PROJEKT BUDOWLANY. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, Lublin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin"

Transkrypt

1 ul. Tamka 16, Warszawa Telefon: 0-22 / Fax: 0-22 / TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE. MODERNIZACJA CZĘŚCI OSADOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KONTRAKT NR 13 INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, Lublin ADRES INWESTYCJI: Oczyszczalnia Ścieków Hajdów, ul. Łagiewnicka 5, Lublin (Obr. 38 dz. nr Ew. 30, nr 68/8) RODZAJ OPRACOWANIA: INSTALACJE AKPiA TOM 6 STADIUM Projekt budowlany NR UMOWY 321/46/2/8 nr arch: 169 IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS DYREKTOR BIURA Andrzej Dziuba PROJEKTOWAŁ Dariusz Michalczuk OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ Wiesław Konopelski 86/75 WICEPREZES ZARZĄDU Wiesław Konopelski Warszawa, wrzesień 2009r.

2 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE. MODERNIZACJACZĘŚCI OSADOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KONTRAKT NR 13 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW Oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z wymaganiami ustawy Prawa Budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis Autorzy AKPiA Dariusz Michalczuk Sprawdzający Wiesław Konopelski 86/75 2

3 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Tom 1 Tom 2 Tom 3 Tom 4 Tom 5 Tom 6 Tom 7 Projekt zagospodarowania terenu Architektura Konstrukcja Technologia Instalacje elektryczne Instalacje AKPiA Instalacje sanitarne OPIS TECHNICZNY 1 Informacje ogólne Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, Lublin Wykonawca: ul. Tamka 16, Warszawa Podstawa opracowania: Umowa nr 321/46/4/08 zawarta pomiędzy Wykonawcą, Projektantem. 2 Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży AKPiA przebudowy (modernizacji) części osadowej oczyszczalni ścieków w ramach kontraktu nr 13 w ramach Projektu Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie. Projekt obejmuje przebudowę następujących obiektów:, - Pompownia osadu surowego, - Pompownia osadu zagęszczonego - Zagęszczacz grawitacyjny osadu surowego - Wydzielone Komory Fermentacyjne z budynkiem obsługi technicznej - Stacja zagęszczania osadu nadmiernego 3 Opis projektowanych rozwiązań Na terenie oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie istnieje sieć światłowodowa łącząca poszczególne węzły sterowania z dyspozytornią zlokalizowaną w budynku administracyjnym. Centralnym systemem sterowania i monitoringu objęta jest większość obiektów oczyszczalni. Węzły sterowania stanowią wydzielone układy automatyki, których podstawę stanowią sterowniki swobodnie programowalne PLC S Do komunikacji wykorzystywany jest protokół S7. W ramach projektu 3

4 . przewidziano rozszerzenie systemu sterowania o pompownię osadu surowego, pompownię osadu zagęszczonego wraz z grawitacyjnym zagęszczaczem osadu i włączenie tych węzłów do systemu nadzoru i regulacji SCADA. Zmodernizowany zostanie również układ sterowania w budynku obsługi technicznej WKF. Istniejący moduł zdalnej stacji zastąpiony zostanie przez sterownik, którego zadaniem będzie nadzorowanie pracy czterech zespołów pompowych wraz z aparaturą pomiarową WKF i zbiorników buforowych, które stanowią przedmiot oddzielnego opracowania w ramach kontraktu nr 15 Hermetyzacja obiektów oczyszczalni ścieków. Do monitorowania i sterowania pracą urządzeń z rozdzielni obiektowych będą służyły panele operatorskie z ekranem dotykowym, zamontowane na na szafach sterowniczych w rozdzielniach. Przyjęto, że w wypadku pompowni będą to panele z ekranem 7,5, a w budynku obsługi technicznej WKF panel z ekranem 12. Zostaną zachowane istniejące zasady sterowania, oparte na hierarchicznym systemie podzielonym na następujące stopnie: - sterowanie ręczne lokalne z przycisków skrzynki sterowniczej ( przy napędzie ) - sterowanie ręczne zdalne z Centralnej Dyspozytorni, - sterowanie ręczne zdalne z panelu operatorskiego, - sterowanie automatyczne ze sterownika. Do wyboru sposobu sterowania będą służyły przełączniki: LOKALNE, ZDALNE, ODSTAWIENIE, zainstalowane na skrzynkach sterowniczych zlokalizowanych przy napędach. Przełączenie na skrzynce w położenie RĘCZNE LOKALNE włącza sterowanie miejscowe z przycisków. Jest to poziom kontrolny używany głównie do rozruchu i przy pracach serwisowych. Na tym poziomie odłączone jest pozostałe sterowanie, a działają jedynie blokady zabezpieczające ( np. termiczne, prądowe, napięciowe ). Po przełączeniu w pozycję AUTOMATYCZNE sterowanie przejmuje sterownik w trybie automatycznym według zaprogramowanego algorytmu, a po wybraniu na terminalu w CD lub na panelu operatorskim opcji Sterowanie ręczne-zdalne, możliwe jest uruchamianie i zatrzymywanie oraz regulacja urządzeń odpowiednio z klawiatury komputera, lub ekranu dotykowego panelu. Pozycja ODSTAWIENIE oznacza całkowite wyłączenie urządzenia, np. dla celów remontowych. Pompownia osadu surowego Na rysunku nr 169/P/PB/51/01 przedstawiono schemat technologiczny pompowni osadu surowego z zaznaczonymi punktami AKPiA., a rysunek 169/P/PB/51/02 pokazuje schemat blokowy systemu sterowania i monitoringu. W pompowni pracować będą trzy pompy z softstartami, trzy maceratory oraz sześć zasuw z napędem typu ON/OFF. Sterownik będzie realizował sterowanie i nadzór nad pracą tych urządzeń na podstawie wskazań izotopowych sygnalizatorów poziomów jak również zbierał dane pomiarowe z przepływomierza 4

5 osadu na wyjściu z pompowni, z przetworników pomiaru prądu silników pomp oraz dane z pomiaru położenia zasuw nożowych na tłoczeniu pomp. Dwa analizatory sieci, włączone do sterownika poprzez sieć, umożliwią monitorowanie parametrów sieci elektrycznej. W pompowni będzie zainstalowany układ detekcji gazów, sprzężony z układem wentylacji i włączony na wejścia binarne sterownika. Cały węzeł sterowania poprzez moduł optoelektroniczny zostanie włączony do magistrali światłowodowej i do systemu SCADA. Pompownia osadu zagęszczonego Odpowiednio rysunki 169/P/PB7/1/03 i 169/P/PB/71/05 przedstawiają schemat technologiczny pompowni osadu zagęszczonego oraz schemat blokowy systemu sterowania i monitoringu. W pompowni zainstalowane będą trzy zespoły pompowe zasilane z falowników, trzy maceratory oraz trzy zasuwy nożowe typu ON/OFF z monitorowaniem położenia, zamontowane na tłoczeniu pomp. Sterowanie i nadzór nad pracą pompowni będzie realizował sterownik włączony poprzez moduł optoelektroniczny do istniejącego ringu światłowodowego. Regulacja pracą pomp będzie realizowana wg wskazań izotopowych sygnalizatorów poziomu. Na wejścia analogowe sterownika będą włączone pomiary prądu silników pomp, pomiary położenia zasuw nożowych oraz pomiar przepływu osadu na wyjściu do WKF. Z wykorzystaniem komunikacji z protokołem będą sterowane i monitorowane parametry pracy falowników, jak również poprzez analizatory sieci, parametry zasilania elektrycznego. W celu zabezpieczenia pompowni przed ewentualnym pojawieniem się metanu lub siarkowodoru, zainstalowany zostanie układ detekcji gazu współpracujący z układem wentylacji i monitorowany, poprzez włączenia na wejścia sterownika, w systemie SCADA. Zagęszczacz grawitacyjny osadu Rysunek 169/P/PB/52/04 przedstawia schemat technologiczny zagęszczacza grawitacyjnego osadu. W ramach projektu, poprzez sterownik w pompowni osadu zgęszczonego, monitorowana będzie i sterowana praca zgarniacza i zasuwy spustowej, z pomiarem stopnia otwarcia włącznie. Sygnały od w/w urządzeń, poprzez sieć światłowodową będą wpięte do systemu SCADA. Wydzielone komory fermentacyjne z budynkiem obsługi technicznej Schemat technologiczny instalacji Wydzielonych Komór Fermentacyjnych z budynkiem obsługi technicznej i schemat blokowy systemu sterowania i monitoringu zamieszczono na rysunkach: 169/P/PB/72/06, 169/P/PB/72/07. Instalacja składa się z czterech Wydzielonych Komór Fermentacyjnych oraz czterech przydzielonych im zespołów pompowych. Dodatkowo projektowany jest montaż dezintegratora ultradźwiękowego osadu wraz z układem dwóch pomp i przepływomierzem. Przewidziano sterowanie w układzie rozproszonym. W dyżurce budynku obsługi technicznej WKF zainstalowany będzie sterownik PLC72, do którego 5

6 z wykorzystaniem protokółu DP, zostaną wpięte cztery moduły rozproszonych wejść/wyjść M, obsługujące poszczególne WKF-y i zespoły pompowe. Do sieci będą również włączone układy sterowania zespołami mieszadeł, stanowiące integralną część dostawy mieszadeł. Przedmiotem oddzielnego opracowania jest instalacja dwóch zbiorników buforowych, która będzie również obsługiwana przez sterownik PLC72, bezpośrednio poprzez karty we/wy wykorzystując sygnały binarne i analogowe. Dokładną organizację systemu oraz wykaz aparatury pomiarowej i urządzeń wykonawczych,, przedstawia zamieszczona lista sygnałów AKPiA. Jak już wspomniano, do monitorowania i sterowania pracą urządzeń przewidziany jest panel operatorski z ekranem dotykowym 12, zamontowany na drzwiach szafy sterowniczej w dyżurce budynku WKF. Stacja zagęszczania osadu nadmiernego Modernizacja części technologicznej Stacji zagęszczania osadu nadmiernego, polegać będzie na rozbudowie o jedną, dodatkową zagęszczarkę. Układ sterowania będzie stanowił integralną część dostawy i tak samo jak w przypadku dwóch istniejących zagęszczarek, będzie włączony do systemu SCADA. 6

7 4 Lista sygnałów AKPiA Pompownia osadu surowego Pompa 51/P01 Pompa 51/P02 Pompa 51/P03 Macerator 51/MA01 Macerator 51/MA02 Macerator 51/MA03 51/V01 NCA51001 NCA51002 NCA51003 NCA51004 NCA51005 NCA51006 G007 start 4 1 start 4 1 start 4 1 start 4 1 start 4 1 start 4 1 zamknięta, otwarta awaria, rodzaj, pomiar położenia pośredniego 1 7

8 51/V02 G008 zamknięta, otwarta awaria, rodzaj, pomiar położenia pośredniego 1 51/V03 G009 zamknięta, otwarta awaria, rodzaj, pomiar położenia pośredniego 1 51/V31 51/V32 G010 G011 zamknięta, otwarta zamknięta, otwarta awaria, rodzaj 2 51/V33 G012 zamknięta, otwarta awaria, rodzaj poziomu 51/LS01 LS51013 sygnalizacja 1 poziomu 51/LS02 LS51014 sygnalizacja 1 poziomu 51/LS03 LS51015 sygnalizacja 1 poziomu 51/LS04 LS51016 sygnalizacja 1 8

9 poziomu 51/LS05 LS51017 sygnalizacja 1 poziomu 51/LS06 LS51018 sygnalizacja 1 poziomu 51/LS11 LS51019 sygnalizacja 1 poziomu 51/LS12 LS51020 sygnalizacja 1 poziomu 51/LS13 LS51021 sygnalizacja 1 poziomu 51/LS14 LS51022 sygnalizacja 1 poziomu 51/LS15 LS51023 sygnalizacja 1 poziomu 51/LS16 LS51024 sygnalizacja 1 Pomiar przepływu osadu do zagęszczaczy 51/FT01 Pomiar prądu silnika pompy 51/P01 Pomiar prądu silnika pompy 51/P02 Pomiar prądu silnika pompy 51/P03 FT51025 przepływ chwilowy, przepływ sumaryczny 1 1 EI51026 pomiar 1 EI51027 pomiar 1 EI51028 pomiar 1 9

10 Wentylacja NA51030 praca/awaria, załącz 2 1 Detekcja metanu i siarkowodoru 51/QT11, 51QT21 Analizator sieci 51/ANS1 Analizator sieci 51/ANS2 AI51031 EI51032 EI51033 ostrzeżenie, alarm, awaria 3 monitoring parametrów sieci monitoring parametrów sieci Pompownia osadu zagęszczonego Pompa 71/P01 Pompa 71/P02 Pompa 71/P03 NCA71001 NCA71002 NCA71003 Macerator 71/MA01 NCA71004 Macerator 71/MA02 NCA71005 start 4 1 start 4 1 SA71 SA71 SA71 start 4 1 start 4 1 SA71 start 4 1 SA71 10

11 Macerator 71/MA03 NCA71006 start 4 1 SA71 71/V01 GSA71007 zamknięta, otwarta awaria,, zamknij,, pomiar położenia pośredniego 1 SA71 71/V02 GSA71008 zamknięta, otwarta awaria,, zamknij,, pomiar położenia pośredniego 1 SA71 71/V03 GSA71009 zamknięta, otwarta awaria,, zamknij,, pomiar położenia pośredniego 1 SA71 poziomu 71/LS01 LS71010 sygnalizacja 1 SA71 poziomu 71/LS02 LS71011 sygnalizacja 1 SA71 poziomu 71/LS03 LS71012 sygnalizacja 1 SA71 11

12 poziomu 71/LS04 LS71013 sygnalizacja 1 SA71 poziomu 71/LS05 LS71014 sygnalizacja 1 poziomu 71/LS06 LS71015 sygnalizacja 1 poziomu 71/LS11 LS71016 sygnalizacja 1 poziomu 71/LS12 LS71017 sygnalizacja 1 poziomu 71/LS13 LS71018 sygnalizacja 1 poziomu 71/LS14 LS71019 sygnalizacja 1 poziomu 71/LS15 LS71020 sygnalizacja 1 SA71 SA71 SA71 SA71 SA71 SA71 SA71 poziomu 71/LS16 LS71021 sygnalizacja 1 SA71 Pomiar przepływu osadu do WKF 71/FT01 FT71022 przepływ chwilowy, przepływ sumaryczny 1 1 SA71 Wentylacja NA71026 praca/awaria, załącz 2 1 SA71 Detekcja siarkowodoru i metanu 71/QT11, 71/QT21 AI71027 ostrzeżenie, awaria alarm, 3 SA71 12

13 Analizator sieci 71/ANS1 EI71028 monitoring parametrów sieci SA71 Analizator sieci 71/ANS2 EI71029 monitoring parametrów sieci SA71 Grawitacyjny zagęszczacz osadu Zgarniacz w zagęszczaczu 52/M01 NA71023 praca/awaria, rodzaj sterowania, start 4 1 SA71 Zasuwa spustowa z napędem 50/V01 GSA71024 zamknięta, otwarta awaria, rodzaj, pomiar położenia pośredniego 1 SA71 13

14 Wydzielone Komory Fermentacyjne z budynkiem obsługi technicznej Pompa 72/P11 Pompa 72/P12 72/V11 72/V12 72/V13 72/V14 NCA72101, rodz. sterowania, start, częstotliwość, prąd, zadawanie często. NCA72102, rodz. sterowania, start, częstotliwość, prąd, zadawanie często. GSA72103 awaria, rodz. GSA72104 awaria, rodz. GSA72105 awaria, rodz. GSA72106 awaria, rodz., monitorowanie stopnia otwarcia poziomu 72/LS11 LS72107 sygnalizacja 1 poziomu 72/LS12 LS72108 sygnalizacja 1 poziomu 72/LS13 LS72109 sygnalizacja 1 poziomu 72/LS14 LS72110 sygnalizacja

15 Pomiar temp. przed wymiennikiem 72/TI11 Pomiar temp. przed wymiennikiem 72/TI12 Zespół mieszadła 72/M01 NA72113 TI72111 pomiar 1 TI72112 pomiar 1 sterowanie i monitorowanie pracy mieszadła i urządzeń towarzyszących 72/V01.2 GSA72114 awaria, rodz. Dezintegrator 72/DU01 NA Pompa 72/P01 Pompa 72/P02 Przepływomierz 72/FT01 Pompa 72/P21 Pompa 72/P22 72/V21 72/V22 NCA72116 NCA72117 FT72118 start start przepływ chwilowy, sumowanie 1 1 NCA72201, rodz. sterowania, start, częstotliwość, prąd, zadawanie często. NCA72202, rodz. sterowania, start, częstotliwość, prąd, zadawanie często. GSA72203 awaria, rodz. GSA72204 awaria, rodz

16 72/V23 GSA72205 awaria, rodz. 72/V24 GSA72206 awaria, rodz., monitorowanie stopnia otwarcia poziomu 72/LS21 LS72207 sygnalizacja 1 poziomu 72/LS22 LS72208 sygnalizacja 1 poziomu 72/LS23 LS72209 sygnalizacja 1 poziomu 72/LS24 LS72210 sygnalizacja 1 Pomiar temp. przed wymiennikiem 72/TI21 Pomiar temp. przed wymiennikiem 72/TI22 Zespół mieszadła 72/M02 NA TI72211 pomiar 1 TI72212 pomiar 1 sterowanie i monitorowanie pracy mieszadła i urządzeń towarzyszących Pompa 72/P31 Pompa 72/P32 72/V31 NCA72301, rodz. sterowania, start, częstotliwość, prąd, zadawanie często. NCA72302, rodz. sterowania, start, częstotliwość, prąd, zadawanie często. GSA72303 awaria, rodz

17 72/V32 72/V33 72/V34 GSA72304 GSA72305 GSA72306 awaria, rodz. awaria, rodz. awaria, rodz., monitorowanie stopnia otwarcia poziomu 72/LS31 LS72307 sygnalizacja 1 poziomu 72/LS32 LS72308 sygnalizacja 1 poziomu 72/LS33 LS72309 sygnalizacja 1 poziomu 72/LS34 LS72310 sygnalizacja 1 Pomiar temp. przed wymiennikiem 72/TI31 Pomiar temp. przed wymiennikiem 72/TI32 Zespół mieszadła 72/M03 NA TI72311 pomiar 1 TI72312 pomiar 1 sterowanie i monitorowanie pracy mieszadła i urządzeń towarzyszących 72/V03.4 Pompa 72/P41 GSA72314 awaria, rodz. NCA72401, rodz. sterowania, start, częstotliwość, prąd, zadawanie często

18 Pompa 72/P42 72/V41 72/V42 NCA72402, rodz. sterowania, start, częstotliwość, prąd, zadawanie często. GSA72403 awaria, rodz. GSA72404 awaria, rodz /V43 72/V44 GSA72405 GSA72406 awaria, rodz. awaria, rodz., monitorowanie stopnia otwarcia poziomu 72/LS41 LS72407 sygnalizacja 1 poziomu 72/LS42 LS72408 sygnalizacja 1 poziomu 72/LS43 LS72409 sygnalizacja 1 poziomu 72/LS44 LS72410 sygnalizacja 1 Pomiar temp. przed wymiennikiem 72/TI41 Pomiar temp. przed wymiennikiem 72/TI42 Zespół mieszadła 72/M04 NA TI72411 pomiar 1 TI72412 pomiar 1 sterowanie i monitorowanie pracy mieszadła i urządzeń towarzyszących 18

19 5 Spis rysunków 1. Pompownia osadu surowego. Schemat technologiczny z AKPiA..rys. 169/P/PB/51/01 2. Pompownia osadu surowego. Schemat blokowy systemu sterowania i monitoringu.rys. 169/P/PB/51/02 3. Pompownia osadu zagęszczonego. Schemat technologiczny z AKPiA..rys. 169/P/PB/71/03 4. Zagęszczacz grawitacyjny osadu Schemat technologiczny z AKPiA..rys. 169/P/PB/52/04 5. Pompownia osadu zagęszczonego z szafą stacji zagęszczania osadu i szafą grawitacyjnego zagęszczacza osadu. Schemat blokowy systemu sterowania i monitoringu.rys. 169/P/PB/71/05 6. Wydzielone Komory Fermentacyjne z budynkiem obsługi technicznej. Schemat technologiczny z AKPiA..rys. 169/P/PB/72/06 7. Wydzielone Komory Fermentacyjne z budynkiem obsługi technicznej Schemat blokowy systemu sterowania i monitoringu.rys. 169/P/PB/72/07 19

20 1

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, Lublin

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, Lublin

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl -REWIZJA TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r.

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN STADIUM: WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI maj 2012 r. - 2 - SPIS TREŚCI 1.OPIS INSTALACJI 1.1 Instalacje siły, sterowania i oświetlenia przepompowni 3 1.2

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 6 ENOTICES_MPWIKLUBL 06/04/2011- ID:2011-049410 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zaopatrzenia w wodę 2, i rue odprowadzania Mercier, L-2985

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TYTUŁ PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY TYTUŁ PROJEKTU: CDM Sp. z o. o. ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Zadania kwalifikacyjne do odbycia praktyki/stażu w Zakładzie Automatyki Ochrony Środowiska i Przemysłu PROCOM SYSTEM S.A.

Zadania kwalifikacyjne do odbycia praktyki/stażu w Zakładzie Automatyki Ochrony Środowiska i Przemysłu PROCOM SYSTEM S.A. Zadania kwalifikacyjne do odbycia praktyki/stażu w Zakładzie Automatyki Ochrony Środowiska i Przemysłu PROCOM SYSTEM S.A. dla studentów/absolwentów: Wydziału ELEKTRYCZNEGO o kierunku Automatyka i Robotyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, Lublin

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody Załącznik nr 4 do SIWZ Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody 1. Technologia komunikacji i sterowania - system oparty powinien być na dwukierunkowej transmisji danych poprzez sieć

Bardziej szczegółowo

EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska 31, Łomianki tel , fax

EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska 31, Łomianki tel , fax Wykonawca: Inwestor: EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska, 05-09 Łomianki tel. 8 8, fax. 8 98 Gmina Grabów nad Pilicą ul. K. Pułaskiego 5-90 Grabów nad Pilica PROJEKT BUDOWLANY Inwestycja: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI

Bardziej szczegółowo

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

ASQ systemy sterowania zestawami pomp systemy sterowania zestawami pomp ZASADA DZIAŁANIA Jednym z flagowych produktów firmy Apator Control są zestawy systemów sterowania pompami typu ASQ. Jest to rozwiązanie autorskie kadry inżynierskiej,

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy: Wizualizacja procesów na oczyszczalni ścieków w Twardogórze

Projekt wykonawczy: Wizualizacja procesów na oczyszczalni ścieków w Twardogórze Zakład Ochrony Środowiska SUPERBOS Sp. z o.o. ul.trzcińska 15 58-506 Jelenia Góra POLAND; tel/fax (+4875) 752 6018, 752 5496 www.superbos.pl e-mail: sbos@kki.net.pl NIP 611-020-25-35 Regon 230020065 Sąd

Bardziej szczegółowo

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

ASQ systemy sterowania zestawami pomp systemy sterowania zestawami pomp CECHY CHARAKTERYSTYCZNE sterowanie prędkością obrotową pompy zasilanej z przemiennika częstotliwości w celu zapewnienia stabilizacji ciśnienia automatyczne lub ręczne

Bardziej szczegółowo

o.ś. OSJAKÓW konfiguracja sterownika szafy automatyki SA Załącznik nr 1. KONFIGURACJA SYGNAŁÓW STEROWNIKA DLA SZAFY AUTOMATYKI SA O.Ś.

o.ś. OSJAKÓW konfiguracja sterownika szafy automatyki SA Załącznik nr 1. KONFIGURACJA SYGNAŁÓW STEROWNIKA DLA SZAFY AUTOMATYKI SA O.Ś. Załącznik nr 1. KONFIGURACJA SYGNAŁÓW STEROWNIKA DLA SZAFY AUTOMATYKI SA O.Ś. OSJAKÓW Moduły WAGO: Sterownik PLC 0-881 1 8 WE cyfrowe 0-430 11 8 WY cyfrowe 0-30 4 4 WE analogowe 0-43 4 WY analogowe 0-3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92 INWESTOR URZĄD GMINY JONKOWO UL. KLONOWA 2 11-042 JONKOWO NAZWA I ADRES OBIEKTU SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEDLE LEŚNE GUTKOWO GMINA JONKOWO RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Plan sytuacyjny terenu działki Mapa pamięci Schematy technologiczne komory zasuw dla przepompowni kanalizacyjnych

Plan sytuacyjny terenu działki Mapa pamięci Schematy technologiczne komory zasuw dla przepompowni kanalizacyjnych Strona 1/12 Załącznik nr 5 Plan sytuacyjny terenu działki Mapa pamięci Schematy technologiczne komory zasuw dla przepompowni kanalizacyjnych Warszawa 2015 Strona 2/12 Rysunek 1 Przykładowy plan sytuacyjny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE 2 1.1 INWESTOR, INWESTYCJA 2 1.2 PODSTAWA i AUTOR OPRACOWANIA, 2 1.3 ZAKRES PROJEKTU 2 1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 2 2 PARAMETRY TECHNICZNE 3 2.1 UKŁAD OPRACOWANIA 3 2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, Lublin

PROJEKT BUDOWLANY. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKTOWANIE: NADZORY: - wodociągi - autorskie - kanalizacja - inwestorskie - ogrzewanie - gaz KONSULTACJE - wentylacja - uzdatnianie wody Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do realizacji systemu monitorowania przepompowni w Głębinowie

Wytyczne do realizacji systemu monitorowania przepompowni w Głębinowie AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PROJEKTOWANIE PROGRAMOWANIE Wonderware / Schneider Satel Siemens Rockwell GE IP Kawasaki Fanuc ABB Cognex Keyence Wytyczne do realizacji systemu monitorowania przepompowni w Głębinowie

Bardziej szczegółowo

Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II

Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II powstała w latach 2003-2007. Jest to największy tego typu obiekt w południowej Polsce. Powierzchnia, jaką

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja produkcji sody w CSP Janikowo. Ramowe założenia do projektu wykonawczego

Automatyzacja produkcji sody w CSP Janikowo. Ramowe założenia do projektu wykonawczego Automatyzacja produkcji sody w CSP Janikowo Ramowe założenia do projektu wykonawczego I. Projekt wykonawczy dla branży AKP dla poszczególnych węzłów technologicznych powinien zawierać następujące składowe:

Bardziej szczegółowo

do ob. 2 budynek sitopiaskownika

do ob. 2 budynek sitopiaskownika ze zbiornika buforowego ścieków dowożonych ob.19 01005 01004 01001 01001 01002 01002 011 dopływ ścieków surowych 01003 01003 do ob. 2 budynek sitopiaskownika 01001 H S 01002 wlot projektowanej kanalizacji

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II. Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II Strona 1 z 6

Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II. Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II Strona 1 z 6 Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II powstała w latach 2003-2007. Jest to największy tego typu obiekt w południowej Polsce. Powierzchnia, jaką

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Instalacja automatyki węzła kompaktowego 1. Opis techniczny. 2. Spis rysunków. CO-1 Schemat technologiczny węzła cieplnego połączenia urządzeń automatyki CO-2 Schemat zasilania i

Bardziej szczegółowo

REMONT POMPOWNI ŚCIEKÓW

REMONT POMPOWNI ŚCIEKÓW PROJEKT BUDOWLANY Instalacje elektryczne i automatyka STR. 1 REMONT POMPOWNI ŚCIEKÓW Wieliszew Inwestor: Urząd Gminy Wieliszew Główny projektant: mgr inż. Piotr Dyk upr. KL-48/93 Projektant: mgr inż. Edward

Bardziej szczegółowo

OPIS OZNACZEŃ DO RYSUNKU POMPOWNI OSADÓW

OPIS OZNACZEŃ DO RYSUNKU POMPOWNI OSADÓW OPIS OZNACZEŃ DO RYSUNKU POMPOWNI OSADÓW 1. istniejąca kształtka stalowa króciec ssawny DN 200 2. zasuwa nożowa DN 200 z napędem ręcznym, do zabudowy między kołnierze wraz z kółkiem (istniejąca) 3. zwężka

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP 812-18-78-705; REGON 141511694

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP 812-18-78-705; REGON 141511694 KZP/183/13/DB Kozienice 24.05.2013 r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie modernizacji pomp obiegowych Pompy obiegowe dla sieci ciepłowniczej miasta Kozienice w

Bardziej szczegółowo

Czy wdrożenie systemu monitoringu jest uzasadnioną inwestycją czy też kosztem?

Czy wdrożenie systemu monitoringu jest uzasadnioną inwestycją czy też kosztem? Czy wdrożenie systemu monitoringu jest uzasadnioną inwestycją czy też kosztem? System ciągłego monitoringu oraz sterowania zbudowany dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu został

Bardziej szczegółowo

System automatyki i sterowania układem turbina - generator na rurociągu tranzytowym wody pitnej Raba II

System automatyki i sterowania układem turbina - generator na rurociągu tranzytowym wody pitnej Raba II System automatyki i sterowania układem turbina - generator na rurociągu tranzytowym wody pitnej Raba II Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (MPWiK Kraków) od kilku lat realizuje

Bardziej szczegółowo

Wrocław kwiecień 2007

Wrocław kwiecień 2007 ul. Ciepła 9/11 lok. 6L, 50-524 Wrocław tel./fax 071/336-08-60, e-mail: biuro@ as-tech-pl.com Temat opracowania : Szafa zasilająco-sterująca studni 13z Lokalizacja : Szczepanów działka nr.962/7 gm. Środa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW IP.271.1.2013 Lubsko, dnia 9 maja 2013 roku ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na KONTRAKT 4 - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUBSKU dla Projektu

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i sterowania pomp obiegowych

System monitoringu i sterowania pomp obiegowych System monitoringu i sterowania pomp obiegowych Komputerowe systemy wizualizacji i telemetrii oparte na pakiecie FactorySuite firmy Wonderware są istotnymi elementami modernizacji ciepłowni i systemów

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Aplikacje Wykonane Przedsiębiorstwa Komunalne L.P. ZAMAWIAJĄCY ZAKRES PRAC ZREALIZOWANYCH PODCZAS INWESTYCJI ROK REALIZACJI 1. Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Wykonanie opomiarowania przepływu osadów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku.

Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku. Optymalizacja rozwiązań gospodarki ściekowej dla obszarów poza aglomeracjami. Chmielno, 25-26 stycznia 2016 r. Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji węzłów cieplnych obsługiwanych przez Geotermię Pyrzyce Sp. z o.o.

Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji węzłów cieplnych obsługiwanych przez Geotermię Pyrzyce Sp. z o.o. GEOTERMIA PYRZYCE Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 27 74-200 Pyrzyce Tel. 91 5702796 fax 91 5702797 e-mail: geotermia@inet.pl Wytyczne dla przetargu ograniczonego organizowanego przez Geotermię Pyrzyce Sp.

Bardziej szczegółowo

Tabela Elementów Scalonych Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu Etap I

Tabela Elementów Scalonych Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu Etap I Lp NR SPECYFIKACJI Tabela Elementów Scalonych Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu Etap I ZAKRES ROBÓT JEDN ILOŚĆ 1 2 3 4 5 1 OBIEKT OGRODZENIE 1,1 Architektura I Konstrukcja kpl 1,00

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU TYPU ETR 1200 DO SILNIKA PIERŚCIENIOWEGO O MOCY 1200 KW. Opis techniczny

UKŁAD ROZRUCHU TYPU ETR 1200 DO SILNIKA PIERŚCIENIOWEGO O MOCY 1200 KW. Opis techniczny TYPU DO SILNIKA PIERŚCIENIOWEGO O MOCY 1200 KW Opis techniczny Gdańsk, maj 2016 Strona: 2/9 KARTA ZMIAN Nr Opis zmiany Data Nazwisko Podpis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Strona: 3/9 Spis treści 1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

System pomiarowy kotła wodnego typu WR-10 pracującego w elektrociepłowni Ostrów Wlkp. informacje dodatkowe

System pomiarowy kotła wodnego typu WR-10 pracującego w elektrociepłowni Ostrów Wlkp. informacje dodatkowe System pomiarowy kotła wodnego typu WR-10 pracującego w elektrociepłowni Ostrów Wlkp. informacje dodatkowe Zdjęcia kotła Tabliczka znamionowa kotła Kocioł WR-10 jest przeznaczony do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o. 32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11 www.zwik.skawina.pl, Kapitał zakładowy : 59.483.000 zł KRS : 0000296154 NIP: 9442175422 Jednostka Realizująca Projekt Gospodarka

Bardziej szczegółowo

System sterowania oraz aparatura kontrolno pomiarowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów Piotr Małka, Marek Frączek MPWiK S.A. w Krakowie

System sterowania oraz aparatura kontrolno pomiarowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów Piotr Małka, Marek Frączek MPWiK S.A. w Krakowie System sterowania oraz aparatura kontrolno pomiarowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów Piotr Małka, Marek Frączek MPWiK S.A. w Krakowie Oczyszczalnia Ścieków PŁASZÓW powstała w latach 2003-200. Jest to największy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Charakterystyka techniczna przepompowni ścieków sanitarnych 3.1. Przepompownia PK2 Kozy 3.2. Wytyczne dla

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. CDM Sp. z o. o. ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.

PROJEKT WYKONAWCZY. CDM Sp. z o. o. ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk. CDM Sp. z o. o. ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W

Bardziej szczegółowo

Przetłaczanie ścieków sanitarnych na duże odległości doświadczenie eksploatacyjne

Przetłaczanie ścieków sanitarnych na duże odległości doświadczenie eksploatacyjne Przetłaczanie ścieków sanitarnych na duże odległości doświadczenie eksploatacyjne mgr inż. Jerzy Zaczyński Kierownik Działu Eksploatacji mgr inż. Bartłomiej Mickiewicz Mistrz ds. Automatyki Układ sieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.cdmsmith.com poland@cdm-europe.eu TYTUŁ PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 34 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 35 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. ul. Kosynierów Racławickich 35 39-200 Dębica zwane dalej

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE PROJ EKO Sp. z o.o. 64-20 PIŁA ul. OKRZEI 8 tel. 067 24 22 40, fax. 067 24 22 50 P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4523242-

Bardziej szczegółowo

Spis treści. MWM Sp. z o.o. Gliwice

Spis treści. MWM Sp. z o.o. Gliwice Spis treści MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 Część ogólna...2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3 Zakres opracowania...2 2. Opis systemu AKPiA i BMS...3 2.1 Budowa systemu AKPiA i BMS...3

Bardziej szczegółowo

SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW. MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA

SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW. MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji układów zasilającosterowniczych branży AKPiA modernizowanej stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Autor: inż. Wiesław Klaus, główny technolog PWiK Sp. z o.o. w Olecku Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Olecku

Bardziej szczegółowo

8. OPIS TECHNICZNY. 8.3 Dokumentacja podzielona jest na część opisową i schematy zgodnie ze Spisem dokumentacji projektowej" - dokument nr 03.

8. OPIS TECHNICZNY. 8.3 Dokumentacja podzielona jest na część opisową i schematy zgodnie ze Spisem dokumentacji projektowej - dokument nr 03. 8. OPIS TECHNICZNY 8.1 Ogólna charakterystyka obiektu. Przedmiotem niniejszego opracowania są instalacje elektryczne automatyki i sterowania wraz z wizualizacją dla przebudowywanej i rozbudowywanej istniejącej

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES OBIEKTU

NAZWA I ADRES OBIEKTU INWESTOR GMINA NIDZICA UL. PLAC WOLNOŚCI 1 13-100 NIDZICA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z SUW I KANALIZACJI SANITARNEJ NAD JEZIOREM OMULEW - ETAP I. ZADANIE 2: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Bardziej szczegółowo

Wariant 1 (uwzględniający zagospodarowanie osadów ściekowych w biogazowni, z osadnikiem wstępnym):

Wariant 1 (uwzględniający zagospodarowanie osadów ściekowych w biogazowni, z osadnikiem wstępnym): Wariant 1 (uwzględniający zagospodarowanie osadów ściekowych w biogazowni, z osadnikiem wstępnym): 4) Przebudowa komory defosfatacji na osadnik wstępny i zbiornik uśredniający. Wewnątrz zbiornika będzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy: 279 634 200,00 PLN SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycjami pn.:

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycjami pn.: HARMONOGRAM PŁATNOŚCI w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycjami pn.: Zadania nr 1 Oczyszczalnie ścieków część 2 Budowa oczyszczalni ścieków Podłęże Zachód Zadania nr 2 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11. INWESTOR: Powiat Stargardzki. ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11. INWESTOR: Powiat Stargardzki. ul. EGZEMPLARZ NR 4 PROJEKT WYKONAWCZY MONITORINGU WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11 INWESTOR: Powiat Stargardzki

Bardziej szczegółowo

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST Oddział Gdańsk JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk tel. (48 58) 349 82 00, fax: (48 58) 349 76 85 e-mail: ien@ien.gda.pl http://www.ien.gda.pl ZAKŁAD TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie. Dostawa i montaż monitoringu i wizualizacji GPRS

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie. Dostawa i montaż monitoringu i wizualizacji GPRS Nr sprawy 8/2012 Słotwina, dnia 11-07-2012r Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie Dostawa i montaż monitoringu i wizualizacji GPRS 1. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Słotwinie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów.

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów. WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Temat: Branża: Obiekt: Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów. Elektryczna i AKPiA Stacja Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

ZAUTOMATYZUJ SIĘ. Automatyka Technika Napędowa Hydraulika Siłowa Pneumatyka

ZAUTOMATYZUJ SIĘ. Automatyka Technika Napędowa Hydraulika Siłowa Pneumatyka ZAUTOMATYZUJ SIĘ Automatyka Technika Napędowa Hydraulika Siłowa Pneumatyka O firmie O Wikper F.H.U. WIKPER Wiktor Peret powstała w 2001 roku. Właścicielem jest Wiktor Peret. Nasza siedziba znajduje się

Bardziej szczegółowo

Układ napędowy pomp wody pochłodniczej kotła w PKN Orlen.

Układ napędowy pomp wody pochłodniczej kotła w PKN Orlen. Układ napędowy pomp wody pochłodniczej kotła w PKN Orlen. Zadaniem systemu jest sterowanie pracą kaskady trzech identycznych pomp wody pochłodniczej napędzanych silnikami o mocy 37 kw. Pompy pracują w

Bardziej szczegółowo

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy Część Opisowa WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WWIORB-09 ROBOTY INSTALACYJNO-TECHNOLOGICZNE

Program Funkcjonalno-Użytkowy Część Opisowa WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WWIORB-09 ROBOTY INSTALACYJNO-TECHNOLOGICZNE Część Opisowa WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WWIORB-09 ROBOTY INSTALACYJNO-TECHNOLOGICZNE 1. WPROWADZENIE... 3 1.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH NINIEJSZYMI WWIORB... 3 1.2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej TSZ-200» Sterowanie, zasilanie i kontrola pracy urządzeń w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej»

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urządzenia sterownicze

Elektryczne urządzenia sterownicze BRZESKA FABRYKA POMP I ARMATURY MEPROZET Sp. z o.o. Strona główna Wyposażenie przepompowni zbiornikowych ścieków Elektryczne urządzenia sterownicze Elektryczne urządzenia sterownicze Wyposażenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98

EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98 Wykonawca: Inwestor: EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98 Gmina Grabów nad Pilicą ul. K. Pułaskiego 51 26-902 Grabów nad Pilica PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY P.P.W. BIOPROJEKT Ul. Fabryczna 26, 97-300 Moszczenica PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

System zasilania w wodę Carlsberg oddział w Sierpcu.

System zasilania w wodę Carlsberg oddział w Sierpcu. System zasilania w wodę Carlsberg oddział w Sierpcu. browaru Zadaniem nowego układu zasilania kaskadami pomp jest zapewnienie stałego ciśnienia wody w instalacji dla Browaru Carlsberg w Sierpcu. Układ

Bardziej szczegółowo

System wizualizacji, zarządzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Oczyszczalni Ścieków w Krośnie

System wizualizacji, zarządzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Oczyszczalni Ścieków w Krośnie System wizualizacji, zarządzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Oczyszczalni Ścieków w Krośnie Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy ifix zostało wdrożone przez firmę MPGK Krosno Sp. z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM I o wartości poniżej 200 000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM I o wartości poniżej 200 000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis rysunków

Spis treści Spis rysunków Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i sterowania oczyszczalni ścieków. Rysunek 1. Mapa - główny ekran programu.

System monitoringu i sterowania oczyszczalni ścieków. Rysunek 1. Mapa - główny ekran programu. System monitoringu i sterowania oczyszczalni ścieków System monitoringu i sterowania w Rucianem-Nidzie pozwala na całkowitą kontrolę pracy oczyszczalni, szybsze wykrywanie awarii i reagowanie na ich wystąpienie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS SYSTEMU XBS HONEYWELL

OGÓLNY OPIS SYSTEMU XBS HONEYWELL Zał. Nr 1 do SIWZ Wytyczne z zakresu sterowania i automatyki do projektu Wytyczne do projektowania w zakresie instalacji elektrycznych Wykonanie Projektu Budowlano - Wykonawczego technologii wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

B U D O W L A N Y WYKONAWCZY

B U D O W L A N Y WYKONAWCZY PROJEKT B U D O W L A N Y WYKONAWCZY MODERNIZACJI STACJI UZDATNIA NIA WODY W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTNO, GMINA KAMPINOS CZĘŚĆ DRUGA AUTOMATYKA (AKPiA) Lokalizacja: Inwestor: GRUNTY WSI SZCZYTNO GMINA KAMPINOS

Bardziej szczegółowo

Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne to prosimy o podanie ich parametrów oraz ilości wejść. Wyjść.

Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne to prosimy o podanie ich parametrów oraz ilości wejść. Wyjść. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego L.p. Pytania z dnia 14.09.2011 r. Odpowiedzi z dnia 21.09.2011 r. 1. Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny...2 1.1 Temat i zakres opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3 Instalacje elektryczne...3 1.3.1 Charakterystyka energetyczna obiektu...3 1.4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA SZAFY POMIARÓW OGÓLNYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA SZAFY POMIARÓW OGÓLNYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA SZAFY POMIARÓW OGÓLNYCH I. Wymagane parametry techniczne: Modernizowana szafa ma za zadanie rejestrować wszystkie najważniejsze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM STEROWANIA URZĄDZENIAMI TECHNOLOGICZNYMI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI HUWNIKI POWIAT PRZEMYSKI

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM STEROWANIA URZĄDZENIAMI TECHNOLOGICZNYMI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI HUWNIKI POWIAT PRZEMYSKI 22-400 Zamość Płoskie ` 137e tel./fax (084) 5389403 PROJEKT WYKONAWCZY Nr proj. ZT-02/2014 Nr egzemplarza.../ SYSTEM STEROWANIA URZĄDZENIAMI TECHNOLOGICZNYMI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI HUWNIKI

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla urządzeń stosowanych w przepompowniach kanalizacyjnych w zakresie AKPiA

Wymagania dla urządzeń stosowanych w przepompowniach kanalizacyjnych w zakresie AKPiA Strona 1/5 Wymagania dla urządzeń stosowanych w przepompowniach kanalizacyjnych w zakresie AKPiA Warszawa 2015 Strona 2/5 1. Wymagania dla sterowników PLC 1) Każdy obiekt lub instalacja technologiczna

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O Ś Ć

S P I S Z A W A R T O Ś Ć S P I S Z A W A R T O Ś Ć T E C Z K I nr str. 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości teczki 2 3. Kserokopia uprawnień budowlanych 3-5 4. Ksero przynależności do WIIB 6-7 5. Oświadczenie projektanta i

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA MIESZADŁO PRĘTOWE MPZ

KARTA KATALOGOWA MIESZADŁO PRĘTOWE MPZ KARTA KATALOGOWA MIESZADŁO PRĘTOWE MPZ-030 200 1. PRZEZNACZENIE Mieszadło prętowe przeznaczone jest do zagęszczania osadu, uwalniania cieczy w zagęszczaczach grawitacyjnych w celu odprowadzenia ich poza

Bardziej szczegółowo

1. Zbiornik mleka. woda. mleko

1. Zbiornik mleka. woda. mleko Założenia ogólne 1. Każdy projekt realizuje zespół złożóny z max. 2 osób. 2. Projekt składa się z 3 części: - aplikacji SCADA PRO-2000; - programu sterującego - realizującego obsługę urządzeń w sterowniku;

Bardziej szczegółowo

I Zasilanie, sterowanie, sygnalizacja i pomiary.

I Zasilanie, sterowanie, sygnalizacja i pomiary. Warunki techniczne wykonania przepompowni z pompami zatapialnymi i przepompowni tłoczni branża elektryczna, automatyki i pomiarów (AKP) oraz przekazu do Komputerowego Systemu Nadzoru Technologicznego.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do odpowiedzi na pytania z dnia Wymagania dla systemu sterowania i wizualizacji tłoczni.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do odpowiedzi na pytania z dnia Wymagania dla systemu sterowania i wizualizacji tłoczni. ZAŁĄCZNIK NR 1 do odpowiedzi na pytania z dnia 24012014 Wymagania dla systemu sterowania i wizualizacji tłoczni. I. Sprzętowe. 1. Rozdzielnica sterująca. - Wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS

ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS PRACOWNIA PROJEKTOWA 05-200 Wołomin ul. Armii Krajowej 110/112 tel: 022-371-33-23, 022-425-33-42 fax: 022-425-33-43, kom 0-507-018-757 www.el-media.pl, email: biuro@el-media.pl www. el-media.pl NR TEMATU

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Zapytań skierowanych do Zamawiającego

Dotyczy: Zapytań skierowanych do Zamawiającego r. L.dz. GN/ZP//3410/1-17/2008 Jordanów Śląski, dnia 2 czerwca 2008 Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr postępowania GN/ZP/3410/1/2008 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 35 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. ul. Kosynierów Racławickich 35 39-200 Dębica zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Stacja uzdatniania wody w m. Namysłaki gm. Sieroszewice.

Stacja uzdatniania wody w m. Namysłaki gm. Sieroszewice. Inwestor: BIURO USŁUG ELEKTRYCZNYCH Projekty Rzeczoznawstwo Nadzory 61-395 POZNAŃ os. Rzeczypospolitej 40/5, tel. 877-42-07 Nr. ewid. dział. gosp.: 02089/92/S, NIP 782-103-09-22, Regon: 630449181 Gmina

Bardziej szczegółowo

MIASTO JÓZEFÓW Urząd Miasta Józefowa ul. Kard. Wyszyńskiego Józefów

MIASTO JÓZEFÓW Urząd Miasta Józefowa ul. Kard. Wyszyńskiego Józefów JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA Siedziba: 02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6/46 Biuro: 02-791 Warszawa, ul. Meander 22/51, Tel.. 022 89 40 400, Fax: 022 89 40 401 ZAMAWIAJĄCY MIASTO JÓZEFÓW Urząd Miasta Józefowa

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnq<>ci UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja WYKAZ CEN

INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnq<>ci UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja WYKAZ CEN INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnqci SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI IV WYKAZ CEN Część!V - Wykaz cen PREAMBUŁA Uwagi ogólne Płatności za wszystkie

Bardziej szczegółowo