Innowacyjność w systemach zarządzania i monitorowania sieci wodociągowo kanalizacyjnej szansa na rozwój

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacyjność w systemach zarządzania i monitorowania sieci wodociągowo kanalizacyjnej szansa na rozwój"

Transkrypt

1 Innowacyjność w systemach zarządzania i monitorowania sieci wodociągowo kanalizacyjnej szansa na rozwój Dr inż. Janusz Karwot mgr inż. Radosław Zaręba Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rybniku 1

2 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem sieciowym 3. Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowokanalizacyjnym 4. Przykładowe systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym 5. Podsumowanie 2

3 Wprowadzenie Pojęcie innowacji pochodzi z języka łacińskiego; innovare czyli "tworzenie czegoś nowego". Stąd najczęstsza definicja innowacji podkreśla, iż "innowacja jest procesem polegającym na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania" oraz innowacja to zastosowanie nowej wiedzy w procesie produkcji" 3

4 Wprowadzenie Źródła innowacji Działalność badawcza (B+R); Zakup nowej wiedzy w postaci patentów, licencji, usług technicznych itp. Nabycie tzw. technologii materialnej, czyli innowacyjnych urządzeń i maszyn o podwyższonych parametrach technicznych 4

5 Wprowadzenie Innowacje technologiczne/techniczne. przynoszą największą wartość dodaną oraz najwyższe dochody przedsiębiorcy, są najbardziej kosztowne, przyczyniają się one do rozwoju produktów i usług. bazują na wynikach prac naukowych i działalności badawczej (B+R). 5

6 Wprowadzenie Innowacje organizacyjne. powodują zmianę w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa, zmiana organizacji pracy, czy organizacji zarządzania, związane są z racjonalizacją organizacji lub dostosowaniem jej do zmieniających się przepisów prawa, czy wymogów ze strony klientów. często mają charakter bezkosztowy 6

7 Polska Innowacyjność Innowacje odzwierciedlają poziom innowacyjności gospodarki poprzez swoją liczbę. Każdy kraj rozwinięty stara się podnieść poziom innowacyjności swojej gospodarki, ponieważ ten bezpośrednio wpływa na konkurencyjność całego kraju. 7

8 Polska Innowacyjność Strategia Lizbońska innowacja wszędzie wiedza dla innowacji inwestycje w innowacje efektywne zarządzanie innowacjami Wiedza szansą dla Polski i przemysłu wiedza wykorzystanie funduszy strukturalnych jako instrument wsparcia 8

9 Polska Innowacyjność Word Economic Forum Polska w światowym rankingu innowacyjności. 9 Ocena Miejsce w rankingu Jakość instytucji badawczych 3,8 4, Inwestycje firm w B+R 3,8 2, Współpraca uczelni i biznesu w dziedzinie B+R 3,6 3, Czym kieruje się rząd kupując zaawansowane technologicznie produkty (ceną -1, zaawansowaniem technologicznym i innowacyjnością -7) 3,6 3, Dostępność naukowców i inżynierów 4,2 4, Zdolność do innowacji (firmy kupują technologie -1, firmy tworzą własne nowe technologie -7) 4,1 3, Innowacyjność łącznie 3,5 3, Źródło: Krzysztof Rybiński, Fundusze pomocowe Unii Europejskiej a rozwój innowacyjności w polskiej gospodarce

10 Polska Innowacyjność Poziom innowacyjności w krajach UE. EU Member States innovation performance 10 Źródło:

11 Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Jedną z podstaw prawidłowego zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem wodociągowym jest posiadanie możliwie pełnej informacji o stanie technicznym sieci wodno-kanalizacyjnej. Podejmowanie prawidłowych decyzji wymaga uwzględnienia wielu różnorakich czynników występujących zarówno w danej chwili jak i okresach przyszłych. Naturalnym sposobem wspomagania tego typu działań jest stosowanie odpowiednich narzędzi informatycznych. 11

12 Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym 12 Rosnące wymagania odbiorców wody dotyczące zaopatrzenia w wodę o odpowiedniej jakości, ilości oraz pod odpowiednim ciśnieniem spowodowały konieczność ograniczenia bieżących kosztów i strat. Cztery podstawowe działania zmierzające w tym kierunku to: Aktywna kontrola wycieków (ang. Active Leakage Control) Zarządzanie ciśnieniem w sieciach wodociągowych (ang. Pressure Management) Szybkość i jakość napraw (ang. Speed and Quallity of Repairs) Odnowa oraz wymiana rur i armatury (ang. Pipe Materials Management)

13 Nowoczesne zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem Do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa wdrożono system informatyczny ERP. System ten zawiera m.in.: o o o ewidencję obiektów technicznych, gospodarkę remontową, utrzymanie ruchu 13

14 Nowoczesne zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem W eksploatacji sieci wod-kan jednym z ważniejszych modułów jest moduł Remontów i Obsługi Technicznej. Serwis maszyn i urządzeń jako harmonogramowe i planowe realizacje służb utrzymania ruchu. 14

15 Przykładowe systemy wspomagające w zarządzaniu przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym 15 Rys.2. Wizualizacja komory pomiarowej w PWiK Rybnik Sp z.o.o

16 Przykładowe systemy wspomagające w zarządzaniu przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym P o w s t a j ą c a a w a r i a s i e c i w o d o c i ą g o w e j U s u n i ę c i e a w a r i i s i e c i w o d o c i ą g o w e j 16 Rys.3. Moment wykrycia wycieku na sieci wodociągowej w PWiK Rybnik Sp. z.o.o. w strefie Chwałowice za pomocą badania przepływu nocnego

17 Przykładowe systemy wspomagające w zarządzaniu przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Zarządzanie ciśnieniem w sieciach wodociągowych Regulacja ciśnień w systemie wodociągowym ściśle wiąże się z wyodrębnieniem stref wodociągowych. Polega ona na redukcji ciśnienia zbyt wysokiego i podnoszenia ciśnienia dla obszarów z jego niedoborem. Zarządzanie ciśnieniem w strefie polega najczęściej na ustawieniu stałej nastawy ciśnienia na wyjściu reduktora lub zastosowaniu układów hydroforowych z falownikami. 17

18 Przykładowe systemy wspomagające w zarządzaniu przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Charakterystyka systemu SCADA w PWIK W PWiK wdrożono system Nadzoru, Kontroli i Akwizycji Danych (SCADA). Jest to zbiór aplikacji służących do monitorowania i kontroli systemów rozproszonych z głównej lokalizacji (Dyspozytornia). Obiektami rozproszonymi w tym przypadku są: Przepompownie ścieków, Hydrofornie oraz studnie wodomierzowe (komory pomiarowe). 18

19 Przykładowe systemy wspomagające w zarządzaniu przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Charakterystyka systemu SCADA w PWIK Trzema podstawowymi komponentami systemu są: 1. Zdalne sterowniki programowalne (kontrolery) 2. Pomieszczenie z komputerem nadrzędnym (Serwer danych SQL) 3. Infrastruktura komunikacyjna 19

20 Przykładowe systemy wspomagające w zarządzaniu przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Charakterystyka systemu SCADA w PWIK Dane w systemie SCADA są formatowane w odpowiedni sposób tak, aby Dyspozytor (Operator Systemu) mógł podjąć odpowiednią decyzję. Transmisja danych do komputera nadrzędnego odbywa się za pośrednictwem sterowników komunikacyjnych CellBox-U, korzystających z transmisji pakietowej GPRS. 20

21 Podsumowanie Korzyści z wykorzystania systemu SCADA w PWIK Możliwości monitorowania czujników pomiarowych zabudowanych na dowolnym odcinku sieci wodociągowej. Możliwość integracji z systemem autodiagnostyki sieci oraz z systemem informacji przestrzennej GIS Generacja różnorodnych raportów np. średnie zużycie wody w danym obszarze, zmian ciśnień, czas prac pomp itp 21

22 System monitorowania i zarządzania eksploatacją sieci wodociągów i kanalizacji miasta Rybnik W latach pozyskano środki zewnętrzne (EFRR) do realizacji projektu System monitorowania i zarządzania eksploatacją sieci i kanalizacji miasta Rybnik. Wartość projektu: zł Dofinansowanie: zł 22

23 System monitorowania i zarządzania eksploatacją sieci wodociągów i kanalizacji miasta Rybnik System Przeglądarka Internetowa Przeglądarka Internetowa Serwer WWW Sieć wodociągowa w Rybniku Czujniki radiowe połączenie VPN Moduł wnioskujący Baza Danych pwik replikacja danych Baza Danych Hydranet systemu diagnozowania sieci wodociągowej 23

24 System monitorowania i zarządzania eksploatacją sieci wodociągów i kanalizacji miasta Rybnik Obiekt / Proces Model Klasyfikator 24

25 System monitorowania i zarządzania eksploatacją sieci wodociągów i kanalizacji miasta Rybnik 25 Ostateczny podział sieci na obszary

26 26 Schemat działania klasyfikatora wieloklasowego (III)

27 27 System monitorowania i zarządzania eksploatacją sieci wodociągów i kanalizacji miasta Rybnik

28 W latach pozyskano środki zewnętrzne (EFRR) do realizacji projektu Zintegrowany inteligentny system monitorowania i zarządzania eksploatacją sieci wodociągów na terenie działalności PWiK sp. z o.o. w Rybniku Wartość projektu: zł Dofinansowanie: zł 28

29 29 Dziękuję za uwagę