Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2.5 do SIWZ Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni. Tytuł Zamówienia: Kontrakt 4 - Rozbudowa systemu monitorowania przepompowni ścieków i sieci wodociągowej Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP.III-252-2/14 Spis treści Sterownice pompowni - wymagania Oprogramowanie urządzeń programowalnych - wymagania Monitorowanie pracy pompowni - wymagania Ogólne wymagania dotyczące wykonania projektów Sterownice pompowni - wymagania. Pompownie ścieków powinny być dostarczone z szafkami sterowniczymi sterownicami o następujących parametrach: Obudowa z tworzywa sztucznego II klasy ochronności odporne na działanie ultrafioletu potwierdzone certyfikatami o stopniu ochrony IP66. Stosować szafki z drzwiami wewnętrznymi. Na drzwiach wewnętrznych należy instalować aparaturę sterowniczą i łączeniową przewidzianą do obsługi przez osoby bez świadectw kwalifikacyjnych. Na drzwiach zewnętrznych od strony wewnętrznej trwale przymocować zabezpieczony przed wpływami atmosferycznymi schemat jednokreskowy sterownicy z podaniem wielkości zabezpieczeń, kabli i przewodów i ich długości oraz skrócona instrukcja obsługi pompowni. W pompowniach montować czujniki otwarcia włazów do komory z pompami i komory z przepływomierzami. Stosować czujniki odporne na opary ścieków o stopniu ochrony IP66. Napięcie zasilania 24 VDC. Szafka powinna być wyposażona w: wyłącznik główny (przełącznik zasilania sieć/agregat); zabezpieczenie główne; wtyk stały 400V do awaryjnego podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego; gniazdo 230V do podłączenia elektronarzędzi lub oświetlenia przenośnego; buforowy zasilacz stabilizowany do zasilania układów sterowania i transmisji danych; baterie akumulatorów zapewniające 16 godzinne podtrzymanie pracy sterowania i sygnalizacji (w tym modułu telemetrycznego); przetwornik przepływomierza w przypadku pompowni z pomiarem przepływu (przetworniki montować w szafce sterowniczej pompowni); czujnik otwarcia drzwi zewnętrznych. Układ sterowania pompowni ścieków powinien zawierać: hydrostatyczny miernik ciągłego poziomu ścieków w pompowni wykorzystać istniejący czujnik (jeśli istnieje i jest w dobrym stanie technicznym) lub dołożyć 4-20mA; pływaki poziom suchobiegu, poziom przelewu wykorzystywane do sterowania awaryjnego (wykorzystać istniejące czujniki jeżeli są w dobrym stanie technicznym lub dołożyć); Nr zamówienia: JRP.III-252-2/14 1

2 wyposażenie pompowni w aparaturę zasilająco-sterującą; układ zapewniający przemienną pracę pomp, automatyczne przełączenie pomp co 24 godziny gdy nie nastąpiło wcześniej przełaczenie oraz testowe załączenie pompy, gdy ta nie pracowała w przeciągu 24 godzin (mały napływ ścieków); szafka sterownicza musi zapewniać rozruch pomp za pomocą układu miękkiego startu (Soft Start); układ kontroli 3 faz; przełączniki rodzaju pracy dla przepompowni; wyłączniki samoczynne silników pomp; lampki kontrolne pracy i awarii dla przepompowni ścieków; przyciski sterowania ręcznego z lampką; przełączniki auto/stop/ręcznie dla każdej pompy oddzielnie; przycisk blokady suchobiegu; zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem i zawilgoceniem (zależnie od rodzaju zamontowanych pomp); sterownik swobodnie programowalny: o Funkcjonalność sterownika: sterownik RTU; wykorzystanie wszystkich cech protokołu komunikacyjnego z przesyłaniem danych zarejestrowanych w wewnętrznej pamięci (wymagania spełnia m.in. DNP 3.0); krytyczne komunikaty alarmowe (wysyłane natychmiast, bez prośby o ich udostępnienie); hierarchizacja raportowania danych; zdarzenia podstemplowane czasem; logowanie danych (pamięć minimum zdarzeń) z podtrzymaniem bateryjnym na 2 lata; możliwość pracy w trybie Modbus Master, Modbus Slave; programowanie sterownika zgodnie ze standardem IEC ; sugerowana obsługa protokołów komunikacyjnych takich jaki : DNP 3.0, Modbus RTU, Modbus ASCII; możliwość programowania sterownika lokalnie lub zdalnie; zakres temperaturowy pracy sterownika -20 C do 70 C; wskaźnik zasilania, wykonywanie/stop programu, wysyłanie/odbieranie danych; status CPU, stan wejść/wyjść; zawierający odpowiednią ilość wejść wyjść dwustanowych i analogowych zależnie od zaprojektowanego układu sterowania; łącze komunikacyjne (RS232 lub RS485) do terminala GPRS; łącze komunikacyjne do analizatora sieci / przepływomierza; łącze komunikacyjne do panelu operatorskiego (dla panelu montowanego oddzielnie); z wyświetlaczem graficznym minimum 3,8 polskie komunikaty; licznik czasu pracy pomp wyświetlane i liczone przez sterownik; grzałka z termostatem; sterowanie oświetleniem zewnętrznym jeśli występuje, powinno odbywać się z poziomu sterownika i umożliwiać sterowanie zarówno lokalne jak i zdalne z Centralnej Dyspozytorni. Uwagi dodatkowe: Do silników pomp należy stosować urzadzenia łagodnego startu (SoftStartu) niezależnie od mocy stosowanych pomp. Cokoły do szafek muszą być wykonane jako wolnostojące, na fundamentach z tworzyw sztucznych. W określonych przypadkach szafy sterownicze mogą być mocowane na wspornikach do obudowy studni lub na istniejącym fundamencie. Wymagania dotyczące sygnałów sterowniczych pompowni: Nr zamówienia: JRP.III-252-2/14 2

3 1. Sterowanie pracą przepompowni w układzie jednopompowym i dwupompowym naprzemiennym zależnie od poziomu ścieków w zbiorniku. Przewidzieć automatyczne przejęcie sterowania przez pływaki po awarii sterownika lub przetwornika hydrostatycznego. 2. Zabezpieczenie przed równoczesnym rozruchem obu pomp. 3. Pomiar poziomu ścieków układem sonda hydrostatyczna 4-20 ma, 24VDC oraz z zastosowaniem pływaków. 4. Pomiar czasu pracy każdej pompy i ilości załączeń funkcja w sterowniku. 5. Pomiar parametrów sieci (napięcia, prądy, moce: czynne, bierne). 6. Zabezpieczenie różnicowo prądowe. 7. Zabezpieczenie silników pomp niezależne dla każdej z pomp. 8. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe. 9. Zabezpieczenie przed suchobiegiem. 10. Zabezpieczenie przed zanikiem fazy. 11. Zabezpieczenie przed asymetrią zasilania. 12. Zabezpieczenie przed spadkiem napięcia w sieci. 13. Złącze podłączenia agregatu prądotwórczego. 14. Wyświetlanie przyczyn awarii na wyświetlaczu sterownika. 15. Zasilanie awaryjne automatyki. 16. Przycisk sterowania ręcznego. 17. Funkcja czasowego uruchomienia pompowni w przypadku znikomego napływu ścieków. 18. Funkcja kontroli czujnika poziomu w przypadku awarii hydrostatycznego czujnika poziomu nastąpi automatyczne przełączenie sterowania z tego czujnika na czujnik pływakowy. 19. Funkcja kontroli temperatury silnika niezależna dla każdej z pomp zrealizowana w oparciu o termik zabudowany w uzwojeniu pompy. 20. Funkcja sygnalizacji optycznej wszystkich stanów awaryjnych np.: przekroczenie poziomu alarmowego w zbiorniku, brak fazy, brak zasilania, uszkodzenie pompy, uszkodzenie czujnika poziomu, przekroczenie okresu przeglądu pompy, suchobieg oraz funkcja sygnalizacji optyczno dźwiękowej po otwarciu włazów/drzwi bez wpisania prawidłowego 4-cyfrowego kodu dostępu. 21. Funkcja ogrzewania skrzyni w przypadku spadku temperatury poniżej 0 sterowana termostatem. 22. Funkcja synchronizacji czasu sterownika z czasem Centralnej Dyspozytorni. 23. Hermetyczna obudowa wykonana z tworzywa o IP66 i zaliczona do II klasy ochronności. Szafka powinna posiadać podwójne drzwi na zewnętrznych nie montuje się żadnych urządzeń z wyjątkiem naklejanych tabliczek ostrzegawczych. Drzwi zewnętrzne powinny być zamykane na zamek patentowy z kluczem pasującym do wszystkich pompowni (klucz master). Na drzwiach wewnętrznych należy umieścić wszystkie elementy sterownicze i łączeniowe a także wyświetlacz sterownika. Do drzwi wewnętrznych przewiduje się dostęp obsługi nie posiadającej świadectw kwalifikacyjnych E lub D do 1 kv w związku z tym powinny być tak przygotowane aby osoby te mogły obsługiwać sterownicę bez ich otwierania. 24. Gniazdo remontowe 230 V. 25. Oświetlenie skrzynki. 26. Sterownik zawierający odpowiednią ilość wejść/wyjść dwustanowych i analogowych zależnie od zaprojektowanego układu sterowania. Sterownik powinien posiadać odpowiednią ilość wyjść komunikacyjnych RS-485 lub/i RS Panel operatorski z wyświetlaczem graficznym minimum 128x Terminal telemetryczny GPRS - wymagania minimalne : a. Technologia quad band (850/900/1800/1900MHz); b. Temperatura pracy st. C; c. Pamięć RAM 400kB, 1,7 MB Flash; d. Platforma programowania JAVA; e. Zdalna aktualizacja firmeware i aplikacji; f. Złącze RS232; g. Procesor ARM9; h. Wbudowana obsługa protokołu TCP/IP. 29. Zasilanie układu sterowania sterownika i modułu telemetrycznego, czujników i przetworników itp. powinno zapewniać po zaniku napięcia zasilającego pompownię minimum 16 godzin pracy i transmisji danych z baterii akumulatorów ładowanych z zabudowanego zasilacza buforowego. 30. Pomiar temperatury wewnątrz szafy sterowniczej. Nr zamówienia: JRP.III-252-2/14 3

4 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnej ochrony przeciwprzepięciowej. Szafa sterownicza musi być wyposażona jednocześnie w część wysokoprądową i niskoprądową (sterującą). Sygnaly wymagane dla pompy zatapialnej: sygnaly binarne - informacje: ochrona nadprądowa OK.; stycznik załączył; przeciek uszczelnienia jeśli występuje; temperatura silnika jeśli występuje; pompa w trybie ręcznym lub automatycznym; sygnały binarne - komenda: zdalnie / załącz wyłącz pompę. Sygnały analogowe przepompowni: poziom ścieków w przepompowni; przepływ ścieków (dotyczy tylko przepompowni posiadających przepływomierz); ciśnienie na rurociągu tłocznym (o ile wystąpi takie żądanie), prąd dla każdej z pomp (sygnał 4..20mA). Sygnaly binarne przepompowni: pływak poziomu maksymalnego załączenie pompy; pływak poziomu minimalnego wyłączenie pomp; zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe; awaria poziomowskazu hydrostatycznego; impuls przepływu i awarii przepływomierza (o ile występuje); styk z wyłącznika głównego; załącz pompę (każdą oddzielnie); nieprawidłowe napięcie; otwarcie szafy - sygnał optyczno-dźwiękowy z opóźnieniem (przewidzieć możliwość wyłączenia sygnału akustycznego przez wybranie odpowiedniego 4 cyfrowego kodu wprowadzanego z panelu operatorskiego sterownika); otwarcie włazów łącznie z powyższym - sygnał optyczno-dźwiękowy z opóźnieniem; zawilgocenie silnika jeśli występuje; temperatura uzwojenia stojana jeśli występuje; zgłoszenie obsługi kodem (logowanie się do systemu monitornigu pracownika, który otwiera szafę sterowniczą; każdy pracownik upoważniony do przeglądu szafki ma swój np. 4-cyfrowy kod dostępu rozpoznawalny przez dyspozytornię); sygnały awarii zbiorczo wysyłać do SMOIS dla każdej z pomp oddzielnie. Sygnały przekazywane przez łącze szeregowe: parametry sieci (napięcia, prądy, moce czynne, bierne) poprzez łącze RS485 (lub RS232); dane z przepływomierza (jeśli przepływomierz jest zamontowany) takie jak aktualne natężenie przepływu, ilość przepompowanych ścieków - licznik, sygnały awarii itp.) Oprogramowanie urządzeń programowalnych - wymagania. Oprogramowanie sterowników i innych urządzeń programowalnych pompowni zarówno w wersji development (narzędzia do programowania minimum 1 kpl. wraz z licencjami dla użytkownika) jak i RunTime, licencjami oraz z oprogramowaniem źródłowym dla sterowania pompowniami (wraz z licencjami) powinno być przekazane podczas odbioru końcowego na oryginalnych płytkach CD producentów oprogramowania (lub PenDrive-ach) oraz formie papierowej (licencje, certyfikaty itp., przekazanie licencji do aplikacji oprogramowania pompowni (bez prawa przenoszenia oprogramowania na inne pompownie). Nr zamówienia: JRP.III-252-2/14 4

5 1.3. Monitorowanie pracy pompowni - wymagania. Należy przedstawić projekt monitoringu (zmian w SMOIS) do akceptacji przed rozpoczęciem prac. Podane wyżej wymagania co do wyposażenia sterownic należy uzupełnić o konieczność zmian w istniejącym oprogramowaniu SCADA w celu wizualizacji pracy pompowni. W tym celu projekt uzupełnić o informacje niezbędne do wykonania tych prac. Dodatkowo w projekcie podać należy współrzędne geograficzne lokalizacji pompowni umożliwiające wprowadzenie lokalizacji do GPS. Wizualizacja pompowni ma zachować wszystkie standardy i funkcjonalność dotychczas stosowanych. Przewidzieć w projekcie konieczność przeprowadzenia prac w centralnej dyspozytorni w WiK Opole ul. Oleska 64 związanej z wprowadzeniem do systemu SCADA wizualizacji włączanego obiektu. Przewidzieć konieczność wprowadzenia zmian w oprogramowaniu SCADA. WiK w Opolu posiada system SCADA - ClearSCADA. Zakres prac musi uwzględniać wszelkie zmiany w istniejących ekranach wizualizacyjnych (np. dodanie odpowiedniego punktu na mapie lub mapach), uzupełnienie rejestrowania awarii, rejestrowania danych przychodzących z pompowni, wszelkie wykresy oraz uzupełnienie raportów okresowych o włączaną do systemu pompownię itp. tak aby żaden parametr czy ekran nie został pominięty. Wykonawca prac w centralnej dyspozytorni musi posiadać dostęp do wersji development ClearSCADA. Przy pracach nad systemem wizualizacji musi przyjąć, iż nie będzie miał dostępu do systemu monitoringu pracującego w WiK w Opolu. Wykonawca powinien po zakończeniu prac przedstawić do akceptacji proponowane rozwiązania administratorowi systemu SMOiS pracującego w WiK w Opolu. Wykonawca przed przystąpieniem do przeniesienia wizualizacji powinien zaprezentować działającą wizualizację na własnym serwerze we własnym APN-nie. Wszystkie swoje rozwiązania musi przedstawić WiK w Opolu i dopiero po ich akceptacji przez WiK, Wykonawca będzie mógł je przekazać administratorowi systemu w celu wprowadzenia do SMOIS (WiK Opole dokona wprowadzenia zaakceptowanych rozwiązań do swojego systemu). Niedopuszczalne jest stosowanie odrębnego stanowiska wizualizacji w innym systemie niż ten który jest zainstalowany w WiK Opole. Wizualizacja musi pracować w systemie WiK Opole i być spójna z działającym systemem w WiK Ogólne wymagania dotyczące wykonania projektów. Projekt wykonawczy musi być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Projekt wykonawczy powinien posiadać schematy z numeracją potencjałów. Adresowanie obwodów z numeracją potencjałów. Adresy listew zaciskowych i aparatów krosowe. Opisy, obliczenia i rysunki należy dostarczyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. W formacie PDF powinien to być jeden plik tak skompletowany jak forma papierowa dokumentacji. Ponadto należy dostarczyć dokumentację w formie edytowalnej w formatach doc, docx, xls, xlsx oraz rysunki w formacie dwg. W projekcie należy zaznaczyć, że w takiej samej formie musi być przekazana dokumentacji powykonawcza do odbioru. Nr zamówienia: JRP.III-252-2/14 5

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica.

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. Zadaniem Wykonawcy jest dostawa i uruchomienie systemu do zdalnego monitoringu i sterowania urządzeniami w obiektach typu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: TT.15.1-50/2011 dla postępowania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA

PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA p Generalny Wykonawca dokumentacji technicznej Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA Adres obiektu: 99-333 Nowe powiat kutnowski, woj. Lódzkie Inwestor: Gmina Krośniewice

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl Nowy Targ: Dostawa i montaż wyposażenia przepompowni ścieków w miejscowości Niedzica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania

1. Przedmiot opracowania Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 64-800 ChodzieŜ, ul. Kochanowskiego 29 tel. (0-67) 28-21-823 e-mail: chodziez@mwik.pl www.mwik.pl NAZWA OBIEKTU: Przepompownia ścieków P1 ul. Młyńska TEMAT

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZGODNA Z REGULAMINEM Z DNIA 09.06.2010 r. W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn

ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Bogusław Dyduch ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Temat opracowania pierwotnego: Projekt Wykonawczy Budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Szczegółowa specyfikacja techniczna Szczegółowa specyfikacja techniczna załącznik nr 9 do siwz PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Modernizacja zabudowy wnętrza kontenera Wymiana zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej, ogrzewania i klimatyzacji.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku Izby Celnej w Kielcach przy ul. Wesołej 56, zwanego dalej Systemem, która obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS SZAFA STEROWNICZA DC OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII I ZAPOBIEGANIE ZATYKANIU POMP SZAFY STEROWNICZE DLA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

GRUNDFOS SZAFA STEROWNICZA DC OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII I ZAPOBIEGANIE ZATYKANIU POMP SZAFY STEROWNICZE DLA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW GRUNDFOS SZAFA STEROWNICZA DC OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII I ZAPOBIEGANIE ZATYKANIU POMP SZAFY STEROWNICZE DLA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Kompletny system przygotowany na potrzeby przyszłości PEŁNA KONTROLA.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Warszawa, dn. 31.03.2015 r.

Załącznik nr 1 Warszawa, dn. 31.03.2015 r. Załącznik nr 1 Warszawa, dn. 31.03.2015 r. WYTYCZNE DOTYCZĄCE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ W OBSZARZE ZB I W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM POSADOWIENIEM NOWEJ MASZYNY W OBIEKCIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH.

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH. Załącznik nr 11 do SIWZ Temat: PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH. Zleceniodawca: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1/9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1/9 Strona 1/9 Załącznik nr 2 do SIWZ STACJONARNY AUTOMAT DO SPRZEDAŻY BILETÓW (WYMAGANIA MINIMALNE) 1. Podstawowe cechy funkcjonalne Stacjonarnego Automatu Biletowego. 1.1. Stacjonarny Automat Biletowy musi

Bardziej szczegółowo