SYSTEM BEZPRZEWODOWEJ KOMUNIKACJI GPRS ZASTOSOWANY W MPWiK S.A. W KRAKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM BEZPRZEWODOWEJ KOMUNIKACJI GPRS ZASTOSOWANY W MPWiK S.A. W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 SYSTEM BEZPRZEWODOWEJ KOMUNIKACJI GPRS ZASTOSOWANY W MPWiK S.A. W KRAKOWIE Piotr Małka, Marek Frączek Miejskie Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacyjne S.A. w Krakowie 1. Opis układu z zastosowanym rozwiązaniem komunikacji GPRS. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie od wielu lat rozbudowuje swoja infrastrukturę zarówno wodociągową jak i kanalizacyjną. Niesie to za sobą konieczność ciągłego monitorowania pracy jak i zapewnienie szybkiej reakcji odpowiednich służb sieciowych (wodociągowo-kanalizacyjnych) czy też energetycznoakapowskich na zaistniałe awarie i problemy. Szczególny wzrostobiektów wymagających zdalnego monitoringu zauważyć można w ostatnich latach, głownie dzięki funduszom uzyskanym z Unii Europejskiej. Projektanci w konsultacji ze służbami odpowiadającymi w MPWiK S.A za systemy AKPiA wybrali rodzaj komunikacji bezprzewodowej oparty o systemy GPRS. Analizując dostępne na rynku produkty wybraliśmy firmę SIEMENS oraz INVENTIA, jako głównych dostawców rozwiązań GPRS. Wpłynęło na to wiele czynników, miedzy innymi: profesjonalne, kompleksowe powiązanie sterowników PLC z modułem komunikacji GPRS, możliwość zdalnej diagnostyki protokołu komunikacyjnego, przyjazny, czytelny interfejs programistyczny, zastosowanie standardowych języków programistycznych stosowanych w automatyce przemysłowej, jeden wspólny projekt dla sterownika PLC, panelu operatorskiego i protokołu komunikacyjnego, komunikacja oparta o serwer opc, komunikacja zdarzeniowa. To jedne z nielicznych zalet systemu oferowanego przez firmy SIEMENS i INVENTIA. Rozwiązanie oferowane przez SIEMNS, jako pierwsze zastosowaliśmy w nowo budowanych przepompowniach realizowanych w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej. System składa się z 14 przepompowni lokalnych pompujących ścieki do głównego kolektora zlewnego. Każda z 14 przepompowni posiada układ dwóch niezależnych pomp oraz szafy sterowniczej wyposażonej w układy: - sterowania i zabezpieczenia pomp, - komunikacji z systemem nadrzędnym, - stabilizacji temperatury, - sygnalizacji optyczno akustycznej awarii i włamania. System sterowania zakłada pracę dwóch pomp zatapialnych pracujących w układzie pełnej naprzemiennej pracy. W przypadku awarii lub braku reakcji pompy aktualnie wybranej do pracy następuje przejęcie pracy przez drugą. Rozruch pomp następuje w układzie gwiazda trójkąt. Praca przepompowni realizowana jest za pomocą sterownika serii S7-1200, CPU 1212C oraz dodatkowego modułu wejść SM1221 firmy Siemens. Do bieżącej obsługi konfiguracji

2 zastosowano panel operatorski KTP 400 Basic mono PN, dzięki któremu istnieje możliwość obserwacji wartości analogowych poziomu, zadawania parametrów pracy pompowni oraz analiza występujących awarii. Schemat podłączeń sterownika z panelem przedstawia poniższy rysunek. IP: IP: PROFINET Pomiar medium w zbiorniku odbywa się poprzez sondę hydrostatyczną w torze analogowym 0 4mH2O. W razie awarii przetwornika poziomu sterowanie przejmują sondy pływakowe, pełniące zarazem funkcje zabezpieczające: suchobieg i poziom maksymalny. Sterownik PLC pełni tu potrójną funkcję: sterowanie pracą pompowni, zbierania danych z poszczególnych czujników dla systemu nadrzędnego: zabezpieczenia pomp (awarie), praca pomp, włamanie do obiektu, zazbrojenie systemu alarmowego, brak zasilania pompowni, praca auto/ręka, systemu alarmowego antywłamaniowego. Wykonanie i zabudowa elektrycznych układów wykonawczych oraz automatyki dla jednej z przepompowni przedstawia rysunek poniżej.

3 Przykłady wykonanych ekranów panelu operatorskiego KTP 400 firmy SIEMENS pokazują poniższe rysunki. Rozwiązanie oferowane przez firmę INVENTIA również stosujemy do sterowania obiektami MPWiK S.A. Sterowniki MT101, MT102, MT301 został zastosowany w 25 przepompowniach ścieków rozmieszczonych na terenie całego miasta, 8 hydroforniach oraz kilku komorach tranzytowych. Moduł wyposażony jest w optoizolowane wejścia/wyjścia: 8 wejść binarnych, 8 wyjść binarnych mogących pracować również jako wejścia oraz 2 analogowe wejścia prądowe 4-20 ma, port szeregowy, konfigurowalny do pracy w standardzie RS232/422/485. Dla każdego z wejść binarnych dostępna jest funkcja zliczania impulsów, natomiast oba wejścia analogowe mają cztery konfigurowane progi alarmowe. Moduł posiada także rejestrator zdarzeń, diagnostyczne diody LED. Sterownik może pracować jako element nadzorowanego centralnie systemu sterowania i zbierania danych, ale może również działać w trybie zdarzeniowym, samodzielnie inicjując zarówno lokalne sterowanie jak i wysyłanie stanu wejść/wyjść, krótkich wiadomości tekstowych o dynamicznie zmiennej treści, pakietów danych lub wykonując wydzwonienie pod podany numer telefonu. Możliwe jest również udostępnienie komunikacji z wykorzystaniem zapytań i poleceń sterujących przez SMS.MT101 może wykonywać program napisany w języku programowania stworzonym dla potrzeb obsługi prostych układów sterowania. Przykład układu telemetrii INVENTIA oraz zabudowę w szafie sterownika przedstawia poniższy rysunek: W obiektach które nie posiadają stałego zewnętrznego zasilania sieciowego zastosowano moduły telemetryczne bateryjne MT703 i MT713. Tego rodzaju sterowniki zostały zastosowane w mniejszych komorach pomiarowych pozbawionych zasilania, przeznaczonych do opomiarowania sprzedawanej wody dla ościennych gmin.

4 Bardzo istotną zaletą tego rozwiązania jest dość długa praca na baterii uzyskana dzięki transmisji spontanicznej (inicjowanej przez moduł) i zegarowi czasu rzeczywistego. Odczyty wszystkich urządzeń mogą być dokonywane jednocześnie, o określonej porze. Wbudowany rejestrator umożliwia buforowanie rekordów pomiarowych z precyzyjnym stemplem czasowym do czasu potwierdzonej transmisji GPRS. Możliwości inicjowanego przez moduł przekazu danych (transmisji spontanicznej) pozwalają zminimalizować koszty transmisji i zużycie energii, wydłużając znacząco czas pracy na bateriach wewnętrznych. 2. Komunikacja GPRS Główną ideą budowania wodociągowo-kanalizacyjnych systemów rozproszonych jest możliwość ich zdalnego monitoringu oraz uzyskanie bieżącej informacji o występujących nieprawidłowościach zarówno pod względem pracy jak i bezpieczeństwa. Z taką myślą budowane były pompownie realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap I". Jak już zostało wspomniane wcześniej wybrano systemy komunikacji GPRS oparte o sterowniki, modem oraz opc serwer firmy SIEMENS i INVENTIA. W MPWiK już od kilku lat stosujemy ten rodzaj komunikacji, jednakże nie były to w pełni profesjonalne rozwiązania dające tak wiele możliwości. Ważnym elementem systemu GPRS stosowanego w MPWiK S.A. w Krakowie jest posiadanie własnego APN-u oraz wykwalifikowana kadra w pełni obsługująca system. Nie korzystamy z żadnej obsługi outsourcingowej. Całość obsługi, przetwarzania i propagacji danych realizujemy w obrębie firmy. Filozofia taka jest dla nas niezmiernie istotna, pozwalająca na pełną kontrolę posiadanych zasobów. Inną ważną cechą tak prowadzonej polityki jest rozwój i kształcenie kadry inżynierskiej będącej w strukturach firmy. Obecnie istniejącą i nowobudowaną infrastrukturę MPWiK wyposażamy już tylko w system GPRS firmy SIEMENS. Posiadamy już ok. 30 obiektów monitorowanych za pomocą tego systemu, z tendencją by do końca 2011 roku przekroczyć 40 punktów. Przykład serwera opc pokazujący ilość obiektów przedstawia poniższy rysunek.

5 Tak jak było to opisane powyżej w MPWiK S.A. stosujemy także system komunikacji GPRS firmy INVENTIA jednakże naszym celem jest stopniowe przechodzenie na nowoczesne i stale rozwijane systemy takie jak S Struktura systemu komunikacji GPRS oraz propagacji danych przedstawiona została na schemacie. Główne elementy tej struktury to: monitorowany obiekt, APN/GPRS, serwer bazy danych i serwer opc, system SCADA, propagacja danych do służb MPWiK S.A.. Przyjęta w MPWiK S.A. struktura systemu GPRS do komunikacji wykorzystuje modem GSM SIEMENS SINAUT MD Za jego pomocą dane trafiają poprzez prywatny APN

6 oraz tunel pomiędzy operatorem GSM a MPWiK do firmowej sieci LAN. Kolejnym elementem jest serwer opc umożliwiający odczyt i dalszą propagacje danych technologicznych. Należy tutaj podkreślić doskonałą diagnostykę i możliwości tego narzędzia tj. modyfikacja częstotliwości odczytu danych, obsługa danych zdarzeniowych, odczyt stanu połączenia serwera z modemem i modemu ze sterownikiem PLC. Oprogramowanie SINAUT zainstalowane zostało wraz z systemem Bazy Danych oraz oprogramowaniem SCADA na serwerze służącym do propagacji i dystrybucji danych dla służb i zakładów MPWiK. System SCADA stosowany w firmie umożliwia udostępnianie danych poprzez zmienne wewnętrzne, dzięki czemu możemy w łatwy i przejrzysty sposób udostępniać dane technologiczne do wszystkich komórek funkcjonujących w ramach MPWiK S.A. Przykład ekranu systemu SCADA (przepompownia P8) przedstawia poniższy rysunek. Ważnym i wymaganym elementem systemu GPRS zastosowanym w MPWiK jest obsługa komunikacji zdarzeniowej. Usługa ta daje nam pewność, że w przypadkach awarii, włamania, czy kradzieży otrzymamy natychmiastową informację bez względu na ustawiony czas odpytywania sterownika przez system nadrzędny. Innym zastosowaniem systemu bezprzewodowej komunikacji GPRS w MPWiK S.A. w Krakowie jest zapewnienie redundancji komunikacji do dyspozytora głównego. Umożliwia to bezprzerwowy dostęp do ważnych danych technologicznych i produkcyjnych.

7 3. Podsumowanie System bezprzewodowego monitorowania obiektów technologicznych za pomocą GPRS zastosowany w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie znacząco poprawił, jakość i dostępność do danych technologicznych i produkcyjnych. GPRS umożliwił komunikacje z tych miejsc gdzie, dotychczas nie było możliwości monitorowania sieci zarówno wodociągowej jak i kanalizacyjnej. Dodatkowym elementem przemawiającym za tą metodą jest niski koszt jednostkowy przypadający na obiekt (w chwili obecnej jest to od 5 10 zł) jak również niezawodność sieci GSM gwarantowana przez operatorów. Tak jak już zostało wspomniane całość systemu obsługują inżynierowie zatrudnieni w MPWiK. Daje nam to szybkość, niezawodność działania oraz 24 godzinną dostępność wykwalifikowanej kadry w sytuacjach kryzysowych, jak również niższe koszty funkcjonowania firmy.

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 wydanie 1/08, kwiecień 2008 Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 MT-202 bezprzewodowy moduł komunikacyjny GPRS-Modbus z lokalną inteligencją Master i transmisją zdarzeniową więcej na

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie. Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie. Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4 wydanie 1/09 (2), kwiecień 2009 MT713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie więcej na str. 17 Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4 Xway Twój własny system zdalnej lokalizacji GPS!

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. NOWOŚĆ!!! MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny zasilany bateryjnie (IP-68)

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. NOWOŚĆ!!! MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny zasilany bateryjnie (IP-68) wydanie 1/10 (3), marzec 2010 NOWOŚĆ!!! MT723 wodoszczelny moduł telemetryczny zasilany bateryjnie (IP68) MT713 bateryjne moduły telemetryczne dbają o środowisko monitorowanie studni solankowych Sól z

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/12 (5), marzec 2012 Moduły lokalizacyjne ML-931 GPS firmy Inventia monitorują polskie żubry! NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/13 (6), marzec 2013 Seria MOBICON Produktem Roku 2012! NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS Copyright 2013 Inventia Sp.

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica.

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. Zadaniem Wykonawcy jest dostawa i uruchomienie systemu do zdalnego monitoringu i sterowania urządzeniami w obiektach typu

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia wydanie 1/11 (4), marzec 2011 NOWOŚĆ!!! MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia NOWOŚĆ!!! MT-100 moduł serii profesjonalnej w cenie serii ekonomicznej. Bezkonkurencyjna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA

PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA p Generalny Wykonawca dokumentacji technicznej Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA Adres obiektu: 99-333 Nowe powiat kutnowski, woj. Lódzkie Inwestor: Gmina Krośniewice

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania i monitorowania ścieków w ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie

Zintegrowany system zarządzania i monitorowania ścieków w ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie Zintegrowany system zarządzania i monitorowania ścieków w ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie Pod koniec 2003 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Szczecinie rozpoczął realizację programu Poprawa

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń Oprogramowanie przemysłowe Architektura ArchestrA Tajemnica skutecznych wdrożeń 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel. (012) 428 63 00 fax (012) 428 63 09 e-mail: info1@astor.com.pl http://www.astor.com.pl

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SYSTEMÓW MONITOROWANIA I STEROWANIA OBIEKTAMI SIECI CIEPLNEJ NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU ZDALNEGO PRZEŁĄCZANIA OBSZARÓW ZASILANIA W ŁODZI 1

BUDOWA SYSTEMÓW MONITOROWANIA I STEROWANIA OBIEKTAMI SIECI CIEPLNEJ NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU ZDALNEGO PRZEŁĄCZANIA OBSZARÓW ZASILANIA W ŁODZI 1 Mgr Przemysław Małek CAS Łódź BUDOWA SYSTEMÓW MONITOROWANIA I STEROWANIA OBIEKTAMI SIECI CIEPLNEJ NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU ZDALNEGO PRZEŁĄCZANIA OBSZARÓW ZASILANIA W ŁODZI 1 W artykule dokonano analizy wybranych

Bardziej szczegółowo

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4 Astraada HMI Panele operatorskie i komputery przemysłowe strona 14 Nowe produkty Kawasaki strona 10 Nowy Historian od Wonderware strona 20 GE Intelligent Platforms - oferta ASTOR rodem z General Electric

Bardziej szczegółowo

4.3.2.1 obiekt REAKTORY SBR1, SBR2, SBR3.str. 24

4.3.2.1 obiekt REAKTORY SBR1, SBR2, SBR3.str. 24 Katowice, 2011r. Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA oczyszczalni ścieków w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji

Bardziej szczegółowo

Nowy, ekonomiczny układ wejść/wyjść GE Fanuc

Nowy, ekonomiczny układ wejść/wyjść GE Fanuc Nowy, ekonomiczny układ wejść/wyjść GE Fanuc SATEL: Nowe radiomodemy dużego zasięgu bez przydziału częstotliwości Nowości GE FANUC RAPORT SPECJALNY: str. I-VIII Inwestycje w wiedzê zwracaj¹ siê najszybciej

Bardziej szczegółowo

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN Biuletyn automatyki 44 (2/2005) wydawca ASTOR Sp. z o.o. ISSN 1507-3890 Protokół EGD Rozmowa z Markiem T. Hoske Temat numeru: łączność bezprzewodowa 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel.

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony Aktualności 3 Szanowni Państwo, gdy piszę te słowa, cały świat żyje mistrzostwami świata w piłce nożnej. O mundialu mówi się i pisze wszędzie. Ja jednak ośmielę się zaryzykować twierdzenie, że nie samą

Bardziej szczegółowo

System sterowania oraz aparatura kontrolno pomiarowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów Piotr Małka, Marek Frączek MPWiK S.A. w Krakowie

System sterowania oraz aparatura kontrolno pomiarowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów Piotr Małka, Marek Frączek MPWiK S.A. w Krakowie System sterowania oraz aparatura kontrolno pomiarowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów Piotr Małka, Marek Frączek MPWiK S.A. w Krakowie Oczyszczalnia Ścieków PŁASZÓW powstała w latach 2003-200. Jest to największy

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć nowoczesne centrum zarządzania produkcją?

Jak stworzyć nowoczesne centrum zarządzania produkcją? 81 (3/2014) ISSN 1507-3890 Jak stworzyć nowoczesne centrum zarządzania produkcją? czytaj na str. 22 X X Poradnik Automatyka cz. 1. jak wybrać panel operatorski 7? www.biuletyn.astor.com.pl XX Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni Załącznik nr 2.5 do SIWZ Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni. Tytuł Zamówienia: Kontrakt 4 - Rozbudowa systemu monitorowania przepompowni ścieków i sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA SYSTEMU InTouch DO MONITOROWANIA STANU ZROBOTYZOWANEGO GNIAZDA PRODUKCYJNEGO

APLIKACJA SYSTEMU InTouch DO MONITOROWANIA STANU ZROBOTYZOWANEGO GNIAZDA PRODUKCYJNEGO APLIKACJA SYSTEMU InTouch DO MONITOROWANIA STANU ZROBOTYZOWANEGO GNIAZDA PRODUKCYJNEGO Gabriel KOST, Daniel RECLIK Streszczenie: W pracy przedstawiono ważny z punktu widzenia sterowania produkcją problem

Bardziej szczegółowo

SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości

SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości direct energetyka czerwiec 2014 GRID SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości STEROWNIK DO TELETECHNIKI W WIRTUALNEJ ELEKTROWNI / str. 12 750 XTR EXTREMALNIE WYTRZYMAŁY

Bardziej szczegółowo

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22 PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC strona 10 Zarządzanie zmianami w systemach sterowania strona 22 Aktualności Szanowni Państwo, jadąc do pracy słyszę w radiu, że Polacy mają problemy ze

Bardziej szczegółowo

Czy wdrożenie systemu monitoringu jest uzasadnioną inwestycją czy też kosztem?

Czy wdrożenie systemu monitoringu jest uzasadnioną inwestycją czy też kosztem? Czy wdrożenie systemu monitoringu jest uzasadnioną inwestycją czy też kosztem? System ciągłego monitoringu oraz sterowania zbudowany dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu został

Bardziej szczegółowo

SATELLINE 3AS EPIC: 10 razy więcej mocy...

SATELLINE 3AS EPIC: 10 razy więcej mocy... ISSN 1507 3890 SATELLINE 3AS EPIC: 10 razy więcej mocy...... zasięg do 80 kilometrów!!! FIRMA ASTOR ZAPRASZA NA TARGI AUTOMATICON 2001 Warszawa, 27 30 marca 2001 r. hala A, stoisko T23 RAPORT SPECJALNY

Bardziej szczegółowo

... Aplikacja 1: Automatyczny system komponowania soków owocowych. Aplikacja 2: Koncentrator pomiarów analogowych

... Aplikacja 1: Automatyczny system komponowania soków owocowych. Aplikacja 2: Koncentrator pomiarów analogowych Aplikacja 1: Automatyczny system komponowania soków owocowych Multicon dzięki funkcjom logicznym, umożliwia zaimplementowanie prostych systemów sterowania. Przykładowo, na poniższym rysunku, w zależności

Bardziej szczegółowo

Dział IT i Obsługi Technicznej RZGW we Wrocławiu. 20 czerwca 2013r.

Dział IT i Obsługi Technicznej RZGW we Wrocławiu. 20 czerwca 2013r. Wymagania do projektów systemów automatyki, monitoringu CCTV, SSWiN, na obiektach hydrotechnicznych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Dział IT i Obsługi Technicznej RZGW we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo