edukacji. Został objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji; udział w,,miejskim programie wspierania edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych miasta stołecznego Warszawy; realizacja programu Comenius w ramach projektu Dynamiczni obywatele Europy jest inspirującym wyzwaniem do działania dla uczniów, ich rodziców oraz wszystkich nauczycieli; udział w warsztatach przyrodniczych poprowadzonych przez fundację Chlorofil; udział w zajęciach terenowych na ścieżce przyrodniczej w Lesie Młocińskim; uczestnictwo w warsztacie dziennikarskim w GW nt. pisania artykułów o tematyce ekologicznej. Warsztat został zorganizowany w ramach programu Młodzi Eko-wolontariusze dla miasta Warszawy fundacji GAP Polska; udział w projekcie,,pudełko Młodego Naukowca, organizowanego przez BioCentrum Edukacji Naukowej. Uczniowie klas 5 i 6 na zajęciach pozalekcyjnych wykonywali doświadczenia opracowane przez specjalistów w dziedzinie nauk przyrodniczych współpracujących z Fundacją BioEdukacji, w oparciu o nową podstawę programową do przyrody. W Szkole Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w 18 oddziałach uczyło się 473 uczniów. Do 2 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 54 dzieci. Szkoła aktywnie włącza rodziców do uczestnictwa w życiu szkoły, stwarza warunki do współdecydowania o jej kształcie programowym i wychowawczym. W roku szkolnym 2013/2014 najważniejsze wydarzenia w życiu szkoły to: Akademia Naukowa Pana Kleksa w ramach której odbywa się Festiwal Nauki - szkolny interdyscyplinarny projekt mający na celu zwiększenie zainteresowania uczniów naukami matematyczno przyrodniczymi. Uczniowie uczestniczą w pokazach naukowych prowadzonych przez animatorów z CNK. Prezentują własne doświadczenia i eksperymenty tworzone podczas koła przyrodniczego. Mali Odkrywcy i w ramach zajęć lekcyjnych; Brzechwa bawi, uczy, wychowuje - Dzień Patrona Szkoły; szkolny projekt Skok po zdrowie w ramach którego odbywa się Festiwal Zdrowia. Jego celem jest kształtowanie postaw profilaktyki prozdrowotnej, promowanie zdrowego stylu życia, prawidłowych nawyków żywieniowych i integracja na poziomach zespołów klasowych. W ramach projektu uczniowie: prezentują przedstawienia o tematyce prozdrowotnej, przygotowują i degustują zdrową żywność, prezentują umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, biorą udział w ćwiczeniach fizycznych; Mikołajkowa Integracja Świąteczna - kiermasz świąteczny, jasełka, koncert chóru, wigilijne spotkania klasowe, degustacja świątecznych potraw, kultywowanie tradycji świątecznych. Zaprezentowanie szerszej publiczności swoich talentów a tym samym promowanie dobrego imienia szkoły oraz kształtowanie umiejętności pracy w zespole; Projekt edukacyjny w ramach programu POMOST - z myślą o przyszłych uczniach szkoły. Założeniem jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do nauki w szkole, przystosowanie się do nowych warunków i obowiązków. Dzieci lepiej będą przygotowane do podjęcia obowiązku nauki w szkole i łatwiej przystosują się do nowych obowiązków; Turniej Tańca o puchar Burmistrza Dzielnicy Żoliborz; Szkolny program Łagodnego Przejścia uczniów z pierwszego do drugiego etapu edukacji. Program ma na celu zminimalizować stres związany z rozpoczęciem nauki w klasie IV. W tym celu są wdrażane działania takie jak: uczniowie klas III są stopniowo zapoznawani z cyfrowym systemem oceniania, w II semestrze lekcje pokazowe są prowadzone przez specjalistów z poszczególnych przedmiotów. Uczniowie po uczestnictwie w cyklu zajęć z nauczycielami klas IV otrzymują INDEKS, który jest przepustka do kolejnego etapu kształcenia. Uczniowie żoliborskich szkół podstawowych osiągają wysokie wyniki w nauce, o czym świadczą chociażby wyniki sprawdzianów na zakończenie klas szóstych. Biorą udział w konkursach zajmując 13/103

14 w nich czołowe miejsca. Każda z placówek posiada rozbudowaną ofertę zajęć pozalekcyjnych, włączając do pracy dzieci wybitnie zdolne i wyrównując braki w nauce dzieci z trudnościami w nauce. Sieć publicznych szkół podstawowych w Dzielnicy Żoliborz jest zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem art. 17 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), który określa odległość drogi dziecka z domu do szkoły; w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych wynosi ona 3 km, a w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych 4 km. Rysunek 2: Obwody szkół podstawowych c. Gimnazja W Dzielnicy znajdują się cztery gimnazja, w tym: trzy obwodowe oraz jedno gimnazjum bezobwodowe. W gimnazjach obwodowych znajdują się klasy ogólne, sportowe i integracyjne. Bezobwodowe Gimnazjum Dwujęzyczne nr 53 posiada oddziały dwujęzyczne z wykładowym językiem francuskim. Tabela 7: Gimnazja samorządowe Źródło: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz stan z r. Lp. Nazwa placówki Adres Gimnazjum nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Bytnara ps. Rudy Gimnazjum nr 56 im. Aleksego Dawidowskiego ps. Alek Gimnazjum Dwujęzyczne nr 53 im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół nr 53 Gimnazjum nr 54 im. Adama Kazimierza ks. Czartoryskiego w Zespole Szkół nr 54 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 1A Warszawa, ul. Filarecka 2 Warszawa, ul. Ks. J. Popiełuszki 5 Warszawa, ul. Elbląska 51 14/103

15 Gimnazjum nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Bytnara ps. Rudy to szkoła gdzie oprócz oddziałów ogólnych prowadzone są oddziały sportowe oraz oddziały integracyjne. Szkoła współpracuje z klubem akademickim AZS-AWF Warszawa oraz Uczniowskim Klubem Sportowym Żoliborz. Dzięki tej współpracy uczniowie szkoły osiągają liczne sukcesy sportowe. Do klas integracyjnych gimnazjum (prowadzonych od 2002 roku) trafiają wychowankowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68. Budynek gimnazjum dostosowany jest do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, które uczą się razem ze zdrowymi rówieśnikami. W roku szkolnym 2013/2014 w 6 oddziałach uczyło się 121 uczniów. W 1 oddziale integracyjnym (19 uczniów), 3 oddziałach sportowych (64 uczniów) oraz 2 oddziałach ogólnych (38 uczniów). Szkoła organizuje wyjazdy integracyjne Zielona szkoła dla klas I, współpracuje z Animatorami Podwórkowymi, harcerstwem, realizuje program kulinarny Kuchnie Świata, projekt edukacyjno informacyjny Zielony Klimat. Szkoła realizuje program Akademia filmowa. W placówce działa wolontariat. W ramach wolontariatu szkoła współpracuje z Fundacją Dziecięca Fantazja. Uczniowie pod opieką nauczycieli sprzedawali gazetkę Sztuka Dekoracji- całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony był na realizację marzeń dzieci nieuleczalnie chorych. Gimnazjum nr 56 im. Aleksego Dawidowskiego ps. Alek to szkoła, do której uczęszcza młodzież z bardzo zróżnicowanych środowisk. Uczniowie są włączani do świadomego współdecydowania i współtworzenia szkoły. Modelowaniu pożądanych postaw społecznych uczniów sprzyja realizacja Szkolnego systemu stwarzania warunków zapobiegania zachowaniom agresywnym, Zajęć komputerowych z uczniem trudnym wychowawczo, a także udział uczniów w akcji Szkoła bez przemocy, Bezpieczne boisko, Archipelag skarbów, zajęcia z muzykoterapii, zielona szkoła dla klas I i II. Szkoła realizuje program Akademia filmowa. W roku szkolnym 2013/2014 w 10 oddziałach ogólnych uczyło się 228 uczniów. W Gimnazjum nr 54 im. Adama Kazimierza ks. Czartoryskiego w Zespole Szkół nr 54 w 12 oddziałach ogólnych gimnazjum uczyło się 312 uczniów. Uczniowie szkoły z sukcesami startowali w różnych konkursach przedmiotowych. Wielu uczniów objętych było Indywidualnym Tokiem Nauki. W szkole działała szkolna Liga Naukowa, która pozwala mierzyć się z zadaniami wymagającymi samodzielnych poszukiwań. Uczniowie zdolni mogą poszerzać soją wiedzę uczestnicząc w zajęciach Ośrodka Promocji Talentów finansowanego przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz. Gimnazjum uczestniczy w różnych formach współpracy międzynarodowej, w ramach programu Comenius. Szkoła prowadzi także program integracyjny klas I, wyjazdy integracyjne Zielona Szkoła dla klas I i II. W szkole organizowany jest też Dzień Języków, Dzień Patrona, Szkolny Przegląd Teatralny. Szkoła realizuje program Akademia filmowa. Gimnazjum Dwujęzyczne nr 53 im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół nr 53 to gimnazjum bezobwodowe. W roku szkolnym 2013/2014 w 7 oddziałach dwujęzycznych uczyło się 202 uczniów. Zajęcia prowadzone były zarówno w języku polskim jak i francuskim. Warunkiem dostania się do gimnazjum jest między innymi zdanie testu predyspozycji językowych z języka francuskiego. Uczniowie szkoły osiągają wysokie wyniki w nauce, biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. W klasach pierwszych gimnazjum trwa intensywna nauka języka francuskiego. W klasach drugich i trzecich przedmioty ogólnokształcące wykładane są w języku francuskim i polskim. W szkole bardzo prężnie działa wolontariat. Dużą wagę przywiązuje się też do wychowania patriotycznego. Uczniowie opiekują się grobami żołnierzy zgrupowania Żywiciel, organizują spotkania z kombatantami. Corocznie w placówce organizowane są Dni Frankofonii, których bohaterem są kraje francuskojęzyczne np.: Szwajcaria, Maroko, Tunezja, Belgia, Kongo. Na uroczystościach obecni są ambasadorzy tych krajów. Szkoła realizuje program Akademia filmowa. 15/103

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 ZOK.4424.40.2013 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji o wynikach sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zabrzań skie Abecadł o Pomocowe

Zabrzań skie Abecadł o Pomocowe ZESPÓŁ DS. ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY MIASTA ZABRZE Zabrzań skie Abecadł o Pomocowe B Pomoc psychologicznopedagogiczna w zabrzańskich przedszkolach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich!

Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich! Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich! Szkoła, to jeden z najważniejszych etapów w życiu rodziny, do którego wszyscy muszą być przygotowani. Od tego bowiem, na początku trudnego, ale przecież wciąż radosnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim Opracował: /-/ Krzysztof Szpara Rajsko, dnia 17.10.2012r. 1 Spis treści: Wstęp I. Wychowanie przedszkolne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworze.

Bardziej szczegółowo